Anna Vilhelmine Peterssen1,2

K, #8001, (ca. 1800 - etter 1865)
Far*Erik Peterssen3,1

Familie

Jakob Jenssen Lund (c 1792 - 1861)     Anna Vilhelmine ble født ca. 1800 i Trondheim.1,2 Hun ble vaksinert mot kopper.1
Anna Vilhelmine giftet seg den 18. november 1821 i Vår Frue kirke, Trondheim, med Jakob Jenssen Lund (forlovere: Erik Peterssen og Lars Øyen). De hadde minst to barn.2,1,4 Anna Wilhelmine Elise Lund var trolig oppkalt etter henne. Hennes navn som gift var Lund, nevnt 1865.4 Anna Vilhelmine bodde i Dronningens gate 86, Trondheim, i 1865.4

Kilder/noter

 1. [S900] Trondheim, Vår Frue mini. 1821–40: s. 273, nr. 38.
 2. [S899] Trondheim, Vår Frue klok. 1815–32: fol. 201 a, nr. 38.
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Tronhiem, 6te Rode, Nordre Gade, Hus/23.
 4. [S195] Ft. 1865 (db): Trondhjem, Dronningensgade, 86.

Erik Peterssen1

M, #8002

Familie

Barn
Skarpretter Peterssens signatur i 1821 (foto fra Vår Frue ministerialbok 1821–40)     Erik Peterssen var skarpretter i 1821.1,2
Han var forlover for Jakob Jenssen Lund og Anna Vilhelmine Peterssen, som giftet seg den 18. november 1821 i Vår Frue kirke, Trondheim.1,2,3

Kilder/noter

 1. [S899] Trondheim, Vår Frue klok. 1815–32: fol. 201 a, nr. 38.
 2. [S900] Trondheim, Vår Frue mini. 1821–40: s. 273, nr. 38.
 3. [S195] Ft. 1865 (db): Trondhjem, Dronningensgade, 86.
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Tronhiem, 6te Rode, Nordre Gade, Hus/23.

Lars Øyen1,2

M, #8003     Lars Øyen var bakermester i 1821.2
Han var forlover for Jakob Jenssen Lund og Anna Vilhelmine Peterssen, som giftet seg den 18. november 1821 i Vår Frue kirke, Trondheim.2,1,3

Kilder/noter

 1. [S900] Trondheim, Vår Frue mini. 1821–40: s. 273, nr. 38.
 2. [S899] Trondheim, Vår Frue klok. 1815–32: fol. 201 a, nr. 38.
 3. [S195] Ft. 1865 (db): Trondhjem, Dronningensgade, 86.

Erling Aune1

M, #8004, (7. mai 1925 - 6. juli 1992)
Far*Annar Olaf Aune1 (1880 - 1949)
Mor*Randi Langlo1 (1892 - 1960)

Familie

Barn     Erling ble født den 7. mai 1925 i Trondheim.1,2 Han ble døpt den 28. juni 1925 i Vår Frue kirke, Trondheim. Faddere: Annar Olaf Aune og Randi Aune o.a.1 Erling Aune var pottemaker.2

Erling døde den 6. juli 1992.2 Han ble gravlagt på Tilfredshet kirkegård, Trondheim.2
Erling Aunes gravmonument (foto fra Gravminner i Norge

Kilder/noter

 1. [S902] Trondheim, Vår Frue klok. 1919–39: s. 39, nr. 11.
 2. [S497] Gravminner i Norge: id 3253940.
 3. [S881] Elin Aunes Pottemakeri.

Ivar Olav Aune1,2

M, #8005, (29. desember 1926 - 1987)
Far*Annar Olaf Aune1 (1880 - 1949)
Mor*Randi Langlo1 (1892 - 1960)     Ivar Olav ble født den 29. desember 1926 i Trondheim.1,2 Han ble døpt den 13. mars 1927 i Vår Frue kirke, Trondheim. Faddere: Annar Olaf Aune o.a., og trolig Sofie Andrea Marie Lund.1 Ivar Olav Aune var keramiker.3 Ivar døde i 1987.2 Han ble gravlagt den 12. mai 1987 på Havstein kirkegård, Trondheim.2

Kilder/noter

 1. [S902] Trondheim, Vår Frue klok. 1919–39: s. 48, nr. 6.
 2. [S497] Gravminner i Norge: id 808705.
 3. [S881] Elin Aunes Pottemakeri.

Elin Aune1,2

K, #8006
Far*Erling Aune2 (1925 - 1992)

Kilder/noter

 1. [S875] «Søk i skattelistene [Ságat]».
 2. [S881] Elin Aunes Pottemakeri.

Ivar Olaus Lund1

M, #8007, (17. september 1817 - )
Far*Jens Lund1 ( - e 1817)
Mor*Anne Ivarsdatter1 ( - e 1817)     Ivar Olaus ble døpt den 10. oktober 1817 i Trondheim domkirke.1

Kilder/noter

 1. [S903] Trondheim, Domkirken mini. 1815–21: s. 98.

Jens Lund1

M, #8008, ( - etter 1817)

Familie

Anne Ivarsdatter ( - e 1817)
Barn     Jens giftet seg med Anne Ivarsdatter.1 Jens Lund var underoffiser i 1817 i 1. trondhjemske infanteriregiment.1 Jens og Anne bodde i Taraldsgårdsveita, Trondheim, i 1817.1

Kilder/noter

 1. [S903] Trondheim, Domkirken mini. 1815–21: s. 98.

Anne Ivarsdatter1

K, #8009, ( - etter 1817)

Familie

Jens Lund ( - e 1817)
Barn     Anne giftet seg med Jens Lund.1 Anne og Jens bodde i Taraldsgårdsveita, Trondheim, i 1817.1

Kilder/noter

 1. [S903] Trondheim, Domkirken mini. 1815–21: s. 98.

Marie Røvig1

K, #8010, (1879 - )     Marie ble født i 1879 i Bolsøy.1 Hun bodde midlertidig hos Hans Larsson Nustad på mnr. 202, Kornhagen, Molde, ved folketellingen av 1900. Hennes sedvanlige oppholdssted var i Bolsøy.1 Marie Røvig var sylærling i 1900.1
Hun var fadder ved dåpen til Leif Ragnvald Larsen den 5. mai 1907 i Molde kirke.2,3

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Molde, mnr. 202.
 2. [S905] Molde mini. 1903–17: s. 17.
 3. [S194] Molde klok. 1894–1915: s. 55.

Kurt Olsson i Langelia1,2,3

M, #8011, (ca. 1658 - ca. 1718)

Familie 1

Ingebjørg i Langelia ( - c 1713)
De hadde ikke barn.2 

Familie 2

Ingebjørg Endresdotter i Langelia ( - e 1727)
De hadde ikke barn.1      Kurt ble født ca. 1658.4
Kurt giftet seg med Ingebjørg i Langelia.2 Kurt og Ingebjørg var brukere i Indre Langelia, Ytre Lange, Nesset, i 1701. Ola Pålsson og Pål Asgautsson bodde også der.4 Kurt og Ingebjørg var brukere i Indre Langelia i 1711. 1 daatter (trolig Ingebjørg Pålsdotter) bodde hos dem.3
Han var arving ved skiftet etter Ingebjørg i Langelia den 24. april 1714.2

Kurt giftet seg med Ingebjørg Endresdotter.1 Kurt og Ingebjørg var brukere i Indre Langelia.5

Kurt døde ca. 1718 på Ytre Lange, Nesset.1 Det ble holdt skifte etter ham den 12. april 1719. Kreditorer: Lars Persson på Hanset, Pål Asgautsson, Per Olsson på Lerheim og Ola Pålsson o.a. Arvinger: Ingebjørg Endresdotter, Per Persson og Ola Persson. Boet skyldte blant annet 1 daler 1 ort 16 skilling i landskyld med tredjeårstake for 1718. Aktiva: 50–1–6. Passiva: 22–2–6. Arv: 27–3–0.6

     Navnet hans ble skrevet Kort Langelij i 1711.3

     Brødrene Per Persson på Myklebostad og Ola Persson på Hjellen var slektninger av Kurt Olsson i Langelia.1

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 46 a.
 2. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714, Ræven Otting.
 3. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Ræven Otting. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181183
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 233.
 5. [S979] Nesset XI: s. 330.
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 46 a/b.

Gudrid Brønstad1

K, #8012

Familie

Ole Tangen (1927 - 1990)

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 141.

Eli Ørjarsdotter på Rød1

K, #8013
Far*Ørjar Persson på Lange2,1 (c 1602 - )

Familie 1

Jon Tostensson på Rød (c 1618 - c 1688)
Fem barn levde i 1690.1 
Barn

Familie 2

Jon Knutsson på Rød (c 1653 - f 1712)     Annet navn: Eli Ørjarsdotter på Lange.2,3,4
Eli giftet seg med Jon Tostensson på Rød.1 Ørjar Persson på Lange eide 1 pund (med bygselrett) i Ytterlia, Ytre Lange, Nesset, iallfall fra 1682 til 1688. I 1690 var denne jorden eid av Eli Ørjarsdotter, og hun stod fremdeles som eier i matrikkelen 1712.5,6,3,4 Eli var bruker i Jogarden, Rød, Nesset, i 1688. Skyld: 1 våg 1 pund 12 merker.7,8
Hun var arving ved skiftet etter Jon Tostensson på Rød den 15. april 1690: 67 daler 21 skilling.9

Eli giftet seg med Jon Knutsson.10
Ola Olsson i Ytre Langelia kjøpte 1 pund odelsjord (med bygselrett) i Ytterlia den 16. november 1712 av Per Jonsson på Rød og Knut Larsson på Langset. Selgerne hadde arvet jorden etter Jon Knutsson på Rød (og hans kone, Eli Ørjarsdotter). Skjøtet ble tinglyst 17. juli året etter.11,12

Kilder/noter

 1. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 70 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630075
 2. [S979] Nesset XI: s. 22.
 3. [S1182] Romsdal fogderegnskap 1690–91: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1690. Ræven Otting, Ytterlangeli. https://media.digitalarkivet.no/rk10051202201025
 4. [S1597] Romsdal fogderegnskap 1712: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1712. Ræven-Otting, Ytterlangeli. https://media.digitalarkivet.no/rk10091507271032
 5. [S1414] Romsdal matrikkel 1682: Refuen Otting, ytterlangelj. https://media.digitalarkivet.no/rk20090714370198
 6. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 2, inntektsvedlegg A, matrikkel 1688. Reven Otting, Ytterlangelj. https://media.digitalarkivet.no/rk20110504787842
 7. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 2, inntektsvedlegg A, matrikkel 1688. Erridtzfiords Otting, Røe. https://media.digitalarkivet.no/rk20110504787835
 8. [S253] Nesset I: s. 406.
 9. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 70 a–71 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630075
 10. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 222, Røe. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282124
 11. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 78 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650080
 12. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 78 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650081

Lars Persson Landre1

M, #8014, (ca. 1730 - 1797)
Far*Per Knutsson på Seljevollan3 ( - c 1733)
Mor*Ragnhild Larsdotter på Seljevollan2 (c 1691 - 1742)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Gjertrud Kristoffersdatter Vestnes (c 1701 - 1798)
De hadde ikke barn.1      Lars ble født ca. 1730 på Seljevollan, Veøy.4,5,6,3
Han var arving ved skiftet etter Per Knutsson på Seljevollan den 9. juni 1734: 12 daler 3 ort.7
Han var myndling av Erik Larsson på Landre i 1734.7
Han var arving ved skiftet etter Ragnhild Larsdotter på Seljevollan den 26. oktober 1742: 25 daler 3 ort 8 skilling. Han fordret også 4–1–12 i resterende farsarv.8

Annet navn: Lars Persson på Seljevollan, nevnt 1749.9,5,2 Lars Persson på Seljevollan ble konfirmert den 16. november 1749 i Veøy kirke.9 Han ble innrullert i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1754. Han var innsatt i stedet for Lars Eriksson på Landre, som da ble dimittert. Lars Persson var grenader i 1756, men ble fritatt i 1762 grunnet en utvekst på høyre kne. I 1765 var han ugift og bodde i Bolsøy prestegjeld (uten egen gård eller plass).5,6 Bastian Erikssen, Sivert Olsson, Per Eriksson, Lars Persson, Jesper Sjurdssen og Anne Margrete Larsdatter tjente hos John Ord på mnr. 17, utpå Gata, Molde, i 1764.10
Lars giftet seg ca. 1769 med Gjertrud Kristoffersdatter på Sanden.1,11,12
Annet navn: Lars Persson på Sanden, nevnt fra 1769 til 1798.13,14,11 Lars og Gjertrud bodde på mnr. 19, Sanden, Molde, i 1769. De var fremdeles der i 1789 og bodde på Sanden resten av livet.11,12,15,13,16
Han var kreditor ved skiftet etter Knut Timannsson den 28. september 1769 i Molde: 4 daler.17,11
Han var forlover for Boye Larssen på Molde og Unni Rasmusdotter på Kristisetra, som ble trolovet den 20. oktober 1785 i Veøy kirke.14
Lars Persson var daglønner i 1789. Han skulle etter muntlig angivelse svare 24 skilling i formuesskatt (½ pst.)18,15 Lars Pedersen var vurderingsmann i Molde i 1792.19

Lars døde i 1797 i Molde, som husmann. Den 20. september ble det betalt 1 daler 1 ort til kirken for begravelsen.20,4,1 Han ble jordfestet den 22. september 1797.4 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 2. februar 1798 i Molde. Bortsett fra enka var hans eneste arving Farbroderen Lars Larsen Landre. Denne personen er ikke funnet, men det kan ha vært feil for morbrorsønnen Lars Eriksson på Landre. Boet var uansett fallitt.21

Kilder/noter

 1. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 263 b.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 220 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650237
 3. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 269. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#270
 4. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 23 b.
 5. [S1478] Fannåttingske mønstringsrulle 1756: nr. 9. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110700383
 6. [S1477] Fannåttingske hovedlegdsrulle 1765: nr. 76. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110700672
 7. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1734, Ræven otting, 9. juni.
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 220 a–221 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650237
 9. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 525. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660468
 10. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa Gaden. https://media.digitalarkivet.no/rk10041112212086
 11. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 592.
 12. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 140 b, mnr. 23. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/144/
 13. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 264 a.
 14. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 294. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670076
 15. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 4, mnr. 21. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/69/
 16. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 84 b.
 17. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 591.
 18. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, generalekstrakt, mnr. 21. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/61/
 19. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 172 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/173/
 20. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 83 b.
 21. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 263 b–264 b.

Kristoffer Jonsson på Sundli1

M, #8015
Far*Jon Jonsson1,2 ( - e 1657)
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

Han hadde iallfall fire barn.1 
Barn     
Bilde av familien til herr Jon Jonsson på tavle forært til Orkdal kirke i 1634 (foto: Gisle Sandberg, Geni)

Kristoffer giftet seg med en uregistrert person. Han var lensmann i Orkdal.2 Kristoffer var selveier på Sundli, Orkdal.1

Kilder/noter

 1. [S907] Orkdalsboka 3-1: s. 109.
 2. [S1401] Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge: s. 171. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015112708072#176

Melkior Augustinusson1

M, #8016, ( - 2. mars 1707)
Far*Augustinus Jensson2 ( - 1656 / 1657)
Mor*Elisabet Mikkelsdotter2 ( - 1683)
3-menning 10 ganger forskjøvet til meg     Han var trolig oppkalt etter Melkior Jakobsson. Melkior Augustinusson var sogneprest i Meldal fra 28. juli 1680 til sin død.3
Han omtalte Sten Hansson: vir simplex et probus, ad doctrinam et mores prisci ævi compositus.4 Melkior Augustinusson var prost i Dalene prosti fra 20. januar 1693 til sin død.5

Melkior døde den 2. mars 1707 i Meldal.3

Kilder/noter

 1. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 152.
 2. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 63.
 3. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 153.
 4. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 200.
 5. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 94 & 153.

Ida Jonsdotter1,2

K, #8017
Far*Jon Jonsson3,4,2 ( - e 1657)
Mor-?*Kirsten Olsdotter; trolig
Søster av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

Morten Knutsson ( - c 1693)
Barn     
Bilde av familien til herr Jon Jonsson på tavle forært til Orkdal kirke i 1634 (foto: Gisle Sandberg, Geni)

Ida giftet seg med Morten Knutsson. De hadde fire barn.4,5 Ida og Morten bodde på Hov, Orkdal.4

Kilder/noter

 1. Eller Jødda.
 2. [S907] Orkdalsboka 3-1: s. 109.
 3. [S1401] Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge: s. 171. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015112708072#176
 4. [S257] Embetsmenn Midt-Norge 1536–1660: s. 103.
 5. [S907] Orkdalsboka 3-1: s. 28 & 109.
 6. [S907] Orkdalsboka 3-1: s. 28.
 7. [S907] Orkdalsboka 3-1: s. 109 & 362.

Morten Knutsson1

M, #8018, ( - ca. 1693)     Morten Knutsson var sorenskriver i Orkdal og Gauldal i 1636.2,1
Morten giftet seg med Ida Jonsdotter. De hadde fire barn.2,3 Morten og Ida bodde på Hov, Orkdal.2

Morten døde ca. 1693 i Orkdal.2 Det ble holdt skifte etter ham den 3. november 1693.2

Kilder/noter

 1. [S907] Orkdalsboka 3-1: s. 109.
 2. [S257] Embetsmenn Midt-Norge 1536–1660: s. 103.
 3. [S907] Orkdalsboka 3-1: s. 28 & 109.
 4. [S907] Orkdalsboka 3-1: s. 28.
 5. [S907] Orkdalsboka 3-1: s. 109 & 362.

Jon Mortensson på Moe1

M, #8019, (ca. 1658 - 1726)
Far*Morten Knutsson2,3 ( - c 1693)
Mor*Ida Jonsdotter2,3
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

De hadde fler barn.1 
Barn     Jon ble født ca. 1658.1
Jon giftet seg med en uregistrert person. Han var lensmann i Orkdal.1 Jon var selveier på Moe, Orkdal.4

Jon døde i 1726.1

Kilder/noter

 1. [S907] Orkdalsboka 3-1: s. 109.
 2. [S907] Orkdalsboka 3-1: s. 109 & 362.
 3. [S257] Embetsmenn Midt-Norge 1536–1660: s. 103.
 4. [S907] Orkdalsboka 3-1: s. 109 & 363.
 5. [S1402] «Klokkarar/kyrkjesongarar»: s. 119. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112101023#120

Anders Jonsson på Nyhus1

M, #8020, (ca. 1688 - 1765)
Far*Jon Mortensson på Moe2,3 (c 1658 - 1726)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Han var gift tre ganger og hadde 23 barn.4      Annet navn: Anders Jonsson på Moe.3
Anders ble født ca. 1688.1 Anders bodde på Nyhus, Orkdal.1 Han var klokker i Orkdal fra 1715 til 1765. Sognepresten fant ham dog uskikket til å være lærer.3,4,1,5
Han ble kalt Anders klokker, nevnt 1718.5
Han var kreditor ved skiftet etter Nils Stensson den 31. mars 1718: 1 ort 8 skilling.6


Anders døde i 1765.1

Kilder/noter

 1. [S907] Orkdalsboka 3-1: s. 109.
 2. [S907] Orkdalsboka 3-1: s. 109 & 363.
 3. [S1402] «Klokkarar/kyrkjesongarar»: s. 119. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112101023#120
 4. [S1402] «Klokkarar/kyrkjesongarar»: s. 120. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112101023#121
 5. [S755] Strinda og Selbu skifteprotokoll 1718–23: fol. 11 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24735/14/
 6. [S755] Strinda og Selbu skifteprotokoll 1718–23: fol. 11 a–12 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24735/13/

Mikal Jonsson på Aune1,2,3,4

M, #8021, (ca. 1676 - omkring 1769)

Familie

Den 10. april 1730 og 10. februar 1737 ble hun introdusert i Svorkmo kirke etter barnefødsler.6,9 
Barn     Mikal ble født ca. 1676.1 Mikal var bruker på Aunet, Orkdal, iallfall fra 1723 til 1765. I 1762 holdt gården fire skattepliktige personer og én fattig.1,5
Mikal giftet seg med en uregistrert person.6
Mikal Jonsson på Aune (titulert ærlig dannemann) var verge for Mari Hallvorsdotter og Solla Hallvorsdotter i Damli i 1744.2

Mikal Jonsson på Aune var kreditor ved skiftet etter Hallvor Larsson den 22. september 1744 i Damli, Orkdal: 2 daler i lånte penger, som han fikk utlagt i gjenstander.7
Han var fadder ved dåpen til Malene Olsdotter den 20. april 1755 i Svorkmo kirke, Orkdal.4


Mikal døde omkring 1769 i et fôrhus på Grø, Orkdal.1

     Navnet hans ble skrevet Michel Eune i 1755.4

Kilder/noter

 1. [S907] Orkdalsboka 3-1: s. 264.
 2. [S1045] Orkdal skifteprotokoll 1742–57: fol. 55 a.
 3. [S1046] Svorkmo mini. 1730–55: s. 143. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16191&idx_id=16191&uid=ny&idx_side=-73
 4. [S1046] Svorkmo mini. 1730–55: s. 459.
 5. [S1050] Orkdal og Gauldal ekstraskatt 1762–65: 1762, A, mnr. 65.
 6. [S1046] Svorkmo mini. 1730–55: s. 7. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16191&idx_id=16191&uid=ny&idx_side=-5
 7. [S1045] Orkdal skifteprotokoll 1742–57: fol. 54 b.
 8. [S1046] Svorkmo mini. 1730–55: s. 3. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16191&idx_id=16191&uid=ny&idx_side=-3
 9. [S1046] Svorkmo mini. 1730–55: s. 146. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16191&idx_id=16191&uid=ny&idx_side=-75

Knut Mortensson1

M, #8022, ( - før 1693)
Far*Morten Knutsson1 ( - c 1693)
Mor*Ida Jonsdotter1
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg     Knut døde før 1693.1

Kilder/noter

 1. [S257] Embetsmenn Midt-Norge 1536–1660: s. 103.

Dorte Mortensdotter

K, #8023, ( - etter 1693)
Far*Morten Knutsson1 ( - c 1693)
Mor*Ida Jonsdotter1
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg     Dorte døde etter 1693.1

Kilder/noter

 1. [S257] Embetsmenn Midt-Norge 1536–1660: s. 103.

Kirsten Mortensdotter på Hov1

K, #8024, ( - 1691)
Far*Morten Knutsson1,2 ( - c 1693)
Mor*Ida Jonsdotter1,2
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg     Kirsten giftet seg med en uregistrert person. De hadde fem barn sammen.1
Kirsten giftet seg med en uregistrert person. De hadde ett barn sammen.1

Kirsten døde i 1691 på Hov, Orkdal.1 Hun ble gravlagt i 1691 i Orkdal kirke. Det ble da betalt for gravstedet.1 Det ble holdt skifte etter henne i 1691 på Hov.1

Kilder/noter

 1. [S907] Orkdalsboka 3-1: s. 28.
 2. [S257] Embetsmenn Midt-Norge 1536–1660: s. 103.

Ola Eriksson Sylte1,2,3

M, #8025, (1728 - ca. 1782)
Far-?*Erik Olsson på Kyrkjesylte (c 1699 - 1743); trolig4
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Synnøv Nilsdotter på Lindset (1739 - c 1780)
De hadde fem barn.8 
Barn     Ola ble døpt den 1. august 1728 i Tresfjord kyrkje av Erik Pedersson Lekanger.4 Ola Eriksson Sylte var korporal i 1759.2
Ola trolovet seg den 9. desember 1759 med Synnøv Nilsdotter. Forlovere: Lars Arvesson på Mek og Lars Larsson Bjørset.2
Ola giftet seg den 3. januar 1760 i Bolsøy med Synnøv Nilsdotter.2,3 Ola Eriksson Sylte var lensmann i Vågøy fra 1760. Han virket fremdeles i 1775.3,5,1 Ola og Synnøv var brukere på Lindset ytre, Vågøy, i 1760. De hadde bruket resten av livet.3
Han var vurderingsmann ved skiftet etter Ingebrigt Knutsson på Remma den 29. oktober 1761.6
Han var vurderingsmann ved skiftet etter Rasmus Jonsson på Gammelsetra den 20. august 1776.7


Ola døde ca. 1782 på Lindset ytre.3

Ifølge Bygdebok for Fræna (IV) var Ola Eriksson Sylte sønn av Erik Andersson og Marit Andersdotter (som bodde på Sørsylte og Vestnes), men dette stemmer ikke.3

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 106 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670109
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 1 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-3
 3. [S908] Fræna bygdebok IV: s. 141.
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 96.
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 404 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/430/
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 33 b.
 7. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 260 b–262 b.
 8. [S908] Fræna bygdebok IV: s. 143.

Josefine Tangen1

K, #8026, (26. juli 1919 - 26. desember 1979)
Far*Martin Kristian Tangen1 (1893 - 1964)
Mor*Karen Anna Jonsdotter Aukratangen1 (1887 - 1974)
3-menning 2 ganger forskjøvet til meg     Josefine ble født den 26. juli 1919.1

Josefine døde den 26. desember 1979.2

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 141.
 2. [S235] Bygdebok for Aukra III: s. 172.

Gunnhild på Tollefsrud1

K, #8027
9. tippoldemor til meg

Familie

Ola Jonsson på Tollefsrud ( - f 1641)
Hun var enke i 1641. De hadde trolig to sønner.1 
Barn     Gunnhild giftet seg med Ola Jonsson på Tollefsrud.1

Kilder/noter

 1. [S910] Sør-Aurdal C: s. 211.

Siri Hansdotter på Haugsrud

K, #8028, ( - etter 1703)

Familie

Ola Gulbrandsson på Haugsrud (c 1635 - 1709)     Annet navn: Siri Hansdotter i Vasslia.1
Siri giftet seg med Ola Gulbrandsson på Haugsrud. De hadde sju barn sammen.1

Siri døde etter 1703.1

Kilder/noter

 1. [S910] Sør-Aurdal C: s. 274.

Mattias Størkersson på Velta1

M, #8029, (august 1817 - 19. juni 1861)

Familie

Petrine Bertelsdotter Raknes (1815 - 1897)
De hadde fire barn.2 
Barn     Mattias ble født i august 1817.1
Mattias giftet seg den 16. juli 1843 med Petrine Bertelsdotter Raknes.2 Mattias og Petrine bodde på Raknes øvre, Aukra.3
Mattias omkom på sjøen under storm den 19. juni 1861 ved «Egge-Røra» sammen med fem andre.1

Kilder/noter

 1. [S876] Midsund III: s. 503.
 2. [S876] Midsund III: s. 504.
 3. [S876] Midsund III: s. 496 & 503.

Rasmus Rasmusson Hilde1

M, #8030, (ca. 1824 - )
Far*Rasmus Ellingsson på Hildevollen2     Rasmus ble født ca. 1824 på Vollen, Hilde, Innvik.2 Han var soldat i 1850.2
Rasmus giftet seg den 16. april 1850 i Eid kyrkje, Nordfjord, med Marte Mattisdotter på Myroldhaug.3 Rasmus og Marte var innerster på Myroldhaugen, Eid, Nordfjord, iallfall fra 1850 til 1851.1,2

Kilder/noter

 1. [S913] Eid mini. 1844–58: s. 77.
 2. [S913] Eid mini. 1844–58: s. 298.
 3. [S913] Eid mini. 1844–58: s. 298 og fol. 553 b.

Marte Mattisdotter på Myroldhaug1

K, #8031, (ca. 1825 - )
Far*Mattis Rasmusson på Myroldhaug2

Familie

Rasmus Rasmusson Hilde (c 1824 - )
Barn     Marte ble født ca. 1825 på Myroldhaugen, Eid, Nordfjord.2
Marte giftet seg den 16. april 1850 i Eid kyrkje, Nordfjord, med Rasmus Rasmusson Hilde.3 Marte og Rasmus var innerster på Myroldhaugen iallfall fra 1850 til 1851.1,2

Kilder/noter

 1. [S913] Eid mini. 1844–58: s. 77.
 2. [S913] Eid mini. 1844–58: s. 298.
 3. [S913] Eid mini. 1844–58: s. 298 og fol. 553 b.

Rasmus Ellingsson på Hildevollen1

M, #8032

Familie

Barn     Rasmus bodde på Vollen, Hilde, Innvik, ca. 1824.1

Kilder/noter

 1. [S913] Eid mini. 1844–58: s. 298.

Mattis Rasmusson på Myroldhaug1

M, #8033

Familie

Barn     Mattis bodde på Myroldhaugen, Eid, Nordfjord, ca. 1825.1

Kilder/noter

 1. [S913] Eid mini. 1844–58: s. 298.

Ole Eivind Skontoft1

M, #8034, (20. februar 1945 - ca. 2009)     Ole Eivind ble født den 20. februar 1945.1

Ole Eivind døde ca. 2009.1

Kilder/noter

 1. [S875] «Søk i skattelistene [Ságat]»: Ole Eivind Skontoft.

Knut Bernhard Knutsen1

M, #8035

Kilder/noter

 1. [S875] «Søk i skattelistene [Ságat]»: Knut Bernhard Knutsen.

Arve Moe1

M, #8036

Kilder/noter

 1. [S875] «Søk i skattelistene [Ságat]»: Arve Moe.

Inga Oluffa Sanne1

K, #8037, (4. november 1890 - )
Far*Iver Gunder Sanne1 (1857 - )
Mor*Olufine M. Knudsen1 (1857 - )
7-menning 3 ganger forskjøvet til meg     Inga Oluffa ble født den 4. november 1890 i Molde.1,2 Hun ble døpt den 8. februar 1891 i Molde kirke. Faddere: Oluf Andreas Sanne og Beata Maria Sanne o.a.3 Inga Oluffa tjente hos Johannes Tanner og Anne Birgitte Tanner på mnr. 278, Øvre veg, Molde, i 1910.2

Kilder/noter

 1. [S886] Molde mini. 1887–1971: s. 21.
 2. [S885] Ft. 1910 (db): Molde, Øvre vei, 278.
 3. [S886] Molde mini. 1887–1971: s. 21 og fol. 302 a.

Olufine M. Knudsen1

K, #8038, (1857 - )

Familie

Iver Gunder Sanne (1857 - )
Barn     Olufine M. ble født i 1857.1
Olufine M. giftet seg med Iver Gunder Sanne.1 Hennes navn som gift var Sanne.1 Olufine M. og Iver Gunder bodde i Molde i 1891.1

Kilder/noter

 1. [S886] Molde mini. 1887–1971: s. 21.

Beata Maria Hartun1

K, #8039, (11. oktober 1855 - )
Far*Sivert Andreas Hartun1 (1831 - )

Familie

Oluf Andreas Sanne (c 1854 - )     Beata Maria ble født den 11. oktober 1855 i Molde.1,2
Beata Maria giftet seg med Oluf Andreas Sanne.2 Hennes navn som gift var Sanne, nevnt 1891.3
Hun var fadder ved dåpen til Inga Oluffa Sanne den 8. februar 1891 i Molde kirke.4

Kilder/noter

 1. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 88.
 2. [S233] Ft. 1900 (db): Molde, Matr.no.34.
 3. [S886] Molde mini. 1887–1971: s. 21.
 4. [S886] Molde mini. 1887–1971: s. 21 og fol. 302 a.

Sivert Andreas Hartun1

M, #8040, (12. november 1831 - )
Far*Andreas Hartun2 (1803 - )

Familie

Barn     Sivert Andreas ble født den 12. november 1831 i Molde.2
Sivert Andreas giftet seg med en uregistrert person.1 Han var arbeider i Molde i 1855.1

Kilder/noter

 1. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 88.
 2. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 98, nr. 2.

Ola Olsson Marstein1,2

M, #8041, ( - etter 1823)

Familie

Karen Tomasdatter Fasting ( - e 1823)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Ola giftet seg med Karen Tomasdatter Fasting.1,2 Ola og Karen bodde på Kirklandet, Kristiansund, i 1808. De var fremdeles i byen i 1823.1,2

Kilder/noter

 1. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 131 v. https://media.digitalarkivet.no/kb20050706031186
 2. [S657] Kors mini. 1818–53: s. 465, nr. 3.

Karen Tomasdatter Fasting1,2

K, #8042, ( - etter 1823)

Familie

Ola Olsson Marstein ( - e 1823)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Karen giftet seg med Ola Olsson Marstein.1,2 Karen og Ola bodde på Kirklandet, Kristiansund, i 1808. De var fremdeles i byen i 1823.1,2

Kilder/noter

 1. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 131 v. https://media.digitalarkivet.no/kb20050706031186
 2. [S657] Kors mini. 1818–53: s. 465, nr. 3.

Anders Persson på Veblungen1

M, #8043, ( - etter 1810)

Familie 1

Guri Olsdotter på Sogge (1745 - 1783)     Anders Persson på Veblungen eide og brukte 1 våg 1 pund på Veblungen, Grytten, fra 3. november 1780.2
Anders giftet seg den 12. juni 1781 i Kors kirke, Grytten, med Guri Olsdotter på Sogge.2 Anders Persson på Veblungen kjøpte 22½ merker i Isterdalen, Grytten, den 1. juni 1786.2
Anders giftet seg den 10. juni 1789 i Grytten kirke med Anne Knutsdotter på Lyngheim. De hadde fem barn sammen.1,2 Anders Persson på Veblungen kjøpte 1 pund 12 merker på Innholmen, Grytten, den 29. oktober 1810 for 480 daler.2

Kilder/noter

 1. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 257.
 2. [S658] Raumadalsfolket [2005]: s. 367.
 3. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 333, 1. søndag i faste.

Guri Olsdotter på Sogge1

K, #8044, (1745 - 1783)

Familie

Anders Persson på Veblungen ( - e 1810)     Guri ble født i 1745 i Grytten.2
Guri giftet seg den 12. juni 1781 i Kors kirke, Grytten, med Anders Persson på Veblungen.1

Guri døde i 1783 på Veblungen, Grytten.2

Kilder/noter

 1. [S658] Raumadalsfolket [2005]: s. 367.
 2. [S658] Raumadalsfolket [2005]: s. 282.

Anne Knutsdotter på Veblungen

K, #8045, (1769 - )     Anne ble født i 1769 i Grytten.1
Annet navn: Anne Knutsdotter på Lyngheim, nevnt 1789.2
Anne giftet seg den 10. juni 1789 i Grytten kirke med Anders Persson på Veblungen. De hadde fem barn sammen.2,1
Etter barselseng ble hun innledet i Grytten kirke den 7. mars 1802.3

Kilder/noter

 1. [S658] Raumadalsfolket [2005]: s. 367.
 2. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 257.
 3. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 333, 1. søndag i faste.
 4. [S658] Raumadalsfolket [2005]: s. 368.

Ole Peter Persson Sandvik1,2,3

M, #8046, (20. februar 1841 - 1939)
Far*Per Kolbeinsson i Sandvika4 (1800 - 1880)
Mor*Synneva Olsdotter i Sandvika4 (c 1802 - )

Familie

Kristianne Petrine Kristiansdotter Sandvik (1843 - 1932)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Ole Peter ble født den 20. februar 1841 i Sandvika, Ørskog.4,1 Ole Peter ble døpt den 8. april 1841.4 Ole Peter tjente på bnr. 2, Sandvika, Ørskog, i 1865.3
Ole Peter giftet seg med Kristianne Petrine Kristiansdotter Sandvik.5,1 I folketellingen av 1910 står Ole Peter og Kristianne som selveiere på bnr. 2. Peder Karolus Olsson og Lisa Olsdotter bodde også der.1 Ole Peter og Kristianne Petrine var kårfolk i Sandvika i 1932.5

Ole Peter døde i 1939.6 Han ble gravlagt på Ørskog kyrkjegard.6

Kilder/noter

 1. [S885] Ft. 1910 (db): Ørskog, gnr. 60, bnr. 2, Sandvik.
 2. [S916] Ørskog klok. 1890–1915: s. 151.
 3. [S1515] Ørskog ft. 1865: mnr. 159. https://media.digitalarkivet.no/ft20090803330075
 4. [S1513] Ørskog mini. 1832–42: s. 40, nr. 10. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831630077
 5. [S1514] Ørskog klok. 1926–51: s. 236, kvinner, nr. 3. https://media.digitalarkivet.no/kb10051101251202
 6. [S497] Gravminner i Norge: id 3530555.

Kristianne Petrine Kristiansdotter Sandvik1,2,3

K, #8047, (14. april 1843 - 17. mai 1932)
Far*Kristian Larsson i Sandvika4,5 (1796 - 1873)
Mor*Massi Magrete Nilsdotter i Sandvika4,5 (1804 - 1887)

Familie

Ole Peter Persson Sandvik (1841 - 1939)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Kristianne Petrine ble født den 14. april 1843 i Sandvika, Ørskog.1,4 Kristianne Petrine ble døpt den 14. mai 1843 i Ørskog kyrkje. Faddere: Anne Oline Nilsdotter på Li.4,6 Ved folketellingen av 1865 bodde Kristianne Petrine Kristiansdotter på bnr. 1, Sandvika, Ørskog, hos Kristian Larsson og Massi Magrete Nilsdotter.7
Kristianne Petrine giftet seg med Ole Peter Persson Sandvik.1,2 I folketellingen av 1910 står Kristianne og Ole Peter som selveiere på bnr. 2, Sandvika, Ørskog. Peder Karolus Olsson og Lisa Olsdotter bodde også der.2 Kristianne Petrine og Ole Peter var kårfolk i Sandvika i 1932.1

Kristianne Petrine døde den 17. mai 1932, av alderdom.1,3 Hun ble gravlagt den 24. mai 1932 på Ørskog kyrkjegard.1,3

Kilder/noter

 1. [S1514] Ørskog klok. 1926–51: s. 236, kvinner, nr. 3. https://media.digitalarkivet.no/kb10051101251202
 2. [S885] Ft. 1910 (db): Ørskog, gnr. 60, bnr. 2, Sandvik.
 3. [S497] Gravminner i Norge: id 3530554.
 4. [S915] Ørskog mini. 1843–51: s. 4, nr. 30. https://media.digitalarkivet.no/kb20050727030850
 5. [S1515] Ørskog ft. 1865: mnr. 158. https://media.digitalarkivet.no/ft20090803330075
 6. [S915] Ørskog mini. 1843–51: fol. 265 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20050727031055
 7. [S1515] Ørskog ft. 1865: mnr. 158. https://media.digitalarkivet.no/ft20090803330074

Lisa Olsdotter Sandvik1

K, #8048, (21. september 1876 - )
Far*Ole Peter Persson Sandvik1 (1841 - 1939)
Mor*Kristianne Petrine Kristiansdotter Sandvik1 (1843 - 1932)     Lisa ble født den 21. september 1876 i Ørskog.1 Ved folketellingen av 1910 bodde Lisa Olsdotter på bnr. 2, Sandvika, Ørskog, hos Ole Peter Persson og Kristianne Petrine Kristiansdotter. Lisa tjente da som jordbruker.1

Kilder/noter

 1. [S885] Ft. 1910 (db): Ørskog, gnr. 60, bnr. 2, Sandvik.

Abraham Skjellerup1,2,3

M, #8049, (19. april 1720 - 1788)
Far*Peder Pedersson Skjellerup2 ( - 1755)
Mor*Lucia Andersdotter Hagerup2 ( - e 1755)

Familie

Karen Brems (1728 - 1795)
De hadde ikke barn.31 
Abraham Skjellerup (maleri på Moldegård, gjengitt i «Moldegårds historie»)     Abraham ble født den 19. april 1720 i Røros.4
Abraham giftet seg med Karen Brems.5,6,4 Abraham Skjellerup var hyttemester på Røros Kobberverk i 1755.2
Han var arving ved skiftet etter Peder Pedersson Skjellerup den 21. juni 1755.2
Abraham Skjellerup kjøpte på Moldegård, Bolsøy, i 1767 på auksjon etter Hans Hansson Müller.7
Ola Mikalsson kjøpte våningshus med hagerom og grunn på mnr. 137, Molde, den 24. august 1768 på auksjon fra Per Andersson. Per bodde der frem til salget. Abraham Skjellerup bød 96 daler 2 ort, men avstod budet til Ola, som fikk tilslaget. Han skulle også svare 2 ort årlig i såkalt kjennelse til grunnens opprinnelige eier, Moldegård. Skjøtet ble utstedt 27. desember, og tinglyst 14. august året etter.8,9
Peter Nikolai Møller og Abraham Skjellerup stevnet Per Perssen Moldegård til tinget i Molde den 2. oktober 1769. fordi han hindret dem fra et fordelaktig sildekast i Osen.10 Abraham Skjellerup stevnet Per Sjurdsson til tinget i Molde den 3. mai 1773. Per hadde i 1772 påtatt seg å være bas for en sildenot og mottatt godtgjørelse for dette, men nå frasagt seg tjenesten. Han møtte ikke, så saken ble utsatt til neste ting.11
Han var kreditor ved skiftet etter Malene Audensdotter Viderø den 2. oktober 1777: 1 daler 12 skilling i resterende grunnkjennelse o.a.12
Abraham Skjellerup var privilegert tobakkshandler i Molde fra 1778.13
Han var kreditor ved skiftet etter Lasse Olsson i Bergsbakken den 18. september 1778: 1 daler 1 ort 8 skilling.14
Han var verge for Brit Lassesdotter i 1781.15
Han var verge for Katarina Skjellerup Larssen i 1781.16
Abraham Skjellerup solgte Sekkenesgården på mnr. 134, innpå Gata, Molde, den 28. mai 1781 til Johan Peter Lund Ebenhof.1 Abraham Skjellerup solgte huset (som tidligere var eid og bebodd av Jens Knutssen, s.d.) på mnr. 121, Krubba, Molde, den 15. juni 1784 til Ivar Persson Tøndergård. Kjøpesum: 18 daler. Skjøtet ble tinglyst 11. januar 1790. Grunnen tilhørte selgeren.17
Han var kreditor ved skiftet etter Per Trondsson Strande og Bolla Knutsdatter den 12. januar 1785.18
Abraham Skjellerup kjøpte huset på mnr. 157, Østre Schultzhagen, Molde, den 12. januar 1785 på auksjon etter Per Trondsson Strande og Bolla Knutsdatter. Kjøpesum: 21 daler 1 ort. Skjellerup eide grunnen og fordret 3 års grunnleie à 5 ort ved skiftet.19
Han var kreditor ved skiftet etter Per Persson på Røysa den 1. april 1785: 22 daler 1 ort 8 skilling for huset på Østre Røysa og 3 daler 2 ort i grunnleie for 1783 og 84.20
Abraham Skjellerup solgte huset på mnr. 157 den 6. april 1785 til Elling Knutssen Voll. Kjøpesum: 23 daler 2 ort. Grunnen tilhørte selgeren. Skjøtet ble tinglyst 4. desember 1786. Voll fikk bygselseddel på grunnen 24. november 1786, tinglyst 5. februar året etter.21,22
Han var kreditor ved skiftet etter Siri Knutsdatter på Moldeneset den 22. april 1786: 15 daler 1 ort 18 skilling.23
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Olsson surndaling den 22. mai 1786 i Molde: 36 daler 15 skilling – derav 16 daler i grunnleie for 1781–84, og 8 daler 3 ort i lån til begravelsesutgifter.24
Abraham Skjellerup bevitnet at Beret Jonsdotter solgte hus med jernkakkelovn, kjøkken, kammer, skott og tre loftsrom, samt fjøs, høylåve, smie og naust på mnr. 171, Moldegjerdet, Molde, den 9. desember 1786 til Katarina Skjellerup Larssen (Abraham var dessuten grunneier).25,26,27
Abraham Skjellerup var kjøpmann.28
Han var kreditor ved skiftet etter Kristen Kristenssen på Fuglsetneset den 4. januar 1788: 2 ort 8 skilling for kredittvarer.29


Abraham døde i 1788 på Moldegård, Molde.30,4 Han ble gravlagt den 18. desember 1788 i Molde.30 Elen Maria Skjellerup var hovedarving etter Abraham Skjellerup og Karen Brems.31

     Navnet hans ble skrevet Abraham Schelderup fra 1755 til 1781. Han signerte som Abr: Schielderup i 1781, Ab: Schiellerup i 1784 og Abr: Scheldrup i 1786 (ifølge signaturavskrifter).2,1,3,25

     Navnet hans ble skrevet Sr Abraham Schillerup i 1788.32

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 316.
 2. [S1093] Røros skifteprotokoll 1742–56: s. 1088.
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 211 b, nr. 13. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/215/
 4. [S801] «Moldegårds historie»: s. 17.
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 258 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/276/
 6. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, generalekstrakt. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/64/
 7. [S801] «Moldegårds historie»: s. 16.
 8. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 202. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610104
 9. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 203. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610104
 10. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 109 b.
 11. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 242 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/244/
 12. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 850–862. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650429
 13. [S1450] «Tobakkens krønike»: s. 137. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006121201058#144
 14. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 404 b–405 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/408/
 15. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1125. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/277/
 16. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 982. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/206/
 17. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 360.
 18. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1007–1008. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/218/
 19. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1007. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/218/
 20. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1008–1010. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/219/
 21. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 331. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22663&uid=ny&idx_side=-168
 22. [S775] Molde tingbok 1764–96: s. 417 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/420/
 23. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1014. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/222/
 24. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 211 b–212 a.
 25. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 340. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22663&uid=ny&idx_side=-173
 26. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 105.
 27. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, dokumenter, mnr. 175. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/37/
 28. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 20. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/85/
 29. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 322 b–324 a.
 30. [S125] Molde likbærerlaug 1784–1856.
 31. [S801] «Moldegårds historie»: s. 18.
 32. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 323 b.

Ola Olssen Gåsøynes1,2

M, #8050, ( - etter 1780)
Far-?*Ola Hansson Gåsøynes; kanskje     Ola giftet seg ca. 1780 med en uregistrert person.2 Han ble den 13. november 1780 i Molde bøtelagt 3 daler 1 ort 12 skilling grunnet for tidlig samleie. Saken ble igjen nevnt på tinget 4. desember.3,4

     Navnet hans ble skrevet Ole Olsen Gaassenes i 1780.2

Kilder/noter

 1. Eller Gossenes eller Gåseidnes.
 2. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 348 b.
 3. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 347 b.
 4. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 348 a.

Mats Olssen Strøm1

M, #8051, (ca. 1742 - 1804)

Familie

Maren Olsdatter på Røysa (c 1749 - )
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Mats ble født ca. 1742.2
Mats giftet seg med Maren Olsdatter.2,3
Annet navn: Mats Olssen på Røysa.4,3 Mats Olssen var daglønner i 1789. Han skulle etter muntlig angivelse svare 12 skilling i formuesskatt (½ pst.)5,6 Mats og Maren var husfolk på mnr. 115, Østre Røysa, Molde, i 1789. De var på Røysa allerede i 1783.6,3
Mads Olsen var fadder ved dåpen til Anne Andersdatter den 19. oktober 1796.7
Mats og Maren var husfolk på mnr. 115 i 1801, sammen med Mats Matssen.2

Mats døde i 1804 i Molde.4 Han ble jordfestet den 5. juli 1804.4

Kilder/noter

 1. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1787.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Paa Røysen, No 115. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002378
 3. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 364 b.
 4. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 b.
 5. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, generalekstrakt, mnr. 116. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/63/
 6. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 14, mnr. 116. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/79/
 7. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 14 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-17
 8. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1792.

Maren Olsdatter på Røysa1,2

K, #8052, (ca. 1749 - )

Familie

Mats Olssen Strøm (c 1742 - 1804)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Maren ble født ca. 1749.2
Maren giftet seg med Mats Olssen Strøm.2,1 Maren og Mats var husfolk på mnr. 115, Østre Røysa, Molde, i 1789. De var på Røysa allerede i 1783.3,1 Maren og Mats var husfolk på mnr. 115 i 1801, sammen med Mats Matssen.2

Kilder/noter

 1. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 364 b.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Paa Røysen, No 115. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002378
 3. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 14, mnr. 116. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/79/

Per Persson Moldegjerde1,2,3

M, #8053, (1737 - 1785)
Far*Per Persson Tøndergård4,5 ( - c 1756)
Mor*Brit Olsdotter på Moldegjerdet5
4-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Siri Olsdatter på Røysa (c 1744 - )
I desember 1783 ble det betalt 1 ort for kirkegårdsjorden og ringing med den lille klokken for et annet av hans barn.18 
Barn     Annet navn: Per Persson på Tøndergård.4 Per ble døpt den 15. september 1737 i Molde kirke av Lars Lekanger. Faddere: Brit Tøndergård, Mari Persdotter på Tøndergård, Per Tøndergård, Ola Persson på Tøndergård og Tore Tøndergård.4
Han var arving ved skiftet etter Per Persson på Moldegjerdet den 20. januar 1757: 14 daler 1 ort 4 skilling.5,6
Han var myndling av Knut Knutsson Fuglset i 1757.5
Peder Tøndergaard var fadder ved dåpen til Salamon Jonsson den 1. juni 1766.7
Han var arving ved skiftet etter Ola Persson i Einen den 19. desember 1768: 2 daler 3 ort 20 skilling.8

Han ble kalt Per Persson på Røysa.9,10 Per bodde på mnr. 116, Østre Røysa, Molde, fra 1773 til 1785.11,12 Han var var sjøvant ved sjøutskrivningen i Molde i 1774 og hadde 1 daler til gode. Per hevdet at han 13 år tidligere var kommandert fra Kristiansund til København med retur samme år.1
Per giftet seg med Siri Olsdatter.13,10

Per døde i 1785 i Molde. I mars ble det betalt 2 ort 8 skilling til kirken for begravelsen.14,12 Det ble holdt skifte etter ham den 1. april 1785. Kreditorer: Abraham Skjellerup, Henrik Øvre, Peter Henrik Fasmer, Peter Nikolai Møller, Hartvig Hvitfeldt Hagerup Lytkis, Nils Erikssen Bang, Ola Torvik, Arnt Reierssen Rønne, Tosten Larsson på Fuglset og Ola Larsson Stiving o.a. Blant kjøperne var Lisa Ludvigsdatter. Etter skifteauksjonen var formuen 33 daler 3 ort 10 skilling. Boet skyldte Skjellerup 22–1–8 for huset på Østre Røysa, hvor enka fremdeles bodde, og 3–2–0 i grunnleie for 1783 og 84. Gjeld: 50–3–2. Skiftet ble sluttet 15. november 1785.15 Boet etter Per auksjonerte bort hus (uten grunn) på mnr. 116 i 1785 til Arnt Reierssen Rønne. Kjøpesum: 28 daler. Skjøtet ble utstedt 14. desember og tinglyst 16. januar året etter.10,16,9

     Navnet hans ble skrevet Per Persen Molgiære i 1774.1

     Navnet hans ble skrevet Peder paa Røysen i 1783.13

Kilder/noter

 1. [S842] Molde sjørulle 1774: nr. 8.
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1009. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/219/
 3. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1776.
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 176.
 5. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 209.
 6. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 210.
 7. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 180 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-139
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 488 b–489 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/517/
 9. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 390 b.
 10. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1008. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/219/
 11. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 272 a.
 12. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 328.
 13. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 364 b.
 14. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 68 b.
 15. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1008–1010. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/219/
 16. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 329.
 17. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1046.
 18. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 67 b.

Siri Olsdatter på Røysa1,2,3

K, #8054, (ca. 1744 - )

Familie 1

Barn

Familie 2

Per Persson Moldegjerde (1737 - 1785)
I desember 1783 ble det betalt 1 ort for kirkegårdsjorden og ringing med den lille klokken for et annet av hans barn.6 
Barn     Siri ble født ca. 1744.4
Siri giftet seg med Per Persson.1,3
Sigri Olsd: var fadder ved dåpen til Anne Andersdatter den 19. oktober 1796.5
Siri Olsdatter var spinner i 1801.4 Hun losjerte hos Arne Olssen og Margrete Eriksdatter på mnr. 128, under Berget, Molde, i 1801.4

Kilder/noter

 1. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 364 b.
 2. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 365 a.
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1008. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/219/
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 128. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002439
 5. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 14 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-17
 6. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 67 b.

Ola Øye1

M, #8055, ( - etter 1768)     
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Steffensson Gusjås den 14. oktober 1768: 2 ort.1


     Ola var kanskje slektning av Jens Olssen Øye.

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 478 b.

Jens Olssen Øye1,2,3,4,5

M, #8056, (ca. 1731 - )

Familie

Anne Jonsdatter (c 1730 - 1799)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Jens ble født ca. 1731.6
Jens giftet seg den 14. september 1758 i Trondheim domkirke med Anne Jonsdatter.2,7 Jens bodde i Molde fra november 1762. Kona kom etter fra Trondheim i april 1763.3,7 Han var repslager i 1762. I 1789 var han fattig og kunne etter muntlig angivelse hverken svare nærings- eller formuesskatt. Han virket fremdeles i 1801.3,8,6 Jens og Anne bodde i Molde i 1766 sammen med Torø Halldorsdotter.9 Jens og Anne bodde på mnr. 163, Østre Schultzhagen, Molde, i 1767. Huset var taksert til 70 daler.10 Jens og Anne stod til offentlig skriftemål den 17. juli 1789 i Molde kirke for lang forsømmelse av nattverden.4 Jens og Anne bodde på mnr. 4, Reknesrøysan, Molde, i 1789. Han var fremdeles der i 1801, men huset var borte i 1807.6,8,11

     Jens var kanskje slektning av Ola Øye.

Kilder/noter

 1. Navnet ble også skrevet Øyen.
 2. [S619] Trondheim, Domkirken mini. 1729–69: trolovede, 1758, 14. september. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2329&idx_id=2329&uid=ny&idx_side=-368
 3. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, av- og tilgang desember. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/30/
 4. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 154 b.
 5. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 85 b.
 6. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Rechenes Røysen, No 4.
 7. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1763, av- og tilgang mai. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/47/
 8. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 2, mnr. 6. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/67/
 9. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 40 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/41/
 10. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 192.
 11. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 1 a, Rechnes Røysen. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063004
 12. [S619] Trondheim, Domkirken mini. 1729–69: døpte, 1760, nr. 48. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2329&idx_id=2329&uid=ny&idx_side=-295

Margrete Vingård1,2

K, #8057, ( - 7. januar 1786)
Far*Hans Hanssen Vingård3,1,2 (c 1686 - 1758)
Mor*Inger Margrete Rødberg3,2 ( - 1756)

Familie

Gottlieb Friedrich Lange ( - 1783)
Tre barn levde i 1786.1      Margrete giftet seg med Gottlieb Friedrich Lange.1

Margrete døde den 7. januar 1786 i Molde1 og ble gravlagt den 16. januar 1786.4 Det ble holdt skiftesamling etter henne den 15. april 1786 i Molde. Debitorer: Guri Sonesdotter på Medvoll, Arne-Kari, Anne Lobus, Elen Persdatter Landsberg, Nils Larssen Lindal, Per Olssen Talberg og Kari Talberg o.a.5

Kilder/noter

 1. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 2 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/3/
 2. [S1406] Bergens Stifts Biskoper og Præster II: s. 207. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009100500063#212
 3. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 148 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25117/140/
 4. [S125] Molde likbærerlaug 1784–1856.
 5. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 3 a/b.

Anne Lobus1,2

K, #8058, (ca. 1736 - 1796)

Familie

Erik Ingebrigtssen Berg (c 1736 - 1800)
De hadde to barn.4 
Barn     Anne ble født ca. 1736.2
Anne giftet seg med Erik Ingebrigtssen Berg.1 Anne Lobus var debitor ved skiftesamling etter Margrete Vingård den 15. april 1786 i Molde: 1 ort.3

Anne døde i 1796 i Molde.2 Hun ble jordfestet den 18. juli 1796.2

     Anne var trolig slektning av Anne Maria Pedersdatter Lobus.

Kilder/noter

 1. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 3 b.
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 11 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-15
 3. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 3 a/b.
 4. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 299 a.

Kari Talberg1,2

K, #8059, ( - etter 1786)     
Hun var debitor ved skiftet etter Margrete Vingård den 15. april 1786 i Molde: 2 ort.3

Kilder/noter

 1. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 3 b.
 2. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 40 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/41/
 3. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 3 a/b.

Ola Justsson Berg1,2,3

M, #8060, (1769 - før 1812)
Far*Just Olsson Berg4 ( - 1791 / 1792)
Mor*Anne Jakobsdotter Berg4 (c 1740 - 1804)

Familie

Marit Sørensdatter Eide (c 1763 - )
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Annet navn: Ola Justsson på Årø.4
Ola ble født i 1769 på Årø, Bolsøy.4 Ola ble døpt den 10. september 1769 i Molde kirke. Faddere: Per Årø, Arne Larsson på Årø, Aret i Leirgrovvik, Mari Årø og Anne Fanbostad.4,5 Ola Justsson Berg ble konfirmert den 29. november 1789 i Molde kirke.2
Han var fadder ved dåpen til Karen Johannesdatter den 6. november 1796 i Molde kirke.6
Ola Justsson Berg var matros i 1797.7
Ola trolovet seg den 16. februar 1797 i Molde med Marit Sørensdatter Eide. Den 1. mars ble det betalt 1 daler til kirken for bryllupet. Forlovere: Ola Torvik og Per Justsson Berg.7,1
Ola giftet seg den 6. april 1797 i Molde med Marit Sørensdatter Eide.7,1,8 Ola og Marit bodde i Molde i 1797.9 Ola og Marit var husfolk på mnr. 58, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1801, sammen med Ola Olssen, Jakob Olssen og Anne Jakobsdotter. Anne var hans mor og losjerte hos dem. Hennes sønn Per (s.d.) var husets innehaver.8
Annet navn: Ola Justsson på Hauan, nevnt 1805.10 Ola bodde på mnr. 61, Hauan, Molde, i 1807. Huset var taksert til 10 daler (lavest mulige takst). Han bodde på Hauan allerede i 1805.11,10

Ola døde trolig før 1812.12

Ifølge Bygdebok for Fræna (IV) var Ola Justsson Berg og Marit Sørensdatter foreldre til Ola Olsson på Lauvåsen, men det er en forveksling med Ola Olssen Berg.13,14

Kilder/noter

 1. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 82 b.
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 155 a.
 3. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 12 b.
 4. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 45 a.
 5. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 167 a.
 6. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 14 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-18
 7. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 120 a.
 8. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 58.
 9. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 23 b.
 10. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 a.
 11. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 14 a, paa Marken, forsikringsnr. 59. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063017
 12. [S923] Molde, 2. rode, sjørulle 1812: Æ.
 13. [S908] Fræna bygdebok IV: s. 734.
 14. [S1623] Trondheim distrikt, ruller 1819 (#14): hovedrulle. Side 380, litra d. https://media.digitalarkivet.no/ru20100922660765
 15. [S1037] Molde, 2. rode, sjørulle 1806: Ø.
 16. [S941] Molde sjørulle 1804: s. [6]
 17. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 7 b.

Marit Sørensdatter Eide1

K, #8061, (ca. 1763 - )

Familie

Ola Justsson Berg (1769 - f 1812)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Marit ble født ca. 1763.2
Marit trolovet seg den 16. februar 1797 i Molde med Ola Justsson Berg. Den 1. mars ble det betalt 1 daler til kirken for bryllupet. Forlovere: Ola Torvik og Per Justsson Berg.1,3
Marit giftet seg den 6. april 1797 i Molde med Ola Justsson Berg.1,3,2 Marit og Ola bodde i Molde i 1797.4 Marit og Ola var husfolk på mnr. 58, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1801, sammen med Ola Olssen, Jakob Olssen og Anne Jakobsdotter. Anne var hans mor og losjerte hos dem. Hennes sønn Per (s.d.) var husets innehaver.2

Ifølge Bygdebok for Fræna (IV) var Ola Justsson Berg og Marit Sørensdatter foreldre til Ola Olsson på Lauvåsen, men det er en forveksling med Ola Olssen Berg.5,6

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 120 a.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 58.
 3. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 82 b.
 4. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 23 b.
 5. [S908] Fræna bygdebok IV: s. 734.
 6. [S1623] Trondheim distrikt, ruller 1819 (#14): hovedrulle. Side 380, litra d. https://media.digitalarkivet.no/ru20100922660765
 7. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 7 b.
 8. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 12 b.

Per Justsson Berg1,2,3

M, #8062, (1767 - 1803)
Far*Just Olsson Berg4 ( - 1791 / 1792)
Mor*Anne Jakobsdotter Berg4 (c 1740 - 1804)

Familie

Ingeborg Ivarsdotter Holm (1763 - 1821)
Tre barn levde i 1828.15 
Barn     Annet navn: Per Justsson på Årø.4
Per ble født i 1767 på Årø, Bolsøy.4 Per ble døpt den 8. mars 1767 i Molde kirke. Faddere: Anders Rasmusson på Årø, Ola Årø, Gunnar Årø, Kari Ivarsdotter på Eikrem, Elen Eikrem og Anne Eikrem.4,5 Per Justsson ble konfirmert den 16. oktober 1785 i Molde kirke.6
Per giftet seg med Ingeborg Ivarsdotter Holm.7,3
Han var fadder ved dåpen til Karen Johannesdatter den 6. november 1796 i Molde kirke.1
Han var forlover for Ola Justsson Berg og Marit Sørensdatter Eide, som ble trolovet den 16. februar 1797 i Molde.8,9
Han var fadder ved dåpen til Ola Olssen den 24. september 1797 i Molde kirke.10
Han var fadder ved dåpen til Andrina Salamonsdatter den 14. april 1799 i Molde kirke.11
Han var fadder ved dåpen til Jakob Olssen Berg den 16. februar 1800 i Molde kirke.12
Per og Ingeborg var husfolk på mnr. 58, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1801, sammen med Just Perssen og Ingeborg Anna Persdatter. Hans bror Ola (s.d.) og familien var også husfolk der. Ingeborg Ivarsdotter bodde samme sted i 1807, da huset ble taksert til 20 daler.7,13 Per Justsson Berg var daglønner.3

Per døde i 1803 i Molde.2 Han ble jordfestet den 29. september 1803.2

     Navnet hans ble skrevet Peder Justesen fra 1797 til 1803.10,14

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 14 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-18
 2. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 a.
 3. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 187, nr. 4. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620530
 4. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 43 b.
 5. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 165 b.
 6. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 153 a.
 7. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 58.
 8. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 120 a.
 9. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 82 b.
 10. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 23 b.
 11. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 5 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-8
 12. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 7 b.
 13. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 13 a, Kierkebakken, forsikringsnr. 51. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063016
 14. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 13 a.
 15. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 326 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620334

Jens hos Torvik1

M, #8063     Jens hos Torvik tjente trolig hos Ola Torvik i Molde i 1797.1
Han var fadder ved dåpen til Ola Olssen den 24. september 1797 i Molde kirke.1

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 23 b.

Ingeborg Ivarsdotter Holm1,2

K, #8064, (1763 - 4. april 1821)
Far*Ivar Olsson på Holm3,4 (1726 - f 1801)
Mor*Ingebjørg Nilsdotter på Holm3 (1724 - 1804)

Familie 1

Søren Knutsson på Sandnes (1754 - c 1795)
De hadde to barn.6 
Barn

Familie 2

Per Justsson Berg (1767 - 1803)
Tre barn levde i 1828.4 
Barn     Annet navn: Ingeborg Ivarsdotter på Malo.5
Ingeborg ble født i 1763 på Malo, Veøy.5,2 Ingeborg ble døpt den 10. januar 1763 i Veøy kirke. Faddere: Marit Persdotter på Heggenes o.a.5
Ingeborg fikk barn med Søren Knutsson på Sandnes i 1786 i Veøy. De var halvsøskenbarn.6
Ingeborg giftet seg med Per Justsson Berg.2,1 Ingeborg og Per var husfolk på mnr. 58, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1801, sammen med Just Perssen og Ingeborg Anna Persdatter. Hans bror Ola (s.d.) og familien var også husfolk der. Ingeborg Ivarsdotter bodde samme sted i 1807, da huset ble taksert til 20 daler.2,7

Ingeborg døde den 4. april 1821 i Molde, av «Slagflod».1 Hun ble gravlagt den 10. april 1821.1

Kilder/noter

 1. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 187, nr. 4. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620530
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 58.
 3. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 500. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007#501
 4. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 326 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620334
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 497. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660454
 6. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 71. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#72
 7. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 13 a, Kierkebakken, forsikringsnr. 51. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063016
 8. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 13 a.

Just Perssen Berg1,2,3

M, #8065, (ca. 1797 - )
Far*Per Justsson Berg2 (1767 - 1803)
Mor*Ingeborg Ivarsdotter Holm2,3 (1763 - 1821)

Familie

Marit Reiarsdotter Malmedal ( - e 1831)     Just ble født ca. 1797.2 Han bodde hos Per Justsson og Ingeborg Ivarsdotter på mnr. 58, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1801.2,4
Han var fadder ved dåpen til Peter Olaus Jørgenssen den 4. februar 1821 i Molde kirke.5

Just giftet seg med Marit Reiarsdotter Malmedal.3 Just og Marit bodde i Molde i 1827.3
Han var arving ved skiftet etter Erik Ivarsson og Marit Olsdotter på Rishaug den 11. mars 1828: 2 ort 16 skilling.6
Han var fadder ved dåpen til Olufine Marie Sveinsdatter den 14. september 1834 i Molde kirke.7

Kilder/noter

 1. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 371, nr. 4. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620615
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 58.
 3. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 326 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620334
 4. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 13 a, Kierkebakken, forsikringsnr. 51. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063016
 5. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 18, nr. 2. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620445
 6. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 326 a–327 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620333
 7. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 111.

Ingeborg Anna Persdatter Berg1,2,3,4

K, #8066, (ca. 1799 - )
Far*Per Justsson Berg4 (1767 - 1803)
Mor*Ingeborg Ivarsdotter Holm4,2 (1763 - 1821)     Ingeborg Anna ble født ca. 1799.4 Hun bodde hos Per Justsson og Ingeborg Ivarsdotter på mnr. 58, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1801.4,5 Ingeborg Anna Persdatter tjente hos Alert Hyssing Schnell i 1821.1
Hun var fadder ved dåpen til Peter Olaus Jørgenssen den 4. februar 1821 i Molde kirke.1
Hun var arving ved skiftet etter Erik Ivarsson og Marit Olsdotter på Rishaug den 11. mars 1828: 1 ort 8 skilling.6

Kilder/noter

 1. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 18, nr. 2. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620445
 2. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 326 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620334
 3. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 327 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620334
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 58.
 5. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 13 a, Kierkebakken, forsikringsnr. 51. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063016
 6. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 326 a–327 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620333

Jakob Olssen Berg1,2

M, #8067, (1800 - 1805)
Far*Ola Justsson Berg2,1 (1769 - f 1812)
Mor*Marit Sørensdatter Eide2,1 (c 1763 - )     Jakob ble født i 1800 i Molde.2 Jakob ble døpt den 16. februar 1800 i Molde kirke. Faddere: Per Justsson Berg, Torjer Mortensson, Anders Rasmusson på Bergsgjerdet, Beret Kjerstina Persdatter Talberg, Beret Årø og Inger Maria Kjorstad.2 Jakob Olssen bodde hos Ola Justsson og Marit Sørensdatter på mnr. 58, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1801.1

Jakob døde i 1805 i Molde, 5½ år gammel.3 Han og Ingeborg ble jordfestet den 13. oktober 1805 på Molde kirkegård.3

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 58.
 2. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 7 b.
 3. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 a.

Just Kristenssen i Schultzhagen1,2,3

M, #8068, (desember 1724 eller januar 1725 - )
Far*Kristen Larsson Grønnes4
Mor*Ingebjørg Knutsdotter5 ( - f 1751)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Just ble døpt den 6. januar 1725 i Molde kirke.4
Han var arving ved skiftet etter Mats Knutsson den 6. juli 1751.5

Just giftet seg med en uregistrert person.2 Just bodde på mnr. 42, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1767. Huset var taksert til 10 daler. Han var fremdeles i byen i 1775.6,2
Han var debitor ved skiftet etter Ivar Perssen den 8. januar 1768: 1 daler.7

Kilder/noter

 1. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1769.
 2. [S1174] Molde sjømanntall 1775 [1].
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 525. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/265/
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 57.
 5. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 40.
 6. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): Schultz-hagen, mnr. 49.
 7. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 525–526. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/265/

Ola Justssen1

M, #8069, (ca. 1754 - etter 1775)
Far*Just Kristenssen i Schultzhagen1 (1724 / 1725 - )
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg     Ola ble født ca. 1754.1

Ola døde etter 1775.1

Kilder/noter

 1. [S1174] Molde sjømanntall 1775 [1].

Ola Justssen den yngre1,2

M, #8070, (1770 - etter 1775)
Far*Just Kristenssen i Schultzhagen2,1 (1724 / 1725 - )
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg     Ola ble døpt den 17. mai 1770 i Molde.2

Ola døde etter 1775.1

Kilder/noter

 1. [S1174] Molde sjømanntall 1775 [1].
 2. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1769.

Just Olsson Berg1,2

M, #8071, ( - 1791 eller 1792)

Familie

Anne Jakobsdotter Berg (c 1740 - 1804)
Barn     Just giftet seg med en uregistrert person.3
Annet navn: Just Olsson på Årø, nevnt fra 1766 til 1769.4,5 Han var soldat i 1766.3
Han var fadder ved dåpen til Marit Olsdotter på Torhus den 2. februar 1766.6

Just trolovet seg den 10. februar 1766 i Veøy kirke med Anne Jakobsdotter i Løvika. Forlovere: Knut Arnesson på Eikrem og Arne Larsson på Årø.3
Just giftet seg den 26. mai 1766 i Veøy kirke med Anne Jakobsdotter i Løvika.4 Just og Anne bodde på Årø, Bolsøy, iallfall fra 1766 til 1769. Han bodde allerede der ved vielsen.4,5 Just og Anne bodde på Berg på Kleive, Bolsøy, iallfall fra 1771 til 1777.7 Just Olsson Berg var daglønner i 1789. Han skulle etter muntlig angivelse svare 8 skilling i formuesskatt (½ pst.)2,8 Just og Anne var husfolk på mnr. 58, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1789.8

Just døde i 1791 eller 1792 i Molde. Det ble betalt 3 ort 16 skilling til kirken for begravelsen.9

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 46 b.
 2. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, generalekstrakt, mnr. 60. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/62/
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 20.
 4. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 24.
 5. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 45 a.
 6. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 42 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-40
 7. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 46 b & 51 a.
 8. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 8, mnr. 60. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/73/
 9. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 76 b.
 10. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 43 b.
 11. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 51 a.

Anne Jakobsdotter Berg1,2

K, #8072, (ca. 1740 - 1804)

Familie

Just Olsson Berg ( - 1791 / 1792)
Barn     Anne ble født ca. 1740.2
Annet navn: Anne Jakobsdotter i Løvika, nevnt 1766.3
Anne trolovet seg den 10. februar 1766 i Veøy kirke med Just Olsson på Årø. Forlovere: Knut Arnesson på Eikrem og Arne Larsson på Årø.4
Anne giftet seg den 26. mai 1766 i Veøy kirke med Just Olsson på Årø.3 Anne og Just bodde på Årø, Bolsøy, iallfall fra 1766 til 1769. Han bodde allerede der ved vielsen.3,5
Annet navn: Anne Jakobsdotter på Årø, nevnt fra 1767 til 1769.6,5 Anne og Just bodde på Berg på Kleive, Bolsøy, iallfall fra 1771 til 1777.7 Anne og Just var husfolk på mnr. 58, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1789.8 Anne bodde i Molde i 1792.9 Hun var spinner i 1801.2 Hun losjerte hos sønnen Ola Justsson og Marit Sørensdatter på mnr. 58 i 1801.2

Anne døde i 1804 i Molde. Den 28. april ble det betalt 1 ort for kirkegårdsjorden.10,11 Hun ble jordfestet den 3. mai 1804.10

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 46 b.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 58.
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 24.
 4. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 20.
 5. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 45 a.
 6. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 43 b.
 7. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 46 b & 51 a.
 8. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 8, mnr. 60. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/73/
 9. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 186 a.
 10. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 b.
 11. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 91 b.
 12. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 51 a.

Gunnar Olsson på Årø1,2

M, #8073
Far*Ola Knutsson på Årø1,2 ( - c 1739)
Mor*Anne Gunnarsdotter på Årø1 (c 1680 - 1727 / 1728)     
Han var arving ved skiftet etter Anne Gunnarsdotter på Årø den 26. juni 1729: 7 daler.1
Han var arving ved skiftet etter Ola Knutsson og Ingeleiv Nilsdotter på Årø den 25. mai 1740: 8 daler 3 ort 13 skilling.2
Han var myndling av Aslak Gunnarsson på Molde i 1740.2
Gunder Aarøe var kreditor ved skiftet etter Per Knutsson Hovdenakk og Lisbet Styrkårsdotter den 23. juli 1764: 1 ort 16 skilling.3,4
Gunder aarøy var fadder ved dåpen til Per Justsson på Årø den 8. mars 1767 i Molde kirke.5,6

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 615 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640630
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 25. mai 1740, Aarøe.
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 498. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/252/
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 499. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/252/
 5. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 43 b.
 6. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 165 b.

Kari Ivarsdotter på Eikrem1,2

K, #8074
Far*Ivar Knutsson på Eikrem1,3 ( - 1746)
Mor*Eli Ivarsdotter på Eikrem3 ( - c 1740)
3-menning 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ingebrigt Eriksson på Eikrem (c 1711 - 1779)
Ni barn levde i 1780.2 
Barn     
Hun var arving ved skiftet etter Eli Ivarsdotter på Eikrem den 1. september 1740: 8 daler 2 ort 10 skilling, utlagt blant annet i 3–2–6 i Eikrem. Hun fordret også 4 daler i tjenestelønn.4

Kari giftet seg før 1746 med Ingebrigt Eriksson på Eikrem.2,5
Hun var arving ved skiftet etter Ivar Knutsson på Eikrem den 19. april 1746: 2 ort 8 skilling. Hun fordret også 2 daler i resterende bryllupskost.6
Caren [Eichren] var fadder ved dåpen til Knut Larsson på Berg den 26. januar 1766 i Molde kirke.7,8
Caren [Eichrem] var fadder ved dåpen til Per Justsson på Årø den 8. mars 1767 i Molde kirke.9,10
Cari Eichrem var fadder ved dåpen til Anne Jakobsdotter på Årø den 9. mai 1771.11
Hun var arving ved skiftet etter Ingebrigt Eriksson på Eikrem den 30. mai 1780: Hun fikk også kår av gården.12

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 404 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/422/
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 533 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/538/
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 3 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/19/
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 3 a–4 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/18/
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 404 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/423/
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 404 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/422/
 7. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 42 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-40
 8. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 165 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-125
 9. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 43 b.
 10. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 165 b.
 11. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 46 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-44
 12. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 533 a–536 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/538/

Ingebrigt Olsson på Røsshol1,2

M, #8075, (ca. 1617 - ca. 1709)
7. tippoldefar til meg

Familie

Gjertrud Jonsdotter på Røsshol ( - e 1709)
Fem barn levde i 1709.1 
Barn     Ingebrigt ble født ca. 1617.2
Ingebrigt giftet seg med Gjertrud Jonsdotter.1 Ingebrigt og Gjertrud var brukere på Røsshol, Vågøy, i 1701. Ola Ingebrigtsson bodde også der. De hadde to mannlige tjenestefolk.2

Ingebrigt døde ca. 1709 på Røsshol.1 Det ble holdt skifte etter ham den 1. juli 1709.1

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 183 a.
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 169.
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 260 b.
 4. [S1057] Fræna bygdebok III: s. 270.
 5. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 261 a.

Anne på Eikrem1,2

K, #8076, (før 1751 - etter 1776)     Anne ble født før 1751.2 Hun bodde hos Knut Arnesson og Ingebjørg Tjøstolvsdotter på Eikrem, Bolsøy, i 1762.2,3
Ei Anna Eichrem var fadder ved dåpen til Per Justsson på Årø den 8. mars 1767 i Molde kirke.1,4
Ei anna Eichrem var fadder ved dåpen til Beret Persdotter på Årø den 3. mars 1776 i Bolsøy kirke.5,6

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 43 b.
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, nr. 13.
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 20.
 4. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 165 b.
 5. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 50 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-47
 6. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 170 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-129

Arne Larsson på Årø1,2,3

M, #8077, (ca. 1733 - )
Far*Lars Larsson på Frostad4 (o 1695 - 1764)
Mor*Anne Arnesdotter på Frostad4 (c 1690 - 1764)

Familie

Kari Olsdotter på Årø (1734 - )
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Annet navn: Arne Larsson på Frostad.4
Arne ble født ca. 1733 på Øvre Frostad, Vestnes.4
Arne giftet seg med en uregistrert person.3
Arne giftet seg i 1763 med Kari Olsdotter på Langsteinen.5,3 Arne bodde på Årø, Bolsøy, iallfall fra 1763 til 1791.5,3,2
Han var vurderingsmann ved skiftet etter Marit Bentsdotter på Årøneset den 1. oktober 1764.6,7
Han var forlover for Just Olsson på Årø og Anne Jakobsdotter i Løvika, som ble trolovet den 10. februar 1766 i Veøy kirke.1
Han var verge for Per Persson på Mork i 1766.8
Han var fadder ved dåpen til Ola Justsson på Årø den 10. september 1769 i Molde kirke.9,10
Han var fadder ved dåpen til Knut Persson den 10. april 1791 i Molde kirke.2,11


     Navnet hans ble skrevet Arne Aarøy i 1769.9

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 20.
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 68 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-66
 3. [S20] Tomrefjord: s. 582.
 4. [S20] Tomrefjord: s. 814.
 5. [S20] Tomrefjord: s. 581.
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 253 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/275/
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 254 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/275/
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 386 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660413
 9. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 45 a.
 10. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 167 a.
 11. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 131 b.
 12. [S20] Tomrefjord: s. 816.

Aret i Leirgrovvik1

M, #8078, ( - etter 1769)     Aret bodde i Leirgrovvik, Bolsøy, i 1769.1
Han var fadder ved dåpen til Ola Justsson på Årø den 10. september 1769 i Molde kirke.1,2

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 45 a.
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 167 a.

Mari på Årø1,2

K, #8079, ( - etter 1779)     Mari og Anne tjente hos Sjurd på Indre Årø, Bolsøy, i 1762.3
Hun var fadder ved dåpen til Salamon Jonsson den 1. juni 1766.1
Hun var fadder ved dåpen til Barbro Nilsdotter Bolsøy den 5. april 1767 i Molde kirke.4,5
Hun var fadder ved dåpen til Ola Justsson på Årø den 10. september 1769 i Molde kirke.6,7
Hun var fadder ved dåpen til Anne Persdotter på Lubbenes den 5. april 1779 i Bolsøy kirke.2,8


     Navnet hennes ble skrevet Maren aarøy fra 1766 til 1779.1,2

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 180 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-139
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 52 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-49
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 15.
 4. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 43 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620582
 5. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 165 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630071
 6. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 45 a.
 7. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 167 a.
 8. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 172 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-131

Anne Ingebrigtsdotter på Bergsgjerdet1,2

K, #8080, (ca. 1746 - )
Far*Ingebrigt Tjøstolvsson på Fanbostad3,4 (c 1700 - 1778)
Mor*Ingeleiv Knutsdotter på Fanbostad4 ( - c 1763)

Familie

Rasmus Andersson Bjørstad (c 1744 - )
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Annet navn: Anne Ingebrigtsdotter på Fanbostad.4,3
Anne ble født ca. 1746 på Fanbostad, Bolsøy.4,5
Hun var arving ved skiftet etter Ingeleiv Knutsdotter på Fanbostad den 14. mars 1764.4
Anna Fandbostad var fadder ved dåpen til Ola Justsson på Årø den 10. september 1769 i Molde kirke.6,7
Hun var myndling av Knut Knutsson Fuglset den eldre i 1779.5

Anne giftet seg med Rasmus Andersson på Hjelset.8,9,5
Anna bergsgierdet var fadder ved dåpen til Hilde Knutsdotter den 7. juli 1782 i Bolsøy kirke.10,11
Anne og Rasmus bodde på Bergsgjerdet, Berg, Bolsøy, i 1792. Det stod en arrestbygning på Bergsgjerdet og naboplassen, som begge ble kalt Myra i 1796. Gjerdet var umatrikulert i 1799, men Rasmus ble titulert bonde og gårdbruker i 1801.1,12,9
Hun var fadder ved dåpen til Hans Larsson i Leirgrovvik den 25. mars 1792.1
Hun var fadder ved dåpen til Marit Persdatter på Moldeneset den 27. september 1795 i Molde kirke.13
Hun var fadder ved dåpen til Ivar Matssen på Moldegjerdet den 6. november 1796 i Molde kirke.2
Anne og Rasmus var brukere på Berg, Bolsøy, i 1801. Anders Rasmusson, Ingebrigt Rasmusson og Ivar Rasmusson bodde også der.9

     Navnet hennes ble skrevet Ane Bersgjerdet i 1796.2

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 71 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-69
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 14 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-18
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 428 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/432/
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 200 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/220/
 5. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 429 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/432/
 6. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 45 a.
 7. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 167 a.
 8. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 9 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-11
 9. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Berg. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424000134
 10. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 54 b, kvinner. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620593
 11. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 173 b. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630079
 12. [S925] Romsdal pantebok 1791–1806: fol. 131 b & 278 b.
 13. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 4 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-8

Anne Justsdotter Berg1

K, #8081, (1771 - )
Far*Just Olsson Berg1 ( - 1791 / 1792)
Mor*Anne Jakobsdotter Berg1 (c 1740 - 1804)

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 46 b.
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 46 b & 168 a.

Anders på Røsberg1

M, #8082, ( - etter 1771)     Anders bodde på Røsberg, Bolsøy, i 1771.1
Han var fadder ved dåpen til Anne Justsdotter Berg den 6. oktober 1771 i Kleive kirke, Bolsøy.2

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 46 b.
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 46 b & 168 a.

Ola på Eidshaugen1

M, #8083, ( - etter 1771)     Ola giftet seg kanskje med Kari Eidshaugen.2 Ola bodde på Haugen, Eide, Bolsøy, i 1771.1
Han var fadder ved dåpen til Anne Justsdotter Berg den 6. oktober 1771 i Kleive kirke, Bolsøy.3

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 46 b.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Kleve, Eide Nedre.
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 46 b & 168 a.

Anders på Eidshaugen1

M, #8084, ( - etter 1771)     Anders bodde på Haugen, Eide, Bolsøy, i 1771.1
Han var fadder ved dåpen til Anne Justsdotter Berg den 6. oktober 1771 i Kleive kirke, Bolsøy.2

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 46 b.
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 46 b & 168 a.

Kari på Eidshaugen1

K, #8085

Familie

Ola Eidshaugen ( - e 1771)     Kari giftet seg kanskje med Ola Eidshaugen.2 Kari bodde på Haugen, Eide, Bolsøy, i 1771.1
Hun var fadder ved dåpen til Anne Justsdotter Berg den 6. oktober 1771 i Kleive kirke, Bolsøy.3


     Navnet hennes ble skrevet Caren Eidshauen i 1771.1

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 46 b.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Kleve, Eide Nedre.
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 46 b & 168 a.

Ingeborg Justsdotter Berg1

K, #8086, (1777 - )
Far*Just Olsson Berg1 ( - 1791 / 1792)
Mor*Anne Jakobsdotter Berg1 (c 1740 - 1804)     Ingeborg ble født i 1777 på Berg på Kleive, Bolsøy.1 Ingeborg ble døpt den 22. juni 1777 i Kleive kirke, Bolsøy. Faddere: Per Berg, Anne Gujorda, Anne Berg og Ingeborg Oppdøl o.a.1,2

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 51 a.
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 171 a.

Arne Ellingsson på Brokstad1,2,3

M, #8087, (ca. 1739 - 1814)
Far*Elling Arvesson på Gujorda4 ( - 1764)
Mor*Beret Rasmusdotter på Gujorda4 ( - e 1764)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Steinor Andersdotter på Brokstad (c 1710 - 1803)
De hadde ikke barn.      Annet navn: Arne Ellingsson på Gujorda.4
Arne ble født ca. 1739 på Gujorda, Bolsøy.4
Han var arving ved skiftet etter Elling Arvesson på Gujorda den 19. juli 1764.4

Arne trolovet seg den 5. august 1764 med Steinor Andersdotter på Brokstad.3
Arne giftet seg den 26. desember 1764 i Bolsøy kirke med Steinor Andersdotter på Brokstad.3,5 Arne og Steinor bodde på Øvre Brokstad, Bolsøy, i 1775.2
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Malena Jonsdatter den 28. mars 1775.6
Han var verge for Marte Larsdotter i 1787.1
Arne og Steinor var kårfolk på Øvre Brokstad i 1801.7
Arne giftet seg i 1806 med en uregistrert person.7

Arne døde i 1814 i Bolsøy.7

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 241 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/244/
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 800. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650404
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 3 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620543
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 234 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/254/
 5. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 165 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630070
 6. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 798–803. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650403
 7. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 43. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002#46

Per Olsson på Berg1,2

M, #8088, (ca. 1739 - )
Far*Ola Olsson på Berg1,2 ( - c 1754)     Per ble født ca. 1739.1
Han var arving ved skiftet etter Ola Olsson på Berg den 22. august 1754.1
Han var myndling av Ola Eriksson på Berg i 1759. Ole Berg var hans formynder allerede i 1754.2,1
Han var arving ved skiftet etter Anne Olsdotter på Talset den 3. mai 1759: 2 daler 3 ort 20 skilling.3
En Peder Bærg var fadder ved dåpen til Ingeborg Justsdotter Berg den 22. juni 1777 i Kleive kirke, Bolsøy.4,5

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 273 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650871
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 659 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/665/
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 659 b–660 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/665/
 4. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 51 a.
 5. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 171 a.

Anne på Gujorda1

K, #8089, ( - etter 1777)     Anne bodde på Gujorda, Bolsøy, i 1777.1
Hun var fadder ved dåpen til Ingeborg Justsdotter Berg den 22. juni 1777 i Kleive kirke, Bolsøy.1,2

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 51 a.
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 171 a.

Anne Olsdotter på Berg1,2

K, #8090
Far*Ola Olsson på Berg1,2 ( - c 1754)     
Hun var arving ved skiftet etter Ola Olsson på Berg den 22. august 1754.1
Hun var myndling av Finn Olsson på Talset fra 1754.1
Hun var arving ved skiftet etter Anne Olsdotter på Talset den 3. mai 1759: 1 daler 1 ort 22 skilling.3
Hun var myndling av Morten Sjurdsson på Eide fra 1759.2
Ei Anna Bærg var fadder ved dåpen til Ingeborg Justsdotter Berg den 22. juni 1777 i Kleive kirke, Bolsøy.4,5

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 273 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650871
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 659 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/665/
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 659 b–660 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/665/
 4. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 51 a.
 5. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 171 a.

Ingeborg på Oppdøl1

K, #8091, ( - etter 1777)     Ingeborg bodde på Oppdøl, Bolsøy, i 1777.1
Hun var fadder ved dåpen til Ingeborg Justsdotter Berg den 22. juni 1777 i Kleive kirke, Bolsøy.1,2

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 51 a.
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 171 a.

Knut Arnesson på Eikrem1,2

M, #8092, (ca. 1723 - 1789)     Knut ble født ca. 1723.3
Han var kreditor ved skiftet etter Per Ivarsson den 24. august 1752 på Eikrem, Bolsøy: 6 daler i tjenestelønn.4,5,1,6

Knut giftet seg ca. 1753 med Ingebjørg Tjøstolvsdotter på Eikrem.7,8,1
Han var verge for Per Persson på Eikrem i 1753.6
Knut og Ingebjørg bodde på Eikrem i 1762 sammen med Elen Persdotter og Anne Eikrem. De var selveiere, og Anne var tjenestejente. En husmann eller innerst ved navn Tore holdt også til på bruket. Familien bodde der fremdeles i 1766.9,2
Han var verge for Sissel Ingebrigtsdotter på Fanbostad i 1764.10
Han var forlover for Just Olsson på Årø og Anne Jakobsdotter i Løvika, som ble trolovet den 10. februar 1766 i Veøy kirke.2
Knud Eichrem var verge for David Jonssen i 1775.11

Annet navn: Knut Arnesson på Geitnes, nevnt fra 1788 til 1789.12,7,3 Knut og Ingebjørg var husfolk på Geitnes, Bolsøy, iallfall fra 1788 til 1789.12,7,3
Han var verge for Ingeborg Anna Persdatter i 1788.12


Knut døde i 1789. Han og kona druknet på sjøen.3 Det ble holdt skifteregistrering etter ham og Ingebjørg den 12. november 1789 på Geitnes. Arvinger: Arne Knutsson på Eikrem, Anders Knutsson, Anne Knutsdotter Rekdal, Marta Persdotter og Elen Persdotter på Kringstad. Det ble holdt skifteauksjon 25. november. Bruttoformue: 362 daler 21 skilling. Nettoarv: 78 daler 1 ort 16 skilling. Skiftet ble sluttet den 22. desember.13,14

     Knut Arnesson på Eikrem kan ha vært barn av Arne Sjurdsson på Geitnes.

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 85 a.
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 20.
 3. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 562.
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 83 b.
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 84 b.
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 85 b.
 7. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 54 a.
 8. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 225 b.
 9. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, nr. 13.
 10. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 200 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/220/
 11. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 795. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650401
 12. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 50 a.
 13. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 54 a–56 a.
 14. [S925] Romsdal pantebok 1791–1806: fol. 5 b.

Torjer Mortensson Siem1,2

M, #8093, (ca. 1758 - )

Familie

Ragnhild Ivarsdotter Lønset (c 1761 - )
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Torjer ble født ca. 1758 i Opplandene.3
Torjer giftet seg med Ragnhild Ivarsdotter Lønset.4,5 Torjer Mortensson var soldat i Romsdalske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1798. Han ble dimittert som landvernssoldat ca. 1804.5,3
Han var fadder ved dåpen til Jakob Olssen Berg den 16. februar 1800 i Molde kirke.6
Torjer Mortensson og Ragnhild losjerte som husfolk på mnr. 71, Kirkebakken, Molde, i 1801. Husets innehaver var Per Lønset (s.d.).4
Han ble kalt Torjer opplending, nevnt 1803.7 Torjer Mortensson var arbeider og bordfører i Molde i 1804.3 Torjer bodde på mnr. 38, Myra, Molde, i 1807. Huset var taksert til 60 daler.2 Han ble trolig kalt Torjer på Hjørnet i 1811.8
Han var forlover for Lasse Jonsson Krokset og Elen Nilsdatter Lien, som giftet seg den 28. april 1811 i Molde kirke.8
Han var verge for Beret Sørensdotter Leikarnes i 1812.1
Torjer bodde på mnr. 98, Molde, i 1816.9

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 710. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610359
 2. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 10 a, Myhren, forsikringsnr. 36. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063013
 3. [S941] Molde sjørulle 1804: [s. 5].
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Kirkebakken, No 71.
 5. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 1 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-3
 6. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 7 b.
 7. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 90 b.
 8. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 57 a, 1811, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630237
 9. [S1151] Molde sølvskatt 1816: s. 3, Vejten, mnr. 95. https://www.digitalarkivet.no/db10081203301007
 10. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 49 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-44

Ragnhild Ivarsdotter Lønset1,2

K, #8094, (ca. 1761 - )
Far-?*Ivar Nilsson Lønset (1728 - ); trolig
Mor-?*Siri Olsdatter ( - e 1764); trolig
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Torjer Mortensson Siem (c 1758 - )
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Ragnhild ble født ca. 1761.3 Hun ble konfirmert den 26. september 1779 i Molde kirke.3
Ragnhild giftet seg med Torjer Mortensson Siem.4,1
Hun var fadder ved dåpen til Nils Knutssen Skovik den 29. juli 1798 i Molde kirke.2,5
Ragnhild Ivarsdotter og Torjer losjerte som husfolk på mnr. 71, Kirkebakken, Molde, i 1801. Husets innehaver var Per Lønset (s.d.).4

Kilder/noter

 1. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 1 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-3
 2. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 3 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-5
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 151 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-113
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Kirkebakken, No 71.
 5. [S943] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 [2]: oo.

Anders Rasmusson på Berg1

M, #8095, (ca. 1782 - )
Far*Rasmus Andersson Bjørstad2 (c 1744 - )
Mor*Anne Ingebrigtsdotter på Bergsgjerdet2 (c 1746 - )     Anders ble født ca. 1782 på Bergsgjerdet, Berg, Bolsøy.2 Han var oppvartende tjener hos Even Hammer fra 1797 til 1800.3
Annet navn: Anders Rasmusson på Bergsgjerdet, nevnt fra 1800 til 1823.4,1
Han var fadder ved dåpen til Jakob Olssen Berg den 16. februar 1800 i Molde kirke.4
Han var kreditor ved skiftet etter Even Hammer den 14. juli 1800: 12 daler.5,6,7
Anders Rasmusson bodde hos Rasmus Andersson og Anne Ingebrigtsdotter på Berg, Bolsøy, i 1801.2 Anders Rasmusson på Bergsgjerdet var arrestforvarer i 1822.8
Han var verge for Marta Jonsdatter i 1822.9
Anders Rasmusson på Berg var vurderingsmann i Fanne tinglag i 1823.1 Anders var bruker på Bergsgjerdet iallfall fra 1832 til 1833.10

Kilder/noter

 1. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 473 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24624/477/
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Berg. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424000134
 3. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 293 a, nr. 26. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/4/
 4. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 7 b.
 5. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 289 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/294/
 6. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 290 b–291 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/2/
 7. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 293 a–294 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/4/
 8. [S1198] «Fengselsforhold og fangebehandling i Romsdal gjennom 250 år 1»: s. 117. http://books.google.no/books?id=UQsuAgAAQBAJ&lpg=PA2&hl=no&pg=PA117#v=onepage&q&f=false
 9. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 335 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611022
 10. [S1198] «Fengselsforhold og fangebehandling i Romsdal gjennom 250 år 1»: s. 124. http://books.google.no/books?id=UQsuAgAAQBAJ&lpg=PA2&hl=no&pg=PA124#v=onepage&q&f=false

Beret Olsdotter Årø1

K, #8096, (ca. 1762 - 1813)
Far*Ola Larsson på Årø2
Mor*Marta Larsdotter på Årø2 ( - e 1766)

Familie

Jon Knutsson Strande (c 1752 - 1815)
Ingen barn levde i 1815.2      Beret ble født ca. 1762.3,4
Beret trolovet seg den 7. februar 1790 i Østre Schultzhagen, Molde, med Jon Knutsson Strande. Forlovelsen skjedde i huset. Forlovere: Ola Årø og Lars Larsson på Ellingsgarden.1
Beret giftet seg den 27. juni 1790 i Bolsøy kirke med Jon Knutsson Strande.1,5,4
Hun ble kalt Beret Olsdotter Strande, nevnt fra 1798 til 1813.6,7,3
Hun var fadder ved dåpen til Nils Knutssen Skovik den 29. juli 1798 i Molde kirke.6,8
Beret Aarøe var fadder ved dåpen til Jakob Olssen Berg den 16. februar 1800 i Molde kirke.9
Beret og Jon var husfolk på mnr. 155, Østre Schultzhagen, Molde, i 1801. Et annet ektepar losjerte på eiendommen (s.d.). Jon og Beret var husfolk der resten av livet.4,2 Per Andersson Tornes døde hos dem den 6. desember 1808.10
Hun var fadder ved dåpen til Åmund Åmundssen den 22. mars 1812 i Molde kirke.7


Beret døde i 1813 i Molde.3 Hun ble jordfestet den 27. mars 1813.3 Det ble holdt skifteregistrering etter henne og Jon den 8. juni 1815. Kreditorer: Salamon Knutssen, Peder Larsson Sanne, Kirstina Kristensdatter, Per Olsson i Leirgrovvik og Ola Knutsson Øverland o.a. Løsøret ble vurdert til 77 daler 12 skilling. Stuen (uten grunn) hadde loft, kjøkken med loft og jernbileggerovn (100 daler). Gjeld: 99 daler 1 skilling.11 Det ble holdt skifteauksjon etter henne og Jon den 10. juni 1815.12 Skiftet etter henne og Jon ble sluttet den 26. desember 1815. Arvinger: Knut Knutsson på Nøsa, Knut Persson, Per Persson, Kirstina Kristensdatter, Anne Knutsdotter, Siri Knutsdotter på Hoem, Lars Olsson, Per Olsson i Leirgrovvik, Johannes Olsson på Berg, Lars Olsson på Berg og Synnøv Olsdotter.13

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 18 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-20
 2. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 531 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/238/
 3. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 39 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630226
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 155. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002579
 5. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 27 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-29
 6. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 3 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-5
 7. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 26 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-29
 8. [S943] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 [2]: oo.
 9. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 7 b.
 10. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 391 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/98/
 11. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 531 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/238/
 12. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 531 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/239/
 13. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 532 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/239/

Marit Ivarsdotter på Sylte1

K, #8097, (1750 - 14. mars 1786)
Far*Ivar Persson på Sylte1 (c 1713 - 1777)
Mor*Ingeleiv Hansdotter på Sylte1 (1724 - 1766)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Anders Larsson på Sylte (1747 - 1825)
De hadde fem barn.2 
Barn     Marit ble født i 1750 på Sørsylte, Tresfjord.2
Hun var arving ved skiftet etter Åmund Hansson på Nærem den 25. november 1767: 1 ort 6 skilling.1

Marit giftet seg i 1772 med Anders Larsson på Sylte.2

Marit døde den 14. mars 1786 på Kyrkjesylte, Tresfjord.2

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 432 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/459/
 2. [S77] Tresfjord I: s. 269.

Anne Amundsdatter Takestad1

K, #8098, (ca. 1750 - 29. desember 1827)

Familie 1

De kan ha hatt fler barn. De ble skilt ved dom (og hun ble regnet som enke).1,2 
Barn

Familie 2

Johan Vikberg (c 1748 - 1826)
De hadde ikke barn.      Anne ble født ca. 1750.2,3
Anne giftet seg, trolig med en Johan.
Annet navn: Anne Kjorstad, nevnt fra 1788 til 1801.4,2 Hun var stevnet som vitne til tinget i Molde den 7. april 1788.4 Hun var farger i 1801.2 Ved folketellingen av 1. februar 1801 losjerte Anne Kjorstad på mnr. 107, Hovedgata, Molde, hos Kristian Resch og Bolette Steffenssen.2
Anne Amundsd: kjøpte ved skifteauksjonen etter Anders Jonsson på Marka den 4. juli 1801: to strieskjorter (7 skilling) o.a.5

Anne giftet seg den 12. august 1802 i Molde kirke med Johan Vikberg (forlovere: Jens Nordgård og Kristoffer Wessel). Den 10. samme måned var det betalt 1 daler for bryllupet.1,6
Hun ble kalt Anne Vikberg, nevnt fra 1802 til 1828.3,7
Hun var fadder ved dåpen til Lorents Andreas Vistvik den 16. desember 1802 i Molde kirke.7
Anne og Johan bodde på mnr. 88, Hovedgata, Molde, i 1807. Bygninger (taksert i daler): våningshus (160), sidehus (30) og vedhus (10).8

Anne døde den 29. desember 1827 i Molde, av alderdom.3 Hun ble gravlagt den 5. januar 1828.3

     Navnet hennes ble skrevet Anna Amundsdatter Tagelstad i 1802.1

Kilder/noter

 1. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 55 b, nr. 7. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-51
 2. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Udpaa Gaden, mnr. 107. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/44/
 3. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 203, nr. 15. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16494&idx_id=16494&uid=ny&idx_side=-103
 4. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 436 b.
 5. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 286 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/291/
 6. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 89 b.
 7. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 13 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-15
 8. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 17 b, Hoved Gaden, forsikringsnr. 81. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063021

Rasmus Andersson Bjørstad1

M, #8099, (ca. 1744 - )
Far*Anders Knutsson på Hjelset2,3 ( - c 1780)

Familie

Anne Ingebrigtsdotter på Bergsgjerdet (c 1746 - )
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Rasmus ble født ca. 1744.4
Annet navn: Rasmus Andersson på Hjelset, nevnt 1762.4,5 I manntallet av 1762 står Rasmus Andersson hos Anders på Hjelset, Bolsøy.5 Rasmus Andersson på Hjelset ble konfirmert den 24. oktober 1762 i Molde kirke.4
Rasmus giftet seg med Anne Ingebrigtsdotter på Fanbostad.6,7,8
Annet navn: Rasmus Andersson på Bergsgjerdet, nevnt fra 1781 til 1802.9,3,10,11 Rasmus bodde på Bergsgjerdet, Berg, Bolsøy, i 1781.10
Han var arving ved skiftet etter Beret Sjurdsdotter og Anders Knutsson på Hjelset den 16. mai 1781.2
Han var fadder ved dåpen til Hilde Knutsdotter den 7. juli 1782 i Bolsøy kirke.12,13
Han var forlover for Knut Larsson på Berg og Beret Ingebrigtsdotter på Fanbostad, som ble trolovet den 24. mars 1788 i Bolsøy. Rasmus ble titulert dannemann.1
Rasmus og Anne bodde på Bergsgjerdet i 1792. Det stod en arrestbygning på Bergsgjerdet og naboplassen, som begge ble kalt Myra i 1796. Gjerdet var umatrikulert i 1799, men Rasmus ble titulert bonde og gårdbruker i 1801.14,15,7 Rasmus Andersson på Bergsgjerdet var arrestforvarer iallfall fra 1796 til 1811.16,7,17
Han var forlover for Ola Larsson Ellingsgard og Ingeborg Olsdotter Holåk, som ble trolovet den 28. mai 1798.18
Han var verge for Andrina Andersdatter fra 1800.3
Rasmus og Anne var brukere på Berg, Bolsøy, i 1801. Anders Rasmusson, Ingebrigt Rasmusson og Ivar Rasmusson bodde også der.7
Han var forlover for Jørn Knutsson Vestad og Guri Gabrielsdotter på Lubbenes, som giftet seg den 17. oktober 1802 i Bolsøy kirke.11,19,20
Rasmus Andersson på Bergsgjerdet og en Elling Ellingssen reddet Hallvor Aslaksson på Skorga og tre andre personer fra Vistdal som kantret med båt utenfor på Nøisomhed, Berg, Bolsøy, den 22. oktober 1806.21

     Ola Olssen Bjørstad og Rasmus Andersson Bjørstad var trolig i slekt.

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 13 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-15
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 545 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/551/
 3. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 273 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/278/
 4. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 145 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-107
 5. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 35. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/17/
 6. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 9 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-11
 7. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Berg. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424000134
 8. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 429 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/432/
 9. [S925] Romsdal pantebok 1791–1806: fol. 278 b.
 10. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 546 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/551/
 11. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 136 a, nr. 7. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=17008&idx_id=17008&uid=ny&idx_side=-25
 12. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 54 b, kvinner. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620593
 13. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 173 b. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630079
 14. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 71 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-69
 15. [S925] Romsdal pantebok 1791–1806: fol. 131 b & 278 b.
 16. [S1032] Romsdal tingbok 1789–1803: fol. 309 b.
 17. [S1198] «Fengselsforhold og fangebehandling i Romsdal gjennom 250 år 1»: s. 117. http://books.google.no/books?id=UQsuAgAAQBAJ&lpg=PA2&hl=no&pg=PA117#v=onepage&q&f=false
 18. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 121 a, nr. 3. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630174
 19. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 30 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-33
 20. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 311 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129690328
 21. [S979] Nesset XI: s. 614.

Knut Olsson på Myklebostad1,2

M, #8100, (ca. 1663 - ca. 1720)
6. tippoldefar til meg

Familie 1

De kan ha hatt fler barn. 
Barn

Familie 2

Gjertrud Aslaksdotter på Myklebostad ( - e 1739)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn
Knut Olsson (Myklebostad) sitt bumerke (fra Gards- og ættesoge for Nesset)     Knut ble født ca. 1663.1 Han fikk bygselseddel på 2 våger Austi garden, Øvre Myklebostad, Nesset, den 24. mars 1681. Seddelen ble tinglyst først 19. oktober 1720. I 1683 måtte Knut betale 27 tveiter havre, 1 tveit blandkorn og 12 merker smør i tiende. Det betyr at årsavlingen av havre var rundt 5 500 kg.2,1
Knut giftet seg, muligens med brukerenka, Ågot Didriksdotter.
Knut giftet seg den 29. desember 1696 med Gjertrud Aslaksdotter på Myklebostad. De ble stevnet til høsttinget i 1697 fordi hun fødte et barn for tidlig etter vielsen, men de nektet å betale bot.1 Knut Olsson på Myklebostad var lagrettemann i 1703 og 1704.1
Knud Øfver Møchelbostad var debitor ved skiftet etter Marit Pålsdotter på Haustenga den 6. april 1709: 2 daler.3


Knut døde ca. 1720 på Øvre Myklebostad, Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S130] Nesset IX: s. 92. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#95
 2. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 154 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390621
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 147 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630546