Primærkilder avfotografert ved Statsarkivet i Trondheim
 • Molde kirke, regnskap 1690–1745 (med begravelser)
 • Molde kirke, regnskap 1694-96 (med begravelser)
 • Molde kirke, regnskap 1780-1810 (med vielser og begravelser)
 • Molde kirke, regnskap 1780-1805 (med vielser og begravelser, ekstrakt av forrige)
 • Molde, grunn- og næringsskatt 1744
 • Molde, manntall 1748
 • Molde, sjømanntall 1746
 • Molde, sjømanntall 1747
 • Molde, sjørulle 1766
 • Molde, sjømanntall 1770
 • Molde, sjørulle 1773
 • Molde, sjørulle 1774
 • Molde, sjømanntall 1775 [1]
 • Molde, sjømanntall 1775 [2]
 • Molde, sjømanntall 1775 [3]
 • Molde, sjørulle 1775
 • Molde, sjømanntall 1776
 • Molde, sjørulle 1776
 • Molde, hovedrulle ca. 1776–1790
 • Molde, ekstrarulle 1790–1803
 • Molde, hovedrulle 1790–1803
 • Molde, ekstrarulle 1803
 • Molde, hovedrulle 1803
 • Molde, ekstrarulle [1804]
 • Molde, sjørulle 1804
 • Molde, sjørulle 1804, 1. rode [1]
 • Molde, sjørulle 1804, 1. rode [2]
 • Molde, sjørulle 1804, 2. rode
 • Molde, sjørulle 1805, 1. rode
 • Molde, sjørulle 1805, 2. rode
 • Molde, sjørulle 1806, 1. rode
 • Molde, sjørulle 1806, 2. rode
 • Molde, sjørulle 1807, 1. rode
 • Molde, sjørulle 1807, 2. rode
 • Molde, sjørulle 1808, 2. rode
 • Molde, sjørulle 1811, 1. rode
 • Molde, sjørulle 1812, 2. rode
 • Molde, sjørulle 1814–16, 2. rode
 • Molde, lønningsliste ved sjøsesjonen 1828
 • Molde og Bolsøy, kirkeboklister for sjøinnrulleringen 1769–92
 • Aukra prestegjeld, kirkeboklister for sjøinnrulleringen 1769–85
 • Romsdal, skiftedesignasjoner 1731–34 (Trondhjem stiftamts arkiv)
 • Romsdal, skiftedesignasjoner 1731–41 (Romsdal amts arkiv)
 • Romsdal, skiftedesignasjoner 1751
 • Grip, Solværet, Brattvær og Kristiansund, loser 1773
 • Primærkilder avfotografert ved Riksarkivet i Oslo

 • Molde, oppmålingsprotokoll for bygningsavgift 1803
 • Molde, kommisjonsprotokoll for bygningsavgift 1803
 • Romsdal, matrikkel 1736
 • Manuskripter

 • Jens Collins samlinger, «Familien ‘Møller’ paa Molde» (kopi ved Romsdalsmuseet)
 • Arne Hattrem, Slekta fra Rabbestølen i Hol i Hallingdal. Slemmestad 1992 (filstørrelse: 42 MB)
 • Kristen Lind (1748–1837), selvbiografi (kopi i Romsdalsarkivet)

 • Diverse

 • «Lysekrona fra Moldes første kirke: byttes mot kirkeskip?» (Romsdals Budstikke 7.7.1990)
 • Artikler fra Romsdals Budstikke om bind V og VI av Gards- og ættesoge for Nesset
 • Korrespondanse mellom Nesset kommune og Norsk lokalhistorisk institutt om bind VI og VII
 • Kommunestyrevedtak fra Nesset om bind VI og VII
 •