på Indre Siem, Eid i Romsdal

Sivil tilhørighet
Rødven tinglag
Fra 1838: Voll og Eid kommune
Fra 1863: Eid og Voll kommune
Fra 1.1.1874: Eid kommune
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 127)

Matrikkel
1950: gnr. 3, Siem indre