på Tungehaugen, Bud

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Fræna kommune
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Uttale: Tongehæun
Haugen midt på tangen ned mot Tunga