i Gule, Bud

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Fræna kommune
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Matrikkel
Gnr. 44 (øvre) og 45 (nedre)
Fra 1964: gnr. 115 og 116