på Inste-Halbakken, Hjertvika, Aukra

Gnr. 2, bnr. 2 & 3