Lasse Larsson i Grønneset1

M, #8201, (ca. 1685 - 1729)
Far*Lars Lassesson i Grønneset (c 1651 - 1727)
Mor-?*Mette i Grønneset (c 1657 - 1729); trolig
Bror av 7.tippoldefar/mor til megLasse ble født ca. 1685 i Grønneset, Bolsøy.1,2
Lasse Larsen (14 år) tjente i Skjersåa, Bolsøy, i 1701.3

Annet navn: Lasse Larsson på Ekra, nevnt 1704.2 Lasse tjente på Ekra, Bolsøy, i 1704.2

Lasse døde i 1729 i Grønneset.1 Han ble jordfestet den 27. februar 1729 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 102. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-53
 2. [S2375] Trondheim distrikt, sjøruller 1704–10: ungt og gammelt mannskap, Romsdal fogderi. Side 28, nr. 374. https://www.digitalarkivet.no/ru20100922620224
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 185, Schiersaae. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282105

Anne Persdotter på Brokstad1,2

K, #8202, ( - etter 1723)

Familie

Lars Lassesson på Brokstad ( - e 1740)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnne trolovet seg den 22. april 1722 med Lars Lassesson.2
Anne giftet seg den 26. mai 1722 i Bolsøy kirke med Lars Lassesson på Øvre Brokstad.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 19.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 17.

Ola Larsson i Grovan1

M, #8203, ( - etter 1721)

Familie

Synnøv Jakobsdotter Hatlen ( - 1785)Ola Larsson var soldat fra 1721.2,1
Ola fikk barn med Synnøv Jakobsdotter i 1721. Den 31. august stod hun til offentlig skriftemål i Kleive kirke. Synnøv ble stevnet til tinget 27. januar året etter for leiermål. Hun møtte ikke, så saken ble utsatt til neste ting.2,1

Kilder/noter

 1. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 1 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/3/
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 10.

Guri Olsdatter1,2

K, #8204, ( - etter 1736)

Familie

Ola Larssen Lindal (1717 - )
BarnGuri fikk barn med Ola Larssen i 1736 i Molde. Hun stod til offentlig skriftemål den 3. juni i Molde kirke. Guri ble også stevnet til tings på Bolsøy gård den 15. oktober samme år og bøtelagt 6 daler for leiermålet.3,4

     Guri Larsdatter og Guri Olsdatter kan ha vært samme person.5

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 162 & 164.
 2. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 24 a.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 162.
 4. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 156 b.
 5. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 24 a/b.
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 164.

Lisbet Olsdatter1

K, #8205, (1736 - juli 1778)
Far-?*Ola Larssen Lindal (1717 - ); trolig (de hadde dattera Lisbet, født 1736)2,3
Mor-?*Guri Olsdatter ( - e 1736); trolig (de hadde dattera Lisbet, født 1736)2,1
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Barn

Familie 2

Ivar Knutssen Ødegård (c 1758 - 1803)
BarnLisbet ble trolig født utenom ekteskap i 1736 i Molde.2,1 Hun ble trolig døpt den 18. august 1736 av Jakob Lund.1
Lisbet fikk barn med Ivar Knutssen i 1778 i Molde.4

Lisbet døde ugift i juli 1778 i Molde, i barselseng.4 Det ble holdt skifteauksjon etter henne den 10. juli 1778. Blant kjøperne var Peter Fredrik Korn, Mats Nilssen Bing, Anders vraker, Knut Olssen på Røysan, Kirsten Jensdatter i Stallen, Nils Jonsson i Myra, Jakob Nilsson på Haugan, Guri Larsdatter, Erik snekker, Ivar Olssen og Botolv Hanssen på Haugan. (Boet var registrert og vurdert tidligere samme dag.) Inntekt etter omkostninger: 14 daler. Kreditorer: madam Steffenssen o.a. Lisbet hadde vært budeie hos generalauditør Korn (s.d.), og han fordret for utlegg til begravelsen: 2 daler levert til Karen Kirstine (trolig Karen Kirstine Jensdatter Finn) for å betale kirkegårdsjorden, ringing med klokkene o.a., 2 daler til snekkeren for kisten, 1 daler 1 ort 8 skilling levert Karen for mindre utgifter og 0–2–16 for at hun skulle betale kirkevergen, 1 daler til prost Meier for følge og jordfestelse, 0–2–16 til klokker Strøm som klokker og bedemann, 0–1–8 til ringeren, og 2 ort til Karen for oppvartning i den avdødes sykdom og umak med begravelsen (til sammen 8–2–0). Gjeld og omkostninger: 13–1–10. Arv: 0–2–14, som ble tillagt sønnens oppfostring. Arving: Hans Ivarssen.5

     Navnet hennes ble skrevet Elisabeth Ols Datter i 1778.4

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 164.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 162.
 3. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 156 b.
 4. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 867. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/147/
 5. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 867–868. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/147/

Jakob Lund1,2,3,4

M, #8206, (28. august 1688 - 30. november 1754)

Familie

Maren Grønn (1694 - 1765)
De hadde elleve barn.7,24 
BarnJakob ble født den 28. august 1688 i Snåsa.5
Jakob giftet seg i 1717 med Maren Grønn.2,6,7 Jakob Lund var residerende kapellan i Hemne fra 1717.4,7,8 Han var sogneprest i Aukra fra 1729 til 1754. Han ble innsatt i kirken der den 29. september 1729 av Erik Pedersson Lekanger.7,3,9
Jakob Lund gav bygselseddel på 1½ våg (hele gården) i Sølvika, Aukra, til Jon Larsson den 30. juni 1729.10,11
Han døpte Synnøv Nilsdotter på Kringstad i Molde kirke den 12. august 1736.12
Han døpte Lisbet Olsdatter den 18. august 1736.13
Han døpte Mette Knutsdotter den 19. september 1737.14
Han døpte Nils Nilssen under Berget i Molde kirke den 12. oktober 1738.15
Jakob Lund var prost i Romsdal fra 1740 til 1749.7,3 Han stevnet Jon Ingebrigtsson på Svinøya i 1741. Han hadde utvist uvettig oppførsel mot ham og andre. Jon fikk 14 dager på vann og brød.16,17
Han døpte Kristen Olsson på Eide i Eid kirke i Romsdal den 11. juni 1741.18
Jakob Lund gav bygselseddel på 1 våg 18 merker på bnr. 1, Opstad, Aukra, til Arne Larsson på Opstad den 3. januar 1742.19,20
Han jordfestet Ola Ellingsson på Åndal den 23. mai 1743 på Grytten kirkegård.21
Jakob hadde Kaspar Larssen i tjeneste på Aukra prestegard i 1747.22
Han var meddommer i saken mot Severin Løk den 20. mai 1749 i Molde.3,23


Jakob døde den 30. november 1754 i Aukra, og ble gravlagt der.8,7

Kilder/noter

 1. Han ble titulert «herr».
 2. [S2410] Fosen prosti, skifteprotokoll 1691–1770: fol. 48 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205360657
 3. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 272 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/274/
 4. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 476.
 5. [S1330] Kom i hou ka ætt du e a: s. 14. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120120002#17
 6. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, Aukra, av- og tilgang juli. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/506/
 7. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 477.
 8. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 50.
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 107. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-55
 10. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 158 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400152
 11. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 195. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410101
 12. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 164. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-84
 13. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 164.
 14. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 176, 19. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660296
 15. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 188.
 16. [S1057] Bygdebok for Fræna III: s. 227.
 17. [S1057] Bygdebok for Fræna III: s. 228.
 18. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 94. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610340
 19. [S372] Knut Julnes, aneliste: s. 17.
 20. [S162] Midsund I: s. 339.
 21. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 106, festum ascensionis Domini. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610346
 22. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 23. [S244] Molde bys historie I: s. 246. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010063008094#247
 24. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 51.
 25. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 478.

Andrea Ludovika Lund1,2

K, #8207, ( - ca. 1769)
Far*Jakob Lund2 (1688 - 1754)
Mor*Maren Grønn3,4 (1694 - 1765)

Familie

Ludvig Munthe Lem (1731 - 1792)
De hadde fem barn. I august 1758 ble det betalt 2 ort 16 skilling for et barns jordfestelse.2,5 Andrea Ludovika giftet seg med Ludvig Munthe Lem.1,2

Andrea Ludovika døde ca. 1769 i Molde.1 Det ble holdt skifte etter henne den 9. september 1769 i Molde.1

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 599.
 2. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 478.
 3. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 477.
 4. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 51.
 5. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 164 a, august. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340862

Anne Jonsdotter på Svortahaugen1,2

K, #8208, (ca. 1699 - 1770)

Familie

Per Andersson på Svortahaugen (c 1706 - 1767)
De hadde tre barn, samt ett som ble dødfødt 30. oktober 1736.2,1 Anne ble født ca. 1699.2
Ifølge Bygdebok for Skodje var hennes hjemsted trolig på Skotshalsen, Stordal.2
Anna Joensd: var fadder ved dåpen til Anne Marta Olsdatter den 20. februar 1723 i Molde kirke.3

Hun bodde i Molde.4,1
Anne trolovet seg den 29. april 1736 i Skodje med Per Andersson på Glomset. Hun kaltes da Anne Jonsdatter af Molde.4
Anne giftet seg den 1. juli 1736 i Skodje kyrkje med Per Andersson på Glomset.1
Hun og Per var brukere på Øvstehaugen, Svortahaugen, Skodje, fra 1736. Sønnen Anders overtok bygselen i 1774.2,5
Anna Jonsdatter var kreditor ved skiftet etter Marit Jonsdotter ved Elva den 23. mai 1742: 4 daler 3 ort 14 skilling i innestående farsarv.6,7


Anne døde i 1770 i Skodje.2

     Marit Jonsdotter ved Elva og Anne Jonsdotter på Svortahaugen kan ha vært søsken.8,3

Kilder/noter

 1. [S1331] Skodje mini. 1698–1779: fol. 47 b, 1736. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903610595
 2. [S1332] Bygdebok for Skodje I: s. 789. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012110724002#794
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 31.
 4. [S1331] Skodje mini. 1698–1779: fol. 14 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903610571
 5. [S1332] Bygdebok for Skodje I: s. 790. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012110724002#795
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 125 a–126 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/141/
 7. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 81 b.
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 125 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/142/

Anne Mikkelsdotter på Talberg1,2

K, #8209, (1723 - )
Far*Mikkel Kristoffersson på Talberg3 (c 1694 - 1779)
Mor*Marit Larsdotter på Talberg3 ( - f 1779)
Søster av 5.tippoldefar/mor til megAnne ble født i 1723 på Talberg, Veøy.3 Anne ble døpt den 21. februar 1723 i Veøy kirke.3
Hun var fadder ved dåpen til Alet Larsdotter på Øygarden den 19. april 1758 i Veøy kirke.1
Hun var fadder ved dåpen til Lasse Kristoffersson Reistad den 23. oktober 1759 i Veøy kirke.2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 441, 19. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660427
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 460. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-229
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 31.

Steffen Knutssen på Fuglsetbøen1

M, #8210, (16. april 1787 - )
Far*Knut Steffenssen på Fuglsetneset1 (c 1753 - 1809)
Mor*Ingeborg Jetmundsdatter på Fuglsetneset1 (c 1756 - )Steffen ble født den 16. april 1787.1 Han ble døpt den 22. april 1787 i Molde kirke. Faddere: Sissel Knutsdotter på Fuglset o.a.1 Steffen tjente hos Anders Persson og Brit Knutsdotter på bnr. 2, Fuglset, Bolsøy, i 1801.2

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 58 b.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Fugelset.

Ola Børresson i Leirgrovvik1,2,3

M, #8211, ( - ca. 1743)

Familie

Gjertrud Knutsdotter i Leirgrovvik ( - c 1743)
Fire barn levde i 1743.3 
BarnOla giftet seg med Gjertrud Knutsdotter i Strandhagen.3,4 Ola Børresson i Leirgrovvik var stevningsmann i Fanne tinglag iallfall 1722, 1723, 1734 og 1737.2,5,6,7
Han og Gjertrud bodde i Leirgrovvik, Bolsøy, i 1723. Han ble også nevnt der året før.5,2
Han var fadder ved dåpen til Ingebjørg Tjøstolvsdotter på Fannbostad den 23. mai 1724 i Veøy kirke.8


Ola døde ca. 1743 i Leirgrovvik. Han og kona døde kort tid etter hverandre.3 Det ble holdt skifte etter ham og Gjertrud den 6. juli 1743. Kreditorer: Jon Knutsson på Strande, Marit Olsdotter Leirgrovvik, Peter Anderssen Fyn og Hans Holst. Formue: 20 daler 2 ort 2 skilling. Åbot på gården: 10 daler. Boet skyldte også 2–2–0 for 2 tønner havre kjøpt på kreditt fra kongen, og 3 ort for ½ tønne bygg. Gjeld og omkostninger: 31–1–6, så boet var fallitt.9

Kilder/noter

 1. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 43 a.
 2. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 11 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/12/
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 283 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/300/
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13.
 5. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 35 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/37/
 6. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 72 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400236
 7. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 169 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400333
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 48.
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 283 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/300/
 10. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 41.
 11. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 94. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660255

Kari Persdotter på Årø1

K, #8212, ( - etter 1723)

Familie

Jon Åmundsson på Årø (c 1697 - )Annet navn: Kari Persdotter på Tollåsen, nevnt 1722.2
Kari trolovet seg den 4. januar 1722 i Bolsøy kirke med Jon Åmundsson på Årø, forrettet av Erik Pedersson Lekanger. Forlovere: Åmund Jespersson på Årø og Rasmus Tollåsen.2
Kari giftet seg den 15. februar 1722 i Kleive kirke, Bolsøy, med Jon Åmundsson på Årø, viet av Erik Pedersson Lekanger.1
Joen og kona bodde på Årø, Bolsøy, i 1723.3
Joen Aarøes Qde var fadder ved dåpen til Ola Olsson i Leirgrovvik den 11. desember 1723 i Molde kirke.3


     Navnet hennes ble skrevet Karen Pedersdatter Toldaasen i 1722.2

     Ola Persson på Tollåsen og Kari Persdotter på Årø var trolig søsken.

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 15. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660215
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 13. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660214
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 41.

Helge Jonsdotter på Øvreset1

K, #8213, ( - ca. 1743)

Familie

Absalon Persson på Øvreset (c 1672 - e 1744)
BarnHelge giftet seg med Absalon Persson. Fem barn levde i 1744.2
Hun og Absalon var brukere på Øvreset, Breim, i 1701. Ola Absalonsson bodde også der.3

Helge døde ca. 1743 på Øvreset.4 Det ble holdt skifte etter henne den 11. mai 1744 på Øvreset.4

Kilder/noter

 1. [S949] Nordfjord skifteprotokoll 1744–47: fol. 45 a/b.
 2. [S949] Nordfjord skifteprotokoll 1744–47: fol. 45 b.
 3. [S950] Sunnfjord, Nordfjord, Svanøy mt. 1701: s. 325.
 4. [S949] Nordfjord skifteprotokoll 1744–47: fol. 45 a.

Absalon Persson på Øvreset1,2

M, #8214, (ca. 1672 - etter 1744)

Familie

Helge Jonsdotter på Øvreset ( - c 1743)
BarnAbsalon ble født ca. 1672.1
Absalon giftet seg med Helge Jonsdotter på Øvreset. Fem barn levde i 1744.2
Han og Helge var brukere på Øvreset, Breim, i 1701. Ola Absalonsson bodde også der.1

Absalon døde etter 1744.2

     Navnet hans ble skrevet Absolon Peersen i 1701.1

Kilder/noter

 1. [S950] Sunnfjord, Nordfjord, Svanøy mt. 1701: s. 325.
 2. [S949] Nordfjord skifteprotokoll 1744–47: fol. 45 b.

Arne Absalonsson1

M, #8215, ( - etter 1744)
Far*Absalon Persson på Øvreset2 (c 1672 - e 1744)
Mor*Helge Jonsdotter på Øvreset2 ( - c 1743)Arne Absalonsson bodde hos Ola Absalonsson i Molde i 1744.2

Kilder/noter

 1. [S949] Nordfjord skifteprotokoll 1744–47: fol. 45 b & 47 b.
 2. [S949] Nordfjord skifteprotokoll 1744–47: fol. 45 b.

Erik Eriksson på Li1,2

M, #8216, (ca. 1666 - 1743)
Far*Erik Eriksson på Eidhammar3,1 (c 1595 - c 1679)
Mor*Anne Ottarsdotter på Eidhammar3,1 ( - e 1679)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Brit Olsdotter på Li (o 1668 - 1740)
De hadde seks barn.6 
BarnErik ble født ca. 1666.2
Erik giftet seg med Brit Olsdotter.4 Erik Eriksson fikk bygselseddel på 1 våg 1 pund på Vollan, Li, Vestnes, fra Georg Christian von Schultz den 25. oktober 1697. Seddelen ble utstedt på Vestnesgarden, og tinglyst 14. juli 1699.5
Han var bruker på Vollan fra 1697 til 1737.6,7

Erik døde i 1743 på Li, Vestnes.8,2 Han ble jordfestet den 7. juli 1743 på Vestnes kyrkjegard.2 Det ble holdt skifte etter ham den 18. desember 1743.9

Ifølge Gards- og slektshistorie for Vestnes: Tomrefjord (s. 434) var Erik Eriksson på Li fra Misfjorden, altså sønn av Erik Persson der – men det ser ut til å være basert på navnelikhet med dennes sønn Erik, som var rundt 10 år eldre enn Erik på Li.
Både Erik Eriksson på Li og Ottar Eriksson på Eidhammar (s.d.) var verger for Eriks datterbarn i 1736, så de var nok brødre; Ottar hadde nemlig en bror Erik med passende alder.6,1,3

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: mai–juli 1736. 18. juli.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 241, 4. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660329
 3. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 59 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620068
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 32 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650049
 5. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 128 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650689
 6. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 434. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017022748003?page=437
 7. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 435. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017022748003?page=438
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 238. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660328
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 318 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650337

Jon Eriksson1,2,3

M, #8217, (ca. 1662 - ca. 1706)
Far*Erik Persson i Misfjorden4 (c 1620 - )
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

Malene Rasmusdotter ( - e 1730)
De hadde tre barn.3 
BarnAnnet navn: Jon Eriksson i Misfjorden.4
Jon ble født ca. 1662 i Misfjorden, Vestnes.4,5 I manntallet av 1664 står Jon Eriksson hos Erik Persson i Misfjorden.4,6
Jon giftet seg med Malene Rasmusdotter.2,3 Jon Eriksson var båtsmann i 1700.1
Han og Malene bodde i 5. rode, Bergen, i 1700. De ble da ilagt 2 mark hver i koppskatt samt 1 daler 2 mark for to ildsteder.1 Jon Eriksson tok borgerskap i Bergen den 11. august 1704 som styrmann.5

Jon døde ca. 1706 i Bergen.3 Det ble holdt skifte etter ham den 24. februar 1706.3

Kilder/noter

 1. [S471] «Manntall over båtsmannsskatten av Bergen anno 1700, 11. april 1702»: 5te Roede.
 2. [S954] Bergen, Nykirken mini. 1700–23: fol. 28 a.
 3. [S538] Sollieds skifteavskrifter for Bergen 1675–1852: s. 1053.
 4. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 335.
 5. [S408] Borgerskap i Bergen 1600–1751: Jon Erichsen.
 6. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 217, Misfiord. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35575/117/

Erik Jonssen Misfjord1

M, #8218, (1703 - ca. 1733)
Far*Jon Eriksson2,3 (c 1662 - c 1706)
Mor*Malene Rasmusdotter2,3 ( - e 1730)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Magrete Nilsdatter Busk (1705 - )Erik ble døpt den 7. februar 1703 i Nykirken, Bergen.2
Han giftet seg den 22. oktober 1727 i onsdagsprekenen i Nykirken med Magrete Nilsdatter Busk. Det var lyst for dem første gang 5. oktober. De hadde tre barn sammen.1,4
Erik Jonssen var styrmann i 1729.5,4 Han og Magrete bodde i 4. rode, Bergen, i 1729. Han ble da ilagt 1 daler i skatt til Københavns brannstyr.5

Erik omkom på en sjøreise ca. 1733.4 Det ble holdt skifte etter ham den 17. juni 1733 i Bergen.4

Kilder/noter

 1. [S952] Bergen, Nykirken mini. 1719–81: fol. 49 b & 50 a.
 2. [S954] Bergen, Nykirken mini. 1700–23: fol. 28 a.
 3. [S538] Sollieds skifteavskrifter for Bergen 1675–1852: s. 1053.
 4. [S538] Sollieds skifteavskrifter for Bergen 1675–1852: s. 35.
 5. [S955] Bergen brannstyr 1729: Den Fierde Rode.

Erik Matsson Nakken1

M, #8219, (omkr. 1703 - 1755)
Far*Mats Eriksson på Nakken2 (c 1658 - c 1716)
Mor*Ingebjørg Hannibalsdotter på Nakken2 (o 1660 - )
Bror av 6.tippoldefar/mor til megErik Matsson Nakken ble trolig født omkr. 1703 på Øvre Nakken, Vestnes, (ca. 1690 ifølge Fiksdal sogn, men tallet er tilsynelatende konstruert etter skjønn).1

Erik døde i 1755 i Bergen.1

Kilder/noter

 1. [S78] Fiksdal sogn: s. 221.
 2. [S78] Fiksdal sogn: s. 220 & 221.

Magrete Nilsdatter Busk1,2

K, #8220, (1705 - )

Familie

Erik Jonssen Misfjord (1703 - c 1733)Magrete ble født i 1705 i Bergen.3 Magrete ble døpt den 2. oktober 1705 i Nykirken, Bergen.3
Hun giftet seg den 22. oktober 1727 i onsdagsprekenen i Nykirken med Erik Jonssen Misfjord. Det var lyst for dem første gang 5. oktober. De hadde tre barn sammen.1,2

Hun og Erik bodde i 4. rode, Bergen, i 1729. Han ble da ilagt 1 daler i skatt til Københavns brannstyr.4

Kilder/noter

 1. [S952] Bergen, Nykirken mini. 1719–81: fol. 49 b & 50 a.
 2. [S538] Sollieds skifteavskrifter for Bergen 1675–1852: s. 35.
 3. [S954] Bergen, Nykirken mini. 1700–23: fol. 55 a.
 4. [S955] Bergen brannstyr 1729: Den Fierde Rode.

Malene Rasmusdotter1,2

K, #8221, ( - etter 1730)

Familie 1

Jon Eriksson (c 1662 - c 1706)
De hadde tre barn.2 
Barn

Familie 2

De hadde iallfall ett barn.4 Malene giftet seg med Jon Eriksson.1,2
Hun og Jon bodde i 5. rode, Bergen, i 1700. De ble da ilagt 2 mark hver i koppskatt samt 1 daler 2 mark for to ildsteder.3
Malene giftet seg i 1706 eller 1707 med en uregistrert person.4

Malene døde etter 1730.5

Kilder/noter

 1. [S954] Bergen, Nykirken mini. 1700–23: fol. 28 a.
 2. [S538] Sollieds skifteavskrifter for Bergen 1675–1852: s. 1053.
 3. [S471] «Manntall over båtsmannsskatten av Bergen anno 1700, 11. april 1702»: 5te Roede.
 4. [S954] Bergen, Nykirken mini. 1700–23: fol. 69 a, nr. 151.
 5. [S956] Bergen, Nykirken mini. 1717–64: fol. 126 a, nr. 74.

Else Olsdotter i Skorbreivik1

K, #8222

Familie 1

De hadde ett barn.2 

Familie 2

Kristoffer Knutsson Gjerding (1694 - 1772)
De hadde ett barn.2 Else giftet seg i 1714 med en uregistrert person.2
Else trolovet seg den 15. mai 1718 i Vatne med Kristoffer Knutsson i Skorbreivik. Forlovere: Einar Åmundsson på Byrkjevollen.1
Else giftet seg ca. 1718 med Kristoffer Knutsson i Skorbreivik.2

Kilder/noter

 1. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 7 a.
 2. [S255] Vatne bygdebok I: s. 590.

Jakob Kristofferssen1

M, #8223, (ca. 1758 - etter 1766)
Far*Kristoffer Jakobssen i Krubba1 (c 1720 - )
Mor*Ingeborg JustsdatterJakob ble født ca. 1758.1

Jakob døde etter 1766.1

Kilder/noter

 1. [S839] Molde sjørulle 1766.

Erik Perssen1

M, #8224, (ca. 1762 - etter 1766)
Far*Per Perssen Ramstad1 (c 1730 - 1785)
Mor*Karen Eriksdatter ( - 1785)Erik ble født ca. 1762 i Molde.1

Erik døde etter 1766.1

Kilder/noter

 1. [S839] Molde sjørulle 1766.

Peder Hoff1,2

M, #8225, ( - ca. 1720)

Familie

Magrete Olsdatter ( - e 1745)Peder giftet seg med Magrete Olsdatter.2
Han bodde i Molde i 1719, og ble ilagt strandsitterskatt.1

Peder døde ca. 1720.

Kilder/noter

 1. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 120 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390587
 2. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 10 b.

Magrete Pålsdotter1,2

K, #8226, ( - etter 1723)

Familie

Hans Persson Røbekk (c 1670 - 1737)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnMagrete giftet seg ca. 1699 med Hans snekker. Det året ble de bøtelagt 3 daler 1 ort 12 skilling grunnet for tidlig samleie.1,2
Hun og Hans bodde i Molde i 1699. Han svarte grunnleie til Moldegård i 1724.1,3,4 Magrete Pålsdotter og Mette Hansdatter Røbekk ble kalt til å vitne på tinget i Fanne tinglag den 10. mars 1723.2

Kilder/noter

 1. [S1572] Romsdal fogderegnskap 1699–1700: mappe 1, vedlegg 7–10, sikt og sakefall 1699. RA/EA-4092/R55/L3654.
 2. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 28 b.
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 196.
 4. [S735] Matrikkelen av 1723: fol. 51 b / 52 a.

Mette Hansdatter Røbekk1

K, #8227, ( - etter 1725)
Far*Hans Persson Røbekk1 (c 1670 - 1737)
Mor*Magrete Pålsdotter1 ( - e 1723)Magrete Pålsdotter og Mette Hansdatter Røbekk ble kalt til å vitne på tinget i Fanne tinglag den 10. mars 1723.1
Hun bodde i Molde i 1725.2
Hun var fadder ved dåpen til Mette Larsdatter Grønnes den 14. januar 1725 i Bolsøy kirke.2

Kilder/noter

 1. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 28 b.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 57. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-30

Malena Olsdotter på Haugan1,2

K, #8228

Familie

Just Olsson på Haugan ( - c 1762)
Fire barn er nevnt i et skifte.4 
BarnMalena giftet seg ca. 1705 med Just Olsson. De ble stevnet til tinget 10. juli 1705 grunnet for tidlig samleie. Just og Malena var da trolovet. Som soldat slapp han straff, men hun måtte bøte 2¼ lodd sølv.1,2
Hun og Just bodde på Haugan, Molde, i 1723. Han svarte grunnleie til Reknes i 1724.1,3 Malena Olsdotter på Haugan ble stevnet til tinget i Fanne tinglag den 15. juli 1723.1

Kilder/noter

 1. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 36 b.
 2. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 134 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/136/
 3. [S735] Matrikkelen av 1723: fol. 49 b / 50 a.
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 492 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660521

Gjertrud Sørensdotter på Reistad1

K, #8229, ( - 1729)
Far*Søren i Løvika1,2,3 (c 1633 - c 1717)
Søster av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

Per Persson på Reistad (c 1693 - 1747)
To av barna ble døpt på Våge av Otto Fris, henholdsvis om aftenen 24. januar 1723, og 21. desember 1724. Fem barn levde i 1729.1,4,8 
BarnGjertrud giftet seg med Per Persson i Hjelvika.1
Hun og Per bodde på Nedre Reistad, Veøy, i 1723. Han stod som bruker i 1724. Skyld: 1 våg 1 pund 12 merker (halve gården).4,5

Gjertrud døde i 1729 på Nedre Reistad, trolig i barselseng.1,6 Det ble holdt skifte etter henne den 23. mai 1729. Kreditorer: Per Persson i Hjelvika, Kristi Persdotter, Bendik Sørensson i Løvika og Lorns Hansson Holst o.a. Arvinger: Per Persson, Søren Persson, Marit Persdotter, Ågot Persdotter, Marit Persdotter og Brit Persdotter. Aktiva: 44 daler 16 skilling. Passiva: 13 daler 17 skilling. Arv: 30 daler 3 ort 23 skilling.7

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 590 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640605
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 454 a.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 703.
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 30. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660223
 5. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 92 b, mnr. 417. https://media.digitalarkivet.no/ma20090819670094
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 102. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660259
 7. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 590 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640605
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 55. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660235

Ingebjørg Knutsdotter1,2,3

K, #8230, ( - før 1751)
Far-?*Knut Kristensson på Sylte (c 1656 - e 1728); trolig1

Familie

Kristen Larsson Grønnes ( - e 1746)
Tre barn levde i 1751.1 
BarnIngebjørg giftet seg med Kristen Larsson Grønnes.2,1
Hun og Kristen var husfolk i Molde i 1724. Han svarte grunnleie til Moldegård.4
Hun var fadder ved dåpen til Ola Olssen den 15. mars 1739 i Molde kirke.5


Ingebjørg døde før 1751.1

     Mats Knutsson Sylte, Ingebjørg Knutsdotter, Mali Knutsdotter på Svinøya og Anne Knutsdotter var søsken.1

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 40.
 2. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 114 b.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 195.
 4. [S735] Matrikkelen av 1723: fol. 51 b / 52 a.
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 195, festum annuntiatio. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660305

Anne på Sølsnes1

K, #8231, ( - etter 1722)Hun bodde på Sølsnes, Veøy, i 1722.1
Hun var fadder ved dåpen til Benjamin Olsson den 16. desember 1722.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 26.

Erik Gunnarsson på Årø1,2,3,4

M, #8232, (ca. 1681 - 1747)
Far*Gunnar Aslaksson i Gusjåsen (c 1658 - c 1696)

Familie 1

Anne Jakobsdotter på Årø ( - c 1742)
Fire barn levde i 1742.2,23 
Barn

Familie 2

Synnøv Tølløvsdotter på Soggebakke ( - 1772)
De hadde ikke barn. Erik ble født ca. 1681 i Stor-Gusjåsen, Nesset.5,6
Annet navn: Erik Gunnarsson i Stor-Gusjåsen, nevnt 1699.5 Han ble innrullert i Romsdalske kompani, Trondhjemske infanteriregiment, i 1699. Han var fremdeles soldat i 1703.5,6 Han tjente hos Lars Nilsson på Indre Årø, Bolsøy, i 1701.6
Erik giftet seg med Anne Jakobsdotter på Røbekk.7 Erik Gunnarsson fikk bygselseddel på 1 våg 18 merker (halve gården) på Indre Årø fra Georg Christian von Schultz den 9. mars 1711. Seddelen ble utstedt i Trondheim, og tinglyst 27. januar året etter.8
Han og Anne var brukere på Indre Årø i 1711. Ei Gjertrud var da hos dem, trolig som tjenestejente. Etter Annes død overlot Erik bruket til Sjurd Larsson (s.d.).9,10
Han var fadder ved dåpen til Kari Olsdotter på Årø den 16. januar 1723.4
Han var fadder ved dåpen til Lars Sjurdsson på Eikrem den 13. januar 1724 i Molde kirke.11
Han var forlover for Per Olsson og Anne Knutsdotter på Årø, som ble trolovet den 30. juni 1726 i Bolsøy kirke.12
Erik Gunnarsson på Årø var vurderingsmann i Fanne tinglag i 1729.3
Han var fadder ved dåpen til Lars Nilsson på Årø den 4. februar 1735 i Veøy kirke.13
Han var verge for Kari Olsdotter på Årø i 1740.14
Han var verge for Kirsti Jakobsdotter på Røbekk i 1740.15
Han var arving ved skiftet etter Anne Jakobsdotter på Årø den 19. november 1742: 99 daler 2 ort 16 skilling.16
Ingebrigt Eriksson gav kår til faren, Erik Gunnarsson, den 19. januar 1743 på Eikrem, Bolsøy: en liten stue hvor han alene skulle bo, fôr til ei ku og kost ved sønnens bord. Om Ingebrigt døde først, skulle arvingene yte Erik én tønne såhavre samt fôr til to kyr og fire sauer årlig. Han skulle arbeide for sønnen så lenge kreftene rakk. Kåret frafalt om faren giftet seg igjen.10
Han var kreditor ved skiftet etter Villum Persson og Jønet Jørnsdotter på Skomakergjerdet i februar 1743: 2 ort 8 skilling.17

Erik Gunnarsson på Årø kjøpte på Devoll, Grytten, den 29. februar 1744 av Sjurd Ellingsson på Devoll. Kjøpesum: 115 daler.18
Erik giftet seg den 2. juni 1746 i Grytten med Synnøv Tølløvsdotter på Soggebakke.1,18

Erik døde i 1747 på Fuglset, Bolsøy, muligens på en av plassene på Moldegjerdet.19 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 29. november 1747. Debitorer: Mats Jenssen Viderø, Knut Knutsson Fuglset, Henrik skomaker, Ola Olssen Mølner og Sjurd Ellingsson på Devoll o.a. Huset med kakkelovn, kjøkken og kammer ble vurdert til 70 daler. Svigersønnen Knut Knutsson Fuglset ble beskyldt for å ha åpnet en kiste og fjernet et papir som viste at Mats Viderø (s.d.) skyldte den avdøde 200 daler. Fuglset nektet å forklare seg under ed, men andre vitner stod frem og bekreftet gjelden. I kisten var også et kårbrev til enka Synnøv på 1 tønne bygg årlig fra hennes sønn Roe Andersson på Bakke.20 Skiftet etter ham ble sluttet den 1. desember 1747. Kreditorer: Knut Knutsson Fuglset, Lars Perssen på Moldegård og Hans Holst o.a. Arvinger: Synnøv Tølløvsdotter, Ingebrigt Eriksson på Eikrem, Gunnar Rasmusson på Elsås, Nils Rasmusson på Elsås, Knut Knutsson Fuglset og Anne Eriksdotter. Arvingene hadde bedt om at boet for sikkerhets skyld ble oppgjort ettersom bare ett enslig menneske oppholdt seg i huset, antakelig enka Synnøv. Hun fikk iallfall huset som del av oppgjøret. Formue: 388 daler 1 ort 18 skilling. Gjeld og omkostninger: 84–0–15. Arv: 304–1–3, fordelt på enka og etterkommerne.21,22

     Navnet hans ble skrevet Erich Aarøj fra 1724 til 1735.11,13

     Han signerte som Erich Gundersøn Aarøe i 1743 (ifølge avskrift).

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 135. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16027&idx_id=16027&uid=ny&idx_side=-70
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 228 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/246/
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 615 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640630
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 29. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660222
 5. [S643] Trondhjemske reg, mønstringsrulle 1703: 8. Nr. 33.
 6. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 184, Inderaarøe. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/104/
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 228 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/245/
 8. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 72 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390362
 9. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Fanne-otting, Inderaarøe.
 10. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 187 a. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-182
 11. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 44. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660230
 12. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 74, 2. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660245
 13. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 151, 4. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660283
 14. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 25. mai 1740, Aarøe.
 15. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 4 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/20/
 16. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 228 a–229 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/245/
 17. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 245 b–246 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/263/
 18. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 489 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/507/
 19. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 488 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/507/
 20. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 488 a–489 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/506/
 21. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 489 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/508/
 22. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 490 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/508/
 23. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 488 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/506/
 24. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 187 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-183
 25. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 93. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-48
 26. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 506 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660536

Lisbet Fredriksdotter på Nesje1

K, #8233, (ca. 1660 - 1746)

Familie 1

Anders Andersson på Nordnesje (c 1655 - c 1709)
De hadde ikke barn.3 

Familie 2

Ola Åmundsson på Nesje (c 1685 - c 1740)Lisbet ble født ca. 1660.2
Lisbet giftet seg med Anders Andersson på Nordnesje.3,4
Hun og Anders var brukere på bnr. 1, Nordnesje, Veøy. Skyld: 2 pund 15 merker.4
Annet navn: Lisbet Fredriksdotter på Nordnesje, nevnt mellom 1710 og 1746.3,2
Hun var arving ved skiftet etter Anders Andersson på Nordnesje den 11. juni 1710: 19 daler 2 ort 7 skilling.5

Lisbet giftet seg i 1711 med Ola Åmundsson.4,6
Hun og Ola var brukere på bnr. 1 i 1724. Skyld: 2 pund 15 merker, som Ola drev resten av livet.7
Hun var arving ved skiftet etter Ola Åmundsson på Nesje den 9. september 1740: 49 daler 3 ort 17 skilling, utlagt i 9–2–3 kontant, et lite sølvkjede og en liten kopp og to sølvskjeer (10–0–0), tre kister (0–2–20), åttedel i saltkjele (2–0–0) o.a.8
Hun var kreditor ved skiftet etter Lasse Persson på Nesje den 5. desember 1742: 4 daler.9


Lisbet døde i 1746 på Nordnesje, Veøy.2 Hun ble gravlagt den 22. desember 1746 på Veøy kirkegård.2

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 242 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650260
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 284, 22. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660351
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 254 a.
 4. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 8 a.
 5. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 254 a/b.
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 22 a.
 7. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 17 b, nr. 106.
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 22 a–23 b.
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 242 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650260

Anders Andersson på Nordnesje1,2

M, #8234, (ca. 1655 - ca. 1709)

Familie

Lisbet Fredriksdotter på Nesje (c 1660 - 1746)
De hadde ikke barn.1 Anders ble født ca. 1655.2
Anders giftet seg med en uregistrert person.3
Han var bruker på bnr. 1, Nordnesje, Veøy, i 1695. (Anders overtok etter Nils' enke.) Skyld: 2 pund 15 merker (ifølge Bygdebok for Nesjestranda drev han bnr. 3).4,5
Anders giftet seg med Lisbet Fredriksdotter.1,6
Han og Lisbet var brukere på bnr. 1. Skyld: 2 pund 15 merker.6

Anders døde ca. 1709 på Nordnesje, Veøy.6 Det ble holdt skifte etter ham den 11. juni 1710. Arvinger: Lisbet Fredriksdotter o.a. Aktiva: 47 daler 14 skilling. Passiva: 8 daler. Arv: 39 daler 14 skilling, fordelt på enka og den avdødes fem søstre.7

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 254 a.
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 198, Nordnessie. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282112
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 200 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630317
 4. [S1181] Romsdal fogderegnskap 1695–96: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1695. Fanne Otting, Nordnessie. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202220019
 5. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 58. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=61
 6. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 8 a.
 7. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 254 a/b.

Ingeborg Malena Larsdotter1

K, #8235, ( - etter 1711)
Far*Lars Larsson1 (c 1645 - 1715)
Mor*Maren Feddersdotter1 ( - e 1713)
Søster av 5.tippoldefar/mor til megIngeborg Malena Larsdotter bodde hos Gamle-Lars Larsson og Maren Feddersdotter i Molde i 1711.1

Kilder/noter

 1. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Fanne-otting, Molde Ladeplas.

Ola Benjaminsson på Draget1,2

M, #8236, (ca. 1751 - 21. januar 1789)
Far*Benjamin Olsson på Bolsneset (1722 - 1795)
Mor*Magnhild Olsdotter på Bolsneset (c 1719 - 1798)
Bror av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie

Anne Olsdotter på Lund ( - c 1781)Ola ble født ca. 1751 på Bolsøy, Bolsøy.3,2 Han ble konfirmert den 6. oktober 1771 i Kleive kirke, Bolsøy.3
Annet navn: Ola Benjaminsson på Bolsøy, nevnt fra 1779 til 1780.4,5 Han var soldat iallfall fra 1779 til 1780.6
Ola trolovet seg den 19. november 1779 i Veøy kirke med Anne Olsdotter på Lund.4
Ola giftet seg den 25. januar 1780 i Veøy kirke med Anne Olsdotter på Lund.5

Ola døde den 21. januar 1789 på Draget, Bolsøy.2 Han ble jordfestet den 8. februar 1789 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.1,2

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 26 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-27
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 117 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-98
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 148 a.
 4. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 203.
 5. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 207.
 6. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 203 & 207.

Jakob Steffensson på Elsås1,2,3

M, #8237, ( - etter 1747)

Familie 1

Fem barn levde i 1742.4 
Barn

Familie 2

Gjertrud Knutsdotter i Hamnavika (o 1700 - e 1742)Jakob giftet seg med en uregistrert person.1
Han var fadder ved dåpen til Per Olsson Brokstad den 6. januar 1734 i Molde kirke.3

Han bodde på Elsås, Bolsøy, iallfall fra 1734 til 1747.3,1,2
Jakob giftet seg den 11. juli 1742 i Veøy kirke med Gjertrud Knutsdotter i Hamnavika.1 Jakob Steffensson på Elsås var vurderingsmann i Fanne tinglag i 1747.2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 226.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 488 a.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 141, Festô Epiph: https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660278
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 103 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650121

Anne Petersdotter på Lønset

K, #8238, ( - etter 1762)
Far*Peter Larsson på Jenset1 (c 1655 - c 1724)

Familie

Nils Ivarsson på Lønset (c 1688 - )Hun var arving ved skiftet etter Peter Larsson på Jenset den 14. juni 1724: 1 daler 3 skilling.2

Annet navn: Anne Petersdotter på Jenset, nevnt 1744.3,1
Anne trolovet seg den 7. desember 1744 i Veøy med Nils Ivarsson på Lønset. Forlovere: Anders Rasmusson på Lønset og Aslak Jonsson på Lønset.3
Anne giftet seg med Nils Ivarsson på Lønset. I 1762 var de gamle og vanføre og bodde hos hans sønn Tjøstolv på Lønset.4

     Navnet hennes ble skrevet Anne Pettersdatter Gienset i 1744.3

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 312 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640327
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 312 b–313 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640327
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 259.
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Mnr. 20. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041019

Peter Larsson på Jenset1,2

M, #8239, (ca. 1655 - ca. 1724)

Familie

Kona døde før ham. Seks barn levde i 1724.2 
BarnPeter ble født ca. 1655.3,1
Han var bruker på Nørdre Jenset, Jenset, Aukra, i 1690.1 Han var lagrettemann i 1690 og 1692.1
I manntallet av 1701 står han som bruker på Nørdre Jenset. Jakob Petersson, Peter Petersson og Jon Petersson var også der. Peter Larsson stod fremdeles som bruker av 1 våg 6 merker i 1724, men døde på den tiden. Sønnen Jakob overtok.3,4,1

Peter døde ca. 1724 på Jenset, Aukra.2 Det ble holdt skifte etter ham den 14. juni 1724. Kreditorer: Lars Jonsson i Sølvika o.a. Arvinger: Ola Petersson, Lars Petersson, Jon Petersson, Jakob Petersson, Anne Petersdotter og Brit Petersdotter. Aktiva: 12 daler 1 ort 12 skilling. Passiva: 2 daler. Arv: 10–1–12.5

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 200.
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 312 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640327
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 158, Jendset. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282092
 4. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 128 b, mnr. 553. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670132
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 312 b–313 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640327

Kristen Arnesson på Jenset1,2,3

M, #8240, (ca. 1645 - etter 1703)
Far*Arne Kristensson på Jenset1 (c 1596 - )
7. tippoldefar til meg

Familie

BarnKristen ble født ca. 1645.1 Han var bruker på Søre Jenset, Jenset, Aukra, i 1669. Bruket var på 1 våg 6 merker. Sønnen tok over i 1703.1
Kristen giftet seg med en uregistrert person.1
Han var kreditor ved skiftet etter Brit Olsdotter på Hagset den 12. april 1679: 2 ort 8 skilling sammen med Mats på Jenset.4,5
Han var kreditor ved skiftet etter Marit Gunnarsdotter på Nord-Heggdal den 11. juli 1688: 3 ort 12 skilling.6

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 192.
 2. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 8 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630013
 3. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 53 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620062
 4. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 53 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620061
 5. [S162] Midsund I: s. 272.
 6. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 7 b–8 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630013
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 606 a.

Brit på Eiskrem1

K, #8241

Kilder/noter

 1. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Sundz-[otting], Eischrem.

Mali Andersdotter i Gule1

K, #8242, ( - etter 1767)
Far*Anders Pålsson på Eiskrem2 (c 1677 - c 1754)
Mor*Anne Pålsdotter på Eiskrem2 (c 1683 - c 1761)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Kristoffer Olsson i Gule (c 1721 - 1759)
Tre barn levde i 1760.4 Annet navn: Mali Andersdotter på Eiskrem.2
Mali giftet seg ca. 1752 med Kristoffer Olsson på Hagset. De var beslektet i annet og tredje ledd, men hadde kongebrev av 29. oktober 1751.2,3
Hun og Kristoffer bodde i Øvre Gule, Bud.4
Mali giftet seg med en uregistrert person.2

Mali døde etter 1767.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 435 a.
 2. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 138.
 3. [S2008] Norske registre 1751–52: fol. 397 a. https://www.digitalarkivet.no/da20120920670847
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 730 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651336

Ingebrigt Andersson på Eiskrem1

M, #8243, (ca. 1718 - 1742)
Far*Anders Pålsson på Eiskrem1 (c 1677 - c 1754)
Mor*Anne Pålsdotter på Eiskrem1 (c 1683 - c 1761)
Bror av 5.tippoldefar/mor til megIngebrigt ble født ca. 1718 på Eiskrem, Aukra.1

Ingebrigt døde i 1742.1

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 138.

Anne Olsdotter på Lund1,2

K, #8244, ( - ca. 1781)

Familie

Ola Benjaminsson på Draget (c 1751 - 1789)Anne giftet seg med en uregistrert person.1
Hun bodde på Lund, Veøy, i 1779.1
Anne trolovet seg den 19. november 1779 i Veøy kirke med Ola Benjaminsson på Bolsøy.1
Anne giftet seg den 25. januar 1780 i Veøy kirke med Ola Benjaminsson på Bolsøy.2

Anne døde ca. 1781 på Lund.3

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 203.
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 207.
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 36 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670614

Jon Jonsson på Finnset1,2

M, #8245, (ca. 1658 - )
Far*Jon Finnset1 ( - c 1663)
7. tippoldefar til meg

Familie 1

Søgni Eriksdotter på Finnset ( - c 1704)
De hadde fire barn.1 
Barn

Familie 2

Gjertrud Tølløvsdotter på Finnset (c 1682 - 1758)
De hadde tre barn.1 
BarnJon ble født ca. 1658 på Finnset, Eresfjord.3 Han bodde hos Trond Endresson på bnr. 1, Finnset, Eresfjord, i 1666.1,3
Jon giftet seg med Søgni Eriksdotter.1 Jon Jonsson og Søgni var brukere på bnr. 1 i 1701. Han brukte 2 pund etter mora og stefaren. Jon Jonsson, Endre Jonsson og Erik Jonsson bodde også der da.1,2
Han var arving ved skiftet etter Søgni Eriksdotter på Finnset i 1704: 34 daler 8 skilling.1

Jon giftet seg med Gjertrud Tølløvsdotter.1
Han og Gjertrud var brukere på bnr. 1 i 1711. Erik Jonsson, Brynhild Jonsdotter og Ola Hallvardsson bodde også der.4
Jon og Gjertrud var brukere av 2 pund på bnr. 1 i 1724. De (eller hun) drev vel frem til sønnen Tollev overtok ca. 1730.5,1

Kilder/noter

 1. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 290.
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 228.
 3. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 384.
 4. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Findset.
 5. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 39 b, nr. 190.
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 152 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650748

Åmund Kristensson i Langelia1,2

M, #8246, (ca. 1645 - ca. 1703)
Far*Kristen3,4
7. tippoldefar til megÅmund ble født ca. 1645.2
Åmund giftet seg med Marit Pålsdotter i Langelia.1,4
Han og Marit var brukere i Nerlia, Ytre Lange, Vistdal, fra omkr. 1695.4
I manntallet av 1701 står han på Ytre Lange, Vistdal, sammen med Kristen Åmundsson, Pål Åmundsson, Åmund Åmundsson og Ørjar Åmundsson.2

Åmund døde ca. 1703 på Ytre Lange.3 Det ble holdt skifte etter ham den 5. juli 1703. Verger: Ola Kristensson på Stranda. Formue: 66 daler 20 skilling. Arv: 46 daler 3 ort 4 skilling.5

Kilder/noter

 1. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 134 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28690/138/
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 233.
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 83 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/94/
 4. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 345.
 5. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 83 b–84 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/94/
 6. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 346.
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 439 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660466

Marit Larsdotter på Rødalen1,2,3

K, #8247, (ca. 1727 - 1776)
Far*Lars Jonsson på Bogge1 ( - f 1762)
Mor*Marit Jørnsdotter på Bogge3,4,1 (c 1703 - 1765)

Familie 1

Anders Larsson i Breivika (c 1722 - 1757)
De hadde fire barn.6,7 
Barn

Familie 2

Ørjar Åmundsson på Rødalen (c 1728 - 1775)
De hadde seks barn.7 
BarnMarit ble født ca. 1727.5
Marit giftet seg med Anders Larsson i Breivika.6,7
Annet navn: Marit Larsdotter i Breivika.6
Hun og Anders var brukere i Breivika, Eresfjord, fra ca. 1750.8
Hun var arving ved skiftet etter Anders Larsson i Breivika den 23. juni 1758.6
Hun var myndling av Ivar Jonsson på Bogge i 1758.6

Marit giftet seg i 1758 med Ørjar Åmundsson på Myklebostad.3,1,2,5
Hun og Ørjar bodde i Breivika i 1761.7
I manntallet av 1762 står hun og Ørjar som selveiere på Rødalen, Vistdal. Lisbet Andersdotter var også der. Ørjar og Marit hadde gården resten av livet.2,7
Hun hadde Inger Larsdotter i tjeneste i 1762.2


Marit døde i 1776 på Rødal.7

I Gards- og ættesoge for Nesset V (s. 204) er Marit Larsdotter i Breivika forvekslet med sin første manns søster med samme navn.8

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 219. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041042
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 729 b.
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 5. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 577.
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 580 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651181
 7. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 578.
 8. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 204.

Ørjar Åmundsson på Rødalen1,2,3

M, #8248, (ca. 1728 - 1775)
Far*Åmund Endresson på Myklebostad4,2 ( - c 1743)

Familie

Marit Larsdotter på Rødalen (c 1727 - 1776)
De hadde seks barn.10 
BarnØrjar ble født ca. 1728 på Nedre Myklebostad, Vistdal.1
Annet navn: Ørjar Åmundsson på Myklebostad, nevnt 1756.5
Han var fadder ved dåpen til Steinor Olsdotter på Ytre Mittet den 16. november 1756 i Veøy kirke.5

Ørjar giftet seg i 1758 med Marit Larsdotter i Breivika.3,6,7,8
Annet navn: Ørjar Åmundsson i Breivika.9,10
Jon Endresson på Lange møtte på tinget den 3. juli 1759 i Eresfjord. Johan Ivarsson var død, og Jon oppgav arvelinjen frem til seg selv og Hans Åmundsson på Bogge, Endre Åmundsson, Ørjar Åmundsson, Åmund Åmundsson, Anders Åmundsson, Elling Endresson i Odden, Marit Endresdotter på Øra, Lars Jonsson på Berg, Trond Jonsson, Kari Jonsdotter og Anne Knutsdotter på Nes. Fremstillingen ble bekreftet med ed av Aslak Knutsson på Helle og Ola Pålsson på Vistdal-Sandnes. Videre erklærte Jon, og lensmann Knut Larsson på Langset på vegne av svigermora Anne, at de hadde utnevnt prest Lorents Schnitler til å innkreve arven, og det ble utstedt tingsvitne.11,4

Han og Marit bodde i Breivika, Eresfjord, i 1761.10
Ørjar Åmundsson kjøpte 1 våg 1 pund (med bygselrett) på Rødalen, Vistdal, den 1. februar 1762 av Sæmund Pålsson på Rødalen. Kjøpesum: 50 daler.8
I manntallet av 1762 står han og Marit som selveiere på Rødal. Lisbet Andersdotter var også der. Ørjar og Marit hadde gården resten av livet.7,10
Han hadde Inger Larsdotter i tjeneste i 1762.7
Han var debitor ved skiftet etter Ola Toresson på Bjørbakken den 11. juli 1763: 1 daler 3 ort 6 skilling.12
Han var verge for Inger Larsdotter i 1774.3


Ørjar døde i 1775 på Rødal.1 Han ble jordfestet den 27. august 1775 på Vistdal kyrkjegard.1

     Navnet hans ble skrevet Ørje Amundsen i 1759.4

     Navnet hans ble skrevet Ørge Røedahlen i 1774.3

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 117 a, 11. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640160
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 729 b.
 4. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 421, 16. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660417
 6. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 7. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 219. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041042
 8. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 577.
 9. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 135 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660154
 10. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 578.
 11. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 62 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
 12. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 135 a–136 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660154

Marit Larsdotter på Vike1,2

K, #8249, ( - etter 1789)
Far*Lars Jonsson på Bogge1 ( - f 1762)
Mor*Marit Jørnsdotter på Bogge3,4,1 (c 1703 - 1765)

Familie

Jon Bjørnsson på Vike ( - 1767)
De hadde seks barn.9 
BarnMarit giftet seg med Jon Bjørnsson.2,3 I manntallet av 1762 står Marit og Jon som brukere på Haugen, Vike, Eresfjord. Anne Jonsdotter o.a. var også der.2
Hun var arving ved skiftet etter Jon Bjørnsson på Vike den 15. august 1767.5
Hun var arving ved skiftet etter Siri Jonsdotter på Frisvoll den 2. oktober 1789: 2 ort.6
Hun var arving ved skiftet etter Johans Jørnsson på Ljøsta den 5. oktober 1789: 1 ort 19 skilling.7


Marit døde etter 1789. I tingboka står at hun døde i april 1767, men det må være en misforståelse.8

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 187. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041036
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 729 b.
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 417 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660443
 6. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b–2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 7. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 8. [S800] Romsdal tingbok 1765–75: fol. 148 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410737
 9. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 17.

Jon Bjørnsson på Vike1,2,3

M, #8250, ( - februar 1767)

Familie

Marit Larsdotter på Vike ( - e 1789)
De hadde seks barn.6 
BarnJon Biørnsøn var kreditor ved skiftet etter Endre Toresson og Marit Olsdotter på Steinsvoll den 20. juni 1742: 3 ort i tjenestelønn.4

Jon giftet seg med Marit Larsdotter.2,5 Jon Bjørnsson fikk bygselseddel på ½ våg på Haugen, Vike, Eresfjord, fra Bjørn Knutsson Trygge den 29. juni 1752. Trygge utstedte på vegne av kirken. Seddelen ble tinglyst 6. juli året etter.3,6 I manntallet av 1762 står Jon og Marit som brukere på Vikehaugen. Anne Jonsdotter o.a. var også der.2

Jon døde i februar 1767 på Vike, Eresfjord.7,1 Han ble jordfestet den 25. mars 1767 på Eresfjord kyrkjegard.1 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 15. august 1767. Arvinger: Marit Larsdotter og Anne Jonsdotter o.a.8

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset VII (s. 17) var Jon Bjørnsson på Vike barn av Bjørn Knutsson og Kari Knutsdotter i Eikesdal; men Jons arvinger er ikke nevnt ved skiftet etter Bjørn, og Jon er heller ikke oppført på selve familiesiden i Nesset-boka (s. 152).6,9,10


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset VIII (s. 107) var Jon Bjørnsson på Vike gift med Marit Jørnsdotter på Bogge, men det er ikke riktig.11

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 49 b, Maria bebudelsesdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640093
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 187. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041036
 3. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 241. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410124
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 173 a–175 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650190
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 729 b.
 6. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 17.
 7. [S800] Romsdal tingbok 1765–75: fol. 148 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410737
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 417 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660443
 9. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 142 b.
 10. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 152.
 11. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 107.

Inger Larsdotter på Rødalen1,2,3

K, #8251, (omkr. 1742 - 1774)
Far*Lars Jonsson på Bogge ( - f 1762)
Mor*Marit Jørnsdotter på Bogge3,4 (c 1703 - 1765)Inger ble født omkr. 1742.1,3 Inger tjente hos Marit Larsdotter og Ørjar Åmundsson på Rødalen, Vistdal, i 1762.2
Hun var myndling av Ørjar Åmundsson på Rødalen i 1774.3


Inger døde ugift i 1774 på Rødal, som skrøpelig legdskjerring. Hun var syk og hadde mistet forstanden.1,3 Hun ble jordfestet den 18. desember 1774 på Vistdal kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 110 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640153
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 219. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041042
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 729 b.
 4. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 125. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#128

Ildri Jørnsdotter på Hoem1,2,3

K, #8252, ( - ca. 1751)
Far*Jørn Ivarsson på Bogge2,4,1 (c 1652 - m. 1727 & 1732)
Mor*Marit Johansdotter på Bogge5

Familie 1

Tore Andersson på Slenes ( - c 1754)
Barn

Familie 2

Per Olsson på Haustenga (c 1701 - 1800)
Barn

Familie 3

Ola Åmundsson på Hoem (c 1695 - 1767)
De hadde to barn.10 
BarnAnnet navn: Ildri Jørnsdotter på Bogge.
Ildri fikk barn med Tore Andersson ca. 1733. Hun ble stevnet til tinget 18. oktober 1734 for leiermål. Tore Olsson på Moen møtte og tilstod på Ildris vegne, og hun fikk 6 daler i bot og måtte dekke 1 daler 1 ort i saksomkostninger.6,2
Ildri fikk barn ca. 1737, trolig med Per Olsson på Bjørnes. Peder Ols Biørnæs og Eldrj Jonsdatter (sic) ble stevnet til tinget 12. juli det året for leiermål. Per vedtok forseelsen, og Erik Henriksson på Horne gjorde det samme på Ildris vegne. Hun ble bøtelagt 6 daler, og Per det dobbelte.7,2
Hun var myndling av Tore Olsson på Moen i 1742.4

Ei Eldrj var kreditor ved skiftet etter Jon Jørnsson på Turhus den 18. juni 1744 på Turhus, Eresfjord: Hun fordret 1 daler 2 ort 20 skilling i lønn for siste år, men fikk bare 1–1–18, utlagt i 1 gryte (1–0–0) og 1 geit uten kje (0–1–20); hun la fra seg 2 skilling.8

Ildri giftet seg med Ola Åmundsson på Hoem.1,3,9

Ildri døde ca. 1751 på Hoem, Eresfjord.10 Det ble holdt skifte etter henne den 3. februar 1752.10

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 729 b.
 3. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 338.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 180 b.
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 6. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 84 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400248
 7. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 183 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400347
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 359 b–360 a.
 9. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 107.
 10. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 339.

Åmund Olsson på Hoem1,2,3

M, #8253, (ca. 1746 - )
Far*Ola Åmundsson på Hoem2,4 (c 1695 - 1767)
Mor*Ildri Jørnsdotter på Hoem1,2,3,4 ( - c 1751)Åmund ble født ca. 1746 på Hoem, Eresfjord.4
Han var arving ved skiftet etter Siri Jonsdotter på Frisvoll den 2. oktober 1789: 1 daler.5
Han var arving ved skiftet etter Johans Jørnsson på Ljøsta den 5. oktober 1789: 3 ort 15 skilling.6

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 729 b.
 4. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 339.
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b–2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 6. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017

Jon Olsson i Osen1

M, #8254, (ca. 1749 - 18. desember 1823)
Far*Ola Åmundsson på Hoem6,3,5 (c 1695 - 1767)
Mor*Ildri Jørnsdotter på Hoem2,3,4,5 ( - c 1751)

Familie 1

Lisbet Andersdotter i Osen (c 1749 - 1819)
De hadde ikke barn.9 

Familie 2

De hadde ett barn.9 Jon ble født ca. 1749 på Hoem, Eresfjord.4,1,5 Han bodde hos Ola Åmundsson og Dordi Ingebrigtsdotter på bnr. 2, Hoem, Eresfjord, i 1762.6,5
Annet navn: Jon Olsson på Hoem, nevnt 1789.2,6
Han var arving ved skiftet etter Siri Jonsdotter på Frisvoll den 2. oktober 1789: 1 daler.7
Han var arving ved skiftet etter Johans Jørnsson på Ljøsta den 5. oktober 1789: 3 ort 15 skilling.8
Jon Olsson på Hoem fikk bygselseddel på et jordstykke på Horne, Eresfjord, fra Endre Tølløvsson på Horne i 1796.9
Jon giftet seg i 1797 med Lisbet Andersdotter på Rødalen.9
Jon giftet seg i 1820 med en uregistrert person.9

Jon døde den 18. desember 1823 i Osen, Horne, Eresfjord, som husmann.1 Han ble jordfestet den 26. desember 1823 på Eresfjord kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 150. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640359
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 729 b.
 5. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 339.
 6. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld, mnr. 191. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041037
 7. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b–2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 8. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 9. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 67. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#68

Gjertrud Toresdotter på Gauprøra1,2

K, #8255, (ca. 1733 - )
Far*Tore Andersson på Slenes4 ( - c 1754)
Mor*Ildri Jørnsdotter på Hoem1,2,3 ( - c 1751)

Familie

Baltser Knutsson på Gauprøra (c 1729 - 1813)
De hadde seks barn.9 
BarnGjertrud ble født ca. 1733, utenom ekteskap.4
Annet navn: Gjertrud Toresdotter på Slenes, nevnt fra 1759 til 1760.5,6,3
Gjertrud trolovet seg den 29. september 1759 i Eresfjord kyrkje med Baltser Knutsson på Gauprøra. Forlovere: Rasmus Olsson på Bogge og Ivar Jonsson på Bogge.6
Gjertrud giftet seg den 1. januar 1760 i Rød kyrkje, Nesset, med Baltser Knutsson på Gauprøra.5,1,2
Hun og Baltser bodde på Gauprøra, Vistdal, i 1789.2
Hun var arving ved skiftet etter Siri Jonsdotter på Frisvoll den 2. oktober 1789: 2 ort.7
Hun var arving ved skiftet etter Johans Jørnsson på Ljøsta den 5. oktober 1789: 1 ort 20 skilling.8

Hun og Baltser var husfolk på Ekra, Nedre Myklebostad, Vistdal, i 1801. De hadde ikke jord.9

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 30) døde Gjertrud Toresdotter på Gauprøra 31. oktober 1824, men det er en forveksling med Gjertrud Toresdotter på Slenes (s.d.).9

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 729 b.
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 3. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 339.
 4. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 84 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400248
 5. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 17 b, 1760. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640061
 6. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 16 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640060
 7. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b–2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 8. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 9. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 30.

Baltser Knutsson på Gauprøra1,2,3,4,5

M, #8256, (ca. 1729 - 1813)
Far*Knut Baltsersson på Gauprøra5 (c 1685 - 1764 / 1765)

Familie

Gjertrud Toresdotter på Gauprøra (c 1733 - )
De hadde seks barn.9 
BarnBaltser ble født ca. 1729 på Gauprøra, Vistdal.5 Han eide og brukte på Gauprøra fra 1758 til 1771. Baltser kjøpte gården for 50 daler. Skjøtet ble tinglyst 26. oktober 1758.6
Baltser trolovet seg den 29. september 1759 i Eresfjord kyrkje med Gjertrud Toresdotter på Slenes. Forlovere: Rasmus Olsson på Bogge og Ivar Jonsson på Bogge.2
Baltser giftet seg den 1. januar 1760 i Rød kyrkje, Nesset, med Gjertrud Toresdotter på Slenes.1,3,4
Han var debitor ved skiftet etter Ola Toresson på Bjørbakken den 11. juli 1763: 1 ort 18 skilling.7
Han var debitor ved skiftet etter Jon Persson den 11. desember 1770 på Solhjell, Eresfjord: 40 daler pluss 3 års renter.8

Baltser Knutsson på Gauprøra solgte på Gauprøra den 7. november 1771 til Bård Persson på Åse.9
Han og Gjertrud bodde på Gauprøra i 1789.4
Han og Gjertrud var husfolk på Ekra, Nedre Myklebostad, Vistdal, i 1801. De hadde ikke jord.9

Baltser døde i 1813, på legd.9

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 17 b, 1760. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640061
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 16 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640060
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 729 b.
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 5. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 29.
 6. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 29 & 30.
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 135 a–136 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660154
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 544 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660575
 9. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 30.

Marit Persdotter i Otta1,2

K, #8257, (ca. 1737 - 1795)
Far-?*Per Olsson på Haustenga (c 1701 - 1800); trolig6,7
Mor*Ildri Jørnsdotter på Hoem3,4,5 ( - c 1751)

Familie

Knut Olsson i Otta (c 1745 - )
De hadde ikke barn.2 Marit ble født ca. 1737, utenom ekteskap.5,1,6
Annet navn: Marit Persdotter på Haustenga.2,8,5
Hun var myndling av Per Olsson på Haustenga i 1774.5

Marit giftet seg i 1787 med Knut Olsson i Otta.8,3,4
Annet navn: Marit Persdotter på Klokkset, nevnt 1789.3,4
Hun var arving ved skiftet etter Siri Jonsdotter på Frisvoll den 2. oktober 1789: 2 ort.9
Hun var arving ved skiftet etter Johans Jørnsson på Ljøsta den 5. oktober 1789: 1 ort 20 skilling. Hun fikk også 1 daler 1 ort i tjenestelønn for tilsyn med den avdøde.10


Marit døde i 1795 i Otta, Klokkset, Nesset.1,2 Hun ble jordfestet den 28. juni 1795 på Rød kyrkjegard, Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 203 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640248
 2. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 203. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#206
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 729 b.
 6. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 183 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400347
 7. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 654.
 8. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 339.
 9. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b–2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 10. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017

Jon Jørnsson på Turhus1,2,3

M, #8258, (ca. 1684 - ca. 1742)
Far*Jørn Ivarsson på Bogge4,5 (c 1652 - m. 1727 & 1732)
Mor*Ildri Pålsdotter på Bogge ( - c 1696)

Familie

Gudlov Jakobsdotter på Turhus ( - e 1745)
Ett barn levde i 1744.3 
BarnAnnet navn: Jon Jørnsson på Bogge.
Jon ble trolig født ca. 1684 på Innbogge, Eresfjord.6 Joen Jørgensen (17 år) tjente hos Nils Engelhart på Nesset prestegard i 1701.6 Jon Jørnsson på Turhus var bruker på bnr. 1, Turhus, Eresfjord, fra 1713 til sin død.7
Jon giftet seg med Gudlov Jakobsdotter på Turhus.3,7 Jon Jørnsson på Turhus var lagrettemann i 1717.7 Han var vurderingsmann i Eresfjord iallfall 1718 og 1723.2,1

Jon døde ca. 1742 på Turhus, Eresfjord.8 Ola Jonsson overtok bruket etter Jon Jørnsson.7 Det ble holdt skifte etter Jon den 18. juni 1744 på Turhus. Kreditorer: Gjertrud Jørnsdotter, Ildri Jørnsdotter på Bogge og Randmod Knutsson på Vike o.a. Formue: 60 daler 2 ort 18 skilling. Prioritert gjeld: 19–0–15, uprioritert gjeld: 69–2–17. Boet var altså fallitt.9

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 261 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640276
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 6 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640019
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 359 b.
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 729 b.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 180 b.
 6. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 225, Nesset. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282125
 7. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 256.
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 180 b & 359 b.
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 359 b–360 a.

Jarl Formo1

M, #8259

Kilder/noter

 1. [S875] «Søk i skattelistene (Ságat)»: 2001.

Jon Ivarsson på Bogge1,2

M, #8260, (1766 - )
Far*Ivar Jonsson på Bogge2,3 (c 1723 - 1774)
Mor*Ragnhild Persdotter på Bogge (c 1731 - 1813)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megJon ble født i 1766 på Innbogge, Eresfjord.4,2 Han ble døpt den 9. mars 1766 i Rød kyrkje, Nesset. Faddere: Kari Eriksdotter på Bogge o.a.4
Han var arving ved skiftet etter Johans Jørnsson på Ljøsta den 5. oktober 1789: 21 skilling.5

Jon Ivarsson kjøpte 1 pund 18 merker med 1 pund overbygsel i Skorgestua, Innbogge, Eresfjord, den 3. januar 1798 av Mattias Joakim Goldt. Kjøpesum: 280 daler.6 I folketellingen av 1801 står Jon som bruker i Skorgestua. Ragnhild Persdotter o.a. bodde også der. Etter Jon overtok sønnen Ivar.7,8
Han hadde Per Ivarsson i tjeneste i 1801.7
Han var forlover for Ørjar Sjurdsson på Bogge og Kari Olsdotter på Steinsvoll, som giftet seg den 4. januar 1808 i Rød kyrkje.1

Kilder/noter

 1. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 33, 4. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640300
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 729 b.
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680018
 4. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 46 a.
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 6. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 119. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001?page=122
 7. [S66] Ft. 1801 (db): Nessæt, Eridsfiorden, Bogge Indre. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058423000828
 8. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 120. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001?page=123

Per Ivarsson på Bogge1,2,3

M, #8261, (1770 - )
Far*Ivar Jonsson på Bogge1,2 (c 1723 - 1774)
Mor*Ragnhild Persdotter på Bogge (c 1731 - 1813)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megPer ble født i 1770 på Innbogge, Eresfjord.4
Han var myndling av Per Persson på Hjellen iallfall fra 1774 til 1789.1,5
Han var arving ved skiftet etter Johans Jørnsson på Ljøsta den 5. oktober 1789: 21 skilling.6
Per tjente hos Jon Ivarsson på Bogge på Innbogge i 1801.3

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 729 b.
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680018
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Nessæt, Eridsfiorden, Bogge Indre. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058423000828
 4. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 119.
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 6. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017

Marit Ivarsdotter på Bogge1,2

K, #8262, (1762 - 1793)
Far*Ivar Jonsson på Bogge2,1 (c 1723 - 1774)
Mor*Ragnhild Persdotter på Bogge3 (c 1731 - 1813)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ola Olsson på Mittet (1769 - 1853)
De hadde ett barn.6 Marit ble født i 1762 på Innbogge, Eresfjord.3
Hun var myndling av Erik Ivarsson på Hagbøen iallfall fra 1774 til 1789.2,4
Hun var arving ved skiftet etter Johans Jørnsson på Ljøsta den 5. oktober 1789: 11 skilling.5

Marit giftet seg den 15. juni 1793 med Ola Olsson på Mittet.3
Annet navn: Marit Ivarsdotter på Mittet.6

Marit døde i 1793 på Ytre Mittet, Veøy, i barselseng.6

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680018
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 729 b.
 3. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 119.
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 6. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 371. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#372

Synnøv Ivarsdotter på Bogge1,2

K, #8263, (1764 - )
Far*Ivar Jonsson på Bogge1,2 (c 1723 - 1774)
Mor*Ragnhild Persdotter på Bogge (c 1731 - 1813)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megSynnøv ble født i 1764 på Innbogge, Eresfjord.3
Hun var myndling av Hans Åmundsson på Bogge i 1774.1
Hun var myndling av Lars Hansson på Bogge i 1789.4
Hun var arving ved skiftet etter Johans Jørnsson på Ljøsta den 5. oktober 1789: 11 skilling.5

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 729 b.
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680018
 3. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 119.
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017

Sissel Ivarsdotter på Hagbøen1

K, #8264, (1772 - 1843)
Far*Ivar Jonsson på Bogge2,3 (c 1723 - 1774)
Mor*Ragnhild Persdotter på Bogge (c 1731 - 1813)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Per Larsson på Hagbøen (1772 - 1842)Annet navn: Sissel Ivarsdotter på Bogge.4,2
Sissel ble født i 1772 på Innbogge, Eresfjord.5,2
Hun var myndling av Ola Rasmusson på Bogge iallfall fra 1774 til 1789.6,4
Hun var arving ved skiftet etter Johans Jørnsson på Ljøsta den 5. oktober 1789: 11 skilling.7

Sissel giftet seg den 11. januar 1801 med Per Larsson på Hagbøen.5

Sissel døde i 1843 på Hagbøen, Eresfjord.1

Kilder/noter

 1. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 171. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#174
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 729 b.
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680018
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 5. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 119.
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 730 a.
 7. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017

Ane Knutsdotter1

K, #8265, (26. desember 1820 - )
Far*Knut Persson Undhjem1,2 (1796 - 1866)
Mor*Synnøv Arnesdotter i Eidsvåg1,2 (1794 - 1876)Ane ble født den 26. desember 1820, utenom ekteskap.1,2 Ane ble døpt den 14. januar 1821 i Eresfjord kyrkje.1

Kilder/noter

 1. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 129.
 2. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 342.

Synnøv Arnesdotter i Eidsvåg1

K, #8266, (1794 - 1876)
Far*Arne Steffensson på Åse2 (c 1755 - 1823)

Familie 1

Knut Persson Undhjem (1796 - 1866)
Barn

Familie 2

De hadde fem barn.1 Synnøv ble født i 1794 på Øverås, Eresfjord.2
Synnøv fikk barn med Knut Persson Undhjem i 1820.3,2
Annet navn: Synnøv Arnesdotter på Øverås, nevnt 1821.3
Synnøv giftet seg i 1828 med en uregistrert person.2 Synnøv og mannen var selveiere i Hansgarden, Eidsvåg, Nesset.1

Synnøv døde i 1876.4

Kilder/noter

 1. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 423.
 2. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 342.
 3. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 129.
 4. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 424.

Lars Knutsson1

M, #8267, (1763 - )
Far*Knut Guttormsson på Vike1,2 (c 1729 - 1804)
Mor*Gjøri Larsdotter i Breivika1,2 ( - e 1763)
Bror av 4.tippoldefar/mor til megLars ble født i 1763, utenom ekteskap.1 Lars ble døpt den 16. oktober 1763 i Eresfjord kyrkje.1

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 35 b.
 2. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 204.

Gjøri Larsdotter i Breivika1,2

K, #8268, ( - etter 1763)
Far*Lars Andersson i Breivika3,4 (c 1673 - 1763)
Mor*Lisbet Endresdotter i Breivika3 ( - c 1747)

Familie

Knut Guttormsson på Vike (c 1729 - 1804)
BarnHun var arving ved skiftet etter Lisbet Endresdotter i Breivika den 22. mai 1748: 3 daler 8 skilling.5

Gjøri fikk barn med Knut Guttormsson på Vike i 1763.2,4

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 505 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650525
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 35 b.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 505 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650524
 4. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 204.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 505 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650524

Guri Persdotter Frisvoll1

K, #8269, (9. januar 1839 - 29. oktober 1927)

Familie

Torstein Madsson Frisvoll (1846 - 1935)
BarnGuri ble født den 9. januar 1839 på Frisvoll, Eresfjord.2
Guri fikk barn med Torstein Madsson Frisvoll i 1869.1
Hun var huskone på Slutten, Frisvoll, Eresfjord, i 1875.1 Hun var ikke gift, men hadde fem barn.1

Guri døde den 29. oktober 1927.1

Kilder/noter

 1. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 119.
 2. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 34.

Bård Torsteinsson Frisvoll1

M, #8270, (22. mai 1869 - 17. august 1869)
Far*Torstein Madsson Frisvoll1 (1846 - 1935)
Mor*Guri Persdotter Frisvoll1 (1839 - 1927)
3-menning 2 ganger forskjøvet til megBård ble født den 22. mai 1869, utenom ekteskap.1

Bård døde den 17. august 1869.1

Kilder/noter

 1. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 119.

Tore Aslaksson på Bjørbakken1,2,3,4

M, #8271, (ca. 1675 - før 1755)
Far*Aslak Toresson på Nerås5,2 (c 1638 - c 1709)
Mor*Randi Arnesdotter på Nerås5

Familie

Guri Gunnarsdotter på Bjørbakken
De hadde fem barn. 
BarnAnnet navn: Tore Aslaksson på Nerås.5
Tore ble født ca. 1675.4,6
Tore giftet seg med Guri Gunnarsdotter på Bjørbakken.5 Tore Aslaksson på Bjørbakken var soldat i 1701.6
Han og Guri var brukere på Bjørbakken, Eresfjord, i 1701. Endre Toresson bodde også der. I 1711 hadde de tjenestejenta Dordi.6,7,8,9 Tore Aslaksson på Bjørbakken var lagrettemann i 1711.10 Han fikk bygselseddel på 1½ våg på Bjørbakken fra Børge Jakobssen Eg den 14. september 1720. Seddelen ble tinglyst 19. oktober.3 Tore Aslaksson på Bjørbakken ble stevnet i 1727.9
Tore Aslaksson på Bjørbakken, Torfinn Bårdsson på Syltebø og Ørjar Knutsson i Langelia solgte 18 merker (med bygselrett) på bnr. 4, Nedre Myklebostad, Vistdal, den 2. desember 1736 til Lars Persson på Myklebostad. Kjøpesum: 10 daler. Jorden var arv etter selgernes avdøde nevø, Ørjar Knutsson (d.y., s.d.). Ørjar (d.e.) var farbror, mens de to andre var gift med søstre av mora. Skjøtet ble tinglyst 12. juli året etter.11,12,13
Han var arving ved skiftet etter Endre Toresson og Marit Olsdotter på Steinsvoll den 20. juni 1742: 31 daler, pluss 9 daler for 3 tønner malt (nylig utlånt) og 1 daler i lånte penger, utlagt i smieste (2 daler 2 ort), liten slegge (1 ort 16 skilling), smiebelg (2 ort 12 skilling), nebbeste (2 ort), riflet børse (2 daler), postill (3 ort), sølvskje med flatt skaft (3 ort) o.a.14

Han var bruker på Bjørbakken i 1749. Ifølge hovedlegdsrullen drev han fremdeles 1 våg 1 pund 12 merker, men sønnen Gunnar fikk tinglyst bygselseddel på 1 våg året før og overtok nok på denne tiden.4,15

Tore døde før 1755.2
Det ble holdt skifte etter Ola Toresson på Bjørbakken den 11. juli 1763. I boet var 44 daler 2 ort 16 skilling i rede penger, sølvskje merket TAS (Tore Aslaksson?), ditto med knapp på skaftet, gammel huspostill o.a. Åboten på husene var 6 daler. Aktiva: 238–1–2. Passiva: 119–0–10. Arv: 119–0–16.16


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset V (s. 284) var Tore Aslaksson på Bjørbakken far til Ola Toresson på Bjørbakken, men Ola er ikke nevnt blant barna hans i skiftet etter broren Bjørn Aslaksson i 1755 (men fordret gjeld på 2 daler 1 ort 2 skilling). Dessuten giftet Ola seg med enka etter Tores sønn Gunnar.
Ifølge samme bok hadde Tore også dattera Dordi, men hun var nok tjenestejente.9,17,18,7

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 174 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650191
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a.
 3. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 153 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390619
 4. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 15. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690344
 5. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 273.
 6. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 227.
 7. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 12, Nesset. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181154
 8. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Biørbache.
 9. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 284.
 10. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 283 & 284.
 11. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 84 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650344
 12. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 85 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650344
 13. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 245.
 14. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 173 a–175 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650190
 15. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 205 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400664
 16. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 135 a–136 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660154
 17. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a/b.
 18. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 364.
 19. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 173 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650190
 20. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 54.
 21. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 275.

Guri Gunnarsdotter på Bjørbakken1,2

K, #8272
Far*Gunnar Jonsson på Bjørbakken1,3 (c 1640 - c 1704)
Mor*Siri Toresdotter på Bjørbakken1 ( - e 1705)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Tore Aslaksson på Bjørbakken (c 1675 - f 1755)
De hadde fem barn. 
BarnGuri giftet seg med Tore Aslaksson på Nerås.2
Hun og Tore var brukere på Bjørbakken, Eresfjord, i 1701. Endre Toresson bodde også der. I 1711 hadde de tjenestejenta Dordi.4,5,6,7

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 198 a.
 2. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 273.
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 245.
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 227.
 5. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 12, Nesset. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181154
 6. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Biørbache.
 7. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 284.
 8. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 54.
 9. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 275.

Aslak Toresson på Nerås1,2

M, #8273, (ca. 1638 - ca. 1709)

Familie

Randi Arnesdotter på Nerås
De hadde to barn.3 
Barn
Aslak Toresson (Nerås) sitt bumerke i 1697 (fra Gards- og ættesoge for Nesset)Aslak ble født ca. 1638.2
Aslak giftet seg med Randi Arnesdotter.3,2
Han og Randi var brukere i Derutgarden, Nerås, Eresfjord. Han bygslet i 1670-årene. Sønnen Bjørn overtok halve bruket i 1706 og resten i 1709.2 Erik Gjertsson på Steinsvoll, Endre Gjertsson på Slenes, Aslak Toresson på Nerås og Guttorm Eriksson på Fagersletta ble kalt til å vitne på tinget i Eresfjord den 9. oktober 1693 av Einar Henriksson i Faksvågen, Henrik Persson på Horne, Ola Persson på Øverås, Mali Persdotter og Brit Persdotter. De innstevnede bevitnet at Henrik Henriksson på Horne visstnok var død i Ostindia etter å ha seilt noen år fra Zeeland (i Nederland). Han hadde omtrent førti år tidligere reist ut fra Molde tollsted og etterlot ingen andre arvinger enn helbroren Einar og barna til broren Per. Den avdøde hadde i Nederland kalt seg Hendrik van Made[m?].4,1 Aslak Toresson på Nerås var lagrettemann i 1697.2

Aslak døde ca. 1709 på Nerås, Eresfjord.3 Det ble holdt skifte etter ham den 12. april 1710.3

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (VI) var Søgni Aslaksdotter på Nerås barn av Aslak Toresson og Randi Arnesdotter på Nerås, men det er feil.5,6,3

Kilder/noter

 1. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 87 a.
 2. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 273.
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 233 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630622
 4. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 86 b.
 5. [S1563] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1983): s. 231. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017092726003?page=234
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 262 b.
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a.

Randi Arnesdotter på Nerås

K, #8274

Familie 1

Barn

Familie 2

Aslak Toresson på Nerås (c 1638 - c 1709)
De hadde to barn.4 
BarnAnnet navn: Randi Arnesdotter på Frisvoll. Hennes hjemsted var Derut (bnr. 1), Frisvoll, Eresfjord.1,2
Hun giftet seg med en Tore.3

Randi giftet seg med Aslak Toresson på Nerås.4,5
Hun og Aslak var brukere i Derutgarden, Nerås, Eresfjord. Han bygslet i 1670-årene. Sønnen Bjørn overtok halve bruket i 1706 og resten i 1709.5

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (VI) var Søgni Aslaksdotter på Nerås barn av Aslak Toresson og Randi Arnesdotter på Nerås, men det er feil.6,7,4

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 132 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620142
 2. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 29. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026?page=30
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a.
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 233 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630622
 5. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 273.
 6. [S1563] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1983): s. 231. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017092726003?page=234
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 262 b.

Bjørn Aslaksson på Nerås1,2,3,4

M, #8275, (ca. 1681 - ca. 1754)
Far*Aslak Toresson på Nerås5 (c 1638 - c 1709)
Mor*Randi Arnesdotter på Nerås5

Familie 1

De hadde ikke barn.1 

Familie 2

Anne Endresdotter på Nerås (c 1704 - 1790)
De hadde ikke barn.1 Bjørn ble født ca. 1681 på Nerås, Eresfjord.5
Han var bruker i Derutgarden, Nerås, Eresfjord, fra 1706. Han overtok halve bruket til faren i 1706 og resten i 1709. Bjørn bygslet da 2 våger og drev der til sin død.5
Bjørn giftet seg før 1711 med en uregistrert person.5
Bjørn Aslaksson på Nerås og Endre Knutsson på Nerås var verger for Brit Jonsdotter på Steinsvoll og hennes søstre i 1719.2
Bjørn Aslaksson på Nerås var prestemedhjelper i Eresfjord kyrkje.5
Bjørn giftet seg med Anne Endresdotter på Nerås.1,5
Tosten Knutsson var bruker på Nordvollen, Øverås, Eresfjord, i 1732. Han skyldte 6 daler 2 ort 22 skilling i landskyld. Tosten drev 1 våg 1 pund 12 merker i 1736, men i 1741 var det enka som skyldte jordeieren 13 daler 18 skilling. Hun måtte nok avstå bruket, og i 1743 ble slåttemarken leid bort til Bjørn Aslaksson på Nerås for 1 daler 3 ort (neste bruker var Bård Persson Eikesdal s.d.).6,7,8,9
Han var lagrettemann i 1733.5
Han var verge for Mali Olsdotter på Hoem i 1745.10
Bjørn Aslaksson på Nerås var vurderingsmann i 1746.3

Bjørn døde ca. 1754 på Nerås.1 Det ble holdt skifte etter ham den 25. juni 1755. Kreditorer: Ola Toresson o.a.11,5

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a.
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 130 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640144
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 415 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/433/
 4. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 285.
 5. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 273.
 6. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 7 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400171
 7. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 186.
 8. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 25 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400483
 9. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 88 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400546
 10. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 385 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650405
 11. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a–368 a.

Anne Endresdotter på Nerås1,2,3

K, #8276, (ca. 1704 - 1790)
Far*Endre Knutsson på Nerås4 (c 1673 - 1759)
Mor*Søgni Aslaksdotter på Nerås5,6 ( - m. 1726 & 1743)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Bjørn Aslaksson på Nerås (c 1681 - c 1754)
De hadde ikke barn.9 

Familie 2

Tore Henriksson på Nerås (c 1731 - 1798)
De hadde ikke barn. Anne ble født ca. 1704 i Eresfjord. Alderen ble oppgitt til 90 år da hun døde i 1790, men foreldrene var i 1704 bøtelagt for prematurt samleie.7,8,2
Anne giftet seg med Bjørn Aslaksson på Nerås.9,10
Hun var arving ved skiftet etter Ingebjørg Aslaksdotter på Setra den 29. mai 1743.5

Anne giftet seg ca. 1756 med Tore Henriksson på Øverås.10
Hun og Tore var brukere i Derutgarden, Nerås, Eresfjord, fra 1756. Han bygslet 2 våger.10
Hun var fadder ved dåpen til Magrete Larsdotter på Åse den 1. mars 1760 i Eresfjord kyrkje.1


Anne døde i 1790 på Nerås, Eresfjord.2,10 Hun ble jordfestet den 1. august 1790 på Eresfjord kyrkjegard.2

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 18 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16036&idx_id=16036&uid=ny&idx_side=-18
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 187 a.
 3. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 340.
 4. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 285.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 262 b.
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 523 b.
 7. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 102 b.
 8. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 168.
 9. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a.
 10. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 273.

Tore Henriksson på Nerås1,2,3

M, #8277, (ca. 1731 - 1798)
Far*Henrik Olsson på Øverås1,4 ( - c 1736)
Mor*Anne Toresdotter på Øverås5,6 ( - c 1745)
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Anne Endresdotter på Nerås (c 1704 - 1790)
De hadde ikke barn. Annet navn: Tore Henriksson på Øverås.4,7
Tore ble født ca. 1731 på Øverås, Eresfjord.6
Han var arving ved skiftet etter Henrik Olsson på Øverås den 13. juli 1736: 2 daler 2 skilling.4
Han var myndling av Erik Henriksson på Horne i 1736.4

Annet navn: Tore Henriksson på Åse.8
Han var arving ved skiftet etter Anne Toresdotter på Åse den 30. desember 1745: 4 daler 1 skilling. Han fikk også 2 daler 2 skilling i innestående farsarv.9
Han var myndling av Thore Thoresøn Sæteren (Tore Toresson på Setra eller faren) i 1745.5

Tore giftet seg ca. 1756 med Anne Endresdotter på Nerås.7
Han og Anne var brukere i Derutgarden, Nerås, Eresfjord, fra 1756. Han bygslet 2 våger.7
Han var arving ved skiftet etter Kari Toresdotter på Bjørbekkje den 13. august 1759. I boet var 1 øre 12 merker med bygselrett i Bjørbekkje (samt en engslette), hvorav enkemannen fikk den ene halvparten og Karis utarvinger den andre (35 daler 1 ort 5 skilling). Arvinger: Steingrim Toresson på Bjørbekkje, Tore Jonsson, Per Jonsson, Ola Olsson på Frisvoll, Ola Henriksson på Slenes, Tore Henriksson på Nerås, Jon Henriksson, Brit Henriksdotter, Marit Henriksdotter, Erik Olsson på Finnset, Trond Olsson på Øverås, Ingrid Olsdotter på Fagersletta og Gjertrud Eilevsdatter (og kanskje andre). Skiftet ble tinglyst 3. oktober samme år.10,11,12,1
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Toresson på Bjørbakken den 11. juli 1763: 2 daler 3 ort.13
Han var fadder ved dåpen til Anders Knutsson på Steinsvoll den 24. februar 1765 i Vistdal kyrkje.3
Han var fadder ved dåpen til Trond Arnesson på Åse den 17. august 1777 i Vistdal kyrkje.2


Tore døde i 1798 på Nerås, Eresfjord.7

Kilder/noter

 1. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 133 b, 12. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640178
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 40 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640084
 4. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1736, 13. juli.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 398 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/417/
 6. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 340.
 7. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 273.
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 399 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/417/
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 398 a–399 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/416/
 10. [S1807] Nordmøre pantebok 1751–65: fol. 150 b, 3. oktober. https://www.digitalarkivet.no/tl20080403670967
 11. [S1807] Nordmøre pantebok 1751–65: fol. 151 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20080403670967
 12. [S1806] Nordmøre tingbok 1758–66: fol. 40 a, 3. oktober, publiseringsnr. 4. https://www.digitalarkivet.no/rg20090421340861
 13. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 135 a–136 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660154

Gunnar Toresson på Bjørbakken1,2,3

M, #8278, ( - 1755)
Far*Tore Aslaksson på Bjørbakken2 (c 1675 - f 1755)
Mor*Guri Gunnarsdotter på Bjørbakken
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Ildri Persdotter på Bjørbakken ( - c 1749)
De hadde ett barn.3 
Barn

Familie 2

Ingebjørg Aslaksdotter på Bjørbakken (c 1710 - 1790)
De hadde ett barn. 
BarnGunnar Toresson på Bjørbakken ble stevnet av Ola Henriksson på Øverås den 22. oktober 1723. Vitner: Tosten Knutsson på Øverås o.a. Saken gjaldt skjenneri.1 Gunnar Toresson fikk bygselseddel på 1 våg (2/3 av gården) på Bjørbakken, Eresfjord, fra Jakob Andreas Eg den 14. desember 1747. Seddelen ble tinglyst 5. juli året etter. Faren stod fremdeles som bruker av 1½ våg i 1749, men Gunnar overtok nok på den tiden og drev gården resten av livet.4,5,6
Gunnar giftet seg med Ildri Persdotter.3
Han var arving ved skiftet etter Ildri Persdotter på Bjørbakken den 7. november 1749: 24 daler.3

Gunnar giftet seg med Ingebjørg Aslaksdotter på Skorga.7

Gunnar døde i 1755 på Bjørbakken.2,7,8 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 26. juni 1755. Kreditorer: Jon Persson i Oppigard, Aslak Persson på Syltebø og Ola Aslaksson o.a. Arvinger: Ingebjørg Aslaksdotter, Tore Gunnarsson og Aslak Gunnarsson. I boet var hodepute, to skinnfeller, rye, så, tørkebrye, bismer på 2 våger, slipestein, 1 pund stål, 18 merker jern, nebbeste, slegge, hammer, fire smietenger, smiebelg, to stempler, gammel kårde, gammel huspostill, En fattig Mands Huus-Bog, geiter, sauer, rødt skjut, ulsblakk, ridesal, kyr (Ringrei, Sale, Gullfjør, Røddyr/Dyrei, Søsei(?), Gulltavle, Dagros), to kviger, to okser, kvern med redskap, o.a. Åboten på gården var 18 daler. Aktiva: 70 daler 3 ort. Passiva: 31 daler 2 ort 20 skilling. Arv: 39–0–4.9

     Gunnar Olsson i Eidsvåg var kanskje oppkalt etter ham.

Kilder/noter

 1. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 52 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390714
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 543 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650563
 4. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 205 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400664
 5. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 284.
 6. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 15. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690344
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 369 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650966
 8. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 364.
 9. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 368 b–369 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650966
 10. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 546.

Endre Toresson på Steinsvoll1,2,3

M, #8279, (ca. 1699 - ca. 1742)
Far*Tore Aslaksson på Bjørbakken1,4 (c 1675 - f 1755)
Mor*Guri Gunnarsdotter på Bjørbakken
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Marit Olsdotter på Steinsvoll ( - c 1742)
De hadde ikke barn.1 Annet navn: Endre Toresson på Bjørbakken.4
Endre ble født ca. 1699.4 Han bodde hos Tore Aslaksson og Guri Gunnarsdotter på Bjørbakken, Eresfjord, i 1701.4,5,6,7
Endre giftet seg med Marit Olsdotter på Steinsvoll.1
Han og Marit var brukere i Derinngarden, Steinsvoll, Eresfjord, i 1724. Skyld: 1 våg 12 merker. De drev bruket resten av livet.2,3
Endre Tores: var kreditor ved skiftet etter Ildri Bergsveinsdotter på Rød den 1. juli 1729: 2 daler 2 ort.8


Endre døde ca. 1742 på Steinsvoll, Eresfjord.1 Det ble holdt skifte etter ham og Marit den 20. juni 1742. Debitorer: Guttorm Bjørnsson på Vike, Knut Randmodsson på Vike, Lars Jonsson på Fagersletta og Jon Persson på Solhjell o.a. Kreditorer: Bjørn Knutsson i Oppigard, Per Guttormsson på Syltebø, Ola Hansson på Åram, Aslak Toresson, Jon Bjørnsson og Per Aslaksson i Eikesdal o.a. Arvinger: Tore Aslaksson på Bjørbakken, Aslak Knutsson i Eikesdal, Endre Knutsson på Nerås, Erik Knutsson i Eikesdal, Knut Olsson på Ljøsta, Marit Olsdotter, Mari Knutsdotter på Setra, Marit Knutsdotter på Hoem, Erik Aslaksson på Husby, Mari Aslaksdotter på Ernes, Anne Aslaksdotter på Hanset, Erik Jonsson på Harholten og Ivar Arnesson på Ljøsta. I boet var graokse på Vik(e?), gjeldokse på Horne, hvithornet ku på Nauste, smieste, nebbeste, smiebelg, liten slegge, riflet børse, postill, sølvstølebelte, knappet sølvskje, knappet sølvskje med snaret skaft, sølvskje med flatt skaft, forgylt kåpespenne av sølv, o.a. Aktiva: 139 daler 2 ort. Passiva: 77 daler 2 ort. Arv: 62 daler, som gikk til Endre Toressons far og farsslekten til Marits datter Brit, som døde kort tid etter henne. Brits arvinger fikk også 6 daler for korn og 4 daler i lånte penger.9

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 173 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650190
 2. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 36 b, mnr. 184. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670038
 3. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 213. https://www.nb.no/items/e62d7cd584efa6d43e970744a67a6cf2?page=214
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 227.
 5. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 12, Nesset. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181154
 6. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Biørbache.
 7. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 284.
 8. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 597 a–599 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640612
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 173 a–175 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650190

Aslak Toresson i Åsneset1,2

M, #8280, (ca. 1704 - 1784)
Far-?*Tore Aslaksson på Bjørbakken (c 1675 - f 1755); trolig3
Mor-?*Guri Gunnarsdotter på Bjørbakken; trolig
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Anne Larsdotter på Bergset ( - e 1774)

Familie 2

Ingebjørg Knutsdotter i Åsneset (c 1712 - 1786)
De hadde to barn.1,15 Aslak ble født ca. 1704.4
Aslach Thoresøn var kreditor ved skiftet etter Endre Toresson og Marit Olsdotter på Steinsvoll den 20. juni 1742: 4 daler i lånte penger, og 1 ort 12 skilling for sild.5

Aslak fikk trolig barn med Anne Larsdotter i Breivika ca. 1744. Aslak Toresson på Bjørbakken ble stevnet til tinget 4. juli det året for leiermål, og Lars Andersson i Breivika møtte på Annes vegne. De vedgikk forseelsen og ble bøtelagt henholdsvis 12 og 6 daler.6,7
Aslak giftet seg med Ingebjørg Knutsdotter.1,2
Han og Ingebjørg bodde trolig på Bjørbakken, Eresfjord, i 1758.8
Han og Ingebjørg var husfolk i Åsneset, Øverås, Eresfjord, i 1762.2

Aslak døde i 1784 på Øverås, Eresfjord, som husmann.1,4 Han ble jordfestet den 12. september 1784 på Eresfjord kyrkjegard.4 Det ble holdt skifte etter ham den 3. oktober 1785. Kreditor: Bård Persson på Åse. Arvinger: Ingebjørg Knutsdotter o.a. Verger: Arne Steffensson på Øverås o.a. Huset ble taksert til 20 daler. Aktiva: 38 daler 1 ort 14 skilling. Passiva: 6–0–22. Arv: 32–0–16.1

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (VI, 1983) var Aslak Toresson i Åsneset sønn av Tore Knutsson på Øverås og Guri Persdotter (ca. 1703–93), men det er åpenbart ikke riktig. Hun kaltes dessuten Åsen ved jordfestelsen, ikke Åse.9,10,11


I Gards- og ættesoge for Nesset (VI, 1990) er Tore Knutsson på Øverås sammenblandet med Aslak Toresson i Åsneset. Dette skyldes trolig rot i 1983-utgaven av bindet.12,13,14

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 187 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670768
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 186. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041036
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a.
 4. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 166 a, 14. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640210
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 173 a–175 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650190
 6. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 110 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400568
 7. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 111 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400568
 8. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 184 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650665
 9. [S1563] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1983): s. 267. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017092726003?page=270
 10. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 432 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660458
 11. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 197 a, 15. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640241
 12. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 316. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026?page=317
 13. [S1563] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1983): s. 267. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017092726003?page=270
 14. [S1563] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1983): s. 268. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017092726003?page=271
 15. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 405. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026?page=406

Bergsvein Toresson på Utbogge1

M, #8281, ( - ca. 1743)
Far*Tore Eriksson i Eikesdal1 (o 1658 - )

Familie

Kari Andersdotter på Bogge (c 1679 - 1767)
De hadde ikke barn.1 Annet navn: Bergsvein Toresson i Eikesdal.
Bergsvein giftet seg med Kari Andersdotter.1
Han og Kari var brukere på Nedre, Utbogge, Eresfjord, i 1730.2

Bergsvein døde ca. 1743 på Utbogge, Eresfjord.1 Det ble holdt skifte etter ham den 10. april 1744. Kreditorer: Klaus Breier Lund, Bård Aslaksson på Reiten, Ola Ivarsson på Tjelle, Brit Gunnarsdotter på Reiten og Bård Bjørnsson i Fredsvik o.a. Arvinger: Kari Andersdotter, Erik Toresson på Nauste, Elling Toresson i Eikesdal, Kari Toresdotter, Brit Toresdotter, Mari Toresdotter og Ildri Toresdotter. I boet var mange dyr samt huspostill, salmebok og 2 pund 12 merker i Utbogge. Aktiva: 78 daler 3 ort 4 skilling. Passiva: 19–3–19. Arv: 58–3–9.3,4

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 338 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650356
 2. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 18.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 338 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650356
 4. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 202 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650463

Siri Toresdotter på Horne1

K, #8282, (omkr. 1713 - 1789)
Far*Tore Aslaksson på Bjørbakken1,2,3 (c 1675 - f 1755)
Mor*Guri Gunnarsdotter på Bjørbakken2,3
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Tølløv Jonsson på Horne (c 1705 - 1791)
De hadde seks barn.2 
BarnAnnet navn: Siri Toresdotter på Bjørbakken.2
Siri ble født omkr. 1713 på Bjørbakken, Eresfjord.4
Siri giftet seg med Tølløv Jonsson på Finnset.2,5
Hun og Tølløv var brukere i Deraustgarden, Horne, Eresfjord, fra 1740 til 1779.4

Siri døde i 1789 på Horne, Eresfjord.2

     Navnet hennes ble skrevet Sigri Thores Datter Haande i 1755.1

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a.
 2. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 54.
 3. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 275.
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 54 & 55.
 5. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 290 & 291.
 6. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 55.

Ingrid Toresdotter1

K, #8283, ( - før 1755)
Mor*Randi Arnesdotter på Nerås1Hun giftet seg med en Jon.1


Ingrid døde før 1755.1

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a.

Lars Jonsson på Fagersletta1,2,3,4

M, #8284, ( - 1766)
Mor*Ingrid Toresdotter5 ( - f 1755)

Familie 1

De hadde ikke barn.6 

Familie 2

Lisbet Persdotter på Fagersletta ( - c 1747)
De hadde ikke barn.9,6 

Familie 3

Ingrid Olsdotter på Fagersletta ( - 1780)
De hadde fire barn.12,14 
BarnLars giftet seg med en uregistrert person.6
Han var bruker på Fagersletta, Eresfjord, i 1729.7,6 Han var vurderingsmann i Eresfjord i 1729.7
Han var debitor ved skiftet etter Endre Toresson og Marit Olsdotter på Steinsvoll den 20. juni 1742: 1 daler.8

Lars giftet seg med Lisbet Persdotter.9,6
Det ble holdt skifte etter Lisbet Persdotter på Fagersletta den 23. april 1748. Enkemannen Lars frasa seg sin del av boet til fordel for Lisbets arvinger. I boet var 9 daler 1 ort i rede penger. Aktiva: 29 daler 1 ort 21 skilling. Passiva: 2–3–8.10

Lars giftet seg med Ingrid Olsdotter på Øverås.11,12
Han var verge for Gjertrud Jonsdotter i 1755.5
Han var forlover for Jon Tostensson på Øverås og Brit Toresdotter på Setra, som ble trolovet den 31. juli 1757 i Eresfjord kyrkje.13

I manntallet av 1762 står han og Ingrid som selveiere på Fagersletta. Ingebjørg Jonsdotter var også der. Etter hans død drev hun videre.11,12
Han hadde Gjertrud Jonsdotter i tjeneste i 1762.11
Han var forlover for Jon Ivarsson på Bogge og Randi Toresdotter på Syltebø, som ble trolovet den 6. mai 1764 i Eresfjord kyrkje.2


Lars døde i 1766 på Fagersletta.4,12 Han ble jordfestet den 20. mai 1766 på Eresfjord kyrkjegard.4

     Navnet hans ble skrevet Lars Fagersleth i 1748.9

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 368 b.
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 37 b.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 174 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650191
 4. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 47 a.
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a.
 6. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 265.
 7. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 601 b.
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 173 a–175 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650190
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 498 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650517
 10. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 498 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650517
 11. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 178. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041035
 12. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 266.
 13. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 2 b, 8. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640046
 14. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478

Ingebjørg Jonsdotter på Rød1,2

K, #8285, ( - 1766)
Mor*Ingrid Toresdotter1 ( - f 1755)

Familie

Per Jonsson på Rød (c 1688 - c 1755)
De hadde ikke barn.7 Ingebjørg giftet seg med Per Jonsson på Rød.2,1
Hun bodde på Rød, Nesset, i 1755.1
Hun var arving ved skiftet etter Per Jonsson på Rød den 30. juni 1755: 19 daler 3 ort 12 skilling.3
I manntallet av 1762 står Ingebor Jonsdr hos Lars Jonsson og Ingrid Olsdotter på Fagersletta, Eresfjord.4,5

Ingebjørg døde kanskje i 1766 på Fagersletta.6 Hun ble kanskje jordfestet den 20. mai 1766 på Eresfjord kyrkjegard.6

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a.
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 373 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650971
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 373 b–374 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650971
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 178. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041035
 5. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 266.
 6. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 47 a.
 7. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 406.

Gjertrud Jonsdotter på Fagersletta1,2

K, #8286, (ca. 1705 - 1775)
Mor*Ingrid Toresdotter3 ( - f 1755)Gjertrud ble født ca. 1705.1
Hun var myndling av Lars Jonsson på Fagersletta i 1755.3
Gjertrud tjente hos Lars Jonsson på Fagersletta, Eresfjord, i 1762.2
     Gjertrud døde ugift i 1775 på Fagersletta, som almissemenneske.1

Kilder/noter

 1. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 266.
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 178. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041035
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a.

Marit Toresdotter på Horne1

K, #8287, ( - før 1755)
Mor*Randi Arnesdotter på Nerås1Marit giftet seg med Knut Nilsson på Horne.1,2 Marit Toresdotter på Horne og Knut var brukere i Derutgarden, Horne, Eresfjord, fra 1714 til etter 1730.2

Marit døde før 1755.1

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a.
 2. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 81.

Knut Nilsson på Horne1,2

M, #8288
Far*Nils Olsson på Horne3 (c 1628 - )Knut giftet seg med Marit Toresdotter.4,1 Knut Nilsson på Horne og Marit var brukere i Derutgarden, Horne, Eresfjord, fra 1714 til etter 1730.1 Knut Nilsson på Horne fikk bygselseddel på 1 våg 20 merker i Derutgarden fra Georg Christian von Schultz den 18. desember 1714. Seddelen ble tinglyst først 19. oktober 1720.2

Kilder/noter

 1. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 81.
 2. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 153 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390619
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 80.
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a.

Aslak Knutsson på Moen1

M, #8289, (ca. 1714 - 1778)
Far*Knut Nilsson på Horne2
Mor*Marit Toresdotter på Horne3 ( - f 1755)Aslak ble født ca. 1714.2
Han bodde på Horne, Eresfjord, i 1755.3
Annet navn: Aslak Knutsson på Horne, nevnt 1755.3
Han bodde på Moen, Eresfjord, i 1769.1
Han var kreditor ved skiftet etter Aslak Knutsson på Solhjell den 27. november 1769: 4 daler 20 skilling, hvorav han fikk 2 daler 1 ort 10 skilling.4


Aslak døde ugift i 1778 på Moen.2

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 525 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660555
 2. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 81.
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a.
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 524 b–525 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660555

Endre Knutsson på Horne1,2

M, #8290, ( - ca. 1749)
Far*Knut Nilsson på Horne3
Mor*Marit Toresdotter på Horne2 ( - f 1755)Endre giftet seg med Marit Andersdotter på Moen.3
Han og Marit var brukere i Derutgarden, Horne, Eresfjord, fra før 1741.3
Han var verge for Gjertrud Jørnsdotter i 1742.1


Endre døde ca. 1749 på Horne, Eresfjord.3

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 180 b.
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a.
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 81.

Knut Endresson på Horne1,2

M, #8291, (ca. 1735 - 1785)
Far*Endre Knutsson på Horne2 ( - c 1749)
Mor*Marit Andersdotter på Horne3 (c 1705 - 1761)

Familie 1

Mari Toresdotter i Utigard (c 1712 - 1780)
De hadde ikke barn.5 

Familie 2

Marit Aslaksdotter på Horne (c 1749 - 1801)
De hadde ett barn.5 Knut ble født ca. 1735.2
Han var bruker i Derutgarden, Horne, Eresfjord, fra 1759 til 1781.4
Knut giftet seg i 1761 med Mari Toresdotter i Utigard.5
Han var debitor ved skiftet etter Ola Toresson på Bjørbakken den 11. juli 1763: 4 daler.6

Knut Endresson på Horne solgte i Utigard (bnr. 3), Eikesdal, Eresfjord, i 1775 til Ola Trondsson i Eikesdal. Ola fikk skjøte på 1 våg 2 pund 6 merker, hvorav han allerede eide 1 våg 18 merker.7
Knut giftet seg i 1783 med Marit Aslaksdotter på Solhjell.5

Knut døde i 1785 på Horne, Eresfjord.5

     Navnet hans ble skrevet Knud Endresøn Haande i 1763.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 135 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660154
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a.
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 81.
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 82 & 83.
 5. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 82.
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 135 a–136 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660154
 7. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 90.

Marit Endresdotter på Stubøen1

K, #8292, (ca. 1736 - )
Far*Endre Knutsson på Horne2 ( - c 1749)
Mor*Marit Andersdotter på Horne1 (c 1705 - 1761)

Familie

Jon Jonsson på Stubøen (c 1722 - 1788)
De hadde ikke barn.3 Annet navn: Marit Endresdotter på Horne.2
Marit ble født ca. 1736.2
Marit giftet seg i 1758 med Jon Jonsson på Stubøen.1 Marit var kårkone i Deroppgarden, Stubøen, Nesset, fra 1788.3

Kilder/noter

 1. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 81.
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a.
 3. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 280. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002?page=283

Kari Endresdotter på Eikesdalssetra1

K, #8293, (ca. 1739 - 1813)
Far*Endre Knutsson på Horne2 ( - c 1749)
Mor*Marit Andersdotter på Horne3 (c 1705 - 1761)

Familie 1

Jon Knutsson på Eikesdalssetra (c 1737 - 1777)
De hadde fem barn.1 

Familie 2

De hadde tre barn.4 Annet navn: Kari Endresdotter på Horne.2
Kari ble født ca. 1739.3
Hun var myndling av Aslak Bjørnsson på Ljørvoll i 1755.2

Kari giftet seg i 1766 med Jon Knutsson på Eikesdalssetra.1
Kari giftet seg i 1779 med en uregistrert person.4
Hun var selveier på bnr. 4, Setra, Eresfjord, til 1789.4
Annet navn: Kari Endresdotter på Solbjøra.5
Hun var bruker på Austre Solbjøra, Solbjøra, Nesset, fra 1792 til 1810.5,6

Kari døde i 1813 på Solbjøra, Nesset, som kårkone.1,5

Kilder/noter

 1. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 266. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012#269
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a.
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 81.
 4. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 267. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012#270
 5. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 255. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#258
 6. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 254. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#257

Randi Endresdotter på Horne1,2,3

K, #8294, (ca. 1743 - 30. november 1821)
Far*Endre Knutsson på Horne2 ( - c 1749)
Mor*Marit Andersdotter på Horne4 (c 1705 - 1761)

Familie 1

Tore Trondsson på Horne (c 1748 - )
Barn

Familie 2

De hadde ikke barn.3 Randi ble født ca. 1743 på Horne, Eresfjord.2 Randi tjente hos Ingrid Knutsdotter på Moen på Moen, Eresfjord, i 1762.5
Hun var fadder ved dåpen til Brit Toresdotter på Solhjell den 2. februar 1777 i Eresfjord kyrkje.1

Randi giftet seg den 20. mai 1781 med Tore Trondsson på Horne. De hadde tre barn.3
Randi giftet seg i 1791 med en uregistrert person.3

Randi døde den 30. november 1821 på Horne.3

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 131 a, 1777. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640174
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a.
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 83.
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 81.
 5. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, s. 23, nr. 194.

Marit Knutsdotter på Ljørvoll1

K, #8295, ( - ca. 1746)
Far*Knut Nilsson på Horne2
Mor*Marit Toresdotter på Horne3 ( - f 1755)Annet navn: Marit Knutsdotter på Horne.1,3
Marit giftet seg med Aslak Bjørnsson på Ljørvoll.1

Marit døde ca. 1746 på Ljørvoll, Eresfjord.4

Kilder/noter

 1. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 143.
 2. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 81.
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a.
 4. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 144.

Aslak Bjørnsson på Ljørvoll1,2,3,4

M, #8296, (ca. 1698 - 1760)
Far*Bjørn Ellingsson på Ljørvoll2,4 (o 1666 - c 1721)
Mor*Marit Aslaksdotter på Ljørvoll5,3,4 ( - f 1743)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 2

Siri Ingebrigtsdotter på Ljørvoll (c 1724 - 1784)
De hadde ett barn.6 Aslak ble født ca. 1698 på Ljørvoll, Eresfjord.2,4 I manntallet av 1701 står Aslak Bjørnsson hos Bjørn Ellingsson på Vestre Ljørvoll, Ljørvoll, Eresfjord.2,4
Aslak giftet seg med Marit Knutsdotter på Horne.4
Han var bruker på Vestre Ljørvoll fra 1733 til 1760.4
Han var arving ved skiftet etter Ingebjørg Aslaksdotter på Setra den 29. mai 1743.5
Han var verge for Kari Endresdotter på Horne i 1755.1

Aslak giftet seg med Siri Ingebrigtsdotter på Bergset.4

Aslak døde i 1760 på Ljørvoll.4

     Navnet hans ble skrevet Aslach Biørnsen Leervold i 1755.1

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a.
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 227.
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 523 b.
 4. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 143.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 262 b.
 6. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 144. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026#145

Bjørn Aslaksson på Ljørvoll1

M, #8297, (ca. 1743 - 1765)
Far*Aslak Bjørnsson på Ljørvoll1,2 (c 1698 - 1760)
Mor*Marit Knutsdotter på Ljørvoll1 ( - c 1746)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megBjørn ble født ca. 1743 på Ljørvoll, Eresfjord.1

Bjørn døde i 1765.2

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a.
 2. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 143.

Elling Aslaksson i Brekka1,2

M, #8298, (ca. 1745 - 2. februar 1812)
Far*Aslak Bjørnsson på Ljørvoll3,4 (c 1698 - 1760)
Mor*Marit Knutsdotter på Ljørvoll3 ( - c 1746)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Brit Andersdotter i Brekka (c 1746 - 1814)Annet navn: Elling Aslaksson på Ljørvoll.3
Elling ble født ca. 1745 på Ljørvoll, Eresfjord.3,2
Elling giftet seg den 11. januar 1773 med Brit Andersdotter i Brekka.1,2,5
Han og Brit var brukere i Brekka, Meland, Vistdal, fra 1773. Brit eide gården sammen med barna fra første ekteskap. Sønnen Anders fikk skjøte i 1798, men Elling og Brit stod fremdeles som brukere i 1801.5,6,2
Annet navn: Elling Aslaksson på Meland, nevnt 1788.7
Han var kreditor ved skiftet etter Jon Nilsson på Nerland den 14. februar 1788: 12 skilling.8


Elling døde den 2. februar 1812 i Brekka.5

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 197 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670200
 2. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 361 b, Meeland. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670228
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a.
 4. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 143.
 5. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 172.
 6. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 173.
 7. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 331 a, nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670913
 8. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b–331 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912

Marit Aslaksdotter på Ljørvoll1,2

K, #8299, (ca. 1733 - )
Far*Aslak Bjørnsson på Ljørvoll2 (c 1698 - 1760)
Mor*Marit Knutsdotter på Ljørvoll2 ( - c 1746)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megMarit ble født ca. 1733.2
Hun var fadder ved dåpen til Magrete Larsdotter på Åse den 1. mars 1760 i Eresfjord kyrkje.1

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 18 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16036&idx_id=16036&uid=ny&idx_side=-18
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a.

Randi Aslaksdotter på Ljørvoll1

K, #8300, (ca. 1737 - )
Far*Aslak Bjørnsson på Ljørvoll1,2 (c 1698 - 1760)
Mor*Marit Knutsdotter på Ljørvoll1 ( - c 1746)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megRandi ble født ca. 1737 på Ljørvoll, Eresfjord.2
Randi giftet seg i 1764 med en uregistrert person.2

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a.
 2. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 143.