på Torhaugen, Ytre Kalsvika, Bud

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass
1950: gnr. 41, Kalsvik ytre, bnr. 23, Torhaug
Fra 1964: gnr. 112, bnr. 23