i Bud kyrkje

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Fræna kommune
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune