på Taraldset, Vika, Bud

BOLD:]Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Fræna kommune
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Matrikkel
1950: gnr. 34, Viken med Kjønnøen, Viken ytre og Størkerhaugen, bnr. 6, Taraldset. https://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50?task=s&fnr=15&hid=419&gnr=34
Fra 1964: gnr. 106, bnr. 6

Bruket fikk navn etter selveier Rasmus Taraldset (s.d.)