på Skrivarhaugen, Ytre Kalsvika, Bud

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass
Fra 1964: under gnr. 112