Lasse Larsson i Grønneset1

M, #8201, (ca. 1685 - 1729)
Far-?*Lars Lassesson i Grønneset (c 1651 - 1727); kanskje
Mor-?*Mette i Grønneset (c 1657 - 1729); kanskje
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg     Lasse ble født ca. 1685.1

Lasse døde i 1729 i Grønneset, Bolsøy.1 Han ble jordfestet den 27. februar 1729 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.1

Anne Persdotter1

K, #8202, ( - etter 1722)     Anne trolovet seg den 22. april 1722 med Lars Lassesson.2
Anne giftet seg den 26. mai 1722 i Bolsøy kirke med Lars Lassesson på Øvre Brokstad.1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 19.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 17.

Ola Larsson på Grovan1

M, #8203, ( - etter 1721)

Familie

Synnøv Jakobsdotter Hatlen ( - 1785)     Ola Larsson var soldat fra 1721.2,1
Ola fikk barn med Synnøv Jakobsdotter i 1721. Den 31. august stod hun til offentlig skriftemål i Kleive kirke. Synnøv ble stevnet til tinget på Bjørset 27. januar året etter for leiermål. Hun møtte ikke, så saken ble utsatt til neste ting.2,1

Kilder/noter

 1. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 1 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/3/
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 10.

Guri Olsdatter1,2

K, #8204, ( - etter 1736)

Familie

Ola Larssen Lindal (1717 - )
Barn     Guri fikk barn med Ola Larssen i 1736 i Molde. Hun stod til offentlig skriftemål den 3. juni i Molde kirke. Guri ble også stevnet til tings på Bolsøy gård den 15. oktober samme år og bøtelagt 6 daler for leiermålet.3,4

     Guri Larsdatter og Guri Olsdatter kan ha vært samme person.5

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 162 & 164.
 2. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 24 a.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 162.
 4. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 156 b.
 5. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 24 a/b.
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 164.

Lisbet Olsdatter1

K, #8205, (1736 - juli 1778)
Far-?*Ola Larssen Lindal (1717 - ); trolig (de hadde dattera Lisbet, født 1736)2,3
Mor-?*Guri Olsdatter ( - e 1736); trolig (de hadde dattera Lisbet, født 1736)2,1
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Barn

Familie 2

Ivar Knutssen Ødegård (c 1758 - 1803)
Barn     Lisbet ble trolig født utenom ekteskap i 1736 i Molde.2,1 Hun ble trolig døpt den 18. august 1736 av Jakob Lund.1
Lisbet fikk barn med Ivar Knutssen i 1778 i Molde.4
     Lisbet døde ugift i juli 1778 i Molde, i barselseng.4 Det ble holdt skifteauksjon etter henne den 10. juli 1778. Blant kjøperne var Peter Fredrik Korn, Mats Nilssen Bing, Anders vraker, Knut Olssen på Røysan, Kirsten Jensdatter i Stallen, Nils Jonssen i Myra, Jakob Nilssen på Hauan, Guri Larsdatter, Erik snekker, Ivar Olssen og Botolv Hanssen på Hauan. (Boet var registrert og vurdert tidligere samme dag.) Inntekt etter omkostninger: 14 daler. Kreditorer: madam Steffenssen o.a. Lisbet hadde vært budeie hos generalauditør Korn (s.d.), og han fordret for utlegg til begravelsen: 2 daler levert til Karen Kirstine (trolig Karen Kirstine Jensdatter Finn) for å betale kirkegårdsjorden, ringing med klokkene o.a., 2 daler til snekkeren for kisten, 1 daler 1 ort 8 skilling levert Karen for mindre utgifter og 0–2–16 for at hun skulle betale kirkevergen, 1 daler til prost Meier for følge og jordfestelse, 0–2–16 til klokker Strøm som klokker og bedemann, 0–1–8 til ringeren, og 2 ort til Karen for oppvartning i den avdødes sykdom og umak med begravelsen (til sammen 8–2–0). Gjeld og omkostninger: 13–1–10. Arv: 0–2–14, som ble tillagt sønnens oppfostring. Arving: Hans Ivarssen.5

     Navnet hennes ble skrevet Elisabeth Ols Datter i 1778 (post mortem).4

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 164.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 162.
 3. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 156 b.
 4. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 867. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/147/
 5. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 867–868. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/147/

Jakob Lund1,2,3,4,5

M, #8206, (28. august 1688 - 30. november 1754)

Familie

Maren Grønn (1694 - 1765)
De hadde elleve barn.8,9 
Barn     Jakob ble født den 28. august 1688 i Snåsa.6
Jakob giftet seg i 1717 med Maren Grønn.7,8,9 Jakob Lund var residerende kapellan i Hemne fra 1717.5,8,10 Han var sogneprest i Aukra fra 1729 til 1754. Han ble innsatt i kirken der den 29. september 1729 av Erik Pedersson Lekanger.8,4,11
Jakob Lund gav bygselseddel på 1½ våg (hele gården) i Sølvika, Aukra, til Jon Larsson den 30. juni 1729.2,12
Han døpte Synnøv Nilsdotter på Kringstad i Molde kirke den 12. august 1736.13
Han døpte Lisbet Olsdatter den 18. august 1736.3
Han døpte Nils Nilssen under Berget i Molde kirke den 12. oktober 1738.14
Jakob Lund var prost i Romsdal fra 1740 til 1749.8,4 Han stevnet Jon Ingebrigtsson på Svinøya i 1741. Han hadde utvist uvettig oppførsel mot ham og andre. Jon fikk 14 dager på vann og brød.15,16
Han døpte Kristen Olsson på Eide i Eid kirke, Romsdal, den 11. juni 1741.17
Jakob Lund gav bygselseddel på 1 våg 18 merker på bnr. 1, Opstad, Aukra, til Arne Larsson på Opstad den 3. januar 1742.18,19
Han var meddommer i saken mot Severin Løk den 20. mai 1749 i Molde.4,20


Jakob døde den 30. november 1754 i Aukra, og ble gravlagt der.10,8

Kilder/noter

 1. Han ble titulert «herr».
 2. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 158 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400152
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 164.
 4. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 272 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/274/
 5. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 476.
 6. [S1330] Kom i hou ka ætt du e a: s. 14. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120120002#17
 7. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, Aukra, av- og tilgang juli. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/506/
 8. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 477.
 9. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 51.
 10. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 50.
 11. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 107. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-55
 12. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 195. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410101
 13. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 164. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-84
 14. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 188.
 15. [S1057] Fræna bygdebok III: s. 227.
 16. [S1057] Fræna bygdebok III: s. 228.
 17. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 94. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610340
 18. [S372] Aneliste for Knut Julnes: s. 17.
 19. [S162] Midsund I: s. 339.
 20. [S244] Molde bys historie I: s. 246. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010063008094#247
 21. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 478.

Andrea Ludovika Lund1,2

K, #8207, ( - ca. 1769)
Far*Jakob Lund2 (1688 - 1754)
Mor*Maren Grønn3,4 (1694 - 1765)

Familie

Ludvig Munthe Lem (1731 - 1792)
De hadde fem barn.2      Andrea Ludovika giftet seg med Ludvig Munthe Lem.1,2

Andrea Ludovika døde ca. 1769 i Molde.1 Det ble holdt skifte etter henne den 9. september 1769 i Molde.1

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 599.
 2. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 478.
 3. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 477.
 4. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 51.

Anne Jonsdotter på Svortahaugen1,2

K, #8208, (ca. 1699 - 1770)

Familie

Per Andersson på Svortahaugen (c 1706 - 1767)
De hadde tre barn, samt ett som ble dødfødt 30. oktober 1736.2,1      Anne ble født ca. 1699.2
Ifølge Bygdebok for Skodje var hennes hjemsted trolig på Skotshalsen, Stordal.2
Anna Joensd: var fadder ved dåpen til Anne Marta Olsdatter den 20. februar 1723 i Molde kirke.3
Anne bodde i Molde.4,1
Anne trolovet seg den 29. april 1736 i Skodje med Per Andersson på Glomset. Hun kaltes da Anne Jonsdatter af Molde.4
Anne giftet seg den 1. juli 1736 i Skodje kyrkje med Per Andersson på Glomset.1 Anne og Per var brukere på Øvstehaugen, Svortahaugen, Skodje, fra 1736. Sønnen Anders overtok bygselen i 1774.2,5
Anna Jonsdatter var kreditor ved skiftet etter Marit Jonsdotter ved Elva den 23. mai 1742: 4 daler 3 ort 14 skilling i innestående farsarv.6,7


Anne døde i 1770 i Skodje.2

     Marit Jonsdotter ved Elva og Anne Jonsdotter på Svortahaugen kan ha vært søsken.8,3

Kilder/noter

 1. [S1331] Skodje mini. 1698–1779: fol. 47 b, 1736. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903610595
 2. [S1332] Bygdebok for Skodje I: s. 789. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012110724002#794
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 31.
 4. [S1331] Skodje mini. 1698–1779: fol. 14 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903610571
 5. [S1332] Bygdebok for Skodje I: s. 790. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012110724002#795
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 125 a–126 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/141/
 7. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 81 b.
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 125 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/142/

Anne Mikkelsdotter på Talberg1

K, #8209, (1723 - )
Far*Mikkel Kristoffersson på Talberg2 (c 1694 - 1779)
Mor*Marit Larsdotter på Talberg2 ( - f 1779)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg     Anne ble født i 1723 på Talberg, Veøy.2 Anne ble døpt den 21. februar 1723 i Veøy kirke.2
Hun var fadder ved dåpen til Lasse Kristoffersson Reistad den 23. oktober 1759 i Veøy kirke.1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 460. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-229
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 31.

Steffen Knutssen på Fuglsetbøen1

M, #8210, (16. april 1787 - )
Far*Knut Steffenssen på Moldegjerdet1 (c 1753 - 1809)
Mor*Ingeborg Jetmundsdatter på Moldegjerdet1 (c 1756 - )     Steffen ble født den 16. april 1787 på Moldegjerdet, Molde.1 Han ble døpt den 22. april 1787 i Molde kirke. Faddere: Sissel Knutsdotter på Fuglset o.a.1 Steffen tjente hos Anders Persson og Brit Knutsdotter på bnr. 2, Fuglset, Bolsøy, i 1801.2

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 58 b.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Fugelset.

Ola Børresson i Leirgrovvik1,2

M, #8211, ( - ca. 1743)

Familie

Gjertrud Knutsdotter i Leirgrovvik ( - c 1743)
Fire barn levde i 1743.2 
Barn     Ola giftet seg med Gjertrud Knutsdotter.2,3 Ola Børresson i Leirgrovvik var stevningsmann i Fanne tinglag iallfall fra 1722 til 1723.1,4 Ola og Gjertrud bodde i Leirgrovvik, Bolsøy, i 1723. Han ble også nevnt der året før.4,1
Han var fadder ved dåpen til Ingebjørg Tjøstolvsdotter på Fanbostad den 23. mai 1724 i Veøy kirke.5


Ola døde ca. 1743 i Leirgrovvik. Han og kona døde kort tid etter hverandre.2 Det ble holdt skifte etter ham og Gjertrud den 6. juli 1743. Kreditorer: Jon Knutsson på Strande, Marit Olsdotter Leirgrovvik, Peter Anderssen Fyn og Hans Holst. Formue: 20 daler 2 ort 2 skilling. Åbot på gården: 10 daler. Boet skyldte også 2–2–0 for 2 tønner havre kjøpt på kreditt fra kongen, og 3 ort for ½ tønne bygg. Gjeld og omkostninger: 31–1–6, så boet var fallitt.6

Kilder/noter

 1. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 11 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/12/
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 283 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/300/
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13.
 4. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 35 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/37/
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 48.
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 283 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/300/
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 41.
 8. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 94. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660255

Kari Persdotter på Årø1

K, #8212, ( - etter 1723)

Familie

Jon Åmundsson på Årø (c 1697 - )
Barn     Annet navn: Kari Persdotter på Tollåsen, nevnt 1722.2
Kari trolovet seg den 4. januar 1722 i Bolsøy kirke med Jon Åmundsson på Årø, forrettet av Erik Pedersson Lekanger. Forlovere: Åmund Årø og Rasmus Tollåsen.2
Kari giftet seg den 15. februar 1722 i Kleive kirke, Bolsøy, med Jon Åmundsson på Årø, viet av Erik Pedersson Lekanger.1 Joen og kona bodde på Årø, Bolsøy, i 1723.3
Joen Aarøes Qde var fadder ved dåpen til Ola Olsson Leirgrovvik den 11. desember 1723 i Molde kirke.3


     Navnet hennes ble skrevet Karen Pedersdatter Toldaasen i 1722.2

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 15. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660215
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 13. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660214
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 41.

Helge Jonsdotter på Øvreset1

K, #8213, ( - ca. 1743)

Familie

Absalon Persson på Øvreset (c 1672 - e 1744)
Barn     Helge giftet seg med Absalon Persson. Fem barn levde i 1744.2 Helge og Absalon var brukere på Øvreset, Breim, i 1701. Ola Absalonsson bodde også der.3

Helge døde ca. 1743 på Øvreset.4 Det ble holdt skifte etter henne den 11. mai 1744 på Øvreset.4

Kilder/noter

 1. [S949] Nordfjord skifteprotokoll 1744–47: fol. 45 a/b.
 2. [S949] Nordfjord skifteprotokoll 1744–47: fol. 45 b.
 3. [S950] Sunnfjord, Nordfjord, Svanøy mt. 1701: s. 325.
 4. [S949] Nordfjord skifteprotokoll 1744–47: fol. 45 a.

Absalon Persson på Øvreset1,2

M, #8214, (ca. 1672 - etter 1744)

Familie

Helge Jonsdotter på Øvreset ( - c 1743)
Barn     Absalon ble født ca. 1672.1
Absalon giftet seg med Helge Jonsdotter på Øvreset. Fem barn levde i 1744.2 Absalon og Helge var brukere på Øvreset, Breim, i 1701. Ola Absalonsson bodde også der.1

Absalon døde etter 1744.2

     Navnet hans ble skrevet Absolon Peersen i 1701.1

Kilder/noter

 1. [S950] Sunnfjord, Nordfjord, Svanøy mt. 1701: s. 325.
 2. [S949] Nordfjord skifteprotokoll 1744–47: fol. 45 b.

Arne Absalonsson1

M, #8215, ( - etter 1744)
Far*Absalon Persson på Øvreset2 (c 1672 - e 1744)
Mor*Helge Jonsdotter på Øvreset2 ( - c 1743)     Arne Absalonsson bodde hos Ola Absalonsson i Molde i 1744.2

Kilder/noter

 1. [S949] Nordfjord skifteprotokoll 1744–47: fol. 45 b & 47 b.
 2. [S949] Nordfjord skifteprotokoll 1744–47: fol. 45 b.

Erik Eriksson på Li1

M, #8216, (ca. 1655 - 1743)
Far*Erik Persson i Misfjorden2 (c 1620 - )
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg     Annet navn: Erik Eriksson i Misfjorden.2
Erik ble født ca. 1655.2 Erik var bruker på Vollan, Li, Vestnes, fra 1697 til 1737.1,3

Erik døde i 1743 på Li, Vestnes.1

Kilder/noter

 1. [S20] Tomrefjord: s. 434.
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 335.
 3. [S20] Tomrefjord: s. 435.

Jon Eriksson1,2,3

M, #8217, (ca. 1664 - ca. 1706)
Far*Erik Persson i Misfjorden4 (c 1620 - )
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

Malene Rasmusdotter ( - e 1730)
Barn     Annet navn: Jon Eriksson i Misfjorden.4
Jon ble født ca. 1664 i Misfjorden, Vestnes.4,5 Han var båtsmann i 1700.1
Jon giftet seg med Malene Rasmusdotter. De hadde tre barn sammen.3,2 Jon Eriksson og Malene bodde i 5. rode, Bergen, i 1700. De ble da ilagt 2 mark hver i koppskatt samt 1 daler 2 mark for to ildsteder.1 Jon Eriksson tok borgerskap i Bergen den 11. august 1704 som styrmann.5

Jon døde ca. 1706 i Bergen.3 Det ble holdt skifte etter ham den 24. februar 1706 i Bergen.3

Kilder/noter

 1. [S471] Bergen båtsmannsskatt 1700: 5te Roede.
 2. [S954] Bergen, Nykirken mini. 1700–23: fol. 28 a.
 3. [S538] Bergen skifter 1675–1852 (Sollied): s. 1053.
 4. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 335.
 5. [S408] Borgerskap i Bergen 1600–1751: Jon Erichsen.

Erik Jonssen Misfjord1

M, #8218, (1703 - ca. 1733)
Far*Jon Eriksson2,3 (c 1664 - c 1706)
Mor*Malene Rasmusdotter2,3 ( - e 1730)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Magrete Nilsdatter Busk (1705 - )     Erik ble døpt den 7. februar 1703 i Nykirken, Bergen.2
Han giftet seg den 22. oktober 1727 i onsdagsprekenen i Nykirken med Magrete Nilsdatter Busk. Det var lyst for dem første gang 5. oktober. De hadde tre barn sammen.1,4
Erik Jonssen var styrmann i 1729.5,4 Han og Magrete bodde i 4. rode, Bergen, i 1729. Han ble da ilagt 1 daler i skatt til Københavns brannstyr.5

Erik omkom på en sjøreise ca. 1733.4 Det ble holdt skifte etter ham den 17. juni 1733 i Bergen.4

Kilder/noter

 1. [S952] Bergen, Nykirken mini. 1719–81: fol. 49 b & 50 a.
 2. [S954] Bergen, Nykirken mini. 1700–23: fol. 28 a.
 3. [S538] Bergen skifter 1675–1852 (Sollied): s. 1053.
 4. [S538] Bergen skifter 1675–1852 (Sollied): s. 35.
 5. [S955] Bergen brannstyr 1729: Den Fierde Rode.

Erik Matsson Nakken1

M, #8219, (omkring 1703 - 1755)
Far*Mats Eriksson på Nakken2 (c 1660 - c 1716)
Mor*Ingebjørg Hannibalsdotter på Nakken2 (o 1660 - )
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg     Erik Matsson Nakken ble trolig født omkring 1703 på Øvre Nakken, Vestnes, (ca. 1690 ifølge Fiksdal sogn, men tallet er tilsynelatende konstruert etter skjønn).1

Erik døde i 1755 i Bergen.1

Kilder/noter

 1. [S78] Fiksdal sogn: s. 221.
 2. [S78] Fiksdal sogn: s. 220 & 221.

Magrete Nilsdatter Busk1,2

K, #8220, (1705 - )

Familie

Erik Jonssen Misfjord (1703 - c 1733)     Magrete ble født i 1705 i Bergen.3 Magrete ble døpt den 2. oktober 1705 i Nykirken, Bergen.3
Hun giftet seg den 22. oktober 1727 i onsdagsprekenen i Nykirken med Erik Jonssen Misfjord. Det var lyst for dem første gang 5. oktober. De hadde tre barn sammen.1,2
Magrete og Erik bodde i 4. rode, Bergen, i 1729. Han ble da ilagt 1 daler i skatt til Københavns brannstyr.4

Kilder/noter

 1. [S952] Bergen, Nykirken mini. 1719–81: fol. 49 b & 50 a.
 2. [S538] Bergen skifter 1675–1852 (Sollied): s. 35.
 3. [S954] Bergen, Nykirken mini. 1700–23: fol. 55 a.
 4. [S955] Bergen brannstyr 1729: Den Fierde Rode.

Malene Rasmusdotter1,2

K, #8221, ( - etter 1730)

Familie

Jon Eriksson (c 1664 - c 1706)
Barn     Malene giftet seg med Jon Eriksson. De hadde tre barn sammen.2,1 Malene Rasmusdotter og Jon bodde i 5. rode, Bergen, i 1700. De ble da ilagt 2 mark hver i koppskatt samt 1 daler 2 mark for to ildsteder.3
Malene giftet seg i 1706 eller 1707 med en uregistrert person. De hadde minst ett barn sammen.4

Malene døde etter 1730.5

Kilder/noter

 1. [S954] Bergen, Nykirken mini. 1700–23: fol. 28 a.
 2. [S538] Bergen skifter 1675–1852 (Sollied): s. 1053.
 3. [S471] Bergen båtsmannsskatt 1700: 5te Roede.
 4. [S954] Bergen, Nykirken mini. 1700–23: fol. 69 a, nr. 151.
 5. [S956] Bergen, Nykirken mini. 1717–64: fol. 126 a, nr. 74.

Else Olsdotter i Skorbreivik1

K, #8222

Familie

Kristoffer Knutsson Gjerding (1694 - 1772)     Else giftet seg i 1714 med en uregistrert person. De hadde ett barn.2
Else trolovet seg den 15. mai 1718 i Vatne med Kristoffer Knutsson i Skorbreivik. Forlovere: Einar Åmundsson på Byrkjevoll.1
Else giftet seg ca. 1718 med Kristoffer Knutsson i Skorbreivik.2

Kilder/noter

 1. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 7 a.
 2. [S255] Vatne bygdebok I: s. 590.

Jakob Kristofferssen1

M, #8223, (ca. 1758 - etter 1766)
Far*Kristoffer Jakobssen i Krubba1 (c 1724 - )
Mor*Ingeborg Justsdatter1     Jakob ble født ca. 1758.1

Jakob døde etter 1766.1

Kilder/noter

 1. [S839] Molde sjørulle 1766.

Erik Perssen1

M, #8224, (ca. 1762 - etter 1766)
Far*Per Perssen Ramstad1 (c 1730 - 1785)
Mor*Karen Eriksdatter ( - 1785)     Erik ble født ca. 1762 i Molde.1

Erik døde etter 1766.1

Kilder/noter

 1. [S839] Molde sjørulle 1766.

Peder Hoff1

M, #8225, ( - før 1721)

Familie

Margrete Olsdatter ( - e 1745)     Peder giftet seg med Margrete Olsdatter.1

Peder døde før 1721.

Kilder/noter

 1. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 10 b.

Margrete Pålsdotter1,2

K, #8226, ( - etter 1723)

Familie

Hans Persson Røbekk (c 1670 - 1737)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Margrete giftet seg ca. 1699 med Hans snekker. Det året ble de bøtelagt 3 daler 1 ort 12 skilling grunnet for tidlig samleie.1,2 Margrete og Hans bodde i Molde i 1699. Han svarte grunnleie til Moldegård i 1724.1,3,4 Margrete Pålsdotter og Mette Hansdatter Røbekk ble kalt til å vitne på tinget i Fanne tinglag den 10. mars 1723.2

Kilder/noter

 1. [S1572] Romsdal fogderegnskap 1699–1700: mappe 1, vedlegg 7–10, sikt og sakefall 1699. RA/EA-4092/R55/L3654.
 2. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 28 b.
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 196.
 4. [S735] Matrikkelen av 1723: fol. 51 b / 52 a.

Mette Hansdatter Røbekk1

K, #8227, ( - etter 1725)
Far*Hans Persson Røbekk1 (c 1670 - 1737)
Mor*Margrete Pålsdotter1 ( - e 1723)     Margrete Pålsdotter og Mette Hansdatter Røbekk ble kalt til å vitne på tinget i Fanne tinglag den 10. mars 1723.1 Mette bodde i Molde i 1725.2
Hun var fadder ved dåpen til Mette Larsdatter Grønnes den 14. januar 1725 i Bolsøy kirke.2

Kilder/noter

 1. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 28 b.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 57. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-30

Malena Olsdotter på Hauan1,2

K, #8228, ( - etter 1723)

Familie

Just Olsson på Hauan ( - e 1761)
Barn     Malena giftet seg ca. 1705 med Just Olsson. De ble stevnet til tinget 10. juli 1705 grunnet for tidlig samleie. Just og Malena var da trolovet. Som soldat slapp han straff, men hun måtte bøte 2¼ lodd sølv.1,2 Malena og Just bodde på Hauan, Molde, i 1723. Han svarte grunnleie til Reknes i 1724.1,3 Malena Olsdotter på Hauan ble stevnet til tinget i Fanne tinglag den 15. juli 1723.1

Kilder/noter

 1. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 36 b.
 2. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 134 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/136/
 3. [S735] Matrikkelen av 1723: fol. 49 b / 50 a.

Gjertrud Sørensdotter på Reistad1

K, #8229, ( - 1729)
Far*Søren i Løvika1,2,3 (c 1633 - c 1717)
Søster av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

Per Persson på Reistad (c 1693 - 1747)
To av barna ble døpt på Våge av Otto Fris, henholdsvis om aftenen 24. januar 1723, og 21. desember 1724. Fem barn levde i 1729.1,4,8 
Barn     Gjertrud giftet seg med Per Persson i Hjelvika.1 Gjertrud og Per bodde på Nedre Reistad, Veøy, i 1723. Han stod som bruker i 1724. Skyld: 1 våg 1 pund 12 merker (halve gården).4,5

Gjertrud døde i 1729 på Nedre Reistad, trolig i barselseng.1,6 Det ble holdt skifte etter henne den 23. mai 1729. Kreditorer: Per Persson i Hjelvika, Kristi Persdotter, Bendik Sørensson i Løvika og Lorns Hansson Holst o.a. Arvinger: Per Persson, Søren Persson, Marit Persdotter, Ågot Persdotter, Marit Persdotter og Brit Persdotter. Aktiva: 44 daler 16 skilling. Passiva: 13 daler 17 skilling. Arv: 30 daler 3 ort 23 skilling.7

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 590 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640605
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 454 a.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 703.
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 30. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660223
 5. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 92 b, mnr. 417. https://media.digitalarkivet.no/ma20090819670094
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 102. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660259
 7. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 590 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640605
 8. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 55. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660235

Ingebjørg Knutsdotter1,2,3

K, #8230, ( - før 1751)
Far-?*Knut Kristensson på Sylte (c 1656 - e 1728); trolig1

Familie

Kristen Larsson Grønnes
Tre barn levde i 1751.1 
Barn     Ingebjørg giftet seg med Kristen Larsson Grønnes.2,1 Ingebjørg og Kristen var husfolk i Molde i 1724. Han svarte grunnleie til Moldegård.4
Hun var fadder ved dåpen til Ola Olssen i mars 1739 i Molde kirke.3


Ingebjørg døde før 1751.1

     Mats Knutsson Sylte, Ingebjørg Knutsdotter, Mali Knutsdotter på Svinøya og Anne Knutsdotter var søsken.1

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 40.
 2. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 114 b.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 195.
 4. [S735] Matrikkelen av 1723: fol. 51 b / 52 a.

Anne på Sølsnes1

K, #8231, ( - etter 1722)     Anne bodde på Sølsnes, Veøy, i 1722.1
Hun var fadder ved dåpen til Benjamin Olsson den 16. desember 1722 i Veøy.1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 26.

Erik Gunnarsson på Årø1,2,3,4

M, #8232, (ca. 1681 - 1747)
Far-?*Gunnar; trolig5,6

Familie 1

Anne Jakobsdotter på Årø ( - c 1742)
Fire barn levde i 1742.2,19 
Barn

Familie 2

Synnøv Tølløvsdotter på Soggebakke ( - 1772)
De hadde ikke barn.      Erik ble født ca. 1681.6 Erik tjente hos Lars Nilsson på Indre Årø, Bolsøy, i 1701. Han var da soldat.6
Erik giftet seg med Anne Jakobsdotter på Røbekk.7 Erik og Anne var brukere på Indre Årø i 1711. Ei Gjertrud var da hos dem, trolig som tjenestejente. Etter Annes død overlot Erik bruket til Sjurd Larsson (s.d.).8,9
Han var fadder ved dåpen til Kari Olsdotter på Årø den 16. januar 1723.4
Han var fadder ved dåpen til Lars Sjurdsson på Eikrem den 13. januar 1724 i Molde kirke.10
Erik Gunnarsson på Årø var vurderingsmann i Fanne tinglag i 1729.3
Han var verge for Kari Olsdotter på Årø i 1740.5
Han var verge for Kirsti Jakobsdotter på Røbekk fra 1740.11
Han var arving ved skiftet etter Anne Jakobsdotter på Årø den 19. november 1742: 99 daler 2 ort 16 skilling.12
Ingebrigt Eriksson gav kår til faren, Erik Gunnarsson, den 19. januar 1743 på Eikrem, Bolsøy: en liten stue hvor han alene skulle bo, fôr til ei ku og kost ved sønnens bord. Om Ingebrigt døde først, skulle arvingene yte Erik én tønne havrekorn, to ku(?)fostre og fire sauefostre årlig. Han skulle arbeide for sønnen så lenge kreftene rakk. Kåret frafalt om faren giftet seg igjen.9
Han var kreditor ved skiftet etter Villum Persson og Jønet Jørgensdotter på Skomakergjerdet i februar 1743: 2 ort 8 skilling.13

Erik Gunnarsson på Årø kjøpte på Devoll, Grytten, den 29. februar 1744 av Sjurd Devoll. Kjøpesum: 115 daler.14
Erik giftet seg den 2. juni 1746 i Grytten med Synnøv Tølløvsdotter på Soggebakke.1,14

Erik døde i 1747 på Fuglset, Bolsøy, muligens på en av plassene på Moldegjerdet.15 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 29. november 1747. Debitorer: Mats Jenssen Viderø, Knut Knutsson Fuglset, Henrik skomaker, Ola Olssen Mølner og Sjurd Devoll o.a. Huset med kakkelovn, kjøkken og kammer ble vurdert til 70 daler. Svigersønnen Knut Knutsson Fuglset ble beskyldt for å ha åpnet en kiste og fjernet et papir som viste at Mats Viderø (s.d.) skyldte den avdøde 200 daler. Fuglset nektet å forklare seg under ed, men andre vitner stod frem og bekreftet gjelden. I kisten var også et kårbrev til enka Synnøv på 1 tønne bygg årlig fra hennes sønn Roe Andersson på Bakke.16 Skiftet etter ham ble sluttet den 1. desember 1747. Kreditorer: Knut Knutsson Fuglset, Lars Perssen på Moldegård og Hans Holst o.a. Arvinger: Synnøv Tølløvsdotter, Ingebrigt Eriksson på Eikrem, Gunnar Rasmusson på Elsås, Nils Rasmusson på Elsås, Knut Knutsson Fuglset og Anne Eriksdotter. Arvingene hadde bedt om at boet for sikkerhets skyld ble oppgjort ettersom bare ett enslig menneske oppholdt seg i huset, antakelig enka Synnøv. Hun fikk iallfall huset som del av oppgjøret. Formue: 388 daler 1 ort 18 skilling. Gjeld og omkostninger: 84–0–15. Arv: 304–1–3, fordelt på enka og etterkommerne.17,18

     Navnet hans ble skrevet Erich Aarøj i 1724.10

     Han signerte som Erich Gundersøn Aarøe i 1743 (ifølge signaturavskrift).

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 135. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16027&idx_id=16027&uid=ny&idx_side=-70
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 228 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/246/
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 615 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640630
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 29. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660222
 5. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 25. mai 1740, Aarøe.
 6. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 184, Inderaarøe. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/104/
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 228 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/245/
 8. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Fanne-otting, Inderaarøe.
 9. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 187 a. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-182
 10. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 44. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660230
 11. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 4 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/20/
 12. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 228 a–229 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/245/
 13. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 245 b–246 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/263/
 14. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 489 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/507/
 15. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 488 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/507/
 16. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 488 a–489 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/506/
 17. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 489 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/508/
 18. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 490 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/508/
 19. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 488 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/506/
 20. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 187 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-183
 21. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 93. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-48

Lisbet Fredriksdotter på Nesje1

K, #8233, ( - etter 1740)

Familie 1

Anders Andersson på Nesje ( - c 1709)

Familie 2

Ola Åmundsson på Nesje (o 1680 - c 1740)     Lisbet giftet seg med Anders Andersson på Nesje. De hadde ikke barn.1,2 Lisbet Fredriksdotter på Nesje og Anders var brukere av 2 pund 15 merker fiskeleie på Nordnesje, Veøy til ca. 1709.2
Lisbet giftet seg i 1711 med Ola Åmundsson.2,3

Lisbet døde etter 1740.3

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 254 a.
 2. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 8 a.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 22 a.

Anders Andersson på Nesje1,2

M, #8234, ( - ca. 1709)

Familie

Lisbet Fredriksdotter på Nesje ( - e 1740)     Anders giftet seg med Lisbet Fredriksdotter på Nesje. De hadde ikke barn.1,2 Anders Andersson på Nesje og Lisbet var brukere av 2 pund 15 merker fiskeleie på Nordnesje, Veøy til ca. 1709.2

Anders døde ca. 1709 på Nordnesje.2 Det ble holdt skifte etter ham den 11. juni 1710 på Nordnesje. Bruttoformue: 47 daler 14 skilling. Gjeld: 8 daler. Enka og hans fem søstre var arvinger.3

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 254 a.
 2. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 8 a.
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 254 a/b.

Ingeborg Malena Larsdotter1

K, #8235, ( - etter 1711)
Far*Lars Larsson1 (c 1645 - 1715)
Mor*Maren1 ( - e 1711)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg     Ingeborg Malena Larsdotter bodde hos Gamle-Lars Larsson og Maren i Molde i 1711.1

Kilder/noter

 1. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Fanne-otting, Molde Ladeplas.

Ola Benjaminsson på Draget1,2

M, #8236, (ca. 1751 - 21. januar 1789)
Far*Benjamin Olsson på Bolsneset (1722 - 1795)
Mor*Magnhild Olsdotter på Bolsneset (c 1719 - 1798)
Bror av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie

Anne Olsdotter på Lund ( - f 1789)     Ola ble født ca. 1751 på Bolsøy, Bolsøy.3,2 Han ble konfirmert den 6. oktober 1771 i Kleive kirke, Bolsøy.3
Annet navn: Ola Benjaminsson på Bolsøy, nevnt fra 1779 til 1780.4,5 Han var soldat iallfall fra 1779 til 1780.6
Ola trolovet seg den 19. november 1779 i Veøy kirke med Anne Olsdotter på Lund.4
Ola giftet seg den 25. januar 1780 i Veøy kirke med Anne Olsdotter på Lund.5

Ola døde den 21. januar 1789 på Draget, Bolsøy.2 Han ble jordfestet den 8. februar 1789 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.1,2

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 26 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-27
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 117 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-98
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 148 a.
 4. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 203.
 5. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 207.
 6. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 203 & 207.

Jakob Steffensson på Elsås1,2

M, #8237, ( - etter 1747)

Familie

Gjertrud Knutsdotter i Hamnavik (o 1700 - e 1742)     Jakob giftet seg med en uregistrert person.1 Jakob bodde på Elsås, Bolsøy, iallfall fra 1742 til 1747.1,2
Jakob giftet seg den 11. juli 1742 i Veøy kirke med Gjertrud Knutsdotter i Hamnavik.1 Jakob Steffensson på Elsås var vurderingsmann i Fanne tinglag i 1747.2

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 226.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 488 a.

Anne Petersdotter på Lønset

K, #8238, ( - etter 1762)
Far-?*Peter Larsson på Jenset (c 1655 - ); trolig

Familie

Nils Ivarsson på Lønset (c 1688 - )     Annet navn: Anne Petersdotter på Jenset, nevnt 1744.1
Anne trolovet seg den 7. desember 1744 i Veøy med Nils Ivarsson på Lønset. Forlovere: Anders Rasmusson på Lønset og Aslak Jonsson på Lønset.1
Anne giftet seg med Nils Ivarsson på Lønset. I 1762 var de gamle og vanføre og bodde hos hans sønn Tjøstolv på Lønset.2

     Navnet hennes ble skrevet Anne Pettersdatter Gienset i 1744.1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 259.
 2. [S53] Bolsøy ekstraskatt 1762–72: 1762, mnr. 20.

Peter Larsson på Jenset1

M, #8239, (ca. 1655 - )

Familie

Han hadde iallfall tre sønner.1 
Barn     Peter ble født ca. 1655.1 Han var lagrettemann i 1690 og 1692.1 Peter var bruker på Nørdre, Jenset, Aukra, iallfall fra 1690 til 1711.1

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 200.

Kristen Arnesson på Jenset1

M, #8240, (ca. 1645 - etter 1703)
Far*Arne Kristensson på Jenset1 (c 1596 - )
7. tippoldefar til meg

Familie

Barn     Kristen ble født ca. 1645.1 Han var bruker på Søre, Jenset, Aukra, i 1669. Bruket var på 1 våg 6 merker. Sønnen tok over i 1703.1
Kristen giftet seg med en uregistrert person.1

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 192.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 606 a.

Brit på Eiskrem1

K, #8241     Brit Eiskrem bodde hos Anders Pålsson på Eiskrem og Mali Kristensdotter på Eiskrem på Eiskrem, Aukra, i 1711.1

Kilder/noter

 1. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Sundz-[otting], Eischrem.

Mali Andersdotter i Gule1

K, #8242, ( - etter 1767)
Far*Anders Pålsson på Eiskrem2 (c 1677 - c 1754)
Mor*Anne Pålsdotter på Eiskrem2 (c 1683 - c 1761)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg     Annet navn: Mali Andersdotter på Eiskrem.2
Mali giftet seg med en uregistrert person.2
Mali giftet seg med en uregistrert person.2

Mali døde etter 1767.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 435 a.
 2. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 138.

Ingebrigt Andersson på Eiskrem1

M, #8243, (ca. 1718 - 1742)
Far*Anders Pålsson på Eiskrem1 (c 1677 - c 1754)
Mor*Anne Pålsdotter på Eiskrem1 (c 1683 - c 1761)
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg     Ingebrigt ble født ca. 1718 på Eiskrem, Aukra.1

Ingebrigt døde i 1742.1

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 138.

Anne Olsdotter på Lund1,2

K, #8244, ( - før 1789)

Familie

Ola Benjaminsson på Draget (c 1751 - 1789)     Anne giftet seg med en uregistrert person.1 Anne bodde på Lund, Veøy, i 1779.1
Anne trolovet seg den 19. november 1779 i Veøy kirke med Ola Benjaminsson på Bolsøy.1
Anne giftet seg den 25. januar 1780 i Veøy kirke med Ola Benjaminsson på Bolsøy.2

Anne døde før 1789.3

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 203.
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 207.
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 117 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-98

Jon Jonsson på Finnset1,2

M, #8245, (ca. 1658 - )
Far*Jon Finnset1 ( - c 1663)
7. tippoldefar til meg

Familie 1

Søgni Eriksdotter på Finnset ( - c 1704)
De hadde fire barn.1 
Barn

Familie 2

Gjertrud Tølløvsdotter på Finnset ( - e 1711)
De hadde tre barn.1 
Barn     Jon ble født ca. 1658 på Finnset, Nesset.3 Han bodde hos Trond Endresson på bnr. 1, Finnset, Nesset, i 1666.1,3
Jon giftet seg med Søgni Eriksdotter.1 Jon Jonsson og Søgni var brukere på bnr. 1 i 1701. Han brukte 2 pund etter mora og stefaren. Jon Jonsson, Endre Jonsson og Erik Jonsson bodde også der da.1,2
Han var arving ved skiftet etter Søgni Eriksdotter på Finnset i 1704: 34 daler 8 skilling.1

Jon giftet seg med Gjertrud Tølløvsdotter.1 Jon og Gjertrud var brukere på bnr. 1 i 1711. Erik Jonsson, Brynhild Jonsdotter og Ola Hallvardsson bodde også der. Ola var soldat, og kanskje utenomekteskapelig brorsønn av Jon.4
Jon var bruker av 2 pund på bnr. 1 i 1724. Han (eventuelt enka) drev vel frem til sønnen Tollev overtok ca. 1730.5

Kilder/noter

 1. [S54] Nesset VII: s. 290.
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 228.
 3. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 384.
 4. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Findset.
 5. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 39 b, nr. 190.
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 152 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650748

Åmund Kristensson i Langelia1,2

M, #8246, (ca. 1645 - ca. 1703)
Far*Kristen3
7. tippoldefar til meg

Familie

Marit Pålsdotter i Langelia
De hadde seks barn.6 
Barn     Åmund ble født ca. 1645.2
Åmund giftet seg med Marit Pålsdotter i Langelia.1,3 Åmund og Marit var brukere i Nerlia, Ytre Lange, Nesset, fra omkring 1695.3 I manntallet av 1701 står Åmund på Ytre Lange, Nesset, sammen med Kristen Åmundsson, Pål Åmundsson, Åmund Åmundsson og Ørjar Åmundsson.2

Åmund døde ca. 1703 på Ytre Lange.4 Det ble holdt skifte etter ham den 5. juli 1703. Verger: Ola Kristensson på Stranda. Formue: 66 daler 20 skilling. Arv: 46 daler 3 ort 4 skilling.5

Kilder/noter

 1. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 134 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28690/138/
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 233.
 3. [S979] Nesset XI: s. 345.
 4. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 83 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/94/
 5. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 83 b–84 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/94/
 6. [S979] Nesset XI: s. 346.

Marit Larsdotter på Rødal1,2,3

K, #8247, (ca. 1727 - 1776)
Far*Lars Jonsson på Bogge1 ( - f 1762)
Mor*Marit Jørnsdotter på Bogge3,4,1,5 (c 1703 - 1765)

Familie 1

Anders Larsson i Breidvik (c 1722 - 1757)
De hadde fire barn.7,8 
Barn

Familie 2

Ørjar Åmundsson på Rødal (c 1729 - 1775)
De hadde seks barn.8 
Barn     Marit ble født ca. 1727.6
Marit giftet seg med Anders Larsson i Breidvik.7,8
Annet navn: Marit Larsdotter i Breidvik.7 Marit og Anders var brukere i Breidvik, Nesset, fra ca. 1750.9
Hun var arving ved skiftet etter Anders Larsson i Breidvik den 23. juni 1758.7
Hun var myndling av Ivar Jonsson på Bogge i 1758.7

Marit giftet seg i 1758 med Ørjar Åmundsson på Myklebostad.3,1,2,6 Marit og Ørjar bodde i Breidvik i 1761.8 I manntallet av 1762 står Marit og Ørjar som selveiere på Rødal, Nesset. Lisbet Andersdotter var også der. Ørjar og Marit hadde gården resten av livet.2,8
Hun hadde Inger Larsdotter i tjeneste i 1762.2


Marit døde i 1776 på Rødal.8

I Gards- og ættesoge for Nesset (V) er Marit Larsdotter i Breidvik forvekslet med sin første manns søster med samme navn.9

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 219. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041042
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 729 b.
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 5. [S129] Nesset V: s. 125.
 6. [S1275] Nesset X: s. 577.
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 580 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651181
 8. [S1275] Nesset X: s. 578.
 9. [S129] Nesset V: s. 204.

Ørjar Åmundsson på Rødal1,2,3

M, #8248, (ca. 1729 - 1775)
Far*Åmund Endresson på Myklebostad4 ( - c 1745)

Familie

Marit Larsdotter på Rødal (c 1727 - 1776)
De hadde seks barn.6 
Barn     Annet navn: Ørjar Åmundsson på Myklebostad.4
Ørjar ble født ca. 1729 på Nedre Myklebostad, Nesset.4
Ørjar giftet seg i 1758 med Marit Larsdotter i Breidvik.2,5,1,3
Annet navn: Ørjar Åmundsson i Breidvik.6 Ørjar og Marit bodde i Breidvik, Nesset, i 1761.6
Ørjar Åmundsson kjøpte 1 våg 1 pund (med bygselrett) på Rødal, Nesset, den 1. februar 1762 av Sæmund Pålsson på Rødal. Kjøpesum: 50 daler.3 I manntallet av 1762 står Ørjar og Marit som selveiere på Rødal. Lisbet Andersdotter var også der. Ørjar og Marit hadde gården resten av livet.1,6
Han hadde Inger Larsdotter i tjeneste i 1762.1
Han var verge for Inger Larsdotter i 1774.2


Ørjar døde i 1775 på Rødal.6

     Navnet hans ble skrevet Ørge Røedahlen i 1774.2

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 219. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041042
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 729 b.
 3. [S1275] Nesset X: s. 577.
 4. [S130] Nesset IX: s. 200. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#203
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 6. [S1275] Nesset X: s. 578.

Marit Larsdotter på Vike1,2

K, #8249, ( - etter 1789)
Far*Lars Jonsson på Bogge1 ( - f 1762)
Mor*Marit Jørnsdotter på Bogge3,4,1,5 (c 1703 - 1765)

Familie

Jon Bjørnsson på Vike ( - 1767)
De hadde seks barn.8 
Barn     Marit giftet seg med Jon Bjørnsson på Vike.2,3 I manntallet av 1762 står Marit og Jon som brukere på Haugen, Vike, Nesset. Anne Jonsdotter o.a. var også der.2
Hun var arving ved skiftet etter Siri Jonsdotter på Frisvoll den 2. oktober 1789: 2 ort.6
Hun var arving ved skiftet etter Johans Jørnsson på Ljøsta den 5. oktober 1789: 1 ort 19 skilling.7

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 187. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041036
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 729 b.
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 5. [S129] Nesset V: s. 125.
 6. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b–2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 7. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 8. [S54] Nesset VII: s. 17.

Jon Bjørnsson på Vike1,2,3

M, #8250, ( - 1767)

Familie

Marit Larsdotter på Vike ( - e 1789)
De hadde seks barn.4 
Barn     Jon giftet seg med Marit Larsdotter.1,3 Jon Bjørnsson fikk bygselseddel på ½ våg på Haugen, Vike, Nesset, fra Bjørn Knutsson Trygge den 29. juni 1752. Trygge utstedte på vegne av kirken. Seddelen ble tinglyst 6. juli året etter.2,4 I manntallet av 1762 står Jon og Marit som brukere på Vikehaugen. Anne Jonsdotter o.a. var også der.1

Jon døde i 1767 på Vike, Nesset.4

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (VII, s. 17) var Jon Bjørnsson på Vike barn av Bjørn Knutsson og Kari Knutsdotter i Eikesdal; men Jons arvinger er ikke nevnt ved skiftet etter Bjørn, og Jon er heller ikke oppført på selve familiesiden i Nesset-boken (152).4,5,6


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (VIII) var Jon Bjørnsson på Vike gift med Marit Jørnsdotter på Bogge, men det er ikke riktig.7

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 187. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041036
 2. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 241. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410124
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 729 b.
 4. [S54] Nesset VII: s. 17.
 5. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 142 b.
 6. [S54] Nesset VII: s. 152.
 7. [S276] Nesset VIII: s. 107.

Inger Larsdotter på Rødal1,2,3

K, #8251, (omkring 1742 - 1774)
Far*Lars Jonsson på Bogge ( - f 1762)
Mor*Marit Jørnsdotter på Bogge3,4 (c 1703 - 1765)     Inger ble født omkring 1742.1,3 Inger tjente hos Marit Larsdotter og Ørjar Åmundsson på Rødal, Nesset, i 1762.2
Hun var myndling av Ørjar Åmundsson på Rødal i 1774.3


Inger døde ugift i 1774 på Rødal, som skrøpelig legdskjerring. Hun var syk og hadde mistet forstanden.1,3 Hun ble jordfestet den 18. desember 1774 på Vistdal kyrkjegard, Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 110 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640153
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 219. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041042
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 729 b.
 4. [S129] Nesset V: s. 125.

Ildri Jørnsdotter på Hoem1,2,3

K, #8252, ( - ca. 1751)
Far*Jørn Ivarsson på Bogge2,4,1 (c 1652 - m. 1727 & 1732)
Mor*Marit Johansdotter på Bogge5

Familie 1

Tore Andersson på Slenes ( - c 1754)
Barn

Familie 2

Per Olsson på Haustenga (c 1701 - 1800)
Barn

Familie 3

Ola Åmundsson på Hoem (c 1689 - 1767)
De hadde to barn.10 
Barn     Annet navn: Ildri Jørnsdotter på Bogge.
Ildri fikk barn med Tore Andersson ca. 1733. Hun ble stevnet til tinget 18. oktober 1734 for leiermål. Tore Olsson på Moen møtte og tilstod på Ildris vegne, og hun fikk 6 daler i bot og måtte dekke 1 daler 1 ort i saksomkostninger.6,2
Ildri fikk barn ca. 1737, trolig med Per Olsson på Bjørnes. Peder Ols Biørnæs og Eldrj Jonsdatter (sic) ble stevnet til tinget 12. juli det året for leiermål. Per vedtok forseelsen, og Erik Henriksson på Horne gjorde det samme på Ildris vegne. Hun ble bøtelagt 6 daler, og Per det dobbelte.7,2
Hun var myndling av Tore Olsson på Moen i 1742.4

Ei Eldrj var kreditor ved skiftet etter Jon Jørnsson på Turhus den 18. juni 1744 på Turhus, Nesset: Hun fordret 1 daler 2 ort 20 skilling i lønn for siste år, men fikk bare 1–1–18, utlagt i 1 gryte (1–0–0) og 1 geit uten kje (0–1–20); hun la fra seg 2 skilling.8

Ildri giftet seg med Ola Åmundsson på Hoem.1,3,9

Ildri døde ca. 1751 på Hoem, Nesset.10 Det ble holdt skifte etter henne den 3. februar 1752.10

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 729 b.
 3. [S54] Nesset VII: s. 338.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 180 b.
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 6. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 84 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400248
 7. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 183 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400347
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 359 b–360 a.
 9. [S276] Nesset VIII: s. 107.
 10. [S54] Nesset VII: s. 339.

Åmund Olsson på Hoem1,2,3

M, #8253, (ca. 1746 - )
Far*Ola Åmundsson på Hoem2,4 (c 1689 - 1767)
Mor*Ildri Jørnsdotter på Hoem1,2,3,4 ( - c 1751)     Åmund ble født ca. 1746 på Hoem, Nesset.4
Han var arving ved skiftet etter Siri Jonsdotter på Frisvoll den 2. oktober 1789: 1 daler.5
Han var arving ved skiftet etter Johans Jørnsson på Ljøsta den 5. oktober 1789: 3 ort 15 skilling.6

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 729 b.
 4. [S54] Nesset VII: s. 339.
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b–2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 6. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017

Jon Olsson i Osen1

M, #8254, (ca. 1749 - 18. desember 1823)
Far*Ola Åmundsson på Hoem6,3,5 (c 1689 - 1767)
Mor*Ildri Jørnsdotter på Hoem2,3,4,5 ( - c 1751)

Familie 1

Lisbet Andersdotter i Osen (c 1749 - 1819)
De hadde ikke barn.10 

Familie 2

De hadde ett barn.10      Jon ble født ca. 1749 på Hoem, Nesset.4,1,5 Han bodde hos Ola Åmundsson og Dordi Ingebrigtsdotter på Hoem i 1762.7
Annet navn: Jon Olsson på Hoem, nevnt 1789.2,7
Han var arving ved skiftet etter Siri Jonsdotter på Frisvoll den 2. oktober 1789: 1 daler.8
Han var arving ved skiftet etter Johans Jørnsson på Ljøsta den 5. oktober 1789: 3 ort 15 skilling.9
Jon Olsson på Hoem fikk bygselseddel på et jordstykke på Horne, Nesset, fra Endre Tølløvsson på Horne i 1796.10
Jon giftet seg i 1797 med Lisbet Andersdotter på Rødal.10
Jon giftet seg i 1820 med en uregistrert person.10

Jon døde den 18. desember 1823 i Osen, Horne, Nesset, som husmann.1 Han ble jordfestet den 26. desember 1823 på Eresfjord kyrkjegard, Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 150. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640359
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 729 b.
 5. [S54] Nesset VII: s. 339.
 6. [S828] Nesset ekstraskatt 1762–72: s. 22, nr. 191.
 7. [S828] Nesset ekstraskatt 1762–72: 1762, s. 22, nr. 191.
 8. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b–2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 9. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 10. [S276] Nesset VIII: s. 67. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#68

Gjertrud Toresdotter på Gauprøra1,2

K, #8255, (ca. 1733 - )
Far*Tore Andersson på Slenes4 ( - c 1754)
Mor*Ildri Jørnsdotter på Hoem1,2,3 ( - c 1751)

Familie

Baltser Knutsson på Gauprøra (c 1729 - 1813)
De hadde seks barn.9 
Barn     Gjertrud ble født ca. 1733, utenom ekteskap.4
Annet navn: Gjertrud Toresdotter på Slenes, nevnt fra 1759 til 1760.5,6,3
Gjertrud trolovet seg den 29. september 1759 i Eresfjord kyrkje, Nesset, med Baltser Knutsson på Gauprøra. Forlovere: Rasmus Olsson på Bogge og Ivar Jonsson på Bogge.6
Gjertrud giftet seg den 1. januar 1760 i Rød kyrkje, Nesset, med Baltser Knutsson på Gauprøra.5,1,2 Gjertrud og Baltser bodde på Gauprøra, Nesset, i 1789.2
Hun var arving ved skiftet etter Siri Jonsdotter på Frisvoll den 2. oktober 1789: 2 ort.7
Hun var arving ved skiftet etter Johans Jørnsson på Ljøsta den 5. oktober 1789: 1 ort 20 skilling.8
Gjertrud og Baltser var husfolk på Ekra, Nedre Myklebostad, Nesset, i 1801. De hadde ikke jord.9

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (IX) døde Gjertrud Toresdotter på Gauprøra 31. oktober 1824, men det er en forveksling med Gjertrud Toresdotter på Slenes (s.d.).9

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 729 b.
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 3. [S54] Nesset VII: s. 339.
 4. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 84 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400248
 5. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 17 b, 1760. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640061
 6. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 16 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640060
 7. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b–2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 8. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 9. [S130] Nesset IX: s. 30.

Baltser Knutsson på Gauprøra1,2,3,4,5

M, #8256, (ca. 1729 - 1813)

Familie

Gjertrud Toresdotter på Gauprøra (c 1733 - )
De hadde seks barn.8 
Barn     Baltser ble født ca. 1729 på Gauprøra, Nesset.5 Han eide og brukte på Gauprøra fra 1758 til 1771. Baltser kjøpte gården for 50 daler. Skjøtet ble tinglyst 26. oktober 1758.6
Baltser trolovet seg den 29. september 1759 i Eresfjord kyrkje, Nesset, med Gjertrud Toresdotter på Slenes. Forlovere: Rasmus Olsson på Bogge og Ivar Jonsson på Bogge.2
Baltser giftet seg den 1. januar 1760 i Rød kyrkje, Nesset, med Gjertrud Toresdotter på Slenes.1,3,4
Han var debitor ved skiftet etter Jon Persson den 11. desember 1770 på Solhjell, Nesset: 40 daler pluss 3 års renter.7

Baltser Knutsson på Gauprøra solgte på Gauprøra den 7. november 1771 til Bård Persson på Åse.8 Baltser og Gjertrud bodde på Gauprøra i 1789.4 Baltser og Gjertrud var husfolk på Ekra, Nedre Myklebostad, Nesset, i 1801. De hadde ikke jord.8

Baltser døde i 1813 i Nesset, på legd.8

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 17 b, 1760. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640061
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 16 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640060
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 729 b.
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 5. [S130] Nesset IX: s. 29.
 6. [S130] Nesset IX: s. 29 & 30.
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 544 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660575
 8. [S130] Nesset IX: s. 30.

Marit Persdotter i Otta1,2

K, #8257, (ca. 1737 - 1795)
Far-?*Per Olsson på Haustenga (c 1701 - 1800); trolig6,7
Mor*Ildri Jørnsdotter på Hoem3,4,5 ( - c 1751)

Familie

Knut Olsson i Otta (c 1745 - )
De hadde ikke barn.2      Marit ble født ca. 1737, utenom ekteskap.5,1,6
Annet navn: Marit Persdotter på Haustenga.2,8,5
Hun var myndling av Per Olsson på Haustenga i 1774.5

Marit giftet seg i 1787 med Knut Olsson i Otta.8,3,4
Annet navn: Marit Persdotter på Klokkset, nevnt 1789.3,4
Hun var arving ved skiftet etter Siri Jonsdotter på Frisvoll den 2. oktober 1789: 2 ort.9
Hun var arving ved skiftet etter Johans Jørnsson på Ljøsta den 5. oktober 1789: 1 ort 20 skilling. Hun fikk også 1 daler 1 ort i tjenestelønn for tilsyn med den avdøde.10


Marit døde i 1795 i Otta, Klokkset, Nesset.1,2 Hun ble jordfestet den 28. juni 1795 på Rød kyrkjegard, Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 203 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640248
 2. [S104] Nesset II: s. 203. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#206
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 729 b.
 6. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 183 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400347
 7. [S1275] Nesset X: s. 654.
 8. [S54] Nesset VII: s. 339.
 9. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b–2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 10. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017

Jon Jørnsson på Turhus1,2,3,4

M, #8258, (ca. 1684 - ca. 1742)
Far*Jørn Ivarsson på Bogge5,6 (c 1652 - m. 1727 & 1732)
Mor*Ildri Pålsdotter på Bogge ( - c 1696)

Familie

Gudlov Jakobsdotter på Turhus ( - e 1745)
Ett barn levde i 1744.3 
Barn     Annet navn: Jon Jørnsson på Bogge.
Jon ble trolig født ca. 1684 på Indre Bogge, Nesset.7 Han tjente trolig på Nesset prestegard i 1701.7 Han var bruker på bnr. 1, Turhus, Nesset, fra 1713 til sin død.4
Jon giftet seg med Gudlov Jakobsdotter på Turhus.3,4 Jon Jørnsson på Turhus var lagrettemann i 1717.4 Han var vurderingsmann i Eresfjord tinglag iallfall 1718 og 1723.2,1

Jon døde ca. 1742 på Turhus, Nesset.8 Ola Jonsson overtok bruket etter Jon Jørnsson.4 Det ble holdt skifte etter Jon den 18. juni 1744 på Turhus. Kreditorer: Gjertrud Jørnsdotter, Ildri Jørnsdotter på Bogge og Randmod Knutsson på Vike o.a. Formue: 60 daler 2 ort 18 skilling. Prioritert gjeld: 19–0–15, uprioritert gjeld: 69–2–17. Boet var altså fallitt.9

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 261 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640276
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 6 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640019
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 359 b.
 4. [S276] Nesset VIII: s. 256.
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 729 b.
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 180 b.
 7. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 225.
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 180 b & 359 b.
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 359 b–360 a.

Jarl Formo1

M, #8259

Kilder/noter

 1. [S875] «Søk i skattelistene [Ságat]»: 2001.

Jon Ivarsson på Bogge1,2,3

M, #8260, (1766 - )
Far*Ivar Jonsson på Bogge1,2,3 (c 1723 - 1774)
Mor*Ragnhild Persdotter på Bogge (c 1731 - 1813)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg     Jon ble født i 1766 på Indre Bogge, Nesset.3,1 Han ble døpt den 9. mars 1766 i Rød kyrkje, Nesset. Faddere: Kari Eriksdotter på Bogge o.a.3
Han var arving ved skiftet etter Johans Jørnsson på Ljøsta den 5. oktober 1789: 21 skilling.4
Jon var bruker på Indre Bogge i 1801. Ragnhild Persdotter o.a. bodde også der.5
Han hadde Per Ivarsson i tjeneste i 1801.5

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 729 b.
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680018
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 46 a.
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Nessæt, Eridsfiorden, Bogge Indre. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058423000828

Per Ivarsson på Bogge1,2,3

M, #8261, (1770 - )
Far*Ivar Jonsson på Bogge1,2 (c 1723 - 1774)
Mor*Ragnhild Persdotter på Bogge (c 1731 - 1813)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg     Per ble født i 1770 på Indre Bogge, Nesset.4
Han var myndling av Per Persson på Hjellen iallfall fra 1774 til 1789.1,5
Han var arving ved skiftet etter Johans Jørnsson på Ljøsta den 5. oktober 1789: 21 skilling.6
Per tjente hos Jon Ivarsson på Bogge på Indre Bogge i 1801.3

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 729 b.
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680018
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Nessæt, Eridsfiorden, Bogge Indre. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058423000828
 4. [S129] Nesset V: s. 119.
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 6. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017

Marit Ivarsdotter på Bogge1,2

K, #8262, (1762 - 1793)
Far*Ivar Jonsson på Bogge2,1 (c 1723 - 1774)
Mor*Ragnhild Persdotter på Bogge3 (c 1731 - 1813)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ola Olsson på Mittet (1769 - 1853)
De hadde ett barn.6      Marit ble født i 1762 på Indre Bogge, Nesset.3
Hun var myndling av Erik Ivarsson på Hagbøen iallfall fra 1774 til 1789.2,4
Hun var arving ved skiftet etter Johans Jørnsson på Ljøsta den 5. oktober 1789: 11 skilling.5

Marit giftet seg den 15. juni 1793 med Ola Olsson på Mittet.3
Annet navn: Marit Ivarsdotter på Mittet.6

Marit døde i 1793 på Ytre Mittet, Veøy, i barselseng.6

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680018
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 729 b.
 3. [S129] Nesset V: s. 119.
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 6. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 371. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#372

Synnøv Ivarsdotter på Bogge1,2

K, #8263, (1764 - )
Far*Ivar Jonsson på Bogge1,2 (c 1723 - 1774)
Mor*Ragnhild Persdotter på Bogge (c 1731 - 1813)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg     Synnøv ble født i 1764 på Indre Bogge, Nesset.3
Hun var myndling av Hans Åmundsson på Bogge i 1774.1
Hun var myndling av Lars Hansson på Bogge i 1789.4
Hun var arving ved skiftet etter Johans Jørnsson på Ljøsta den 5. oktober 1789: 11 skilling.5

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 729 b.
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680018
 3. [S129] Nesset V: s. 119.
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017

Sissel Ivarsdotter på Hagbøen1

K, #8264, (1772 - 1843)
Far*Ivar Jonsson på Bogge2,3 (c 1723 - 1774)
Mor*Ragnhild Persdotter på Bogge (c 1731 - 1813)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Per Larsson på Hagbøen (1772 - 1842)     Annet navn: Sissel Ivarsdotter på Bogge.4,2
Sissel ble født i 1772 på Indre Bogge, Nesset.5,2
Hun var myndling av Ola Rasmusson på Bogge iallfall fra 1774 til 1789.6,4
Hun var arving ved skiftet etter Johans Jørnsson på Ljøsta den 5. oktober 1789: 11 skilling.7

Sissel giftet seg den 11. januar 1801 med Per Larsson på Hagbøen.5

Sissel døde i 1843 på Hagbøen, Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S129] Nesset V: s. 171. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#174
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 729 b.
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680018
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 5. [S129] Nesset V: s. 119.
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 730 a.
 7. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017

Ane Knutsdotter1

K, #8265, (26. desember 1820 - )
Far*Knut Persson Undhjem1,2 (1796 - 1866)
Mor*Synnøv Arnesdotter i Eidsvåg1,2 (1794 - 1876)     Ane ble født den 26. desember 1820 i Nesset, utenom ekteskap.1,2 Ane ble døpt den 14. januar 1821 i Eresfjord kyrkje, Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 129.
 2. [S89] Nesset VI [1990]: s. 342.

Synnøv Arnesdotter i Eidsvåg1

K, #8266, (1794 - 1876)
Far*Arne Steffensson på Åse2 (c 1755 - 1823)

Familie 1

Knut Persson Undhjem (1796 - 1866)
Barn

Familie 2

De hadde fem barn.1      Synnøv ble født i 1794 på Øverås, Nesset.2
Synnøv fikk barn med Knut Persson Undhjem i 1820.3,2
Annet navn: Synnøv Arnesdotter på Øverås, nevnt 1821.3
Synnøv giftet seg i 1828 med en uregistrert person.2 Synnøv og mannen var selveiere i Hansgarden, Eidsvåg, Nesset.1

Synnøv døde i 1876.4

Kilder/noter

 1. [S104] Nesset II: s. 423.
 2. [S89] Nesset VI [1990]: s. 342.
 3. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 129.
 4. [S104] Nesset II: s. 424.

Lars Knutsson1

M, #8267, (1763 - )
Far*Knut Guttormsson på Vike1,2 (c 1729 - 1804)
Mor*Gjøri Larsdotter i Breidvik1,2 ( - e 1763)
Bror av 4.tippoldefar/mor til meg     Lars ble født i 1763 i Nesset, utenom ekteskap.1 Lars ble døpt den 16. oktober 1763 i Eresfjord kyrkje, Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 35 b.
 2. [S129] Nesset V: s. 204.

Gjøri Larsdotter i Breidvik1,2

K, #8268, ( - etter 1763)
Far*Lars Andersson i Breidvik3,4 (c 1673 - 1763)
Mor*Lisbet Endresdotter i Breidvik3 ( - c 1747)

Familie

Knut Guttormsson på Vike (c 1729 - 1804)
Barn     
Hun var arving ved skiftet etter Lisbet Endresdotter i Breidvik den 22. mai 1748: 3 daler 8 skilling.3

Gjøri fikk barn med Knut Guttormsson på Vike i 1763.2,4

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 505 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650525
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 35 b.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 505 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650524
 4. [S129] Nesset V: s. 204.

Guri Persdotter Frisvoll1

K, #8269, (9. januar 1839 - 29. oktober 1927)

Familie

Torstein Madsson Frisvoll (1846 - 1935)
Barn     Guri ble født den 9. januar 1839 på Frisvoll, Nesset.2
Guri fikk barn med Torstein Madsson Frisvoll i 1869.1 Guri var huskone på Slutten, Frisvoll, Nesset, i 1875.1 Hun var ikke gift, men hadde fem barn.1

Guri døde den 29. oktober 1927.1

Kilder/noter

 1. [S89] Nesset VI [1990]: s. 119.
 2. [S89] Nesset VI [1990]: s. 34.

Bård Torsteinsson Frisvoll1

M, #8270, (22. mai 1869 - 17. august 1869)
Far*Torstein Madsson Frisvoll1 (1846 - 1935)
Mor*Guri Persdotter Frisvoll1 (1839 - 1927)
3-menning 2 ganger forskjøvet til meg     Bård ble født den 22. mai 1869 i Nesset, utenom ekteskap.1

Bård døde den 17. august 1869 i Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S89] Nesset VI [1990]: s. 119.

Tore Aslaksson på Bjørbakken1,2,3

M, #8271, (ca. 1671 - mellom 1745 og 1755)
Far*Aslak Toresson på Nerås4,1 (c 1638 - c 1709)
Mor*Randi Arnesdotter på Nerås4     Annet navn: Tore Aslaksson på Nerås.4
Tore ble født ca. 1671.5,4
Tore giftet seg med Guri Gunnarsdotter på Bjørbakken.4 Tore var soldat i 1701.5 Tore og Guri var brukere på Bjørbakken, Nesset, i 1701. Endre Toresson bodde også der. I 1711 hadde de tjenestejenta Dordi. Tore fikk bygsel på 1½ våg den 14. september 1720.5,6,7,8 Tore Aslaksson på Bjørbakken var lagrettemann i 1711.9 Han ble stevnet i 1727.8
Tore Aslaksson på Bjørbakken, Torfinn Bårdsson på Syltebø og Ørjar Knutsson i Langelia solgte 18 merker (med bygselrett) på bnr. 4, Nedre Myklebostad, Nesset, den 2. desember 1736 til Lars Persson på Myklebostad. Kjøpesum: 10 daler. Jorden var arv etter selgernes avdøde nevø, Ørjar Knutsson (d.y., s.d.). Ørjar (d.e.) var farbror, mens de to andre var gift med søstre av mora. Skjøtet ble tinglyst 12. juli året etter.2,10,11

Tore døde mellom 1745 og 1755.12,1

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (V) var Tore Aslaksson på Bjørbakken far til Ola Toresson på Bjørbakken, men Ola er ikke nevnt blant barna hans i skiftet etter broren Bjørn Aslaksson i 1755 (men fordret gjeld på 2 daler 1 ort 2 skilling). Dessuten giftet visstnok Ola seg med enka etter Tores sønn Gunnar.
Ifølge samme bok hadde Tore også dattera Dordi, men hun var nok tjenestejente.8,13,14,6

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a.
 2. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 84 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650344
 3. [S129] Nesset V: s. 283.
 4. [S89] Nesset VI [1990]: s. 273.
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 227.
 6. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 12, Nesset. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181154
 7. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Biørbache.
 8. [S129] Nesset V: s. 284.
 9. [S129] Nesset V: s. 283 & 284.
 10. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 85 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650344
 11. [S130] Nesset IX: s. 245.
 12. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 137 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400594
 13. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a/b.
 14. [S276] Nesset VIII: s. 364.
 15. [S276] Nesset VIII: s. 54.
 16. [S89] Nesset VI [1990]: s. 275.

Guri Gunnarsdotter på Bjørbakken1,2

K, #8272
Far*Gunnar Jonsson på Bjørbakken1,3 (c 1640 - c 1704)
Mor*Siri Toresdotter på Bjørbakken1 ( - e 1705)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Tore Aslaksson på Bjørbakken (c 1671 - m. 1745 & 1755)
De hadde fem barn. 
Barn     Guri giftet seg med Tore Aslaksson på Nerås.2 Guri og Tore var brukere på Bjørbakken, Nesset, i 1701. Endre Toresson bodde også der. I 1711 hadde de tjenestejenta Dordi. Tore fikk bygsel på 1½ våg den 14. september 1720.4,5,6,7

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 198 a.
 2. [S89] Nesset VI [1990]: s. 273.
 3. [S130] Nesset IX: s. 245.
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 227.
 5. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 12, Nesset. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181154
 6. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Biørbache.
 7. [S129] Nesset V: s. 284.
 8. [S276] Nesset VIII: s. 54.
 9. [S89] Nesset VI [1990]: s. 275.

Aslak Toresson på Nerås1,2

M, #8273, (ca. 1638 - ca. 1709)

Familie

Randi Arnesdotter på Nerås
Barn
Aslak Toresson (Nerås) sitt bumerke i 1697 (fra Gards- og ættesoge for Nesset)     Aslak ble født ca. 1638.2
Aslak giftet seg med Randi Arnesdotter på Øverås.2 Aslak Toresson på Nerås og Randi var brukere i Derutgarden, Nerås, Nesset. Han bygslet i 1670-årene. Sønnen Bjørn overtok halve bruket i 1706 og resten i 1709.2 Erik Gjertsson på Steinsvoll, Endre Gjertsson på Slenes, Aslak Toresson på Nerås og Guttorm Eriksson på Fagersletta ble kalt til å vitne på tinget på Frisvoll, Nesset, den 9. oktober 1693 av Einar Henriksson i Faksvågen, Henrik Persson på Horne, Ola Persson på Øverås, Mali Persdotter og Brit Persdotter. De innstevnede bevitnet at Henrik Henriksson på Horne visstnok var død i Ostindia etter å ha seilt noen år fra Zeeland (i Nederland). Han hadde omtrent førti år tidligere reist ut fra Molde tollsted og etterlot ingen andre arvinger enn helbroren Einar og barna til broren Per. Den avdøde hadde i Nederland kalt seg Hendrik van Made[m?].3,1 Aslak Toresson på Nerås var lagrettemann i 1697.2

Aslak døde ca. 1709 på Nerås, Nesset.4 Det ble holdt skifte etter ham den 12. april 1710.4

Kilder/noter

 1. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 87 a.
 2. [S89] Nesset VI [1990]: s. 273.
 3. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 86 b.
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 233 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630622
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a.

Randi Arnesdotter på Nerås

K, #8274

Familie 1

Barn

Familie 2

Aslak Toresson på Nerås (c 1638 - c 1709)
Barn     Annet navn: Randi Arnesdotter på Øverås.1
Hun giftet seg med en Tore.2

Randi giftet seg med Aslak Toresson på Nerås.1 Randi Arnesdotter på Nerås og Aslak var brukere i Derutgarden, Nerås, Nesset. Han bygslet i 1670-årene. Sønnen Bjørn overtok halve bruket i 1706 og resten i 1709.1

Kilder/noter

 1. [S89] Nesset VI [1990]: s. 273.
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a.

Bjørn Aslaksson på Nerås1,2,3

M, #8275, (ca. 1681 - ca. 1754)
Far*Aslak Toresson på Nerås4 (c 1638 - c 1709)
Mor*Randi Arnesdotter på Nerås4

Familie 1

De hadde ikke barn.1 

Familie 2

Anne Endresdotter på Nerås (c 1704 - 1790)
De hadde ikke barn.1      Bjørn ble født ca. 1681 på Nerås, Nesset.4 Bjørn var bruker i Derutgarden, Nerås, Nesset, fra 1706. Han overtok halve bruket til faren i 1706 og resten i 1709. Bjørn bygslet da 2 våger og drev der til sin død.4
Bjørn giftet seg før 1711 med en uregistrert person.4 Han var prestemedhjelper i Eresfjord kyrkje, Nesset.4
Bjørn giftet seg med Anne Endresdotter på Nerås.1,4 Bjørn Aslaksson på Nerås var lagrettemann i 1733.4 Han var vurderingsmann i 1746.2

Bjørn døde ca. 1754 på Nerås.1 Det ble holdt skifte etter ham den 25. juni 1755. Kreditorer: Ola Toresson o.a.5,4

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 415 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/433/
 3. [S89] Nesset VI [1990]: s. 285.
 4. [S89] Nesset VI [1990]: s. 273.
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a–368 a.

Anne Endresdotter på Nerås1,2,3

K, #8276, (ca. 1704 - 1790)
Far*Endre Knutsson på Nerås4 (c 1673 - 1759)
Mor*Søgni Aslaksdotter på Nerås5,6,4 ( - m. 1726 & 1743)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Bjørn Aslaksson på Nerås (c 1681 - c 1754)
De hadde ikke barn.10 

Familie 2

Tore Henriksson på Nerås (c 1731 - 1798)
De hadde ikke barn.      Anne ble født ca. 1704 i Nesset.7,8,9
Anne giftet seg med Bjørn Aslaksson på Nerås.10,11
Hun var arving ved skiftet etter Ingebjørg Aslaksdotter på Setra den 29. mai 1743.5

Anne giftet seg ca. 1756 med Tore Henriksson på Øverås.11 Anne og Tore var brukere i Derutgarden, Nerås, Nesset, fra 1756. Han bygslet 2 våger.11
Hun var fadder ved dåpen til Margrete Larsdotter på Åse den 1. mars 1760 i Eresfjord kyrkje, Nesset.1


Anne døde i 1790 på Nerås, Nesset.2,11 Hun ble jordfestet den 1. august 1790 på Eresfjord kyrkjegard, Nesset.2

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 18 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16036&idx_id=16036&uid=ny&idx_side=-18
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 187 a.
 3. [S89] Nesset VI [1990]: s. 340.
 4. [S89] Nesset VI [1990]: s. 285.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 262 b.
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 523 b.
 7. [S969] Alderen ble oppgitt til 90 år da hun døde i 1790, men foreldrene var i 1704 bøtelagt for prematurt samleie.
 8. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 102 b.
 9. [S54] Nesset VII: s. 168.
 10. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a.
 11. [S89] Nesset VI [1990]: s. 273.

Tore Henriksson på Nerås1,2

M, #8277, (ca. 1731 - 1798)
Far*Henrik Olsson på Øverås3,4 ( - c 1736)
Mor*Anne Toresdotter på Øverås5,4 ( - c 1745)
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Anne Endresdotter på Nerås (c 1704 - 1790)
De hadde ikke barn.      Annet navn: Tore Henriksson på Øverås.3,2
Tore ble født ca. 1731 på Øverås, Nesset.4
Han var arving ved skiftet etter Henrik Olsson på Øverås den 13. juli 1736: 2 daler 2 skilling.3
Han var myndling av Erik Henriksson på Horne i 1736.3

Annet navn: Tore Henriksson på Åse.6
Han var arving ved skiftet etter Anne Toresdotter på Åse den 30. desember 1745: 4 daler 1 skilling. Han fikk også 2 daler 2 skilling i innestående farsarv.7
Han var myndling av Thore Thoresøn Sæteren (Tore Toresson på Setra eller faren) i 1745.5

Tore giftet seg ca. 1756 med Anne Endresdotter på Nerås.2 Tore og Anne var brukere i Derutgarden, Nerås, Nesset, fra 1756. Han bygslet 2 våger.2
Han var fadder ved dåpen til Anders Knutsson på Steinsvoll den 24. februar 1765 i Vistdal kyrkje, Nesset.1


Tore døde i 1798 på Nerås, Nesset.2

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 40 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640084
 2. [S89] Nesset VI [1990]: s. 273.
 3. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1736, 13. juli.
 4. [S89] Nesset VI [1990]: s. 340.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 398 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/417/
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 399 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/417/
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 398 a–399 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/416/

Gunnar Toresson på Bjørbakken1

M, #8278, ( - 1755)
Far*Tore Aslaksson på Bjørbakken1 (c 1671 - m. 1745 & 1755)
Mor*Guri Gunnarsdotter på Bjørbakken
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ingebjørg Aslaksdotter på Bjørbakken (c 1710 - 1790)
Barn     Gunnar Toresson på Bjørbakken var bruker på Bjørbakken, Nesset, fra 1748 og resten av livet.2
Gunnar giftet seg med Ingebjørg Aslaksdotter på Nerås.3

Gunnar døde i 1755 på Bjørbakken.4,3 Det ble holdt skifte etter ham den 26. juni 1755 på Bjørbakken.5

     Gunnar Toresson på Bjørbakken var slektning i tredje ledd av Jon Ivarsson på Syltebø.6

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a.
 2. [S129] Nesset V: s. 284.
 3. [S276] Nesset VIII: s. 364.
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a & 368 b.
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 368 b & 369 a.
 6. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 37 b.
 7. [S130] Nesset IX: s. 546.

Endre Toresson på Bjørbakken1

M, #8279, (ca. 1699 - før 1755)
Far*Tore Aslaksson på Bjørbakken1 (c 1671 - m. 1745 & 1755)
Mor*Guri Gunnarsdotter på Bjørbakken
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg     Endre ble født ca. 1699.1 Han bodde hos Tore Aslaksson og Guri Gunnarsdotter på Bjørbakken, Nesset, i 1701.1,2,3,4
Endre Tores: var kreditor ved skiftet etter Ildri Bergsveinsdotter på Rød den 1. juli 1729: 2 daler 2 ort.5


Endre døde før 1755.6

     Endre Toresson på Bjørbakken var slektning i tredje ledd av Jon Ivarsson på Syltebø.7

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 227.
 2. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 12, Nesset. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181154
 3. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Biørbache.
 4. [S129] Nesset V: s. 284.
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 597 a–599 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640612
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a.
 7. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 37 b.

Aslak Toresson på Bjørbakken1

M, #8280
Far*Tore Aslaksson på Bjørbakken2 (c 1671 - m. 1745 & 1755)
Mor*Guri Gunnarsdotter på Bjørbakken
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg     Aslak giftet seg før 1755 med en uregistrert person.2 Aslak bodde på Bjørbakken, Nesset, i 1755.1

     Aslak Toresson på Bjørbakken var slektning i tredje ledd av Jon Ivarsson på Syltebø.3

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a & 368 a.
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a.
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 37 b.

Bergsvein Toresson på Ut-Bogge1

M, #8281, ( - ca. 1743)
Far*Tore Eriksson i Eikesdal1 (o 1658 - )

Familie

Kari Andersdotter på Bogge (c 1679 - 1767)
De hadde ikke barn.1      Annet navn: Bergsvein Toresson i Eikesdal.
Bergsvein giftet seg med Kari Andersdotter.1

Bergsvein døde ca. 1743 på Ytre Bogge, Nesset.1 Det ble holdt skifte etter ham den 10. april 1744. Kreditorer: Klaus Breier Lund, Bård Aslaksson på Reiten, Ola Ivarsson på Tjelle, Brit Gunnarsdotter på Reiten og Bård Bjørnsson i Fredsvik o.a. Arvinger: Kari Andersdotter, Erik Toresson på Nauste, Elling Toresson i Eikesdal, Kari Toresdotter, Brit Toresdotter, Mari Toresdotter og Ildri Toresdotter. I boet var mange dyr samt huspostill, salmebok og 2 pund 12 merker i Ut-Bogge. Aktiva: 78 daler 3 ort 4 skilling. Passiva: 19–3–19. Arv: 58–3–9.2,3

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 338 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650356
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 338 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650356
 3. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 202 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650463

Siri Toresdotter på Horne1

K, #8282, (omkring 1713 - 1789)
Far*Tore Aslaksson på Bjørbakken1,2,3 (c 1671 - m. 1745 & 1755)
Mor*Guri Gunnarsdotter på Bjørbakken2,3
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Tølløv Jonsson på Horne (c 1705 - 1791)
De hadde seks barn.2 
Barn     Annet navn: Siri Toresdotter på Bjørbakken.2
Siri ble født omkring 1713 på Bjørbakken, Nesset.4
Siri giftet seg med Tølløv Jonsson på Finnset.2,5 Siri og Tølløv var brukere i Deraustgarden, Horne, Nesset, fra 1740 til 1779.4

Siri døde i 1789 på Horne, Nesset.2

     Navnet hennes ble skrevet Sigri Thores Datter Haande i 1755.1

     Siri Toresdotter på Horne var slektning i tredje ledd av Jon Ivarsson på Syltebø.6

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a.
 2. [S276] Nesset VIII: s. 54.
 3. [S89] Nesset VI [1990]: s. 275.
 4. [S276] Nesset VIII: s. 54 & 55.
 5. [S54] Nesset VII: s. 290 & 291.
 6. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 37 b.
 7. [S276] Nesset VIII: s. 55.

Ingrid Toresdotter1

K, #8283, ( - før 1755)
Mor*Randi Arnesdotter på Nerås1     Hun giftet seg med en Jon.1


Ingrid døde før 1755.1

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a.

Lars Jonsson på Fagersletta1,2,3,4

M, #8284, ( - 1766)
Mor*Ingrid Toresdotter5 ( - f 1755)

Familie 1

De hadde ikke barn.6 

Familie 2

Lisbet Persdotter på Fagersletta ( - c 1747)
De hadde ikke barn.4,6 

Familie 3

Ingrid Olsdotter på Fagersletta ( - 1780)
De hadde fire barn.10,11 
Barn     Lars giftet seg med en uregistrert person.6 Lars var bruker på Fagersletta, Nesset, i 1729.7,6 Han var vurderingsmann i Eresfjord tinglag i 1729.7
Lars giftet seg med Lisbet Persdotter.4,6
Det ble holdt skifte etter Lisbet Persdotter på Fagersletta den 23. april 1748. Enkemannen Lars frasa seg sin del av boet til fordel for Lisbets arvinger. I boet var 9 daler 1 ort i rede penger. Aktiva: 29 daler 1 ort 21 skilling. Passiva: 2–3–8.8

Lars giftet seg med Ingrid Olsdotter på Øverås.9,10
Han var verge for Gjertrud Jonsdotter i 1755.5
I manntallet av 1762 står Lars og Ingrid som selveiere på Fagersletta. Ingebjørg Jonsdotter var også der. Etter hans død drev hun videre.9,10
Han hadde Gjertrud Jonsdotter i tjeneste i 1762.9
Han var forlover for Jon Ivarsson på Bogge og Randi Toresdotter på Syltebø, som ble trolovet den 6. mai 1764 i Eresfjord kyrkje, Nesset.2


Lars døde i 1766 på Fagersletta.3,10 Han ble jordfestet den 20. mai 1766 på Eresfjord kyrkjegard, Nesset.3

     Navnet hans ble skrevet Lars Fagersleth i 1748.4

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 368 b.
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 37 b.
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 47 a.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 498 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650517
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a.
 6. [S129] Nesset V: s. 265.
 7. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 601 b.
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 498 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650517
 9. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 178. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041035
 10. [S129] Nesset V: s. 266.
 11. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478

Ingebjørg Jonsdotter på Rød1,2

K, #8285, ( - 1766)
Mor*Ingrid Toresdotter1 ( - f 1755)

Familie

Per Jonsson på Rød (c 1688 - c 1755)
De hadde ikke barn.7      Ingebjørg giftet seg med Per Jonsson på Rød.2,1 Ingebjørg bodde på Rød, Nesset, i 1755.1
Hun var arving ved skiftet etter Per Jonsson på Rød den 30. juni 1755: 19 daler 3 ort 12 skilling.3
I manntallet av 1762 står Ingebor Jonsdr hos Lars Jonsson og Ingrid Olsdotter på Fagersletta, Nesset.4,5

Ingebjørg døde kanskje i 1766 på Fagersletta.6 Hun ble kanskje jordfestet den 20. mai 1766 på Eresfjord kyrkjegard, Nesset.6

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a.
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 373 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650971
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 373 b–374 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650971
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 178. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041035
 5. [S129] Nesset V: s. 266.
 6. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 47 a.
 7. [S253] Nesset I: s. 406.

Gjertrud Jonsdotter på Fagersletta1,2

K, #8286, (ca. 1705 - 1775)
Mor*Ingrid Toresdotter3 ( - f 1755)     Gjertrud ble født ca. 1705.1
Hun var myndling av Lars Jonsson på Fagersletta i 1755.3
Gjertrud tjente hos Lars Jonsson på Fagersletta, Nesset, i 1762.2
     Gjertrud døde ugift i 1775 på Fagersletta, som almissemenneske.1

Kilder/noter

 1. [S129] Nesset V: s. 266.
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 178. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041035
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a.

Marit Toresdotter på Horne1

K, #8287, ( - før 1755)
Mor*Randi Arnesdotter på Nerås1     Marit giftet seg med Knut Nilsson på Horne.1,2 Marit Toresdotter på Horne og Knut var brukere i Derutgarden, Horne, Nesset, fra 1714 til etter 1730.2

Marit døde før 1755.1

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a.
 2. [S276] Nesset VIII: s. 81.

Knut Nilsson på Horne1

M, #8288
Far*Nils Olsson på Horne2 (c 1628 - )     Knut giftet seg med Marit Toresdotter.3,1 Knut Nilsson på Horne og Marit var brukere i Derutgarden, Horne, Nesset, fra 1714 til etter 1730.1

Kilder/noter

 1. [S276] Nesset VIII: s. 81.
 2. [S276] Nesset VIII: s. 80.
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a.

Aslak Knutsson på Moen1

M, #8289, (ca. 1714 - 1778)
Far*Knut Nilsson på Horne2
Mor*Marit Toresdotter på Horne3 ( - f 1755)     Aslak ble født ca. 1714.2 Aslak bodde på Horne, Nesset, i 1755.3
Annet navn: Aslak Knutsson på Horne, nevnt 1755.3 Aslak bodde på Moen, Nesset, i 1769.1
Han var kreditor ved skiftet etter Aslak Knutsson på Solhjell den 27. november 1769: 4 daler 20 skilling, hvorav han fikk 2 daler 1 ort 10 skilling.4


Aslak døde ugift i 1778 på Moen.2

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 525 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660555
 2. [S276] Nesset VIII: s. 81.
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a.
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 524 b–525 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660555

Endre Knutsson på Horne1,2

M, #8290, ( - ca. 1749)
Far*Knut Nilsson på Horne3
Mor*Marit Toresdotter på Horne2 ( - f 1755)     Endre giftet seg med Marit Andersdotter på Moen.3 Endre og Marit var brukere i Derutgarden, Horne, Nesset, fra før 1741.3
Han var verge for Gjertrud Jørnsdotter i 1742.1


Endre døde ca. 1749 på Horne, Nesset.3

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 180 b.
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a.
 3. [S276] Nesset VIII: s. 81.

Knut Endresson på Horne1

M, #8291, (ca. 1735 - 1785)
Far*Endre Knutsson på Horne1 ( - c 1749)
Mor*Marit Andersdotter på Horne2 (c 1705 - 1761)

Familie 1

Mari Toresdotter i Utigard (c 1712 - 1780)
De hadde ikke barn.4 

Familie 2

Marit Aslaksdotter på Horne (c 1749 - 1801)
De hadde ett barn.4      Knut ble født ca. 1735.1 Knut var bruker i Derutgarden, Horne, Nesset, fra 1759 til 1781.3
Knut giftet seg i 1761 med Mari Toresdotter i Utigard.4
Knut Endresson på Horne solgte i Utigard (bnr. 3), Eikesdal, Nesset, i 1775 til Ola Trondsson i Eikesdal. Ola fikk skjøte på 1 våg 2 pund 6 merker, hvorav han allerede eide 1 våg 18 merker.5
Knut giftet seg i 1783 med Marit Aslaksdotter på Solhjell.4

Knut døde i 1785 på Horne, Nesset.4

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a.
 2. [S276] Nesset VIII: s. 81.
 3. [S276] Nesset VIII: s. 82 & 83.
 4. [S276] Nesset VIII: s. 82.
 5. [S54] Nesset VII: s. 90.

Marit Endresdotter på Stubøen1

K, #8292, (ca. 1736 - )
Far*Endre Knutsson på Horne2 ( - c 1749)
Mor*Marit Andersdotter på Horne1 (c 1705 - 1761)     Annet navn: Marit Endresdotter på Horne.2
Marit ble født ca. 1736.2
Marit giftet seg i 1758 med en uregistrert person.1 Hun og mannen var brukere på Stubøen, Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S276] Nesset VIII: s. 81.
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a.

Kari Endresdotter på Eikesdalssetra1

K, #8293, (ca. 1739 - 1813)
Far*Endre Knutsson på Horne2 ( - c 1749)
Mor*Marit Andersdotter på Horne3 (c 1705 - 1761)

Familie 1

Jon Knutsson på Eikesdalssetra (c 1737 - 1777)
De hadde fem barn.1 

Familie 2

De hadde tre barn.4      Annet navn: Kari Endresdotter på Horne.2
Kari ble født ca. 1739.3
Hun var myndling av Aslak Bjørnsson på Ljørvoll i 1755.2

Kari giftet seg i 1766 med Jon Knutsson på Eikesdalssetra.1
Kari giftet seg i 1779 med en uregistrert person.4 Kari var selveier på bnr. 4, Setra, Nesset, til 1789.4
Annet navn: Kari Endresdotter på Solbjøra.5 Kari var bruker på Solbjøra austre, Solbjøra, Nesset, fra 1792 til 1810.5,6

Kari døde i 1813 på Solbjøra, Nesset, som kårkone.1,5

Kilder/noter

 1. [S54] Nesset VII: s. 266. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012#269
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a.
 3. [S276] Nesset VIII: s. 81.
 4. [S54] Nesset VII: s. 267. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012#270
 5. [S104] Nesset II: s. 255. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#258
 6. [S104] Nesset II: s. 254. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#257

Randi Endresdotter på Horne1,2,3

K, #8294, (ca. 1743 - 30. november 1821)
Far*Endre Knutsson på Horne2 ( - c 1749)
Mor*Marit Andersdotter på Horne4 (c 1705 - 1761)

Familie 1

Tore Trondsson på Horne (c 1748 - )
Barn

Familie 2

De hadde ikke barn.3      Randi ble født ca. 1743 på Horne, Nesset.2 Randi tjente hos Ingrid Knutsdotter på Moen på Moen, Nesset, i 1762.5
Hun var fadder ved dåpen til Brit Toresdotter på Solhjell den 2. februar 1777 i Eresfjord kyrkje, Nesset.1

Randi giftet seg den 20. mai 1781 med Tore Trondsson på Horne. De hadde tre barn.3
Randi giftet seg i 1791 med en uregistrert person.3

Randi døde den 30. november 1821 på Horne.3

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 131 a, 1777. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640174
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a.
 3. [S276] Nesset VIII: s. 83.
 4. [S276] Nesset VIII: s. 81.
 5. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, s. 23, nr. 194.

Marit Knutsdotter på Ljørvoll1

K, #8295, ( - ca. 1746)
Far*Knut Nilsson på Horne2
Mor*Marit Toresdotter på Horne3 ( - f 1755)     Annet navn: Marit Knutsdotter på Horne.1,3
Marit giftet seg med Aslak Bjørnsson på Ljørvoll.1

Marit døde ca. 1746 på Ljørvoll, Nesset.4

Kilder/noter

 1. [S89] Nesset VI [1990]: s. 143.
 2. [S276] Nesset VIII: s. 81.
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a.
 4. [S89] Nesset VI [1990]: s. 144.

Aslak Bjørnsson på Ljørvoll1,2,3,4

M, #8296, (ca. 1698 - 1760)
Far*Bjørn Ellingsson på Ljørvoll2,4 (o 1666 - c 1721)
Mor*Marit Aslaksdotter på Ljørvoll5,3,4 ( - f 1743)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 2

De hadde ett barn.6      Aslak ble født ca. 1698 på Ljørvoll, Nesset.2,4 I manntallet av 1701 står Aslak Bjørnsson hos Bjørn Ellingsson på Vestre, Ljørvoll, Nesset.2,4
Aslak giftet seg med Marit Knutsdotter på Horne.4 Aslak var bruker på Vestre Ljørvoll fra 1733 til 1760.4
Han var arving ved skiftet etter Ingebjørg Aslaksdotter på Setra den 29. mai 1743.5
Han var verge for Kari Endresdotter på Horne i 1755.1

Aslak giftet seg med en uregistrert person.4

Aslak døde i 1760 på Ljørvoll.4

     Navnet hans ble skrevet Aslach Biørnsen Leervold i 1755.1

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a.
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 227.
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 523 b.
 4. [S89] Nesset VI [1990]: s. 143.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 262 b.
 6. [S89] Nesset VI [1990]: s. 144.

Bjørn Aslaksson på Ljørvoll1

M, #8297, (ca. 1743 - 1765)
Far*Aslak Bjørnsson på Ljørvoll1,2 (c 1698 - 1760)
Mor*Marit Knutsdotter på Ljørvoll1 ( - c 1746)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg     Bjørn ble født ca. 1743 på Ljørvoll, Nesset.1

Bjørn døde i 1765 i Nesset.2

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a.
 2. [S89] Nesset VI [1990]: s. 143.

Elling Aslaksson i Brekka1,2

M, #8298, (ca. 1745 - 2. februar 1812)
Far*Aslak Bjørnsson på Ljørvoll3,4 (c 1698 - 1760)
Mor*Marit Knutsdotter på Ljørvoll3 ( - c 1746)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Brit Andersdotter i Brekka (c 1746 - 1814)     Annet navn: Elling Aslaksson på Ljørvoll.3
Elling ble født ca. 1745 på Ljørvoll, Nesset.3,2
Elling giftet seg den 11. januar 1773 med Brit Andersdotter i Brekka.1,2,5 Elling og Brit var brukere i Brekka, Meland, Nesset, fra 1773. Brit eide gården sammen med barna fra første ekteskap. Sønnen Anders fikk skjøte i 1798, men Elling og Brit stod fremdeles som brukere i 1801.5,6,2

Elling døde den 2. februar 1812 i Brekka.5

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 197 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670200
 2. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 361 b, Meeland. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670228
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a.
 4. [S89] Nesset VI [1990]: s. 143.
 5. [S1275] Nesset X: s. 172.
 6. [S1275] Nesset X: s. 173.

Marit Aslaksdotter på Ljørvoll1,2

K, #8299, (ca. 1733 - )
Far*Aslak Bjørnsson på Ljørvoll2,3 (c 1698 - 1760)
Mor*Marit Knutsdotter på Ljørvoll2 ( - c 1746)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg     Marit ble født ca. 1733.2
Hun var fadder ved dåpen til Margrete Larsdotter på Åse den 1. mars 1760 i Eresfjord kyrkje, Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 18 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16036&idx_id=16036&uid=ny&idx_side=-18
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a.
 3. [S89] Nesset VI [1990]: s. 143.

Randi Aslaksdotter på Ljørvoll1

K, #8300, (ca. 1737 - )
Far*Aslak Bjørnsson på Ljørvoll1,2 (c 1698 - 1760)
Mor*Marit Knutsdotter på Ljørvoll1 ( - c 1746)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg     Randi ble født ca. 1737 på Ljørvoll, Nesset.2
Randi giftet seg i 1764 med en uregistrert person.2

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a.
 2. [S89] Nesset VI [1990]: s. 143.