Hallvor Olsson1

M, #8601, (ca. 1691 - )     Hallvor ble født ca. 1691.1 Hallvor tjente hos Hans Nilsson i Molde i 1701.1

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 195.

Bendik Knutsson1

M, #8602, (ca. 1627 - )
Far*Knut Knutsson på Korsan2 (c 1592 - c 1656)

Familie

Johanne Kristensdotter ( - c 1687)
Barn     Bendik ble født ca. 1627.2
Annet navn: Bendik Knutsson på Korsan.2
Bendik giftet seg med Johanne Kristensdotter.3 Bendik og Johanne bodde i Molde ca. 1681.4 Bendik Knutsson var smed i 1687.5 Han hadde borgerskap i Trondheim som kjøpmann i Molde i 1687 og bodde der sammen med sønnene Knut Bendiksson, Jakob Bendiksson og Bendik Bendiksson. De bodde i et gammelt hus med jernkakkelovn, kjeller, 3 sengesteder, 1 vråskap, 2 skiver og 2 åpne benker, med halve hagerommet mellom Nils Nilssens (lenke) og Villum Robertssons (lenke) hageplasser, så vel som stykket søndre sjøgrunn som strakte seg fra den store sjøbod til Ola Knutssons (lenke) planker på sørsiden, med en liten og gammel sjøbod samt et vedskott på samme grunn – til sammen vurdert til 80 daler ved skiftet etter kona.
Det nye huset hadde jernkakkelovn, 2 sengesteder, 2 bord og behørige benker, med en sjøgrunn fra Villums hageplass og midt inntil den gamle hageplassen med grunn opp igjennom til gaten – taksert til 100 daler.
Ellers eide familien den store sjøboden med vor og brygge (40 daler), eldhus i hagen (8 daler), en liten smie (2 daler), et lite hus og en skjå (12 daler) og en gammel markedsbod i Romsdalen (2 daler).6

     Navnet hans ble skrevet Bendix Knudsen i 1687.1

Kilder/noter

 1. [S972] Trondheim skifteprotokoll 1684–90: fol. 314 a.
 2. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 663.
 3. [S972] Trondheim skifteprotokoll 1684–90: fol. 314 b.
 4. [S840] Trondheim distrikt, hovedrulle 1704–07: s. 38, nr. 213.
 5. [S972] Trondheim skifteprotokoll 1684–90: fol. 321 a.
 6. [S972] Trondheim skifteprotokoll 1684–90: fol. 314 a/b & 317 a/b.

Johanne Kristensdotter1,2

K, #8603, ( - ca. 1687)
Mor*Sara Jakobsdotter3 (c 1607 - )

Familie

Bendik Knutsson (c 1627 - )
Barn     Johanne giftet seg med Bendik Knutsson.2 Johanne og Bendik bodde i Molde ca. 1681.4
Hun var arving ved skiftet etter Elen Kristensdotter den 27. oktober 1683.5


Johanne døde ca. 1687 i Molde.6 Det ble holdt skifte etter henne den 22. august 1687 i huset til enkemannen i Molde. Arv: 623 daler 28 skilling.7

     Navnet hennes ble skrevet Johanne Christensdaatter i 1683.1

Kilder/noter

 1. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 7 a.
 2. [S972] Trondheim skifteprotokoll 1684–90: fol. 314 b.
 3. [S972] Trondheim skifteprotokoll 1684–90: fol. 321 b.
 4. [S840] Trondheim distrikt, hovedrulle 1704–07: s. 38, nr. 213.
 5. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 7 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620161
 6. [S972] Trondheim skifteprotokoll 1684–90: fol. 314 a/b.
 7. [S972] Trondheim skifteprotokoll 1684–90: fol. 314 a/b & 317 b.

Kristen Bendiksson1

M, #8604, (ca. 1670 - )
Far*Bendik Knutsson1 (c 1627 - )
Mor*Johanne Kristensdotter1 ( - c 1687)     Kristen ble født ca. 1670.1 Han var i smedlære i Bergen i 1687 (etter farens utsagn).1
Han var myndling av Mats Klausson i 1687.1

Kilder/noter

 1. [S972] Trondheim skifteprotokoll 1684–90: fol. 314 b.

Jakob Bendiksson1

M, #8605, (ca. 1675 - )
Far*Bendik Knutsson1 (c 1627 - )
Mor*Johanne Kristensdotter1 ( - c 1687)     Jakob ble født ca. 1675.1 Han bodde hos Bendik Knutsson i Molde i 1687.2
Han var myndling av Peder Pederssen i 1687.1

Kilder/noter

 1. [S972] Trondheim skifteprotokoll 1684–90: fol. 314 b.
 2. [S972] Trondheim skifteprotokoll 1684–90: fol. 314 a/b & 317 a/b.

Bendik Bendiksson1

M, #8606, (ca. 1680 - etter 1708)
Far*Bendik Knutsson1 (c 1627 - )
Mor*Johanne Kristensdotter1 ( - c 1687)     Bendik ble født ca. 1680 i Molde.2,1 Han bodde hos Bendik Knutsson i Molde i 1687.3 Bendik Bendiksson på Molde var sjøvant ved sjøutskrivningen i 1704 i Molde.2
Annet navn: Bendik Bendiksson på Molde, nevnt 1704.2

Bendik døde etter 1708.4

Kilder/noter

 1. [S972] Trondheim skifteprotokoll 1684–90: fol. 314 b.
 2. [S840] Trondheim distrikt, hovedrulle 1704–07: s. 38, nr. 213.
 3. [S972] Trondheim skifteprotokoll 1684–90: fol. 314 a/b & 317 a/b.
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 85 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/93/

Mikkel Jørgensson Ørholm1,2

M, #8607, (1675 - )
Far-?*Jørgen Mikkelsson ( - e 1675); trolig2
Far-steLars Guttormsson3 (c 1665 - )

Familie

Karen Jørgensdotter ( - m. 1708 & 1742)     Mikkel ble født i Bergen.4,2 Han ble trolig døpt den 7. desember 1675 i Nykirken, Bergen. Faddere: Mette Husom, Peder Pedersson, Anders Husom og Karsten Karstensson.2 I manntallet av 1701 står Mikkel Jørgensson hos Lars Guttormsson i Molde.3
Mikkel giftet seg med Karen Jørgensdotter.5,6
Annet navn: Mikkel Jørgensson på Molde, nevnt 1704.4 Mikkel Jørgensson på Molde var sjøvant skipskorporal og smed i Molde i 1704.4,7
Mikkel Jørgensson kjøpte en grunn i Molde den 28. mai 1704 av Niels Pederssen Assens, Jørgen Lambertsson, Elen Sørensdotter og Henrik Pålsson. Tomten var utskilt fra Reknes og strakte seg i øst og vest 23½ alen til avdøde Hans Rasmussons eldhusvegg, og i nord og sør 16 alen fra kjørselveien (gaten) til Hans' hageplanker. Grunnseddelen ble tinglyst 3. juli.7,8
Han var kreditor ved skiftet etter Jørgen Lambertsson og Maren Sørensdotter den 18. november 1705: 3 daler 2 ort 15 skilling. Barnas arv ble utlagt i foreldrenes hus og grunn (Mikkel Jørgensson fikk den resterende andel av eiendommen på 0–2–10).9
Han var verge for Lambert Jørgensson i 1705. De var besvogret.6

Mikkel Jørgensson solgte en liten grunn og hageplass i Molde den 5. desember 1708 til Hans Nilsson Cimber. Mikkel hadde fire år tidligere kjøpt tomten av svigerfaren og medarvinger. Grunnen var utskilt fra Reknes, som fremdeles skulle ha 24 skilling årlig i kjennelse, og lå ovenfor avdøde Hans Rasmussons hage. Kjøperen fikk overlevert skjøtet fra 1704 og et (jord)skiftebrev fra 5. juli 1665 med påskrift og konfirmasjon av Auden Ågesson (s.d.). Grunnseddelen ble tinglyst 16. oktober 1709.5,10 Han signerte egenhendig i 1708.10

     Navnet hans ble skrevet Michell Jørgensen Øerholm i 1716.1

Kilder/noter

 1. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 126 b.
 2. [S805] Bergen, Nykirken mini. 1668–1820: fol. 128 b, nr. 119. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8715&idx_id=8715&uid=ny&idx_side=-162
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 196. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/110/
 4. [S840] Trondheim distrikt, hovedrulle 1704–07: s. 38, nr. 216.
 5. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 32 a. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22549&uid=ny&idx_side=-34
 6. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 247 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/261/
 7. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 101 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/103/
 8. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 102 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/103/
 9. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 247 b–248 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/261/
 10. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 32 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22549&uid=ny&idx_side=-35

Elias Hoem Falk

M, #8608
Mor*Kristin Hoem
7-menning til meg

Sara Jakobsdotter1

K, #8609, (ca. 1607 - )

Familie

Hun var enke og bodde hos svigersønnen Bendik i 1688.1 
Barn     Sara ble født ca. 1607.1
Sara giftet seg med en uregistrert person.1
Hun var kreditor ved skiftet etter Elen Kristensdotter den 27. oktober 1683.2

Kilder/noter

 1. [S972] Trondheim skifteprotokoll 1684–90: fol. 321 b.
 2. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 7 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620161

Elen Kristensdotter1,2

K, #8610, ( - ca. 1683)
Mor*Sara Jakobsdotter1 (c 1607 - )

Familie

Peder Pederssen Selling (c 1657 - c 1705)     Elen giftet seg med Peder Pederssen Selling.3,1

Elen døde ca. 1683 i Molde.3 Det ble holdt skifte etter henne den 27. oktober 1683. Kreditorer: Anne Lub og Sara Jakobsdotter o.a. Arvinger: Peder Pederssen den yngre og Johanne Kristensdotter.4

Kilder/noter

 1. [S972] Trondheim skifteprotokoll 1684–90: fol. 321 b.
 2. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 7 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620161
 3. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 7 a.
 4. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 7 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620161

Peder Pederssen Selling1,2

M, #8611, (ca. 1657 - ca. 1705)
Far*Peder Pederssen jyde3 (c 1617 - )

Familie 1

Elen Kristensdotter ( - c 1683)

Familie 2

Anne Matsdotter Holst (c 1669 - 1721)
Barn     Peder ble født ca. 1657.3 Han bodde hos Peder Pederssen jyde i Molde i 1666.3
Peder giftet seg med Elen Kristensdotter.4,5
Han ble kalt Peder Pederssen den yngre, nevnt 1683.4 Peder bodde i Molde i 1683.4
Han var arving ved skiftet etter Elen Kristensdotter den 27. oktober 1683.6
Han var verge for Jakob Bendiksson i 1687.7

Peder giftet seg med Anne Matsdotter Holst.1 Peder og Anne bodde i Molde i 1701 sammen med Peder Pedersson og Mats Pedersson.8 Peder Pederssen Selling var handelsmann.1

Peder døde ca. 1705 i Molde.1 Det ble holdt skifte etter ham den 29. juni 1705 i den avdødes hus vestenfor elven i Molde. Arv: 763 daler 2 ort 1 skilling.9

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 222 b.
 2. [S244] Molde bys historie I: s. 149.
 3. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 365.
 4. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 7 a.
 5. [S972] Trondheim skifteprotokoll 1684–90: fol. 321 b.
 6. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 7 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620161
 7. [S972] Trondheim skifteprotokoll 1684–90: fol. 314 b.
 8. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 196.
 9. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 222 b–225 a.

Peder Pedersson Selling1,2

M, #8612, (ca. 1688 - )
Far*Peder Pederssen Selling1,2 (c 1657 - c 1705)
Mor*Anne Matsdotter Holst1 (c 1669 - 1721)
8-menning 8 ganger forskjøvet til meg     Peder ble født ca. 1688 i Molde.2 Han bodde hos Peder Pederssen og Anne Matsdotter i Molde i 1701.2
Han var myndling av Mats Klausson i 1705.1

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 222 b.
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 196.

Mats Pedersson Selling1,2

M, #8613, (ca. 1690 - )
Far*Peder Pederssen Selling1,3 (c 1657 - c 1705)
Mor*Anne Matsdotter Holst1 (c 1669 - 1721)
8-menning 8 ganger forskjøvet til meg     Mats ble født ca. 1690 i Molde.3 Han bodde hos Peder Pederssen og Anne Matsdotter i Molde i 1701.3
Han var myndling av Mats Klausson i 1705.1
Han var fadder ved dåpen til Henrik Larssen Grønnes den 12. september 1722 i Molde kirke.4
Han var fadder ved dåpen til Nils Larssen den 17. august 1727 i Molde kirke.2

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 222 b.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 86.
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 196.
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 23.

Anne Matsdotter Holst1,2

K, #8614, (ca. 1669 - 1721)
Far*Mats Klausson Holst1 (c 1634 - c 1708)
Mor*Margrete Rasmusdotter Brandal (1643 - 1726)
7-menning 9 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Peder Pederssen Selling (c 1657 - c 1705)
Barn

Familie 2

Jens Eriksson Gran (1673 - 1741)     Anne ble født ca. 1669.2
Anne giftet seg med Peder Pederssen Selling.1 Anne og Peder bodde i Molde i 1701 sammen med Peder Pedersson og Mats Pedersson.3
Hun var kreditor ved skiftet etter Jørgen Lambertsson og Maren Sørensdotter den 18. november 1705: 2 ort 16 skilling.4

Anne giftet seg ca. 1706 med Jens Eriksson Gran.5
Hun var fadder ved dåpen til Anna Johansdatter den 16. juni 1721.6


Anne døde i 1721 i Molde.2 Det ble holdt likpreken over henne den 16. juli 1721 i Molde kirke.2

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 222 b.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 9.
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 196.
 4. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 247 b–248 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/261/
 5. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 6 a.
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 8. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660212

Mats Klausson Holst1,2

M, #8615, (ca. 1634 - ca. 1708)     Mats ble født ca. 1634.3 Han var kjøpmann.2
Mats giftet seg med Margrete Rasmusdotter Brandal.4,2 Mats og Margrete bodde i Molde i 1686.5
Han var verge for Kristen Bendiksson i 1687.6
Han var kreditor ved skiftet etter Nils Jørnsson i Skjerslia den 20. juli 1689: 2 ort.7
Mats og Margrete bodde i Molde i 1701 sammen med Rasmus Matsson.3 Mats Klausson Holst var kirkeverge i Molde.2
Mats Klausson Holst solgte hus med grunn på Collin-nr. 2, Molde, den 30. desember 1707 til Johan Jonsson og Jens Eriksson Gran. Mats hadde 20 år tidligere kjøpt disse av en Erik Jensson.9

Mats døde ca. 1708 i Molde.4

     Han signerte som Mads Clausøn Holdst i 1707.1

Kilder/noter

 1. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 6 b.
 2. [S1305] Bygdebok for Ulstein og Hareid V: s. 32. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013062105013#33
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 196.
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 85 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/92/
 5. [S1057] Fræna bygdebok III: s. 47.
 6. [S972] Trondheim skifteprotokoll 1684–90: fol. 314 b.
 7. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 35 b–37 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630041
 8. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 222 b.
 9. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 6 a/b.

Rasmus Matsson Holst1,2

M, #8616, (ca. 1674 - )
Far*Mats Klausson Holst1 (c 1634 - c 1708)
Mor*Margrete Rasmusdotter Brandal (1643 - 1726)
7-menning 9 ganger forskjøvet til meg     Rasmus ble født ca. 1674.1 Han bodde hos Mats Klausson og Margrete Rasmusdotter i Molde i 1701.1
Han var debitor ved skiftet etter Knut Olsson den 6. november 1708: 2 daler 1 ort for en tønne erter.3

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 196.
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 85 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/92/
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 84 a–87 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/91/

Gjertrud Matsdotter Holst1

K, #8617
Far*Mats Klausson Holst2 (c 1634 - c 1708)
Mor*Margrete Rasmusdotter Brandal (1643 - 1726)
7-menning 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Jens Audensson Viderø (c 1663 - 1736)
De hadde seks barn.1 
Barn     Gjertrud giftet seg med Jens Audensson Viderø.1,3

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 194 b.
 2. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 6 b.
 3. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 6 a.

Johan Jonsson Johnston1,2

M, #8618, (ca. 1662 - ca. 1721)
Far*Jon Johnston2,3,4 (c 1626 - c 1696)     Johan ble født ca. 1662.4 Han bodde hos Jon Johnston i Molde i 1666.4
Han var til stede ved skiftet etter Ola Ivarsson Helt den 22. mars 1706.5

Johan giftet seg med Margrete Matsdotter Holst.6,7 Johan Jonsson kjøpte hus med grunn på Collin-nr. 2, Molde, den 30. desember 1707 av Mats Klausson Holst.8

Johan døde ca. 1721 i Molde.6 Det ble holdt skifte etter ham den 21. mai 1721. Arvinger: Margrete Matsdotter Holst, Katrine Johansdatter Johnston, Maren Margrete Johansdatter Johnston og Elsebe Johanna Johansdatter Johnston.6

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 63 a & 261 b.
 2. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 75 b.
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 63 a.
 4. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 365.
 5. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 261 b.
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 205 a.
 7. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 6 a.
 8. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 6 a/b.

Pål Matsson Holst1

M, #8619
Far*Mats Klausson Holst1 (c 1634 - c 1708)
Mor*Margrete Rasmusdotter Brandal (1643 - 1726)
7-menning 9 ganger forskjøvet til meg     
Han bevitnet at Mats Klausson Holst solgte hus med grunn på Collin-nr. 2, Molde, den 30. desember 1707 til Johan Jonsson og Jens Eriksson Gran.2

Kilder/noter

 1. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 6 b.
 2. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 6 a/b.

Mikkel Jonsson Johnston1,2

M, #8620, (ca. 1660 - før 1701)
Far*Jon Johnston1,2 (c 1626 - c 1696)     Mikkel ble født ca. 1660.1 Han bodde hos Jon Johnston i Molde i 1666.1
Han var kreditor ved skiftet etter Nils Jørnsson i Skjerslia den 20. juli 1689: 1 ort 8 skilling.3

Mikkel giftet seg med Johanne Klausdotter Fris.4 Mikkel Jonsson var handelsmann i Molde.5

Mikkel døde før 1701.6

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 365.
 2. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 41 a.
 3. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 35 b–37 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630041
 4. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 63 a.
 5. [S382] Midsund II: s. 573.
 6. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 196.

Jon Johnston1

M, #8621, (ca. 1626 - ca. 1696)

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Jon ble født ca. 1626.2
Jon giftet seg med en uregistrert person.
Han ble kalt Jon Johnston skott, nevnt 1664.2 Han bodde på Reknes-grunn i Molde i 1664 og hadde borgerskap i Trondheim.2 Han bodde i Molde (og hadde borgerskap i Trondheim) i 1666 sammen med Henrik Jonsson, Mikkel Jonsson, Jon Jonsson og David Jonsson.3
Han var kreditor ved skiftet etter Malene Eliasdotter på Reknes den 13. april 1686: Jon Johnston hadde lånt enkemannen (Tomas Willumsson) 80 daler, hvorav det resterte 30 daler pluss 10 års renter (18 daler 3 ort). Som sikkerhet fikk han Auden Audenssons pantebrev til stefar Tomas på 2 våger odelsjord i Reknes som underpant (Tomas skyldte dessuten penger til atskillige andre, også i Skottland, men det måtte han dekke selv). Jakob Ravn møtte ved skiftebehandlingen, la frem penger til Tomas og ville innløse de 2 vågene. Den avdøde skyldte Auden Audensson rest på farens hus, «effter afreigning udj Sal: Chrestian Rauns Bog» (verge Kristian Ravn), utlagt med 36–2–3, hvorimot Auden svarte søstera Lisbet hennes andel på 15–2–0.4


Jon døde ca. 1696.5,1

     Navnet hans ble skrevet Jon Jonsen i 1689.6

Kilder/noter

 1. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 75 b.
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 190.
 3. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 365.
 4. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 35 b–44 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620192
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 208 a.
 6. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 41 a.
 7. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 63 a.

Henrik Jonsson Johnston1

M, #8622, (ca. 1657 - )
Far*Jon Johnston1 (c 1626 - c 1696)     Henrik ble født ca. 1657.1 Han bodde hos Jon Johnston i Molde i 1666.1

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 365.

Knut Knutsson på Korsan1

M, #8623, (ca. 1592 - ca. 1656)
Far-?*Knut Korsan ( - e 1615); trolig2

Familie

Barn     Knut ble trolig født ca. 1592.1
Knut giftet seg med en uregistrert person. De hadde iallfall tre barn.1
Knut var bruker på Ner-Korsan, Korsan, Veøy, i 1631 og ble da kalt både husmann og odelsmann. Han eide 1 pund i odelsgods. I 1649 var tienden 5 tveiter havre.1

Knut døde trolig ca. 1656.1

Kilder/noter

 1. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 663.
 2. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 648.

Knut på Korsan1

M, #8624, ( - etter 1615)

Familie

Barn     Knut giftet seg med en uregistrert person. Han hadde kanskje to sønner.
Knut var ødegårdsmann på Korsan, Veøy, fra 1603 til 1615.1

Ifølge Bygdebok for Holm sokn levde han ca. 1560–ca. 1620, men tallene virker konstruert.1

Kilder/noter

 1. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 648.

David Jonsson Johnston1

M, #8625, (ca. 1664 - )
Far*Jon Johnston1 (c 1626 - c 1696)     David ble født ca. 1664 i Molde.1 Han bodde hos Jon Johnston i Molde i 1666.1

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 365.

Peder Pederssen jyde1,2

M, #8626, (ca. 1617 - )

Familie

Barn     Peder ble født ca. 1617.1 Han hadde borgerskap i Trondheim og bodde i Molde i 1666, sammen med Peder Pederssen.1
Han var kreditor ved skiftet etter Dorte Audensdotter på Bergset den 3. juli 1679: 1 daler 1 ort.3,4

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 365.
 2. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 60 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620069
 3. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 60 a–62 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620068
 4. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 42 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620199

Tjøstolv på Eikrem1,2

M, #8627, ( - etter 1689)

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Tjøstolv bodde på Eikrem, Bolsøy, iallfall fra 1680 til 1689.1,2,3 Han var lensmann i Fanne tinglag iallfall fra 1680 til 1689.1,2,3

     Navnet hans ble skrevet Kiøestel Echremb i 1689.3

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 83 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/92/
 2. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 7 a.
 3. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 35 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630041
 4. [S641] Bolsøyboka II [PDF]: s. 306.

Liza Claire Romualdo

K, #8628

Rasmus Torsson Løp1

M, #8629, (ca. 1668 - )
Far-?*Tor Laup (c 1635 - ); trolig     Rasmus ble født ca. 1668 i Stod.1
Rasmus giftet seg før 1704 med en uregistrert person.1 Han var sjøvant ved sjøutskrivningen i Molde i 1704.1

     Navnet hans ble skrevet Rasmus Toersen Lob i 1704.1

Kilder/noter

 1. [S840] Trondheim distrikt, hovedrulle 1704–07: s. 39, nr. 217.

Tor på Laup1

M, #8630, (ca. 1635 - )

Familie

Barn     Tor ble født ca. 1635.1
Tor giftet seg med en uregistrert person. Han hadde iallfall to barn.1
Tor var bruker på Laup, Stod, i 1666 (halve gården).1

Kilder/noter

 1. [S974] Innherad prestemanntall 1664–66 (II): s. 228, nr. 38.

Lasse Toresson Geitnes1

M, #8631, (ca. 1680 - )     Lasse ble født ca. 1680 på Geitnes, Bolsøy.1 Han var ugift og sjøvant ved sjøutskrivningen i Molde i 1704.1

     Navnet hans ble skrevet Lasse Toresen Gietnæs i 1704.1

Kilder/noter

 1. [S840] Trondheim distrikt, hovedrulle 1704–07: s. 39, nr. 218.

Ola Persson på Skalle1

M, #8632, (ca. 1684 - )     Ola ble født ca. 1684 på Skalle, Bolsøy.2 Han var i tjeneste på Skalle i 1701. Han bodde fremdeles der i 1704. Ola var ugift og sjøvant ved sjøutskrivningen da.1,2
Annet navn: Ola Persson på Kleive, nevnt 1704.2

     Navnet hans ble skrevet Olle Pedersen Klefve i 1704.2

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 188.
 2. [S840] Trondheim distrikt, hovedrulle 1704–07: s. 39, nr. 207.

Einar Ellingsson på Kleive1

M, #8633, (ca. 1676 - )
Far*Elling Olsson på Grovan2 (c 1635 - )     Einar ble født ca. 1676 på Kleive, Bolsøy.1,2
Annet navn: Einar Ellingsson på Grovan.2 Han bodde hos Elling Olsson på Grovan på Grovan, Bolsøy, i 1701.2
Einar giftet seg før 1704 med en uregistrert person.1 Han bodde trolig på Tiltereidet, Tingvoll, i 1704. Han var sjøvant ved sjøutskrivningen da.1

Kilder/noter

 1. [S840] Trondheim distrikt, hovedrulle 1704–07: s. 39, nr. 208.
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 193.

Elling Olsson på Grovan1

M, #8634, (ca. 1635 - )

Familie

Barn     Elling ble født ca. 1635.1 Elling var husmann på Grovan, Bolsøy, i 1701, sammen med Einar Ellingsson.1

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 193.

Kari på Solhjell1

K, #8635, ( - etter 1720)

Familie

Per Knutsson på Solhjell (c 1661 - c 1714)
De hadde fire barn. 
Barn     Kari giftet seg med Per Knutsson.1 Per var bruker på bnr. 2, Solhjell, Nesset, i 1696. Bruket var på 1 våg 1 pund 4 merker.2 Kari og Per var brukere på bnr. 2 i 1711. Endre Persson og Gjøri Solhjell bodde også der. Enka ble ført som bruker 1718–20.3,2
Hun var arving ved skiftet etter Per Knutsson på Solhjell den 16. juli 1714.1

Kilder/noter

 1. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714, Eritzfiords Otting.
 2. [S276] Nesset VIII: s. 223.
 3. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Solgild.

Jon Persson på Solhjell1,2,3,4

M, #8636, (omkring 1701 - 1770)
Far*Per Knutsson på Solhjell2 (c 1661 - c 1714)
Mor*Kari Solhjell2 ( - e 1720)     Jon ble født omkring 1701. Alderen ble oppgitt til 77 år ved jordfestelsen i 1770, men han er ikke nevnt i manntallet fra 1701, eller ved skoskatten av 1711 (altså ikke fylt 12 år).5
Han var arving ved skiftet etter Per Knutsson på Solhjell den 16. juli 1714: Jon bodde hjemme hos mora.2
Jon bodde på Solhjell, Nesset, i 1742.1,4
Han var kreditor ved skiftet etter Else Larsdotter på Vike den 24. juni 1742: 2 daler 1 ort.6
Han var kreditor ved skiftet etter Erik Jonsson på Bjørnes den 3. april 1753: 2 ort for arbeid.7
Han var kreditor ved skiftet etter Margrete Aslaksdotter på Åse den 15. juni 1757: 2 daler.8
Han var kreditor ved skiftet etter Knut Eriksson på Turhus den 24. juni 1757: 1 daler 1 ort.9
Han var kreditor ved skiftet etter Gjertrud Ivarsdotter på Sira den 9. januar 1759: 16 daler, utlagt i en andel av bruket på Sira.10
I manntallet av 1762 står Jon Persson hos Knut Hansson og Tøri Endresdotter på bnr. 2, Solhjell, Nesset.3,11
Annet navn: Jon Persson på Åse, nevnt 1770 (post mortem).5

Jon døde ugift i 1770 på Øverås, Nesset.5,12 Han ble jordfestet den 22. april 1770 på Eresfjord kyrkjegard, Nesset.5 Det ble holdt skifte etter ham den 11. desember 1770 på Solhjell. Debitorer: Torfinn Eriksson på Nerland, Baltser Knutsson på Gauprøra og Erik Olsson på Finnset o.a. Kreditorer: Per Hansson på Reiten o.a. Arvinger: Per Ivarsson, Ingeborg Ivarsdotter, Kari Endresdotter på Hanset, Tøri Endresdotter på Solhjell, Brit Endresdotter på Finnset og Ingeborg Eriksdotter på Turhus. Boet bestod av penger folk skyldte den avdøde, 217 daler. Passiva: 14 daler 3 ort 8 skilling. Arv: 202–0–16.12

     Navnet hans ble skrevet Jon Pedersøn Soelgielden i 1742.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 184 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650201
 2. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714, Eritzfiords Otting.
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 198. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041038
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 622 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651223
 5. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 68 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640111
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 184 a–185 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650201
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 152 a–154 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650748
 8. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 523 b–524 a.
 9. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 527 b–528 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651128
 10. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 621 b–622 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651223
 11. [S276] Nesset VIII: s. 224. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#225
 12. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 544 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660575

Knut Torfinnsson i Heggdalsvik1

M, #8637, (ca. 1748 - )
Far*Torfinn Asbjørnsson i Heggdalsvik1 (o 1702 - c 1760)
Mor*Anne Ingebrigtsdotter i Heggdalsvik1 ( - e 1764)
Bror av 4.tippoldefar/mor til meg     Knut ble født ca. 1748 i Heggdalsvik, Aukra.1
Han var arving ved skiftet etter Torfinn Asbjørnsson i Heggdalsvik den 3. oktober 1760.2
Han var myndling av Asbjørn Torfinnsson i Heggdalsvik fra 1760.1

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 739 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/747/
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 738 b–739 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/747/

Beret Ingebrigtsdotter i Heggdalsvik1

K, #8638, ( - etter 1714)
Far*Ingebrigt Pålsson i Heggdalsvik1 (c 1668 - c 1713)
Mor*Johanne Tostensdotter i Heggdalsvik1 ( - c 1747)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg     
Hun var arving ved skiftet etter Ingebrigt Pålsson i Heggdalsvik den 2. mai 1714: Hun bodde hos mora.1

Kilder/noter

 1. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714, Sundtz Otting.

Morten Jakobsson i Hjelvika1

M, #8639, ( - etter 1714)
Far*Jakob Jespersson i Hjelvika1 (c 1667 - 1751)
Mor*Marit Lassesdotter i Hjelvika1 ( - c 1714)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg     
Han var arving ved skiftet etter Marit Lassesdotter i Hjelvika den 6. oktober 1714: Han bodde da hos faren.1

Kilder/noter

 1. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714, Woldtz Otting.

Anne Jakobsdotter i Hjelvika1

K, #8640, ( - etter 1714)
Far*Jakob Jespersson i Hjelvika1 (c 1667 - 1751)
Mor*Marit Lassesdotter i Hjelvika1 ( - c 1714)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg     
Hun var arving ved skiftet etter Marit Lassesdotter i Hjelvika den 6. oktober 1714: Anne bodde da hos faren.1

Kilder/noter

 1. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714, Woldtz Otting.

Beret Jakobsdotter i Hjelvika1

K, #8641, ( - etter 1714)
Far*Jakob Jespersson i Hjelvika1 (c 1667 - 1751)
Mor*Marit Lassesdotter i Hjelvika1 ( - c 1714)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg     
Hun var arving ved skiftet etter Marit Lassesdotter i Hjelvika den 6. oktober 1714: Beret bodde da hos faren.1

Kilder/noter

 1. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714, Woldtz Otting.

Per Olsson Brastad1,2,3,4

M, #8642, (ca. 1681 - )
Far*Ola Persson på Brastad2,5 (c 1631 - c 1712)
Mor*Gjøri Persdotter på Brastad5 ( - e 1713)
Søskenbarn 10 ganger forskjøvet til meg

Familie

Han må ha vært far til følgende fire søsken. 
Barn     Per ble født ca. 1681.2 Han bodde hos Ola og Gjøri Persdotter på Brastad på Brastad, Vestnes, i 1701.2 Per var bruker på Fuglset, Bolsøy, i 1711. Bruket var på 1 våg 2 pund (halve gården). Han var gift og hadde ei tjenestejente. Major Brun overtok hele Fuglset som offisersgård i 1717.6,7,3,5,8
Annet navn: Per Olsson på Fuglset, nevnt 1713.6,5,7 Per bodde i Molde i 1718. Han lå etter med 3 ort i dagskatt.4

     Navnet hans ble skrevet Peder Bradstad i 1711.3

     Navnet hans ble skrevet Peder Fugelset i 1713.5

     Per Olsson på Nesje og Per Olsson Brastad kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 66 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390532
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 215.
 3. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 9, hovedmanntall, s. 22. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181139
 4. [S1589] Romsdal fogderegnskap 1718: mappe 1, vedlegg 36, restanser. Molde Lade pladtz. https://media.digitalarkivet.no/rk10101507291218
 5. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1713, Wesnes Otting.
 6. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel, Fanne-Otting, Fugelset. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47758/24/
 7. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten, Fanne-otting, Fugelset. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47758/172/
 8. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 66 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390533
 9. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 488 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/517/

Søren Olsson på Brastad1

M, #8643, ( - etter 1713)
Far*Ola Persson på Brastad1 (c 1631 - c 1712)
Mor*Gjøri Persdotter på Brastad1 ( - e 1713)
Søskenbarn 10 ganger forskjøvet til meg     Han var ugift i 1713.1

Kilder/noter

 1. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1713, Wesnes Otting.

Kari Olsdotter på Brastad1

K, #8644, ( - etter 1713)
Far*Ola Persson på Brastad1 (c 1631 - c 1712)
Mor*Gjøri Persdotter på Brastad1 ( - e 1713)
Søskenbarn 10 ganger forskjøvet til meg     Hun var ugift i 1713.1

Kilder/noter

 1. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1713, Wesnes Otting.

Ingebjørg Olsdotter på Brastad1

K, #8645, ( - etter 1713)
Far*Ola Persson på Brastad1 (c 1631 - c 1712)
Mor*Gjøri Persdotter på Brastad1 ( - e 1713)
Søskenbarn 10 ganger forskjøvet til meg     Hun var ugift i 1713.1

Kilder/noter

 1. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1713, Wesnes Otting.

Ola Persson på Molde1

M, #8646, ( - etter 1661)
Far*Per Ivarsson på Helland1 ( - c 1660)
Mor*Gjøri Helland1 ( - e 1670)
Bror av 8.tippoldefar/mor til meg     Annet navn: Ola Persson på Helland. Ola Persson på Molde eide 2 pund 3 merker odelsjord i Vestnes i 1661.1 Ola bodde i Molde i 1661.1

Kilder/noter

 1. [S975] Romsdal odelsskatt 1660–61: Westnis Otting.

Linnea Aakre Fevang1

K, #8647
Far*Thomas Aakre Fevang1
Mor*Laila Terese Aakre Nilsen1
4-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S976] Thomas Aakre Fevang: e-post 3.8.2012.

Jakob Bergsveinsson på Klukkstad1,2

M, #8648, (ca. 1712 - ca. 1773)

Familie

Anne Knutsdotter på Klukkstad
De hadde sju barn.1      Jakob ble født ca. 1712.1 Hans hjemsted var kanskje i Kringen, Sel, eller Garmo i Lom.1
Jakob giftet seg i 1734 i Lom med Anne Knutsdotter.1 Jakob Bergsveinsson på Klukkstad var treskjærer.2,1 Jakob og Anne var brukere på Nordistugu, Klukkstad, Lesja, fra 1747.1

Jakob døde ca. 1773 på Klukkstad, Lesja.1 Det ble holdt skifte etter ham i januar 1774. Arv: vel 27 daler.3

     Jakob Bergsveinsson kan ha vært barn av en Bergsvein båtbygger.2

     Ola Bergsveinsson Kring og Jakob Bergsveinsson på Klukkstad kan ha vært søsken.4

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 22.
 2. [S679] NBL (db): Jakob Klukstad.
 3. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 21.
 4. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 699.

Ola Ivarsson Helt1,2

M, #8649, ( - ca. 1705)
Far*Ivar Olsson Helt3 (c 1609 - 1668)

Familie

Sofia Hansdotter Gyl (c 1663 - )
Fire barn levde i 1706.1,4 
Barn     Ola giftet seg før 1691 med Sofia Hansdotter Gyl.1,2

Ola døde ca. 1705 i Bud.1 Det ble holdt skifte etter ham den 22. mars 1706.1

     Navnet hans ble skrevet Olle Ifversøn Helt i 1706 (post mortem).1

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 261 b.
 2. [S962] Nordmøre skifteprotokoll 1688–96: fol. 95 a.
 3. [S1401] Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge: s. 265. https://www.nb.no/items/139e578eed7dd166c99cc0f4a3736580?page=270
 4. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1713, Waagøe-otting, 22. mars.

Sofia Hansdotter Gyl1,2,3

K, #8650, (ca. 1663 - )
Far*Hans Eriksson Gyl2 (c 1620 - c 1690)

Familie

Ola Ivarsson Helt ( - c 1705)
Fire barn levde i 1706.1,3 
Barn     Sofia ble født ca. 1663.2
Sofia giftet seg før 1691 med Ola Ivarsson Helt.1,2
Hun var arving ved skiftet etter Margrete Sofia Olsdotter den 22. mars 1713.3


     Navnet hennes ble skrevet Sophia Hansdatter Juell i 1706.1

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 261 b.
 2. [S962] Nordmøre skifteprotokoll 1688–96: fol. 95 a.
 3. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1713, Waagøe-otting, 22. mars.

Odd Magne Sørli1

M, #8651
Far*Åsmund Sørli2 (1933 - c 2009)
Mor*Marry Oddrun2 (1936 - )

Kilder/noter

 1. [S875] «Søk i skattelistene [Ságat]».
 2. [S973] Silje Sørli.

Sigrid Vold1

K, #8652
Far*John J. Vold2,1 (1935 - 2017)
Mor*Elsa Margrete Voldset2

Kilder/noter

 1. [S75] RB: 30.5.2017, s. 21.
 2. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 441.

Åsmund Sørli1

M, #8653, (8. november 1933 - ca. 2009)

Familie

Marry Oddrun (1936 - )
Barn     Åsmund ble født den 8. november 1933.1,2
Åsmund giftet seg med Marry Oddrun. Åsmund Sørli bodde i Måndalen, Rauma.1

Åsmund døde ca. 2009.1

Kilder/noter

 1. [S875] «Søk i skattelistene [Ságat]».
 2. [S973] Silje Sørli.

Marry Oddrun1

K, #8654, (22. desember 1936 - )

Familie

Åsmund Sørli (1933 - c 2009)
Barn     Marry Oddrun ble født den 22. desember 1936.1
Marry Oddrun giftet seg med Åsmund Sørli. Hennes navn som gift var Sørli.1

Kilder/noter

 1. [S973] Silje Sørli.

John J. Vold1,2,3

M, #8655, (21. juli 1935 - 26. mai 2017)
Far*Jørgen Johnsson Wold3 (1893 - 1974)
Mor*Sigrid Brudeset3 (1913 - )
John J. Vold (foto gjengitt i Åndalsnes Avis)     John ble født den 21. juli 1935.2,1,3

John døde den 26. mai 2017 på Molde sjukehus.1
Dødsannonsen til John J. Vold

Kilder/noter

 1. [S75] RB: 30.5.2017, s. 21.
 2. [S875] «Søk i skattelistene [Ságat]»: John Vold.
 3. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 441.

Elsa Margrete Voldset1

K, #8656

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 441.

Jørgen Sigbjørn Vold1,2

M, #8657
Far*John J. Vold2,1 (1935 - 2017)
Mor*Elsa Margrete Voldset2

Kilder/noter

 1. [S75] RB: 30.5.2017, s. 21.
 2. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 441.

Ågot Elisabeth Vold1,2

K, #8658
Far*John J. Vold1,2 (1935 - 2017)
Mor*Elsa Margrete Voldset1

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 441.
 2. [S75] RB: 30.5.2017, s. 21.

Anne Knutsdotter på Klukkstad1

K, #8659

Familie

Jakob Bergsveinsson på Klukkstad (c 1712 - c 1773)
De hadde sju barn.1      Anne giftet seg i 1734 i Lom med Jakob Bergsveinsson.1 Anne og Jakob var brukere på Nordistugu, Klukkstad, Lesja, fra 1747.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 22.

Ørjar Knutsson på Husby1

M, #8660, ( - ca. 1719)

Familie

Kari Knutsdotter på Husby
De hadde to barn.1 
Barn     Ørjar giftet seg med Kari Knutsdotter på Husby.1 Ørjar og Kari var brukere på bnr. 1, Husby, Nesset, omkring 1715. Hun var bruker til 1720.1,2

Ørjar døde ca. 1719 på Husby, Nesset.1 Det ble holdt skifte etter ham i september 1719. Arvinger: Kari Knutsdotter, Kari Ørjarsdotter og Ingebjørg Ørjarsdotter. Arv: 21 daler 1 ort 16 skilling.1

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 138 b.
 2. [S276] Nesset VIII: s. 351.

Ingebjørg Ørjarsdotter på Husby1

K, #8661, ( - før 1765)
Far*Ørjar Knutsson på Husby1 ( - c 1719)
Mor*Kari Knutsdotter på Husby1
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg     
Hun var arving ved skiftet etter Ørjar Knutsson på Husby i september 1719.1
Hun var myndling av Erik Guttormsson på Fagersletta i 1719.1


Ingebjørg døde trolig før 1765.2

     Navnet hennes ble skrevet Engebor Ørjesdatter i 1719.1

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 138 b.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 297 b.

Erik Guttormsson på Fagersletta1,2,3

M, #8662, (ca. 1681 - )
Far*Guttorm Eriksson på Fagersletta1 (c 1635 - )
Mor*Åse Larsdotter på Fagersletta ( - e 1683)     Erik ble født ca. 1681.1,4 Han bodde hos Guttorm Eriksson på Fagersletta, Nesset, i 1701.1 Erik bodde på Fagersletta iallfall fra 1719 til 1723.2,3
Han var kreditor ved skiftet etter Aslak Bårdsson på Reiten den 12. april 1723: 17 skilling.5

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 226.
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 138 b.
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 263 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640277
 4. [S129] Nesset V: s. 265.
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 261 b–263 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640276

Jon Eriksson på Husby1,2

M, #8663, (ca. 1641 - ca. 1709)

Familie 1

(?)
De hadde ikke barn. 

Familie 2

Kari Knutsdotter på Husby
De hadde ett barn.3,1 
Barn     Jon ble født ca. 1641 på Husby, Nesset.1
Jon var bruker av 1 pund 8 merker på bnr. 1, Husby, Nesset, i 1670. Allerede i 1660-årene var han bruker der sammen med faren.1
Jon giftet seg trolig med (?).2
Jon giftet seg med Kari Knutsdotter.1
Jon var bruker på bnr. 1 i 1701. Erik Aslaksson bodde også der da. Jon var bruker til sin død.2,1

Jon døde ca. 1709 på Husby.3 Det ble holdt skifte etter ham den 12. april 1710. Kreditor: Erik Aslaksson.3

Kilder/noter

 1. [S276] Nesset VIII: s. 350.
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 229.
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 234 a.
 4. [S276] Nesset VIII: s. 351.

Erik Jonsson på Husby1

M, #8664, (ca. 1701 - )
Far*Jon Eriksson på Husby1 (c 1641 - c 1709)
Mor*Kari Knutsdotter på Husby1
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg     Erik ble født ca. 1701 på Husby, Nesset.1
Han var myndling av Endre Knutsson på Nerås i 1710.2
Erich Joenss Huusbye var forlover for Erik Aslaksson på Sira og Guri Persdotter på Øverås, som ble trolovet den 13. januar 1758 i Eresfjord kyrkje, Nesset.3

Kilder/noter

 1. [S276] Nesset VIII: s. 351.
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 234 a.
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 6 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640049

(?)

K, #8665

Familie 1

De kan ha hatt fler barn. 
Barn

Familie 2

Jon Eriksson på Husby (c 1641 - c 1709)
De hadde ikke barn.      Hun giftet seg trolig med en Aslak.

(?) giftet seg trolig med Jon Eriksson på Husby.1

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 229.

Erik Aslaksson på Husby1,2,3

M, #8666, (ca. 1687 - )
Mor*(?)
Far-steJon Eriksson på Husby1 (c 1641 - c 1709)

Familie

Ingebjørg Knutsdotter på Husby ( - c 1730)
De hadde tre barn.7 
Barn     Erik ble født ca. 1687.1,3 Han bodde hos Jon Eriksson på bnr. 1, Husby, Nesset, i 1701.1,4
Han var kreditor ved skiftet etter Jon Eriksson på Husby den 12. april 1710: 4 daler i lønn, utlagt i en hest.5
Erik var bruker på bnr. 1 fra 1720. Skyld: 1 pund 8 merker.6,3
Erik giftet seg med Ingebjørg Knutsdotter.7
Han var kreditor ved skiftet etter Aslak Bårdsson på Reiten den 12. april 1723: 1 ort 19 skilling.8
Erik Aslaksson på Husby var vurderingsmann i 1723.2
Erik Ivarsson fikk bygselseddel på 1 pund (med bygsel over 8 merker mer) på bnr. 1 den 3. desember 1747. Seddelen ble tinglyst 5. juli året etter, og han var gardmann i 1749 (men svigerfaren, Erik Aslaksson, stod fremdeles som bruker).9,6,10,3

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 229.
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 261 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640276
 3. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 25. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690348
 4. [S276] Nesset VIII: s. 350.
 5. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 234 a.
 6. [S276] Nesset VIII: s. 351.
 7. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 640 b.
 8. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 261 b–263 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640276
 9. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 207 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400665
 10. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Nr. 49. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690348

Anne Aslaksdotter1

K, #8667
Mor-?*(?); trolig     Anne Aslaksdotter bodde hos Kari Knutsdotter på Husby på bnr. 1, Husby, Nesset, i 1711.1

Kilder/noter

 1. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Huusbye.

Baltser Knutsson1

M, #8668, ( - etter 1711)     Baltser Knutsson bodde hos Kari Knutsdotter på Husby på bnr. 1, Husby, Nesset, i 1711.1

Kilder/noter

 1. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Huusbye.

Lars Olsson på Nauste1,2,3,4

M, #8669, (ca. 1641 - )

Familie

Guri Haraldsdotter på Nauste ( - c 1701)
De hadde ikke barn.2,4      Lars ble født ca. 1641.5
Lars giftet seg med Guri Haraldsdotter.2 Lars var bruker på Holen vestre, Nauste, Nesset, i 1689. I 1701 hadde han to tjenestegutter. Lars drev 1 våg 20 merker i 1718.4,5,6
Han var arving ved skiftet etter Guri Haraldsdotter på Nauste den 19. juni 1702.2
Han var verge for Kari Knutsdotter på Husby i 1710.1

Lars Olsson på Nauste var gift i 1711, kanskje med Brit Åmundsdotter.

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 234 a.
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 2 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630112
 3. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Nøste. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181181
 4. [S276] Nesset VIII: s. 400.
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 229, Nøste. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282127
 6. [S1589] Romsdal fogderegnskap 1718: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1718. Erridtzfiordz Otting, Nøste. https://www.digitalarkivet.no/rk10101507291032

Aslak Knutsson i Utigard1

M, #8670, (ca. 1671 - )
Far*Knut Endresson i Utigard1 (c 1622 - )
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Mari Knutsdotter på Husby
De skal ha hatt ei datter.2      Aslak ble født ca. 1671 i Eikesdal, Nesset.1
Aslak giftet seg trolig med Mari Knutsdotter på Husby.2,1 Aslak Knutsson bodde hos Knut Endresson i Utigard (bnr. 4), Eikesdal, Nesset, i 1701.3,4
Knut Toresson i Oppigard hadde et forhold til Marit Bjørnsdotter i Eikesdal ca. 1713. Han ble i 1713 stevnet til sommertinget i Eresfjord for sitt forhold til myndlingen Marit, datter av kona. Aslak Knutsson møtte for Marit. Knut ble fradømt sin del av formuen. De mest verdifulle tingene i boet var en sølvkanne (7 daler), et sølvbeger (1 daler 2 ort), fire sølvskjeer (3 daler), et sølvkjede (1 daler), en del ting av tinn og kopper, 1/8 av ei sildenot (2 daler 2 ort), to hester (5 daler), et føll (1 daler 1 ort), sju kyr (16 daler 2 ort), to kviger (2 daler 2 ort), fem kalver (3 daler 3 ort), 20 geiter med kje (4 daler 2 ort 8 skilling), sju sauer med lam (3–2–0) og ni sauer uten lam (1–3–16). Boet ble oppgjort med en brutto på 94–2–20 og en netto på 84–0–20. Kona Anne fikk 42–0–10, kongen fikk 21–0–5 og stedattera Marit fikk 21–0–5. Alt sølvet gikk til kongen.5,6
Han bodde på bnr. 4 i 1719. Broren Erik overtok, og fikk skjøte 1724.7

Kilder/noter

 1. [S54] Nesset VII: s. 100.
 2. [S130] Nesset IX: s. 361.
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 228.
 4. [S54] Nesset VII: s. 100 & 101.
 5. [S54] Nesset VII: s. 150.
 6. [S54] Nesset VII: s. 151.
 7. [S54] Nesset VII: s. 101.

Mari Knutsdotter på Husby1,2,3

K, #8671

Familie

Aslak Knutsson i Utigard (c 1671 - )
De skal ha hatt ei datter.2      Mari giftet seg trolig med Aslak Knutsson i Utigard.2,3

Kilder/noter

 1. Eller Marit.
 2. [S130] Nesset IX: s. 361.
 3. [S54] Nesset VII: s. 100.

Jon Knutsson i Eikesdal1

M, #8672, (ca. 1677 - )
Far-?*Knut Endresson i Utigard (c 1622 - ); trolig2
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg     Jon ble født ca. 1677.1 Han var soldat i 1701.1 Jon tjente hos Knut Endresson i Utigard (bnr. 4), Eikesdal, Nesset, i 1701.1

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 228.
 2. [S54] Nesset VII: s. 100.

Guttorm Knutsson i Utigard1

M, #8673, (ca. 1683 - )
Far*Knut Endresson i Utigard1 (c 1622 - )
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg     Guttorm ble født ca. 1683 i Eikesdal, Nesset.1 Han bodde hos Knut Endresson i Utigard (bnr. 4), Eikesdal, Nesset, i 1701.2,3
Gutorm utigaard var debitor ved skiftet etter Gjertrud Bjørnsdotter på Setra den 31. mai 1743: 1 daler 2 ort 20 skilling.4

Kilder/noter

 1. [S54] Nesset VII: s. 100.
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 228.
 3. [S54] Nesset VII: s. 100 & 101.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 270 a–271 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650288

Erik Knutsson i Utigard1,2

M, #8674, (ca. 1693 - før 1760)
Far*Knut Endresson i Utigard3,4 (c 1622 - )
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Han var gift to ganger og hadde iallfall sju barn.1,7 
Barn

Familie 2

Kari Toresdotter i Utigard (c 1695 - 1772)     Erik ble født ca. 1693 i Eikesdal, Nesset.3 Han bodde hos Knut Endresson i Utigard (bnr. 4), Eikesdal, Nesset, i 1701.5,6
Erik giftet seg med en uregistrert person.1
Erik Knutsson kjøpte 1 pund 18 merker på bnr. 4 i 1724 av Erik Must og Morten Vium.7
Erik giftet seg med Kari Toresdotter i Eikesdal.7 Erik Knutsson i Eikesdal eide 1 våg 15 merker i Heraust, Nedre Myklebostad, Nesset, i 1733.8
Annet navn: Erik Knutsson i Eikesdal, nevnt fra 1742 til 1744.9,4,10
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Knutsson på Ljøsta den 28. juni 1742: 20 skilling.11
Han var verge for Knut Olsson på Ljøsta fra 1742.4
Han var debitor ved skiftet etter Gjertrud Bjørnsdotter på Setra den 31. mai 1743: 1 daler 2 ort 12 skilling.12

Erik Knutsson i Utigard solgte 1 pund 19½ mark (med bygselrett) i Heraust den 3. januar 1744 til Knut Andersson på Lange. Kjøpesum: 21 daler 3 ort. Knuts kone hadde allerede arvet like mye (trolig ved skiftet etter mora, Eriks første hustru). Skjøtet ble tinglyst 4. juli.1,9,13
Kari Andersdotter på Ut-Bogge, Erik Toresson på Nauste, Elling Toresson i Austigard, Erik Knutsson i Utigard, Tore Eriksson på Reitan, Anders Andersson på Lange og Ildri Toresdotter solgte 2 pund 12 merker (med bygselrett over 18 merker mer) på Nedre Ut-Bogge, Ytre Bogge, Nesset, den 3. juli 1744 til Sjurd Jonsson. Kjøpesum: 35 daler. Erik Knutsson, Tore og Anders solgte på vegne av sine koner. Skjøtet ble tinglyst dagen etter.14,15

Erik døde før 1760.16

     Navnet hans ble skrevet Erich Knudsøn Egisdahlen i 1742.4

I Gards- og ættesoge for Nesset (VI) er Erik Knutsson i Eikesdal forvekslet med Erik Knutsson på Øverås.17,18,7

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 203 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650463
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 270 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650289
 3. [S54] Nesset VII: s. 100.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 190 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650207
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 228.
 6. [S54] Nesset VII: s. 100 & 101.
 7. [S54] Nesset VII: s. 101.
 8. [S130] Nesset IX: s. 191.
 9. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 203 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650464
 10. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 191 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650208
 11. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 190 a–191 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650207
 12. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 270 a–271 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650288
 13. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 110 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400568
 14. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 202 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650463
 15. [S129] Nesset V: s. 18.
 16. [S54] Nesset VII: s. 102.
 17. [S89] Nesset VI [1990]: s. 332. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026#333
 18. [S1563] Nesset VI [1983]: s. 286. https://www.nb.no/items/f55749eb2ece03fb7c661a90e3e58f74?page=289
 19. [S130] Nesset IX: s. 262.

Ola Jespersson i Eikesdal1,2

M, #8675, ( - ca. 1744)
Far*Jesper Syversson på Hågå3 (c 1646 - 1725)
Mor*Anne Olsdotter på Hågå3
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Guri Trondsdotter i Eikesdal ( - m. 1738 & 1745)
Barn     Annet navn: Ola Jespersson på Hågå.3
Ola giftet seg med Guri Trondsdotter på Kollstad.4 Ola Jespersson overtok etter Marit i Eikesdal. Ola og Guri var brukere i Utigard (bnr. 3), Eikesdal, Nesset, fra 1716. Sønnen Trond tok over i 1730.1,4

Ola døde trolig ca. 1744 i Eikesdal, Nesset.2 Det ble holdt skifte etter ham den 16. april 1745 i Eikesdal. Kreditorer: Sjurd Olsson, Gunnar Olsson, Jesbrigt Olsøn, Hans Olsson, Trond Olsson, Mildrid Bårdsdotter i Oppigard og Gudlov Jakobsdotter på Turhus o.a. Boet var fallitt og ble delt mellom kreditorene.5

Kilder/noter

 1. [S54] Nesset VII: s. 89.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 383 a.
 3. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 721.
 4. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 690.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 383 a/b.
 6. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 218 a.
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 383 b.
 8. [S89] Nesset VI [1990]: s. 81.
 9. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 699.

Marit Pålsdotter i Langelia1,2

K, #8676
Far*Pål Persson i Langelia1,2 ( - e 1699)
7. tippoldemor til meg

Familie 1

Åmund Kristensson i Langelia (c 1645 - c 1703)
De hadde seks barn.3 
Barn

Familie 2

Ørjar Knutsson i Langelia (c 1678 - )     
Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset ble hun født ca. 1650, men hun var nok noen år yngre.2

Marit giftet seg med Åmund Kristensson.1,2 Marit og Åmund var brukere i Nerlia, Ytre Lange, Nesset, fra omkring 1695.2 Marit Pålsdotter og Per Pålsson fikk 2 pund i Nerlia i 1699 av Pål Persson i Langelia. Han stod frem på tinget den 11. oktober og fortalte at han hadde gitt sine to barn 2 pund odelsgods (med bygselrett) i «yttre Langelj». Dattera skulle eie og besitte det hele, men kjøpe ut sin bror. Hennes mann lovte å betale svogeren innen tre år. I 1708 eide Marit 1 pund.1,3
Marit giftet seg trolig med Ørjar Knutsson.3,4 Ørjar Knutsson og kona var brukere i Nerlia i 1711. Skyld: 2 pund 6 merker, hvorav de eide 1 pund. Han skattet også for ei tjenestejente. Ørjar Åmundsson (s.d.) overtok ca. 1732, men Ørjar Knutsson bodde fremdeles i Langelia i 1736.4,5,3,6 Marit Pålsdotter i Langelia svarte 24 skilling i krigsstyr i 1719.3

Kilder/noter

 1. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 134 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28690/138/
 2. [S979] Nesset XI: s. 345.
 3. [S979] Nesset XI: s. 346.
 4. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Ræven Otting, [Langelij]. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181183
 5. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1711. Ræven Otting, YtterLangelie. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181039
 6. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 84 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650344

Pål Asgautsson i Langelia1,2,3,4

M, #8677, (ca. 1638 - før 1695)
Far*Asgaut Børresson i Langelia5 (c 1586 - )

Familie

Ingebjørg i Langelia ( - c 1713)
I skiftet etter henne er sønnen Ola kalt Olle Olsøn og døtrene Engebore og Maritte Olsdøttre, men det spørs om Ols- her er feiloppfatning av Påls-.6 
Barn     Pål ble født ca. 1638 på Ytre Lange, Nesset.1 Pål var bruker i Indre Langelia, Ytre Lange, Nesset, i 1661. Bruket var på 1 våg 15½ mark. Han drev 1 våg 15 merker i 1664.2,1,4
Pål giftet seg med Ingebjørg.6,4
Marit Pålsdotter i Langelia fikk barn med Ørjar Kasparsson på Øra ca. 1692. Hun ble stevnet til tinget 7. juli det året for leiermål. Faren hennes, Pål, møtte og vedgikk at Marit hadde ligget med Ørjar. Hun hadde ingenting å bøte med og ble straffet på kroppen, mens han var soldat og slapp fri.3,4


Pål døde før 1695.7

     Navnet hans ble skrevet Povel Langeli i 1692.3

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 251.
 2. [S1266] Rumbsdals Jordebog: s. 38, nr. 82.
 3. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 43 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650510
 4. [S979] Nesset XI: s. 330.
 5. [S979] Nesset XI: s. 329.
 6. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714, Ræven Otting.
 7. [S1181] Romsdal fogderegnskap 1695–96: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1695. Ræven Otting, Inder Langeli. https://media.digitalarkivet.no/rk10051202220029
 8. [S1275] Nesset X: s. 652.

Ørjar Kasparsson på Øra1,2

M, #8678, ( - etter 1693)
Far*Kaspar Ørjarsson på Lange (c 1643 - )

Familie

Marit Pålsdotter på Haustenga ( - c 1708)
De hadde ett barn.4 
Barn     Ørjar Kasparsson på Øra var soldat i 1692.1,3
Ørjar fikk barn med Marit Pålsdotter i Langelia ca. 1692. Hun ble stevnet til tinget 7. juli det året for leiermål. Faren hennes, Pål, møtte og vedgikk at Marit hadde ligget med Ørjar. Hun hadde ingenting å bøte med og ble straffet på kroppen, mens han var soldat og slapp fri.1,3 Ørjar var bruker på Øra, Nesset, i 1693. Skyld: 1 pund 12 merker, hvorav han eide 4½ mark.2

Kilder/noter

 1. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 43 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650510
 2. [S988] Romsdal fogderegnskap 1693–94: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1693. Ræven Otting, Øren. https://media.digitalarkivet.no/rk10051202211028
 3. [S979] Nesset XI: s. 330.
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 147 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630546

Ingrid Olsdotter på Sandnes1

K, #8679, (ca. 1685 - )

Familie

Ola Pålsson på Sandnes (c 1687 - 1761)     Annet navn: Ingrid Olsdotter på Elgeneset.1
Ingrid ble født ca. 1685 på Elgeneset, Nesset.2
Ingrid giftet seg ca. 1707 med Ola Pålsson i Langelia.1,3

Kilder/noter

 1. [S979] Nesset XI: s. 476.
 2. [S979] Nesset XI: s. 539.
 3. [S979] Nesset XI: s. 477.

Marit Synnøve Vold1,2

K, #8680
Far*John J. Vold1,2 (1935 - 2017)
Mor*Elsa Margrete Voldset1

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 441.
 2. [S75] RB: 30.5.2017, s. 21.

John Einar Vold1,2

M, #8681
Far*John J. Vold1,2 (1935 - 2017)
Mor*Elsa Margrete Voldset1

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 441.
 2. [S75] RB: 30.5.2017, s. 21.

Wenche Vold1,2

K, #8682
Far*John J. Vold1,2 (1935 - 2017)
Mor*Elsa Margrete Voldset1

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 441.
 2. [S75] RB: 30.5.2017, s. 21.

Jørgen Johnsson Wold1,2

M, #8683, (7. mai 1893 - 1974)
Far*John Jørnsson Vold3 (1861 - 1904)
Mor*Marit Sørensdotter Stokke2,3 (1864 - 1950)

Familie

Sigrid Brudeset (1913 - )
Barn     Jørgen ble født den 7. mai 1893 i Voll.2,3 Han bodde og arbeidet hos Marit Sørensdotter i Storstauå, Voll, Voll, i 1910.2
Jørgen giftet seg i 1934 med Sigrid Brudeset.3
Jørgen og Sigrid var brukere i Storstauå, Voll, Rauma. Han overtok etter mora.3,2 Jørgen Johnsson Wold, Marit Johnsdotter Wold og Søren Johnsson Wold eide i Storstauå i 1969. Etter Jørgens død tok sønnen John over driften.1,3

Jørgen døde i 1974.3

Kilder/noter

 1. [S223] Matrikkelutkastet av 1950: Møre og Romsdal; Vold (Rauma); 21, Vold.
 2. [S885] Ft. 1910 (db): Voll, gnr. 21, bnr. 10, Vold.
 3. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 441.

Sigrid Brudeset1

K, #8684, (1913 - )

Familie

Jørgen Johnsson Wold (1893 - 1974)
Barn     Sigrid ble født i 1913.1
Sigrid giftet seg i 1934 med Jørgen Johnsson Wold.1
Sigrid og Jørgen var brukere i Storstauå, Voll, Rauma. Han overtok etter mora.1,2

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 441.
 2. [S885] Ft. 1910 (db): Voll, gnr. 21, bnr. 10, Vold.

Marit Sørensdotter Stokke1

K, #8685, (26. februar 1864 - 1950)

Familie

John Jørnsson Vold (1861 - 1904)
Barn     Marit ble født den 26. februar 1864 i Voll.2,1 Hun bodde fra 1882 i USA, hvor hun arbeidet som tjenestejente.2 Hun bodde i Fargo, North Dakota, USA, i 1889. Hun returnerte til Norge samme år.2
Marit giftet seg i 1890 med John Jørnsson Vold.1 Hennes navn som gift var Marit Sørensdotter Vold.3,2
Marit og John var brukere i Storstauå, Voll, Voll. De hadde ikke tinglyst skjøte, men lensmannsattest på at de «har eiet og besidder denne gaard».1
Marit var bruker i Storstauå i 1910. Hun drev hus- og fjøsstell. Jørgen Johnsson, Søren Johnsson og Kristi Moen bodde også der da.2 Marit Sørensdotter Vold var selveier på Sønstevoll, Voll, Voll, fra 1917. Sønnen Søren overtok driften i 1933.4

Marit døde i 1950.1

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 441.
 2. [S885] Ft. 1910 (db): Voll, gnr. 21, bnr. 10, Vold.
 3. [S233] Ft. 1900 (db): Vold, gnr. 21, bnr. 10, Vold.
 4. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 442.

Søren Johnsson Wold1,2

M, #8686, (28. april 1897 - )
Far*John Jørnsson Vold4 (1861 - 1904)
Mor*Marit Sørensdotter Stokke3,4 (1864 - 1950)     Søren ble født den 28. april 1897 i Voll.3,4 Han bodde og arbeidet hos Marit Sørensdotter i Storstauå, Voll, Voll, i 1910.3
Søren giftet seg i 1933 med Antonie Kasbara Straume. De hadde to barn.1
Søren og Antonie var brukere på Sønstevoll, Voll, Voll, fra 1933. Nye våningshus ble bygd i 1938 og driftsbygning i 1964. Han fikk tinglyst skjøte 1963. Sønnen overtok 1974.5 Søren Johnsson Wold eide i Storstauå, Voll, Rauma, sammen med Jørgen Johnsson Wold og Marit Johnsdotter Wold i 1969.2,4

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 442.
 2. [S223] Matrikkelutkastet av 1950: Møre og Romsdal; Vold (Rauma); 21, Vold.
 3. [S885] Ft. 1910 (db): Voll, gnr. 21, bnr. 10, Vold.
 4. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 441.
 5. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 442 & 443.

Kristi Moen1

K, #8687, (24. januar 1855 - )     Kristi ble født den 24. januar 1855 i Voll.1 Hun bodde hos Marit Sørensdotter i Storstauå, Voll, Voll, i 1910. Kristi losjerte i kårstuen.1 Kristi Moen var dagarbeider i 1910.1

Kilder/noter

 1. [S885] Ft. 1910 (db): Voll, gnr. 21, bnr. 10, Vold.

John Jørnsson Vold1,2

M, #8688, (1861 - 1904)

Familie

Marit Sørensdotter Stokke (1864 - 1950)
Barn     John ble født i 1861 i Voll.3
John giftet seg i 1890 med Marit Sørensdotter Stokke.2
John og Marit var brukere i Storstauå, Voll, Voll. De hadde ikke tinglyst skjøte, men lensmannsattest på at de «har eiet og besidder denne gaard».2

John døde i 1904.2

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Vold, gnr. 21, bnr. 10, Vold.
 2. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 441.
 3. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 440.

Marit Johnsdotter Wold1,2

K, #8689, (1891 - )
Far*John Jørnsson Vold2 (1861 - 1904)
Mor*Marit Sørensdotter Stokke2 (1864 - 1950)     Marit ble født i 1891 i Voll.2 Hun, Jørgen Johnsson Wold og Søren Johnsson Wold eide i Storstauå, Voll, Rauma, i 1969.1,2

Kilder/noter

 1. [S223] Matrikkelutkastet av 1950: Møre og Romsdal; Vold (Rauma); 21, Vold.
 2. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 441.

Antonie Kasbara Straume1

K, #8690, (11. juli 1908 - 21. februar 1997)     Antonie Kasbara ble født den 11. juli 1908.2,1
Antonie Kasbara og Søren var brukere på Sønstevoll, Voll, Voll, fra 1933. Nye våningshus ble bygd i 1938 og driftsbygning i 1964. Han fikk tinglyst skjøte 1963. Sønnen overtok 1974.3
Antonie Kasbara giftet seg i 1933 med Søren Johnsson Wold. De hadde to barn.1 Hennes navn som gift var Wold.2

Antonie Kasbara døde den 21. februar 1997.2

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 442.
 2. [S226] Dødsfall i Norge 1995–2001: Antonie Kasbara Wold.
 3. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 442 & 443.

Aage Jostein Wold1,2

M, #8691
Far*Søren Johnsson Wold2 (1897 - )
Mor*Antonie Kasbara Straume2 (1908 - 1997)

Kilder/noter

 1. [S875] «Søk i skattelistene [Ságat]».
 2. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 442.

Marit Katrine Wold1

K, #8692
Far*Søren Johnsson Wold1 (1897 - )
Mor*Antonie Kasbara Straume1 (1908 - 1997)

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 442.

Erik Gunnarsson på Tande1

M, #8693, (1793 - 1860)

Familie

Kari Jørnsdotter på Tande (1805 - 1895)
Barn     Erik ble født i 1793 på Stor-Tande, Lesja.1
Erik fikk barn med en uregistrert person i 1820.1
Erik fikk barn med en uregistrert person i 1821.1
Erik giftet seg i 1825 med Kari Jørnsdotter på Tynnøl. De hadde åtte barn sammen.1
Erik og Kari var brukere på Aurtande, Stor-Tande, Lesja. Han overtok vel etter faren i begynnelsen av 1820-årene. Dattera Anne tok visstnok over i 1862.1

Erik døde i 1860 på Stor-Tande.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 115.

Kari Jørnsdotter på Tande1

K, #8694, (1805 - 1895)
Far*Jørn Johannesson på Tynnøl2 (1779 - f 1815)
Mor*Anne Tostensdotter på Hattrem2 (1774 - 1852)
Søskenbarn 4 ganger forskjøvet til meg

Familie

Erik Gunnarsson på Tande (1793 - 1860)
Barn     Annet navn: Kari Jørnsdotter på Tynnøl.1
Kari ble født i 1805 i Lesja (før foreldrene giftet seg).2
Kari giftet seg i 1825 med Erik Gunnarsson på Tande. De hadde åtte barn sammen.1
Kari og Erik var brukere på Aurtande, Stor-Tande, Lesja. Han overtok vel etter faren i begynnelsen av 1820-årene. Dattera Anne tok visstnok over i 1862.1

Kari døde i 1895.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 115.
 2. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 592.

Anne Tostensdotter på Hattrem1,2

K, #8695, (8. november 1774 - 1852)
Far*Tosten Olsson på Hattrem1,2 (1733 - 1818)
Mor*Anne Hansdotter på Hattrem1,2 (1747 - 1816)
Søster av 2.tippoldefar/mor til meg

Familie

Jørn Johannesson på Tynnøl (1779 - f 1815)
Barn     Anne ble født den 8. november 1774 på Hattrem, Lesja.3,2 Ved folketellingen av 1. februar 1801 bodde Anne Tostensdotter på Hattrem hos Tosten Olsson og Anne Hansdotter.1
Anne giftet seg i 1810 med Jørn Johannesson på Tynnøl.4 Anne og Jørn bodde trolig på Systugu, Tynnøl, Lesja.4
Annet navn: Anne Tostensdotter på Tynnøl.4
Anne fikk barn med en uregistrert person i 1816.4

Anne døde i 1852 på Hattrem.2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Christians, Lessøe Hoved Sogn, Hattrem.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 241.
 3. [S13] Hattrem på Lesja: s. 20.
 4. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 592.

Jørn Johannesson på Tynnøl1

M, #8696, (1779 - før 1815)     Jørn ble født i 1779 på Tynnøl, Lesja.1
Jørn giftet seg i 1810 med Anne Tostensdotter på Hattrem.1 Jørn og Anne bodde trolig på Systugu, Tynnøl, Lesja.1

Jørn døde før 1815.1

Kilder/noter

 1. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 592.

Anne Jørnsdotter på Nerås1

K, #8697, (17. februar 1811 - 1. oktober 1895)
Far*Jørn Johannesson på Tynnøl2 (1779 - f 1815)
Mor*Anne Tostensdotter på Hattrem2 (1774 - 1852)
Søskenbarn 4 ganger forskjøvet til meg

Familie

Tore Endresson på Nerås (1797 - 1870)     Annet navn: Anne Jørnsdotter på Tynnøl.3,2
Anne ble født den 17. februar 1811 i Lesja.1,2
Anne giftet seg i 1836 med Tore Endresson på Nerås. De hadde tre barn.4 Anne Jørnsdotter på Nerås og Tore var husfolk på Brekka, Nerås, Nesset, fra 1851 og livet ut.5 Anne bodde på Brekka i 1875 sammen med Lars Tostensson Hattrem, Anne Karine Andersdotter og Anna Larsdotter. Anne Jørnsdotter og Lars var søskenbarn.3

Anne døde den 1. oktober 1895 på Nerås, Nesset.3

Kilder/noter

 1. [S89] Nesset VI [1990]: s. 275.
 2. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 592.
 3. [S89] Nesset VI [1990]: s. 301.
 4. [S89] Nesset VI [1990]: s. 275 & 301.
 5. [S89] Nesset VI [1990]: s. 276 & 301.

Tore Endresson på Nerås1

M, #8698, (1797 - 17. juni 1870)
Far*Endre Tølløvsson på Horne2 (c 1740 - 1828)
Mor*Mildrid Persdotter på Horne2 (1764 - 1844)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Anne Jørnsdotter på Nerås (1811 - 1895)     Annet navn: Tore Endresson på Horne.3
Tore ble født i 1797 på Horne, Nesset.2
Han var verge for Peder Olsson Hånde i 1830.4
Tore Endresson på Nerås var selveier i Derutgarden, Nerås, Nesset (halve bruket), fra 1830 til 1850.5
Tore giftet seg i 1836 med Anne Jørnsdotter på Tynnøl. De hadde tre barn.6 Tore Endresson på Nerås og Anne var husfolk på Brekka, Nerås, Nesset, fra 1851 og livet ut.7

Tore døde den 17. juni 1870 på Nerås, Nesset.3

Kilder/noter

 1. [S89] Nesset VI [1990]: s. 275.
 2. [S276] Nesset VIII: s. 56.
 3. [S89] Nesset VI [1990]: s. 301.
 4. [S276] Nesset VIII: s. 57.
 5. [S89] Nesset VI [1990]: s. 275 & 276.
 6. [S89] Nesset VI [1990]: s. 275 & 301.
 7. [S89] Nesset VI [1990]: s. 276 & 301.

Endre Tølløvsson på Horne1

M, #8699, (ca. 1740 - 18. desember 1828)
Far*Tølløv Jonsson på Horne2 (c 1705 - 1791)
Mor*Siri Toresdotter på Horne2 (o 1713 - 1789)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Mildrid Persdotter på Horne (1764 - 1844)
Barn     Endre ble født ca. 1740 i Nesset.2 Endre var bruker i Deraustgarden, Horne, Nesset, fra 1779 til 1813.3
Endre giftet seg i 1787 med Mildrid Persdotter i Oppigard. De hadde ni barn.4,5
Endre Tølløvsson på Horne gav bygselseddel på et jordstykke på Horne, Nesset, til Jon Olsson på Hoem i 1796.6


Endre døde den 18. desember 1828 på Horne.2

Kilder/noter

 1. [S54] Nesset VII: s. 170.
 2. [S276] Nesset VIII: s. 55.
 3. [S276] Nesset VIII: s. 55 & 57.
 4. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 224 a.
 5. [S276] Nesset VIII: s. 56.
 6. [S276] Nesset VIII: s. 67. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#68

Mildrid Persdotter på Horne1

K, #8700, (1764 - 28. april 1844)
Far*Per Persson i Oppigard2 (c 1732 - 1795)
Mor*Anne Bjørnsdotter Trygge2 (c 1737 - 1797)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Endre Tølløvsson på Horne (c 1740 - 1828)
Barn     Annet navn: Mildrid Persdotter i Oppigard.1
Mildrid ble født i 1764 i Eikesdal, Nesset.2
Mildrid giftet seg i 1787 med Endre Tølløvsson på Horne. De hadde ni barn.3,1
Hun var fadder ved dåpen til Per Bjørnsson i Oppigard den 11. januar 1801 i Nesset.3,4


Mildrid døde den 28. april 1844 på Horne, Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S276] Nesset VIII: s. 56.
 2. [S54] Nesset VII: s. 170.
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 224 a.
 4. [S54] Nesset VII: s. 153.