Røbekk (forts.)
Hans  (ca. 1730 - 1738)
Hans Andersson på  (1827 - 1904)
Hans Jakob  (ca. 1742 - ca. 1814)
Hans Olsson på  (ca. 1756 - )
Hans Persson  (ca. 1670 - 1737)
Ingeborg Larsdotter på  (ca. 1756 - )
Ingebrigt Larsson på  (ca. 1614 - ca. 1693)
Ivar Eriksson på  (ca. 1756 - )
Ivar Hansson på  (1857 - 1858)
Jakob  (1733 - før 1768)
Jakob  (ca. 1742 - ca. 1814)
Jakob Tomasson på  (1751 - )
Jakob Tostensson på  (omkr. 1665 - )
Jon Persson på  ( - ca. 1751)
Jøran Nilsdotter på  (1816 - 1887)
Karen Marie Larsdotter på  (ca. 1802 - 1836)
Kirsti Jakobsdotter på  ( - etter 1740)
Knut Knutsson på  (ca. 1744 - 1829)
Lars Andersson  (ca. 1760 - )
Lars Ivarsson på  (1797 - )
Lars Sjurdsson på  (1724 - )
Malene Jakobsdotter på  ( - etter 1740)
Mali Andersdotter på  ( - etter 1729)
Mali Jakobsdotter på  ( - etter 1764)
Marit Jakobsdotter på  ( - etter 1740)
Mette Alvsdotter på  (ca. 1728 - 1770)
Mette Hansdatter  ( - etter 1725)
Mette Olsdotter på  (ca. 1765 - 1823)
Nils Olsson  (ca. 1772 - 1833)
Ola Nilsson på  (1728 - 1773)
Ola Tostensson på  (1781 - 1789)
Per Andersson på  (ca. 1689 - )
Per Eriksson  ( - etter 1769)
Per Hanssen  (ca. 1699 - ca. 1768)
Per Jakobsson på  ( - etter 1740)
Per Jonsson på  (1736 - 1763)
Per Persson på  (1808 - 1868)
Peter Fris  (1736 - 1738)
Rebekka Eriksdotter  (1727 - før 1766)
Rebekka Eriksdotter  (1729 - 1806)
Synnøv Jensdotter på  (1803 - 1864)
Tomas Jakobsson på  ( - etter 1788)
Tosten Åmundsson på  (ca. 1740 - )
Røbekkhagen
Karen Persdotter  (1841 - 1906)
Per Persson i  (1808 - 1868)
Sissel Nilsdotter i  (1821 - 1906)
Synnøv Jensdotter i  (1803 - 1864)
Rød
Anders Andersson på  (ca. 1692 - ca. 1773)
Anders Gudmundsson på  (ca. 1636 - ca. 1713)
Anders Olsson på  (1763 - 1791)
Anders Olsson på  (1782 - 1850)
Ane Torine Eriksdotter  (1873 - 1952)
Anne Asbjørnsdotter på  (ca. 1726 - 1764)
Anne Eriksdotter på  (ca. 1724 - 1780)
Anne Hallsteinsdotter på  ( - etter 1773)
Anne Ingebrigtsdotter på  (ca. 1771 - 1842)
Anne Jørnsdotter på  (ca. 1736 - 1799)
Anne Mortensdotter på  (1797 - 1868)
Anne Olsdotter på  ( - etter 1752)
Anne Olsdotter på  (1822 - 1891)
Asbjørn Olsson på  (ca. 1746 - 1806)
Asbjørn Persson på  ( - ca. 1743)
Aslak Olsson på  ( - etter 1752)
Bergsvein Persson på  (1785 - etter 1836)
Brit Ivarsdotter på  (1797 - 1871)
Eli Andersdotter på  (ca. 1729 - 1807)
Eli Kristoffersdotter på  ( - ca. 1741)
Endre Andersson på  (ca. 1756 - 1804)
Erik Eriksson på  (1768 - )
Erik Eriksson på  (1797 - 1845)
Erik Knutsson på  (ca. 1691 - )
gamle Ola Olsson på  (ca. 1705 - )
Gjertrud Ivarsdotter på  (ca. 1765 - mellom 1808 og 1815)
Gudmund Andersson på  (ca. 1655 - mellom 1666 og 1713)
Gudmund Andersson på  (ca. 1705 - )
Ildri Asbjørnsdotter på  (ca. 1731 - 1811)
Ildri Olsdotter på  ( - etter 1729)
Ildri Pålsdotter på  (1768 - 1845)
Ingebrigt Larsson på  ( - etter 1736)
Inger Eriksdotter på  (ca. 1726 - 1769)
Ivar Knutsson på  (ca. 1729 - 1805)
Ivar Mortensson på  (1729 - 1812)
Ivar Rasmusson på  (ca. 1687 - etter 1740)
Jon Knutsson på  (ca. 1653 - før 1712)
Jon Tostensson på  (ca. 1618 - ca. 1688)
Karen Mortensdotter på  (1806 - 1855)
Kari Olsdotter på  ( - etter 1767)
Knut Eriksson på  (ca. 1653 - 1698 eller 1699)
Knut Ivarsson på  (ca. 1680 - )
Knut Knutsson på  ( - før 1745)
Knut Knutsson på  (ca. 1659 - )
Knut Olsson på  (1815 - )
Kolbein Kolbeinsson på  (1762 - ca. 1814)
Kristoffer Andersson på  (ca. 1724 - 1759)
Kristoffer Persson på  (1771 - 1853)
Lars Knutsson på  (1725 - 1801)
Lars Petersen på  ( - før 1861)
Mali Andersdotter på  (ca. 1743 - 1800)
Mali Endresdotter på  ( - mellom 1762 og 1765)
Mali Olsdotter på  ( - etter 1742)
Mali Olsdotter på  (ca. 1747 - 1827)
Mali Olsdotter på  (ca. 1817 - )
Mari Jørnsdotter på  (ca. 1761 - 1822)
Marit Andersdotter på  ( - etter 1742)
Marit Asbjørnsdotter på  (ca. 1740 - 1813)
Marit Eriksdotter på  ( - etter 1725)
Rød (forts.)
Marit Olsdotter på  ( - ca. 1731)
Marit Olsdotter på  (ca. 1703 - 1773)
Marit Olsdotter på  (ca. 1747 - ca. 1812)
Marit Olsdotter på  (1751 - 1825)
Mildrid Olsdotter på  (ca. 1774 - 1853)
Morten Ivarsson på  (ca. 1712 - ca. 1767)
Morten Ivarsson på  (1767 - 1831)
Ola Andersson på  (ca. 1745 - 1823)
Ola Andersson på  (1791 - 1855)
Ola Asbjørnsson på  (ca. 1734 - 1765)
Ola Aslaksson på  (ca. 1666 - ca. 1731)
Ola Baltsersson på  (ca. 1688 - )
Ola Eriksson på  (1798 - )
Ola Kolbeinsson på  (1745 eller 1746 - ca. 1812)
Ola Olsson  (1812 - )
Ola Olsson på  ( - før 1752)
Ola Olsson på  (ca. 1645 - ca. 1705)
Ola Olsson på  (ca. 1669 - ca. 1730)
Ola Olsson på  (ca. 1705 - )
Ola Olsson på  (ca. 1723 - 1802)
Ola Olsson på  (ca. 1748 - 1772)
Ola Olsson på  (1763 - 1829)
Ola Olsson på  (1766 - )
Ola Olsson på  (1778 - 1822)
Ola Persson på  (ca. 1728 - )
Ola Toresson på  (ca. 1682 - 1772)
Olava Olsdotter på  (ca. 1782 - 1848)
Per Asbjørnsson på  (ca. 1733 - )
Per Eriksson  (1790 - 1823)
Per Jonsson på  (ca. 1688 - ca. 1755)
Randi Ivarsdotter på  (ca. 1761 - 1840)
Siri Andersdotter på  ( - ca. 1765)
Siri Jonsdotter på  (ca. 1713 - 1789)
Siri Olsdotter på  (ca. 1724 - 1796)
Siri på  ( - etter 1713)
Sjurd Arnesson på  (ca. 1701 - 1771)
Synnøv Andersdotter på  (ca. 1694 - ca. 1733)
Synnøv Knutsdotter på  (1787 - 1822)
Synnøv Olsdotter på  ( - før 1729)
Rødahlen
Semond  (omkr. 1718 - 1800)
Rødal
Anders Ørjarsson på  (1761 - 1812)
Hallvor Olsson på  (ca. 1715 - 1787)
Ildri Andersdotter på  (ca. 1755 - 1799)
Inger Larsdotter på  (omkr. 1742 - 1774)
Jon Sæmundsson på  (ca. 1756 - 1827)
Lisbet Andersdotter på  (ca. 1749 - 1819)
Marit Larsdotter på  (ca. 1727 - 1776)
Marit Ørjarsdotter på  (1767 - før 1820)
Sæmund Pålsson på  (omkr. 1718 - 1800)
Trond Ellingsson  (ca. 1758 - )
Ørjar Åmundsson på  (ca. 1728 - 1775)
Rødalen
Elling Olsson i  (ca. 1694 - )
Reiar Ellingsson i  (ca. 1748 - 1820)
Rødberg
Håkon  ( - 1987)
Inger Margrete  ( - 1756)
Rødemeel
Ole Hansøn  (1760 - 1806)
Rødset
Anne Engelhart  (1752 - 1802)
Hans Brandal  (1758 - 1798)
Jon Eriksson på  ( - etter 1821)
Mats  (1789 - 1822)
Sevrin  (1849 - 1920)
Rødseth
Severin  (1849 - 1920)
Rødsgrunnen
Karl Martin  (1823 - 1853)
Rødven
Anders Olsson på  (ca. 1690 - ca. 1719)
Beret Knutsdotter på  ( - ca. 1708)
Børre Olsson på  (ca. 1647 - ca. 1718)
Erik Knutsson på  (ca. 1653 - 1725)
Helvig i  (ca. 1683 - 1752)
Knut Eriksson på  (ca. 1614 - ca. 1672)
Lars Knutsson på  (ca. 1661 - ca. 1707)
Ola Knutsson på  (ca. 1656 - )
Sakarias Knutsson på  (ca. 1671 - ca. 1703)
Røe
Ingebricht  ( - etter 1736)
Iver  (ca. 1687 - etter 1740)
Ole Andersen  (1791 - 1855)
Ole Olsen  (ca. 1705 - )
Ole Olsen  (1763 - 1829)
olle Olsen  (ca. 1669 - ca. 1730)
Peder Asbiørnsen  (ca. 1733 - )
Peder Joensen  (ca. 1688 - ca. 1755)
Røebech
Hans Jacob  (ca. 1742 - ca. 1814)
Ole Nielsen  (1728 - 1773)
Røedahlen
Ørge  (ca. 1728 - 1775)
Røedalen
Tron Ellingsen  (ca. 1758 - )
Røemold
Peder Andersen  (omkr. 1738 - 1804)
Røepstorff
Justine Konradine  (ca. 1758 - )
Røevigen
Lasse  (1728 - 1781)
Ole Knudsen  (1725 - 1800)
Sæmund  (1664 - 1728)
Røjsen
Niels Iverssen  (1775 - 1834)
Røkkum
Gudrun  (1908 - )
Rømold
Ole  ( - etter 1793)
Ole Olsen  (ca. 1713 - )
Rønne
Arent  (ca. 1732 - 1796)
Arnt Reierssen  (ca. 1732 - 1796)
Rønneberg
Anne Cimber  ( - 1798)
Durdei Persdotter på  (ca. 1720 - 1784)
Elias  (1763 - 1834)
Erik Andersson på  (ca. 1716 - 1793)
Gunnhilde Persdotter på  (ca. 1716 - )
Ingeleiv Persdotter på  ( - ca. 1737)
Knut  (1772 - )
Per Olsson på  ( - ca. 1756)
Rønning
Anna  (1921 - 2004)
Birger Oddvar  (1918 - 2011)
Signe  (1915 - 2002)
Rønningen
Agnes Margrethe  (1918 - 2018)
Jenny Synnøve  (1921 - 1997)
Mari Andersdotter på  (ca. 1756 - 1829)
Syver  (1892 - 1965)
Rønninghaug
Anders Olsson  (1847 - etter 1900)
Rønset
Elias Hansson på  (1835 - 1928)
Jørgen Persson  (1859 - før 1905)
Rønstad
Røring
Erik  (1708 - 1789)
Erik  (ca. 1778 - )
Gjertrud Dorotea  (1745 - 1807)
Gjesken  (1749 - )
Hans Broderssen  (1748 - )
Rørring
Erich  (ca. 1778 - )
Rørset
Anders Jonsson på  (ca. 1714 - 1788)
Anne Knutsdotter på  (ca. 1774 - ca. 1809)
Anne Olsdotter på  (ca. 1724 - 1794)
Brit Olsdotter på  ( - etter 1709)
Brit Olsdotter på  ( - ca. 1789)
Brit Olsdotter på  (ca. 1729 - 1796)
Brit Persdotter på  ( - ca. 1726)
Brith Olsdatter  ( - ca. 1789)
Eli Knutsdotter på  ( - etter 1722)
Eli Mortensdotter på  (ca. 1753 - )
Endre Andersson på  (ca. 1756 - 1804)
Erik Knutsson på  ( - ca. 1752)
Hannibal Persson på  (1760 - 1847)
Ingeborg Rasmusdotter på  (1750 - etter 1815)
Ingebrigt Hallvorsson på  (ca. 1681 - ca. 1717)
Ivar Rasmusson på  ( - ca. 1721)
Knut Mortensson på  (ca. 1604 - ca. 1678)
Knut Mortensson på  (ca. 1686 - )
Knut Olsson på  ( - før 1776)
Kristi Persdotter på  (ca. 1753 - 1797)
Morten Knutsson på  (ca. 1652 - ca. 1709)
Morten Mortensson på  (ca. 1761 - ca. 1811)
Morten Olsson på  (ca. 1722 - ca. 1766)
Morten på  ( - etter 1646)
Ola Matsson på  (ca. 1756 - 1843)
Ola Mortensson på  (ca. 1685 - ca. 1751)
Ola Mortensson på  (ca. 1750 - 1807)
Per Mortensson på  (ca. 1717 - 1801)
Randi Klemetsdotter på  ( - etter 1679)
Sissel Trondsdotter på  ( - mellom 1762 og 1785)
Sofie Olsdotter på  ( - ca. 1776)
Sylvi Knutsdotter på  (ca. 1731 - 1788)
Røsberg
Anders Knutsson på  ( - ca. 1741)
Anders på  ( - etter 1771)
Brit Knutsdotter på  ( - etter 1749)
Einar Olsson  (1841 - )
Ingebor Lasses Dotter  ( - ca. 1753)
Kittil Nilsson på  (1823 - før 1900)
Lars Kittilsson på  (ca. 1854 - )
Lars Trondsson på  (ca. 1794 - 1854)
Marie  (1854 - 1950)
Marie Nilsdotter  (1896 - )
Nils Kittilsson  (1852 - 1920)
Ola Olsson på  (ca. 1733 - )
Ole Kittilsson på  (ca. 1863 - )
Peder Kittilsson på  (ca. 1859 - )
Siriana Jonsdatter  (ca. 1800 - )
Thea Helene Nilsdotter  (1883 - 1924)
Røsberghagen
Lars Trondsson i  (ca. 1794 - 1854)
Serianna Johansdotter i  (ca. 1800 - )
Røset
Anders på  ( - etter 1774)
Arne på  ( - etter 1776)
Beret Ingebrigtsdotter på  ( - etter 1776)
Gjertrud Knutsdotter på  (ca. 1748 - mellom 1808 og 1815)
Gjertrud Persdotter på  ( - ca. 1767)
Ingebrigt Knutsson på  ( - ca. 1761)
Ingebrigt Knutsson på  (ca. 1747 - )
Knut Ingebrigtsson på  (omkr. 1720 - )
Ola Reiarsson på  ( - etter 1776)
Ole Reiersen  ( - etter 1776)
Rasmus Trondsson på  (ca. 1741 - 1793)
Trine Ivarsdotter på  (ca. 1751 - )
Røssevold
Røsshol
Anne Eriksdotter på  (ca. 1737 - ca. 1807)
Arne Ingebrigtsson på  ( - mellom 1709 og 1776)
Eli Ingebrigtsdotter på  ( - før 1776)
Eli Jonsdotter på  ( - før 1750)
Erik Kristiansson på  ( - ca. 1752)
Gjertrud Jonsdotter på  ( - etter 1709)
Gjertrud Jonsdotter på  ( - før 1776)
Gjertrud Knutsdotter på  ( - ca. 1750)
Gjertrud Matsdotter på  (ca. 1755 - 1819)
Ingebrigt Jonsson på  ( - før 1750)
Ingebrigt Jonsson på  (ca. 1719 - 1799)
Ingebrigt Olsson på  (ca. 1617 - ca. 1709)
Ingrid Eriksdotter på  (ca. 1729 - mellom 1753 og 1807)
Jon Ingebrigtsson på  (ca. 1682 - ca. 1731)
Kari Eriksdotter på  ( - mellom 1753 og 1807)
Marit Asmundsdotter på  ( - etter 1753)
Marit Eriksdotter på  ( - mellom 1753 og 1807)
Marit Ingebrigtsdotter på  ( - mellom 1748 og 1776)
Mats Ingebrigtsson  (ca. 1751 - )
Mats Knutsson på  (ca. 1705 - ca. 1783)
Mats Matsson på  (ca. 1764 - ca. 1813)
Ola Ingebrigtsson på  (ca. 1673 - mellom 1747 og 1776)
Rasmus Jonsson på  ( - ca. 1776)
Siri Eriksdotter på  (ca. 1721 - 1801)
Røsskjeret
Hans Aslaksson på  (1794 - 1853)
Røssvika
Elling Olsson i  (1731 - etter 1755)
Ola Olsson i  (ca. 1732 - etter 1755)
Ola Samundsson i  ( - etter 1741)
Ragnhilda Olsdotter i  ( - før 1741)
Samund Olsson i  (ca. 1732 - etter 1755)
Røstad
Røswiig
Ole Samundsen  ( - etter 1741)
Røsåk
Anders Knutsson på  ( - etter 1620)
Brit Knutsdotter på  ( - etter 1744)
Johan Kristoffersson på  ( - etter 1783)
Johans Jonsson på  (ca. 1653 - ca. 1730)
Jon Jonsson på  (ca. 1646 - ca. 1710)
Kari Asbjørnsdotter på  ( - ca. 1763)
Kari Jensdotter på  ( - ca. 1713)
Knut Jonsson på  ( - etter 1714)
Knut Olsson på  ( - ca. 1739)
Marit Knutsdotter på  ( - ca. 1744)
Siri Torfinnsdotter på  ( - ca. 1783)
Tosten Ingebrigtsson på  (ca. 1690 - ca. 1780)