i Øvre Gule, Bud

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Fræna kommune
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Matrikkel
1950: gnr. 44, Gule øvre
Fra 1964: gnr. 115