på bnr. 6, Sunde, Bud

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Matrikkel
1840: mnr. 28, Sunde, lnr. 70, Sunde. Gammel skyld: 1 våg. Ny skyld: 2 daler 10 skilling. https://www.digitalarkivet.no/ma10061006093668
1950: gnr. 28, Sundet, bnr. 6, Sundet. Skyld: 1 mark 65 øre (overstrøket og endret)
Fra 1964: gnr. 101, bnr. 6