i Vika, Bud

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Fræna kommune
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Matrikkel
1950: gnr. 34, Viken med Kjønnøen, Viken ytre og Størkerhaugen
Fra 1964: gnr. 106

Det var gjestgiveri der i 1806