i Gjerdet, Ytre Kalsvika, Bud

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass