på Dråga, Bud

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Fræna kommune
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Matrikkel
Mnr. 31
1890: gnr. 29, Draagen. «Alm. skr. Drogen»
Fra 1964: gnr. 102

Skrivemåter
Dråga (vedtatt av klagenemnda 8.6.2018)
Droga (avslått av klagenemnda 8.6.2018)
Drågen (avslått av klagenemnda 8.6.2018)

Øy