på Kråkneset, Sylte, Fræna

Opprinnelig umatrikulert plass