i Vågen, Vestad, Bud

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Fræna kommune
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass
1950: gnr. 47, Vestad, bnr. 8, Vaagen. Skyld: 67 øre
Fra 1964: gnr. 118, bnr. 8

Skrivemåter
Vestadvågen (vedtatt av kartverket 2.2.2006)
Vestavåg (avslått av kartverket 2.2.2006)