Marit Knutsdatter1,2

K, #9101, ( - etter 1764)

Familie

Ola Olsson Romuld ( - c 1762)
To barn levde i 1764.1 
Barn     Marit giftet seg med Ola Olsson Romuld.1 Marit bodde i Vestre Schultzhagen, Molde, i 1762 sammen med Marit opplending.2 Marit bodde i Vestre Schultzhagen i 1764 sammen med Gjertrud Ivarsdotter og Marit opplending.3
Hun var arving ved skiftet etter Ola Olsson Romuld den 4. juli 1764: 4 daler 9½ skilling.1
Hun var myndling av Jakob Andreas Eg i 1764.1

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 419. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/212/
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Schultzhagen.
 3. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Schultz Hagen.

Marit opplending1,2

K, #9102, ( - etter 1764)     Marit opplending bodde hos Marit Knutsdatter i Vestre Schultzhagen, Molde, i 1762.1 Marit opplending bodde hos Marit Knutsdatter i Vestre Schultzhagen i 1764.2

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Schultzhagen.
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Schultz Hagen.

Jens Peterssen Lund1,2

M, #9103, ( - etter 1741)

Familie

Kona levde i 1741.3      Jens giftet seg med en uregistrert person.3
Han ble kalt Jens skredder, nevnt 1734.4 Han var skredder i Molde iallfall fra 1734 til 1741.4,2,3
Jens skredder var debitor ved skiftet etter Mikkel Nilssen Finne den 28. juli 1734: 1 daler 21 skilling.5
Jens Peterssen Lund solgte hus og grunn i Molde den 26. juni 1741. Han solgte også halvparten i brønnen som stod i hagen til naboen Jens Persson Tøndergård og som de hadde bekostet sammen. Lund signerte skjøtet egenhendig.3,1

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 166 a. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-160
 2. [S713] Trondheim manntall 1736 (db): Molde [Ladestæd].
 3. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 165 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-160
 4. [S970] Trondheim skifteprotokoll 1732–35: fol. 414 a.
 5. [S970] Trondheim skifteprotokoll 1732–35: fol. 411 a & 413 a–414 a.

Marit Asmundsdotter på Røsshol1,2

K, #9104, ( - etter 1753)

Familie

Erik Kristiansson på Røsshol ( - c 1752)
Fem barn levde i 1753.1 
Barn     Marit giftet seg med Erik Kristiansson.1

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 176 a.
 2. [S1057] Fræna bygdebok III: s. 228.

Kari Eriksdotter på Røsshol1

K, #9105, ( - mellom 1753 og 1807)
Far*Erik Kristiansson på Røsshol1 ( - c 1752)
Mor*Marit Asmundsdotter på Røsshol1 ( - e 1753)     Kari giftet seg med en uregistrert person.1

Kari døde mellom 1753 og 1807.1,2

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 176 a.
 2. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 279 b.

Marit Eriksdotter på Røsshol1

K, #9106, ( - mellom 1753 og 1807)
Far*Erik Kristiansson på Røsshol1 ( - c 1752)
Mor*Marit Asmundsdotter på Røsshol1 ( - e 1753)     Marit giftet seg med en uregistrert person.1

Marit døde mellom 1753 og 1807.1,2

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 176 a.
 2. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 279 b.

Ingrid Eriksdotter på Røsshol1

K, #9107, (ca. 1729 - mellom 1753 og 1807)
Far*Erik Kristiansson på Røsshol1 ( - c 1752)
Mor*Marit Asmundsdotter på Røsshol1 ( - e 1753)     Ingrid ble født ca. 1729.1

Ingrid døde mellom 1753 og 1807, uten barn.1,2

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 176 a.
 2. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 279 b.

Jon Hansson på Kringstad1,2,3

M, #9108, (ca. 1747 - 3. november 1788)

Familie

Siri Lassesdotter på Kringstad (c 1733 - )
Ett barn levde i 1790.1 
Barn     Jon ble født ca. 1747.4
Jon giftet seg med Siri Lassesdotter på Kringstad.1,2 Jon Hansson og Siri var selveiere av et bruk på Kringstad, Bolsøy, fra januar 1776.1
Han var forlover for Per Persson på Tøndergård og Anne Persdotter på Mek, som ble trolovet den 12. april 1777.3
Han var forlover for Erik Nilsson Botterli og Marta Olsdotter, som ble trolovet den 14. juni 1777 i Bolsøy.5
Jon Hansson på Kringstad solgte halvparten av et bruk på Kringstad i 1787 til Lasse Matsson på Kringstad.6
Han var forlover for Lasse Matsson på Kringstad og Elen Persdotter på Eikrem, som ble trolovet den 25. november 1787 i Molde.6
Jon Hansson hadde Pål Kolbeinsson i tjeneste som dreng. Pål giftet seg senere med enka.1

Jon døde den 3. november 1788 på Kringstad, av obstruksjon.7,4 Han ble jordfestet den 8. november 1788.7 Det ble holdt skifte etter ham den 10. februar 1790 på Kringstad. Kreditorer: Karen Hansdotter på Kringstad og Pål Kolbeinsson o.a. Formue: 269 daler 18 skilling. Gjeld: 86–2–14. Arv: 132–2–4, delt mellom enka og dattera.1,8

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 22 b.
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 52 a.
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 7 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-9
 4. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1788.
 5. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 8 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620547
 6. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 13 b.
 7. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 117 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-98
 8. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 23 a.
 9. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1779.

Gjertrud Lassesdotter på Fuglset1

K, #9109, (1764 - )
Far*Lasse Eriksson i Røvik2 (1728 - 1781)
Mor*Siri Andersdotter i Røvik2 (1730 - 1808)
Søster av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie

Lars Tostensson på Fuglset (c 1763 - f 1833)     Annet navn: Gjertrud Lassesdotter i Røvik.2
Gjertrud ble født i 1764 i Røvik, Bolsøy.2
Gjertrud giftet seg med Lars Tostensson på Fuglset. De hadde iallfall fire barn.1 Gjertrud og Lars var brukere på bnr. 1, Fuglset, Bolsøy, i 1801. Brit Tostensdotter bodde også der.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Fugelset.
 2. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 193.

Siri Lassesdotter på Kringstad1,2,3

K, #9110, (ca. 1733 - )
Far*Lasse Andersson på Haukabøen2 ( - e 1765)
Mor*Margrete Persdotter på Haukabøen ( - e 1764)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Mats Jespersson på Kringstad ( - c 1764)
To barn levde i 1765.2 
Barn

Familie 2

Anders Timannsson på Kringstad (c 1733 - 1775)

Familie 3

Jon Hansson på Kringstad (c 1747 - 1788)
Ett barn levde i 1790.1 
Barn

Familie 4

Pål Kolbeinsson på Kringstad (1760 - )     Annet navn: Siri Lassesdotter på Haukabøen.
Siri ble født ca. 1733 på Haukabøen, Aukra.4,5
Siri giftet seg med Mats Jespersson på Kringstad.2,3 Siri og Mats bodde på Kringstad, Bolsøy, i 1761.6
Hun var myndling av Lasse Andersson på Haukabøen i 1765.2

Siri trolovet seg den 30. mai 1765 med Anders Timannsson.7
Siri giftet seg den 27. juni 1765 i Bolsøy med Anders Timannsson.7,5
Siri giftet seg med Jon Hansson.1,8 Siri Lassesdotter og Jon var selveiere av et bruk på Kringstad fra januar 1776.1
Siri giftet seg med Pål Kolbeinsson.4 Siri og Pål var husfolk på Kringstad i 1801. De hadde ikke jord.4,9

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 22 b.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 264 a.
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 41 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620579
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Kringstad.
 5. [S908] Fræna bygdebok IV: s. 382.
 6. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 39 a.
 7. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 4 a.
 8. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 52 a.
 9. [S162] Midsund I: s. 273.

Andrina Jonsdotter på Kringstad1,2,3

K, #9111, (1776 - 11. januar 1843)
Far*Jon Hansson på Kringstad2 (c 1747 - 1788)
Mor*Siri Lassesdotter på Kringstad2 (c 1733 - )
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Lars Matsson på Kringstad (c 1767 - 1837)
De hadde iallfall to barn.3      Andrina ble født i 1776 på Kringstad, Bolsøy.4
Hun var myndling av Per Persson på Haukabøen i 1790.2
Hun var fadder ved dåpen til Ola Knutsson Kjersem den 2. juni 1793 i Molde kirke.1,5

Andrina giftet seg den 11. juli 1795 i Molde kirke med Lars Matsson på Helset. Den 6. juni var det betalt 1 daler for bryllupet.3,4,6 Andrina og Lars var brukere på Kringstad i 1801.3

Andrina døde den 11. januar 1843.4

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 74 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630018
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 22 b.
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Kringstad.
 4. [S908] Fræna bygdebok IV: s. 520.
 5. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 133 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630051
 6. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 79 b.

Per Lassesson på Haukabøen1

M, #9112, ( - ca. 1761)
Far*Lasse Andersson på Haukabøen1 ( - e 1765)
Mor*Margrete Persdotter på Haukabøen1 ( - e 1764)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Gudlov Knutsdotter på Haukabøen (c 1719 - 1794)
De hadde fem barn.1 
Barn     Per var bruker på bnr. 2, Haukabøen, Aukra, fra 1748 til sin død.1
Per giftet seg med Gudlov Knutsdotter i Rakvåg.1

Per døde ca. 1761 på Haukabøen, Aukra.1

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 296.

Gudlov Knutsdotter på Haukabøen1

K, #9113, (ca. 1719 - 1794)
Far*Knut Persson i Rakvåg2,3 ( - c 1756)
Mor*Kari Nilsdotter i Rakvåg2,3 ( - e 1757)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Per Lassesson på Haukabøen ( - c 1761)
De hadde fem barn.1 
Barn

Familie 2

Per Knutsson på Haukabøen (1734 - c 1782)
De hadde ett barn. Bygdebok for Aukra oppgir også sønnen Knut, født ca. 1757, men det er nok en forveksling med hennes sønn fra første ekteskap.1,5 
Barn     Annet navn: Gudlov Knutsdotter i Rakvåg.2,3
Gudlov ble født ca. 1719.1
Gudlov giftet seg med Per Lassesson på Haukabøen.1
Hun var arving ved skiftet etter Knut Persson i Rakvåg den 12. mai 1757: 4 daler 2 ort 4 1/5 skilling.4,3

Gudlov giftet seg med Per Knutsson i Rakvåg.1 Gudlov og Per var selveiere på bnr. 2, Haukabøen, Aukra, fra 1761 til 1780.5

Gudlov døde i 1794 i Aukra.1

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 296.
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 509 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/512/
 3. [S876] Midsund III: s. 643.
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 509 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/512/
 5. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 297.

Knut Persson på Haukabøen1

M, #9114, (ca. 1757 - etter 1779)
Far*Per Lassesson på Haukabøen1 ( - c 1761)
Mor*Gudlov Knutsdotter på Haukabøen1 (c 1719 - 1794)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg     Knut ble født ca. 1757 på Haukabøen, Aukra.1,2
Han var myndling av Knut Knutsson på Sundsbøen i 1761.3


Knut døde etter 1779.4,2

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 296.
 2. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 297.
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 27 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/45/
 4. [S969] Bygdebok for Aukra oppgir at han døde mellom 1779 og 82, trolig fordi han ikke er nevnt i skiftet etter Per Knutsson 20.1.1783 – men ettersom han nok bare var stefaren, kan vel Knut likevel ha være i live i 83.

Per Persson på Haukabøen1,2,3,4

M, #9115, (1763 - 17. oktober 1833)
Far*Per Knutsson på Haukabøen4 (1734 - c 1782)
Mor*Gudlov Knutsdotter på Haukabøen4 (c 1719 - 1794)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Anne Trondsdotter på Haukabøen (c 1754 - 1830)
De hadde fem barn.4      Per ble født i 1763 på Haukabøen, Aukra.4 Per var selveier på bnr. 2, Haukabøen, Aukra, fra 1780 til 1817.4
Per giftet seg i 1785 med Anne Trondsdotter på Julbøen.4
Han var verge for Andrina Jonsdotter på Kringstad i 1790.1
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Ola Andersson i Schultzhagen den 22. oktober 1790 på Eiskrem, Aukra.5
Han hadde Lars Evartsson og Brit Andersdotter i tjeneste i 1801.6,7
Han var verge for Per Hanssen i 1811.2
Han var forlover for Per Hanssen på Haukabøen og Ingeborg Andersdotter på Kringstad, som giftet seg den 28. desember 1823 i Bolsøy kirke.3


Per døde den 17. oktober 1833 på Haukabøen.4

     Navnet hans ble skrevet Peder Pedersen Houchebøen i 1790.1

     Navnet hans ble skrevet Peder Haukebøe i 1811.2

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 22 b.
 2. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 496 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24622/516/
 3. [S124] Bolsøy mini. 1817–43: s. 374, nr. 11. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911640151
 4. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 297.
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 50 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/66/
 6. [S1248] Aukra ft. 1801: fol. 443 a, Haukebøe, 3. familie.
 7. [S908] Fræna bygdebok IV: s. 693.

Anne Trondsdotter på Haukabøen1

K, #9116, (ca. 1754 - 20. desember 1830)
Far*Trond Trondsson på Julbøen2 (c 1710 - c 1777)
Mor*Anne Persdotter på Julbøen2 (c 1713 - 1797)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Per Persson på Haukabøen (1763 - 1833)
De hadde fem barn.1      Annet navn: Anne Trondsdotter på Julbøen.1
Anne ble født ca. 1754 på Julbøen, Aukra.2
Anne giftet seg i 1785 med Per Persson på Haukabøen.1
Hun hadde Lars Evartsson og Brit Andersdotter i tjeneste i 1801.3,4


Anne døde den 20. desember 1830 på Haukabøen, Aukra.1

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 297.
 2. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 215.
 3. [S1248] Aukra ft. 1801: fol. 443 a, Haukebøe, 3. familie.
 4. [S908] Fræna bygdebok IV: s. 693.

Karen Hansdotter på Kringstad1,2

K, #9117, ( - etter 1790)
Far*Hans Jespersson på Kringstad2 ( - f 1769)     
Hun var myndling av Anders Timannsson på Kringstad i 1769.2
Hun var myndling av Jon Hansson på Kringstad.1
Hun var kreditor ved skiftet etter Jon Hansson den 10. februar 1790 på Kringstad, Bolsøy: 1 daler 2 ort 20 skilling i arv etter (far)faren.1,3

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 22 b.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 523 b.
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 23 a.

Hans Jespersson på Kringstad1,2

M, #9118, ( - før 1769)
Far*Jesper Åmundsson på Kringstad3 (c 1705 - c 1769)
Mor*Anne Hansdotter på Kringstad3 ( - e 1769)

Familie

Fem barn levde i 1769.3 
Barn     Hans giftet seg med en uregistrert person.3
Han var verge for Per Hansson på Kringstad i 1763.1
Hans bodde på Kringstad, Bolsøy, iallfall fra 1763 til 1765.1,2
Han var fadder ved dåpen til Lasse Matsson på Kringstad den 10. februar 1763.4
Han var verge for Margrete Matsdotter på Kringstad i 1765.2


Hans døde før 1769.3

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 121 a.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 264 a.
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 523 b.
 4. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 41 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620579

Jon Olsson på Myra1,2,3

M, #9119, (ca. 1697 - ca. 1751)
6. tippoldefar til meg

Familie 1

Susanna Jakobsdotter i Hatlen ( - c 1733)
Barn     Jon ble født ca. 1697.4
Annet navn: Jon Olsson på Sandnes, nevnt 1728.5
Jon trolovet seg den 15. august 1728 i Kleive kirke, Bolsøy, med Susanna Jakobsdotter i Hatlen, forrettet av Erik Pedersson Lekanger.5
Jon giftet seg den 7. november 1728 i Kleive kirke med Susanna Jakobsdotter i Hatlen, viet av Erik Pedersson Lekanger.6
Annet navn: Jon Olsson på Myklebostad, nevnt fra 1734 til 1736 (Sandnes og Myklebostad er gårdsnavn både i Vistdal og Øre).7,8,9
Jon trolovet seg 6. eller 7. november 1734 i Kleive kirke med Kirsti Ravaldsdotter på Øyra, forrettet av Lars Barhaug. Forlovere: Jakob Mikkelsson på Haugan og Ola Aspelunden.7
Jon giftet seg den 6. januar 1735 i Kleive kirke med Kirsti Ravaldsdotter på Øyra, viet av Lars Barhaug.8 Jon Olsson på Myklebostad kjøpte 12 merker (hele gården, med bygselrett) på Myra, Bolsøy, den 12. oktober 1736 av Anna Munthe. Skjøtet ble tinglyst den 10. juli 1737. Han brukte fremdeles 12 merker i 1748.9,10,4 Jon Olsson på Myra var lagrettemann i Fanne tinglag i 1739.1 Han var uttjent soldat før 1748.4

Jon døde ca. 1751 på Myra.2 Det ble holdt skifte etter ham den 3. juli 1751. Arvinger: Ola Jonsson, Jakob Jonsson, Jon Jonsson, Ravald Jonsson, Susanna Jonsdotter, Anne Jonsdotter og Kirsti Jonsdotter. Disse umyndige arvingene fikk til sammen 7 daler 2 ort 17 skilling, og antakelig fikk enka like mye.2

     Navnet hans ble skrevet Joen Olssøn Møchlebustad fra 1734 til 1735.7,8

Kilder/noter

 1. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 270 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31136/273/
 2. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751, 3. juli.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 202. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-104
 4. [S1148] «Legdsrulle for Fannottingske kompani 1748»: legdsnr. 20.
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 96. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-50
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 98. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-51
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 148. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-76
 8. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 151. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-77
 9. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 84 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-79
 10. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 181 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31136/183/

Pål Kolbeinsson på Kringstad1,2

M, #9120, (1760 - )
Far*Kolbein Larsson på Hagset3 (c 1702 - c 1772)
Mor*Anne Andersdotter på Hagset3 ( - c 1763)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Siri Lassesdotter på Kringstad (c 1733 - )     Pål ble født i 1760 på Hagset, Aukra.3 Han var lærer.3 Han var dreng hos Jon Hansson på Kringstad, Bolsøy. Pål giftet seg senere med enka.4
Han var kreditor ved skiftet etter Jon Hansson den 10. februar 1790 på Kringstad: 1 daler 3 ort 10 skilling, som han på boets vegne hadde betalt herr Paust (lenke).4,5

Pål giftet seg med Siri Lassesdotter på Kringstad.6
Han var fadder ved dåpen til Jakob Jakobsson på Kringstad den 14. januar 1792 i Molde kirke.2,7
Han var verge for Anne Rasmusdotter på Årø i 1796.8
Pål og Siri var husfolk på Kringstad i 1801. De hadde ikke jord.6,3
Han var forlover for Mats Rasmusson på Kringstad og Ragnhild Andersdotter i Matberget, som giftet seg den 31. desember 1817 i Vågøy kyrkje.9,1,10,11

Kilder/noter

 1. [S1033] Vågøy klok. 1817–44: s. 367, nr. 3.
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 71 b.
 3. [S162] Midsund I: s. 273.
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 22 b.
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 23 a.
 6. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Kringstad.
 7. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1792.
 8. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 240 a.
 9. [S421] Vågøy mini. 1817–44: s. 367, nr. 3.
 10. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 96.
 11. [S969] Ifølge ministerialboken var forloverne Ola Larsson på Mevoll og Bård Larsson på Fanghol.

Anders Timannsson på Kringstad1,2

M, #9121, (ca. 1733 - februar 1775)
Far*Timann Andersson på Jendem3 (c 1700 - 1742)
Mor*Marit Knutsdotter på Jendem1,3 ( - e 1769)

Familie

Siri Lassesdotter på Kringstad (c 1733 - )     Annet navn: Anders Timannsson på Jendem.3
Anders ble født ca. 1733.3
Anders trolovet seg den 30. mai 1765 med Siri Lassesdotter.4
Anders giftet seg den 27. juni 1765 i Bolsøy med Siri Lassesdotter.4,3
Han var verge for Lasse Matsson på Kringstad i 1769.2
Han var verge for Karen Hansdotter på Kringstad i 1769.2
Han var kreditor ved skiftet etter Knut Timannsson den 28. september 1769 i Molde: 1 daler 4 skilling.1,5
Han var vurderingsmann ved skiftet etter Jesper Åmundsson på Kringstad den 15. november 1769.2


Anders døde i februar 1775 på Kringstad, Bolsøy.3

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 591.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 523 b.
 3. [S908] Fræna bygdebok IV: s. 382.
 4. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 4 a.
 5. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 592.

Anne Hansdotter på Kringstad1,2,3,4

K, #9122, ( - etter 1769)
Far-?*Hans Andersson på Kringstad (c 1665 - f 1711); trolig1

Familie

Jesper Åmundsson på Kringstad (c 1705 - c 1769)
De hadde også barn som døde ung. Et ikke navngitt barn ble døpt 28. april 1737 i Veøy kirke.12 
Barn     Anne bodde på Kringstad, Bolsøy, i 1711.4
Hun var arving ved skiftet etter Ola Andersson på Bjørset den 16. juli 1713.1
Hun var fadder ved dåpen til Marit Matsdotter på Bjørset den 13. juli 1721 i Molde kirke.5
Hun var kreditor ved skiftet etter Mats Andersson på Bjørset den 10. juli 1723: 12 skilling.6
Anna Kringstad var fadder ved dåpen til Mari Baltsersdotter på Mek den 25. juni 1724 i Bolsøy kirke.7
Hun var fadder ved dåpen til Marit Nilsdotter på Kringstad den 27. april 1725 i Molde kirke.8

Anne trolovet seg den 10. oktober 1728 i Molde kirke med Jesper Åmundsson på Årø. Forlovere: Sjurd Ellingsson på Årø og Lasse Bjørset.3
Anne giftet seg den 21. november 1728 i Molde kirke med Jesper Åmundsson.9,2 Anne og Jesper bodde på Kringstad i 1729. De var brukere i 1748.10,11
Hun var myndling av Lars Larsson på Frostad i 1769.2

Kilder/noter

 1. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1713, Fanne Otting, 16. juli.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 523 b.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 97. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660256
 4. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten, Fanne-otting, Kringstad. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47758/171/
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 9.
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 277 b–278 b.
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 49. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-26
 8. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 61. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-32
 9. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 99. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-51
 10. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 107. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-55
 11. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 54. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690197
 12. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 172. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660294

Jesper Hansson på Kringstad1

M, #9123, (ca. 1761 - )
Far*Hans Jespersson på Kringstad1 ( - f 1769)     Jesper ble født ca. 1761.1
Han var myndling av Tomas Jakobsson på Røbekk i 1769.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 523 b.

Ola Olsson på Kringstad1,2,3

M, #9124, (1736 - )
Far*Ola Andersson på Nerås4 (c 1697 - 1762)
Mor*Marit Ivarsdotter på Nerås4 (c 1695 - 1754)     Annet navn: Ola Olsson på Nerås.4
Ola ble født i 1736 på Nerås, Vestnes.4
Han var verge for Ingebjørg Nilsdotter på Kringstad i 1763.5

Ola trolovet seg den 15. oktober 1763 med Ingebjørg Nilsdotter på Kringstad, enka etter forrige bruker.6,7 Ola og Ingebjørg var brukere på Kringstad, Bolsøy, fra 1763. Han fikk skjøte på 2 pund 2 merker i 1772.7,5
Ola giftet seg den 11. januar 1764 i Bolsøy med Ingebjørg Nilsdotter på Kringstad.6
Han var verge for Anne Hansdotter i 1769.1
Han var fadder ved dåpen til Hans Nilssen Kringstad den 26. mars 1769 i Molde kirke.8,9
Han var fadder ved dåpen til Jakob Jakobsson på Kringstad den 14. januar 1792 i Molde kirke.10,11
Ola Olsson bodde hos Anders Jonsson og Beret Hansdotter på Kringstad i 1801. Ola var Berets stefar.3

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 523 b.
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 120 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-101
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Kringstad.
 4. [S20] Tomrefjord: s. 147.
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 121 a.
 6. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 3 a.
 7. [S20] Tomrefjord: s. 148.
 8. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 44 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620583
 9. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 166 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630072
 10. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 71 b.
 11. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1792.

Marit Hansdotter på Kringstad1,2,3

K, #9125, (ca. 1758 - )
Far*Hans Jespersson på Kringstad2 ( - f 1769)     Marit ble født ca. 1758.2
Hun var myndling av Ola Mek i 1769.2

Kilder/noter

 1. Eller Beret.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 523 b.
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 524 a.

Ola Knutsson på Holssetra1,2,3

M, #9126, ( - før 1815)
Far*Knut Arnesson på Brastad4 ( - c 1742)
Mor*Anne Andersdotter på Brastad4 ( - c 1756)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Brit Larsdotter på Holssetra (c 1744 - c 1789)
Tre barn levde i 1790.3 
Barn

Familie 2

Ett barn levde i 1815.2 
Barn     Annet navn: Ola Knutsson på Brastad, nevnt fra 1762 til 1764.5,6,7 Ola Knutsson på Brastad tjente hos Mats Olsson på Ytre Remmem, Vestnes, i 1762.5 Ola var bruker på Mek, Bolsøy, fra 1763.6
Ola trolovet seg den 13. juni 1764 i Bolsøy med Brit Larsdotter på Mek.7
Ola giftet seg den 4. juli 1764 med Brit Larsdotter på Mek.7,1,3
Ole Meeg var verge for Marit Hansdotter i 1769.8

Annet navn: Ola Knutsson på Mek, nevnt 1770.9 Ola og Brit bodde på Mek i 1770.9 Ola og Brit bodde på Holssetra, Vågøy, i 1787.1,2
Han var kreditor ved skiftet etter Brit Larsdotter på Holssetra den 26. januar 1790. Formue: 50 daler 3 ort 4 skilling. Etter at gjelden var dekket, ble det igjen 3–2–9 til enkemannen for konas begravelse (men ingen arv).3

Ola giftet seg med en uregistrert person.

Ola døde før 1815.2

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 241 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/244/
 2. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 527 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/235/
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 20 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/36/
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 264 b.
 5. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 479. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041095
 6. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, Veøy prestegjeld, av- og tilgang november. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041476
 7. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 3 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620542
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 523 b.
 9. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 46 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620584

Mette Hansdotter på Kringstad1

K, #9127, (ca. 1766 - )
Far*Hans Jespersson på Kringstad1 ( - f 1769)     Mette ble født ca. 1766 på Kringstad, Bolsøy.1
Hun var myndling av Knut Knutsson Fuglset i 1769.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 523 b.

Marit Knutsdotter på Jendem1,2,3

K, #9128, ( - etter 1769)

Familie 1

Timann Andersson på Jendem (c 1700 - 1742)
Barn

Familie 2

Anders Lassesson på Jendem (1719 - c 1782)
De hadde ett barn.1 
Barn     Marit giftet seg med Timann Andersson på Jendem.4 Marit og Timann var brukere på bnr. 6, Jendem, Vågøy, i 1736. De drev der resten av livet.4
Marit giftet seg med Anders Lassesson på Haukabøen.1,3

Marit døde etter 1769, og før ca. 1774.1,3

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 591.
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 592.
 3. [S908] Fræna bygdebok IV: s. 383.
 4. [S908] Fræna bygdebok IV: s. 382.

Timann Andersson på Jendem1

M, #9129, (ca. 1700 - 1742)     Timann ble født ca. 1700 på Jendem, Vågøy.1
Timann giftet seg med Marit Knutsdotter.1 Timann Andersson på Jendem var lagrettemann i 1734 og 38.1 Timann og Marit var brukere på bnr. 6, Jendem, Vågøy, i 1736. De drev der resten av livet.1

Timann døde i 1742 på Jendem, om våren.1 Det ble holdt skifte etter ham den 2. juni 1742. Verger: Ola Knutsson på Feta o.a.1

Kilder/noter

 1. [S908] Fræna bygdebok IV: s. 382.
 2. [S908] Fræna bygdebok IV: s. 383.

Marta Nilsdotter på Kringstad1,2,3,4

K, #9130, (1733 - 1764)
Far*Nils Arnesson på Kringstad1,5 (c 1671 - c 1745)
Mor*Marte Olsdotter på Kringstad3,5 ( - c 1756)

Familie

Ola Andersson på Kringstad (c 1728 - 1788)
Ett barn levde i 1765.2 
Barn     Marta ble født i 1733 på Kringstad, Bolsøy.1 Marta ble døpt den 4. november 1733 i Molde kirke. Faddere: Ola Meks hustru, Jakob Bjørsets datter, Lars Bjørsets datter, Unge-Nils Kringstad og Jesper Åmundsson på Kringstad.1
Hun var arving ved skiftet etter Nils Arnesson på Kringstad den 30. april 1746.5
Hun var myndling av Jesper Åmundsson på Kringstad iallfall fra 1746 til 1757.5,3,6
Hun var arving ved skiftet etter Aslak Johansson og Marte Olsdotter på Kringstad den 25. februar 1757: 27 daler 1 ort 17 skilling. Hun fordret også 30 daler i hjemmefølge.7
Hun var arving ved skiftet etter Ola Nilsson på Kringstad den 25. februar 1757: 38 daler 1 ort 5 skilling.8

Marta giftet seg med Ola Andersson.2,4 Marta og Ola bodde på Kringstad i 1764.9,10

Marta døde i 1764 på Kringstad.9 Hun ble jordfestet den 26. desember 1764 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.9,11 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 28. august 1765 på Kringstad. Bruttoformue: 106 daler 14 skilling. Omkostninger: 8 daler 3 ort 16 skilling. Arv: 97–0–22, delt på enkemannen og dattera.2

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 138. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-71
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 311 b.
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 495 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/496/
 4. [S908] Fræna bygdebok IV: s. 382.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 406 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/424/
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 497 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/500/
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 495 a–496 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/496/
 8. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 497 b–498 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/500/
 9. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 112 b.
 10. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 187 a.
 11. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 165 a.

Knut Timannsson1,2

M, #9131, (1736 - 1769)
Far*Timann Andersson på Jendem3 (c 1700 - 1742)
Mor*Marit Knutsdotter på Jendem4,3 ( - e 1769)

Familie

Anne Margrete Larsdatter (c 1740 - )
De hadde ikke barn.      Annet navn: Knut Timannsson på Jendem.3
Knut ble født i 1736 på Jendem, Vågøy.3
Knut giftet seg med Anne Margrete Larsdatter.4,3 Knut Timannsson fikk bygselseddel på grunnen til huset sitt på mnr. 53, Hovedgata, Molde, fra madam Berents den 23. april 1766.1
Han var debitor ved skiftet etter Ivar Perssen den 8. januar 1768: 14 daler.5


Knut døde i 1769 i Molde.6,7 Det ble holdt skifte etter ham den 28. september 1769 i Molde. Debitor: Knut smed. Kreditorer: Anders Timannsson på Kringstad, Per Rasmussen i Myra og Lars Persson på Sanden. Huset ble vurdert til 70 daler. Formue: 109 daler 1 ort 10 skilling. Gjeld: 47–2–4. Arv: 61–3–6.4,8

Kilder/noter

 1. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 29 b.
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 525. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/265/
 3. [S908] Fræna bygdebok IV: s. 383.
 4. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 591.
 5. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 525–526. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/265/
 6. [S908] Fræna bygdebok IV: s. 382.
 7. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 140 b.
 8. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 592.

Ola Knutsson på Seljevollan1,2

M, #9132, (ca. 1709 - 1758)

Familie 1

Ragnhild Larsdotter på Seljevollan (c 1691 - 1742)
De hadde ett barn.2 

Familie 2

De hadde fire barn.2      Annet navn: Ola Knutsson på Herje.3
Ola ble født ca. 1709.3 Hans hjemsted var på bnr. 1, Ytre Herje, Veøy.3
Ola giftet seg med Ragnhild Larsdotter på Seljevollan.2
Han var arving ved skiftet etter Ragnhild Larsdotter på Seljevollan den 26. oktober 1742: 25 daler 3 ort 8 skilling. Han fordret også 4 daler i festegave.4

Ola giftet seg i 1743 med en uregistrert person.2

Ola døde i 1758 på Seljevollan, Veøy.2

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 220 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650237
 2. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 269. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#270
 3. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 735. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#736
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 220 a–221 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650237

Jakob Timannsson på Stranda1,2

M, #9133, (1739 - 1. mars 1820)
Far*Timann Andersson på Jendem3 (c 1700 - 1742)
Mor*Marit Knutsdotter på Jendem1,3 ( - e 1769)     Annet navn: Jakob Timannsson på Jendem.3
Jakob ble født i 1739 på Jendem, Vågøy.3 Han var matros og syk i 1762.3 Jakob bodde på Stranda, Vågøy, i 1769.1
Han var verge ved skiftet etter Anders Lassesson på Jendem den 14. november 1782.3,4
Han var debitor ved skiftet etter Brit Larsdotter på Holssetra den 26. januar 1790: 8 skilling.2


Jakob døde den 1. mars 1820.3

     Navnet hans ble skrevet Jacob Timansen Strand i 1769.1

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 591.
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 20 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/36/
 3. [S908] Fræna bygdebok IV: s. 383.
 4. [S908] Fræna bygdebok IV: s. 384.

Marit Andersdotter på Jendem1

K, #9134, (ca. 1747 - mellom 1769 og 1782)
Far*Anders Lassesson på Jendem1 (1719 - c 1782)
Mor*Marit Knutsdotter på Jendem1 ( - e 1769)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg     Marit ble født ca. 1747 på Jendem, Vågøy.1

Marit døde mellom 1769 og 1782.1,2

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 591.
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 37 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/39/

Pål Hansson Malmedal1,2,3

M, #9135, (ca. 1748 - )

Familie

Gjøri Tomasdatter i Olsmedbakken (c 1754 - )
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Pål ble født ca. 1748 i Malmedalen, Vågøy.4,3
Pål giftet seg med Gjøri Tomasdatter.4
Han var fadder ved dåpen til Knut Perssen på Moldeneset den 1. oktober 1787 i Molde kirke.1,5
Pål Hansson var daglønner i 1789.6 Pål og Gjøri var husfolk på mnr. 142, Olsmedbakken, Molde, i 1789. Han hadde etter muntlig angivelse ingen skattbar formue.7
Annet navn: Pål Hansson Malme, nevnt 1796.8
Han var forlover for Tore Olsson Setnes og Ingeborg Eriksdotter Lien, som ble trolovet den 24. mai 1796.8
Han var forlover for Erik Åmundsson Sørås og Anne Hansdotter Kringstad, som ble trolovet den 30. april 1797 i Molde.9,10
Han var forlover for Søren Jensson og Mette Olsdotter, som giftet seg den 11. mai 1800 i Molde kirke.2,11,12
Ved folketellingen av 1. februar 1801 var Pål og Gjøri husfolk på mnr. 142. Margrete Sofia Tode bodde også der da. Margrete Sofia var losjerende.4
Han ble kalt Pål i Olsmedbakken, nevnt 1801.13
Han var fadder ved dåpen til Elen Persdatter Moldenes den 5. juli 1801 i Molde kirke.13


     Navnet hans ble skrevet Poul Hanssen fra 1789 til 1801.6,4

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 59 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-57
 2. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 54 a, 1800, nr. 5. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-49
 3. [S943] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 [2]: l.
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 142. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002503
 5. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1787.
 6. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, dokumenter, mnr. 144. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/37/
 7. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 17, mnr. 144. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/82/
 8. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 117 a, nr. 9. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-59
 9. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 120 b, nr. 21.
 10. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 83 b.
 11. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 148. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002532
 12. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 86 b.
 13. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 10 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-13
 14. [S943] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 [2]: m.
 15. [S943] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 [2]: n.

Tone May Nilsen1

K, #9136

Kilder/noter

 1. [S1031] Eiendomsbasen [dt.no]: Gamle Sigdalsvei 9.

Frode Johansen1,2

M, #9137

Familie

Catharina Vogt Hattrem
De kan ha hatt fler barn. 
Barn

Kilder/noter

 1. [S875] «Søk i skattelistene [Ságat]»: Frode Hattrem-Johansen.
 2. [S880] Gule Sider®: Lønsetbakken 16, 6421 Molde.

Erik Knutsson i Rakvåg1

M, #9138, ( - etter 1748)
Far*Knut Eriksson i Rakvåg2,1 ( - c 1747)
Mor*Kari Rasmusdotter i Rakvåg2,1 ( - 1763)
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg     
Han var myndling av Trond Knutsson i Rakvåg i 1748.2

Kilder/noter

 1. [S876] Midsund III: s. 610.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 496 a.

Helge Knutsdotter i Rakvåg1

K, #9139, ( - etter 1748)
Far*Knut Eriksson i Rakvåg1,2 ( - c 1747)
Mor*Kari Rasmusdotter i Rakvåg1,2 ( - 1763)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg     Helge giftet seg trolig før 1748 med en uregistrert person. Hun fikk ikke oppnevnt verge ved skiftet etter faren.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 496 a.
 2. [S876] Midsund III: s. 610.

Sølvei Knutsdotter i Rakvåg1

K, #9140, ( - etter 1748)
Far*Knut Eriksson i Rakvåg1,2 ( - c 1747)
Mor*Kari Rasmusdotter i Rakvåg1,2 ( - 1763)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg     
Hun var myndling av Rasmus Andersson på Heggdal i 1748.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 496 a.
 2. [S876] Midsund III: s. 610.

Beret Knutsdotter i Rakvåg1,2

K, #9141, ( - etter 1748)
Far*Knut Eriksson i Rakvåg1,2 ( - c 1747)
Mor*Kari Rasmusdotter i Rakvåg1,2 ( - 1763)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg     Beret døde etter 1748.1

     Beret Knutsdatter på Røysan og Beret Knutsdotter i Rakvåg kan ha vært samme person.Ifølge Midsund: gard og slekt (III) fikk Beret Knutsdotter i Rakvåg ei datter i 1806 og giftet seg i 1831, men dette er ikke mulig.2

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 496 a.
 2. [S876] Midsund III: s. 610.

Rasmus Olsson på Kringstad1

M, #9142, (ca. 1797 - )
Far*Ola Persson på Kringstad1 (1774 - )
Mor*Margrete Matsdotter på Kringstad1 (c 1760 - )
4-menning 6 ganger forskjøvet til meg     Rasmus ble født ca. 1797.1 Han bodde hos Ola Persson og Margrete Matsdotter på Kringstad, Bolsøy, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Kringstad.

Per Olsson på Kringstad1

M, #9143, (ca. 1799 - )
Far*Ola Persson på Kringstad1 (1774 - )
Mor*Margrete Matsdotter på Kringstad1 (c 1760 - )
4-menning 6 ganger forskjøvet til meg     Per ble født ca. 1799.1 Han bodde hos Ola Persson og Margrete Matsdotter på Kringstad, Bolsøy, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Kringstad.

Ragnhild Andersdotter på Hatlebakken1

K, #9144, (ca. 1784 - 23. mars 1843)
Far*Anders Sjurdsson i Matberget2,1 (1755 - 1826)
Mor*Anne Persdotter i Matberget1 (c 1755 - 1794)
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til meg     Ragnhild ble født ca. 1784 i Matberget, Aukra.2,3,1
Annet navn: Ragnhild Andersdotter i Matberget, nevnt 1817.4,3,2

Ragnhild Andersdotter i Matberget giftet seg den 31. desember 1817 i Vågøy kyrkje (etter bevilling av 5. november) med Mats Rasmusson på Kringstad (forlovere: Lars Matsson på Kringstad og Pål Kolbeinsson på Kringstad). I klokkerboken står at hun var «god i haantering».4,3,1,5
Ragnhild og Mats bodde på Hatlebakken, Vågøy.1

Ragnhild døde den 23. mars 1843.1

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 96.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Agerøe, Madberg.
 3. [S1033] Vågøy klok. 1817–44: s. 367, nr. 3.
 4. [S421] Vågøy mini. 1817–44: s. 367, nr. 3.
 5. [S969] Ifølge ministerialboken var forloverne Ola Larsson på Mevoll og Bård Larsson på Fanghol.

Lars Matsson på Kringstad1,2,3

M, #9145, (ca. 1767 - 29. september 1837)
Far*Mats Pålsson på Helset4 (c 1741 - e 1801)
Mor*Anne Larsdotter på Helset4 (c 1740 - m. 1808 & 1815)
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Andrina Jonsdotter på Kringstad (1776 - 1843)
De hadde iallfall to barn.5      Annet navn: Lars Matsson på Helset.4
Lars ble født ca. 1767 på Helset, Vågøy.5,4 Han var ifølge militærrullene vanfør i den ene fingeren og hadde tjent hos lensmannen.4
Lars giftet seg den 11. juli 1795 i Molde kirke med Andrina Jonsdotter på Kringstad. Den 6. juni var det betalt 1 daler for bryllupet.5,4,6 Lars og Andrina var brukere på Kringstad, Bolsøy, i 1801.5
Han var forlover for Lars Ellingsson på Mek og Guri Nilsdotter på Aukra, som giftet seg den 6. desember 1801 i Aukra kyrkje.3,7,8
Lars Matsson på Kringstad var postbonde.4
Han var forlover for Mats Rasmusson på Kringstad og Ragnhild Andersdotter i Matberget, som giftet seg den 31. desember 1817 i Vågøy kyrkje.9,1,10,11
Han var kreditor ved skiftet etter Ingeborg Eriksdotter Setnes den 11. februar 1834.12


Lars døde den 29. september 1837.4

     Navnet hans ble skrevet Lars Massøn Kringsta i 1817.1

Kilder/noter

 1. [S1033] Vågøy klok. 1817–44: s. 367, nr. 3.
 2. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 179 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/183/
 3. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 192. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911650640
 4. [S908] Fræna bygdebok IV: s. 520.
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Kringstad.
 6. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 79 b.
 7. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 210. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911650649
 8. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 132 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130610136
 9. [S421] Vågøy mini. 1817–44: s. 367, nr. 3.
 10. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 96.
 11. [S969] Ifølge ministerialboken var forloverne Ola Larsson på Mevoll og Bård Larsson på Fanghol.
 12. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 179 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/182/

Ola Persson Øverland1,2,3,4

M, #9146, (ca. 1748 - 1807)
Far*Per Ørjarsson på Øverland5 (c 1714 - )
Mor*Else Persdotter på Øverland5 ( - c 1756)

Familie 1

Marit Mikkelsdotter på Øverland (1731 - 1795)
Ingen barn levde i 1807.3 

Familie 2

Mari Jørnsdotter på Fuglsetneset (c 1761 - 1822)
Barn

Familie 3

Marit Jonsdotter (1743 - )
De hadde ikke barn.3      Ola ble født ca. 1748.6,5
Han var arving ved skiftet etter Else Persdotter på Øverland den 1. oktober 1756.5
Ola Persson bodde hos Per Ørjarsson på Øverland, Bolsøy, i 1762.7,8 Ola Persson Øverland ble konfirmert den 21. august 1768 i Bolsøy kirke.4 Han var soldat.6
Han var verge for Anders Knutsson på Øverland i 1775.9

Ola trolovet seg den 29. desember 1775 i Bolsøy med Marit Mikkelsdotter.1
Ola giftet seg den 27. juni 1776 med Marit Mikkelsdotter.1 Ole Øverland var vurderingsmann i Fanne tinglag i 1785.10
Ole Øverland var kreditor ved skiftet etter Ola Olsson surndaling den 22. mai 1786 i Molde: 2 daler.11
Ola bodde på Øverland i 1789 og ble titulert dannemann.12
Han var forlover for Ola Persson Tollås og Alet Larsdotter på Øygarden, som ble trolovet den 3. mai 1789 på Fuglsetneset, Fuglset, Bolsøy.13,12
Han var forlover for Ola Eriksson i Bergsvik og Åse Olsdotter på Årø, som ble trolovet den 25. april 1790 i Bolsøy.14
Ola var bruker på bnr. 1, Øverland, Bolsøy, til 1796. Han overlot bygselen til Mikkel Olsson (s.d.), som gav kår til Ola den 16. juni (tinglest 27. juni).15,16
Ola fikk barn med Mari Jørnsdotter i 1796 i Molde.17
Ola giftet seg i 1796 i Molde med Marit Jonsdotter. Den 28. desember ble det betalt 1 daler til kirken for bryllupet. Dersom Marit overlevde Ola, skulle Mikkel Olsson Øverland svare henne kår.3,2,16 Ola og Marit var husfolk på mnr. 39, Vestre Schultzhagen, Molde, i februar 1801, sammen med Gurianna Olsdatter.18
Han var forlover for Mikkel Olsson Øverland og Gurianna Olsdatter, som giftet seg den 29. desember 1801 i Molde kirke.19,20
Ola Persson Øverland var arbeider.3

Ola døde i 1807 i Molde.21 Han ble jordfestet den 12. januar 1807.21 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 13. januar 1807. Arvinger: Marit Jonsdotter og Else Olsdatter. Dattera født utenfor ekteskap var ved testament innsatt som arving.3

     Navnet hans ble skrevet Ole Pedersen Øverland i 1789.12

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 7 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620546
 2. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 82 b.
 3. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 337 a.
 4. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 147 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630055
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 474 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651071
 6. [S1100] Fannåttingske stamrulle 1795–: s. 5.
 7. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy prestegjeld, mnr. 7. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041017
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 282 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660304
 9. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 188 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670191
 10. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 199 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/203/
 11. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 211 b–212 a.
 12. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 16 b.
 13. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 15 b.
 14. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 18 b.
 15. [S925] Romsdal pantebok 1791–1806: fol. 133 a.
 16. [S925] Romsdal pantebok 1791–1806: fol. 133 b.
 17. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 7 a.
 18. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Schultzhagen, No 39.
 19. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 135 b, 1801, nr. 14. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630179
 20. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 88 b.
 21. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 b, 1807. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630233

Marit Jonsdotter1,2,3

K, #9147, (1743 - )
Far*Jon Rasmusson på Krokset4,5 ( - c 1745)
Mor*Kari Børresdotter på Krokset5 (c 1699 - 1788)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Ola Jonssen Farkvam (c 1726 - 1795)
Ett barn levde i 1796.2 
Barn

Familie 2

Ola Persson Øverland (c 1748 - 1807)
De hadde ikke barn.1      Annet navn: Marit Jonsdotter på Krokset.4,5
Marit ble født i 1743 på Krokset, Vestnes, som tvilling.4,3 Marit ble døpt den 25. mars 1743 i Tresfjord kyrkje. Faddere: Anders Larsson på Helset og Lasse Nilsson på Kjersem o.a.4
Hun var arving ved skiftet etter Jon Rasmusson på Krokset den 16. september 1745.5
Hun var myndling av Jørn Børresson på Villa fra 1745.5

Marit giftet seg med Ola Jonssen.2,6 Marit og Ola var husfolk på mnr. 39, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1789. Han var daglønner og skulle etter muntlig angivelse svare 24 skilling i formuesskatt (½ pst.)7
Hun var myndling av Arnt Reierssen Rønne i 1796.2
Hun var arving ved skiftet etter Ola Jonssen Aure den 1. august 1796: 48 daler 4 skilling.8

Marit giftet seg i 1796 i Molde med Ola Persson Øverland. Den 28. desember ble det betalt 1 daler til kirken for bryllupet. Dersom Marit overlevde Ola, skulle Mikkel Olsson Øverland svare henne kår.1,9,6 Marit og Ola var husfolk på mnr. 39 i februar 1801, sammen med Gurianna Olsdatter.3
Hun var arving ved skiftet etter Ola Persson Øverland den 13. januar 1807.1

Kilder/noter

 1. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 337 a.
 2. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 220 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/221/
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Schultzhagen, No 39.
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 237. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660327
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 392 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650411
 6. [S925] Romsdal pantebok 1791–1806: fol. 133 b.
 7. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 6, mnr. 40. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/71/
 8. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 220 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/221/
 9. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 82 b.

Ola Jonssen1

M, #9148     
Ole Kudsk var fadder ved dåpen til Kari Olsdotter på Årø den 16. januar 1723.2

Han ble kalt Ola kusk, nevnt fra 1724 til 1728.3,4
Han var forlover for Ola Trondssen og Marte Olsdatter, som ble trolovet den 17. desember 1724 i Molde kirke.1
Han var fadder ved dåpen til Lars Kristenssen den 8. august 1728 i Molde kirke.4
Ole Joenssøn var fadder ved dåpen til Anne Hansdatter den 22. oktober 1733 i Veøy kirke.5

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 55. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660235
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 29. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660222
 3. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 65 a.
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 96.
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 138.

Gurianna Olsdatter Øverland1,2,3

K, #9149, (ca. 1780 - 1811)
Far*Ola Jonssen Farkvam4 (c 1726 - 1795)
Mor*Marit Jonsdotter4,5 (1743 - )
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Mikkel Olsson Øverland (c 1766 - c 1824)
Ett barn levde i 1824.3 
Barn     Gurianna ble født ca. 1780.4,5
Annet navn: Gurianna Olsdatter i Schultzhagen, nevnt 1796.6
Hun var arving ved skiftet etter Ola Jonssen Aure den 1. august 1796: 48 daler 4 skilling.7
Hun var myndling av Jon Børresson på Flate fra 1796. I skiftet etter hennes far kalles Jon morbror av Gurianna. Det riktige er morbrorsønn, eventuelt er Jon Børresson feilskrift for Børre Jonsson, hans far.4
Gurianna Olsdatter i Schultzhagen ble konfirmert den 16. oktober 1796 i Kleive kirke, Bolsøy.6 Hun bodde hos Ola Persson og Marit Jonsdotter på mnr. 39, Vestre Schultzhagen, Molde, i februar 1801.5
Gurianna giftet seg den 29. desember 1801 i Molde kirke med Mikkel Olsson Øverland (forlovere: Ola Persson Øverland og Ola Persson på Øverland). Dagen før var det betalt 1 daler for bryllupet.8,9

Gurianna døde i 1811 i Molde.1 Hun ble jordfestet den 19. januar 1811.1

Kilder/noter

 1. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630226
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 55 b, 1802. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630143
 3. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 102 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/105/
 4. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 220 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/221/
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Schultzhagen, No 39.
 6. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 13 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630110
 7. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 220 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/221/
 8. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 135 b, 1801, nr. 14. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630179
 9. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 88 b.

Erik Olsson på Lindset1,2

M, #9150, (1760 - 3. juli 1840)
Far*Ola Eriksson Sylte3 (1728 - c 1782)
Mor*Synnøv Nilsdotter på Lindset3 (1739 - c 1780)
4-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Anne Persdotter på Lindset (c 1758 - f 1798)
Fem barn levde i 1798.4 
Barn

Familie 2

Ett barn levde i 1840.1      Erik ble født i 1760.3
Erik giftet seg med Anne Persdotter på Sande.4 Erik Olsson på Lindset var lensmann i Vågøy fra 1782 til 1836.5,2,1 Erik bodde på Lindset ytre, Vågøy, i 1791. Han stod som bruker i 1801.6,7
Han var verge for Margrete Olsdotter Kringstad i 1791.6

Erik giftet seg med en uregistrert person.7
Han var forlover for Botolv Larsson på Sande og Mari Jonsdotter på Hoem, som giftet seg i august 1808.8,9


Erik døde den 3. juli 1840 på Lindset ytre.3

Kilder/noter

 1. [S1008] Romsdal skifteprotokoll 1840–43: fol. 200 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24627/204/
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 128 a.
 3. [S908] Fræna bygdebok IV: s. 143.
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 367 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680386
 5. [S499] Fræna bygdebok II: s. 408.
 6. [S1032] Romsdal tingbok 1789–1803: fol. 85 a.
 7. [S66] Ft. 1801 (db): Agerøe, Vaagøe, Lindset Ydere. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058425002651
 8. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 350. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911650721
 9. [S1398] Romsdal skifteprotokoll 1844–59: fol. 134 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24628/134/

Synnøv Nilsdotter på Lindset1

K, #9151, (1739 - ca. 1780)
Far-?*Nils Arnesson på Kringstad (c 1671 - c 1745); trolig (se fotnote)2,3
Mor-?*Marte Olsdotter på Kringstad ( - c 1756); trolig4

Familie

Ola Eriksson Sylte (1728 - c 1782)
De hadde fem barn.10 
Barn     Synnøv ble trolig født i 1739 på Kringstad, Bolsøy.3 Hun ble trolig døpt den 10. februar 1739 i Aukra kyrkje av Anders Bork Munthe. Faddere: Anne Mek, Marte Mek, Nils Persson på Kringstad og Erik Mek.3
Synnef Nilsdatter var arving ved skiftet etter Nils Arnesson på Kringstad den 30. april 1746.5
Synnef Nilsdatter var myndling av Lars Arvesson på Mek i 1746.5
Synneve Niels Datter var arving ved skiftet etter Aslak Johansson og Marte Olsdotter på Kringstad den 25. februar 1757: 27 daler 1 ort 17 skilling. Hun fordret også 20 daler i hjemmefølge.6
Synneve Niels Datter var arving ved skiftet etter Ola Nilsson på Kringstad den 25. februar 1757: 38 daler 1 ort 5 skilling.7
Synneve Niels Datter var myndling av Lars Biørset (trolig Lars Larsson Bjørset) i 1757.4,8

Synnøv trolovet seg den 9. desember 1759 med Ola Eriksson Sylte. Forlovere: Lars Arvesson på Mek og Lars Larsson Bjørset.9
Synnøv giftet seg den 3. januar 1760 i Bolsøy med Ola Eriksson Sylte.9,1 Synnøv og Ola var brukere på Lindset ytre, Vågøy, i 1760. De hadde bruket resten av livet.1

Synnøv døde ca. 1780 på Lindset ytre.10

Kilder/noter

 1. [S908] Fræna bygdebok IV: s. 141.
 2. [S969] Nils Arnesson på Kringstad fikk dattera Synnøv(e) i 1739. Synnøv Nilsdotter på Lindsets sønn Erik var i 1791 verge for Margrete Olsdotter Kringstad (s.d.) søsterdatter av Synnøv fra Kringstad, hvis verge Lars på Mek også var forlover for Synnøv som giftet seg til Lindset.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 194. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-99
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 495 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/496/
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 406 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/424/
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 495 a–496 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/496/
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 497 b–498 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/500/
 8. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 497 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/500/
 9. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 1 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-3
 10. [S908] Fræna bygdebok IV: s. 143.

Anne Trondsdotter på Strande1

K, #9152, (ca. 1749 - )
Far*Trond Olsson på Strande (c 1694 - f 1754)
Mor*Brit Tjøstolvsdotter på Strande1 ( - c 1755)     Anne ble født ca. 1749 på Strande, Bolsøy.1
Hun var myndling av Ola Jakobsson på Strande i 1756.1

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 455 a.

Ivar Olssen på Reknes1

M, #9153, (ca. 1748 - mellom 1784 og 1789)
Far*Ola Ivarssen på Røysan2,3 ( - c 1753)
Mor*Beret Knutsdatter på Røysan2

Familie

Ingeborg Nilsdotter (c 1743 - f 1834)
Barn     Ivar ble født ca. 1748 i Molde.4,3,2
Han var myndling av Rasmus Knutssen i 1753.2
Ivar bodde i Molde i 1773.5,6
Ivar giftet seg trolig i 1773 med Ingeborg Nilsdotter (kona hans var ei Nilsdatter). Han ble stevnet til tinget i Molde 8. november grunnet for tidlig samleie, men møtte ikke. På neste ting, 6. desember, ble det fremlagt et brev fra sjøløytnant Tønder om at Ivar var innrullert matros og altså fritatt fra leiermålsbot.6,7 Ivar Olssen var sjøvant ved sjøutskrivningen i Molde i 1774. Han hadde 1 daler til gode. Ivar hadde avlagt ed samme år og fikk sjøpatent 2. august. I 1776 var han middels høy og smal av statur.3,4
Annet navn: Ivar Olssen på Røysan, nevnt 1775.8
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Malena Jonsdatter den 28. mars 1775.9
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Lisbet Olsdatter den 10. juli 1778: en kiste (1 ort 2 skilling).10


Ivar døde mellom 1784 og 1789.1,11

     Navnet hans ble skrevet Iver Olsen fra 1773 til 1776.5,3,4

Kilder/noter

 1. [S838] Molde hovedrulle 1776±–1790: nr. 2.
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 187.
 3. [S842] Molde sjørulle 1774: nr. 2.
 4. [S841] Molde sjømanntall 1776: nr. 2.
 5. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1773.
 6. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 271 a.
 7. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 272 a.
 8. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 799. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650403
 9. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 798–803. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650403
 10. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 867–868. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/147/
 11. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 2, mnr. 2. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/67/

Ola Ivarssen Reknes1,2,3

M, #9154, (1773 - 21. november 1829)
Far*Ivar Olssen på Reknes4,5,6 (c 1748 - m. 1784 & 1789)
Mor-?*Ingeborg Nilsdotter (c 1743 - f 1834); trolig     Ola ble født i 1773 på Reknesrøysan, Molde.4,5,2 Ola ble døpt den 15. august 1773.4
Han ble kalt Ola Ivarssen på Ytre Røysan, nevnt 1792.7
Han ble kalt Ola Ivarssen på Reknesrøysan, nevnt 1792.8 Han ble konfirmert den 14. oktober 1792 i Molde kirke.7 Han tjente kanskje hos Jakob Tomasson på Røbekk, Bolsøy, i 1801.9 Ola Ivarssen Reknes losjerte hos Lasse Jonsson Krokset i Molde.10 Ola Ivarssen Reknes losjerte hos Steffen Jakobsson i Molde i 1829.1

Ola døde ugift den 21. november 1829 hos Steffen Jakobsson i Molde, som daglønner.1,3 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 23. november 1829.1 Ola Ivarssen Reknes ble gravlagt den 27. november 1829.3 Skiftet etter ham ble sluttet den 10. januar 1831. Kreditorer: Anne Margrete Jervell, Jørgen Langset, Steffen Jakobsson Leirgrovvik og Elling Reiarsson Tornes o.a. Eiendelene var blitt solgt på auksjon. Inntekt: 8 daler 2 ort 10 skilling. Gjeld og omkostninger: 14–0–2.11

     Navnet hans ble skrevet Ole Iversen Recnæss i 1807.2

Kilder/noter

 1. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 155 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/158/
 2. [S1128] Molde, 1. rode, sjørulle 1807: ll.
 3. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 204, 1829, nr. 10. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620539
 4. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1773.
 5. [S842] Molde sjørulle 1774: nr. 2.
 6. [S841] Molde sjømanntall 1776: nr. 2.
 7. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 156 b.
 8. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1792.
 9. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Røbech.
 10. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 155 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/159/
 11. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 155 a–156 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/158/

Jørgen Ivarsson Flor1,2

M, #9155, ( - før 1789)

Familie

Marta Olsdatter (c 1735 - )
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Jørgen giftet seg med Marta Olsdatter.3 Jørgen Ivarsson og Marta Olsdatter bodde hos Per Knutsson Hovdenakk og Lisbet Styrkårsdotter på fhv. mnr. 195, Østre Schultzhagen, Molde, i 1762.4,5
Annet navn: Jørgen Ivarsson Moldegård, nevnt 1764.3 Jørgen og Marta bodde på mnr. 2, Reknesrøysan, Molde, i 1764. Huset var lite og taksert til 10 daler i 1767. Hun bodde der videre etter hans død.3,6 Jørgen Ivarsson var soldat.7 Han skyldte 17 daler til Peter Fredrik Korn i 1783. Den 24. juni pantsatte Flor huset på mnr. 2 (og sitt øvrige bo) til Korn. Obligasjonen ble tinglyst 10. november samme år og avlyst 4. august 1800.2
Jørgen Moldegaard var fadder ved dåpen til Elen Olava Iversdatter den 9. april 1786 i Molde kirke.8,9


Jørgen døde før 1789.10

     Han signerte som Jørgen Floor i 1783 (ifølge signaturavskrift).2

Kilder/noter

 1. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1773.
 2. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 322. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22663&uid=ny&idx_side=-164
 3. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Rechnes Røysen. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/79/
 4. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Moldnesset. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/25/
 5. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Alleen. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/94/
 6. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): mnr. 4.
 7. [S1174] Molde sjømanntall 1775 [1].
 8. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 57 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-54
 9. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 176 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-135
 10. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 2, mnr. 3. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/67/
 11. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 531 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/238/

Ola Jørgenssen Flor1,2

M, #9156, (1773 - 1774)
Far*Jørgen Ivarsson Flor2,3 ( - f 1789)
Mor*Marta Olsdatter (c 1735 - )     Ola ble født i 1773 i Molde.3 Ola ble døpt den 19. september 1773.3

Ola døde i 1774 i Molde.2

Kilder/noter

 1. [S842] Molde sjørulle 1774: nr. 9.
 2. [S1174] Molde sjømanntall 1775 [1].
 3. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1773.

Ola Ivarssen på Røysan1,2

M, #9157, ( - ca. 1753)

Familie

Beret Knutsdatter på Røysan
Tre barn levde i 1753.1 
Barn     Ola giftet seg med Beret Knutsdatter.1 Ola og Beret bodde i Molde ca. 1748.3

Ola døde ca. 1753 i Molde.1 Det ble holdt skifte etter ham den 7. august 1753 på Reknesrøysan, Molde. Kreditor: Nils Piersson. Huset ble vurdert til 24 daler. Formue: 33 daler 8 skilling. Gjeld og omkostninger: 21–0–19. Arv: 11–3–13, fordelt på enka og de tre barna.1

I Bygdebok for Fræna (IV) er nok Ola Ivarssen på Røysan og Ola Ivarsson Kvalsnes blandet sammen.4

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 187.
 2. [S842] Molde sjørulle 1774: nr. 2.
 3. [S841] Molde sjømanntall 1776: nr. 2.
 4. [S908] Fræna bygdebok IV: s. 117.
 5. [S842] Molde sjørulle 1774: nr. 3.

Beret Knutsdatter på Røysan1,2

K, #9158

Familie

Ola Ivarssen på Røysan ( - c 1753)
Tre barn levde i 1753.1 
Barn     Beret giftet seg med Ola Ivarssen.1 Beret og Ola bodde i Molde ca. 1748.3 Beret bodde på mnr. 1, Reknesrøysan, Molde, i 1767. Huset var lite og taksert til 10 daler.2

     Beret Knutsdatter på Røysan og Beret Knutsdotter i Rakvåg kan ha vært samme person.     Rasmus Knutssen på Molde og Beret Knutsdatter på Røysan kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 187.
 2. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 2.
 3. [S841] Molde sjømanntall 1776: nr. 2.

Jens Olssen1

M, #9159, (1752 eller 1753 - )
Far*Ola Ivarssen på Røysan1 ( - c 1753)
Mor*Beret Knutsdatter på Røysan1     Jens ble født i 1752 eller 1753 i Molde.1
Han var myndling av Rasmus Knutssen i 1753.1

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 187.

Per Persson Skjersli1,2

M, #9160, (1795 - )
Far*Per Persson Skjersli2,1,3 (c 1767 - 1804)
Mor*Mette Tjøstolvsdotter Lønset3 (c 1759 - )
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg     Per ble født i 1795 på Lønset, Bolsøy, før foreldrene giftet seg.2,1 Per ble døpt den 11. januar 1795 i Bolsøy kirke. Faddere: Just Kristoffersson i Strandhagen, Anders Ytre Lønset, Hans Rasmusson på Lønset, Beret Olsdotter på Lønset og Beret Rasmusdotter på Lønset o.a.2 Per Persson bodde hos Per Persson og Mette Tjøstolvsdotter på Grovan, Bolsøy, i 1801.3 Per tjente i Skjerslia, Bolsøy, i 1804.1 Han var rulleført i Molde i 1804.1

Kilder/noter

 1. [S941] Molde sjørulle 1804: [s. 1].
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 1 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630097
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Kleve, Groven.

Beret Persdotter Skjersli1,2

K, #9161, (1799 - )
Far*Per Persson Skjersli2,1 (c 1767 - 1804)
Mor*Mette Tjøstolvsdotter Lønset2,1 (c 1759 - )
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg     Beret ble født i 1799 i Bolsøy, trolig på Røsberg.2 Beret ble døpt den 16. juni 1799 i Kleive kirke, Bolsøy.2,3 Hun bodde hos Per Persson og Mette Tjøstolvsdotter på Grovan, Bolsøy, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Kleve, Groven.
 2. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 94 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630162
 3. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 73 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630151

Elisabet Møller1,2

K, #9162, (ca. 1751 - )

Familie

Nils Dorf Heide (1755 - 1807)     Elisabet ble født ca. 1751.2
Elisabet giftet seg den 21. mai 1780 i Strømsø, Bragernes, med Nils Dorf Heide (uten trolovelse og lysning).1,2 Elisabet og Nils bodde på mnr. 11, utpå Gata, Molde, i 1789.3 Elisabet og Nils bodde på mnr. 9, Hovedgata, Molde, i 1801.2 De hadde Sofie Møller som stuepike i 1801.2 De hadde Guri Olsdatter i tjeneste i 1801.2,4
Hun ble kalt madam Heide, nevnt 1803.5
Hun var fadder ved dåpen til Karen Eriksdatter Høvik den 23. august 1803 i Molde.5,6

Kilder/noter

 1. [S1360] Strømsø mini. 1752–91: fol. 164 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20061219630677
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Rechnes Røysen, No 9.
 3. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 3, mnr. 13. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/68/
 4. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 10 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-13
 5. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 14 b.
 6. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 467.

Nils Dorf Heide1,2,3,4

M, #9163, (1755 - 27. mars 1807)

Familie

Elisabet Møller (c 1751 - )
Nils Dorf Heides signatur og segl fra formuesskatten 1789 (skannet av Riksarkivet)     Nils ble født i 1755.4 Han var kjøpmann i Bragernes i 1780.1,4
Nils giftet seg den 21. mai 1780 i Strømsø, Bragernes, med Elisabet Møller (uten trolovelse og lysning).1,3 Nils Dorf Heide var tollbetjent i Molde iallfall fra 1787 til 1801. I 1788 var han overtollbetjent og (konsumpsjons)kontrollør. I 1789 tjente han årlig 100 daler som tollbetjent og like mye som overkonsumpsjonsbetjent (med sportler og prosenter), og skulle etter skriftlig angivelse svare 10 daler i embetsskatt (5 pst.), men hadde ingen skattbar formue.3,4,5,6 Nils og Elisabet bodde på mnr. 11, utpå Gata, Molde, i 1789.6 Nils Dorf Heide kjøpte våningshus med forhus på mnr. 9, Hovedgata, Molde, den 19. august 1789 av Johanne Eg. Kjøpesum: 220 daler. Grunnen tilhørte Reknes. Skjøtet ble tinglyst 7. september.7
Han var fadder ved dåpen til Bastian Fris Dal den 27. juli 1796 i Molde kirke.8
Nils og Elisabet bodde på mnr. 9 i 1801.3 De hadde Sofie Møller som stuepike i 1801.3 De hadde Guri Olsdatter i tjeneste i 1801.3,9

Nils døde den 27. mars 1807.4

     Han skrev sitt navn Niels Dorph Hejde i 1789.10

Kilder/noter

 1. [S1360] Strømsø mini. 1752–91: fol. 164 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20061219630677
 2. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: regnskap, mnr. 13. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/34/
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Rechnes Røysen, No 9.
 4. [S484] «Tollere gjennom 300 år»: Heide, Niels Dorph.
 5. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, dokumenter, promemoria. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/47/
 6. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 3, mnr. 13. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/68/
 7. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 356. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610181
 8. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 11 b. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630108
 9. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 10 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-13
 10. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, angivelser, nr. 7. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/101/

Sofie Møller1

K, #9164, (ca. 1786 - )     Sofie ble født ca. 1786.1 Hun var stuepike hos Elisabet Møller og Nils Dorf Heide på mnr. 9, Hovedgata, Molde, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Rechnes Røysen, No 9.

Guri Olsdatter på Moldegjerdet1,2

K, #9165, (ca. 1765 - )
Far*Ola Olsson Honnstad2,3 ( - 1784)
Mor*Marit Knutsdotter3,4 (1726 - c 1769)
6-menning 6 ganger forskjøvet til meg     Guri ble født ca. 1765 på Moldegjerdet, Molde.3,2
Hun var arving ved skiftet etter Marit Knutsdotter den 11. mars 1769.3
Hun var arving ved skiftet etter Ola Olsson surndaling den 22. mai 1786 i Molde: 3 ort 19 skilling. Hun fordret også 25 daler 18 skilling.5
Hun var fadder ved dåpen til Knut Perssen på Moldeneset den 1. oktober 1787 i Molde kirke.1,6

Annet navn: Guri Olsdatter på Moldeneset, nevnt 1789.7
Hun var fadder ved dåpen til Knut Persson på Lubbenes den 21. juni 1789 i Bolsøy kirke.8,7
Guri tjente hos Nils Dorf Heide og Elisabet Møller på mnr. 9, Hovedgata, Molde, i 1801.9,10
Hun var fadder ved dåpen til Elen Persdatter Moldenes den 5. juli 1801 i Molde kirke.10

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 59 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-57
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 210 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/214/
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 569.
 4. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 164 b.
 5. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 211 b–212 a.
 6. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1787.
 7. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 64 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-62
 8. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 26 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-28
 9. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Rechnes Røysen, No 9.
 10. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 10 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-13

Fredrik Motzfeldt1,2

M, #9166, (2. november 1779 - 2. januar 1848)

Familie

Anna Cecilie Jervell (1780 - 1848)     Fredrik ble født den 2. november 1779 i Børsaskogn, Orkdal.3
Han var fadder ved dåpen til Karen Eriksdatter Høvik den 23. august 1803 i Molde.4,5
Fredrik Motzfeldt var fra 1806 til 1815 sorenskriver i Romsdal og byfogd i Molde, hvor Byfogd Motzfeldts gate senere ble oppkalt etter ham.6,7
Fredrik giftet seg den 20. desember 1806 med Anna Cecilie Jervell.6,2 Fredrik Motzfeldt kjøpte på mnr. 29, Hovedgata, Molde, i 1809 av Ole Hannibal Sommerfelt og Anna Katrina Lemvig Bull for 2 500 daler.8,9,10
Erik Åmundssen Høvik var fengslet på Trondheim tukthus fra 7. februar 1810 til 7. april 1810 etter dom av 25. august 1809 ved Molde byting for fornærmelse i retten mot byfogd Fredrik Motzfeldt. Han hadde i 1803 vært fadder til Eriks datter Karen. Høvik ble senere dømt til tukthus for heleri.11,12
Han var Moldes representant ved riksforsamlingen i 1814 i Eidsvoll.2 Han solgte Nedom bergja, Tautra søre, Aukra, i 1815 til Peter Rikardus Møller.13 Fredrik Motzfeldt var høyesterettsassessor i 1816.14

Fredrik døde den 2. januar 1848 i Kristiania.6

Kilder/noter

 1. [S244] Molde bys historie I: s. 397.
 2. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 109.
 3. [S1036] DBL [1]: b. XI, s. 490.
 4. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 14 b.
 5. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 467.
 6. [S1036] DBL [1]: b. XI, s. 491.
 7. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 531 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/238/
 8. [S1089] Nøisomhed gjennom 200 år: s. 9.
 9. [S1089] Nøisomhed gjennom 200 år: s. 7.
 10. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 180.
 11. [S1035] Trondheim tukthus, fanger 1745–1824: fol. 84 b.
 12. [S1339] Bygdeboka I: s. 394. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012021508193#399
 13. [S162] Midsund I: s. 319.
 14. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 534 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/241/

Anna Cecilie Jervell1

K, #9167, (februar 1780 - 5. januar 1848)
Far*Josef Samuelsson Jervell1 (1738 - 1800)
Mor*Valborg Johansdotter Hoffrén1 (1747 - 1799)

Familie

Fredrik Motzfeldt (1779 - 1848)     Anna Cecilie ble født i februar 1780 i Finland.2,1
Anna Cecilie giftet seg den 20. desember 1806 med Fredrik Motzfeldt.2,1
Hun ble kalt madam Motzfeldt, nevnt 1813.3
Hun var fadder ved dåpen til Joseph Jervell den 30. november 1813 i Molde.3


Anna Cecilie døde den 5. januar 1848.2

Kilder/noter

 1. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 109.
 2. [S1036] DBL [1]: b. XI, s. 491.
 3. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 29 a.

Andreas Borch Taarvig1,2

M, #9168, (ca. 1783 - 5. juni 1831)
Far*Ola Torvik (1732 - 1799)
Mor*Elen Katrina Fris1 (1757 - 1824)
6-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Elisabet Olsdatter
Barn     Andreas ble født ca. 1783 i Molde.3,4 Han var trolig oppkalt etter Anders Bork Munthe.
Annet navn: Knut Andreas Torvik, nevnt fra 1798 til 1803.5,3,6 Knut Andreas Torvik ble konfirmert den 23. september 1798 i Molde kirke.3 Knut var seilmakerdreng i Kjøpmannsgata 21, Trondheim, i 1801.4
Han var fadder ved dåpen til Karen Eriksdatter Høvik den 23. august 1803 i Molde.5,7

Knut Andreas fikk barn med Elisabet Olsdatter ca. 1804.6 Andreas Borch Taarvig var student.2 Han var fenrik i 2. gevorbne grenaderkompani, Opplandske infanteriregiment, fra 9. januar 1809 (uten offiserseksamen).2
Andreas giftet seg før 1824 med en uregistrert person.1 Andreas bodde i Arendal i 1823.1 Han var premierløytnant i 1824.1 Han var arving ved skiftet etter Elen Katrina Torvik den 6. juli 1824 i Molde. Anne møtte og fremla en erklæring av 4. februar 1823, hvor broren Andreas overdrog sin arverett etter mora til henne.1 Andreas Borch Taarvig var kaptein i 2. akershusiske infanteribrigade fra 1825.2

Andreas døde den 5. juni 1831 i Arendal.2

     Navnet hans ble skrevet Knud Andreas Taarwigen i 1798.3

Kilder/noter

 1. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 106 a.
 2. [S719] Militærbiografier II: s. 473.
 3. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 3 b.
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Tronhiem, 5te Rode, Kiøbmands Gaden, Hus/21.
 5. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 14 b.
 6. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 471, nr. 5. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620640
 7. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 467.

Johan Grønn Lund Torvik1,2

M, #9169, (ca. 1786 - )
Far*Ola Torvik (1732 - 1799)
Mor*Elen Katrina Fris2,3 (1757 - 1824)
6-menning 6 ganger forskjøvet til meg     Johan ble født ca. 1786 i Molde.2 Han ble konfirmert den 27. april 1800 i Molde kirke.1 Han bodde hos Elen Katrina Torvik på mnr. 33, Hovedgata, Molde, den 1. februar 1801.2 Johan Grønn Lund Torvik oppholdt seg i New York City, USA, i 1816 ifølge en muntlig beretning nevnt ved skiftet etter mora i 1824.3 Han var arving ved skiftet etter Elen Katrina Torvik den 6. juli 1824 i Molde. Han hadde da i flere år vært fraværende på sjøreiser.3

Kilder/noter

 1. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 8 a.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 33.
 3. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 106 a.

Anne Brun Torvik1,2

K, #9170, (ca. 1795 - )
Far*Ola Torvik (1732 - 1799)
Mor*Elen Katrina Fris2 (1757 - 1824)
6-menning 6 ganger forskjøvet til meg     Anne ble født ca. 1795 i Molde.2,1 Hun bodde hos Elen Katrina Torvik på mnr. 33, Hovedgata, Molde, den 1. februar 1801.2 Anne Brun Torvik var arving ved skiftet etter Elen Katrina Torvik den 6. juli 1824 i Molde. Anne møtte og fremla en erklæring av 4. februar 1823, hvor broren Andreas overdrog sin arverett etter mora til henne.1

     Navnet hennes ble skrevet Ane Brun Taarvig i 1824.1

Kilder/noter

 1. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 106 a.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 33.

Erik Olsson på Dale1

M, #9171, (ca. 1762 - 1813)
Far*Ola Jensson på Eikaneset2 ( - c 1800)
Mor*Marit Eriksdotter på Eikaneset2 ( - e 1801)

Familie

Kari Knutsdotter på Dale (c 1772 - 1849)
De hadde seks barn. 
Barn     Erik ble født ca. 1762.1
Han ble kalt Erik Olsson på Røysa, nevnt fra 1795 til 1797.3,4
Erich paa Røjsen var fadder ved dåpen til Ingebrigt Salamonssen den 14. september 1795 i Molde kirke.4
Erik var trolig i tjeneste hos madam Main i Molde i 1795.5
Erich Olsen hos Mad: Mein var fadder ved dåpen til Beret Anna Sørensdatter den 20. september 1795 i Molde kirke.5
Erik Olsson var landvernssoldat iallfall fra 1796 til 1801.6,1
Annet navn: Erik Olsson Eikanes, nevnt fra 1796 til 1798.6,7
Han var fadder ved dåpen til Lars Olssen Berg den 27. mars 1796 i Molde kirke.8

Erik giftet seg den 13. november 1796 i Vestnes kyrkje med Kari Knutsdotter Staurset.6,1,9 Erik og Kari bodde på Østre Røysa, Molde, i 1797. De bodde fremdeles i byen året etter.3,10
Han ble kalt Erik Olsson den yngre, nevnt 1801.2 Erik og Kari var husfolk i Nygjerdet, Dale, Veøy, i 1801, sammen med Marit Eriksdotter. Plassen hadde jord. De hadde en tjenestedreng. Kari overtok etter Eriks død.1,9,11
Han var arving ved skiftet etter Ola Jensson på Eikaneset den 5. januar 1801.2


Erik døde i 1813 på Dale, Veøy.9

     Navnet hans ble skrevet Erich Olsøn Eegeness i 1796.6

     Navnet hans ble skrevet Erich Olsen Echnes i 1797.12

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Weedøe, Dahle.
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 473 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/493/
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 23 b.
 4. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 4 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-7
 5. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 4 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-7
 6. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 478.
 7. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 3 b.
 8. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 8 b.
 9. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 309.
 10. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 3 a.
 11. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 310.
 12. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 17 b.

Marit Eriksdotter på Dale1

K, #9172, (1798 - )
Far*Erik Olsson på Dale2,1 (c 1762 - 1813)
Mor*Kari Knutsdotter på Dale2,1 (c 1772 - 1849)

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Weedøe, Dahle.
 2. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 3 a.
 3. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 309.
 4. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 310.

Kari Knutsdotter på Dale1,2

K, #9173, (ca. 1772 - 1849)

Familie

Erik Olsson på Dale (c 1762 - 1813)
De hadde seks barn. 
Barn     Kari ble født ca. 1772.2
Annet navn: Kari Knutsdotter Staurset, nevnt fra 1796 til 1797.3,4
Kari giftet seg den 13. november 1796 i Vestnes kyrkje med Erik Olsson Eikanes.3,2,5 Kari og Erik bodde på Østre Røysa, Molde, i 1797. De bodde fremdeles i byen året etter.6,7
Etter barselseng ble hun innledet i Molde kirke den 19. august 1798.8
Kari og Erik var husfolk i Nygjerdet, Dale, Veøy, i 1801, sammen med Marit Eriksdotter. Plassen hadde jord. De hadde en tjenestedreng. Kari overtok etter Eriks død.2,5,1
Kari giftet seg i 1816 med en uregistrert person. De hadde ett barn sammen.1

Kari døde i 1849 i Veøy.5

     Kari Knutsdotter på Dale og Ingeborg Knutsdotter Staurset kan ha vært søsken. Deres hjemsted var kanskje på Inner-Mittet, Veøy.9

Kilder/noter

 1. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 310.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Weedøe, Dahle.
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 478.
 4. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 17 b.
 5. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 309.
 6. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 23 b.
 7. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 3 a.
 8. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 3 b.
 9. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 46. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#47

Søren Jensson Enstad1,2

M, #9174, (ca. 1751 - 1809)
Far-?*Jens Eriksson Enstad (c 1705 - ); trolig
Mor-?*Anne Jonsdotter Enstad ( - f 1768); trolig
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Beret Persdatter (c 1751 - 1799)
To barn levde i 1799.7 
Barn

Familie 2

Mette Olsdotter (c 1765 - 1823)     Søren ble født ca. 1751 i Lesja.1,2,3 Han var matros iallfall fra 1786 til 1792. Han ble helbefaren sjømann den 17. juli 1790. Søren ble 7. februar 1801 overført til ekstrarullen som gammel og tjenesteudyktig.4,5,6,1
Søren trolovet seg den 14. mai 1786 med Beret Persdatter. Forlovere: Kristoffer Kristoffersson ved Ledet og Jon ved Ledet.4
Søren giftet seg den 29. juni 1786 i Molde kirke med Beret Persdatter. I juli ble det betalt 1 daler til kirken for bryllupet.4,7,8
Annet navn: Søren Jensson i Olsmedbakken, nevnt 1788.9
Han var fadder ved dåpen til Mari Iversdotter på Moldeneset den 6. april 1788 i Molde kirke.9

Han ble kalt Søren matros, nevnt 1788.9 Søren og Beret var husfolk på mnr. 148, Olsmedbakken, Molde, i 1789. Han ble også nevnt i Olsmedbakken året før.10,9 Søren Jensson var daglønner i 1789. Han skulle etter muntlig angivelse svare 20 skilling i formuesskatt (½ pst.)10
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Knut Olsson Helland den 25. mai 1790.11
Han var fadder ved dåpen til Lars Jesperssen den 28. juni 1797 i Molde.12
Han var fadder ved dåpen til Marit Eriksdotter den 29. juli 1798 i Molde kirke.13
Han var arving ved skiftet etter Beret Persdatter den 20. september 1799.7

Søren giftet seg den 11. mai 1800 i Molde kirke med Mette Olsdotter (forlovere: Ivar Hansson Kringstad og Pål Hansson Malmedal). Den 9. var det betalt 1 daler til kirken for bryllupet.14,3,15 Søren og Mette var husfolk på mnr. 148 i 1801, sammen med Beret Anna Sørensdatter og Elen Kristensdotter.3
Han ble kalt Søren Jensson på Molde, nevnt 1809 (post mortem).16

Søren døde i 1809 i Molde.16 Han ble jordfestet den 7. august 1809.16

Kilder/noter

 1. [S1058] Molde ekstrarulle 1790–1803: nr. 30.
 2. [S1044] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 [1]: i.
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 148. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002532
 4. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 11 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-13
 5. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1792.
 6. [S838] Molde hovedrulle 1776±–1790: nr. 52.
 7. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 272 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/277/
 8. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 71 b.
 9. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 61 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-59
 10. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 17, mnr. 150. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/82/
 11. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 79 b–80 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/81/
 12. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 20 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-24
 13. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 3 a.
 14. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 54 a, 1800, nr. 5. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-49
 15. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 86 b.
 16. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 a, 1809. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-40
 17. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 4 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-7

Erik Nilsson Botterli1,2,3

M, #9175, (ca. 1752 - )

Familie

Marta Olsdotter (c 1731 - )     Erik ble født ca. 1752.1,4 Han ble konfirmert den 1. oktober 1769 i Molde kirke (men han sognet til Kleive).1
Erik trolovet seg den 14. juni 1777 i Bolsøy med Marta Olsdotter. Forlovere: Jon Hansson på Kringstad og Ola Andersson på Kringstad.2
Erik giftet seg den 6. juli 1777 i Molde kirke med Marta Olsdotter.2,5 Erik Nilsson Botterli var daglønner i 1789. Etter muntlig angivelse skulle han svare 10 skilling i formuesskatt (½ pst. av nettoen). Erik var fremdeles arbeider i 1801.6,4 Erik og Marta var husfolk på mnr. 6, Reknesrøysan, Molde, i 1789. De var fremdeles der i 1801 (og da bodde også et annet ektepar på tomten, s.d.). I 1807 var huset taksert til 10 daler og et naust til like mye.6,4,3
Annet navn: Erik Nilsson på Røysan, nevnt 1798.7,4
Han var fadder ved dåpen til Marit Eriksdotter den 29. juli 1798 i Molde kirke.7


     Navnet hans ble skrevet Erich Nielsen Butterlien fra 1769 til 1777.1,2

     Navnet hans ble skrevet Erich Borterlien i 1789.8

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 147 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630056
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 8 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620547
 3. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 1 a, Rechnes Røysen, forsikringsnr. 2. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063004
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Rechenes Røysen, No 6.
 5. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 171 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630076
 6. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 2, mnr. 8. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/67/
 7. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 3 a.
 8. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, generalekstrakt, mnr. 8. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/61/

Gjertrud Hannibalsdotter i Myra1,2,3,4

K, #9176, (ca. 1742 - )
Far*Hannibal Olsson på Orset1,5 (1711 - 1785)
Mor*Kristi Åmundsdotter på Orset5 ( - c 1758)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Nils Jonssen i Myra ( - 1794)
Ett barn levde i 1794.7 
Barn

Familie 2

Jakob Endresson i Myra (1761 - 1803)
De hadde ikke barn.      Annet navn: Gjertrud Hannibalsdotter på Orset.5
Gjertrud ble født ca. 1742.6,5
Gjertrud giftet seg med Nils Jonssen i Myra.7,1 Gjertrud og Nils bodde på mnr. 22, Myra, Molde, i 1785. De var husfolk. Hun bodde der videre etter hans død.1,8,3
Hun var arving ved skiftet etter Nils Jonssen i Myra den 3. oktober 1794.9

Gjertrud trolovet seg den 25. juni 1796 med Jakob Endresson. Forlovere: Endre Jakobsson Hole og Knut Jørnsson.2
Gjertrud giftet seg i september 1796 i Molde kirke med Jakob Endresson. Den 7. ble det betalt 1 daler for bryllupet.6,10
Hun var fadder ved dåpen til Marit Eriksdotter den 29. juli 1798 i Molde kirke.3
Gjertrud og Jakob var husfolk på mnr. 22 i 1801. En arbeiderfamilie losjerte hos dem (s.d.). I 1807 var huset taksert til 30 daler.6,4

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 177 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/181/
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 117 b, nr. 15. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-60
 3. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 3 a.
 4. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 9 b, Myhren, forsikringsnr. 33. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063013
 5. [S162] Midsund I: s. 361.
 6. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Udpaa Gaden, mnr. 22. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/30/
 7. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 226 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/228/
 8. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 4, mnr. 24. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/69/
 9. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 226 b–227 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/228/
 10. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 82 b.

Eli Hallvorsdotter på Herje1,2

K, #9177, (1766 - )
Far*Hallvor Jonsson på Herje2 (c 1726 - 1772)
Mor*Siri Børresdotter på Herje2 (1736 - 1779)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg     Eli ble født i 1766 på Indre Herje, Veøy.2
Hun var fadder ved dåpen til Marit Eriksdotter den 29. juli 1798 i Molde kirke.1

Kilder/noter

 1. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 3 a.
 2. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 724. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#725

Hanna Eriksdatter1

K, #9178, (1812 - )
Far*Erik Lekanger Vingård1 (c 1779 - )
Mor*Elen Grønn1 (1793 - 1870)
5-menning 5 ganger forskjøvet til meg     Hanna ble født i 1812 i Molde, utenom ekteskap.1 Hanna ble døpt den 19. mai 1812. Faddere: Guri Rypdal, Brita Jakobsdotter Børset, Beret Knutsdotter, Peter Tønnessen, Jens Sveinssen Børset og Ola Knutsson Øverland.1

Kilder/noter

 1. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 26 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630214

Ola Eriksson1,2

M, #9179, (1797 - 1797)
Far*Erik Olsson på Dale1,2 (c 1762 - 1813)
Mor*Kari Knutsdotter på Dale1 (c 1772 - 1849)     Ola ble døpt den 5. mars 1797 i Molde kirke (han står også som døpt der 9. april). Faddere: Ivar Moldenes, Lars Øygard, Jens Olsson Eikanes, Anne Trondsdatter på Røysan, Ingeborg Knutsdotter Staurset og Beret Endresdatter i Molde.1,3

Ola døde 6 måneder gammel i 1797 i Molde.2 Han ble jordfestet den 22. september 1797.2

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 17 b.
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 23 b.
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 18 a.

Iver Alvsson på Moldeneset1,2,3

M, #9180, (28. desember 1742 - 16. januar 1815)
Far*Alv Olsson i Nystugu5,4 ( - c 1766)
Mor*Åste Ivarsdotter i Nystugu4,5 (c 1721 - 1797)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Brit Eriksdotter på Moldeneset (1741 - 1800)
Barn

Familie 2

Marit Olsdotter på Moldeneset (1764 - )
Ett barn levde i 1815.1,17 
Barn     Annet navn: Iver Alvsson i Nystugu.5,4
Iver ble født den 28. desember 1742 i Nystugu, Stuguflotten, Lesja.5,4 Iver ble døpt den 1. januar 1743 i Lesjaverk kirke, Lesja.5
Iver giftet seg i 1765 med Brit Eriksdotter i Søreinbu.6,7 Iver og Brit var brukere på Oppå Sygard, Rånå, Lesja, fra ca. 1765. De overtok trolig da de giftet seg og hadde bruket iallfall til 1775. Etter dem lå det trolig øde i noen år.6,8
Annet navn: Iver Alvsson i Rånå, nevnt 1775.8,6 Iver og Brit var trolig husfolk på Bakken, Bjorlie, Lesja, i 1780. Sønnen Alv bodde der ved konfirmasjonen.9,6 Iver og Brit bodde på Moldeneset, Molde, i 1787.2,7
Han var fadder ved dåpen til Knut Perssen på Moldeneset den 1. oktober 1787 i Molde kirke.2,10

Han ble kalt Iver opplending, nevnt 1789.11 Iver opplending var daglønner i 1789.11,12 Iver og Brit var husfolk på mnr. 165, Moldeneset, Molde, i 1789. Han hadde etter muntlig angivelse ingen skattbar formue.11,12
Iwer Moldnesset var forlover for Aksel Akselsson og Karen Jeppesdotter, som ble trolovet den 17. april 1797 i Molde.13
Iver Alvsson på Moldeneset var snekker iallfall fra 1801 til 1804.14,3 Iver bodde på mnr. 165 i 1801 sammen med Engebret Iversson og Ingeborg Kirstina Kristensdatter. Ingeborg var losjerende.14
Iver giftet seg den 19. november 1801 i Molde kirke med Marit Olsdotter Buvik (forlovere: Andreas Kristen Jørgenssen og Iver Bjørnsson). Den 15. november var det betalt 1 daler for bryllupet.15,16,17 Iver Alvsson på Moldeneset var fritjent som soldat før 1804.3
Han var forlover for Ola Olsson Setnes og Anne Sørensdotter på Moldegård, som giftet seg den 23. oktober 1808 i Molde kirke.18,19
Han var forlover for Elling Reiarsson Tornes og Anne Iversdatter på Moldeneset, som ble trolovet i 1811 i Molde.20


Iver døde den 16. januar 1815 på Moldeneset, som husmann.1 Han ble jordfestet den 22. januar 1815 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.21,22 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 11. februar 1815. Arvinger: Marit Olsdotter, Iver Iversson, Alv Iversson, Erik Iversson og Brit Iversdotter. Husene på plassen tilhørte Moldegård. Formue etter skifteauksjonen: 123 daler 12 skilling. Enka ville selv betale det lille som var av gjeld. Arv etter omkostninger: 108 daler 1 ort 15 skilling. Erik døde før skiftets slutning, og Iver frasa seg hans og sin egen arv til fordel for Brit. Skiftet ble sluttet den 6. juli 1816.23

     Navnet hans ble skrevet Iver Alvsen Moldnæsset fra 1788 til 1801.7,15

Kilder/noter

 1. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 533 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/240/
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 59 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-57
 3. [S941] Molde sjørulle 1804: [s. 1].
 4. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 43. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#45
 5. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 270. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9236&idx_id=9236&uid=ny&idx_side=-129
 6. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 156. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#159
 7. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 61 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-59
 8. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 682. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9236&idx_id=9236&uid=ny&idx_side=-337
 9. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 68. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#71
 10. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1787.
 11. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, dokumenter, mnr. 169. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/37/
 12. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 19, mnr. 169. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/84/
 13. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 120 b, nr. 24. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-63
 14. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Moldnesset, mnr. 165. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/56/
 15. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 55 a, nr. 8. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-50
 16. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 88 b.
 17. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 473 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24624/477/
 18. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 56 b, 1808, nr. 3. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-52
 19. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 538 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/246/
 20. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 57 a, 1811, nr. 8. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-52
 21. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 50 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-45
 22. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 35 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-39
 23. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 533 a–534 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/240/
 24. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 118 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-99
 25. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 12 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-15

Lars Øygard1

M, #9181, ( - etter 1797)     
Han var fadder ved dåpen til Ola Eriksson den 5. mars 1797 i Molde kirke.1,2


     Navnet hans ble skrevet Lars Øjgaarden i 1797.1

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 17 b.
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 18 a.

Jens Olsson på Draget1

M, #9182, (ca. 1765 - )
Far*Ola Jensson på Eikaneset2 ( - c 1800)
Mor*Marit Eriksdotter på Eikaneset2 ( - e 1801)

Familie

Anne Knutsdotter på Draget (c 1768 - )
De hadde iallfall ett barn.1      Jens ble født ca. 1765.1
Annet navn: Jens Olsson Eikanes, nevnt 1797.3,4 Han var soldat i 1797.4
Han var fadder ved dåpen til Ola Eriksson den 5. mars 1797 i Molde kirke.3,5

Jens giftet seg den 29. oktober 1797 i Veøy kirke med Anne Knutsdotter i Sekkeneshagen.4
Han var arving ved skiftet etter Ola Jensson på Eikaneset den 5. januar 1801.2
Jens og Anne var brukere på Draget, Bolsøy, i 1801.1

     Navnet hans ble skrevet Jens Olsen Egnesset i 1797.4

     Navnet hans ble skrevet Jens Olsen Echnes i 1797.3

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Draget.
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 473 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/493/
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 17 b.
 4. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 493.
 5. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 18 a.

Anne Knutsdotter på Draget1

K, #9183, (ca. 1768 - )
Far*Knut Olsson i Sekkeneshagen2 (c 1729 - )

Familie

Jens Olsson på Draget (c 1765 - )
De hadde iallfall ett barn.1      Anne ble født ca. 1768.1
Annet navn: Anne Knutsdotter i Sekkeneshagen, nevnt 1797.3
Anne giftet seg den 29. oktober 1797 i Veøy kirke med Jens Olsson Eikanes.3 Anne og Jens var brukere på Draget, Bolsøy, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Draget.
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 86 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680103
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 493.

Anne Trondsdatter på Røysan1

K, #9184, ( - etter 1797)     Anne bodde trolig på Reknesrøysan, Molde, i 1797.1
Hun var fadder ved dåpen til Ola Eriksson den 5. mars 1797 i Molde kirke.1,2

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 17 b.
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 18 a.

Ingeborg Knutsdotter Staurset1

K, #9185     
Hun var fadder ved dåpen til Ola Eriksson den 5. mars 1797 i Molde kirke.1,2
Ingeborg bodde trolig i Olsmedbakken, Molde, i 1798.3
Ingebor Knudsd: Olsmedbakken var fadder ved dåpen til Beret Maria Persdatter på Moldeneset den 17. mai 1798 i Molde kirke.3


     Kari Knutsdotter på Dale og Ingeborg Knutsdotter Staurset kan ha vært søsken. Deres hjemsted var kanskje på Inner-Mittet, Veøy.4

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 17 b.
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 18 a.
 3. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 2 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-4
 4. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 46. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#47

Beret Endresdatter i Molde1,2

K, #9186, (ca. 1773 - ca. 1822)     Beret ble født ca. 1773.2 Hun tjente kanskje hos Nils Erikssen Bang i Molde i 1795 (Beret hos Bang).3
Ei Beret hos Bang var fadder ved dåpen til Lars Arnessen Sotåen den 22. november 1795 i Molde kirke.3
Hun var fadder ved dåpen til Ola Eriksson den 5. mars 1797 i Molde kirke.1,4
Maren Magdalena Puls, Knut Knutssen, Beret Endresdatter, Anne Sveinsdatter og Maren Persdatter tjente hos Klaus Lund Steffenssen og Isabella Margareta Allan på mnr. 108, Hovedgata, Molde, i 1801. Maren Magdalena var husjomfru. Maren Persdatter var hos dem allerede i 1797.2,5

Beret døde ugift ca. 1822 i Molde.6 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 7. mai 1822.6

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 17 b.
 2. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Udpaa Gaden, mnr. 108. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/44/
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 5 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-9
 4. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 18 a.
 5. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 21 b.
 6. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 554 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/262/

Erik Olsson på Medvoll1,2,3

M, #9187, (1798 - 10. november 1849)
Far*Ola Larsson på Medvoll3 (1769 - 1840)
Mor*Brit Eriksdotter på Haukabøen3 (c 1770 - c 1808)
4-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Helge Nilsdotter på Medvoll (1798 - 1835)

Familie 2

Andrine Andersdotter på Medvoll (1802 - 1876)
Barn     Annet navn: Erik Olsson på Haukabøen.3
Erik ble født i 1798 på Haukabøen, Aukra.3
Erik giftet seg den 31. januar 1825 med Helge Nilsdotter på Medvoll. De hadde seks barn sammen.3 Erik var selveier på Medvoll, Aukra, fra 1827 til 1849.3
Han var fadder ved dåpen til Lars Olsson den 2. august 1829 i Aukra kyrkje.1
Han signerte med påholden penn i 1832.2
Han var forlover for Lars Larsson på Lauvåsen og Karen Eriksdatter på Eiskrem, som giftet seg den 1. januar 1832 i Aukra kyrkje.2,4,5

Erik giftet seg den 23. juli 1837 med Andrine Andersdotter i Matberget. De hadde fem barn sammen.3

Erik døde den 10. november 1849. Han omkom på sjøen sammen med Ivar Rasmusson i Hola og to andre.3

Kilder/noter

 1. [S232] Aukra mini. 1817–44: s. 114, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911660060
 2. [S232] Aukra mini. 1817–44: s. 392, nr. 1.
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 128.
 4. [S195] Ft. 1865 (db): Agerø, lnr. 207, Mardal.
 5. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 255.
 6. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 129.

Helge Nilsdotter på Medvoll1

K, #9188, (1798 - 31. mai 1835)
Far*Nils Trondsson på Medvoll2 (1755 - c 1810)
Mor*Ingeborg Pålsdotter på Medvoll2 (c 1773 - 1847)
4-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Erik Olsson på Medvoll (1798 - 1849)     Helge ble født i 1798 på Medvoll, Aukra.2
Helge giftet seg den 31. januar 1825 med Erik Olsson på Medvoll. De hadde seks barn sammen.1

Helge døde den 31. mai 1835 på Medvoll.1

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 128.
 2. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 127.

Karen Pålsdotter i Matberget1

K, #9189, (ca. 1761 - ca. 1811)
Far*Pål Pålsson i Midsund1 (c 1736 - 1807)
Mor*Ragnhild Einarsdotter i Midsund1 (1734 - )
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg     Annet navn: Karen Pålsdotter i Midsund.1
Karen ble født ca. 1761.1
Karen giftet seg i 1795 med Anders Sjurdsson i Matberget. De hadde fem barn sammen.1,2

Karen døde ca. 1811 i Matberget, Aukra.1

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 95.
 2. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 96.

Andrine Andersdotter på Medvoll1

K, #9190, (1802 - 6. oktober 1876)
Far*Anders Sjurdsson i Matberget2 (1755 - 1826)
Mor*Karen Pålsdotter i Matberget2 (c 1761 - c 1811)
4-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Erik Olsson på Medvoll (1798 - 1849)
Barn     Annet navn: Andrine Andersdotter i Matberget.2
Andrine ble født i 1802 i Matberget, Aukra.2
Andrine giftet seg den 23. juli 1837 med Erik Olsson på Medvoll. De hadde fem barn sammen.1

Andrine døde den 6. oktober 1876 på Medvoll, Aukra.1

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 128.
 2. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 96.
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 129.

Lorentse Margrete Øvre1,2,3

K, #9191, (ca. 1776 - 1801)
Far*Henrik Øvre (1738 - 1799)
Mor*Elisabet Blom2 (1741 - )     Lorentse Margrete ble født ca. 1776 i Molde.3,2
Hun var fadder ved dåpen til Ingeranna Eriksdatter Høvik den 17. januar 1800 i Molde kirke.1
Lorentse bodde hos Elisabet Blom på mnr. 104, Hovedgata, Molde, i 1801.2

Lorentse Margrete døde i 1801 i Molde.3 Hun ble gravlagt den 15. desember 1801.3

     Navnet hennes ble skrevet Lorenza Margaretha Øwre i 1801 (post mortem).3

Kilder/noter

 1. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 7 b.
 2. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Udpaa Gaden, mnr. 104. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/43/
 3. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 50 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630231

Ola Larsson på Medvoll1,2

M, #9192, (1769 - 5. juni 1840)
Far*Lars Eriksson på Landre3 (c 1720 - 1799)
Mor*Guri Olsdotter på Landre3 (1730 - 1775)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Brit Eriksdotter på Haukabøen (c 1770 - c 1808)
De hadde fire barn.2,3 
Barn

Familie 2

Ingeborg Pålsdotter på Medvoll (c 1773 - 1847)     Annet navn: Ola Larsson på Landre.2
Ola ble født i 1769 på Landre, Veøy.3
Ola giftet seg i 1795 med Brit Eriksdotter på Holmem.3,2
Annet navn: Ola Larsson på Haukabøen.4 Ola Larsson på Haukabøen var selveier Heimi garden, Haukabøen, Aukra (halve bruket), fra 1798 til 1810.4
Ola giftet seg ca. 1811 med Ingeborg Pålsdotter på Medvoll. De hadde ett barn sammen.2 Ola og Ingeborg var brukere på Medvoll, Aukra, fra ca. 1811 til 1827.2
Han var forlover for Sakarias Olsson på Eiskrem og Ingeranna Eriksdatter Høvik, som giftet seg den 31. oktober 1822 i Aukra kyrkje.1,5


Ola døde den 5. juni 1840 på Medvoll.2

Kilder/noter

 1. [S232] Aukra mini. 1817–44: s. 381.
 2. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 128.
 3. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 562. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#563
 4. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 289.
 5. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 153.

Brit Eriksdotter på Haukabøen1

K, #9193, (ca. 1770 - ca. 1808)

Familie

Ola Larsson på Medvoll (1769 - 1840)
De hadde fire barn.3,2 
Barn     Annet navn: Brit Eriksdotter på Holmem.2
Brit ble født ca. 1770.1
Brit giftet seg i 1795 med Ola Larsson på Landre.2,3

Brit døde ca. 1808.1

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 289.
 2. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 562. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#563
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 128.

Ivar Rasmusson i Hola1

M, #9194, (1791 - 10. november 1849)
Far*Rasmus Andersson Bjørstad2 (c 1744 - )
Mor*Anne Ingebrigtsdotter på Bergsgjerdet2 (c 1746 - )     Annet navn: Ivar Rasmusson på Bergsgjerdet.2
Ivar ble født i 1791 på Bergsgjerdet, Berg, Bolsøy.3 Han bodde hos Rasmus Andersson og Anne Ingebrigtsdotter på Berg, Bolsøy, i 1801.2 Ivar var selveier i Hola, Aukra, fra 1819. Han eide og brukte gården resten av livet.3
Han var forlover for Sakarias Olsson på Eiskrem og Ingeranna Eriksdatter Høvik, som giftet seg den 31. oktober 1822 i Aukra kyrkje.1,4


Ivar døde den 10. november 1849. Han omkom på sjøen sammen med Erik Olsson på Medvoll og to andre.3

     Navnet hans ble skrevet Iver Rasmussen Haalen i 1822.1

Kilder/noter

 1. [S232] Aukra mini. 1817–44: s. 381.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Berg. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424000134
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 118.
 4. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 153.

Ingebrigt Rasmusson på Bergsgjerdet1

M, #9195, (ca. 1785 - )
Far*Rasmus Andersson Bjørstad1 (c 1744 - )
Mor*Anne Ingebrigtsdotter på Bergsgjerdet1 (c 1746 - )     Ingebrigt ble født ca. 1785 på Bergsgjerdet, Berg, Bolsøy.1 Han bodde hos Rasmus Andersson og Anne Ingebrigtsdotter på Berg, Bolsøy, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Berg. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424000134

Anders Anderssen på Medvoll1

M, #9196, (1764 - 1805)

Familie 1

Anne Persdotter på Raknes (c 1770 - 1857)
Barn

Familie 2

Sigrid Sjurdsdotter på Medvoll (c 1767 - )     Anders ble født i 1764 i Molde.2,3
Annet navn: Anders Anderssen på Raknes, nevnt 1796.4 Han var trolig dreng på Raknes øvre, Aukra, i 1796.4
Anders fikk barn med Anne Persdotter på Raknes i 1796.4,3
Annet navn: Anders Anderssen på Akselvoll, nevnt 1796.5 Anders bodde på Akselvoll, Aukra, i 1796.5
Anders trolovet seg den 17. september 1796 med Sigrid Sjurdsdotter i Matberget. Forlovere: Per Jonsson i Uglvik og Knut Trulsson på Remma.5
Anders giftet seg den 18. september 1796 i Aukra kyrkje med Sigrid Sjurdsdotter i Matberget. De hadde fire barn.5,2 Anders og Sigrid var brukere i Hola, Aukra, fra 1796 til 1805, men de bodde på Medvoll.2

Anders døde i 1805 i Aukra. Han gled utfor et berg og omkom.1,2 Han ble jordfestet den 26. desember 1805.1

Kilder/noter

 1. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 302.
 2. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 118.
 3. [S876] Midsund III: s. 496.
 4. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 112.
 5. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 120.

Sjurd Sjurdsson i Matberget1

M, #9197, (1722 - 1787)     Annet navn: Sjurd Sjurdsson på Høgset.1
Sjurd ble født i 1722 på Høgset, Vatne.1
Annet navn: Sjurd Sjurdsson på Lauvåsen.2 Sjurd var bruker på bnr. 1, Lauvåsen, Vågøy, fra 1748. Broren bygslet bruket etter ham i 1752.2,3
Sjurd giftet seg i 1751 med Ales Andersdotter i Matberget. De hadde fem barn.1,2 Sjurd og Ales var brukere i Matberget, Aukra, fra 1751 til 1780.1,4

Sjurd døde i 1787 i Aukra.1

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 95.
 2. [S908] Fræna bygdebok IV: s. 733.
 3. [S908] Fræna bygdebok IV: s. 734.
 4. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 96.

Ales Andersdotter i Matberget1

K, #9198, ( - ca. 1780)     Ales giftet seg i 1751 med Sjurd Sjurdsson på Lauvåsen. De hadde fem barn.1,2 Ales og Sjurd var brukere i Matberget, Aukra, fra 1751 til 1780.1,3

Ales døde ca. 1780 i Matberget.1

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 95.
 2. [S908] Fræna bygdebok IV: s. 733.
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 96.

Sigrid Sjurdsdotter på Medvoll1

K, #9199, (ca. 1767 - )
Far*Sjurd Sjurdsson i Matberget2 (1722 - 1787)
Mor*Ales Andersdotter i Matberget2 ( - c 1780)

Familie

Anders Anderssen på Medvoll (1764 - 1805)     Sigrid ble født ca. 1767 i Matberget, Aukra.2
Annet navn: Sigrid Sjurdsdotter i Matberget, nevnt 1796.3,2
Sigrid trolovet seg den 17. september 1796 med Anders Anderssen på Akselvoll. Forlovere: Per Jonsson i Uglvik og Knut Trulsson på Remma.3
Sigrid giftet seg den 18. september 1796 i Aukra kyrkje med Anders Anderssen på Akselvoll. De hadde fire barn.3,1 Sigrid og Anders var brukere i Hola, Aukra, fra 1796 til 1805, men de bodde på Medvoll.1

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 118.
 2. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 95.
 3. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 120.

Per Jonsson i Uglvik1

M, #9200, (1743 - )
Far*Jon Rasmusson i Uglvik2 ( - c 1752)
Mor*Kari Ellingsdotter i Uglvik2 (1707 - c 1779)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg     Per ble født i 1743 i Uglvik, Aukra.2 Per var bruker i Jogarden, Uglvik, Aukra, fra ca. 1772.2 Per var husmann på Peplassen, Akselvoll, Aukra, fra 1790 til 1806.3,4
Han var forlover for Anders Anderssen på Akselvoll og Sigrid Sjurdsdotter i Matberget, som ble trolovet den 17. september 1796.1

Kilder/noter

 1. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 120.
 2. [S876] Midsund III: s. 200.
 3. [S876] Midsund III: s. 83.
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Agerøe, Axelvold.