Anne Eriksdatter på Hauan1

K, #8401, ( - etter 1752)

Familie

Søren Knutssen på Hauan ( - c 1751)
Barn



     Anne giftet seg med Søren Knutssen.1
Ane Erichsd: var fadder ved dåpen til Anne Persdatter den 17. februar 1739 i Molde kirke.2
Hun var myndling av Ingebrigt Eriksson i 1752.1


Anne døde etter 1752.1

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 68.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 194. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-99

Per Knutssen1,2

M, #8402, (1740 - etter 1752)
Far*Knut Sørenssen2,1 ( - f 1752)
Mor*Maren Pålsdatter



     Per ble født i 1740 i Molde.2 Per ble døpt den 1. juli 1740. Faddere: Anne Nilsdotter Cimber, Kirsten Karstensdatter, Ivar Audensson, Johan Mikalssen Myre og Andreas Sæby.2
Han var myndling av Åge Persson i 1752.1


     Navnet hans ble skrevet Peder Knudsøn i 1752.1

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 68.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 206.

Søren Sørenssen Molde1

M, #8403, ( - etter 1752)
Far*Søren Knutssen på Hauan2 ( - c 1751)



     Søren Sørenssen Molde var utdannet skomaker.1 Etter beretning skulle han oppholde seg i Kristiania i 1752. I forbindelse med skiftet etter faren ble Søren etterlyst i avisen, hvor det stod at han etter beretning skulle være engasjert ved et regiment på Østlandet.3

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 69.
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 68.
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 68 & 69.

Kirsten Karstensdatter1

K, #8404, ( - etter 1740)
Far-?*Karsten Simonsson Kettelhones; kanskje
Mor-?*Hildeborg Sveinsdotter (c 1680 - 1725); kanskje



     Kirsten bodde trolig i Molde i 1740.1
Hun var fadder ved dåpen til Per Knutssen den 1. juli 1740.1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 206.

Andreas Sæby1,2,3

M, #8405, ( - etter 1742)



     Andreas bodde trolig i Molde i 1740.3
Han var fadder ved dåpen til Per Knutssen den 1. juli 1740.3
Han bevitnet at Jens Peterssen Lund solgte hus og grunn i Molde den 26. juni 1741.4,1
Han var kreditor ved skiftet etter Marit Jonsdotter ved Elva den 23. mai 1742: 1 daler 1 ort etter regning.5,6

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 166 a. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-160
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 125 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/142/
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 206.
 4. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 165 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-160
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 125 a–126 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/141/
 6. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 81 b.

Kaspar Larssen Berg1,2,3

M, #8406, (ca. 1725 - 1801)
Far*Lars Ingebrigtsson Berg3 (c 1689 - c 1759)
Mor*Elen Eriksdotter3 ( - c 1759)

Familie

Marta Filipsdatter (c 1739 - 1799)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn



     Kaspar ble født ca. 1725 i Molde.4,2
Han var arving ved skiftet etter Lars Ingebrigtsson Berg og Elen Eriksdotter den 7. november 1759.5
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Lars Ingebrigtsson Berg og Elen Eriksdotter den 12. november 1759: hus med kjøkken og annet (uten grunn) for 38 daler 2 skilling.6

Kaspar giftet seg med Marta Filipsdatter.7,8 Kaspar og Marta bodde på mnr. 4, Reknesrøysan, Molde, i 1762. Huset var lite og taksert til 10 daler i 1767.7,8,9 Kaspar Larssen var daglønner i 1789.10,1 Kaspar og Marta var husfolk på mnr. 164, Østre Schultzhagen, Molde, i 1789. Han hadde etter muntlig angivelse ingen skattbar formue.10,1
Han ble kalt Kaspar kiper, nevnt 1795.11 Kaspar Larssen var bøkker iallfall fra 1795 til 1801.11,4
Han var fadder ved dåpen til Gjøri Hansdatter Kleive den 1. november 1795 i Molde kirke.11
Kaspar bodde på mnr. 164 i 1801 sammen med Nils Olssen, Lisbet Kasparsdatter og Olina Nilsdatter. Nils og familien var losjerende.4

Kaspar døde i 1801 i Molde. Den 28. juli ble det betalt 1 daler 1 ort for kirkegårdsjorden.2,12 Han ble jordfestet den 9. august 1801.2

     Navnet hans ble skrevet Casper Larsen fra 1759 til 1799.3,8,13

Kilder/noter

 1. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 19, mnr. 168. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/84/
 2. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 50 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-45
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 387. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/196/
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 164. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002620
 5. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 387–388. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/196/
 6. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 388–389. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/197/
 7. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Ræchnes-Røysen. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/11/
 8. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Rechnes Røysen. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/79/
 9. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): mnr. 8.
 10. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, dokumenter, mnr. 168. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/37/
 11. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 5 a.
 12. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 87 b.
 13. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 85 b.

Anne i Molde1

K, #8407, ( - etter 1795)



     Anne bodde i Molde i 1795.1
Hun var fadder ved dåpen til Gjøri Hansdatter Kleive den 1. november 1795 i Molde kirke.1


     Anne i Molde og Anne Matsdotter Kjelbotn kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 5 a.

Gjertrud Aslaksdotter på Myklebostad1,2,3

K, #8408, ( - etter 1739)
Far*Aslak Olsson på Tjelle3 (c 1634 - c 1699)
6. tippoldemor til meg

Familie

Knut Olsson på Myklebostad (c 1663 - c 1719)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn



     Annet navn: Gjertrud Aslaksdotter på Tjelle.3
Gjertrud giftet seg den 29. desember 1696 med Knut Olsson på Myklebostad. De ble stevnet til høsttinget i 1697 fordi hun fødte et barn for tidlig etter vielsen, men de nektet å betale bot.1,3
Didrik Aslaksson på Tjelle kjøpte 1 pund 10 6/11 mark odelsjord med bygselrett Neri garden, Tjelle, Nesset, den 5. juli 1700 av Tore Olsson på Bergset, Ola Aslaksson, Nils Aslaksson og Knut Olsson på Myklebostad. Til salget hørte også 3 7/11 mark odelsjord med bygsel i Gamsgrøa. Didrik hadde selv arvet 1 5/11 mark i Tjelle og 4/11 mark i Gamsgrøa etter faren. Tore solgte på vegne av Else Didriksdotter på Tjelle, Per Aslaksson og Elling Aslaksson, og Knut solgte på vegne av kona, Gjertrud Aslaksdotter. Skjøtet ble tinglyst 21. januar året etter.1,4,5
Gjertrud var bruker Austi garden, Øvre Myklebostad, Nesset, i 1727.3 Ola Knutsson på Myklebostad og Gjertrud Aslaksdotter på Myklebostad ble stevnet av Hans Frederik Fitzens til tinget i Eresfjord tinglag den 12. juli 1737. Gjertrud hadde ikke betalt landskyld, og Ola lå etter med både landskyld og skatt.2 Fogden, på vegne av Karsten Karstenssons enke, stevnet Knud Ols Mochelbostad (skal nok være Ola Knutsson på Myklebostad), Gjertrud Aslaksdotter på Myklebostad og Per Persson på Myklebostad til tinget i Eresfjord tinglag den 23. januar 1739. De fattige leilendingene var allerede dømt for manglende betaling og kunne ikke opprettholde driften. Dagen etter ble de pålagt å flytte innen faredagen for at gårdsbrukene ikke skulle legges øde eller ende som beitemark.6,7,3,8

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 14 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660015
 2. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 184 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400347
 3. [S130] Nesset IX: s. 92. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#95
 4. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 31 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660032
 5. [S253] Nesset I: s. 312.
 6. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 245 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400410
 7. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 246 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400410
 8. [S130] Nesset IX: s. 217.

Kari Persdotter i Bergsbakken1

K, #8409, (ca. 1778 - )
Far*Per Ingebrigtsson i Fanbostadgjerde1,2 (c 1749 - c 1806)
Mor*Beret Kristine Sjurdsdotter i Fanbostadgjerde2,1 (c 1758 - )
5-menning 6 ganger forskjøvet til meg



     Annet navn: Kari Persdotter i Fanbostadgjerde.2
Kari ble født ca. 1778.2
Hun ble kalt Kari i Gjerdet, nevnt 1795.3
Hun var fadder ved dåpen til Gjøri Hansdatter Kleive den 1. november 1795 i Molde kirke.3
Kari Persdotter bodde hos Per Ingebrigtsson og Beret Kristine Sjurdsdotter i Fanbostadgjerde, Bolsøy, i 1801.2,1
Kari giftet seg med en uregistrert person.1 Kari bodde i Bergsbakken, Berg, Bolsøy, i 1807.1
Hun var arving ved skiftet etter Per Ingebrigtsson i Fanbostadgjerde den 11. mai 1807.

Kilder/noter

 1. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 185 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24622/198/
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Fanbostad.
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 5 a.

Brit Jonsdotter på Vike1,2

K, #8410, ( - etter 1763)

Familie

Guttorm Bjørnsson på Vike (c 1690 - 1762)
De hadde ikke barn.2,3 



     Brit giftet seg med Guttorm Bjørnsson på Vike.2,1,3 Brit og Guttorm var brukere på Øvre Vike, Vike, Nesset, i 1762. Knut Guttormsson på Vike og Mali Olsdotter på Vike bodde også der.1,3
Hun var arving ved skiftet etter Guttorm Bjørnsson på Vike den 7. oktober 1763.2

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, s. 21, nr. 187.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 163 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/182/
 3. [S54] Nesset VII: s. 44.

Gjertrud Knutsdotter på Åse1,2

K, #8411, ( - etter 1719)

Familie

Guttorm Bjørnsson på Vike (c 1690 - 1762)



     Gjertrud fikk barn med Guttorm Bjørnsson i Eikesdal ca. 1719. Han ble stevnet for leiermål i 1719.1,2 Gjertrud bodde på Øverås, Nesset, i 1719.2

     Gjertrud var slektning i tredje ledd av Kari Bjørnsdotter i Eikesdal, Ales Bjørnsdotter på Bjerkestrand, Marit Bjørnsdotter i Eikesdal, Gjertrud Bjørnsdotter på Setra, Margrete Bjørnsdotter på Stuguflotten og Guttorm Bjørnsson på Vike.2

Kilder/noter

 1. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 40 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31135/34/
 2. [S54] Nesset VII: s. 150.

Jon Bjørnsson i Eikesdal1

M, #8412, (ca. 1688 - før 1726)
Far*Bjørn Guttormsson i Eikesdal1 (c 1627 - c 1690)
Mor*Anne Audensdotter Trygge1 ( - c 1726)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg



     Jon ble født ca. 1688 i Eikesdal, Nesset.1

Jon døde før 1726.1

Kilder/noter

 1. [S54] Nesset VII: s. 150.

Marit Knutsdotter på Vike1

K, #8413, (1761 - 1816)
Far*Knut Guttormsson på Vike1 (c 1729 - 1804)
Mor*Mali Olsdotter på Vike1 (c 1722 - 1788)
Søster av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie

Lars Tomasson på Vike (1769 - )



     Marit ble født i 1761 i Nesset.1
Marit giftet seg i 1806 med Lars Tomasson på Setra. De hadde ett barn.1 Marit og Lars bodde på Vike, Nesset.1

Marit døde i 1816.1

Kilder/noter

 1. [S54] Nesset VII: s. 44.

Lars Tomasson på Vike

M, #8414, (1769 - )

Familie

Marit Knutsdotter på Vike (1761 - 1816)



     Annet navn: Lars Tomasson på Setra.1
Lars ble født i 1769.1
Lars giftet seg i 1806 med Marit Knutsdotter på Vike. De hadde ett barn.1 Lars og Marit bodde på Vike, Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S54] Nesset VII: s. 44.

Guttorm Knutsson på Øverås

M, #8415, (1763 - )
Far*Knut Olsson på Hoem1,2,3 ( - 1786)
Mor*Åse Knutsdotter på Hoem1,2,3 (c 1720 - 1795)
Bror av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Margrete Larsdotter på Øverås (1760 - f 1816)

Familie 2

Siri Johansdotter på Nerås (1775 - )



     Annet navn: Guttorm Knutsson på Hoem.2
Guttorm ble født i 1763 på Hoem, Nesset.2
Guttorm giftet seg i 1801 med Margrete Larsdotter på Øverås.4,2 Guttorm og Margrete tjente hos Kari Knutsdotter og Henrik Olsson i Derutgarden, Nerås, Nesset, i 1801.4,3
Guttorm giftet seg i 1816 med Siri Johansdotter på Nerås.5 Guttorm var husmann på Øverås, Nesset.6

I Gards- og ættesoge for Nesset (VII) er Guttorm Knutsson på Øverås også ført som barn av Knut Guttormsson og Mali Olsdotter på Vike, men det stemmer altså ikke.7

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 221 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/225/
 2. [S54] Nesset VII: s. 326.
 3. [S89] Nesset VI [1990]: s. 274.
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Nessæt, Eridsfiorden, Neeraas.
 5. [S54] Nesset VII: s. 139.
 6. [S89] Nesset VI [1990]: s. 415. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026#415
 7. [S54] Nesset VII: s. 44.

Margrete Larsdotter på Øverås1

K, #8416, (1760 - før 1816)
Far*Lars Endresson på Åse2,3 (c 1700 - 1761)
Mor*Dordi Olsdotter på Åse3 (o 1719 - 1809)



     Annet navn: Margrete Larsdotter på Åse.2
Margrete ble født i 1760 på Øverås, Nesset, som tvilling.2,3 Margrete ble døpt den 1. mars 1760 i Eresfjord kyrkje, Nesset. Faddere: Anne Endresdotter på Nerås, Marit Aslaksdotter på Ljørvoll, Aslak Persson på Syltebø, Bård Persson på Åse og Aslak Endresson på Nerås o.a.2
Margrete giftet seg i 1801 med Guttorm Knutsson på Hoem.4,1 Margrete og Guttorm tjente hos Kari Knutsdotter og Henrik Olsson i Derutgarden, Nerås, Nesset, i 1801.4,5

Kilder/noter

 1. [S54] Nesset VII: s. 326.
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 18 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16036&idx_id=16036&uid=ny&idx_side=-18
 3. [S89] Nesset VI [1990]: s. 359.
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Nessæt, Eridsfiorden, Neeraas.
 5. [S89] Nesset VI [1990]: s. 274.

Torfinn Guttormsson Vike1

M, #8417, (1810 - 27. mars 1874)
Far*Guttorm Olsson Vike2 (1790 - 1820)
Mor*Anne Matsdotter på Reitan2 (1786 - )
Bror av 2.tippoldefar/mor til meg

Familie

Kari Erlandsdotter på Bogge (1792 - )



     Torfinn ble født i 1810, utenom ekteskap.2
Annet navn: Torfinn Guttormsson i Austigard.3
Torfinn giftet seg i 1832 med Kari Erlandsdotter på Bogge.3,4

Torfinn døde den 27. mars 1874 på Moen, Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S276] Nesset VIII: s. 121.
 2. [S54] Nesset VII: s. 45 & 139.
 3. [S129] Nesset V: s. 150.
 4. [S54] Nesset VII: s. 139.

Anne Matsdotter på Reitan1

K, #8418, (1786 - )

Familie 1

Guttorm Olsson Vike (1790 - 1820)
Barn

Familie 2

Erik Jonsson i Austigard (1775 - )
De hadde ikke barn.1 



     Anne ble født i 1786, utenom ekteskap.1
Anne fikk barn med en uregistrert person i 1805.1
Anne fikk barn med Guttorm Olsson Vike i 1810.2
Anne fikk barn med en uregistrert person i 1816.1
Anne giftet seg i 1827 med Erik Jonsson i Austigard.1

Kilder/noter

 1. [S54] Nesset VII: s. 139.
 2. [S54] Nesset VII: s. 45 & 139.

Synnøv Eriksdotter i Austigard1

K, #8419, (ca. 1747 - 1779)
Far*Erik Olsson på Finnset1,2 (c 1717 - 1793)
Mor*Gjertrud Jonsdotter på Finnset2 (c 1709 - 1760)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Jon Ellingsson i Austigard (c 1735 - 1806)
De hadde fire barn, hvorav tre levde i 1800.5,1 
Barn



     Annet navn: Synnøv Eriksdotter på Finnset.3
Synnøv ble født ca. 1747 på Finnset, Nesset.4,2
Synnøv giftet seg i 1771 med Jon Ellingsson i Austigard.3

Synnøv døde i 1779 i Eikesdal, Nesset.3

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 2. [S54] Nesset VII: s. 291.
 3. [S54] Nesset VII: s. 135.
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 743 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651348
 5. [S54] Nesset VII: s. 136.

Erik Jonsson i Austigard1,2

M, #8420, (1775 - )
Far*Jon Ellingsson i Austigard3 (c 1735 - 1806)
Mor*Synnøv Eriksdotter i Austigard1,3 (c 1747 - 1779)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Ingeborg Andersdotter på Setra (1765 - 1822)
De hadde ett barn, født lenge før de giftet seg.6 

Familie 2

Anne Matsdotter på Reitan (1786 - )
De hadde ikke barn.6 



     Erik ble født i 1775 i Eikesdal, Nesset.3 Erik var selveier i Austigard (bnr. 8), Eikesdal, Nesset, fra 1799 til 1805.4
Han var arving ved skiftet etter Ingeborg Eriksdotter på Turhus den 4. september 1800: 19 skilling.5

Erik fikk barn med Siri Johansdotter på Nerås i 1802.6 Erik Jonsson i Austigard ble i 1808 dømt til 3 år på Kristiansten festning, Trondheim.6
Erik giftet seg i 1818 med Ingeborg Andersdotter på Setra.6
Erik giftet seg i 1827 med Anne Matsdotter på Reitan.6

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 2. [S54] Nesset VII: s. 137.
 3. [S54] Nesset VII: s. 136.
 4. [S54] Nesset VII: s. 137 & 138.
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a–459 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 6. [S54] Nesset VII: s. 139.

Kari Erlandsdotter på Bogge1

K, #8421, (1792 - )

Familie

Torfinn Guttormsson Vike (1810 - 1874)



     Kari ble født i 1792 på Indre Bogge, Nesset.2
Kari fikk trolig barn med Jørn Jørnsson på Sletten i 1818.2
Kari fikk barn med en uregistrert person i 1827.3
Kari giftet seg i 1832 med Torfinn Guttormsson i Austigard.3,1

Kilder/noter

 1. [S54] Nesset VII: s. 139.
 2. [S129] Nesset V: s. 149.
 3. [S129] Nesset V: s. 150.

Ingeborg Andersdotter på Setra1

K, #8422, (1765 - 16. desember 1822)

Familie

Erik Jonsson i Austigard (1775 - )
De hadde ett barn, født lenge før de giftet seg.1 



     Ingeborg ble født i 1765.1
Ingeborg giftet seg med en uregistrert person.1
Ingeborg giftet seg i 1818 med Erik Jonsson i Austigard.1
Annet navn: Ingeborg Andersdotter i Austigard.

Ingeborg døde den 16. desember 1822 i Eikesdal, Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S54] Nesset VII: s. 139.

Siri Johansdotter på Nerås1,2

K, #8423, (1775 - )



     Siri ble født i 1775.2
Siri fikk barn med Erik Jonsson i Austigard i 1802.2
Siri giftet seg i 1816 med Guttorm Knutsson på Hoem.2

Kilder/noter

 1. Eller Sigrid.
 2. [S54] Nesset VII: s. 139.

Jørn Jørnsson på Sletten1

M, #8424, (ca. 1797 - )
Far*Jørn Hansson på Sletten1 (1750 - 1826)
Mor*Anne Maria Hansdotter på Sletten1 (1760 - 1805)
Bror av 3.tippoldefar/mor til meg



     Jørn ble født ca. 1797.1
Jørn fikk trolig barn med Kari Erlandsdotter på Bogge i 1818.2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Christians, Lessøe, Skougens Og Værkets Annex, Lessøe Jernverk.
 2. [S129] Nesset V: s. 149.

Didrik Ellingsson på Turhus1,2

M, #8425, (ca. 1722 - 1797)

Familie

Ingeborg Eriksdotter på Turhus (c 1728 - 1800)
De hadde ikke barn.3,8 



     Didrik ble født ca. 1722.3
Annet navn: Didrik Ellingsson på Oppdal.3
Didrik giftet seg i 1767 med Ingeborg Eriksdotter på Turhus.4,3 Didrik og Ingeborg var brukere på bnr. 1, Turhus, Nesset, fra 1767 til 1792.3,5
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Aslak Knutsson på Solhjell den 27. november 1769: to grev (19 skilling).6
Han var verge for Ingeborg Ivarsdotter i 1770.7
Han var forlover for Jon Ivarsson på Syltebø og Olov Bårdsdotter på Åse, som ble trolovet den 5. mai 1782 i Eresfjord kyrkje, Nesset.1


Didrik døde i 1797 på Turhus, Nesset.3 Det ble utstedt skiftebrev etter ham den 2. februar 1798.4

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 156 a.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 524 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660555
 3. [S276] Nesset VIII: s. 256.
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680479
 5. [S276] Nesset VIII: s. 257.
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 524 b–525 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660555
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 544 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660575
 8. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478

Ingeborg Eriksdotter på Turhus1,2,3

K, #8426, (ca. 1728 - 1800)
Far*Erik Henriksson på Horne4 (c 1689 - 1740)
Mor*Gjertrud Persdotter på Horne4 ( - c 1740)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Ola Jonsson på Turhus (c 1714 - 1765)
De hadde ett barn, som døde i 1763.5 

Familie 2

Didrik Ellingsson på Turhus (c 1722 - 1797)
De hadde ikke barn.5,2 



     Annet navn: Ingeborg Eriksdotter på Horne.5
Ingeborg ble født ca. 1728 på Horne, Nesset.4
Ingeborg giftet seg i 1759 med Ola Jonsson på Turhus.5
Hun var fadder ved dåpen til Jon Olsson på Øra den 20. juli 1766 i Vistdal kyrkje, Nesset.3

Ingeborg giftet seg i 1767 med Didrik Ellingsson på Oppdal.6,5 Ingeborg og Didrik var brukere på bnr. 1, Turhus, Nesset, fra 1767 til 1792.5,7
Hun var arving ved skiftet etter Jon Persson den 11. desember 1770 på Solhjell, Nesset: 28 daler 3 ort 12 skilling.1
Hun var myndling av Kristen Ellingsson Lind.6


Ingeborg døde i 1800 på Turhus, Nesset.5,2 Skiftet etter henne ble sluttet den 4. september 1800. Kreditorer: Kristen Ellingsson Lind o.a. Arvinger: Henrik Olsson på Nerås, Tore Olsson på Åse, Jon Olsson på Åse, Anne Olsdotter på Finnset, Marit Henriksdotter på Vike, Jon Olsson på Øra, Ingeborg Olsdotter på Øra, Gjertrud Olsdotter på Frisvoll, Gjertrud Jonsdotter på Ødegård, Erik Eriksson på Eikesdalssetra, Elling Jonsson i Austigard, Erik Jonsson i Austigard, Tore Jonsson i Austigard, Gjertrud Eriksdotter på Finnset, Trond Arnesson på Åse, Steffen Arnesson på Åse, Mathilde Arnesdotter på Åse, Ola Larsson på Fagersletta, Jon Larsson i Austigard, Ingeborg Larsdotter på Vike, Synnøv Larsdotter, Kari Henriksdotter på Fagersletta, Marit Henriksdotter på Åse, Ildri Henriksdotter på Myklebostad, Kari Henriksdotter, Marit Knutsdotter på Bergset, Ola Persson på Hanset, Ola Persson på Hanset den yngre, Ales Persdotter på Hanset, Endre Olsson på Myklebostad, Brit Olsdotter på Myklebostad, Brit Knutsdotter på Bergset, Synnøv Knutsdotter på Frisvoll, Gjertrud Knutsdotter på Ljørvoll, Marit Knutsdotter på Ljørvoll, Brit Endresdotter på Finnset, Per Ivarsson på Bjørnes og Ingeborg Ivarsdotter på Nesset. Aktiva: 112 daler 21 skilling. Passiva: 62–3–7. Arv: 49–1–14.8

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 544 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660575
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 47 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640091
 4. [S276] Nesset VIII: s. 54.
 5. [S276] Nesset VIII: s. 256.
 6. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680479
 7. [S276] Nesset VIII: s. 257.
 8. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a–459 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478

Ola Jonsson på Turhus1,2,3

M, #8427, (ca. 1714 - 1765)

Familie 1

Olov Hansdotter på Turhus (c 1725 - 1758)
De hadde fire barn.1 
Barn

Familie 2

Ingeborg Eriksdotter på Turhus (c 1728 - 1800)
De hadde ett barn, som døde i 1763.1 



     Ola ble født ca. 1714.1 Ola Jonsson overtok bruket etter Jon Jørnsson.1 Ola var bruker på bnr. 1, Turhus, Nesset, i 1743. Han drev resten av livet.1,4,2
Han var debitor ved skiftet etter Gjertrud Bjørnsdotter på Setra den 31. mai 1743: 1 ort.5

Ola giftet seg med Olov Hansdotter på Sira.1
Ola giftet seg i 1759 med Ingeborg Eriksdotter på Horne.1

Ola døde i 1765 på Turhus, Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S276] Nesset VIII: s. 256.
 2. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 87 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400545
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 270 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650289
 4. [S276] Nesset VIII: s. 265.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 270 a–271 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650288

Olov Hansdotter på Turhus

K, #8428, (ca. 1725 - 1758)
Far*Hans Hansson Kvam1 (c 1690 - 1762)
Mor*Brit Knutsdotter på Sira1 (o 1698 - 1777)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ola Jonsson på Turhus (c 1714 - 1765)
De hadde fire barn.2 
Barn



     Olov ble født ca. 1725.1
Annet navn: Olov Hansdotter på Sira.1
Olov giftet seg med Ola Jonsson.2

Olov døde i 1758 på Turhus, Nesset.2

Kilder/noter

 1. [S276] Nesset VIII: s. 296.
 2. [S276] Nesset VIII: s. 256.

Jon Olsson på Bogge1,2,3

M, #8429, (ca. 1710 - 1793)

Familie

Kari Eriksdotter på Bogge (1721 - 1774)
Barn



     Jon ble født ca. 1710.2 Jon var bruker i Hølvollan, Indre Bogge, Nesset, i 1742 og til sønnen Erik overtok.4
Jon giftet seg med Kari Eriksdotter på Bogge.5,6
Han var verge for Brit Ivarsdotter på Boggebakke i 1752.7
Han var fadder ved dåpen til Marit Olsdotter den 14. januar 1759 i Rød kyrkje, Nesset.3
Han var vurderingsmann ved skiftet etter Marit Hansdotter på Bogge den 4. september 1761.8


Jon døde i 1793 på Indre Bogge, Nesset.2,4 Han ble jordfestet den 15. desember 1793 på Eresfjord kyrkjegard, Nesset.2

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 26 b.
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 198 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640242
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 12 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640056
 4. [S129] Nesset V: s. 102.
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 731 a.
 6. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 102 b.
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 17 b.
 8. [S129] Nesset V: s. 119.

Kari Eriksdotter på Bogge1

K, #8430, (1721 - 1774)

Familie

Jon Olsson på Bogge (c 1710 - 1793)
Barn



     Kari ble født i 1721.2
Kari giftet seg med Jon Olsson på Bogge.3,2
Hun var fadder ved dåpen til Jon Ivarsson på Bogge den 9. mars 1766 i Rød kyrkje, Nesset.1


Kari døde i 1774 på Indre Bogge, Nesset.2 Hun ble jordfestet den 23. januar 1774 på Eresfjord kyrkjegard, Nesset.2 Det ble holdt skifte etter henne den 22. mars 1774. Formue: 71 daler 20 skilling. Arv: 62 daler 3 ort 14 skilling.3

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 46 a.
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 102 b.
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 731 a.

Ola Jonsson på Bogge1

M, #8431, (ca. 1750 - etter 1774)
Far*Jon Olsson på Bogge1 (c 1710 - 1793)
Mor*Kari Eriksdotter på Bogge1 (1721 - 1774)



     Ola ble født ca. 1750 på Indre Bogge, Nesset.1

Ola døde etter 1774.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 731 a.

Erik Jonsson på Bogge1

M, #8432, (ca. 1753 - etter 1774)
Far*Jon Olsson på Bogge1 (c 1710 - 1793)
Mor*Kari Eriksdotter på Bogge1 (1721 - 1774)



     Erik ble født ca. 1753 på Indre Bogge, Nesset.1

Erik døde etter 1774.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 731 a.

Ingebjørg Jonsdotter på Bogge1,2

K, #8433, (ca. 1747 - )
Far*Jon Olsson på Bogge2 (c 1710 - 1793)
Mor*Kari Eriksdotter på Bogge2 (1721 - 1774)



     Ingebjørg ble født ca. 1747 på Indre Bogge, Nesset.2
Hun var fadder ved dåpen til Ivar Gabrielsson på Nesset den 21. juli 1776 i Rød kyrkje, Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 128 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16036&idx_id=16036&uid=ny&idx_side=-127
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 731 a.

Gjertrud Jonsdotter på Hagbøen1

K, #8434, (ca. 1757 - 1799)
Far*Jon Olsson på Bogge2 (c 1710 - 1793)
Mor*Kari Eriksdotter på Bogge2 (1721 - 1774)

Familie

De hadde seks barn.3 
Barn



     Annet navn: Gjertrud Jonsdotter på Bogge.2
Gjertrud ble født ca. 1757 på Indre Bogge, Nesset.2,3

Gjertrud døde i 1799 på Hagbøen, Nesset, i barselseng.3,1

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 392 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/412/
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 731 a.
 3. [S129] Nesset V: s. 170. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#173

Marit Jonsdotter på Vike1

K, #8435, (ca. 1764 - 28. desember 1834)
Far*Jon Olsson på Bogge2 (c 1710 - 1793)
Mor*Kari Eriksdotter på Bogge2 (1721 - 1774)

Familie

Henrik Guttormsson på Vike (1767 - 1822)



     Annet navn: Marit Jonsdotter på Bogge.2
Marit ble født ca. 1764 på Indre Bogge, Nesset.2,1
Marit giftet seg i 1796 med Henrik Guttormsson på Vike.1 Marit og Henrik var brukere på Ytre Vike, Vike, Nesset.1

Marit døde den 28. desember 1834 på Vike, Nesset.1

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (V), var Marit Jonsdotter på Vike datter av Jon Jonsson på Boggebakke, og ifølge b. VII var hun datter av Jon Ivarsson på Syltebø, men begge deler er feil.3,1

Kilder/noter

 1. [S54] Nesset VII: s. 29.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 731 a.
 3. [S129] Nesset V: s. 92.

Tore Knutsson i Eikesdal1

M, #8436, (ca. 1695 - før 1726)
Far*Knut Toresson i Oppigard1 (1665 - e 1740)
Mor*Anne Audensdotter Trygge1 ( - c 1726)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg



     Tore ble født ca. 1695 i Eikesdal, Nesset.1

Tore døde før 1726.1

Kilder/noter

 1. [S54] Nesset VII: s. 151.

Kari Knutsdotter i Eikesdal1

K, #8437, (ca. 1712 - 1792)
Far*Knut Hansson på Hatle2 (o 1677 - 1763)
Mor*Synnøv Larsdotter på Hatle2 ( - c 1736)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Bjørn Knutsson Trygge (c 1693 - 1775)
De hadde fire barn.6 
Barn



     Kari ble født ca. 1712 på Hatle, Eid, Romsdal.2,3
Annet navn: Kari Knutsdotter på Hatle, nevnt 1734.4,3
Kari giftet seg den 26. mai 1734 i Eid kirke, Romsdal, med Bjørn Knutsson i Oppigard.4,3

Kari døde i 1792 i Eikesdal, Nesset.3

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (VII, s. 17) var Jon Bjørnsson på Vike barn av Bjørn Knutsson og Kari Knutsdotter i Eikesdal; men Jons arvinger er ikke nevnt ved skiftet etter Bjørn, og Jon er heller ikke oppført på selve familiesiden i Nesset-boken (152).5,6,3

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 145 a.
 2. [S392] Bygdebok for Eid: s. 444.
 3. [S54] Nesset VII: s. 152.
 4. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 50. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16027&idx_id=16027&uid=ny&idx_side=-28
 5. [S54] Nesset VII: s. 17.
 6. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 142 b.

Synnøv Bjørnsdotter1

K, #8438, (ca. 1740 - ca. 1774)
Far*Bjørn Knutsson Trygge1,2 (c 1693 - 1775)
Mor*Kari Knutsdotter i Eikesdal1,2 (c 1712 - 1792)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Knut Erikssen Valle (1739 - 1808)
Barn



     Synnøv ble født ca. 1740 i Eikesdal, Nesset.2
Synnøv giftet seg i 1768 med Knut Erikssen.3,4

Synnøv døde ca. 1774.5 Det ble holdt skifte etter henne den 7. juni 1775.5

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 142 b.
 2. [S54] Nesset VII: s. 152.
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 144 b.
 4. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 100 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/103/
 5. [S1275] Nesset X: s. 74.

Tjøstolv Olsson på Stranda1,2,3,4

M, #8439, (ca. 1672 - 1742)
6. tippoldefar til meg

Familie

Han hadde to barn.4 
Barn



     Tjøstolv ble født ca. 1672.4 Han fikk bygselseddel på 2½ pund (hele gården) på Stranda, Veøy, fra Morten Schultz den 28. mars 1697. Seddelen ble tinglyst den 7. juli 1699. I 1724 var det seter ½ fjerding unna og skog til brensel. Gården lå ved sjøen og hadde temmelig slett jordart som var uviss i meget tørre år, steinete og tungvinn. Der var ingen kvern, fiske eller mulighet for nyrydding, men brukbart beite. Utsæd: 4 skjepper blandkorn og 3 tønner havre. Høyavling: 12 sommerlass. Buskap: én hest, tre kyr, fem ungfe og fire småfe.2,5
Han giftet seg trolig ca. 1697 med enka etter forrige bruker (Knut Andersson).2,4 Tjøstolv Olsson på Stranda var soldat.4

Tjøstolv døde i 1742 på Stranda.3,4 Han ble gravlagt på Rødven kyrkjegard, Veøy.3

     Navnet hans ble skrevet Kiøstol Strand i 1722.1

     Navnet hans ble skrevet Kiøstel Stranden i 1742 (post mortem).3

Kilder/noter

 1. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 18 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/19/
 2. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 127 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28690/129/
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 223. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-114
 4. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 6. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#7
 5. [S947] Romsdal eksaminasjonsprotokoll 1724: fol. 95 b, mnr. 246.

Gjertrud Hansdatter1

K, #8440, (ca. 1759 - )

Familie

Knut Erikssen Valle (1739 - 1808)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn



     Gjertrud ble født ca. 1759.1
Gjertrud giftet seg med Knut Erikssen.1 Gjertrud og Knut bodde på mnr. 23, Myra, Molde, i 1789. Han skulle etter henholdsvis skriftlig og muntlig angivelse svare 10 skilling i formuesskatt (½ pst.) og 1 daler i næringsskatt (5 pst.)2 Gjertrud og Knut bodde på mnr. 23 i 1801 sammen med Karen Knutsdatter. I 1807 var huset taksert til 20 daler.1,3

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 23.
 2. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 4, mnr. 25. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/69/
 3. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 9 a, Myhren, forsikringsnr. 32. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063012

Karen Knutsdatter Valle1

K, #8441, (ca. 1795 - )
Far*Knut Erikssen Valle1 (1739 - 1808)
Mor*Gjertrud Hansdatter1 (c 1759 - )



     Karen ble født ca. 1795 i Molde.1 Hun bodde hos Knut Erikssen og Gjertrud Hansdatter på mnr. 23, Myra, Molde, i 1801.1,2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 23.
 2. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 9 a, Myhren, forsikringsnr. 32. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063012

Karen Margrete Knutsdatter Valle1

K, #8442, (ca. 1771 - )
Far*Knut Erikssen Valle2 (1739 - 1808)
Mor*Synnøv Bjørnsdotter1 (c 1740 - c 1774)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg



     Karen Margrete ble født ca. 1771 i Molde.1
Annet navn: Karen Margrete Knutsdatter i Oppigard.3 Hun vokste opp hos moras familie i Oppigard (bnr. 9), Eikesdal, Nesset.3
Karen Margrete giftet seg den 24. juni 1792 med en uregistrert person.3

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 142 b.
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 143 a.
 3. [S1275] Nesset X: s. 74.

Knut Olsson i Otta1

M, #8443, (ca. 1745 - )

Familie 1

Marit Persdotter i Otta (c 1737 - 1795)
De hadde ikke barn.3 

Familie 2

Marit Olsdotter i Otta (c 1756 - )
De hadde iallfall ett barn.2 



     Knut ble født ca. 1745.2
Knut fikk barn med en uregistrert person i 1775.3
Knut giftet seg i 1787 med Marit Persdotter på Haustenga.1,4,5
Annet navn: Knut Olsson på Klokkset, nevnt 1789.2,4,5
Han var kreditor ved skiftet etter Siri Jonsdotter på Frisvoll den 2. oktober 1789: 1 daler, delt med Anders på Ljøsta (s.d.), for at de reiste til Molde og anmeldte dødsfallet.6

Knut giftet seg i 1796 med Marit Olsdotter på Lange.2,7 Knut og Marit var husfolk i Otta, Klokkset, Nesset, i 1801.2,7

Kilder/noter

 1. [S54] Nesset VII: s. 339.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Nessæt, Kloksæt.
 3. [S104] Nesset II: s. 203. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#206
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 6. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b–2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 7. [S104] Nesset II: s. 204. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#207

Marit Olsdotter i Otta1

K, #8444, (ca. 1756 - )

Familie

Knut Olsson i Otta (c 1745 - )
De hadde iallfall ett barn.1 



     Annet navn: Marit Olsdotter på Lange.2
Marit ble født ca. 1756.1
Marit giftet seg i 1796 med Knut Olsson i Otta.1,3 Marit og Knut var husfolk i Otta, Klokkset, Nesset, i 1801.1,3

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Nessæt, Kloksæt.
 2. [S979] Nesset XI: s. 136.
 3. [S104] Nesset II: s. 204. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#207

Marit Eriksdotter på Boggebakke1,2

K, #8445, (ca. 1715 - 1775)
Far-?*Erik Knutsson på Bogge; trolig3

Familie 1

Ivar Ivarsson på Boggebakke ( - c 1751)
De hadde seks barn.1,4 
Barn

Familie 2

Per Aslaksson på Boggebakke (c 1736 - 1786)



     Marit ble født ca. 1715.3
Marit giftet seg med Ivar Ivarsson på Tjelle.1,3 Marit og Ivar var brukere på Boggebakken, Indre Bogge, Nesset, fra 1737. Han fikk bygselseddel på 1 våg den 28. august.3
Marit giftet seg med Per Aslaksson. De hadde to barn.2,4 Marit og Per bodde på Boggebakken i 1762 sammen med Baltser Ivarsson, Marit Ivarsdotter og Brit Ivarsdotter. Per var kårmann i 1783.2,4

Marit døde i 1775 på Indre Bogge, Nesset.4 Det ble holdt skifte etter henne den 10. april 1776. Arv: 48 daler 2 ort.4

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 17 b.
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, s. 19, nr. 171.
 3. [S129] Nesset V: s. 91.
 4. [S129] Nesset V: s. 92.
 5. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 225 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670227

Erik Ivarsson på Hagbøen1,2,3

M, #8446, (ca. 1736 - 1810)
Far*Ivar Ivarsson på Boggebakke4 ( - c 1751)
Mor*Marit Eriksdotter på Boggebakke1,4 (c 1715 - 1775)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

De hadde seks barn.6 
Barn



     Annet navn: Erik Ivarsson på Bogge.4,5
Erik ble født ca. 1736.4
Han var myndling av Knut Ivarsson på Nerland i 1752.4
Erik Ivarsson, Ivar Ivarsson og Inger Ivarsdotter tjente hos Siri Rasmusdotter i Jonsgarden, Indre Bogge, Nesset, i 1762.5 Erik var bruker på Indre Hagbøen, Hagbøen, Nesset, fra ca. 1766. Sønnen Ivar fikk skjøte i 1797.6,7
Han var verge for Marit Ivarsdotter iallfall fra 1774 til 1789.2,3


Erik døde i 1810 på Hagbøen, Nesset.6

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 225 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670227
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 729 b.
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 17 b.
 5. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 171. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041178
 6. [S129] Nesset V: s. 177. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#180
 7. [S129] Nesset V: s. 178. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#181

Knut Ivarsson på Nerland1,2,3

M, #8447, (ca. 1691 - 1774)
Far*Ivar Knutsson på Tjelle4 (c 1652 - c 1726)
Mor*Marit Pålsdotter på Tjelle4 ( - c 1754)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg



     Annet navn: Knut Ivarsson på Tjelle.4
Knut ble født ca. 1691.4 Han kjøpte 6 merker (med bygselrett) på Nerland, Nesset, den 28. august 1734.5
Knut Ivarsson på Nerland bevitnet at Ola Didriksson på Helle solgte ½ våg (hele gården, med bygselrett) i Brekka, Meland, Nesset, den 30. desember 1734 til Erik Bjørnsson Brekka o.a.2
Knut var selveier på bnr. 4, Nerland, Nesset, fra 1748 til 1774. Bruket fikk antakelig navn etter ham.5,6
Han var verge for Erik Ivarsson på Bogge i 1752.1
I manntallet av 1762 står Knut og familien som brukere på bnr. 4. Magnhild Gunnarsdotter bodde også der.3

Knut døde i 1774 på Nerland.6

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 17 b.
 2. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 54 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650314
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 217. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041041
 4. [S253] Nesset I: s. 323. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004#326
 5. [S1275] Nesset X: s. 278.
 6. [S1275] Nesset X: s. 279.

Ola Ivarsson på Tjelle1,2,3

M, #8448, (ca. 1694 - 1758)
Far*Ivar Knutsson på Tjelle3 (c 1652 - c 1726)
Mor*Marit Pålsdotter på Tjelle3 ( - c 1754)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Brit Aslaksdotter på Tjelle (c 1728 - 1767)
De hadde tre barn.3 



     Ola ble født ca. 1694.2,3 Han kjøpte 1 våg på bnr. 5, Tjelle, Nesset, i 1735.3
Han var kreditor ved skiftet etter Bergsvein Toresson på Ut-Bogge den 10. april 1744: 1 ort 12 skilling.4,5

Ola giftet seg med Brit Aslaksdotter på Nerland.3
Ole Iversen Gielle (trolig feilskrift for Tielle) var verge for Ivar Ivarsson på Bogge i 1752.6


Ola døde i 1758 på Tjelle, Nesset.2 Han ble jordfestet den 24. desember 1758 på Rød kyrkjegard, Nesset.2

     Navnet hans ble skrevet Ole Iversen Tielle i 1758 (post mortem; i b. 9 av Gards- og ættesoge for Nesset feiltolket til Helle).2,7

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 338 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650356
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 12 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640055
 3. [S253] Nesset I: s. 323. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004#326
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 338 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650356
 5. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 202 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650463
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 17 b.
 7. [S130] Nesset IX: s. 472. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#475

Baltser Ivarsson på Bogge1,2

M, #8449, (ca. 1743 - 1813)
Far*Ivar Ivarsson på Boggebakke1 ( - c 1751)
Mor*Marit Eriksdotter på Boggebakke1 (c 1715 - 1775)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg



     Baltser ble født ca. 1743 på Indre Bogge, Nesset.1
Han var myndling av Jon Skjørsetra i 1752.1
Baltser Ivarsson bodde hos Marit Eriksdotter på Boggebakke og Per Aslaksson på Boggebakken, Indre Bogge, Nesset, i 1762.2,3

Baltser døde i 1813 på legd.4

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 17 b.
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, s. 19, nr. 171.
 3. [S129] Nesset V: s. 92.
 4. [S129] Nesset V: s. 91.

Jon på Skjørsetra1

M, #8450, ( - etter 1752)



     Jon bodde på Skjørsetra, Nesset, i 1752.1
Han var verge for Baltser Ivarsson på Bogge i 1752.1

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 17 b.

Ola Ivarsson på Bogge1,2

M, #8451, (ca. 1745 - )
Far*Ivar Ivarsson på Boggebakke2 ( - c 1751)
Mor*Marit Eriksdotter på Boggebakke2 (c 1715 - 1775)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Anne Hansdotter i Melie ( - f 1800)

Familie 2

Anne Ivarsdotter på Bogge (c 1767 - )
Barn



     Ola ble født ca. 1745 på Indre Bogge, Nesset.2
Han var myndling av Ivar Jonsson på Bogge i 1752.2

Ola giftet seg den 19. oktober 1783 med Anne Hansdotter i Melie.3
Ola fikk barn med Anne Ivarsdotter på Breidvikstranda i 1800.1
Han var trolig samboer med Anne Ivarsdotter i 1801 på Indre Bogge sammen med dattera. De hadde ikke jord.4,3

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 222 b.
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 17 b.
 3. [S129] Nesset V: s. 91.
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Nessæt, Eridsfiorden, Bogge Indre.

Marit Ivarsdotter på Bogge1,2

K, #8452, (ca. 1747 - 1771)
Far*Ivar Ivarsson på Boggebakke1 ( - c 1751)
Mor*Marit Eriksdotter på Boggebakke1 (c 1715 - 1775)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg



     Marit ble født ca. 1747 på Indre Bogge, Nesset.1
Hun var myndling av Per Bogge i 1752.1
Marit Ivarsdotter bodde hos Marit Eriksdotter på Boggebakke og Per Aslaksson på Boggebakken, Indre Bogge, Nesset, i 1762.2,3

Marit døde i 1771.3

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 17 b.
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, s. 19, nr. 171.
 3. [S129] Nesset V: s. 92.

Per på Bogge1

M, #8453, ( - etter 1752)



     Per bodde på Bogge, Nesset, i 1752.1
Han var verge for Marit Ivarsdotter på Bogge i 1752.1


     Navnet hans ble skrevet Peder Bogge i 1752.1

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 17 b.

Brit Ivarsdotter på Boggebakke1,2

K, #8454, (ca. 1749 - 1805)
Far*Ivar Ivarsson på Boggebakke2 ( - c 1751)
Mor*Marit Eriksdotter på Boggebakke2 (c 1715 - 1775)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Jon Jonsson på Boggebakke ( - 1801)



     Brit ble født ca. 1749 på Indre Bogge, Nesset.2
Hun var myndling av Jon Bogge (trolig Jon Olsson på Bogge) i 1752.2
Brit Ivarsdotter bodde hos Marit Eriksdotter på Boggebakke og Per Aslaksson på Boggebakken, Indre Bogge, Nesset, i 1762.1,3
Brit giftet seg den 29. desember 1776 med Jon Jonsson i Jevika. De hadde sju barn.3
Brit og Jon var brukere av 1 våg på Boggebakken fra 1777. Da han døde, overtok sønnen Jon.3

Brit døde i 1805 på Indre Bogge.3

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, s. 19, nr. 171.
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 17 b.
 3. [S129] Nesset V: s. 92.

Per Aslaksson på Boggebakke1

M, #8455, (ca. 1736 - 1786)

Familie 1

Marit Eriksdotter på Boggebakke (c 1715 - 1775)

Familie 2

Brit Persdotter på Boggebakke ( - 1789)
De hadde ett barn.2 



     Per ble født ca. 1736.2
Per giftet seg med Marit Eriksdotter på Boggebakke. De hadde to barn.1,2 Per var bruker på Boggebakken, Indre Bogge, Nesset, fra 1754.2 Han og Marit bodde på Boggebakken i 1762 sammen med Baltser Ivarsson, Marit Ivarsdotter og Brit Ivarsdotter. Per var kårmann i 1783.1,2
Per giftet seg i 1783 med Brit Persdotter på Åse.2

Per døde i 1786 på Indre Bogge, Nesset.2

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, s. 19, nr. 171.
 2. [S129] Nesset V: s. 92.

Erik Knutsson på Bogge1

M, #8456

Familie

Han kan ha hatt to døtre.2 
Barn



     Erik Knutsson fikk bygselseddel på 1 våg på Boggebakken, Indre Bogge, Nesset, den 6. april 1709. Seddelen ble tinglyst 1. februar året etter.1 Erik var bruker på Boggebakken i 1711 og til 1736.2

Kilder/noter

 1. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390243
 2. [S129] Nesset V: s. 91.

Gjertrud Tølløvsdotter på Finnset1

K, #8457, ( - etter 1711)

Familie

Jon Jonsson på Finnset (c 1658 - )
De hadde tre barn.1 
Barn



     Gjertrud giftet seg med Jon Jonsson på Finnset.1 Gjertrud og Jon var brukere på bnr. 1, Finnset, Nesset, i 1711. Erik Jonsson, Brynhild Jonsdotter og Ola Hallvardsson bodde også der. Ola var soldat, og kanskje utenomekteskapelig brorsønn av Jon.2

     Ragnhild Tølløvsdotter på Myklebostad, Ola Tølløvsson på Moen og Gjertrud Tølløvsdotter på Finnset kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S54] Nesset VII: s. 290.
 2. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Findset.

Tølløv Jonsson på Horne1,2,3,4

M, #8458, (ca. 1705 - 1791)
Far*Jon Jonsson på Finnset5,1 (c 1658 - )
Mor*Gjertrud Tølløvsdotter på Finnset5 ( - e 1711)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Siri Toresdotter på Horne (o 1713 - 1789)
De hadde seks barn.4 
Barn



     Annet navn: Tølløv Jonsson på Finnset.5
Tølløv ble født ca. 1705 på Finnset, Nesset.5 Tølløv var bruker på bnr. 1, Finnset, Nesset, fra ca. 1730. Han drev der til 1739.5
Tølløv giftet seg med Siri Toresdotter på Bjørbakken.4,6 Tølløv og Siri var brukere i Deraustgarden, Horne, Nesset, fra 1740 til 1779.7
Han var verge for Knut Endresson på Solhjell fra 1744.3
Han var arving ved skiftet etter Erik Jonsson på Bjørnes den 3. april 1753: 13 daler 2 ort 10 skilling, utlagt blant annet i 3,4 mark (uten bygselrett) i Bjørnes (3 ort 10 skilling).8
Jødda Sjurdsdotter, Tølløv Jonsson på Horne, Elling Toresson i Austigard, Anders Knutsson på Grandsætra, Erik Olsson på Finnset, Erik Knutsson på Øverås, Aslak Endresson på Nerås, Aslak Knutsson på Solhjell og Tore Olsson på Moen solgte 2 pund arvegods (uten bygselrett) på bnr. 1, Bjørnes, Nesset, den 6. juli 1753 til Knut Endresson. (Av dette eide kjøperen allerede 3,4 mark. Flere av selgerne handlet for koner eller myndlinger.) Skjøtet ble tinglyst samme dag.9,10,11
Han var kreditor ved skiftet etter Knut Randmodsson og Kari Larsdotter på Vike den 8. oktober 1755: 2 ort 8 skilling.12,13
Han var verge for Marit Olsdotter på Bjørnes i 1757.14
Han var kreditor ved skiftet etter Margrete Aslaksdotter på Åse den 15. juni 1757: 16 daler.15
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Aslak Knutsson på Solhjell den 27. november 1769: okse (2 daler 1 ort) og lampe (16 skilling). Han fordret også 5 daler 2 ort, men fikk ingenting.16


Tølløv døde i 1791 på Horne, Nesset.4

     Navnet hans ble skrevet Tollev Jonsen Haande i 1753.1

     Navnet hans ble skrevet Tollof Haande i 1769.2

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 152 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650748
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 524 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660555
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 359 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650377
 4. [S276] Nesset VIII: s. 54.
 5. [S54] Nesset VII: s. 290.
 6. [S54] Nesset VII: s. 290 & 291.
 7. [S276] Nesset VIII: s. 54 & 55.
 8. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 152 a–154 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650748
 9. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 78 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650559
 10. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 79 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650559
 11. [S276] Nesset VIII: s. 179.
 12. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 389 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650986
 13. [S88] Slekter i Eresfjord og Vistdal: s. 35.
 14. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 507 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651107
 15. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 523 b–524 a.
 16. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 524 b–525 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660555
 17. [S276] Nesset VIII: s. 55.

Endre Jonsson på Solhjell1,2,3

M, #8459, (ca. 1689 - ca. 1743)
Far*Jon Jonsson på Finnset4,2,5 (c 1658 - )
Mor*Søgni Eriksdotter på Finnset5 ( - c 1704)
6. tippoldefar til meg

Familie

Guri Knutsdotter på Solhjell (c 1693 - )
Tre barn levde i 1744.3,2 
Barn



     Annet navn: Endre Jonsson på Finnset.6,4
Endre ble født ca. 1689.4,5 Han bodde hos Jon Jonsson og Søgni Eriksdotter på bnr. 1, Finnset, Nesset, i 1701.5,4
Han var arving ved skiftet etter Søgni Eriksdotter på Finnset i 1704: 9 daler 2 ort 22 skilling, utlagt bl.a. i halvdelen i et sølvbelte.5

Endre giftet seg ca. 1723 med Guri Knutsdotter på Solhjell. Endre ble stevnet til tinget 1. februar 1725 grunnet for tidlig samleie. Han vedgikk forseelsen og lovte å betale boten.3,6,1 Endre og Guri var brukere på bnr. 1, Solhjell, Nesset, fra 1723. De overtok etter hennes bror, Ola (lenke), og bygslet 8. januar 1723. Guri overtok da Endre døde og drev til svigersønnen bygslet ca. 1750.6,7

Endre døde ca. 1743 på Solhjell, Nesset.3,7 Det ble holdt skifte etter ham den 18. juni 1744. Kreditorer: Sjurd Olsson på Frisvoll, Tore Olsson på Moen, Randi Toresdotter på Syltebø og Aslak Persson på Syltebø o.a. Arvinger: Guri Knutsdotter, Knut Endresson, Søgni Endresdotter og Synnøv Endresdotter. Aktiva: 51 daler 18 skilling. Passiva: 32 daler 2 ort 3 skilling. Arv: 18–2–15.3

     Navnet hans ble skrevet Endre Jonsen Solgielden i 1725.1

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (VIII) hadde Endre Jonsson og Guri Knutsdotter på Solhjell også døtrene Brit og (med forbehold) Tøri, men det er feil (de var fra nabobruket, s.d.).6,7

Kilder/noter

 1. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 101 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/102/
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 152 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650748
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 359 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650377
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 228.
 5. [S54] Nesset VII: s. 290.
 6. [S276] Nesset VIII: s. 213.
 7. [S276] Nesset VIII: s. 214.
 8. [S276] Nesset VIII: s. 179.

Guri Knutsdotter på Solhjell1,2

K, #8460, (ca. 1693 - )
Far*Knut Bårdsson på Solhjell3 (c 1657 - m. 1701 & 1711)
6. tippoldemor til meg

Familie

Endre Jonsson på Solhjell (c 1689 - c 1743)
Tre barn levde i 1744.1,7 
Barn



     Guri ble født ca. 1693 på Solhjell, Nesset.3
Guri giftet seg ca. 1723 med Endre Jonsson på Finnset. Endre ble stevnet til tinget 1. februar 1725 grunnet for tidlig samleie. Han vedgikk forseelsen og lovte å betale boten.1,3,4 Guri og Endre var brukere på bnr. 1, Solhjell, Nesset, fra 1723. De overtok etter hennes bror, Ola (lenke), og bygslet 8. januar 1723. Guri overtok da Endre døde og drev til svigersønnen bygslet ca. 1750.3,5
Hun var arving ved skiftet etter Endre Jonsson på Solhjell den 18. juni 1744: 9 daler 1 ort 7 skilling.1
Hun var myndling av Tore Olsson på Moen fra 1744.1
I manntallet av 1762 står Guri Knutsdotter hos Knut Endresson og Marit Jonsdotter på bnr. 1, Bjørnes, Nesset. Som gammel, ussel og fattig enke slapp Guri ekstraskatten.6

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (VIII) hadde Endre Jonsson og Guri Knutsdotter på Solhjell også døtrene Brit og (med forbehold) Tøri, men det er feil (de var fra nabobruket, s.d.).3,5

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 359 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650377
 2. [S54] Nesset VII: s. 290.
 3. [S276] Nesset VIII: s. 213.
 4. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 101 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/102/
 5. [S276] Nesset VIII: s. 214.
 6. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 197. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041038
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 152 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650748

Erik Jonsson på Bjørnes1,2

M, #8461, (ca. 1695 - ca. 1752)
Far*Jon Jonsson på Finnset3,2,4,5 (c 1658 - )
Mor*Søgni Eriksdotter på Finnset5 ( - c 1704)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Jødda Sjurdsdotter på Bjørnes (c 1677 - 1758)
De hadde ikke barn.7 



     Annet navn: Erik Jonsson på Finnset.3,6,5
Erik ble født ca. 1695.3,5 Han bodde hos Jon Jonsson og Søgni Eriksdotter på bnr. 1, Finnset, Nesset, i 1701.5,3
Han var arving ved skiftet etter Søgni Eriksdotter på Finnset i 1704: 9 daler 2 ort 22 skilling.5
Erik Jonsson bodde hos Jon Jonsson og Gjertrud Tølløvsdotter på bnr. 1 i 1711.4
Erik giftet seg med Jødda Sjurdsdotter på Bjørnes.2,7,5 Erik Jonsson fikk bygselseddel på 2 pund på bnr. 1, Bjørnes, Nesset, fra Erik Pedersson Lekanger den 23. mars 1729. Seddelen ble tinglyst 20. oktober 1731.8 Erik og Jødda var brukere på bnr. 1.7
Han var verge for Søgni Endresdotter på Solhjell fra 1744.1


Erik døde ca. 1752 på Bjørnes, Nesset.2 Det ble holdt skifte etter ham den 3. april 1753. Debitorer: Trond Olsson på Åse og Ivar Knutsson på Sira o.a. Kreditorer: Gjertrud Persdotter, Siri Jonsdotter på Rød, Jon Persson på Solhjell og Hans Hanssen Vingård o.a. Arvinger: Jødda Sjurdsdotter på Bjørnes, Knut Endresson på Bjørnes, Søgni Endresdotter på Solhjell, Synnøv Endresdotter, Dordi Jonsdotter på Øverås, Marit Jonsdotter på Nerås, Tølløv Jonsson på Horne, Marit Andersdotter på Grandsætra, Søgni Andersdotter, Søgni Jonsdotter i Austigard og Gjertrud Jonsdotter på Finnset. I boet var blant annet en gammel ridesal, ei kvige på Horne, to kviger på Ødegård, kjørler på Setra, 2 pund (uten bygselrett) i Bjørnes (12 daler) samt 53 daler 1 ort i rede penger. Aktiva: 210 daler. Passiva: 19 daler 1 ort 22 skilling. Arv: 190–2–2.9

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 359 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650377
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 152 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650748
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 228.
 4. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Findset.
 5. [S54] Nesset VII: s. 290.
 6. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridsfiords-[Otting], Findset.
 7. [S276] Nesset VIII: s. 178. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#179
 8. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 145 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400139
 9. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 152 a–154 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650748

Jødda Sjurdsdotter på Bjørnes1,2,3,4

K, #8462, (ca. 1677 - 1758)

Familie 1

Jon Olsson på Bjørnes (c 1681 - c 1727)
De hadde ikke barn.4 

Familie 2

Erik Jonsson på Bjørnes (c 1695 - c 1752)
De hadde ikke barn.4 



     Jødda ble født ca. 1677.4
Jødda giftet seg med Jon Olsson på Bjørnes.1,4
Hun var arving ved skiftet etter Jon Olsson på Bjørnes den 15. april 1728: 17 daler 3 ort 18 skilling.5

Jødda giftet seg med Erik Jonsson på Finnset.2,4,6 Jødda og Erik var brukere på bnr. 1, Bjørnes, Nesset.4
Hun var arving ved skiftet etter Erik Jonsson på Bjørnes den 3. april 1753: 95 daler 1 ort 1 skilling, utlagt blant annet i 1 pund (uten bygselrett) i Bjørnes (6 daler).7
Hun var myndling av Aslak Persson på Syltebø fra 1753.2
Jødda Sjurdsdotter, Tølløv Jonsson på Horne, Elling Toresson i Austigard, Anders Knutsson på Grandsætra, Erik Olsson på Finnset, Erik Knutsson på Øverås, Aslak Endresson på Nerås, Aslak Knutsson på Solhjell og Tore Olsson på Moen solgte 2 pund arvegods (uten bygselrett) på bnr. 1 den 6. juli 1753 til Knut Endresson. (Av dette eide kjøperen allerede 3,4 mark. Flere av selgerne handlet for koner eller myndlinger.) Skjøtet ble tinglyst samme dag.8,3,9

Jødda døde i 1758.4

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 506 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640521
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 152 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650748
 3. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 79 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650559
 4. [S276] Nesset VIII: s. 178. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#179
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 506 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640521
 6. [S54] Nesset VII: s. 290.
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 152 a–154 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650748
 8. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 78 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650559
 9. [S276] Nesset VIII: s. 179.

Brynhild Jonsdotter på Grandsætra1,2

K, #8463, ( - ca. 1752)
Far*Jon Jonsson på Finnset1,3,4 (c 1658 - )
Mor*Søgni Eriksdotter på Finnset4,1 ( - c 1704)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Anders Knutsson på Grandsætra (c 1695 - 1766)
De hadde to barn.1,2 
Barn



     Annet navn: Brynhild Jonsdotter på Finnset.5,4
Hun var arving ved skiftet etter Søgni Eriksdotter på Finnset i 1704: 4 daler 3 ort 10 skilling.4
Brynhild Jonsdotter bodde hos Jon Jonsson og Gjertrud Tølløvsdotter på bnr. 1, Finnset, Nesset, i 1711.3
Brynhild giftet seg med Anders Knutsson på Grandsætra.1,4,2 Brynhild og Anders var brukere på Grandsætra, Nesset. Han overtok etter faren, og fikk bygsel på 1½ våg i 1739. Anders drev gården til dattera Marit overtok omkr. 1760.2

Brynhild døde ca. 1752 på Grandsætra.2

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 152 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650748
 2. [S129] Nesset V: s. 300.
 3. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Findset.
 4. [S54] Nesset VII: s. 290.
 5. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridsfiords-[Otting], Findset.

Anders Knutsson på Grandsætra1,2,3,4

M, #8464, (ca. 1695 - 1766)
Far*Knut Larsson på Grandsætra5 (c 1660 - )

Familie

Brynhild Jonsdotter på Grandsætra ( - c 1752)
De hadde to barn.6,7 
Barn



     Anders ble født ca. 1695 på Grandsætra, Nesset.5
Anders fikk barn med en uregistrert person ca. 1729.1 Han var soldat i 1729.1
Anders giftet seg med Brynhild Jonsdotter på Finnset.6,4,7 Anders og Brynhild var brukere på Grandsætra. Han overtok etter faren, og fikk bygsel på 1½ våg i 1739. Anders drev gården til dattera Marit overtok omkr. 1760.7
Han var verge for Ingrid Eriksdotter på Ødegård fra 1746.2
Jødda Sjurdsdotter, Tølløv Jonsson på Horne, Elling Toresson i Austigard, Anders Knutsson på Grandsætra, Erik Olsson på Finnset, Erik Knutsson på Øverås, Aslak Endresson på Nerås, Aslak Knutsson på Solhjell og Tore Olsson på Moen solgte 2 pund arvegods (uten bygselrett) på bnr. 1, Bjørnes, Nesset, den 6. juli 1753 til Knut Endresson. (Av dette eide kjøperen allerede 3,4 mark. Flere av selgerne handlet for koner eller myndlinger.) Skjøtet ble tinglyst samme dag.8,9,10
Han var kreditor ved skiftet etter Knut Randmodsson og Kari Larsdotter på Vike den 8. oktober 1755: 1 ort 12 skilling.11,12


Anders døde i 1766 på Grandsætra.7

     Navnet hans ble skrevet Anders Grandsætter i 1753.9

Kilder/noter

 1. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 29 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400023
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 427 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650446
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 389 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650987
 4. [S54] Nesset VII: s. 290.
 5. [S129] Nesset V: s. 299.
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 152 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650748
 7. [S129] Nesset V: s. 300.
 8. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 78 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650559
 9. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 79 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650559
 10. [S276] Nesset VIII: s. 179.
 11. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 389 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650986
 12. [S88] Slekter i Eresfjord og Vistdal: s. 35.

Gjertrud Jonsdotter på Finnset1,2

K, #8465, (ca. 1709 - 1760)
Far*Jon Jonsson på Finnset2,1 (c 1658 - )
Mor*Gjertrud Tølløvsdotter på Finnset2 ( - e 1711)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Erik Olsson på Finnset (c 1717 - 1793)
De hadde fem barn.3 
Barn



     Gjertrud ble født ca. 1709 på Finnset, Nesset.2
Gjertrud giftet seg med Erik Olsson på Øverås.3 Gjertrud og Erik var selveiere på bnr. 1, Finnset, Nesset, fra 1739. De overtok etter hennes bror Tollev.3
Hun var arving ved skiftet etter Erik Jonsson på Bjørnes den 3. april 1753: 6 daler 3 ort 5 skilling, utlagt blant annet i 1,7 mark (uten bygselrett) i Bjørnes (1 ort 17 skilling).4
Jødda Sjurdsdotter, Tølløv Jonsson på Horne, Elling Toresson i Austigard, Anders Knutsson på Grandsætra, Erik Olsson på Finnset, Erik Knutsson på Øverås, Aslak Endresson på Nerås, Aslak Knutsson på Solhjell og Tore Olsson på Moen solgte 2 pund arvegods (uten bygselrett) på bnr. 1, Bjørnes, Nesset, den 6. juli 1753 til Knut Endresson. (Av dette eide kjøperen allerede 3,4 mark. Flere av selgerne handlet for koner eller myndlinger.) Skjøtet ble tinglyst samme dag.5,6,7


Gjertrud døde i 1760 på Finnset.3

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 152 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650748
 2. [S54] Nesset VII: s. 290.
 3. [S54] Nesset VII: s. 291.
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 152 a–154 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650748
 5. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 78 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650559
 6. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 79 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650559
 7. [S276] Nesset VIII: s. 179.

Erik Olsson på Finnset1,2,3,4

M, #8466, (ca. 1717 - 1793)
Far*Ola Henriksson på Øverås5,6 (c 1674 - c 1726)
Mor*Synnøv Olsdotter på Øverås6 ( - e 1745)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Gjertrud Jonsdotter på Finnset (c 1709 - 1760)
De hadde fem barn.4 
Barn

Familie 2

Brit Endresdotter på Finnset (c 1730 - 1811)
De hadde ikke barn.4 



     Annet navn: Erik Olsson på Øverås.7,4
Erik ble født ca. 1717 på Øverås, Nesset.7,8
Erik giftet seg med Gjertrud Jonsdotter på Finnset.4 Erik og Gjertrud var selveiere på bnr. 1, Finnset, Nesset, fra 1739. De overtok etter hennes bror Tollev.4
Jon Arnesson skyldte til sammen 32 daler 3 ort 12 skilling, som sønnen Knut Jonsson la ut på hans vegne mot betaling i bruket. Blant kreditorene var Ivar Turhus og Erik Olsson på Finnset. Erik fikk 3 ort.9
Han var rulleført i Østre romsdalske landvernkompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748. Han var dimittert som soldat i 1745 etter 11 års tjeneste og overført til landvernet.7 Jødda Sjurdsdotter, Tølløv Jonsson på Horne, Elling Toresson i Austigard, Anders Knutsson på Grandsætra, Erik Olsson på Finnset, Erik Knutsson på Øverås, Aslak Endresson på Nerås, Aslak Knutsson på Solhjell og Tore Olsson på Moen solgte 2 pund arvegods (uten bygselrett) på bnr. 1, Bjørnes, Nesset, den 6. juli 1753 til Knut Endresson. (Av dette eide kjøperen allerede 3,4 mark. Flere av selgerne handlet for koner eller myndlinger.) Skjøtet ble tinglyst samme dag.10,3,11
Erik giftet seg den 13. januar 1764 i Eresfjord kyrkje, Nesset, med Brit Endresdotter på Solhjell.1,4 Erik og Brit var brukere på bnr. 1 fra 1764. Hans sønn Erik fikk skjøte i 1769 og drev sammen med dem til 1789.4,12
Han var debitor ved skiftet etter Jon Persson den 11. desember 1770 på Solhjell, Nesset: 6 daler.13


Erik døde i 1793 på Finnset, Nesset.2,4 Han ble jordfestet den 7. juli 1793 på Eresfjord kyrkjegard, Nesset.2

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 36 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640080
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 196 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640241
 3. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 79 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650559
 4. [S54] Nesset VII: s. 291.
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 6. [S89] Nesset VI [1990]: s. 340.
 7. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Østre romsdalske landvernkompani, hovedlegdsrulle. Gemene, nr. 16. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690297
 8. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 20. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690346
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 269 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650287
 10. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 78 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650559
 11. [S276] Nesset VIII: s. 179.
 12. [S54] Nesset VII: s. 292. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012#295
 13. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 544 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660575

Søgni Jonsdotter i Austigard1,2

K, #8467, (ca. 1711 - 1771)
Far*Jon Jonsson på Finnset3,1 (c 1658 - )
Mor*Gjertrud Tølløvsdotter på Finnset3 ( - e 1711)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Elling Toresson i Austigard (c 1699 - 1772)
De hadde iallfall fem barn.4 
Barn



     Annet navn: Søgni Jonsdotter på Finnset.3
Søgni ble født ca. 1711 på Finnset, Nesset.2,4
Søgni giftet seg med Elling Toresson i Eikesdal.2,4 Søgni og Elling var brukere i Austigard (bnr. 8), Eikesdal, Nesset. Han overtok etter faren i 1730-årene.4
Hun var arving ved skiftet etter Erik Jonsson på Bjørnes den 3. april 1753: 6 daler 3 ort 5 skilling, utlagt blant annet i 1,7 mark (uten bygselrett) i Bjørnes (1 ort 17 skilling).5
Jødda Sjurdsdotter, Tølløv Jonsson på Horne, Elling Toresson i Austigard, Anders Knutsson på Grandsætra, Erik Olsson på Finnset, Erik Knutsson på Øverås, Aslak Endresson på Nerås, Aslak Knutsson på Solhjell og Tore Olsson på Moen solgte 2 pund arvegods (uten bygselrett) på bnr. 1, Bjørnes, Nesset, den 6. juli 1753 til Knut Endresson. (Av dette eide kjøperen allerede 3,4 mark. Flere av selgerne handlet for koner eller myndlinger.) Skjøtet ble tinglyst samme dag.6,7,8


Søgni døde i 1771 i Eikesdal, Nesset.2,4 Hun ble jordfestet den 5. mai 1771 på Eresfjord kyrkjegard, Nesset.2

     Navnet hennes ble skrevet Søgni Jonsdatter Østigaard i 1753.1

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 152 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650748
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 79 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640123
 3. [S54] Nesset VII: s. 290.
 4. [S54] Nesset VII: s. 135.
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 152 a–154 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650748
 6. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 78 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650559
 7. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 79 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650559
 8. [S276] Nesset VIII: s. 179.

Elling Toresson i Austigard1,2,3

M, #8468, (ca. 1699 - 1772)
Far*Tore Eriksson i Eikesdal4,5,6 (o 1658 - )

Familie

Søgni Jonsdotter i Austigard (c 1711 - 1771)
De hadde iallfall fem barn.6 
Barn



     Elling ble født ca. 1699 i Eikesdal, Nesset.4,6 I manntallet av 1701 står Elling Toresson hos Tore Eriksson i Austigard (bnr. 8), Eikesdal, Nesset.4,6
Elling giftet seg med Søgni Jonsdotter på Finnset.2,6 Elling og Søgni var brukere på bnr. 8. Han overtok etter faren i 1730-årene.6
Han var kreditor ved skiftet etter Else Larsdotter på Vike den 24. juni 1742: 2 ort.7

Annet navn: Elling Toresson i Eikesdal, nevnt 1744.4,5,6
Han var arving ved skiftet etter Bergsvein Toresson på Ut-Bogge den 10. april 1744: 7 daler 1 ort 10 skilling, utlagt i 7½ mark i Ut-Bogge (3 daler 3 ort) o.a.8,9
Han var verge for Ildri Toresdotter i juli 1744.9
Kari Andersdotter på Ut-Bogge, Erik Toresson på Nauste, Elling Toresson i Austigard, Erik Knutsson i Utigard, Tore Eriksson på Reitan, Anders Andersson på Lange og Ildri Toresdotter solgte 2 pund 12 merker (med bygselrett over 18 merker mer) på Nedre Ut-Bogge, Ytre Bogge, Nesset, den 3. juli 1744 til Sjurd Jonsson. Kjøpesum: 35 daler. Erik Knutsson, Tore og Anders solgte på vegne av sine koner. Skjøtet ble tinglyst dagen etter.9,10
Han var verge for Brit Toresdotter på Reitan fra 1753.11
Jødda Sjurdsdotter, Tølløv Jonsson på Horne, Elling Toresson i Austigard, Anders Knutsson på Grandsætra, Erik Olsson på Finnset, Erik Knutsson på Øverås, Aslak Endresson på Nerås, Aslak Knutsson på Solhjell og Tore Olsson på Moen solgte 2 pund arvegods (uten bygselrett) på bnr. 1, Bjørnes, Nesset, den 6. juli 1753 til Knut Endresson. (Av dette eide kjøperen allerede 3,4 mark. Flere av selgerne handlet for koner eller myndlinger.) Skjøtet ble tinglyst samme dag.12,3,13

Elling døde i 1772 i Eikesdal.6

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 184 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650202
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 79 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640123
 3. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 79 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650559
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 228, Eggitzdal. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282127
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 338 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650356
 6. [S54] Nesset VII: s. 135.
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 184 a–185 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650201
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 338 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650356
 9. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 202 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650463
 10. [S129] Nesset V: s. 18.
 11. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 158 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650754
 12. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 78 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650559
 13. [S276] Nesset VIII: s. 179.

Hallvard Jonsson på Finnset1

M, #8469, (ca. 1660 - )
Far*Jon Finnset1 ( - c 1663)
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg



     Hallvard ble født ca. 1660 på Finnset, Nesset.2 Han bodde hos Trond Endresson på bnr. 1, Finnset, Nesset, i 1666.1,2

     Han kan ha vært far til Ola Hallvardsson på Hoem. I så fall var Ola født utenom ekteskap.

Kilder/noter

 1. [S54] Nesset VII: s. 290.
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 384.

Per Jonsson på Finnset1

M, #8470, (ca. 1662 - )
Far*Jon Finnset1 ( - c 1663)
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg



     Per ble født ca. 1662 på Finnset, Nesset.2 Han bodde hos Trond Endresson på bnr. 1, Finnset, Nesset, i 1666.1,2
Per fikk barn med en uregistrert person ca. 1692.3,4

Kilder/noter

 1. [S54] Nesset VII: s. 290.
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 384.
 3. [S987] Romsdal fogderegnskap 1692: mappe 1, inntektsvedlegg O, sikt og sakefall 1692. https://media.digitalarkivet.no/rk10051202210255
 4. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 59 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650525

Erling

M, #8471
Far*Jarl Formo
Mor*Maria Ryther Hoem
7-menning til meg

Trond Endresson på Finnset1

M, #8472, (ca. 1638 - )



     Trond ble født ca. 1638.1
Trond Endresson giftet seg ca. 1664 med enka etter Jon på Finnset (lenke).1

Trond var bruker av 2 pund på bnr. 1, Finnset, Nesset, i 1664.1
Trond var bruker på bnr. 1 i 1666. Stesønnene Jon Jonsson, Hallvard Jonsson og Per Jonsson bodde også der da.
I 1680 avlet bruket 24 tønner havre pluss såkorn, og litt mer i 1683. Trond drev til ca. 1700. Stesønnen Jon overtok.1,2

Kilder/noter

 1. [S54] Nesset VII: s. 290.
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 384.

Jon på Finnset1

M, #8473



     Jon var bruker på bnr. 1, Finnset, Nesset, i 1610. I 1617 la han 3 skjepper korn i kongetiende, og avlet til sammen 90 skjepper (ca. 11 tønner) pluss såkorn. Samtidig betalte Jon odelsskatt av 4 pund. Han er nevnt til ca. 1624.1

     Han kan ha vært far til Hallvard Finnset.

Kilder/noter

 1. [S54] Nesset VII: s. 289.

Ola Knutsson på Solhjell1,2

M, #8474, (ca. 1695 - )
Far*Knut Bårdsson på Solhjell2 (c 1657 - m. 1701 & 1711)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg



     Ola ble født ca. 1695 på Solhjell, Nesset.2 Han fikk bygselseddel på 1 våg 2 pund 20 merker på Solhjell fra Børge Jakobssen Eg i 1720.2
Ola var bruker på bnr. 1, Solhjell, Nesset, fra 1720 til 1722. Søstermannen Endre Jonsson (lenke) overtok i 1723.2 Ola var lagrettemann fra 1721 til 1722.2
Han var kreditor ved skiftet etter Aslak Bårdsson på Reiten den 12. april 1723: 1 daler 2 ort 8 skilling.3

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 262 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640277
 2. [S276] Nesset VIII: s. 213.
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 261 b–263 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640276

Ingebjørg Knutsdotter på Husby1

K, #8475, ( - ca. 1730)
Far-?*Knut Bårdsson på Solhjell (c 1657 - m. 1701 & 1711); trolig1,2
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Erik Aslaksson på Husby (c 1687 - )
De hadde tre barn.1 
Barn



     Ingebjørg giftet seg med Erik Aslaksson på Husby.1

Ingebjørg døde ca. 1730 på Husby, Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 640 b.
 2. [S276] Nesset VIII: s. 213.
 3. [S276] Nesset VIII: s. 351.

Anne Hansdotter i Melie1

K, #8476, ( - før 1800)

Familie

Ola Ivarsson på Bogge (c 1745 - )



     Anne giftet seg den 19. oktober 1783 med Ola Ivarsson på Bogge.1

Anne døde trolig før 1800.1

Kilder/noter

 1. [S129] Nesset V: s. 91.

Anne Ivarsdotter på Bogge1

K, #8477, (ca. 1767 - )

Familie

Ola Ivarsson på Bogge (c 1745 - )
Barn



     Anne ble født ca. 1767.1
Anne fikk barn med en uregistrert person.2
Annet navn: Anne Ivarsdotter på Breidvikstranda, nevnt 1800.2
Anne fikk barn med Ola Ivarsson på Bogge i 1800.2
Hun var samboer med Ola Ivarsson i 1801 på Indre Bogge, Nesset, sammen med dattera. De hadde ikke jord.1,3

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Nessæt, Eridsfiorden, Bogge Indre.
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 222 b.
 3. [S129] Nesset V: s. 91.

Anne Olsdotter på Bogge1

K, #8478, (1800 - )
Far*Ola Ivarsson på Bogge2 (c 1745 - )
Mor*Anne Ivarsdotter på Bogge2,1 (c 1767 - )
4-menning 7 ganger forskjøvet til meg



     Anne ble født i 1800, utenom ekteskap.2 Hun ble døpt den 7. september 1800 i Vistdal, Nesset. Faddere: Ivar Olsson på Bogge, o.a.2 Anne Olsdotter bodde hos Ola Ivarsson og Anne Ivarsdotter i 1801 på Indre Bogge, Nesset.1,3

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Nessæt, Eridsfiorden, Bogge Indre.
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 222 b.
 3. [S129] Nesset V: s. 91.

Ivar Olsson på Bogge1,2,3

M, #8479, (1761 - 2. oktober 1822)
Far*Ola Rasmusson på Bogge4 (c 1727 - 1801)
Mor*Gjertrud Ivarsdotter på Bogge1,4 (c 1730 - 1791)
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til meg



     Ivar ble født i 1761 på Indre Bogge, Nesset.4
Han var fadder ved dåpen til Bård Jonsson på Syltebø den 7. august 1785 i Eresfjord kyrkje, Nesset.2
Ivar var selveier i Risan øvre, Indre Bogge, Nesset, fra 1790 til 1822.5
Ivar giftet seg i 1791 med Kristi Olsdotter på Rød.6,7
Han var fadder ved dåpen til Anne Olsdotter den 7. september 1800 i Vistdal, Nesset.3

Ivar og Kristi var brukere i Risan øvre i 1801 sammen med fire barn, Marit Aslaksdotter og tre tjenestefolk.7

Ivar døde den 2. oktober 1822 på Indre Bogge.8 Det ble holdt skifte etter ham den 20. februar 1823. Arv: 522 daler 3 ort 6 skilling.8

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620454
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 169 b.
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 222 b.
 4. [S129] Nesset V: s. 110.
 5. [S129] Nesset V: s. 111 & 112.
 6. [S129] Nesset V: s. 111.
 7. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Nessæt, Eridsfiorden, Bogge Indre.
 8. [S129] Nesset V: s. 112.

Kristi Olsdotter på Bogge1

K, #8480, (1769 - )
Far*Ola Olsson på Rød2,3 (c 1723 - 1802)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Ivar Olsson på Bogge (1761 - 1822)
De hadde sju barn.4 
Barn

Familie 2

Knut Torfinnsson på Lange (c 1752 - )
De hadde ikke barn.5 



     Annet navn: Kristi Olsdotter på Rød.4
Kristi ble født i 1769 på Rød, Nesset.4
Kristi giftet seg i 1791 med Ivar Olsson på Bogge.4,1
Kristi og Ivar var brukere i Risan øvre, Indre Bogge, Nesset, i 1801 sammen med fire barn, Marit Aslaksdotter og tre tjenestefolk.1
Kristi giftet seg den 10. juli 1825 med Knut Torfinnsson på Lange.5

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Nessæt, Eridsfiorden, Bogge Indre.
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 388 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680409
 3. [S253] Nesset I: s. 386.
 4. [S129] Nesset V: s. 111.
 5. [S129] Nesset V: s. 112.

Brit Persdotter på Boggebakke

K, #8481, ( - 1789)

Familie

Per Aslaksson på Boggebakke (c 1736 - 1786)
De hadde ett barn.1 



     Annet navn: Brit Persdotter på Åse.1
Brit giftet seg i 1783 med Per Aslaksson på Boggebakke.1

Brit døde i 1789 på Indre Bogge, Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S129] Nesset V: s. 92.

Jon Jonsson på Boggebakke1

M, #8482, ( - 1801)

Familie

Brit Ivarsdotter på Boggebakke (c 1749 - 1805)



     Annet navn: Jon Jonsson i Jevika.1
Jon giftet seg den 29. desember 1776 med Brit Ivarsdotter på Boggebakke. De hadde sju barn.1
Jon og Brit var brukere av av 1 våg på Boggebakken, Indre Bogge, Nesset, fra 1777. Da han døde, overtok sønnen Jon.1

Jon døde i 1801 på Indre Bogge, Nesset.1 Det ble holdt skifte etter ham den 20. april 1802. Arv: 349 daler 2 ort.1

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (V), var Marit Jonsdotter på Vike datter av Jon Jonsson på Boggebakke, og ifølge b. VII var hun datter av Jon Ivarsson på Syltebø, men begge deler er feil.1,2

Kilder/noter

 1. [S129] Nesset V: s. 92.
 2. [S54] Nesset VII: s. 29.

Ola Rasmusson på Bogge1,2,3

M, #8483, (ca. 1727 - 1801)
Far*Rasmus Olsson på Bogge4 (c 1694 - 1765)
Mor-?*Mari Jørnsdotter på Bogge (c 1697 - 1769); trolig5

Familie 1

Gjertrud Ivarsdotter på Bogge (c 1730 - 1791)
De hadde tre barn.4 
Barn

Familie 2

Marit Aslaksdotter på Horne (c 1749 - 1801)
De hadde trolig ikke barn.9 



     Ola ble født ca. 1727.4 Han eide og brukte i Risan øvre, Indre Bogge, Nesset, fra 1748 til 1790. Han fikk skjøte 24. desember 1748 på 2 pund 6 merker for 40 daler. Sønnen Ivar overtok i 1790.6
Ola giftet seg i 1757 med Gjertrud Ivarsdotter på Bogge.4
Han var verge for Ildri Andersdotter Breidvik fra 1758.7
Ola og Gjertrud var brukere i Risan øvre i 1762. Rasmus Olsson, Mari Jørnsdotter og Guri Ørjarsdotter bodde også der. Guri var tjenestejente.5
Han var fadder ved dåpen til Ola Olsson på Nesset den 21. oktober 1764 i Vistdal kyrkje, Nesset.1
Han var verge for Sissel Ivarsdotter på Bogge iallfall fra 1774 til 1789.2,3
Han var fadder ved dåpen til Ivar Gabrielsson på Nesset den 21. juli 1776 i Rød kyrkje, Nesset.8

Ola giftet seg den 12. juli 1795 med Marit Aslaksdotter på Horne.9

Ola døde i 1801 på Indre Bogge, Nesset, før kona.9

     Navnet hans ble skrevet Ole Rasmussen Bogge i 1774.2

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 39 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640082
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 730 a.
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 4. [S129] Nesset V: s. 110.
 5. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, s. 19, nr. 171.
 6. [S129] Nesset V: s. 110 & 111.
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 580 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651181
 8. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 128 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16036&idx_id=16036&uid=ny&idx_side=-127
 9. [S129] Nesset V: s. 111.

Jakob Olsson på Bjørset1,2,3

M, #8484, ( - ca. 1735)
6. tippoldefar til meg

Familie

Fire (umyndige) barn levde i 1736.1 
Barn



     Jakob bodde på Bjørset, Bolsøy, i 1729.2
Han var fadder ved dåpen til Per Arvesson på Mek den 20. mai 1729 i Molde kirke.2
Han var verge for Per Arvesson på Mek i 1731.4
Han var fadder ved dåpen til Per Nilsson på Kringstad den 6. januar 1734 i Molde kirke.5
Han var debitor ved skiftet etter Mikkel Nilssen Finne den 28. juli 1734: 1 ort 14 skilling.6


Jakob døde ca. 1735 på Bjørset.1 Det ble holdt skifte etter ham den 11. april 1736. Arvinger: Per Jakobsson, Ola Jakobsson, Ingeborg Jakobsdotter og Marit Jakobsdotter. Nettoformue: 62 daler 3 ort 2 skilling. Halve boet ble fordelt på de fire umyndige barna, og resten gikk antakelig til enka.1

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1736, 11. april.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 104. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-54
 3. [S970] Trondheim skifteprotokoll 1732–35: fol. 414 a.
 4. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1731, Fanne åtting, 19. oktober.
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 141. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-72
 6. [S970] Trondheim skifteprotokoll 1732–35: fol. 411 a & 413 a–414 a.

Lars Ivarsson på Bogge1,2,3,4

M, #8485, (ca. 1728 - 1797)
Far*Ivar Ivarsson på Bogge1,4,5 (c 1689 - 1757)
Bror av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Siri Rasmusdotter på Bogge (c 1736 - 1766)
De hadde ikke barn.5 

Familie 2

Guri Ørjarsdotter på Bogge (c 1746 - 1807)
De hadde to barn.5,1 
Barn



     Lars ble født ca. 1728 på Bogge, Nesset. Han var gardmannssønn.4,5 Han ble innrullert som soldat i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1753. Han ble utkommandert til Holstein i 1762, kom tilbake 25. juni året etter og ble overført til landvernet i 1765.4
Lars giftet seg i 1759 med Siri Rasmusdotter på Bogge.5
Han var fadder ved dåpen til Marit Olsdotter den 14. januar 1759 i Rød kyrkje, Nesset.2
Lars og Siri var brukere i Jonsgarden, Indre Bogge, Nesset, i oktober 1762. Marit Jørnsdotter bodde også der. Lars var da utkommandert. Han brukte 1 våg 16 merker i 1765.6,4,5
Han var fadder ved dåpen til Ola Olsson på Nesset den 21. oktober 1764 i Vistdal kyrkje, Nesset.7

Lars giftet seg den 6. januar 1768 med Guri Ørjarsdotter i Sandvik.5 Lars og Guri var brukere i Jonsgarden. Etter hans død drev hun bruket til den vordende svigersønnen overtok i 1799.5
Han var fadder ved dåpen til Guri Gabrielsdotter på Nesset den 21. juli 1776 i Rød kyrkje.8
Han var fadder ved dåpen til Bård Jonsson på Syltebø den 7. august 1785 i Eresfjord kyrkje, Nesset.3

Annet navn: Lars Ivarsson på Indre Bogge, nevnt 1790.9

Lars døde i 1797 på Indre Bogge, Nesset.5 Det ble holdt skifte etter ham den 12. februar 1798. Arv: 164 daler 2 ort 14 skilling.5

     Navnet hans ble skrevet Lars Iversen Bugge i 1776.8

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620453
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 12 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640056
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 169 b.
 4. [S1527] 2. trondhjemske infreg, ruller 1765–67: 1765, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Gemene, nr. 56. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110700547
 5. [S129] Nesset V: s. 76.
 6. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 171. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041178
 7. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 39 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640082
 8. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 128 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16036&idx_id=16036&uid=ny&idx_side=-127
 9. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 41 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680057
 10. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 41 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680056
 11. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 447 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620454

Gjertrud Ivarsdotter på Bogge1,2,3,4

K, #8486, (ca. 1730 - 1791)
Far*Ivar Ivarsson på Bogge4,1 (c 1689 - 1757)
Søster av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ola Rasmusson på Bogge (c 1727 - 1801)
De hadde tre barn.5 
Barn



     Gjertrud ble født ca. 1730.4
Gjertrud giftet seg i 1757 med Ola Rasmusson på Bogge.5
Hun var fadder ved dåpen til Marit Olsdotter den 14. januar 1759 i Rød kyrkje, Nesset.3
Gjertrud og Ola var brukere i Risan øvre, Indre Bogge, Nesset, i 1762. Rasmus Olsson, Mari Jørnsdotter og Guri Ørjarsdotter bodde også der. Guri var tjenestejente.6
Hun var fadder ved dåpen til Guri Gabrielsdotter på Nesset den 21. juli 1776 i Rød kyrkje.2


Gjertrud døde i 1791 på Indre Bogge, Nesset.7

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620454
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 128 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16036&idx_id=16036&uid=ny&idx_side=-127
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 12 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640056
 4. [S129] Nesset V: s. 76.
 5. [S129] Nesset V: s. 110.
 6. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, s. 19, nr. 171.
 7. [S129] Nesset V: s. 111.

Magnhild Ivarsdotter Brunvoll1,2

K, #8487, ( - før 1829)
Far*Ivar Ivarsson på Bogge3,4 (c 1689 - 1757)
Søster av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ola Olsson Brunvoll (c 1723 - 1775)
De hadde fire barn.2 
Barn



     Annet navn: Magnhild Ivarsdotter på Bogge, nevnt 1758.5,3
Magnhild trolovet seg den 24. september 1758 i Eresfjord kyrkje, Nesset, med Ola Olsson på Myklebostad. Forlovere: Sjurd Olsson på Frisvoll o.a.5
Magnhild giftet seg i 1758 med Ola Olsson på Myklebostad.4
Annet navn: Magnhild Ivarsdotter på Nesset, nevnt 1759.6 Magnhild og Ola var husfolk i Brunvollgjerdet, Nesset prestegard, iallfall fra 1759 til 1767. Neste plassbruker fikk bygsel i 1774.2,7,8,9,10 Magnhild og Ola var husfolk på Neset (bnr. 14), Eidsvåg, Nesset, i 1775.11 Magnhild Ivarsdotter Brunvoll fordret 6 års tjenestelønn (9 daler) på sin sønn Ivar Olssons vegne ved et skifte på Stubøen, Nesset, i 1788.1

Magnhild døde før 1829.3

I b. V av Gards- og ættesoge for Nesset kalles hun Margrete (og har fødselsåret 1736).4

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 381 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670964
 2. [S1099] Nesset IV: s. 440. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#443
 3. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620454
 4. [S129] Nesset V: s. 76.
 5. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 10 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640054
 6. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 13 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640056
 7. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 29 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640073
 8. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 39 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640082
 9. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 12 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640056
 10. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 53 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640096
 11. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 110 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640154
 12. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 447 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620454

Ola Olsson Brunvoll1,2

M, #8488, (ca. 1723 - 1775)

Familie

Magnhild Ivarsdotter Brunvoll ( - f 1829)
De hadde fire barn.8 
Barn



     Ola ble født ca. 1723.2 Hans hjemsted var kanskje Austi garden, Øvre Myklebostad, Nesset.
Annet navn: Ola Olsson på Myklebostad, nevnt fra 1745 til 1758.3,4 Han ble stevnet av Konrad Henrik Eckleff til tinget i Eresfjord tinglag den 28. januar 1745. Ola skulle ha truet med å skyte soldat Knut Andersson på Myklebostad, men møtte ikke, så saken ble utsatt.4 Ola Olsson på Myklebostad var landvernssoldat i 1758.3
Ola trolovet seg den 24. september 1758 i Eresfjord kyrkje, Nesset, med Magnhild Ivarsdotter på Bogge. Forlovere: Sjurd Olsson på Frisvoll o.a.3
Ola giftet seg i 1758 med Magnhild Ivarsdotter på Bogge.5
Annet navn: Ola Olsson på Nesset, nevnt fra 1759 til 1767.6,7 Ola og Magnhild var husfolk i Brunvollgjerdet, Nesset prestegard, iallfall fra 1759 til 1767. Neste plassbruker fikk bygsel i 1774.8,1,9,6,7
Annet navn: Ola Olsson på Eidsvågneset, nevnt 1775 (post mortem).2 Ola og Magnhild var husfolk på Neset (bnr. 14), Eidsvåg, Nesset, i 1775.2

Ola døde i 1775 på Eidsvågneset.2 Han ble jordfestet den 8. januar 1775 på Rød kyrkjegard, Nesset.2

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 29 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640073
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 110 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640154
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 10 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640054
 4. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 129 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400587
 5. [S129] Nesset V: s. 76.
 6. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 12 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640056
 7. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 53 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640096
 8. [S1099] Nesset IV: s. 440. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#443
 9. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 39 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640082

Kari Larsdotter på Bogge1

K, #8489, (1782 - 31. oktober 1851)
Far*Lars Ivarsson på Bogge2,1 (c 1728 - 1797)
Mor*Guri Ørjarsdotter på Bogge1 (c 1746 - 1807)
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Bergsvein Larsson på Bogge (1786 - 1874)



     Kari ble født i 1782 på Indre Bogge, Nesset.1
Kari giftet seg den 22. juni 1800 med en uregistrert person.1
Kari giftet seg den 15. november 1818 med Bergsvein Larsson på Bogge.3
Annet navn: Kari Larsdotter på Indre Bogge, nevnt 1829.2 Kari og Bergsvein var kårfolk i Jonsgarden, Indre Bogge, Nesset, i 1829.2,3
Hun var arving ved skiftet etter Hans Jonsson Kvernberg den 8. januar 1830: 1 daler 1 ort 9 skilling.4


Kari døde den 31. oktober 1851 på Indre Bogge.3

Kilder/noter

 1. [S129] Nesset V: s. 76.
 2. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620453
 3. [S129] Nesset V: s. 77. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#80
 4. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 a–447 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620453

Siri Rasmusdotter på Bogge1

K, #8490, (ca. 1736 - 1766)
Far*Rasmus Olsson på Bogge2 (c 1694 - 1765)
Mor-?*Mari Jørnsdotter på Bogge (c 1697 - 1769); trolig

Familie

Lars Ivarsson på Bogge (c 1728 - 1797)
De hadde ikke barn.1 



     Siri ble født ca. 1736.2
Siri giftet seg i 1759 med Lars Ivarsson på Bogge.1 Siri og Lars var brukere i Jonsgarden, Indre Bogge, Nesset, i oktober 1762. Marit Jørnsdotter bodde også der. Lars var da utkommandert. Han brukte 1 våg 16 merker i 1765.3,4,1 Siri hadde Erik Ivarsson, Ivar Ivarsson og Inger Ivarsdotter i tjeneste i 1762.3

Siri døde i 1766 på Indre Bogge, Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S129] Nesset V: s. 76.
 2. [S129] Nesset V: s. 110.
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 171. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041178
 4. [S1527] 2. trondhjemske infreg, ruller 1765–67: 1765, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Gemene, nr. 56. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110700547

Guri Ørjarsdotter på Bogge1

K, #8491, (ca. 1746 - 1807)

Familie

Lars Ivarsson på Bogge (c 1728 - 1797)
De hadde to barn.1,5 
Barn



     Annet navn: Guri Ørjarsdotter i Sandvik.2
Guri ble født ca. 1746.2 Hun tjente hos Ola Rasmusson og Gjertrud Ivarsdotter i Risan øvre, Indre Bogge, Nesset, i 1762.3
Guri Bugge var fadder ved dåpen til Per Olsson på Nesset den 22. november 1767 i Rød kyrkje, Nesset.4

Guri giftet seg den 6. januar 1768 med Lars Ivarsson på Bogge.1 Guri og Lars var brukere i Jonsgarden, Indre Bogge, Nesset. Etter hans død drev hun bruket til den vordende svigersønnen overtok i 1799.1

Guri døde i 1807 på Indre Bogge, Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S129] Nesset V: s. 76.
 2. [S129] Nesset V: s. 194. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#197
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, s. 19, nr. 171.
 4. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 53 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640096
 5. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620453

Marit Aslaksdotter på Horne1

K, #8492, (ca. 1749 - 1801)
Far*Aslak Knutsson på Solhjell2,3,4 (c 1708 - 1768)
Mor*Søgni Endresdotter på Solhjell4 (c 1724 - 1760)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Knut Endresson på Horne (c 1735 - 1785)
De hadde ett barn.1 

Familie 2

Ola Rasmusson på Bogge (c 1727 - 1801)
De hadde trolig ikke barn.8 



     Marit ble født ca. 1749.5,4 Hun bodde hos Aslak Knutsson og Synnøv Lassesdotter på bnr. 1, Solhjell, Nesset, i 1762.3,6
Annet navn: Marit Aslaksdotter på Solhjell, nevnt 1769.2,3,4
Hun kjøpte ved skifteauksjonen etter Aslak Knutsson på Solhjell den 27. november 1769: skinnfell med åkle (2 daler 8 skilling).7
Hun var myndling av Lars Guttormsson på Grandsætra i 1769.2

Marit giftet seg i 1783 med Knut Endresson på Horne.1
Marit giftet seg den 12. juli 1795 med Ola Rasmusson på Bogge.8
Annet navn: Marit Aslaksdotter på Bogge.5 Marit Aslaksdotter bodde hos Ivar Olsson og Kristi Olsdotter i Risan øvre, Indre Bogge, Nesset, i 1801. Marit hadde kår og brukte jord.5

Marit døde i 1801 på Indre Bogge, Nesset, etter mannen.8

Kilder/noter

 1. [S276] Nesset VIII: s. 82.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 524 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660555
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 198. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041038
 4. [S276] Nesset VIII: s. 214. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#215
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Nessæt, Eridsfiorden, Bogge Indre.
 6. [S276] Nesset VIII: s. 215. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#216
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 524 b–525 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660555
 8. [S129] Nesset V: s. 111.

Knut Torfinnsson på Lange1,2

M, #8493, (ca. 1752 - )

Familie

Kristi Olsdotter på Bogge (1769 - )
De hadde ikke barn.1 



     Knut ble født ca. 1752.1
Knut giftet seg med en uregistrert person.1
Han var fadder ved dåpen til Ingebrigt Engebretsson den 27. november 1808 i Vistdal kyrkje, Nesset.2

Knut giftet seg den 10. juli 1825 med Kristi Olsdotter på Bogge.1

Kilder/noter

 1. [S129] Nesset V: s. 112.
 2. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 38. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640303

Per på Bogge1

M, #8494



     Per og kona var brukere på Indre Bogge, Nesset, i 1711. Ei Marit og Per Knutsson bodde også der.1 Per var bruker i Jonsgarden, Indre Bogge, Nesset, i 1724. Skyld: 1 våg 16 merker. Han drev til midten av 1730-årene. Ivar Ivarsson (s.d.) tok over.2,3

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (V) var Per på Bogge trolig far til ei «Ragnhild Pedersdotter», som giftet seg i 1780, men det er nok feillesning av Einersdotter. Det samme gjelder Kristi som døde i 1809.3,4,5

Kilder/noter

 1. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Inderbaagge.
 2. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 34 b.
 3. [S129] Nesset V: s. 75.
 4. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 146 b.
 5. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 40.

Marit Ivarsdotter på Bogge1

K, #8495, ( - etter 1690)
Far*Ivar Jonsson på Bogge1 (c 1632 - c 1690)
Mor*Marit Ørjarsdotter på Bogge1
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg



     Hun ble kalt yngste Marit Ivarsdotter, nevnt 1690.1
Hun var arving ved skiftet etter Ivar Jonsson på Bogge den 14. april 1690: 7 daler 23 skilling.2

Kilder/noter

 1. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 68 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630074
 2. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 68 b–69 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630074

Per Knutsson på Bogge1,2,3

M, #8496, (ca. 1657 - )
Per Knutsson (Bogge) sitt bumerke (fra Gards- og ættesoge for Nesset)



     Per ble født ca. 1657.3,4
Per giftet seg trolig med Marit Ørjarsdotter på Bogge.3,4 Per var bruker i Jonsgarden, Indre Bogge, Nesset, i 1691. Skyld: 1 våg 16 merker.1 Per var bruker i Jonsgarden i 1701. Ivar Ivarsson bodde også der.3 Per Knutsson bodde hos Per og kona på Indre Bogge, Nesset, i 1711.2

     Ola Knutsson på Bogge og Per Knutsson på Bogge kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S1182] Romsdal fogderegnskap 1690–91: mappe 2, inntektsvedlegg A, matrikkel 1691. Erritzfiortz Otting, Inderbogge. https://media.digitalarkivet.no/rk10051202201211
 2. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Inderbaagge.
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 226.
 4. [S129] Nesset V: s. 75.

Ivar Jonsson på Bogge1,2,3

M, #8497, (ca. 1632 - ca. 1690)
Far*Jon Ivarsson på Bogge4,3 (c 1594 - f 1677)
Mor*Marit Persdotter på Bogge3 ( - e 1677)
6. tippoldefar til meg

Familie 1

Guri Jakobsdotter
Ett barn levde i 1690.1 
Barn

Familie 2

Marit Ørjarsdotter på Bogge
Tre barn levde i 1690.1 
Barn



     Ivar ble født ca. 1632.3
Ivar giftet seg med Guri Jakobsdotter på Bersås.1 Ivar var bruker i Jonsgarden, Indre Bogge, Nesset, i 1678. Skyld: 1 våg 16 merker. Han ble nevnt siste gang i 1690.3
Ivar giftet seg med Marit Ørjarsdotter.1 Ivar Jonsson på Bogge var lagrettemann i Eresfjord tinglag i 1687.2

Ivar døde ca. 1690 på Indre Bogge, Nesset.1 Det ble holdt skifte etter ham den 14. april 1690. Kreditorer: Jørn Ivarsson på Bogge o.a. Arvinger: Marit Ørjarsdotter, Gjertrud Ivarsdotter, Ivar Ivarsson, eldste Marit Ivarsdotter og yngste Marit Ivarsdotter. Verger: Gunnar Jonsson på Bjørbakken og Ola Jonsson på Ernes. I boet var sølvskje, forgylt sølvstølebelte på 16½ lodd med 26 stykker, forgylt stølebelte på 16 lodd 1 kvintin med 31 stykker, kåpe med sølvspenne, en sølvnål og -ring, kopperkjele, graokse på Ytre Bogge, hors, børse o.a. Aktiva: 97 daler 3 ort 4 skilling. Passiva: 25–1–12. Arv: 72–1–16.5

     Navnet hans ble skrevet Ifuer Baagge i 1687.2

Kilder/noter

 1. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 68 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630074
 2. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 86 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620243
 3. [S129] Nesset V: s. 75.
 4. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 232, Inderbuge. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191127
 5. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 68 b–69 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630074

Jon Ivarsson på Bogge1

M, #8498, (ca. 1594 - før 1677)
7. tippoldefar til meg

Familie

Marit Persdotter på Bogge ( - e 1677)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn



     Jon ble født ca. 1594.1
Jon giftet seg med Marit Persdotter på Bogge.1
Jon og Marit var brukere i Jonsgarden, Indre Bogge, Nesset, fra 1633. Enka etter forrige bruker drev sammen med ham til 1638. Jon betalte bare for seg og kona ved koppskatten 1645, 16 skilling. Han brukte 4 pund, og i 1657 betalte han mest kvegskatt på Indre Bogge: 1½ daler 1 skilling for 2 hester, 19 kyr, 12 geiter og 9 sauer. Han var bruker resten av livet. Sønnen Ivar overtok.1

Jon døde før 1677.1

Kilder/noter

 1. [S129] Nesset V: s. 75.
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 232, Inderbuge. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191127
 3. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 70 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630075

Marit Persdotter på Bogge1

K, #8499, ( - etter 1677)
7. tippoldemor til meg

Familie

Jon Ivarsson på Bogge (c 1594 - f 1677)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn



     Marit giftet seg med Jon Ivarsson på Bogge.1 Marit og Jon var brukere i Jonsgarden, Indre Bogge, Nesset, fra 1633. Enka etter forrige bruker drev sammen med ham til 1638. Jon betalte bare for seg og kona ved koppskatten 1645, 16 skilling. Han brukte 4 pund, og i 1657 betalte han mest kvegskatt på Indre Bogge: 1½ daler 1 skilling for 2 hester, 19 kyr, 12 geiter og 9 sauer. Han var bruker resten av livet. Sønnen Ivar overtok.1 På høsttinget 1677 ble Marit Persdotter på Bogge idømt 1 daler i bot for stevnefall. Hun hadde slått Marit Olsdotter på Bogge og ikke møtt i retten da saken kom opp.1

Kilder/noter

 1. [S129] Nesset V: s. 75.

Kari Knutsdotter i Høvika1

K, #8500, ( - ca. 1754)

Familie

Albrikt Knutsson i Høvika (c 1705 - 1772)
De hadde to barn.1 



     Annet navn: Kari Knutsdotter på Bogge.2 Hennes hjemsted var på Øvre Ut-Bogge, Ytre Bogge, Nesset.2,3
Kari giftet seg med Albrikt Knutsson i Høvika.1

Kari døde ca. 1754 i Høvika, Nesset.1

     Ola Knutsson på Hjellen og Kari Knutsdotter i Høvika var søsken.4,5

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 317 a.
 2. [S129] Nesset V: s. 29. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#32
 3. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 145 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400139
 4. [S129] Nesset V: s. 29.
 5. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 145 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400139