Aukra
Rørset
Søri garda
Rørset, Anders Jonsson på  (ca. 1714 - 1788)
Rørset, Endre Andersson på  (ca. 1756 - 1804)
Rørset, Hannibal Persson på  (1760 - 1847)
Rørset, Ingeborg Rasmusdotter på  (1750 - etter 1815)
Rørset, Knut Marteinsson på  (ca. 1604 - ca. 1678)
Rørset, Martein Knutsson på  (ca. 1652 - ca. 1709)
Rørset, Martein Olsson på  (ca. 1722 - ca. 1766)
Rørset, Ola Marteinsson på  (ca. 1685 - ca. 1751)
Rørset, Randi Klemetsdotter på  ( - etter 1679)
Rørset, Sølvei Knutsdotter på  (ca. 1731 - 1788)
Seter
Sandhaugen, Salamon Salamonsson på  (ca. 1720 - )
Seter, Anders Timannsson på  (1793 - 1829)
Seter, Eli Jakobsdotter på  ( - ca. 1713)
Seter, Erik Kristoffersson på  (ca. 1615 - ca. 1684)
Seter, Gjertrud Jakobsdotter på  (ca. 1765 - 1814)
Seter, Karen Marteinsdotter på  (1806 - 1855)
Seter, Ola Olsson på  (1795 - 1883)
Seter, Per Matsson  (ca. 1731 - 1795)
Seter, Salamon Olsson på  (ca. 1665 - ca. 1726)
Vikan, Anders Eriksson i  (ca. 1664 - )
Nedigarden
Oppigarden
Seterhaugen
Seter, Eli Jakobsdotter på  ( - ca. 1713)
Seter, Erik Kristoffersson på  (ca. 1615 - ca. 1684)
Seter, Salamon Olsson på  (ca. 1665 - ca. 1726)
Setet
Skottgarden
Hole, Knut Olsson på  (ca. 1657 - ca. 1705)
Molde, Jakob Knutsson  (ca. 1680 - )
Must, Erik  (1683 - 1729)
Skottgarden, Anne Arnesdotter på  ( - ca. 1737)
Tautra, Jokum Olsson på  ( - mellom 1733 og 1736)
Småge
Bløfeta, Maren Andersdotter på  (ca. 1770 - 1857)
Hagås, Hans Hansson  (ca. 1750 - )
Løvika, Kristoffer Rasmusson i  (ca. 1698 - ca. 1767)
Opstad, Ola Olsson på  (1799 - 1872)
Småge, Andreas  (1911 - 1981)
Småge, Iver Kristian  (1895 - 1953)
Småge, Jetmund Ellingsson på  (ca. 1719 - ca. 1780)
Småge, Jetmund Olsson på  (ca. 1694 - ca. 1765)
Småge, Jørgen  (1917 - 2009)
Småge, Lars Olsson på  (1725 - 1817)
Småge, Ola Jetmundsson på  ( - etter 1755)
Småge, Ola Nilsson på  (1763 - 1807)
Småge, Ola på  ( - før 1626)
Småge, Ola Rasmusson på  (ca. 1693 - etter 1762)
Småge, Synnøv Jørnsdotter på  (ca. 1730 - 1792)
Småge, Tore Eiriksson på
Småge, Tore Jonsson på  ( - etter 1589)
Smaagesø, Anne Margrete Kristoffersdotter  (1859 - 1902)
bnr. 2
Småge, Jetmund Olsson på  (ca. 1694 - ca. 1765)
bnr. 3
Innai Haugen
Småge, Andreas Olsson  (1875 - 1932)
Korsbøen
Solvang
Hjertviksten, Marie  (1915 - 1952)
Småge, Andreas  (1911 - 1981)
Sør-Hola
Oterhals, Synnøve Olsdotter  (1833 - 1918)
Småge, Lars Olsson på  (1725 - 1817)
Småge, Ola Rasmusson på  (ca. 1693 - etter 1762)
Småge, Synnøv Jørnsdotter på  (ca. 1730 - 1792)
Smågevatnet
Rekdal, Lars Olsson på  (ca. 1682 - 1714)
Solem
Aukratangen, Antoni Persson på  (1778 - 1845)
Ræstad, Gjertrud Larsdotter på  (1809 - 1893)
Småge, Ola Nilsson på  (1763 - 1807)
Solem, Arne Endresson på  (ca. 1656 - ca. 1708)
Solem, Arne Ingebrigtsson på  (1760 - 1815)
Solem, Arne Olsson på  ( - ca. 1754)
Solem, Beret Arnesdotter på  (ca. 1745 - 1785)
Solem, Karen Olsdotter på  (ca. 1723 - ca. 1810)
Solem, Nils Knutsson på  (ca. 1726 - ca. 1765)
Solem, Ragnhild Matsdotter på  (ca. 1758 - 1821)
Solem, Siri Andersdotter på  ( - ca. 1765)
Solem, Valborg Trulsdotter på  ( - ca. 1747)
Ødegarden (bnr. 1)
Ødegarden (bnr. 4)
Solem, Nils Knutsson på  (ca. 1726 - ca. 1765)
Solholmen
Indre Solholmen
Nesje, Ola Olsson  (ca. 1733 - før 1800)
Solholmen, Synnøv Arnesdotter i  (ca. 1731 - 1800)
Sporsem
Aukratangen, Antoni Persson på  (1778 - 1845)
Orset, Mali Pålsdotter på  (ca. 1762 - 1820)
Orvika, Synnøv Larsdotter i  (ca. 1752 - ca. 1812)
Sporsem, Andreas Olsson på  (1790 - 1843)
Sporsem, Anne Olsdotter på  ( - ca. 1747)
Sporsem, Anne Olsdotter på  (ca. 1726 - 1802)
Sporsem, Guri Larsdotter på  (ca. 1758 - 1791)
Sporsem, Hallvor Larsson på  (1750 - 1775)
Sporsem, Ingeborg Trondsdotter på  (1803 - )
Sporsem, Kari Hallsteinsdotter på  (ca. 1724 - 1800)
Sporsem, Kristoffer Knutsson på  (1781 - 1836)
Sporsem, Lars Hallvorsson på  (ca. 1704 - ca. 1765)
Sporsem, Ola Eriksson på  (1757 - 1833)
Sporsem, Ole Matias Eriksson  (1846 - 1912)
Sporsem, Pål Matsson på  (ca. 1718 - 1796)
Sporsem, Siri Olsdotter på  (1791 - 1831)
Sporsem, Synnøve Knutsdotter  (1851 - 1922)
Tautra, Marit Larsdotter på  (ca. 1762 - 1829)
Nordi garda
Skarset
Larsen, Sylvia  (1928 - 2021)
Søri garda
Løvika, Anne Larsdotter i  (ca. 1757 - mellom 1808 og 1815)
Sporsem, Andreas Olsson på  (1790 - 1843)
Sporsem, Anne Olsdotter på  ( - ca. 1747)
Sporsem, Guri Larsdotter på  (ca. 1758 - 1791)
Sporsem, Kari Hallsteinsdotter på  (ca. 1724 - 1800)
Sporsem, Lars Hallvorsson på  (ca. 1704 - ca. 1765)
Sporsem, Ola Eriksson på  (1757 - 1833)
Sporsem, Siri Olsdotter på  (1791 - 1831)
Sporsem, Søren Oleseusson på  ( - før 1701)
Sporsheim, Peder K.  (1903 - 1982)
Sporsemosen
Sundsbøen
Eiskrem, Kari Knutsdotter på  (ca. 1750 - 1821)
Heggdal, Tosten Tostensson på  (1741 - 1819)
Hollingen, Anne Knutsdotter på  (ca. 1764 - 1853)
Orset, Kari Knutsdotter på  (ca. 1754 - 1788)
Rakvåg, Anders Knutsson i  ( - etter 1762)
Sporsem, Pål Matsson på  (ca. 1718 - 1796)
Sundbekk, Anders Tostensson  (ca. 1727 - 1811)
Sundsbøen, Abel Tostensdotter på  (ca. 1729 - før 1744)
Sundsbøen, Anders Pålsson på  (ca. 1655 - )
Sundsbøen, Anne Ivarsdotter på  ( - ca. 1736)
Sundsbøen, Anne Tostensdotter på  (ca. 1731 - etter 1744)
Sundsbøen, Brit Knutsdotter på  (ca. 1756 - )
Sundsbøen, Ingebjørg Tostensdotter på  (ca. 1734 - etter 1744)
Sundsbøen, Kari Tostensdotter på  (ca. 1722 - 1787)
Sundsbøen, Knut Knutsson på  (ca. 1721 - 1774)
Sundsbøen, Tosten Andersson på  ( - ca. 1744)
Sundsbøen, Tosten Knutsson på  (ca. 1757 - )
Stavika
Søre Sundsbøen
Svinnset
Svinnset, Hans Hansson  (1769 - før 1801)
Svinnset, Hans Hansson på  (1732 - ca. 1810)
Svinnset, Marit Persdotter på  (ca. 1735 - 1795)
Sølvika
Bjørnsund, Nils Justssen i  (1722 - 1768)
Lund, Jakob  (1688 - 1754)
Stavik, Johan Matias  (1881 - 1962)
Stavik, Kristian  (1904 - 1970)
Sølvika, Jon Larsson i  (ca. 1661 - før 1711)
Sølvika, Jon Larsson i  (ca. 1710 - )
Sølvika, Lars Jonsson i  (ca. 1682 - )
Vågøya, Guri Nilsdotter på  (ca. 1775 - 1855)
Vågøya, Lars Ellingsson på  (1775 - ca. 1813)
Åndal, Fredrik Andersson på  (1723 - ca. 1810)
Sør-Heggdal
Heggdal, Anders Nilsson på  ( - ca. 1662)
Heggdal, Anders Rasmusson på  (ca. 1672 - )
Heggdal, Anders Rasmusson på  (1733 - 1796)
Heggdal, Anne Andersdotter på  (ca. 1715 - 1785)
Heggdal, Helge Kristoffersson på  (1732 - 1804)
Heggdal, Rasmus Tomasson på  (ca. 1634 - 1707 eller 1708)
Hukkelberg, Rasmus Timannsson på  (1770 - 1842)
Mordal, Marit Rasmusdotter på  (ca. 1735 - før 1785)
Raknes, Aleksander Andersson på  (ca. 1712 - ca. 1773)
Ramsvik, Lars Andersson i  (ca. 1634 - ca. 1668)
Ræstad, Marit Rasmusdotter på  (1737 - 1787)
Tautra, Ales Rasmusdotter på  (ca. 1736 - mellom 1808 og 1815)