Marit Aslaksdotter på Frisvoll1

K, #8301, (ca. 1735 - ca. 1755)
Far*Aslak Bjørnsson på Ljørvoll2,3 (c 1698 - 1760)
Mor*Marit Knutsdotter på Ljørvoll2 ( - c 1746)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Pål Gunnarsson på Frisvoll (c 1728 - 1774)
Barn     Marit ble født ca. 1735 på Ljørvoll, Nesset.3
Annet navn: Marit Aslaksdotter på Ljørvoll.2
Marit giftet seg ca. 1753 med Pål Gunnarsson på Frisvoll.4

Marit døde ca. 1755 på Frisvoll, Nesset.1,2 Det ble holdt skifte etter henne den 23. juli 1755.1

Kilder/noter

 1. [S89] Nesset VI [1990]: s. 67.
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a.
 3. [S89] Nesset VI [1990]: s. 143.
 4. [S89] Nesset VI [1990]: s. 66, 67 & 143.

Pål Gunnarsson på Frisvoll1

M, #8302, (ca. 1728 - 1774)

Familie

Marit Aslaksdotter på Frisvoll (c 1735 - c 1755)
Barn     Annet navn: Pål Gunnarsson på Steinsvoll.2
Pål ble født ca. 1728.2 Han var bruker i Deraustgarden, Frisvoll, Nesset, fra ca. 1751 til 1774.3
Pål giftet seg med en uregistrert person. De hadde to barn.2
Pål giftet seg ca. 1753 med Marit Aslaksdotter på Ljørvoll.4
Pål giftet seg med en uregistrert person. De hadde ikke barn sammen.1

Pål døde i 1774 på Frisvoll, Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S89] Nesset VI [1990]: s. 67.
 2. [S89] Nesset VI [1990]: s. 66.
 3. [S89] Nesset VI [1990]: s. 66 & 67.
 4. [S89] Nesset VI [1990]: s. 66, 67 & 143.

Knut Pålsson på Frisvoll1,2

M, #8303, (ca. 1754 - 1805)
Far*Pål Gunnarsson på Frisvoll1 (c 1728 - 1774)
Mor*Marit Aslaksdotter på Frisvoll2 (c 1735 - c 1755)
4-menning 6 ganger forskjøvet til meg     Knut ble født ca. 1754 på Frisvoll, Nesset.2
Knut giftet seg i 1779 med en uregistrert person. De hadde ett barn.3 Knut var selveier i Deraustgarden, Frisvoll, Nesset, fra 1779 til 1805.1
Knut giftet seg i 1784 med en uregistrert person. De hadde sju barn.3

Knut døde i 1805 på Frisvoll.1

Kilder/noter

 1. [S89] Nesset VI [1990]: s. 67.
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a.
 3. [S89] Nesset VI [1990]: s. 67 & 68.

Anne Aslaksdotter på Ljørvoll1

K, #8304, ( - før 1755)
Far*Aslak Bjørnsson på Ljørvoll1 (c 1698 - 1760)
Mor*Marit Knutsdotter på Ljørvoll1 ( - c 1746)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg     Anne døde før 1755.2

Kilder/noter

 1. [S89] Nesset VI [1990]: s. 143.
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a.

Randi Knutsdotter på Slenes1,2

K, #8305, (ca. 1706 - 1775)
Far*Knut Nilsson på Hånde3
Mor*Marit Toresdotter på Hånde1 ( - f 1755)

Familie

Tore Andersson på Slenes ( - c 1754)
Barn     Randi ble født ca. 1706.3
Annet navn: Randi Knutsdotter på Hånde.4
Randi giftet seg med Tore Andersson på Slenes. De hadde fem barn.4 Randi Knutsdotter på Slenes og Tore var brukere på Nedre Slenes, Nesset, fra omkring 1740. Sønnen Knut fikk tinglyst skjøte i 1758, men hun stod fremdeles som bruker i 1762.5,2

Randi døde i 1775 i Nesset.4

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a.
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, s. 23, nr. 195 & 196.
 3. [S276] Nesset VIII: s. 81.
 4. [S276] Nesset VIII: s. 156.
 5. [S276] Nesset VIII: s. 156 & 157.

Ingrid Knutsdotter på Moen1,2

K, #8306, (ca. 1711 - 1781)
Far*Knut Nilsson på Hånde3
Mor*Marit Toresdotter på Hånde1 ( - f 1755)

Familie 1

Tore Olsson på Moen (c 1696 - 1764)

Familie 2

Anders Hansson på Moen (c 1744 - 1829)     Ingrid ble født ca. 1711.3
Annet navn: Ingrid Knutsdotter på Hånde.4
Ingrid giftet seg før 1755 med Tore Olsson på Moen. De hadde ikke barn.5,6,1 Ingrid Knutsdotter på Moen hadde Randi Endresdotter i tjeneste på Moen, Nesset, i 1762.6
Ingrid giftet seg i 1765 med Anders Hansson på Sira. De hadde ikke barn sammen.2

Ingrid døde i 1781 på Moen.2

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a.
 2. [S276] Nesset VIII: s. 108.
 3. [S276] Nesset VIII: s. 81.
 4. [S276] Nesset VIII: s. 107.
 5. [S276] Nesset VIII: s. 81 & 108.
 6. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, s. 23, nr. 194.

Tore Andersson på Slenes1

M, #8307, ( - ca. 1754)

Familie

Randi Knutsdotter på Slenes (c 1706 - 1775)
Barn     Tore giftet seg med Randi Knutsdotter på Hånde. De hadde fem barn.1 Tore og Randi var brukere på Nedre Slenes, Nesset, fra omkring 1740. Sønnen Knut fikk tinglyst skjøte i 1758, men hun stod fremdeles som bruker i 1762.2,3

Tore døde ca. 1754 på Nedre Slenes.1

Kilder/noter

 1. [S276] Nesset VIII: s. 156.
 2. [S276] Nesset VIII: s. 156 & 157.
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, s. 23, nr. 195 & 196.

Tore på Mo1

M, #8308, ( - etter 1747)     Tore bodde på Moa, Hen, i 1747.1
Han var forlover for Gunnar Jonsson på Slenes og Anne Olsdotter på Hen, som ble trolovet den 25. juni 1747 i Hen kirke.1

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 143.

Knut Augustinusson på Hen1,2

M, #8309, ( - etter 1749)     Knut Augustinusson på Hen fikk bygselseddel på 2 pund 16 merker fiskeleie på Hen, Hen, fra Børge Jakobssen Eg den 14. september 1720, tinglyst 25. oktober.2
Knut giftet seg den 2. januar 1730 i Hen kirke med en uregistrert person. De hadde fire barn.3 Knut bodde på Hen i 1747.4
Han var forlover for Gunnar Jonsson på Slenes og Anne Olsdotter på Hen, som ble trolovet den 25. juni 1747 i Hen kirke.4
Han var vurderingsmann ved skiftet etter Ola Andersson på Hen den 15. april 1749 på Hen.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 522 b.
 2. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 156 a.
 3. [S658] Raumadalsfolket [2005]: s. 160.
 4. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 143.

Ola Eriksson på Hen1

M, #8310, ( - ca. 1719)     Ola giftet seg med Marit Olsdotter på Hen.1,2 Ola var bruker på Hen, Hen, i 1711.3

Ola døde ca. 1719 på Hen.1 Det ble holdt skifte etter ham den 20. februar 1720 på Hen. Nettoarv: 107 daler 2 ort 2 skilling.4

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 174 a.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 54 a.
 3. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Romsdals-Otting, Heen.
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 174 a & 175 a.

Ola Olsson på Hen den eldre1,2

M, #8311, ( - etter 1741)
Far*Ola Eriksson på Hen2 ( - c 1719)
Mor*Marit Olsdotter på Hen1 (c 1685 - 1741)     Ola døde etter 1741.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 54 a.
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 174 a.

Erik Olsson på Hen1,2

M, #8312, ( - etter 1741)
Far*Ola Eriksson på Hen2 ( - c 1719)
Mor*Marit Olsdotter på Hen1 (c 1685 - 1741)     Erik døde etter 1741. Erich Heen var vurderingsmann i 1759.1,3

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 54 a.
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 174 a.
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 689 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/697/

Ola Olsson på Hen den yngre1,2

M, #8313, ( - etter 1741)
Far*Ola Eriksson på Hen2 ( - c 1719)
Mor*Marit Olsdotter på Hen1 (c 1685 - 1741)     Ola døde etter 1741.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 54 a.
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 174 a.

Anders Olsson på Hen1,2

M, #8314, ( - etter 1741)
Far*Ola Eriksson på Hen2 ( - c 1719)
Mor*Marit Olsdotter på Hen1 (c 1685 - 1741)     Anders døde etter 1741.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 54 a.
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 174 a.

Brit Olsdotter på Hen1

K, #8315, ( - 1728)
Far-?*Ola Andersson på Hen ( - c 1748); trolig1
Mor-?*Marit Jonsdotter på Hen ( - e 1749); kanskje     Brit døde i 1728 på Hen, Hen.1 Det ble holdt likpreken over henne den 18. april 1728 i Hen kirke.1

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 19.

Solla Olsdotter på Hen1

K, #8316, (1735 - )
Far*Ola Hen1 ( - e 1735)     Solla ble født i 1735 på Hen, Hen.1 Hun ble døpt den 18. april 1735 i Grytten. Faddere: Ola Hen o.a.1

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 56.

Ola Persson på Kavli1,2,3

M, #8317, (ca. 1699 - 1770)

Familie 1

Eli Olsdotter på Kavli (c 1720 - 1750)
Barn

Familie 2

Siri Ørjersdotter på Kavli ( - e 1771)
Barn     Ola ble født ca. 1699.1
Ola giftet seg med Eli Olsdotter.4 Ola Persson på Kavli (eller naboen av samme navn) var vurderingsmann i 1749.5
Han (eller naboen av samme navn) var verge for Marit Olsdotter på Hen i 1749.5
Ola og Eli bodde på Kavli, Hen, i 1750.2
Ola giftet seg den 14. juni 1752 i Hen kirke med Siri Ørjersdotter på Hegerholm.6,3,7 Ola og Siri bodde på Kavli i 1765.3

Ola døde i 1770 på Ytre Kavli, Hen, av alderdom.1 Det ble holdt likpreken over ham den 13. mai 1770 i Hen kirke.1 Det ble holdt skifte etter ham den 21. februar 1771 på Ytre Kavli.6

     I Raumadalsfolket er han delvis forvekslet med naboen av samme navn.8

Kilder/noter

 1. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 112.
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 169.
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 282 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660304
 4. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 169 & 170.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 522 b.
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 558 a.
 7. [S658] Raumadalsfolket [2005]: s. 169.
 8. [S658] Raumadalsfolket [2005]: s. 173, 175 & 176.

Eli Olsdotter på Kavli1

K, #8318, (ca. 1720 - 1750)

Familie

Ola Persson på Kavli (c 1699 - 1770)
Barn     Eli ble født ca. 1720.1
Eli giftet seg med Ola Persson på Kavli.2 Eli og Ola bodde på Kavli, Hen, i 1750.3

Eli døde i 1750 på Kavli, i barselseng.1 Det ble holdt likpreken over henne den 21. februar 1750 i Hen kirke.1

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 170.
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 169 & 170.
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 169.

Marit Jonsdotter på Hen1

K, #8319, ( - etter 1749)     Marit giftet seg med Ola Andersson på Hen.1

Marit døde etter 1749.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 522 b.

Jon Olsson på Hen1

M, #8320, ( - etter 1749)
Far*Ola Andersson på Hen1 ( - c 1748)
Mor*Marit Jonsdotter på Hen1 ( - e 1749)     Jon døde etter 1749.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 522 b.

Brit Olsdotter på Hen1

K, #8321, ( - etter 1749)
Far*Ola Andersson på Hen1 ( - c 1748)
Mor*Marit Jonsdotter på Hen1 ( - e 1749)     Brit døde etter 1749.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 522 b.

Brit Olsdotter på Hen den yngre1

K, #8322, ( - etter 1749)
Far*Ola Andersson på Hen1 ( - c 1748)
Mor*Marit Jonsdotter på Hen1 ( - e 1749)     Brit døde etter 1749.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 522 b.

Marit Olsdotter på Hen1

K, #8323, ( - etter 1749)
Far*Ola Andersson på Hen1 ( - c 1748)
Mor*Marit Jonsdotter på Hen1 ( - e 1749)     
Hun var myndling av Ola Persson på Kavli (eller naboen av samme navn) i 1749.1


Marit døde etter 1749.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 522 b.

Siri Ørjersdotter på Kavli1,2

K, #8324, ( - etter 1771)
Far*Ørjer Jonsson på Hegerholm3 ( - c 1718)
Mor*Siri Olsdotter på Hegerholm4,3 ( - c 1728)

Familie

Ola Persson på Kavli (c 1699 - 1770)
Barn     Annet navn: Siri Ørjersdotter på Hegerholm.3,4
Hun var arving ved skiftet etter Ørjer Jonsson på Hegerholm den 18. april 1719.3
Siri Ørjersdotter på Hegerholm var myndling av Knut Hansson på Remmem fra 1719. Knut var også Siris formynder i 1728.3,4
Hun var arving ved skiftet etter Siri Olsdotter på Hegerholm den 23. oktober 1728: 5 daler 3 ort 7 skilling.5

Siri giftet seg den 14. juni 1752 i Hen kirke med Ola Persson på Kavli.2,1,6 Siri og Ola bodde på Kavli, Hen, i 1765.1
Hun var arving ved skiftet etter Ola Jonsson i Torvika den 30. mars 1765: 2 daler 3 ort 19 skilling.7


Siri døde etter 1771.2

     Siri Ørjersdotter på Kavli var søskenbarn av Ola Jonsson i Torvika.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 282 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660304
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 558 a.
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 61 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640075
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 536 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640552
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 536 b–537 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640552
 6. [S658] Raumadalsfolket [2005]: s. 169.
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 282 b–283 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660304

Per Olsson på Kavli1

M, #8325, (ca. 1753 - etter 1771)
Far*Ola Persson på Kavli1 (c 1699 - 1770)
Mor*Siri Ørjersdotter på Kavli1 ( - e 1771)     Per ble født ca. 1753 på Kavli, Hen.1

Per døde etter 1771.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 558 a.

Ørjer Olsson på Kavli1

M, #8326, (ca. 1756 - etter 1771)
Far*Ola Persson på Kavli1 (c 1699 - 1770)
Mor*Siri Ørjersdotter på Kavli1 ( - e 1771)     Ørjer ble født ca. 1756 på Kavli, Hen.1

Ørjer døde etter 1771.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 558 a.

Marit Olsdotter på Hen1

K, #8327, (ca. 1685 - 1741)

Familie 2

Jon Andersson på Hen ( - e 1741)
Barn     Marit ble født ca. 1685.2
Marit giftet seg med Ola Eriksson på Hen.3,1
Marit giftet seg med Jon Andersson.2

Marit døde i 1741 på Hen, Hen.2 Det ble holdt likpreken over henne den 22. januar 1741 i Hen kirke.2 Det ble holdt skifte etter henne den 23. februar 1741 på Hen. Bruttoformue: 41 daler 14 skilling. Nettoarv: 21–0–22.4

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 54 a.
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 92.
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 174 a.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 54 a/b.

Jon Andersson på Hen1,2

M, #8328, ( - etter 1741)

Familie

Marit Olsdotter på Hen (c 1685 - 1741)
Barn     Jon giftet seg med Marit Olsdotter på Hen.2

Jon døde etter 1741. Jon Heen var vurderingsmann i 1742.1,3

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 54 a.
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 92.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 209 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/226/

Anders Jonsson på Hen1

M, #8329, ( - etter 1741)
Far*Jon Andersson på Hen1 ( - e 1741)
Mor*Marit Olsdotter på Hen1 (c 1685 - 1741)     Anders døde etter 1741.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 54 a.

Jon Jonsson på Hen1

M, #8330, ( - etter 1741)
Far*Jon Andersson på Hen1 ( - e 1741)
Mor*Marit Olsdotter på Hen1 (c 1685 - 1741)     Jon døde etter 1741.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 54 a.

Brit Jonsdotter på Hen1

K, #8331, ( - etter 1741)
Far*Jon Andersson på Hen1 ( - e 1741)
Mor*Marit Olsdotter på Hen1 (c 1685 - 1741)     Brit døde etter 1741.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 54 a.

Bjørn Hansen1

M, #8332, (29. februar 1952 - 20. juli 2017)
Far*Edvin Hansen2 (1911 - 1985)
Mor*Marit Aarseth2 (1906 - 1985)     Bjørn ble født den 29. februar 1952.1 Bjørn bodde på Skåla, Molde, i 2017.1

Bjørn døde den 20. juli 2017 i Molde.1 Han ble gravlagt den 2. august 2017 i Tøndergård gravlund, Molde.1

Kilder/noter

 1. [S75] RB: nr. 167/25.7.2017, s. 21, «Dødsfall».
 2. [S1403] Edel Helen Kindberg Nilsen: e-post 31.1.2016.

Tore Olsson på Moen1,2

M, #8333, (ca. 1696 - 1764)

Familie 1

Marit Jørnsdotter på Moen ( - c 1741)

Familie 2

Ingrid Knutsdotter på Moen (c 1711 - 1781)     Tore ble født ca. 1696 på Moen, Nesset.3 Han fikk bygselseddel på 1 våg 12 merker på Moen fra Børge Jakobssen Eg i 1720.3 Tore var bruker på Moen fra 1720 til 1764.3,4
Tore giftet seg med Marit Jørnsdotter på Bogge. De hadde ikke barn.1,3
Han var verge for Ildri Jørnsdotter på Hoem i 1742.1

Tore giftet seg før 1755 med Ingrid Knutsdotter på Hånde. De hadde ikke barn.5,4,6

Tore døde i 1764 på Moen.3

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 180 b.
 2. [S276] Nesset VIII: s. 81.
 3. [S276] Nesset VIII: s. 107.
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, s. 23, nr. 194.
 5. [S276] Nesset VIII: s. 81 & 108.
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a.

Marit Jørnsdotter på Moen1

K, #8334, ( - ca. 1741)
Far*Jørn Ivarsson på Bogge1 (c 1652 - )
Mor*Ildri Pålsdotter på Bogge1 ( - c 1696)

Familie

Tore Olsson på Moen (c 1696 - 1764)     Annet navn: Marit Jørnsdotter på Bogge.
Marit giftet seg med Tore Olsson på Moen. De hadde ikke barn.1,2

Marit døde ca. 1741 på Moen, Nesset.1 Det ble holdt skifte etter henne den 22. juni 1742 på Moen. Formue: 108 daler 22 skilling. Gjeld: 22–0–12. Arv: 86–0–10.3

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 180 b.
 2. [S276] Nesset VIII: s. 107.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 180 b & 181 a/b.

Jon Olsson på Husby1,2

M, #8335, (ca. 1694 - 1773)     Jon ble født ca. 1694.3
Jon giftet seg med en uregistrert person. De hadde seks barn.4 Han var bruker på bnr. 5, Husby, Nesset (1 pund 8 merker) fra 1730-årene til 1755.5
Han var verge for Marit Ivarsdotter i 1742.1

Jon giftet seg i 1757 med en uregistrert person. De hadde ikke barn sammen.2
Annet navn: Jon Olsson på Turhus.

Jon døde i 1773 på Turhus, Nesset.2

     Marit Jonsdotter på Husby var trolig farsøster av Jon Olsson på Husby.4

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 180 b.
 2. [S276] Nesset VIII: s. 266.
 3. [S276] Nesset VIII: s. 377.
 4. [S276] Nesset VIII: s. 378.
 5. [S276] Nesset VIII: s. 377 & 378.

Marit Jonsdotter på Husby1

K, #8336, ( - ca. 1701)

Familie

Rasmus Ottarsson på Husby (c 1656 - c 1726)
De hadde ikke barn.1      Marit giftet seg med Rasmus Ottarsson på Husby.1

Marit døde ca. 1701 på Husby, Nesset.1 Det ble holdt skifte etter henne den 19. juni 1702.1

     Marit Jonsdotter på Husby var trolig farsøster av Jon Olsson på Husby.2

Kilder/noter

 1. [S276] Nesset VIII: s. 377.
 2. [S276] Nesset VIII: s. 378.

Anne Jonsdotter på Vike1,2

K, #8337, (ca. 1750 - )
Far*Jon Bjørnsson på Vike1,2 ( - f 1774)
Mor*Marit Larsdotter på Vike1,2 ( - e 1774)     Anne ble født ca. 1750.2,1 Hun bodde hos Jon Bjørnsson på Vike og Marit Larsdotter på Vike på Vike, Nesset, i 1762.1 Anne Jonsdotter på Vike ble konfirmert i 1772.2

Kilder/noter

 1. [S828] Nesset ekstraskatt 1762–72: 1762, s. 21, nr. 187.
 2. [S54] Nesset VII: s. 17.

Ola Åmundsson på Hoem1,2

M, #8338, (ca. 1689 - 1767)

Familie 1

Ildri Jørnsdotter på Hoem ( - c 1751)
Barn

Familie 2

Dordi Ingebrigtsdotter på Hoem ( - e 1762)     Ola ble født ca. 1689.3 Ola var bruker på bnr. 2, Hoem, Nesset, fra 1726 til 1767.3
Ola giftet seg med Ildri Jørnsdotter på Bogge.3,1
Ola giftet seg med Dordi Ingebrigtsdotter. De hadde ikke barn sammen. «Desse folka var visst frå Lesja-traktene (Hole?)», sier Gards- og ættesoge for Nesset.2,4 Ola og Dordi var brukere på Hoem, Nesset, i 1762. Jon Olsson på Hoem bodde også der.5

Ola døde i 1767 på Hoem.3

Kilder/noter

 1. [S276] Nesset VIII: s. 107.
 2. [S828] Nesset ekstraskatt 1762–72: s. 22, nr. 191.
 3. [S54] Nesset VII: s. 338.
 4. [S54] Nesset VII: s. 338 & 339.
 5. [S828] Nesset ekstraskatt 1762–72: 1762, s. 22, nr. 191.
 6. [S54] Nesset VII: s. 339.

Dordi Ingebrigtsdotter på Hoem1

K, #8339, ( - etter 1762)

Familie

Ola Åmundsson på Hoem (c 1689 - 1767)     Dordi giftet seg med Ola Åmundsson på Hoem. De hadde ikke barn sammen. «Desse folka var visst frå Lesja-traktene (Hole?)», sier Gards- og ættesoge for Nesset.2,3 Dordi og Ola var brukere på Hoem, Nesset, i 1762. Jon Olsson på Hoem bodde også der.1

Kilder/noter

 1. [S828] Nesset ekstraskatt 1762–72: 1762, s. 22, nr. 191.
 2. [S828] Nesset ekstraskatt 1762–72: s. 22, nr. 191.
 3. [S54] Nesset VII: s. 338 & 339.

Anders Hansson på Moen

M, #8340, (ca. 1744 - 14. mars 1829)
Far*Hans Hansson Kvam1 (c 1690 - 1762)
Mor*Brit Knutsdotter på Sira1 (o 1699 - 1777)
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ingrid Knutsdotter på Moen (c 1711 - 1781)     Anders ble født ca. 1744 på Sira, Nesset.1
Annet navn: Anders Hansson på Sira.2
Anders giftet seg i 1765 med Ingrid Knutsdotter på Moen. De hadde ikke barn sammen.2 Anders var bruker på Moen, Nesset, fra 1765 til 1803.3
Anders giftet seg i 1783 med en uregistrert person. De hadde ikke barn sammen.2
Anders giftet seg i 1809 med en uregistrert person. De hadde ikke barn sammen.2
Anders giftet seg i 1815 med en uregistrert person. De hadde to barn.2

Anders døde den 14. mars 1829 på Moen.2

Kilder/noter

 1. [S276] Nesset VIII: s. 296.
 2. [S276] Nesset VIII: s. 108.
 3. [S276] Nesset VIII: s. 108 & 109.

Marit Andersdotter på Hånde

K, #8341, (ca. 1705 - 1761)     Marit ble født ca. 1705.1
Annet navn: Marit Andersdotter på Moen.1
Marit giftet seg med Endre Knutsson på Hånde.1 Marit og Endre var brukere i Derutgarden, Hånde, Nesset, fra før 1741.1

Marit døde i 1761 i Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S276] Nesset VIII: s. 81.

Lars Andersson på Bogge1,2

M, #8342, (ca. 1685 - før 1762)

Familie

Marit Jørnsdotter på Bogge (c 1703 - 1765)
Barn     Lars ble født ca. 1685 på Indre Bogge, Nesset.3 Han var bruker på bnr. 9, Indre Bogge, Nesset, i 1710 og til mellom 1724 og 27. Han drev sammen med mora i 1710 og brukte 2 våger 18 pund i 1724.1,2 Lars var kanskje bruker i Risan øvre, Indre Bogge, Nesset, fra 1733 til 1735.4
Lars giftet seg trolig før 1742 med Marit Jørnsdotter på Bogge.5,6

Lars døde trolig før 1762.7

Kilder/noter

 1. [S129] Nesset V: s. 125.
 2. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 34 b, nr. 171.
 3. [S129] Nesset V: s. 124.
 4. [S129] Nesset V: s. 108.
 5. [S129] Nesset V: s. 109.
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 180 b.
 7. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, s. 19, nr. 171.

Mari Jørnsdotter på Bogge1,2

K, #8343, (ca. 1697 - 1769)
Far-?*Jørn Ivarsson på Bogge (c 1652 - ); kanskje
Mor-?*Brit Olsdotter ( - e 1698); kanskje

Familie

Rasmus Olsson på Bogge (c 1694 - 1765)
Barn     Mari ble født ca. 1697, kanskje utenom ekteskap.1
Mari giftet seg trolig med Rasmus Olsson.2 Mari Jørnsdotter bodde hos Ola Rasmusson og Gjertrud Ivarsdotter i Risan øvre, Indre Bogge, Nesset, i 1762.2

Mari døde i 1769 på Indre Bogge, Nesset, som husmannsenke.1 Hun ble jordfestet den 5. mars 1769 på Eresfjord kyrkjegard, Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 60 b.
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, s. 19, nr. 171.

Rasmus Olsson på Bogge1

M, #8344, (ca. 1694 - 1765)

Familie

Mari Jørnsdotter på Bogge (c 1697 - 1769)
Barn     Rasmus ble født ca. 1694.2
Rasmus giftet seg trolig med Mari Jørnsdotter på Bogge.1 Rasmus var bruker i Risan øvre, Indre Bogge, Nesset, fra 1736 til 1748.2 Han bodde hos Ola Rasmusson og Gjertrud Ivarsdotter i Risan øvre i 1762.1

Rasmus døde i 1765 i Nesset.2

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, s. 19, nr. 171.
 2. [S129] Nesset V: s. 110.

Gudlov Jakobsdotter på Turhus1,2

K, #8345

Familie

Jon Jørnsson på Turhus (c 1684 - c 1742)
Barn     Gudlov giftet seg med Jon Jørnsson.1,3
Hun var myndling av Ivar Knutsson på Sira i 1744.1
Hun var kreditor ved skiftet etter Ola Jespersson den 16. april 1745 i Eikesdal, Nesset: 1 ort 8 skilling, hvorav hun fikk 1 skilling.4
Gudlov var bruker på bnr. 1, Turhus, Nesset, fra mannens død til ca. 1749.3

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 359 b.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 383 b.
 3. [S276] Nesset VIII: s. 256.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 383 a/b.

Ivar Knutsson på Sira1

M, #8346, (ca. 1698 - ca. 1753)

Familie

Jødda Persdotter på Sira (c 1714 - 1765)
De hadde tre barn.2 
Barn
Ivar Knutsson (Sira) sitt bumerke (fra Gards- og ættesoge for Nesset)     Ivar ble født ca. 1698.2
Ivar giftet seg med Jødda Persdotter på Solhjell.2 Ivar Knutsson på Sira og Jødda var selveiere på bnr. 3 (A), Sira, Nesset, fra 1738. Han fikk skjøte på 2 våger med bygsel over ytterligere 1 pund og var bruker til sin død.2
Han var verge for Gudlov Jakobsdotter på Turhus i 1744.1


Ivar døde ca. 1753 på Sira, Nesset.2

     Navnet hans ble skrevet Iver Knudsøn Sira i 1744.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 359 b.
 2. [S276] Nesset VIII: s. 307. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#308

Jødda Persdotter på Sira1

K, #8347, (ca. 1714 - 1765)
Far*Per Knutsson på Solhjell2,3 (c 1661 - c 1714)
Mor*Kari Solhjell2 ( - e 1720)

Familie

Ivar Knutsson på Sira (c 1698 - c 1753)
De hadde tre barn.1 
Barn     Annet navn: Jødda Persdotter på Solhjell.1,2
Jødda ble født ca. 1714 på Solhjell, Nesset.3,2
Hun var arving ved skiftet etter Per Knutsson på Solhjell den 16. juli 1714: Hun bodde hjemme hos mora.2

Jødda giftet seg med Ivar Knutsson på Sira.1 Jødda Persdotter på Sira og Ivar var selveiere på bnr. 3 (A), Sira, Nesset, fra 1738. Han fikk skjøte på 2 våger med bygsel over ytterligere 1 pund og var bruker til sin død. Hun solgte bruket til svigersønnen Torfinn i 1755.1

Jødda døde i 1765 i Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S276] Nesset VIII: s. 307. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#308
 2. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714, Eritzfiords Otting.
 3. [S276] Nesset VIII: s. 223.

Per Knutsson på Solhjell1,2

M, #8348, (ca. 1661 - ca. 1714)

Familie

Kari Solhjell ( - e 1720)
Barn
Per Knutsson (Solhjell) sitt bumerke (fra Gards- og ættesoge for Nesset)     Per ble født ca. 1661.1
Per giftet seg med Kari Solhjell.2
Per Knutsson på Solhjell og Kari var brukere på bnr. 2, Solhjell, Nesset, i 1696 (1 våg 1 pund 4 merker). Enka er ført som bruker 1718–20.1

Per døde ca. 1714 på Solhjell, Nesset.2 Det ble holdt skifte etter ham den 16. juli 1714. Arvinger: Kari Solhjell, Endre Persson, Jon Persson, Jødda Persdotter og Gjertrud Persdotter. Barnas arv: 3 daler 2 ort 16 skilling.2

Kilder/noter

 1. [S276] Nesset VIII: s. 223.
 2. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714, Eritzfiords Otting.

Endre Persson på Solhjell1,2

M, #8349, (ca. 1697 - etter 1757)
Far*Per Knutsson på Solhjell2,3 (c 1661 - c 1714)
Mor*Kari Solhjell2 ( - e 1720)     Endre ble født ca. 1697 på Solhjell, Nesset.3
Han var arving ved skiftet etter Per Knutsson på Solhjell den 16. juli 1714: Endre bodde hjemme hos mora.2
Endre Persson på Solhjell var bruker på bnr. 2, Solhjell, Nesset, fra ca. 1720 til ca. 1748 eller senere.3
Endre giftet seg kanskje med Tøri Eriksdotter. Han hadde ei datter.3
Han var verge for Marit Jonsdotter på Turhus i 1744.1
Endre Persson på Solhjell var vurderingsmann i 1745.4 Han var lagrettemann i 1750.5
Han var kreditor ved skiftet etter Margrete Aslaksdotter på Åse den 15. juni 1757 på Øverås, Nesset: 5 daler. Han var også vurderingsmann.6

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 359 b.
 2. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714, Eritzfiords Otting.
 3. [S276] Nesset VIII: s. 223.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 398 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/417/
 5. [S276] Nesset VIII: s. 214.
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 523 b–524 a.

Tøri Eriksdotter1

K, #8350

Familie

Endre Persson på Solhjell (c 1697 - e 1757)     Tøri giftet seg kanskje med Endre Persson på Solhjell. Han hadde ei datter.1

Kilder/noter

 1. [S276] Nesset VIII: s. 223.

Knut Torfinnsson på Syltebøen1,2,3

M, #8351, (ca. 1703 - 1797)
Far*Torfinn Bårdsson på Syltebøen4,2,5 (c 1663 - c 1742)
Mor*Olov Gunnarsdotter på Syltebøen4,2,5 ( - c 1728)

Familie

Marit Knutsdotter på Syltebøen (o 1712 - 1783)
De hadde trolig minst tre barn.5 
Barn     Knut ble født ca. 1703.3,5
Han var arving ved skiftet etter Olov Gunnarsdotter på Syltebøen den 3. juni 1729: 7 daler 3 ort 12 skilling.6

Knut giftet seg med Marit Knutsdotter.5 Knut og Marit var brukere på lnr. 112, Syltebøen, Nesset, i 1764. Han overtok etter faren, kanskje i 1740-årene. Etter Knut tok sønnen Torfinn over, kanskje omkring 1780.5,1
Han var forlover for Jon Ivarsson på Bogge og Randi Toresdotter på Syltebøen, som ble trolovet den 6. mai 1764 i Eresfjord kyrkje, Nesset.1
Han var arving ved skiftet etter Ola Torfinnsson i Hommelbukta den 26. juli 1769: 3 daler 3 ort 12 4/7 skilling, men han skyldte også 3 daler til dødsboet.7

Knut fikk barn med en uregistrert person ca. 1771.8

Knut døde i 1797 på Syltebøen, Nesset.3,5 Han ble jordfestet den 19. februar 1797 på Eresfjord kyrkjegard, Nesset.3

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 37 b.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 517 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/546/
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 208 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640253
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 601 b.
 5. [S129] Nesset V: s. 240.
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 601 b–602 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/616/
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 517 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/546/
 8. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 83 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640127

Knut Ørjersson på Myklebostad1

M, #8352, (ca. 1656 - ca. 1706)
Far*Ørjer Toresson på Myklebostad2 ( - c 1663)
Mor*Anne Persdotter på Myklebostad2 ( - c 1689)     Knut ble født ca. 1656 på Myklebostad nedre, Nesset.2 Han og Lars Ørjersson var brukere på bnr. 4, Myklebostad nedre, Nesset, fra 1691. Brødrene drev sammen en stund. Lars solgte sin del til sønnen Per i 1696. I 1698 eide Knut 2 pund 15 merker i odelsgods (med bygselrett) i gården.3
Knut giftet seg ca. 1692 med Marit Gunnarsdotter på Bjørbakken.1,4 Knut Ørjersson solgte 2 pund (med bygselrett), som Knut selv hadde brukt, på bnr. 4 den 19. oktober 1705 til Per Larsson.1

Knut døde ca. 1706 på Myklebostad nedre.1

Kilder/noter

 1. [S130] Nesset IX: s. 245.
 2. [S130] Nesset IX: s. 244.
 3. [S130] Nesset IX: s. 244 & 245.
 4. [S129] Nesset V: s. 101.

Gunnar Jonsson på Bjørbakken1,2

M, #8353, (ca. 1640 - ca. 1704)
Far-?*Jon Olsson Skadd (c 1595 - ); trolig3     Gunnar ble født ca. 1640.1
Gunnar giftet seg med Siri Toresdotter på Bjørbakken.4
Gunnar Jonsson og Tore Lambertsson var brukere på Bjørbakken, Nesset, i 1664. De brukte 1½ våg sammen (hele gården). Rasmus Toresson bodde også der da.1 Gunnar Jonsson på Bjørbakken var lagrettemann i 1690.5

Gunnar døde ca. 1704 på Bjørbakken.4 Det ble holdt skifte etter ham den 25. april 1705 på Bjørbakken. Bruttoformue: 4 daler 4 skilling. Gjeld: 3 daler. Arv: 1 daler 4 skilling.4

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: 1664, s. 241.
 2. [S130] Nesset IX: s. 245.
 3. [S130] Nesset IX: s. 523 & 547.
 4. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 198 a.
 5. [S129] Nesset V: s. 283.

Marit Gunnarsdotter på Myklebostad1

K, #8354, ( - etter 1707)
Far*Gunnar Jonsson på Bjørbakken2,1 (c 1640 - c 1704)
Mor*Siri Toresdotter på Bjørbakken2 ( - e 1705)

Familie 1

Tore Olsson på Bogge (c 1624 - 1696)

Familie 2

Knut Ørjersson på Myklebostad (c 1656 - c 1706)
Barn     Annet navn: Marit Gunnarsdotter på Bjørbakken.2
Marit trolovet seg ca. 1691 med Tore Olsson på Bogge. Hun brøt forlovelsen.3,1
Marit giftet seg ca. 1692 med Knut Ørjersson på Myklebostad.1,3 Enka etter Knut var bruker på bnr. 4, Myklebostad nedre, Nesset, i 1707 og eide 18 merker i gården.1

Kilder/noter

 1. [S130] Nesset IX: s. 245.
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 198 a.
 3. [S129] Nesset V: s. 101.

Tore Olsson på Bogge1,2

M, #8355, (ca. 1624 - 24. mars 1696)     Tore ble født ca. 1624.1 Han bodde i Hølvollen, Indre Bogge, Nesset, i 1664. Han var da husmann. I 1678 var han leilending og brukte 2 pund 6 merker.3
Tore trolovet seg ca. 1691 med Marit Gunnarsdotter på Bjørbakken. Hun brøt forlovelsen.4,2

Tore døde den 24. mars 1696 på Indre Bogge, Nesset.4

Kilder/noter

 1. [S129] Nesset V: s. 100.
 2. [S130] Nesset IX: s. 245.
 3. [S129] Nesset V: s. 100 & 101.
 4. [S129] Nesset V: s. 101.

Ørjer Knutsson på Myklebostad1

M, #8356, (ca. 1699 - før 1737)
Far*Knut Ørjersson på Myklebostad1 (c 1656 - c 1706)
Mor*Marit Gunnarsdotter på Myklebostad1 ( - e 1707)     Ørjer ble født ca. 1699 på Myklebostad nedre, Nesset.1
Ørjer var bruker på bnr. 4, Myklebostad nedre, Nesset, fra 1721 til 1734. Etter hans død, ble Ørjers 18 merker (med bygselrett) i bruket solgt til fetterens sønn, Lars Persson (lenke).1
Ørjer var ikke gift.1

Ørjer døde før 1737.1

Kilder/noter

 1. [S130] Nesset IX: s. 245.

Anders på Fanbostad1,2

M, #8357, (ca. 1615 - )

Familie

Barn     Anders ble født ca. 1615.2 Han var lagrettemann i Fanne tinglag i 1683.1 Anders bodde på Fanbostad, Bolsøy, i 1683. Han stod som bruker i 1701.1,2

Kilder/noter

 1. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 7 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620161
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 184.

Siri Toresdotter på Bjørbakken1

K, #8358, ( - etter 1705)
Far-?*Tore Lambertsson på Bjørbakken (c 1604 - e 1670); trolig2     Siri giftet seg med Gunnar Jonsson.1 Siri bodde på Bjørbakken, Nesset, i 1705.1

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 198 a.
 2. [S129] Nesset V: s. 283.

Olov Gunnarsdotter på Syltebøen1,2

K, #8359, ( - ca. 1728)
Far*Gunnar Jonsson på Bjørbakken3 (c 1640 - c 1704)
Mor*Siri Toresdotter på Bjørbakken3 ( - e 1705)     Annet navn: Olov Gunnarsdotter på Bjørbakken.3
Olov giftet seg med Torfinn Bårdsson på Sira.1,4,2 Olov og Torfinn var brukere på lnr. 112, Syltebøen, Nesset, i 1701. Bård Torfinnsson bodde også der.5,2

Olov døde ca. 1728 på Syltebøen, Nesset.1 Det ble holdt skifte etter henne den 3. juni 1729. Arvinger: Torfinn Bårdsson, Bård Torfinnsson, Ola Torfinnsson, Gunnar Torfinnsson, Knut Torfinnsson, Guri Torfinnsdotter, Siri Torfinnsdotter, Marit Torfinnsdotter og Olov Torfinnsdotter. Formue: 100 daler. Omkostninger: 5 daler 2 ort. Arv: 94 daler 2 ort, fordelt på enkemannen og de åtte barna.6

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 601 b.
 2. [S129] Nesset V: s. 239.
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 198 a.
 4. [S130] Nesset IX: s. 245.
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 226, Syltebøen. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/125/
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 601 b–602 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/616/
 7. [S129] Nesset V: s. 240.
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 517 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/546/

Tore Lambertsson på Bjørbakken1,2,3

M, #8360, (ca. 1604 - etter 1670)
Far*Lambert Bjørbakken2 ( - o 1655)

Familie

Barn     Tore ble født ca. 1604.3
Tore giftet seg med en uregistrert person.3
Tore Lambertsson og Lambert var brukere sammen på Bjørbakken, Nesset, i 1647.2
Tore og Gunnar Jonsson var brukere på Bjørbakken i 1664. De brukte 1½ våg sammen (hele gården). Rasmus Toresson bodde også der da.3

Tore døde etter 1670.2

Kilder/noter

 1. Han kalles Tore Jonsson i manntallet fra 1664.
 2. [S129] Nesset V: s. 283.
 3. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: 1664, s. 241.

Rasmus Toresson på Bjørbakken1

M, #8361, (ca. 1647 - )
Far*Tore Lambertsson på Bjørbakken1 (c 1604 - e 1670)     Rasmus ble født ca. 1647 på Bjørbakken, Nesset.1 Han ble nevnt som krøpling i 1664.1 Han bodde hos Gunnar Jonsson og Tore Lambertsson på Bjørbakken i 1664.1

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: 1664, s. 241.

Lambert på Bjørbakken1

M, #8362, ( - omkring 1655)

Familie

Barn     Lambert var bruker på Bjørbakken, Nesset, fra 1634.1
Lambert på Bjørbakken og Tore Lambertsson var brukere sammen på Bjørbakken i 1647.1

Lambert døde omkring 1655.1

Kilder/noter

 1. [S129] Nesset V: s. 283.

Karen Kanestrøm1

K, #8363, (17. mars 1892 - 25. juli 1982)
Far*Ole Olsson Kanestrøm1 (1860 - 1947)
Mor*Jørgine Olsdotter Aarø1 (1865 - 1927)
7-menning 3 ganger forskjøvet til meg

Familie

Anders Øverli (1895 - 1975)
Barn     Karen ble født den 17. mars 1892 på Bolsøya, Bolsøy.1,2 Hun ble døpt den 15. mai 1892 i Bolsøy kirke. Faddere: Ole Arnesson Aarø, Ane Martha Tønnesdotter Aarø og Bernhard Olsson Aarø o.a.1
Karen giftet seg med Anders Øverli. De hadde sju barn.3,4 Hennes navn som gift var Øverli.2 Karen og Anders bodde på Øverlia, Bolsøy, i 1922.5

Karen døde den 25. juli 1982.2 Hun ble gravlagt den 30. juli 1982 på Kleive kirkegård, Molde.2

Kilder/noter

 1. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 35, nr. 7.
 2. [S466] Molde kirkegårder: Karen Øverli.
 3. [S965] Kjell Farstad: e-post 5.6.2012.
 4. [S466] Molde kirkegårder: Anders Øverli, Karen Øverli.
 5. [S968] Kleive mini. 1887–1970: s. 120.

Ane Martha Tønnesdotter1

K, #8364, (ca. 1840 - 1913)

Familie

Ole Arnesson Aarø (1827 - 1915)
Barn     Ane Martha ble født ca. 1840 i Vågøy.2
Ane Martha giftet seg med Ole Arnesson Aarø. De hadde minst seks barn.2,3 Ane Martha Tønnesdotter Aarø og Ole bodde på bnr. 3, Ytre Årø, Bolsøy, iallfall fra 1865 til 1900. I 1865 holdt bruket 2 hester, 7 storfe og 26 får samt en utsæd på ½ tønne bygg, ½ tønne blandkorn, 4½ tønne havre og 4 tønner poteter. De var fremdeles selveiere i 1886, og han ble kalt gårdbruker i 1892, men etter hvert overtok sønnen Bernhard. Ole og Ane Martha var kårfolk i 1900.2,4,1,3
Hun var fadder ved dåpen til Karen Kanestrøm den 15. mai 1892 i Bolsøy kirke.1
Hennes navn som gift var Ane Martha Tønnesdotter Aarø.5,1

Ane Martha døde i 1913.5 Hun ble gravlagt på Røbekk kirkegård, Bolsøy.5

Kilder/noter

 1. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 35, nr. 7.
 2. [S195] Ft. 1865 (db): Bolsø, 30a, Aarø ytre.
 3. [S233] Ft. 1900 (db): Bolsø; gnr. 33; bnr. 3; Aarø, ytre.
 4. [S419] Gårdsmatrikkelen for 1886.
 5. [S466] Molde kirkegårder: Ane Martha Aarø.

Arne Larsson på Årø1,2

M, #8365, (ca. 1797 - )

Familie

Gjøri Hansdatter Kleive (1795 - )
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Arne ble født ca. 1797 i Bolsøy.1,2
Arne giftet seg i 1819 med Gjøri Hansdatter.2,1 Arne og Gjøri var brukere på Årø, Bolsøy, i 1820.3 Arne og Gjøri var kårfolk på bnr. 3, Ytre Årø, Bolsøy, i 1865.1

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Bolsø, 30a, Aarø ytre.
 2. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 478.
 3. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 14.

Anders Øverli1

M, #8366, (23. april 1895 - 21. oktober 1975)
Far*Knut Andersson Øverli2
Mor*Johanne Eriksdotter Øverli2

Familie

Karen Kanestrøm (1892 - 1982)
Barn     Anders ble født den 23. april 1895.1
Anders giftet seg med Karen Kanestrøm. De hadde sju barn.3,4 Anders og Karen bodde på Øverlia, Bolsøy, i 1922.5

Anders døde den 21. oktober 1975.1 Han ble gravlagt den 25. oktober 1975 på Kleive kirkegård, Molde.1

Kilder/noter

 1. [S466] Molde kirkegårder: Anders Øverli.
 2. [S968] Kleive mini. 1887–1970: s. 45.
 3. [S965] Kjell Farstad: e-post 5.6.2012.
 4. [S466] Molde kirkegårder: Anders Øverli, Karen Øverli.
 5. [S968] Kleive mini. 1887–1970: s. 120.

Knut Andersson Øverli1

M, #8367

Familie

Johanne Eriksdotter Øverli
Barn     Knut giftet seg med Johanne Eriksdotter Øverli.1 Knut og Johanne var brukere på Øverlia, Bolsøy, i 1894.1
Han var fadder ved dåpen til Knut Andreas Sivertsen Øverli den 14. mai 1894 i Kleive kirke, Bolsøy. Det var Knut Andersson som hadde meldt fra om fødselen.1,2
Knut Andreas Sivertsen var trolig oppkalt etter ham.

Kilder/noter

 1. [S968] Kleive mini. 1887–1970: s. 40.
 2. [S867] Kleive klok. 1863–1944: fol. 76 b, nr. 14. https://media.digitalarkivet.no/kb20050613051186
 3. [S968] Kleive mini. 1887–1970: s. 45.

Johanne Eriksdotter Øverli1

K, #8368

Familie

Knut Andersson Øverli
Barn     Johanne giftet seg med Knut Andersson Øverli.1 Johanne og Knut var brukere på Øverlia, Bolsøy, i 1894.1
Hun var fadder ved dåpen til Knut Andreas Sivertsen Øverli den 14. mai 1894 i Kleive kirke, Bolsøy.1,2

Kilder/noter

 1. [S968] Kleive mini. 1887–1970: s. 40.
 2. [S867] Kleive klok. 1863–1944: fol. 76 b, nr. 14. https://media.digitalarkivet.no/kb20050613051186
 3. [S968] Kleive mini. 1887–1970: s. 45.

Johanne Gjednæs1

K, #8369, (29. juli 1836 - )

Familie

Rasmus Gjednæs (1847 - e 1911)     Johanne Gjednæs ble født den 29. juli 1836 (eller 1835) i Torvika, Øre.1,2
Johanne giftet seg med Rasmus Gjednæs.2,1 Johanne Gjednæs hadde Ole Olsson Gjednæs som pleiebarn i 1893.3,2,4 Johanne Gjednæs hadde Knut Gjednæs som fosterbarn iallfall fra 1900 til 1910.2,1 Johanne Gjednæs og Rasmus bodde på mnr. 254, Øvre veg, Molde, ved folketellingen av 3. desember 1900 sammen med Knut Gjednæs, Ole Olsson Eidsæter, Ole Olsson Vinge og Einar Olsson Røsberg. Eiendommen hadde uthus, stall og vedbu. Husholdningen delte første etasje (inkludert kjøkkenet) og kvisten med andre beboere. Eidsæter og Røsberg losjerte bare midlertidig, og pleiesønnen Ole O. Vinge var midlertidig fraværende.2 Johanne og Rasmus bodde på mnr. 290, Øvre veg, Molde, i 1910 sammen med Knut Gjednæs, Olaf Gjednæs og Anna Bøckmann. Rasmus eide huset. De hadde tre rom og kjøkken i annen etasje, hvorav kjøredrengen Olaf og leieboeren Anna hadde hvert sitt værelse. Det var seks leiligheter med totalt 33 personer på eiendommen, fordelt på tre etasjer og kvist. Tomten hadde kjeller samt uthus- og stallbygning og wc.1

Kilder/noter

 1. [S885] Ft. 1910 (db): Molde, Øvre vei, mnr. 290, leilighet 1.
 2. [S233] Ft. 1900 (db): Molde, mnr. 254, leilighet 1.
 3. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 166.
 4. [S159] Arne Hattrem: tlf.

Ole Olsson Eidsæter1

M, #8370, (25. desember 1862 - )     Ole ble født den 25. desember 1862 i Bolsøy.1 Ole bodde i Bolsøy i 1900.2 Han var løsarbeider i 1900.2 Han losjerte midlertidig hos Rasmus Gjednæs og Johanne Gjednæs på mnr. 254, Øvre veg, Molde, ved folketellingen av 3. desember 1900.2

Kilder/noter

 1. [S885] Ft. 1910 (db): Bolsø, gnr. 59, bnr. 3, Eidsæteren.
 2. [S233] Ft. 1900 (db): Molde, mnr. 254, leilighet 1.

Einar Olsson Røsberg1,2

M, #8371, (1841 - )     Einar ble født i 1841 i Vågå.1
Einar giftet seg med en uregistrert person.2 Han var steinarbeider i 1900.2 Einar bodde i Bolsøy i 1900.2 Han losjerte midlertidig hos Rasmus Gjednæs og Johanne Gjednæs på mnr. 254, Øvre veg, Molde, ved folketellingen av 3. desember 1900.2

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Bolsø, gnr. 64, bnr. 3, Nygjærdet.
 2. [S233] Ft. 1900 (db): Molde, mnr. 254, leilighet 1.

Olaf Gjednæs1

M, #8372, (23. februar 1893 - )     Olaf Gjednæs ble født den 23. februar 1893, kanskje på Geitnes, Bolsøy.1 Han og Knut Gjednæs var kjøredrenger hos Rasmus Gjednæs i 1910.1 Olaf Gjednæs bodde hos Rasmus Gjednæs og Johanne Gjednæs på mnr. 290, Øvre veg, Molde, i 1910.1

Kilder/noter

 1. [S885] Ft. 1910 (db): Molde, Øvre vei, mnr. 290, leilighet 1.

Anna Bøckmann1

K, #8373, (1828 - )     Anna ble født i 1828 i Farsund.1 Hun losjerte hos Rasmus Gjednæs og Johanne Gjednæs på mnr. 290, Øvre veg, Molde, i 1910.1 Anna Bøckmann var rentenist i 1910.1

Kilder/noter

 1. [S885] Ft. 1910 (db): Molde, Øvre vei, mnr. 290, leilighet 1.

Ole Larsson Næsje1

M, #8374, (1. oktober 1891 - )     Ole ble født den 1. oktober 1891 på Veblungsnes, Grytten.1 Han bodde hos Anders Larsen og Anna Marie Larsen på mnr. 290, Øvre veg, Molde, i 1910.1 Ole Larsson Næsje var skredder i 1910.1

Kilder/noter

 1. [S885] Ft. 1910 (db): Molde, Øvre vei, mnr. 290, leilighet 3.

Alida Margrethe Øverli1

K, #8375, (16. juli 1922 - 20. oktober 1986)
Far*Anders Øverli1 (1895 - 1975)
Mor*Karen Kanestrøm1 (1892 - 1982)
8-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Familie

Rolv Berner Farstad (1921 - 2006)
Barn     Alida Margrethe ble født den 16. juli 1922 på Øverlia, Bolsøy.1,2
Alida Margrethe giftet seg med Rolv Berner Farstad.3 Hennes navn som gift var Farstad.2

Alida Margrethe døde den 20. oktober 1986.2 Hun ble gravlagt den 28. oktober 1986 på Røbekk kirkegård, Molde.2

Kilder/noter

 1. [S968] Kleive mini. 1887–1970: s. 120.
 2. [S466] Molde kirkegårder: Alida Margrethe Farstad.
 3. [S466] Molde kirkegårder: Rolv Berner Farstad, Alida Margrethe Farstad.
 4. [S965] Kjell Farstad: e-post 5.6.2012.

Rolv Berner Farstad1

M, #8376, (5. februar 1921 - 3. juni 2006)

Familie

Alida Margrethe Øverli (1922 - 1986)
Barn     Rolv Berner ble født den 5. februar 1921.1
Rolv Berner giftet seg med Alida Margrethe Øverli.2

Rolv Berner døde den 3. juni 2006.1 Han ble gravlagt den 13. juni 2006 på Røbekk kirkegård, Molde.1

Kilder/noter

 1. [S466] Molde kirkegårder: Rolv Berner Farstad.
 2. [S466] Molde kirkegårder: Rolv Berner Farstad, Alida Margrethe Farstad.

Kjell Farstad1,2

M, #8377
Far*Rolv Berner Farstad (1921 - 2006)
Mor*Alida Margrethe Øverli2 (1922 - 1986)
9-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S875] «Søk i skattelistene [Ságat]»: 2001, Kjell Farstad.
 2. [S965] Kjell Farstad: e-post 5.6.2012.

Britt Jorunn Beinset1

K, #8378

Familie

Kjell Farstad

Kilder/noter

 1. [S875] «Søk i skattelistene [Ságat]»: 2009, Britt Jorunn Beinset Farstad.

Jakob Knutsson Molde1

M, #8379, (ca. 1680 - )     Jakob ble født ca. 1680.1 Jakob tjente på Skottgarden, Aukra, i 1701.1 Han var reservemarinesoldat i 1701.1

     Jakob Knutsson Molde kan ha vært barn av Knut Olsson på Hole. I så fall døde nok Jakob før 1705, for han er ikke nevnt som arving i skiftet etter Knut.2,3

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 159.
 2. [S162] Midsund I: s. 377.
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 230 a.

Knut Olsson på Hole1,2

M, #8380, (ca. 1657 - ca. 1705)

Familie

Ett barn levde i 1705.5,3 
Barn     Annet navn: Knut Olsson på Skottgarden.3
Knut ble født ca. 1657 på Skottgarden, Aukra.3 Knut var bruker på Sør-Hole, Hole, Aukra, fra 1677. Etter hans død overtok brorsønnen, Ola Steinarsson.1,2,4
Knut giftet seg med en uregistrert person.5,3
Han hadde Knut Knutsson i tjeneste i 1701.2,1


Knut døde ca. 1705 på Hole, Aukra.5,3

     Han kan ha vært far til Jakob Knutsson Molde. I så fall døde nok Jakob før 1705, for han er ikke nevnt som arving i skiftet etter Knut.3,5

Kilder/noter

 1. [S876] Midsund III: s. 566.
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 158, Hoele. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/91/
 3. [S162] Midsund I: s. 377.
 4. [S876] Midsund III: s. 567.
 5. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 230 a.

Lars Larsson på Mek1,2

M, #8381, (ca. 1684 - )
Far*Lars Mek2 (c 1625 - )     Lars ble født ca. 1684 på Mek, Bolsøy.1 Han bodde på Mek iallfall fra 1701 til 1704. Han bodde hos faren i 1701 og var sjøvant ved utskrivningen i 1704.1

Kilder/noter

 1. [S840] Trondheim distrikt, hovedrulle 1704–07: s. 37, nr. 209.
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 183.

Lars på Mek1

M, #8382, (ca. 1625 - )

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Lars ble født ca. 1625.1
Lars giftet seg med en uregistrert person.1 Han bodde på Mek, Bolsøy, ca. 1684. Han var bruker der i 1701. Sønnen Lars bodde da hjemme.1,2
Han hadde Karl Rasmusson i tjeneste i 1701.1


     Han kan ha vært far til Ingebjørg Larsdotter på Mek.3

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 183.
 2. [S840] Trondheim distrikt, hovedrulle 1704–07: s. 37, nr. 209.
 3. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Fanne-otting, Meeg.

Karl Rasmusson1

M, #8383, (ca. 1689 - )     Karl ble født ca. 1689.1 Karl tjente hos Lars Mek på Mek, Bolsøy, i 1701.1

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 183.

Knut Tjøstolvsson på Eikrem1,2

M, #8384, (ca. 1641 - )
Far*Tjøstolv Eikrem3 ( - e 1689)     Knut ble født ca. 1641.4 Han var lensmann i Fanne tinglag iallfall fra 1694 til 1711.5,4,6 Knut var bruker på Eikrem, Bolsøy, iallfall fra 1701 til 1711. I 1711 hadde han kone, dreng og tjenestejente.4,7,6

     Navnet hans ble skrevet Knud Kiøstelsøn Echrem i 1705.2

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 216 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/213/
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 222 b.
 3. [S641] Bolsøyboka II [PDF]: s. 306.
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 184.
 5. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 22 b.
 6. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Fanne-otting, Eichrem.
 7. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 43 a.

Anne Petersdotter1,2

K, #8385, ( - etter 1717)
Far*Peter Larsson1 (c 1615 - c 1704)

Familie

Lars Larsson (c 1672 - 1707 / 1708)
Barn     Anne giftet seg med Lars Larsson.2 Anne Petersdotter og Lars bodde vestenfor elven i Molde iallfall fra 1701 til 1707. De bodde tilsynelatende hos faren hennes i 1701, og overtok iallfall huset etter at han døde.3,4,5 Anne Petersdotter kjøpte brorens arvelodd i deres foreldres hus og grunn samt naust med sjøplass i Molde den 29. mai 1705 av Henning Petersson.6
Hun var arving ved skiftet etter Lars Larsson den 2. mai 1708 i Molde: 96 daler 3 ort 18 skilling.7
Hun var myndling av Åge Audensson Viderø i 1708.2
Anne Petersdotter ble lignet for 4 skilling i skatt til leie av hus for krigsfanger i 1717 i Molde.8

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 173 b.
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 43 a.
 3. [S794] Romsdal tingbok 1706–11: fol. 86 a.
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 195.
 5. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 174 a.
 6. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 44 a/b.
 7. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 43 a–44 a.
 8. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 56. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036#69

Gjertrud Larsdatter1

K, #8386, ( - etter 1708)
Far*Lars Larsson1 (c 1672 - 1707 / 1708)
Mor*Anne Petersdotter1 ( - e 1717)     
Hun var arving ved skiftet etter Lars Larsson den 2. mai 1708 i Molde: 32 daler 1 ort 4 skilling.2
Hun var myndling av Jørgen Andersson skomaker i 1708. Han ble oppnevnt ettersom «ingen fød Værge Befindes».3

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 43 a.
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 43 a–44 a.
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 43 a & 46 a.

Peter Larsson1,2

M, #8387, (ca. 1615 - ca. 1704)

Familie

Barn     Peter ble født ca. 1615.1,3
Peter giftet seg med en uregistrert person. Hun døde før ham.4 Han var borger i Molde iallfall fra 1664 til 1666.5 Han bodde vestenfor elven i Molde i 1701. Dattera og mannen bodde nok hos ham.3

Peter døde ca. 1704 i Molde.4 Det ble holdt skifte etter ham den 5. desember 1704 i Molde. I boet var blant annet halvparten i en liten sambøring med seilmast, en liten dregg og 16 favner teine (2 daler), halvparten i et gammelt naust og vor (4 daler) og halvparten i grunn med stue, kjøkken, stabbur, en liten sengebu og en kipperbu (20 daler). Formue: 31 daler 1½ ort. Sønnen og dattera entes om at hun «for dend møye og omkostningen som Søsteren paa deris Gl: fader, har andvendt» skulle boet deles likt mellom dem, så begge fikk 15 daler 2 ort 18 skilling. Normalt arvet sønner det dobbelte av døtre.6

Kilder/noter

 1. [S799] Sunnmøre, Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 238.
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 190.
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 195.
 4. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 173 b.
 5. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 190 & 365.
 6. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 173 b & 174 a.
 7. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 365.

Henning Petersson1,2

M, #8388, (ca. 1661 - )
Far*Peter Larsson2,1 (c 1615 - c 1704)     Henning ble født ca. 1661.1 Han solgte sin arvelodd i deres foreldres hus og grunn samt naust med sjøplass i Molde den 29. mai 1705 til Anne Petersdotter.3 Henning bodde i Bud i 1708.4
Han var debitor ved skiftet etter Knut Olsson den 6. november 1708: 5 daler 1 ort 16 skilling (kravet var usikkert).5

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 365.
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 173 b.
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 44 a/b.
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 85 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/93/
 5. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 84 a–87 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/91/

Arne Kristensson på Jenset1

M, #8389, (ca. 1683 - 1725 eller 1726)
Far*Kristen Arnesson på Jenset1 (c 1645 - e 1702)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg     Arne ble født ca. 1683 på Jenset, Aukra.1
Arne var bruker på Søre Jenset, Jenset, Aukra, fra 1703 til sin død. Den 8. januar 1703 bygslet han 1 våg 6 merker, som faren godvillig hadde avstått. Enka tok over etter at Arne døde.2
Arne giftet seg med Johanne Kristoffersdotter. De hadde fire barn.1

Arne døde i 1725 eller 1726 på Jenset.2

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 192.
 2. [S162] Midsund I: s. 192 & 193.

Johanne Kristoffersdotter på Jenset1

K, #8390, ( - før 1762)

Familie

Arne Kristensson på Jenset (c 1683 - 1725 / 1726)     Johanne giftet seg med Arne Kristensson på Jenset. De hadde fire barn.1
Johanne giftet seg med en uregistrert person. De hadde ikke barn sammen.2
Johanne giftet seg med en uregistrert person. De hadde ikke barn sammen.1

Johanne døde før 1762.1

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 192.
 2. [S162] Midsund I: s. 193.

Beret Kristensdotter på Reiten1

K, #8391, ( - ca. 1771)
Far*Kristen Arnesson på Jenset2 (c 1645 - e 1702)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Jon Knutsson på Reiten (c 1688 - c 1766)
De hadde ikke barn.3,1      Annet navn: Beret Kristensdotter på Jenset.2
Beret giftet seg med Jon Knutsson.3

Beret døde ca. 1771 på Reiten, Aukra.1 Det ble holdt skifte etter henne den 13. januar 1772.1

     Navnet hennes ble skrevet Berete Cristensdotter i 1772.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 606 a.
 2. [S162] Midsund I: s. 192.
 3. [S162] Midsund I: s. 217.

Bård Jonsson på Syltebøen1,2

M, #8392, (1785 - )
Far*Jon Ivarsson på Syltebøen1,2 (c 1741 - 1824)
Mor*Olov Bårdsdotter på Syltebøen1,2 (1760 - 1840)
Bror av 3.tippoldefar/mor til meg     Bård ble født i 1785 på Syltebøen, Nesset.1,2 Bård ble døpt den 7. august 1785 i Eresfjord kyrkje, Nesset. Faddere: Bård Persson på Åse, Lars Ivarsson på Bogge, Ivar Olsson på Bogge, Helge Persdotter på Reiten og Ingeborg Bergsveinsdotter på Syltebøen.1

Bård døde et halvt år gammel.2

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 169 b.
 2. [S129] Nesset V: s. 243.

Bård Jonsson på Syltebøen1

M, #8393, (1786 - 1849)
Far*Jon Ivarsson på Syltebøen1 (c 1741 - 1824)
Mor*Olov Bårdsdotter på Syltebøen1 (1760 - 1840)
Bror av 3.tippoldefar/mor til meg     Bård ble født i 1786 på Syltebøen, Nesset.1
Bård fikk barn med en uregistrert person i 1811.1
Bård fikk barn med en uregistrert person i 1817.1

Bård døde i 1849 på Syltebøen, som innerst.1

Kilder/noter

 1. [S129] Nesset V: s. 243.

Ivar Ivarsson på Boggebakke1

M, #8394, ( - ca. 1751)
Far*Ivar Knutsson på Tjelle2 (c 1652 - c 1726)
Mor*Marit Pålsdotter på Tjelle2 ( - c 1754)
Søskenbarn 10 ganger forskjøvet til meg

Familie

Marit Eriksdotter på Boggebakke (c 1715 - 1775)
De hadde seks barn.3,6 
Barn     Annet navn: Ivar Ivarsson på Tjelle.2
Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset var han født 1677, men det er nok en forveksling med Ivar Ivarsson den gamle (s.d.), som var oppgitt å være 80 år gammel da han døde 1757. Ivar på Boggebakke var trolig omkring 25 år yngre.

Ivar giftet seg med Marit Eriksdotter på Boggebakke.3,4
Ivar og Marit var brukere på Boggebakken, Indre Bogge, Nesset, fra 1737. Han fikk bygselseddel på 1 våg den 28. august.4 Ivar Ivarsson på Boggebakke var lagrettemann i Eresfjord tinglag i 1741.5
Annet navn: Ivar Ivarsson på Bogge.3,2

Ivar døde ca. 1751 på Indre Bogge, Nesset.3,6 Det ble holdt skifte etter ham den 8. april 1752 på Indre Bogge. Kreditorer: Ivar Jonsson på Bogge og Morten Anderssen Lyng o.a. Formue: 35 daler 1 ort 2 skilling. Gjeld: 18–3–16. Arv: 16–1–10.7

Kilder/noter

 1. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 45 b.
 2. [S253] Nesset I: s. 323. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004#326
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 17 b.
 4. [S129] Nesset V: s. 91.
 5. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 33 a & 45 b.
 6. [S129] Nesset V: s. 92.
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 17 b & 18 a.
 8. [S969] I telefonsamtale 13.12.1994 mente Bjarne Skorgen at Ivar var sønn av Ivar Jonsson (s.d.), men han er ikke nevnt blant barna hans i skiftet etter Ivars morsøster Gjertrud Jørgensdotter (s.d.).

Anders Larsson på Bjørbakken1,2

M, #8395, (ca. 1727 - 1812)     Annet navn: Anders Larsson i Sotnakken.3
Anders ble født ca. 1727.3
Anders giftet seg i 1764 med Ingebjørg Aslaksdotter på Bjørbakken.3 Anders var bruker på Bjørbakken, Nesset, fra 1764 til 1800.4
Han var forlover for Jon Ivarsson på Syltebøen og Olov Bårdsdotter på Åse, som ble trolovet den 5. mai 1782 i Eresfjord kyrkje, Nesset.5
Han var fadder ved dåpen til Ivar Jonsson Syltebø den 13. april 1783 i Rød kyrkje, Nesset.6

Anders giftet seg den 12. oktober 1794 med en uregistrert person. De hadde ikke barn sammen.3
Anders giftet seg i 1804 med en uregistrert person. De hadde ett barn.3

Anders døde i 1812 på Bjørbakken.2

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 156 a & 160 a.
 2. [S129] Nesset V: s. 285.
 3. [S129] Nesset V: s. 284.
 4. [S129] Nesset V: s. 284 & 285.
 5. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 156 a.
 6. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 160 a.

Ingebjørg Aslaksdotter på Bjørbakken1

K, #8396, (ca. 1710 - 1790)

Familie 1

Gunnar Toresson på Bjørbakken ( - 1755)
Barn

Familie 2

Ola Toresson på Bjørbakken ( - 1763)

Familie 3

Anders Larsson på Bjørbakken (c 1727 - 1812)     Ingebjørg ble født ca. 1710.1
Annet navn: Ingebjørg Aslaksdotter på Nerås.2
Ingebjørg giftet seg med Gunnar Toresson på Bjørbakken.2
Ingebjørg giftet seg med Ola Toresson.1
Ingebjørg giftet seg i 1764 med Anders Larsson i Sotnakken.1

Ingebjørg døde i 1790 på Bjørbakken, Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S129] Nesset V: s. 284.
 2. [S276] Nesset VIII: s. 364.

Ola Toresson på Bjørbakken1,2

M, #8397, ( - 1763)     
Han var kreditor ved skiftet etter Bjørn Aslaksson på Nerås den 25. juni 1755 på Nerås, Nesset: 2 daler 1 ort 2 skilling, utlagt i 1 graokse (1–2–12), 1 sau uten lam (0–1–20) og 1 bordring (0–0–20).3,4

Ola giftet seg med Ingebjørg Aslaksdotter på Bjørbakken.2 Ola var bruker på Bjørbakken, Nesset, fra 1756 til 1763.2

Ola døde i 1763 på Bjørbakken.2

Kilder/noter

 1. [S969] Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset var han sønn av forrige bruker, Tore Aslaksson (lenke). Ola er ikke nevnt blant barna hans i skiftet etter broren Bjørn Aslaksson i 1755 (men fordret gjeld på 2 daler 1 ort 2 skilling). Dessuten giftet visstnok Ola seg med enka etter Tores sønn Gunnar.
 2. [S129] Nesset V: s. 284.
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a–368 a.
 4. [S89] Nesset VI [1990]: s. 273.

Erik Toresson på Nauste1,2,3,4

M, #8398, (ca. 1697 - 1762)

Familie

Barn     Erik ble født ca. 1697.4
Annet navn: Erik Toresson i Eikesdal.4
Erik var bruker på Haugen, Nauste, Nesset, fra 1720. Sønnen Lars overtok etter ham.5
Erik giftet seg med en uregistrert person. De hadde ikke barn sammen.4
Han var debitor ved skiftet etter Mikkel Nilssen Finne den 28. juli 1734 i Molde: 1 daler 4 skilling.6
Erik Toresson på Nauste var kirkeverge i 1741.7
Per Guttormsson på Syltebøen og Erik Toresson på Nauste gav bygselseddel på ½ våg på Vike, Nesset, til Guttorm Bjørnsson den 6. juli 1741, De bygslet ut på vegne av kirken. Seddelen ble tinglyst samme dag.1
Han var kreditor ved skiftet etter Else Larsdotter på Vike den 24. juni 1742: 12 skilling.8

Erik giftet seg i 1745 i Grytten kirke med en uregistrert person. De hadde ett barn.4

Erik døde i 1762 på Nauste, Nesset.4

Kilder/noter

 1. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 33 b.
 2. [S970] Trondheim skifteprotokoll 1732–35: fol. 414 a.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 184 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650201
 4. [S276] Nesset VIII: s. 451.
 5. [S276] Nesset VIII: s. 451 & 452.
 6. [S970] Trondheim skifteprotokoll 1732–35: fol. 411 a & 413 a–414 a.
 7. [S54] Nesset VII: s. 44.
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 184 a–185 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650201

Anders Nilssen Villmann1,2

M, #8399, ( - etter 1739)
Far-steOla Perssen Villmann2 ( - e 1739)     
Anders Nilssen var fadder ved dåpen til Gunnar Olsson den 16. oktober 1737 i Molde kirke.3
Anders bodde i Molde i 1739.1 Han var i sjømilitær tjeneste i oktober 1739.2

     Anders Nilssen og Anders Nilssen Villmann kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 259 b.
 2. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 272 a.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 177. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660296

Guri Larsdatter1

K, #8400

Familie

Ola Larssen Lindal (1717 - )     Guri hadde et forhold til Ola Larssen Lindal ca. 1731 i Molde. Han ble først 25. januar 1741 stevnet til tinget i Molde for leiermål. Faren møtte på hans vegne og fremla et skriftlig innlegg av samme dato vedlagt attest fra presten Lars Lekanger (s.d.), datert dagen før, som sa at Ola først for 3–4 år siden var nådd myndighetsalder og hittil hadde vært bortreist. Nå var han tilbake, og Ivar Audensson (s.d.) mente Ola burde bøtelegges, men ifølge presteattesten var han bare litt over 13 år gammel da leiermålet ble begått. Retten mente han da burde straffes med ris, noe faren sa var skjedd den gang, så Ola slapp bot.2

     Guri Larsdatter og Guri Olsdatter kan ha vært samme person.2

Kilder/noter

 1. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 24 b.
 2. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 24 a/b.