i Bud

Sivil tilhørighet
1838–1963: Bud kommune
Fra 1.1.1964: Fræna kommune
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune