på Kalsvikremma, Kalsneset, Bud

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Fræna kommune
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass under bnr. 1
1950: gnr. 42, Kalsnes med Kalsvik indre, bnr. 4, Karlsvik-Remen. Skyld: 20 øre
Fra 1964: gnr. 113, bnr. 4

Også kalt Kalsnesremma og bare Remma