Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Matrikkel
1950: gnr. 41, Kalsvik ytre, kanskje bnr. 24, Inderhaug
Fra 1964: under gnr. 112