Per Persson i Oppigard1,2

M, #8701, (ca. 1732 - 1795)
Far*Per Aslaksson i Oppigard3,2 (c 1673 - c 1754)
Mor*Mildrid Bårdsdotter i Oppigard3 (c 1693 - c 1754)
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Anne Bjørnsdotter Trygge (c 1737 - 1797)
De hadde ti barn.4 
Barn     Per ble født ca. 1732 i Eikesdal, Nesset.3,2 Per var selveier i Oppigard (bnr. 11), Eikesdal, Nesset, fra 1757 til 1795.4
Per giftet seg i 1758 med Anne Bjørnsdotter Trygge.4
Per Persson i Oppigard kjøpte 1 pund på Reiten, Nerland, Nesset, den 22. oktober 1772 av Ola Rasmusson.5
Per Persson i Oppigard solgte 1 pund på Reiten den 23. oktober 1783 til Ivar Knutsson på Reiten. De to delene av Reiten ble da slått sammen til ett bruk.5,6

Per døde i 1795 i Eikesdal.4

Kilder/noter

 1. [S54] Nesset VII: s. 152.
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 523 b.
 3. [S54] Nesset VII: s. 169.
 4. [S54] Nesset VII: s. 170.
 5. [S1275] Nesset X: s. 330.
 6. [S1275] Nesset X: s. 338.

Anne Bjørnsdotter Trygge1

K, #8702, (ca. 1737 - 1797)
Far*Bjørn Knutsson Trygge2 (c 1693 - 1775)
Mor*Kari Knutsdotter i Eikesdal2 (c 1712 - 1792)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Per Persson i Oppigard (c 1732 - 1795)
De hadde ti barn.3 
Barn     Anne ble født ca. 1737 i Eikesdal, Nesset.2
Annet navn: Anne Bjørnsdotter i Oppigard.3,1,4
Anne trolovet seg med en uregistrert person ca. 1755, men hun brøt forlovelsen.4
Anne giftet seg i 1758 med Per Persson i Oppigard.3

Anne døde i 1797 i Eikesdal.3

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 8 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640052
 2. [S54] Nesset VII: s. 152.
 3. [S54] Nesset VII: s. 170.
 4. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 962. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#965

Torstein Austigard1

M, #8703, (1. mars 1908 - 9. september 1990)
Far*Henning Torstensson Østigård2,3 (1867 - 1954)
Mor*Åse Hansdotter Oppigård2,3 (1867 - 1951)
5-menning 1 gang forskjøvet til meg     Torstein ble født den 1. mars 1908 i Eikesdal, Nesset.4,3
Henning og Åse Østigård med sønnen, Torstein (foto: Ole Egge)
Han var selveier i Austigard (bnr. 8), Eikesdal, Nesset, fra 1939 til 1984. Han overtok etter faren. Sønnen Henning fikk skjøte i 1984, men det var Kristian som tok over driften.5,6
Torstein giftet seg den 23. juni 1940 i Eikesdal kapell, Nesset, med Gunnvor Vike. De hadde seks barn.7,8

Torstein døde den 9. september 1990.8

Kilder/noter

 1. [S54] Nesset VII: s. 132 & 144.
 2. [S885] Ft. 1910 (db): Eresfjord og Vistdalen, gnr. 20, bnr. 8, Østigaard.
 3. [S54] Nesset VII: s. 143.
 4. [S982] Eikesdal klok. 1880–1968: s. 22.
 5. [S54] Nesset VII: s. 144 & 146.
 6. [S223] Matrikkelutkastet av 1950: Møre og Romsdal; Eresfjord og Vistdal; 20, Eikesdalen.
 7. [S982] Eikesdal klok. 1880–1968: s. 91.
 8. [S54] Nesset VII: s. 144.
 9. [S54] Nesset VII: s. 145.
 10. [S54] Nesset VII: s. 146.

Gunnvor Vike1

K, #8704, (10. august 1913 - 21. september 2011)     Gunnvor ble født den 10. august 1913 på Hoem, Nesset.2,3
Gunnvor giftet seg den 23. juni 1940 i Eikesdal kapell, Nesset, med Torstein Austigard. De hadde seks barn.2,1 Hennes navn som gift var Austigard.4

Gunnvor døde den 21. september 2011 i Eidsvåg, Nesset.5

Kilder/noter

 1. [S54] Nesset VII: s. 144.
 2. [S982] Eikesdal klok. 1880–1968: s. 91.
 3. [S54] Nesset VII: s. 333.
 4. [S54] Nesset VII: s. 132.
 5. [S983] Bjørn André Langset Gjermundnes: Geni, Gunnvor Austigard (Vike).
 6. [S54] Nesset VII: s. 145.
 7. [S54] Nesset VII: s. 146.

Henning Torstensson Østigård1,2,3

M, #8705, (24. juni 1867 - 3. mai 1954)
Far*Torsten Håkensson Østigård3,4 (1835 - 1901)
Mor*Peternille Ørjarsdotter Østigård3,4 (1833 - 1909)

Familie

Åse Hansdotter Oppigård (1867 - 1951)
Barn     Henning ble født den 24. juni 1867 i Eikesdal, Nesset.1,5
Henning giftet seg i 1904 i Eikesdal kapell, Nesset, med Åse Hansdotter Oppigård.6 Henning Torstensson Østigård var selveier i Austigard (bnr. 8), Eikesdal, Nesset, fra 1908 til 1939. Han overtok etter mora. Sønnen tok over etter ham i 1939.7 Henning var jeger i 1910.1
Henning og Åse Østigård med sønnen, Torstein (foto: Ole Egge)


Henning døde den 3. mai 1954.5

Kilder/noter

 1. [S885] Ft. 1910 (db): Eresfjord og Vistdalen, gnr. 20, bnr. 8, Østigaard.
 2. [S54] Nesset VII: s. 143 & 145.
 3. [S233] Ft. 1900 (db): Eridsfjords & Visdals, gnr. 20, bnr. 8, Østigaard.
 4. [S54] Nesset VII: s. 142.
 5. [S54] Nesset VII: s. 143.
 6. [S982] Eikesdal klok. 1880–1968: s. 88.
 7. [S54] Nesset VII: s. 143 & 144.

Åse Hansdotter Oppigård1,2,3,4

K, #8706, (31. mars 1867 - 15. desember 1951)
Far*Hans Persson i Oppigard5 (1838 - 1888)
Mor*Marit Tostensdotter i Oppigard5 (1839 - 1884)
4-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Familie

Henning Torstensson Østigård (1867 - 1954)
Barn     Åse ble født den 31. mars 1867 i Eikesdal, Nesset.6,5
Åse giftet seg i 1904 i Eikesdal kapell, Nesset, med Henning Torstensson Østigård.3 Hennes navn som gift var Østigård.7
Henning og Åse Østigård med sønnen, Torstein (foto: Ole Egge)


Åse døde den 15. desember 1951.2

Kilder/noter

 1. Eller Aase.
 2. [S54] Nesset VII: s. 143.
 3. [S982] Eikesdal klok. 1880–1968: s. 88.
 4. [S233] Ft. 1900 (db): Eridsfjords & Visdals, gnr. 20, bnr. 9, Oppigaard.
 5. [S54] Nesset VII: s. 154.
 6. [S402] Eresfjord mini. 1845–79: s. 53.
 7. [S885] Ft. 1910 (db): Eresfjord og Vistdalen, gnr. 20, bnr. 8, Østigaard.

Torsten Håkensson Østigård1,2

M, #8707, (11. august 1835 - 31. mai 1901)

Familie 2

Peternille Ørjarsdotter Østigård (1833 - 1909)
Barn     Torsten ble født den 11. august 1835 i Eikesdal, Nesset, før foreldrene giftet seg.3,4 Han var selveier i Austigard (bnr. 8), Eikesdal, Nesset, fra 1848 til 1901. Han fikk skjøte allerede 4. januar 1848, men det var nok foreldrene som drev bruket til Torsten var voksen. Etter hans død satt enka med bruket.5
Torsten fikk barn med Ragnhild Jonsdotter på Fagersletta i 1856.6
Torsten fikk barn med Marit Nilsdotter i Austigard i 1858.6
Torsten giftet seg den 29. juli 1863 i Eresfjord kyrkje, Nesset, med Peternille Ørjarsdotter på Bjørbakken. De hadde seks eller sju barn.7,6

Torsten døde den 31. mai 1901 i Eikesdal.1,6

Kilder/noter

 1. [S982] Eikesdal klok. 1880–1968: s. 111.
 2. [S233] Ft. 1900 (db): Eridsfjords & Visdals, gnr. 20, bnr. 8, Østigaard.
 3. [S504] Nesset mini. 1831–45: s. 33, nr. 64.
 4. [S54] Nesset VII: s. 141.
 5. [S54] Nesset VII: s. 142 & 143.
 6. [S54] Nesset VII: s. 142.
 7. [S402] Eresfjord mini. 1845–79: s. 211.

Peternille Ørjarsdotter Østigård1

K, #8708, (9. november 1833 - 26. mai 1909)

Familie

Torsten Håkensson Østigård (1835 - 1901)
Barn     Annet navn: Peternille Ørjarsdotter på Bjørbakken.2
Peternille ble født den 9. november 1833 på Bjørbakken, Nesset.3,2
Hun ble kalt Nille.2
Peternille giftet seg den 29. juli 1863 i Eresfjord kyrkje, Nesset, med Torsten Håkensson Østigård. De hadde seks eller sju barn.4,2

Peternille døde den 26. mai 1909 i Eikesdal, Nesset.2

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Eridsfjords & Visdals, gnr. 20, bnr. 8, Østigaard.
 2. [S54] Nesset VII: s. 142.
 3. [S129] Nesset V: s. 286.
 4. [S402] Eresfjord mini. 1845–79: s. 211.

Ragnhild Jonsdotter på Fagersletta1

K, #8709, (13. juni 1830 - )

Familie

Torsten Håkensson Østigård (1835 - 1901)
Barn     Ragnhild ble født den 13. juni 1830 i Nesset.2
Ragnhild fikk barn med Torsten Håkensson Østigård i 1856.1

Kilder/noter

 1. [S54] Nesset VII: s. 142.
 2. [S129] Nesset V: s. 275.

Marit Nilsdotter i Austigard1

K, #8710, (29. februar 1832 - )     Marit ble født den 29. februar 1832 i Eikesdal, Nesset.2
Marit fikk barn med en uregistrert person i 1852.3
Marit fikk barn med Torsten Håkensson Østigård i 1858.1
Marit giftet seg i 1866 med en uregistrert person.4 Hun og familien bodde i USA fra 1872.4

Kilder/noter

 1. [S54] Nesset VII: s. 142.
 2. [S54] Nesset VII: s. 119.
 3. [S54] Nesset VII: s. 119 & 120.
 4. [S54] Nesset VII: s. 120.

Hans Persson i Oppigard1

M, #8711, (8. april 1838 - 7. juni 1888)

Familie

Marit Tostensdotter i Oppigard (1839 - 1884)
Barn     Hans ble født den 8. april 1838 i Eikesdal, Nesset.2,1
Hans giftet seg den 23. juli 1863 i Eresfjord kyrkje, Nesset, med Marit Tostensdotter på Hattrem. De hadde sju barn.3,4 Hans Persson i Oppigard var selveier i Oppigard (bnr. 9), Eikesdal, Nesset, fra 1865 til 1888. Han overtok etter faren. Hans drev skysstasjon der. Sønnen Peder tok over i 1888.5

Hans døde den 7. juni 1888 i Eikesdal.1

Kilder/noter

 1. [S54] Nesset VII: s. 154.
 2. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 233.
 3. [S402] Eresfjord mini. 1845–79: s. 211.
 4. [S54] Nesset VII: s. 154 & 155.
 5. [S54] Nesset VII: s. 154–156.

Marit Tostensdotter i Oppigard1

K, #8712, (5. februar 1839 - 11. desember 1884)
Far*Tosten Hansson på Hattrem2,3 (1809 - 1886)
Mor*Åse Syversdotter på Hattrem3 (1811 - 1839)
3-menning 3 ganger forskjøvet til meg

Familie

Hans Persson i Oppigard (1838 - 1888)
Barn     Annet navn: Marit Tostensdotter på Hattrem.1,3
Marit ble født den 5. februar 1839 på Hattrem, Lesja.2,3
Marit giftet seg den 23. juli 1863 i Eresfjord kyrkje, Nesset, med Hans Persson i Oppigard. De hadde sju barn.4,5

Marit døde den 11. desember 1884 i Eikesdal, Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S54] Nesset VII: s. 154.
 2. [S984] Lesja mini. 1830–42: s. 138, nr. 37.
 3. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 241.
 4. [S402] Eresfjord mini. 1845–79: s. 211.
 5. [S54] Nesset VII: s. 154 & 155.

Tosten Hansson på Hattrem1

M, #8713, (1809 - 1886)
Far*Hans Tostensson på Hattrem2 (1783 - 1879)
Mor*Marit Fredriksdotter på Hattrem2 (1781 - 1863)
Søskenbarn 4 ganger forskjøvet til meg

Familie

Åse Syversdotter på Hattrem (1811 - 1839)
Barn     Tosten ble født i 1809 på Hattrem, Lesja.2
Tosten giftet seg i 1835 med Åse Syversdotter på Ulateig. De hadde tre barn.2 Tosten og Åse var innerster på Hattrem i mars 1839.1 Tosten Hansson på Hattrem var selveier på Oppistugu, Hattrem Oppigard, Lesja, fra 1845 til 1874. Han overtok etter foreldrene. Sønnen Hans tok over da han giftet seg.2

Tosten døde i 1886 i Lesja.2

Kilder/noter

 1. [S984] Lesja mini. 1830–42: s. 138, nr. 37.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 241.

Åse Syversdotter på Hattrem1

K, #8714, (11. mai 1811 - 14. mai 1839)

Familie

Tosten Hansson på Hattrem (1809 - 1886)
Barn     Annet navn: Åse Syversdotter på Ulateig.2,1
Åse ble født den 11. mai 1811 på Ulateig, Lesja.3,4 Hun ble døpt den 19. mai 1811 i Lesja kirke. Faddere: Ingeborg Andersdotter Viborg o.a.3
Åse giftet seg i 1835 med Tosten Hansson på Hattrem. De hadde tre barn.1 Åse og Tosten var innerster på Hattrem, Lesja, i mars 1839.5

Åse døde den 14. mai 1839 på Ulateig.2,1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 241.
 2. [S984] Lesja mini. 1830–42: s. 513, nr. 60.
 3. [S931] Lesja mini. 1777–1819: s. 753.
 4. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 325.
 5. [S984] Lesja mini. 1830–42: s. 138, nr. 37.

Hans Tostensson på Hattrem1,2

M, #8715, (11. desember 1783 - 1879)
Far*Tosten Olsson på Hattrem1,2 (1733 - 1818)
Mor*Anne Hansdotter på Hattrem1,2 (1747 - 1816)
Bror av 2.tippoldefar/mor til meg

Familie

Marit Fredriksdotter på Hattrem (1781 - 1863)
Barn     Hans ble født den 11. desember 1783 på Hattrem, Lesja.3,2 Ved folketellingen av 1. februar 1801 bodde Hans Tostensson på Hattrem hos Tosten Olsson og Anne Hansdotter.1 Hans Tostensson på Hattrem var selveier på Oppistugu, Hattrem Oppigard, Lesja, fra 1806 til 1845. Han overtok etter foreldrene. Sønnen Tosten fikk skjøte i 1845.2 Hans var soldat i krigen mot Sverige, trolig i 1808.2
Hans giftet seg i 1808 med Marit Fredriksdotter på Hole. De hadde fem barn.2,3

Hans døde i 1879 på Hattrem.2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Christians, Lessøe Hoved Sogn, Hattrem.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 241.
 3. [S13] Hattrem på Lesja: s. 20.

Marit Fredriksdotter på Hattrem1

K, #8716, (1781 - 1863)
Far*Fredrik Olsson på Hole2 (1736 - 1818)
Mor*Åse Endresdotter på Hole2 (1741 - 1826)
3-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Hans Tostensson på Hattrem (1783 - 1879)
Barn     Annet navn: Marit Fredriksdotter på Hole.1
Marit ble født i 1781 på Sør-Hole, Lesja.2
Marit giftet seg i 1808 med Hans Tostensson på Hattrem. De hadde fem barn.1,3

Marit døde i 1863 på Hattrem, Lesja.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 241.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 194.
 3. [S13] Hattrem på Lesja: s. 20.

Ingebjørg Aslaksdotter på Unjem1,2

K, #8717, ( - mellom 1708 og 1743)
Far*Aslak Persson i Eikesdal1,2,3 (c 1634 - c 1689)
Mor*Ingebjørg Bjørnsdotter i Eikesdal ( - c 1666)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Knut Toresson i Oppigard (1665 - e 1740)
Barn

Familie 2

Jens Ellingsson på Unjem (c 1639 - c 1707)
Barn     Annet navn: Ingebjørg Aslaksdotter i Eikesdal.
Ingebjørg (eller søstera med samme navn) fikk trolig barn med Knut Toresson på Setra ca. 1689. Det året ble han bøtelagt 24 lodd og Ingeborre Aslachsdaatter Egesdall 12 lodd sølv for leiermål.4 Ingebjørg Aslaksdotter eide 1 våg fiskeleie i odelsgods (med bygselrett), som hun hadde arvet, på Teigset, Nesset.5
Ingebjørg giftet seg med Jens Ellingsson på Unjem.1,2 Ingebjørg og Jens var brukere på Unjem, Hen, i 1701. Elling Jensson bodde også der.6,2 Ingebjørg Aslaksdotter var arving ved skiftet etter Jens Ellingsson den 17. april 1708 på Unjem. I boet var blant annet 1 flatskaftet sølvskje merket KPS og 1 ditto merket IAD (trolig enka), 4 pund 8 merker fiskeleie i odelsgods (med bygselrett) i gården og 1 våg odel (med bygsel) i Teigset (i Nesset). Formue: 306 daler 3 ort 16 skilling. Ingen gjeld er nevnt. Enka og formynderen avtalte at sønnen skulle arve eiendomsretten til bruket på Unjem, som var eldgammel odel på farens side, mens hun skulle beholde sin arv i Teigset – og mot halv landskyld få bruke Unjem i de 8–9 år mens Elling ennå var umyndig.7

Ingebjørg døde mellom 1708 og 1743.1,2

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 24 a.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 262 b.
 3. [S54] Nesset VII: s. 255.
 4. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 3, inntektsvedlegg N, sikt og sakefall 1689. Erridtz Fiords Otting. https://media.digitalarkivet.no/rk20110504788045
 5. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 27 a.
 6. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 244.
 7. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 24 a–27 b.

Eli Aslaksdotter i Utigard1

K, #8718, ( - før 1757)
Far*Aslak Persson i Eikesdal2,1 (c 1634 - c 1689)
Mor*Anne Toresdotter i Eikesdal2,1 ( - c 1726)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

De hadde ikke barn.4      Annet navn: Eli Aslaksdotter i Eikesdal.2
Eli giftet seg før 1726 med en uregistrert person.3 Eli bodde på et av Utigard-brukene i Eikesdal, Nesset, i 1743.1
Hun var arving ved skiftet etter Ingebjørg Aslaksdotter på Setra den 29. mai 1743.1


Eli døde før 1757.4

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 262 b.
 2. [S54] Nesset VII: s. 168.
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 376 a.
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 523 b.

Guri Trondsdotter i Eikesdal1

K, #8719, ( - mellom 1738 og 1745)     Annet navn: Guri Trondsdotter på Kollstad.1
Guri giftet seg med Ola Jespersson på Hågå.1 Guri og Ola var brukere i Utigard (bnr. 3), Eikesdal, Nesset, fra 1716. Sønnen Trond tok over i 1730.2,1

Guri døde trolig mellom 1738 og 1745.3,4

Kilder/noter

 1. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 690.
 2. [S54] Nesset VII: s. 89.
 3. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 229 a.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 383 b.
 5. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 699.

Trond Olsson i Eikesdal1,2,3

M, #8720, (ca. 1711 - ca. 1751)
Far*Ola Jespersson i Eikesdal1,4 ( - c 1744)
Mor*Guri Trondsdotter i Eikesdal ( - m. 1738 & 1745)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Mari Toresdotter i Utigard (c 1712 - 1780)
De hadde to barn.4 
Barn     Trond ble født ca. 1711.2 Trond var selveier i Utigard (bnr. 3), Eikesdal, Nesset, fra 1730. Han brukte 1 våg 1 pund 6 merker i 1749.4,2 Han var soldat.2
Annet navn: Trond Olsson på Frisvoll.3 Trond var selveier i Dernedgarden, Frisvoll, Nesset, fra 1742 til 1744.3
Han var kreditor ved skiftet etter Gjertrud Bjørnsdotter på Setra den 31. mai 1743: 1 daler 3 ort 12 skilling i lønn.5
Trond Olsson på Frisvoll var lagrettemann i 1744.3
Trond giftet seg med Mari Toresdotter på Setra.4
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Jespersson den 16. april 1745 i Eikesdal, Nesset: 12 daler 2 ort 14 skilling for søsknenes landskyld, hvorav han fikk 1 ort 8 skilling.6

Annet navn: Trond Olsson i Utigard.4

Trond døde ca. 1751 i Eikesdal.4

Kilder/noter

 1. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 218 a.
 2. [S1191] Eresfjordske hovedlegdsrulle 1749: legdsnr. 21. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/51369/378/
 3. [S89] Nesset VI [1990]: s. 81.
 4. [S54] Nesset VII: s. 89.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 270 a–271 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650288
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 383 a/b.

Tore Trondsson på Horne1

M, #8721, (ca. 1748 - )
Far*Trond Olsson i Eikesdal2 (c 1711 - c 1751)
Mor*Mari Toresdotter i Utigard2 (c 1712 - 1780)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Randi Endresdotter på Horne (c 1743 - 1821)
Barn     Annet navn: Tore Trondsson i Utigard.2
Tore ble født ca. 1748 i Eikesdal, Nesset.2
Tore giftet seg den 20. mai 1781 med Randi Endresdotter på Horne. De hadde tre barn.1

Kilder/noter

 1. [S276] Nesset VIII: s. 83.
 2. [S54] Nesset VII: s. 89.

Jesper Olsson i Eikesdal1,2

M, #8722
Far*Ola Jespersson i Eikesdal3,2 ( - c 1744)
Mor*Guri Trondsdotter i Eikesdal2 ( - m. 1738 & 1745)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg     Jesper Olsson i Eikesdal bodde trolig i Huset, Stor-Kollstad, Lesja, før 1742. Han er nevnt under Kollstad som «borte» i husmannsskattelisten 1742.2
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Jespersson den 16. april 1745 i Eikesdal, Nesset: 3 daler 1 ort 1 skilling i innestående arv, trolig etter mora.4


     Navnet hans ble skrevet Jesbrigt Olsøn i 1745.3

Kilder/noter

 1. «Eikesdøl».
 2. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 699.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 383 b.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 383 a/b.

Sjurd Olsson på Frisvoll1,2,3,4

M, #8723, (ca. 1716 - 1761)
Far*Ola Jespersson i Eikesdal5,4 ( - c 1744)
Mor*Guri Trondsdotter i Eikesdal ( - m. 1738 & 1745)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Gjertrud Olsdotter på Frisvoll ( - c 1747)
De hadde ikke barn.8 

Familie 2

Ildri Persdotter på Frisvoll (c 1725 - 1805)
De hadde fem barn.8 
Barn     Sjurd ble født ca. 1716.6 Han ble innrullert i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1736. Han står som gift gårdbruker i hovedlegdsrullen fra 1749.6
Sjurd giftet seg med Gjertrud Olsdotter på Øverås.4 Sjurd Olsson var selveier i Dernedgarden, Frisvoll, Nesset, fra 1744 til 1761. Han overtok etter broren Trond, trolig allerede før overdragelsen i 1744.4
Han var kreditor ved skiftet etter Endre Jonsson på Solhjell den 18. juni 1744: 2 daler 3 ort.1
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Jespersson den 16. april 1745 i Eikesdal, Nesset: 2 daler 3 ort 1 skilling i innestående arv.7

Annet navn: Sjurd Olsson Eikesdal, nevnt 1749 (i hovedlegdsrullen, hvor man gjerne stod som det man het ved innrulleringen).6,4,5
Sjurd giftet seg med Ildri Persdotter i Meringdal.8
Han var kreditor ved skiftet etter Hans Olsson i Austigard den 23. juni 1755: 16 skilling.9
Sjurd Olsson på Frisvoll var lagrettemann i 1758.8
Han var forlover for Ola Olsson på Myklebostad og Magnhild Ivarsdotter på Bogge, som ble trolovet den 24. september 1758 i Eresfjord kyrkje, Nesset.2


Sjurd døde i 1761 på Frisvoll, Nesset.4

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 359 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650377
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 10 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640054
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 364 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650962
 4. [S89] Nesset VI [1990]: s. 81.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 383 b.
 6. [S1191] Eresfjordske hovedlegdsrulle 1749: soldater, nr. 43. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/51369/379/
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 383 a/b.
 8. [S89] Nesset VI [1990]: s. 82.
 9. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 364 a–365 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650961

Gunnar Olsson på Reitan1,2

M, #8724, (ca. 1712 - 1770)
Far*Ola Jespersson i Eikesdal3 ( - c 1744)
Mor*Guri Trondsdotter i Eikesdal ( - m. 1738 & 1745)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ingebjørg Ingebrigtsdotter på Reitan (c 1717 - 1791)
De hadde to barn.6      Annet navn: Gunnar Olsson i Eikesdal.4,3
Gunnar ble født ca. 1712.4 Han ble innrullert i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1734. Han stod fremdeles i hovedlegdsrullen i 1749.4
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Jespersson den 16. april 1745 i Eikesdal, Nesset: 2 daler 3 ort 1 skilling i innestående arv.5

Gunnar giftet seg med Ingebjørg Ingebrigtsdotter på Bergset.6 Gunnar Olsson overtok etter Tore Eriksson på Reitan, Eikesdal, Nesset.6 Gunnar var bruker på Reitan fra 1753 til 1770.6
Han var verge for Brit Hansdotter i Austigard i 1755.2


Gunnar døde i 1770 på Reitan.1 Han ble jordfestet den 25. februar 1770 på Eresfjord kyrkjegard, Nesset.1

     Navnet hans ble skrevet Gunder Reiten i 1755.2

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 66 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640110
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 364 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650961
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 383 b.
 4. [S1191] Eresfjordske hovedlegdsrulle 1749: soldater, nr. 40. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/51369/378/
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 383 a/b.
 6. [S54] Nesset VII: s. 71.

Hans Olsson i Austigard1

M, #8725, (ca. 1720 - 14. januar 1755)
Far*Ola Jespersson i Eikesdal2 ( - c 1744)
Mor*Guri Trondsdotter i Eikesdal2 ( - m. 1738 & 1745)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Marit Larsdotter i Austigard (c 1703 - 1783)
De hadde ett barn.1,7 
Barn     Annet navn: Hans Olsson i Eikesdal.3,4,2
Hans ble født ca. 1720 i Eikesdal, Nesset.3
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Jespersson den 16. april 1745 i Eikesdal: 3 daler 1 ort 1 skilling i innestående morsarv.5
Hans Olsson i Eikesdal ble innrullert i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1745. Han var i 1749 annotert til de danske regimenters forsterkning, og står som gift gårdbruker i militærrullen.3
Hans giftet seg med Marit Larsdotter i Austigard.1

Hans døde den 14. januar 1755 i Austigard (bnr. 6), Eikesdal, Nesset.4,1 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 23. juni 1755. Kreditorer: Bjørn Knutsson i Oppigard, Tøri Guttormsdotter og Sjurd Olsson på Frisvoll o.a. Arvinger: Marit Larsdotter og Brit Hansdotter. I boet var blant annet 1 pund 9 merker (med bygsel over 18 merker mer) i Austigard, vurdert til 21 daler. Aktiva: 102 daler 1 ort 2 skilling. Passiva: 22–0–23. Arv: 80–0–3.6

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 364 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650961
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 383 b.
 3. [S1191] Eresfjordske hovedlegdsrulle 1749: soldater, nr. 42. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/51369/378/
 4. [S1562] 2. trondhjemske infreg, ruller 1756–61: 1756, Eresfjordske kompani, mønstringsrulle. Nr. 77. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110700277
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 383 a/b.
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 364 a–365 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650961
 7. [S54] Nesset VII: s. 117.

Ingebjørg Aslaksdotter på Setra1,2

K, #8726, ( - ca. 1742)
Far*Aslak Persson i Eikesdal1 (c 1634 - c 1689)
Mor*Anne Toresdotter i Eikesdal1 ( - c 1726)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Tore Trondsson på Setra (c 1645 - c 1708)
De hadde ikke barn.3 

Familie 2

Lars Tomasson på Setra (c 1691 - 1753 / 1754)
De hadde ikke barn.1      Annet navn: Ingebjørg Aslaksdotter i Eikesdal.
Ingebjørg giftet seg med Tore Trondsson på Setra.3 Anders Ellingsson var bruker på bnr. 3, Setra, Nesset, i 1710. Også i matrikkelen for 1711 er han oppført som bruker, mens i skattemanntallet står Ingebjørg, sammen med Åne (dreng), Brit og Søgni (hvorav ei var tjenestejente). Anders står også i matrikkelen for 1718 (men var da død).4,5,6,7,8
Annet navn: Ingebjørg Aslaksdotter på Eikesdalssetra, nevnt 1711.6 Hun ble stevnet til tinget i Eresfjord tinglag den 21. oktober 1717 av Aslak Bårdsson på Reiten, Bjørn Ellingsson på Ljørvoll, Ola Ellingsson på Nauste og Mildrid Ellingsdotter samt Ingeborg Erichsdatter (kanskje feilskrift for Ingebjørg Ellingsdotter). Saken gjaldt et sølvbelte, som hadde tilhørt avdøde Anders Ellingsson. På den innstevnedes vegne møtte hennes festemann, Lars Tomasson på Reitan, og sa at hun ikke hadde nektet å levere det fra seg. Siden Ingebjørg på Setra ikke kunne bevise at Anders hadde gitt henne beltet, ble hun dømt til å la hans arvinger få det.2
Ingebjørg giftet seg med Lars Tomasson.1 Ingebjørg og Lars bodde på Setra, Nesset.1

Ingebjørg døde ca. 1742 på Setra.1 Det ble holdt skifte etter henne den 29. mai 1743. Arvinger: Lars Tomasson på Setra, Per Aslaksson, Bergsvein Aslaksson, Aslak Bjørnsson på Ljørvoll, Kari Bjørnsdotter, Aslak Endresson på Nerås, Anne Endresdotter på Nerås, Eli Aslaksdotter i Utigard, Margrete Aslaksdotter på Øverås, Marit Jensdotter på Unjem, Marit Jensdotter på Kleiva og Kari Stolsstrand.1

     Navnet hennes ble skrevet Ingeborg Sætter i 1717.2

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 262 b.
 2. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 88 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390554
 3. [S54] Nesset VII: s. 254.
 4. [S1594] Romsdal fogderegnskap 1709–10: mappe 3, vedlegg 1, matrikkel 1710. Erridzfiordz Otting, Sætter. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307180290
 5. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Erridsfiords Otting, Setter. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181036
 6. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 9, hovedmanntall. S. 10, [Egisdals Sætter]. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181133
 7. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Sætter. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181180
 8. [S1589] Romsdal fogderegnskap 1718: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Erridtzfiordz Otting, Setter. https://media.digitalarkivet.no/rk10101507291031

Lars Tomasson på Setra1,2,3

M, #8727, (ca. 1691 - 1753 eller 1754)

Familie

Ingebjørg Aslaksdotter på Setra ( - c 1742)
De hadde ikke barn.1      Lars ble født ca. 1691.4
Annet navn: Lars Tomasson på Reitan, nevnt 1717.5,6 Han fikk bygselseddel på 1 våg 18 merker (sic) på bnr. 3, Setra, Nesset, fra Knut Bendiksson den 9. april 1717. Seddelen ble tinglyst 12. juli året etter.5
Ingebjørg Aslaksdotter på Setra ble stevnet til tinget i Eresfjord tinglag den 21. oktober 1717 av Aslak Bårdsson på Reiten, Bjørn Ellingsson på Ljørvoll, Ola Ellingsson på Nauste og Mildrid Ellingsdotter samt Ingeborg Erichsdatter (kanskje feilskrift for Ingebjørg Ellingsdotter). Saken gjaldt et sølvbelte, som hadde tilhørt avdøde Anders Ellingsson. På den innstevnedes vegne møtte hennes festemann, Lars Tomasson på Reitan, og sa at hun ikke hadde nektet å levere det fra seg. Siden Ingebjørg på Setra ikke kunne bevise at Anders hadde gitt henne beltet, ble hun dømt til å la hans arvinger få det.6

Lars giftet seg med Ingebjørg Aslaksdotter på Setra.1 Lars og Ingebjørg bodde på Setra, Nesset.1
Han var arving ved skiftet etter Ingebjørg Aslaksdotter på Setra den 29. mai 1743.1
Lars Tomasson på Setra var vurderingsmann i 1743.2
Han var verge ved skiftet etter Tore Eriksson på Reitan den 6. april 1753.7


Lars døde i 1753 eller 1754 på Setra.3,8

     Navnet hans ble skrevet Lars Sæteren i 1753.3

     Lars var halvbror av Tore Eriksson på Reitan.9,4

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 262 b.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 270 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650288
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 158 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650754
 4. [S54] Nesset VII: s. 71.
 5. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 104 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390570
 6. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 88 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390554
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 157 b–158 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650754
 8. [S54] Nesset VII: s. 255.
 9. [S54] Nesset VII: s. 70.

Bergsvein Aslaksson på Tokle1,2,3

M, #8728, (ca. 1677 - 1752)
Far*Aslak Persson i Eikesdal4,5 (c 1634 - c 1689)
Mor*Anne Toresdotter i Eikesdal4,6 ( - c 1726)
6. tippoldefar til meg

Familie

Eli Hansdotter på Tokle (c 1668 - 1746)
Tre barn levde i 1746.2 
Barn     Annet navn: Bergsvein Aslaksson i Eikesdal.6
Bergsvein ble født ca. 1677 i Eikesdal, Nesset.3,5,4
Han var verge for Marit Jensdotter den yngre i 1708.7
Bergsvein Aslaksson fikk bygselseddel på 2 våger 18 merker på bnr. 1, Øvre Tokle, Hen, fra Georg Christian von Schultz den 29. oktober 1708. Seddelen ble tinglyst 25. januar 1709.8
Bergsvein giftet seg ca. 1708 med Eli Hansdotter på Tokle.1,2,8,9 Bergsvein og Eli var brukere på bnr. 1 i 1724. Skyld: 2 våger 18 merker.10
Han var arving ved skiftet etter Ingebjørg Aslaksdotter på Setra den 29. mai 1743.6
Han var arving ved skiftet etter Eli Hansdotter på Tokle den 25. mai 1746.11


Bergsvein døde i 1752 på Øvre Tokle, Hen, av alderdom.3 Det ble holdt likpreken over ham den 8. oktober 1752 i Hen kirke.3

     Navnet hans ble skrevet Bersvend Aslachsøn Tokle i 1742.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 209 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/226/
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 410 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/428/
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 196.
 4. [S54] Nesset VII: s. 168.
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 228.
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 262 b.
 7. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 24 a.
 8. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 68 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390197
 9. [S392] Bygdebok for Eid: s. 375.
 10. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 67 b, mnr. 300. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/39192/69/
 11. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 410 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/428/
 12. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 523 b.

Marit Aslaksdotter på Ljørvoll1,2

K, #8729, ( - før 1743)
Far*Aslak Persson i Eikesdal3,1 (c 1634 - c 1689)
Mor*Anne Toresdotter i Eikesdal3,1 ( - c 1726)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Bjørn Ellingsson på Ljørvoll (o 1666 - c 1721)
De hadde tre barn.4 
Barn     Annet navn: Marit Aslaksdotter i Eikesdal.
Marit giftet seg med Bjørn Ellingsson i Eikesdal.4
Marit var bruker etter mannen på Ljørvoll, Nesset, fra ca. 1721. Sønnen Aslak overtok i 1733.4,1

Marit døde før 1743.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 262 b.
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 523 b.
 3. [S54] Nesset VII: s. 168.
 4. [S89] Nesset VI [1990]: s. 143.

Kari Bjørnsdotter på Ljørvoll1

K, #8730, ( - etter 1757)
Far*Bjørn Ellingsson på Ljørvoll3 (o 1666 - c 1721)
Mor*Marit Aslaksdotter på Ljørvoll1,2,3 ( - f 1743)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg     
Hun var arving ved skiftet etter Ingebjørg Aslaksdotter på Setra den 29. mai 1743.1

Kari giftet seg før 1757 med en uregistrert person.2

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 262 b.
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 523 b.
 3. [S89] Nesset VI [1990]: s. 143.

Margrete Aslaksdotter på Åse

K, #8731, ( - ca. 1756)
Far*Aslak Persson i Eikesdal1,2 (c 1634 - c 1689)
Mor*Anne Toresdotter i Eikesdal1,2 ( - c 1726)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Lars Endresson på Åse (c 1700 - 1761)
De hadde ikke barn.3,4      Annet navn: Margrete Aslaksdotter i Eikesdal.1
Margrete giftet seg med Lars Endresson på Hoem.3,4
Annet navn: Margrete Aslaksdotter på Øverås, nevnt 1743.2,4
Hun var arving ved skiftet etter Ingebjørg Aslaksdotter på Setra den 29. mai 1743.2
Margrete bodde på Øverås, Nesset, i 1743.2

Margrete døde ca. 1756 på Øverås.4 Det ble holdt skifte etter henne den 15. juni 1757. Kreditorer: Aslak Persson på Syltebø, Tølløv Jonsson på Horne, Bjørn Knutsson i Oppigard, Endre Persson på Solhjell og Jon Persson på Solhjell o.a. Formue: 93 daler 2 ort 12 skilling. Gjelden var like stor.5

Kilder/noter

 1. [S54] Nesset VII: s. 168.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 262 b.
 3. [S89] Nesset VI [1990]: s. 359.
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 523 b.
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 523 b–524 a.

Marit Jensdotter på Unjem1,2

K, #8732, ( - etter 1763)
Far*Jens Ellingsson på Unjem (c 1639 - c 1707)
Mor*Ingebjørg Aslaksdotter på Unjem1 ( - m. 1708 & 1743)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Hans Hansson på Unjem (c 1679 - 1762 / 1763)
Ifølge kirkeboken var han gift i 51 år. De hadde kanskje ti barn. Ifølge Raumadalsfolket var han gift med ei Synnøv.6,8      Hun ble kalt Marit Jensdotter den eldre, nevnt 1708.3
Hun var myndling av Elling Unjem i 1708.4
Hun var arving ved skiftet etter Jens Ellingsson den 17. april 1708 på Unjem, Hen.5

Marit giftet seg ca. 1712 med Hans Hansson på Frisvoll.2,6 Marit og Hans bodde på Unjem i 1743. De var trolig kårfolk der i 1762.1,2
Hun var arving ved skiftet etter Ingebjørg Aslaksdotter på Setra den 29. mai 1743.1
Marit og Hans holdt skifte den 24. juli 1759. I boet var blant annet 1½ våg (med bygselrett) i Indre Kavli, taksert til 36 daler.7

Marit døde etter 1763.6

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 262 b.
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, s. 35, nr. 307.
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 29 b.
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 24 a.
 5. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 24 a–27 b.
 6. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 426.
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 691 a–692 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/698/
 8. [S658] Raumadalsfolket [2005]: s. 360.

Marit Jensdotter på Kleiva1

K, #8733, (ca. 1707 - 1784)
Far*Jens Ellingsson på Unjem (c 1639 - c 1707)
Mor*Ingebjørg Aslaksdotter på Unjem1 ( - m. 1708 & 1743)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Lars Toresson på Kleiva (c 1695 - 1780)
Barn     Annet navn: Marit Jensdotter på Unjem.2
Marit ble født ca. 1707 på Unjem, Hen.2
Hun var myndling av Bergsvein Aslaksson i 1708.2

Hun ble kalt Marit Jensdotter den yngre, nevnt 1708.3
Hun var arving ved skiftet etter Jens Ellingsson den 17. april 1708 på Unjem.4

Marit giftet seg den 6. januar 1735 i Kors kirke, Grytten, med Lars Toresson på Kleiva. Han hadde sju barn.5,6 Marit bodde på Kleiva, Grytten.1
Hun var arving ved skiftet etter Ingebjørg Aslaksdotter på Setra den 29. mai 1743.1


Marit døde i 1784 på Kleiva.7 Hun ble jordfestet den 27. juni 1784 på Kors kirkegård, Grytten.7

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 262 b.
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 24 a.
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 30 a.
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 24 a–27 b.
 5. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 54.
 6. [S658] Raumadalsfolket [2005]: s. 178.
 7. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 228.
 8. [S658] Raumadalsfolket [2005]: s. 179.

Kari på Stolsstrand1

K, #8734, ( - etter 1743)
Far-?*Knut Toresson i Oppigard (1665 - e 1740); kanskje
Mor*Ingebjørg Aslaksdotter på Unjem2 ( - m. 1708 & 1743)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg     Kari giftet seg kanskje med Knut Ivarsson på Stolsstrand. Kari bodde på Stolsstranda, Voll, i 1743.2
Hun var arving ved skiftet etter Ingebjørg Aslaksdotter på Setra den 29. mai 1743.2


     Navnet hennes ble skrevet Karij Storstranden i 1743.2

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 264 b.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 262 b.

Lars Toresson på Kleiva1,2

M, #8735, (ca. 1695 - 1780)
Far*Tore Kleiva2 (c 1661 - 1733)

Familie

Marit Jensdotter på Kleiva (c 1707 - 1784)
Barn     Lars ble født ca. 1695.2 Han bodde hos Tore på Kleiva, Grytten, i 1701.2 Lars var selveier på Kleiva fra 1733. Han hadde overtatt etter foreldrene og fikk da skjøte på ½ våg fra Hermann Treschow og Karsten Karstensson Volkvarts. Gården ble solgt i 1743, men Lars kjøpte den tilbake 1755, og sønnen Jens fikk skjøte i 1766.3
Lars giftet seg den 6. januar 1735 i Kors kirke, Grytten, med Marit Jensdotter på Unjem. Han hadde sju barn.4,3

Lars døde i 1780 på Kleiva.5 Han ble jordfestet den 4. juni 1780 på Kors kirkegård, Grytten.5

     Navnet hans ble skrevet Lars Thorsen Kleiven fra 1734 til 1735.1

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 51 & 54.
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 251.
 3. [S658] Raumadalsfolket [2005]: s. 178.
 4. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 54.
 5. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 207.
 6. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 51.

Tore Larsson på Kleiva1

M, #8736, (1734 - )
Far*Lars Toresson på Kleiva1 (c 1695 - 1780)
Mor*Marit Jensdotter på Kleiva2 (c 1707 - 1784)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 51.
 2. [S658] Raumadalsfolket [2005]: s. 179.

Nils Olsson Stockflet1,2

M, #8737, (ca. 1701 - 1765)     Nils ble født ca. 1701.1 Hans hjemsted var i Gausdal.1 Nils var bruker i Prestgarden, Lesja, fra 1724 til 1745.1 Han var sogneprest i Lesja fra 1724 til 1745. I 1732 skrev han en orientering om «Læsøe Preste-Kalds omtrendtlige beskaffenhed».3
Nils Olsson Stockflet giftet seg tre ganger og fikk ni barn.1

Nils Olsson Stockflet solgte den umatrikulerte plassen Stirstad under Nistugu (bnr. 9) i Enstad, Lesja, i 1731 til Jens Eriksson i Lie.
Han døpte Tore Larsson på Kleiva i Lesja kirke den 29. august 1734.2
Han døpte Ingebrigt Ingebrigtsson på Kylling i Lesja kirke den 5. september 1734.2
Nils Olsson Stockflet var sogneprest i Fåberg fra 1745.1

Nils døde i 1765.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 37.
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 51.
 3. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 35 & 37.

Hans Olsson i Prestgarden1

M, #8738, ( - etter 1738)     Hans bodde i Prestgarden, Lesja, i 1734. Han tjente trolig der. En Hans i Prestgarden gikk til alters i 1733–35 og 38.1,2
Han var fadder ved dåpen til Tore Larsson på Kleiva den 29. august 1734 i Lesja kirke.1

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 51.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 46.

Knut salmaker1

M, #8739, ( - etter 1734)     
Han var fadder ved dåpen til Tore Larsson på Kleiva den 29. august 1734 i Lesja kirke.1


     Navnet hans ble skrevet Knud Sadelmager i 1734.1

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 51.

Jakob Nilsson i Prestgarden1,2

M, #8740, ( - etter 1739)     Jakob Nilsson i Prestgarden bodde i Prestgarden, Lesja, iallfall fra 1733 til 1739. Han tjente trolig der.2,1
Han var fadder ved dåpen til Tore Larsson på Kleiva den 29. august 1734 i Lesja kirke.1

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 51.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 46.

Anne Toresdotter på Kleiva1,2

K, #8741, (ca. 1701 - 8. mai 1737)
Far*Tore Kleiva3 (c 1661 - 1733)

Familie

Ola Jonsson på Kleiva (c 1691 - 1737)
De hadde tre barn.4      Anne ble født ca. 1701.2,4
Anne giftet seg den 18. august 1726 i Kors kirke, Grytten, med Ola Jonsson på Kleiva. Hun hadde født mellom trolovelsen og vielsen.1,2
Annet navn: Anne Toresdotter på Stuguflotten, nevnt 1734.5,4 Anne og Ola bodde på Stuguflotten, Lesja.5
Hun var fadder ved dåpen til Tore Larsson på Kleiva den 29. august 1734 i Lesja kirke.5


Anne Toresdotter på Kleiva døde den 8. mai 1737 på Kleivstugu, Stuguflotten, Lesja.2,4 Hun og Ola ble jordfestet den 28. juli 1737 på Lesjaverk kirkegård, Lesja.2

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 9.
 2. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. [214]
 3. [S658] Raumadalsfolket [2005]: s. 182.
 4. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 47.
 5. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 51.

Tore på Kleiva1

M, #8742, (ca. 1661 - 1733)

Familie

De kan ha hatt fler barn. Det ble holdt likpreken over kona den 6. januar 1734 i Kors kirke.4 
Barn     Tore ble født ca. 1661.2
Tore giftet seg med en uregistrert person. Tore var bruker på Kleiva, Grytten, i 1701. Lars Toresson bodde også der.2

Tore døde i 1733 på Kleiva.1 Det ble holdt likpreken over ham den 15. mars 1733 i Kors kirke, Grytten.1

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 44.
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 251.
 3. [S658] Raumadalsfolket [2005]: s. 182.
 4. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 48.

Ola Jonsson på Kleiva1,2

M, #8743, (ca. 1691 - 19. mai 1737)
Far-?*Jon; kanskje3,4

Familie

Anne Toresdotter på Kleiva (c 1701 - 1737)
De hadde tre barn.3      Ola ble født ca. 1691.5,3 Han var husmann på Kleivstugu, Stuguflotten, Lesja, i 1723 og til sin død. Det var trolig han som ryddet plassen.6
Ola giftet seg den 18. august 1726 i Kors kirke, Grytten, med Anne Toresdotter på Kleiva. Hun hadde født mellom trolovelsen og vielsen.2,5
Annet navn: Ola Jonsson på Stuguflotten.3
Han var fadder ved dåpen til Jon Larsson i 1735 i Kors kirke.4


Ola Jonsson på Kleiva døde den 19. mai 1737 på Kleivstugu.5,3 Han og Anne ble jordfestet den 28. juli 1737 på Lesjaverk kirkegård, Lesja.5

Kilder/noter

 1. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 190 & [214].
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 9.
 3. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 47.
 4. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 190.
 5. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. [214]
 6. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 46 & 47.

Lars Jonsson på Stuguflotten1,2

M, #8744, (ca. 1694 - 1755)
Far-?*Jon; kanskje2,1

Familie 1

Imbjørg Pålsdotter på Stuguflotten ( - e 1739)
Barn     Lars ble født ca. 1694.2
Lars fikk barn med Imbjørg Pålsdotter i 1735.1
Lars giftet seg ca. 1739 med Ragnhild Olsdotter. De hadde fem barn.2 Lars Jonsson på Stuguflotten og Ragnhild var husfolk på Kleivstugu, Stuguflotten, Lesja, fra ca. 1740 til hans død.2

Lars døde i 1755 på Stuguflotten, Lesja.2

Kilder/noter

 1. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 190.
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 47.

Jon

M, #8745

Familie

Barn     Jon bodde trolig i Grytten.1

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 41 & 47.
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 47.
 3. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 190.

Jon Larsson1

M, #8746, (1735 - )
Far*Lars Jonsson på Stuguflotten1 (c 1694 - 1755)
Mor*Imbjørg Pålsdotter på Stuguflotten1 ( - e 1739)     Jon ble født i 1735, utenom ekteskap.1 Han ble døpt i 1735 i Kors kirke, Grytten, av Anders Gjertsson Heiberg. Faddere: Ola Jonsson på Kleiva og Margrete Bjørnsdotter på Stuguflotten o.a.1

Kilder/noter

 1. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 190.

Anders Gjertsson Heiberg1,2,3

M, #8747, (21. september 1693 - 28. april 1743)

Familie

Han var gift to ganger og hadde iallfall to barn.1,9      Anders ble født den 21. september 1693.1 Han var sogneprest i Grytten fra 1724 til 1743.1
Hans Ellingsson i Otterholm møtte på tinget den 30. januar 1727 i Fanne tinglag. Gjertrud Persdotter Venja hadde i juni vært hos prest Anders Gjertsson Heiberg for å stoppe den kommende vielsen av Hans og festekvinna, Ågot Eriksdotter på Devoll. Gjertrud påstod at Hans tidligere hadde gitt henne ekteskapsløfte, og hun hadde i et skriv datert Moldegård 18. oktober 1726 (tinglest dagen etter) meldt å ville føre vitner på det under høsttinget – noe som hverken da eller nå hadde skjedd, og Hans fikk attest på dette fra retten.4,5
Han var debitor ved skiftet etter Lars Andersson i Breivika den 13. juni 1727: 20 daler.6
Han holdt likpreken over Erik Pedersson Lekanger den 28. juni 1740 i Veøy kirke.8


Anders døde den 28. april 1743 i Grytten, av dysenteri.1
Hans bo var kreditor ved skiftet etter Guri Olsdotter på Valved den 16. oktober 1743: 3 ort 6 skilling.3

Kilder/noter

 1. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 500.
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 449 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640465
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 303 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650322
 4. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 185 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390846
 5. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 175 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390837
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 448 a–449 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640463
 7. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 190.
 8. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 89. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16027&idx_id=16027&uid=ny&idx_side=-47
 9. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 501.

Imbjørg Pålsdotter på Stuguflotten1,2

K, #8748, ( - etter 1739)

Familie

Lars Jonsson på Stuguflotten (c 1694 - 1755)
Barn     Imbjørg tjente på Stuguflotten, Lesja, fra før 1732.1
Imbjørg fikk barn med Lars Jonsson på Stuguflotten i 1735.2
Imbjørg fikk barn med Bjerte Endresson på Stuguflotten i 1739.1

     Navnet hennes ble skrevet Ingebor Poulsdatter i 1735.2

     Imbjørg var slektning i tredje ledd av Bjerte Endresson.3,1

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 52.
 2. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 190.
 3. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 233.

Bjerte Endresson på Stuguflotten1,2

M, #8749, (ca. 1718 - 1755)     Bjerte ble født ca. 1718.2 Han var trolig i tjeneste på Stuguflotten, Lesja, fra ca. 1734. Han bodde iallfall der i 1739.3,1
Bjerte fikk barn med Imbjørg Pålsdotter i 1739.4

Bjerte druknet på vei til kirke i 1755 i Lesja.2

     Bjerte var slektning i tredje ledd av Imbjørg Pålsdotter.1,4

Kilder/noter

 1. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 233.
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 51.
 3. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 51 & 52.
 4. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 52.

Ragnhild Olsdotter på Stuguflotten1

K, #8750, ( - ca. 1766)
Far-?*Ola Olsson i Rånå ( - c 1741); kanskje2,1
Mor-?*Brit Alvsdotter i Rånå (c 1682 - 1761); kanskje2,1

Familie

Lars Jonsson på Stuguflotten (c 1694 - 1755)     Ragnhild giftet seg ca. 1739 med Lars Jonsson på Stuguflotten. De hadde fem barn.1 Ragnhild Olsdotter på Stuguflotten og Lars var husfolk på Kleivstugu, Stuguflotten, Lesja, fra ca. 1740. Hun satt kanskje der som enke i ett eller to år etter hans død.1
Ragnhild giftet seg i 1757 med en uregistrert person. De hadde ikke barn sammen.3
Annet navn: Ragnhild Olsdotter i Enstad.3

Ragnhild døde ca. 1766 i Enstad, Lesja.3

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 47.
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 139. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#141
 3. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 344.

Anders Ivarsson på Stuguflotten1

M, #8751, (1725 - 1725)
Far*Ivar Andersson på Stuguflotten1 (c 1690 - 1731)
Mor*Margrete Bjørnsdotter på Stuguflotten1 (c 1689 - 1743)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg     Anders ble født i 1725 på Stuguflotten, Lesja.1

Anders døde i 1725 på Stuguflotten.1

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 40.

Brit Knutsdotter på Stuguflotten1

K, #8752, (ca. 1721 - 1808)
Far*Knut Rolfsson på Slettom2 (c 1685 - e 1748)
Mor*Kari Endresdotter på Slettom2 ( - e 1748)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Jon Jonsson på Stuguflotten (c 1696 - 1787)
De hadde fem barn.1 
Barn     Annet navn: Brit Knutsdotter på Slettom.2
Brit ble født ca. 1721 på Slettom, Lesja.3
Brit giftet seg i 1750 med Jon Jonsson på Stuguflotten.1

Brit døde i 1808 på Stuguflotten, Lesja.1

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 41.
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 41 & 368.
 3. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 368.

Henning Austigard1

M, #8753
Far*Torstein Austigard1 (1908 - 1990)
Mor*Gunnvor Vike1 (1913 - 2011)
6-menning til meg

Kilder/noter

 1. [S54] Nesset VII: s. 144.

Kristian Austigard1

M, #8754
Far*Torstein Austigard1 (1908 - 1990)
Mor*Gunnvor Vike1 (1913 - 2011)
6-menning til meg

Kilder/noter

 1. [S54] Nesset VII: s. 144.

Åse Austigard1

K, #8755
Far*Torstein Austigard1 (1908 - 1990)
Mor*Gunnvor Vike1 (1913 - 2011)
6-menning til meg

Kilder/noter

 1. [S54] Nesset VII: s. 145.

Sigrid Austigard1

K, #8756
Far*Torstein Austigard1 (1908 - 1990)
Mor*Gunnvor Vike1 (1913 - 2011)
6-menning til meg

Kilder/noter

 1. [S54] Nesset VII: s. 146.

Tor Gunnar Austigard1

M, #8757
Far*Torstein Austigard1 (1908 - 1990)
Mor*Gunnvor Vike1 (1913 - 2011)
6-menning til meg

Kilder/noter

 1. [S54] Nesset VII: s. 146.

Knut Ivarsson på Stolsstrand1

M, #8758

Familie

Kari Stolsstrand ( - e 1743)     Knut giftet seg kanskje med Kari Stolsstrand. Knut Ivarsson bodde på Stolsstranda, Voll, i ca. 2–3 år omkring 1740. Både før og etter ham skal gården ha ligget øde i mange år.1

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 688.

Hans Hansson på Unjem1

M, #8759, (ca. 1679 - 1762 eller januar 1763)
Far*Hans Sørensson på Frisvoll2,3 (c 1611 - c 1681)
Mor*Kari Knutsdotter på Frisvoll2,3 ( - m. 1719 & 1725)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Marit Jensdotter på Unjem ( - e 1763)
Ifølge kirkeboken var han gift i 51 år. De hadde kanskje ti barn. Ifølge Raumadalsfolket var han gift med ei Synnøv.1,13      Annet navn: Hans Hansson på Frisvoll.2,3
Hans ble født ca. 1679 på Øvre Frisvoll, Eid, Romsdal.1
Han var arving ved skiftet etter Hans Sørensson på Frisvoll den 6. april 1682: 74 daler 2 ort 14 skilling i løsøre pluss 33–1–2 i tilstående gjeld.4,3
Eli Hansdotter, Søren Hansson, Knut Hansson og Hans Hansson eide 1 våg 18 merker på Nedre Frisvoll, Eid, Romsdal, iallfall fra 1695 til 1724.5,6,7
Hans giftet seg ca. 1712 med Marit Jensdotter på Unjem.8,1
Hans Hansson på Frisvoll kjøpte 1 pund 21 merker på Unjem, Hen, i 1713.3 Arvingene etter (faren) Hans på Frisvoll eide 1 våg 2 pund på Indre Kavli, Hen, i 1724.9 Hans og Marit bodde på Unjem i 1743. De var trolig kårfolk der i 1762.10,8 Hans og Marit holdt skifte den 24. juli 1759. I boet var blant annet 1½ våg (med bygselrett) i Indre Kavli, taksert til 36 daler.11

Hans døde i 1762 eller januar 1763 på Unjem.1 Det ble holdt likpreken over ham den 6. januar 1763 i Hen kirke.1

Hans Hansson på Unjem var slektning av Erik Midgard.2

Hans Hansson på Unjem var slektning av Jakob Olsson i Torvika.2

Ifølge Raumadalsfolket var Per Ivarsson på Unjem svigersønn av Hans Hansson på Unjem, men kronologien passer dårlig med dattera hans som mor til Pers barn.12

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 426.
 2. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 109 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/118/
 3. [S392] Bygdebok for Eid: s. 376.
 4. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 109 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/118/
 5. [S1181] Romsdal fogderegnskap 1695–96: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1695. Ræven Otting, Frisvold. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47750/32/
 6. [S947] Romsdal eksaminasjonsprotokoll 1724: fol. 102 b, mnr. 266. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/39191/101/
 7. [S392] Bygdebok for Eid: s. 360.
 8. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, s. 35, nr. 307.
 9. [S947] Romsdal eksaminasjonsprotokoll 1724: fol. 117 b, mnr. 306. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/39191/116/
 10. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 262 b.
 11. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 691 a–692 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/698/
 12. [S658] Raumadalsfolket [2005]: s. 361.
 13. [S658] Raumadalsfolket [2005]: s. 360.

Jens Ellingsson på Unjem1,2,3

M, #8760, (ca. 1639 - ca. 1707)
Far*Elling Olsson på Unjem3 (o 1570 - )

Familie

Ingebjørg Aslaksdotter på Unjem ( - m. 1708 & 1743)
Barn     Jens ble født ca. 1639.2,4 Elling Olsson, Knut Ellingsson og Jens Ellingsson var brukere på Unjem, Hen, i 1664. De drev 3 våger ½ pund, som var hele gården.2
Han var verge ved skiftet etter Ågot Ellingsdotter på Moa den 18. april 1687.3

Jens giftet seg med Ingebjørg Aslaksdotter i Eikesdal.1,5 Jens og Ingebjørg var brukere på Unjem i 1701. Elling Jensson bodde også der.4,5

Jens døde ca. 1707 på Unjem.1 Det ble holdt skifte etter ham den 17. april 1708 på Unjem. Arvinger: Ingebjørg Aslaksdotter, Elling Jensson, Marit Jensdotter den eldre og Marit Jensdotter den yngre. I boet var blant annet 1 flatskaftet sølvskje merket KPS og 1 ditto merket IAD (trolig enka), 4 pund 8 merker fiskeleie i odelsgods (med bygselrett) i gården og 1 våg odel (med bygsel) i Teigset (i Nesset). Formue: 306 daler 3 ort 16 skilling. Ingen gjeld er nevnt. Enka og formynderen avtalte at sønnen skulle arve eiendomsretten til bruket på Unjem, som var eldgammel odel på farens side, mens hun skulle beholde sin arv i Teigset – og mot halv landskyld få bruke Unjem i de 8–9 år mens Elling ennå var umyndig.6

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 24 a.
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 26, Vndgiem. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191024
 3. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 68 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620226
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 244.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 262 b.
 6. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 24 a–27 b.

Elling Jensson på Unjem1,2,3

M, #8761, (ca. 1694 - før 1743)
Far*Jens Ellingsson på Unjem2,3 (c 1639 - c 1707)
Mor*Ingebjørg Aslaksdotter på Unjem2 ( - m. 1708 & 1743)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg     Elling ble født ca. 1694.3,4 Han bodde hos Jens Ellingsson og Ingebjørg Aslaksdotter på Unjem, Hen, i 1701.3,5
Han var myndling av Elling Unjem i 1708.2
Elling Jensson var arving ved skiftet etter Jens Ellingsson den 17. april 1708 på Unjem. I boet var blant annet 1 flatskaftet sølvskje merket KPS og 1 ditto merket IAD (trolig enka), 4 pund 8 merker fiskeleie i odelsgods (med bygselrett) i gården og 1 våg odel (med bygsel) i Teigset (i Nesset). Formue: 306 daler 3 ort 16 skilling. Ingen gjeld er nevnt. Enka og formynderen avtalte at sønnen skulle arve eiendomsretten til bruket på Unjem, som var eldgammel odel på farens side, mens hun skulle beholde sin arv i Teigset – og mot halv landskyld få bruke Unjem i de 8–9 år mens Elling ennå var umyndig.6

Elling Jensson døde før 1743.5

Kilder/noter

 1. Eller Ellend.
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 24 a.
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 244.
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 27 b.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 262 b.
 6. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 24 a–27 b.

Elling på Unjem1,2

M, #8762, (ca. 1657 - før 1711)     Elling ble født ca. 1657.2
Elling var bruker på Unjem, Hen, i 1701. Én sønn er oppført i manntallet.2
Elling på Unjem var verge for Elling Jensson og Marit Jensdotter den eldre i 1708.1


Elling på Unjem døde trolig før 1711.3

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 24 a.
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 244.
 3. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Romsdals-Otting, Undgiem.

Anne Knutsdotter i Holsgrinde1

K, #8763, ( - etter 1752)

Familie

Ola Persson i Holsgrinde ( - e 1752)
De hadde iallfall to barn.2      Anne giftet seg med Ola Persson.2 Anne og Ola bodde i Holsgrinde, Sør-Hole, Lesja, iallfall fra 1723 til 1752.2,1
Hun var fadder ved dåpen til Tore Larsson på Kleiva den 29. august 1734 i Lesja kirke.1

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 51.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 198.

Ola Persson i Holsgrinde1

M, #8764, ( - etter 1752)

Familie

Anne Knutsdotter i Holsgrinde ( - e 1752)
De hadde iallfall to barn.1      Ola giftet seg med Anne Knutsdotter.1 Ola og Anne bodde i Holsgrinde, Sør-Hole, Lesja, iallfall fra 1723 til 1752.1,2
Ole Pedersøn Hoelen var fadder ved dåpen til Ola Toresson i Bakken den 2. februar 1748 i Lesja kirke.3

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 198.
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 51.
 3. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 326, Festô Purificationis M: https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470265

Anne Guttormsdotter i Prestgarden1

K, #8765, ( - etter 1738)     Anne bodde i Prestgarden, Lesja, i 1734. Hun tjente trolig der. Ei Anne i Prestgarden gikk til alters i 1733–34 og 1736–38.1,2
Hun var fadder ved dåpen til Tore Larsson på Kleiva den 29. august 1734 i Lesja kirke.1

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 51.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 46.

Syver på Hauje1

M, #8766, ( - etter 1620)     Syver bodde på Hauje, Lesja, i 1620.2 Håken Sveinsson på Hattrem ble bøtelagt for å ha stukket Syver på Hauje med kniv i 1620.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 233.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 273.

Alv på Viste1

M, #8767, ( - etter 1629)     Alv bodde på Viste, Vågå, i 1629.1 Håken Sveinsson på Hattrem fikk bot for å ha stukket Alv på Viste i 1629.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 233.

Johannes Håkensson på Hattrem1,2

M, #8768, (ca. 1630 - etter 1690)
Far*Håken Sveinsson på Hattrem3,1 ( - c 1667)
Mor*Brit Trondsdotter på Hattrem3,1 ( - e 1667)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg     Johannes ble født ca. 1630 på Hattrem, Lesja.1 Johannes var bruker på Systugu, Hattrem Oppigard, Lesja. Etter ham overtok brordattera Mari (s.d.).4,5 Han og Jørn Håkensson på Hattrem var kirkeverger i Lesja kirke ca. 1683.2

Johannes døde etter 1690.5

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 233.
 2. [S1485] Kirkestoler for Lesja prestegjeld: protokoll 2, e-side 7 b. http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=kslesja&sideid=370
 3. [S985] Nord-Gudbrandsdal skifteprotokoll 1658–73: fol. 182 b.
 4. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 235. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109#238
 5. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 236. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109#239

Marit Håkensdotter på Hattrem1,2,3

K, #8769, (ca. 1633 - 1726)
Far*Håken Sveinsson på Hattrem3,2 ( - c 1667)
Mor*Brit Trondsdotter på Hattrem3,2 ( - e 1667)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg     Marit ble født ca. 1633 på Hattrem, Lesja.2

Marit døde i 1726 på Hattrem (trolig ugift).2,4

Kilder/noter

 1. Eller Mari.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 233.
 3. [S985] Nord-Gudbrandsdal skifteprotokoll 1658–73: fol. 182 b.
 4. [S13] Hattrem på Lesja: s. 18.

Trond Håkensson på Hattrem1

M, #8770
Far*Håken Sveinsson på Hattrem2,1 ( - c 1667)
Mor*Brit Trondsdotter på Hattrem2,1 ( - e 1667)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg     Trond døde på Hattrem, Lesja.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 233.
 2. [S985] Nord-Gudbrandsdal skifteprotokoll 1658–73: fol. 182 b.

Guri Håkensdotter på Hattrem1,2

K, #8771
Far*Håken Sveinsson på Hattrem1,2 ( - c 1667)
Mor*Brit Trondsdotter på Hattrem1,2 ( - e 1667)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Kilder/noter

 1. [S985] Nord-Gudbrandsdal skifteprotokoll 1658–73: fol. 182 b.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 233.

Mari Jørnsdotter på Hattrem1

K, #8772, (ca. 1663 - 1752)
Far*Jørn Håkensson på Hattrem2 (c 1628 - c 1688)
Mor*Sigrid Tostensdotter på Hattrem2 ( - e 1688)
7. tippoldemor til meg

Familie

Ola Sevaldsson på Hattrem (c 1658 - c 1712)
De hadde seks barn.1 
Barn     Mari ble født ca. 1663 i Lesja.2
Mari giftet seg med Ola Sevaldsson.1 Mari og Ola var brukere på Systugu, Hattrem Oppigard, Lesja, i 1694. Han eide 3½ alen vadmel i bruket. De hadde overtatt etter hennes farbror Johannes (s.d.). Ola og Maris sønn Ola tok over etter dem, antakelig ca. 1715.1,3

Mari døde i 1752 i Lesja.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 236. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109#239
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 240.
 3. [S1547] Gudbrandsdal fogderegnskap 1694: vedlegg A, matrikkel 1694. Lædtzøe Sogn, Hattrem. https://media.digitalarkivet.no/rk10041201250180

Marit Jørnsdotter på Hattrem1

K, #8773, ( - etter 1688)
Far*Jørn Håkensson på Hattrem1 (c 1628 - c 1688)
Mor*Sigrid Tostensdotter på Hattrem1 ( - e 1688)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg     Marit døde etter 1688.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 240.

Fredrik Olsson på Hole1

M, #8774, (1736 - 1818)
Far*Ola Fredriksson på Hole1 (c 1711 - 1769)
Mor*Anne Jonsdotter på Hole1 (c 1708 - 1774)
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Åse Endresdotter på Hole (1741 - 1826)
Barn     Fredrik ble født i 1736 i Lesja.1
Fredrik giftet seg med Åse Endresdotter på Hågå. De hadde åtte barn.1 Fredrik og Åse var selveiere på Nistugu, Sør-Hole, Lesja, fra 1769 til 1797. De overtok etter foreldrene hans.1

Fredrik døde i 1818 i Lesja.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 194.

Åse Endresdotter på Hole1

K, #8775, (1741 - 1826)

Familie

Fredrik Olsson på Hole (1736 - 1818)
Barn     Annet navn: Åse Endresdotter på Hågå.2
Åse ble født i 1741 på Hågå, Lesja.2
Åse giftet seg med Fredrik Olsson på Hole. De hadde åtte barn.1 Åse og Fredrik var selveiere på Nistugu, Sør-Hole, Lesja, fra 1769 til 1797. De overtok etter foreldrene hans.1

Åse døde i 1826 i Lesja.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 194.
 2. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 716.

Kirsten Hansdotter på Molde1,2

K, #8776, ( - etter 1692)

Familie

Mattis Persson (c 1666 - 1740)
Den 1. oktober 1691 ble det betalt 12 skilling for kirkegårdsjorden til barnet.2      Kirsten fikk barn med Mattis Persson i 1691 i Molde. Hun ble i 1692 bøtelagt for leiermål. Grunnet fattigdom var boten 1 daler, så nedsatt ytterligere til 17 skilling.1,2

Kilder/noter

 1. [S987] Romsdal fogderegnskap 1692: O. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47748/162/
 2. [S989] Molde kirke, regnskap 1690–1745: fol. 4 b.

Ola Fredriksson på Hole1,2

M, #8777, (ca. 1711 - 1769)
Far*Fredrik Olsson på Hole2 ( - e 1744)
Mor*Randi Kristoffersdotter på Hole2 (c 1681 - 1754)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Anne Jonsdotter på Hole (c 1708 - 1774)
De hadde sju barn.2 
Barn     Ola ble født ca. 1711 på Sør-Hole, Lesja.2
Ola giftet seg i 1735 med Anne Jonsdotter på Rolstad.2
Han var debitor ved skiftet etter Tosten Rasmusson på Stokke den 6. februar 1744: Ola Fredriksson og/eller faren Fredrik Olsson på Hole i Lesja skyldte 7 daler 2 ort til boet for 6 tønner sild, som Sjurd Devoll skulle ha mottatt på deres vegne.3
Ola Fredriksson på Hole var byggmester i Lesja kirke. Den stod ferdig i 1749.2,4 Han og Anne var selveiere på Nistugu, Sør-Hole, Lesja, til 1769. De overtok etter foreldrene hans, trolig i slutten av 1740-årene. Etter Olas død tok sønnen Fredrik over.2

Ola døde i 1769 på Sør-Hole.2

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 325 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650344
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 194.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 325 a–327 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650343
 4. [S978] Lesja kyrkje 1750–2000: s. [3]

Anne Jonsdotter på Hole1

K, #8778, (ca. 1708 - 1774)
Far*Jon Fredriksson på Rolstad2 (c 1675 - 1730)
Mor*Guri Engebretsdotter på Rolstad2 (o 1672 - 1743)
Søster av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ola Fredriksson på Hole (c 1711 - 1769)
De hadde sju barn.1 
Barn     Annet navn: Anne Jonsdotter på Rolstad.2
Anne ble født ca. 1708.2
Anne giftet seg i 1735 med Ola Fredriksson på Hole.1 Anne Jonsdotter på Hole og Ola var selveiere på Nistugu, Sør-Hole, Lesja, til 1769. De overtok etter foreldrene hans, trolig i slutten av 1740-årene. Etter Olas død tok sønnen Fredrik over.1

Anne døde i 1774 på Sør-Hole, Lesja.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 194.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 608.

Jon Fredriksson på Rolstad1

M, #8779, (ca. 1675 - 1730)
Far*Fredrik Olsson på Rolstad1 (c 1637 - 1727)
Mor*Anne Jonsdotter på Rolstad1 (o 1635 - 1729)
5. tippoldefar til meg

Familie

Guri Engebretsdotter på Rolstad (o 1672 - 1743)
Barn     Jon ble født ca. 1675.1
Jon giftet seg ca. 1703 med Guri Engebretsdotter. De hadde fem barn.1 Jon Fredriksson på Rolstad og Guri var selveiere på Nørdre Rolstad, Lesja, fra 1712 til 1730. De overtok etter foreldrene hans. Etter Jons død satt Guri med gården til sønnen Fredrik tok over i 1732.2

Jon døde i 1730 på Nørdre Rolstad.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 608.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 607 & 608.

Guri Engebretsdotter på Rolstad1

K, #8780, (omkring 1672 - 1743)
5. tippoldemor til meg

Familie

Jon Fredriksson på Rolstad (c 1675 - 1730)
Barn     Guri ble født omkring 1672.2,1
Guri giftet seg ca. 1703 med Jon Fredriksson på Rolstad. De hadde fem barn.1 Guri Engebretsdotter på Rolstad og Jon var selveiere på Nørdre Rolstad, Lesja, fra 1712 til 1730. De overtok etter foreldrene hans. Etter Jons død satt Guri med gården til sønnen Fredrik tok over i 1732.3

Guri døde i 1743 på Nørdre Rolstad.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 608.
 2. [S969] Bygdebok for Lesja oppgir ca. 1670, men også at hun fødte barn ca. 1719.
 3. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 607 & 608.

Ola Eriksson Kolstad1,2

M, #8781, ( - etter 1693)

Familie

Johanne Jensdotter Fris ( - 1741 / 1742)     Hans hjemsted var trolig Kolstad, Ringebu.1,2
Ola fikk barn med Johanne Jensdotter ca. 1693 i Molde. Den 26. juni 1693 ble det betalt 3 ort for hennes barns gravsted i kirken. Hun ble stevnet for leiermål den 5. oktober. Faren hennes møtte og sa at Ola ville gifte seg med Johanne, men det skjedde ikke. Nøyaktig ett år senere ble hun bøtelagt 12 lodd sølv. Han var ikke lenger på stedet og slapp foreløpig unna.1,3,4

     Navnet hans ble skrevet Olle Eriksen Kaalstad i 1694.2

Kilder/noter

 1. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 85 b.
 2. [S988] Romsdal fogderegnskap 1693–94: 1694, N. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47749/284/
 3. [S989] Molde kirke, regnskap 1690–1745: fol. 6 b.
 4. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 22 b.

Johanne Jensdotter Fris1,2

K, #8782, ( - 1741 eller 1742)
Far*Jens Jensson Fris1 (c 1630 - m. 1693 & 1704)
Mor*Marit Jorisdotter Non ( - c 1670)

Familie

Ola Eriksson Kolstad ( - e 1693)     Johanne fikk barn med Ola Eriksson Kolstad ca. 1693 i Molde. Den 26. juni 1693 ble det betalt 3 ort for hennes barns gravsted i kirken. Hun ble stevnet for leiermål den 5. oktober. Faren hennes møtte og sa at Ola ville gifte seg med Johanne, men det skjedde ikke. Nøyaktig ett år senere ble hun bøtelagt 12 lodd sølv. Han var ikke lenger på stedet og slapp foreløpig unna.1,3,4 Johanne bodde i Molde iallfall fra 1693 til 1694.3,2 Johanne Jensdotter og Ingeborg Jensdotter gav såkalte Jens Jenssons gård (med grunn) i Molde til Jakob Ottosson Fris. De testamenterte eiendommen til ham 25. mai 1741 (med kongelig godkjennelse 4. august samme år).5

Johanne døde trolig i 1741 eller 1742.5

Kilder/noter

 1. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 85 b.
 2. [S988] Romsdal fogderegnskap 1693–94: 1694, N. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47749/284/
 3. [S989] Molde kirke, regnskap 1690–1745: fol. 6 b.
 4. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 22 b.
 5. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 187 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650447

Jens Jensson Fris1,2,3

M, #8783, (ca. 1630 - mellom 1693 og 1704)

Familie

Marit Jorisdotter Non ( - c 1670)
De hadde to barn. 
Barn     Jens ble født ca. 1630.3 Jens bodde i Molde i 1664 og hadde borgerskap i Trondheim. Han var fremdeles i Molde i 1690.3,1
Jens giftet seg med Marit Jorisdotter Non.4

Jens døde mellom 1693 og 1704.5,6
Niels Pederssen Assens kjøpte huset og grunnen til avdøde Jens Jensson i Molde.6

Kilder/noter

 1. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 58 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650460
 2. [S244] Molde bys historie I: s. 107. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014062305092#110
 3. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 189.
 4. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 50 a.
 5. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 85 b.
 6. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 13 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650016

Kari Syversdotter på Hattrem1

K, #8784, ( - ca. 1690)

Familie

Tosten Jørnsson på Hattrem (c 1654 - 1737)
Barn     Kari giftet seg med Tosten Jørnsson på Hattrem.1

Kari døde ca. 1690 på Hattrem, Lesja.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 240.
 2. [S13] Hattrem på Lesja: s. 19.

Syver Tostensson på Hattrem1

M, #8785, (ca. 1686 - )
Far*Tosten Jørnsson på Hattrem1 (c 1654 - 1737)
Mor*Kari Syversdotter på Hattrem1 ( - c 1690)
Bror av 4.tippoldefar/mor til meg     Syver ble født ca. 1686.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 240.

Jørn Tostensson på Hattrem1

M, #8786, (ca. 1688 - etter 1741)
Far*Tosten Jørnsson på Hattrem1,2 (c 1654 - 1737)
Mor*Kari Syversdotter på Hattrem1,2 ( - c 1690)
Bror av 4.tippoldefar/mor til meg     Jørn ble født ca. 1688.1,2
Jørn giftet seg før 1741 med en uregistrert person.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 240.
 2. [S13] Hattrem på Lesja: s. 19.

Lars Larsson i Gongstad1

M, #8787, (ca. 1696 - 1772)

Familie

Rønnaug Kristoffersdotter i Gongstad (o 1690 - 1766)     Lars ble født ca. 1696.1
Lars giftet seg med Rønnaug Kristoffersdotter. De hadde seks barn sammen.1
Lars og Rønnaug var brukere i Gongstad, Lesja, fra 1727. Han overtok etter foreldrene. Sønnen Kristoffer etterfulgte dem som bruker, antakelig i 1750-årene.1

Lars døde i 1772 i Lesja.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 220.

Rønnaug Kristoffersdotter i Gongstad1

K, #8788, (omkring 1690 - 1766)
Far*Kristoffer Syversson på Hole2 ( - c 1710)
Mor*Eli Amundsdotter på Hole2 (c 1655 - 1728)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Jørn Toresson på Tallerås ( - c 1716)

Familie 2

Lars Larsson i Gongstad (c 1696 - 1772)     Annet navn: Rønnaug Kristoffersdotter på Hole.2
Rønnaug ble født omkring 1690 på Sør-Hole, Lesja.3,2
Rønnaug giftet seg med Jørn Toresson på Tallerås.2
Rønnaug giftet seg med Lars Larsson i Gongstad. De hadde seks barn sammen.1
Rønnaug og Lars var brukere i Gongstad, Lesja, fra 1727. Han overtok etter foreldrene. Sønnen Kristoffer etterfulgte dem som bruker, antakelig i 1750-årene.1

Rønnaug døde i 1766 i Lesja.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 220.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 179.
 3. [S969] Bygdebok for Lesja oppgir ca. 1685, men hun fødte barn i 1736.

Jørn Toresson på Tallerås1

M, #8789, ( - ca. 1716)

Familie

Rønnaug Kristoffersdotter i Gongstad (o 1690 - 1766)     Jørn bodde på Tallerås, Dovre.1
Jørn giftet seg med Rønnaug Kristoffersdotter på Hole.1

Jørn døde ca. 1716.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 179.

Tore Tostensson på Hattrem1

M, #8790, (ca. 1693 - )
Far*Tosten Jørnsson på Hattrem1 (c 1654 - 1737)
Mor*Anne Persdotter på Hattrem1 (c 1670 - 1743)
Bror av 4.tippoldefar/mor til meg     Tore ble født ca. 1693 på Hattrem, Lesja.1,2
Tore og broren Ola var brukere på Isaksbø, Lesja, fra omkring 1730 til 1739. Ola bodde der i 1732 og 33, men var kommet til Hattrem i 1736.3,4

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 240.
 2. [S13] Hattrem på Lesja: s. 19.
 3. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 410.
 4. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 1, 173 & 202.

Per Tostensson på Hattrem1

M, #8791, (ca. 1696 - )
Far*Tosten Jørnsson på Hattrem1,2 (c 1654 - 1737)
Mor*Anne Persdotter på Hattrem1,2 (c 1670 - 1743)
Bror av 4.tippoldefar/mor til meg     Per ble født ca. 1696 på Hattrem, Lesja.1,2
Per Tostensson på Hattrem og Håken Tostensson på Hattrem kjøpte i Nordistugu, Hogsvål, Lesja, i 1726. De fikk da skjøte gjennom odelsretten.3

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 240.
 2. [S13] Hattrem på Lesja: s. 19.
 3. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 676.

Håken Tostensson på Hattrem1

M, #8792, (ca. 1700 - )
Far*Tosten Jørnsson på Hattrem1 (c 1654 - 1737)
Mor*Anne Persdotter på Hattrem1 (c 1670 - 1743)
Bror av 4.tippoldefar/mor til meg     Håken ble født ca. 1700 på Hattrem, Lesja.1,2
Per Tostensson på Hattrem og Håken Tostensson på Hattrem kjøpte i Nordistugu, Hogsvål, Lesja, i 1726. De fikk da skjøte gjennom odelsretten.3

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 240.
 2. [S13] Hattrem på Lesja: s. 19.
 3. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 676.

Endre Tostensson på Hattrem1,2

M, #8793, (ca. 1708 - etter 1741)
Far*Tosten Jørnsson på Hattrem1,2 (c 1654 - 1737)
Mor*Anne Persdotter på Hattrem1,2 (c 1670 - 1743)
Bror av 4.tippoldefar/mor til meg     Endre ble født ca. 1708 på Hattrem, Lesja.1,2

Endre døde etter 1741.2 En Endre opplending bodde i Molde i 1746 og en Endre Tostensson i 1751.3,4

Kilder/noter

 1. [S990] Nord-Gudbrandsdal skifteprotokoll 1719–26: fol. 144 b.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 240.
 3. [S633] Molde mt. 1746 (db): Huus mænd og arbeids Folk.
 4. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 24. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610015

Tosten Tostensson på Hattrem1,2

M, #8794, (ca. 1713 - )
Far*Tosten Jørnsson på Hattrem2,3 (c 1654 - 1737)
Mor*Anne Persdotter på Hattrem2,3 (c 1670 - 1743)
Bror av 4.tippoldefar/mor til meg     Tosten ble født ca. 1713 på Hattrem, Lesja.2,3
Han var fadder ved dåpen til Ingebrigt Ingebrigtsson på Kylling den 5. september 1734 i Lesja kirke.1

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 51.
 2. [S990] Nord-Gudbrandsdal skifteprotokoll 1719–26: fol. 144 b.
 3. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 240.

Ingebrigt Ingebrigtsson på Kylling1

M, #8795, (1734 - )     Ingebrigt ble født i 1734 på Kylling, Grytten.1 Han ble døpt den 5. september 1734 i Lesja kirke av Nils Olsson Stockflet. Faddere: Tosten Tostensson på Hattrem o.a.1

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 51.

Bjørn Ellingsson på Ljørvoll1,2,3

M, #8796, (omkring 1666 - ca. 1721)
Far*Elling Olsson i Eikesdal4 (c 1614 - 1688)
Mor*Brit Bjørnsdotter i Eikesdal4 ( - c 1677)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Marit Aslaksdotter på Ljørvoll ( - f 1743)
De hadde tre barn.1 
Barn     Bjørn ble født omkring 1666 i Eikesdal, Nesset. Han ble oppgitt å være 40 år gammel i 1701, men står ikke sammen med storebroren i manntallet fra 1666.3,5 Han var myndling av Bjørn Bårdsson i Fredsvik i 1678.4
Han var arving ved skiftet etter Brit Bjørnsdotter i Eikesdal den 8. mai 1678: 36 daler 1 ort 4 skilling.6

Annet navn: Bjørn Ellingsson i Eikesdal, nevnt 1688.4,7,8
Han var kreditor ved skiftet etter Marit Ellingsdotter i Høvika den 1. oktober 1688: 2 ort.9
Bjørn var bruker på Vestre, Ljørvoll, Nesset, fra 1693.1
Bjørn giftet seg med Marit Aslaksdotter i Eikesdal.1 I manntallet av 1701 står Bjørn som bruker på Vestre Ljørvoll. Aslak Bjørnsson, Elling Bjørnsson og Bjørn Andersson var også der. Etter Bjørns død overtok enka.3,1 Aslak Bårdsson på Reiten, Bjørn Ellingsson på Ljørvoll, Ola Ellingsson på Nauste og Mildrid Ellingsdotter samt Ingeborg Erichsdatter (kanskje feilskrift for Ingebjørg Ellingsdotter) stevnet Ingebjørg Aslaksdotter på Setra til tinget i Eresfjord tinglag den 21. oktober 1717. Saken gjaldt et sølvbelte, som hadde tilhørt avdøde Anders Ellingsson. På den innstevnedes vegne møtte hennes festemann, Lars Tomasson på Reitan, og sa at hun ikke hadde nektet å levere det fra seg. Siden Ingebjørg på Setra ikke kunne bevise at Anders hadde gitt henne beltet, ble hun dømt til å la hans arvinger få det.2

Bjørn døde ca. 1721 på Ljørvoll, Nesset.1

     Navnet hans ble skrevet biørn lervolden i 1717.2

Kilder/noter

 1. [S89] Nesset VI [1990]: s. 143.
 2. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 88 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390554
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 227.
 4. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 31 b.
 5. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 380, nr. 5. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191201
 6. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 31 b–32 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620039
 7. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 13 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630019
 8. [S54] Nesset VII: s. 88.
 9. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 13 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630018

Tore Trondsson på Setra1

M, #8797, (ca. 1645 - ca. 1708)

Familie

Ingebjørg Aslaksdotter på Setra ( - c 1742)
De hadde ikke barn.2      Tore ble født ca. 1645 på Setra, Nesset.2 Tore var bruker på bnr. 3, Setra, Nesset, i 1665 sammen med faren.2
Tore giftet seg med Ingebjørg Aslaksdotter i Eikesdal.2

Tore døde ca. 1708 på Setra.2

Kilder/noter

 1. [S54] Nesset VII: s. 168.
 2. [S54] Nesset VII: s. 254.

Jon Aslaksson i Eikesdal1

M, #8798, (ca. 1684 - før 1726)
Far*Aslak Persson i Eikesdal1 (c 1634 - c 1689)
Mor*Anne Toresdotter i Eikesdal1 ( - c 1726)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg     Jon ble født ca. 1684 i Eikesdal, Nesset.1

Jon døde før 1726, uten barn.1,2

Kilder/noter

 1. [S54] Nesset VII: s. 168.
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 523 b.

Lars Endresson på Åse1,2,3

M, #8799, (ca. 1700 - 1761)

Familie 1

Margrete Aslaksdotter på Åse ( - c 1756)
De hadde ikke barn.4,7 

Familie 2

Gjertrud Andersdotter på Åse (c 1730 - 1758)

Familie 3

Dordi Olsdotter på Åse (o 1719 - 1809)
De hadde to barn.4 
Barn     Annet navn: Lars Endresson på Hoem.4
Lars ble trolig født ca. 1700 på Hoem, Nesset.5,6
Lars giftet seg med Margrete Aslaksdotter i Eikesdal.4,7 Lars var bruker i Småskogan, Øverås, Nesset, fra 1726 til 1761.4
Han var verge for Henrik Knutsson på Øverås i 1745. Lars var fremdeles hans formynder året etter.1,8

Annet navn: Lars Endresson på Øverås, nevnt 1746.7,8,4
Lars giftet seg den 1. januar 1758 i Eresfjord kyrkje, Nesset, med Gjertrud Andersdotter på Åse.2,4
Lars giftet seg i 1759 med Dordi Olsdotter på Nesset.4

Lars døde i 1761 på Øverås, Nesset.4

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 398 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/417/
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 5 b.
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 18 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16036&idx_id=16036&uid=ny&idx_side=-18
 4. [S89] Nesset VI [1990]: s. 359.
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 228.
 6. [S54] Nesset VII: s. 325.
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 523 b.
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 415 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/433/

Gjertrud Andersdotter på Åse1

K, #8800, (ca. 1730 - 1758)

Familie

Lars Endresson på Åse (c 1700 - 1761)     Gjertrud ble født ca. 1730.2
Gjertrud giftet seg den 1. januar 1758 i Eresfjord kyrkje, Nesset, med Lars Endresson på Åse.1,2

Gjertrud døde i 1758 på Øverås, Nesset, i barselseng.2 Hun ble gravlagt den 1. januar 1759, sammen med deres dødfødte jentebarn.2

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 5 b.
 2. [S89] Nesset VI [1990]: s. 359.