Ola Olsson i Ålesund1

M, #9801, ( - etter 1762)

Kilder/noter

 1. [S1086] Sunnmøre ekstraskatt 1762–63: Borgund, 1762, Aalesund.
Sist redigert8. januar 2014

Marte Eriksdotter Olsvikfeta1

K, #9802, ( - etter 1762)

Kilder/noter

 1. [S1086] Sunnmøre ekstraskatt 1762–63: Borgund, 1762, Aalesund.
Sist redigert8. juni 2013

Dorte1

K, #9803, ( - etter 1762)

Kilder/noter

 1. [S1086] Sunnmøre ekstraskatt 1762–63: Borgund, 1762, Aalesund.
Sist redigert8. juni 2013

Nils Didriksson i Ålesund1,2

M, #9804, (ca. 1730 - 8. mars 1754)



Nils ble født ca. 1730.3
Nils trolovet seg den 25. oktober 1752 i Molde med Sofie Elisabet Fredriksdatter, forrettet av Hans Hanssen Vingård. To dager senere fikk de tillatelse fra Vingård til å gifte seg på Sunnmøre.1
Nils giftet seg den 28. desember 1752 i Borgund på Sunnmøre med Sofie Elisabet Fredriksdatter.1,4 Nils og Sofie Elisabet bodde i Vika, Borgund på Sunnmøre.4

Nils døde den 8. mars 1754. Han druknet på sjøen sammen med en annen mann fra Ålesundet. Det ble holdt likpreken over dem 21. april.3 Det ble holdt skifte etter ham den 29. juli 1754. Arvinger: Sofie Elisabet Fredriksdatter og Nille Nilsdotter. Bruttoformue: 71 daler 5 ort.4

Kilder/noter

 1. [S776] Borgund mini. 1739–61: vigde, 1752, 28. desember.
 2. [S776] Borgund mini. 1739–61: døpte, 1754, 18.8. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15996&idx_id=15996&uid=ny&idx_side=-133
 3. [S776] Borgund mini. 1739–61: begravde, 1754. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15996&idx_id=15996&uid=ny&idx_side=-217
 4. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 580 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/114/
Sist redigert9. januar 2014

Carl Jacob Vogt1,2

M, #9805, (10. juli 1897 - 21. april 1995)

Familie

Johanne Sofie Store (1910 - 2005)
Barn



Carl Jacob ble født den 10. juli 1897 i Stavanger.2,1 Han ble utdannet forstkandidat.2
Carl Jacob giftet seg den 8. februar 1940 med Johanne Sofie Store. De hadde to barn.2 Carl Jacob Vogt var skogforvalter.2 Carl Jacob og Johanne Sofie bodde i Molde.2

Carl Jacob døde den 21. april 1995.1 Han ble gravlagt den 28. april 1995 i Tøndergård gravlund, Molde.1

Kilder/noter

 1. [S466] Molde kirkegårder: Carl Jacob Vogt.
 2. [S1087] Provst P. Aabel og Hustru [1981]: s. 111.
 3. [S1087] Provst P. Aabel og Hustru [1981]: s. 185.
Sist redigert9. juni 2013

Johanne Sofie Store1

K, #9806, (20. november 1910 - 6. april 2005)

Familie

Carl Jacob Vogt (1897 - 1995)
Barn



Johanne Sofie ble født den 20. november 1910 i Nesseby.1,2,3
Johanne Sofie giftet seg den 8. februar 1940 med Carl Jacob Vogt. De hadde to barn.1 Hennes navn som gift var Vogt.2,3 Johanne Sofie og Carl Jacob bodde i Molde.1

Johanne Sofie døde den 6. april 2005.3 Hun ble gravlagt den 15. april 2005 i Tøndergård gravlund, Molde.3

Kilder/noter

 1. [S1087] Provst P. Aabel og Hustru [1981]: s. 111.
 2. [S875] «Søk i skattelistene [Ságat]»: Johanne Sofie Vogt.
 3. [S466] Molde kirkegårder: Sofie Johanne Vogt.
Sist redigert9. juni 2013

Lars Knutssen på Mordal1,2,3

M, #9807, (1774 - 1813)

Familie

Anne Johansdotter på Mordal (c 1761 - c 1811)
De hadde ett barn.4 
Barn



Lars ble født i 1774 i Molde.4 Lars bodde på Mordal, Aukra, i 1796.1
Lars trolovet seg den 31. desember 1796 med Anne Johansdotter. Forlovere: Trond Trondsson på Julbøen og Sjurd Jetmundsson på Mordal.1
Lars giftet seg den 1. januar 1797 i Aukra kyrkje med Anne Johansdotter. De bodde på en plass under Mordal da sønnen ble født på høsten.1,2,4
Annet navn: Lars Knutssen på Julnes.5 Lars og Anne var husfolk på Nedre Julneset, Mordal, Aukra, fra 1800. De bygslet plassen 17. oktober 1800, men hadde nok allerede bodd der noen år.4 Ved folketellingen av 1801 var Lars og Anne husfolk på Mordal. Knut Larsson bodde også der. Plassen hadde jord.3
Han var arving ved skiftet etter Anne Johansdotter på Julnes den 6. februar 1812.5


Lars døde i 1813 på Nedre Julneset.4

Kilder/noter

 1. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 124.
 2. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 133.
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Agerøe, Mordal.
 4. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 243.
 5. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 562 a.
Sist redigert17. september 2018

Anne Johansdotter på Mordal1,2,3,4

K, #9808, (ca. 1761 - ca. 1811)

Familie

Lars Knutssen på Mordal (1774 - 1813)
De hadde ett barn.5 
Barn



Anne ble født ca. 1761.4,5
Anne trolovet seg den 31. desember 1796 med Lars Knutssen på Mordal. Forlovere: Trond Trondsson på Julbøen og Sjurd Jetmundsson på Mordal.3
Anne giftet seg den 1. januar 1797 i Aukra kyrkje med Lars Knutssen på Mordal. De bodde på en plass under Mordal da sønnen ble født på høsten.3,2,5
Annet navn: Anne Johansdotter på Julnes. Anne og Lars var husfolk på Nedre Julneset, Mordal, Aukra, fra 1800. De bygslet plassen 17. oktober 1800, men hadde nok allerede bodd der noen år.5 Ved folketellingen av 1801 var Anne og Lars husfolk på Mordal, Aukra. Knut Larsson bodde også der. Plassen hadde jord.4

Anne døde ca. 1811 på Nedre Julneset.6,5 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 6. februar 1812. Arvinger: Lars Knutssen og Knut Larsson.6

Kilder/noter

 1. Hun ble kalt Ane Jons D. i 1796 og Anne Johannesdatter i 1801.
 2. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 133.
 3. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 124.
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Agerøe, Mordal.
 5. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 243.
 6. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 562 a.
Sist redigert17. september 2018

Trond Trondsson på Julbøen1,2,3

M, #9809, (ca. 1744 - 8. august 1827)
Far*Trond Trondsson på Julbøen3 (c 1710 - c 1777)
Mor*Anne Persdotter på Julbøen3 (c 1713 - 1797)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Marit Trondsdotter på Julbøen (c 1744 - 1789)
De hadde fem barn.4 
Barn

Familie 2

De hadde tre barn.4 

Familie 3

Gjertrud Jokumsdotter på Opstad (1751 - 1827)
De hadde ikke barn. 



Trond ble født ca. 1744 på Julbøen, Aukra.3
Trond var bruker på Julbøen fra 1763 til 1801.3,4
Trond giftet seg med Marit Trondsdotter på Røset.3
Trond giftet seg med en uregistrert person.3 Han var prestemedhjelper i Aukra iallfall fra 1796 til 1803.1,5
Han var forlover for Lars Knutssen på Mordal og Anne Johansdotter, som ble trolovet den 31. desember 1796.1
Han var fadder ved dåpen til Knut Larsson på Mordal den 1. oktober 1797 i Aukra kyrkje.2
Per Eriksson (Lindset?) og Lars Olsson fra Aukra prestegjeld meldte seg til nattverd den 29. november 1803 i Molde. Presten (Fredrik Kristian Stenbukk) bad om attester fra sognepresten på hjemstedet, men det hadde Per og Lars ennå ikke fått, selv om de hadde bedt om det. Begge var innrullerte matroser, og de medbrakte vitnene (Erik Olsson på Lindset og Trond Trondsson på Julbøen) bekreftet at ingen i hjembygden behøvde dem som tjenestefolk. I påvente av attestene fikk de derfor adgang til menigheten i Molde, «da Kirken og dens Gode Ting ikke i vore oplyste Tider bør forhales enhver begiærende, som intet Lovligt hindre».6,5

Trond giftet seg i 1808 med Gjertrud Jokumsdotter på Opstad.4
Han var verge for Knut Larsson på Julnes i 1812.7


Trond døde den 8. august 1827 på Julbøen.3

     Navnet hans ble skrevet Thron Julebøën i 1803.5

Kilder/noter

 1. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 124.
 2. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 133.
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 215.
 4. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 216. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424005?page=219
 5. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 15 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-17
 6. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 14 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-17
 7. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 562 a.
Sist redigert27. juni 2020

Knut Larsson på Oterhalsen1

M, #9810, (1797 - 10. juli 1837)
Far*Lars Knutssen på Mordal2,3 (1774 - 1813)
Mor*Anne Johansdotter på Mordal2,3 (c 1761 - c 1811)



Annet navn: Knut Larsson på Mordal.2,4
Knut ble født i 1797 på Mordal, Aukra.2 Knut ble døpt den 1. oktober 1797 i Aukra kyrkje. Faddere: Sjurd Jetmundsson på Mordal, Per Persson på Baret, Trond Trondsson på Julbøen, Anne Persdotter på Baret og Tåle Eriksdotter på Haukabøen.2
Annet navn: Knut Larsson på Julnes.3 Ved folketellingen av 1801 bodde Knut Larsson på Mordal hos Lars Knutssen og Anne Johansdotter.4
Han var arving ved skiftet etter Anne Johansdotter på Julnes den 6. februar 1812.3
Han var myndling av Trond Trondsson på Julbøen i 1812.3
Knut var husmann på Oterhalsen øvre, Rød, Aukra, fra 1824 til 1837.1

Knut døde den 10. juli 1837. Han omkom på havet sammen med 16 år gamle Kristoffer Olsson fra Oterhalsen (bnr. 10).1,5

Kilder/noter

 1. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 100.
 2. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 133.
 3. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 562 a.
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Agerøe, Mordal.
 5. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 131.
Sist redigert28. april 2018

Tåle Eriksdotter på Haukabøen1,2

K, #9811, (ca. 1764 - etter 1815)

Familie

Ola Olsson på Haukabøen (1739 - c 1811)
De hadde fem barn.1 



Annet navn: Tåle Eriksdotter på Myrbostad.1
Tåle ble født ca. 1764.1 Hennes hjemsted var på Myrbostad, Vågøy.1
Tåle giftet seg i 1791 med Ola Olsson på Haukabøen.1
Hun var fadder ved dåpen til Knut Larsson på Mordal den 1. oktober 1797 i Aukra kyrkje.2

Tåle giftet seg med en uregistrert person.1

Tåle døde etter 1815.1

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 290.
 2. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 133.
Sist redigert23. april 2015

Ola Olsson på Haukabøen1,2

M, #9812, (1739 - ca. 1811)
Far*Ola Styrkårsson på Åndal1 (c 1707 - c 1762)
Mor*Gjøri Andersdotter på Åndal3 ( - e 1762)

Familie 1

De hadde ikke barn.1 

Familie 2

Tåle Eriksdotter på Haukabøen (c 1764 - e 1815)
De hadde fem barn.1 



Annet navn: Ola Olsson på Åndal.1
Ola ble født i 1739.1
Ola giftet seg med en uregistrert person.1 Han var selveier Heimi garden, Haukabøen, Aukra, (halve bruket), fra 1780 til sin død.1
Han var kreditor ved skiftet etter Karen Knutsdatter Landsberg den 22. desember 1788: 1 daler for ved.4
Han var kreditor ved skiftet etter Lars Hansson den 24. juli 1789: 1 daler for ved.5

Ola giftet seg i 1791 med Tåle Eriksdotter på Myrbostad.1
Han var forlover for Per Persson på Mork og Ingeborg Larsdotter på Haukabøen, som ble trolovet den 31. desember 1795.6,7,8


Ola døde ca. 1811 på Haukabøen, Aukra.1 Det ble holdt skifte etter ham den 5. februar 1812.1

     Navnet hans ble skrevet Ole Houchebøen i 1789.9

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 290.
 2. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 59 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/61/
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 79 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/97/
 4. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 59 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/60/
 5. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 73 a–74 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/74/
 6. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 117 a, nr. 2. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-59
 7. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 302.
 8. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 116 b, nr. 1. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-59
 9. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 73 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/75/
Sist redigert15. oktober 2019

Aleksander Andersson på Raknes1

M, #9813, (ca. 1712 - ca. 1773)
Far*Anders Rasmusson på Heggdal2 (c 1672 - )
Mor-?*Marit Rasmusdotter; trolig3
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Brit Sakariasdotter på Raknes ( - c 1754)



Annet navn: Aleksander Andersson på Heggdal.2
Aleksander ble født ca. 1712 på Sør-Heggdal, Aukra.2
Aleksander giftet seg med Brit Sakariasdotter på Raknes. De hadde ikke barn sammen (i live 1755).1,4
Han var arving ved skiftet etter Brit Sakariasdotter på Raknes den 7. januar 1755.1


Aleksander døde ca. 1773 på Øvre Raknes, Aukra.4

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 310 a.
 2. [S162] Midsund I: s. 420.
 3. [S162] Midsund I: s. 420/478.
 4. [S876] Midsund III: s. 484.
Sist redigert10. juni 2013

Sakarias Ellingsson på Raknes1

M, #9814, (ca. 1723 - ca. 1780)
Far*Elling Sakariasson på Raknes ( - c 1738)
Mor*Brit Sakariasdotter på Raknes1 ( - c 1754)
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

De hadde tre barn.3 
Barn



Sakarias ble født ca. 1723.2
Han var arving ved skiftet etter Brit Sakariasdotter på Raknes den 7. januar 1755.1

Sakarias var bruker på bnr. 1, Øvre Raknes, Aukra, i 1777.3

Sakarias døde ca. 1780 på Øvre Raknes, Aukra.3

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 310 a.
 2. [S876] Midsund III: s. 483.
 3. [S876] Midsund III: s. 485.
Sist redigert30. juni 2015

Elling Ingebrigtssen Molde1

M, #9815, ( - etter 1797)



Elling Ingebrigtssen Molde og Ingeborg Albrektsdatter Molde ble konfirmert den 3. september 1797 i Aukra kyrkje.1,2

Kilder/noter

 1. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 131.
 2. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 132. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911650610
Sist redigert27. mai 2015

Kristi Ellingsdotter på Raknes1

K, #9816, ( - mellom 1738 og 1755)
Far*Elling Sakariasson på Raknes1 ( - c 1738)
Mor*Brit Sakariasdotter på Raknes1 ( - c 1754)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg



Kristi døde mellom 1738 og 1755.1

Kilder/noter

 1. [S876] Midsund III: s. 484.
Sist redigert3. juli 2017

Maren Sofia Tanke1

K, #9817, (ca. 1760 - )



Maren Sofia ble født ca. 1760.1 Sara Vilhelmine Paust og Maren Sofia Tanke tjente som husjomfruer hos Andreas Blom Øvre og Anne Helsing Paust på mnr. 13, utpå Gata, Molde, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 13.
Sist redigert18. januar 2020

Even Hammer Øvre1

M, #9818, (ca. 1784 - )
Far*Henrik Øvre2 (1738 - 1799)
Mor*Elisabet Blom2 (1741 - )



Even ble født ca. 1784.1 Han var skriver i 1801.1 Han bodde hos Andreas Blom Øvre og Anne Helsing Paust på mnr. 13, utpå Gata, Molde, i 1801.1,3,4

     Han var oppkalt etter Even Hammer.5

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 13.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 13.
 3. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, generalekstrakt, mnr. 15. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/61/
 4. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 4 a, Ud paa Gaden, forsikringsnr. 13. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063007
 5. [S1223] Personen bak gatenavnet: s. 41. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012072508044#41
Sist redigert18. januar 2020

Henrik Øvre1

M, #9819, (ca. 1798 - )
Far*Andreas Blom Øvre1 (c 1769 - 1820)
Mor*Anne Helsing Paust1 (c 1763 - )



Henrik ble født ca. 1798.1 Han bodde hos Andreas Blom Øvre og Anne Helsing Paust på mnr. 13, utpå Gata, Molde, i 1801.1,2,3

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 13.
 2. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, generalekstrakt, mnr. 15. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/61/
 3. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 4 a, Ud paa Gaden, forsikringsnr. 13. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063007
Sist redigert18. januar 2020

Ola Andersson Sigerset1,2,3

M, #9820, (ca. 1769 - )
Far*Anders Olsson på Sigerset4 ( - c 1785)
Mor*Kirsti Kristoffersdotter på Sigerset4 (c 1733 - )

Familie

Karen Olsdatter på Marka (c 1774 - )
De kan ha hatt fler barn. 
Barn



Ola ble født ca. 1769 på Sigerset, Bolsøy.4,5
Han lånte ut 16 daler til Per Rasmusson på Brensla den 24. juni 1799 mot pant på Brensla, Indre Årø, Bolsøy. Per pantsatte sitt der reiste hus med kammer samt fjøs og låve. Han signerte obligasjonen med ført penn. Den ble tinglyst samme dag og avlyst 28. juni 1803.1
Ola Andersson Sigerset og Kirsten Ottarsdotter tjente hos Even Hammer i 1800.6 Ola Andersson Sigerset, Ragnhild Rasmusdatter og Ingeborganna Persdatter tjente hos Andreas Blom Øvre og Anne Helsing Paust på mnr. 13, utpå Gata, Molde, i 1801.5
Han var arving ved skiftet etter Even Hammer den 11. februar 1801: 9 daler i årslønn pluss én ekstra årslønn i henhold til testamentet.7,8,6

Ola Andersson Sigerset kjøpte hus med jernkakkelovn på mnr. 161, Moldemarka, Molde, den 24. mars 1804 av Lasse Kristoffersson Reistad. Selgeren bodde der frem til kjøpet. Skjøtet ble tinglyst 9. juli.9,10 Ola Andersson Sigerset var grenader i 1804.11
Ola giftet seg den 8. juli 1804 i Molde kirke med Karen Olsdatter (forlovere: Kristen Jøstensson Øverland og Knut Eriksson i Schultzhagen).11 Ola og Karen bodde på mnr. 161 i 1807. Huset var taksert til 50 daler. Han var fremdeles der i 1816.12,3
Annet navn: Ola på Marka, nevnt 1813.2 Ola Andersson Sigerset var arbeider.13

     Navnet hans ble skrevet Ole Andersen Sigelsæt i 1804.11

Kilder/noter

 1. [S925] Romsdal pantebok 1791–1806: fol. 256 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660670
 2. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 27 b, 1813, fastelavnssøndag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630215
 3. [S1151] Molde sølvskatt 1816: s. 5, Schultzhagen, mnr. 161. https://www.digitalarkivet.no/db10081203301008
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 214 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670794
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 13.
 6. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 294 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/6/
 7. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 296 b–297 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/8/
 8. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 288 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/293/
 9. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 543. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610274
 10. [S648] Molde panteregister 1790–1823: s. 79, mnr. 161. https://www.digitalarkivet.no/tl20080923660364
 11. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 56 a, 1804, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630236
 12. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 33 a, Schultzhagen, forsikringsnr. 151. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063036
 13. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 452, nr. 10. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020213
Sist redigert18. januar 2020

Ragnhild Rasmusdatter i Krubba1,2

K, #9821, (ca. 1771? - )

Familie

Ola Persson Stokke (1774 - 1806)
Barn



Ei Ragnild Rasmusdatter (i sitt 30. år) tjente hos Andreas Blom Øvre og Anne Helsing Paust på mnr. 13, utpå Gata, Molde, i 1801.3

Annet navn: Ragnhild Andersdatter, nevnt 1803.4
Ragnhild fikk barn med Ola Persson Stokke i 1803 i Molde.4 Ragnhild bodde i Krubba, Molde, i 1806.2

Kilder/noter

 1. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1806. Uvisse inntekter, 12. august.
 2. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 b, 1806, 17. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630233
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 13.
 4. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 13 b, 3. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630201
Sist redigert4. juli 2020

Tomas Junghans Skjellerup1,2,3,4

M, #9822, (11. januar 1768 - )
Far*Rikard Nikolai Skjellerup1 (c 1716 - 1791)
Mor*Åsilde Maria Junghans

Familie

Maren Severina Hasund (1743 - 1830)



Tomas ble født den 11. januar 1768.1 Han eide på Mek, Bolsøy, i 1790.5
Tomas giftet seg i 1790 i Molde med Maren Severina Askenberg. Det ble betalt 1 daler til kirken for vielsen.6,4
Han var fadder ved dåpen til Maren Margrete Dal den 28. november 1798.2
Tomas og Maren Severina bodde på mnr. 14, utpå Gata, Molde, i 1801. Bygninger i 1807 (taksert i daler): våningshus (600), sidehus (50), stabbur (30), fjøs (40), sjøbod innrettet til tollbod (550) og en ny ditto (450).6,3
Han hadde Marta Malene Einarssen og Anne Tostensdatter i tjeneste i 1801.6
Tomas Junghans Skjellerup var kjøpmann iallfall fra 1801 til 1807.6,3 Han var kaptein i borgervæpningen i Molde.7,8

     Navnet hans ble skrevet Thomas Schielderup fra 1801 til 1807.6,3

Kilder/noter

 1. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 108.
 2. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 4 b, 28. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630192
 3. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 4 b, Ud paa Gaden, forsikringsnr. 14. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063008
 4. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 74 b.
 5. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 19 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-21
 6. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Udpaa Gaden, mnr. 14. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/29/
 7. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 207.
 8. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 211.
Sist redigert1. juli 2020

Maren Severina Hasund1,2,3

K, #9823, (1743 - 12. mars 1830)
Far*Knut Persson Hasund1,2 ( - 1765)
Mor*Else Margrete Lek2 ( - e 1765)

Familie 1

Lars Askenberg (1728 - 1785)

Familie 2

Tomas Junghans Skjellerup (1768 - )



Maren Severina ble født i 1743 på Sørnes, Borgund på Sunnmøre.1 Maren Severina ble døpt den 9. juni 1743 i Borgund kyrkje på Sunnmøre. Faddere: Ivar Nilsson Lekanger o.a.1
Hun var arving ved skiftet etter Knut Persson Hasund den 15. april 1765.4
Hun var myndling av Johan Arnoldus Heide i 1765.2

Maren Severina giftet seg den 21. mai 1769 i Molde med Lars Askenberg.5,6,7
Hun ble kalt Maren Severina Askenberg, nevnt 1789.7 Maren Severina bodde på mnr. 14, utpå Gata, Molde, i 1789. Hennes «Huuslige Omstændigheder» tillot ikke Maren Severina å møte personlig for skattekommisjonen.8,9 Hun var pensjonist og drev litt handel i 1789. Hun hadde etter selvangivelse under 100 daler i pensjon, men skulle svare 4 daler 48 skilling i formuesskatt (½ pst.) og 1 daler 48 skilling i næringsskatt (5 pst.)8,10
Lars Askenbergs segl ble brukt av enka, Maren Severina, til formuesskatten 1789 (skannet av Riksarkivet)

Maren Severina giftet seg i 1790 i Molde med Tomas Junghans Skjellerup. Det ble betalt 1 daler til kirken for vielsen.11,12 Maren Severina og Tomas bodde på mnr. 14 i 1801. Bygninger i 1807 (taksert i daler): våningshus (600), sidehus (50), stabbur (30), fjøs (40), sjøbod innrettet til tollbod (550) og en ny ditto (450).11,13
Hun hadde Marta Malene Einarssen og Anne Tostensdatter i tjeneste i 1801.11

Hun ble kalt Maren Severina Skjellerup, nevnt 1830 (post mortem).14,15

Maren Severina døde den 12. mars 1830 i Molde, av alderdom.14,15 Hun ble jordfestet den 19. mars 1830.14,15

Kilder/noter

 1. [S776] Borgund mini. 1739–61: 1743, trinitatis. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15996&idx_id=15996&uid=ny&idx_side=-82
 2. [S1125] Sunnmøre skifteprotokoll 1765–67: fol. 805 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24563/346/
 3. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 72 b.
 4. [S1125] Sunnmøre skifteprotokoll 1765–67: fol. 805 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24563/345/
 5. [S1308] Tronhjems Adresse-Contoirs Efterretninger: nr. 23/9.6.1769. E-side 3, «Copulerede». https://www.nb.no/items/c8fef8c167a3d3185f5994010e941a59?page=2
 6. [S1452] Norges postmestere: s. 87. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008110600062#88
 7. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, generalekstrakt, mnr. 16. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/61/
 8. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 3, mnr. 16. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/68/
 9. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, angivelser, nr. 15. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/117/
 10. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, angivelser, nr. 14. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/115/
 11. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Udpaa Gaden, mnr. 14. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/29/
 12. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 74 b.
 13. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 4 b, Ud paa Gaden, forsikringsnr. 14. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063008
 14. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 207.
 15. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 211.
Sist redigert1. juli 2020

Anne Tostensdatter1

K, #9824, (ca. 1778 - )

Kilder/noter

 1. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Udpaa Gaden, mnr. 14. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/29/
Sist redigert6. september 2018

Kirstine Cecilie Lorentse Sidelmann Lossius1,2

K, #9825, (8. april 1788 - 21. september 1868)
Far*Kristoffer Lorents Lossius3,1 (c 1745 - 1827)
Mor*Ane Katrine Magrete Sidelmann Sigholt1 (1756 - 1841)

Familie 1

Frans Filip Hopstock Nilsen (1791 - 1824)
De hadde to barn.1 

Familie 2

Ove Jakob Roll Thesen (1796 - 1849)
De hadde ett barn.1 



Kirstine Cecilie Lorentse ble født den 8. april 1788 på Vestad, Veøy.1,4 Kirstine Cecilie Lorentse ble døpt den 13. april 1788 i Veøy kirke av Hans Kristoffer Lund. Faddere: fru Anna Kirstine Lossius og Nils Lossius o.a.3 Kirstine Cecilie Lorentse Sidelmann Lossius ble konfirmert den 2. oktober 1803 i Bolsøy kirke.2
Kirstine Cecilie Lorentse giftet seg i 1813 i Toten med Frans Filip Hopstock Nilsen.1
Kirstine Cecilie Lorentse giftet seg den 21. september 1826 med Ove Jakob Roll Thesen.1,4 Kirstine Cecilie Lorentse og Ove Jakob bodde på Øvstås, Vestre Toten.4 Kirstine Cecilie Lorentse og Ove Jakob bodde i Hustad, Inderøy.4

Kirstine Cecilie Lorentse døde den 21. september 1868 i Lillehammer.4

     Navnet hennes ble skrevet Kirstina Cicilia Lorenze Lossius i 1803.2

Kilder/noter

 1. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 15, F. 1.
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 30 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630127
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 333.
 4. [S719] Militærbiografier II: s. 484.
Sist redigert8. mai 2017

Gabriel Dreier1,2,3

M, #9826, (13. oktober 1732 - 16. november 1793)

Familie

Johanne Birgitte Krog (c 1737 - 1805)
De fikk ett barn, en dødfødt gutt, den 22. september 1776.2 
Gabriel Dreiers signatur og segl fra formuesskatten 1789 (skannet av Riksarkivet)



Gabriel ble født den 13. oktober 1732 i Trondheim.2,4 Han ble utdannet på Trondheim katedralskole til 1750.2 Han avla eksamen i teologi (cand.theol.) på Københavns Universitet, Danmark, den 3. august 1754. Karakter: haud illaudabilis. Dimissprekenen ble holdt 28. august, også til haud illaudabilis. Han aktet å vende tilbake til Trondheim.4,2 Han var personellkapellan i Støren fra 1761 til 1774.2 Han var sogneprest i Grip (og residerende kapellan i Kvernes) fra 1774 til 1786.2
Gabriel giftet seg den 24. januar 1775 med Johanne Birgitte Krog.2 Gabriel Dreier var sogneprest i Bolsøy fra 24. juni 1786. Han tiltrådte 21. februar året etter og hadde stillingen til sin død.2,7,1 Han var prost i Romsdal fra 1788. Han virket til sin død.2,8,3
Han var verge for Anne Kirstine Olsdatter i 1788.12
Gabriel og Johanne Birgitte bodde på mnr. 90, Hovedgata, Molde, i 1789. Han skulle etter selvangivelse svare 1 daler 48 skilling i formuesskatt (½ pst.) Hun bodde der videre etter hans død.8,13
Han konfirmerte Anders Anderssen på Røysa den 29. november 1789 i Molde kirke.14,15


Gabriel døde den 16. november 1793 i Molde. Dødsfallet ble forkynt for menigheten dagen etter.2,3
Per Perssen Berg kjøpte hus med grunn på mnr. 82, under Berget, Molde, i september 1799 av Ola Olsson Sotåen. Tomten var 20 sjællandske alen fra vestre kant til neste grunn, 6 alen fra østre kant ned til klokker Strøms grunn, 36 alen fra den nedre hagestolpe i vest til berget ovenfor huset, og 13½ alen i bredden på nordsiden, samt gangvei 29½ alen fra øverste nordre kant nedigjennom til gaten, og i smuget til sjøen (mellom prost Dreiers og madam Else Vingårds hus). Kjøpesum: 187 daler. Skjøtet ble tinglyst 13. januar 1800.16,17


     Navnet hans ble skrevet Hr Gabriel Dreyer i 1789.1

Kilder/noter

 1. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, generalekstrakt, mnr. 90. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/62/
 2. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 493. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121748024?page=500
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 134 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630051
 4. [S1539] Norske teologiske kandidater ca. 1690–1754: s. 172. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016090108061#177
 5. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 9 h. https://media.digitalarkivet.no/kb20050706031061
 6. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 114 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 7. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 116 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-96
 8. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 11, mnr. 90. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/76/
 9. [S1008] Romsdal skifteprotokoll 1840–43: fol. 279 a.
 10. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 333.
 11. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 72 b.
 12. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 74 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/75/
 13. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 90.
 14. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 155 a.
 15. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 572 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/573/
 16. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 477. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610241
 17. [S648] Molde panteregister 1790–1823: s. 39, mnr. 82. https://media.digitalarkivet.no/tl20080923660327
Sist redigert25. juni 2020

Johanne Birgitte Krog1,2,3

K, #9827, (ca. 1737 - 17. juni 1805)

Familie

Gabriel Dreier (1732 - 1793)
De fikk ett barn, en dødfødt gutt, den 22. september 1776.1 



Johanne Birgitte ble født ca. 1737.2,3
Johanne Birgitte giftet seg den 24. januar 1775 med Gabriel Dreier.1 Johanne Birgitte og Gabriel bodde på mnr. 90, Hovedgata, Molde, i 1789. Han skulle etter selvangivelse svare 1 daler 48 skilling i formuesskatt (½ pst.) Hun bodde der videre etter hans død.4,2 Johanne Birgitte bodde på mnr. 90 iallfall fra 1800 til 1801, sammen med Karen Fris. Karen var losjerende.5,2
Hun ble kalt prostinne Johanne Birgitte Dreier, nevnt 1805.3

Johanne Birgitte døde den 17. juni 1805 i Molde.3,1 Hun ble gravlagt den 20. juni 1805.3

     Navnet hennes ble skrevet Johanna Bergithe Krogh i 1801.2

Kilder/noter

 1. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 493. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121748024?page=500
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 90.
 3. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 a, 1805, 20. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630232
 4. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 11, mnr. 90. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/76/
 5. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 7 b.
Sist redigert25. juni 2020

Frans Filip Hopstock Nilsen1

M, #9828, (1791 - 1824)

Familie

Kirstine Cecilie Lorentse Sidelmann Lossius (1788 - 1868)
De hadde to barn.1 



Frans Filip ble født i 1791.1
Frans Filip giftet seg i 1813 i Toten med Kirstine Cecilie Lorentse Sidelmann Lossius.1 Frans Filip Hopstock Nilsen var landmann på Øvstås, Vestre Toten.1

Frans Filip døde i 1824.1

Kilder/noter

 1. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 15, F. 1.
Sist redigert8. mai 2017

Ove Jakob Roll Thesen1,2

M, #9829, (21. september 1796 - 6. juli 1849)

Familie

Kirstine Cecilie Lorentse Sidelmann Lossius (1788 - 1868)
De hadde ett barn.2 



Ove Jakob ble født den 21. september 1796.1,2 Han var løytnant i 1826.2
Ove Jakob giftet seg den 21. september 1826 med Kirstine Cecilie Lorentse Sidelmann Lossius.2,1 Ove Jakob og Kirstine Cecilie Lorentse bodde på Øvstås, Vestre Toten.1 Ove Jakob Roll Thesen var rittmester og sjef i Sparbuske skvadron, Trondhjemske ridende jegerkorps, den 28. juni 1843.1,2 Ove Jakob og Kirstine Cecilie Lorentse bodde i Hustad, Inderøy.1

Ove Jakob døde den 6. juli 1849 i Inderøy.2,1

Kilder/noter

 1. [S719] Militærbiografier II: s. 484.
 2. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 15, F. 1.
Sist redigert8. mai 2017

Rosario Asenjo1

K, #9830, (ca. 1807 - )

Familie 1

Nicholas Oliver Lawson (1790 - 1851)
De hadde ett barn. 
Barn

Familie 2

Brækkan
De hadde ikke barn.4 



Rosario ble født ca. 1807.1
Rosario giftet seg den 4. september 1823 i Catedral Nuestra Señora del Rosario, Valdivia, Chile, med Nicholas Oliver Lawson.2,3
Rosario giftet seg med Brækkan. Han døde etter kort tid.4

Kilder/noter

 1. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 16.
 2. [S1180] «Mannen som visste så mye om skilpadder at han endret verdenshistorien»: s. 270.
 3. [S1180] «Mannen som visste så mye om skilpadder at han endret verdenshistorien»: s. 280.
 4. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 19.
 5. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 20.
Sist redigert6. oktober 2019

Brækkan1,2

M, #9831

Familie

Rosario Asenjo (c 1807 - )
De hadde ikke barn.1 



Hans hjemsted var i Trondheim.1 Brækkan var skipskaptein i 1840.1,2
Brækkan giftet seg med Rosario Asenjo. Han døde etter kort tid.1

Kilder/noter

 1. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 19.
 2. [S689] Kristiansund mini. 1832–42: s. 377, nr. 37. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913630132
Sist redigert6. oktober 2019

Anna Rita Lossius1

K, #9832, (ca. 1839 - 16. januar 1847)
Far*Nicholas Oliver Lawson1 (1790 - 1851)
Mor*Rosario Asenjo1 (c 1807 - )



Anna Rita ble født ca. 1839.1

Anna Rita døde den 16. januar 1847 i Valparaíso, Chile.1

Kilder/noter

 1. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 20.
Sist redigert15. juni 2013

Jakobine Andrea Eg Lossius1,2

K, #9833, (2. desember 1792 - 25. juni 1852)
Far*Kristoffer Lorents Lossius2 (c 1745 - 1827)
Mor*Ane Katrine Magrete Sidelmann Sigholt2 (1756 - 1841)

Familie

Alert Heinrich Brandt (1791 - )



Jakobine Andrea ble født den 2. desember 1792 på Vestad, Veøy.3
Jakobine Andrea giftet seg den 19. desember 1819 i Nykirken, Bergen, med Alert Heinrich Brandt. De hadde sju barn.1,3,4
Hun ble kalt Jakobine Andrea Brandt, nevnt 1852 (post mortem).1

Jakobine Andrea døde den 25. juni 1852 i Molde.1 Det ble holdt likpreken over henne den 30. juni 1852 i Molde kirke av Joseph Jervell.5

Kilder/noter

 1. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 560.
 2. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 20.
 3. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 21.
 4. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 23.
 5. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 768.
Sist redigert3. juni 2014

Alert Heinrich Brandt1,2

M, #9834, (28. februar 1791 - )
Far*Alert Heinrich Brandt3,4 (1746 - 1829)
Mor*Anne Johanna Kristine Hammer3,5 (1757 - )

Familie

Jakobine Andrea Eg Lossius (1792 - 1852)



Alert Heinrich ble født den 28. februar 1791 i Trondheim.4 Han bodde hos Alert Heinrich Brandt og Anne Johanna Kristine Hammer på Kjelvik, Kjelvik, i 1801.3,6
Alert Heinrich giftet seg den 19. desember 1819 i Nykirken, Bergen, med Jakobine Andrea Eg Lossius. De hadde sju barn.2,1,5 Alert Heinrich Brandt var kjøpmann i Molde i 1852.2,1

Kilder/noter

 1. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 21.
 2. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 560.
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Kistrand, Kistrand og Kielvig, Kielvig.
 4. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 22.
 5. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 23.
 6. [S1298] Trondhjems Skoles Adressekontoirs-Efterretninger: nr. 5/18.1.1803, e-side 4.
Sist redigert30. juni 2013

Wilhelmine Charlotte Sigholt Lossius1

K, #9835, (21. november 1795 - )
Far*Kristoffer Lorents Lossius1 (c 1745 - 1827)
Mor*Ane Katrine Magrete Sidelmann Sigholt1 (1756 - 1841)

Familie

Peter Andreas Brandt (1792 - 1862)
De hadde seks barn.3 



Wilhelmine Charlotte ble født den 21. november 1795 på Vestad, Veøy.1,2
Wilhelmine Charlotte giftet seg den 26. april 1814 på Vestad med Peter Andreas Brandt.1

Kilder/noter

 1. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 25.
 2. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 27.
 3. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 26.
Sist redigert28. mars 2016

Pål Matsson på Sporsem1,2

M, #9836, (ca. 1718 - januar 1796)
Far*Mats Andersson på Bjørset3 (1692 - 1722)
Mor*Anne Andersdotter på Bjørset3 ( - e 1723)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Mali Olsdotter i Fiksdalen (c 1711 - 1766)
Barn

Familie 2

Anne Olsdotter på Sporsem (c 1726 - 1802)
De hadde ni barn.2 
Barn



Annet navn: Pål Matsson på Bjørset (i skiftet etter faren kalles han «Bottel», «Povel» og «Peder»).3,4,5

Pål ble født ca. 1718 på Bjørset, Bolsøy.2
Han var arving ved skiftet etter Mats Andersson på Bjørset den 10. juli 1723: 8 daler 19 skilling.6
Han var myndling av Ottar Johansson i Hamna i 1723.5

Pål fikk barn med Mali Olsdotter på Årø ca. 1744.7,8
Pål var bruker Nordi garda, Sporsem, Aukra, iallfall fra 1747 til 1751.2
Pål giftet seg med Anne Olsdotter.2 Pål Matsson på Sporsem var fisker.2

Pål døde i januar 1796 på Sporsem, Aukra. Den 16. var han i sin svakhet blitt betjent i huset av presten.2,1 Han ble gravlagt den 20. januar 1796.1

Kilder/noter

 1. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 111. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911650599
 2. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 313.
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 278 a.
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 277 b.
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 278 b.
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 277 b–278 b.
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 391 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660417
 8. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 313. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424003#316
Sist redigert15. desember 2016

Anne Olsdotter på Sporsem1

K, #9837, (ca. 1726 - 1802)

Familie

Pål Matsson på Sporsem (c 1718 - 1796)
De hadde ni barn.1 
Barn



Anne ble født ca. 1726.1
Anne giftet seg med Pål Matsson på Bjørset.1

Anne døde i 1802 på Sporsem, Aukra.1

Kilder/noter

 1. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 313.
Sist redigert15. desember 2016

Mats Andersson på Bjørset1,2,3,4

M, #9838, (1692 - 1722)
Far*Anders Hansson på Bjørset (c 1631 - m. 1704 & 1711)
Mor*Marit Bjørset2 ( - e 1713)

Familie

Anne Andersdotter på Bjørset ( - e 1723)
Tre barn levde i 1723.4 
Barn



Mats ble født i 1692.1
Han var arving ved skiftet etter Ola Andersson på Bjørset den 16. juli 1713. Mats bodde hjemme.2

Mats giftet seg med Anne Andersdotter på Sundsbøen.4 Mats og Anne bodde på Bjørset, Bolsøy, i 1721.3

Mats døde i 1722 på Bjørset, 30 år 7 uker gammel.1 Han ble jordfestet den 30. august 1722 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy, av Erik Pedersson Lekanger.1 Det ble holdt skifte etter ham den 10. juli 1723. Kreditorer: Knut Bendiksson og Anne Hansdotter på Kringstad o.a. Arvinger: Anne Andersdotter, Anders Matsson, Pål Matsson og Marit Matsdotter. Arv: 41 daler 2 skilling.5

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 22. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660219
 2. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1713, Fanne Otting, 16. juli.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 9.
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 277 b.
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 277 b–278 b.
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 278 a.
Sist redigert12. desember 2016

Jon kusk1,2

M, #9839, ( - etter 1723)

Familie

Barn



Han var fadder ved dåpen til Marit Matsdotter på Bjørset den 13. juli 1721 i Molde kirke.1
Han var fadder ved dåpen til Per Hanssen den 19. september 1723 i Molde kirke.2

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 9.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 39. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-21
Sist redigert25. april 2016

Marit på Bjørset1

K, #9840, ( - etter 1713)



Marit giftet seg med Anders Hansson på Bjørset.1
Marit og Anders var brukere på Bjørset, Bolsøy, i 1701. Ola Andersson og Per Andersson bodde også der.2
Marit var bruker på Bjørset i 1711. Anne Andersdotter bodde også der.3
Hun var arving ved skiftet etter Ola Andersson på Bjørset den 16. juli 1713.1

Kilder/noter

 1. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1713, Fanne Otting, 16. juli.
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 183, Biørset. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/103/
 3. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten, Fanne-otting, Biørset. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47758/171/
Sist redigert1. april 2016

Anne Andersdotter på Bjørset1

K, #9841, ( - etter 1723)
Far*Anders Pålsson på Sundsbøen2 (c 1655 - )
Mor*(?) Tostensdotter2 ( - e 1699)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Mats Andersson på Bjørset (1692 - 1722)
Tre barn levde i 1723.1 
Barn



Annet navn: Anne Andersdotter på Sundsbøen.2
Anne giftet seg med Mats Andersson på Bjørset.1 Anne og Mats bodde på Bjørset, Bolsøy, i 1721.3
Hun var arving ved skiftet etter Mats Andersson på Bjørset den 10. juli 1723: 20 daler 2 ort 1 skilling.4

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 277 b.
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 278 b.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 9.
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 277 b–278 b.
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 278 a.
Sist redigert12. desember 2016

Anders Matsson på Bjørset1

M, #9842, ( - etter 1723)
Far*Mats Andersson på Bjørset2 (1692 - 1722)
Mor*Anne Andersdotter på Bjørset2 ( - e 1723)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg



Han var arving ved skiftet etter Mats Andersson på Bjørset den 10. juli 1723: 8 daler 19 skilling.3
Han var myndling av Tosten Andersson på Sundsbøen i 1723.1

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 278 b.
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 277 b.
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 277 b–278 b.
Sist redigert12. desember 2016

Ottar Johansson i Hamna1,2,3

M, #9843, (ca. 1693 - )
Far*Johan Ottarsson i Hamna4,5 (o 1655 - 1728)



Ottar ble født ca. 1693.4 I manntallet av 1701 står Ottar Johansson hos Johan Ottarsson i Hamna i Hamna, Bolsøy.4 Ottar Johansson bodde hos Johan i Hamna i 1711.5,6 Ottar bodde i Hamna i 1720. Han brukte 1 pund der i 1724.1,2
Han var verge for Ivar Henriksson på Berg fra 1719 eller 1720.1
Ottar var også bruker på bnr. 1, Mork, Bolsøy, i 1724. Han drev 2 pund 8 merker.8
Han var forlover for Per Arnesson og Mali Olsdotter, som ble trolovet den 27. mai 1731 i Kleive kirke, Bolsøy.3


     Navnet hans ble skrevet Otte Johansen Hafnen i 1719.1

     Navnet hans ble skrevet Ottho Havnen i 1731.3

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 172 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/185/
 2. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 6 b, nr. 33.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 119, 1. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660267
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 186, Neremorch. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/105/
 5. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Fanne-otting, Morch.
 6. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 6 b, mnr. 33. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/39192/8/
 7. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 278 b.
 8. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 6 b, nr. 32.
Sist redigert24. juni 2020

Per Perssen Åndal1,2,3

M, #9844, ( - etter 1752)

Familie

Han var gift i 1752.3 



Hans hjemsted var kanskje på bnr. 4, Åndal, Vågøy.4
Han var fadder ved dåpen til Ola Perssen den 7. mai 1723 i Molde kirke.5
Per bodde på Elen Davidsdotters grunn, Molde, i 1724.2
Han var fadder ved dåpen til Ingeborg Sjurdsdatter den 1. januar 1739 i Molde kirke.6
Per Perssen Åndal hadde borgerskap i Molde i 1746 som vraker.7
Per Perssen Åndal solgte hus med hageplanker i Molde i 1752 til Anders Olssen Monsås. Kjøpesum: 30 daler. Per bodde der frem til salget. Skjøtet ble tinglyst 14. februar.3

     Navnet hans ble skrevet Peder Pedersen aandahl i 1723.1

     Navnet hans ble skrevet Peder Pedersen Omdal i 1752.3

Kilder/noter

 1. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 50 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/51/
 2. [S947] Romsdal eksaminasjonsprotokoll 1724: fol. 50 a, nr. 24. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819660252
 3. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 23. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610014
 4. [S908] Fræna bygdebok IV: s. 597.
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 33.
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 193. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660304
 7. [S633] «Manntall på Molde bys innbyggere, 28. mai 1746».
Sist redigert5. mars 2019

Anders Persson Malo1,2,3

M, #9845, (1740 - )
Far*Per Andersson i Dvergsneset4,5 (c 1671 - c 1750)
Mor*Guri Steffensdotter i Dvergsneset4 ( - c 1750)

Familie

Brit Ottarsdotter på Malo (c 1729 - )
De hadde iallfall ett barn. Anders hadde to barn eller stebarn i 1773.3,6 



Anders ble født i 1740 i Dvergsneset, Bolsøy.6,5
Han var arving ved skiftet etter Per Andersson og Guri Steffensdotter i Dvergsneset den 15. januar 1751: 24 daler 18 skilling, utlagt i løsøre.4
Han var myndling av Per Persson på Mork i 1751.4

Annet navn: Anders Persson i Dvergsneset, nevnt fra 1765 til 1767.7,8,6
Han var kreditor ved skiftet etter Brit Andersdotter på Mork den 8. februar 1765: 24 daler 18 skilling i innestående arv etter foreldrene.9
Han var kreditor ved skiftet etter Per Persson på Mork den 10. oktober 1766: 12 daler 18 skilling i resterende arv.10

Anders giftet seg den 9. juli 1767 i Veøy kirke med Brit Ottarsdotter på Malo.8
Anders var bruker på Nermalo, Malo, Veøy, fra 1767 til 1772. I nødsåret 1773 kjøpte han 1 tønne havre på kreditt fra myndighetene.3,1 Han var soldat i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1773. Han hadde tjenestegjort i 7½ år.6,8 Anders bodde i Reiten, Sekkesetra, Veøy, fra 1773.3 Han var daglønner i 1789.11 Anders var husmann på mnr. 158, Haugen, Molde, i 1789. Han hadde etter muntlig angivelse ingen skattbar formue.2,11

     Navnet hans ble skrevet Anders Pedersen Dversnæs i 1767.8

Kilder/noter

 1. [S1092] Romsdals fattige og nødlidende Almue: s. 41, nr. 263. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082404082#42
 2. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, dokumenter, mnr. 161. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/37/
 3. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 884. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#887
 4. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 15.1.1751.
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 208. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660313
 6. [S1484] Fannåttingske kompanirulle 1773: soldatnr. 55. https://media.digitalarkivet.no/ru20111201681173
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 274 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660295
 8. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 41. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660503
 9. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 274 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660295
 10. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 386 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660413
 11. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 18, mnr. 161. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/83/
Sist redigert30. juni 2019

Kirsten Pålsdatter1

K, #9846, ( - etter 1728)

Familie

Jørgen Andersson (c 1656 - )
De hadde iallfall to barn.3 



Kirsten giftet seg med Jørgen Andersson.2 Kirsten Pålsdatter ble kalt til å vitne på tinget på Bolsøy, Bolsøy, den 23. januar 1728.1

Kilder/noter

 1. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 216 b.
 2. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 217 a.
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 195.
Sist redigert22. desember 2014

Eleonora Hedvig Eide1,2

K, #9847, (1768 - 25. februar 1849)
Far*Kristian Hanssen Eide2,3 (c 1743 - 1823)
Mor*Karen Asbjørnsdatter Smit2 ( - 1771 / 1772)

Familie

Nils Lundgreen (c 1763 - 1851)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn



Eleonora Hedvig ble døpt den 1. august 1768 i Vår Frue kirke, Trondheim.2 Hun ble konfirmert den 3. oktober 1784 i Kleive kirke, Bolsøy, (men hun sognet til Molde).3
Eleonora Hedvig giftet seg med Nils Lundgreen.4,1 Eleonora Hedvig og Nils bodde på mnr. 15, utpå Gata, Molde, den 1. februar 1801 sammen med Jeppe Nilssen, Kristian Nilssen, Tomas Pålssen og Kristense Silke. Tomas var læredreng, og Kristense var losjerende.4

Eleonora Hedvig døde den 25. februar 1849 i Molde.1 Hun ble gravlagt den 3. mars 1849.1

Kilder/noter

 1. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 253, nr. 2. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16494&idx_id=16494&uid=ny&idx_side=-128
 2. [S787] Trondheim, Vår Frue mini. 1732–74: fol. 95 b, nr. 37. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16344&idx_id=16344&uid=ny&idx_side=-95
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 153 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-116
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 15.
Sist redigert7. juni 2016

Jeppe Nilssen Lundgreen1,2,3,4

M, #9848, (ca. 1794 - 5. mai 1864)
Far*Nils Lundgreen1 (c 1763 - 1851)
Mor*Eleonora Hedvig Eide1 (1768 - 1849)

Familie

Maren Maria Levanger (1790 - )



Jeppe ble født ca. 1794.1,4 Han hadde kopper.4 Han bodde hos Nils Lundgreen og Eleonora Hedvig Eide på mnr. 15, utpå Gata, Molde, den 1. februar 1801.1 Jeppe Nilssen Lundgreen var handelsbetjent i Molde i 1823. I 1864 kaltes han forhenværende handelsmann.4,3
Jeppe giftet seg den 17. april 1823 i Molde kirke med Maren Maria Levanger (forlovere: Svend Owren og Nils Lundgreen).4
Kristian Hanssen Eide døde den 17. april 1823 i Molde. Klokkerboka oppgir «Hastig Død» i dattersønnen Jeppe Nilssen Lundgreens bryllup. Johan Vikberg skrev i et brev at han spiste seg i hjel ved bryllupsbordet.5,6,7


Jeppe døde den 5. mai 1864 i Molde, som arrestforvarer.2,3 Han ble gravlagt den 11. mai 1864.2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 15.
 2. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 614, nr. 13. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010307
 3. [S1119] Den Norske Rigstidende: nr. 91/8.6.1864. Side 194, «Proklama». https://www.nb.no/items/df31b5103080e095d986cae13d4a2d95?page=1
 4. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 373, nr. 4. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620616
 5. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 190, nr. 7. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620532
 6. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 190.
 7. [S480] «Brev fra Molde i 1820–1830 årene fra Johan Wichberg og Knut Andreas Bjørset»: s. 141. https://books.google.no/books?id=jWAJAwAAQBAJ&pg=PA141
Sist redigert2. juli 2019

Kristian Nilssen Lundgreen1

M, #9849, (ca. 1799 - )
Far*Nils Lundgreen1 (c 1763 - 1851)
Mor*Eleonora Hedvig Eide1 (1768 - 1849)



Kristian ble født ca. 1799 i Molde.1 Han bodde hos Nils Lundgreen og Eleonora Hedvig Eide på mnr. 15, utpå Gata, Molde, den 1. februar 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 15.
Sist redigert2. juli 2019

Tomas Pålssen Malme1,2,3,4

M, #9850, (1784 - )
Far*Pål Hansson Malmedal5 (c 1748 - )
Mor*Gjøri Tomasdotter i Olsmedbakken (c 1754 - )

Familie

Guri Hansdatter Nesje (c 1788 - )



Tomas ble født i 1784 i Molde.5 Tomas ble døpt den 2. mai 1784.5 Han var læredreng hos Nils Lundgreen og Eleonora Hedvig Eide på mnr. 15, utpå Gata, Molde, den 1. februar 1801.1
Annet navn: Tomas Pålssen Malmedal, nevnt 1804.5
Han var fadder ved dåpen til Marie Allan den 22. mars 1808 i Molde.6
Tomas Pålssen Malme var skomaker.4
Tomas giftet seg i 1812 med Guri Hansdatter Nesje.4
Han var fadder ved dåpen til Ola Knutssen den 12. desember 1813 i Molde kirke.2
Han var fadder ved dåpen til Kristoffer Oluf Sveinssen den 14. september 1817 i Molde kirke.3


     Navnet hans ble skrevet Thomas Povelsen i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 15.
 2. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 29 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-31
 3. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 34 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-36
 4. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 37.
 5. [S943] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 [2]: n.
 6. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 21 b.
Sist redigert7. september 2014

Kristense Ramsberg1

K, #9851, (omkr. 1735 - 1811)

Familie

Mikael Segelken ( - 1787)



Kristense ble født omkr. 1735.2,3
Kristense giftet seg med Mikael Segelken.1 Hennes og Mikaels hjemsted var kanskje i Bergen. Kristense og Mikael bodde på mnr. 112, innpå Gata, Molde, i 1764 sammen med Anna Maria Nidaros o.a. I 1767 var huset taksert til 120 og en sjøbod til 50 daler.1,4 Den 67 år gamle enka Christence Silke, antakelig feilskrift for Sillicke (Segelken), losjerte hos Nils Lundgreen og Eleonora Hedvig Eide på mnr. 15, utpå Gata, Molde, den 1. februar 1801.3
Hun ble kalt Kristense Segelken, nevnt 1811 (post mortem).2

Kristense døde i 1811 i Molde.2 Hun ble jordfestet den 16. mars 1811.2

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ved Broen. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/89/
 2. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630226
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 15.
 4. [S1261] Molde branntakst 1767–86: 1.12.1767, Ved broen, mnr. 129.
Sist redigert8. juni 2016

Hans Vingård1

M, #9852, (ca. 1787 - )
Far*Ulrik Vilhelm Vingård (c 1744 - 1787)
Mor*Ingeranna Olssen1 (1753 - 1807)



Hans ble født ca. 1787 i Molde.1 Han bodde hos Ingeranna Møller og Nikolai Peter Møller på mnr. 16, utpå Gata, Molde, i 1801.1

     Navnet hans ble skrevet Hans Wingaard i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 16.
Sist redigert21. juni 2013

Karen Vingård1

K, #9853, (ca. 1780 - )
Far*Ulrik Vilhelm Vingård (c 1744 - 1787)
Mor*Ingeranna Olssen1 (1753 - 1807)



Karen ble født ca. 1780 i Molde.1 Hun bodde hos Ingeranna Møller og Nikolai Peter Møller på mnr. 16, utpå Gata, Molde, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 16.
Sist redigert20. juni 2013

Maren Nagel Møller1

K, #9854, (ca. 1790 - )
Far*Nikolai Peter Møller1 (1765 - c 1830)
Mor*Ingeranna Olssen1 (1753 - 1807)



Maren ble født ca. 1790 i Molde.1 Hun bodde hos Ingeranna Møller og Nikolai Peter Møller på mnr. 16, utpå Gata, Molde, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 16.
Sist redigert21. juni 2013

Petrine Nikoline Møller1

K, #9855, (ca. 1793 - )
Far*Nikolai Peter Møller1 (1765 - c 1830)
Mor*Ingeranna Olssen1 (1753 - 1807)



Petrine Nikoline ble født ca. 1793 i Molde.1 Hun bodde hos Ingeranna Møller og Nikolai Peter Møller på mnr. 16, utpå Gata, Molde, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 16.
Sist redigert21. juni 2013

Marit Knutsdatter1

K, #9856, (ca. 1768 - )



Marit ble født ca. 1768.1 Marit og Kjerstin Albrektsdatter tjente hos Nikolai Peter Møller og Ingeranna Møller på mnr. 16, utpå Gata, Molde, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 16.
Sist redigert11. desember 2013

Josef Gørvell1,2

M, #9857, (desember 1798 eller januar 1799 - 4. juli 1830)
Far*Johan Gørvell1,2 (1772 - 1836)
Mor*Anne Lovise Korn1,2 (1768 - 1843)



Josef ble døpt den 16. januar 1799 i Molde kirke.2 Han bodde hos Johan Gørvell og Anne Lovise Korn på mnr. 17, utpå Gata, Molde, i 1801.1,3,4 Josef Gørvell var kjøpmann på Smøla.2

Josef døde den 4. juli 1830.2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 17.
 2. [S1443] Slekten Koren I: s. [227]. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032124008#240
 3. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 5 b, Ud paa Gaden, forsikringsnr. 17. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063009
 4. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 6 a, Ud paa Gaden, forsikringsnr. 17. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063009
Sist redigert22. mai 2016

Johan Villiam Gørvell1,2

M, #9858, (1800 - 1. mai 1820)
Far*Johan Gørvell1,2 (1772 - 1836)
Mor*Anne Lovise Korn1,2 (1768 - 1843)



Johan Villiam ble døpt den 29. juli 1800 i Molde kirke.2 Han bodde hos Johan Gørvell og Anne Lovise Korn på mnr. 17, utpå Gata, Molde, i 1801.1,3,4

Johan Villiam døde den 1. mai 1820.2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 17.
 2. [S1443] Slekten Koren I: s. [227]. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032124008#240
 3. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 5 b, Ud paa Gaden, forsikringsnr. 17. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063009
 4. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 6 a, Ud paa Gaden, forsikringsnr. 17. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063009
Sist redigert22. mai 2016

Peter Kristofferssen1

M, #9859, (ca. 1777 - )

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 17.
Sist redigert6. mai 2020

Kirsten Endresdatter1

K, #9860, (ca. 1773 - )

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 17.
Sist redigert23. juni 2013

Susanna Simundsdatter1

K, #9861, (ca. 1783 - )

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 17.
Sist redigert23. juni 2013

Anne Sofia Jonsdatter1

K, #9862, (ca. 1770 - )

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 17.
Sist redigert23. juni 2013

Sissel Jakobsdatter1

K, #9863, (ca. 1775 - )

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 17.
Sist redigert23. juni 2013

Kirsten Olsdatter1

K, #9864, (ca. 1759 - )



Kirsten ble født ca. 1759.1 Hun var syer i 1801.1 Hun losjerte hos Johan Gørvell og Anne Lovise Korn på mnr. 17, utpå Gata, Molde, i 1801.1,2,3

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 17.
 2. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 5 b, Ud paa Gaden, forsikringsnr. 17. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063009
 3. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 6 a, Ud paa Gaden, forsikringsnr. 17. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063009
Sist redigert15. august 2019

Jakob Endresson i Myra1

M, #9865, (30. juni 1761 - 1803)
Far*Endre Jakobsson Hole2,3 (1734 - 1801)
Mor*Sigrid Olsdotter3 (1731 - 1804)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Gjertrud Hannibalsdotter i Myra (c 1742 - )
De hadde ikke barn. 



Annet navn: Jakob Endresson i Bjølverud.2
Jakob ble født den 30. juni 1761 i Bjølverud, Lesja.2,3 Jakob ble døpt den 5. juli 1761 i Lesjaverk kirke, Lesja.2
Jakob trolovet seg den 25. juni 1796 med Gjertrud Hannibalsdotter i Myra. Forlovere: Endre Jakobsson Hole og Knut Jørnsson.4
Jakob giftet seg i september 1796 i Molde kirke med Gjertrud Hannibalsdotter i Myra. Den 7. ble det betalt 1 daler for vielsen.5,6 Jakob og Gjertrud var husfolk på mnr. 22, Myra, Molde, i 1801. En arbeiderfamilie losjerte hos dem (s.d.). I 1807 var huset taksert til 30 daler.5,7

Jakob døde i 1803 i Molde.1 Han ble gravlagt den 15. januar 1803. Samme dag ble det betalt 2 ort 8 skilling til kirken.1,8

Kilder/noter

 1. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 50 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-46
 2. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 489. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9236&idx_id=9236&uid=ny&idx_side=-238
 3. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 411. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#413
 4. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 117 b, nr. 15. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-60
 5. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Udpaa Gaden, mnr. 22. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/30/
 6. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 82 b.
 7. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 9 b, Myhren, forsikringsnr. 33. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063013
 8. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 89 b.
Sist redigert1. juli 2020

Ingeborg Persdatter1

K, #9866, (ca. 1794 - )



Ingeborg ble født ca. 1794.1 Hun var fattig almissebarn hos Anders Sjurdsson og Anne Roesdotter på mnr. 22, Myra, Molde, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Udpaa Gaden, mnr. 22. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/30/
Sist redigert15. april 2015

Eiendommer i Molde

?, #9867
Forelder*Kart fra Molde-området
N. S. Krums litografiske kart over Molde fra 1897 med eiendomsnumre (repro: Kartverket, amtskartsamlingen)
Kart over Molde fra 1913 med eiendomsnumre (Molde kommune. Repro: Kartverket, amtskartsamlingen)
Kart over Molde fra 1919 med eiendomsnumre. Mange trehus var borte etter bybrannen 1916. (Molde kommune. Repro: Nasjonalbiblioteket.)



Før gatenavn med husnummer ble innført i 1937, og gårds- og bruksnummer i 1982, hadde eiendommene i Molde matrikkelnumre. Disse endret seg hver gang noe ble slettet eller opprettet, og er her standardisert til de endelige tallene, som kom på plass ca. 1805. Listen inneholder alle husene i 1789, 1801 og 1807 samt noen fra andre tider.

Til å begynne med gikk nummerrekken fra vest til øst, men på 1800-tallet kom det for mange nye hus til at denne praksisen lot seg opprettholde. Siste nummer i den topografiske rekken er mnr. 173, eventuelt fhv. mnr. 181.
Innskutte «fhv. mnr.» er numre som ble slettet før den endelige rekken kom på plass, og er her forsøkt plassert etter hvor tomtene lå.

I forskjellige opptegnelser er det ulike avgrensninger mellom «gatene». Om såkalte Collin-numre og andre grunner, se nederst.

     på fhv. mnr. 1, Reknesrøysan, Molde.

på mnr. 1, Reknesrøysan, Molde.

på mnr. 2, Reknesrøysan, Molde.

     på fhv. mnr. 4, Reknesrøysan, Molde.

på mnr. 3, Reknesrøysan, Molde.

på mnr. 4, Reknesrøysan, Molde.

på Amtssykehuset, Molde, (mnr. 4).

på mnr. 5, Reknesrøysan, Molde, (også Reknes pleiestiftelse).

på mnr. 6, Reknesrøysan, Molde.

     på fhv. mnr. 10, Reknesrøysan, Molde.

på mnr. 7, Reknesrøysan, Molde.

     på fhv. mnr. 24, Reknesrøysan, Molde.

på Reknes hospital, Molde, (mnr. 8).

på mnr. 9, Hovedgata, Molde, (Reknes, utpå Gata).
Utsnitt av løytnant J. Sørlyes Molde-kart fra 1888 med eiendomsnumre, bearbeidet fra Julins kart (skannet av Hans Nissen, Statsarkivet i Trondheim: kartsamlingen, Møre og Romsdal, nr. 77. A6, 32-1-14)

på mnr. 10, utpå Gata, Molde.

på mnr. 11, utpå Gata, Molde.

på mnr. 12, utpå Gata, Molde.

på mnr. 13, utpå Gata, Molde.

på mnr. 14, utpå Gata, Molde.

på mnr. 15, utpå Gata, Molde.

på mnr. 16, utpå Gata, Molde.

på mnr. 17, utpå Gata, Molde, (Reknes gård).

på mnr. 18, utpå Gata, Molde.

på mnr. 19, Sanden, Molde.

på mnr. 20, Boybakken, Molde.

på mnr. 21, Molde, (Myra, Boybakken).

på mnr. 22, Myra, Molde.

     på fhv. mnr. 27, Myra, Molde.

på mnr. 23, Myra, Molde.

på mnr. 24, Myra, Molde.

på mnr. 25, Myrabakken, Molde.

på mnr. 26, Hovedgata, Molde, (utpå Gata).

på mnr. 27, utpå Gata, Molde.

på mnr. 28, utpå Gata, Molde.

på mnr. 27 & 28, Hovedgata, Molde.

på mnr. 29, Hovedgata, Molde, (utpå Gata).

på mnr. 30, Hovedgata, Molde, (utpå Gata).

på mnr. 30 B, Hovedgata, Molde.

på mnr. 31, Hovedgata, Molde, (utpå Gata).

på mnr. 32, Hovedgata, Molde.

på mnr. 33, Hovedgata, Molde, (utpå Gata).

på mnr. 34, Grova, Molde.

på mnr. 35, utpå Gata, Molde.

     på fhv. mnr. 40, utpå Gata, Molde.

på mnr. 36, Grova, Molde.

på mnr. 37, utpå Gata, Molde.

på mnr. 37 A & B, utpå Gata, Molde.

     på fhv. mnr. 45, utpå Gata, Molde.

på mnr. 38, Myra, Molde.

på mnr. 39, Vestre Schultzhagen, Molde.

på mnr. 40, Vestre Schultzhagen, Molde.

på mnr. 41, Vestre Schultzhagen, Molde.

på mnr. 42, Vestre Schultzhagen, Molde.

på mnr. 43, Vestre Schultzhagen, Molde.

     på fhv. mnr. 49, Vestre Schultzhagen, Molde.

på mnr. 44, Vestre Schultzhagen, Molde.

på mnr. 45, Vestre Schultzhagen, Molde.

på mnr. 46, Vestre Schultzhagen, Molde.

     på fhv. mnr. 56, Vestre Schultzhagen, Molde.

på mnr. 47, Hovedgata, Molde, (utpå Gata, Torget).

på mnr. 48, Hovedgata, Molde, (utpå Gata).

på mnr. 49, Vestre Schultzhagen, Molde.

på mnr. 50, Vestre Schultzhagen, Molde.

på mnr. 51, Hovedgata, Molde, (utpå Gata).

på mnr. 52, Hovedgata, Molde, (utpå Gata).

på mnr. 52 C, Hovedgata, Molde.

på mnr. 53, Hovedgata, Molde, (utpå Gata).

på mnr. 54, Kirkebakken, Molde.

på mnr. 55, Kirkebakken, Molde.

på mnr. 56, Kirkebakken, Molde.

på mnr. 57, Kirkebakken, Molde.

på mnr. 58, Vestre Schultzhagen, Molde.

på mnr. 59, Molde, (Kirkebakken, Vestre Schultzhagen, Mellomgata).

på mnr. 60, Vestre Schultzhagen, Molde.

på mnr. 61, Haugan, Molde.

     på fhv. mnr. 70, Haugan, Molde.

på mnr. 62, Haugan, Molde.

på mnr. 63, Vestre Schultzhagen, Molde.

på mnr. 64, Molde, (Øvre veg).

på mnr. 65, Kirkebakken, Molde.

på mnr. 66, Haugan, Molde.

på mnr. 67, Kirkebakken, Molde.

på mnr. 68, Kirkebakken, Molde.

på mnr. 69, Kirkebakken, Molde.

på mnr. 70, Kirkebakken, Molde.

på mnr. 71, Kirkebakken, Molde.

på mnr. 72, Kirkebakken, Molde.

på mnr. 73, Kirkebakken, Molde.

på mnr. 74, Kirkebakken, Molde.

     på fhv. mnr. 74, Stallen, Molde.

på mnr. 75, Kirkebakken, Molde, (utpå Gata, Hovedgata).

på mnr. 76, utpå Gata, Molde.

på mnr. 77, Hovedgata, Molde, (utpå Gata).

på mnr. 78, Hovedgata, Molde, (utpå Gata).

på mnr. 79, Hovedgata, Molde, (utpå Gata).

på mnr. 80, Hovedgata, Molde, (utpå Gata).

på mnr. 81, Hovedgata, Molde, (utpå Gata).

på mnr. 82, under Berget, Molde.

på mnr. 83, under Berget, Molde.

på mnr. 84, Haugan, Molde.

på mnr. 85, Haugan, Molde.

     på fhv. mnr. 93, Haugan, Molde.

på mnr. 86, Haugan, Molde.

på mnr. 87, Hovedgata, Molde, (utpå Gata, skole).

på mnr. 88, Hovedgata, Molde, (utpå Gata).

på mnr. 89, Gata, Molde, (utpå Gata, Hovedgata).

på mnr. 90, Hovedgata, Molde, (utpå Gata).

på mnr. 91, Hovedgata, Molde, (Reknes gård, utpå Gata).

på mnr. 91 C, Kornhagen, Molde.

på mnr. 92, Molde, (utpå Gata, Veita).

på mnr. 93, Molde, (utpå Gata, Veita).

på mnr. 92 & 93, Veita, Molde.

     på fhv. mnr. 94, Molde, (utpå Gata, Veita).

     på fhv. mnr. 95, Molde, (utpå Gata, Hovedgata, Veita, Hjørnet).

på mnr. 96, Molde, (utpå Gata, Bakken, Veita).

på mnr. 97, Molde, (Haugan, Veita).

     på fhv. mnr. 98, Haugan, Molde.

på mnr. 98, Molde, (utpå Gata, Veita).

på mnr. 99, Molde, (Haugan, Veita, Stokkelandsgangen).

på mnr. 100, Molde, (Haugan, Veita).

på mnr. 101, Molde, (utpå Gata, Veita).

på mnr. 102, Molde, (utpå Gata, Veita).

på mnr. 103, Hjørnet, Molde, (utpå Gata, Veita, Hovedgata).

på mnr. 104, Hovedgata, Molde, (utpå Gata, Veita).

på mnr. 105, Hovedgata, Molde, (utpå Gata).

     på fhv. mnr. 107, utpå Gata, Molde.

på mnr. 106, Hovedgata, Molde, (utpå Gata).

     på fhv. mnr. 117, utpå Gata, Molde.

på mnr. 107, Hovedgata, Molde, (utpå Gata).

på mnr. 108, Hovedgata, Molde, (utpå Gata).

på mnr. 109, Hovedgata, Molde.

på mnr. 110, Molde, (ved Brua, Hovedgata).

på mnr. 111, Molde, (ved Brua, Hovedgata).

på mnr. 112, innpå Gata, Molde.

på mnr. 113, Hovedgata, Molde.

på mnr. 114, Hovedgata, Molde.

på mnr. 115, Østre Røysa, Molde.

på mnr. 116, Østre Røysa, Molde.

på mnr. 117, Krubba, Molde.

på mnr. 118, Krubba, Molde.

på mnr. 119, Krubba, Molde.

på mnr. 120, Østre Røysa, Molde.

på mnr. 121, Krubba, Molde.

på mnr. 122, Krubba, Molde.

     på fhv. mnr. 124, Østre Røysa, Molde.

på mnr. 123, Østre Røysa, Molde.

på mnr. 124, Østre Røysa, Molde.

på mnr. 125, under Berget, Molde, (Østre Røysa).

på mnr. 126, under Berget, Molde.

på mnr. 127, under Berget, Molde.

på mnr. 128, under Berget, Molde.

på mnr. 128 A, Østre Røysa, Molde.

på mnr. 128 C, Olsmedbakken, Molde.

på mnr. 129, Østre Røysa, Molde.

på mnr. 130, innpå Gata, Molde.

på mnr. 130 B, Hovedgata, Molde.

på mnr. 131, innpå Gata, Molde.

på mnr. 131 A, Hovedgata, Molde.

på mnr. 132, innpå Gata, Molde.

på mnr. 133, Krubba, Molde.

på mnr. 134, innpå Gata, Molde.

på mnr. 135, innpå Gata, Molde.

på mnr. 136, innpå Gata, Molde.

på mnr. 137, Molde, (innpå Gata, Olsmedbakken).

på mnr. 138, Molde, (innpå Gata, Olsmedbakken).

på mnr. 139, Olsmedbakken, Molde.

på mnr. 140, Olsmedbakken, Molde.

på mnr. 141, Olsmedbakken, Molde.

på mnr. 142, Olsmedbakken, Molde.

på mnr. 143, Molde, (under Berget, Olsmedbakken).

på mnr. 144, Olsmedbakken, Molde.

på mnr. 145, Molde, (innpå Gata, Olsmedbakken).

på mnr. 146, Molde, (innpå Gata, Olsmedbakken).

på mnr. 147, Olsmedbakken, Molde.

på mnr. 148, Olsmedbakken, Molde.

på mnr. 149, Olsmedbakken, Molde.

     på fhv. mnr. 152, innpå Gata, Molde.

på mnr. 150, innpå Gata, Molde.

på mnr. 151, Østre Schultzhagen, Molde.
Utsnitt av Østre Schultzhagen fra Sørlyes Molde-kart fra 1888, som viser beliggenheten til flere matrikkelnumre som senere ble slettet (eget foto)

på mnr. 152, Østre Schultzhagen, Molde.

på mnr. 153, Østre Schultzhagen, Molde.

på mnr. 154, Østre Schultzhagen, Molde.

på mnr. 155, Østre Schultzhagen, Molde.

på mnr. 156, Østre Schultzhagen, Molde.

på mnr. 157, Østre Schultzhagen, Molde.

     på fhv. mnr. 172, Østre Schultzhagen, Molde.

på mnr. 158, Haugen, Molde.

     på fhv. mnr. 162, Østre Schultzhagen, Molde.

på mnr. 159, Haugen, Molde.

på mnr. 160, Moldemarka, Molde.

     på fhv. mnr. 178, Østre Schultzhagen, Molde.

på mnr. 161, Moldemarka, Molde.

på mnr. 162, Moldemarka, Molde.

på mnr. 163, Østre Schultzhagen, Molde.

på mnr. 164, Østre Schultzhagen, Molde.

     på fhv. mnr. 194, Østre Schultzhagen, Molde.

     på fhv. mnr. 195, Østre Schultzhagen, Molde.

på mnr. 165, Moldeneset, Molde.

på mnr. 166, Moldeneset, Molde.

på mnr. 167, Moldeneset, Molde.

på mnr. 168, Moldeneset, Molde.

på mnr. 169, Moldeneset, Molde.

på mnr. 170, Moldeneset, Molde.

på mnr. 171, Moldegjerdet, Molde.

på mnr. 172, Moldegjerdet, Molde.

på mnr. 173, Moldegjerdet, Molde.

     på fhv. mnr. 178, Moldegjerdet, Molde.

     på fhv. mnr. 179, Moldegjerdet, Molde.

     på fhv. mnr. 180, Moldegjerdet, Molde.

     på fhv. mnr. 181, Moldegjerdet, Molde.


i Molde kirke (mnr. 174).

i Molde rådhus (mnr. 175).

på mnr. 176, Reknesrøysan, Molde.

på Moldegård, Molde, (mnr. 184).

på mnr. 202, Kornhagen, Molde.

på mnr. 207, Myrabakken, Molde.

på mnr. 212, Veita, Molde.

på mnr. 213, Reknesrøysan, Molde.

på mnr. 221, Bjertelibakken, Molde.

på mnr. 230, Bjertelibakken, Molde, (fattighus).

på mnr. 240, Øvre veg, Molde.

på mnr. 254, Øvre veg, Molde.

på mnr. 278, Øvre veg, Molde.

på mnr. 290, Øvre veg, Molde.


Collin-numre
Disse henviser til seddelnumrene i Jens Collins utdrag fra de eldste pantebøkene og er trolig hans egen nummerering (se Møre og Romsdalen: Uddrag af Pantebøgerne vedk. Eiendomme i Molde i Jens Collins samlinger ved Statsarkivet i Trondheim).

på Collin-nr. 2, Molde.

på Collin-nr. 17, Molde.

på Collin-nr. 30, Molde.

på Collin-nr. 107, Molde.


Andre grunner
Grunner og såkalte hager som etter hvert ble oppdelt i mindre tomter.

på Elen Davidsdotters grunn, Molde.

i Gjert Davidssons hage, Molde.

på Gjertrud Vinters grunn, Molde.

i Vestre Schultzhagen, Molde.

i Østre Schultzhagen, Molde.
Sist redigert19. september 2020

David Erikssen Levanger1,2,3

M, #9868, (ca. 1765 - 18. november 1826)

Familie

Marta Jensdatter (c 1768 - )
De kan ha hatt fler barn. 
Barn



David ble født ca. 1765.4,3
David trolovet seg den 16. mai 1787 med Marta Jensdatter. Han ble titulert standhaftig korporal ved 2. kompani, og hun var gudselskende pike. David hadde tillatelse av 14. mai. Forlovere: korporal Volstad o.a.2
David giftet seg den 26. juli 1787 i Vår Frue kirke, Trondheim, med Marta Jensdatter.2,4 David og Marta bodde i Trondheim i 1790.1 David Erikssen Levanger var korporal i 1790. I 1800 var han sersjant.1,5
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Solberg den 2. april 1800 i Molde: 1 daler 2 ort for et halvt års husleie.5

Han ble kalt David Ingebrigtssen i 1801.4 David Ingebrigtssen var kommandersersjant i Vestnesiske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1801.4 David og Marta bodde på mnr. 24, Myra, Molde, i 1801 sammen med Maren Maria Levanger.4 David Erikssen Levanger var undertollbetjent i Molde i 1826.3

David døde den 18. november 1826 i Molde, av brystsvakhet.3 Han ble gravlagt den 25. november 1826.3

Kilder/noter

 1. [S819] Trondheim, Vår Frue mini. 1774–1814 (A02): s. 132, nr. 47. https://media.digitalarkivet.no/kb20070921670271
 2. [S1293] Trondheim, Vår Frue mini. 1774–1814 (A03): s. 70. https://media.digitalarkivet.no/kb20070921670442
 3. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 200, nr. 13. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620537
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 24.
 5. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 281 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/286/
Sist redigert28. april 2016

Ola Nilssen i Myra1,2

M, #9869, (ca. 1757 - )
Far*Nils Jonsson i Myra3,2,4 (c 1718 - 1794)
Mor*Magrete Olsdatter i Myra2,5 ( - 1783)



Ola ble født ca. 1757 i Molde.1 Ola tjente i Tomra, Vestnes, ca. 1776.1
Han ble kalt Ola Nilssen Molde, nevnt 1776.6 Han ble konfirmert den 6. oktober 1776 i Veøy kirke. I kirkeboka er han ført blant ungdommene fra Vestnes sogn.6 Han var utkommandert i København, Danmark, fra 1779. Han oppholdt seg fremdeles der i 1784. Ola var middelmåtig av statur og stod som sjøvant i hovedrullen, men ble strøket 14. februar 1789 grunnet sitt lange fravær.1,2
Han var arving ved skiftet etter Magrete Olsdatter i Myra den 8. mars 1784: 3 daler 2 ort 18 skilling.2,5
Han var myndling av Erik Justssen i 1784 (Ola var myndig, men fraværende ved skiftet etter mora).2
Han var arving ved skiftet etter Nils Jonsson i Myra den 3. oktober 1794: Ifølge stemora var Ola bortreist som matros på utenlandsreiser 19–20 år tidligere og skulle ifølge et løst rykte være død.7
Ola Nilssen og Nils Nilssen i Myra var myndlinger av Anders Ingebrigtssen Berg i 1794. Ola var fraværende ved skiftet etter faren. Anders var også formynderen til Nils i 1798.3,4
Han var arving ved skiftet etter Marit Jonsdotter på Indre Holmem den 30. mai 1798: 15 daler 3 ort 19 skilling. Ola hadde ikke vært hjemme siden han reiste, og ingen visste om han var i live.8

Kilder/noter

 1. [S838] Molde hovedrulle 1776±–1790: nr. 10.
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 991. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/210/
 3. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 226 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/228/
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 325 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680343
 5. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 227 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/228/
 6. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 555.
 7. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 226 b–227 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/228/
 8. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 324 b–325 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680343
Sist redigert15. september 2020

Ola Simenssen1

M, #9870, ( - etter 1769)



Ola Simenssen var fengslet i Trondheim i 1769 for grove forbrytelser. Han hevdet i forhør å ha vært i Molde omtrent to år tidligere, samt at hans søster Siri Simensdatter bodde der og var gift med en gammel mann kalt Gunnar smed, som levde av fiske. Ola sa at søstera hadde gitt ham 27 daler, men lagrettemennene i Molde hadde aldri hørt om disse personene.1
Han ble kalt Ola Springer, nevnt 1769.1
     Han ble kalt Ola Simenssen Krabbe («og tildeels med det Navn Ole Simensen Krabbe», nevnt 1769).1

Kilder/noter

 1. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 111 a.
Sist redigert30. juni 2013

Marta Jensdatter1,2,3

K, #9871, (ca. 1768 - )

Familie

David Erikssen Levanger (c 1765 - 1826)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn



Marta ble født ca. 1768.3
Marta trolovet seg den 16. mai 1787 med David Erikssen Levanger. Han ble titulert standhaftig korporal ved 2. kompani, og hun var gudselskende pike. David hadde tillatelse av 14. mai. Forlovere: korporal Volstad o.a.1
Marta giftet seg den 26. juli 1787 i Vår Frue kirke, Trondheim, med David Erikssen Levanger.1,3 Marta og David bodde i Trondheim i 1790.2 Marta og David bodde på mnr. 24, Myra, Molde, i 1801 sammen med Maren Maria Levanger.3
Hun ble kalt Marta Levanger, nevnt fra 1806 til 1815.4,5
Beret Endresdatter og Sakarias Hansen fikk barn den 3. september 1806 i Molde. Jentebarnet var hennes første og ble forløst i 9. måned, men døde i mors liv, opplyste Marta Levanger: «Jordemoderen brugte al muelig Hielp ved dets Fødsel, som skede ikke let».4

Kilder/noter

 1. [S1293] Trondheim, Vår Frue mini. 1774–1814 (A03): s. 70. https://media.digitalarkivet.no/kb20070921670442
 2. [S819] Trondheim, Vår Frue mini. 1774–1814 (A02): s. 132, nr. 47. https://media.digitalarkivet.no/kb20070921670271
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 24.
 4. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 19 b, 3. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630207
 5. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 31 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630218
Sist redigert5. juli 2020

Maren Maria Levanger1,2,3

K, #9872, (3. juni 1790 - )
Far*David Erikssen Levanger2,4 (c 1765 - 1826)
Mor*Marta Jensdatter2,4 (c 1768 - )

Familie

Jeppe Nilssen Lundgreen (c 1794 - 1864)



Maren Maria ble født den 3. juni 1790 i Trondheim.2 Maren Maria ble døpt den 8. juli 1790 i Vår Frue kirke, Trondheim.2 Hun hadde kopper.3 Hun bodde hos David Ingebrigtssen og Marta Jensdatter på mnr. 24, Myra, Molde, i 1801.4 Maren Maria Levanger ble konfirmert den 16. september 1804 i Molde kirke.1
Maren Maria giftet seg den 17. april 1823 i Molde kirke med Jeppe Nilssen Lundgreen (forlovere: Svend Owren og Nils Lundgreen).3

Kilder/noter

 1. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 16 a, nr. 17. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630203
 2. [S819] Trondheim, Vår Frue mini. 1774–1814 (A02): s. 132, nr. 47. https://media.digitalarkivet.no/kb20070921670271
 3. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 373, nr. 4. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620616
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 24.
Sist redigert2. juli 2019

Peter Andreas Brandt1,2

M, #9873, (14. juni 1792 - 20. september 1862)
Far*Alert Heinrich Brandt2,3 (1746 - 1829)
Mor*Anne Johanna Kristine Hammer2,3 (1757 - )

Familie

Wilhelmine Charlotte Sigholt Lossius (1795 - )
De hadde seks barn.3 



Peter Andreas ble født den 14. juni 1792.3 Han bodde hos Alert Heinrich Brandt og Anne Johanna Kristine Hammer på Kjelvik, Kjelvik, i 1801.2,4
Peter Andreas giftet seg den 26. april 1814 på Vestad, Veøy, med Wilhelmine Charlotte Sigholt Lossius.1
Peter Andreas Brandts bilde av Peter Wilhelm Lund som tegner av hulemalerier i Lagoa Santa ca. 1840 (fra Wikimedia Commons)


Peter Andreas døde den 20. september 1862 i Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil, etter å ha oppholdt seg der henved 30 år.3

Kilder/noter

 1. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 25.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Kistrand, Kistrand og Kielvig, Kielvig.
 3. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 26.
 4. [S1298] Trondhjems Skoles Adressekontoirs-Efterretninger: nr. 5/18.1.1803, e-side 4.
Sist redigert28. mars 2016

Alert Heinrich Brandt1,2,3

M, #9874, (desember 1746 - 17. august 1829)

Familie

Anne Johanna Kristine Hammer (1757 - )
De hadde 14 barn.4 
Barn



Alert Heinrich ble født i desember 1746 i Hamburg, Tyskland.4,2
Alert Heinrich trolovet seg i 1774 i Vår Frue sogn, Trondheim, med Anne Johanna Kristine Hammer. Han var hos presten 29. august og begjærte forlovelse.3
Alert Heinrich giftet seg den 5. september 1774 i Trondheim med Anne Johanna Kristine Hammer.5,6 Alert Heinrich Brandt var kjøpmann iallfall fra 1774 til 1801.6,5,7 Alert Heinrich og Anne Johanna Kristine bodde i Trondheim i 1791.7 Alert Heinrich og Anne Johanna Kristine bodde på Kjelvik, Kjelvik, i 1801 sammen med Alert Heinrich Brandt og Peter Andreas Brandt o.a. De hadde én losjerende og elleve tjenestefolk. Johanna og Alert bodde fra hverandre i 1803.5,1 Alert Heinrich Brandt var lærer på Bergen realskole.2,4

Alert Heinrich døde den 17. august 1829 i Bergen.2,4

     Navnet hans ble skrevet Albert Henrich Brandt i 1801.5

     Navnet hans ble skrevet Allert Henrich Brandt i 1803.1

Kilder/noter

 1. [S1298] Trondhjems Skoles Adressekontoirs-Efterretninger: nr. 5/18.1.1803, e-side 4.
 2. [S1119] Den Norske Rigstidende: nr. 74/14.9.1829, e-side 4. «Dødsfald».
 3. [S1293] Trondheim, Vår Frue mini. 1774–1814 (A03): s. 7, nr. 16. https://media.digitalarkivet.no/kb20070921670409
 4. [S97] Dødsfald i Bergen 1765–1850: s. 28. Brandt, Ahlert Henrich.
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Kistrand, Kistrand og Kielvig, Kielvig.
 6. [S1308] Tronhjems Adresse-Contoirs Efterretninger: nr. 36/9.9.1774, e-side 4. «Copulerede».
 7. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 22.
 8. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 26.
Sist redigert9. februar 2018

Anne Johanna Kristine Hammer1,2,3,4,5

K, #9875, (1757 - )

Familie

Alert Heinrich Brandt (1746 - 1829)
De hadde 14 barn.9 
Barn



Anne Johanna Kristine ble døpt den 21. oktober 1757 i Vår Frue kirke, Trondheim.6
Anne Johanna Kristine trolovet seg i 1774 i Vår Frue sogn, Trondheim, med Alert Heinrich Brandt. Han var hos presten 29. august og begjærte forlovelse.2
Anne Johanna Kristine giftet seg den 5. september 1774 i Trondheim med Alert Heinrich Brandt.1,4 Anne Johanna Kristine og Alert Heinrich bodde i Trondheim i 1791.7 Anne Johanna Kristine og Alert Heinrich bodde på Kjelvik, Kjelvik, i 1801 sammen med Alert Heinrich Brandt og Peter Andreas Brandt o.a. De hadde én losjerende og elleve tjenestefolk. Johanna og Alert bodde fra hverandre i 1803.1,3 Anne Johanna Kristine Hammer oppholdt seg trolig i Sverige i 1803.3

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Kistrand, Kistrand og Kielvig, Kielvig.
 2. [S1293] Trondheim, Vår Frue mini. 1774–1814 (A03): s. 7, nr. 16. https://media.digitalarkivet.no/kb20070921670409
 3. [S1298] Trondhjems Skoles Adressekontoirs-Efterretninger: nr. 5/18.1.1803, e-side 4.
 4. [S1308] Tronhjems Adresse-Contoirs Efterretninger: nr. 36/9.9.1774, e-side 4. «Copulerede».
 5. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 23.
 6. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. [42]
 7. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 22.
 8. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 26.
 9. [S97] Dødsfald i Bergen 1765–1850: s. 28. Brandt, Ahlert Henrich.
Sist redigert9. februar 2018

Ane Katrine Hedvig Lossius1

K, #9876, (1798 - 1829)
Far*Kristoffer Lorents Lossius1 (c 1745 - 1827)
Mor*Ane Katrine Magrete Sidelmann Sigholt1 (1756 - 1841)



Ane Katrine Hedvig ble født i 1798 i Oppdal.1

Ane Katrine Hedvig døde ugift i 1829 på Vestad, Veøy.1

Kilder/noter

 1. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 27.
Sist redigert30. juni 2013

Palle Såby Mürer1,2,3

M, #9877, (7. august 1774 - 5. mai 1823)

Familie

Marie Kristiane Myre (c 1774 - 1820)
Fem barn levde i 1820.5,1 
Barn



Palle ble født den 7. august 1774 i Svendborg, Danmark.4,1 Han tok den akademiske graden cand.chir.3
Palle giftet seg ca. 1799 med Marie Kristiane Myre.2,5 Palle Såby Mürer var bataljonskirurg i 2. trondhjemske infanteriregiment den 29. november 1799. Han virket fremdeles i 1805.3,2,6
Han hadde Johanne Ivarsdotter og Grete Koll i tjeneste i 1801.2
Palle og Marie Kristiane bodde på mnr. 26, Hovedgata, Molde, i 1801 sammen med Kristoffer Mürer. Husets innehaver var Lars Møller (s.d.). Mürer bodde fremdeles i byen i 1805.2,7
Han vaksinerte Petrine Jonsdatter Moldegjerde mot kopper.8
Palle Såby Mürer var distriktskirurg i Valdres fra 6. juni 1812.3
Han vaksinerte Ola Olsson Sigerset mot kopper.9
Han vaksinerte Ola Steffensson mot kopper.10
Han vaksinerte Just Larsson i Strandhagen mot kopper etter attest av 13. juni 1821.11


Palle døde den 5. mai 1823 i Molde, klokken 13, etter mer enn et års smertefull sykdom. Han titulertes fremdeles distriktskirurg.1

Kilder/noter

 1. [S1678] Throndhjems borgerlige Realskoles alene privilegerede Adressecontors-Efterretninger: nr. 38/13.5.1823, [s. 1], «Dødsfald».
  https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsborgerligerealskole_null_null_18230513_0_38_1?page=0
 2. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Udpaa Gaden, mnr. 26. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/30/
 3. [S719] Militærbiografier II: s. 195.
 4. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 135. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036#148
 5. [S1200] Dødsfall i Norge 1763–1825: s. 272. Mürer, Marie Christiane f. Myhre.
 6. [S1938] Sunnhetskollegiet medisinalinnberetninger 1803–12: Romsdal fogderi og Reknes hospital. https://www.digitalarkivet.no/sn20130117000099
 7. [S1938] Sunnhetskollegiet medisinalinnberetninger 1803–12: Romsdal fogderi, Molde by. https://www.digitalarkivet.no/sn20130117000102
 8. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 477, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630383
 9. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 453, nr. 10. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020213
 10. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 484, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640479
 11. [S1750] Trondheim, Domkirken mini. 1839–47: s. 310, nr. 67. https://www.digitalarkivet.no/kb20050511040801
Sist redigert14. juli 2020

Marie Kristiane Myre1,2

K, #9878, (ca. 1774 - 5. juli 1820)

Familie

Palle Såby Mürer (1774 - 1823)
Fem barn levde i 1820.1,4 
Barn



Marie Kristiane ble født ca. 1774.2,1
Marie Kristiane giftet seg ca. 1799 med Palle Såby Mürer.2,1
Hun hadde Johanne Ivarsdotter og Grete Koll i tjeneste i 1801.2
Marie Kristiane og Palle bodde på mnr. 26, Hovedgata, Molde, i 1801 sammen med Kristoffer Mürer. Husets innehaver var Lars Møller (s.d.). Mürer bodde fremdeles i byen i 1805.2,3

Marie Kristiane døde den 5. juli 1820 i Molde.1

Kilder/noter

 1. [S1200] Dødsfall i Norge 1763–1825: s. 272. Mürer, Marie Christiane f. Myhre.
 2. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Udpaa Gaden, mnr. 26. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/30/
 3. [S1938] Sunnhetskollegiet medisinalinnberetninger 1803–12: Romsdal fogderi, Molde by. https://www.digitalarkivet.no/sn20130117000102
 4. [S1678] Throndhjems borgerlige Realskoles alene privilegerede Adressecontors-Efterretninger: nr. 38/13.5.1823, [s. 1], «Dødsfald».
  https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsborgerligerealskole_null_null_18230513_0_38_1?page=0
Sist redigert14. juli 2020

Kristoffer Mürer1

M, #9879, (ca. 1800 - )
Far*Palle Såby Mürer1 (1774 - 1823)
Mor*Marie Kristiane Myre1 (c 1774 - 1820)



Kristoffer ble født ca. 1800.1 Han bodde hos Palle Såby Mürer og Marie Kristiane Myre på mnr. 26, Hovedgata, Molde, i 1801.1,2

Kilder/noter

 1. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Udpaa Gaden, mnr. 26. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/30/
 2. [S1938] Sunnhetskollegiet medisinalinnberetninger 1803–12: Romsdal fogderi, Molde by. https://www.digitalarkivet.no/sn20130117000102
Sist redigert6. september 2018

Johanne Ivarsdotter Lønset1,2,3

K, #9880, (ca. 1768 - )
Far-?*Ivar Nilsson Lønset (1728 - ); trolig
Mor-?*Siri Olsdatter ( - e 1764); trolig
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Antoni Kristian Resch (c 1769 - )
Barn



Johanne ble født ca. 1768.1,2 Hun ble konfirmert den 18. november 1787 i Molde kirke.1
Johanne fikk barn med Antoni Kristian Resch i 1800 i Molde.3 Johanne og Grete Koll tjente hos Palle Såby Mürer og Marie Kristiane Myre på mnr. 26, Hovedgata, Molde, i 1801.2

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 154 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630062
 2. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Udpaa Gaden, mnr. 26. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/30/
 3. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 49 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630230
Sist redigert14. juli 2020

Mette Herlovine Dal1

K, #9881, (ca. 1793 - )
Far*Lars Dal1 (1760 - 1816)
Mor*Maren Magrete Fris1 (c 1763 - 1803)
11-menning 5 ganger forskjøvet til meg



Mette Herlovine ble født ca. 1793 i Molde.1 Hun bodde hos Lars Dal og Maren Magrete Fris på mnr. 27, utpå Gata, Molde, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 838 a. Myhren, mnr. 27. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340620
Sist redigert18. juli 2020

Lorentse Margrete Dal1

K, #9882, (ca. 1794 - )
Far*Lars Dal1 (1760 - 1816)
Mor*Maren Magrete Fris1 (c 1763 - 1803)
11-menning 5 ganger forskjøvet til meg



Lorentse Margrete ble født ca. 1794 i Molde.1 Hun bodde hos Lars Dal og Maren Magrete Fris på mnr. 27, utpå Gata, Molde, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 838 a. Myhren, mnr. 27. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340620
Sist redigert18. juli 2020

Bastian Friis Dahl1,2,3,4

M, #9883, (1796 - 3. april 1855)
Far*Lars Dal2,5 (1760 - 1816)
Mor*Maren Magrete Fris5 (c 1763 - 1803)
11-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Anne Katrine Dreier (1803 - 1826)
De hadde tre barn.7 
Barn



Bastian ble døpt den 27. juli 1796 i Molde kirke. Faddere: August Friedrich von Brockdorff, Nils Dorf Heide, Andreas Blom Øvre, madam Elen Møller og Severine Munk Fris o.a.2 Bastian Friis Dahl bodde hos Lars Dal og Maren Magrete Fris på mnr. 27, utpå Gata, Molde, i 1801.5 Bastian Friis Dahl ble vaksinert mot kopper.6,1
Bastian giftet seg den 4. april 1820 i Molde kirke med Anne Katrine Dreier (forlovere: Nils Leth o.a.) De var stesøsken.1,7 Bastian Friis Dahl var skipper i Molde iallfall fra 1820 til 1826.1,8,9 Han var kjøpmann i Molde fra 1830.7,4
Han var kreditor ved skiftet etter Hans Eiriksson og Kari Persdotter Ure den 6. oktober 1845: 28 daler 83 skilling.10
Han var fadder ved dåpen til Bastian Anastasius Dahl den 14. september 1851 i Molde kirke.3,11
Fra Bastian Dahls dåpsinnførsel i Moldes ministerialbok, antakelig korrigert av stiftsarkivaren selv


Bastian døde den 3. april 1855, etter et slagtilfelle. Dødsboet var fallitt.4,7

     Han var oppkalt etter Bastian Fris.

     Navnet hans ble skrevet Hr Bastian Friis Dal i 1820.6

Kilder/noter

 1. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 370, 1820, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620615
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 11 b. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630108
 3. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 158, nr. 12. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620516
 4. [S318] Molde og Romsdalen: en reisehåndbog: s. 282, XI. https://www.nb.no/items/5318b3979584af156103df0bdcb3f906?page=297
 5. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 838 a. Myhren, mnr. 27. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340620
 6. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 372, 1820, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630359
 7. [S1733] Bastian Dahl 1851–1895: s. 7. https://www.nb.no/items/74970f64d4af6787994d315ecb8a60ee?page=10
 8. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 28, nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620450
 9. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 201, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620537
 10. [S1026] Molde skifteutlodning 1842–67: fol. 13 b–14 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090202610016
 11. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 56, nr. 32. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010034
Sist redigert18. juli 2020

Maren Margrete Dal1,2,3

K, #9884, (14. november 1798 - )
Far*Lars Dal2,1 (1760 - 1816)
Mor*Maren Magrete Fris2,1 (c 1763 - 1803)
11-menning 5 ganger forskjøvet til meg



Maren Margrete ble født den 14. november 1798 i Molde.2 Maren Margrete ble døpt den 28. november 1798. Faddere: fru Brockdorff, madam Johanna Barbara Lahusen, Jens Worm Møller og Tomas Junghans Skjellerup o.a.2 Maren Margrete Dal bodde hos Lars Dal og Maren Magrete Fris på mnr. 27, utpå Gata, Molde, i 1801.1
Hun var fadder ved dåpen til Jens Paudelin Bech Width den 18. januar 1816 i Molde kirke.3

Kilder/noter

 1. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 838 a. Myhren, mnr. 27. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340620
 2. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 4 b, 28. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630192
 3. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 31 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630219
Sist redigert18. juli 2020

Hans Herlovssen Dal1,2

M, #9885, (ca. 1800 - )
Far*Lars Dal1 (1760 - 1816)
Mor*Maren Magrete Fris1 (c 1763 - 1803)
11-menning 5 ganger forskjøvet til meg



Hans ble født ca. 1800 i Molde.1 Han bodde hos Lars Dal og Maren Magrete Fris på mnr. 27, utpå Gata, Molde, i 1801.1
Han var fadder ved dåpen til Nicolay Peter Dahl den 5. september 1822 i Molde kirke.2
Nicolay Peter Dahl bodde hos Hans Herlovssen Dal i Kristiansund fra 1838 til 1843.3

Kilder/noter

 1. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 838 a. Myhren, mnr. 27. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340620
 2. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 28, nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620450
 3. [S1733] Bastian Dahl 1851–1895: s. 7. https://www.nb.no/items/74970f64d4af6787994d315ecb8a60ee?page=10
Sist redigert18. juli 2020

Ingeborg Sæmundsdatter1

K, #9886, (ca. 1771 - )



Ingeborg ble født ca. 1771.1 Ingeborg Sæmundsdatter, Marta Persdatter og Beret Jonsdatter tjente hos Lars Dal og Maren Magrete Fris på mnr. 27, utpå Gata, Molde, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 838 b. Myhren, mnr. 27. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340621
Sist redigert18. juli 2020

Marta Persdatter Dreier1

K, #9887, (ca. 1783 - )
Far-?*Per Kristensson Berg (c 1738 - 1803); trolig
Mor-?*Marta Jensdotter (c 1747 - ); trolig



Marta ble trolig født ca. 1783.2
Martha Pedersdatter (i sitt 18. år) tjente hos Lars Dal og Maren Magrete Fris på mnr. 27, utpå Gata, Molde, i 1801.2
Marta Persdatter Dreier var fadder den 21. juli 1810 i Molde.1

Kilder/noter

 1. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 24 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630211
 2. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 838 b. Myhren, mnr. 27. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340621
Sist redigert1. september 2020

Tosten Perssen Jengård1,2

M, #9888, ( - etter 1791)
Tosten Perssen Jengårds signatur og segl fra formuesskatten 1789 (skannet av Riksarkivet)



Tosten Perssen Jengård tok svennebrev som gjørtler i Trondheim den 12. august 1782.2 Han var gjørtler i Molde fra 1782. Han fikk borgerskap i 1787. I 1789 hadde han etter selvangivelse ingen skattbar formue, men skulle svare 1 daler i næringsskatt (5 pst.)2,3 Tosten bodde på mnr. 28, utpå Gata, Molde, i 1787. Våningshuset av tømmer i to etasjer og et nytt tilbygd sidehus – begge med torvtak – var taksert til 200, og et torvtekket naust og brygge med rekkverk var taksert til 100 daler. Han flyttet i 1789.4,3,5
Han ble kalt Tosten rotgyter, nevnt 1789.5 Han var gjørtler i Kristiansund fra 1790.2,6

     Han signerte som Tosten Pedersen Jengaard fra 1789 til 1791.1,2

Kilder/noter

 1. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, angivelser, nr. 29. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/145/
 2. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 372.
 3. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 5, mnr. 30. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/70/
 4. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: takst 1787. Myhren, mnr. 30. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064039
 5. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 472 b.
 6. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 110.
Sist redigert27. august 2020

Even Hammer1,2

M, #9889, (1. juli 1732 - 22. februar 1800)

Familie

Gjertrud Karina Knutsdatter Ødegård (1760 - f 1823)
Barn
Even Hammers signatur og segl (fra Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt)
Even Hammers signatur og segl fra formuesskatten 1789 (skannet av Riksarkivet)



Even ble født den 1. juli 1732 i Nes i Hedmark.1 Han eide på mnr. 29, Hovedgata, Molde, i 1777. Han hadde eiendommen til sin død. Hammer fikk oppført nytt våningshus, som fremdeles stod der over hundre år senere.3,4,5,6
Even fikk barn med Gjertrud Karina Knutsdatter på Moldeneset i 1785 i Molde.7,8,9
Han var fadder ved dåpen til Anna Kirstina Nagel Møllerup den 11. juli 1788 i Grytten.10
Even Hammer var etatsråd i 1788, og amtmann i Romsdal i 1789. Han skulle etter selvangivelse svare 5 daler i formuesskatt (½ pst.) og 50 daler i embetsskatt (5 pst.), og var med på å underskrive skatteprotokollen (på stiftamtmannens vegne). Even virket til sin død.10,5,11,2
Han hadde Katarina Skjellerup Larssen i tjeneste i 1789.12
Han hadde Knut Olsson i tjeneste på Årøneset, Bolsøy, i 1791.13
Even hadde Anders Rasmusson som oppvartende tjener fra 1797 til 1800.14
Even hadde Ola Andersson Sigerset og Kirsten Ottarsdotter i tjeneste i 1800.15


Even døde ugift den 22. februar 1800 i Molde.16 Han ble jordfestet den 6. mars 1800.2 Det ble holdt skiftesamling etter ham den 14. juli 1800. Kreditorer: Bjørnard Larsson på Årø, Katarina Skjellerup, Erik Åmundssen Høvik, Anders Rasmusson og Jakob Nilssen o.a.17,18,19 Skiftet etter Even Hammer ble sluttet den 11. februar 1801. Arvinger: Ola Jakobssen , Ola Evenssen Hammer, Katarina Skjellerup, Ola Andersson Sigerset og Kirsten Ottarsdotter o.a. Hammer hadde opprettet testament i 1791, hvor han gav 50 daler til «Opdragelse for Drængen Ole, en Søn af Giertru Karine Knudsdatter Moldnesset, der har tient mig nogle Aar» (Hammer var barnets far). Skjellerup fikk 300 daler for de mange år hun var hans husholder. Alle tjenerne fikk også én ekstra årslønn.20,21,15
Ola Jakobssen fikk gården på Årøneset, fra dødsboet etter Even Hammer i 1801 i henhold til testament av 1791. Bø hadde da i mange år tjent ham «troe og redelig og saa omhyggelig seet mig tilgode».22,9
Even Hammer Øvre og Even Hammer samt Amtmann Hammers veg i Molde var oppkalt etter ham.23

Kilder/noter

 1. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 91.
 2. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 49 b.
 3. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 180.
 4. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 79.
 5. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 5, mnr. 31. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/70/
 6. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 360.
 7. [S1136] Molde, 1. rode, sjørulle 1806: E.
 8. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 297 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/9/
 9. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 288 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/293/
 10. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 249. https://www.digitalarkivet.no/kb20050708010125
 11. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, dokumenter, litra D, mnr. 31. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/45/
 12. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 258 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/276/
 13. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 21 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620562
 14. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 293 a, nr. 26. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/4/
 15. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 294 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/6/
 16. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 94.
 17. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 289 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/294/
 18. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 290 b–291 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/2/
 19. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 293 a–294 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/4/
 20. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 296 b–297 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/8/
 21. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 288 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/293/
 22. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 297 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/8/
 23. [S1223] Personen bak gatenavnet: s. 41. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012072508044#41
 24. [S1044] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 [1]: E.
Sist redigert18. januar 2020

Roald Nilssen Bing1,2,3,4

M, #9890, (1726 - 1787)
Far*Nils Roesson Moen1 (1691 - )
Mor*Nils smeds hustru ( - f 1753)

Familie 1

Marta Maria Femmer ( - c 1754)
De hadde ikke barn.4 

Familie 2

Anne Henriksdotter Bekk ( - e 1755)

Familie 3

Eli Eriksdotter på Brattværet (c 1728 - 1790)
De hadde ni barn.4 



Roald ble døpt den 4. august 1726 i Molde kirke av Erik Pedersson Lekanger. Faddere: Georg Müllers hustru, Anna Ebbesdatter Abo, Johan Mikalssen Myre og Johan Hyssing.1
Roald giftet seg den 8. august 1752 i Bud med Marta Maria Femmer.3 Roald og Marta Maria var husfolk på Indre Harøya, Vågøy, fra ca. 1752. Han bodde der til ca. 1757.3,4
Annet navn: Roald Nilssen på Indre Harøya, nevnt 1755.5
Roald hadde et forhold til Anne Henriksdotter Bekk i 1755 i Bud. Den 28. september stod han til offentlig skriftemål i Bud kyrkje for leiermål. Anne hadde fått kongelig dispensasjon, som ble opplest for menigheten.5,3,4
Roald giftet seg den 22. februar 1756 med Eli Eriksdotter på Nerland.3,4,6 Roald og Eli var innerster på Male, Hustad i Romsdal, fra 1757. I 1762 losjerte de hos Tosten Olsson. Roald og Eli var fremdeles på Male i nødsåret 1773 og kjøpte 2 skjepper havre på kreditt fra myndighetene (2 ort 17 skilling).6,3,2,7 Roald Nilssen Bing var snekker.3
Annet navn: Roald Nilssen på Male, nevnt 1773.7,6 Roald og Eli bodde på Brattværet, Brattvær, fra ca. 1776.4,8

Roald døde i 1787 på Brattværet.4

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 75.
 2. [S594] Bud mini. 1767–1817: fol. 336 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070912610199
 3. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 16.
 4. [S1333] Smøla bygdebok VII: s. 165. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011020408102#168
 5. [S1334] Bud mini. 1739–66: fol. 62 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911680341
 6. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bud prestegjeld, mnr. 667. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041121
 7. [S1092] Romsdals fattige og nødlidende Almue: s. 30, nr. 27. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082404082#31
 8. [S1333] Smøla bygdebok VII: s. 166. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011020408102#169
Sist redigert30. juni 2019

Jens Knutssen i Krubba1,2,3

M, #9891, ( - etter 1774)



Jens bodde på mnr. 121, Krubba, Molde, i 1767. Huset var lite og taksert til 10 daler. Han bodde fremdeles i Krubba i 1774 og var altfor fattig til å betale for rug han hadde fått fra myndighetene i nødstiden. I 1784 ble det nevnt at Jens tidligere hadde eid og bodd i huset.3,1,2

Kilder/noter

 1. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 277 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/279/
 2. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 360.
 3. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 139.
Sist redigert25. april 2016

Nils Knutsson i Ås1,2,3

M, #9892, ( - etter 1750)
Far*Knut Nilsson i Ås2 ( - c 1727)
Mor*Agneta Nilsdotter i Ås4,2 (c 1676 - )
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg



Han var arving ved skiftet etter Knut Nilsson i Ås den 5. mars 1728: 6 daler 2 ort 5 skilling.5
Han var myndling av Per Nilsson i Sørås i 1728.2
Nils bodde i Ås, Vestnes, iallfall fra 1741 til 1750.1,4,3
Han var verge for Anne Jonsdotter i Ås i 1741.3
Han var verge for Agneta Nilsdotter i Ås i 1748.4
Han var forlover for Åmund Tostensson i Sørås og Eli Andersdotter på Flate, som ble trolovet den 29. november 1750 i Tresfjord kyrkje.1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 334, 1. søndag i advent. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660376
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 496 a.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 83 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/99/
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 506 a.
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 496 a/b.
Sist redigert17. oktober 2019

Knut Nilsson i Ås1

M, #9893, ( - ca. 1727)

Familie

Agneta Nilsdotter i Ås (c 1676 - )
Tre barn levde i 1728.2 
Barn



Knut giftet seg med Agneta Nilsdotter i Sørås.2
Han hadde Trond Nilsson i tjeneste.3


Knut døde ca. 1727 i Ås, Vestnes.2 Det ble holdt skifte etter ham den 5. mars 1728. Kreditorer: Trond Nilsson og Åge Persson o.a. Arvinger: Agneta Nilsdotter, Nils Knutsson, Siri Knutsdotter og Brit Knutsdotter. Formue: 43 daler 3 ort 6 skilling. Gjeld: 17–2–8. Arv: 26–0–22, delt på enka og de tre barna.4

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30.
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 496 a.
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 496 b.
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 496 a/b.
Sist redigert24. mai 2017

Siri Knutsdotter på Steinøygarden1

K, #9894
Far*Knut Nilsson i Ås2 ( - c 1727)
Mor*Agneta Nilsdotter i Ås2 (c 1676 - )
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Hun var enke i 1749.1 

Familie 2

Jens Olsson på Steinøygarden
De kan ha hatt fler barn. 
Barn



Hun var arving ved skiftet etter Knut Nilsson i Ås den 5. mars 1728: 3 daler 1 ort 2 skilling.3
Hun var myndling av Hannibal Nilsson på Ellingsetra i 1728.2

Annet navn: Siri Knutsdotter i Ås, nevnt 1745.4,2
Siri giftet seg den 6. januar 1745 i Vestnes kyrkje med en uregistrert person.4
Siri giftet seg den 8. juli 1749 i Veøy kirke med Jens Olsson på Villa.1 Siri og Jens bodde på Steinøygarden, Vestnes, i 1753.5

     Navnet hennes ble skrevet Sigri Knudsdatter Steenødegaard i 1749.1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 317. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660367
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 496 a.
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 496 a/b.
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 263. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660340
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 368. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660390
Sist redigert24. mai 2017

Brit Knutsdotter i Ås1,2

K, #9895, ( - etter 1748)
Far*Knut Nilsson i Ås1 ( - c 1727)
Mor*Agneta Nilsdotter i Ås1 (c 1676 - )
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg



Hun var arving ved skiftet etter Knut Nilsson i Ås den 5. mars 1728: 3 daler 1 ort 2 skilling.3
Hun var myndling av Hannibal Nilsson på Ellingsetra i 1728.1
Hun var kreditor ved skiftet etter Ola Knutsson i Ås den 8. juni 1748: 9 daler (i lønn) og 3 daler 1 ort 2 skilling i innestående farsarv.2

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 496 a.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 506 a.
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 496 a/b.
Sist redigert16. mars 2020

Erik Andersson Røbekk1,2,3

M, #9896, (ca. 1693 - 27. september 1765)
Far*Anders Persson på Røbekk4 (c 1652 - )

Familie 1

Anne Johansdotter ( - 1741 / 1742)
De hadde seks barn. 
Barn

Familie 2

Beret Eriksdotter ( - e 1766)
Barn



Erik ble født ca. 1693 i Veøy.5,4 I manntallet av 1701 står Erik Andersson hos Anders Persson på Røbekk, Bolsøy.4
Erik giftet seg med Anne Johansdotter.6 Erik Andersson Røbekk var korporal i 1723.7,3 Erik og Anne bodde i Tresfjord iallfall fra 1723 til 1729.7,2,8
Han ble kalt Erik sersjant, nevnt fra 1725 til 1759. Han kaltes fremdeles sersjant i 1765.9,10,1
Han var forlover for Arne Arnesson og Mali Andersdotter på Røbekk, som ble trolovet den 19. april 1729 i Bolsøy kirke.11
Erik Andersson Røbekk fikk bygselseddel på 1 våg 1 pund på Skjeggstad, Tresfjord, fra kaptein Fitzens den 24. april 1734. Seddelen ble tinglyst 16. juli.12
Erik giftet seg med Beret Eriksdotter.13,14 Erik Andersson Røbekk var i Vestnesiske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1749. Han var da gift. Erik hadde tjenestegjort i 39 år, alle ved regimentet.5
Han var verge for Anne Jetmundsdotter på Vestnes i 1759.10

Erik og Beret var brukere på Vestnesgarden, Vestnes, i 1764.13

Erik døde den 27. september 1765 på Vestnesgarden, av alderdomssvakhet.1,14 Han ble jordfestet den 13. oktober 1765.1 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 23. september 1766. Boet var fallitt.14

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 14. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660490
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 81.
 3. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 43 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390704
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 184. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/104/
 5. [S1192] Vestnesiske hovedlegdsrulle 1749: Plana. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/51369/475/
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 221. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-113
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 35. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-19
 8. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 103. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-53
 9. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 62. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660239
 10. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 619 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651221
 11. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 104. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-54
 12. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 79 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400242
 13. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, Veøy, mnr. 515, Wesnæs. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49638/77/
 14. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 383 a.
 15. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 156.
 16. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 244.
Sist redigert1. november 2019

Beret Eriksdotter1,2

K, #9897, ( - etter 1766)

Familie

Erik Andersson Røbekk (c 1693 - 1765)
Barn



Beret giftet seg med Erik Andersson Røbekk.1,2
Beret og Erik var brukere på Vestnesgarden, Vestnes, i 1764.1

Beret døde etter 1766.2

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, Veøy, mnr. 515, Wesnæs. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49638/77/
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 383 a.
Sist redigert24. oktober 2014

Anders Eriksson Røbekk1,2,3

M, #9898, (1723 - før 1766)
Far*Erik Andersson Røbekk4,5 (c 1693 - 1765)
Mor*Anne Johansdotter ( - 1741 / 1742)

Familie 1

Sigrid Kristoffersdotter på Vestnes (1721 - 1753)
De hadde iallfall ett barn.8 

Familie 2

Tre barn levde i 1766.5 
Barn



Anders ble døpt den 26. juni 1723 i Tresfjord kyrkje av Otto Jakobsson Fris.4
Annet navn: Anders Eriksson på Vestnes, nevnt 1743.6 Anders Eriksson på Vestnes var korporal i 1743.6
Han var fadder ved dåpen til Anemarta Eriksdotter Røbekk den 20. oktober 1743 i Vestnes kyrkje.6
Anders Eriksson Røbekk var korporal i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1749. Han hadde tjenestegjort i 8 år, alle ved regimentet. Anders var sersjant i 1751 og 60.3,2,1
Anders trolovet seg den 20. juni 1751 i Vestnes kyrkje med Sigrid Kristoffersdotter på Vestnes. Forlovere: Søren Lassesson på Vestnes og Jon Ravaldsson på Vestnes.2
Anders giftet seg den 2. november 1751 i Vestnes kyrkje med Sigrid Kristoffersdotter på Vestnes.7,8 Anders bodde i Molde i 1758. Han eide hus på grunn tilhørende Hans Holst.9,10,11 Anders Eriksson Røbekk ble stevnet av Hans Holst til tinget i Fanne tinglag den 17. juli 1760. Vitner: Brit Olsdotter Leirgrovvik og Synnøv Arnesdotter. Røbekk (som ikke møtte) hadde solgt et saueskinn som tilhørte Holst.1

Anders døde før 1766.5

Kilder/noter

 1. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 89 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410389
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 341, 2. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660380
 3. [S1191] Eresfjordske hovedlegdsrulle 1749: Prima-Plana. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/51369/371/
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 35. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-19
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 383 a.
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 244.
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 345, 2. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660382
 8. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 381, Festô Epiph: https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660397
 9. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 101. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610053
 10. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 102. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610054
 11. [S1448] Bergens borgerbok II: s. 112. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012101006035#121
Sist redigert19. september 2019

Erik Olsson på Kyrkjesylte1,2,3

M, #9899, (ca. 1699 - 13. oktober 1743)
Far*Ola Eriksson på Sylte3,4 (c 1667 - 1750)
Mor*Marit Ellingsdotter på Sylte4 ( - e 1714)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Barn



Erik ble født ca. 1699 på Kyrkjesylte, Tresfjord.3,2,4 I manntallet av 1701 står Erik Olsson hos Ola Eriksson på bnr. 9, Kyrkjesylte, Tresfjord.3,4,5 Han ble trolig kalt Erik ved Syltenaustan fra 1728 til 1740.6,7 Erik var trolig husmann ved Syltenaustan, Kyrkjesylte, Tresfjord, iallfall fra 1728 til 1740.6,7
Erich [Sylte] var fadder ved dåpen til Ingeborg Kristensdatter den 27. desember 1741 i Tresfjord kyrkje.8


Erik døde den 13. oktober 1743 på Kyrkjesylte.2

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 239.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 244.
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 210, Kierchesylte. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282118
 4. [S77] Tresfjord I: s. 282. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#285
 5. [S77] Tresfjord I: s. 283. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#286
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 96.
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 202. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-104
 8. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 218, 3. juledag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660318
Sist redigert8. mai 2019

Anders Eriksson på Vestnes1,2,3

M, #9900, ( - etter 1764)
Far*Erik Andersson på Vestnes4 (c 1691 - 1742 / 1743)
Mor*Marit Andersdotter på Vestnes4 (c 1683 - 1748)
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Brit Kristoffersdotter på Vestnes (c 1718 - 1753)
Anders og Brit var tremenninger. De hadde barn.7 



Han var arving ved skiftet etter Erik Andersson på Vestnes den 29. mai 1743.5

Anders trolovet seg med Brit Kristoffersdotter på Vestnes den 26. februar 1747 i Vestnes kyrkje, etter gudstjenesten, som hadde få tilhørere grunnet hard nordavind. Anders og Brit var tremenninger, men hadde kongebrev av 23. desember 1746. Forlovere: Søren Lassesson på Vestnes og Jon Ravaldsson på Vestnes.6,1
Anders giftet seg den 9. mai 1747 i Veøy kirke med Brit Kristoffersdotter på Vestnes.7
Han var verge for Ola Larsson Misfjord i 1750.2
Han var forlover for Kristoffer Knutsson Kormeset og Anne Persdotter på Helland, som ble trolovet den 4. april 1752 i Tresfjord kyrkje.8

Anders giftet seg den 11. juni 1755 i Veøy kirke med en uregistrert person.3
Anders var bruker på Vestnesgarden, Vestnes, i 1764. De drev et bruk der.9

Kilder/noter

 1. [S1789] Norske registre 1746–48: nr. 185, fol. 113 a. https://www.digitalarkivet.no/da20120920650226
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 546 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/566/
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 400, 11. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660406
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 266 b.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 266 b–267 b.
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 289. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660353
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 291, 9. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660354
 8. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 353, 3. påskedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660385
 9. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Side 72, mnr. 515. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050078
Sist redigert20. september 2019