på Søråsen, Slutåsen, Fræna

Sivil tilhørighet
Før 1860: Vågøy kommune

Geistlig tilhørighet
Før 1859: Aukra prestegjeld, Vågøy sogn

Matrikkel
1950: gnr. 15, Slutaasen, bnr. 1, Slutaasen. Skyld: 1 mark 24 øre (overstrøket og endret)