på bnr. 4, Stårheim, Eid i Nordfjord

Matrikkel
1950: gnr. 83, Stårheim, bnr. 4, Stårheim. Skyld: 5 mark 3 øre