på bnr. 2, Indre Kalsvika, Bud

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Matrikkel
Fra 1964: gnr. 114, bnr. 2