i Brønnøysund

Sivil tilhørighet
Før 1923 og etter 1963: Brønnøy kommune