på Seterneset, Ytre Harøya, Bud

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Matrikkel
1950: gnr. 46, Harøen ytre, bnr. 2, Sæterneset. Skyld: 31 øre
Fra 1964: gnr. 117, bnr. 2