Anna Vilhelmine Peterssen1,2

K, #8001, (ca. 1800 - )
Far*Erik Peterssen3,1 (1763 - 1835)

Familie

Jakob Jenssen Lund (c 1792 - 1861)
De hadde iallfall to barn.4 Anna Vilhelmine ble født ca. 1800 i Trondheim.1,3 Hun bodde hos Erik Peterssen i Nordre gate 23, Trondheim, i 1801.3 Anna Vilhelmine Peterssen ble vaksinert mot kopper.1
Anna Vilhelmine giftet seg den 18. november 1821 i Vår Frue kirke, Trondheim, med Jakob Jenssen Lund (forlovere: Erik Peterssen og Lars Øyen).2,1 Anna Wilhelmine Elise Lund var trolig oppkalt etter henne. Hennes navn som gift var Lund, nevnt 1865.4
Hun bodde i Dronningens gate 86, Trondheim, i 1865.4

Kilder/noter

 1. [S900] Trondheim, Vår Frue mini. 1821–40: s. 273, nr. 38.
 2. [S899] Trondheim, Vår Frue klok. 1815–32: fol. 201 a, nr. 38.
 3. [S1231] Trondheim ft. 1801: fol. 135 b, husnr. 23, familienr. 28. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806350143
 4. [S195] Ft. 1865 (db): Trondhjem, Dronningensgade, 86.

Erik Peterssen1,2

M, #8002, (1763 - 23. juli 1835)

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
Barn
Skarpretter Peterssens signatur i 1821 (foto fra Vår Frue ministerialbok 1821–40)Annet navn: Eirik Persson på Tande.3
Eirik ble født i 1763 på Nest-Tande, Lesja.3,4 Han ble utdannet stolmaker.5 Han var skarpretter og lege fra 1796. Han ble avsatt som bataljonskirurg i 1814, men kaltes fremdeles skarpretter ved sin død.5,6,7,1
Han bodde i Nordre gate 23, Trondheim, i 1801 sammen med Anna Vilhelmine Peterssen o.a.2
Han var forlover for Jakob Jenssen Lund og Anna Vilhelmine Peterssen, som giftet seg den 18. november 1821 i Vår Frue kirke, Trondheim.7,8


Erik døde den 23. juli 1835 i Sandgata, Trondheim, av alderdomssvakhet.1 Han ble gravlagt den 30. juli 1835 på Vår Frue nye kirkegård, Trondheim, i todalersjord.1

Kilder/noter

 1. [S2149] Trondheim, Vår Frue klok. 1833–45: s. 250, nr. 33. https://www.digitalarkivet.no/kb20070924610182
 2. [S1231] Trondheim ft. 1801: fol. 135 b, husnr. 23, familienr. 28. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806350143
 3. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 74. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109?page=77
 4. [S2148] «Odelsguten frå Søre Nest-Tande som kom åt Trondøm og vart ‘skarprætter og læge’»: s. 79. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2015060181091_001?page=82
 5. [S2148] «Odelsguten frå Søre Nest-Tande som kom åt Trondøm og vart ‘skarprætter og læge’»: s. 80. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2015060181091_001?page=83
 6. [S2148] «Odelsguten frå Søre Nest-Tande som kom åt Trondøm og vart ‘skarprætter og læge’»: s. 81. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2015060181091_001?page=84
 7. [S899] Trondheim, Vår Frue klok. 1815–32: fol. 201 a, nr. 38.
 8. [S900] Trondheim, Vår Frue mini. 1821–40: s. 273, nr. 38.

Lars Øyen1,2

M, #8003, ( - etter 1821)Lars Øyen var bakermester i 1821.2
Han var forlover for Jakob Jenssen Lund og Anna Vilhelmine Peterssen, som giftet seg den 18. november 1821 i Vår Frue kirke, Trondheim.2,1


     Kristoffer Hanssen Øyen og Lars Øyen kan ha vært i slekt.

Kilder/noter

 1. [S900] Trondheim, Vår Frue mini. 1821–40: s. 273, nr. 38.
 2. [S899] Trondheim, Vår Frue klok. 1815–32: fol. 201 a, nr. 38.

Erling Aune1

M, #8004, (7. mai 1925 - 6. juli 1992)
Far*Annar Olaf Aune1 (1880 - 1949)
Mor*Randi Langlo1 (1892 - 1960)

Familie

BarnErling ble født den 7. mai 1925 i Trondheim.1,2 Han ble døpt den 28. juni 1925 i Vår Frue kirke, Trondheim. Faddere: Annar Olaf Aune og Randi Aune o.a.1 Erling Aune var pottemaker.2

Erling døde den 6. juli 1992.2 Han ble gravlagt på Tilfredshet gravlund, Trondheim.2

Kilder/noter

 1. [S902] Trondheim, Vår Frue klok. 1919–39: s. 39, nr. 11.
 2. [S497] Gravminnebasen: id 3253940.
 3. [S881] Elin Aunes Pottemakeri.

Ivar Olav Aune1,2

M, #8005, (29. desember 1926 - 1987)
Far*Annar Olaf Aune1 (1880 - 1949)
Mor*Randi Langlo1 (1892 - 1960)Ivar Olav ble født den 29. desember 1926 i Trondheim.1,2 Han ble døpt den 13. mars 1927 i Vår Frue kirke, Trondheim. Faddere: Annar Olaf Aune o.a., og trolig Sofie Andrea Marie Lund.1 Ivar Olav Aune var keramiker.3 Ivar døde i 1987.2 Han ble gravlagt den 12. mai 1987 på Havstein kirkegård, Trondheim.2

Kilder/noter

 1. [S902] Trondheim, Vår Frue klok. 1919–39: s. 48, nr. 6.
 2. [S497] Gravminnebasen: id 808705.
 3. [S881] Elin Aunes Pottemakeri.

Elin Aune1,2

K, #8006
Far*Erling Aune2 (1925 - 1992)

Kilder/noter

 1. [S875] «Søk i skattelistene (Ságat)».
 2. [S881] Elin Aunes Pottemakeri.

Ivar Olaus Lund1

M, #8007, (17. september 1817 - )
Far*Jens Lund1 ( - e 1817)
Mor*Anne Ivarsdatter1 ( - e 1817)Ivar Olaus ble døpt den 10. oktober 1817 i Trondheim domkirke.1

Kilder/noter

 1. [S903] Trondheim, Domkirken mini. 1815–21: s. 98.

Jens Lund1

M, #8008, ( - etter 1817)

Familie

Anne Ivarsdatter ( - e 1817)
BarnJens giftet seg med Anne Ivarsdatter.1 Jens Lund var underoffiser i 1817 i 1. trondhjemske infanteriregiment.1
Han og Anne bodde i Taraldsgårdsveita, Trondheim, i 1817.1

Kilder/noter

 1. [S903] Trondheim, Domkirken mini. 1815–21: s. 98.

Anne Ivarsdatter1

K, #8009, ( - etter 1817)

Familie

Jens Lund ( - e 1817)
BarnAnne giftet seg med Jens Lund.1
Hun og Jens bodde i Taraldsgårdsveita, Trondheim, i 1817.1

Kilder/noter

 1. [S903] Trondheim, Domkirken mini. 1815–21: s. 98.

Marie Røvig1

K, #8010, (1879 - )Marie ble født i 1879 i Bolsøy.1 Hun var sylærling i 1900.1 Hun bodde midlertidig hos Hans Larsson Nustad på mnr. 202, Kornhagen, Molde, ved folketellingen av 1900. Hennes sedvanlige oppholdssted var i Bolsøy.1,2
Hun var fadder ved dåpen til Leif Ragnvald Larsen den 5. mai 1907 i Molde kirke.3,4

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Molde, mnr. 202.
 2. [S319] «Fortegnelse over stemmeberettigede ved samlagsafstemningen i Molde 1907 og 1913»: nr. 202.
 3. [S905] Molde mini. 1903–17: s. 17.
 4. [S194] Molde klok. 1894–1915: s. 55.

Kurt Olsson i Langelia1,2,3

M, #8011, (ca. 1658 - ca. 1718)

Familie 1

Ingebjørg i Langelia ( - c 1713)
De hadde ikke barn.2 

Familie 2

Ingebjørg Endresdotter i Langelia ( - e 1727)
De hadde ikke barn.1 Kurt ble født ca. 1658.4
Kurt giftet seg med Ingebjørg i Langelia.2
Han og Ingebjørg var brukere i Indre Langelia, Ytre Lange, Vistdal, i 1701. Ola Pålsson og Pål Asgautsson bodde også der.4 Kurt og Ingebjørg var brukere i Indre Langelia i 1711. 1 daatter (trolig Ingebjørg Pålsdotter) bodde hos dem.3
Han var arving ved skiftet etter Ingebjørg i Langelia den 24. april 1714.2

Kurt giftet seg med Ingebjørg Endresdotter.1
Han og Ingebjørg var brukere i Indre Langelia.5

Kurt døde ca. 1718 på Ytre Lange, Vistdal.1 Det ble holdt skifte etter ham den 12. april 1719. Kreditorer: Lars Persson på Hanset, Pål Asgautsson, Per Olsson på Lerheim og Ola Pålsson o.a. Arvinger: Ingebjørg Endresdotter, Per Persson og Ola Persson. Boet skyldte blant annet 1 daler 1 ort 16 skilling i landskyld med tredjeårstake for 1718. Aktiva: 50–1–6. Passiva: 22–2–6. Arv: 27–3–0.6

     Navnet hans ble skrevet Kort Langelij i 1711.3

     Brødrene Per Persson på Myklebostad og Ola Persson på Hjellen var slektninger av Kurt Olsson i Langelia.1

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 46 a.
 2. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714, Ræven Otting.
 3. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Ræven Otting. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181183
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 233.
 5. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 330.
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 46 a/b.

Gudrid Brønstad1,2

K, #8012

Familie

Ole Tangen (1927 - 1990)

Kilder/noter

 1. [S1919] Romsdal Folkeblad: nr. 238/15.10.1954. Side 3, «Personalia / Bryllup feires». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalfolkeblad_null_null_19541015_26_238_1?page=2
 2. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 141.

Eli Ørjarsdotter på Rød1

K, #8013
Far*Ørjar Persson på Lange2,1 (c 1602 - )

Familie 1

Jon Tostensson på Rød (c 1618 - c 1688)
Fem barn levde i 1690.1 
Barn

Familie 2

Jon Knutsson på Rød (c 1653 - f 1712)Annet navn: Eli Ørjarsdotter på Lange.2,3,4
Eli giftet seg med Jon Tostensson på Rød.1 Ørjar Persson på Lange eide 1 pund (med bygselrett) i Ytterlia, Ytre Lange, Vistdal, iallfall fra 1682 til 1688. I 1690 var denne jorden eid av Eli Ørjarsdotter, og hun stod fremdeles som eier i matrikkelen 1712.5,6,3,4
Hun var bruker i Jostua, Rød, Nesset, i 1688. Skyld: 1 våg 1 pund 12 merker.7,8
Hun var arving ved skiftet etter Jon Tostensson på Rød den 15. april 1690: 67 daler 21 skilling.9

Eli giftet seg med Jon Knutsson.10
Ola Olsson i Ytre Langelia kjøpte 1 pund odelsjord (med bygselrett) i Ytterlia den 16. november 1712 av Per Jonsson på Rød og Knut Larsson på Langset. Selgerne hadde arvet jorden etter Jon Knutsson på Rød (og hans kone, Eli Ørjarsdotter). Skjøtet ble tinglyst 17. juli året etter.11,12

Kilder/noter

 1. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 70 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630075
 2. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 22.
 3. [S1182] Romsdal fogderegnskap 1690–91: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1690. Ræven Otting, Ytterlangeli. https://media.digitalarkivet.no/rk10051202201025
 4. [S1597] Romsdal fogderegnskap 1712: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1712. Ræven-Otting, Ytterlangeli. https://media.digitalarkivet.no/rk10091507271032
 5. [S1414] Romsdal matrikkel 1682: Refuen Otting, ytterlangelj. https://media.digitalarkivet.no/rk20090714370198
 6. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 2, inntektsvedlegg A, matrikkel 1688. Reven Otting, Ytterlangelj. https://media.digitalarkivet.no/rk20110504787842
 7. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 2, inntektsvedlegg A, matrikkel 1688. Erridtzfiords Otting, Røe. https://media.digitalarkivet.no/rk20110504787835
 8. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 406.
 9. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 70 a–71 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630075
 10. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 222, Røe. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282124
 11. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 78 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650080
 12. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 78 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650081

Lars Persson Landre1,2,3

M, #8014, (ca. 1730 - 1797)
Far*Per Knutsson på Seljevollan5 ( - c 1733)
Mor*Ragnhild Larsdotter på Seljevollan4 (c 1691 - 1742)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Gjertrud Kristoffersdatter Vestnes (c 1701 - 1798)
De hadde ikke barn.1 Lars ble født ca. 1730 på Seljevollan, Veøy.6,7,8,5
Han var arving ved skiftet etter Per Knutsson på Seljevollan den 9. juni 1734: 12 daler 3 ort.9
Han var myndling av Erik Larsson på Landre i 1734.9
Han var arving ved skiftet etter Ragnhild Larsdotter på Seljevollan den 26. oktober 1742: 25 daler 3 ort 8 skilling. Han fordret også 4–1–12 i resterende farsarv.10

Annet navn: Lars Persson Seljevoll, nevnt fra 1749 til 1766.11,7,12 Lars Persson Seljevoll ble konfirmert den 16. november 1749 i Veøy kirke.11 Han ble innrullert i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1754. Han var innsatt i stedet for Lars Eriksson på Landre, som da ble dimittert. Lars Persson var grenader i 1756, men ble fritatt i 1762 grunnet en utvekst på høyre kne. I 1765 var han ugift og bodde i Bolsøy prestegjeld (uten egen gård eller plass).7,8 Bastian Erikssen, Johan Mühlenfort, Per Eriksson, Lars Persson og Anne Magrete Larsdatter tjente hos John Ord og Anna Silvia Eg på mnr. 17, utpå Gata, Molde, i 1762.13 Bastian Erikssen, Sivert Olsson, Per Eriksson, Lars Persson, Jesper Sjurdssen og Anne Magrete Larsdatter tjente hos John Ord og Anna Silvia Eg på mnr. 17 i 1764.14
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Ola Olssen på Bergsgjerdet den 25. juni 1765: navar (10 skilling) o.a.15
Lars Persson Seljevoll var stevnet som vitne til tinget i Fanne tinglag den 16. juni 1766 i en sak mellom Knut Olsson på Rødven og Brit Nilsdotter på Øverland.12
Lars Landre var kreditor ved skiftet etter Kari Jonsdotter på Dalset den 26. april 1769: 2 daler.16

Lars giftet seg ca. 1769 med Gjertrud Kristoffersdatter på Sanden.1,17,18
Annet navn: Lars Persson på Sanden, nevnt fra 1769 til 1798.19,20,17
Han og Gjertrud bodde på mnr. 19, Sanden, Molde, i 1769. I 1775 var årlig leie av vånings- og sjøgrunn 2 daler 12 skilling til Reknes gård. De var fremdeles der i 1789, og han bodde på Sanden resten av livet.17,18,2,21,19
Han var kreditor ved skiftet etter Knut Timannsson den 28. september 1769 i Molde: 4 daler.22,17
Han var forlover for Boye Larssen på Molde og Unni Rasmusdotter på Kristisetra, som ble trolovet den 20. oktober 1785 i Veøy kirke.20
Han var forlover for Erik Justssen og Karen Larsdatter, som ble trolovet den 18. november 1785 i Bolsøy.23
Lars Persson var daglønner i 1789. Han skulle etter muntlig angivelse svare 24 skilling i formuesskatt (½ pst.)24,21
Lars Pedersen var vurderingsmann i Molde i 1792.25


Lars døde i 1797 i Molde, som husmann. Den 20. september ble det betalt 1 daler 1 ort til kirken for begravelsen.26,6,1 Han ble jordfestet den 22. september 1797.6 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 2. februar 1798 i Molde. Bortsett fra enka var hans eneste arving Farbroderen Lars Larsen Landre. Denne personen er ikke funnet, men det kan ha vært feil for morbrorsønnen Lars Eriksson på Landre. Boet var uansett fallitt.27

Kilder/noter

 1. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 263 b.
 2. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 265. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610135
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 294 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660316
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 220 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650237
 5. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 269. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#270
 6. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 23 b.
 7. [S1478] Fannåttingske mønstringsrulle 1756: nr. 9. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110700383
 8. [S1477] Fannåttingske hovedlegdsrulle 1765: nr. 76. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110700672
 9. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1734, Ræven otting, 9. juni.
 10. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 220 a–221 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650237
 11. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 525. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660468
 12. [S800] Romsdal tingbok 1765–75: fol. 48 b, saksnr. 2. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410638
 13. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Ud paa Gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212016
 14. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa Gaden. https://media.digitalarkivet.no/rk10041112212086
 15. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 294 b–295 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660316
 16. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 512 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660541
 17. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 592.
 18. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 140 b, mnr. 23. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/144/
 19. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 264 a.
 20. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 294. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670076
 21. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 4, mnr. 21. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/69/
 22. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 591.
 23. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 11 a, 1785, 18. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620550
 24. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, generalekstrakt, mnr. 21. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/61/
 25. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 172 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/173/
 26. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 83 b.
 27. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 263 b–264 b.

Kristoffer Jonsson på Sundli1

M, #8015
Far*Jon Jonsson1,2 ( - e 1657)
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

Han hadde iallfall fire barn.1 
BarnBilde av familien til herr Jon Jonsson på tavle forært til Orkdal kirke i 1634 (fra Kirker og kirkeliv)

Kristoffer giftet seg med en uregistrert person. Han var lensmann i Orkdal.2
Han var selveier på Sundli, Orkdal.1

Kilder/noter

 1. [S907] Orkdalsboka III-1: s. 109.
 2. [S1401] Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge: s. 171. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015112708072#176

Melkior Augustinusson1

M, #8016, ( - 2. mars 1707)
Far*Augustinus Jensson2 ( - 1657)
Mor*Lisbet Mikkelsdotter2 ( - 1683)
3-menning 10 ganger forskjøvet til megMelkior Augustinusson var sogneprest i Meldal fra 28. juli 1680 til sin død.3
Han omtalte Sten Hansson: vir simplex et probus, ad doctrinam et mores prisci ævi compositus.4 Melkior Augustinusson var prost i Dalene prosti fra 20. januar 1693 til sin død.5

Melkior døde den 2. mars 1707 i Meldal.3

     Han var trolig oppkalt etter Melkior Jakobsson.

Kilder/noter

 1. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 152.
 2. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 63.
 3. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 153.
 4. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 200.
 5. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 94 & 153.

Ida Jonsdotter1,2

K, #8017
Far*Jon Jonsson3,4,2 ( - e 1657)
Mor-?*Kirsten Olsdotter; trolig
Søster av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

Morten Knutsson ( - c 1693)
BarnBilde av familien til herr Jon Jonsson på tavle forært til Orkdal kirke i 1634 (fra Kirker og kirkeliv)

Ida giftet seg med Morten Knutsson. De hadde fire barn.4,5
Hun og Morten bodde på Hov, Orkdal.4

Kilder/noter

 1. Eller Jødda.
 2. [S907] Orkdalsboka III-1: s. 109.
 3. [S1401] Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge: s. 171. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015112708072#176
 4. [S257] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536–1660: s. 103.
 5. [S907] Orkdalsboka III-1: s. 28 & 109.
 6. [S907] Orkdalsboka III-1: s. 28.
 7. [S907] Orkdalsboka III-1: s. 109 & 362.

Morten Knutsson1

M, #8018, ( - ca. 1693)Morten Knutsson var sorenskriver i Orkdal og Gauldal i 1636.2,1
Morten giftet seg med Ida Jonsdotter. De hadde fire barn.2,3
Han og Ida bodde på Hov, Orkdal.2

Morten døde ca. 1693 i Orkdal.2 Det ble holdt skifte etter ham den 3. november 1693.2

Kilder/noter

 1. [S907] Orkdalsboka III-1: s. 109.
 2. [S257] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536–1660: s. 103.
 3. [S907] Orkdalsboka III-1: s. 28 & 109.
 4. [S907] Orkdalsboka III-1: s. 28.
 5. [S907] Orkdalsboka III-1: s. 109 & 362.

Jon Mortensson på Moe1

M, #8019, (ca. 1658 - 1726)
Far*Morten Knutsson2,3 ( - c 1693)
Mor*Ida Jonsdotter2,3
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

De hadde fler barn.1 
BarnJon ble født ca. 1658.1
Jon giftet seg med en uregistrert person. Han var lensmann i Orkdal.1
Han var selveier på Moe, Orkdal.4

Jon døde i 1726.1

Kilder/noter

 1. [S907] Orkdalsboka III-1: s. 109.
 2. [S907] Orkdalsboka III-1: s. 109 & 362.
 3. [S257] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536–1660: s. 103.
 4. [S907] Orkdalsboka III-1: s. 109 & 363.
 5. [S1402] «Klokkarar/kyrkjesongarar»: s. 119. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112101023#120

Anders Jonsson på Nyhusan1

M, #8020, (ca. 1688 - 1765)
Far*Jon Mortensson på Moe2,3 (c 1658 - 1726)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Han var gift tre ganger og hadde 23 barn.4 Annet navn: Anders Jonsson på Moe.3
Anders ble født ca. 1688.1
Han bodde på Nyhusan, Orkdal.1 Han var klokker i Orkdal fra 1715 til 1765. Sognepresten fant ham dog uskikket til å være lærer.3,4,1,5
Han ble kalt Anders klokker, nevnt 1718.5
Han var kreditor ved skiftet etter Nils Stensson den 31. mars 1718: 1 ort 8 skilling.6


Anders døde i 1765.1

Kilder/noter

 1. [S907] Orkdalsboka III-1: s. 109.
 2. [S907] Orkdalsboka III-1: s. 109 & 363.
 3. [S1402] «Klokkarar/kyrkjesongarar»: s. 119. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112101023#120
 4. [S1402] «Klokkarar/kyrkjesongarar»: s. 120. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112101023#121
 5. [S755] Strinda og Selbu skifteprotokoll 1718–23: fol. 11 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24735/14/
 6. [S755] Strinda og Selbu skifteprotokoll 1718–23: fol. 11 a–12 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24735/13/

Mikal Jonsson på Aunet1,2,3,4

M, #8021, (ca. 1676 - omkr. 1769)

Familie

Kona ble innledet i Svorkmo kirke 10. april 1730 og 10. februar 1737 (etter barsel).6,9 
BarnMikal ble født ca. 1676.1
Han var bruker på Aunet, Orkdal, iallfall fra 1723 til 1765. I 1762 holdt gården fire skattepliktige personer og én fattig.1,5
Mikal giftet seg med en uregistrert person.6
Mikal Jonsson på Aunet (titulert ærlig dannemann) var verge for Mari Hallvorsdotter og Solla Hallvorsdotter i Damlia i 1744.2
Han var kreditor ved skiftet etter Hallvor Larsson den 22. september 1744 i Damlia, Orkdal: 2 daler i lånte penger, som han fikk utlagt i gjenstander.7
Han var fadder ved dåpen til Malene Olsdotter den 20. april 1755 i Svorkmo kirke, Orkdal.4


Mikal døde omkr. 1769 på Grø, Orkdal, i et fôrhus.1

     Navnet hans ble skrevet Michel Eune i 1755.4

Kilder/noter

 1. [S907] Orkdalsboka III-1: s. 264.
 2. [S1045] Orkdal skifteprotokoll 1742–57: fol. 55 a.
 3. [S1046] Svorkmo mini. 1730–55: s. 143. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16191&idx_id=16191&uid=ny&idx_side=-73
 4. [S1046] Svorkmo mini. 1730–55: s. 459.
 5. [S1050] Orkdal og Gauldal ekstraskatt 1762–65: 1762, A, mnr. 65.
 6. [S1046] Svorkmo mini. 1730–55: s. 7. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16191&idx_id=16191&uid=ny&idx_side=-5
 7. [S1045] Orkdal skifteprotokoll 1742–57: fol. 54 b.
 8. [S1046] Svorkmo mini. 1730–55: s. 3. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16191&idx_id=16191&uid=ny&idx_side=-3
 9. [S1046] Svorkmo mini. 1730–55: s. 146. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16191&idx_id=16191&uid=ny&idx_side=-75

Knut Mortensson1

M, #8022, ( - før 1693)
Far*Morten Knutsson1 ( - c 1693)
Mor*Ida Jonsdotter1
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til megKnut døde før 1693.1

Kilder/noter

 1. [S257] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536–1660: s. 103.

Dorte Mortensdotter

K, #8023, ( - etter 1693)
Far*Morten Knutsson1 ( - c 1693)
Mor*Ida Jonsdotter1
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til megDorte døde etter 1693.1

Kilder/noter

 1. [S257] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536–1660: s. 103.

Kirsten Mortensdotter på Hov1

K, #8024, ( - 1691)
Far*Morten Knutsson1,2 ( - c 1693)
Mor*Ida Jonsdotter1,2
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til megKirsten giftet seg med en uregistrert person. De hadde fem barn sammen.1
Kirsten giftet seg med en uregistrert person. De hadde ett barn sammen.1

Kirsten døde i 1691 på Hov, Orkdal.1 Hun ble gravlagt i 1691 i Orkdal kirke. Det ble da betalt for gravstedet.1 Det ble holdt skifte etter henne i 1691 på Hov.1

Kilder/noter

 1. [S907] Orkdalsboka III-1: s. 28.
 2. [S257] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536–1660: s. 103.

Ola Eriksson Sylte1,2,3,4

M, #8025, (1728 - ca. 1782)
Far-?*Erik Olsson på Kyrkjesylte (c 1699 - 1743); trolig5
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Synnøv Nilsdotter på Lindset (1739 - c 1780)
De hadde fem barn.9 
BarnOla ble døpt den 1. august 1728 i Tresfjord kyrkje av Erik Pedersson Lekanger.5 Ola Eriksson Sylte var korporal i 1759.3
Ola trolovet seg den 9. desember 1759 med Synnøv Nilsdotter. Forlovere: Lars Arvesson på Mek og Lars Larsson Bjørset.3
Ola giftet seg den 3. januar 1760 i Bolsøy med Synnøv Nilsdotter.3,6 Ola Eriksson Sylte var lensmann i Vågøy fra 1760. Han virket fremdeles i 1780.6,1,4
Han og Synnøv var brukere på Ytre Lindset, Vågøy, i 1760. De hadde gården resten av livet.6
Han var vurderingsmann ved skiftet etter Ingebrigt Knutsson på Remma den 29. oktober 1761.7
Han var vurderingsmann ved skiftet etter Rasmus Jonsson på Gammelsetra den 20. august 1776.8


Ola døde ca. 1782 på Ytre Lindset.6

Ifølge Bygdebok for Fræna (IV) var Ola Eriksson Sylte sønn av Erik Andersson og Marit Andersdotter (som bodde på Sørsylte og Vestnes), men dette stemmer ikke.6

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 359 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670361
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 267 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660289
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 1 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-3
 4. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 491 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670496
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 96.
 6. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 141.
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 33 b.
 8. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 260 b–262 b.
 9. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 143.

Josefine Tangen1

K, #8026, (26. juli 1919 - 26. desember 1979)
Far*Martin Kristian Tangen1 (1893 - 1964)
Mor*Karen Anna Jonsdotter Aukratangen1 (1887 - 1974)
3-menning 2 ganger forskjøvet til megJosefine ble født den 26. juli 1919.1

Josefine døde den 26. desember 1979.2

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 141.
 2. [S235] Bygdebok for Aukra III (1987): s. 172.

Gunnhild på Tollefsrud1

K, #8027
9. tippoldemor til meg

Familie

Ola Jonsson på Tollefsrud ( - f 1641)
Hun var enke i 1641. De hadde trolig to sønner.1 
BarnGunnhild giftet seg med Ola Jonsson på Tollefsrud.1

Kilder/noter

 1. [S910] Gard og bygd i Sør-Aurdal C: s. 211.

Siri Hansdotter på Haugsrud

K, #8028, ( - etter 1703)

Familie

Ola Gulbrandsson på Haugsrud (c 1635 - 1709)
De hadde sju barn.1 Annet navn: Siri Hansdotter i Vasslia.1
Siri giftet seg med Ola Gulbrandsson på Haugsrud.1

Siri døde etter 1703.1

Kilder/noter

 1. [S910] Gard og bygd i Sør-Aurdal C: s. 274.

Mattias Størkersson på Velta1

M, #8029, (august 1817 - 19. juni 1861)

Familie

Petrine Bertelsdotter Raknes (1815 - 1897)
De hadde fire barn.2 
BarnMattias ble født i august 1817.1
Mattias giftet seg den 16. juli 1843 med Petrine Bertelsdotter Raknes.2
Han og Petrine bodde på Øvre Raknes, Aukra.3

Mattias døde den 19. juni 1861, ved «Egge-Røra». Han og fem andre omkom på sjøen under storm.1

Kilder/noter

 1. [S876] Midsund III: s. 503.
 2. [S876] Midsund III: s. 504.
 3. [S876] Midsund III: s. 496 & 503.

Rasmus Rasmusson Hilde1

M, #8030, (ca. 1824 - )
Far*Rasmus Ellingsson på Hildevollen2Rasmus ble født ca. 1824 på Vollen, Hilde, Innvik.2 Han var soldat i 1850.2
Rasmus giftet seg den 16. april 1850 i Eid kyrkje i Nordfjord med Marte Mattisdotter på Myroldhaug.3
Han og Marte var innerster på Myroldhaugen, Eid i Nordfjord, iallfall fra 1850 til 1851.1,2

Kilder/noter

 1. [S913] Eid (Nordfjord) mini. 1844–58: s. 77.
 2. [S913] Eid (Nordfjord) mini. 1844–58: s. 298.
 3. [S913] Eid (Nordfjord) mini. 1844–58: s. 298 og fol. 553 b.

Marte Mattisdotter på Myroldhaug1

K, #8031, (ca. 1825 - )
Far*Mattis Rasmusson på Myroldhaug2

Familie

Rasmus Rasmusson Hilde (c 1824 - )
BarnMarte ble født ca. 1825 på Myroldhaugen, Eid i Nordfjord.2
Marte giftet seg den 16. april 1850 i Eid kyrkje i Nordfjord med Rasmus Rasmusson Hilde.3
Hun og Rasmus var innerster på Myroldhaugen iallfall fra 1850 til 1851.1,2

Kilder/noter

 1. [S913] Eid (Nordfjord) mini. 1844–58: s. 77.
 2. [S913] Eid (Nordfjord) mini. 1844–58: s. 298.
 3. [S913] Eid (Nordfjord) mini. 1844–58: s. 298 og fol. 553 b.

Rasmus Ellingsson på Hildevollen1

M, #8032

Familie

BarnHan bodde på Vollen, Hilde, Innvik, ca. 1824.1

Kilder/noter

 1. [S913] Eid (Nordfjord) mini. 1844–58: s. 298.

Mattis Rasmusson på Myroldhaug1

M, #8033

Familie

Barn

Kilder/noter

 1. [S913] Eid (Nordfjord) mini. 1844–58: s. 298.

Ole Eivind Skontoft1

M, #8034, (20. februar 1945 - ca. 2009)Ole Eivind ble født den 20. februar 1945.1

Ole Eivind døde ca. 2009.1

Kilder/noter

 1. [S875] «Søk i skattelistene (Ságat)»: Ole Eivind Skontoft.

Knut Bernhard Knutsen1

M, #8035

Kilder/noter

 1. [S875] «Søk i skattelistene (Ságat)»: Knut Bernhard Knutsen.

Arve Moe1

M, #8036

Kilder/noter

 1. [S875] «Søk i skattelistene (Ságat)»: Arve Moe.

Inga Oluffa Sanne1

K, #8037, (4. november 1890 - )
Far*Iver Gunder Sanne1 (1857 - )
Mor*Olufine M. Knudsen1 (1857 - )
7-menning 3 ganger forskjøvet til megInga Oluffa ble født den 4. november 1890 i Molde.1,2 Hun ble døpt den 8. februar 1891 i Molde kirke. Faddere: Oluf Andreas Sanne og Beata Maria Sanne o.a.3 Inga Oluffa tjente hos Johannes Tanner og Anne Birgitte Tanner på mnr. 278, Øvre veg, Molde, i 1910.2

Kilder/noter

 1. [S886] Molde mini. 1887–1971: s. 21.
 2. [S885] Ft. 1910 (db): Molde, Øvre vei, 278.
 3. [S886] Molde mini. 1887–1971: s. 21 og fol. 302 a.

Olufine M. Knudsen1

K, #8038, (1857 - )

Familie

Iver Gunder Sanne (1857 - )
BarnOlufine M. ble født i 1857.1
Olufine M. giftet seg med Iver Gunder Sanne.1 Hennes navn som gift var Sanne.1
Hun og Iver Gunder bodde i Molde i 1891.1

Kilder/noter

 1. [S886] Molde mini. 1887–1971: s. 21.

Beata Maria Hartun1

K, #8039, (11. oktober 1855 - )
Far*Sivert Andreas Hartun1 (1831 - )

Familie

Oluf Andreas Sanne (c 1854 - )Beata Maria ble født den 11. oktober 1855 i Molde.1,2
Beata Maria giftet seg med Oluf Andreas Sanne.2 Hennes navn som gift var Sanne, nevnt 1891.3
Hun var fadder ved dåpen til Inga Oluffa Sanne den 8. februar 1891 i Molde kirke.4

Kilder/noter

 1. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 88.
 2. [S233] Ft. 1900 (db): Molde, Matr.no.34.
 3. [S886] Molde mini. 1887–1971: s. 21.
 4. [S886] Molde mini. 1887–1971: s. 21 og fol. 302 a.

Sivert Andreas Hartun1

M, #8040, (12. november 1831 - )
Far*Andreas Hartun2 (1803 - )

Familie

De hadde fler barn. 
BarnSivert Andreas ble født den 12. november 1831 i Molde.2
Sivert Andreas giftet seg med en uregistrert person.1 Han var arbeider i Molde i 1855.1

Kilder/noter

 1. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 88.
 2. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 98, nr. 2.

Ola Olsson Marstein1,2

M, #8041, ( - etter 1823)

Familie

Karen Tomasdatter Fasting ( - e 1823)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnOla giftet seg med Karen Tomasdatter Fasting.1,2
Han og Karen bodde på Kirklandet, Kristiansund, i 1808. De var fremdeles i byen i 1823.1,2

Kilder/noter

 1. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 131 v. https://media.digitalarkivet.no/kb20050706031186
 2. [S657] Kors mini. 1818–53: s. 465, nr. 3.

Karen Tomasdatter Fasting1,2

K, #8042, ( - etter 1823)
Far-?*Tomas Jørnsson Fasting (1746 - ); trolig

Familie

Ola Olsson Marstein ( - e 1823)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnKaren giftet seg med Ola Olsson Marstein.1,2
Hun og Ola bodde på Kirklandet, Kristiansund, i 1808. De var fremdeles i byen i 1823.1,2

Kilder/noter

 1. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 131 v. https://media.digitalarkivet.no/kb20050706031186
 2. [S657] Kors mini. 1818–53: s. 465, nr. 3.

Anders Persson på Veblungen1

M, #8043, ( - etter 1810)

Familie 1

Guri Olsdotter på Sogge (1745 - 1783)Anders Persson på Veblungen eide og brukte 1 våg 1 pund på Veblungen, Grytten, fra 3. november 1780.2
Anders giftet seg den 12. juni 1781 i Kors kirke, Grytten, med Guri Olsdotter på Sogge.2
Anders Persson på Veblungen kjøpte 22½ merker i Isterdalen, Grytten, den 1. juni 1786.2
Anders giftet seg den 10. juni 1789 i Grytten kirke med Anne Knutsdotter på Lyngheim. De hadde fem barn sammen.1,2 Anders Persson på Veblungen kjøpte 1 pund 12 merker på Innholmen, Grytten, den 29. oktober 1810 for 480 daler.2

Kilder/noter

 1. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 257.
 2. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 367.
 3. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 333, 1. søndag i faste.

Guri Olsdotter på Sogge1

K, #8044, (1745 - 1783)

Familie

Anders Persson på Veblungen ( - e 1810)Guri ble født i 1745 i Grytten.2
Guri giftet seg den 12. juni 1781 i Kors kirke, Grytten, med Anders Persson på Veblungen.1

Guri døde i 1783 på Veblungen, Grytten.2

Kilder/noter

 1. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 367.
 2. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 282.

Anne Knutsdotter på Veblungen

K, #8045, (1769 - )Anne ble født i 1769 i Grytten.1
Annet navn: Anne Knutsdotter på Lyngheim, nevnt 1789.2
Anne giftet seg den 10. juni 1789 i Grytten kirke med Anders Persson på Veblungen. De hadde fem barn sammen.2,1
Etter barsel ble hun innledet i Grytten kirke den 7. mars 1802.3

Kilder/noter

 1. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 367.
 2. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 257.
 3. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 333, 1. søndag i faste.
 4. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 368.

Ole Peter Persson Sandvik1,2,3

M, #8046, (20. februar 1841 - 28. november 1939)
Far*Per Kolbeinsson i Sandvika4 (1800 - 1880)
Mor*Synneva Olsdotter i Sandvika4 (1802 - 1892)

Familie

Kristianne Petrine Kristiansdotter Sandvik (1843 - 1932)
De hadde seks barn.7 
BarnOle Peter ble født den 20. februar 1841 i Sandvika, Ørskog.4,1 Ole Peter ble døpt den 8. april 1841.4 Ole Peter tjente Frami garden, Sandvika, Ørskog, i 1865.5
Ole Peter giftet seg i 1873 med Kristianne Petrine Kristiansdotter Sandvik.6,7 Ole Peter var jakteskipper på turer i Nord-Norge.7
Han og Kristianne var selveiere Frami garden fra 1884. Ole Peter fikk skjøte fra broren Karl 3. mai for 2 200 kroner. Sønnen Peder overtok driften i 1900.7 I folketellingen av 1. desember 1910 står Ole Peter og Kristianne som selveiere Frami garden. Peder Olsson og Lisa Olsdotter bodde også der. Peder fikk reist nytt våningshus i 1908.2,7

Ole Peter døde den 28. november 1939 i Sandvika, som kårenkemann.1
Minneord over Ole Peter P. Sandvik i Sunnmørsposten
Han ble gravlagt den 5. desember 1939 på Ørskog kyrkjegard.1,8

Kilder/noter

 1. [S1514] Ørskog klok. 1926–51: s. 248, menn, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/kb10051101251214
 2. [S885] Ft. 1910 (db): Ørskog, gnr. 60, bnr. 2, Sandvik.
 3. [S1883] Sunnmørsposten: nr. 289/23.12.1939. Side 8, «Ole Peter P. Sandvik». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sunnmorsposten_null_null_19391223_57_289_1?page=7
 4. [S1513] Ørskog mini. 1832–42: s. 40, nr. 10. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831630077
 5. [S1515] Ørskog ft. 1865: mnr. 159. https://media.digitalarkivet.no/ft20090803330075
 6. [S1514] Ørskog klok. 1926–51: s. 236, kvinner, nr. 3. https://media.digitalarkivet.no/kb10051101251202
 7. [S1653] Sykkylven IV: s. 412. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018102426001?page=415
 8. [S497] Gravminnebasen: Ole Petter Pedersen Sandvik. https://slektogdata.no/gravminner/grav/16629d8d-4a25-40eb-88aa-f1cd7ec2b69d
 9. [S916] Ørskog klok. 1890–1915: s. 151.

Kristianne Petrine Kristiansdotter Sandvik1,2,3

K, #8047, (14. april 1843 - 17. mai 1932)
Far*Kristian Larsson i Sandvika4,5 (1796 - 1873)
Mor*Massi Magrete Nilsdotter i Sandvika4,5 (1804 - 1887)

Familie

Ole Peter Persson Sandvik (1841 - 1939)
De hadde seks barn.9 
BarnKristianne Petrine ble født den 14. april 1843 i Sandvika, Ørskog.1,4 Kristianne Petrine ble døpt den 14. mai 1843 i Ørskog kyrkje. Faddere: Anne Oline Nilsdotter på Li.4,6 Ved folketellingen av 1865 bodde Kristianne Petrine Kristiansdotter Heimi garden, Sandvika, Ørskog, hos Kristian Larsson og Massi Magrete Nilsdotter.7,8
Kristianne Petrine giftet seg i 1873 med Ole Peter Persson Sandvik.1,9
Hun og Ole Peter var selveiere Frami garden, Sandvika, Ørskog, fra 1884. Ole Peter fikk skjøte fra broren Karl 3. mai for 2 200 kroner. Sønnen Peder overtok driften i 1900.9 I folketellingen av 1. desember 1910 står Kristianne og Ole Peter som selveiere Frami garden. Peder Olsson og Lisa Olsdotter bodde også der. Peder fikk reist nytt våningshus i 1908.2,9

Kristianne Petrine døde den 17. mai 1932, av alderdom.1,3 Hun ble gravlagt den 24. mai 1932 på Ørskog kyrkjegard.1,3

Kilder/noter

 1. [S1514] Ørskog klok. 1926–51: s. 236, kvinner, nr. 3. https://media.digitalarkivet.no/kb10051101251202
 2. [S885] Ft. 1910 (db): Ørskog, gnr. 60, bnr. 2, Sandvik.
 3. [S497] Gravminnebasen: id 3530554.
 4. [S915] Ørskog mini. 1843–51: s. 4, nr. 30. https://media.digitalarkivet.no/kb20050727030850
 5. [S1515] Ørskog ft. 1865: mnr. 158. https://media.digitalarkivet.no/ft20090803330075
 6. [S915] Ørskog mini. 1843–51: fol. 265 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20050727031055
 7. [S1515] Ørskog ft. 1865: mnr. 158. https://media.digitalarkivet.no/ft20090803330074
 8. [S1653] Sykkylven IV: s. 407. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018102426001?page=410
 9. [S1653] Sykkylven IV: s. 412. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018102426001?page=415

Elise Marie Sofie Sandvik1,2

K, #8048, (21. september 1876 - august 1960)
Far*Ole Peter Persson Sandvik3 (1841 - 1939)
Mor*Kristianne Petrine Kristiansdotter Sandvik3 (1843 - 1932)Elise Marie Sofie ble født den 21. september 1876 i Ørskog.2,3
Hun ble kalt Lisa Olsdotter i 1910.3 Ved folketellingen av 1. desember 1910 bodde Lisa Olsdotter Frami garden, Sandvika, Ørskog, hos Ole Peter Persson og Kristianne Petrine Kristiansdotter. Lisa tjente da som jordbruker.3,1 Elise Marie Sofie Sandvik hadde husposter og arbeidet ved hotell.1

Elise Marie Sofie døde i august 1960 i Sykkylven.2

Kilder/noter

 1. [S1653] Sykkylven IV: s. 412. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018102426001?page=415
 2. [S1907] Døde 1951–2014: Elise M S Sandvik. https://www.digitalarkivet.no/pc00000001519265
 3. [S885] Ft. 1910 (db): Ørskog, gnr. 60, bnr. 2, Sandvik.

Abraham Skjellerup1,2,3,4

M, #8049, (19. april 1720 - 1788)
Far*Peder Pedersson Skjellerup2 ( - 1755)
Mor*Lucia Andersdotter Hagerup2 ( - e 1755)

Familie

Karen Brems (1728 - 1795)
De hadde ikke barn.45 
Abraham Skjellerup (maleri på Moldegård, gjengitt i «Moldegårds historie»)Abraham ble født den 19. april 1720 i Røros.5
Abraham giftet seg med Karen Brems.6,7 Abraham Skjellerup var hyttemester på Røros Kobberverk i 1755.2
Han var arving ved skiftet etter Peder Pedersson Skjellerup den 21. juni 1755.2

Han og Karen bodde på Orkeleng, Kvikne, i 1762.8
Abraham Skjellerup kjøpte 5½ våg (hele gården) med grunner og sagbruk på Moldegård, Bolsøy, i 1767 på auksjon etter Hans Hansson Müller. Kjøpesum: 5 200 daler. Skjøtet ble utstedt 6. juni, og tinglyst 20. oktober året etter.9,10
Abraham Skjellerup kjøpte 3 våger med bygselrett (hele gården) på Bjørset, Bolsøy, i 1767. Kjøpesum: 760 daler. Skjøtet ble utstedt 6. juni, og tinglyst 20. oktober året etter.11
Ola Mikalsson kjøpte våningshus med hagerom og grunn på mnr. 137, Molde, den 24. august 1768 på auksjon fra Per Andersson. Per bodde der frem til salget. Abraham Skjellerup bød 96 daler 2 ort, men avstod budet til Ola, som fikk tilslaget. Han skulle også svare 2 ort årlig i såkalt kjennelse til grunnens opprinnelige eier, Moldegård. Skjøtet ble utstedt 27. desember, og tinglyst 14. august året etter.12,13
Peter Nikolai Møller og Abraham Skjellerup stevnet Per Perssen Moldegård til tinget i Molde den 2. oktober 1769. Han hadde hindret dem fra et fordelaktig sildekast i Osen.14
Abraham Skjellerup solgte i Skåret, Kvikne, i 1770 til Johan Jonasson Frank. Kjøpesum: 250 daler. Frank bodde neppe der, og solgte videre i 1781 for 170 daler.15,16
Han var fadder ved dåpen til Kristina Margrete Worm Møller den 2. februar 1771 i Molde kirke.17
Abraham Skjellerup stevnet Per Sjurdsson til tinget i Molde den 3. mai 1773. Per hadde i 1772 påtatt seg å være bas for en sildenot og mottatt godtgjørelse for dette, men nå frasagt seg tjenesten. Han møtte ikke, så saken ble utsatt til neste ting.18
Abraham Skjellerup gav bygselseddel på 3 våger (hele gården) på Bjørset til Ola Mikalsson Aune den 30. mars 1776.19,20
Han var kreditor ved skiftet etter Malene Audensdotter Viderø den 2. oktober 1777: 1 daler 12 skilling i resterende grunnkjennelse o.a.21
Abraham Skjellerup var privilegert tobakkshandler i Molde fra 1778.22
Han var kreditor ved skiftet etter Lasse Olsson i Bergsbakken den 18. september 1778: 1 daler 1 ort 8 skilling.23
Han var kreditor ved skiftet etter Jon Torjersson på Ellingsgarden den 3. oktober 1780: 32 daler 1 ort 9 skilling, men han fikk ingenting.24
Han var verge for Brit Lassesdotter i 1781.25
Han var verge for Katarina Skjellerup Larssen i 1781.26

Abraham Skjellerup solgte Sekkenesgården på mnr. 134, innpå Gata, Molde, den 28. mai 1781 til Johan Peter Lund Ebenhof.1
Han var kreditor ved skiftet etter Jakob Knutsson Storholm i 1783: 6 daler i grunnleie og for varer.27,28
Jetmund Olsson kjøpte hus på mnr. 117, Krubba, Molde, den 30. september 1783 av Erik Olssen Ora. Selgerens svigermor, Karen Kirstine, hadde kontraktfestet fritt husvære der på livstid. Abraham Skjellerup var grunneier. Kjøpesum: 13 daler 2 ort. Ora signerte egenhendig skjøtet, bevitnet av Kornelius Larssen Lindal og Kristen Nielssen Jensby, tinglyst 7. februar 1785.29

Abraham Skjellerup solgte huset (som tidligere var eid og bebodd av Jens Knutssen) på mnr. 121, Krubba, Molde, den 15. juni 1784 til Ivar Persson Tøndergård. Kjøpesum: 18 daler. Skjøtet ble tinglyst først 11. januar 1790. Grunnen tilhørte selgeren.30
Han var kreditor ved skiftet etter Per Trondsson Strande og Bolla Knutsdatter den 12. januar 1785.31

Abraham Skjellerup kjøpte huset på mnr. 157, Østre Schultzhagen, Molde, den 12. januar 1785 på auksjon etter Per Trondsson Strande og Bolla Knutsdatter. Kjøpesum: 21 daler 1 ort. Skjellerup eide grunnen og fordret 3 års grunnleie à 5 ort ved skiftet.32
Han var kreditor ved skiftet etter Ingebrigt Persson i Myra den 26. januar 1785: 3 daler 2 ort 12 skilling.33
Han var kreditor ved skiftet etter Per Perssen på Røysa den 1. april 1785: 22 daler 1 ort 8 skilling for huset på Østre Røysa og 3 daler 2 ort i grunnleie for 1783 og 84.34

Abraham Skjellerup solgte huset på mnr. 157 den 6. april 1785 til Elling Knutsson Voll. Kjøpesum: 23 daler 2 ort. Grunnen tilhørte selgeren. Skjøtet ble tinglyst 4. desember 1786. Voll fikk bygselseddel på grunnen 24. november 1786, tinglyst 5. februar året etter.35,36
Han var kreditor ved skiftet etter Elling Matssen og Marit Larsdatter den 28. juli 1785: 12 daler 3 skilling, hvorav han fikk 7 daler 2 ort.37
Han var kreditor ved skiftet etter Siri Knutsdatter på Moldeneset den 22. april 1786: 15 daler 1 ort 18 skilling.38
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Olsson surndaling den 22. mai 1786 i Molde: 36 daler 15 skilling – derav 16 daler i grunnleie for 1781–84, og 8 daler 3 ort i lån til begravelsesutgifter.39
Abraham Skjellerup bevitnet at Beret Jonsdotter solgte hus med jernkakkelovn, kjøkken, kammer, skott og tre loftsrom, samt fjøs, høylåve, smie og naust på mnr. 171, Moldegjerdet, Molde, den 9. desember 1786 til Katarina Skjellerup Larssen (Abraham var dessuten grunneier).40,41,42
Abraham Skjellerup var kjøpmann.43
Han var kreditor ved skiftet etter Kristen Kristenssen på Fuglsetneset den 4. januar 1788: 2 ort 8 skilling for kredittvarer.44


Abraham døde i 1788 på Moldegård, Molde.4,5 Han ble gravlagt den 18. desember 1788 i Molde.4 Elen Maria Skjellerup var hovedarving etter Abraham Skjellerup og Karen Brems.45

     Navnet hans ble skrevet Abraham Schelderup fra 1755 til 1781. Han signerte som Abr: Schielderup i 1781, Ab: Schiellerup i 1784 og Abr: Scheldrup i 1786 (ifølge avskrifter).2,1,3,40

     Navnet hans ble skrevet Sr Abraham Schillerup i 1788.46

     Abraham Skjellerup Møller var oppkalt etter ham.

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 316.
 2. [S1093] Røros skifteprotokoll 1742–56: s. 1088.
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 211 b, nr. 13. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/215/
 4. [S125] Molde likbærerlaug, protokoll 1784–1856.
 5. [S801] «Moldegårds historie»: s. 17.
 6. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 258 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/276/
 7. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, generalekstrakt. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/64/
 8. [S2350] Østerdal ekstraskatt 1762–64: 1762, vedlegg 18, manntall, Kvikne. Mnr. 29. https://www.digitalarkivet.no/rk10041110110447
 9. [S801] «Moldegårds historie»: s. 16.
 10. [S800] Romsdal tingbok 1765–75: fol. 160 a, publiseringsnr. 1. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410749
 11. [S800] Romsdal tingbok 1765–75: fol. 160 a, publiseringsnr. 2. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410749
 12. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 202. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610104
 13. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 203. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610104
 14. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 109 b.
 15. [S2348] Kvikne: ei bygdebok 2: s. 34. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012103106192?page=41
 16. [S2348] Kvikne: ei bygdebok 2: s. 35. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012103106192?page=42
 17. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 18. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 242 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/244/
 19. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 117 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660079
 20. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 118 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660079
 21. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 850–862. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650429
 22. [S1450] «Tobakkens krønike»: s. 137. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006121201058#144
 23. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 404 b–405 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/408/
 24. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 520 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670525
 25. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1125. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/277/
 26. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 982. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/206/
 27. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 980. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650490
 28. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 324. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610165
 29. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 326. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610166
 30. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 360.
 31. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1007–1008. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/218/
 32. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1007. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/218/
 33. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 143 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670724
 34. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1008–1010. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/219/
 35. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 331. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22663&uid=ny&idx_side=-168
 36. [S775] Molde tingbok 1764–96: s. 417 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/420/
 37. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1 007. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650503
 38. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1014. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/222/
 39. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 211 b–212 a.
 40. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 340. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22663&uid=ny&idx_side=-173
 41. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 105.
 42. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, dokumenter, mnr. 175. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/37/
 43. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 20. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/85/
 44. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 322 b–324 a.
 45. [S801] «Moldegårds historie»: s. 18.
 46. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 323 b.

Ola Olssen Gossenes1,2,3

M, #8050, ( - etter 1780)
Far-?*Ola Hansson Gossenes; kanskjeHan bodde på mnr. 153, Østre Schultzhagen, Molde, til 1779. Neste beboer var Ola Hjertøy (s.d.).3
Ola giftet seg ca. 1780 med en uregistrert person.2 Han ble den 13. november 1780 i Molde bøtelagt 3 daler 1 ort 12 skilling grunnet for tidlig samleie. Saken ble igjen nevnt på tinget 4. desember.4,5

     Navnet hans ble skrevet Ole Olsen Gaassenes i 1780.2

Kilder/noter

 1. Eller Gåsøynes eller Gåseidnes.
 2. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 348 b.
 3. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1779, tingsvitne. Endringer, mnr. 167. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064084
 4. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 347 b.
 5. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 348 a.

Mats Olssen Strøm1

M, #8051, (ca. 1742 - 1804)

Familie

Maren Olsdatter på Røysa (c 1749 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnMats ble født ca. 1742.2,3
Mats giftet seg med Maren Olsdatter.2,4
Annet navn: Mats Olssen på Røysa, nevnt fra 1783 til 1804.3,4 Mats Olssen var daglønner i 1789. Han skulle etter muntlig angivelse svare 12 skilling i formuesskatt (½ pst.)5,6
Han og Maren var husfolk på mnr. 115, Østre Røysa, Molde, i 1789. De var på Røysa allerede i 1783.6,4
Mads Olsen var fadder ved dåpen til Anne Andersdatter den 19. oktober 1796.7

Han og Maren var husfolk på mnr. 115 i 1801, sammen med Mats Matssen. Maren bodde der som enke i 1807. Huset var taksert til 30 daler.2,8

Mats døde i 1804 i Molde.3 Han ble jordfestet den 5. juli 1804.3

Kilder/noter

 1. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1787.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Paa Røysen, No 115. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002378
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 b.
 4. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 364 b.
 5. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, generalekstrakt, mnr. 116. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/63/
 6. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 14, mnr. 116. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/79/
 7. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 14 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-17
 8. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 23 a, paa Røysen, forsikringsnr. 108. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063026
 9. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1792.

Maren Olsdatter på Røysa1,2

K, #8052, (ca. 1749 - )

Familie

Mats Olssen Strøm (c 1742 - 1804)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnMaren ble født ca. 1749.2
Maren giftet seg med Mats Olssen Strøm.2,1
Hun og Mats var husfolk på mnr. 115, Østre Røysa, Molde, i 1789. De var på Røysa allerede i 1783.3,1
Hun og Mats var husfolk på mnr. 115 i 1801, sammen med Mats Matssen. Maren bodde der som enke i 1807. Huset var taksert til 30 daler.2,4

Kilder/noter

 1. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 364 b.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Paa Røysen, No 115. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002378
 3. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 14, mnr. 116. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/79/
 4. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 23 a, paa Røysen, forsikringsnr. 108. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063026

Per Perssen Moldegjerde1,2,3

M, #8053, (1737 - 1785)
Far*Per Persson Tøndergård4,5 (c 1706 - c 1756)
Mor*Brit Olsdotter på Moldegjerdet5 (c 1698 - 1771)
4-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Siri Olsdatter på Røysa (c 1744 - 1808)
I desember 1783 ble det betalt 1 ort for kirkegårdsjorden og ringing med den lille klokken for et annet av hans barn.20 
BarnPer ble døpt den 15. september 1737 i Molde kirke av Lars Lekanger. Faddere: Brit Tøndergård, Mari Persdotter på Tøndergård, Per Tøndergård, Ola Persson på Tøndergård og Tore Tøndergård.4
Han var arving ved skiftet etter Per Persson på Moldegjerdet den 20. januar 1757: 14 daler 1 ort 4 skilling.5,6
Han var myndling av Knut Knutsson Fuglset i 1757.5
Peder Tøndergaard var fadder ved dåpen til Salamon Jonsson den 1. juni 1766.7
Han var arving ved skiftet etter Ola Persson i Einen den 19. desember 1768: 2 daler 3 ort 20 skilling.8

Han bodde på mnr. 116, Østre Røysa, Molde, fra 1773. (Forrige beboer var Ingeborg Persdatter, s.d.) Per var der til sin død.9,10 Per Perssen Moldegjerde var var sjøvant ved sjøutskrivningen i Molde i 1774 og hadde 1 daler til gode. Per hevdet at han 13 år tidligere var kommandert fra Kristiansund til København med retur samme år.1
Per giftet seg med Siri Olsdatter.11,12
Annet navn: Per Perssen på Røysa, nevnt fra 1776 til 1786.13,12,14
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Erik Kristensson på Bergsgjerdet den 26. mars 1776.15


Per døde i 1785 i Molde. I mars ble det betalt 2 ort 8 skilling til kirken for begravelsen.16,10 Det ble holdt skifte etter ham den 1. april 1785. Kreditorer: Abraham Skjellerup, Henrik Øvre, Peter Henrik Fasmer, Peter Nikolai Møller, Hartvig Hvitfeldt Hagerup Lytkis, Nils Erikssen Bang, Ola Torvik, Arnt Reierssen Rønne, Tosten Larsson på Fuglset og Ola Larsson Stiving o.a. Blant kjøperne var Lisa Ludvigsdatter. Etter skifteauksjonen var formuen 33 daler 3 ort 10 skilling. Boet skyldte Skjellerup 22–1–8 for huset på Østre Røysa, hvor enka fremdeles bodde, og 3–2–0 i grunnleie for 1783 og 84. Gjeld: 50–3–2. Skiftet ble sluttet 15. november 1785.17
Boet etter Per auksjonerte bort hus (uten grunn) på mnr. 116 i 1785 til Arnt Reierssen Rønne. Kjøpesum: 28 daler. Skjøtet ble utstedt 14. desember og tinglyst 16. januar året etter.12,18,13

     Navnet hans ble skrevet Per Persen Molgiære i 1774.1

     Navnet hans ble skrevet Peder paa Røysen i 1783.11

Kilder/noter

 1. [S842] Molde sjørulle 1774: nr. 8.
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1009. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/219/
 3. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1776.
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 176.
 5. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 209.
 6. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 210.
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 180 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-139
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 488 b–489 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/517/
 9. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 272 a.
 10. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 328.
 11. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 364 b.
 12. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1008. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/219/
 13. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 390 b.
 14. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 223 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670225
 15. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 222 a–223 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670224
 16. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 68 b.
 17. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1008–1010. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/219/
 18. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 329.
 19. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1046.
 20. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 67 b.

Siri Olsdatter på Røysa1,2,3

K, #8054, (ca. 1744 - 1808)

Familie 1

Barn

Familie 2

Per Perssen Moldegjerde (1737 - 1785)
I desember 1783 ble det betalt 1 ort for kirkegårdsjorden og ringing med den lille klokken for et annet av hans barn.8 
BarnSiri ble født ca. 1744.4
Siri giftet seg med Per Persson.1,3
Sigri Olsd: var fadder ved dåpen til Anne Andersdatter den 19. oktober 1796.5
Siri Olsdatter var spinner i 1801.4 Hun losjerte hos Arne Olssen og Magrete Eriksdatter på mnr. 128, Østre Røysa, Molde, i 1801.4,6
Annet navn: Siri Olsdatter på Haugan, nevnt 1808.7

Siri døde i 1808 i Molde, trolig hos dattera Olava.7 Siri Olsdatter på Haugan ble jordfestet den 14. februar 1808.7

Kilder/noter

 1. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 364 b.
 2. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 365 a.
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1008. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/219/
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 128. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002439
 5. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 14 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-17
 6. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 24 a, paa Røysen, forsikringsnr. 120. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063027
 7. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 a, 1808, 14. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630225
 8. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 67 b.

Ola Øye1

M, #8055, ( - etter 1768)Han var kreditor ved skiftet etter Ola Steffensson Gusjås den 14. oktober 1768 på Fuglsetneset, Molde: 2 ort, men boet var fallitt.2


     Ola var kanskje slektning av Jens Olssen Øye.

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 478 b.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 478 b–479 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660507

Jens Olssen Øye1,2,3,4,5

M, #8056, (ca. 1731 - )

Familie

Anne Jonsdatter (c 1730 - 1799)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnJens ble født ca. 1731.6
Jens giftet seg den 14. september 1758 i Trondheim domkirke med Anne Jonsdatter.2,7
Han bodde i Molde fra november 1762. Kona kom etter fra Trondheim i april 1763.3,7 Jens Olssen Øye var repslager i 1762. I 1789 var han fattig og kunne etter muntlig angivelse hverken svare nærings- eller formuesskatt. Han virket fremdeles i 1801.3,8,6
Han og Anne bodde i Molde i 1766 sammen med Torø Halldorsdotter.9
Han og Anne bodde på mnr. 163, Østre Schultzhagen, Molde, i 1767. Huset var taksert til 70 daler.10 Jens og Anne stod til offentlig skriftemål den 17. juli 1789 i Molde kirke for lang forsømmelse av nattverden.4
Han og Anne bodde på mnr. 4, Reknesrøysan, Molde, i 1789. Han var fremdeles der i 1801, men huset var borte i 1807.6,8,11

     Jens var kanskje slektning av Ola Øye.

Kilder/noter

 1. Navnet ble også skrevet Øyen.
 2. [S619] Trondheim, Domkirken mini. 1729–69: trolovede, 1758, 14. september. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2329&idx_id=2329&uid=ny&idx_side=-368
 3. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, av- og tilgang desember. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/30/
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 154 b.
 5. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 85 b.
 6. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Rechenes Røysen, No 4.
 7. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1763, av- og tilgang mai. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/47/
 8. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 2, mnr. 6. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/67/
 9. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 40 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/41/
 10. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 192.
 11. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 1 a, Rechnes Røysen. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063004
 12. [S619] Trondheim, Domkirken mini. 1729–69: døpte, 1760, nr. 48. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2329&idx_id=2329&uid=ny&idx_side=-295

Margrete Vingård1,2

K, #8057, ( - 7. januar 1786)
Far*Hans Hanssen Vingård3,1,2 (c 1686 - 1758)
Mor*Inger Margrete Rødberg3,2 ( - 1756)

Familie

Gottlieb Friedrich Lange ( - 1783)
Tre barn levde i 1786.1 
BarnHun var trolig fadder ved dåpen til Kristina Margrete Worm Møller den 2. februar 1771 i Molde kirke.4

Margrete giftet seg med Gottlieb Friedrich Lange.1

Margrete døde den 7. januar 1786 i Molde1 og ble gravlagt den 16. januar 1786.5 Det ble holdt skiftesamling etter henne den 15. april 1786. Debitorer: Guri Sonesdotter på Medvoll, Arne-Kari, Anne Lobus, Elen Persdatter Landsberg, Nils Larssen Lindal, Per Olssen Talberg og Kari Talberg o.a. Arvinger: Gjertrud Hanna Lange o.a.6

Kilder/noter

 1. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 2 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/3/
 2. [S1406] Bergens Stifts Biskoper og Præster II: s. 207. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009100500063#212
 3. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 148 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25117/140/
 4. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 5. [S125] Molde likbærerlaug, protokoll 1784–1856.
 6. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 3 a/b.

Anne Lobus1,2

K, #8058, (ca. 1736 - 1796)

Familie

Erik Ingebrigtssen Berg (c 1736 - 1800)
De hadde to barn.6 
BarnAnne ble født ca. 1736.2
Anne giftet seg med Erik Ingebrigtssen Berg.1 Helene Tomasdatter Løkke, Maria Larsdatter, Adelus Bredin og Anne Lobus hadde plass i 3. stol, kvinnesiden, Molde kirke, fra 1780 til 1781. Leie: 6 skilling hver.3 Helene Ruberg, Maria Larsdatter, Adelus Bredin, Anne Lobus og Marta Olsdatter hadde plass i 3. stol fra 1782 til 1783. Leie: 6 skilling hver.4 Anne Lobus var debitor ved skiftesamling etter Margrete Vingård den 15. april 1786: 1 ort.5

Anne døde i 1796 i Molde.2 Hun ble jordfestet den 18. juli 1796.2

     Anne var trolig slektning av Anne Maria Persdatter Lobus.

Kilder/noter

 1. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 3 b.
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 11 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-15
 3. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1780–81. Stolpenger, kvinnesiden, nr. 3.
 4. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1782–83. Stolpenger, kvinnesiden, nr. 3.
 5. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 3 a/b.
 6. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 299 a.

Kari Larsdotter

K, #8059, (1744 - etter 1786)
Far*Lars Olsson på Øygarden1,2 (c 1714 - 1780)

Familie

Anders Olssen Talberg (c 1740 - 1809)Kari ble født i 1744 på Øygarden, Veøy.1 Kari ble døpt den 31. mai 1744 i Veøy kirke. Faddere: Marit Kristoffersdotter på Talberg, Marit Larsdotter på Talberg og Hans Aretsson på Talberg o.a.1 Kari Larsdotter bodde hos Lars Olsson på Øygarden i 1762.3
Annet navn: Kari Larsdotter på Øygarden, nevnt fra 1778 til 1779.4,5
Kari trolovet seg den 25. november 1778 i Veøy kirke med Anders Olssen Talberg. Forlovere: Ola Askjellsson på Reistadbakken og Ola Olsson på Talberg.5
Kari giftet seg den 19. januar 1779 i Veøy kirke med Anders Olssen Talberg, viet av Erik Røring.4
Hun og Anders bodde i Molde i 1780.2
Hun var arving ved skiftet etter Lars Olsson på Øygarden den 2. september 1780: 2 daler 3 ort 16 skilling.6

Hun ble kalt Kari Talberg, nevnt 1786.7,8
Hun var debitor ved skiftet etter Margrete Vingård den 15. april 1786: 2 ort.9


     Navnet hennes ble skrevet Kari Larsdatter Ødegaard fra 1778 til 1779.4,5

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 254, 1. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660336
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 515 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670521
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 419. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041084
 4. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 191, 19. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670024
 5. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 188, 25. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670023
 6. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 515 b–516 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670521
 7. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 3 b.
 8. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 40 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/41/
 9. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 3 a/b.

Ola Justsson Berg1,2,3

M, #8060, (1769 - før 1812)
Far*Just Olsson Berg4 (c 1725 - 1791)
Mor*Anne Jakobsdotter Berg4 (c 1740 - 1804)

Familie

Marit Sørensdatter Eide (c 1762 - 1838)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnnet navn: Ola Justsson på Årø.4
Ola ble født i 1769 på Årø, Bolsøy.4 Ola ble døpt den 10. september 1769 i Molde kirke. Faddere: Per Årø, Arne Larsson på Årø, Aret i Leirgrovvik, Mari Årø og Anne Fannbostad.4,5 Ola Justsson Berg ble konfirmert den 29. november 1789 i Molde kirke.2
Han var fadder ved dåpen til Anne Knutsdotter på Hjellset den 16. desember 1791 i Molde kirke.6
Han var fadder ved dåpen til Karen Johannesdatter den 6. november 1796 i Molde kirke.7

Ola trolovet seg den 16. februar 1797 i Molde med Marit Sørensdatter Eide. Den 1. mars ble det betalt 1 daler til kirken for vielsen. Forlovere: Ola Torvik og Per Justsson Berg.8,1
Ola giftet seg den 6. april 1797 i Molde kirke med Marit Sørensdatter Eide.8,1,9
Han og Marit bodde i Molde i 1797.10 Ola Justsson var matros iallfall fra 1797 til 1798.8,11
Anne Olsdatter Wakler ble forhørt den 30. november 1798 i Molde. Hun ble satt i rådstuarresten kvelden før for tyveri i Else Katrine Fris' hus. Anne var der for å bestille melk til jomfru Anna Kirstina Nagel for morgendagen og fikk vite av tjenestejenta at både madam Fris og dattera Severina var i barsel hos madam Maren Magrete Dal (deres datter og søster). Wakler satte igjen en krukke til melken og gikk sin vei, men kom tilbake i skumringen, gikk opp trappen og inn på et kammer – hvor hun tok av seg skoene for ikke å lage lyd – videre gjennom sengekammeret inn til et lite kleskammer, hvor hun fant og tok atskillige ting. Tilbake i sengekammeret fant hun et svart silketørkle og en lerretsserk liggende på to stoler.
     Tjenestejenta, Magrete Henriksdotter, hørte at noen gikk på strømpelesten på loftet, og hun gikk opp i trappen og ropte om det var folk der, men fikk ikke svar. Hun fant så et par sko utenfor soveromsdøren til madam Fris og skjønte at det måtte være en tyv i huset. Magrete plukket opp skoene, løp ned i gården og ropte om hjelp. Kristen Knutsson og Ola Justsson hørte anskriket og kom til unnsetning.
     Anne Olsdatter hørte stemmer fra stuen under og ble så redd at hun hoppet opp i sengen og gjemte seg under dynen, men de tilkalte folkene kom inn i rommet og fant henne til slutt nedgravd i sengetøyet. Etter hvert kom også kaptein Lars Dal (Maren Magretes mann) og byfogdens fullmektig. De ransaket Anne og tok fra henne tyvegodset, som var gjemt i lommene, i barmen og under skjørtet: en liten gullring, et par store sølvskospenner med jernhaker, et brunt silketørkle, et stort svart ditto, silkeskjerf på ca. 2½ alen, et par nye hansker, knappenåler, tre hesper hvitt bomullsgarn, noen alen smale kniplinger, 2 alen brede ditto, og en ny lerretsserk – til sammen verdt 12 daler 2 ort 14 skilling. På dette tidspunktet var Severine Fris kommet hjem, og Anne bad henne om forlatelse.12,13,11,14
Anne Olsdatter Wakler leker gjemsel med øvrigheten. Illustrasjon: AK

Anne Olsdatter ble tiltalt den 13. desember 1798 i Molde rådhus for tyverier. Lars Dal var aktor, og auditør Jakob Vinstrup var forsvarer. Vitner: Ola Justsson, Kristen Knutsson og Magrete Henriksdotter. Else Katrine Fris og Severina Munk Fris var sykelige og kunne ikke møte, men hadde levert signerte og bevitnede lister over frastjålne gjenstander. Else Katrine ville ikke vedkjenne seg en av natthølkene, og den tiltalte sa at den var hennes egen. Den tredje fornærmede, Anne Maria Persdatter, møtte i retten og identifiserte ytterligere tyvegods, som hun straks fikk tilbake: to par gule tekopper og et underfat, en liten forgylt spilkum, to overtekopper, en liten skål, en liten hvit melkekrukke, og en barnetinnskål – til sammen verdt 22 skilling. I den tiltaltes skrin fantes dessuten et blekrødt, et rødt og et lite blått silkebånd (til sammen verdt 2 ort), som hun tilstod å ha stjålet om høsten fra kleskammeret til jomfru Maren Magdalena Puls, som fikk båndene tilbake av retten.
     Anne Olsdatter innrømte at hun hverken manglet klær eller føde hos sin matmor, Anna Kirstina Nagel, og retten bemerket at den tiltalte var korpulent av utseende, og altså av en inngrodd hang til tyveri hadde bestjålet en «fattig» og vergeløs enke (madam Fris) samt fler andre. Aktor Lars Dal, som var enkas svigersønn, la ned påstand om at Anne Olsdatter minst burde piskes i rådstuarresten og derettes sendes til Trondheim tukthus på 8 til 10 års straffarbeid, og at hun skulle betale for oppholdet i arresten og transporten nordover. Forsvarer, Jakob Vinstrup, kunne bare henvise til hennes ungdom og enfoldighet samt de gode anledninger til tyveri som stadig hadde budt seg.
     Dagen etter ble Anne for tyveri av tilbakeleverte gjenstander verdt 29 daler 3 ort 16 skilling dømt til 2 års straffarbeid på Trondheim tukthus samt betaling for opphold i rådstuarresten og kommende reiseutgifter. Hun anket ikke.15

Han og Marit var husfolk på mnr. 58, Kirkebakken, Molde, i 1801, sammen med Ola Olssen, Jakob Olssen og Anne Jakobsdotter. Anne var hans mor og losjerte hos dem. Hennes sønn Per (s.d.) var husets innehaver.9
Annet navn: Ola Justsson på Haugan, nevnt 1805.16
Han og Marit bodde på mnr. 61, Haugan, Molde, i 1807. Huset var taksert til 10 daler (lavest mulige takst). De bodde på Haugan allerede i 1805.17,16

Ola døde trolig før 1812.18

Ifølge Bygdebok for Fræna (IV) var Ola Justsson Berg og Marit Sørensdatter foreldre til Ola Olsson på Lauvåsen, men det er en forveksling med Ola Olssen Berg.19,20

Kilder/noter

 1. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 82 b.
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 155 a.
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 12 b.
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 45 a.
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 167 a.
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 70 b, 16. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630014
 7. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 14 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-18
 8. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 120 a.
 9. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 58.
 10. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 23 b.
 11. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 23 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370024
 12. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 17 b, 30. november. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370019
 13. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 18 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370019
 14. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 23 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370025
 15. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 22 b–25 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370024
 16. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 a, 1805, 13. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630232
 17. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 14 a, paa Marken, forsikringsnr. 59. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063017
 18. [S923] Molde, 2. rode, sjørulle 1812: Æ.
 19. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 734.
 20. [S1623] Trondheim distrikt, ruller 1819 (#14): hovedrulle. Side 380, litra d. https://media.digitalarkivet.no/ru20100922660765
 21. [S1037] Molde, 2. rode, sjørulle 1806: Ø.
 22. [S941] Molde sjørulle 1804: s. [6]
 23. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 7 b.

Marit Sørensdatter Eide1

K, #8061, (ca. 1762 - 29. juli 1838)

Familie

Ola Justsson Berg (1769 - f 1812)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnMarit ble født ca. 1762.2,3
Marit trolovet seg den 16. februar 1797 i Molde med Ola Justsson Berg. Den 1. mars ble det betalt 1 daler til kirken for vielsen. Forlovere: Ola Torvik og Per Justsson Berg.1,4
Marit giftet seg den 6. april 1797 i Molde kirke med Ola Justsson Berg.1,4,2
Hun og Ola bodde i Molde i 1797.5 Marit Sørensdatter var stevnet som vitne til tinget i Molde den 7. oktober 1799 i en sak mellom Marta Ivarsdotter Borvik og Mari Andersdotter Rønningen og Jøris Ivarsson.6
Hun og Ola var husfolk på mnr. 58, Kirkebakken, Molde, i 1801, sammen med Ola Olssen, Jakob Olssen og Anne Jakobsdotter. Anne var hans mor og losjerte hos dem. Hennes sønn Per (s.d.) var husets innehaver.2
Hun og Ola bodde på mnr. 61, Haugan, Molde, i 1807. Huset var taksert til 10 daler (lavest mulige takst). De bodde på Haugan allerede i 1805.7,8
Annet navn: Marit Sørensdatter på Haugan, nevnt 1838.3

Marit døde den 29. juli 1838 i Molde, som arbeidskone.3 Hun ble gravlagt den 1. august 1838.3

     Navnet hennes ble skrevet Marith Sørensdatter Haugen i 1838.3

Ifølge Bygdebok for Fræna (IV) var Ola Justsson Berg og Marit Sørensdatter foreldre til Ola Olsson på Lauvåsen, men det er en forveksling med Ola Olssen Berg.9,10

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 120 a.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 58.
 3. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 223, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620548
 4. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 82 b.
 5. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 23 b.
 6. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 31 a–32 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370032
 7. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 14 a, paa Marken, forsikringsnr. 59. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063017
 8. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 a, 1805, 13. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630232
 9. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 734.
 10. [S1623] Trondheim distrikt, ruller 1819 (#14): hovedrulle. Side 380, litra d. https://media.digitalarkivet.no/ru20100922660765
 11. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 7 b.
 12. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 12 b.

Per Justsson Berg1,2,3

M, #8062, (1767 - 1803)
Far*Just Olsson Berg4 (c 1725 - 1791)
Mor*Anne Jakobsdotter Berg4 (c 1740 - 1804)

Familie

Ingeborg Ivarsdotter Holm (1763 - 1821)
Tre barn levde i 1828.15 
BarnAnnet navn: Per Justsson på Årø.4
Per ble født i 1767 på Årø, Bolsøy.4 Per ble døpt den 8. mars 1767 i Molde kirke. Faddere: Anders Rasmusson på Årø, Ola Årø, Gunnar Ørjarsson på Årø, Kari Ivarsdotter på Eikrem, Elen Eikrem og Anne Eikrem.4,5 Per Justsson ble konfirmert den 16. oktober 1785 i Molde kirke.6
Per giftet seg med Ingeborg Ivarsdotter Holm.7,3
Han var fadder ved dåpen til Karen Johannesdatter den 6. november 1796 i Molde kirke.1
Han var forlover for Ola Justsson Berg og Marit Sørensdatter Eide, som ble trolovet den 16. februar 1797 i Molde.8,9
Han var fadder ved dåpen til Ola Olssen den 24. september 1797 i Molde kirke.10
Han var fadder ved dåpen til Andrina Salamonsdatter den 14. april 1799 i Molde kirke.11
Han var fadder ved dåpen til Jakob Olssen Berg den 16. februar 1800 i Molde kirke.12

Han og Ingeborg var husfolk på mnr. 58, Kirkebakken, Molde, i 1801, sammen med Just Perssen og Ingeborganna Persdatter. Hans bror Ola (s.d.) og familien var også husfolk der. Ingeborg Ivarsdotter bodde samme sted i 1807, da huset ble taksert til 20 daler.7,13 Per Justsson Berg var daglønner.3

Per døde i 1803 i Molde.2 Han ble jordfestet den 29. september 1803.2

     Navnet hans ble skrevet Peder Justesen fra 1797 til 1803.10,14

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 14 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-18
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 a.
 3. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 187, nr. 4. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620530
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 43 b.
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 165 b.
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 153 a.
 7. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 58.
 8. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 120 a.
 9. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 82 b.
 10. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 23 b.
 11. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 5 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-8
 12. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 7 b.
 13. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 13 a, Kierkebakken, forsikringsnr. 51. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063016
 14. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 13 a.
 15. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 326 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620334

Jens hos Torvik1

M, #8063Jens tjente trolig hos Ola Torvik i Molde i 1797.1
Han var fadder ved dåpen til Ola Olssen den 24. september 1797 i Molde kirke.1

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 23 b.

Ingeborg Ivarsdotter Holm1,2

K, #8064, (1763 - 4. april 1821)
Far*Ivar Olsson Mork3,4 (1726 - f 1801)
Mor*Ingebjørg Nilsdotter på Holm3 (1724 - 1803)

Familie 1

Søren Knutsson på Sandnes (1754 - c 1795)
De hadde to barn.6 
Barn

Familie 2

Per Justsson Berg (1767 - 1803)
Tre barn levde i 1828.4 
BarnAnnet navn: Ingeborg Ivarsdotter på Malo.5
Ingeborg ble født i 1763 på Malo, Veøy.5,2 Ingeborg ble døpt den 10. januar 1763 i Veøy kirke. Faddere: Marit Persdotter på Heggenes o.a.5
Ingeborg fikk barn med Søren Knutsson på Sandnes i 1786 i Veøy. De var (halv)søskenbarn.6
Ingeborg giftet seg med Per Justsson Berg.2,1
Hun og Per var husfolk på mnr. 58, Kirkebakken, Molde, i 1801, sammen med Just Perssen og Ingeborganna Persdatter. Hans bror Ola (s.d.) og familien var også husfolk der. Ingeborg Ivarsdotter bodde samme sted i 1807, da huset ble taksert til 20 daler.2,7

Ingeborg døde den 4. april 1821 i Molde, av hjerneslag.1 Hun ble gravlagt den 10. april 1821.1

Kilder/noter

 1. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 187, nr. 4. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620530
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 58.
 3. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 500. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007#501
 4. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 326 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620334
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 497. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660454
 6. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 71. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#72
 7. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 13 a, Kierkebakken, forsikringsnr. 51. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063016
 8. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 13 a.

Just Perssen Berg1,2,3

M, #8065, (ca. 1797 - )
Far*Per Justsson Berg2 (1767 - 1803)
Mor*Ingeborg Ivarsdotter Holm2,3 (1763 - 1821)

Familie

Marit Reiarsdotter Malmedal ( - e 1831)Just ble født ca. 1797.2 Han bodde hos Per Justsson og Ingeborg Ivarsdotter på mnr. 58, Kirkebakken, Molde, i 1801.2,4
Han var fadder ved dåpen til Peter Olaus Jørgenssen den 4. februar 1821 i Molde kirke.5

Just giftet seg med Marit Reiarsdotter Malmedal.3
Han og Marit bodde i Molde i 1827.3
Han var arving ved skiftet etter Erik Ivarsson og Marit Olsdotter på Rishaug den 11. mars 1828: 2 ort 16 skilling.6
Han var fadder ved dåpen til Petter Mathias Perssen Sommernæs den 23. august 1829 i Molde kirke.7,8
Han var fadder ved dåpen til Olufine Marie Sveinsdatter den 14. september 1834 i Molde kirke.9

Kilder/noter

 1. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 371, nr. 4. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620615
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 58.
 3. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 326 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620334
 4. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 13 a, Kierkebakken, forsikringsnr. 51. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063016
 5. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 18, nr. 2. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620445
 6. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 326 a–327 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620333
 7. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 66, nr. 11. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620469
 8. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 78, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630281
 9. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 111.

Ingeborganna Persdatter Berg1,2,3,4

K, #8066, (ca. 1799 - )
Far*Per Justsson Berg4 (1767 - 1803)
Mor*Ingeborg Ivarsdotter Holm4,3 (1763 - 1821)Ingeborganna ble født ca. 1799.4 Hun bodde hos Per Justsson og Ingeborg Ivarsdotter på mnr. 58, Kirkebakken, Molde, i 1801.4,5
Hun var fadder ved dåpen til Severine Arnesdatter Sotåen den 19. mars 1820 i Molde kirke.6
Ingeborganna Persdatter tjente hos Alert Hyssing Schnell i 1821.1
Hun var fadder ved dåpen til Peter Olaus Jørgenssen den 4. februar 1821 i Molde kirke.1
Hun var arving ved skiftet etter Erik Ivarsson og Marit Olsdotter på Rishaug den 11. mars 1828: 1 ort 8 skilling.7

Kilder/noter

 1. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 18, nr. 2. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620445
 2. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 11, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620441
 3. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 326 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620334
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 58.
 5. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 13 a, Kierkebakken, forsikringsnr. 51. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063016
 6. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 9, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630246
 7. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 326 a–327 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620333

Jakob Olssen Berg1,2

M, #8067, (1800 - 1805)
Far*Ola Justsson Berg2,1 (1769 - f 1812)
Mor*Marit Sørensdatter Eide2,1 (c 1762 - 1838)Jakob ble døpt den 16. februar 1800 i Molde kirke. Faddere: Per Justsson Berg, Torjer Martinsson, Anders Rasmusson på Bergsgjerdet, Beret Kjerstina Persdatter Talberg, Beret Årø og Inger Maria Kjorstad.2 Jakob Olssen bodde hos Ola Justsson og Marit Sørensdatter på mnr. 58, Kirkebakken, Molde, i 1801.1

Jakob døde i 1805 i Molde.3 Han og Ingeborg Olsdatter ble jordfestet den 13. oktober 1805.3

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 58.
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 7 b.
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 a, 1805, 13. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630232

Just Kristenssen i Schultzhagen1,2,3,4

M, #8068, (desember 1724 eller januar 1725 - )
Far*Kristen Larsson Grønnes5,6 ( - e 1746)
Mor*Ingebjørg Knutsdotter7 ( - f 1751)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Synnøv Olsdatter i Schultzhagen ( - 1763)
I august 1758 ble det betalt 1 ort 12 skilling for en barnedåp, og måneden etter 1 ort 2 skilling for konas kirkegang. De kan ha hatt fler barn.3,14 
Barn

Familie 2

De kan ha hatt fler barn. 
BarnJust ble døpt den 6. januar 1725 i Molde kirke.5 Han ble konfirmert den 3. oktober 1745 i Vatne kyrkje.8
Han var arving ved skiftet etter Mats Knutsson den 6. juli 1751.7

Just giftet seg med Synnøv Olsdatter.9,10
Han og Synnøv bodde i Vestre Schultzhagen, Molde, i 1762 sammen med Ildri Olsdotter. Just og kona bodde der allerede i 1758.9,3
Just giftet seg med en uregistrert person.
Han bodde på mnr. 40, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1767. Huset var taksert til 10 daler (lavest mulige takst). Just flyttet i 1774, men var fremdeles i byen året etter.11,1,12
Han var debitor ved skiftet etter Ivar Perssen den 8. januar 1768: 1 daler.13
Just Kristenssen i Schultzhagen skyldte 10 daler til John Ord i 1771.4

Kilder/noter

 1. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1774, endringer. Mnr. 49. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064190
 2. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1769.
 3. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 164 a, august. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340862
 4. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 230. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610118
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 57.
 6. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1746, 4. juni, sjømanntall.
 7. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 40.
 8. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 204 a, 1745, nr. 8 (gutter). https://www.digitalarkivet.no/kb20070903620333
 9. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Schultzhagen. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212017
 10. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1763, vedlegg 1–6, til- og avgang. Nr. 1, februar, avgang. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212045
 11. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): Schultz-hagen, mnr. 49.
 12. [S1174] Molde sjømanntall 1775 [1].
 13. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 525–526. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/265/
 14. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 164 b, september. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863

Ola Justssen1

M, #8069, (ca. 1754 - etter 1775)
Far*Just Kristenssen i Schultzhagen1 (1724 / 1725 - )
Mor*Synnøv Olsdatter i Schultzhagen ( - 1763)
3-menning 8 ganger forskjøvet til megOla ble født ca. 1754.1

Ola døde etter 1775.1

Kilder/noter

 1. [S1174] Molde sjømanntall 1775 [1].

Ola Justssen den yngre1,2

M, #8070, (1770 - etter 1775)
Far*Just Kristenssen i Schultzhagen2,1 (1724 / 1725 - )
3-menning 8 ganger forskjøvet til megOla ble døpt den 17. mai 1770 i Molde.2

Ola døde etter 1775.1

Kilder/noter

 1. [S1174] Molde sjømanntall 1775 [1].
 2. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1769.

Just Olsson Berg1,2

M, #8071, (ca. 1725 - 1791)

Familie 1

I 1765 var han gift og forsørget fire barn. Kona ble jordfestet 20. oktober samme år.4,16 

Familie 2

Anne Jakobsdotter Berg (c 1740 - 1804)
BarnJust ble født ca. 1725 i Dvergsneset, Bolsøy.3,4
Annet navn: Just Olsson i Dvergsneset, nevnt fra 1748 til 1757.3,4 Han ble innrullert i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1757. Han ble utkommandert til Holstein 12. mars 1762 og kom tilbake 21. juli året etter. Just var fremdeles soldat i 1766.4,5
Just giftet seg med en uregistrert person.4,5 Han fikk festeseddel på en plass på Årø, Bolsøy, fra Hans Holst den 9. februar 1759. Seddelen ble tinglyst 15. oktober.6
Annet navn: Just Olsson på Årø, nevnt fra 1764 til 1769.7,8,9
Han var fadder ved dåpen til Per Eriksson Berg den 29. januar 1764 i Molde kirke.9,10
Han var fadder ved dåpen til Marit Olsdotter på Torhus den 2. februar 1766.11

Just trolovet seg den 10. februar 1766 i Veøy kirke med Anne Jakobsdotter i Løvika. Forlovere: Knut Arnesson på Eikrem og Arne Larsson på Årø.5
Just giftet seg den 26. mai 1766 i Veøy kirke med Anne Jakobsdotter i Løvika.8
Han og Anne bodde på Årø i 1769.12 Just Olsson på Årø ble stevnet til tinget i Fanne tinglag den 3. juli 1769. Han skulle ha slått Jakob Persson Skorgenes.7
Han og Anne bodde på Indre Berg, Bolsøy, iallfall fra 1771 til 1777.13
Han og Anne var husfolk på mnr. 58, Kirkebakken, Molde, i 1789.14 Just Olsson Berg var daglønner i 1789. Han skulle etter muntlig angivelse svare 8 skilling i formuesskatt (½ pst.)15,14

Just døde i 1791 i Molde. I desember ble det betalt 3 ort 16 skilling for kirkegårdsjorden og ringing med den store klokken.2

     Navnet hans ble skrevet Just Olsen Duærsnæs i 1748.3

     Just Olsson Berg kan ha vært barn av Ola Persson i Dvergsneset.

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 46 b.
 2. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1791–92. Uvisse inntekter, 1791, desember.
 3. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 25. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690223
 4. [S1527] 2. trondhjemske infreg, ruller 1765–67: 1765, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. Soldater, nr. 49. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700669
 5. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 20.
 6. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 75 a, publiseringsnr. 7. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410375
 7. [S800] Romsdal tingbok 1765–75: fol. 176 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410765
 8. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 24.
 9. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 41 b, menn, 4. søndag etter helligtrekongersdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620580
 10. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 b, 1764, 4. søndag etter helligtrekongersdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630070
 11. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 42 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-40
 12. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 45 a.
 13. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 46 b & 51 a.
 14. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 8, mnr. 60. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/73/
 15. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, generalekstrakt, mnr. 60. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/62/
 16. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 112 b, kvinner, 1765, 20. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630039
 17. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 43 b.
 18. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 51 a.

Anne Jakobsdotter Berg1,2

K, #8072, (ca. 1740 - 1804)

Familie

Just Olsson Berg (c 1725 - 1791)
BarnAnne ble født ca. 1740.2
Annet navn: Anne Jakobsdotter i Løvika, nevnt 1766.3
Anne trolovet seg den 10. februar 1766 i Veøy kirke med Just Olsson på Årø. Forlovere: Knut Arnesson på Eikrem og Arne Larsson på Årø.4
Anne giftet seg den 26. mai 1766 i Veøy kirke med Just Olsson på Årø.3
Annet navn: Anne Jakobsdotter på Årø, nevnt fra 1767 til 1769.5,6
Hun og Just bodde på Årø, Bolsøy, i 1769.6
Hun og Just bodde på Indre Berg, Bolsøy, iallfall fra 1771 til 1777.7
Hun og Just var husfolk på mnr. 58, Kirkebakken, Molde, i 1789.8
Hun bodde i Molde i 1792.9 Anne Jakobsdotter Berg var spinner i 1801.2 Hun losjerte hos sønnen Ola Justsson og Marit Sørensdatter på mnr. 58 i 1801.2

Anne døde i 1804 i Molde. Den 28. april ble det betalt 1 ort for kirkegårdsjorden.10,11 Hun ble jordfestet den 3. mai 1804.10

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 46 b.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 58.
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 24.
 4. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 20.
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 43 b.
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 45 a.
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 46 b & 51 a.
 8. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 8, mnr. 60. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/73/
 9. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 186 a.
 10. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 b.
 11. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 91 b.
 12. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 51 a.

Gunnar Olsson på Årø1,2

M, #8073, ( - etter 1740)
Far*Ola Knutsson på Årø1,2 ( - c 1739)
Mor*Anne Gunnarsdotter på Årø1 (c 1680 - 1727 / 1728)Han var arving ved skiftet etter Anne Gunnarsdotter på Årø den 26. juni 1729: 7 daler.1
Han var arving ved skiftet etter Ola Knutsson og Ingeleiv Nilsdotter på Årø den 25. mai 1740: 8 daler 3 ort 13 skilling.2
Han var myndling av Aslak Gunnarsson på Molde i 1740.2

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 615 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640630
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 25. mai 1740, Aarøe.

Kari Ivarsdotter på Eikrem1,2,3

K, #8074, (ca. 1719 - 1800)
Far*Ivar Knutsson på Eikrem1,4,2 (c 1687 - 1746)
Mor*Eli Ivarsdotter på Eikrem4 ( - c 1740)
3-menning 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ingebrigt Eriksson på Eikrem (c 1711 - 1779)
Ni barn levde i 1780.6 
BarnKari ble født ca. 1719 på Eikrem, Bolsøy.3
Hun var arving ved skiftet etter Eli Ivarsdotter på Eikrem den 1. september 1740: 8 daler 2 ort 10 skilling, utlagt blant annet i 3–2–6 i Eikrem. Hun fordret også 4 daler i tjenestelønn.5

Kari giftet seg før 1746 med Ingebrigt Eriksson på Eikrem.6,2,7
Hun var arving ved skiftet etter Ivar Knutsson på Eikrem den 19. april 1746: 2 ort 8 skilling. Hun fordret også 2 daler i resterende bryllupskost.8
Etter barsel ble hun innledet i kirken i november 1758. Det ble betalt 1 ort 16 skilling.9
Caren Eikren var fadder ved dåpen til Gjertrud Eriksdotter den 17. februar 1760 i Bolsøy kirke.10,11
Caren [Eichren] var fadder ved dåpen til Knut Larsson på Berg den 26. januar 1766 i Molde kirke.12,13
Caren [Eichrem] var fadder ved dåpen til Per Justsson på Årø den 8. mars 1767 i Molde kirke.14,15
Cari Eichrem var fadder ved dåpen til Anne Jakobsdotter på Årø den 9. mai 1771.16
Hun var arving ved skiftet etter Kristoffer Knutsson på Hellandsneset den 12. mars 1774: 1 daler 18 skilling.2
Hun var arving ved skiftet etter Ingebrigt Eriksson på Eikrem den 29. desember 1780: 183 daler 4 skilling.17


Kari døde i 1800 på Eikrem.3 Hun ble jordfestet den 9. mars 1800 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.3,18

     Navnet hennes ble skrevet Karen Eichrem i 1800.3

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 404 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/422/
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 729 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660766
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 47 b, 1800, 9. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630136
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 3 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/19/
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 3 a–4 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/18/
 6. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 533 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/538/
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 404 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/423/
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 404 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/422/
 9. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 164 b, november. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863
 10. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 37 b, kvinner, 1760, dominica esto mihi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620576
 11. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 162 a, 1760, dominica esto mihi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630067
 12. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 42 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-40
 13. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 165 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-125
 14. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 43 b.
 15. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 165 b.
 16. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 46 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-44
 17. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 536 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670541
 18. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 29 a, 1800, 2. søndag i faste. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630125

Ingebrigt Olsson på Røsshol1,2

M, #8075, (ca. 1617 - ca. 1709)
7. tippoldefar til meg

Familie

Gjertrud Jonsdotter på Røsshol ( - e 1709)
Fem barn levde i 1709.1 
BarnIngebrigt ble født ca. 1617.2
Ingebrigt giftet seg med Gjertrud Jonsdotter.1
Han og Gjertrud var brukere på Røsshol, Vågøy, i 1701. Ola Ingebrigtsson bodde også der. De hadde to mannlige tjenestefolk.2

Ingebrigt døde ca. 1709 på Røsshol.1 Det ble holdt skifte etter ham den 1. juli 1709.1

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 183 a.
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 169.
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 260 b.
 4. [S1057] Bygdebok for Fræna III: s. 270.
 5. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 261 a.

Anne på Eikrem

K, #8076Ei Anna tjente hos Knut Arnesson på Eikrem, Bolsøy, i 1762.1
Ei Anne Echrem kjøpte ved skifteauksjonen etter Ola Olssen på Bergsgjerdet den 25. juni 1765: langhøvel (16 skilling).2
Ei Anna Eichrem var fadder ved dåpen til Per Justsson på Årø den 8. mars 1767 i Molde kirke.3,4
Ei anna Eichrem var fadder ved dåpen til Beret Persdotter på Årø den 3. mars 1776 i Bolsøy kirke.5,6

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall. Mnr. 13. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041018
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 294 b–295 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660316
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 43 b.
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 165 b.
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 50 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-47
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 170 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-129

Arne Larsson på Årø1,2,3

M, #8077, (ca. 1732 - )
Far*Lars Larsson på Frostad4 (o 1695 - 1764)
Mor*Anne Arnesdotter på Frostad4 (c 1690 - 1764)

Familie

Kari Olsdotter på Årø (1734 - f 1801)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnnet navn: Arne Larsson på Frostad.4
Arne ble født ca. 1732 på Øvre Frostad, Vestnes.5,4
Arne giftet seg med en uregistrert person.3
Arne giftet seg i 1763 med Kari Olsdotter på Langsteinen.6,3
Han og Kari var brukere på Ytre Årø, Bolsøy, fra 1763. Bruket var på 1 våg 18 merker.7,5 Arne Larsson på Årø var vurderingsmann i Fanne tinglag i 1764.8
Han var forlover for Just Olsson på Årø og Anne Jakobsdotter i Løvika, som ble trolovet den 10. februar 1766 i Veøy kirke.1
Han var verge for Per Persson på Mork i 1766.9
Han var fadder ved dåpen til Ola Justsson på Årø den 10. september 1769 i Molde kirke.10,11
Han var kreditor ved skiftet etter Ingebrigt Persson i Myra den 26. januar 1785: 20 skilling.12
Han var verge for Knut Ingebrigtsson i Myra i 1785.12
Han var fadder ved dåpen til Knut Persson den 10. april 1791 i Molde kirke.2,13
Arne Larsson var kårmann hos Lars Arnesson på Ytre Årø i 1801.5

     Navnet hans ble skrevet Arne Aarøy i 1769.10

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 20.
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 68 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-66
 3. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 582.
 4. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 814.
 5. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 416 b, Aarøe, 4. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670278
 6. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 581.
 7. [S363] Bolsøyboka II: s. 322. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=325
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 253 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/275/
 9. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 386 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660413
 10. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 45 a.
 11. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 167 a.
 12. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 143 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670724
 13. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 131 b.
 14. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 46 a, menn, 19. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620584

Aret i Leirgrovvik1,2

M, #8078, ( - etter 1785)Han bodde i Leirgrovvik, Bolsøy, iallfall fra 1769 til 1785.1,2
Han var fadder ved dåpen til Ola Justsson på Årø den 10. september 1769 i Molde kirke.1,3
Han var fadder ved dåpen til Knut Larsson den 28. august 1785 i Molde kirke.2,4


     Aret Eriksson på Fuglset og Aret i Leirgrovvik kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 45 a.
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 56 b, 28. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620595
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 167 a.
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 175 b, 1785, 14. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630081

Mari Persdotter på Årø1

K, #8079, (1732 - )
Far*Per Olsson på Årø1
Mor*Anne Knutsdotter på ÅrøMari ble født i 1732 på Årø, Bolsøy.1 Mari ble døpt den 4. mai 1732 i Bolsøy kirke av Lars Barhaug. Faddere: Anne Årø, Marte Årø og Lars Årø o.a.1
Ei Maren tjente hos Sjurd på Indre Årø, Bolsøy, i 1762.2
Ei Maren aarøy var fadder ved dåpen til Salamon Jonsson den 1. juni 1766.3
Ei Maren aarøy var fadder ved dåpen til Barbro Nilsdotter Bolsøy den 5. april 1767 i Molde kirke.4,5
Ei Maren aarøy var fadder ved dåpen til Ola Justsson på Årø den 10. september 1769 i Molde kirke.6,7
Ei Maren aarøy var fadder ved dåpen til Anne Persdotter på Lubbenes den 5. april 1779 i Bolsøy kirke.8,9


     Mari Persdotter på Årø og Maren Persdatter kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 127, 3. søndag etter påske. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660271
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 15.
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 180 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-139
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 43 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620582
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 165 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630071
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 45 a.
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 167 a.
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 52 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-49
 9. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 172 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-131

Anne Ingebrigtsdotter på Bergsgjerdet1,2,3

K, #8080, (ca. 1746 - 1804)
Far*Ingebrigt Tjøstolvsson på Fannbostad4,5,6 (c 1700 - 1778)
Mor*Ingeleiv Knutsdotter på Fannbostad5 ( - c 1763)

Familie

Rasmus Andersson Bjørstad (c 1744 - 1814)
To barn levde i 1821.6 
BarnAnnet navn: Anne Ingebrigtsdotter på Fannbostad.5,4
Anne ble født ca. 1746 på Fannbostad, Bolsøy.5,7,8
Hun var fadder ved dåpen til Per Eriksson Berg den 29. januar 1764 i Molde kirke.9,10
Hun var arving ved skiftet etter Ingeleiv Knutsdotter på Fannbostad den 14. mars 1764.5
Anna Fandbostad var fadder ved dåpen til Ola Justsson på Årø den 10. september 1769 i Molde kirke.11,12
Hun var myndling av Knut Knutsson Fuglset den eldre i 1779.7

Anne giftet seg med Rasmus Andersson på Hjelset.13,8,7
Anna [Berg] var fadder ved dåpen til Inger Margrete Andersdotter Berg den 3. februar 1782 i Bolsøy kirke.14,15
Anna bergsgierdet var fadder ved dåpen til Hilde Knutsdotter den 7. juli 1782 i Bolsøy kirke.16,17

Hun og Rasmus bodde på Bergsgjerdet, Berg, Bolsøy, i 1792. Det stod en arrestbygning på husmannsplassene der, som begge ble kalt Myra i 1796.1,18
Hun var fadder ved dåpen til Hans Larsson i Leirgrovvik den 25. mars 1792.1
Hun var fadder ved dåpen til Marit Persdatter på Moldeneset den 27. september 1795 i Molde kirke.19
Hun var fadder ved dåpen til Ivar Matssen på Moldegjerdet den 6. november 1796 i Molde kirke.2

Hun og Rasmus var brukere på Bergsgjerdet i 1801. Anders Rasmusson, Ingebrigt Rasmusson og Ivar Rasmusson bodde også der.8

Anne døde i 1804 på Bergsgjerdet.3 Hun ble jordfestet den 26. desember 1804 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.3,20

     Navnet hennes ble skrevet Ane Bersgjerdet i 1796.2

     Navnet hennes ble skrevet Anna Bergsgiærdet i 1804.3

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 71 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-69
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 14 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-18
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 48 b, 1804, 26. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630137
 4. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 428 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/432/
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 200 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/220/
 6. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 327 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611013
 7. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 429 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/432/
 8. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Berg. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424000134
 9. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 41 b, menn, 4. søndag etter helligtrekongersdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620580
 10. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 b, 1764, 4. søndag etter helligtrekongersdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630070
 11. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 45 a.
 12. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 167 a.
 13. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 9 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-11
 14. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 54 a, piker, 1782. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620592
 15. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 173 a, 1782, seksagesima. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630078
 16. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 54 b, kvinner. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620593
 17. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 173 b. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630079
 18. [S925] Romsdal pantebok 1791–1806: fol. 131 b.
 19. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 4 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-8
 20. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 31 a, 1804, 2. juledag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630127

Anne Justsdotter Berg1

K, #8081, (1771 - )
Far*Just Olsson Berg1 (c 1725 - 1791)
Mor*Anne Jakobsdotter Berg1 (c 1740 - 1804)Anne ble født i 1771 på Indre Berg, Bolsøy.1 Anne ble døpt den 6. oktober 1771 i Kleive kirke, Bolsøy. Faddere: Ingbor Røsberg, Anders Røsberg, Ola Eidshaugen, Anders Eidshaugen og Kari Eidshaugen.2

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 46 b.
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 46 b & 168 a.

Anders på Røsberg1

M, #8082, ( - etter 1771)Han bodde på Røsberg, Bolsøy, i 1771.1
Han var fadder ved dåpen til Anne Justsdotter Berg den 6. oktober 1771 i Kleive kirke, Bolsøy.2

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 46 b.
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 46 b & 168 a.

Ola på Eidshaugen1

M, #8083, ( - etter 1771)Ola giftet seg kanskje med Kari Eidshaugen.2
Han bodde på Haugen, Eide, Bolsøy, i 1771.1
Han var fadder ved dåpen til Anne Justsdotter Berg den 6. oktober 1771 i Kleive kirke, Bolsøy.3

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 46 b.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Kleve, Eide Nedre.
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 46 b & 168 a.

Anders på Eidshaugen1

M, #8084, ( - etter 1771)Han bodde på Haugen, Eide, Bolsøy, i 1771.1
Han var fadder ved dåpen til Anne Justsdotter Berg den 6. oktober 1771 i Kleive kirke, Bolsøy.2

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 46 b.
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 46 b & 168 a.

Kari på Eidshaugen1

K, #8085

Familie

Ola Eidshaugen ( - e 1771)Kari giftet seg kanskje med Ola Eidshaugen.2
Hun bodde på Haugen, Eide, Bolsøy, i 1771.1
Hun var fadder ved dåpen til Anne Justsdotter Berg den 6. oktober 1771 i Kleive kirke, Bolsøy.3


     Navnet hennes ble skrevet Caren Eidshauen i 1771.1

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 46 b.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Kleve, Eide Nedre.
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 46 b & 168 a.

Ingeborg Justsdotter Berg1

K, #8086, (1777 - )
Far*Just Olsson Berg1 (c 1725 - 1791)
Mor*Anne Jakobsdotter Berg1 (c 1740 - 1804)Ingeborg ble født i 1777 på Indre Berg, Bolsøy.1 Ingeborg ble døpt den 22. juni 1777 i Kleive kirke, Bolsøy. Faddere: Anne Olsdotter på Gujorda, Anne Berg og Ingeborg Oppdøl o.a.1,2

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 51 a.
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 171 a.

Arne Ellingsson på Brokstad1,2,3

M, #8087, (ca. 1739 - 1814)
Far*Elling Arvesson på Gujorda4 ( - 1764)
Mor*Beret Rasmusdotter på Gujorda4 ( - e 1764)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Steinor Andersdotter på Brokstad (c 1710 - 1803)
De hadde ikke barn. Annet navn: Arne Ellingsson på Gujorda.4
Arne ble født ca. 1739 på Gujorda, Bolsøy.4
Han var arving ved skiftet etter Elling Arvesson på Gujorda den 19. juli 1764.4

Arne trolovet seg den 5. august 1764 med Steinor Andersdotter på Brokstad.3
Arne giftet seg den 26. desember 1764 i Bolsøy kirke med Steinor Andersdotter på Brokstad.3,5
Han og Steinor bodde på Øvre Brokstad, Bolsøy, i 1775.2
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Malena Jonsdatter den 28. mars 1775.6
Han var verge for Marte Larsdotter i 1787.1
Arne og Steinor var kårfolk på Øvre Brokstad i 1801.7
Arne giftet seg i 1806 med en uregistrert person.7

Arne døde i 1814 i Bolsøy.7

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 241 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/244/
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 800. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650404
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 3 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620543
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 234 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/254/
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 165 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630070
 6. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 798–803. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650403
 7. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 43. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002#46

Per Olsson på Ekra1,2,3

M, #8088, (ca. 1739 - )
Far*Ola Olsson på Berg4,5 (c 1696 - c 1754)
Mor*Anne Persdotter på Berg6 ( - c 1753)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Kristi Persdotter på Ekra ( - c 1784)
De hadde iallfall to barn.3 

Familie 2

Anne Aslaksdotter på Ekra (c 1755 - )
De hadde iallfall fire barn.3 Per ble født ca. 1739.4,7
Han var arving ved skiftet etter Ola Olsson på Berg den 22. august 1754.4
Han var myndling av Ola Eriksson på Berg i 1759. Ole Berg var hans formynder allerede i 1754.5,4
Han var arving ved skiftet etter Anne Olsdotter på Talset den 3. mai 1759: 2 daler 3 ort 20 skilling.8
Per Olsson på Berg var soldat i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i mars 1773. Han var tjenestekar, hadde vært militær i 10½ år og var fremdeles soldat året etter.7,9
Annet navn: Per Olsson på Berg, nevnt 1774.7,4,9
Per trolovet seg den 20. november 1774 i Kleive kirke, Bolsøy, med Kristi Persdotter på Årø.9,10
Per giftet seg den 29. desember 1774 med Kristi Persdotter på Årø.9
Per giftet seg med Anne Aslaksdotter på Lønset.1,2
Han og Anne bodde på Ekra, Bolsøy, i 1790. De drev gården i 1801.1,2,3

     Navnet hans ble skrevet Peder Olsen Echern i 1797.2

Kilder/noter

 1. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 440 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660402
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 282 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680300
 3. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 419 b, Echrem, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670281
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 273 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650871
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 659 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/665/
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 199 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650796
 7. [S1528] 2. trondhjemske infreg, ruller 1766–73: 1773, Fannåttingske kompani, kompanirulle. Soldater, nr. 100. https://www.digitalarkivet.no/ru20111201681179
 8. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 659 b–660 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/665/
 9. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 6 b, 1774, 25. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620546
 10. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 169 a, 25. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630074

Anne Olsdotter på Gujorda1,2

K, #8089, ( - etter 1777)

Familie

Ola Ellingsson på Gujorda ( - c 1763)
Ett barn levde i 1764.1 
BarnAnne giftet seg med Ola Ellingsson på Gujorda.2
Hun og Ola bodde på Gujorda, Bolsøy, i 1762.2
Anna Gudjord var fadder ved dåpen til Ingeborg Justsdotter Berg den 22. juni 1777 i Kleive kirke, Bolsøy.3,4

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 183 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660203
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 40 a, piker, dies parasceve. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620578
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 51 a.
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 171 a.

Anne Olsdotter på Berg1,2

K, #8090
Far*Ola Olsson på Berg1,2 (c 1696 - c 1754)
Mor*Anne Persdotter på Berg3 ( - c 1753)
3-menning 8 ganger forskjøvet til megHun var arving ved skiftet etter Ola Olsson på Berg den 22. august 1754.1
Hun var myndling av Finn Olsson på Talset i 1754.1
Hun var arving ved skiftet etter Anne Olsdotter på Talset den 3. mai 1759: 1 daler 1 ort 22 skilling.4
Hun var myndling av Martein Sjurdsson på Eide i 1759.2
Ei Anna Bærg var fadder ved dåpen til Ingeborg Justsdotter Berg den 22. juni 1777 i Kleive kirke, Bolsøy.5,6

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 273 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650871
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 659 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/665/
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 199 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650796
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 659 b–660 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/665/
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 51 a.
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 171 a.

Ingeborg på Oppdøl1

K, #8091, ( - etter 1777)Hun bodde på Oppdøl, Bolsøy, i 1777.1
Hun var fadder ved dåpen til Ingeborg Justsdotter Berg den 22. juni 1777 i Kleive kirke, Bolsøy.1,2

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 51 a.
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 171 a.

Knut Arnesson på Eikrem1,2,3,4

M, #8092, (ca. 1723 - 23. oktober 1789)
Far*Arne Davidsson på Sølsnes (c 1694 - o 1755)Knut ble født ca. 1723.5,6
Annet navn: Knut Arnesson på Sølsnes, nevnt 1745.6 Han ble innrullert i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1745. Han var fremdeles soldat i 1748.6
Han var kreditor ved skiftet etter Per Ivarsson den 24. august 1752 på Eikrem, Bolsøy: 6 daler i tjenestelønn.7,8,9,10

Knut giftet seg ca. 1753 med Ingebjørg Tjøstolvsdotter på Eikrem.11,12,13,9
Han var verge for Per Persson på Eikrem i 1753.10

Han og Ingebjørg bodde på Eikrem i 1762 sammen med Eli Persdotter. De eide og drev et bruk, hvor en husmann eller innerst ved navn Tore også holdt til. Knut og Ingebjørg bodde fremdeles på Eikrem i 1782.14,2,4
Knut hadde Anne i tjeneste i 1762.14
Han var kreditor ved skiftet etter Per Larsson på Brokstad den 26. juli 1763: 2 daler (for en båt), som ble motsagt.3
Han bevitnet at Ola Andersson solgte 1 pund 12 merker (det ene bruket) på Ellingsgarden, Bolsøy, den 20. oktober 1764 til Lars Larsson.1
Han var forlover for Just Olsson på Årø og Anne Jakobsdotter i Løvika, som ble trolovet den 10. februar 1766 i Veøy kirke.2
Knud Eichrem var verge for David Jonssen i 1775.16
Knud Eichrem var fadder ved dåpen til Kari Persdotter i Fannbostadgjerdet den 13. mars 1777.17
Han var fadder ved dåpen til Anne Persdotter på Litlebostad den 25. august 1782 i Bolsøy kirke.4,18

Annet navn: Knut Arnesson på Geitnes, nevnt fra 1788 til 1789.19,11,12
Han og Ingebjørg var husfolk på Geitnes, Bolsøy, i 1788.19,12,20
Han var verge for Ingeborganna Persdatter i 1788.19


Knut døde den 23. oktober 1789 på Geitnes.5 Det ble holdt skifteregistrering etter ham og Ingebjørg den 12. november 1789. Arvinger: Arne Knutsson på Eikrem, Anders Knutsson, Anne Knutsdotter Rekdal, Marta Persdotter og Eli Persdotter på Kringstad. Det ble holdt skifteauksjon 25. november. Bruttoformue: 362 daler 21 skilling. Nettoarv: 78 daler 1 ort 16 skilling. Skiftet ble sluttet den 22. desember.21,22 Knut Arnesson på Geitnes ble jordfestet den 15. november 1789 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.5,23

Kilder/noter

 1. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 287 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650771
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 20.
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 144 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660163
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 54 b, kvinner, 25. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620593
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 118 b, menn, 1789, 23. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630045
 6. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. Soldater, nr. 57. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690224
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 83 b.
 8. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 84 b.
 9. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 85 a.
 10. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 85 b.
 11. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 118 b, kvinner, 1789, 1. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630045
 12. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 54 a.
 13. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 225 b.
 14. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall. Mnr. 13. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041018
 15. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 200 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/220/
 16. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 795. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650401
 17. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 50 b, jenter, 1777, 13. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620589
 18. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 173 b, 13. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630079
 19. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 50 a.
 20. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 562.
 21. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 54 a–56 a.
 22. [S925] Romsdal pantebok 1791–1806: fol. 5 b.
 23. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 27 a, 1789, 15. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620568

Torjer Martinsson Siem1,2,3

M, #8093, (omkr. 1760 - 21. april 1823)

Familie

Ragnhild Ivarsdotter Lønset (c 1760 - 1837)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnTorjer ble født omkr. 1760 i Opplandene.4,5
Torjer giftet seg med Ragnhild Ivarsdotter Lønset.6,7 Torjer Martinsson var soldat i Romsdalske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1798. Han ble dimittert som landvernssoldat ca. 1804.7,4
Han var fadder ved dåpen til Jakob Olssen Berg den 16. februar 1800 i Molde kirke.8
Torjer Martinsson og Ragnhild losjerte som husfolk på mnr. 71, Kirkebakken, Molde, i 1801. Husets innehaver var Per Lønset (s.d.).6
Han var forlover for Ola Olsson Hagen og Marit Andersdotter Romold, som giftet seg den 11. november 1802 i Molde kirke.9

Han ble kalt Torjer opplending, nevnt 1803.10 Torjer Martinsson var arbeider og bordfører i Molde i 1804.4 Han kjøpte hus og hage med grunn på mnr. 38, Vestre Schultzhagen, Molde, den 5. september 1807 på auksjon fra Nils Einarssen Blix. Kjøpesum: 301 daler 1 ort, pluss 22 daler 3 ort 14 skilling i omkostninger. Skjøtet ble utstedt 17. desember og tinglyst 11. januar.11,12
Han bodde på mnr. 38 i 1807. Huset var taksert til 60 daler.3
Knut Reiarsson Tornes lånte 300 daler av Søren Reiarsson Tornes den 4. mars 1811 mot pant på mnr. 38. Knut hadde skjøte av 13. november 1809 på hus og hage med grunn for drøyt 327 daler. Obligasjonen ble tinglyst samme dag og avlyst 6. juli året etter.13
Han var forlover for Lasse Jonsson Krokset og Elen Nilsdatter Lien, som giftet seg den 28. april 1811 i Molde kirke.14

Annet navn: Torjer Martinsson på Hjørnet, nevnt fra 1811 til 1823.15,14
Han var verge for Beret Sørensdotter Leikarnes i 1812.2

Han og Ragnhild bodde på fhv. mnr. 95, Hjørnet, Molde, i 1816.16

Torjer døde den 21. april 1823 i Molde, som daglønner.5 Han ble gravlagt den 29. april 1823.5

     Navnet hans ble skrevet Torger Mortensen fra 1800 til 1802.8,9

     Torjer var kanskje slektning av Martin Martinsson.

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 585. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610296
 2. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 710. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610359
 3. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 10 a, Myhren, forsikringsnr. 36. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063013
 4. [S941] Molde sjørulle 1804: [s. 5].
 5. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 190, nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630326
 6. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Kirkebakken, No 71.
 7. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 1 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-3
 8. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 7 b.
 9. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 55 b, 1802, nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630236
 10. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 90 b.
 11. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 584. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610296
 12. [S741] Molde tingbok 1797–1831: s. 107 a, publiseringsnr. 3. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370108
 13. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 627. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610317
 14. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 57 a, 1811, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630237
 15. [S480] «Brev fra Molde i 1820–1830 årene fra Johan Wichberg og Knut Andreas Bjørset»: s. 141. https://books.google.no/books?id=jWAJAwAAQBAJ&pg=PA141
 16. [S1151] Molde sølvskatt 1816: s. 3, Vejten, mnr. 95. https://www.digitalarkivet.no/db10081203301007
 17. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 49 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-44

Ragnhild Ivarsdotter Lønset1,2

K, #8094, (ca. 1760 - 2. september 1837)
Far-?*Ivar Nilsson Lønset (1728 - ); trolig
Mor-?*Siri Olsdatter; trolig
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Torjer Martinsson Siem (o 1760 - 1823)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnRagnhild ble født ca. 1760.3,4 Hun ble konfirmert den 26. september 1779 i Molde kirke.3
Hun kjøpte ved skifteauksjonen etter Nils Olsson Myrbostad den 2. august 1783.5

Ragnhild giftet seg med Torjer Martinsson Siem.6,1
Hun var fadder ved dåpen til Nils Knutssen Skovik den 29. juli 1798 i Molde kirke.2,7
Ragnhild Ivarsdotter og Torjer losjerte som husfolk på mnr. 71, Kirkebakken, Molde, i 1801. Husets innehaver var Per Lønset (s.d.).6
Hun og Torjer bodde på fhv. mnr. 95, Hjørnet, Molde, i 1816.8
Annet navn: Ragnhild på Hjørnet, nevnt 1837.4

Ragnhild døde den 2. september 1837 i Molde, som fattiglem.4 Hun ble gravlagt den 8. september 1837.4

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 1 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-3
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 3 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-5
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 151 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-113
 4. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 221, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620547
 5. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 998–1000. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650499
 6. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Kirkebakken, No 71.
 7. [S943] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 (2): oo.
 8. [S1151] Molde sølvskatt 1816: s. 3, Vejten, mnr. 95. https://www.digitalarkivet.no/db10081203301007

Anders Rasmusson på Berg1,2

M, #8095, (ca. 1782 - )
Far*Rasmus Andersson Bjørstad3 (c 1744 - 1814)
Mor*Anne Ingebrigtsdotter på Bergsgjerdet4,3 (c 1746 - 1804)Anders ble født ca. 1782 på Bergsgjerdet, Berg, Bolsøy.3 Han var oppvartende tjener hos Even Hammer fra 1797 til 1800.5
Annet navn: Anders Rasmusson på Bergsgjerdet, nevnt fra 1800 til 1823.6,4,1
Han var fadder ved dåpen til Jakob Olssen Berg den 16. februar 1800 i Molde kirke.6
Han var kreditor ved skiftet etter Even Hammer den 14. juli 1800: 12 daler.7,8,9
Anders Rasmusson bodde hos Rasmus Andersson og Anne Ingebrigtsdotter på Bergsgjerdet i 1801.3
Han var verge for Ola Perssen i 1815 og 1821.10,4
Anders Rasmusson var vurderingsmann i Fanne tinglag iallfall 1815, 1821 og 1823.10,11,1
Han var kreditor ved skiftet etter Kristi Olsdotter i Myra og Anders Anderssen Brun den 6. desember 1817.12
Erik Lekanger Vingård utstedte kårbrev til Kari Persdotter i Bergsbakken, Berg, Bolsøy, i april 1821. Vingård hadde bygslet bruket 6. mars. Kari var gift med forrige leilending, Knut Andersson (som var syk), og skulle blant annet ha fritt opphold i et hus han hadde bygd. Vitne: Anders Rasmusson på Berg. Dokumentet ble tinglyst 1. mai.2

Han var bruker på Bergsgjerdet iallfall fra 1821 til 1833.4,13 Han var arrestforvarer i 1822.14
Han var verge for Marta Jonsdatter i 1822.15
Han var arving ved skiftet etter Hallvor Persson og Sissel Ingebrigtsdotter på Berg den 10. desember 1822: 1 daler 2 ort 18 skilling. Han fordret også 3 ort, pluss 0–4–12 for 3 dagers arbeid med høy og halm.16

Kilder/noter

 1. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 473 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24624/477/
 2. [S2102] Romsdal pantebok 1816–27: s. 355, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/tl20081002620179
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Berg. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424000134
 4. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 327 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611013
 5. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 293 a, nr. 26. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/4/
 6. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 7 b.
 7. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 289 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/294/
 8. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 290 b–291 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/2/
 9. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 293 a–294 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/4/
 10. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 240 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130610247
 11. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 327 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611014
 12. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 242 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130610249
 13. [S1198] «Fengselsforhold og fangebehandling i Romsdal gjennom 250 år 1»: s. 124. http://books.google.no/books?id=UQsuAgAAQBAJ&lpg=PA2&hl=no&pg=PA124#v=onepage&q&f=false
 14. [S1198] «Fengselsforhold og fangebehandling i Romsdal gjennom 250 år 1»: s. 117. http://books.google.no/books?id=UQsuAgAAQBAJ&lpg=PA2&hl=no&pg=PA117#v=onepage&q&f=false
 15. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 335 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611022
 16. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 326 b–327 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611013

Beret Olsdotter Årø1

K, #8096, (ca. 1762 - 1813)
Far*Ola Larsson på Årø2
Mor*Marta Larsdotter på Årø2 ( - e 1766)

Familie

Jon Knutsson Strande (c 1752 - 1815)
Ingen barn levde i 1815.2 Beret ble født ca. 1762.3,4
Beret trolovet seg med Jon Knutsson Strande den 7. februar 1790 i Østre Schultzhagen, Molde, i huset. Forlovere: Lars Larsson på Ellingsgarden o.a.1
Beret giftet seg den 27. juni 1790 i Bolsøy kirke med Jon Knutsson Strande.1,5,4
Hun ble kalt Beret Olsdotter Strande, nevnt fra 1798 til 1813.6,7,3
Hun var fadder ved dåpen til Nils Knutssen Skovik den 29. juli 1798 i Molde kirke.6,8
Beret Aarøe var fadder ved dåpen til Jakob Olssen Berg den 16. februar 1800 i Molde kirke.9

Hun og Jon var husfolk på mnr. 155, Østre Schultzhagen, Molde, i 1801. Et annet ektepar losjerte hos dem (s.d.). I 1807 var huset taksert til 40 og naustet til 10 daler. Jon og Beret var husfolk der resten av livet.4,10,11,2 Per Andersson Tornes døde hos dem den 6. desember 1808.12
Hun var fadder ved dåpen til Åmund Åmundssen den 22. mars 1812 i Molde kirke.7


Beret døde i 1813 i Molde.3 Hun ble jordfestet den 27. mars 1813.3 Det ble holdt skifteregistrering etter henne og Jon den 8. juni 1815. Kreditorer: Salamon Knutssen, Peder Larsson Sanne, Kirstina Kristensdatter, Per Olsson i Leirgrovvik og Ola Knutsson Øverland o.a. Løsøret ble vurdert til 77 daler 12 skilling. Stuen (uten grunn) hadde loft, kjøkken med loft og jernbileggerovn (100 daler). Gjeld: 99 daler 1 skilling.13 Det ble holdt skifteauksjon etter henne og Jon den 10. juni 1815.14 Skiftet etter henne og Jon ble sluttet den 26. desember 1815. Arvinger: Knut Knutsson på Nøsa, Knut Persson, Per Persson, Kirstina Kristensdatter, Anne Knutsdotter, Siri Knutsdotter på Hoem, Lars Olsson, Per Olsson i Leirgrovvik, Johannes Olsson på Berg, Lars Olsson på Berg og Synnøv Olsdotter.15

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 18 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-20
 2. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 531 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/238/
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 39 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630226
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 155. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002579
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 27 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-29
 6. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 3 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-5
 7. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 26 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-29
 8. [S943] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 (2): oo.
 9. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 7 b.
 10. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 32 a, Schultzhagen, forsikringsnr. 146. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063035
 11. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 32 b, Schultzhagen, forsikringsnr. 146. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063036
 12. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 391 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/98/
 13. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 531 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/238/
 14. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 531 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/239/
 15. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 532 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/239/

Marit Ivarsdotter på Sylte1

K, #8097, (1750 - 14. mars 1786)
Far*Ivar Persson på Sylte1 (c 1713 - 1777)
Mor*Ingeleiv Hansdotter på Sylte1 (1724 - 1766)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Anders Larsson på Sylte (1747 - 1825)
De hadde fem barn.2 
BarnMarit ble født i 1750 på Sørsylte, Tresfjord.2
Hun var arving ved skiftet etter Åmund Hansson på Nerem den 25. november 1767: 1 ort 6 skilling.1

Marit giftet seg i 1772 med Anders Larsson på Sylte.2

Marit døde den 14. mars 1786 på Kyrkjesylte, Tresfjord.2

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 432 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/459/
 2. [S77] Tresfjord I: s. 269.

Anne Amundsdatter Takestad1

K, #8098, (ca. 1750 - 29. desember 1827)

Familie 1

De kan ha hatt fler barn. De ble skilt ved dom (og hun ble regnet som enke).1,2 
Barn

Familie 2

Johan Vikberg (c 1748 - 1826)
De hadde ikke barn. Anne ble født ca. 1750.2,3
Anne giftet seg, trolig med en Johan. De ble skilt ved dom (og hun ble regnet som enke).1
Annet navn: Anne Kjorstad (eller Kjørstad), nevnt fra 1788 til 1804.4,2,5 Hun var stevnet som vitne til tinget i Molde den 7. april 1788.4 Hun var farger i 1801.2 Ved folketellingen av 1. februar 1801 losjerte Anne Kjorstad på mnr. 107, Hovedgata, Molde, hos Kristian Resch og Bolette Steffenssen.2
Anne Amundsd: kjøpte ved skifteauksjonen etter Anders Jonsson på Marka den 4. juli 1801: to strieskjorter (7 skilling) o.a.6

Anne giftet seg den 12. august 1802 i Molde kirke med Johan Vikberg (forlovere: Jens Nordgård og Kristoffer Wessel). Den 10. samme måned var det betalt 1 daler for vielsen.1,7
Hun ble kalt Anne Vikberg, nevnt fra 1802 til 1828.3,8
Hun var fadder ved dåpen til Lorents Andreas Vistvik den 16. desember 1802 i Molde kirke.8
Anne Kjorstad hadde plass i 18. stol, kvinnesiden, Molde kirke, i 1804. Leie: 8 skilling.5
Hun og Johan bodde på mnr. 88, Hovedgata, Molde, i 1807. Bygninger (taksert i daler): våningshus (160), sidehus (30) og vedhus (10).9

Anne døde den 29. desember 1827 i Molde, av alderdom.3 Hun ble gravlagt den 5. januar 1828.3

     Navnet hennes ble skrevet Anna Amundsdatter Tagelstad i 1802.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 55 b, nr. 7. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-51
 2. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Udpaa Gaden, mnr. 107. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/44/
 3. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 203, nr. 15. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16494&idx_id=16494&uid=ny&idx_side=-103
 4. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 436 b.
 5. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1804. Stolpenger, kvinnesiden, nr. 18.
 6. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 286 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/291/
 7. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 89 b.
 8. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 13 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-15
 9. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 17 b, Hoved Gaden, forsikringsnr. 81. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063021

Rasmus Andersson Bjørstad1,2,3,4

M, #8099, (ca. 1744 - 1814)
Far*Anders Knutsson på Hjelset5,6 ( - c 1780)

Familie

Anne Ingebrigtsdotter på Bergsgjerdet (c 1746 - 1804)
To barn levde i 1821.42 
BarnRasmus ble født ca. 1744.7
Annet navn: Rasmus Andersson på Hjelset, nevnt fra 1762 til 1781.7,8,9 I manntallet av 1762 står Rasmus Andersson hos Anders og Brit Sjurdsdotter på Hjelset, Bolsøy.9 Rasmus Andersson på Hjelset ble konfirmert den 24. oktober 1762 i Molde kirke.7
Rasmus giftet seg med Anne Ingebrigtsdotter på Fannbostad.10,11,12
Annet navn: Rasmus Andersson på Bergsgjerdet, nevnt fra 1781 til 1814.13,6,14,15 Rasmus Andersson på Hjelset fikk bygselseddel på plassen Skomakergjerdet og 16 merker på Bergsgjerdet, Berg, Bolsøy, fra Abraham Meier i 1781. Seddelen ble tinglyst 22. oktober.8
Han bodde på Bergsgjerdet i 1781.14
Han var arving ved skiftet etter Anders Knutsson på Hjelset og Brit Sjurdsdotter den 16. mai 1781.5
Han var fadder ved dåpen til Inger Margrete Andersdotter Berg den 3. februar 1782 i Bolsøy kirke.16,17
Han var fadder ved dåpen til Hilde Knutsdotter den 7. juli 1782 i Bolsøy kirke.18,19
Han var fadder ved dåpen til Marta Sørensdotter på Fannbostad den 8. mars 1783.20

Annet navn: Rasmus Andersson på Berg, nevnt fra 1785 til 1788.21,22
Han var verge for Sofie Knutsdotter i Myra i 1785.21
Han var verge for Anne Ingebrigtsdotter i Myra i 1785.21
Han var fadder ved dåpen til Knut Larsson den 28. august 1785 i Molde kirke.4,23
Han var forlover for Ingebjørg Ingebrigtsdotter og Erik Eriksson på Solemdalen, som ble trolovet den 20. november 1785.3
Rasmus Andersson på Bergsgjerdet var vurderingsmann i Fanne tinglag iallfall 1785 og 1788.21,24
Han var forlover for Knut Larsson på Berg og Beret Ingebrigtsdotter på Fannbostad, som ble trolovet den 24. mars 1788 i Bolsøy.2

Han og Anne bodde på Bergsgjerdet i 1792. Det stod en arrestbygning på husmannsplassene der, som begge ble kalt Myra i 1796.25,26 Rasmus Andersson på Bergsgjerdet var arrestforvarer iallfall fra 1796 til 1811.27,11,28
Han var forlover for Ola Knutsson på Brattset og Marit Olsdotter på Torhus, som giftet seg den 9. november 1797 i Bolsøy.29
Han var forlover for Anders Anderssen i Myra og Kristi Olsdotter, som ble trolovet den 28. mai 1798.30
Han var forlover for Ola Larsson Ellingsgard og Ingeborg Olsdotter Holåk, som ble trolovet den 28. mai 1798.31
Han var verge for Andrina Andersdatter i 1800.6

Han og Anne var brukere på Bergsgjerdet i 1801. Anders Rasmusson, Ingebrigt Rasmusson og Ivar Rasmusson bodde også der.11
Han var forlover for Per Olsson Torhus og Ingeleiv Ellingsdotter på Hjelset, som giftet seg den 26. desember 1801 i Bolsøy kirke.32,33
Han var forlover for Jørn Knutsson Vestad og Guri Gabrielsdotter på Lubbenes, som giftet seg den 17. oktober 1802 i Bolsøy kirke.34,35,36
Rasmus Andersson på Bergsgjerdet og en Elling Ellingssen reddet Hallvor Aslaksson på Skorga og tre andre personer fra Vistdal som kantret med båt utenfor på Nøisomhed, Berg, Bolsøy, den 22. oktober 1806.37
Han var forlover for Ola Arnsson Re og Inger Margrete Andersdotter Berg, som giftet seg den 1. mai 1808 i Molde kirke.38,39,40


Rasmus døde i 1814 på Bergsgjerdet.15 Han ble jordfestet den 7. august 1814 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.15,41

     Navnet hans ble skrevet Rasmus Bergsgiere i 1785.21

Kilder/noter

 1. Muligens et annet navn for Bergsgjerdet etter Ola Olssen Bjørstad (s.d.).
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 13 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-15
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 11 a, trolovede, 1785, 20. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620550
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 56 b, 28. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620595
 5. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 545 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/551/
 6. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 273 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/278/
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 145 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-107
 8. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 263 a, publiseringsnr. 6. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420265
 9. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 35. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/17/
 10. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 9 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-11
 11. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Berg. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424000134
 12. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 429 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/432/
 13. [S925] Romsdal pantebok 1791–1806: fol. 278 b.
 14. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 546 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/551/
 15. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 50 a, 1814, 7. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630138
 16. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 54 a, piker, 1782. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620592
 17. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 173 a, 1782, seksagesima. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630078
 18. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 54 b, kvinner. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620593
 19. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 173 b. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630079
 20. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 55 a, jenter, 8. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620593
 21. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 143 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670724
 22. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 325 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670907
 23. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 175 b, 1785, 14. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630081
 24. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 375 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670957
 25. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 71 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-69
 26. [S925] Romsdal pantebok 1791–1806: fol. 131 b.
 27. [S1032] Romsdal tingbok 1789–1803: fol. 309 b.
 28. [S1198] «Fengselsforhold og fangebehandling i Romsdal gjennom 250 år 1»: s. 117. http://books.google.no/books?id=UQsuAgAAQBAJ&lpg=PA2&hl=no&pg=PA117#v=onepage&q&f=false
 29. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 119 b, nr. 14. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630173
 30. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 121 a, 28. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630174
 31. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 121 a, nr. 3. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630174
 32. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 135 b, 1801, nr. 12. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630179
 33. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 29 b, 1801, 2. juledag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630126
 34. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 136 a, nr. 7. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=17008&idx_id=17008&uid=ny&idx_side=-25
 35. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 30 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-33
 36. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 311 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129690328
 37. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 614.
 38. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 138 b, 1808, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630182
 39. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1808. Fol. 4 a, 1. mai.
 40. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1808. Fol. [8 a]
 41. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 35 a, 1814, 9. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630131
 42. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 327 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611013

Knut Olsson på Myklebostad1,2,3

M, #8100, (ca. 1663 - ca. 1719)
6. tippoldefar til meg

Familie 1

De kan ha hatt fler barn. 
Barn

Familie 2

Gjertrud Aslaksdotter på Myklebostad ( - e 1739)
Barn
Knut Olsson (Myklebostad) sitt bumerke (fra Gards- og ættesoge for Nesset)Knut ble født ca. 1663.4 Han fikk bygselseddel på 2 våger Austi garden, Øvre Myklebostad, Vistdal, den 24. mars 1681. Seddelen ble tinglyst først 19. oktober 1720. I 1683 måtte Knut betale 27 tveiter havre, 1 tveit blandkorn og 12 merker smør i tiende. Det betyr at årsavlingen av havre var rundt 5 500 kg.3,4
Knut giftet seg, muligens med brukerenka, Ågot Didriksdotter.
Knut giftet seg den 29. desember 1696 med Gjertrud Aslaksdotter på Tjelle. De hadde blitt festet om høsten på (Romsdals)martnan. Begge ble stevnet til tinget 8. oktober året etter fordi hun fødte barn for tidlig etter vielsen. Knut sa at barnet ble født en måned før årets martna, at svangerskapet ikke var fullgått, og at barnet døde rett etter fødselen. To kvinner fra gården hadde vært til stede, og Knut ble bedt om å kalle dem som vitner på neste ting.2,1
Tore Olsson på Bergset, Ola Aslaksson, Nils Aslaksson og Knut Olsson på Myklebostad solgte 1 pund 10 6/11 mark odelsjord med bygselrett i Nerigarden, Tjelle, Nesset, den 5. juli 1700 til Didrik Aslaksson på Tjelle. Til salget hørte også 3 7/11 mark odelsjord med bygsel i Gamsgrøa. Didrik hadde selv arvet 1 5/11 mark i Tjelle og 4/11 mark i Gamsgrøa etter faren. Tore solgte på vegne av Else Didriksdotter på Tjelle, Per Aslaksson og Elling Aslaksson, og Knut solgte på vegne av kona, Gjertrud Aslaksdotter. Skjøtet ble tinglyst 21. januar året etter.1,5,6 Knut Olsson på Myklebostad var lagrettemann i 1703 og 1704.4
Knud Øfver Møchelbostad var debitor ved skiftet etter Marit Pålsdotter på Haustenga den 6. april 1709: 2 daler.7


Knut døde ca. 1719 på Øvre Myklebostad, Vistdal.4,8

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 14 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660015
 2. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 89 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650650
 3. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 154 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390621
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 92. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#95
 5. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 31 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660032
 6. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 312.
 7. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 147 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630546
 8. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 127 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390593