Karen Olsdatter Hagen1

K, #6601, (ca. 1814 - )
Far*Ola Olssen1

Familie

Peter Karl Lund (1818 - )
Barn     Karen ble født ca. 1814 i Kristiania.1,2 Hun ble vaksinert mot kopper ifølge attest av 18. februar 1818.3
Karen giftet seg den 28. november 1844 i Molde kirke med Peter Karl Lund.1,2 Karen og Peter Karl bodde på mnr. 75, Kirkebakken, Molde, i 1865 sammen med Lovise Fredrikke Lund. Familien Pilgram bodde i samme hus.2 Hennes navn som gift var Lund, nevnt 1865.2

Kilder/noter

 1. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 424.
 2. [S195] Ft. 1865 (db): Molde, Hovedgaden, 75.
 3. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 425.

Lovise Fredrikke Lund1,2

K, #6602, (1851 - )
Far*Peter Karl Lund2 (1818 - )
Mor*Karen Olsdatter Hagen2 (c 1814 - )     Lovise Fredrikke ble født i 1851 i Molde.1,2 Hun bodde hos Peter Karl Lund og Karen Lund på mnr. 75, Kirkebakken, Molde, i 1865.2 Lovise Fredrikke bodde på mnr. 54, Kirkebakken, Molde, i 1900. Hun drev pensjonat. Huset hadde to etasjer og kvist. Det stod også eldhus og vedbod på tomten.1

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Molde, Matr.no. 54.
 2. [S195] Ft. 1865 (db): Molde, Hovedgaden, 75.

Ola Olssen1

M, #6603

Familie

Barn     Ola bodde i Kristiania ca. 1814.1

Kilder/noter

 1. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 424.

Anders Sørensson på Fuglset1,2

M, #6604, (ca. 1785 - )
Far*Søren Olsson på Fanbostad3 (1742 - 1798)
Mor*Ingeleiv Andersdotter på Fanbostad3 (c 1747 - c 1828)

Familie 1

Sissel Knutsdotter på Fuglset (c 1756 - 1829)

Familie 2

Marit Persdatter på Fuglset (1805 - )     Anders ble født ca. 1785 på Fanbostad, Bolsøy.3,4 Han hadde kopper.1
Han var arving ved skiftet etter Søren Olsson på Fanbostad den 5. juni 1798.3

Annet navn: Anders Sørensson på Fanbostad, nevnt 1818.3,4,5 Anders Sørensson på Fanbostad var furer i 1818. Han kaltes avskjediget sersjant i 1831.4,5,1
Anders giftet seg den 5. november 1818 i Bolsøy kirke med Sissel Knutsdotter på Fuglset (forlovere: Jens Sveinssen Børset o.a.)4,5 Anders var bruker på Fuglset, Bolsøy, i 1831.1
Anders giftet seg den 23. oktober 1831 i Bolsøy kirke med Marit Persdatter på Moldeneset (forlovere: Rasmus Rasmusson Rypdal o.a.)1,2 Anders og Marit var brukere på Fuglset i 1832.2

Kilder/noter

 1. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 382, nr. 8. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911640439
 2. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 177 a, nr. 3. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/180/
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 332 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/352/
 4. [S124] Bolsøy mini. 1817–43: s. 368.
 5. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 367.

Andreas Jakobsøn1,2

M, #6605, (12. juli 1815 - 1. mai 1902)
Far*Jakob Andersson på Aure (1774 - )
Mor*Gjertrud Eriksdotter på Aure (1775 - 1864)     Andreas ble født den 12. juli 1815 på Aure, Vågøy.3,4
Andreas giftet seg med en uregistrert person. Han var enkemann i 1865.1,2 Han var allmueskolelærer i Molde iallfall fra 1856 til 1865.5,6,1 Andreas bodde på mnr. 99, Molde, i 1865. En sønn og ei datter samt ei tjenestejente bodde hos ham.1

Andreas døde den 1. mai 1902.4

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Molde, Veiten, 99.
 2. [S1406] Bergens Stifts Biskoper og Præster II: s. 31. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009100500063#36
 3. [S421] Vågøy mini. 1817–44: s. 488.
 4. [S1057] Fræna bygdebok III: s. 480.
 5. [S691] «Professor Jacob Tanner forteller»: s. 272.
 6. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 89.

Jakob Andersson på Aure1

M, #6606, (1774 - )

Familie

Gjertrud Eriksdotter på Aure (1775 - 1864)
De hadde fem barn.3 
Barn     Annet navn: Jakob Andersson på Nes.2
Jakob ble født i 1774 på Nes, Grytten.2 Jakob var selveier i Hola, Aure, Vågøy, fra 14. april 1804. Han hadde kjøpt bruket året før.2
Jakob giftet seg den 3. juni 1805 med Gjertrud Eriksdotter på Mjelve.2,1

Kilder/noter

 1. [S421] Vågøy mini. 1817–44: s. 482.
 2. [S1057] Fræna bygdebok III: s. 477.
 3. [S1057] Fræna bygdebok III: s. 480.

Gjertrud Eriksdotter på Aure1

K, #6607, (1775 - 15. januar 1864)

Familie

Jakob Andersson på Aure (1774 - )
De hadde fem barn.3 
Barn     Annet navn: Gjertrud Eriksdotter på Mjelve.2
Gjertrud ble født i 1775.2
Gjertrud giftet seg den 3. juni 1805 med Jakob Andersson på Aure.2,1

Gjertrud døde den 15. januar 1864.2

Kilder/noter

 1. [S421] Vågøy mini. 1817–44: s. 482.
 2. [S1057] Fræna bygdebok III: s. 477.
 3. [S1057] Fræna bygdebok III: s. 480.

Joseph Jervell1,2

M, #6608, (3. november 1813 - 18. mai 1885)
Far*Jakob Jervell2 (1782 - 1817)
Mor*Anne Margrete Steffenssen2,3 (1782 - 1856)
5-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

De hadde elleve barn.3 
Joseph Jervell (fra Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt)     Joseph ble født den 3. november 1813 i Molde.3,4 Joseph ble døpt den 30. november 1813 i Molde. Faddere: madam Motzfeldt, madam Johanna Barbara Lahusen, Anne Maria Korn, Johan Gørvell, Jeppe Bang og Erik Lekanger Vingård.2 Joseph Jervell studerte i 1837.5
Han var fadder ved dåpen til Ludvig Arnoldus Leth den 14. januar 1837 i Molde kirke.5
Joseph Jervell var personellkapellan i Bolsøy fra 1842.1
Han døpte Andreas Persson Groven i Kleive kirke, Bolsøy, den 19. oktober 1851.9
Han holdt likpreken over Jakobine Andrea Eg Lossius den 30. juni 1852 i Molde kirke.10
Han jordfestet Kari Olsdotter Hagen den 23. desember 1852.11,12

Joseph giftet seg den 11. november 1855 med en uregistrert person.13,3 Han var sogneprest i Molde fra 1858 til 1860.4 Han var sogneprest i Fræna fra 1860 til 1873.4,13 Joseph bodde på Sørfeta, Feta, Fræna, i 1865. Bruket holdt 1 hest, 6 storfe, 4 får og 4 svin samt en utsæd på 1/16 tønne rug, 1/16 tønne bygg, 1½ tønne havre og 4¾ tønne potet.13 Han var sogneprest i Ålesund fra 1873 til 1885.4

Joseph døde den 18. mai 1885.4,14

Kilder/noter

 1. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 498, nr. 5.
 2. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 29 a.
 3. [S1406] Bergens Stifts Biskoper og Præster II: s. 287. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009100500063#292
 4. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 142.
 5. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 118, nr. 1. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630302
 6. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 749.
 7. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 432.
 8. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 396.
 9. [S701] Kleive mini. 1843–69: s. 50 & 750.
 10. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 768.
 11. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 562, nr. 40. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010281
 12. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 771, 1852, 23. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010388
 13. [S195] Ft. 1865 (db): Frænen, Vaagø, Haukaasfeten, lnr. 151b.
 14. [S1003] Fisk og furu: s. 72.

Andreas Bell Lund1

M, #6609, (ca. 1824 - )
Far*Jakob Jonny Lund1 (1795 - 1868)
Mor*Søgni Gunnarsdotter Hagen1 (1788 - )
4-menning 4 ganger forskjøvet til meg     Andreas ble født ca. 1824 i Molde.1 Han bodde hos Jakob Jonny Lund og Søgni Gunnarsdotter Hagen på mnr. 155, Østre Schultzhagen, Molde, i 1865.1 Andreas Bell Lund var sjauer i 1865.1

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Molde, Østre Schultzhagen, mnr. 155.

Karen Torine Jakobsdatter Bø1,2

K, #6610, (ca. 1766 - )
Far*Jakob Nilssen (c 1737 - )
Mor*Karen Nilsdatter (c 1735 - 1795)

Familie

Jens Jakobssen Lund (c 1765 - )
Barn     Karen Torine ble født ca. 1766.2,3 Hun ble konfirmert den 5. oktober 1783 i Molde kirke.2
Karen Torine giftet seg med Jens Jakobssen Lund.3 Karen Torine og Jens bodde i Trondheim i 1797.1 Karen Torine Jakobsdatter Bø og Jens bodde i Hospitalsveita 2, Trondheim, i 1801 sammen med Johan Lund, Andreas Lund og Karoline Lund. En læredreng bodde også hos dem.3

Kilder/noter

 1. [S897] Trondheim, Domkirken mini. 1770–1819: fol. 117 b, nr. 56.
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 152 a.
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Tronhiem, 3die Rode, Hospitals Weiten, Hus/2.

Johan Lund1

M, #6611, (ca. 1794 - )
Far*Jens Jakobssen Lund1 (c 1765 - )
Mor*Karen Torine Jakobsdatter 1 (c 1766 - )     Johan ble født ca. 1794.1 Han bodde hos Jens Jakobssen Lund og Karen Torine Jakobsdatter i Hospitalsveita 2, Trondheim, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Tronhiem, 3die Rode, Hospitals Weiten, Hus/2.

Andreas Lund1,2

M, #6612, (1797 - 11. mars 1859)
Far*Jens Jakobssen Lund3,2 (c 1765 - )
Mor*Karen Torine Jakobsdatter 3,2 (c 1766 - )     Andreas ble født i 1797 i Trondheim.3 Andreas ble døpt den 21. april 1797 i Domkirken sogn, Trondheim.3 Han bodde hos Jens Jakobssen Lund og Karen Torine Jakobsdatter i Hospitalsveita 2, Trondheim, i 1801.2 Andreas Lund var pottemakermester i 1859.1 Andreas bodde på Hospitalsløkkan, Trondheim, i 1859.1 Han døde av magebetennelse den 11. mars 1859 i Trondheim.1 Han ble gravlagt den 18. mars 1859 i Trondheim.1

Kilder/noter

 1. [S896] Trondheim, Vår Frue mini. 1848–59: s. 370.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Tronhiem, 3die Rode, Hospitals Weiten, Hus/2.
 3. [S897] Trondheim, Domkirken mini. 1770–1819: fol. 117 b, nr. 56.

Karoline Lund1

K, #6613, (ca. 1799 - )
Far*Jens Jakobssen Lund1 (c 1765 - )
Mor*Karen Torine Jakobsdatter 1 (c 1766 - )     Karoline ble født ca. 1799.1 Hun bodde hos Jens Jakobssen Lund og Karen Torine Jakobsdatter i Hospitalsveita 2, Trondheim, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Tronhiem, 3die Rode, Hospitals Weiten, Hus/2.

Jakob Kristian Lund1,2,3

M, #6614, (6. oktober 1826 - )
Far*Jakob Jonny Lund1,2 (1795 - 1868)
Mor*Søgni Gunnarsdotter Hagen1,2 (1788 - )
4-menning 4 ganger forskjøvet til meg

Familie

Barn     Jakob Kristian ble født den 6. oktober 1826 i Molde.1,3 Han ble hjemmedøpt den 7. oktober 1826.1 Jakob Kristian ble døpt den 29. oktober 1826 i Molde kirke.1
Jakob Kristian giftet seg med en uregistrert person. Han var enkemann i 1865.2,3 Jakob Kristian bodde på mnr. 155, Østre Schultzhagen, Molde, i 1865 sammen med Josofine S. Lund og Endre Lie Lund. Det var to øvrige husholdninger der.2 Jakob Kristian Lund var matros i 1865.2 Han var fyrvokter før 1900.3 Han bodde hos Kristian Jonny Lund og Jenny Lund på Solhaug, Hop, Fana, i 1900.3

Kilder/noter

 1. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 52.
 2. [S195] Ft. 1865 (db): Molde, Østre Schultzhagen, mnr. 155.
 3. [S233] Ft. 1900 (db): Fana, Solhaug, gnr. 41, bnr. 28, 29, 30.

Peter Fredrik Korn Gørvell1,2,3,4,5

M, #6615, (30. oktober 1796 - 12. desember 1854)
Far*Johan Gørvell2,3,6 (1772 - 1836)
Mor*Anne Lovise Korn3,6 (1768 - 1843)     Peter Fredrik ble født den 30. oktober 1796 i Molde.4,6 Han ble døpt den 11. november 1796. Faddere: Anne Maria Korn og William Allan o.a.2 Peter Fredrik Korn Gørvell bodde hos Johan Gørvell og Anne Lovise Korn på mnr. 17, utpå Gata, Molde, i 1801.3,7,8 Peter Fredrik Korn Gørvell var kjøpmann i Molde.4,6
Peter Fredrik hadde Mali Olsdatter i tjeneste i 1828.9
Peter Fredrik Korn Gørvell var tollbetjent i Molde i 1839.4

Peter Fredrik døde den 12. desember 1854 i Molde.4,6

Kilder/noter

 1. Han gikk under navneformen P. Gørvell (nevnt 1826).
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 15 a.
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 17.
 4. [S484] «Tollere gjennom 300 år»: Gørvell, Peter Fredrik Koren.
 5. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 52.
 6. [S1443] Slekten Koren I: s. [227]. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032124008#240
 7. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 5 b, Ud paa Gaden, forsikringsnr. 17. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063009
 8. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 6 a, Ud paa Gaden, forsikringsnr. 17. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063009
 9. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 64.

Josef Samuelsson Jervell1,2

M, #6616, (1738 - 20. august 1800)

Familie

Valborg Johansdotter Hoffrén (1747 - 1799)
De hadde iallfall fem barn. 
Barn     Josef ble født i 1738 i Hailuoto, Finland.1
Josef giftet seg i 1770 i Uleåborg, Finland, med Valborg Johansdotter Hoffrén.2,1,3 Josef Samuelsson Jervell var kjøpmann.1

Josef døde den 20. august 1800 i Finland.3

     Navnet hans ble skrevet Joseph Järfvelä i 1770.2

Kilder/noter

 1. [S1003] Fisk og furu: s. 71.
 2. [S1004] Uleåborg kirkebøker (db): Vigda.
 3. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 109.
 4. [S1443] Slekten Koren I: s. [227]. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032124008#240

Johan Andreas Throne1,2,3

M, #6617, (4. august 1776 - 29. august 1816)

Familie

Sara Maria Steffenssen (1781 - 1836)
De hadde fem barn.2      Johan Andreas ble født den 4. august 1776 i Støren.2 Han var korporal i 2. trondhjemske infanteriregiment til 1795.3 Han var fenrik (utenfor nummer) i 2. trondhjemske infanteriregiment fra 16. oktober 1795.3 Han var sekondløytnant i Sunndalske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1800.3
Johan Andreas giftet seg den 15. juni 1802 i Molde med Sara Maria Steffenssen (forlovere: Klaus Lund Steffenssen o.a.) Han hadde militær tillatelse til ekteskap fra februar.4,3
Han var fadder ved dåpen til Hans Mikal Aune den 8. juli 1802 i Molde.5
Johan Andreas Throne var premierløytnant i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1803.3,5 Han var i Romsdalske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, fra 1804.3 Han var i Vestnesiske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, fra 1806.3 Han var i Romsdalske kompani fra 1807. Han var kaptein (uten kapteinstilling, med ansiennitet fra 28. januar) den 8. desember 1808.3 Han var kaptein og sjef i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1811. Etter søknad fikk han avskjed i nåde med justisråds tittel 20. januar 1812.3,6,1
Han var forlover for Anne Margrete Steffenssen og Jakob Jervell, som giftet seg den 3. desember 1811 i Molde.6,7
Johan Andreas og Sara Maria bodde på mnr. 108, Hovedgata, Molde.2 Johan Andreas Throne var kjøpmann.2 Han hadde Jon ansatt som kjøpsvenn i 1815.8,9

Johan Andreas døde brått av slag den 29. august 1816 i Molde.1,2 Han ble gravlagt den 3. september 1816.1

     Navnet hans ble skrevet Johan Andreas von Throne i 1802.4

Kilder/noter

 1. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 39 b.
 2. [S1296] Stamtavle over Slægten Bernhoft: s. 188. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011051604027#216
 3. [S719] Militærbiografier II: s. 505.
 4. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 55 a.
 5. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 12 a.
 6. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 57 a.
 7. [S244] Molde bys historie I: s. 408.
 8. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 99 a.
 9. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 30 a.

Josofine S. Lund1

K, #6618, (ca. 1851 - )
Far*Jakob Kristian Lund1 (1826 - )
5-menning 3 ganger forskjøvet til meg     Josofine S. ble født ca. 1851 i Molde.1 Hun bodde hos Jakob Kristian Lund på mnr. 155, Østre Schultzhagen, Molde, i 1865.1

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Molde, Østre Schultzhagen, mnr. 155.

Endrow Lie Lund1,2

M, #6619, (1863 - )
Far*Jakob Kristian Lund3 (1826 - )
5-menning 3 ganger forskjøvet til meg     Endrow ble født i 1863 i Molde.1,3 Hans fødenavn var Endre Lie Lund.3 Han bodde hos Jakob Kristian Lund på mnr. 155, Østre Schultzhagen, Molde, i 1865.3 Endrow Lie Lund hadde statsborgerskap i USA i 1900.1 Han var ikke medlem av trossamfunn i 1900.1 Han losjerte i Vaskerelven 12, Bergen, i 1900. Han bodde på to rom i 1. etasje.1 Han var handelsbetjent i manufakturbransjen i 1900.1 Han var agent i 1906.2 Endrow bodde i Jonas Reins gate 17, Bergen, i 1906.2

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Bergen, Vaskerelvgade 12.
 2. [S703] Bergen røysteføre 1906: id 1343.
 3. [S195] Ft. 1865 (db): Molde, Østre Schultzhagen, mnr. 155.

Kristian Jonny Lund1,2

M, #6620, (1855 - )
Far*Jakob Kristian Lund3 (1826 - )
5-menning 3 ganger forskjøvet til meg

Familie

Jenny Ellingsen (1864 - )
Barn     Kristian Jonny ble født i 1855 i Molde.2 Han var fosterbarn på mnr. 114, ved Brua, Molde, i 1865.1
Kristian Jonny giftet seg med Jenny Ellingsen.2 Kristian Jonny Lund var disponent for Smørfabrikken Ørnen i Bergen i 1900.2
Kristian og Jenny bodde på Solhaug, Hop, Fana, i 1900 sammen med Alma Lund og Jakob Kristian Lund. Ei tjenestejente (enepike) bodde hos dem.3

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Molde Kjøbstad, Hovedgaden, mnr. 114.
 2. [S233] Ft. 1900 (db): Fana, Solhaug, gnr. 41; bnr. 28, 29, 30.
 3. [S233] Ft. 1900 (db): Fana, Solhaug, gnr. 41, bnr. 28, 29, 30.

Jenny Ellingsen1

K, #6621, (1864 - )

Familie

Kristian Jonny Lund (1855 - )
Barn     Jenny ble født i 1864 i Gildeskål.1
Jenny giftet seg med Kristian Jonny Lund.1
Jenny og Kristian bodde på Solhaug, Hop, Fana, i 1900 sammen med Alma Lund og Jakob Kristian Lund. Ei tjenestejente (enepike) bodde hos dem.2 Hennes navn som gift var Lund, nevnt 1900.1

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Fana, Solhaug, gnr. 41; bnr. 28, 29, 30.
 2. [S233] Ft. 1900 (db): Fana, Solhaug, gnr. 41, bnr. 28, 29, 30.

Alma Lund1

K, #6622, (1892 - )
Far*Kristian Jonny Lund1 (1855 - )
Mor*Jenny Ellingsen1 (1864 - )
6-menning 2 ganger forskjøvet til meg     Alma ble født i 1892 i Bergen.1 Hun bodde hos Kristian Jonny Lund og Jenny Lund på Solhaug, Hop, Fana, i 1900.2

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Fana, Solhaug, gnr. 41; bnr. 28, 29, 30.
 2. [S233] Ft. 1900 (db): Fana, Solhaug, gnr. 41, bnr. 28, 29, 30.

Oluf Undhjem1,2

M, #6623, (25. juni 1856 - 20. august 1856)
Far*Knut Persson Undhjem3,1 (1796 - 1866)
Mor*Oline Olsdotter Prestegard3,4 (1819 - )     Oluf ble født den 25. juni 1856 i Molde og hjemmedøpt av jordmora.5,1

Oluf døde den 20. august 1856 i Molde.6,7 Han ble gravlagt den 26. august 1856 i Molde.8,9

Kilder/noter

 1. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 180 & 272.
 2. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 578 & 92.
 3. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 92.
 4. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 180.
 5. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 92/93 & 578.
 6. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 272 & 180.
 7. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 578 & 93.
 8. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 578.
 9. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 272.

Petter Andreas Petterssen Sanne1,2,3

M, #6624, (2. desember 1827 - )
Far*Petter Pederssen Sanne3,4,2 (1806 - )
Mor*Gunnhild Knutsdotter Vinje4,3
5-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Oline Olsdotter på Øverland (c 1820 - )
Barn     Petter Andreas ble født den 2. desember 1827 (eller 23. november) i Molde, utenom ekteskap.4,3 Han ble hjemmedøpt den 16. desember 1827 (eller samme dag som han ble født).4,3 Petter Andreas ble døpt den 17. februar 1828 i Molde kirke. Faddere: Hans Ingebrigtssen i Myra, Steffen Jakobsson, Steffen Madsen, Marit Reiarsdotter, Malene Matsdatter og Mali Olsdatter.4,3 Petter Andreas Petterssen Sanne ble vaksinert mot kopper ifølge attest av 15. september 1842.5 Han var garversvenn i 1850.2
Petter Andreas giftet seg den 7. november 1850 i Molde kirke med Oline Olsdotter på Øverland (forlovere: Ola Ivarsson på Øverland o.a.)6,2 Petter Andreas Petterssen Sanne var matros i 1865.1 Petter Andreas og Oline bodde på mnr. 25, Myrabakken, Molde, i 1865 sammen med Anna Sophie Sanne, Petra Marie Sanne, Oluf Andreas Sanne, Iver Gunder Sanne, Peder Olaus Sanne og Paul Jørgen Sanne. Det bodde én husholdning til der.1

     Navnet hans ble skrevet Peter Andreas Petersen Sande i 1850.2

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Molde, Myrebakken, mnr. 25.
 2. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 446.
 3. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 64.
 4. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 56.
 5. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 447.
 6. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 399.

Gunnhild Knutsdotter Vinje1,2

K, #6625     Hennes hjemsted var i Stordal.2 Gunnhild Knutsdotter Vinje tjente hos Johan Gørvell på Sunnmøre.2
Gunnhild fikk barn med Petter Pederssen Sanne i 1827 i Molde.2,1

Kilder/noter

 1. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 56.
 2. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 64.

Hans Ingebrigtssen

M, #6626, (ca. 1790 - )
Far*Ingebrigt Gunnarssen i Schultzhagen1 (o 1736 - 1803)
Mor*Kari Olsdatter1 (c 1751 - )     Hans ble født ca. 1790.1 Han bodde hos Ingebrigt Gunnarssen og Kari Olsdatter i Vestre Schultzhagen, Molde, i 1801.1 Hans bodde kanskje i Myra, Molde, i 1828.2,3
En Hans Ingebrigtssen i Myra var fadder ved dåpen til Petter Andreas Petterssen Sanne den 17. februar 1828 i Molde kirke.3,2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 45. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424001999
 2. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 64.
 3. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 56.

Steffen Jakobsson Leirgrovvik1,2

M, #6627, (ca. 1795 - )     Steffen ble født ca. 1795.2 Steffen bodde hos foreldrene i Leirgrovvik, Bolsøy, i 1801.2
Han var fadder ved dåpen til Petter Andreas Petterssen Sanne den 17. februar 1828 i Molde kirke.3,4
Steffen Jakobsson var arbeider i 1829.5 Steffen bodde i Molde i 1829 sammen med Ola Ivarssen Reknes. Ola var losjerende.5
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Ivarssen Reknes den 10. januar 1831: 2 daler.6

Kilder/noter

 1. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 155 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/159/
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Leergrovigen.
 3. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 56.
 4. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 64.
 5. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 155 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/158/
 6. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 155 a–156 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/158/

Steffen Madsen1

M, #6628, (14. april 1810 - )

Familie

Karen Anna Løkke (c 1798 - 1866)     Steffen ble født den 14. april 1810 på Amdam, Ørskog.2,3
Annet navn: Steffen Matsson på Amdam, nevnt 1825.2 Han tjente som dreng hos Johan Gørvell i 1828.4
Han var fadder ved dåpen til Petter Andreas Petterssen Sanne den 17. februar 1828 i Molde kirke.5,4

Steffen giftet seg med Karen Anna Løkke.1 Steffen Madsen var skomakermester i 1865.1 Steffen og Karen Anna bodde på mnr. 113, ved Brua, Molde, i 1865. De hadde én gris.1

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Molde, mnr. 113.
 2. [S714] Ørskog mini. 1816–32: s. 502.
 3. [S774] Ørskog mini. 1810–16: s. 10.
 4. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 64.
 5. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 56.

Marit Reiarsdotter Malmedal1,2

K, #6629, ( - etter 1831)

Familie

Just Perssen Berg (c 1797 - )     Marit giftet seg med Just Perssen Berg.1
Hun var fadder ved dåpen til Karen Johanna Knutsdatter den 14. mai 1826 i Molde kirke.2
Marit og Just bodde i Molde i 1827.1
Hun var fadder ved dåpen til Petter Andreas Petterssen Sanne den 17. februar 1828 i Molde kirke.3,4
Hun var fadder ved dåpen til Knut Andreas Knutssen den 23. oktober 1831 i Molde kirke.5

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 326 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620334
 2. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 49, nr. 7. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620460
 3. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 56.
 4. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 64.
 5. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 96, nr. 9. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630290

Malene Matsdatter1

K, #6630     Annet navn: Malene Jakobsdatter.2
Hun var fadder ved dåpen til Petter Andreas Petterssen Sanne den 17. februar 1828 i Molde kirke.1,2

Kilder/noter

 1. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 56.
 2. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 64.

Mali Olsdatter1,2

K, #6631, ( - etter 1828)     Mali Olsdatter tjente hos Peter Fredrik Korn Gørvell i 1828.2
Hun var fadder ved dåpen til Petter Andreas Petterssen Sanne den 17. februar 1828 i Molde kirke.1,2

Kilder/noter

 1. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 56.
 2. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 64.

Kristina Margrete Worm Møller1,2

K, #6632, (16. januar 1771 - 2. september 1801)
Far*Peter Nikolai Møller1 (1721 - 1796)
Mor*Maren Nagel1 (1735 - 1796)

Familie

Mattias Joakim Goldt (1759 - 1808)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Kristina Margrete ble født den 16. januar 1771 i Molde.1,3 Kristina Margrete ble døpt den 2. februar 1771.4
Kristina Margrete giftet seg med Mattias Joakim Goldt.2,3

     Hun ble kalt fru Kristina Margrete Goldt.5,6
Hun var fadder ved dåpen til William Main Sivertssen den 14. august 1795 i Molde kirke.7
Hun var fadder ved dåpen til Peter Kristian Lund den 22. september 1797 i Molde kirke.8
Kristina Margrete og Mattias Joakim bodde på Nøisomhed, Berg, Bolsøy, i 1801. To barn, hennes kusine og fire tjenestefolk bodde hos dem.2
De hadde Berte Marta Viberg og Aslak Jøstensson o.a. i tjeneste i 1801.2


Kristina Margrete døde den 2. september 1801 på Nøisomhed. Den 7. september ble det betalt 3 ort til Molde kirke for leie av det beste likkledet.4,9 Hun ble gravlagt den 11. september 1801 på Nøisomhed, på familiegravstedet.5,3

Kilder/noter

 1. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 102.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Berg.
 3. [S801] «Moldegårds historie»: s. 18.
 4. [S1299] Leilighetsdikt: s. 101, nr. 85. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011062705025#110
 5. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 50 a.
 6. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: s. 3 b.
 7. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 3 b.
 8. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 23 b.
 9. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 87 b.

Mattias Joakim Goldt1,2,3

M, #6633, (juni 1759 - 27. oktober 1808)

Familie

Kristina Margrete Worm Møller (1771 - 1801)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn
Mattias Joakim Goldts signatur og segl fra formuesskatten 1789 (skannet av Riksarkivet)     Mattias Joakim ble født i juni 1759.4 Han tok den akademiske graden dr.med. før 1789.5,2,3 Han var landfysikus i Romsdal i 1789. Han hadde etter skriftlig angivelse ingen skattbar formue, men skulle svare 18 daler 48 skilling i embetsskatt (5 pst.)6,3 Han var kirurg på Reknes hospital, Molde, i 1789.5 Mattias Joakim bodde på mnr. 10, utpå Gata, Molde, i 1789.5
Mattias Joakim giftet seg med Kristina Margrete Worm Møller.3,7 Mattias Joakim Goldt eide på Sørnesje, Veøy, til 1796 (odelsgård).8 Han kjøpte på Bergsgjerdet, Berg, Bolsøy, den 8. februar 1796. Han makeskiftet Sørnesje mot to umatrikulerte plasser kalt Myra på Berg.8
Han var forlover for Lovise Augusta Baade og Jens Worm Møller, som giftet seg den 16. november 1797 i Borgund, Sunnmøre.2,9,10
Han hadde Olava Persdatter i tjeneste i 1798.11
Han var forlover for Aslak Jøstensson på Grovan og Anne Bjørnardsdotter på Årø, som giftet seg den 9. november 1800 i Bolsøy kirke.12,13,3,14
Mattias Joakim Goldt var pensjonert i 1801.3 Mattias Joakim og Kristina Margrete bodde på Nøisomhed, Berg, Bolsøy, i 1801. To barn, hennes kusine og fire tjenestefolk bodde hos dem.3
De hadde Berte Marta Viberg og Aslak Jøstensson o.a. i tjeneste i 1801.3


Mattias Joakim døde den 27. oktober 1808. Han var da stum og lam.4

Kilder/noter

 1. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, angivelser, nr. 5. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/97/
 2. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 55 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15997&idx_id=15997&uid=ny&idx_side=-58
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Berg.
 4. [S1299] Leilighetsdikt: s. 101, nr. 85. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011062705025#110
 5. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, generalekstrakt, mnr. 12. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/61/
 6. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 3, mnr. 12. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/68/
 7. [S801] «Moldegårds historie»: s. 18.
 8. [S925] Romsdal pantebok 1791–1806: fol. 131 b.
 9. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 151. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002547
 10. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 102.
 11. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 4 b.
 12. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 134 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630178
 13. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 29 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630125
 14. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Aarøe Indre. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424000261
 15. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 49 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630230

Amund Matsson på Øvre1,2

M, #6634

Familie

Ingebjørg Barosdotter på Øvre ( - c 1779)
Barn     Amund giftet seg med Ingebjørg Barosdotter på Øvre.1 Amund og Ingebjørg bodde på Øvre, Ytterøy, iallfall fra 1738 til 1746.1,2

Kilder/noter

 1. [S696] Ytterøy mini. 1718–55: fol. 60 a.
 2. [S696] Ytterøy mini. 1718–55: fol. 82 a.

Ingebjørg Barosdotter på Øvre1,2

K, #6635, ( - ca. 1779)

Familie

Amund Matsson på Øvre
Barn     Ingebjørg giftet seg med Amund Matsson på Øvre.1 Ingebjørg og Amund bodde på Øvre, Ytterøy, iallfall fra 1738 til 1746.1,2
Ingebjørg giftet seg med en uregistrert person.3,4

Ingebjørg døde ca. 1779 på Øvre.3,4

     Navnet hennes ble skrevet Ingebor Barosdaatter i 1738.1

Kilder/noter

 1. [S696] Ytterøy mini. 1718–55: fol. 60 a.
 2. [S696] Ytterøy mini. 1718–55: fol. 82 a.
 3. [S1308] Tronhjems Adresse-Contoirs Efterretninger: nr. 41/8.10.1779. E-side 3, «Proclamata». https://www.nb.no/items/f0b5c92c95ba1e653e307cb7560e3a62?page=2
 4. [S1308] Tronhjems Adresse-Contoirs Efterretninger: nr. 41/8.10.1779. E-side 4. https://www.nb.no/items/f0b5c92c95ba1e653e307cb7560e3a62?page=3

Peder Leth Øvre1,2,3,4

M, #6636, (1746 - 6. januar 1802)
Far*Amund Matsson på Øvre5
Mor*Ingebjørg Barosdotter på Øvre5 ( - c 1779)

Familie

Mette Susanna Jalles (c 1759 - )
De kan ha hatt fler barn. 
Barn
Peder Leth Øvres signatur og segl fra formuesskatten 1789 (skannet av Riksarkivet)     Peder ble født i 1746 på Øvre, Ytterøy. Peder ble døpt den 23. mars 1746 i Ytterøy kirke.5
Han var kreditor ved skiftet etter Malene Audensdotter Viderø den 2. oktober 1777: 2 daler 1 ort i auksjonspenger.6
Peder Leth Øvre var byfogd i Molde fra 1787 til 1802. Han var også sorenskriver i Romsdal i samme periode. Peder hadde etter skriftlig angivelse ingen skattbar formue i 1789, men skulle svare 17 daler i embetsskatt (5 pst.) og var med på å underskrive skatteprotokollen.7,4,8,1,3
Peder giftet seg i 1787 i Molde kirke med Mette Susanna Jalles. Det ble betalt 1 daler til kirken for bryllupet.1,4
Han var fadder ved dåpen til Anne Kirstina Nagel Møllerup den 11. juli 1788 i Grytten.9
Anders Larsson Berg skulle kjøpe gjestgiveriet i Eidsvåg, Nesset, av Peder Leth Øvre for 420 daler, men klarte ikke å betale da han skulle overta i april 1789.10 Peder og Mette Susanna bodde på mnr. 12, utpå Gata, Molde, i 1789 sammen med David Ulrik Sommer.8
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Ola Andersson i Schultzhagen den 22. oktober 1790 på Eiskrem, Aukra.11
Han var fadder ved dåpen til William Main Sivertssen den 14. august 1795 i Molde kirke.12
Han hadde trolig Ola Ellevssen og Guri Gabrielsdotter i tjeneste i 1796 (Ole Elløwsen hos Øwre og Guru Gabrielsd: hos Øwre).13
Han hadde Marit Hansdatter i tjeneste i 1799.14
Peder og Mette Susanna bodde på mnr. 12 i 1801 sammen med Peder Jalles Øvre, Ingeborg Antonette Øvre, Peder Grindberg og Peter Henrik Øvre.1
Peder og Mette Susanna hadde Karen Smit Eide, Per Persson Devoll, Lars Larssen, Beret Olsdatter og Kirsten Ottarsdotter i tjeneste i 1801. Karen var stuepike. Per var skriverdreng. Lars tjente også hos dem året før.1,15


Peder døde den 6. januar 1802 i Molde.7 Han ble gravlagt den 12. januar 1802.3

     Navnet hans ble skrevet Peter Leth Øwre i 1802 (post mortem).3

Kilder/noter

 1. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Rechnes Røysen, mnr. 12. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/28/
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 848. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650428
 3. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 50 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630231
 4. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 72 b.
 5. [S696] Ytterøy mini. 1718–55: fol. 82 a.
 6. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 850–862. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650429
 7. [S318] Molde og Romsdalen: en reisehåndbog: s. 270, nr. 3. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014090108092#285
 8. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 3, mnr. 14. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/68/
 9. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 249. https://www.digitalarkivet.no/kb20050708010125
 10. [S104] Nesset II: s. 355.
 11. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 50 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/66/
 12. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 3 b.
 13. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 7 a.
 14. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 5 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-7
 15. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 7 b.
 16. [S801] «Moldegårds historie»: s. 21.

Mette Susanna Jalles1

K, #6637, (ca. 1759 - )
Far*Peder Jalles2 (1720 - 1795)
Mor*Ulrikka Antonette Eg2 (c 1722 - 1764)

Familie

Peder Leth Øvre (1746 - 1802)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Mette Susanna ble født ca. 1759 i Molde.1
Mette Susanna giftet seg i 1787 i Molde kirke med Peder Leth Øvre. Det ble betalt 1 daler til kirken for bryllupet.1,3 Mette Susanna og Peder bodde på mnr. 12, utpå Gata, Molde, i 1789 sammen med David Ulrik Sommer.4 Mette Susanna og Peder bodde på mnr. 12 i 1801 sammen med Peder Jalles Øvre, Ingeborg Antonette Øvre, Peder Grindberg og Peter Henrik Øvre.1
Peder og Mette Susanna hadde Karen Smit Eide, Per Persson Devoll, Lars Larssen, Beret Olsdatter og Kirsten Ottarsdotter i tjeneste i 1801. Karen var stuepike. Per var skriverdreng. Lars tjente også hos dem året før.1,5

Kilder/noter

 1. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Rechnes Røysen, mnr. 12. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/28/
 2. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 80.
 3. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 72 b.
 4. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 3, mnr. 14. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/68/
 5. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 7 b.
 6. [S801] «Moldegårds historie»: s. 21.

Ivar Hansson Kringstad1,2,3

M, #6638, (ca. 1751 - )
Far*Hans Nilsson på Kringstad4,5 ( - 1762)
Mor*Ingebjørg Nilsdotter på Kringstad4 (1722 - 1793)

Familie

Karen Larsdatter (c 1752 - 1801)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Ivar ble født ca. 1751 på Kringstad, Bolsøy.4,6
Han var arving ved skiftet etter Hans Nilsson på Kringstad den 22. juni 1763.7
Han var myndling av Ola Nilsson på Røbekk i 1763.4
Ivar Hansson Kringstad ble konfirmert den 6. oktober 1771 i Kleive kirke, Bolsøy.2
Ivar giftet seg i 1781 i Molde kirke med Karen Larsdatter. I januar ble det betalt 2 ort for ringing med begge klokkene til bryllupet.8,6,9 Ivar Hansson Kringstad var daglønner i 1789.3 Ivar og Karen var husfolk på mnr. 141, Olsmedbakken, Molde, i 1789. Han skulle etter muntlig angivelse svare 24 skilling i formuesskatt (½ pst.)10 Ivar Hansson Kringstad var vurderingsmann i Molde iallfall fra 1799 til 1802.11,12,13,1
Han var fadder ved dåpen til Elen Andrina Talberg den 20. oktober 1799 i Molde kirke.14
Ivar Hansson Kringstad var bytjener iallfall fra 1800 til 1801.15,6
Han var forlover for Søren Jensson og Mette Olsdotter, som giftet seg den 11. mai 1800 i Molde kirke.16,17,18
Ivar og Karen bodde på mnr. 141 i 1801 sammen med Anne Ivarsdatter.6

     Navnet hans ble skrevet Iver Hansen Kringstad i 1802.1

Kilder/noter

 1. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 315 b.
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 148 a.
 3. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, generalekstrakt, mnr. 143. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/63/
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 121 a.
 5. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 771. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/104/
 6. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 141. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002499
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 121 a/b.
 8. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 73 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/74/
 9. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 65 b.
 10. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 16, mnr. 143. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/81/
 11. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 272 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/277/
 12. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 298 a.
 13. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 306 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/17/
 14. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 6 b.
 15. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 283 a.
 16. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 54 a, 1800, nr. 5. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-49
 17. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 148. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002532
 18. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 86 b.

Karen Larsdatter1,2

K, #6639, (ca. 1752 - 1801)
Far*Lars Hansson Sandvik1 (c 1712 - 1788)
Mor*Elen Larsdatter ( - 1763)

Familie

Ivar Hansson Kringstad (c 1751 - )
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Karen ble født ca. 1752.2,3
Karen giftet seg i 1781 i Molde kirke med Ivar Hansson. I januar ble det betalt 2 ort for ringing med begge klokkene til bryllupet.1,2,4 Karen og Ivar var husfolk på mnr. 141, Olsmedbakken, Molde, i 1789. Han skulle etter muntlig angivelse svare 24 skilling i formuesskatt (½ pst.)5 Karen og Ivar bodde på mnr. 141 i 1801 sammen med Anne Ivarsdatter.2
Hun ble kalt Karen Larsdatter Kringstad, nevnt 1801 (post mortem).3

Karen døde i 1801 i Molde. Den 29. september ble det betalt 1 daler 1 ort for kirkegårdsjorden.3,6 Hun ble jordfestet den 1. oktober 1801.3

Kilder/noter

 1. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 73 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/74/
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 141. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002499
 3. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 50 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630230
 4. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 65 b.
 5. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 16, mnr. 143. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/81/
 6. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 87 b.

Beret Knutsdatter1,2

K, #6640, (ca. 1736 - 1814)

Familie

Nils Larsson i Krubba (c 1733 - 1798)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Beret ble født ca. 1736.3,2
Beret giftet seg med Nils Larssen.4 Beret og Nils var husfolk på mnr. 133, Krubba, Molde, i 1789. Etter hans død solgte hun huset til svigersønnen.5,4 Beret Knutsdatter solgte hus på mnr. 133 den 30. desember 1798 til Per Jakobssen Lund. Kjøpesum: 40 daler. Hun skulle få bo gratis hos dem resten av livet. Salget ble tinglyst 6. september 1802. Grunnen tilhørte Hans Thiis Møller (s.d.).4 Beret Knutsdatter var jordmor i 1801.3,2 Hun losjerte hos svigersønnen Per Jakobssen Lund på mnr. 133 i 1801.3
Hun var kreditor ved skiftet etter Beret Katrina Nilsdatter den 31. august 1802: Hun hadde 3 daler til gode.6


Beret døde i 1814 i Molde.2 Hun ble jordfestet den 20. desember 1814.2

Kilder/noter

 1. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 316 a.
 2. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 39 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-42
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 133. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002462
 4. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 523. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22663&uid=ny&idx_side=-264
 5. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 16, mnr. 135. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/81/
 6. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 315 b–316 a.

Knut Evart Lønset1,2

M, #6641, (1768 - 1. juni 1842)
Far*Anders Andersson på Lønset3,1 (1734 - 1816)
Mor*Johanna Kristoffersdotter Gjerding3,1 (1731 - 1814)
4-menning 5 ganger forskjøvet til meg     Knut Evart ble født i 1768 på Lønset, Bolsøy.1 Han ble døpt den 12. oktober 1768 i Bolsøy kirke. Faddere: Lars Larsson på Ellingsgarden o.a.4,2
Annet navn: Knut Andersson Lønset, nevnt 1784.5,3 Knut Andersson Lønset ble konfirmert den 3. oktober 1784 i Kleive kirke, Bolsøy.5 Han var kopist i Rentekammeret.6 Han var tollskriver i Molde.6
Han var fadder ved dåpen til Jakob Jonny Lund den 2. oktober 1795 i Molde kirke.7
Han var fadder ved dåpen til Karen Andrea Gjerding den 13. september 1797.8
Knut Evart Lønset var undertoll- og konsumpsjonsbetjent fra 7. april 1798 til 1806.6,9 Han bodde hos August Friedrich von Brockdorff og Justine Konradine Røepstorff på mnr. 11, utpå Gata, Molde, i 1801.9 Knut Evart Lønset var undertollbetjent i Ålesund i 1806.6 Han var undertollbetjent i Drøbak fra 5. desember 1806 til 1816.6
Knut Evart giftet seg med en uregistrert person.3 Han var overtollbetjent i Drøbak fra 1816 til 1842.6,10
Han var arving ved skiftet etter Anders Andersson og Johanna Kristoffersdotter på Lønset den 15. oktober 1817: 1 ort 22 skilling.11


Knut Evart døde den 1. juni 1842 i Drøbak.10,6 Han ble gravlagt den 7. juni 1842.10

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 44 a.
 2. [S697] Drøbak mini. 1816–42: fol. 132 b.
 3. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 217 b.
 4. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 44 a & 166 b.
 5. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 153 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-116
 6. [S484] «Tollere gjennom 300 år»: Lønseth, Knud Edvard.
 7. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 4 b.
 8. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 23 a.
 9. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Rechnes Røysen, No 11.
 10. [S697] Drøbak mini. 1816–42: s. 133 v.
 11. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 217 b–218 a.

Maria Dorotea Kenfonet1

K, #6642, (ca. 1769 - )     Maria Dorotea ble født ca. 1769.2
Maria Kanfin var fadder ved dåpen til Jakob Jonny Lund den 2. oktober 1795 i Molde kirke.3
Hun var fadder ved dåpen til Sara Johanna Jørgenssen den 25. januar 1798 i Molde kirke.1
Maria Dorothea Kephen var stuepike hos Johan Gørvell og Anne Lovise Korn på mnr. 17, utpå Gata, Molde, i 1801.2

     Navnet hennes ble skrevet Maria Dorothea Kephen i 1801.2

Kilder/noter

 1. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 1 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-3
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 17.
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 4 b.

Mikal Olsson Aune1,2,3,4

M, #6643, (1759 - 1813)
Far*Ola Mikalsson Aune5 (1730 - 1801)
Mor*Kari Ivarsdotter (c 1725 - 1795)

Familie

Maren Moldberg Hansdotter Gjerding (c 1756 - 1814)
Fem barn levde i 1815.9 
Barn
Mikal Olsson Aunes signatur og segl fra formuesskatten 1789 (skannet av Riksarkivet)     Mikal ble født i 1759 i Svorkmo, Orkdal.5,6 Mikal ble døpt den 25. mars 1759 i Svorkmo kirke, Orkdal. Faddere: Beret, Kjerstin Arnsdotter, Jakob Hansson, Jon Mikalsson på Aune og Ellend Amundsson.5 Mikal Olsson Aune ble konfirmert den 2. oktober 1774 i Bolsøy kirke.7
Mikal giftet seg i 1784 i Molde med Maren Moldberg Hansdotter Gjerding. I oktober ble det betalt 1 daler til kirken for bryllupet og ringing med klokkene.8,9,4 Mikal Olsson Aune var medlem nr. 20 av Molde likbærerlaug.2 Han var smed i 1789. Han skulle etter selvangivelse svare 15 skilling i formuesskatt (½ pst.) og 1 daler 24 skilling i næringsskatt (5 pst.) Mikal hadde borgerskap som smedmester i 1804 og var smed til sin død.10,6,11 Mikal og Maren bodde på mnr. 38, Myra, Molde, i 1789. De var fremdeles i byen i 1796.10,8 Mikal og Maren bodde på mnr. 27, Vågen, Kristiansund, i februar 1801 sammen med Ola Mikalssen Aune, Kristian Meldal Aune og Karen Malene Aune.12 Mikal Olsson Aune hadde Johanne Maria som fosterbarn i 1801.12
Han bevitnet testamentet til Anne Maria Pedersdatter Lobus den 24. juni 1801 i Molde.13
Mikal bodde på mnr. 137, Molde, i 1807.14
Han var verge for Margrete Steffensdatter i 1807.3
Han var verge for Sofia Margrete Gjerding fra 1808.15
Han var fadder ved dåpen til Ingvar Korsan den 20. juli 1809 i Molde.16

Han ble kalt Mikal smed.17

Mikal døde i 1813 i Molde.11 Han ble jordfestet den 15. mai 1813.11 Det ble holdt skifte etter ham og Maren den 15. desember 1815 i Molde.9

     Navnet hans ble skrevet Mikkel Olsen Eunne i 1784.4

     Han signerte som Michal Olsen Øvne i mai 1789.1

     Navnet hans ble skrevet Michael Olsen Øvne i juni 1789.18

     Navnet hans ble skrevet Michel Ovnet i 1794.19

     Navnet hans ble skrevet Michel Øvnet i 1796.8

Kilder/noter

 1. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, angivelser, nr. 38. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/163/
 2. [S337] Molde likbærerlaug hovedbok.
 3. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 384 a.
 4. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 68 b.
 5. [S1049] Svorkmo mini. 1756–94: s. 43.
 6. [S941] Molde sjørulle 1804: [s. 3].
 7. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 149 a.
 8. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 10 b.
 9. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 529 a.
 10. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 6, mnr. 39. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/71/
 11. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 39 a.
 12. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Qværnæs, Christiansund, Waagen, No 27.
 13. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 316 b.
 14. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 27 b, Olsmed Bakken, forsikringsnr. 129. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063031
 15. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 377 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/87/
 16. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 23 a.
 17. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 39 b.
 18. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, generalekstrakt, mnr. 39. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/62/
 19. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 531 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/534/
 20. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 12 a.

Maren Moldberg Hansdotter Gjerding1,2,3

K, #6644, (ca. 1756 - 1814)
Far*Hans Didrik Gjerding1 (1724 - )
Mor*Elen Margrete Brüning

Familie

Mikal Olsson Aune (1759 - 1813)
Fem barn levde i 1815.2 
Barn     Maren ble født ca. 1756.4,1 Hun var oppkalt etter Maren Hansdotter Moldberg. Maren Moldberg Hansdotter Gjerding ble konfirmert den 8. november 1772 i Borgund, Sunnmøre.1
Maren giftet seg i 1784 i Molde med Mikal Olsson Aune. I oktober ble det betalt 1 daler til kirken for bryllupet og ringing med klokkene.5,2,6 Maren og Mikal bodde på mnr. 38, Myra, Molde, i 1789. De var fremdeles i byen i 1796.7,5
Hun ble kalt Maren Møller, nevnt 1801 (kanskje en feiloppfatning av Moldberg).8 Maren og Mikal bodde på mnr. 27, Vågen, Kristiansund, i februar 1801 sammen med Ola Mikalssen Aune, Kristian Meldal Aune og Karen Malene Aune.8 Maren Møller hadde Johanne Maria som fosterbarn i 1801.8 Maren og Mikal bodde i Molde i juni 1801.9

Maren døde i 1814 i Molde.4 Hun ble jordfestet den 24. november 1814.4 Det ble holdt skifte etter henne og Mikal den 15. desember 1815 i Molde.2

Kilder/noter

 1. [S781] Borgund mini. 1762–1800 (A04): fol. 438 b.
 2. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 529 a.
 3. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 12 a.
 4. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 39 b.
 5. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 10 b.
 6. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 68 b.
 7. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 6, mnr. 39. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/71/
 8. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Qværnæs, Christiansund, Waagen, No 27.
 9. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 317 a.

Ola Mikalssen Aune1,2,3

M, #6645, (ca. 1787 - 7. mars 1861)
Far*Mikal Olsson Aune2,4 (1759 - 1813)
Mor*Maren Moldberg Hansdotter Gjerding2,4 (c 1756 - 1814)

Familie

Anne Marie Berg
Barn     Ola ble født ca. 1787 i Molde.3,4 Han bodde hos Mikal Olsson Aune og Maren Møller på mnr. 27, Vågen, Kristiansund, i februar 1801.4 Ola Mikalssen Aune og Karen Malene Aune ble konfirmert den 27. juni 1802 i Bolsøy kirke.5 Ola Mikalssen Aune var smedmester i 1810. Han var fremdeles smed i 1833.6,7
Ola trolovet seg i 1810 med Anne Marie Berg. Forlovere: Nils Einarssen Blix og Ola Einarssen.6
Ola giftet seg den 18. oktober 1810 i Molde med Anne Marie Berg.6 Ola Mikalssen Aune var skiftevitne i 1822.8
Han var verge for Gjertrud Helene Jonsdatter fra 1822.8
Ola bodde i Molde i 1833.7
Han var arving ved skiftet etter Elen Kornelia Ose den 30. august 1833.9
Han var forlover for Mikal Fredrik Meldahl, som giftet seg den 1. februar 1846.10


Ola døde den 7. mars 1861 i Bolsøy, antakelig på Moldegjerdet.11,1 Han ble gravlagt den 14. mars 1861 og jordfestet 7. april.11,1

     Navnet hans ble skrevet Ole Mechelsen Øvne i 1804.3

     Navnet hans ble skrevet Ole Michelsen Øvnet i 1815.2

Kilder/noter

 1. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 578.
 2. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 529 a.
 3. [S941] Molde sjørulle 1804: [s. 3].
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Qværnæs, Christiansund, Waagen, No 27.
 5. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 12 a.
 6. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 56 b.
 7. [S1365] Søre Sunnmøre skifteprotokoll 1831–35: fol. 391 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24583/104/
 8. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 335 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611022
 9. [S1365] Søre Sunnmøre skifteprotokoll 1831–35: fol. 393 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24583/105/
 10. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 428 & 429.
 11. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 622.
 12. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 428.

Kristian Meldal Aune1,2,3

M, #6646, (1796 - )
Far*Mikal Olsson Aune4,5 (1759 - 1813)
Mor*Maren Moldberg Hansdotter Gjerding4,5 (c 1756 - 1814)

Familie

Ane Bolette Strøm (c 1798 - )     Kristian ble født i 1796 i Molde.4,6 Han ble døpt den 1. juni 1796. Faddere: Sara Vilhelmine Paust, Ola Torvik og Johan Gørvell o.a.4 Kristian Meldal Aune bodde hos Mikal Olsson Aune og Maren Møller på mnr. 27, Vågen, Kristiansund, i februar 1801.7 Kristian Meldal Aune arbeidet i Kristiansund i 1815.5,3 Han var handelsbetjent på Odden, Brattvær, i 1820.1,2 Han giftet seg den 15. juni 1820 på Nordmøre med Ane Bolette Strøm. Forlovere: Andreas Strøm og Edvard Strøm. De ble viet hjemme i huset etter bevilling av 27. mai.1,2
Han var arving ved skiftet etter Elen Kornelia Ose den 30. august 1833.8


     Navnet hans ble skrevet Christian Mechelsen Øvne i 1804 og Christ: Ouvne i 1815.6,9

Kilder/noter

 1. [S855] Kristiansund klok. 1819–32: s. 371.
 2. [S854] Kristiansund mini. 1819–32: s. 367.
 3. [S1365] Søre Sunnmøre skifteprotokoll 1831–35: fol. 391 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24583/104/
 4. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 10 b.
 5. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 529 a.
 6. [S941] Molde sjørulle 1804: [s. 3].
 7. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Qværnæs, Christiansund, Waagen, No 27.
 8. [S1365] Søre Sunnmøre skifteprotokoll 1831–35: fol. 393 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24583/105/
 9. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 272 a.

Karen Malene Aune1,2,3,4

K, #6647, (ca. 1788 - 15. mars 1829)
Far*Mikal Olsson Aune5,1 (1759 - 1813)
Mor*Maren Moldberg Hansdotter Gjerding5,1 (c 1756 - 1814)

Familie

Henning Bastian Width (c 1777 - 1831)
Ti barn levde i 1833.8 
Barn     Karen Malene ble født ca. 1788 i Molde.6,1 Hun bodde hos Mikal Olsson Aune og Maren Møller på mnr. 27, Vågen, Kristiansund, i februar 1801.1 Karen Malene Aune og Ola Mikalssen Aune ble konfirmert den 27. juni 1802 i Bolsøy kirke.6
Karen Malene giftet seg i 1810 med Henning Bastian Width.7,5,2 Karen Malene og Henning Bastian bodde i Kristiansund i 1814.2 Karen Malene og Henning Bastian bodde i Molde i 1816.4,7
Hun ble kalt Karen Malene Width, nevnt 1825.8,9

Karen Malene døde den 15. mars 1829 i Molde.3

     Navnet hennes ble skrevet Karen Malena Øvnet i 1815.5

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Qværnæs, Christiansund, Waagen, No 27.
 2. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 161 v. https://media.digitalarkivet.no/kb20050706031219
 3. [S1367] Slekten Sommerschild – Sommerschield: s. 300. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014051408297#305
 4. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 31 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630219
 5. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 529 a.
 6. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 12 a.
 7. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 142. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036#155
 8. [S1365] Søre Sunnmøre skifteprotokoll 1831–35: fol. 391 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24583/104/
 9. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 44, nr. 10. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620458

Johanne Maria1

K, #6648, (ca. 1798 - )     Johanne Maria ble født ca. 1798.1 Hun var fosterbarn hos Mikal Olsson Aune og Maren Møller på mnr. 27, Vågen, Kristiansund, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Qværnæs, Christiansund, Waagen, No 27.

Marit Jespersdatter1,2

K, #6649, ( - ca. 1752)

Familie 1

Sjurd Olsson Sotåen (c 1693 - c 1740)
Tre barn levde i 1740.1 
Barn

Familie 2

Jens Olssen Finn ( - c 1751)
Barn     Marit giftet seg den 26. desember 1731 i Molde kirke med Sjurd Olsson.3,1
Hun var arving ved skiftet etter Sjurd vraker den 5. august 1740: 8 daler 2 ort 3 skilling, utlagt i en andel av huset.4,5
Hun var myndling av Daniel Steffenssen fra 1740.1

Marit giftet seg med Jens Olssen Finn.6
Hun var arving ved skiftet etter Jens Olssen los den 11. oktober 1751: 1 daler 1 ort 1 skilling, halve boet.7


Marit døde ca. 1752 i Molde.2 Det ble holdt skifte etter henne den 19. mai 1753 i Molde. Boet ble vurdert til 59 daler 3 ort 2 skilling.8 Det ble holdt skifteauksjon etter henne den 21. mai 1753. Inntekt: 78 daler 3 ort 18 skilling. Barna fra første ekteskap hadde 8 daler 2 ort 1 skilling i utestående farsarv. Totalgjeld: 42 daler 17 skilling. Sønnene arvet 10 daler 2 ort 2/7 skilling hver og døtrene 5–1–1/7. Kreditorer: Jakob Ottosson Fris. Arvinger: Ola Sjurdssen, Jesper Sjurdssen, Ola Jenssen og Ingeborg Sjurdsdatter.9

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 1 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/17/
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 185.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 124.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 1 b–2 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/17/
 5. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 62.
 6. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 60 & 185.
 7. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 62 & 63.
 8. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 185 & 186.
 9. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 186 & 187.

Karen Kirstine Jensdatter Finn1,2

K, #6650, (1733 - )
Far*Jens Olssen Finn1,3 ( - c 1751)
Mor*Gunnhilde Olsdotter4 ( - c 1743)
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til meg     Karen Kirstine ble døpt den 25. oktober 1733 i Molde kirke av Lars Barhaug. Faddere: Karen Nilsdotter, Maren Lisbet Sørensdatter, Karen Olsdatter, Johann tysk og Ola Olssen.1
Hun var myndling av Ola Olssen under Berget i 1751.5
Hun var arving ved skiftet etter Jens Olssen los den 11. oktober 1751: 17 2/7 skilling samt et krav på 4 skilling i morsarv.6
Karen Kirstine kjøpte ved skifteauksjonen etter Malena Jonsdatter den 28. mars 1775.7
Det ble holdt skifte etter Lisbet Olsdatter i 1778. Lisbet hadde vært budeie hos generalauditør Korn (s.d.), og han fordret for utlegg til begravelsen: 2 daler levert til Karen Kirstine (trolig Karen Kirstine Jensdatter Finn) for å betale kirkegårdsjorden, ringing med klokkene o.a., 2 daler til snekkeren for kisten, 1 daler 1 ort 8 skilling levert Karen for mindre utgifter og 0–2–16 for at hun skulle betale kirkevergen, 1 daler til prost Meier for følge og jordfestelse, 0–2–16 til klokker Strøm som klokker og bedemann, 0–1–8 til ringeren, og 2 ort til Karen for oppvartning i den avdødes sykdom og umak med begravelsen (til sammen 8–2–0). Gjeld og omkostninger: 13–1–10. Arv: 0–2–14, som ble tillagt sønnens oppfostring.8

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 139.
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 64.
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 60, 63 & 64.
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 62.
 5. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 60.
 6. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 62 & 63.
 7. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 798–803. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650403
 8. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 867–868. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/147/

Maren Margrete Jensdatter Finn1,2

K, #6651, (1736 - )
Far*Jens Olssen Finn2,3 ( - c 1751)
Mor*Gunnhilde Olsdotter1 ( - c 1743)
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til meg     Maren Margrete ble født i 1736 i Molde.2 Maren Margrete ble døpt den 10. september 1736 i Molde kirke. Faddere: Anne Henriksdatter, Nils Hamnas hustru, Kari Knutsdatter, Lars glassmaker og Jens smed.2
Hun var myndling av Ola Olssen under Berget i 1751.4
Hun var arving ved skiftet etter Jens Olssen los den 11. oktober 1751: 17 2/7 skilling samt et krav på 4 skilling i morsarv.5

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 62.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 164.
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 60 & 63.
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 60.
 5. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 62 & 63.

Anne Jensdatter Finn1

K, #6652, (1739 - )
Far*Jens Olssen Finn2,3 ( - c 1751)
Mor*Gunnhilde Olsdotter4 ( - c 1743)
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til meg     Anne ble døpt den 12. juni 1739 i Molde kirke. Faddere: husmenn fra stedet.3
Hun var myndling av Ola Olssen under Berget i 1751.5
Hun var arving ved skiftet etter Jens Olssen los den 11. oktober 1751: 17 2/7 skilling samt et krav på 20 skilling i morsarv.6

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 60, 62 & 64.
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 60 & 63.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 198.
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 62.
 5. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 60.
 6. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 62 & 63.

Ola Jenssen Finn1

M, #6653, (ca. 1744 - )
Far*Jens Olssen Finn2 ( - c 1751)
Mor*Marit Jespersdatter3 ( - c 1752)     Ola ble født ca. 1744.1
Han var arving ved skiftet etter Jens Olssen los den 11. oktober 1751: 1 ort 10 4/7 skilling.4
Han var myndling av Kornelius Larssen Lindal fra 1751.5
Han var arving ved skiftet etter Marit Jespersdatter den 21. mai 1753: 10 daler 2 ort 2/7 skilling.6
Han var myndling av Anders Olsen (kanskje Anders Olssen) i 1753.3

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 60 & 185.
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 60, 63 & 185.
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 185.
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 62 & 63.
 5. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 60.
 6. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 186 & 187.

Gunnhilde Jensdatter Finn1

K, #6654, (ca. 1747 - før 1753)
Far*Jens Olssen Finn2 ( - c 1751)
Mor*Marit Jespersdatter ( - c 1752)     Gunnhilde ble født ca. 1747.1
Hun var arving ved skiftet etter Jens Olssen los den 11. oktober 1751: 17 2/7 skilling.3
Hun var myndling av Kornelius Larssen Lindal fra 1751.1


Gunnhilde døde før 1753.4

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 60.
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 60 & 64.
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 62 & 63.
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 185 & 187.

Ola Absalonsson på Berget1,2

M, #6655, (ca. 1699 - 1765)
Far*Absalon Persson på Øvreset3,4 (c 1672 - e 1744)
Mor*Helge Jonsdotter på Øvreset3 ( - c 1743)

Familie 1

Elen Knutsdatter ( - 1735)
Tre barn levde i 1735.10 
Barn

Familie 2

Malena Persdatter
De hadde ikke barn. 

Familie 3

Lisbet Børresdatter ( - e 1765)
Barn     Annet navn: Ola Absalonsson på Øvreset.4,3
Ola ble født ca. 1699.4 Han bodde hos Absalon Persson og Helge Jonsdotter på Øvreset, Breim, i 1701.4 Ola bodde i Molde i 1725. Han var husmann på Berget i 1729.5,1
Han var fadder ved dåpen til Lars Perssen den 29. mars 1725 i Molde kirke.5
Ola Absalonsson kjøpte på Gjertrud Vinters grunn, Molde, den 29. desember 1726.6 Han var smed i 1727. Han mottok betaling fra Molde kirke etter sedler av 1742, trolig for utført arbeid.7,8
Ola trolovet seg den 12. oktober 1727 i Molde kirke med Elen Knutsdatter. Forlovere: Jens Eriksson Gran og Jakob Mortensson Schultz.7
Ola giftet seg den 3. november 1727 med Elen Knutsdatter.9,10
Han var arving ved skiftet etter Elen Knutsdatter den 25. juli 1735: 12 daler 1 ort 15 skilling.10

Ola trolovet seg den 3. juni 1736 i Molde kirke med Malena Persdatter.11
Ola giftet seg den 2. desember 1736 i Molde kirke med Malena Persdatter, viet av Lars Lekanger.12
Han var verge for Dordi Knutsdotter i Vikan i 1738.13

Han ble kalt Ola smed, nevnt fra 1740 til 1755.14,15,16
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Ivarsson på Eide den 7. september 1740: 2 ort 12 skilling.17,18
Han var kreditor ved skiftet etter Per Knutsson Malo og Beret Persdatter den 4. juli 1742 i Molde: 18 skilling.19,15
Ola bodde i Molde i 1744 sammen med Arne Absalonsson.3
Ola giftet seg med Lisbet Børresdatter.20 Ola og Lisbet var husfolk i Rødven, Veøy, i 1745.21 Ola og Lisbet var selveiere på Teigen, Ytre Sandnes, Veøy, fra 1745 til 1749. De hadde 2 pund 6 merker med bygsel over 1 våg 1 pund 6 merker.22,23
Annet navn: Ola Absalonsson på Sandnes, nevnt fra 1746 til 1748.24,22 Ola Absalonsson solgte 2 pund 6 merker på Teigen i 1749 til Hans Olsson i Vik.22 Ola Absalonsson var vurderingsmann i Molde iallfall fra 1750 til 1753, 1755–57, 1759, 1761–64 og 1768.25,26,27,28,16,29,30,31,32,33,34,35,36
Ola smed hadde Kristi Knutsdotter i tjeneste fra 1752.37
Ola Absalonsson solgte på Gjertrud Vinters grunn til Anders Eriksson Berg.6
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Sigrid Sørensdotter den 21. mars 1764: serk (23 skilling).38


Ola døde i 1765 i Molde.35,39,20 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 11. april 1765 i Molde.20 Det ble holdt skifteauksjon etter ham den 23. mai 1765 i Molde. Blant kjøperne var Ola Finnssen, Lars Larssen Lindal, Sverke Arntssen Hartun, Ola Mikalsson Aune, Anders Tørrissen, Nils Åmundssen, Andreas Larssen Lindberg og Lisbet Børresdatter.40 Boet etter Ola auksjonerte bort et stuehus med smie og bod (uten grunn) på fhv. mnr. 93, Hauan, Molde, den 23. mai 1765 til Ola Mikalsson Aune. Kjøpesum: 22 daler.41 Skiftet etter ham ble sluttet den 23. juli 1766. Kreditorer: Peder Jalles o.a. Arv: 10 daler 16 skilling. Enka fikk 5 daler 8 skilling og hver datter 1 daler 1 ort 2 skilling.41

     Navnet hans ble skrevet Ole Absalonsøn i 1751.26,2

Kilder/noter

 1. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 29 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31135/22/
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 60.
 3. [S949] Nordfjord skifteprotokoll 1744–47: fol. 45 b.
 4. [S950] Sunnfjord, Nordfjord, Svanøy mt. 1701: s. 325.
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 59.
 6. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 317.
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 87.
 8. [S937] Molde kirke, regnskap 1742–45: utgift.
 9. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 88.
 10. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1735, Fanne Otting, 25. juli.
 11. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 162.
 12. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 166.
 13. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1738, Vaagøe Otting, 6. juni.
 14. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 18 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/33/
 15. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 199 a.
 16. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 193. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/99/
 17. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 17 b–19 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/33/
 18. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1740, 7. september.
 19. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 198 b.
 20. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 506.
 21. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 264.
 22. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 86.
 23. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 282 & 303.
 24. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 284 & 304.
 25. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 21. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/12/
 26. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 30.
 27. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 145. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/74/
 28. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 188.
 29. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 204. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/105/
 30. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 209.
 31. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 387. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/196/
 32. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 360. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/183/
 33. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 353. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/179/
 34. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 516.
 35. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 420. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/213/
 36. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 593. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/15/
 37. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 358. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-182
 38. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 410–411. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650208
 39. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, av- og tilgang juli–desember. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/101/
 40. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 506 & 507.
 41. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 507.
 42. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 96.
 43. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 138.
 44. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 184.
 45. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 282.
 46. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 303.

Lisbet Børresdatter1

K, #6656, ( - etter 1765)

Familie

Ola Absalonsson på Berget (c 1699 - 1765)
Barn     Lisbet giftet seg med Ola Absalonsson.1 Lisbet og Ola var husfolk i Rødven, Veøy, i 1745.2
Etter barnefødsler ble hun innledet i Rødven stavkyrkje, Veøy, den 7. mars 1745 og 9. juni 1748.3,4
Lisbet og Ola var selveiere på Teigen, Ytre Sandnes, Veøy, fra 1745 til 1749. De hadde 2 pund 6 merker med bygsel over 1 våg 1 pund 6 merker.5,6
Hun kjøpte ved skifteauksjonen etter Ola Absalonsson den 23. mai 1765 i Molde: 1 gryte (1 daler 1 ort) og 1 kar (16 skilling).7

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 506.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 264.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 265. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660341
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 304.
 5. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 86.
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 282 & 303.
 7. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 506 & 507.
 8. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 282.

Sjurd Olsson Sotåen1,2,3

M, #6657, (ca. 1693 - ca. 1740)
Far*Ola i Sotåa2 (c 1651 - )

Familie

Marit Jespersdatter ( - c 1752)
Tre barn levde i 1740.5 
Barn     Sjurd ble født ca. 1693.2 Han bodde hos Ola i Sotåa, Bolsøy, i 1701.2 Sjurd bodde i Molde i 1725.
Han var fadder ved dåpen til Kristen Olssen den 15. april 1725 i Molde kirke.4

Sjurd giftet seg den 26. desember 1731 i Molde kirke med Marit Jespersdatter.3,5
Han ble kalt Sjurd vraker, nevnt fra 1733 til 1740.6,7,5
Ivar Audensson stevnet Tore Persson på Frisvoll til tings på Nesset prestegard den 24. januar 1739. Tore skulle ha kalt ham en fant, men de innstevnede vitnene sa de ikke hadde hørt dette, og Tore sa han ikke erindret å ha sagt det. Saken ble utsatt til neste ting, da Ivar ville føre nye vitner, blant andre Sjurd vraker.7
Han var fadder ved dåpen til Anne Persdatter den 17. februar 1739 i Molde kirke.8


Sjurd døde ca. 1740 i Molde.9,5 Det ble holdt skifte etter ham den 5. august 1740. Arvinger: Marit Jespersdatter, Ola Sjurdssen, Jesper Sjurdssen og Ingeborg Sjurdsdatter. Huset med kakkelovn ble vurdert til 22 daler. Formue: 26 daler 1 ort 4 skilling. Gjeld og omkostninger: 9–0–22. Arv: 17–0–6.10,11

Kilder/noter

 1. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 50 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/51/
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 190, Sodaaen. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/107/
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 124.
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 60.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 1 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/17/
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 139.
 7. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 246 a.
 8. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 194. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-99
 9. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 8 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31137/10/
 10. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 1 b–2 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/17/
 11. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 62.
 12. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 165. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660290
 13. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 193. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660304

Ola Sjurdssen i Grova1,2

M, #6658, (1733 - 1791)
Far*Sjurd Olsson Sotåen3,4,5 (c 1693 - c 1740)
Mor*Marit Jespersdatter6,4 ( - c 1752)

Familie

Inger Olsdatter i Grova (c 1732 - 1799)
Tre barn levde i 1800.17 
Barn     Ola ble født i 1733 i Molde.3,1 Ola ble døpt den 20. desember 1733. Faddere: Karen Molde, Sofie Hatlen, Ola skomaker, Hans skredder og Knut Strande.3
Han var arving ved skiftet etter Sjurd vraker den 5. august 1740: 3 daler 1 ort 15 3/5 skilling, utlagt i en andel av huset.7,5
Han var myndling av Steffen Olsson på Vågseter fra 1740.4
Han var kreditor ved skiftet etter Jens Olssen los den 11. oktober 1751: 3 daler 1 ort 15 skilling i farsarv, som stefaren hadde oppbevart.8
Han var arving ved skiftet etter Marit Jespersdatter den 21. mai 1753: 10 daler 2 ort 2/7 skilling.9
Han var myndling av Hans Lund i 1753.6
Ola Sjurdssen fikk bygselseddel på grunnen på mnr. 36, Grova, Molde, fra Ola Larssen Lindal den 20. juli 1761. Tomten strakte seg fra bekken i vest 20 alen (12,55 meter) og i bredden nedved bekken 10 alen (ca. 6,28 meter). For dette skulle bygsleren (som bodde i huset der) svare en årlig leie på 5 ort samt holde et plankegjerde på 6 alen (ca. 3,77 meter). Seddelen ble tinglyst den 3. juni 1765.10
Ola giftet seg med Inger Olsdatter.11 Ola og Inger bodde på mnr. 36 i 1762 sammen med Ola Davidssen Farkvam. Huset var taksert til 30 daler i 1767. Ola og Inger var husfolk der i 1789.11,12,13 Ola Sjurdssen i Grova var utskrevet matros i Molde til 11. januar 1781. Han var da uttjent og havnet i ekstrarullen, hvor han er beskrevet som undersatt av statur.1 Han var daglønner i 1789. Han skulle etter muntlig angivelse svare 16 skilling i formuesskatt (½ pst.)13

Ola døde i 1791 i Molde. Det ble betalt 1 daler 1 ort til kirken for begravelsen.1,2

     Navnet hans ble skrevet Ole Siursen fra 1753 til 1789.6,14,15

     Navnet hans ble skrevet Ole Sivertsen i 1773.16

     Navnet hans ble skrevet Ole Sjurssen Grova i 1790.1

Kilder/noter

 1. [S1058] Molde ekstrarulle 1790–1803: nr. 6.
 2. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 76 b.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 139.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 1 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/17/
 5. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 62.
 6. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 185.
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 1 b–2 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/17/
 8. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 62 & 63.
 9. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 186 & 187.
 10. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 13 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/14/
 11. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/14/
 12. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 41.
 13. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 6, mnr. 37. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/71/
 14. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1776.
 15. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, generalekstrakt, mnr. 37. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/61/
 16. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1773.
 17. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 282 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/288/

Jesper Sjurdssen1,2,3

M, #6659, (1736 - etter 1770)
Far*Sjurd Olsson Sotåen4,3,1 (c 1693 - c 1740)
Mor*Marit Jespersdatter5,3 ( - c 1752)     Jesper ble født i 1736 i Molde.4 Jesper ble døpt den 7. oktober 1736 i Molde kirke av Lars Barhaug. Faddere: Gunnhilde Olsdotter, Kari Knutsdatter, Johan fellbereder og Jens Hansson, og trolig Nils Piersson.4
Han var arving ved skiftet etter Sjurd vraker den 5. august 1740: 3 daler 1 ort 15 3/5 skilling, utlagt i en andel av huset.6,1
Han var myndling av Ola Olsson på Gujorda fra 1740.3
Han var kreditor ved skiftet etter Jens Olssen los den 11. oktober 1751: 3 daler 1 ort 15 skilling i farsarv, som stefaren hadde oppbevart.7
Han var arving ved skiftet etter Marit Jespersdatter den 21. mai 1753: 10 daler 2 ort 2/7 skilling.8
Han var myndling av Svein Verner i 1753.5
Bastian Erikssen, Sivert Olsson, Per Eriksson, Lars Persson, Jesper Sjurdssen og Anne Margrete Larsdatter tjente hos John Ord på mnr. 17, utpå Gata, Molde, i 1764.2

Jesper døde etter 1770.9

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 62.
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa Gaden. https://media.digitalarkivet.no/rk10041112212086
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 1 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/17/
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 165. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660290
 5. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 185.
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 1 b–2 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/17/
 7. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 62 & 63.
 8. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 186 & 187.
 9. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 120 a, saksnr. 4. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/123/

Ingeborg Sjurdsdatter1,2,3

K, #6660, (1738 - )
Far*Sjurd Olsson Sotåen3,2,4 (c 1693 - c 1740)
Mor*Marit Jespersdatter5,2 ( - c 1752)     Ingeborg ble født i 1738 i Molde.3 Ingeborg ble døpt den 1. januar 1739 i Molde kirke av Lars Lekanger. Faddere: Ingeborg Karstensdotter, Elen Sveinsdatter, Anne Bentsdotter, Per Perssen og Knut Persson.3
Hun var arving ved skiftet etter Sjurd vraker den 5. august 1740: 1 daler 2 ort 19 4/5 skilling, utlagt i en andel av huset.6,4
Hun var myndling av Steffen Olsson på Vågseter fra 1740.2
Hun var kreditor ved skiftet etter Jens Olssen los den 11. oktober 1751: 1 daler 2 ort 19 skilling i farsarv, som stefaren hadde oppbevart.7
Hun var arving ved skiftet etter Marit Jespersdatter den 21. mai 1753: 5 daler 1 ort 1/7 skilling.8
Hun var myndling av Lasse Lassesson i 1753.5

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 186.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 1 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/17/
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 193. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660304
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 62.
 5. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 185.
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 1 b–2 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/17/
 7. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 62 & 63.
 8. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 186 & 187.

Hans Lund1,2

M, #6661, ( - ca. 1766)

Familie

Susanne Kåsbøl ( - c 1779)
Fire barn levde i 1779.6      
Han var verge for Ola Sjurdssen i 1753.1

Hans giftet seg med Susanne Kåsbøl.2 Hans Lund lånte 100 daler av Rebekka Kring den 2. april 1755 mot pant i hus i Bud.3 Hans Lund var kjøpmann.2
Han var kreditor ved skiftet etter Anne Persdotter på Hammarvollnes den 12. januar 1756: 2 ort 16 skilling.4


Hans døde ca. 1766.5,2 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 20. mai 1769 i Molde.2

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 185.
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 577.
 3. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 76.
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 423 b–424 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/424/
 5. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 104.
 6. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 955.

Svein Verner1,2,3

M, #6662, ( - før 1800)

Familie

Trine Hansdatter (1722 - 1800)
Barn     Svein Verner kjøpte hus med grunn i Molde den 30. juli 1751 av Hans Hansson.2
Han var verge for Jesper Sjurdssen i 1753.4
Svein Verner var parykkmaker i 1755.1,5 Svein Verner og Jakob Berg ble stevnet til tinget i Eresfjord tinglag den 9. juni 1755.5
Svein giftet seg med Trine Hansdatter.6 Han lå på fiske og tilkjøpte seg en del råfisk i 1758 i Borgund, Sunnmøre.7
Han ble kalt Svein parykkmaker, nevnt 1759.8
Svein Verner hadde Knut Larsson Misfjord i tjeneste fra 1763. Knut flyttet inn til byen den sommeren og tjente fremdeles hos Verner året etter.9,6
Svein og Trine bodde på mnr. 104, Hovedgata, Molde, i 1764 sammen med Erik Aure. Ved ekstraskatten da ble Svein regnet for også å kunne betale for noen av byens fattige. I 1767 var huset taksert til 150 og en sjøbrygge til 20 daler.6,10 Svein Verner solgte hus med grunn på mnr. 104 den 25. mai 1769 til Ola Larsson Eide. Verner skulle fortsatt bo der mot 8 daler i årlig leie. Et naust i elva (på bygslet grunn) hørte også til salget. Kjøpesum: 290 daler. Dokumentene ble tinglyst 5. juni.11,12 Svein Verner kjøpte hus med grunn på mnr. 104 den 12. desember 1775 av Lars Olsson på Eide, Lars Eriksson på Landre, Anders Ingebrigtsson på Hammarvoll og Knut Justsson i Vik. Verner bodde fremdeles der. Et naust i elva (på bygslet grunn) hørte også til salget, som ble gjort fra dødsboet til Ola Larsson Eide. Kjøpesum: 160 daler. Skjøtet ble tinglyst 8. januar 1776.13
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Maria Frimann Omsen den 2. februar 1784: gammelt svart silketørkle (2 ort 19 skilling).14
Svein Verner Rasmussen var oppkalt etter ham.


Svein døde før 1800.15

     Navnet hans ble skrevet Svend Werner fra 1753 til 1784.4,6,3

     Navnet hans ble skrevet Svend Warner i 1758.7

     Svein Erikssen Verner og Svein Verner kan ha vært i slekt.

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 73. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22663&uid=ny&idx_side=-39
 2. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 19.
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 993. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/211/
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 185.
 5. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 378. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410194
 6. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/89/
 7. [S1664] Sunnmøre tingbok 1757–60: fol. 122 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420350126
 8. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 37 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620575
 9. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1763, av- og tilgang juli. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/50/
 10. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): mnr. 119.
 11. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 199. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610102
 12. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 200. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610103
 13. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 267. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610136
 14. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 992–995. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/211/
 15. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 49 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630230

Susanne Kåsbøl1

K, #6663, ( - ca. 1779)
Far*Åge Persson2 (c 1686 - 1762)
Mor*Anne Nilsdotter Cimber2 ( - 1774)

Familie

Hans Lund ( - c 1766)
Fire barn levde i 1779.4      Susanne giftet seg med Hans Lund.1 Susanne bodde på mnr. 90, Hovedgata, Molde, i 1767. Våningshuset var taksert til 450 daler, stuen 40, sjøbryggen 150, fjøset 30 og borgstuen til 30 daler.3
Hun ble kalt madam Susanne Lund, nevnt 1779 (post mortem).4

Susanne døde ca. 1779 i Molde.4 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 16. august 1779 i Molde.4

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 577.
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 728.
 3. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 104.
 4. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 955.

Lasse Lassesson Monsås1,2,3

M, #6664, (1726 - 1761)
Far*Lasse Børresson på Monsås4 (c 1686 - 1727)
Mor*Ingeleiv Ellingsdotter på Monsås4 (c 1693 - 1746)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Brit Olsdotter (1730 - )
Fire barn levde i 1761.6 
Barn     Lasse ble født i 1726 på Monsås, Grytten.4
Lasse trolovet seg den 26. juni 1746 i Eid kirke, Romsdal, med Brit Olsdotter i Torvika. Forlovere: Anders Olssen Monsås og Ola Trondsson på Ora.1
Lasse giftet seg den 27. juni 1746 i Eid kirke med Brit Olsdotter i Torvika.5,6,7 Lasse Lassesson Monsås kjøpte 1 pund 10½ mark på bnr. 4, Indre Siem, Eid, Romsdal, i 1747 av Ivar Olsson i Torvika.8
Annet navn: Lasse Lassesson i Torvika, nevnt 1748.9 Lasse og Brit bodde i Torvika, Grytten, i 1748.9 Lasse Lassesson kjøpte 1 våg 2 pund 2 merker på Ner-Monsås, Monsås, Grytten, i 1752 av Anders Olssen. Anders hadde igjen 1 pund 16 merker etter salget.4
Han var verge for Ingeborg Sjurdsdatter i 1753.10
Lasse Lassesson Monsås solgte 11 merker på bnr. 4 i 1754 til Ola Trondsson på Ora.8 Lasse Lassesson Monsås var lensmann i 1755.4 Han solgte en del på Ner-Monsås i 1756.4 Han solgte 19½ mark på bnr. 4 ca. 1757 til Erik Trondsson på Hammarvoll.8 Lasse og Brit bodde i Molde fra ca. 1757.7,4

Lasse døde i 1761 i Molde, som borger.11,6,12 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 7. august 1761 i Molde. Arvinger: Brit Olsdotter, Anders Lassesson, Ingerlava Lassesdotter, Brit Lassesdotter og Maren Lassesdotter. Bygningene med grunn ble vurdert til 500 daler. Den avdøde eide også husene og grunnen Jørgen Rennie (s.d.) tidligere bebodde (senere mnr. 79, vurdert til 600 daler).13 Det ble holdt skifteregistrering etter Lasse den 8. september 1761 i Romsdal. En sjøbod på gjestgiverstedet Veblungsnes ble vurdert til 50 daler. Han eide også bygninger på markedsplassen Devoll. Samlet formue: 1 821 daler 1 ort 22 skilling. Boet hadde også 56–2–20 i utestående gjeld til gode. Debitorer: Steffen Jonassen på Moldegjerdet og Karen Knutsdatter Landsberg o.a.14 Boet etter Lasse auksjonerte bort bygninger med grunn på mnr. 79, Hovedgata, Molde, den 7. juli 1763 til Bastian Fris. Kjøpesum: 700 daler.15

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 135. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16027&idx_id=16027&uid=ny&idx_side=-70
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 367. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/186/
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 223. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610405
 4. [S392] Bygdebok for Eid: s. 257.
 5. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 136. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16027&idx_id=16027&uid=ny&idx_side=-71
 6. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 360. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/183/
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 128 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/148/
 8. [S392] Bygdebok for Eid: s. 171.
 9. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 152. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610369
 10. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 185.
 11. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 371. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/188/
 12. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 381. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/193/
 13. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 360–363. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/183/
 14. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 363–364. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/184/
 15. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 366. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/186/

Anders Jonsson på Marka1,2,3,4

M, #6665, (ca. 1716 - 1800)

Familie

Anne Olsdotter på Marka (1732 - c 1787)
Fire barn levde i 1787.10 
Barn     Anders ble født ca. 1716.4
Han ble også kalt Anders Olssen, nevnt fra 1762 til 1767.5,6,7
Anders Olsen var verge for Ola Jenssen i 1753.8
Anders Jonsson på Marka var soldat.9
Anders giftet seg med Anne Olsdotter.10,5 Anders og Anne bodde på mnr. 161, Moldemarka, Molde, i 1762. Huset var taksert til 40 daler i 1767. Han var husmann der i 1789.5,6,9,7,10,11
Han ble også kalt Anders Knutsson på Marka, nevnt 1787.10
Det ble holdt skifte etter Anne Olsdotter på Marka den 16. oktober 1787. Kreditorer: Peter Nikolai Møller, Jøsten Sjurdsson Øverland og Johannes Tim Bamberg. Huset (uten grunn) ble vurdert til 24 daler. Formue: 44 daler 1 ort. Gjelden var like stor, så det ble ingen arv.12
Anders Jonsson var daglønner i 1789. Han hadde etter muntlig angivelse ingen skattbar formue.11,13 Han solgte hus på mnr. 161 den 23. august 1796 til Lasse Kristoffersson Reistad. Anders skulle resten av livet ha fritt losji der samt brensel til matlaging og fyring i kakkelovnen. Skjøtet ble tinglyst 5. september.14,15

Anders døde i 1800 i Molde. I april ble det betalt 1 ort for kirkegårdsjorden (en forholdsvis lav pris).4,3 Han ble jordfestet den 28. april 1800.4 Det ble holdt skifteauksjon etter ham den 4. juli 1801. Blant kjøperne var Henrik Bentsson, Bente Sofia Tomasdatter, Kari Persdotter på Hauan, Anne Amundsdatter, Mari Andersdatter på Hauan, Anders Sjurdsson Sekkenes, Alv Tjøstolvsson Lønset, Lasse Kristoffersson Reistad og Ivar Jakobssen . I boet var blant annet en huspostill (1 daler 2 ort) og en salmebok (3 ort). Inntekt: 10 daler 1 ort 16 skilling. Gjeld: 5–1–1. Skiftet ble sluttet 17. august. Med omkostninger ble utgiften like stor som inntekten, og det var ingenting til overs for arvingene. Kreditorer: Fredrik Kristian Stenbukk og Hans Jakob Røbekk o.a.16

     Han signerte som Anders Jonsen i 1796 (ifølge signaturavskrift).14

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 681, nr. 113. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/59/
 2. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 286 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/291/
 3. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 86 b.
 4. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 49 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630230
 5. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Alleen. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/25/
 6. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Alleen. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/94/
 7. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): mnr. 189.
 8. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 185.
 9. [S841] Molde sjømanntall 1776: nr. 51.
 10. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1139. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/284/
 11. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, dokumenter, mnr. 165. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/37/
 12. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1139–1140. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/284/
 13. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 19, mnr. 165. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/84/
 14. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 436. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610221
 15. [S648] Molde panteregister 1790–1823: s. 79, mnr. 161. https://media.digitalarkivet.no/tl20080923660364
 16. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 286 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/291/
 17. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 285 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/291/
 18. [S841] Molde sjømanntall 1776: nr. 52.
 19. [S841] Molde sjømanntall 1776: nr. 53.

Oline Olsdotter på Øverland1,2

K, #6666, (ca. 1820 - )
Far*Ola Ivarsson på Øverland1 (1780 - )

Familie

Petter Andreas Petterssen Sanne (1827 - )
Barn     Oline ble født ca. 1820 i Bolsøy.3,1
Oline giftet seg den 7. november 1850 i Molde kirke med Petter Andreas Petterssen Sanne (forlovere: Ola Ivarsson på Øverland o.a.)2,1 Oline og Petter Andreas bodde på mnr. 25, Myrabakken, Molde, i 1865 sammen med Anna Sophie Sanne, Petra Marie Sanne, Oluf Andreas Sanne, Iver Gunder Sanne, Peder Olaus Sanne og Paul Jørgen Sanne. Det bodde én husholdning til der.3

Kilder/noter

 1. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 446.
 2. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 399.
 3. [S195] Ft. 1865 (db): Molde, Myrebakken, mnr. 25.

Anna Sophie Sanne1

K, #6667, (ca. 1851 - )
Far*Petter Andreas Petterssen Sanne1 (1827 - )
Mor*Oline Olsdotter på Øverland1 (c 1820 - )
6-menning 4 ganger forskjøvet til meg     Anna Sophie ble født ca. 1851 i Molde.1 Hun bodde hos Petter Andreas Petterssen Sanne og Oline Olsdotter på mnr. 25, Myrabakken, Molde, i 1865.1

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Molde, Myrebakken, mnr. 25.

Petra Marie Sanne1

K, #6668, (ca. 1852 - )
Far*Petter Andreas Petterssen Sanne1 (1827 - )
Mor*Oline Olsdotter på Øverland1 (c 1820 - )
6-menning 4 ganger forskjøvet til meg     Petra Marie ble født ca. 1852 i Molde.1 Hun bodde hos Petter Andreas Petterssen Sanne og Oline Olsdotter på mnr. 25, Myrabakken, Molde, i 1865.1

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Molde, Myrebakken, mnr. 25.

Oluf Andreas Sanne1,2,3,4

M, #6669, (ca. 1854 - )
Far*Petter Andreas Petterssen Sanne2 (1827 - )
Mor*Oline Olsdotter på Øverland2 (c 1820 - )
6-menning 4 ganger forskjøvet til meg

Familie

Beata Maria Hartun (1855 - )     Oluf Andreas ble født ca. 1854 i Molde.2 Han bodde hos Petter Andreas Petterssen Sanne og Oline Olsdotter på mnr. 25, Myrabakken, Molde, i 1865.2 Oluf Andreas Sanne var smed iallfall fra 1885 til 1891.3,4
Han var fadder ved dåpen til Anna Jakobsen den 15. februar 1885.3

Oluf Andreas giftet seg med Beata Maria Hartun.5
Han var fadder ved dåpen til Inga Oluffa Sanne den 8. februar 1891 i Molde kirke.6

Kilder/noter

 1. Han ble kalt O. A. Sanne i 1885 og O. Sanne i 1891.
 2. [S195] Ft. 1865 (db): Molde, Myrebakken, mnr. 25.
 3. [S695] Molde mini. 1873–86: s. 49, nr. 5.
 4. [S886] Molde mini. 1887–1971: s. 21.
 5. [S233] Ft. 1900 (db): Molde, Matr.no.34.
 6. [S886] Molde mini. 1887–1971: s. 21 og fol. 302 a.

Iver Gunder Sanne1

M, #6670, (1857 - )
Far*Petter Andreas Petterssen Sanne1 (1827 - )
Mor*Oline Olsdotter på Øverland1 (c 1820 - )
6-menning 4 ganger forskjøvet til meg

Familie

Olufine M. Knudsen (1857 - )
Barn     Iver Gunder ble født i 1857 i Molde.2,1 Han bodde hos Petter Andreas Petterssen Sanne og Oline Olsdotter på mnr. 25, Myrabakken, Molde, i 1865.1
Iver Gunder giftet seg med Olufine M. Knudsen.2 Iver Gunder Sanne var matros i 1891.2 Iver Gunder og Olufine M. bodde i Molde i 1891.2

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Molde, Myrebakken, mnr. 25.
 2. [S886] Molde mini. 1887–1971: s. 21.

Peder Olaus Sanne1

M, #6671, (ca. 1859 - )
Far*Petter Andreas Petterssen Sanne1 (1827 - )
Mor*Oline Olsdotter på Øverland1 (c 1820 - )
6-menning 4 ganger forskjøvet til meg     Peder Olaus ble født ca. 1859 i Molde.1 Han bodde hos Petter Andreas Petterssen Sanne og Oline Olsdotter på mnr. 25, Myrabakken, Molde, i 1865.1

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Molde, Myrebakken, mnr. 25.

Paul Jørgen Sanne1

M, #6672, (ca. 1863 - )
Far*Petter Andreas Petterssen Sanne1 (1827 - )
Mor*Oline Olsdotter på Øverland1 (c 1820 - )
6-menning 4 ganger forskjøvet til meg     Paul Jørgen ble født ca. 1863 i Molde.1 Han bodde hos Petter Andreas Petterssen Sanne og Oline Olsdotter på mnr. 25, Myrabakken, Molde, i 1865.1

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Molde, Myrebakken, mnr. 25.

Ola Ivarsson på Øverland1,2,3

M, #6673, (1780 - )

Familie

Han hadde fler barn.4 
Barn     Annet navn: Ola Ivarsson på Grut.4
Ola ble født i 1780 i Meldal.4 Han kjøpte på bnr. 1, Øverland, Bolsøy, av Mikkel Olsson.5,6 Ola Ivarsson var bruker på Øverland, Bolsøy, i 1816. Han ble lignet for 5 daler i sølvskatt (1/7 av aksjenr. 11 372 i Norges Bank).7,2
Ole Øverland var fadder ved dåpen til Ingeborg Andersdotter den 4. august 1816 i Molde kirke.8
Han var verge for Else Olsdatter i 1822.3
Han var forlover for Jørn Andersson Elgenes og Elen Knutsdotter i Leirgrovvik, som giftet seg den 18. juli 1822 i Molde kirke.1
Han var forlover for Petter Andreas Petterssen Sanne og Oline Olsdotter på Øverland, som giftet seg den 7. november 1850 i Molde kirke.9,2

Kilder/noter

 1. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 372, 1822, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620616
 2. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 446.
 3. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 335 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611022
 4. [S1451] Heimar i Surnadal II: s. 317. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014072108131#320
 5. [S363] Bolsøyboka II: s. 257. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015031106013#258
 6. [S363] Bolsøyboka II: s. 258. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015031106013#259
 7. [S1153] Romsdal sølvskatt 1816: Fanne tinglag, s. 2, Øverland. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/52628/26/
 8. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 61 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630148
 9. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 399.

Beret Matsdatter Sekkenes1,2,3,4

K, #6674, (ca. 1769 - )
Far*Mats Sivertssen Sekkenes5 (1737 - 1794)
Mor*Vivike Katrine Volstad5 (c 1742 - 1812)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Peter Ingebrigtssen
Barn

Familie 2

Johan Tomasson Long (c 1768 - )
Barn     Beret ble født ca. 1769.5,6 Hun ble konfirmert den 18. november 1787 i Molde kirke.6 Hun bodde hos Vivike Sekkenes i Molde i 1794.5
Beret fikk barn med Peter Ingebrigtssen i 1796. De var ikke identisk med Peder Ingebrigtsson og Beret Sjurdsdotter i (Fanbostad)gjerdet.3,7
Hun var fadder ved dåpen til Markus Arnessen Sotåen den 22. august 1798 i Molde kirke.4

Beret trolovet seg den 17. januar 1799 med Johan Tomasson Long. Forlovere: Hans Thiis Møller og Johan Gørvell.8,9
Hun ble kalt Beret Long, nevnt 1799.10
Hun var fadder ved dåpen til Lorents Andreas Toressen den 8. oktober 1799 i Molde.10
Etter barselseng ble hun innledet den 28. november 1799.9

Beret giftet seg den 3. april 1800 i Molde med Johan Tomasson Long.11 Beret og Johan bodde på mnr. 83, 1. rode, Bergen, i 1801. De leide hos Lars Eriksson Eide (s.d.).2

     Navnet hennes ble skrevet Berthe Sivertsdatter i 1799.11

Kilder/noter

 1. Hun ble også kalt Sivertsdatter.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Søndre Bergenhuus, Bergen, Rode 1, 83.
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 9 b.
 4. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 3 b.
 5. [S856] 2. trondhjemske infreg, skifteprotokoll 1790–1810: 25.6.1794.
 6. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 154 a.
 7. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Fanbostad.
 8. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 54 a.
 9. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 7 a.
 10. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 6 b.
 11. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 53 b.

Ulrik Long1

M, #6675, (1796 - )
Far*Peter Ingebrigtssen2
Mor*Beret Matsdatter Sekkenes2 (c 1769 - )
Far-steJohan Tomasson Long1 (c 1768 - )
4-menning 6 ganger forskjøvet til meg     Hans fødenavn var Ulrik Peterssen.2
Ulrik ble født i 1796 i Molde, utenom ekteskap.2 Han ble døpt den 19. april 1796. Faddere: Ola Anderssen Talberg, Inger Maria Sundmann og Tore Persson i Krubba o.a.2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Søndre Bergenhuus, Bergen, Rode 1, 83.
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 9 b.

Peter Ingebrigtssen1

M, #6676

Familie

Beret Matsdatter Sekkenes (c 1769 - )
Barn     Hans hjemsted var i Trondheim.1 Peter Ingebrigtssen reiste som matros før 1796 med kaptein Male.1
Peter fikk barn med Beret Matsdatter Sekkenes i 1796. De var ikke identisk med Peder Ingebrigtsson og Beret Sjurdsdotter i (Fanbostad)gjerdet.1,2

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 9 b.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Fanbostad.

Anders Olsson Male1,2,3,4

M, #6677, (16. februar 1752 - 1817)

Familie

Kirsten Bergitte Peterssen (c 1753 - 1821)
Barn
Anders Olsson Males signatur og segl fra formuesskatten 1789 (skannet av Riksarkivet)     Anders ble født eller døpt den 16. februar 1752 i Vågøy.5
Anders giftet seg med Kirsten Bergitte Peterssen.6 Anders Olsson Male kjøpte hus på mnr. 69, Kirkebakken, Molde, den 6. september 1780 av Erik Justssen. Kjøpesum: 44 daler.1 Anders Olsson Male var styrmann i 1788. I 1789 skulle han etter selvangivelse svare 10 skilling i formuesskatt og 1 daler 24 skilling i næringsskatt.7,8 Anders og Kirsten Bergitte bodde på mnr. 69 i 1789.8 Anders Olsson Male var rulleført som styrmann i Molde fra 9. april 1791. Året etter ble han overført til skipperrullen. Han førte sluppen «To Brødre». Anders var måtelig bygd og hadde brunt hår.9,10 Han solgte hus (uten grunn) på mnr. 69 den 24. juni 1791 til Hannibal Persson Fiksdal. Kjøpesum: 70 daler.11
Kaptein Male reiste som skipper før 1796. Blant mannskapet var matros Peter Ingebrigtssen.12

Han ble kalt kaptein Male, nevnt 1796.12 Anders Olsson Male var skipper i 1796 og til sin død.12,6,3 Han reiste den 2. mars 1799 til Middelhavet sammen med Lars Kristofferssen Hoem o.a.13
Han hadde Mette Andersdatter i tjeneste i 1801.6
Anders og Kirsten Bergitte bodde på mnr. 30, Hovedgata, Molde, i 1801 sammen med Olava Andersdatter, Erik Anderssen, Peter Anderssen og Ingeborg Kirstina Andersdatter. Bygninger i 1807 (taksert i daler): våningshus (150), sjøbod (20) og eldhus (10).6,14 Anders Olsson Male reiste som skipper i 1804. Blant mannskapet var Ola Evenssen Hammer og Nils Olssen Hellene.15,16

Anders døde i 1817 i Molde, av en sykdom han pådrog seg ved skipbrudd den 19. juni ved Arkhangelsk (i Russland). Han døde dagen etter hjemkomsten.3 Han ble jordfestet den 15. september 1817.3

     Navnet hans ble skrevet Andreas Malo i 1801.6

     Navnet hans ble skrevet Anders Mahle i 1817 (post mortem).3

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 306.
 2. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, angivelser, nr. 62. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/210/
 3. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 40 a.
 4. [S244] Molde bys historie I: s. 298.
 5. [S1168] Molde ekstrarulle 1804: 2. rode, ll.
 6. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 30.
 7. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1788.
 8. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 9, mnr. 70. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/74/
 9. [S838] Molde hovedrulle 1776±–1790: Styrmænd.
 10. [S838] Molde hovedrulle 1776±–1790: Skippere, nr. 6.
 11. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 374.
 12. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 9 b.
 13. [S843] Molde hovedrulle 1790–1803: nr. 14.
 14. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 8 a, Hoved Gaden, forsikringsnr. 25. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063011
 15. [S1044] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 [1]: E.
 16. [S1044] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 [1]: u.
 17. [S1168] Molde ekstrarulle 1804: 2. rode, mm.

Ola Anderssen Talberg1,2,3

M, #6678, (ca. 1766 - 1808)
Far*Anders Olssen Talberg4,5 (c 1739 - 1809)
Mor*Mette Knutsdatter4 ( - c 1778)
4-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Synnøv Finnsdatter (c 1765 - )
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Ola ble født ca. 1766 i Molde.4,6 Han ble konfirmert den 29. september 1782 i Molde kirke.7,2
Ola giftet seg med Synnøv Finnsdatter.1,8
Han var fadder ved dåpen til Ulrik Long den 19. april 1796.9
Ola Anderssen Talberg var matros i 1801. Han virket til sin død og var dessuten skipstømmermann.10,3,11 Ola og Synnøv bodde på mnr. 41, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1801 sammen med Mette Margrete Talberg, Elen Andrina Talberg, Anders Olssen Talberg og Elen Katrina Talberg. To døtre samt faren hans med sin tredje kone bodde altså hos dem. I 1807 var huset taksert til 10 daler (lavest mulige takst).10,12

Ola døde i 1808 i Molde.3 Han ble jordfestet den 20. mars 1808.3

     Navnet hans ble skrevet Ole Andersen Talberg fra 1782 til 1808.2,3

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 20 a.
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 152 a.
 3. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-40
 4. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 869.
 5. [S842] Molde sjørulle 1774: nr. 40.
 6. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 31 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/32/
 7. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Molde, 1782.
 8. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 6 b.
 9. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 9 b.
 10. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Schultzhagen, No 41.
 11. [S816] Trondheim, Domkirken mini. 1821–31: s. 307, nr. 51. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16331&idx_id=16331&uid=ny&idx_side=-280
 12. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 10 a, Schultzhagen, forsikringsnr. 39. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063013
 13. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 11 a.

Bastian Mikal Width1,2,3,4

M, #6679, (1810 - 1897)
Far*Henning Bastian Width (c 1777 - 1831)
Mor*Karen Malene Aune2 (c 1788 - 1829)     Bastian Mikal ble født i 1810 i Molde.4
Han var fadder ved dåpen til Lars Bernhard Width den 23. juni 1825 i Molde kirke.3
Bastian Mikal Width var kjøpmann i 1833.2 Bastian Mikal bodde i Molde i 1833 sammen med Anton Kristian Width og Carl Magnus Width.2
Han var arving ved skiftet etter Elen Kornelia Ose den 30. august 1833.5
Han var forlover for Knud Andreas Bjørset og Maria Magdalene Width, som giftet seg den 28. august 1838 i Molde kirke.1
Bastian bodde på Nøisomhed, Berg, Bolsøy, i 30 år.4

Bastian Mikal døde i 1897.4

     Navnet hans ble skrevet Bastian Micael Hvidt i 1833.2

     Bastian Widths gate i Molde er oppkalt etter ham.4

Kilder/noter

 1. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 399, nr. 6. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630372
 2. [S1365] Søre Sunnmøre skifteprotokoll 1831–35: fol. 391 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24583/104/
 3. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 44, nr. 10. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620458
 4. [S1366] Gatelangs i Molde A–L: s. 28. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011020703008#31
 5. [S1365] Søre Sunnmøre skifteprotokoll 1831–35: fol. 393 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24583/105/

Roe Anderssen Sekkenes1

M, #6680, (ca. 1779 - 24. mai 1799)
Far*Anders Sjurdsson Sekkenes1 (1734 - 1804)
Mor*Anne Roesdotter1 (1742 - )
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg     Roe ble født ca. 1779.1 Han ble konfirmert den 27. januar 1797 på Reknes hospital, Molde.1

Roe døde den 24. mai 1799 på Reknes hospital, som lem.2 Han ble jordfestet den 27. mai 1799.2

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 16 b.
 2. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 49 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-44

Maren Olsdatter Skjersli1,2,3

K, #6681, (ca. 1753 - )

Familie

Per Olssen Talberg (1737 - 1810)     Maren ble født ca. 1753.3
Maren giftet seg den 28. november 1799 i Molde med Per Olssen Talberg (forlovere: Per Gunnarsson og Erik Åmundssen Høvik).2 Maren og Per bodde på mnr. 59, Molde, i 1801 sammen med Jakobia Bing. Hun var losjerende. I 1807 var huset taksert til 30 daler.3,4

     Navnet hennes ble skrevet Maren Olsdatter Skierslien i 1799.2

Kilder/noter

 1. Eller Karen.
 2. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 54 a.
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 59. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002070
 4. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 13 a, Kierkebakken, forsikringsnr. 52. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063016

Beret Margrete Persdatter Lønset1,2

K, #6682, (1797 - )
Far*Per Tjøstolvsson Lønset2 (1770 - e 1808)
Mor*Beret Kjerstina Persdatter Talberg2 (c 1766 - 1808)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg     Beret Margrete Persdatter Lønset ble døpt den 5. mars 1797 i Molde kirke. Faddere: Per Olssen Talberg o.a.2 Beret Margrete Persdatter var fosterbarn hos morfaren, Per Olssen Talberg, på mnr. 59, Molde, i 1801.3 Beret Margrete tjente på mnr. 9, Hovedgata, Molde, i 1865.1

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): id pf01038277000266.
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 17 b.
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 59. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002070

Tjøstolv Persson Skjersli1,2,3

M, #6683, (1797 - 6. juni 1842)
Far*Per Persson Skjersli3,2 (c 1767 - 1804)
Mor*Mette Tjøstolvsdotter Lønset3,2 (c 1759 - )
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Serianna Sanne (1800 - 1869)
Barn     Tjøstolv ble døpt den 14. mai 1797 i Bolsøy kirke.3 Han ble vaksinert mot kopper.4 Han bodde hos Per Persson og Mette Tjøstolvsdotter på Grovan, Bolsøy, i 1801.2
Tjøstolv fikk barn med en uregistrert person.5 Han var matros iallfall fra 1826 til 1842.6
Tjøstolv giftet seg den 14. januar 1830 i Molde kirke med Serianna Sanne (forlovere: Peder Larsson Sanne og Alv Tjøstolvsson Lønset).4

Tjøstolv døde den 6. juni 1842 i Molde. Han ble forbrent av krutt 17. mai.7 Han ble gravlagt den 10. juni 1842.7

     Navnet hans ble skrevet Kystolv Pedersen i 1830.8

Kilder/noter

 1. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 50 & 248.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Kleve, Groven.
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 19 b.
 4. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 390.
 5. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 50.
 6. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 50, 90 & 248.
 7. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 248.
 8. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 90 & 390.
 9. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 90.

Per Persson Skjersli1,2,3

M, #6684, (ca. 1767 - 14. januar 1804)

Familie

Mette Tjøstolvsdotter Lønset (c 1759 - )
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Per ble født ca. 1767 i Bolsøy.4,3,5,1
Annet navn: Per Persson i Lia, nevnt 1795.6
Per giftet seg ca. 1796 med Mette Tjøstolvsdotter Lønset.5,2 Per og Mette bodde trolig på Røsberg, Bolsøy, i 1799.7 Per Persson Skjersli var rulleført som landvernssoldat i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, fra 1800 til 1804. I 1800 hadde han tjenestegjort i 10 år. Per stod også i sjørullen for Molde i 1804.1,4 Per og Mette var husfolk på Grovan, Bolsøy, i 1801, sammen med Per Persson, Tjøstolv Persson og Beret Persdotter. Plassen hadde ikke jord.5

Per døde den 14. januar 1804 i Molde. Det ble betalt 1 ort for kirkegårdsjorden den 16. januar.1,3,4,8 Han ble jordfestet den 22. januar 1804.3

     Navnet hans ble skrevet Peder Pedersen Schjerslien fra 1797 til 1804.2,8

     Navnet hans ble skrevet Peter Petersen Skierslien i 1799.7

     Per Persson Skjersli kan ha vært barn av Per Olssen Lien.

Kilder/noter

 1. [S1529] 2. trondhjemske infreg, ruller 1792–1800: Fannåttingske kompani, landvernrulle 1800. Nr. 47. https://media.digitalarkivet.no/ru20111201700562
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 19 b.
 3. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 b.
 4. [S941] Molde sjørulle 1804: [s. 1].
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Kleve, Groven.
 6. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 1 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630097
 7. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 94 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630162
 8. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 91 b.

Mette Tjøstolvsdotter Lønset1,2

K, #6685, (ca. 1759 - )
Far*Tjøstolv Nilsson på Lønset2 ( - c 1771)
Mor*Beret Alvsdotter på Lønset2 ( - e 1773)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Per Persson Skjersli (c 1767 - 1804)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Mette ble født ca. 1759 på Lønset, Bolsøy.2
Hun var myndling av Erik Nilsson i 1772.2

Mette giftet seg ca. 1796 med Per Persson i Lia.3,4 Mette og Per bodde trolig på Røsberg, Bolsøy, i 1799.1
Etter barselseng ble hun innledet i Kleive kirke, Bolsøy, den 7. juli 1799.5
Mette og Per var husfolk på Grovan, Bolsøy, i 1801, sammen med Per Persson, Tjøstolv Persson og Beret Persdotter. Plassen hadde ikke jord.3

Kilder/noter

 1. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 94 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630162
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 617 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/650/
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Kleve, Groven.
 4. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 19 b.
 5. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 73 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630151

Ingeborg Kjerstina Talberg1,2

K, #6686, (1797 - august 1797)
Far*Ola Anderssen Talberg2 (c 1766 - 1808)
Mor*Synnøv Finnsdatter2 (c 1765 - )
5-menning 5 ganger forskjøvet til meg     Ingeborg Kjerstina Talberg ble døpt den 25. mai 1797 i Molde kirke. Faddere: Knut Jonsson Bjørset o.a.2

Ingeborg Kjerstina døde i august 1797, 12 uker gammel.1 Hun ble gravlagt den 24. august 1797.1

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 22 b.
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 20 a.

Synnøv Finnsdatter1,2,3

K, #6687, (ca. 1765 - )
Far*Finn Eriksson Solemdal4 (c 1710 - 1785 / 1786)
Mor-?*Kirsten Nilsdatter ( - e 1766); trolig5

Familie

Ola Anderssen Talberg (c 1766 - 1808)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Synnøv ble født ca. 1765 i Molde.4,1 Hun ble konfirmert den 30. september 1781 i Bolsøy kirke.1
Synnøv giftet seg med Ola Anderssen Talberg.3,6
Etter barselseng ble hun innledet i Molde kirke den 4. mai 1792.7
Synnøv og Ola bodde på mnr. 41, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1801 sammen med Mette Margrete Talberg, Elen Andrina Talberg, Anders Olssen Talberg og Elen Katrina Talberg. To døtre samt faren hans med sin tredje kone bodde altså hos dem. I 1807 var huset taksert til 10 daler (lavest mulige takst).8,9

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 151 b.
 2. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 11 a.
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 20 a.
 4. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1074. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/252/
 5. [S969] Ifølge skiftet etter Finn var hun datter av hans siste kone, Magrete; men Synnøv ble nok født mens faren var gift med Kirsten, og oppkalt etter hans første hustru.
 6. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 6 b.
 7. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 132 b.
 8. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Schultzhagen, No 41.
 9. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 10 a, Schultzhagen, forsikringsnr. 39. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063013

Mette Margrete Talberg1

K, #6688, (ca. 1790 - )
Far*Ola Anderssen Talberg1 (c 1766 - 1808)
Mor*Synnøv Finnsdatter1 (c 1765 - )
5-menning 5 ganger forskjøvet til meg     Mette Margrete ble født ca. 1790.1 Hun bodde hos Ola Anderssen Talberg og Synnøv Finnsdatter på mnr. 41, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1801.1,2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Schultzhagen, No 41.
 2. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 10 a, Schultzhagen, forsikringsnr. 39. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063013

Elen Andrina Talberg1,2

K, #6689, (1799 - )
Far*Ola Anderssen Talberg2,1 (c 1766 - 1808)
Mor*Synnøv Finnsdatter2 (c 1765 - )
5-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Schultzhagen, No 41.
 2. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 6 b.
 3. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 10 a, Schultzhagen, forsikringsnr. 39. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063013

Anders Olssen Talberg1,2,3

M, #6690, (ca. 1739 - 1809)
Far*Ola Kristoffersson Talberg4 (c 1707 - )
Mor*Beret Lassesdatter4 ( - c 1742)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 2

Elen Katrina Olsdatter (1745 - 1808)     Anders ble født ca. 1739 i Molde.3,5 Anders Olssen Jendem, Anders Olssen Talberg og Guri Hansdotter tjente hos Karen Lund og Søren Fitzens på mnr. 91, Hovedgata, Molde, i 1764.2
Anders giftet seg ca. 1766 med Mette Knutsdatter. Han skulle stevnes til tinget den 2. juni 1766 grunnet for tidlig samleie, men stevningen ble ikke forkynt.6,7
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Ola Hanssen Gyttrich den 12. september 1771: øltønne (20 skilling).8
Anders Olssen Talberg var sjøvant ved sjøutskrivningen i 1774 i Molde.5 Anders og Mette bodde i Molde.6
Anders giftet seg med en uregistrert person.9 Han var daglønner i 1789. Han skulle etter muntlig angivelse svare 12 skilling i formuesskatt (½ pst.)1,10 Anders var husmann på mnr. 41, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1789.10
Anders giftet seg trolig med Elen Katrina Olsdatter.9
Han var fadder ved dåpen til Elen Andrina Talberg den 20. oktober 1799 i Molde kirke.11
Per Olssen Talberg, Anders Olssen Talberg og Anders Olssen i Krubba ble kalt som vitner på tinget i Molde den 1. desember 1800 av Åmund Åmundsson Kleive og Knut Steffenssen på Moldegjerdet. Vitnene skulle bekrefte at de to var rettmessige arvinger etter avdøde Ingeborg Knutsdatter i Trondheim.12 Anders Olssen Talberg var skipstømmermann i 1801.9 Han bodde hos Ola Anderssen Talberg og Synnøv Finnsdatter på mnr. 41 i 1801.9,13

Anders døde i 1809 i Molde.14 Han ble jordfestet den 24. mars 1809.14

Kilder/noter

 1. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, generalekstrakt, mnr. 42. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/62/
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/88/
 3. [S841] Molde sjømanntall 1776: nr. 15.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 244 b.
 5. [S842] Molde sjørulle 1774: nr. 39.
 6. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 869.
 7. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 31 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/32/
 8. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 638–639. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/38/
 9. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Schultzhagen, No 41.
 10. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 6, mnr. 42. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/71/
 11. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 6 b.
 12. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 40 a.
 13. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 10 a, Schultzhagen, forsikringsnr. 39. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063013
 14. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-40
 15. [S842] Molde sjørulle 1774: nr. 40.

Elen Katrina Olsdatter1,2

K, #6691, (28. januar 1745 - 1808)
Far*Ola Absalonsson på Berget3,1 (c 1699 - 1765)
Mor*Lisbet Børresdatter1 ( - e 1765)

Familie

Anders Olssen Talberg (c 1739 - 1809)     Elen Katrina ble født den 28. januar 1745 i Rødven, Veøy, om ettermiddagen torsdag. Fredag ettermiddag fikk Lisbet et barn til, som var dødfødt.3 Elen Katrina ble døpt den 2. februar 1745 i Veøy kirke. Faren kom til Veøya utpå ettermiddagen for å døpe henne.1
Hun var myndling av Alv Ellingssen i 1765.1
Hun var myndling av Ola Skomakergjerdet i 1772.2

Elen Katrina giftet seg trolig med en uregistrert person.4
Elen Katrina giftet seg trolig med Anders Olssen Talberg.4 Elen Catrina bodde hos Ola Anderssen Talberg og Synnøv Finnsdatter på mnr. 41, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1801.4,5 Hun ble trolig kalt Elen Katrina Talberg i 1808 (post mortem).6,4
     Elen Katrina døde trolig i 1808 i Molde (Elen Catharina Talberg).6 Hun ble trolig jordfestet den 5. mars 1808.6

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 506.
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 759. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/98/
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 264.
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Schultzhagen, No 41.
 5. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 10 a, Schultzhagen, forsikringsnr. 39. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063013
 6. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-40

Ingeborg Eriksdotter Lien1,2

K, #6692, (1766 - ca. 1833)
Far*Erik i Skjerslia3 ( - e 1772)
Mor*Marit i Skjerslia3 ( - e 1772)

Familie

Tore Olsson Stiving (c 1766 - 1836)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Ingeborg ble født i 1766 i Skjerslia, Bolsøy.3 Ingeborg ble døpt den 31. mars 1766 i Bolsøy kirke. Faddere: Ingebjørg Larsdotter på Mjelve o.a.3,4
Ingeborg trolovet seg den 24. mai 1796 med Tore Olsson Setnes. Forlovere: Ola Olsson Kavli og Pål Hansson Malme.1
Ingeborg giftet seg den 19. september 1796 i Molde kirke med Tore Olsson Setnes. Den 17. var det betalt 1 daler for bryllupet.1,5,6
Annet navn: Ingeborg Eriksdotter Skjersli, nevnt 1796.3,7
Hun var fadder ved dåpen til Karen Johannesdatter den 6. november 1796 i Molde kirke.7
Etter barselseng ble hun innledet i Molde kirke den 2. juli 1797.8
Hun var fadder ved dåpen til Anne Knutsdatter den 1. januar 1799 i Molde kirke.2
Ingeborg og Tore bodde på mnr. 145, Olsmedbakken, Molde, i 1801 sammen med Maria Toresdatter, Ragnhild Hansdotter, Marta Eriksdotter, Kari Olsdotter og Ragnhild Knutsdatter. Ragnhild Hansdotter (Tores mor), Marta (Ingeborgs søster) og Kari (Tores søster) var losjerende, og Ragnhild Knutsdatter var Karens datter.6
Hun var arving ved skiftet etter Ola Eriksson på Øverlia den 23. mai 1821.9


Ingeborg døde ca. 1833 i Molde.10 Dødsboet etter henne solgte hus for 45 daler på mnr. 145 den 20. august 1833.11
Hun ble kalt Ingeborg Eriksdotter Setnes, nevnt 1834 (post mortem).10 Skiftet etter henne ble sluttet den 11. februar 1834. Kreditorer: Knut Eriksson Nes og Lars Matsson på Kringstad o.a. Formue: 47 daler 4 ort 15 skilling. Gjeld og omkostninger: 66–4–22½.12

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 117 a, nr. 9. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-59
 2. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 5 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-7
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 42 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-40
 4. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 165 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-125
 5. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 82 b.
 6. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 145. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002518
 7. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 14 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-18
 8. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 21 a.
 9. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 634 b–638 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24623/642/
 10. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 179 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/182/
 11. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 179 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/183/
 12. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 179 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/182/
 13. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 20 a.

Maria Toresdatter Setnes1,2

K, #6693, (1797 - etter 1827)
Far*Tore Olsson Stiving3,1 (c 1766 - 1836)
Mor*Ingeborg Eriksdotter Lien3,1 (1766 - c 1833)     Maria ble født i 1797 i Molde.3 Maria ble døpt den 6. juni 1797. Faddere: Arne Olssen, Ola Olsson Romuld, Ola Olsson på Moldegård, Beret Jonsdotter på Moldegård, Kari Olsdotter på Moldegård og Ingeborg Olsdatter.3 Maria Toresdatter bodde hos Tore Olsson og Ingeborg Eriksdotter på mnr. 145, Olsmedbakken, Molde, i 1801.1

Maria døde etter 1827.2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 145. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002518
 2. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 56. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16056&idx_id=16056&uid=ny&idx_side=-31
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 20 a.

Ragnhild Hansdotter1,2

K, #6694, (ca. 1731 - 1813)

Familie

Ola Larsson Stiving (c 1731 - 1787)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Ragnhild ble født ca. 1731.2
Ragnhild giftet seg den 24. juni 1759 i Dovre kyrkje med Ola Larsson Stiving.1 Ragnhild og Ola bodde i Folldal i 1763. Han arbeidet ved Folldal gruver.3
Annet navn: Ragnhild Hansdotter på Setnesøygarden. Ragnhild og Ola var husfolk på Setnesøygarden, Reitan, Grytten, iallfall fra 1773 til 1774. I nødåret 1773 fikk han 4 skjepper havre på kreditt fra kongen. Året etter ble gjelden slettet.4,5,6
Etter barselseng ble hun innledet i Grytten kirke den 2. oktober 1774.7
Ragnhild og Ola bodde på mnr. 145, Olsmedbakken, Molde, fra 1780. Han kjøpte huset Håken Ørbekk (s.d.) fraflyttet. Ragnhild bodde der som enke i 1789 og hadde etter muntlig angivelse hverken næringsvei eller skattbar formue.8,9 Ragnhild Hansdotter losjerte hos sønnen Tore på mnr. 145 i 1801.2
Hun ble kalt Ragnhild Stiving, nevnt 1813 (post mortem).10

Ragnhild døde i 1813 i Molde, som fattig.10 Hun ble jordfestet den 12. desember 1813.10

Kilder/noter

 1. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 461. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9236&idx_id=9236&uid=ny&idx_side=-224
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 145. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002518
 3. [S1152] Gudbrandsdal ekstraskatt 1762–66: 1763, Lesja, manntall. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/45390/303/
 4. [S1092] Romsdals fattige og nødlidende Almue: s. 49, nr. 433. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082404082#49
 5. [S1092] Romsdals fattige og nødlidende Almue: s. 96. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082404082#97
 6. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 160. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2266&idx_id=2266&uid=ny&idx_side=-80
 7. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 162. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2266&idx_id=2266&uid=ny&idx_side=-81
 8. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1780, endringer, mnr. 157. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064082
 9. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 17, mnr. 147. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/82/
 10. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 39 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-41

Ravald Andersson Gjerdet1,2

M, #6695, (1772 - )
Far*Anders Nilsson på Holsbøgjerdet3,4 (c 1728 - 1794)
Mor*Susanna Jonsdotter på Holsbøgjerdet3,4 (c 1735 - 1820)
Bror av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Ågot Persdotter (c 1768 - )
Barn     Ravald ble døpt den 15. mars 1772 i Kleive kirke, Bolsøy. Faddere: Knut Ravaldsson på Istad, Nils Holsbøen, Mette Holsbøen, Synnøv Holsbøen og Anne Istad.5
Han ble kalt Ravald skoleholder, nevnt fra 1797 til 1800.6,7 Ravald Andersson Gjerdet var skoleholder i Kleive, Bolsøy, iallfall fra 1797 til 1801.6,8
Han var fadder ved dåpen til Anders Jonsson i Holsbøvåg den 11. juni 1797 i Kleive kirke.9
Han var fadder ved dåpen til Anders Andersson den 10. desember 1797 i Kleive kirke.10

Ravald giftet seg med Ågot Persdotter.8,1 Ravald Andersson Gjerdet solgte på Nerhagen, Bolsøy, i 1800.1
Han var forlover for Susanna Jonsdotter på Holsbøgjerdet og Per Larsson på Ullaland, som giftet seg den 2. november 1800 i Kleive kirke.7,11,12
Ravald og Ågot bodde på Nerhagen i 1801 sammen med Anders Ravaldsson Gjerdet, Beret Andersdotter og Jakobine Andersdotter. De hadde en tjenestedreng og ei vanfør almissekvinne boende hos seg.8
Ravald giftet seg med Marta Persdatter.2 Ravald og Marta bodde i Kristiansund i 1807.2

Kilder/noter

 1. [S869] «Skolen og dens utvikling»: s. 423.
 2. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 122 v.
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 192 b.
 4. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 47 a.
 5. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 47 a & 168 a.
 6. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 26 b.
 7. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 134 b.
 8. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Hagen Nedre.
 9. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 20 b.
 10. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 26 a/b.
 11. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 74 a.
 12. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Kleve, Ulleland.
 13. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 122 v & 249 h.

Ola Eriksson på Holsbøen1,2,3

M, #6696, (ca. 1753 - )     Ola ble født ca. 1753.1 Han bodde på Holsbøen, Bolsøy, iallfall fra 1777 til 1801. De var brukere i 1801.1,3
Han var fadder ved dåpen til Lars Andersson den 25. mai 1777 i Kleive kirke, Bolsøy.4

Ola giftet seg med en uregistrert person.1
Han var fadder ved dåpen til Anders Jonsson i Holsbøvåg den 11. juni 1797 i Kleive kirke.5

Ola giftet seg med en uregistrert person.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Kleve, Halsbøe.
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 192 b.
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 51 a.
 4. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 51 a & 170 b.
 5. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 20 b.

Ivar Andersson på Holsbøgjerdet1,2

M, #6697, (1774 - )
Far*Anders Nilsson på Holsbøgjerdet2,3 (c 1728 - 1794)
Mor*Susanna Jonsdotter på Holsbøgjerdet2,3 (c 1735 - 1820)
Bror av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie

Karen Steinarsdotter på Midthaugan (c 1773 - )
Barn     Ivar ble døpt den 20. november 1774 i Kleive kirke, Bolsøy. Faddere: Åmund Olsson på Brattset, Lasse Flata, Marit Nilsdotter på Holsbøen, Eli Ullaland og Ingebjørg i Sollia.4
Han var myndling av Ivar Nilsson på Fransgjerdet i 1795.2

Annet navn: Ivar Andersson på Holsbøen.5
Han var fadder ved dåpen til Anders Jonsson i Holsbøvåg den 11. juni 1797 i Kleive kirke.5

Ivar fikk barn med Karen Steinarsdotter på Midthaugan i 1799.1

Kilder/noter

 1. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 94 a.
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 192 b.
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 48 b.
 4. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 48 b & 169 a.
 5. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 20 b.

Mali Andersdotter på Skallbø1

K, #6698, (1767 - )
Far*Anders Nilsson på Holsbøgjerdet2,3 (c 1728 - 1794)
Mor*Susanna Jonsdotter på Holsbøgjerdet2,3 (c 1735 - 1820)
Søster av 4.tippoldefar/mor til meg     Mali ble døpt den 28. juni 1767 i Kleive kirke, Bolsøy. Faddere: Johan Serkvesson i Gusjåsen, Anders Holsbøen, Arne Knutsson på Istad, Marit Nilsdotter på Holsbøen, Synnøv Ullaland og Mette Ravaldsdotter på Brattset.3,4
Mali giftet seg med Knut Einarsson i Sollia.2
Annet navn: Mali Andersdotter i Sollia.2 Mali og Knut bodde i Sollia, Bolsøy, i 1795.2 Mali og Knut var husfolk på Bøen, Skalle, Bolsøy, iallfall fra 1797 til 1801. De hadde jord i 1801.1,5
Hun var fadder ved dåpen til Anders Jonsson i Holsbøvåg den 11. juni 1797 i Kleive kirke.1
Ved folketellingen av 1801 bodde Mali og Knut på Skalle, Bolsøy, sammen med Anders Knutsson på Skallbø og Engeborg Knutsdotter på Skallbø.5

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 20 b.
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 192 b.
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 43 b.
 4. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 166 a.
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Kleve, Schalde.

Marit på Holsbøen1

K, #6699     Marit bodde på Holsbøen, Bolsøy, i 1797.1
Hun var fadder ved dåpen til Anders Jonsson i Holsbøvåg den 11. juni 1797 i Kleive kirke, Bolsøy.1


     Marit på Holsbøen og Marit Nilsdotter på Holsbøen kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 20 b.

Anne Kjerstina Andersdotter på Holsbøgjerdet1,2

K, #6700, (1780 - )
Far*Anders Nilsson på Holsbøgjerdet1,3 (c 1728 - 1794)
Mor*Susanna Jonsdotter på Holsbøgjerdet1,3 (c 1735 - 1820)
Søster av 4.tippoldefar/mor til meg     Anne Kjerstina ble døpt den 17. desember 1780 i Kleive kirke, Bolsøy. Faddere: Ivar Øyra, Arne Holsbøen, Kirsti Åmundsdotter på Brattset, Marit Nilsdotter på Holsbøen og Susanna Øygarden.3,4
Hun var myndling av Ola Eriksson på Holsbøen i 1795.1

Anne på Holsbøen var fadder ved dåpen til Anders Jonsson i Holsbøvåg den 11. juni 1797 i Kleive kirke.5
Hun var fadder ved dåpen til Anders Andersson den 10. desember 1797 i Kleive kirke.6

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 192 b.
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 26 b.
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 53 b.
 4. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 172 b.
 5. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 20 b.
 6. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 26 a/b.