Anne Matsdotter1

K, #6801, (1730 - )
Far*Mats Robertssen Bretzer1 (c 1699 - f 1762)
Mor*Beret Larsdotter på Bolsneset1 ( - e 1730)Anne ble født i 1730 i Bolsøy, utenom ekteskap.1 Hun ble døpt den 11. juni 1730 i Kleive kirke, Bolsøy. Faddere: Anne Litlebostad o.a.1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 113.
Sist redigert23. mai 2014

Anne Aslaksdotter på Litlebostad1

K, #6802, ( - etter 1759)

Familie

Ola Isaksson på Litlebostad ( - c 1758)
Fem barn er nevnt i skiftet etter ham.1 
BarnAnne giftet seg med Ola Isaksson.1
Anna Lillebostd var fadder ved dåpen til Anne Matsdotter den 11. juni 1730 i Kleive kirke, Bolsøy.2
Hun var arving ved skiftet etter Ola Isaksson på Litlebostad den 28. februar 1759.3

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 640 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/645/
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 113.
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 640 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/644/
Sist redigert25. mars 2014

Erik i Lia1

M, #6803, (ca. 1653 - )

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnErik ble født ca. 1653.1
Erik giftet seg med en uregistrert person.1
Han var bruker på Øverlia, Bolsøy, i 1701. Knut Eriksson og Ola Eriksson bodde også der.1

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 189.
Sist redigert1. juni 2019

Elen Persdatter1,2

K, #6804, ( - 1772)

Familie

Elling Olssen i Schultzhagen ( - c 1767)
To barn levde i 1767.2 
BarnHun var fadder ved dåpen til Kristen Olssen den 15. april 1725 i Molde kirke.3

Elen trolovet seg den 18. august 1728 i Molde kirke med Elling Olssen soldat. Forlovere: Hans skomaker og Lars glassmaker.4
Elen giftet seg om morgenen den 27. desember 1728 i Molde kirke med Elling Olssen soldat.1,2
Hun var fadder ved dåpen til Erik Sveinssen den 4. september 1730 i Veøy kirke.5

Hun og Elling bodde i Østre Schultzhagen, Molde, i 1746.6
Hun og Elling bodde på mnr. 154, Østre Schultzhagen, Molde. Hun bodde der videre etter hans død.7,2
Hun var arving ved skiftet etter Elling Olssen den 9. desember 1767: 46 daler 8 skilling.2
Hun var myndling av Jens Persson Ruberg i 1767.2

Hun bodde på mnr. 154 i 1767. Huset var taksert til 60 og naustet til 20 daler. Etter hennes død overtok sønnen.7,8

Elen døde i 1772 i Molde.8
Boet etter Elling og Elen auksjonerte bort hus med naust (uten grunn) på mnr. 154 den 26. april 1773 til Per Sjurdsson. Kjøpesum: 50 daler. Per bodde allerede der (forrige beboer var Ola Ellingssen, s.d.). Byfogden utstedte skjøte 17. mai (tinglyst 7. juni).9,10,11,12

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 100.
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 522. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/264/
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 60.
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 96.
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 114.
 6. [S633] «Manntall på Molde bys innbyggere, 28. mai 1746».
 7. [S1261] Molde branntakst 1767–86: Schultzhagen, mnr. 178.
 8. [S1261] Molde branntakst 1767–86: 1772, endringer, mnr. 178.
 9. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 243. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610124
 10. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 246 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/249/
 11. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 272 b.
 12. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 242 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/244/
Sist redigert4. mai 2016

Ola Erikssen1

M, #6805, ( - etter 1730)

Familie 1

Ola smeds hustru ( - e 1734)

Familie 2

BarnHan var gift.2,3
Han bodde i Molde iallfall fra 1721 til 1730.4,5
Han ble kalt Ola smed, nevnt fra 1721 til 1734.6,3
Han var fadder ved dåpen til Marit Matsdotter på Bjørset den 13. juli 1721 i Molde kirke.6
Han var fadder ved dåpen til Karen Knutsdatter den 21. juni 1722 i Molde kirke.7
Han var fadder ved dåpen til Erik Knutssen Lien den 1. november 1724 i Molde kirke.8
Han var fadder ved dåpen til Mette Larsdatter Grønnes den 14. januar 1725 i Bolsøy kirke.9
Ole Erichsen var forlover for Svein Erikssen Ven og Karen Eriksdatter, som ble trolovet den 1. februar 1728 i Røros.10
Han var fadder ved dåpen til Erik Sveinssen den 4. september 1730 i Veøy kirke.5


     Ola Erikssen og Svein Erikssen Verner kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 100 b.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 7.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 146. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-75
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 5.
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 114.
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 9.
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 20. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-12
 8. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 54.
 9. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 57. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-30
 10. [S1097] Røros mini. 1727–66: fol. 1 a, 1728, nr. 1. https://media.digitalarkivet.no/kb20070907660153
Sist redigert5. juni 2017

Mons Monssen1

M, #6806, ( - før 1764)
Far*Mons Olsson i Krubba2 (c 1675 - 1763)

Familie

BarnMons Monssøn var fadder ved dåpen til Erik Sveinssen den 4. september 1730 i Veøy kirke.1

Mons giftet seg med en uregistrert person. De hadde ett barn.2

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 114.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 288 a.
Sist redigert4. juli 2013

Ågot på Vollan1

K, #6807, ( - etter 1729)Hun bodde på Vollan, Veøy, i 1729.1
Hun var fadder ved dåpen til Ingeborg Jonsdotter på Landre den 22. januar 1729.1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 101.
Sist redigert23. mars 2020

Guri på Hunnes1,2

K, #6808, ( - etter 1735)Hun bodde på Hunnes, Veøy, iallfall fra 1729 til 1735.1,2
Hun var fadder ved dåpen til Ingeborg Jonsdotter på Landre den 22. januar 1729.1
Hun var fadder ved dåpen til Brit Ingebrigtsdotter på Hammarvoll den 3. april 1735 i Veøy kirke.2

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 101.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 153, palmesøndag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660284
Sist redigert18. august 2021

Ola Olsson på Hammarvoll1,2

M, #6809, (ca. 1694 - 1754)
Far*Ola Davidsson på Dalset3 (c 1641 - o 1716)
Mor*(?) Andersdotter

Familie

Kari Justsdotter på Hammarvoll (c 1694 - 1763)
De hadde seks barn.1 
BarnAnnet navn: Ola Olsson på Dalset.4
Ola ble født ca. 1694.4 Han bodde hos Ola Davidsson på Øver-Dalset, Dalset, Veøy, i 1701.4,5
Han var selveier av 2 våger 1 pund på bnr. 4, Hammarvoll, Veøy, fra 1720.1
Ola fikk barn med en uregistrert person ca. 1723.1
Ola giftet seg ca. 1724 med Kari Justsdotter på Straume.1
Han var fadder ved dåpen til Ingeborg Jonsdotter på Landre den 22. januar 1729.2


Ola døde i 1754 på Hammarvoll, Veøy.1

Kilder/noter

 1. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 405. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=406
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 101.
 3. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 397. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#398
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 207, Dalset. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282116
 5. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 454. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#455
Sist redigert17. september 2021

Erik Larsson på Landre1,2,3,4

M, #6810, (ca. 1695 - 1766)
Far*Lars Eriksson på Landre2,5 (c 1655 - c 1720)

Familie

De hadde to barn.4 
BarnErik ble født ca. 1695 på Landre, Veøy.2 I manntallet av 1701 står Erik Larsson hos Lars Eriksson på Landre.2
Han var bruker på bnr. 2, Landre, Veøy, fra 1717 til 1751.4
Han var fadder ved dåpen til Ola Knutsson på Hunnes den 17. april 1725 i Veøy kirke.3
Han var fadder ved dåpen til Ingeborg Jonsdotter på Landre den 22. januar 1729.6
Han var verge for Lars Persson Seljevoll i 1734.1
Han var verge for Lars Persson i 1742.7


Erik døde i 1766 i Veøy.4

Kilder/noter

 1. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1734, Ræven otting, 9. juni.
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 207, Landre. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282116
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 60. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-32
 4. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 561. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#562
 5. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 560. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#561
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 101.
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 220 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650237
Sist redigert2. desember 2016

Anders Lassesson på Klungnes1,2

M, #6811, (ca. 1653 - 1733)
Far*Lasse Børresson i Torvika3 (c 1613 - c 1678)
3-menning 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Gjertrud Justsdotter på Klungnes (c 1655 - 1738)
BarnAnnet navn: Anders Lassesson i Torvika.3
Anders ble født ca. 1653 i Torvika, Grytten.3
Anders giftet seg ca. 1689 med Gjertrud Justsdotter på Klungnes.4
Han og Gjertrud bodde på Klungnes, Eid i Romsdal, iallfall fra 1714 til 1725.2,1 Anders Lassesson på Klungnes o.a. vitnet på tinget i Rødven tinglag den 22. oktober 1725 om hvem som var arvinger etter Kristoffer Olsson.1

Anders døde i 1733 på Klungnes.4

Kilder/noter

 1. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 142 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/143/
 2. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 90 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22549&uid=ny&idx_side=-93
 3. [S392] Bygdebok for Eid: s. 290. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#293
 4. [S392] Bygdebok for Eid: s. 211.
 5. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 163 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31132/164/
 6. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 90 a. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22549&uid=ny&idx_side=-92
 7. [S392] Bygdebok for Eid: s. 432.
 8. [S86] Fridthjof Køhn: tlf. oktober 1996.
Sist redigert27. mars 2017

Gjertrud Justsdotter på Klungnes1

K, #6812, (ca. 1655 - 1738)

Familie

Anders Lassesson på Klungnes (c 1653 - 1733)
BarnGjertrud ble født ca. 1655.1
Gjertrud giftet seg ca. 1689 med Anders Lassesson i Torvika.1
Hun og Anders bodde på Klungnes, Eid i Romsdal, iallfall fra 1714 til 1725.2,3

Gjertrud døde i 1738 i Eid i Romsdal.1

     Gjertrud Justsdotter på Klungnes kan ha vært barn av Just Sørensson på Klungnes.

Kilder/noter

 1. [S392] Bygdebok for Eid: s. 211.
 2. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 90 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22549&uid=ny&idx_side=-93
 3. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 142 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/143/
 4. [S86] Fridthjof Køhn: tlf. oktober 1996.
Sist redigert15. mars 2015

Sjurd Andersson i Misfjorden1,2,3

M, #6813, ( - etter 1772)
Far*Anders Andersson på Flate4 (c 1682 - 1728)
Mor*Agneta Matsdotter på Flate1,4 (c 1684 - 1772)
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Marit Andersdotter på Sylte (c 1704 - 1780)Han var arving ved skiftet etter Anders Andersson på Flate den 4. november 1728: 14 daler 3 ort 5 skilling, utlagt i sølvskje merket AAS E(E?)d (1–0–12), sølvskje (1 daler) o.a. Han fikk også 0–2–16 kontant.5
Han var myndling av Per på Berg i 1728.4

Sjurd fikk barn med en uregistrert person i 1747.6
Annet navn: Sjurd Andersson på Flate, nevnt 1751.7,4
Sjurd giftet seg den 19. januar 1751 i Veøy kirke med Marit Andersdotter i Misfjorden.7,8
Han og Marit bodde i Misfjorden, Vestnes, i 1752. De drev et bruk der i 1762.2,8
Han var fadder ved dåpen til Knut Andersson på Flate den 6. januar 1752 i Vestnes kyrkje.2
Han var fadder ved dåpen til Anders Andersson på Flate den 30. april 1757 i Vestnes kyrkje.3
Han var verge for Knut Andersson på Flate i 1757 og 1772.9,1
Siur Siursen Misfiord (sic) var fadder ved dåpen til Jetmund Sjurdsson på Li den 11. november 1770.10
Han var arving ved skiftet etter Agneta Matsdotter på Flate den 1. desember 1772: 5 daler 1 ort 11 skilling.11
Han var verge for Erik Åmundsson i 1772.1


     Navnet hans ble skrevet Siur Andersen Misfiord fra 1752 til 1772.2,1

     Navnet hans ble skrevet Sivert Misfiord i 1757.9

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 349, Festô Epiph: https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660383
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 428, 30. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660420
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 541 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640557
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 541 b–542 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640557
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 295, 16. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660356
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 336, 19. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660377
 8. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 482. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041096
 9. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 514 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651114
 10. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 83.
 11. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b–661 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
Sist redigert3. november 2019

Jetmund Sjurdsson på Mordal1

M, #6814, (1770 - )
Far*Sjurd Jetmundsson på Mordal2 (1746 - 1808)
Mor*Kari Reiarsdotter på Mordal (1749 - 1810)
3-menning 6 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Jetmund Sjurdsson på Li.2
Jetmund ble født i 1770 på Li, Vestnes. Han ble hjemmedøpt på grunn av svakhet den 11. november 1770 av Erik Eriksson i Leirvågen. Faddere: Kristi Eriksdotter på Flate og Sjurd Andersson i Misfjorden o.a.2 Jetmund ble døpt den 25. november 1770 i Vestnes kyrkje.2

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 230.
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 83.
Sist redigert30. oktober 2019

Erik Eriksson i Leirvågen1,2

M, #6815, (ca. 1728 - 1778)
Far*Erik Jetmundsson på Flate3 (c 1695 - 1747)
Mor*Ingebjørg Nilsdotter på Flate3 (c 1691 - 1751)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Erik Eriksson på Flate.3
Erik ble født ca. 1728.4
Han var arving ved skiftet etter Erik Jetmundsson på Flate den 5. november 1747.3
Han var myndling av Jetmund Eriksson i Ura i 1747.3

Han var bruker i Leirvågen, Vestnes, fra 1751 til 1778. Han drev halve gården.4
Han var fadder ved dåpen til Ingebjørg Andersdotter på Flate den 18. januar 1755 i Vestnes kyrkje.1
Erik Eriksson i Leirvågen hjemmedøpte Jetmund Sjurdsson på Li den 11. november 1770.2


Erik døde i 1778 i Leirvågen.4

     Navnet hans ble skrevet Erich Erichsen Leervog fra 1755 til 1770.1,2

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 393, 18. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660403
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 83.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 476 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/494/
 4. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 33. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017022748003?page=36
Sist redigert3. november 2019

Tomas Willumsson Scott1,2,3

M, #6816, (ca. 1630 - etter 1686)
Far*Willum Johnson Scott4 (c 1585 - )

Familie

Malene Eliasdotter på Reknes ( - c 1685)
Ingen barn levde i 1686.2 Tomas ble født ca. 1630.5 Han hadde borgerskap i Molde i 1665 som utligger av Trondheim. Han sa opp borgerskapet i «rum tid» før 1681.5,1
Tomas giftet seg med Malene Eliasdotter på Reknes.2 Tomas og Malene bodde i Molde i 1679 (våningshuset stod der).3
Han var kreditor ved skiftet etter Dorte Audensdotter på Bergset den 3. juli 1679: 2 daler. I boet var herr Jonas Linds kontrafei, herr Anders Pedersson på Tingvolls kontrafei, 6 daler 1 ort 20 skilling etter (halv)broren Elias Audensson, 15–2–0 i farens gård (Reknes) og 1–1–10 i landskyld fra stefar Tomas Willumsson, o.a. Auden Audensson hadde pantsatt jordegods i Kornstad til boet: 2½ øre i Nasvika og 2 øre i Kvalshaug (begge med bygselrett, 110 daler). Aktiva: 681–0–18. Passiva: 185–3–8. Arv: 495–1–10. Hel- og halvsøsknene fikk like mye hver. Tomas Willumsson mente at enkemann Johan Benn burde inkludere et gullkjede på 10 lodd (87 daler) som hadde tilhørt den avdøde samt eventuelt løsøre han eide i Hamburg, men Benn skyldte penger der og ville bruke dette som avbetaling. Jorden i Horsgård (ytre, i Veøy) gikk til den avdødes helsøsken ettersom de hadde arvet den etter faren og det var gammelt odel «vdaf Sl: Hr Anders paa Thingvoldz Green» (deres morfar).6,7
Han var arving ved skiftet etter Malene Eliasdotter på Reknes den 13. april 1686: 18 daler 3 ort 13 skilling, utlagt i kontrafei av herr Henrik Sakariasson (2 daler) o.a. Han fordret også 10 daler. I boet var gullkjede på 7 lodd, tønnebåndsgullring, signetring, liten sølvkanne på 27 lodd med lokk, sølvbeger på 11 lodd, sølvrømer på 6 lodd, sølvbrennevinsskål på 2¼ lodd, sølvskjeer (mesteparten av sølvet gikk til fogden), innmurt bryggerkjele på 7 kvarter, to musketter, liten flintebørse, fire kårder, liten sabel, 14 voksne kyr og mange andre dyr, serviettpresse, kar merket HOS (Hans Audensson?) i stabburet, kråskap merket med Auden (Ågesson) sitt navn i stuen, mange kongekontrafeier, kontrafeier av Anders Pedersson på Tingvoll, Auden Ågesson på Reknes og Henrik Sakariasson samt avdøde Åge Audensson (kanskje sønn fra Audens første ekteskap), to skottekontrafeier, to gamle og utslitte flagg, to forgylte hjortehoder, to speil, noen gamle sjøkart og -bøker uten verdi, o.a. Utsæd: 9 tønner havre og 2½ tønne bygg. Eierskap i Gjert Davidssons gård ble etter tidenes tilstand vurdert til 60 daler 1 ort 16 skilling, men hus og grunn skulle selges og inntekten fordeles deretter.
Jon Johnston hadde lånt enkemannen (Tomas Willumsson) 80 daler, hvorav det resterte 30 daler pluss 10 års renter (18 daler 3 ort). Som sikkerhet fikk han Auden Audenssons pantebrev til stefar Tomas på 2 våger odelsjord i Reknes som underpant (Tomas skyldte dessuten penger til atskillige andre, også i Skottland, men det måtte han dekke selv). Jakob Ravn møtte ved skiftebehandlingen, la frem penger til Tomas og ville innløse de 2 vågene. Den avdøde skyldte Auden Audensson rest på farens hus, «effter afreigning udj Sal: Chrestian Rauns Bog» (verge Kristian Ravn), utlagt med 36–2–3, hvorimot Auden svarte søstera Lisbet hennes andel på 15–2–0.9

Kilder/noter

 1. [S40] «Avskrift av oppgavene over folkeskatten for Molde Ladested Anno 1681»: s. 8.
 2. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 35 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620192
 3. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 60 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620068
 4. [S244] Molde bys historie I: s. 107. https://www.nb.no/items/5ec3c0fd0de5b64ce1f14a921236dbee?page=110
 5. [S308] Bolsøyboka I: s. 318.
 6. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 60 a–62 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620068
 7. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 42 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620199
 8. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 62 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620070
 9. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 35 b–44 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620192
Sist redigert11. juli 2018

Åge Audensson Viderø1,2,3

M, #6817, (ca. 1659 - januar 1723)
Far*Auden Ågesson på Reknes4,5,6,7,8 (c 1604 - c 1668)
Mor*Malene Eliasdotter på Reknes4 ( - c 1685)
3-menning 10 ganger forskjøvet til meg

Familie

Anna Johansdotter ( - e 1699)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnÅge ble født ca. 1659 på Reknes, Bolsøy.9,6,5 I manntallet av 1664 står Åge Audensson hos Auden Ågesson på Reknes.10,6
Han var arving ved skiftet etter Auden Ågesson den 18. februar 1669. Barna fikk parter i Reknes og Moldegård, som de utløste og bebodde (til verge Kristian Ravn solgte Nordmørsparten i Moldegård). En broderlodd var 90 daler 1 ort og en søsterlodd 45 daler 13 skilling. Jord som ikke ble delt før 1686: 1 våg 6 merker i Nord-Heggdal, 1 pund i Ytre Midsund, 3 våger i Horrem (alle i Aukra) og 2 våger i Reknes.11,12,13,5
Johan Frederik von Beverlov kjøpte 2 våger på Nordmørsparten, Moldegård, Bolsøy, i 1669 av Kristian Ravn og Dorte Audensdotter. Skjøtet ble tinglyst 30. september. Ravn var svoger og verge for Auden Audensson, som hadde arvet dette sammen med sine søsken. I 1690 lyste Auden og broren Åge Audensson sin pengemangel til jorden.14,15,5
Han var arving ved skiftet etter Dorte Audensdotter på Bergset den 3. juli 1679: 38 daler 10 skilling, utlagt blant annet i andel på 22 daler av 2½ øre i Nasvika og 2 øre i Kvalshaug (begge med bygselrett, til sammen 110 daler).16,17
Han var myndling av Tomas Willumsson Scott i 1679. Han var deres stefar.7,13
Han var arving ved skiftet etter Malene Eliasdotter på Reknes den 13. april 1686: 3 daler 3 ort 3 skilling, utlagt i en liten andel i huset. Han fikk også 12–3–16 av den avdøde broren Elias' innestående farsarv og 11–3–7 i løsøre etter (halv)søstera Dorte. Resten av jorden etter faren ble delt, og Åge fikk 22,2 mark i Reknes og 2 pund 0,9 mark i Horrem (i Aukra).18

Åge giftet seg med Anna Johansdotter.19 Åge Audensson, Jens Audensson Viderø, Lisbet Audensdotter og Anne Magrete Audensdotter frasa seg odelsløsningsretten til gården og underliggende strandsteder den 20. mai 1692 i Hjertvika, Kornstad. Dokumentet ble tinglyst 26. januar 1694.20,21
Åge Audensson solgte 2 våger på Reknes til Fredrik Olsson Messel.5
Åge fikk trolig barn med en uregistrert person ca. 1698.22,23
Han bodde i Molde i 1701, østenfor elva, sammen med Auden Ågesson og Johan Ågesson.9
Hans Persson kjøpte en grunn (beliggende ved Åge Audensson) på mnr. 132, innpå Gata, Molde, ca. 1701 av Villum Robertsson Tou og Johan Robertsson Tou. Selgernes far hadde i sin tid eid og bodd på tomten, som strakte seg til veien på begge sider av huset. Til eiendommen hørte også en liten hage utenfor vinduene mot sjøen, og en liten sjøplass på 1½ favn i bredden. Skjøtet ble først utstedt 18. november 1707 grunnet kjøperens mangel på stemplet papir. Det ble tinglyst 18. januar året etter.24,25,26
Han var verge for Anne Petersdotter i 1708.1
Han var kreditor ved skiftet etter Karen Karlsdotter Bakk den 5. november 1708 i Molde: 2 daler.27
Han var kreditor ved skiftet etter Jørn Andersson på Eide den 28. mai 1709: 2 ort 6 skilling.28
Åge Audensson var vurderingsmann i Molde iallfall 1710 og 1722.29,30
Auden Audensson, Åge Audensson, Jens Audensson Viderø og Mattias Jakobsson Ravn solgte ½ våg på Reiten, Aukra, den 15. april 1715 til Arne Kristensson på Jenset. Kjøpesum: 11 daler. Selgerne handlet på egne og søskens vegne, og med samtykke fra kvinna som bodde der. Skjøtet ble utstedt i Molde, og tinglyst i Sund tinglag 10. juli året etter.31,32
Han bevitnet at Lisbet Davidsdotter Mel solgte hus med grunn i Molde den 8. januar 1720 til Lars Jonssen.33
Han var forlover for Lars Ingebrigtsson Berg og Elen Eriksdotter, som ble trolovet den 6. januar 1721 i Molde kirke.34
Han var fadder ved dåpen til Karen Olsdatter den 17. mars 1721 i Molde kirke.35
Han var fadder ved dåpen til Mikkel Hyssing den 27. juli 1721 i Molde kirke.36
Åge Audensson Viderø var prestemedhjelper i Molde.2
Han var verge for Margrete Maria Johansdotter Tou fra 1722.37
Han var fadder ved dåpen til Maren Mattisdatter den 7. juni 1722 i Molde kirke.38
Han var fadder ved dåpen til Lars Larssen Blix den 15. desember 1722 i Molde kirke.39


Åge døde i januar 1723 i Molde.2 Han ble gravlagt den 21. januar 1723 i Molde kirke.2

     Navnet hans ble skrevet Aage Odensøn Viderøe i 1708.1

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 43 a.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 30.
 3. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 171 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650174
 4. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 35 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620192
 5. [S1641] Trondheim lagting, tingbok 1701–09: fol. 284 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090505390869
 6. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 344, Rechenes. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191183
 7. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 60 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620068
 8. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 175 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630290
 9. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 196. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282111
 10. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 188. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191105
 11. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 44 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620201
 12. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 38 b–39b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620195
 13. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 62 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620070
 14. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 53 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650519
 15. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 7 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650474
 16. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 60 a–62 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620068
 17. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 42 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620199
 18. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 35 b–44 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620192
 19. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 38 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31137/40/
 20. [S1648] Nordmøre tingbok 1694–98: fol. 6 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514670009
 21. [S1648] Nordmøre tingbok 1694–98: fol. 7 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514670009
 22. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 117 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650677
 23. [S244] Molde bys historie I: s. 197. https://www.nb.no/items/5ec3c0fd0de5b64ce1f14a921236dbee?page=200
 24. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 9 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650011
 25. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 9 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650012
 26. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 18 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31131/20/
 27. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 81 a/b.
 28. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 151 b–155 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/159/
 29. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 258 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/255/
 30. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 233 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/246/
 31. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 115 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650118
 32. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 116 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650118
 33. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 161 b.
 34. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 3.
 35. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 5.
 36. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 9. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660212
 37. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 223 a.
 38. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 19.
 39. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 26.
Sist redigert13. august 2021

Anders Audensson1,2,3

M, #6818, (ca. 1661 - før 1692)
Far*Auden Ågesson på Reknes1,3,2 (c 1604 - c 1668)
Mor*Malene Eliasdotter på Reknes1 ( - c 1685)
3-menning 10 ganger forskjøvet til megAnders ble født ca. 1661 på Reknes, Bolsøy.1,3 I manntallet av 1664 står Anders Audensson hos Auden Ågesson på Reknes.4,3
Han var arving ved skiftet etter Auden Ågesson den 18. februar 1669.5,6,7,8
Han var arving ved skiftet etter Dorte Audensdotter på Bergset den 3. juli 1679: 38 daler 10 skilling, utlagt blant annet i andel på 22 daler av 2½ øre i Nasvika og 2 øre i Kvalshaug (begge med bygselrett, til sammen 110 daler). I boet var herr Jonas Linds kontrafei, herr Anders Pedersson på Tingvolls kontrafei, 6 daler 1 ort 20 skilling etter (halv)broren Elias Audensson, 15–2–0 i farens gård (Reknes) og 1–1–10 i landskyld fra stefar Tomas Willumsson, o.a. Auden Audensson hadde pantsatt jordegods i Kornstad til boet: 2½ øre i Nasvika og 2 øre i Kvalshaug (begge med bygselrett, 110 daler). Aktiva: 681–0–18. Passiva: 185–3–8. Arv: 495–1–10. Hel- og halvsøsknene fikk like mye hver. Tomas Willumsson mente at enkemann Johan Benn burde inkludere et gullkjede på 10 lodd (87 daler) som hadde tilhørt den avdøde samt eventuelt løsøre han eide i Hamburg, men Benn skyldte penger der og ville bruke dette som avbetaling. Jorden i Horsgård (ytre, i Veøy) gikk til den avdødes helsøsken ettersom de hadde arvet den etter faren og det var gammelt odel «vdaf Sl: Hr Anders paa Thingvoldz Green» (deres morfar).9,10
Han var myndling av Tomas Willumsson Scott i 1679. Han var deres stefar.2,7
Han var arving ved skiftet etter Malene Eliasdotter på Reknes den 13. april 1686: 3 daler 3 ort 3 skilling, utlagt i en liten andel i huset o.a. Han fikk også 65–1–1 i resterende farsarv, 12–3–16 av den avdøde broren Elias' innestående farsarv og 11–3–7 i løsøre etter (halv)søstera Dorte. 10 daler av utlegget var i foreldrenes hus. Resten av jorden etter faren ble delt, og Anders fikk 22,2 mark i Reknes og 0,9 mark i Horrem (i Aukra).11


Anders døde trolig før 1692.12

Kilder/noter

 1. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 35 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620192
 2. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 60 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620068
 3. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 344, Rechenes. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191183
 4. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 188. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191105
 5. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 44 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620201
 6. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 38 b–39b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620195
 7. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 62 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620070
 8. [S1641] Trondheim lagting, tingbok 1701–09: fol. 284 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090505390869
 9. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 60 a–62 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620068
 10. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 42 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620199
 11. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 35 b–44 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620192
 12. [S1648] Nordmøre tingbok 1694–98: fol. 6 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514670009
Sist redigert13. august 2021

Hans Audensson1,2,3

M, #6819, (ca. 1662 - før 1692)
Far*Auden Ågesson på Reknes1,3,2 (c 1604 - c 1668)
Mor*Malene Eliasdotter på Reknes1 ( - c 1685)
3-menning 10 ganger forskjøvet til megHans ble født ca. 1662 på Reknes, Bolsøy.1,3 I manntallet av 1664 står Hans Audensson hos Auden Ågesson på Reknes.4,3
Han var arving ved skiftet etter Auden Ågesson den 18. februar 1669: 90 daler 1 ort.5,6,7,8
Han var arving ved skiftet etter Dorte Audensdotter på Bergset den 3. juli 1679: 38 daler 10 skilling, utlagt blant annet i andel på 22 daler av 2½ øre i Nasvika og 2 øre i Kvalshaug (begge med bygselrett, til sammen 110 daler).9,10
Han var myndling av Tomas Willumsson Scott i 1679. Han var deres stefar.2,7
Han var arving ved skiftet etter Malene Eliasdotter på Reknes den 13. april 1686: 3 daler 3 ort 3 skilling, utlagt i en liten andel i huset. Han fikk også 90–1–0 i innestående farsarv, 12–3–16 av den avdøde broren Elias' farsarv og 11–3–7 i løsøre etter (halv)søstera Dorte. Utlegget ble gjort i kar merket HOS (Hans Audensson?) i stabburet (2 ort), kråskap merket med Auden (Ågesson) sitt navn i stuen (2 daler), 39 daler i foreldrenes hus o.a. Resten av jorden etter faren ble delt, og Hans fikk 22,2 mark i Reknes og 2 pund 0,9 mark i Horrem (i Aukra).11


Hans døde trolig før 1692.12

Kilder/noter

 1. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 35 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620192
 2. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 60 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620068
 3. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 344, Rechenes. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191183
 4. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 188. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191105
 5. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 44 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620201
 6. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 38 b–39b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620195
 7. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 62 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620070
 8. [S1641] Trondheim lagting, tingbok 1701–09: fol. 284 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090505390869
 9. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 60 a–62 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620068
 10. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 42 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620199
 11. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 35 b–44 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620192
 12. [S1648] Nordmøre tingbok 1694–98: fol. 6 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514670009
Sist redigert13. august 2021

Jens Audensson Viderø1,2,3,4

M, #6820, (ca. 1663 - 1736)
Far*Auden Ågesson på Reknes5,6,7 (c 1604 - c 1668)
Mor*Malene Eliasdotter på Reknes5 ( - c 1685)
3-menning 10 ganger forskjøvet til meg

Familie

Gjertrud Matsdotter Holst
De hadde seks barn.20 
Barn
Jens Audensson Viderøs signatur og segl på Moldes kirkeregnskap 1696 (foto: Kjell Ove Hattrem)Jens ble født ca. 1663 på Reknes, Bolsøy.5,2,6 I manntallet av 1664 står Jens Audensson hos Auden Ågesson på Reknes.8,6
Han var arving ved skiftet etter Auden Ågesson den 18. februar 1669.9,10,11,12
Han var arving ved skiftet etter Dorte Audensdotter på Bergset den 3. juli 1679: 38 daler 10 skilling, utlagt blant annet i andel på 22 daler av 2½ øre i Nasvika og 2 øre i Kvalshaug (begge med bygselrett, til sammen 110 daler).13,14
Han var myndling av Tomas Willumsson Scott i 1679. Han var deres stefar.7,11
Han var arving ved skiftet etter Malene Eliasdotter på Reknes den 13. april 1686: 3 daler 3 ort 3 skilling, utlagt i en liten andel i huset o.a. Han fikk også 76–1–1 i resterende farsarv, 12–3–16 av den avdøde broren Elias' innestående farsarv og 11–3–7 i løsøre etter (halv)søstera Dorte. Jens fordret dessuten 10 daler. Utlegget ble gjort i kontrafei av faren, Auden Ågesson (3 daler), 24–2–0 i foreldrenes hus o.a. Resten av jorden etter faren ble delt, og Jens fikk 22,2 mark i Reknes, 1 pund i Ytre Midsund, 4,6 mark i Nord-Heggdal og 20,9 mark i Horrem (de tre siste i Aukra).15

Jens fikk barn med en uregistrert person ca. 1690.16 Åge Audensson, Jens Audensson Viderø, Lisbet Audensdotter og Anne Magrete Audensdotter frasa seg odelsløsningsretten til gården og underliggende strandsteder den 20. mai 1692 i Hjertvika, Kornstad. Dokumentet ble tinglyst 26. januar 1694.4,17 Jens Audensson Viderø var kirkeverge i Molde i 1696.18 Han var barbermester i 1696. Han kaltes også feltskjærer.18,19
Jens giftet seg med Gjertrud Matsdotter Holst.20,21
Han var verge for Katrine Jakobsdotter Ravn i 1704. Hun var fraværende ved skiftet etter faren.3
Jens Audensson Viderø var vurderingsmann i Molde i 1708.22
Han var kreditor ved skiftet etter Knut Olsson den 6. november 1708: 1 daler 2 ort 4 skilling for medikamenter under den avdødes siste sykdom, men Jens skyldte på sin side 1 daler 2 ort til dødsboet.23

Auden Audensson, Åge Audensson, Jens Audensson Viderø og Mattias Jakobsson Ravn solgte ½ våg på Reiten, Aukra, den 15. april 1715 til Arne Kristensson på Jenset. Kjøpesum: 11 daler. Selgerne handlet på egne og søskens vegne, og med samtykke fra kvinna som bodde der. Skjøtet ble utstedt i Molde, og tinglyst i Sund tinglag 10. juli året etter.24,25
Han var fadder ved dåpen til Anna Johansdatter den 16. juni 1721.26
Han var forlover for Erik Eriksson og Katrine Johansdatter Johnston, som ble trolovet den 13. september 1721 i Molde.27

Han bodde i Molde i 1724. (Grunnen var utskilt fra Moldegård.) Han var da gammel og uten arbeid.19
Han var forlover for Peter Larssen og Anna Ebbesdatter, som ble trolovet den 31. august 1725 i Molde kirke.28
Han var fadder ved dåpen til Bastian Erikssen den 8. oktober 1729 i Bolsøy kirke.29


Jens døde i 1736 i Molde.2 Det ble holdt likpreken over ham den 5. mai 1736 i Molde kirke.2

     Navnet hans ble skrevet Jens Odenssøn Viderøe i 1736.2

     Jens Viderø og Jens Audensson Viderø kan ha vært i slekt.

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 86 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/94/
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 161.
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 175 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630290
 4. [S1648] Nordmøre tingbok 1694–98: fol. 6 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514670009
 5. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 35 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620192
 6. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 344, Rechenes. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191183
 7. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 60 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620068
 8. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 188. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191105
 9. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 44 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620201
 10. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 38 b–39b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620195
 11. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 62 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620070
 12. [S1641] Trondheim lagting, tingbok 1701–09: fol. 284 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090505390869
 13. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 60 a–62 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620068
 14. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 42 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620199
 15. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 35 b–44 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620192
 16. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 7 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650474
 17. [S1648] Nordmøre tingbok 1694–98: fol. 7 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514670009
 18. [S1055] Molde kirke, regnskap 1690–1745 [i 1690–1805]: fol. 19 a.
 19. [S735] Matrikkelen av 1723: fol. 50 b / 51 a.
 20. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 194 b.
 21. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 6 a.
 22. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 84 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/91/
 23. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 84 a–87 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/91/
 24. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 115 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650118
 25. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 116 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650118
 26. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 8. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660212
 27. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 10. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-7
 28. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 64.
 29. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 107. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-55
Sist redigert13. august 2021

Dorte Audensdotter1,2

K, #6821, (ca. 1665 - før 1692)
Far*Auden Ågesson på Reknes3,2 (c 1604 - c 1668)
Mor*Malene Eliasdotter på Reknes3 ( - c 1685)
3-menning 10 ganger forskjøvet til megDorte ble født ca. 1665 på Reknes, Bolsøy.3
Hun var arving ved skiftet etter Auden Ågesson den 18. februar 1669: 45 daler 13 skilling.4,5,6,7
Hun var arving ved skiftet etter Dorte Audensdotter på Bergset den 3. juli 1679: 19 daler 5 skilling, utlagt blant annet i andel på 11 daler av 2½ øre i Nasvika og 2 øre i Kvalshaug (begge med bygselrett, til sammen 110 daler).8,9
Hun var myndling av Tomas Willumsson Scott i 1679. Han var deres stefar.2,6
Hun var arving ved skiftet etter Malene Eliasdotter på Reknes den 13. april 1686: 1 daler 3 ort 13 skilling. Hun fikk også 45 daler 13 skilling i innestående farsarv, 6–1–20 av den avdøde broren Elias' farsarv og 5–3–15 i løsøre etter (halv)søstera Dorte. Utlegget ble gjort i halvdel i et gullkjede (28 daler), signetring (4 daler), kiste med beslag (på hennes kammer, 2 daler) o.a. Resten av jorden etter faren ble delt, og Dorte fikk 11,1 mark i Reknes og 1 pund 0,5 mark i Nord-Heggdal (i Aukra).10


Dorte døde trolig før 1692.11

Kilder/noter

 1. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 42 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620198
 2. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 60 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620068
 3. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 35 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620192
 4. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 44 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620201
 5. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 38 b–39b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620195
 6. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 62 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620070
 7. [S1641] Trondheim lagting, tingbok 1701–09: fol. 284 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090505390869
 8. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 60 a–62 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620068
 9. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 42 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620199
 10. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 35 b–44 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620192
 11. [S1648] Nordmøre tingbok 1694–98: fol. 6 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514670009
Sist redigert18. juli 2018

Anne Magrete Audensdotter1,2,3

K, #6822, (ca. 1666 - )
Far*Auden Ågesson på Reknes2,1 (c 1604 - c 1668)
Mor*Malene Eliasdotter på Reknes2 ( - c 1685)
3-menning 10 ganger forskjøvet til megAnne Magrete ble født ca. 1666 på Reknes, Bolsøy.2
Hun var arving ved skiftet etter Auden Ågesson den 18. februar 1669: 45 daler 13 skilling.4,5,6,7
Hun var arving ved skiftet etter Dorte Audensdotter på Bergset den 3. juli 1679: 19 daler 5 skilling, utlagt blant annet i andel på 11 daler av 2½ øre i Nasvika og 2 øre i Kvalshaug (begge med bygselrett, til sammen 110 daler).8,9
Hun var myndling av Tomas Willumsson Scott i 1679. Han var deres stefar.1,6
Hun var arving ved skiftet etter Malene Eliasdotter på Reknes den 13. april 1686: 1 daler 3 ort 13 skilling. Hun fikk også 45 daler 13 skilling i innestående farsarv, 6–1–20 av den avdøde broren Elias' farsarv og 5–3–15 i løsøre etter (halv)søstera Dorte. Utlegget ble gjort i halvdel i et gullkjede (28 daler), tønnebåndsgullring (3 daler) o.a. Resten av jorden etter faren ble delt, og Anne Magrete fikk 11,1 mark i Reknes og 1 pund 0,5 mark i Nord-Heggdal (i Aukra).10
Åge Audensson, Jens Audensson Viderø, Lisbet Audensdotter og Anne Magrete Audensdotter frasa seg odelsløsningsretten til gården og underliggende strandsteder den 20. mai 1692 i Hjertvika, Kornstad. Dokumentet ble tinglyst 26. januar 1694.3,11

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 60 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620068
 2. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 35 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620192
 3. [S1648] Nordmøre tingbok 1694–98: fol. 6 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514670009
 4. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 44 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620201
 5. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 38 b–39b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620195
 6. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 62 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620070
 7. [S1641] Trondheim lagting, tingbok 1701–09: fol. 284 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090505390869
 8. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 60 a–62 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620068
 9. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 42 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620199
 10. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 35 b–44 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620192
 11. [S1648] Nordmøre tingbok 1694–98: fol. 7 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514670009
Sist redigert18. juli 2018

Jens Ivarsson1,2

M, #6823, (ca. 1676 - 1722 eller 1723)
Far*Ivar Jensson på Molde3,4 (c 1631 - )

Familie

Brit Pålsdotter (c 1666 - )Jens ble født ca. 1676 i Molde.5,3 Han bodde hos Ivar Jensson i Molde i 1701.6
Annet navn: Jens Ivarsson på Molde, nevnt 1704.5 Jens Ivarsson på Molde var sjøvant ved sjøutskrivningen i Molde i 1704.5
Han var kreditor ved skiftet etter Jørn Lambertsson og Maren Sørensdotter den 18. november 1705: 6 daler 2 ort 4 skilling.7
Han var kreditor ved skiftet etter Karen Karlsdotter Bakk den 5. november 1708 i Molde: 1 daler 3 ort 12 skilling.8
Jens Ivarsson på Molde stevnet Kristen Knutsson i 1709. Saken gjaldt en regning, som han året etter ble dømt til å betale.9
Jens giftet seg med Brit Pålsdotter.4,10,11 Jens Ivarsson eide seks husmannsplasser og all annen ubebygd grunn som hadde tilhørt Vestnes-godset i Søre Bjørnsund, Vågøy, fra 1720.4 Han hadde en handel i Søre Bjørnsund.12
Han og Brit bodde i Molde iallfall fra 1720 til 1722.12,13
Han var forlover for Lars Ingebrigtsson Berg og Elen Eriksdotter, som ble trolovet den 6. januar 1721 i Molde kirke.1
Han var fadder ved dåpen til Ole Molde den 7. april 1721 i Molde kirke.14
Han var fadder ved dåpen til Anna Johansdatter den 16. juni 1721.15
Han var forlover for Erik Eriksson og Katrine Johansdatter Johnston, som ble trolovet den 13. september 1721 i Molde.16
Lars Larssen Blix fikk bygselseddel på en grunn i Molde fra Marta Margareta Must den 6. juni 1722. Tomten lå mellom Jens Ivarssons hus og avdøde Henrik Pålssons sjøhus. Seddelen ble tinglyst 22. juli.13
Han var fadder ved dåpen til Henrik Larssen Grønnes den 12. september 1722 i Molde kirke.17


Jens døde i 1722 eller 1723 i Molde.17,2 Det ble holdt skifte etter ham den 18. september 1723 i Molde.2

     Navnet hans ble skrevet Jens Iverssøn i 1721.1,16

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 3.
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 284 b.
 3. [S308] Bolsøyboka I: s. 339.
 4. [S834] Bygdebok for Fræna I: s. 456.
 5. [S840] Trondheim distrikt, hovedrulle 1704–07: s. 38, nr. 215.
 6. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 194.
 7. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 247 b–248 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/261/
 8. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 81 a/b.
 9. [S77] Tresfjord I: s. 230.
 10. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 5.
 11. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 9. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660212
 12. [S834] Bygdebok for Fræna I: s. 457.
 13. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 10 a.
 14. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 6.
 15. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 8. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660212
 16. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 10. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-7
 17. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 23.
Sist redigert13. oktober 2016

Ivar Jensson på Molde1,2

M, #6824, (ca. 1631 - )

Familie

De hadde seks barn.12 
BarnIvar ble født ca. 1631.2
Ivar giftet seg med en uregistrert person.
Han bodde i Molde ca. 1676. Han bodde der og hadde borgerskap i Trondheim i 1687.3,4
Han var kreditor ved skiftet etter Dorte Audensdotter på Bergset den 3. juli 1679: 1 ort 4 skilling.5,6
Han var kreditor ved skiftet etter Malene Eliasdotter på Reknes den 13. april 1686: 18 daler 3 ort, utlagt i andel av Gjert Davidssons hus og grunn.7
Han var verge for Knut Bendiksson i 1687.4

Han bodde i Molde i 1701 sammen med Jens Ivarsson og Ivar Ivarsson.2

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 60 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620069
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 194.
 3. [S840] Trondheim distrikt, hovedrulle 1704–07: s. 38, nr. 215.
 4. [S972] Trondheim skifteprotokoll 1684–90: fol. 314 b.
 5. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 60 a–62 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620068
 6. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 42 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620199
 7. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 35 b–44 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620192
 8. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: s. 284 b.
 9. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 208 b.
 10. [S308] Bolsøyboka I: s. 339.
 11. [S834] Bygdebok for Fræna I: s. 456.
 12. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 284 b.
 13. [S834] Bygdebok for Fræna I: s. 457.
Sist redigert9. juli 2018

Marte Olsdotter på Lønset1

K, #6825, (1721 - )
Far*Ola Lønset1
Mor*Gjertrud Lønset2 ( - e 1721)

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 3.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 3 & 5.
Sist redigert3. juli 2019

Barbro Andersdotter på Lønset1,2,3

K, #6826
Far-?*Anders Fannbostad (c 1615 - ); troligAnnet navn: Barbro Andersdotter på Fannbostad, nevnt 1699.4
Barbro giftet seg ca. 1699 med Rasmus Olsson på Lønset. De var beslektet i tredje ledd, men fikk ekteskapsbevilling ved kongebrev av 22. april 1699.4
Hun og Rasmus var brukere på Lønset, Bolsøy, i 1701.5
Barbra Lønset var fadder ved dåpen til Marte Olsdotter på Lønset den 15. januar 1721.1
Barbra Lønset var fadder ved dåpen til Marta Hansdotter på Lønset den 20. november 1728 i Molde kirke.2
Barbra Lønset var fadder ved dåpen til Anders Andersson på Lønset den 31. januar 1734 i Bolsøy kirke.3

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 3.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 99, 20. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660257
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 142.
 4. [S917] Norske kongebrev 6: nr. 70/1699.
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 185. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/104/
Sist redigert25. juli 2019

Anna Olea Tangen1

K, #6827, (17. oktober 1917 - )
Far*Martin Kristian Tangen1 (1893 - 1964)
Mor*Karen Anna Jonsdotter Aukratangen1 (1887 - 1974)
3-menning 2 ganger forskjøvet til megAnna Olea ble født den 17. oktober 1917.1

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 141.
Sist redigert30. desember 2013

Ola Persson på Elsås1,2

M, #6828, ( - etter 1743)Ole Elsaas var fadder ved dåpen til Marte Olsdotter på Lønset den 15. januar 1721.3
Ole Elfsaas var fadder ved dåpen til Anders Kristensson på Strande den 18. november 1737.4

Han bodde på Elsås, Bolsøy, i 1743.1,2
Han var kreditor ved skiftet etter Villum Persson og Jønet Jørnsdotter på Skomakergjerdet i februar 1743: Jørgen på Strande og Ole Elvsaas fordret 4 daler 2 ort 16 skilling for tresking i 14 dager à 16 skilling.5
Han var verge for Marit Nilsdotter på Elsås i 1743.2
Han var verge for Marit Olsdotter Leirgrovvik fra 1743.1


     Navnet hans ble skrevet Ole Pedersøn Elvsaas i 1743.1

     Beret Persdotter på Elsås og Ola Persson på Elsås kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 283 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/301/
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 275 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/293/
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 3.
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 178. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660297
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 245 b–246 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/263/
Sist redigert9. oktober 2021

Trond Olsson på Strande1,2,3

M, #6829, (ca. 1694 - før 1754)
Far*Ola Trondsson på Strande4 (c 1661 - )

Familie 1

Anne Knutsdotter på Strande ( - c 1738)
De hadde to barn.3 
Barn

Familie 2

Brit Tjøstolvsdotter på Strande ( - c 1755)
Ett barn levde ved skiftet etter henne (1756).13 
BarnTrond ble født ca. 1694.4
Trond giftet seg i 1721 med Anne Knutsdotter på Geitnes.5
Han var fadder ved dåpen til Marte Olsdotter på Lønset den 15. januar 1721.6

Han og Anne bodde på Strande, Bolsøy, i 1721. Han var fremdeles der i 1739.6,7,3
Han var trolig fadder ved dåpen til Ivar Nilsson Lønset den 18. januar 1728 i Bolsøy kirke.8
Trond Olsson på Strande og Jon Knutsson på Strande var verger for Ingebjørg Jonsdotter og Hilde Jonsdotter i 1738.2

Knut Knutsson på Lønset, Jon Jonsson, Trond Olsson på Strande og Jon Knutsson på Strande solgte 2 pund 12 merker (med bygselrett, inkludert kjøperens egen arvedel) på Ytre Lønset (bnr. 3), Lønset, Bolsøy, den 24. november 1738 til Aslak Jonsson på Lønset. Knut solgte på sin hustrus vegne, og Trond og Jon Knutsson for sine myndlinger Ingebjørg Jonsdotter og Hilde Jonsdotter. Skjøtet ble tinglyst 22. januar året etter.2,9
Han var arving ved skiftet etter Anne Knutsdotter på Strande den 13. april 1739.3

Trond trolovet seg i mai 1739 med Brit Tjøstolvsdotter.10
Trond giftet seg den 24. juni 1739 i Veøy kirke med Brit Tjøstolvsdotter.11

Trond døde trolig før 1754. Kona er ikke nevnt som gift i skiftet etter faren hennes.12

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 30. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660223
 2. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 118 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-113
 3. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1739, Fanne Otting, 13. april.
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 185.
 5. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 476.
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 3.
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 17.
 8. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 91.
 9. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 244 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31136/247/
 10. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 196.
 11. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 198.
 12. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 225 b.
 13. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 455 a.
Sist redigert27. mars 2016

Gjertrud på Lønset1

K, #6830, ( - etter 1721)

Familie

Ola Lønset
De kan ha hatt fler barn. 
BarnGjertrud giftet seg med Ola.2,3
Hun og Ola bodde på Lønset, Bolsøy, i 1721.4
Etter barsel ble hun innledet i Bolsøy kirke den 2. mars 1721 av Erik Pedersson Lekanger.3
Hun var fadder ved dåpen til Brit Nilsdotter på Lønset den 25. mars 1721 i Molde kirke.5

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 5 & 6.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 3.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 5.
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 3 & 6.
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 6.
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 3 & 5.
Sist redigert28. september 2016

Karen Olsdatter1

K, #6831, (1721 - )
Far*Ola Erikssen1 ( - e 1730)Karen ble døpt den 17. mars 1721 i Molde kirke. Faddere: Brit Pålsdotter, Kristi Hansdotter, Anne Henriksdotter, Åge Audensson Viderø og Bastian Eriksson.1
Nils Sveinssen ble døpt den 19. januar 1737 i Veøy kirke. Blant fadderne var farens brordatter (kanskje Karen Olsdatter).2


     Karen Olsdatter og Karen Olsdatter på Hella kan ha vært samme person.


     Karen Olsdatter og Kari Olsdotter i Krubba kan ha vært samme person.


     Karen Olsdatter på Haugan og Karen Olsdatter kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 5.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 169.
Sist redigert30. april 2019

Brit Pålsdotter1,2,3

K, #6832, (ca. 1666 - )
Far*Pål Sørensson4,5 (c 1619 - c 1680)
Mor*Magrete Persdotter4 ( - 1693)

Familie 1

Ola Knutsson på Molde (c 1660 - 1710)
Ett barn er nevnt i et tingsvitne.18 
Barn

Familie 2

Jens Ivarsson (c 1676 - 1722 / 1723)Brit ble født ca. 1666 i Molde.4
Brit giftet seg med Ola Knutsson.6,5
Hun var kreditor ved skiftet etter Jørn Lambertsson og Maren Sørensdotter den 18. november 1705: 2 ort.7
Hun var myndling av Nils Ågesson i 1710.8,1
Nils Ågesson stevnet Simon Karstensson og Hermann Sjurdsson til tinget i Fanne tinglag den 4. juli 1710. Nils opptrådte på vegne av Brit Pålsdotter, enke etter Ola Knutsson, som hadde vært verge for Trine Olsdotter, søster og arving etter Knut Olsson. Saken gjaldt resterende gjeld til sistnevnte. Simon skyldte 6 daler.1
Brit giftet seg med Jens Ivarsson.5,9,2
Hun og Jens bodde i Molde iallfall fra 1720 til 1722.10,11
Hun var fadder ved dåpen til Karen Olsdatter den 17. mars 1721 i Molde kirke.9
Hun var fadder ved dåpen til Mikkel Hyssing den 27. juli 1721 i Molde kirke.2
Brit Pålsdotter hadde en handel i Søre Bjørnsund, Vågøy, fra 1723.10
Hun bodde i Molde i 1724, på en grunn utskilt fra Moldegård.12
Hun var kreditor ved skiftet etter Marit Larsdotter på Kringstad den 6. juni 1727: 1 ort 4 skilling.13
Brit Pålsdotter stevnet Magrete Olsdatter til tinget i Molde den 26. november 1734. Saken kom opp igjen året etter.14,15,16

Kilder/noter

 1. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 130 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390260
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 9. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660212
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 248 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/261/
 4. [S833] Trondheim skifteprotokoll 1678–86: fol. 198 a.
 5. [S834] Bygdebok for Fræna I: s. 456.
 6. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 258 a.
 7. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 247 b–248 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/261/
 8. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 258 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/255/
 9. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 5.
 10. [S834] Bygdebok for Fræna I: s. 457.
 11. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 10 a.
 12. [S735] Matrikkelen av 1723: fol. 50 b / 51 a.
 13. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 443 a–445 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/457/
 14. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 93 b.
 15. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 94 a.
 16. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 112 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31136/113/
 17. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 118 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31136/119/
 18. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 19 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400477
Sist redigert10. mars 2021

Anne Henriksdotter1,2

K, #6833

Familie

Henrik Pålsson på Molde (1665 - 1721)
De hadde også døtre.1 
BarnAnne giftet seg med Henrik Pålsson.1
Hun var fadder ved dåpen til Karen Olsdatter den 17. mars 1721 i Molde kirke.2

Hun bodde i Molde i 1724, på en grunn utskilt fra Moldegård. Hun var da fattig og utarmet.3
Hun var kreditor ved skiftet etter Mari Olsdotter på Lønset den 5. juni 1727: 1 ort 12 skilling.4

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 233 a.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 5.
 3. [S735] Matrikkelen av 1723: fol. 50 b / 51 a.
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 439 a–440 b.
Sist redigert13. oktober 2016

Ola på Lønset1

M, #6834

Familie

Gjertrud Lønset ( - e 1721)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnOla giftet seg med Gjertrud.1,2
Han og Gjertrud bodde på Lønset, Bolsøy, i 1721.3

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 3.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 5.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 3 & 6.
Sist redigert28. september 2016

Per Henrikssen1,2

M, #6835
Far*Henrik Pålsson på Molde1 (1665 - 1721)
Mor*Anne Henriksdotter1Han var fadder ved dåpen til Erik Knutssen Lien den 1. november 1724 i Molde kirke.2

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 233 a.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 54.
Sist redigert1. mars 2016

Brit Jensdatter1,2

K, #6836

Familie

Anders Tørressen (c 1700 - 1775 / 1776)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnBrit trolovet seg med Anders Tørressen den 14. april 1721 i huset til Nils Hanssens enke, Kirsten Stensdotter Svanum, i Molde.2
Brit giftet seg den 29. juni 1721 i Molde kirke med Anders Tørressen.1
Etter barsel ble hun innledet i Molde kirke den 16. november 1721.3
Berthe Jensd: var fadder ved dåpen til Marit Nilsdotter på Kringstad den 27. april 1725 i Molde kirke.4


     Navnet hennes ble skrevet Bergitha Jensdatter i 1721.2

     Navnet hennes ble skrevet Beritthe Jensdatter i 1721.1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 8.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 6.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 11.
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 61. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-32
Sist redigert22. desember 2014

Anne Olsdotter1

K, #6837, (1684 - 1722)

Familie

Aslak Gunnarsson ( - c 1770)
BarnAnne ble født i 1684.2
Anne trolovet seg den 22. mai 1721 i Molde med Aslak Gunnarsson. Forlovelsen skjedde i Bastians hus. Forlovere: Knut Bendiksson og Bastian Eriksson.3
Anne giftet seg den 16. november 1721 i Molde kirke med Aslak Gunnarsson.4

Anne døde i 1722 i Molde, 37½ år 8 uker gammel.2 Hun ble gravlagt den 19. juli 1722 på Molde kirkegård.2

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 7 & 11.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 21.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 7.
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 11.
Sist redigert12. juni 2014

Ola Anderssen på Haugan1,2

M, #6838, ( - etter 1724)

Familie

Han hadde iallfall ett barn.2 
BarnOla giftet seg med en uregistrert person.
Han bodde på Haugan, Molde, iallfall fra 1721 til 1724. Sistnevnte år var han fattig betler og svarte grunnleie til Reknes.2,1

     Ola Anderssen på Haugan og Ola Andersson kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S735] Matrikkelen av 1723: fol. 50 b / 51 a.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 8.
Sist redigert19. januar 2020

Beret Olsdatter på Haugan1,2

K, #6839, (1721? - 1778)
Far-?*Ola Anderssen på Haugan ( - e 1724); trolig3

Familie 1

Barn

Familie 2

Elling Alvssen på Haugan ( - c 1773)
Ingen barn levde i 1780.1 Beret Olsdatter på Haugan ble trolig døpt den 19. juni 1721 i Molde kirke. Faddere: Johannes Larssons hustru, Kari Knutsdatter, Gjertrud Persdatter, Nils Andersson og Klaus Jørgenssen Kamp.3
Beret fikk barn med en Ola.1
Beret giftet seg med Elling Alvssen.2
Hun og Elling bodde på mnr. 85, Haugan, Molde, i 1762 sammen med Alv Ellingssen, Ola Ellingssen og Gjertrud Magrete Nilsdatter. I 1767 var huset taksert til 10 daler. Beret stod som fester i 1775. Årlig grunnleie til Reknes gård var 1 daler 1 ort 12 skilling.2,4,5 Elling-Beret hadde Isabella Tostensdatter som fosterbarn. Isabella var hos henne til Beret døde.6
Hun ble kalt Elling-Beret (etter mannen), nevnt fra 1775 til 1780.5,7

Beret døde i 1778 i Molde, som enke.8,1,7 Det ble holdt skifteauksjon etter henne den 20. juni 1780. Blant kjøperne var Isabella Tostensdatter og Per Persson Talstad. Boet var fallitt.9
Boet etter Beret auksjonerte bort hus (uten grunn) på mnr. 85 den 20. juni 1780 til Nils Jensson. Kjøpesum: 8 daler.10

     Navnet hennes ble skrevet Birthe Olesdotter i 1762.2

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 952.
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Hougene. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212021
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 8.
 4. [S1261] Molde branntakst 1767–86: 1.12.1767, Hougene, mnr. 97.
 5. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 265. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610135
 6. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 544 a, saksnr. 2. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429361021
 7. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 954. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650477
 8. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1778, endringer, mnr. 92. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064087
 9. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 952–954. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650476
 10. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 953. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650476
Sist redigert10. august 2021

Ola Jonsson på Tollefsrud1

M, #6840, ( - før 1641)
9. tippoldefar til meg

Familie

Gunnhild Tollefsrud
Hun var enke i 1641. De hadde trolig to sønner.2 
BarnOla giftet seg med Gunnhild Tollefsrud.2 Ola Jonsson på Tollefsrud var bruker på Tollevsrud, Aurdal, i 1612 og trolig til ca. 1640.2

Ola døde før 1641.2

Kilder/noter

 1. [S910] Gard og bygd i Sør-Aurdal C: s. 121 & 211.
 2. [S910] Gard og bygd i Sør-Aurdal C: s. 211.
Sist redigert17. september 2014

Ole Bernhard Knutsen1

M, #6841, (1880 - )
Far*Knut Andreas Andersson Orvik1 (1851 - )
Mor*Kari Eiriksdotter1 (1841 - )
Søskenbarn 3 ganger forskjøvet til megOle Bernhard ble født i 1880 i Bolsøy.2 Han var matros i 1900.2 Han oppholdt seg på Newfoundland i 1900.2

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Bolsø, under gnr. 31, bnr. 1, Haugen indre.
 2. [S233] Ft. 1900 (db): Bolsø, Haugen indre, under gnr. 31, bnr. 1.
Sist redigert16. august 2019

Kari Knutsdatter1,2

K, #6842, ( - etter 1739)Hun var fadder ved dåpen til Beret Olsdatter på Haugan den 19. juni 1721 i Molde kirke.3
Hun var fadder ved dåpen til Tosten Olsson den 28. november 1734 i Molde kirke.4
Hun var fadder ved dåpen til Maren Margrete Jensdatter Finn den 10. september 1736 i Molde kirke.2
Hun var fadder ved dåpen til Jesper Sjurdssen den 7. oktober 1736 i Molde kirke.1
Hun var fadder ved dåpen til Peder Sveinssen den 17. mai 1739 i Molde kirke.5


     Navnet hennes ble skrevet Karen Knudsdatter i 1736.2

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 165. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660290
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 164.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 8.
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 148. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660282
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 197.
Sist redigert10. april 2016

Gjertrud Persdatter1,2

K, #6843, ( - etter 1750)

Familie

Hans Nilsson på Haugan (c 1661 - c 1750)
De hadde tre barn.1,5 
BarnHun var fadder ved dåpen til Beret Olsdatter på Haugan den 19. juni 1721 i Molde kirke.2

Gjertrud trolovet seg med Hans Nilsson på Haugan den 29. juni 1721 i Molde, i huset til Nils Hanssons enke, Kirsten. Forlovere: Ola Persson Molde og Søren Knutsson på Haugan.2
Gjertrud giftet seg den 3. september 1721 i Molde kirke med Hans Nilsson på Haugan.3,1
Giertrud Pedersd: var fadder ved dåpen til Ingebjørg Nilsdotter på Kringstad den 21. august 1722 i Molde kirke.4
Hun var arving ved skiftet etter Hans Nilsson på Haugan den 22. oktober 1750.1

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 23.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 8.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 10.
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 22. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-13
 5. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 53 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/55/
Sist redigert10. oktober 2021

Nils Andersson Fife1,2

M, #6844, (ca. 1659 - )Nils ble født ca. 1659.3
Han bodde på Haugan, Molde, i 1701.3
Annet navn: Nils Andersson på Haugan, nevnt 1702.4,3 Nils Andersson på Haugan ble beskikket til skysskaffer i stedet for Nils Andersson Mek den 18. januar 1702 i Molde.4
Han var fadder ved dåpen til Beret Olsdatter på Haugan den 19. juni 1721 i Molde kirke.2
Nils paa Hougen var fadder ved dåpen til Nils Justssen den 15. mai 1722 i Molde kirke.5

Han var husmann i Molde i 1724. Han var fattig og svak og svarte grunnleie til Moldegård.1

Kilder/noter

 1. [S735] Matrikkelen av 1723: fol. 51 b / 52 a.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 8.
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 195. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/109/
 4. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 48 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/49/
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 18, 15. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660217
Sist redigert24. april 2020

Klaus Jørgenssen Kamp1,2

M, #6845, ( - 1749)Han var fadder ved dåpen til Beret Olsdatter på Haugan den 19. juni 1721 i Molde kirke.3
Han var fadder ved dåpen til Anders Johanssen Bredin den 11. april 1736 i Molde kirke.4
Klaus Jørgenssen Kamp var stevnet som vitne til prosteretten i Molde den 20. mai 1749 i en sak mellom Hans Hanssen Vingård og Severin Løk.5,6

Klaus døde i 1749 i Molde.2,1 Det ble holdt skifte etter ham den 14. juli 1749. Kreditorer: Ingebrigt Eriksson, Mats Robertssen Bretzer, Hans Hanssen Vingård og Lars Perssen på Moldegård. Arvinger: Ingebjørg Lassesdotter på Røsberg, Knut Jonsson på Strande, Brit Jonsdotter Fuglset, Marit Jonsdotter på Røbekk, Anne Aslaksdotter på Lønset, Brit Aslaksdotter på Lønset, Ola Olsson i Leirgrovvik, Per Olsson Leirgrovvik, Brit Olsdotter Leirgrovvik, Gjertrud Pålsdotter i Lia, Brit Knutsdotter på Røsberg, Ingeborg Karstensdotter, Inger Katrine Karstensdotter og Karen Karstensdotter. Aktiva: 63 daler 1 ort 17 skilling. Passiva: 60–1–6. Det var 19 fordringer, blant annet fra borgermesteren i Bergen for kreditt gitt da Klaus var der.7

     Navnet hans ble skrevet Claus Camp i 1721.3

     Klaus Jørgenssen Kamp var søskenbarn til Ingebjørg Lassesdotter på Røsberg, Brit Knutsdotter på Strande, Gjertrud Knutsdotter i Leirgrovvik, Gjertrud Pålsdotter i Lia, Brit Knutsdotter på Røsberg, Ingeborg Karstensdotter, Inger Katrine Karstensdotter og Karen Karstensdotter.1

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13.
 2. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 273 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/275/
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 8.
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 161.
 5. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 272 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/274/
 6. [S244] Molde bys historie I: s. 246. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010063008094#247
 7. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13–15.
Sist redigert13. august 2021

Ingebjørg Lassesdotter på Røsberg1,2

K, #6846, ( - ca. 1753)

Familie

Anders Knutsson på Røsberg ( - c 1741)
To barn er nevnt i skiftet etter henne.2 Ingebjørg giftet seg med Anders Knutsson på Røsberg.3
Hun bodde på Røsberg, Bolsøy, i 1749, som enke. Hun var trolig den Ingeborg Røsberg som var fadder i 1725.1,4
Hun var arving ved skiftet etter Klaus Jørgenssen Kamp den 14. juli 1749: 3 ort 18 skilling.5


Ingebjørg døde ca. 1753 på Røsberg.2 Det ble holdt skifte etter henne den 8. juni 1754.2

     Navnet hennes ble skrevet Ingebor Lasses Dotter Røsberg i 1749.1,6

     Klaus Jørgenssen Kamp var søskenbarn til Ingebjørg Lassesdotter på Røsberg, Brit Knutsdotter på Strande, Gjertrud Knutsdotter i Leirgrovvik, Gjertrud Pålsdotter i Lia, Brit Knutsdotter på Røsberg, Ingeborg Karstensdotter, Inger Katrine Karstensdotter og Karen Karstensdotter.1

     Ingebjørg Lassesdotter på Røsberg kan ha vært barn av Lasse Knutsson i Roaldsetlia.7

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13.
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 256 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650853
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 162 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650179
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 59.
 5. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13–15.
 6. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 15.
 7. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Fanne-otting, Roelsetlj. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181174
Sist redigert15. september 2020

Brit Knutsdotter på Strande1,2

K, #6847, ( - ca. 1749)
Far*Knut Estensson i Strandhagen3,1 (c 1642 - 1703)
Mor*Anne Knutsdotter i Strandhagen3 ( - e 1703)Annet navn: Brit Knutsdotter i Strandhagen.3
Hun var arving ved skiftet etter Knut Estensson i Strandhagen den 11. desember 1703: 6 daler 4 skilling.3
Hun var myndling av Lasse Knutsson i Roaldsetlia i 1703.3

Brit giftet seg ca. 1705 med Jon Knutsson på Strande. På tinget 16. oktober det året ble de bøtelagt 6¾ lodd sølv grunnet for tidlig samleie.2,4
Hun og Jon var brukere på Strande, Bolsøy, i 1706. Skyld: 1 våg 1 pund 14¼ mark. De drev like mye i 1711 og hadde da tjenestejenta Brit Knutsdotter, trolig Jons søster. Han brukte 1 våg 1 pund 14¾ mark i 1724.5,6,7,8 Brith Strande var fadder ved dåpen til Marte Olsdotter på Lønset den 15. januar 1721.9
Etter barsel ble hun innledet i Bolsøy kirke den 26. mai 1722.10
Berthe Strande var fadder ved dåpen til Eli Trondsdotter på Strande den 31. januar 1723 i Bolsøy kirke.11


Brit døde ca. 1749 på Strande.4,12 Det ble holdt skifte etter henne den 20. oktober 1749. Arvinger: Jon Knutsson på Strande, Knut Jonsson på Strande, Anne Aslaksdotter på Lønset, Brit Aslaksdotter på Lønset, Marit Jonsdotter på Røbekk og Brit Jonsdotter Fuglset.4

     Klaus Jørgenssen Kamp var søskenbarn til Ingebjørg Lassesdotter på Røsberg, Brit Knutsdotter på Strande, Gjertrud Knutsdotter i Leirgrovvik, Gjertrud Pålsdotter i Lia, Brit Knutsdotter på Røsberg, Ingeborg Karstensdotter, Inger Katrine Karstensdotter og Karen Karstensdotter.1

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13.
 2. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 140 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660143
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 109 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630225
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 542 a.
 5. [S1590] Romsdal fogderegnskap 1706: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Fanne-otting, Strande. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307171020
 6. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Fanne-otting, Strande. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181173
 7. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Fanne-Otting, Strande. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181025
 8. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 4 b, mnr. 18.
 9. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 3.
 10. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 19.
 11. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 30. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660223
 12. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13 & 15.
 13. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 542 b.
Sist redigert28. juli 2019

Knut Jonsson på Strande1,2,3

M, #6848, ( - ca. 1785)
Far*Jon Knutsson på Strande4 (c 1685 - )
Mor*Brit Knutsdotter på Strande4,5 ( - c 1749)

Familie 1

Anne Persdotter på Strande ( - c 1768)
Fem barn levde i 1769.1,15 
Barn

Familie 2

Ingeborg Persdotter på Strande (1737 - )
BarnKnud Strande var fadder ved dåpen til Ola Sjurdssen den 20. desember 1733.6
Knud Strande var fadder ved dåpen til Tosten Olsson den 28. november 1734 i Molde kirke.7
Han var fadder ved dåpen til Anne Aslaksdotter på Lønset den 21. oktober 1739.8
Han var arving ved skiftet etter Klaus Jørgenssen Kamp den 14. juli 1749: 1 ort 12 skilling.9
Han var arving ved skiftet etter Brit Knutsdotter på Strande den 20. oktober 1749: 19 daler 3 ort 12 skilling.4

Knut giftet seg med Anne Persdotter på Årø.1,11
Han og Anne var brukere på Strande, Bolsøy, i 1762. De hadde da drengen Lars.12
Han var fadder ved dåpen til Jakob Larsson på Strande den 14. august 1763.13

Knut giftet seg med Ingeborg Persdotter på Nesje.2,14
Han var arving ved skiftet etter Anne Persdotter på Strande den 7. mars 1769.1


Knut døde ca. 1785 på Strande.2 Det ble holdt skifte etter ham den 3. juni 1786. Kreditorer: Knut Nilsson på Lønset, Knut Knutsson Fuglset, Sissel Knutsdotter på Fuglset, Marit Jonsdotter på Røbekk og Peter Nikolai Møller. Arvinger: Jon Knutsson, Per Knutsson, Knut Knutsson, Ivar Knutsson, Brit Knutsdotter, Anne Knutsdotter og Siri Knutsdotter. Formue: 136 daler 2 ort 6 skilling. Gjeld: 152–0–2.2

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 507 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/537/
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 212 a.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 543 a.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 542 a.
 5. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13 & 15.
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 139.
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 148. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660282
 8. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 199.
 9. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13–15.
 10. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13.
 11. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 41 a.
 12. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, nr. 18, Strande.
 13. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 41 a, menn, 14. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620579
 14. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 144.
 15. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 651 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/683/
 16. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 531 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/238/
Sist redigert21. oktober 2020

Marit Jonsdotter på Røbekk1,2

K, #6849
Far*Jon Knutsson på Strande3 (c 1685 - )
Mor*Brit Knutsdotter på Strande3,4 ( - c 1749)

Familie

Tomas Jakobsson på Røbekk ( - e 1788)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnMarit giftet seg med Tomas Jakobsson på Røbekk.4
Hun og Tomas bodde på Røbekk, Bolsøy, i 1749.4,3
Hun var arving ved skiftet etter Klaus Jørgenssen Kamp den 14. juli 1749: 18 skilling.5
Hun var arving ved skiftet etter Brit Knutsdotter på Strande den 20. oktober 1749: 9 daler 3 ort 18 skilling.6
I manntallet av 1762 står Marit og Tomas som selveiere på Røbekk. Beret Tomasdotter og Rasmus skoleholder o.a. var også der. Tomas bodde fremdeles der i 1788.7,8
Hun var kreditor ved skiftet etter Knut Jonsson på Strande den 3. juni 1786: 1 daler 20 skilling.2

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 15.
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 212 a.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 542 b.
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13.
 5. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13–15.
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 542 a.
 7. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Mnr. 17. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041018
 8. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 323 b.
Sist redigert28. juli 2019

Tomas Jakobsson på Røbekk1,2,3

M, #6850, ( - etter 1788)
Far*Jakob Tostensson på Røbekk4,2 (o 1665 - )
Mor*Guri Persdotter på Røbekk4 (c 1680 - 1740)

Familie

Marit Jonsdotter på Røbekk
De kan ha hatt fler barn. 
BarnTomas Jakobsson fikk bygselseddel på 2 pund på Røbekk, Bolsøy, fra Hans Holst den 15. oktober 1738. Seddelen ble tinglyst samme dag.5
Han var arving ved skiftet etter Guri Persdotter på Røbekk den 2. september 1740: 7 daler 1 ort 22 skilling, utlagt blant annet i 3 merker (uten bygselrett) i Røbekk (1 daler).6
Tomas Jakobsson fikk 12 merker på Røbekk den 15. oktober 1743 av Jakob Tostensson. Til gjengjeld skulle Jakob motta kost, losji og klær på livstid. Skjøtet ble utstedt i Molde, og tinglyst 13. juli 1745.2
Tomas giftet seg med Marit Jonsdotter.7
Han og Marit bodde på Røbekk i 1749.7,8
Han var verge for Beret Jonsdotter på Røbekk i 1751.9
Han var forlover for Jon Bjørnsson på Elsås og Marit Persdotter på Nedre Reistad, som ble trolovet den 30. mars 1758.10
Han var fadder ved dåpen til Helene Aslaksdotter på Lønset den 12. oktober 1760.11
Han var fadder ved dåpen til Kirsti Persdotter Årø den 9. april 1761.12
Han var fadder ved dåpen til Jon Olsson på Torhus den 15. februar 1762.13
I manntallet av 1762 står Tomas og Marit som selveiere på Røbekk. Beret Tomasdotter og Rasmus skoleholder o.a. var også der. Tomas bodde fremdeles der i 1788.14,15
Han var verge for Beret Hansdotter på Kringstad i 1763.1
Han var fadder ved dåpen til Ivar Tjøstolvsson på Lønset den 8. mars 1767 i Molde kirke.16,17
Han var verge for Brit Aslaksdotter i 1768.18
Han var verge for Jesper Hansson på Kringstad i 1769.19,20
Han var verge ved skiftet etter Alv Hansson på Røbekk den 19. august 1772.21
Han var verge for Beret Nilsdotter i 1775.22
Han var forlover for Anne Larsdotter på Røbekk og Nils Eriksson i Solemdalsgjerdet, som ble trolovet den 8. juni 1777 i Bolsøy kirke.3,23
Han var forlover for Ottar Sjurdsson på Årø og Karen Persdotter, som ble trolovet den 4. februar 1781.24
Han var kreditor ved skiftet etter Kristen Kristenssen på Fuglsetneset den 4. januar 1788: 18 skilling for poteter og ved.25


     Navnet hans ble skrevet Thommes Jacobsøn Røbech i 1743.2

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 121 a.
 2. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 219 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-216
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 8 a, 1777, 2. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620547
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 4 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/20/
 5. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 225 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400390
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 4 b–5 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/20/
 7. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13.
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 542 b.
 9. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751, 6. oktober.
 10. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 441. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660427
 11. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 38 b, kvinner, 19. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620577
 12. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 39 a.
 13. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 40 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-37
 14. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Mnr. 17. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041018
 15. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 323 b.
 16. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 43 b.
 17. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 165 b.
 18. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 458 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/485/
 19. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 506 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660536
 20. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 523 b.
 21. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 641 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/674/
 22. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 771. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/104/
 23. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 170 b, 1777, 2. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630076
 24. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 9 b.
 25. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 322 b–324 a.
 26. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, Bolsøy, av- og tilgang juni, mnr. 17.
Sist redigert11. april 2020

Anne Jonsdotter på Lønset1,2

K, #6851, ( - ca. 1742)
Far*Jon Knutsson på Strande4 (c 1685 - )
Mor*Brit Knutsdotter på Strande3,4 ( - c 1749)

Familie

Aslak Jonsson på Lønset (c 1713 - 1767)
To barn levde i 1742.1 
BarnAnne giftet seg med Aslak Jonsson på Lønset.1,3
Hun og Aslak bodde på Lønset, Bolsøy, i 1739.5

Anne døde ca. 1742 på Lønset.1 Det ble holdt skifte etter henne den 9. juni 1742.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 156 a.
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13 & 15.
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 542 a.
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 199.
Sist redigert21. oktober 2019

Anne Aslaksdotter på Romold1,2,3

K, #6852, (1739 - 1797)
Far*Aslak Jonsson på Lønset7,4,6 (c 1713 - 1767)
Mor*Anne Jonsdotter på Lønset4,5,6 ( - c 1742)

Familie

Per Andersson på Romold (o 1738 - 1804)Anne ble født i 1739 på Lønset, Bolsøy.8 Anne ble døpt den 21. oktober 1739. Faddere: Eli Lønset, Ingebjørg Jonsdotter på Lønset, Marte Strande, Per Eikrem og Knut Strande.8
Annet navn: Anne Aslaksdotter på Lønset, nevnt 1749.9,10
Hun var arving ved skiftet etter Klaus Jørgenssen Kamp den 14. juli 1749: 9 skilling.11
Hun var arving ved skiftet etter Brit Knutsdotter på Strande den 20. oktober 1749: 4 daler 3 ort 21 skilling.5
Anne Aslaksdotter bodde hos Aslak Jonsson og Synnøv Andersdotter på Ytre Lønset (bnr. 3), Lønset, Bolsøy, i 1762.12
Anne giftet seg før 1768 med Per Andersson på Romold.7,13
Hun og Per bodde på Indre Romold, Bolsøy, i 1768.7
Hun var arving ved skiftet etter Aslak Jonsson på Lønset den 26. juli 1768.14
Hun var myndling av Knut Knutsson Fuglset i 1768. Han møtte på hennes vegne ved skiftet etter faren.7
Hun var fadder ved dåpen til Aslak Knutsson i Haugan den 23. januar 1782.3
Knut Olsson i Lia og Marta Aslaksdotter på Lønset ble stevnet til tinget på Lønset den 21. oktober 1782. De hadde hatt 48 gjester i bryllupet, som var fler enn tillatt. Blant disse var Synnøv Andersdotter på Lønset, Anders Aslaksson på Ytre Lønset, Ola Olsson i Lia, Ola Olsson i Lia, Per Knutsson på Vedelva, Åmund Olsson på Skjørsetra, tambur Per i Lia, Per Andersson på Romold, Anne Aslaksdotter på Romold, Sjurd klokker, Knut i Hommelvika, Just Strande, Brit Strande, Ingebrigt Olsson Strande, Sissel Knutsdotter på Fuglset, Brit Lassesdotter Kleive, Hallvor Persson på Berg, Kristi Bolsøy, Jon Knutsson Strande, Rasmus Ivarsson på Lønset, Eli Aslaksdotter på Lønset og Jakob Tjøstolvsson på Lønset samt brudgommens bror i Skjørlia og brudas ugifte søster i Ytterhaugan. Alle var innstevnet, fordi de i Molde hadde drukket, støyet og fart gjennom byen med «Spillen og Svermerie» på en søndag, og i bryllupshuset på landet drukket brennevin og holdt fest i fler dager enn tillatt – de holdt på til tirsdag 2. juli. Knut Olsson ble utpekt som ansvarlig og bøtelagt 3 daler for antall gjester, 5 daler for brennevinsskjenking, 5 daler for festing over tiden, og 2 daler 8 skilling for helligdagsbrøde – til sammen 15 daler 8 skilling, som tilfalt sognets fattige.15


Anne døde i 1797 på Indre Romold.2,1 Hun ble jordfestet den 26. februar 1797 på Kleive kirkegård, Bolsøy.2 Skiftet etter henne ble sluttet den 24. august 1797. Arvinger: Per Andersson på Romold, Anders Aslaksson på Lønset, Aslak Knutsson, Anne Knutsdotter, Ivar Rasmusson på Lønset, Marta Rasmusdotter på Lønset, Brit Rasmusdotter på Lønset, Synnøv Rasmusdotter på Lønset, Ingeborg Rasmusdotter på Lønset, Anne Aslaksdotter på Ekra, Marta Aslaksdotter på Hjellset og Helene Aslaksdotter i Skjerså.16

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 281 b, 24. august. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680300
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 17 b. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630114
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 54 a, 1782, 23. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620592
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 156 a.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 542 a.
 6. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13.
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 458 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/485/
 8. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 199.
 9. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13 & 15.
 10. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 156 a & 542 a.
 11. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13–15.
 12. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, nr. 20.
 13. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 292 a, saksnr. 3. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420294
 14. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 458 a–459 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/485/
 15. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 292 a–293 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420294
 16. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 281 b–282 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680300
Sist redigert19. september 2020

Brit Aslaksdotter i Haugan1,2

K, #6853, (ca. 1742 - ca. 1786)
Far*Aslak Jonsson på Lønset5,3,4 (c 1713 - 1767)
Mor*Anne Jonsdotter på Lønset3,4 ( - c 1742)

Familie

Knut Mikkelsson i Haugan ( - e 1786)
To barn levde i 1797.2 
BarnBrit ble født ca. 1742 på Lønset, Bolsøy.4,6
Hun var arving ved skiftet etter Klaus Jørgenssen Kamp den 14. juli 1749: 9 skilling.7
Hun var arving ved skiftet etter Brit Knutsdotter på Strande den 20. oktober 1749: 4 daler 3 ort 21 skilling.8
Brit Aslaksdotter bodde hos Aslak Jonsson og Synnøv Andersdotter på Ytre Lønset (bnr. 3), Lønset, Bolsøy, i 1762.9
Annet navn: Brit Aslaksdotter på Lønset, nevnt fra 1763 til 1775.4,6,10 Brit Aslaksdotter på Lønset ble konfirmert den 16. oktober 1763 i Bolsøy kirke.6
Hun var arving ved skiftet etter Aslak Jonsson på Lønset den 26. juli 1768.11
Hun var myndling av Tomas Jakobsson på Røbekk i 1768.5

Brit trolovet seg den 14. oktober 1775 med Knut Mikkelsson i Haugan. Forlovere: Knut Knutsson Fuglset o.a.10
Brit giftet seg den 29. oktober 1775 i Kleive kirke, Bolsøy, med Knut Mikkelsson i Haugan.10,12

Brit døde ca. 1786 i Ytterhaugan, Bolsøy.13 Det ble holdt skifte etter henne den 8. september 1786. Hun kalles Anne i skiftet, men det må være feilskrift.13

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 54 a, 1782, 23. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620592
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 281 b, 24. august. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680300
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 156 a.
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13.
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 458 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/485/
 6. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 145 b, konfirmerte, 1763. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630054
 7. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13–15.
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 542 a.
 9. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, nr. 20.
 10. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 7 a, 1775, 14. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620546
 11. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 458 a–459 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/485/
 12. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 170 a, 1775, 20. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630075
 13. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 220 b, 8. september. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670801
Sist redigert1. mars 2021

Aslak Jonsson på Lønset1,2,3

M, #6854, (ca. 1713 - 1767)
Far*Jon Lønset (c 1644 - c 1713)
Mor*Eli Aslaksdotter på Lønset ( - e 1739)

Familie 1

Anne Jonsdotter på Lønset ( - c 1742)
To barn levde i 1742.6 
BarnAslak ble født ca. 1713.2
Aslak Jonsson på Lønset kjøpte 2 pund 12 merker (med bygselrett, inkludert kjøperens egen arvedel) på Ytre Lønset (bnr. 3), Lønset, Bolsøy, den 24. november 1738 av Knut Knutsson på Lønset, Jon Jonsson, Trond Olsson på Strande og Jon Knutsson på Strande. Knut solgte på sin hustrus vegne, og Trond og Jon Knutsson for sine myndlinger Ingebjørg Jonsdotter og Hilde Jonsdotter. Skjøtet ble tinglyst 22. januar året etter.4,5
Aslak giftet seg med Anne Jonsdotter.6,7
Han og Anne bodde på Lønset, Bolsøy, i 1739.8
Han var selveier på bnr. 3 i 1742.6
Han var forlover for Nils Ivarsson på Lønset og Anne Petersdotter på Jenset, som ble trolovet den 7. desember 1744 i Veøy.1

Aslak giftet seg med Synnøv Andersdotter på Hovdenakken.9,10 Aslak Jonsson på Lønset var rulleført i Vestre romsdalske landvernkompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748. Han var dimittert som soldat i 1743 etter 12 års tjeneste og overført til landvernet.2
Han og Synnøv var brukere på Lønset i 1748.2
Han og Synnøv var brukere på bnr. 3 i 1762. Anders Aslaksson, Brit Aslaksdotter og Anne Aslaksdotter bodde også der. De var selveiere.11
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Toresson på Bjørbakken den 11. juli 1763: 1 daler 3 ort 14 skilling.12


Aslak døde i 1767 på Lønset.13 Han ble gravlagt den 19. januar 1767.13 Det ble holdt skifte etter ham den 26. juli 1768. Kreditorer: Jon Bjørnsson på Elsås o.a. Arvinger: Synnøv Andersdotter, Anne Aslaksdotter på Romold, Brit Aslaksdotter, Anders Aslaksson, Eli Aslaksdotter, Anne Aslaksdotter, Marta Aslaksdotter og Helene Aslaksdotter. I boet var blant annet 1 pund 6 merker med bygselrett i Lønset (30 daler). Aktiva: 237 daler 1 ort 22 skilling. Passiva: 93–3–18. Arv: 143–2–4.14

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 259.
 2. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 59. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690198
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 42 b, kvinner, 1765, 29. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620581
 4. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 118 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-113
 5. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 244 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31136/247/
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 156 a.
 7. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13.
 8. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 199.
 9. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 458 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/485/
 10. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 440 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660402
 11. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, nr. 20.
 12. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 135 a–136 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660154
 13. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 112 b.
 14. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 458 a–459 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/485/
 15. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 281 b, 24. august. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680300
 16. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 282 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680300
 17. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 38 b, kvinner, 19. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620577
Sist redigert21. oktober 2019

Knut Estensson i Strandhagen1,2,3

M, #6855, (ca. 1642 - 1703)

Familie

Anne Knutsdotter i Strandhagen ( - e 1703)
To barn levde i 1703.1 
BarnKnut ble født ca. 1642.2
Knut giftet seg med Anne Knutsdotter.1
Han og Anne var brukere på Strande, Bolsøy, i 1701. De drev 1 våg 1 pund 8¼ mark.2,4
Jon Knutsson på Hatle fikk bygselseddel den 16. april 1703 på 1 våg på Strande og 1 pund 6 merker i Strandhagen, som forrige bruker Knut Estensson lot ham overta. Seddelen ble tinglyst 15. oktober.3


Knut døde i 1703 i Strandhagen, Strande, Bolsøy.1,3 Det ble holdt skifte etter ham den 11. desember 1703. Arvinger: Anne Knutsdotter, Brit Knutsdotter og Gjertrud Knutsdotter. I boet var fem kyr, rødsida hornet kvige, graokse, to fjorårskalver, 6 tønner havre, gammel færing, ditto firmannsfar, part i en saltkjele, o.a. Aktiva: 36 daler 16 skilling. Passiva: 12 daler, halvparten av åboten på husene på det øde Strande-bruket, som den avdøde og naboen Ola Trondsson hadde brukt. Arv: 24 daler 16 skilling.1

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 109 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630225
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 185, Strande. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282105
 3. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 84 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660086
 4. [S1569] Romsdal fogderegnskap 1701–02: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1701. Fanne-otting, Strande. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307161013
 5. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13.
Sist redigert28. juli 2019

Gjertrud Knutsdotter i Leirgrovvik1,2

K, #6856, ( - ca. 1743)
Far*Knut Estensson i Strandhagen3,1 (c 1642 - 1703)
Mor*Anne Knutsdotter i Strandhagen3 ( - e 1703)

Familie

Ola Børresson i Leirgrovvik ( - c 1743)
Fire barn levde i 1743.2 
BarnAnnet navn: Gjertrud Knutsdotter i Strandhagen.3
Hun var arving ved skiftet etter Knut Estensson i Strandhagen den 11. desember 1703: 6 daler 4 skilling.3
Hun var myndling av Lasse Knutsson i Roaldsetlia i 1703.3

Gjertrud giftet seg med Ola Børresson.2,1
Hun og Ola bodde i Leirgrovvik, Bolsøy, i 1723. Han ble også nevnt der året før.4,5

Gjertrud døde ca. 1743 i Leirgrovvik. Hun og mannen døde kort tid etter hverandre.2 Det ble holdt skifte etter henne og Ola den 6. juli 1743. Kreditorer: Jon Knutsson på Strande, Marit Olsdotter Leirgrovvik, Peter Anderssen Fyn og Hans Holst. Formue: 20 daler 2 ort 2 skilling. Åbot på gården: 10 daler. Boet skyldte også 2–2–0 for 2 tønner havre kjøpt på kreditt fra kongen, og 3 ort for ½ tønne bygg. Gjeld og omkostninger: 31–1–6, så boet var fallitt.6

     Klaus Jørgenssen Kamp var søskenbarn til Ingebjørg Lassesdotter på Røsberg, Brit Knutsdotter på Strande, Gjertrud Knutsdotter i Leirgrovvik, Gjertrud Pålsdotter i Lia, Brit Knutsdotter på Røsberg, Ingeborg Karstensdotter, Inger Katrine Karstensdotter og Karen Karstensdotter.1

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 283 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/300/
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 109 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630225
 4. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 35 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/37/
 5. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 11 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/12/
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 283 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/300/
 7. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13–15.
Sist redigert11. august 2021

Ola Hjertøy1,2,3

M, #6857, ( - 1785)

Familie

Marta Hansdotter Hjertøy (1728 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnOla giftet seg med Marta Hansdotter på Lønset.4
Ole i Giertøen var debitor ved skiftet etter Gjøri Toresdotter på Sørsylte den 26. mars 1761: 1 ort 12 skilling.5
Ole Hiertøen var fadder ved dåpen til Gjertrud Olsdatter den 5. juli 1761.1

Han og Marta var husfolk på Hjertøya, Bolsøy, i 1761. Sønnen Anders var født der. Ole Giertøen betalte 16 skilling i husmannstoll for 1758. Ola og Marta var fremdeles på Hjertøya i 1769, men trolig bare deler av året.1,2,6,7,8
Ola bodde på fhv. mnr. 93, Haugan, Molde, i 1770. Han hadde overtatt etter Ola Mikalsson (s.d.). I 1775 var Ole Nordmøring sin grunnleie 1 daler 1 ort pluss 1 arbeidsdag (à 16 skilling) til Reknes gård. Nils opplending (kanskje Nils Jensson, s.d.) tok over huset i 1779.9,10,11
Han bodde på mnr. 153, Østre Schultzhagen, Molde, fra 1779. Forrige beboer var Ola Gossenes (s.d.). I 1787 hadde Klaus Johanssen (s.d.) overtatt huset.12,13

Ola døde i 1785 i Molde. I juli ble det betalt 2 ort 8 skilling til kirken for begravelsen.3

     Navnet hans ble skrevet Ole Giertøen fra 1770 til 1773.9,14

     Ola Olssen Mølner og Ola Hjertøy kan ha vært samme person.


     Ola Hjertøy og Ola Olsson i Leirgrovvik kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 39 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-36
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 5.
 3. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 69 b.
 4. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 105 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/108/
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 1 a.
 6. [S838] Molde hovedrulle ca. 1776–1790: nr. 50.
 7. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 165 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340864
 8. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 105 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/109/
 9. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 141 a, mnr. 99. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/144/
 10. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 265. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610135
 11. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1779, tingsvitne. Endringer, mnr. 93. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064084
 12. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1779, tingsvitne. Endringer, mnr. 167. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064084
 13. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1787, takst. Schultz Hagen, mnr. 156. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064063
 14. [S1134] Molde sjørulle 1773: nr. 130.
 15. [S1106] Molde sjørulle 1775: nr. 131.
 16. [S1134] Molde sjørulle 1773: nr. 131.
Sist redigert13. august 2021

Per Olsson Leirgrovvik1,2,3

M, #6858, (1728 - 1800)
Far*Ola Børresson i Leirgrovvik6,5 ( - c 1743)
Mor*Gjertrud Knutsdotter i Leirgrovvik4,5 ( - c 1743)

Familie

Gjertrud Magrete Nilsdatter ( - f 1800)
De hadde ikke barn. Per ble født i 1728 i Leirgrovvik, Bolsøy.6 Per ble døpt den 29. april 1728 i Veøy kirke av Erik Pedersson Lekanger. Faddere: Eli Ivarsdotter på Eikrem, Elling i Gjerde og Nils Andersson på Årøneset.6
Han var arving ved skiftet etter Marit Olsdotter Leirgrovvik den 15. april 1746 på Strande, Bolsøy: 1 daler 8 skilling.7
Han var myndling av Jon Knutsson på Strande fra 1746.7
Han var arving ved skiftet etter Klaus Jørgenssen Kamp den 14. juli 1749: 1 ort 12 skilling.8
Han var myndling av Knut Jonsson på Strande i 1749.4
Ola Larsson Misfjord, Knut Larsson Misfjord, Per Olsson Leirgrovvik, jomfru Først, Brit Olsdotter Fiksdal, Barbro Moldegård, Eli Moldegård og Ingeborg Moldegård tjente hos Hans Holst på Moldegård, Bolsøy, i 1762. Fiksdal tjente også hos Holst året før.9,10 Per Olsson Leirgrovvik tjente hos Jens Lossius og Karen Lucia Larsdatter Blix på mnr. 88, Hovedgata, Molde, i 1764.11
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Maria Andersdotter på Eikrem den 21. januar 1765.12

Han bodde på mnr. 92, utpå Gata, Molde, i 1774. Han kunne ikke gi noe ved den frivillige avgift, fordi han «intet Ejede». Per var husmann der i 1789 og hadde etter muntlig angivelse ingen skattbar formue.13,14,15
Per giftet seg med Gjertrud Magrete Nilsdatter.1 Per Olsson Leirgrovvik var daglønner i 1789.15
Per Olsson Leirgrovvik solgte hus på mnr. 92 den 9. juni 1800 til Knut Olsson Skovik. Kjøpesum: 20 daler. Knuts kone (Pers stedatter), Beret Magrete Olsdatter, hadde allerede fått utlagt 10 daler i huset som morsarv. Selgeren forbeholdt seg fritt husvære og tilsyn der sin «øvrige korte Leve-Tiid». Grunnen tilhørte Moldegård. Per signerte med påholden penn. Skjøtet ble tinglyst 14. juli.1

Per døde i 1800 i Molde.3 Han ble jordfestet den 21. juli 1800.3

     Navnet hans ble skrevet Peder Olsen Leergrovig i 1800.1,3

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 484. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610245
 2. [S1193] Fannåttingske hovedlegdsrulle 1748: 2. legd. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/51369/214/
 3. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 49 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630230
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 283 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/300/
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 94. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660255
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 403 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/422/
 8. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13–15.
 9. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 5, Moldegaard.
 10. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 144 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630053
 11. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/88/
 12. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 267 b–268 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660289
 13. [S131] Molde frivillig avgift 1774: mnr. 106.
 14. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, dokumenter, mnr. 92. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/37/
 15. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 11, mnr. 92. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/76/
Sist redigert15. oktober 2021

Brit Olsdotter Leirgrovvik1,2

K, #6859, (ca. 1737 - )
Far*Ola Børresson i Leirgrovvik1 ( - c 1743)
Mor*Gjertrud Knutsdotter i Leirgrovvik3,1 ( - c 1743)Brit ble født ca. 1737 i Leirgrovvik, Bolsøy.3
Hun var myndling av Jon Knutsson på Strande fra 1743. Han var fremdeles hennes formynder i 1746.4,2
Hun var arving ved skiftet etter Marit Olsdotter Leirgrovvik den 15. april 1746 på Strande, Bolsøy: 2 ort 4 skilling. Ei Bereth Olsdatter fordret også 1 daler 2 ort.2
Hun var arving ved skiftet etter Klaus Jørgenssen Kamp den 14. juli 1749: 18 skilling.5
Hun var myndling av Knut Jonsson på Strande i 1749.3
Ingebrigt i Leirgrovvik var gift, kanskje med Brit Olsdotter Leirgrovvik.6
Ingebricht Leergrovigens Kone Berrit Ols Datter var stevnet som vitne til tinget i Fanne tinglag den 17. juli 1760 i en sak mellom Hans Holst og Anders Eriksson Røbekk.6

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 283 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/300/
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 403 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/422/
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 283 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/301/
 5. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13–15.
 6. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 89 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410389
Sist redigert13. mai 2018

Gjertrud Pålsdotter i Lia1,2

K, #6860

Familie

Ola Eriksson i Lia (c 1692 - )Gjertrud trolovet seg 20. eller 21. mars 1734 i Kleive kirke, Bolsøy, med Ola Eriksson i Lia, forrettet av Lars Lekanger. Forlovere: Anders Olsson på Kleive og Lasse Lykkja.3
Gjertrud giftet seg den 27. april 1734 i Kleive kirke med Ola Eriksson i Lia.2,1
Hun og Ola bodde trolig på Øverlia, Bolsøy, i 1749. I 1763 het brukeren Ola Olsson.1,4
Hun var arving ved skiftet etter Klaus Jørgenssen Kamp den 14. juli 1749: 3 ort 18 skilling.5
Ei Giertru Paulsdr bodde hos Nils Åmundssen og Karen Olsdatter på mnr. 86, Haugan, Molde, i 1764.6,7,8


     Klaus Jørgenssen Kamp var søskenbarn til Ingebjørg Lassesdotter på Røsberg, Brit Knutsdotter på Strande, Gjertrud Knutsdotter i Leirgrovvik, Gjertrud Pålsdotter i Lia, Brit Knutsdotter på Røsberg, Ingeborg Karstensdotter, Inger Katrine Karstensdotter og Karen Karstensdotter.1

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 144. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660280
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 143. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660279
 4. [S363] Bolsøyboka II: s. 653. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015031106013#654
 5. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13–15.
 6. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/87/
 7. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 100.
 8. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 11, mnr. 86. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/76/
Sist redigert8. august 2021

Ola Eriksson i Lia1,2,3

M, #6861, (ca. 1692 - )
Far*Erik i Lia3 (c 1653 - )Ola ble født ca. 1692.3 Han bodde hos Erik på Øverlia, Bolsøy, i 1701.3
Ola trolovet seg 20. eller 21. mars 1734 i Kleive kirke, Bolsøy, med Gjertrud Pålsdotter, forrettet av Lars Lekanger. Forlovere: Anders Olsson på Kleive og Lasse Lykkja.4
Ola giftet seg den 27. april 1734 i Kleive kirke med Gjertrud Pålsdotter.1,2
Han var verge for Erik Knutssen Lien og Ingeborg Knutsdatter Lien i 1742.5

Han og Gjertrud bodde trolig på Øverlia i 1749. I 1763 het brukeren Ola Olsson.2,6

     Navnet hans ble skrevet Ole Erichssøn Lien i 1734.4,1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 144. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660280
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13.
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 189.
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 143. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660279
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 225 a.
 6. [S363] Bolsøyboka II: s. 653. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015031106013#654
Sist redigert7. juni 2017

Brit Knutsdotter på Røsberg1

K, #6862, ( - etter 1749)

Familie

Hun var enke i 1749.1 Brit giftet seg med en uregistrert person.1
Hun bodde på Røsberg, Bolsøy, i 1749.1
Hun var arving ved skiftet etter Klaus Jørgenssen Kamp den 14. juli 1749: 3 ort 18 skilling.2


     Klaus Jørgenssen Kamp var søskenbarn til Ingebjørg Lassesdotter på Røsberg, Brit Knutsdotter på Strande, Gjertrud Knutsdotter i Leirgrovvik, Gjertrud Pålsdotter i Lia, Brit Knutsdotter på Røsberg, Ingeborg Karstensdotter, Inger Katrine Karstensdotter og Karen Karstensdotter.1

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13.
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13–15.
Sist redigert25. september 2016

Ingeborg Karstensdotter1,2

K, #6863, ( - etter 1749)
Far*Karsten3

Familie

Just Sæmundsson Røvik ( - e 1751)Ingeborg trolovet seg den 21. november 1728 i Molde kirke med Just Sæmundsson. Forlovere: Bastian Eriksson og Erik Eriksson.1
Ingeborg giftet seg med Just Sæmundsson.2
Hun var fadder ved dåpen til Ingeborg Sjurdsdatter den 1. januar 1739 i Molde kirke.4
Hun var arving ved skiftet etter Klaus Jørgenssen Kamp den 14. juli 1749: 3 ort 18 skilling.5


     Klaus Jørgenssen Kamp var søskenbarn til Ingebjørg Lassesdotter på Røsberg, Brit Knutsdotter på Strande, Gjertrud Knutsdotter i Leirgrovvik, Gjertrud Pålsdotter i Lia, Brit Knutsdotter på Røsberg, Ingeborg Karstensdotter, Inger Katrine Karstensdotter og Karen Karstensdotter.2

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 99. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-51
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13.
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13 & 15.
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 193. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660304
 5. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13–15.
Sist redigert10. april 2016

Just Sæmundsson Røvik1,2,3

M, #6864, ( - etter 1751)
Far*Sæmund i Røvik (1664 - 1728)
Mor*Marta i Røvik ( - e 1727)

Familie

Ingeborg Karstensdotter ( - e 1749)Han var fadder ved dåpen til Marta Jensdotter i Røvik den 14. oktober 1727 i Veøy kirke.3
Just Sæmundsson var soldat i 1728.1
Just trolovet seg den 21. november 1728 i Molde kirke med Ingeborg Karstensdotter. Forlovere: Bastian Eriksson og Erik Eriksson.1
Just giftet seg med Ingeborg Karstensdotter.2
Han bodde i Molde i 1734.4
Han var debitor ved skiftet etter Mikkel Nilssen Finne den 28. juli 1734: 1 daler 18 skilling.5
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Marie Schröder den 14. april 1751.6


     Navnet hans ble skrevet Just Røvigen i 1734.4

     Han kan ha vært far til Ingeborg Justsdatter.7

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 99. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-51
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 87, 14. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660251
 4. [S970] Trondheim skifteprotokoll 1732–35: fol. 414 a.
 5. [S970] Trondheim skifteprotokoll 1732–35: fol. 411 a & 413 a–414 a.
 6. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 26–27. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650015
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 203.
Sist redigert6. september 2021

Jens Justsson i Røvik1,2

M, #6865, ( - etter 1640)Han var bruker i Nedigarden, Røvik, Bolsøy, iallfall fra 1611 til 1640. Han hadde sag og kvern.2

     Jens var trolig slektning av Just Justsson i Røvik.

Kilder/noter

 1. [S363] Bolsøyboka II: s. 93. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=96
 2. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 189.
Sist redigert11. september 2020

Karsten1

M, #6866

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13.
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13 & 15.
Sist redigert16. januar 2012

Inger Katrine Karstensdotter1,2

K, #6867, ( - etter 1749)
Far*Karsten3Hun var fadder ved dåpen til Karen Knutsdatter den 21. juni 1722 i Molde kirke.2

Inger Katrine giftet seg med Anders snekker.4
Hun og Anders bodde i Kristiansund i 1749.4
Hun var arving ved skiftet etter Klaus Jørgenssen Kamp den 14. juli 1749: 3 ort 18 skilling.5


     Klaus Jørgenssen Kamp var søskenbarn til Ingebjørg Lassesdotter på Røsberg, Brit Knutsdotter på Strande, Gjertrud Knutsdotter i Leirgrovvik, Gjertrud Pålsdotter i Lia, Brit Knutsdotter på Røsberg, Ingeborg Karstensdotter, Inger Katrine Karstensdotter og Karen Karstensdotter.4

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 15.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 20. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-12
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13 & 15.
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13.
 5. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13–15.
Sist redigert15. januar 2014

Anders snekker1

M, #6868

Familie

Inger Katrine Karstensdotter ( - e 1749)Anders giftet seg med Inger Katrine Karstensdotter.1
Han og Inger Katrine bodde i Kristiansund i 1749.1

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13.
Sist redigert6. april 2010

Karen Karstensdotter1

K, #6869
Far*Karsten1

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13 & 15.
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13.
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13–15.
Sist redigert4. desember 2010

Ingebrigt Johannessen Lubb1,2,3

M, #6870, (1736 - 1763)
Far*Johannes Rasmussen Lubb2,1 ( - c 1749)
Mor*Mali Ingebrigtsdatter1 ( - 1762)Ingebrigt ble døpt den 15. januar 1736 i Molde kirke av Lars Barhaug. Faddere: Rasmus Lubbs hustru, Marit Ingebrigtsdotter, Anders vraker, Endre Anderssen og Lasse Bjørset.2
Han var arving ved skiftet etter Johannes Rasmussen Lubb den 10. januar 1750: 8 daler 1 ort 10 skilling.4
Han var myndling av Ola Olssen Lønset i 1750.1
Ingebrigt Johannessen Lubb bodde hos Mali Lubb på mnr. 89, Hovedgata, Molde, i oktober 1762.3

Ingebrigt døde i 1763 i Molde.5

     Navnet hans ble skrevet Ingebricht Johannessøn Lub i 1750.1

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 15.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 159. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660287
 3. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Ud paa Gaden. https://media.digitalarkivet.no/rk10041112212021
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 15–16. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650009
 5. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1763, vedlegg 3, til- og avgang. Juni, avgang. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212051
Sist redigert27. februar 2021

Ola Olssen på Straume1

M, #6871
Mor*Beret Olsdatter på Haugan1 (1721? - 1778)Ola ble født utenom ekteskap.1
Ola giftet seg før 1780 med en uregistrert person.1
Han bodde på Sunnmøre i 1780, kanskje i Sykkylven.1,2

     Ola Olssen Molde og Ola Olssen på Straume kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 952.
 2. [S1413] Sykkylven II: s. 335. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014090808005#282
Sist redigert5. juli 2019

Gunnhilde Nilsdotter1,2

K, #6872, (ca. 1653 - 1726)
6. tippoldemor til meg

Familie

Nils Stensson Lindved (c 1640 - 1717)
Seks barn er nevnt i skiftet etter ham.1 
BarnGunnhilde ble født ca. 1653.2
Gunnhilde giftet seg med Nils Stensson.1
Hun og Nils var husfolk på Orkdalsøra, Orkdal, i 1701.3,1
Hun var fadder ved dåpen til Ingeborg Malena Larsdatter den 4. november 1714 i Børsa kirke.4
Hun var arving ved skiftet etter Nils Stensson den 31. mars 1718: 11 daler 13 skilling samt en broderlodd på 1 daler 3 ort 8 skilling. Hun fordret også 12 daler i begravelsesomkostninger (utlagt i huset).5


Gunnhilde døde i 1726 i Orkdal.2 Hun ble gravlagt den 24. mars 1726.2

Kilder/noter

 1. [S755] Strinda og Selbu skifteprotokoll 1718–23: fol. 11 a.
 2. [S756] Orkdal klok. 1715–42: 1726, 3. søndag i faste.
 3. [S766] Strinda og Selbu mt. 1701: Byenæss, Ørchedalsøren.
 4. [S1051] Børsa mini. 1702–35: 1714, 23. søndag etter trinitatis.
 5. [S755] Strinda og Selbu skifteprotokoll 1718–23: fol. 11 a–12 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24735/13/
Sist redigert20. juli 2018

Brit Larsdatter Blix1,2,3,4

K, #6873, (1721 - ca. 1756)
Far*Lars Larssen Blix5,1,6 ( - c 1751)
Mor*Kristi Hansdotter Berg1,6 (c 1692 - 1722 / 1723)

Familie 1

Reinhold Andreas Kyhn (c 1714 - 1780)
Barnet døde før 1756.4 

Familie 2

Mikael Ålum (c 1727 - 1812)
Ett barn levde i 1756.4 
BarnBrit ble døpt den 2. juni 1721 i Molde kirke.5
Hun var fadder ved dåpen til Anna Magrete Røbekk den 3. mai 1739 i Molde kirke.3
Hun var arving ved skiftet etter Villum Persson og Jønet Jørnsdotter på Skomakergjerdet i februar 1743: 7 daler 3 ort 14 skilling, delt med søsknene.7

Brit fikk barn med Reinhold Andreas Kyhn ca. 1747. Den 5. mars 1747 gav han privat skriftemål til presten, men det ble også kunngjort fra prekestolen i Rødven stavkyrkje samme dag.2
Brit giftet seg med Mikael Ålum.4,6
Lars Larssen Blix og Jens Lossius solgte hus med grunn på mnr. 137, Molde, den 5. februar 1752 til Mikael Ålum. Kjøpesum: 180 daler. De hadde arvet eiendommen etter Lars' far og Jens' svigerfar (Mikael og kona kjøpte altså ut hennes bror og søster). Kjøperen skulle svare 2 ort årlig i såkalt kjennelse til grunnens opprinnelige eier (Moldegård).8,9

Hun og Mikael bodde i Molde i 1753.6

Brit døde ca. 1756 i Molde.4 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 5. oktober 1756. Kreditorer: Hans Hanssen Vingård, Hans Holst, Peder Jalles, Nils Piersson, Daniel Steffenssen og Johan Tou Finne o.a. Arvinger: Mikael Ålum og Jakobia Kjerstina Ålum. I boet var blant annet 2/3 i et naust (10 daler, uten grunn). Hus med grunn ble taksert til 220 daler. Aktiva: 318 daler 2 ort 22 skilling. Passiva: 215–2–22. Arv: 103 daler, delt på enkemannen og dattera.10

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 257 b.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 289. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660353
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 196.
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 204. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/105/
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 8.
 6. [S1790] Kiøbenhavnske danske Post-tidender: nr. 99/10.12.1753, Extraordinaire Avertissemens. http://hdl.handle.net/109.3.1/uuid:08d48d75-135b-41ff-893a-dead055dfc5a
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 245 b–246 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/263/
 8. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 23.
 9. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 24. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22663&uid=ny&idx_side=-15
 10. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 204–206. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/105/
Sist redigert27. september 2019

Hans Ellingsson på Åk1,2,3

M, #6874, (ca. 1693 - 1775)
Far*Elling i Otterholm4 ( - c 1696)

Familie 2

Ågot Eriksdotter på Åk (c 1699 - 1774)Hans ble født ca. 1693 i Otterholm, Voll.5,2 Hans tjente på Moldegård, Bolsøy, fra 1721.6
Hans fikk barn med Gjertrud Persdotter i 1721. Hun stod til offentlig skriftemål 20. juli i Bolsøy kirke, og han 29. september i Molde kirke. Hans ble stevnet til tinget i Voll 5. februar året etter for leiermål, men møtte ikke, så saken ble utsatt. Gjertrud ble stevnet til tinget i Fanne tinglag 23. juli for leiermål med Hans før han ble soldat, men hun møtte hverken da eller på tinget 19. oktober. Hans ble så stevnet til tinget 28. oktober i Romsdal tinglag, men møtte ikke, så saken ble igjen utsatt. Den 15. juli 1723 ble Gjertrud bøtelagt 1 daler 12 skilling in absentia.6,7,8,9,10,11,12 Hans Ellingsson var soldat i 1722 og 1723.10,9,13
Annet navn: Hans Ellingsson i Otterholm, nevnt fra 1722 til 1729.11,14,15 Hans Ellingsson i Otterholm møtte på tinget den 30. januar 1727 i Fanne tinglag. Gjertrud Persdotter Venja hadde i juni vært hos prest Anders Gjertsson Heiberg for å stoppe den kommende vielsen av Hans og festekvinna, Ågot Eriksdotter på Devoll. Gjertrud påstod at Hans tidligere hadde gitt henne ekteskapsløfte, og hun hadde i et skriv datert Moldegård 18. oktober 1726 (tinglest dagen etter) meldt å ville føre vitner på det under høsttinget – noe som hverken da eller nå hadde skjedd, og Hans fikk attest på dette fra retten.14,16 Hans Ellingsson i Otterholm og Ågot Eriksdotter stod til offentlig skriftemål den 26. mars 1728 i Grytten kirke. Han hadde begått tre leiermål og ikke gått til nattverd på over 1½ år. Hun hadde fått barn med ham og heller ikke tatt nattverd på like lenge.17
Hans trolovet seg etter gudstjenesten på Grytten prestegård den 1. mai 1729 med Ågot Eriksdotter på Devoll (kirken hadde falt sammen). Han hadde innhentet kongelig ekteskapsbevilling og benådning for sitt tredje leiermål.15
Hans giftet seg den 8. november 1729 i Grytten prestegjeld med Ågot Eriksdotter.18
Hans Aag var fadder ved dåpen til Eli Roesdotter på Reiten den 13. juli 1738 i Grytten kirke.19

Han og Ågot bodde på Åk, Grytten, i 1740.3
Han var fadder ved dåpen til Anders Nilsson den 11. juni 1740.3
Hans hadde Magnhild Knutsdotter i tjeneste i 1744.20,21
Hans Ellingsson på Åk var lagrettemann i Romsdal i 1745.1

Hans døde i 1775 på Åk.2 Han ble jordfestet den 23. oktober 1775 på Grytten kirkegård, med likpreken.2

Kilder/noter

 1. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 132 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400589
 2. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 174, 23. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20050708010087
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 88. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610337
 4. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 369. https://www.nb.no/items/56b3f08e71fd00980e969e4d21818f4e?page=372
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 239, Otterholm. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282132
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 9.
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 10.
 8. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 4 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390665
 9. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 11 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390673
 10. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 15 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390677
 11. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 18 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390680
 12. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 35 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390697
 13. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 41 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390702
 14. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 185 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390846
 15. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 24, Domin: Misericord: https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610305
 16. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 175 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390837
 17. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 18, Fest: Soteria. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610302
 18. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 27, 8. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610306
 19. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 76, 6. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610331
 20. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 114. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610350
 21. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 111. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610348
Sist redigert15. oktober 2021

Hans Persson Røbekk1

M, #6875, (ca. 1670 - 1737)

Familie

Magrete Pålsdotter ( - e 1723)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnHans ble født ca. 1670 på Røbekk, Bolsøy.2,3
Hans giftet seg ca. 1699 med Magrete Pålsdotter. Det året ble de bøtelagt 3 daler 1 ort 12 skilling grunnet for tidlig samleie.4,5
Han ble kalt Hans snekker, nevnt fra 1699 til 1732.4,5,6
Han og Magrete bodde i Molde i 1699. Han svarte grunnleie til Moldegård i 1724.4,3,7 Hans Persson Røbekk var snekker iallfall fra 1699 til 1736.4,2,8 Han var sjøvant ved sjøutskrivningen i Molde i 1704.2
Han ble kalt Hans Persson på Molde, nevnt 1704.2
Han ble kalt Unge-Hans Persson, nevnt 1707.9
Han var debitor ved skiftet etter Knut Olsson den 6. november 1708: 3 ort 12 skilling.10
Han var fadder ved dåpen til Tosten Jakobssen den 18. februar 1725 i Molde kirke.11
Han var fadder ved dåpen til Hans Olssen Bjørstad den 11. mai 1732 i Bolsøy kirke.6


Hans døde i 1737.12 Han ble gravlagt den 21. juli 1737.12

Kilder/noter

 1. [S1572] Romsdal fogderegnskap 1699–1700: mappe 1, vedlegg 26, kopp- og ildstedsskatt 1699. Molde. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307160159
 2. [S840] Trondheim distrikt, hovedrulle 1704–07: s. 38, nr. 212.
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 196.
 4. [S1572] Romsdal fogderegnskap 1699–1700: mappe 1, vedlegg 7–10, sikt og sakefall 1699. RA/EA-4092/R55/L3654.
 5. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 28 b.
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 127.
 7. [S735] Matrikkelen av 1723: fol. 51 b / 52 a.
 8. [S713] «Manntall over Trondhjem bys befolkning og deres yrker, 23. februar 1736»: Molde Ladestæds Jndvaanere, Snedkere.
 9. [S794] Romsdal tingbok 1706–11: fol. 86 b.
 10. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 84 a–87 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/91/
 11. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 58.
 12. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 175.
 13. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 58 b.
Sist redigert17. oktober 2021

Botolv Hanssen på Haugan1,2,3,4

M, #6876, (1721 - ca. 1785)
Far*Hans Persson på Haugan5 ( - e 1746)
Mor*Hans Haugans hustru6Botolv ble døpt den 25. august 1721 i Molde kirke. Faddere: Karen Molde, Katrina Botolvsdatter, Mattis skomaker og Hans Nilsson på Haugan.5
Han ble kalt Botolv Hanssen på Molde i 1740.7 Botolv Hanssen var rulleført som sjøvant i Molde i 1740. Han var måtelig høy og smal av statur og hadde slett, svartbrunt hår.7,8
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Sigrid Sørensdotter den 21. mars 1764: hvitt forkle (17 skilling).9

Han bodde på fhv. mnr. 70, Haugan, Molde, i 1767. Huset med fjøs og høylåve var taksert til 40 daler. Han flyttet og huset stod øde i 1773 (neste beboer var Per Frank, s.d.).1,2
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Ola Hanssen Gyttrich den 12. september 1771: to gamle torskegarn (1 ort 18 skilling).10

Han bodde på mnr. 6, Reknesrøysan, Molde, fra 1773. (Forrige beboer var Guri Andersdotter, s.d.) I 1775 var årlig grunnleie 1 daler 2 ort pluss 3 arbeidsdager (à 16 skilling). Han bodde der til sin død. Huset ble overtatt av Jøsten Sjurdsson (s.d.).11,12,13
Bottolf p[aa] Hougen kjøpte ved skifteauksjonen etter Lisbet Olsdatter den 10. juli 1778: en serk (14 skilling).14


Botolv døde ca. 1785.13

     Han kan ha vært far til Rebekka Botolvsdatter i Ålesund.

Kilder/noter

 1. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1767, takst. Haugene, mnr. 73. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064206
 2. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 272 a, mnr. 73. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429360749
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 638. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/38/
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 410. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650208
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 9.
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 10.
 7. [S1848] Trondheim distrikt, rulle 1740–43: 1740. Nr. 271. https://www.digitalarkivet.no/ru20100922630162
 8. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 9. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 410–411. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650208
 10. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 638–639. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/38/
 11. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 272 a, mnr. 10. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429360749
 12. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 265. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610135
 13. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1785, tingsvitne. Endringer, mnr. 9. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064072
 14. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 867–868. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/147/
Sist redigert21. oktober 2021

Karen Molde1,2

K, #6877
Far-?*Tomas Lambertsson (c 1638 - ); trolig3Karen giftet seg med Ola Persson.1
Hun var fadder ved dåpen til Botolv Hanssen på Haugan den 25. august 1721 i Molde kirke.1
Ole Moldes Qvinde var fadder ved dåpen til Lisbet Larsdatter den 16. november 1721 i Molde kirke.4

Ei Karen Molde var fadder ved dåpen til Ola Sjurdssen den 20. desember 1733.2

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 9.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 139.
 3. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 62 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390191
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 11.
Sist redigert18. september 2020

Katrina Botolvsdatter på Molde1,2

K, #6878, ( - etter 1737)

Familie 1

Lars Nilsson (1673 - 1731)
Fire barn levde i 1732.4 
Barn

Familie 2

Anders Bentsson ( - e 1748)Katrina giftet seg med Lars Nilsson.3
Hun var fadder ved dåpen til Botolv Hanssen på Haugan den 25. august 1721 i Molde kirke.2
Hun var arving ved skiftet etter Lars Nilsson den 12. mai 1732. Arv: 34 daler 2 ort. Enka fikk halve boet, men gjenlevende ektefeller er ikke nevnt i skiftedesignasjonen.4

Katrina trolovet seg den 14. september 1732 i Molde kirke med Anders Bentsson.1
Katrina giftet seg den 2. november 1732 i Molde kirke med Anders Bentsson.5
Anders Vragers Qde var fadder ved dåpen til Ingeborg Knutsdatter den 18. september 1737.6


     Katrina Botolvsdatter på Molde og Rebekka Botolvsdatter kan ha vært barn av Botolv Haugan.

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 130. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660273
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 9.
 3. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 4. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1732, Fanne åtting, 12. mai.
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 131. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660273
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 176. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660296
Sist redigert11. oktober 2021

Hans Nilsson på Haugan1,2

M, #6879, (ca. 1661 - ca. 1750)

Familie 1

Kona ble jordfestet ved kirken 25. mars 1721, 73 år gammel.5 

Familie 2

Gjertrud Persdatter ( - e 1750)
De hadde tre barn.13,18 
BarnHans ble født ca. 1661.3,4
Hans giftet seg med en uregistrert person.5 Han fikk festeseddel på grunnen som Baltser Trondsson døde fra i Molde fra Iver von Ahnen den 16. mars 1701. Årlig grunnleie: 1 daler pluss 8 arbeidsdager. Skjøtet ble tinglyst 5. oktober.6,3
Han hadde Hallvor Olsson i tjeneste i 1701.3

Han bodde på Haugan, Molde, iallfall fra 1705 til 1746. Han bodde i 1724 på en grunn utskilt fra Reknes.7,8,9
Han var kreditor ved skiftet etter Jørn Lambertsson og Maren Sørensdotter den 18. november 1705: 21 skilling.10

Hans trolovet seg med Gjertrud Persdatter den 29. juni 1721 i Molde, i huset til Nils Hanssons enke, Kirsten. Forlovere: Ola Persson Molde og Søren Knutsson på Haugan.11
Han var fadder ved dåpen til Botolv Hanssen på Haugan den 25. august 1721 i Molde kirke.12

Hans giftet seg den 3. september 1721 i Molde kirke med Gjertrud Persdatter.1,13
Han ble kalt Gamle-Hans på Haugan, nevnt fra 1734 til 1746.14,8
Gamle-Hans på Haugan var debitor ved skiftet etter Mikkel Nilssen Finne den 28. juli 1734: 1 ort 12 skilling.15


Hans døde ca. 1750 i Molde.13 Det ble holdt skifte etter ham den 22. oktober 1750. Arvinger: Gjertrud Persdatter, Nils Hanssen, Anne Hansdatter og Gunnhild Hansdatter.13

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 10.
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1149.
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 195.
 4. [S308] Bolsøyboka I: s. 339.
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 6.
 6. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 40 a.
 7. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 248 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/261/
 8. [S633] «Manntall på Molde bys innbyggere, 28. mai 1746».
 9. [S735] Matrikkelen av 1723: fol. 49 b / 50 a.
 10. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 247 b–248 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/261/
 11. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 8.
 12. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 9.
 13. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 23.
 14. [S970] Trondheim skifteprotokoll 1732–35: fol. 413 b.
 15. [S970] Trondheim skifteprotokoll 1732–35: fol. 411 a & 413 a–414 a.
 16. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 37.
 17. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 123.
 18. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 53 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/55/
Sist redigert16. oktober 2021

Per Hansson på Holssetra1,2,3

M, #6880, (1721 - )
Far*Hans Ellingsson på Åk4 (c 1693 - 1775)
Mor*Gjertrud Persdotter Venja4

Familie

Marit Knutsdotter på Holssetra ( - c 1766)
To barn levde i 1767.3 Per ble født i 1721 i Molde, utenom ekteskap.4,5 Per ble døpt den 13. august 1721 i Molde kirke. Faddere: Dortea Olsdatter, Bergitta Olsdotter, Søren Olssen, Ola kusk og Per Olsson.4
Han bodde på Holssetra, Vågøy, i 1747.5,1
Han var verge for Gunnhild Hansdatter i 1750.1

Per giftet seg med Marit Knutsdotter.3,2
Han og Marit var brukere på Holssetra i 1762.2
Han var arving ved skiftet etter Marit Knutsdotter på Holssetra den 20. mai 1767.3

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 23.
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Aukra prestegjeld. Mnr. 640. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041148
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 404 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/430/
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 9.
 5. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
Sist redigert15. oktober 2021

Knut Olssen på Røysan1,2

M, #6881, (ca. 1750 - ca. 1778)
Far*Ola Ivarssen på Røysan3,4 ( - c 1753)
Mor*Beret Knutsdatter på Røysan3 ( - c 1784)

Familie

Guri Larsdatter (c 1753 - )
De hadde ett barn.1 
BarnKnut ble født ca. 1750 i Molde.5,3
Han var myndling av Rasmus Knutssen i 1753.3
Knut Olssen avla sjømilitær ed i 1772. Han fikk sjøpatent 20. august 1776. Knut var da middels av statur, sjøvant og gift.5
Knut giftet seg med Guri Larsdatter.1
Han og Guri bodde på mnr. 4, Reknesrøysan, Molde, fra 1776. De flyttet inn etter Nils Kringstad (s.d.).6
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Lisbet Olsdatter den 10. juli 1778: et grønt, vattert stoffskjørt (1 daler 2 ort 12 skilling).7


Knut døde ca. 1778.5 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 11. april 1781. Kreditorer: Anne Magrete Paust, Peter Fredrik Korn og Bård Larssen. Arvinger: Guri Larsdatter og Ola Knutssen. Boet bestod bare av hus med bod (på grunn tilhørende Reknes), vurdert til 12 daler. Gjeld og omkostninger: 7 daler 1 ort. Arv: 4 daler 3 ort, delt på enka og sønnen.1

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 961. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/195/
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 867. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/147/
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 187.
 4. [S842] Molde sjørulle 1774: nr. 3.
 5. [S841] Molde sjømanntall 1776: nr. 3.
 6. [S1261] Molde branntakst 1767–86: 1776, endringer, mnr. 8.
 7. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 867–868. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/147/
Sist redigert13. juli 2021

Dortea Olsdatter1,2

K, #6882, ( - etter 1722)Hun var fadder ved dåpen til Per Hansson på Holssetra den 13. august 1721 i Molde kirke.2
Hun var fadder ved dåpen til Henrik Larssen Grønnes den 12. september 1722 i Molde kirke.1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 23.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 9.
Sist redigert2. august 2013

Søren Olssen1

M, #6883, ( - etter 1721)Han bodde i Molde i 1721.1
Han var fadder ved dåpen til Per Hansson på Holssetra den 13. august 1721 i Molde kirke.1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 9.
Sist redigert7. mars 2016

Ola Perssen1

M, #6884, ( - etter 1721)

Familie

Åsel Torsdatter ( - e 1722)Han ble kalt Ola kusk, nevnt 1721.2
Han var fadder ved dåpen til Per Hansson på Holssetra den 13. august 1721 i Molde kirke.2

Ola giftet seg den 27. desember 1721 i Molde kirke med Åsel Torsdatter (forlovere: Lars gullsmed og Mattis skomaker).1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 12.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 9.
Sist redigert6. oktober 2016

Bendik Anderssen1

M, #6885, (1721 - 1742)
Far*Anders Tørressen1 (c 1700 - 1775 / 1776)
Mor*Brit JensdatterBendik ble døpt den 9. oktober 1721 i Molde kirke. Faddere: Jørgen skomaker, Peter Larssen, Henrik skomaker, Ola Lønsets hustru og Brit Hansdatter.1
Han ble kalt Bendik Anderssen på Molde i 1740.2 Bendik Anderssen var rulleført som sjøvant i Molde i 1740. Han var måtelig høy og smal av statur og hadde slett, lysebrunt hår.2

Bendik døde i 1742, om høsten.2

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 10.
 2. [S1848] Trondheim distrikt, rulle 1740–43: 1740. Nr. 272. https://www.digitalarkivet.no/ru20100922630162
Sist redigert21. oktober 2021

Jørgen Andersson1,2

M, #6886, (ca. 1656 - )

Familie

Kirsten Pålsdatter ( - e 1728)
De hadde iallfall to barn.1 Jørgen ble født ca. 1656.1
Jørgen giftet seg med Kirsten Pålsdatter.3
Han bodde i Molde i 1701. Han var i 1724 fattig og vanfør, og bodde på en grunn utskilt fra Reknes.1,4 Jørgen Andersson var skomaker i Molde iallfall fra 1708 til 1724.5,4 Han var verge for Peter Larssen og Gjertrud Larsdatter i 1708. Han ble oppnevnt ettersom «ingen fød Værge Befindes».6

Han ble kalt Jørgen skomaker.7,8
Ola Olsson Lønset kjøpte hus med grunn på mnr. 70, Kirkebakken, Molde, den 13. april 1711 av Knut Sveinsson. Knut, som bodde der frem til salget, hadde i sin tid kjøpt dem etter avdøde sorenskriver Fredrik Olsson Messel og hans enkes nye mann, Kristian Tønder. Eiendommen var innhegnet og strakte seg nedentil fra kirkeveien til Jørgen skomakers hus 49½ sjællandsk alen i bredden, oventil mot avdøde Nils Hanssens plass 16 alen, oppad på vestkanten 29½ alen og fra nordhjørnet nedad i bredden 7 alen. Grunnen var utskilt fra Reknes, og årlig kjennelse var 24 skilling. Skjøtet ble tinglyst 16. oktober.9,10,11,4,12
Han bevitnet at Johan Robertsson Tou solgte bygningene på mnr. 77, Hovedgata, Molde, den 4. juli 1718 til Per Olsson.13,14
Han var fadder ved dåpen til Bendik Anderssen den 9. oktober 1721 i Molde kirke.7
Han var død «for aar og dag siden» i 1728.3

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 195.
 2. [S794] Romsdal tingbok 1706–11: fol. 86 b.
 3. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 217 a.
 4. [S735] Matrikkelen av 1723: fol. 49 b / 50 a.
 5. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 43 a.
 6. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 43 a & 46 a.
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 10.
 8. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: s. 48 h.
 9. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 47 b.
 10. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 48 a.
 11. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 48 b.
 12. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 30 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31132/32/
 13. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 81 a.
 14. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 155 b.
Sist redigert22. desember 2014

Peter Larssen1,2

M, #6887, (etter 1701 - ca. 1748)
Far*Lars Larsson3 (c 1672 - 1707 / 1708)
Mor*Anne Petersdotter3 ( - e 1717)

Familie

Anna Ebbesdatter Abo ( - c 1744)
BarnPeter ble født etter 1701.4,5
Han var arving ved skiftet etter Lars Larsson den 2. mai 1708 i Molde: 64 daler 2 ort 8 skilling.6
Peter Larssen var myndling av Jørgen Andersson skomaker i 1708. Han ble oppnevnt ettersom «ingen fød Værge Befindes».7
Han bodde i Molde i 1721. I 1724 bodde han på en grunn utskilt fra Reknes. Han var fremdeles i byen i 1740.8,9,10
Han var fadder ved dåpen til Bendik Anderssen den 9. oktober 1721 i Molde kirke.8
Han var fadder ved dåpen til Brit Jonsdotter på Strande den 18. april 1722 i Molde kirke.11
Han var fadder ved dåpen til Anna Katarina Nilsdatter den 13. april 1724 i Molde kirke.12
Han var fadder ved dåpen til Hans Olssen Bjørstad den 27. april 1725 i Molde kirke.13

Peter trolovet seg den 31. august 1725 i Molde kirke med Anna Ebbesdatter, forrettet av Otto Jakobsson Fris. Forlovere: Jens Audensson og Otto Ørbekk.14
Han var kreditor ved skiftet etter Jakob Mikkelsson i Haugan den 6. september 1740: 1 ort 20 skilling.15
Peter Larssen eide grunnen på mnr. 57, Kirkebakken, Molde.16

Peter døde ca. 1748.1 Det ble utstedt skiftebrev etter ham den 29. april 1748.1,17

     Peter Larssen og Per Larssen kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 207.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 86.
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 43 a.
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 195.
 5. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 43 a & 45 b.
 6. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 43 a–44 a.
 7. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 43 a & 46 a.
 8. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 10.
 9. [S735] Matrikkelen av 1723: fol. 49 b / 50 a.
 10. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 13 b.
 11. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 17.
 12. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 47. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660231
 13. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 61.
 14. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 64.
 15. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 11 b–13 a.
 16. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 413.
 17. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 50 a.
 18. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 206.
 19. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 184.
Sist redigert18. juli 2019

Henrik skomaker1,2

M, #6888, ( - etter 1747)

Familie

BarnHan var fadder ved dåpen til Bendik Anderssen den 9. oktober 1721 i Molde kirke.1
Han var fadder ved dåpen til Per Larssen Berg den 1. mars 1722 i Molde kirke.3
Han var forlover for Ola Trondssen og Marte Olsdatter, som ble trolovet den 17. desember 1724 i Molde kirke.4
hendrik skomag: var debitor ved skiftet etter Lars Andersson i Breivika den 13. juni 1727: 1 daler 12 skilling.5
Ivar Audensson, Henrik skomaker, Trond kiper og Jonas murmester ble stevnet av Mikkel Nilssen til tinget i Fanne tinglag den 11. juli 1730. Ivar skyldte 5 daler 2 ort 16 skilling, Henrik 1–1–12, Trond 1–0–0 og Jonas 0–1–15 til Jens Ågessons dødsbo.6
Han var debitor ved skiftet etter Mikkel Nilssen Finne den 28. juli 1734: 3 daler 3 ort 12 skilling.7
Han var debitor ved skiftet etter Erik Gunnarsson den 29. november 1747: 1 daler 2 ort.8

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 10.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 489 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/507/
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 15. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-9
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 55. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660235
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 448 a–449 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640463
 6. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 87 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400082
 7. [S970] Trondheim skifteprotokoll 1732–35: fol. 411 a & 413 a–414 a.
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 488 a–489 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/506/
Sist redigert13. august 2021

Ola Lønsets hustru1

K, #6889, ( - etter 1721)
5. tippoldemor til meg

Familie

Ola Olsson Lønset (c 1679 - )
BarnHun var fadder ved dåpen til Bendik Anderssen den 9. oktober 1721 i Molde kirke.1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 10.
Sist redigert6. februar 2015

Brit Hansdatter1,2

K, #6890, ( - etter 1722)Hun var fadder ved dåpen til Bendik Anderssen den 9. oktober 1721 i Molde kirke.1

Hun bodde i Molde i 1722.2
Brit trolovet seg den 27. juli 1722 i Veøy kirke med Jon Persson i Bjørnsund. Forlovere: Ola Finnsson og Jon Olssen på Molde.2

     Navnet hennes ble skrevet Beritthe Hansdatter fra 1721 til 1722.1,2

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 10.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 21.
Sist redigert23. juli 2019

Jakob Olssen1

M, #6891, ( - etter 1729)

Familie

Anne Persdatter ( - e 1729)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnJakob trolovet seg den 19. oktober 1721 i Molde med Anne Persdatter. Forlovelsen skjedde etter gudstjenesten, i huset til Lars gullsmed. Forlovere: Bastian Eriksson og Lars gullsmed.2
Jakob giftet seg den 1. november 1721 i Molde kirke med Anne Persdatter.2 Jakob Olssen bodde kanskje på Hans Nilssens grunn (utskilt fra Reknes) i Molde i 1724. Han var i så fall vanfør og sengeliggende.3

Jakob døde etter 1729.4

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 11 & 58.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 11.
 3. [S735] Matrikkelen av 1723: fol. 49 b / 50 a.
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 107.
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 58.
Sist redigert14. mars 2019

Anne Persdatter1

K, #6892, ( - etter 1729)

Familie

Jakob Olssen ( - e 1729)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnne trolovet seg den 19. oktober 1721 i Molde med Jakob Olssen. Forlovelsen skjedde etter gudstjenesten, i huset til Lars gullsmed. Forlovere: Bastian Eriksson og Lars gullsmed.1
Anne giftet seg den 1. november 1721 i Molde kirke med Jakob Olssen.1
Jakob Olssens hustru var fadder ved dåpen til Ludvig Knutssen den 21. august 1729 i Molde kirke.2

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 11.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 107.
Sist redigert14. mars 2019

Lisbet Larsdatter1,2,3

K, #6893, (1721 - )
Far*Lars Nilsson4,2 (1673 - 1731)
Mor*Katrina Botolvsdatter på Molde ( - e 1737)Lisbet ble døpt den 16. november 1721 i Molde kirke. Faddere: Mattis skomaker, Kristian Gulbrandsson, Karen Molde, Rebekka Botolvsdatter og Anna Katrina Sørensdatter.4
Hun var arving ved skiftet etter Lars Nilsson den 12. mai 1732: 3 daler 1 ort 19 skilling.5
Hun var myndling av Hans Persson på Haugan i 1732. Han var fremdeles hennes formynder i januar 1742.5,1
Hun var arving ved skiftet etter Karen Larsdatter den 23. januar 1742: 6 daler 23 skilling.1,6
Hun var arving ved skiftet etter Ingebjørg Nilsdotter i Kjellneset den 30. april 1742: 3 daler 2 ort 21 skilling.7
Hun var myndling av Ola Persson på Mek i april 1742.2
Hun var kreditor ved skiftet etter Ola Persson på Mek den 15. desember 1747: 1 daler (trolig i innestående arv).3


     Navnet hennes ble skrevet Elisabet Larsdatter i 1732.5

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 92 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650110
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 119 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/136/
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 491 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650511
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 11.
 5. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1732, Fanne åtting, 12. mai.
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 93 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650110
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 119 a–120 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/135/
Sist redigert11. oktober 2021

Ole Molde1,2,3,4

M, #6894, (1721 - 22. august 1787)
Far*Erik Olssen Molde3 (1697 - 1776)
Mor*Maren Nilsdatter (c 1698 - 1775)

Familie 1

Margrete Kristiana Preusch ( - c 1752)
Barn

Familie 2

Margareta Vall (1736 - 1812)
BarnOle ble døpt den 7. april 1721 i Molde kirke. Faddere: Jens Ivarsson, Lars gullsmed, Svein skredder, Hermanns hustru og Marit Jonsdotter.3 Ole Molde avla eksamen i teologi på Københavns Universitet, Danmark, den 2. desember 1745. Karakter: non contemnendus. Dimissprekenen ble holdt 22. desember til haud illaudabilis. Han skulle reise tilbake til Norge.4 Han var sogneprest i Måsøy iallfall fra 1751 til 1752.2,1
Ole trolovet seg den 21. april 1751 i Domkirken sogn, Trondheim, med Margrete Kristiana Preusch. De hadde kongelig bevilling av 1. mars.2
Ole giftet seg med Margrete Kristiana Preusch.5
Ole giftet seg med Margareta Vall.5 Ole Molde var sogneprest i Stod i 1787.6

Ole døde den 22. august 1787 på For, Stod.6 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 15. september 1787.6

     Navnet hans ble skrevet Oluf Molde i 1751.2

Kilder/noter

 1. [S731] Vest-Finnmark prosti, skifteprotokoll 1723–81: fol. 22 b.
 2. [S619] Trondheim, Domkirken mini. 1729–69: trolovede 1751.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 6.
 4. [S1539] Norske teologiske kandidater ca. 1690–1754: s. 132. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016090108061#137
 5. [S734] Innherad skifteprotokoll 1782–1808: fol. 43 b.
 6. [S734] Innherad skifteprotokoll 1782–1808: fol. 43 a.
Sist redigert16. juni 2017

Svein skredder1,2

M, #6895Svein skredder og Svein Knutsson kan ha vært samme person.
Han var fadder ved dåpen til Ole Molde den 7. april 1721 i Molde kirke.1
Han var forlover for Aslak Gunnarsson og Karen Johansdotter, som ble trolovet den 6. januar 1723 i Molde kirke.2
Han var fadder ved dåpen til Anne Marta Olsdatter den 20. februar 1723 i Molde kirke.3

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 6.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 29.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 31.
Sist redigert15. oktober 2016

Marit Jonsdotter ved Elva1

K, #6896, ( - ca. 1742)

Familie

Ola Olsson ved Elva (c 1689 - 1740)
De hadde seks barn. 
BarnOle Schomagers Qde var fadder ved dåpen til Ole Molde den 7. april 1721 i Molde kirke.2

Hun og Ola var husfolk i Molde i 1723. Huset lå ved elva, trolig på en grunn utskilt fra Moldegård. De bodde samme sted i 1736, og han skulle svare 2 ort i husmannsskatt.3,4,5
Hun var arving ved skiftet etter Ola Olsson den 4. august 1740.6


Marit døde ca. 1742 i Molde.1,7 Det ble holdt skifteauksjon etter henne den 23. mai 1742. Blant kjøperne var mølleren på Moldegård. Inntekt: 84 daler 3 ort 15 skilling. Gjeld: 60–3–8 1/5. Arv: 24–0–6 4/5, fordelt på de tre barna. Kreditorer: Anne Jonsdotter, Knut Bendiksson, Marta Margareta Must, Hans Holst og Andreas Sæby o.a. Arvinger: Auden Olssen, Anne Marta Olsdatter og Maren Olsdatter.8,7
Boet etter Marit auksjonerte bort hus med grunn i Molde den 23. mai 1742 til Daniel Steffenssen. Takst: 40 daler, salgssum: 69 daler 2 ort 23 skilling.1

     Marit Jonsdotter ved Elva og Anne Jonsdotter på Svortahaugen kan ha vært søsken.9,10

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 125 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/141/
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 6.
 3. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 51 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/53/
 4. [S735] Matrikkelen av 1723: fol. 50 b / 51 a.
 5. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 143 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31136/145/
 6. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 4.8.1740.
 7. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 81 b.
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 125 a–126 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/141/
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 125 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/142/
 10. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 31.
Sist redigert1. juli 2020

Nils Hanssen Cimber1,2,3,4

M, #6897, (ca. 1638 - ca. 1708)

Familie

Kirsten Stensdotter Svanum (o 1650 - c 1744)
De hadde åtte barn.21 
BarnNils ble født ca. 1638.5 Hans hjemsted var i Danmark.6
Nils giftet seg med Kirsten Stensdotter Svanum.7 Nils Hanssen var klokker i Molde i 1686.8,9
Han var debitor ved skiftet etter Malene Eliasdotter på Reknes den 13. april 1686: 2 daler i rest på en naustgrunn.10

Han og Kirsten bodde i Molde i 1699. Han var skolemester der og angav å være en fattig, gammel mann med mange barn. Huset lå vestenfor elva i 1701.6,5
Nils Hanssen Cimber solgte hus som var tilfalt arvingene etter Enevold Jensson og kona i Molde den 24. desember 1700 til Knut Sveinsson. Skjøtet ble tinglyst 19. januar 1701.3
Han bevitnet at Niels Pederssen Assens solgte hus med grunn i Molde den 24. juni 1704 til Ingeborg Jensdotter.11,2,12
Han var kreditor ved skiftet etter Jakob Ravn den 16. desember 1704: 1 daler 1 ort 8 skilling.13


Nils døde ca. 1708 i Molde.14
Ola Olsson Lønset kjøpte hus med grunn på mnr. 70, Kirkebakken, Molde, den 13. april 1711 av Knut Sveinsson. Knut, som bodde der frem til salget, hadde i sin tid kjøpt dem etter avdøde sorenskriver Fredrik Olsson Messel og hans enkes nye mann, Kristian Tønder. Eiendommen var innhegnet og strakte seg nedentil fra kirkeveien til Jørgen skomakers hus 49½ sjællandsk alen i bredden, oventil mot avdøde Nils Hanssens plass 16 alen, oppad på vestkanten 29½ alen og fra nordhjørnet nedad i bredden 7 alen. Grunnen var utskilt fra Reknes, og årlig kjennelse var 24 skilling. Skjøtet ble tinglyst 16. oktober.15,16,17,18,19

Kilder/noter

 1. Kanskje en variant av Zimber eller Zimmer.
 2. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 14 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650016
 3. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 29 b.
 4. [S40] «Avskrift av oppgavene over folkeskatten for Molde Ladested Anno 1681»: s. 8.
 5. [S308] Bolsøyboka I: s. 339.
 6. [S1572] Romsdal fogderegnskap 1699–1700: mappe 1, vedlegg 26, kopp- og ildstedsskatt 1699. Angivelser, nr. 3. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307160172
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 8.
 8. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 38 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620195
 9. [S244] Molde bys historie I: s. 136. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014062305092#139
 10. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 35 b–44 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620192
 11. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 13 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650016
 12. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 30 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31131/32/
 13. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 174 b–176 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630290
 14. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 86 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/94/
 15. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 47 b.
 16. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 48 a.
 17. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 48 b.
 18. [S735] Matrikkelen av 1723: fol. 49 b / 50 a.
 19. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 30 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31132/32/
 20. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 11 a.
 21. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 625 b.
Sist redigert14. oktober 2021

Kirsten Stensdotter Svanum1

K, #6898, (omkr. 1650 - ca. 1744)

Familie

Nils Hanssen Cimber (c 1638 - c 1708)
De hadde åtte barn.9 
BarnKirsten ble født omkr. 1650.2
Kirsten giftet seg med Nils Hanssen Cimber.3
Hun og Nils bodde i Molde i 1699. Han var skolemester der og angav å være en fattig, gammel mann med mange barn. Huset lå vestenfor elva i 1701.4,5
Hun var kreditor ved skiftet etter Knut Olsson den 6. november 1708: 2 daler for testamentet hennes mann skrev og for ringing.6

Hun bodde i Molde i 1721.7 Anders Tørressen og Brit Jensdatter forlovet seg i huset hennes den 14. april 1721.7
Gjertrud Persdatter trolovet seg med Hans Nilsson på Haugan den 29. juni 1721 i Molde, i huset til Nils Hanssons enke, Kirsten.3


Kirsten døde ca. 1744 i Molde.8

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 178 b.
 2. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 15 b.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 8.
 4. [S1572] Romsdal fogderegnskap 1699–1700: mappe 1, vedlegg 26, kopp- og ildstedsskatt 1699. Angivelser, nr. 3. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307160172
 5. [S308] Bolsøyboka I: s. 339.
 6. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 84 a–87 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/91/
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 6.
 8. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 258 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/260/
 9. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 625 b.
 10. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 10 b & 11 a.
Sist redigert1. juli 2020

Nils Hanssen på Haugan1

M, #6899, (1723 - ca. 1782)
Far*Hans Nilsson på Haugan2,3 (c 1661 - c 1750)
Mor*Gjertrud Persdatter2 ( - e 1750)

Familie 1

Anne Jonsdotter på Haugan ( - c 1768)
Ingen barn levde i 1768.1 

Familie 2

Beret Andersdatter på Skotneset (c 1725 - 1802)
De hadde ikke barn.8 Nils ble døpt den 5. juli 1723 i Molde kirke.3 Han var stevningsmann i 1749.4
Han var arving ved skiftet etter Hans Nilsson på Haugan den 22. oktober 1750.2

Nils giftet seg med Anne Jonsdotter i Ås.1
Han bodde på mnr. 62, Haugan, Molde, i 1767. Huset var taksert til 40 og et båtnaust til 10 daler. I 1770 var han flyttet på landet, og Jakob Nilssen (s.d.) hadde kjøpt huset.5,6
Det ble holdt skifte etter Anne Jonsdotter på Haugan den 20. september 1768. Vånings- og uthusene på Haugan ble vurdert til 30 daler. Aktiva: 64 daler. Enkemannen fordret 8 daler 2 ort for begravelsen, men fikk bare 2 daler 1 ort 8 skilling. Passiva: 70–0–16. Boet var altså fallitt, og huset gikk til kreditorer.1
Han var verge for David Jonssen i 1770.7

Nils giftet seg ca. 1770 med Beret Andersdatter.8,9
Annet navn: Nils Hanssen på Skotneset, nevnt 1775.8,10,9
Han og Beret var husfolk på Skotneset, Vågøy, i 1775.8,10,11,9
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Malena Jonsdatter den 28. mars 1775.12


Nils døde ca. 1782 på Skotneset.9 Det ble holdt skifte etter ham den 13. mars 1783. Arvinger: Beret Andersdatter, Gunnhild Hansdatter og Anne Hansdatter. Formue: 26 daler 2 skilling. Gjeld og omkostninger: 23 daler 18 skilling. Arv: 2 daler 3 ort 8 skilling.8

     Navnet hans ble skrevet Niels Hansen Hougene i 1768.1

Ifølge Bygdebok for Fræna (III) hadde Nils Hanssen på Skotneset to barn i sitt første ekteskap, men det er en feiltolkning av skiftet etter ham, hvor hans to søstre var arvinger.9

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 565. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/1/
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 23.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 37.
 4. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 272 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/274/
 5. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 74.
 6. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 141 a, nr. 74.
 7. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 599.
 8. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 53 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/55/
 9. [S1057] Fræna bygdebok III: s. 292.
 10. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 802. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650405
 11. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 798. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650403
 12. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 798–803. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650403
Sist redigert14. oktober 2021

Anne Hansdatter på Haugan1,2

K, #6900, (ca. 1726 - 1807)
Far*Hans Nilsson på Haugan1 (c 1661 - c 1750)
Mor*Gjertrud Persdatter1 ( - e 1750)

Familie

Hun var enke i 1783.3 Anne ble født ca. 1726 i Molde.1,2
Anne giftet seg med en uregistrert person.3,2
Hun var arving ved skiftet etter Hans Nilsson på Haugan den 22. oktober 1750.1
Hun var myndling av Knut Lassesson i 1750.1
Hun var arving ved skiftet etter Nils Hanssen på Skotneset den 13. mars 1783.3

Hun bodde på mnr. 172, Moldegjerdet, Molde, i 1789. Hun hadde etter muntlig angivelse hverken næringsvei eller skattbar formue.4,5
Annet navn: Anne Hansdatter på Moldegjerdet, nevnt 1807.6

Anne døde i 1807 i Molde. Den 9. februar ble det betalt 1 ort for kirkegårdsjorden og 2 ort 16 skilling for ringing med den store klokken.2,6 Hun ble jordfestet den 12. februar 1807.2

     Navnet hennes ble skrevet Anna Hansdatter Houan i 1807.2

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 23.
 2. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 b, 1807, 12. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630233
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 53 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/55/
 4. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, dokumenter, mnr. 176. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/37/
 5. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 20, mnr. 176. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/85/
 6. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1807. Uvisse inntekter, 9. februar.
Sist redigert3. september 2021