Karen Olsdatter Hagen1

K, #6601, (ca. 1814 - )
Far*Ola Olssen1

Familie

Peter Karl Lund (1818 - )
BarnKaren ble født ca. 1814 i Kristiania.1,2 Hun ble vaksinert mot kopper ifølge attest av 18. februar 1818.3
Karen giftet seg den 28. november 1844 i Molde kirke med Peter Karl Lund.1,2
Hun og Peter Karl bodde på mnr. 75, Kirkebakken, Molde, i 1865 sammen med Lovise Fredrikke Lund. Familien Pilgram bodde i samme hus.2 Hennes navn som gift var Lund, nevnt 1865.2

Kilder/noter

 1. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 424.
 2. [S195] Ft. 1865 (db): Molde, Hovedgaden, 75.
 3. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 425.

Lovise Fredrikke Lund1,2

K, #6602, (1851 - )
Far*Peter Karl Lund2 (1818 - )
Mor*Karen Olsdatter Hagen2 (c 1814 - )Lovise Fredrikke ble født i 1851 i Molde.1,2 Hun bodde hos Peter Karl Lund og Karen Lund på mnr. 75, Kirkebakken, Molde, i 1865.2
Hun bodde på mnr. 54, Kirkebakken, Molde, i 1900. Hun drev pensjonat. Huset hadde to etasjer og kvist. Det stod også eldhus og vedbod på tomten.1

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Molde, Matr.no. 54.
 2. [S195] Ft. 1865 (db): Molde, Hovedgaden, 75.

Ola Olssen1

M, #6603

Familie

BarnHan bodde i Kristiania ca. 1814.1

Kilder/noter

 1. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 424.

Anders Sørensson på Fuglset1,2

M, #6604, (ca. 1785 - )
Far*Søren Olsson på Fannbostad3 (1742 - 1798)
Mor*Ingeleiv Andersdotter på Fannbostad4,3 (c 1747 - c 1828)
4-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Sissel Knutsdotter på Fuglset (c 1756 - 1829)

Familie 2

Marit Persdatter på Fuglset (1805 - )Anders ble født ca. 1785 på Fannbostad, Bolsøy.3,5 Han hadde kopper.1
Han var arving ved skiftet etter Søren Olsson på Fannbostad den 5. juni 1798.3

Annet navn: Anders Sørensson på Fannbostad, nevnt 1818.3,5,6 Anders Sørensson på Fannbostad var furer i 1818. Han kaltes avskjediget sersjant i 1831.5,6,1
Anders giftet seg den 5. november 1818 i Bolsøy kirke med Sissel Knutsdotter på Fuglset (forlovere: Jens Sveinssen Børset o.a.)5,6
Han var arving ved skiftet etter Ingeleiv Andersdotter på Fannbostad den 8. september 1828.4

Han var bruker på Fuglset, Bolsøy, i 1831.1
Anders giftet seg den 23. oktober 1831 i Bolsøy kirke med Marit Persdatter på Moldeneset (forlovere: Rasmus Rasmusson Rypdal o.a.)1,2
Han og Marit var brukere på Fuglset i 1832.2

Kilder/noter

 1. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 382, nr. 8. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911640439
 2. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 177 a, nr. 3. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/180/
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 332 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/352/
 4. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 344 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24625/347/
 5. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 368.
 6. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 367.

Andreas Jakobsøn1,2

M, #6605, (12. juli 1815 - 1. mai 1902)
Far*Jakob Andersson på Aure (1774 - )
Mor*Gjertrud Eriksdotter på Aure (1775 - 1864)Andreas ble født den 12. juli 1815 på Aure, Vågøy.3,4
Andreas giftet seg med en uregistrert person. Han var enkemann i 1865.1,2 Han var allmueskolelærer i Molde iallfall fra 1856 til 1865.5,6,1
Han bodde på mnr. 99, utpå Gata, Molde, i 1865. En sønn og ei datter samt ei tjenestejente bodde hos ham. Husets innehaver var Marie Stokkeland (s.d.).1

Andreas døde den 1. mai 1902.4

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Molde, Veiten, 99.
 2. [S1406] Bergens Stifts Biskoper og Præster II: s. 31. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009100500063#36
 3. [S421] Vågøy mini. 1817–44: s. 488.
 4. [S1057] Bygdebok for Fræna III: s. 480.
 5. [S691] «Professor Jacob Tanner forteller fra si ungdomstid i Molde»: s. 272.
 6. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 89.

Jakob Andersson på Aure1

M, #6606, (1774 - )

Familie

Gjertrud Eriksdotter på Aure (1775 - 1864)
De hadde fem barn.3 
BarnAnnet navn: Jakob Andersson på Nes.2
Jakob ble født i 1774 på Nes, Grytten.2
Han var selveier i Hola, Aure, Vågøy, fra 14. april 1804. Han hadde kjøpt bruket året før.2
Jakob giftet seg den 3. juni 1805 med Gjertrud Eriksdotter på Mjelve.2,1

Kilder/noter

 1. [S421] Vågøy mini. 1817–44: s. 482.
 2. [S1057] Bygdebok for Fræna III: s. 477.
 3. [S1057] Bygdebok for Fræna III: s. 480.

Gjertrud Eriksdotter på Aure1

K, #6607, (1775 - 15. januar 1864)

Familie

Jakob Andersson på Aure (1774 - )
De hadde fem barn.3 
BarnAnnet navn: Gjertrud Eriksdotter på Mjelve.2
Gjertrud ble født i 1775.2
Gjertrud giftet seg den 3. juni 1805 med Jakob Andersson på Aure.2,1

Gjertrud døde den 15. januar 1864.2

Kilder/noter

 1. [S421] Vågøy mini. 1817–44: s. 482.
 2. [S1057] Bygdebok for Fræna III: s. 477.
 3. [S1057] Bygdebok for Fræna III: s. 480.

Joseph Jervell1,2

M, #6608, (3. november 1813 - 18. mai 1885)
Far*Jakob Jervell2 (1782 - 1817)
Mor*Anne Margrete Steffenssen2,3 (1782 - 1856)
5-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

De hadde elleve barn.3 
Joseph Jervell (fra Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt)Joseph ble født den 3. november 1813 i Molde.3,4 Joseph ble døpt den 30. november 1813. Faddere: madam Motzfeldt, madam Johanna Barbara Lahusen, Anne Maria Korn, Johan Gørvell, Jeppe Bang og Erik Lekanger Vingård.2 Joseph Jervell studerte i 1837.5
Han var fadder ved dåpen til Ludvig Arnoldus Leth den 14. januar 1837 i Molde kirke.5
Joseph Jervell var personellkapellan i Bolsøy fra 1842.1
Han bodde i Leirgrovvik, Bolsøy.6
Han jordfestet Nils Lundgreen den 27. september 1851.10,11
Han døpte Andreas Persson Groven i Kleive kirke, Bolsøy, den 19. oktober 1851.12
Han holdt likpreken over Jakobine Andrea Eg Lossius den 30. juni 1852 i Molde kirke.13
Han jordfestet Kari Olsdotter Hagen den 23. desember 1852.14,15
Han døpte Beret Anna Hansdotter i Bolsøy kirke den 5. november 1854.18,19

Joseph giftet seg den 11. november 1855 med en uregistrert person.20,3 Joseph Jervell var sogneprest i Molde fra 1858 til 1860.4 Han var sogneprest i Fræna fra 1860 til 1873.4,20
Han bodde på Sørfeta, Feta, Fræna, i 1865. Bruket holdt 1 hest, 6 storfe, 4 får og 4 svin samt en utsæd på 1/16 tønne rug, 1/16 tønne bygg, 1½ tønne havre og 4¾ tønne potet.20 Han var sogneprest i Ålesund fra 1873 til 1885.4

Joseph døde den 18. mai 1885.4,23

Kilder/noter

 1. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 498, nr. 5.
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 29 a.
 3. [S1406] Bergens Stifts Biskoper og Præster II: s. 287. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009100500063#292
 4. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 142.
 5. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 118, nr. 1. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630302
 6. [S1989] «Kyrkje- og kristenliv i Bolsøy frå 1800 til 1950»: s. 396. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014081508273?page=399
 7. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 749.
 8. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 432.
 9. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 396.
 10. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 764, 27. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010385
 11. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 556, nr. 28. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010278
 12. [S701] Kleive mini. 1843–69: s. 50 & 750.
 13. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 768.
 14. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 562, nr. 40. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010281
 15. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 771, 1852, 23. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010388
 16. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 452, nr. 10. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020213
 17. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 757, 30. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020325
 18. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 84, nr. 37. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020047
 19. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 759, 5. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020326
 20. [S195] Ft. 1865 (db): Frænen, Vaagø, Haukaasfeten, lnr. 151b.
 21. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 460, nr. 13. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010229
 22. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 785, 27. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010396
 23. [S1003] Fisk og furu: s. 72.

Andreas Bell Lund1

M, #6609, (ca. 1824 - )
Far*Jakob Jonny Lund1 (1795 - 1868)
Mor*Søgni Gunnarsdotter Hagen1 (1788 - )
4-menning 4 ganger forskjøvet til megAndreas ble født ca. 1824 i Molde.1 Han bodde hos Jakob Jonny Lund og Søgni Gunnarsdotter Hagen på mnr. 155, Østre Schultzhagen, Molde, i 1865.1 Andreas Bell Lund var sjauer i 1865.1

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Molde, Østre Schultzhagen, mnr. 155.

Kari Torine Jakobsdotter Bø1,2,3

K, #6610, (1767 - )
Far*Jakob Nilsson 4 (c 1736 - 1809)
Mor*Kari Nilsdotter (c 1735 - 1795)

Familie 1

Barn

Familie 2

Jens Jakobssen Lund (c 1765 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnnet navn: Kari Jakobsdotter på Reiten, nevnt 1767.4
Kari ble født i 1767 på Reiten, Gausdal.4,3 Kari ble døpt den 10. mai 1767 i Follebu kirke, Gausdal.4 Hun ble konfirmert den 5. oktober 1783 i Molde kirke.2
Kari fikk barn med en uregistrert person i 1789 i Molde.5
Kari Torine giftet seg med Jens Jakobssen Lund.3
Hun og Jens bodde i Trondheim i 1797.1 Kari Torine Jakobsdotter Bø og Jens bodde i Hospitalsveita 2, Trondheim, i 1801 sammen med Johan Lund, Andreas Lund og Karoline Lund. En læredreng bodde også hos dem.3

     Navnet hennes ble skrevet Karen Bøe i 1801.3

Kilder/noter

 1. [S897] Trondheim, Domkirken mini. 1770–1819: fol. 117 b, nr. 56.
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 152 a.
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Tronhiem, 3die Rode, Hospitals Weiten, Hus/2.
 4. [S1109] Gausdal mini. 1758–1809: s. 78, dominica jubilate. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603640697
 5. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 77 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660078

Johan Lund1

M, #6611, (ca. 1794 - )
Far*Jens Jakobssen Lund1 (c 1765 - )
Mor*Kari Torine Jakobsdotter 1 (1767 - )Johan ble født ca. 1794.1 Han bodde hos Jens Jakobssen Lund og Kari Torine Jakobsdotter i Hospitalsveita 2, Trondheim, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Tronhiem, 3die Rode, Hospitals Weiten, Hus/2.

Andreas Lund1,2

M, #6612, (1797 - 11. mars 1859)
Far*Jens Jakobssen Lund3,2 (c 1765 - )
Mor*Kari Torine Jakobsdotter 3,2 (1767 - )Andreas ble døpt den 21. april 1797 i Domkirken sogn, Trondheim.3 Han bodde hos Jens Jakobssen Lund og Kari Torine Jakobsdotter i Hospitalsveita 2, Trondheim, i 1801.2
Han bodde på Hospitalsløkkan, Trondheim, i 1859.1 Andreas Lund var pottemakermester i 1859.1

Andreas døde den 11. mars 1859 i Trondheim, av magebetennelse.1 Han ble gravlagt den 18. mars 1859.1

Kilder/noter

 1. [S896] Trondheim, Vår Frue mini. 1848–59: s. 370.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Tronhiem, 3die Rode, Hospitals Weiten, Hus/2.
 3. [S897] Trondheim, Domkirken mini. 1770–1819: fol. 117 b, nr. 56.

Karoline Lund1

K, #6613, (ca. 1799 - )
Far*Jens Jakobssen Lund1 (c 1765 - )
Mor*Kari Torine Jakobsdotter 1 (1767 - )Karoline ble født ca. 1799.1 Hun bodde hos Jens Jakobssen Lund og Kari Torine Jakobsdotter i Hospitalsveita 2, Trondheim, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Tronhiem, 3die Rode, Hospitals Weiten, Hus/2.

Jakob Kristian Lund1,2,3

M, #6614, (6. oktober 1826 - )
Far*Jakob Jonny Lund1,2 (1795 - 1868)
Mor*Søgni Gunnarsdotter Hagen1,2 (1788 - )
4-menning 4 ganger forskjøvet til meg

Familie

BarnJakob Kristian ble født den 6. oktober 1826 i Molde.1,3 Han ble hjemmedøpt den 7. oktober 1826.1 Jakob Kristian ble døpt den 29. oktober 1826 i Molde kirke.1
Jakob Kristian giftet seg med en uregistrert person. Han var enkemann i 1865.2,3
Han bodde på mnr. 155, Østre Schultzhagen, Molde, i 1865 sammen med Josofine S. Lund og Endre Lie Lund. Det var to øvrige husholdninger der.2 Jakob Kristian Lund var matros i 1865.2 Han var fyrvokter før 1900.3 Han bodde hos Kristian Jonny Lund og Jenny Lund på Solhaug, Hop, Fana, i 1900.3

Kilder/noter

 1. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 52.
 2. [S195] Ft. 1865 (db): Molde, Østre Schultzhagen, mnr. 155.
 3. [S233] Ft. 1900 (db): Fana, Solhaug, gnr. 41, bnr. 28, 29, 30.

Peter Fredrik Koren Gørvell1,2,3,4

M, #6615, (30. oktober 1796 - 12. desember 1854)
Far*Johan Gørvell1,2 (1772 - 1836)
Mor*Anne Lovise Korn2,5 (1768 - 1843)

Familie

Anne Margrethe Throne (1804 - 1877)
De hadde åtte barn.10 
BarnPeter Fredrik ble født den 30. oktober 1796 i Molde.6,7 Han ble døpt den 11. november 1796. Faddere: Anne Maria Korn og William Allan o.a.1 Peter Fredrik Koren Gørvell bodde hos Johan Gørvell og Anne Lovise Korn på mnr. 17, utpå Gata, Molde, i 1801.2,8,9
Han var fadder ved dåpen til Fredrikke Engman Motzfeldt den 3. september 1813.3
Peter var kopist i Kirkedepartementet.10 Han var kjøpmann i Molde fra ca. 1820.10,6
Peter Fredrik giftet seg den 19. april 1822 i Molde med Anne Margrethe Throne.4
Peter hadde Mali Olsdatter i tjeneste i 1828.11
Peter var tollbetjent i Fredrikstad fra 1835 til 1839.10 Han var tollbetjent i Molde fra 1839.6

Peter Fredrik døde den 12. desember 1854 i Molde.6,7

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 15 a.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 17.
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 28 a, 3. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630215
 4. [S1296] Stamtavle over Slægten Bernhoft: s. 188. https://www.nb.no/items/eb6842c82b3330816dc9163bbb6e74d8?page=215
 5. [S1443] Slekten Koren I: s. [227]. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032124008?page=240
 6. [S484] «Tollere gjennom 300 år»: Gørvell, Peter Fredrik Koren.
 7. [S1443] Slekten Koren I: s. [227]. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032124008#240
 8. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 5 b, Ud paa Gaden, forsikringsnr. 17. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063009
 9. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 6 a, Ud paa Gaden, forsikringsnr. 17. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063009
 10. [S1296] Stamtavle over Slægten Bernhoft: s. 189. https://www.nb.no/items/eb6842c82b3330816dc9163bbb6e74d8?page=216
 11. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 64.
 12. [S1733] Bastian Dahl 1851–1895: s. 8. https://www.nb.no/items/74970f64d4af6787994d315ecb8a60ee?page=11

Josef Samuelsson Jervell1,2

M, #6616, (1738 - 20. august 1800)

Familie

Valborg Johansdotter Hoffrén (1747 - 1799)
De hadde iallfall fire barn.3 
BarnJosef ble født i 1738 i Hailuoto, Finland.1
Josef giftet seg i 1770 i Uleåborg, Finland, med Valborg Johansdotter Hoffrén.2,1,3 Josef Samuelsson Jervell var kjøpmann.1

Josef døde den 20. august 1800 i Finland.3

     Navnet hans ble skrevet Joseph Järfvelä i 1770.2

Kilder/noter

 1. [S1003] Fisk og furu: s. 71.
 2. [S1004] Uleåborg kirkebøker (db): Vigda.
 3. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 109.
 4. [S1443] Slekten Koren I: s. [227]. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032124008?page=240

Johan Andreas Throne1,2,3

M, #6617, (4. august 1776 - 29. august 1816)

Familie

Sara Maria Steffenssen (1781 - 1836)
De hadde fem barn.2 
BarnJohan Andreas ble født den 4. august 1776 i Støren.2 Han var korporal i 2. trondhjemske infanteriregiment til 1795.3 Han var fenrik (utenfor nummer) i 2. trondhjemske infanteriregiment fra 16. oktober 1795.3 Han var sekondløytnant i Sunndalske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1800.3
Johan Andreas giftet seg den 15. juni 1802 i Molde med Sara Maria Steffenssen (forlovere: Klaus Lund Steffenssen o.a.) Han hadde militær tillatelse til ekteskap fra februar.4,3
Han var fadder ved dåpen til Hans Mikal Aune den 8. juli 1802 i Molde.5
Johan Andreas Throne var premierløytnant i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1803.3,5 Han var i Romsdalske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, fra 1804.3
Han bevitnet at Anders Andersson Fangberg solgte hus med ovner og grunn på mnr. 34, Grova, Molde, den 15. oktober 1804 til Hans Persson Øvstehagen.6
Johan Andreas Throne var i Vestnesiske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, fra 1806.3 Han var i Romsdalske kompani fra 1807. Han var kaptein (uten kapteinstilling, med ansiennitet fra 28. januar) den 8. desember 1808.3 Han var kaptein og sjef i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1811. Etter søknad fikk han avskjed i nåde med justisråds tittel 20. januar 1812.3,7,1
Han var forlover for Anne Margrete Steffenssen og Jakob Jervell, som giftet seg den 3. desember 1811 i Molde.7,8

Han og Sara Maria bodde på mnr. 108, Hovedgata, Molde.2 Johan Andreas Throne var kjøpmann.2
Johan Andreas Throne kjøpte i Nørdre Bjørnsund, Vågøy, den 30. desember 1814 av Klaus Lund Steffenssen.9 Johan Andreas Throne hadde Jon ansatt som kjøpsvenn i 1815.10,11

Johan Andreas døde den 29. august 1816 i Molde, brått av slag.1,2 Han ble gravlagt den 3. september 1816.1

     Navnet hans ble skrevet Johan Andreas von Throne i 1802.4

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 39 b.
 2. [S1296] Stamtavle over Slægten Bernhoft: s. 188. https://www.nb.no/items/eb6842c82b3330816dc9163bbb6e74d8?page=215
 3. [S719] Militærbiografier II: s. 505.
 4. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 55 a.
 5. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 12 a.
 6. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 601. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610304
 7. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 57 a.
 8. [S244] Molde bys historie I: s. 408.
 9. [S834] Bygdebok for Fræna I: s. 115. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018020548046?page=118
 10. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 99 a.
 11. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 30 a.
 12. [S1296] Stamtavle over Slægten Bernhoft: s. 189. https://www.nb.no/items/eb6842c82b3330816dc9163bbb6e74d8?page=216
 13. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1808. Uvisse inntekter, 23. april.

Josofine S. Lund1

K, #6618, (ca. 1851 - )
Far*Jakob Kristian Lund1 (1826 - )
5-menning 3 ganger forskjøvet til megJosofine S. ble født ca. 1851 i Molde.1 Hun bodde hos Jakob Kristian Lund på mnr. 155, Østre Schultzhagen, Molde, i 1865.1

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Molde, Østre Schultzhagen, mnr. 155.

Endrow Lie Lund1,2

M, #6619, (1863 - )
Far*Jakob Kristian Lund3 (1826 - )
5-menning 3 ganger forskjøvet til megEndrow ble født i 1863 i Molde.1,3 Hans fødenavn var Endre Lie Lund.3 Han bodde hos Jakob Kristian Lund på mnr. 155, Østre Schultzhagen, Molde, i 1865.3 Endrow Lie Lund var ikke medlem av trossamfunn i 1900.1 Han var handelsbetjent i manufakturbransjen i 1900.1 Han losjerte i Vaskerelven 12, Bergen, i 1900. Han bodde på to rom i 1. etasje.1 Han var agent i 1906.2
Han bodde i Jonas Reins gate 17, Bergen, i 1906.2

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Bergen, Vaskerelvgade 12.
 2. [S703] Liste over røysteføre i Bergen for Stortingsval 1906: id 1343.
 3. [S195] Ft. 1865 (db): Molde, Østre Schultzhagen, mnr. 155.

Kristian Jonny Lund1,2

M, #6620, (1855 - )
Far*Jakob Kristian Lund3 (1826 - )
5-menning 3 ganger forskjøvet til meg

Familie

Jenny Ellingsen (1864 - )
BarnKristian Jonny ble født i 1855 i Molde.2 Han var fosterbarn på mnr. 114, ved Brua, Molde, i 1865.1
Kristian Jonny giftet seg med Jenny Ellingsen.2 Kristian Jonny Lund var disponent for Smørfabrikken Ørnen i Bergen i 1900.2
Kristian og Jenny bodde på Solhaug, Hop, Fana, i 1900 sammen med Alma Lund og Jakob Kristian Lund. Ei tjenestejente (enepike) bodde hos dem.3

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Molde Kjøbstad, Hovedgaden, mnr. 114.
 2. [S233] Ft. 1900 (db): Fana, Solhaug, gnr. 41; bnr. 28, 29, 30.
 3. [S233] Ft. 1900 (db): Fana, Solhaug, gnr. 41, bnr. 28, 29, 30.

Jenny Ellingsen1

K, #6621, (1864 - )

Familie

Kristian Jonny Lund (1855 - )
BarnJenny ble født i 1864 i Gildeskål.1
Jenny giftet seg med Kristian Jonny Lund.1
Jenny og Kristian bodde på Solhaug, Hop, Fana, i 1900 sammen med Alma Lund og Jakob Kristian Lund. Ei tjenestejente (enepike) bodde hos dem.2 Hennes navn som gift var Lund, nevnt 1900.1

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Fana, Solhaug, gnr. 41; bnr. 28, 29, 30.
 2. [S233] Ft. 1900 (db): Fana, Solhaug, gnr. 41, bnr. 28, 29, 30.

Alma Lund1

K, #6622, (1892 - )
Far*Kristian Jonny Lund1 (1855 - )
Mor*Jenny Ellingsen1 (1864 - )
6-menning 2 ganger forskjøvet til megAlma ble født i 1892 i Bergen.1 Hun bodde hos Kristian Jonny Lund og Jenny Lund på Solhaug, Hop, Fana, i 1900.2

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Fana, Solhaug, gnr. 41; bnr. 28, 29, 30.
 2. [S233] Ft. 1900 (db): Fana, Solhaug, gnr. 41, bnr. 28, 29, 30.

Oluf Undhjem1,2

M, #6623, (25. juni 1856 - 20. august 1856)
Far*Knut Persson Undhjem3,1 (1796 - 1866)
Mor*Oline Olsdotter Prestegard3,4 (1819 - )Oluf ble født den 25. juni 1856 i Molde, og hjemmedøpt av jordmora.3,5,1

Oluf døde den 20. august 1856 i Molde.6,7 Han ble gravlagt den 26. august 1856 i Molde.8,9

Kilder/noter

 1. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 180 & 272.
 2. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 578 & 92.
 3. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 92.
 4. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 180.
 5. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 93.
 6. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 272 & 180.
 7. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 578 & 93.
 8. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 578.
 9. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 272.

Petter Andreas Petterssen Sanne1,2,3

M, #6624, (2. desember 1827 - )
Far*Petter Pederssen Sanne3,4,2 (1806 - )
Mor*Gunnhild Knutsdotter Vinje4,3
5-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Oline Olsdotter (c 1820 - )
BarnPetter Andreas ble født den 2. desember 1827 (eller 23. november) i Molde, utenom ekteskap.4,3 Han ble hjemmedøpt den 16. desember 1827 (eller samme dag som han ble født).4,3 Petter Andreas ble døpt den 17. februar 1828 i Molde kirke. Faddere: Hans Ingebrigtssen i Myra, Steffen Jakobsson, Steffen Madsen, Marit Reiarsdotter, Malene Matsdatter og Mali Olsdatter.4,3 Petter Andreas Petterssen Sanne ble vaksinert mot kopper ifølge attest av 15. september 1842.5 Han var garversvenn i 1850.2
Petter Andreas giftet seg den 7. november 1850 i Molde kirke med Oline Olsdotter (forlovere: Ola Ivarsson på Øverland o.a.)6,2 Petter Andreas Petterssen Sanne var matros i 1865.1
Han og Oline bodde på mnr. 25, Myrabakken, Molde, i 1865 sammen med Anna Sophie Sanne, Petra Marie Sanne, Oluf Andreas Sanne, Iver Gunder Sanne, Peder Olaus Sanne og Paul Jørgen Sanne. Det bodde én husholdning til der.1

     Navnet hans ble skrevet Peter Andreas Petersen Sande i 1850.2

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Molde, Myrebakken, mnr. 25.
 2. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 446.
 3. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 64.
 4. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 56.
 5. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 447.
 6. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 399.

Gunnhild Knutsdotter Vinje1,2

K, #6625Hennes hjemsted var i Stordal.2 Gunnhild Knutsdotter Vinje tjente hos Johan Gørvell på Sunnmøre.2
Gunnhild fikk barn med Petter Pederssen Sanne i 1827 i Molde.2,1

Kilder/noter

 1. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 56.
 2. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 64.

Hans Ingebrigtssen

M, #6626, (ca. 1790 - )
Far*Ingebrigt Gunnarssen i Schultzhagen1 (o 1736 - 1803)
Mor*Kari Olsdatter1 (c 1751 - )Hans ble født ca. 1790.1 Han bodde hos Ingebrigt Gunnarssen og Kari Olsdatter på fhv. mnr. 45 (1801), Vestre Schultzhagen, Molde, i 1801.1
Han bodde kanskje i Myra, Molde, i 1828.2,3
En Hans Ingebrigtssen i Myra var fadder ved dåpen til Petter Andreas Petterssen Sanne den 17. februar 1828 i Molde kirke.3,2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 45. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424001999
 2. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 64.
 3. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 56.

Steffen Jakobsson Leirgrovvik1,2

M, #6627, (ca. 1795 - )Steffen ble født ca. 1795.2 Steffen bodde hos foreldrene i Leirgrovvik, Bolsøy, i 1801.2
Han var fadder ved dåpen til Petter Andreas Petterssen Sanne den 17. februar 1828 i Molde kirke.3,4
Steffen Jakobsson var arbeider i 1829.5
Han bodde i Molde i 1829 sammen med Ola Ivarssen Reknes. Ola var losjerende.5
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Ivarssen Reknes den 10. januar 1831: 2 daler.6

Kilder/noter

 1. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 155 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/159/
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Leergrovigen.
 3. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 56.
 4. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 64.
 5. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 155 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/158/
 6. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 155 a–156 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/158/

Steffen Madsen1

M, #6628, (14. april 1810 - )

Familie

Karen Anna Løkke (c 1798 - 1866)Steffen ble født den 14. april 1810 på Amdam, Ørskog.2,3
Annet navn: Steffen Matsson på Amdam, nevnt 1825.2 Han tjente som dreng hos Johan Gørvell i 1828.4
Han var fadder ved dåpen til Petter Andreas Petterssen Sanne den 17. februar 1828 i Molde kirke.5,4

Steffen giftet seg med Karen Anna Løkke.1 Steffen Madsen var skomakermester i 1865.1
Han og Karen Anna bodde på mnr. 113, ved Brua, Molde, i 1865. De hadde én gris.1

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Molde, mnr. 113.
 2. [S714] Ørskog mini. 1816–32: s. 502.
 3. [S774] Ørskog mini. 1810–16: s. 10.
 4. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 64.
 5. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 56.

Marit Reiarsdotter Malmedal1,2

K, #6629, ( - etter 1831)

Familie

Just Perssen Berg (c 1797 - )Marit giftet seg med Just Perssen Berg.1
Hun var fadder ved dåpen til Karen Johanna Knutsdatter den 14. mai 1826 i Molde kirke.2

Hun og Just bodde i Molde i 1827.1
Hun var fadder ved dåpen til Petter Andreas Petterssen Sanne den 17. februar 1828 i Molde kirke.3,4
Hun var fadder ved dåpen til Knut Andreas Knutssen den 23. oktober 1831 i Molde kirke.5

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 326 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620334
 2. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 49, nr. 7. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620460
 3. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 56.
 4. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 64.
 5. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 96, nr. 9. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630290

Malene Matsdatter1

K, #6630Annet navn: Malene Jakobsdatter.2
Hun var fadder ved dåpen til Petter Andreas Petterssen Sanne den 17. februar 1828 i Molde kirke.1,2

Kilder/noter

 1. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 56.
 2. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 64.

Mali Olsdatter1,2

K, #6631, ( - etter 1828)Mali Olsdatter tjente hos Peter Fredrik Koren Gørvell i 1828.2
Hun var fadder ved dåpen til Petter Andreas Petterssen Sanne den 17. februar 1828 i Molde kirke.1,2

Kilder/noter

 1. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 56.
 2. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 64.

Kristina Margrete Worm Møller1,2,3

K, #6632, (16. januar 1771 - 2. september 1801)
Far*Peter Nikolai Møller3,2 (1721 - 1796)
Mor*Maren Nagel3,2 (1735 - 1796)

Familie

Mattias Joakim Goldt (1759 - 1808)
De hadde tre barn.12 
BarnKristina Margrete ble født den 16. januar 1771 i Molde, klokken 10 om formiddagen.3,2 Kristina Margrete ble døpt den 2. februar 1771 i Molde kirke. Faddere: Anne Magrete Paust, Maren Steffenssen, Abraham Skjellerup og Jakob Knudssen, og trolig Margrete Vingård.3
Kristina Margrete giftet seg i desember 1788 med Mattias Joakim Goldt.1
Hun ble kalt fru Kristina Margrete Goldt, nevnt fra 1795 til 1801.4,5
Hun var fadder ved dåpen til William Main Sivertssen den 14. august 1795 i Molde kirke.5
Hun var fadder ved dåpen til Peter Kristian Lund den 22. september 1797 i Molde kirke.6
Hun var fadder ved dåpen til Peter Nikolai Møller den 31. oktober 1798 i Molde kirke.7

Hun og Mattias Joakim bodde på Nøisomhed, Berg, Bolsøy, i 1801. To barn, hennes kusine og fire tjenestefolk var hos dem.1

Kristina Margrete døde den 2. september 1801 på Nøisomhed. Den 7. september ble det betalt 3 ort til Molde kirke for leie av det beste likkledet.8,9 Hun ble gravlagt den 11. september 1801 på Nøisomhed, på familiegravstedet. Den 5. november 1808 ble liket nedsatt i Molde kirke, og det ble betalt 3 daler for gravstedet, 1 daler for ringing med begge klokker, 3 ort i leie for det beste og 2 ort for det nest beste likkledet, og 1 daler 2 ort for vokslysene på alteret.4,10,11

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Berg.
 2. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 102.
 3. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 4. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 50 a.
 5. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 3 b.
 6. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 23 b.
 7. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 4 a, 31. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630191
 8. [S1299] Leilighetsdikt: s. 101, nr. 85. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011062705025#110
 9. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 87 b.
 10. [S801] «Moldegårds historie»: s. 18.
 11. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1808. Uvisse inntekter, 5. november.
 12. [S1089] Nøisomhed gjennom 200 år: s. 5. https://www.nb.no/items/6686ce7a19c50fd4652a14ebd68511ec?page=6

Mattias Joakim Goldt1,2,3

M, #6633, (juni 1759 - 27. oktober 1808)

Familie

Kristina Margrete Worm Møller (1771 - 1801)
De hadde tre barn.5 
Barn
Mattias Joakim Goldt (oljemaleri på Reknes hospital, gjengitt i Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt)Mattias Joakim ble født i juni 1759 i Danmark.4,5 Han tok den akademiske graden dr.med.6,7
Mattias Joakim giftet seg i desember 1788 med Kristina Margrete Worm Møller.7 Mattias Joakim Goldt var landfysikus i Romsdal i 1789. Han hadde etter skriftlig angivelse ingen skattbar formue, men skulle svare 18 daler 48 skilling i embetsskatt (5 pst.)8,7
Mattias Joakim Goldts signatur og segl fra formuesskatten 1789 (skannet av Riksarkivet)
Han var kirurg på Reknes hospital, Molde, i 1789.6 Han fikk festeseddel på grunnen på mnr. 10, utpå Gata, Molde, fra Peter Fredrik Korn den 24. juni 1789. Goldt eide huset på tomten. Seddelen ble tinglyst 7. september.9,10
Han bodde på mnr. 10 i 1789. Nye bygninger ble reist i 1797, taksert til 1 200 daler. Huset stod øde i 1801.6,11,12
Mattias Joakim Goldt kjøpte 2 pund 22 merker på bnr. 6, Sørnesje, Veøy, den 11. september 1790. Bruket lå øde. Skjøtet ble tinglyst 25. oktober.13,14 Han fikk festeseddel i Myra, Berg, Bolsøy, fra prostinne Johanne Birgitte Dreier den 7. juni 1794.15
Mattias Joakim Goldt solgte på bnr. 6 den 8. februar 1796. Han makeskiftet mot Myra.16
Mattias Joakim Goldt kjøpte to umatrikulerte plasser i Bergsmyra den 8. februar 1796. Han makeskiftet med Bolsøy prestebord mot Sørnesje. Skjøtet ble tinglyst 27. juni. Det ble påtegnet 28. november 1797, tinglyst 21. oktober 1799.16,17 Han kjøpte en umatrikulert plass i Bergsmyra den 22. februar 1797 på auksjon fra Ole Kristian Bull. Festeseddelen til madam Maren Magdalena Fasmer skulle fremdeles gjelde. Kjøperen skulle ha fri gressing for krøtter i gården Bergs utmark, hvor plassen hadde andel, og det som trengtes av skogen til istandsettelse av hus. Auksjonen ble holdt hos Bull i Molde. Kjøpesum: 532 daler 2 skilling, pluss 22 daler 20 skilling i omkostninger. Skjøtet ble utstedt 19. april og tinglyst 26. juni.18
Han var forlover for Lovise Augusta Baade og Jens Worm Møller, som giftet seg den 16. november 1797 i Borgund på Sunnmøre.2,19,20
Mattias Joakim hadde Olava Persdatter i tjeneste i 1798.21

Mattias Joakim Goldt solgte 1 pund 18 merker med 1 pund overbygsel i Skorgestua, Innbogge, Eresfjord, den 3. januar 1798 til Jon Ivarsson. Kjøpesum: 280 daler.22
Han var forlover for Aslak Jøstensson i Grovan og Anne Bjørnardsdotter på Årø, som giftet seg den 9. november 1800 i Bolsøy kirke.23,24,25
Brit Knutsdatter var jordmor i 1801. Årslønn: 15 daler. Hun var undervist av doktor Goldt.26,27,28
Han var pensjonert i 1801.7
Han og Kristina Margrete bodde på Nøisomhed, Berg, Bolsøy, i 1801. To barn, hennes kusine og fire tjenestefolk var hos dem.7
Mattias Joakim hadde Berte Marta Viberg, Mali Ellingsdotter og Aslak Jøstensson o.a. i tjeneste i 1801.7


Mattias Joakim døde den 27. oktober 1808. Han var da stum og lam.3,4 Han ble gravlagt den 5. november 1808 på Molde kirkegård. Samme dag ble det betalt 1 daler for kirkegårdsjorden, 1 daler for ringing med begge klokker, 1 daler 2 ort for vokslysene på alteret, og 3 ort i leie for det beste likkledet.29,3

Kilder/noter

 1. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, angivelser, nr. 5. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/97/
 2. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 55 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15997&idx_id=15997&uid=ny&idx_side=-58
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 a, 1808, 5. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630225
 4. [S1299] Leilighetsdikt: s. 101, nr. 85. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011062705025#110
 5. [S1089] Nøisomhed gjennom 200 år: s. 5. https://www.nb.no/items/6686ce7a19c50fd4652a14ebd68511ec?page=6
 6. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, generalekstrakt, mnr. 12. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/61/
 7. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Berg.
 8. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 3, mnr. 12. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/68/
 9. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 406. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610206
 10. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 467 a, publiseringsnr. 4. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429360944
 11. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 460. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610233
 12. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 835 a, Rechnes Røysen, mnr. 10. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340617
 13. [S1838] Romsdal panteregister 1770–1841: N. Fol. 463. https://www.digitalarkivet.no/tl20080923650391
 14. [S1032] Romsdal tingbok 1789–1803: fol. 67 b, publiseringsnr. 14. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420524
 15. [S1032] Romsdal tingbok 1789–1803: fol. 177 a, publiseringsnr. 10. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420634
 16. [S925] Romsdal pantebok 1791–1806: fol. 131 b.
 17. [S1032] Romsdal tingbok 1789–1803: fol. 422 b, publiseringsnr. 16. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420880
 18. [S925] Romsdal pantebok 1791–1806: fol. 179 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660593
 19. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 151. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002547
 20. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 21. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 4 b.
 22. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 119. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001?page=122
 23. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 134 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630178
 24. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 29 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630125
 25. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 19 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130610022
 26. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 133. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002462
 27. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 39 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-42
 28. [S1938] Sunnhetskollegiet medisinalinnberetninger 1803–12: Romsdal fogderi, Molde by. https://www.digitalarkivet.no/sn20130117000102
 29. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1808. Uvisse inntekter, 5. november.
 30. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 49 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630230

Amund Matsson på Øvre1,2

M, #6634, ( - ca. 1757)

Familie

Ingebjørg Bardosdotter på Øvre ( - c 1779)
Åtte barn levde i 1758.3 
BarnAmund giftet seg med Ingebjørg Bardosdotter.3,1
Han og Ingebjørg bodde på Øvre, Ytterøy, i 1738. Han døde som selveier.1,3 Amund Matsson på Øvre var lensmann i Ytterøy. Ved hans død overtok sønnen Mats.3

Amund døde ca. 1757 på Øvre.3 Skiftet etter ham ble sluttet den 31. mai 1758. Arvinger: Ingebjørg Bardosdotter, Henrik Amundsson og Peder Amundsson o.a.4

Kilder/noter

 1. [S696] Ytterøy mini. 1718–55: fol. 60 a.
 2. [S696] Ytterøy mini. 1718–55: fol. 82 a.
 3. [S2065] Inderøy skifteprotokoll 1751–61: fol. 465 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090217610468
 4. [S2065] Inderøy skifteprotokoll 1751–61: fol. 465 a–466 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090217610468

Ingebjørg Bardosdotter på Øvre1,2,3

K, #6635, ( - ca. 1779)

Familie 1

Amund Matsson på Øvre ( - c 1757)
Åtte barn levde i 1758.1 
Barn

Familie 2

Han overlevde henne.5 Ingebjørg giftet seg med Amund Matsson på Øvre.1,2
Hun og Amund bodde på Øvre, Ytterøy, i 1738. Han døde som selveier.2,1
Hun var arving ved skiftet etter Amund Matsson på Øvre den 31. mai 1758.4

Ingebjørg giftet seg med en uregistrert person.5

Ingebjørg døde ca. 1779 på Øvre.5

     Navnet hennes ble skrevet Ingebor Barosdaatter i 1738.2

Kilder/noter

 1. [S2065] Inderøy skifteprotokoll 1751–61: fol. 465 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090217610468
 2. [S696] Ytterøy mini. 1718–55: fol. 60 a.
 3. [S696] Ytterøy mini. 1718–55: fol. 82 a.
 4. [S2065] Inderøy skifteprotokoll 1751–61: fol. 465 a–466 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090217610468
 5. [S1308] Tronhjems Adresse-Contoirs Efterretninger: nr. 41/8.10.1779. E-side 4. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_tronhjemsadressecontoirs_null_null_17791008_13_41_1?page=3

Peder Leth Øvre1,2,3,4

M, #6636, (1746 - 6. januar 1802)
Far*Amund Matsson på Øvre5,6 ( - c 1757)
Mor*Ingebjørg Bardosdotter på Øvre5,6 ( - c 1779)

Familie

Mette Susanne Jalles (1758 - 1849)
De hadde to barn.30,31 
Barn
Peder Leth Øvres signatur og segl fra formuesskatten 1789 (skannet av Riksarkivet)Peder ble født i 1746 på Øvre, Ytterøy. Peder ble døpt den 23. mars 1746 i Ytterøy kirke.5
Han ble kalt Peder Amundsson, nevnt 1758.6
Han var arving ved skiftet etter Amund Matsson på Øvre den 31. mai 1758.7
Han var kreditor ved skiftet etter Malene Audensdotter Viderø den 2. oktober 1777: 2 daler 1 ort i auksjonspenger.8
Peder Leth Øvre var byfogd i Molde fra 1787 til 1802. Han var også sorenskriver i Romsdal i samme periode. Peder hadde etter skriftlig angivelse ingen skattbar formue i 1789, men skulle svare 17 daler i embetsskatt (5 pst.) og var med på å underskrive skatteprotokollen.9,4,10,1,3
Peder giftet seg i 1787 i Molde kirke med Mette Susanne Jalles. Det ble betalt 1 daler for vielsen.1,4
Han var fadder ved dåpen til Anna Kirstina Nagel Møllerup den 11. juli 1788 i Grytten.11

Peder Leth Øvre kjøpte 1 våg 2 pund 12 merker med bygselrett (hele gården) på Øverland, Bolsøy, den 23. desember 1788 av Peder Jalles. Handelen inkluderte også husmannsplassen i Tøndergårdgjerdet, Einen, og dens hus. Kjøpesum: 300 daler. Skjøtet ble tinglyst i juni året etter.12 Anders Larsson Berg skulle kjøpe gjestgiveriet i Eidsvåg, Nesset, av Peder Leth Øvre for 420 daler, men klarte ikke å betale da han skulle overta i april 1789.13
Han og Mette Susanne bodde på mnr. 12, utpå Gata, Molde, i 1789 sammen med David Ulrik Sommer.10
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Ola Andersson i Schultzhagen den 22. oktober 1790 på Eiskrem, Aukra.14
Han var fadder ved dåpen til William Main Sivertssen den 14. august 1795 i Molde kirke.15
Han hadde trolig Ola Ellevssen og Guri Gabrielsdotter i tjeneste i 1796 (Ole Elløwsen hos Øwre og Guru Gabrielsd: hos Øwre).16

Peder Leth Øvre solgte 2 pund 18 merker med bygselrett (halve gården) på bnr. 1, Øverland, Bolsøy, den 2. januar 1796 til Mikkel Olsson. Kjøpesum: 260 daler. Mikkel gav 16. juni kårbrev til forrige bruker, Ola Persson, som hadde overlatt bygselen til ham. Dokumentene ble tinglyst 27. juni. Unntatt fra handelen var plassen Einen med åker og eng, myren ovenfor, og Ørjar Perssons plass ovenfor der igjen.17,18,19,20
Han var kreditor ved skiftet etter Magnus Teiste i november 1796: 15 daler, hvorav han fikk 4 daler 2 ort 3 skilling.21
Han hadde Marit Hansdatter i tjeneste i 1799.22

Peder Leth Øvre solgte 2 pund 6 merker med bygselrett i Nerhagen, Bolsøy, den 8. januar 1800 til Ravald Andersson på Holsbøgjerdet. Øvre handlet som fullmektig for Kristoffer Abelset Møller. Ravald hadde betalt de 131 daler som hans kones forrige mann, Anders Jakobsson Bjørset, lånte av Møller mot pant i gården etter obligasjon av 26. juni 1797. Skjøtet ble tinglyst 23. juni 1800.23,24
Han var forlover for Peter Ebenhof Tønder og Anne Marta Steffenssen, som giftet seg den 17. april 1800 i Molde.25,26,27

Han og Mette Susanne bodde på mnr. 12 i 1801 sammen med Peder Jalles Øwre, Ingeborg Antonette Øvre, Peder Grindberg og Peter Henrik Øvre.1
Peder og Mette Susanne hadde Karen Smit Eide, Per Persson Devoll, Lars Larssen, Beret Olsdotter og Kirsten Ottarsdotter i tjeneste i 1801. Karen var stuepike. Per var skriverdreng. Lars tjente også hos dem året før.1,28


Peder døde den 6. januar 1802 i Molde.9 Han ble gravlagt den 12. januar 1802. Den 21. september 1806 betalte enka, Mette, 1 daler «for en Steens Nedlæggelse over Mandens Grav».3,29

     Navnet hans ble skrevet Peter Leth Øwre i 1802.3

Kilder/noter

 1. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Rechnes Røysen, mnr. 12. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/28/
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 848. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650428
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 50 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630231
 4. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 72 b.
 5. [S696] Ytterøy mini. 1718–55: fol. 82 a.
 6. [S2065] Inderøy skifteprotokoll 1751–61: fol. 465 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090217610468
 7. [S2065] Inderøy skifteprotokoll 1751–61: fol. 465 a–466 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090217610468
 8. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 850–862. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650429
 9. [S318] Molde og Romsdalen: en reisehåndbog: s. 270, nr. 3. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014090108092#285
 10. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 3, mnr. 14. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/68/
 11. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 249. https://www.digitalarkivet.no/kb20050708010125
 12. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 402 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660363
 13. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 355.
 14. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 50 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/66/
 15. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 3 b.
 16. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 7 a.
 17. [S925] Romsdal pantebok 1791–1806: fol. 130 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660544
 18. [S925] Romsdal pantebok 1791–1806: fol. 131 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660544
 19. [S925] Romsdal pantebok 1791–1806: fol. 133 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001660546
 20. [S925] Romsdal pantebok 1791–1806: fol. 133 b.
 21. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 231 a–232 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660232
 22. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 5 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-7
 23. [S925] Romsdal pantebok 1791–1806: fol. 302 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660716
 24. [S925] Romsdal pantebok 1791–1806: fol. 302 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660717
 25. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 54 a, 1800, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630234
 26. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Haugene, No 99. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002288
 27. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1800. Side 12, 15. april.
 28. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 7 b.
 29. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1806. Uvisse inntekter, 21. september.
 30. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 31. [S1678] Throndhjems borgerlige Realskoles alene privilegerede Adressecontors-Efterretninger: nr. 14/17.2.1835. E-side 1, «Dødsfald». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsborgerligerealskole_null_null_18350217_null_14_1?page=0

Mette Susanne Jalles1,2

K, #6637, (20. mars 1758 - 11. februar 1849)
Far*Peder Jalles3,2 (1720 - 1795)
Mor*Ulrikka Antonette Eg3,2 ( - 1764)

Familie

Peder Leth Øvre (1746 - 1802)
De hadde to barn.2,20 
BarnMette Susanne ble født den 20. mars 1758 i Molde. Samme måned ble det betalt 1 daler 1 ort for dåpen til byfogdens barn.2,4,5
Mette Susanne giftet seg i 1787 i Molde kirke med Peder Leth Øvre. Det ble betalt 1 daler for vielsen.1,6
Hun og Peder bodde på mnr. 12, utpå Gata, Molde, i 1789 sammen med David Ulrik Sommer.7
Hun ble kalt Mette Susanne Øvre, nevnt fra 1798 til 1849.5,8
Hun var fadder ved dåpen til Peter Nikolai Møller den 31. oktober 1798 i Molde kirke.8

Hun og Peder bodde på mnr. 12 i 1801 sammen med Peder Jalles Øwre, Ingeborg Antonette Øvre, Peder Grindberg og Peter Henrik Øvre.1
Peder og Mette Susanne hadde Karen Smit Eide, Per Persson Devoll, Lars Larssen, Beret Olsdotter og Kirsten Ottarsdotter i tjeneste i 1801. Karen var stuepike. Per var skriverdreng. Lars tjente også hos dem året før.1,9
Peder Leth Øvre ble gravlagt den 12. januar 1802. Den 21. september 1806 betalte enka, Mette, 1 daler «for en Steens Nedlæggelse over Mandens Grav».10,11
Hun var fadder ved dåpen til Peder Jalles Lahusen den 8. november 1804 i Molde kirke.12

Hun bodde i Einen, Øverland, Bolsøy, i 1811 sammen med Ingeborg Antonette Øvre.13
Hun var fadder ved dåpen til Fredrikke Engman Motzfeldt den 3. september 1813.14
Mette Susanne Øvre gav kårbrev til Ola Persson på Øverland den 12. april 1823. Kontrakten ble tinglyst 6. mai.15
Mette Susanne Øvre gav bygselseddel på bnr. 3, Øverland, Bolsøy, den 13. februar 1832.16,17
Mette Susanne Øvre gav festeseddel på en plass på Øverland, Bolsøy, til Pål Hanssen Malme den 4. desember 1837. Den hadde vært brukt av Ørjar Persson. Årlig leie: 2 daler pluss 8 arbeidsdager på egen kost. Malme signerte med ført penn. Seddelen ble medunderskrevet av Øvres lagverge, Peter Rikardus Møller, og tinglyst 5. desember.18


Mette Susanne døde den 11. februar 1849 i Einen.5 Hun ble gravlagt den 19. februar 1849, etter liktale av prost Peter Vogelius Deinboll.5,19

Kilder/noter

 1. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Rechnes Røysen, mnr. 12. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/28/
 2. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 3. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 80.
 4. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 163 a, inntekt. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340861
 5. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 540, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020257
 6. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 72 b.
 7. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 3, mnr. 14. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/68/
 8. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 4 a, 31. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630191
 9. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 7 b.
 10. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 50 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630231
 11. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1806. Uvisse inntekter, 21. september.
 12. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 16 a, 8. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630203
 13. [S1299] Leilighetsdikt: s. 110, nr. 137. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011062705025?page=119
 14. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 28 a, 3. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630215
 15. [S2102] Romsdal pantebok 1816–27: s. 591, kårkontrakt. https://www.digitalarkivet.no/tl20081002620297
 16. [S2103] Romsdal pantebok 1827–35: fol. 287 b, nr. 25. https://www.digitalarkivet.no/tl20081002620778
 17. [S2103] Romsdal pantebok 1827–35: fol. 288 a, nr. 25. https://www.digitalarkivet.no/tl20081002620778
 18. [S1068] Romsdal pantebok 1835–41: fol. 179 b, nr. 38. https://www.digitalarkivet.no/tl20081002630183
 19. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 747, 1849, 19. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020320
 20. [S1678] Throndhjems borgerlige Realskoles alene privilegerede Adressecontors-Efterretninger: nr. 14/17.2.1835. E-side 1, «Dødsfald». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsborgerligerealskole_null_null_18350217_null_14_1?page=0

Ivar Hansson Kringstad1,2,3

M, #6638, (ca. 1751 - 11. oktober 1823)
Far*Hans Nilsson på Kringstad4,5 ( - 1762)
Mor*Ingebjørg Nilsdotter på Kringstad4 (1722 - 1793)

Familie 2

Gunnhilde Rasmusdatter (c 1753 - 1830)Ivar ble født ca. 1751 på Kringstad, Bolsøy.4,6
Han var arving ved skiftet etter Hans Nilsson på Kringstad den 22. juni 1763.7
Han var myndling av Ola Nilsson på Røbekk i 1763.4
Han var kreditor ved skiftet etter Hans Jespersson på Kringstad den 4. mars 1769: 1 ort.8
Ivar Hansson Kringstad ble konfirmert den 6. oktober 1771 i Kleive kirke, Bolsøy. Han bodde hjemme i 1774.9,10
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Jon Torjersson på Ellingsgarden den 9. februar 1780: kjeppnaver (9 skilling).11,12
Ivar Hansson Kringstad kjøpte hus (uten grunn) på mnr. 141, Olsmedbakken, Molde, i 1780 på auksjon. Skjøtet ble tinglyst 4. desember.1
Ivar giftet seg i 1781 i Molde kirke med Karen Larsdatter. I januar ble det betalt 2 ort for ringing med begge klokker til bryllupet.13,6,14
Han og Karen var husfolk på mnr. 141 i 1789. Han skulle etter muntlig angivelse svare 24 skilling i formuesskatt (½ pst.)15 Ivar Hansson Kringstad var daglønner i 1789 og kaltes dette ved sin død.16,3 Han var lagrettemann i Molde i 1798 og vurderingsmann iallfall fra 1799 til 1802.17,18,19,20,21
Han var fadder ved dåpen til Elen Andrina Talberg den 20. oktober 1799 i Molde kirke.22
Ivar Hansson Kringstad var bytjener iallfall fra 1800 til 1801.23,6
Han var forlover for Søren Jensson Enstad og Mette Olsdotter på Røbekk, som giftet seg den 11. mai 1800 i Molde kirke.24,25,26

Han og Karen bodde på mnr. 141 i 1801 sammen med Anne Johanna Ivarsdatter. I 1807 var huset taksert til 60 daler.6,27
Ivar giftet seg den 29. september 1805 i Molde kirke med Gunnhilde Rasmusdatter (forlovere: Kristian Hanssen Eide og Pål Hansson).28
Ivar Hansson Kringstad solgte hus (uten grunn) på mnr. 141 den 20. januar 1818 til Ola Eriksson. Ivar og kona (Olas mor) skulle få bo der resten av livet. Kjøpesum: 20 spesidaler. Vitner: Johan Gørvell o.a. Skjøtet ble tinglyst 2. februar.1,29

Ivar døde den 11. oktober 1823 i Molde.3 Han ble gravlagt den 17. oktober 1823.3

     Navnet hans ble skrevet Iver Hansen Kringstad fra 1769 til 1818.2,1

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 697, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610352
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 507 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660536
 3. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 192, nr. 20. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620533
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 121 a.
 5. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 771. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/104/
 6. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 141. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002499
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 121 a/b.
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 506 b–507 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660536
 9. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 148 a.
 10. [S2147] Romsdal sjøruller 1769–90: manntallsrulle, sjølegdene, 1774. 87. legd. https://www.digitalarkivet.no/db60055402000285
 11. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 520 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670525
 12. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 208 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660170
 13. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 73 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/74/
 14. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 65 b.
 15. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 16, mnr. 143. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/81/
 16. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, generalekstrakt, mnr. 143. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/63/
 17. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 22 b, 13. desember. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370024
 18. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 272 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/277/
 19. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 298 a.
 20. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 306 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/17/
 21. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 315 b.
 22. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 6 b.
 23. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 283 a.
 24. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 54 a, 1800, nr. 5. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-49
 25. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 86 b.
 26. [S1032] Romsdal tingbok 1789–1803: fol. 447 a, publiseringsnr. 12. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420904
 27. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 28 b, Olsmed Bakken, forsikringsnr. 133. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063032
 28. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 56 a, 1805, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630236
 29. [S648] Molde panteregister 1790–1823: s. 69, mnr. 141. https://www.digitalarkivet.no/tl20080923660356
 30. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 697, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610352

Karen Larsdatter1,2

K, #6639, (ca. 1752 - 1801)
Far*Lars Hansson Sandvik1 (c 1722 - 1788)
Mor*Elen Larsdatter ( - 1763)Karen ble født ca. 1752.2,3
Karen giftet seg i 1781 i Molde kirke med Ivar Hansson. I januar ble det betalt 2 ort for ringing med begge klokker til bryllupet.1,2,4
Hun og Ivar var husfolk på mnr. 141, Olsmedbakken, Molde, i 1789. Han skulle etter muntlig angivelse svare 24 skilling i formuesskatt (½ pst.)5
Hun og Ivar bodde på mnr. 141 i 1801 sammen med Anne Johanna Ivarsdatter. I 1807 var huset taksert til 60 daler.2,6
Hun ble kalt Karen Larsdatter Kringstad, nevnt 1801.3

Karen døde i 1801 i Molde. Den 29. september ble det betalt 1 daler 1 ort for kirkegårdsjorden.3,7 Hun ble jordfestet den 1. oktober 1801.3 Skiftet etter henne ble sluttet den 24. august 1802.8

Kilder/noter

 1. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 73 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/74/
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 141. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002499
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 50 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630230
 4. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 65 b.
 5. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 16, mnr. 143. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/81/
 6. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 28 b, Olsmed Bakken, forsikringsnr. 133. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063032
 7. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 87 b.
 8. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 697, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610352

Brit Knutsdatter1,2

K, #6640, (ca. 1736 - 1814)

Familie

Nils Larsson i Krubba (c 1733 - 1798)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnBrit ble født ca. 1736.3,4
Brit giftet seg med Nils Larssen.1
Hun og Nils var husfolk på mnr. 133, innpå Gata, Molde, i 1789. Etter hans død solgte hun huset til svigersønnen.5,1
Brit Knutsdatter solgte hus på mnr. 133 den 30. desember 1798 til Per Jakobssen Lund. Kjøpesum: 40 daler. Hun skulle få bo gratis hos dem resten av livet. Salget ble tinglyst 6. september 1802. Grunnen tilhørte Hans Thiis Møller (s.d.).1 Brit Knutsdatter var jordmor i 1801. Årslønn: 15 daler. Hun var undervist av doktor Goldt.3,4,2 Brit Knutsdatter losjerte hos svigersønnen Per Jakobssen Lund på mnr. 133 i 1801.3,6
Hun var kreditor ved skiftet etter Brit Katrine Nilsdatter den 31. august 1802: Hun hadde 3 daler til gode.7

Hun ble kalt Brit jordmor, nevnt 1805.2
Hun var fødselshjelper ved Jan Kristoffer Lovits Larssens fødsel den 14. oktober 1807 i Molde. Mora fødte lett og i 9. måned, først en levende gutt (Jan) og rett etterpå et dødfødt jentebarn, det siste uten vending. Barnet hadde etter moras formodning allerede vært død i 14 dager, og «Fosteret var begyndt at fortæres». Det var ingen klager på jordmora, Brit Knutsdatter.8


Brit døde i 1814 i Molde.4 Hun ble jordfestet den 20. desember 1814.4

     Navnet hennes ble skrevet Bereth Knudsdatter i 1802.9

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 523. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22663&uid=ny&idx_side=-264
 2. [S1938] Sunnhetskollegiet medisinalinnberetninger 1803–12: Romsdal fogderi, Molde by. https://www.digitalarkivet.no/sn20130117000102
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 133. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002462
 4. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 39 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-42
 5. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 16, mnr. 135. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/81/
 6. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 26 a, Indenfor Broen, forsikringsnr. 125. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063029
 7. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 315 b–316 a.
 8. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 21 a, 14. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630208
 9. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 315 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660322

Knut Evart Lønset1,2

M, #6641, (1768 - 1. juni 1842)
Far*Anders Andersson på Lønset3,1 (1734 - 1816)
Mor*Johanna Kristoffersdotter Gjerding3,1 (1731 - 1814)
4-menning 5 ganger forskjøvet til megKnut Evart ble født i 1768 på Lønset, Bolsøy.1 Han ble døpt den 12. oktober 1768 i Bolsøy kirke. Faddere: Lars Larsson på Ellingsgarden o.a.4,2
Annet navn: Knut Andersson Lønset, nevnt 1784.5,3 Knut Andersson Lønset ble konfirmert den 3. oktober 1784 i Kleive kirke, Bolsøy.5 Han var kopist i Rentekammeret.6 Han var tollskriver i Molde.6
Han var fadder ved dåpen til Jakob Jonny Lund den 2. oktober 1795 i Molde kirke.7
Han var fadder ved dåpen til Karen Andrea Gjerding den 13. september 1797.8
Knut Evart Lønset var undertoll- og konsumpsjonsbetjent fra 7. april 1798 til 1806.6,9 Han bodde hos August Friedrich von Brockdorff og Justine Konradine von Røepstorff på mnr. 11, utpå Gata, Molde, i 1801.9 Knut Evart Lønset var undertollbetjent i Ålesund i 1806.6 Han var undertollbetjent i Drøbak fra 5. desember 1806 til 1816.6
Knut Evart giftet seg med en uregistrert person.3 Han var overtollbetjent i Drøbak fra 1816 til 1842.6,10
Han var arving ved skiftet etter Anders Andersson og Johanna Kristoffersdotter på Lønset den 15. oktober 1817: 1 ort 22 skilling.11


Knut Evart døde den 1. juni 1842 i Drøbak.10,6 Han ble gravlagt den 7. juni 1842.10

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 44 a.
 2. [S697] Drøbak mini. 1816–42: fol. 132 b.
 3. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 217 b.
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 44 a & 166 b.
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 153 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-116
 6. [S484] «Tollere gjennom 300 år»: Lønseth, Knud Edvard.
 7. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 4 b.
 8. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 23 a.
 9. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Rechnes Røysen, No 11.
 10. [S697] Drøbak mini. 1816–42: s. 133 v.
 11. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 217 b–218 a.

Maria Dorotea Kenfonet1

K, #6642, (ca. 1769 - )Maria Dorotea ble født ca. 1769.2
Maria Kanfin var fadder ved dåpen til Jakob Jonny Lund den 2. oktober 1795 i Molde kirke.3
Hun var fadder ved dåpen til Sara Johanna Jørgenssen den 25. januar 1798 i Molde kirke.1
Maria Dorothea Kephen var stuepike hos Johan Gørvell og Anne Lovise Korn på mnr. 17, utpå Gata, Molde, i 1801.2

     Navnet hennes ble skrevet Maria Dorothea Kephen i 1801.2

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 1 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-3
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 17.
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 4 b.

Mikal Olsson Aune1,2,3,4,5

M, #6643, (1759 - 1813)
Far*Ola Mikalsson Aune6,7 (1730 - 1801)
Mor*Kari Ivarsdotter (c 1725 - 1795)

Familie

Maren Moldberg Hansdotter Gjerding (c 1756 - 1814)
Fem barn levde i 1815.5 
Barn
Mikal Olsson Aunes signatur og segl fra formuesskatten 1789 (skannet av Riksarkivet)Mikal ble født i 1759 i Svorkmo, Orkdal.6,8 Mikal ble døpt den 25. mars 1759 i Svorkmo kirke, Orkdal. Faddere: Beret, Kjerstin Arnsdotter, Jakob Hansson, Jon Mikalsson på Aunet og Ellend Amundsson.6 Mikal Olsson Aune ble konfirmert den 2. oktober 1774 i Bolsøy kirke.9
Mikal giftet seg i 1784 i Molde kirke med Maren Moldberg Hansdotter Gjerding. I oktober ble det betalt 1 daler for ringing med klokkene.10,5,4 Mikal Olsson Aune, Erik snekker og Andreas Kristian Jørgenssen o.a. hadde plass i 19. stol, mannssiden, Molde kirke, fra 1786 til 1787. Leie: 8 skilling hver.11 Mikal Olsson Aune var medlem nr. 20 av Molde likbærerlaug.2 Han var smed i 1789. Han skulle etter selvangivelse svare 15 skilling i formuesskatt (½ pst.) og 1 daler 24 skilling i næringsskatt (5 pst.) Mikal hadde borgerskap som smedmester i 1804 og var smed til sin død.12,8,13
Han og Maren bodde på mnr. 38, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1789. De var der til 1799.12,14 Han viste frem skinnet av en fullvoksen bjørn på tinget den 23. oktober 1792 i Fanne tinglag. Dyret var skutt om sommeren i marka til Reknes gård (og kvalifiserte til skuddpremie).15
Han ble kalt Mikal smed, nevnt 1799.14,16
Han og Maren bodde i Kristiansund fra 1799.3 Mikal Olsson Aune og Jørn Olsson var faddere den 3. november 1799 i Kristiansund kirke.3
Han og Maren bodde på mnr. 27, Vågen, Kristiansund, i februar 1801 sammen med Ola Mikalssen Aune, Kristian Meldahl Aune og Karen Malene Aune.17 Mikal Olsson Aune og Maren Møller hadde Johanne Maria som fosterbarn i 1801.17
Han bevitnet testamentet til Anne Maria Persdatter Lobus den 24. juni 1801 i Molde.18
Han var verge for Maren Sofie Nilsdatter Blix i 1807.7

Han og Maren bodde på mnr. 137, Molde, i 1807. Bygninger (taksert i daler): våningshus (90), fjøs (10), låve (10) og smie (10).19
Han var verge for Magrete Steffensdatter i 1807.20
Han var verge for Sofia Margrete Gjerding i 1808.21
Han var fadder ved dåpen til Ingvar Perssen den 20. juli 1809 i Molde kirke.22


Mikal døde i 1813 i Molde.13 Han ble jordfestet den 15. mai 1813.13 Det ble holdt skifte etter ham og Maren den 15. desember 1815 i Molde.5

     Han signerte som Michal Olsen Øvne i 1789, og rundt samme tid som Mical O: Øvne.1,2

     Navnet hans ble skrevet Michel Olsen Øvnet i 1792.15

     Navnet hans ble skrevet Michaël Aune i 1799.3

Kilder/noter

 1. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, angivelser, nr. 38. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/163/
 2. [S337] Molde likbærerlaug, hovedbok.
 3. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 84 v, 3. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20050706031137
 4. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 68 b.
 5. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 529 a.
 6. [S1049] Svorkmo mini. 1756–94: s. 43.
 7. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 348 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660353
 8. [S941] Molde sjørulle 1804: [s. 3].
 9. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 149 a.
 10. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 10 b.
 11. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1786–87. Stolpenger, mannssiden, nr. 19.
 12. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 6, mnr. 39. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/71/
 13. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 39 a.
 14. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 468. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610237
 15. [S1032] Romsdal tingbok 1789–1803: fol. 127 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420584
 16. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 39 b.
 17. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Qværnæs, Christiansund, Waagen, No 27.
 18. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 316 b.
 19. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 27 b, Olsmed Bakken, forsikringsnr. 129. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063031
 20. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 384 a.
 21. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 377 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/87/
 22. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 23 a.
 23. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 12 a.

Maren Moldberg Hansdotter Gjerding1,2,3

K, #6644, (ca. 1756 - 1814)
Far*Hans Didrik Gjerding1 (1724 - )
Mor*Elen Margrete Brüning

Familie

Mikal Olsson Aune (1759 - 1813)
Fem barn levde i 1815.2 
BarnMaren ble født ca. 1756.4,1 Hun ble konfirmert den 8. november 1772 i Borgund på Sunnmøre.1
Maren giftet seg i 1784 i Molde kirke med Mikal Olsson Aune. I oktober ble det betalt 1 daler for ringing med klokkene.5,2,6
Hun og Mikal bodde på mnr. 38, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1789. De var der til 1799.7,8
Hun og Mikal bodde i Kristiansund fra 1799.9
Hun ble kalt Maren Møller, nevnt 1801 (kanskje en feiloppfatning av Moldberg).10
Hun og Mikal bodde på mnr. 27, Vågen, Kristiansund, i februar 1801 sammen med Ola Mikalssen Aune, Kristian Meldahl Aune og Karen Malene Aune.10 Mikal Olsson Aune og Maren Møller hadde Johanne Maria Tørrisdatter som fosterbarn i 1801.10
Hun og Mikal bodde i Molde i juni 1801.11
Hun og Mikal bodde på mnr. 137, Molde, i 1807. Bygninger (taksert i daler): våningshus (90), fjøs (10), låve (10) og smie (10).12

Maren døde i 1814 i Molde.4 Hun ble jordfestet den 24. november 1814.4 Det ble holdt skifte etter henne og Mikal den 15. desember 1815 i Molde.2

     Hun var oppkalt etter Maren Hansdotter Moldberg.

Kilder/noter

 1. [S781] Borgund mini. 1762–1800 (A04): fol. 438 b.
 2. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 529 a.
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 12 a.
 4. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 39 b.
 5. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 10 b.
 6. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 68 b.
 7. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 6, mnr. 39. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/71/
 8. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 468. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610237
 9. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 84 v, 3. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20050706031137
 10. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Qværnæs, Christiansund, Waagen, No 27.
 11. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 317 a.
 12. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 27 b, Olsmed Bakken, forsikringsnr. 129. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063031

Ola Mikalssen Aune1,2,3

M, #6645, (ca. 1787 - 7. mars 1861)
Far*Mikal Olsson Aune4,5 (1759 - 1813)
Mor*Maren Moldberg Hansdotter Gjerding4,5 (c 1756 - 1814)

Familie

Anne Marie Berg
De kan ha hatt fler barn. 
BarnOla ble født ca. 1787 i Molde.2,5 Han bodde hos Mikal Olsson Aune og Maren Møller på mnr. 27, Vågen, Kristiansund, i februar 1801.5 Ola Mikalssen Aune og Karen Malene Aune ble konfirmert den 27. juni 1802 i Bolsøy kirke.3 Ola Mikalssen Aune var smedmester i 1810. Han var fremdeles smed i 1833.6,7
Ola trolovet seg i 1810 med Anne Marie Berg. Forlovere: Nils Einarssen Blix og Ola Einarssen.6
Ola giftet seg den 18. oktober 1810 i Molde med Anne Marie Berg.6
Han var verge for Hallvor Perssen i 1815 og 1821.8,9
Ola Mikalssen Aune var skiftevitne i 1822.10
Han var verge for Gjertrud Helene Jonsdatter fra 1822.10

Han bodde i Molde i 1833.7
Han var arving ved skiftet etter Elen Kornelia Ose den 30. august 1833.11
Han var forlover for Mikal Fredrik Meldahl, som giftet seg den 1. februar 1846.12


Ola døde den 7. mars 1861 i Bolsøy, antakelig på Moldegjerdet.13,1 Han ble gravlagt den 14. mars 1861. Jordfestelsen var 7. april.13,1

     Navnet hans ble skrevet Ole Mechelsen Øvne i 1804.2

     Navnet hans ble skrevet Ole Michelsen Øvnet i 1815.4

Kilder/noter

 1. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 578.
 2. [S941] Molde sjørulle 1804: [s. 3].
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 12 a.
 4. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 529 a.
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Qværnæs, Christiansund, Waagen, No 27.
 6. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 56 b.
 7. [S1365] Søre Sunnmøre skifteprotokoll 1831–35: fol. 391 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24583/104/
 8. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 240 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130610247
 9. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 327 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611013
 10. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 335 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611022
 11. [S1365] Søre Sunnmøre skifteprotokoll 1831–35: fol. 393 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24583/105/
 12. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 428 & 429.
 13. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 622.
 14. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 428.

Kristian Meldahl Aune1,2,3

M, #6646, (1796 - )
Far*Mikal Olsson Aune3,4 (1759 - 1813)
Mor*Maren Moldberg Hansdotter Gjerding3,4 (c 1756 - 1814)

Familie

Ane Bolette Strøm (c 1797 - 1875)Kristian ble født i 1796 i Molde.3,5 Han ble døpt den 1. juni 1796. Faddere: Sara Vilhelmine Paust, Ola Torvik og Johan Gørvell o.a.3 Kristian Meldahl Aune bodde hos Mikal Olsson Aune og Maren Møller på mnr. 27, Vågen, Kristiansund, i februar 1801.6 Kristian Meldahl Aune arbeidet i Kristiansund i 1815.4,7 Han var handelsbetjent på Odden, Brattvær, i 1820.1,2 Han giftet seg den 15. juni 1820 på Nordmøre med Ane Bolette Strøm. Forlovere: Andreas Strøm og Edvard Strøm. De ble viet hjemme i huset etter bevilling av 27. mai.1,2
Han var arving ved skiftet etter Elen Kornelia Ose den 30. august 1833.8


     Navnet hans ble skrevet Christian Mechelsen Øvne i 1804 og Christ: Ouvne i 1815.5,9

Kilder/noter

 1. [S855] Kristiansund klok. 1819–32: s. 371.
 2. [S854] Kristiansund mini. 1819–32: s. 367.
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 10 b.
 4. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 529 a.
 5. [S941] Molde sjørulle 1804: [s. 3].
 6. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Qværnæs, Christiansund, Waagen, No 27.
 7. [S1365] Søre Sunnmøre skifteprotokoll 1831–35: fol. 391 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24583/104/
 8. [S1365] Søre Sunnmøre skifteprotokoll 1831–35: fol. 393 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24583/105/
 9. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 272 a.

Karen Malene Aune1,2,3,4

K, #6647, (ca. 1788 - 15. mars 1829)
Far*Mikal Olsson Aune5,1 (1759 - 1813)
Mor*Maren Moldberg Hansdotter Gjerding5,1 (c 1756 - 1814)

Familie

Henning Bastian Width (c 1777 - 1831)
Ti barn levde i 1833.8 
BarnKaren Malene ble født ca. 1788 i Molde.6,1 Hun bodde hos Mikal Olsson Aune og Maren Møller på mnr. 27, Vågen, Kristiansund, i februar 1801.1 Karen Malene Aune og Ola Mikalssen Aune ble konfirmert den 27. juni 1802 i Bolsøy kirke.6
Karen Malene giftet seg i 1810 med Henning Bastian Width.7,5,2
Hun og Henning Bastian bodde i Kristiansund i 1814.2
Hun og Henning Bastian bodde i Molde i 1816.4,7
Hun ble kalt Karen Malene Width, nevnt 1825.8,9

Karen Malene døde den 15. mars 1829 i Molde.3

     Navnet hennes ble skrevet Karen Malena Øvnet i 1815.5

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Qværnæs, Christiansund, Waagen, No 27.
 2. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 161 v. https://media.digitalarkivet.no/kb20050706031219
 3. [S1367] Slekten Sommerschild – Sommerschield: s. 300. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014051408297#305
 4. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 31 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630219
 5. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 529 a.
 6. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 12 a.
 7. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 142. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036#155
 8. [S1365] Søre Sunnmøre skifteprotokoll 1831–35: fol. 391 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24583/104/
 9. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 44, nr. 10. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620458

Johanne Maria Tørrisdatter1,2

K, #6648, (1798 - )
Far*Tørris Vang2
Mor*Marit hos Torvik2 ( - e 1798)Johanne Maria ble født i 1798, utenom ekteskap.2 Johanne Maria ble døpt den 28. oktober 1798 i Molde kirke. Faddere: Anders Olsson Hagen, Knut Ingebrigtssen, Gjertrud Hannibalsdotter i Myra, Kirsten Ottarsdotter og Margrete Andersdatter o.a.2 Johanne Maria var fosterbarn hos Mikal Olsson Aune og Maren Møller på mnr. 27, Vågen, Kristiansund, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Qværnæs, Christiansund, Waagen, No 27.
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 4 a, 21. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630191

Marit Jespersdatter1,2

K, #6649, ( - ca. 1752)

Familie 1

Sjurd Olsson Sotåen (c 1693 - c 1740)
Tre barn levde i 1740.1 
Barn

Familie 2

Jens Olssen Finn (c 1703 - c 1751)
BarnMarit giftet seg den 26. desember 1731 i Molde kirke med Sjurd Olsson.3,1
Hun var arving ved skiftet etter Sjurd vraker den 5. august 1740: 8 daler 2 ort 3 skilling, utlagt i en andel av huset.4,5
Hun var myndling av Daniel Steffenssen i 1740.1

Marit giftet seg med Jens Olssen Finn.6,2
Hun var arving ved skiftet etter Jens Olssen los den 11. oktober 1751: 1 daler 1 ort 1 skilling (halve boet).7


Marit døde ca. 1752 i Molde.2 Det ble holdt skifte etter henne den 19. mai 1753. Boet ble vurdert til 59 daler 3 ort 2 skilling.8 Det ble holdt skifteauksjon etter henne den 21. mai 1753. Aktiva: 78 daler 3 ort 18 skilling. Barna fra første ekteskap hadde 8–2–1 i innestående farsarv. Passiva: 42–0–17. Kreditorer: Jakob Ottosson Fris. Arvinger: Ola Sjurdssen, Jesper Sjurdssen, Ola Jenssen og Ingeborg Sjurdsdatter.9

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 1 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/17/
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 185.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 124.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 1 b–2 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/17/
 5. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 62.
 6. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 60.
 7. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 62–63. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650033
 8. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 185 & 186.
 9. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 186 & 187.

Karen Kirstine Jensdatter Finn1,2

K, #6650, (1733 - )
Far*Jens Olssen Finn2,3 (c 1703 - c 1751)
Mor*Gunnhilde Olsdotter4 ( - c 1743)
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Rasmus Marteinsson Hammarvoll (1727 - 1765 / 1766)
To barn levde i 1781.13 
BarnKaren Kirstine ble døpt den 25. oktober 1733 i Molde kirke av Lars Barhaug. Faddere: Karen Nilsdotter, Maren Lisbet Sørensdatter, Karen Olsdatter, Johann tysk og Ola Olssen.2
Hun var myndling av Ola Olssen under Berget i 1751.3
Hun var arving ved skiftet etter Jens Olssen los den 11. oktober 1751: 17 skilling samt et krav på 4 skilling i morsarv.5

Karen Kirstine giftet seg med Rasmus Marteinsson Hammarvoll.1
Hun og Rasmus bodde på mnr. 117, Krubba, Molde, i 1762 og 1764. (De var også i byen da sønnen Morten ble født.) Hun hadde huset som enke i 1767 og 77, da det ble taksert til 20 daler.1,6,7,8
Karen Kirstine kjøpte ved skifteauksjonen etter Malena Jonsdatter den 28. mars 1775.9
Det ble holdt skifte etter Lisbet Olsdatter i 1778. Lisbet hadde vært budeie hos generalauditør Korn (s.d.), og han fordret for utlegg til begravelsen: 2 daler levert til Karen Kirstine (trolig Karen Kirstine Jensdatter Finn) for å betale kirkegårdsjorden, ringing med klokkene o.a., 2 daler til snekkeren for kisten, 1 daler 1 ort 8 skilling levert Karen for mindre utgifter og 0–2–16 for at hun skulle betale kirkevergen, 1 daler til prost Meier for følge og jordfestelse, 0–2–16 til klokker Strøm som klokker og bedemann, 0–1–8 til ringeren, og 2 ort til Karen for oppvartning i den avdødes sykdom og umak med begravelsen (til sammen 8–2–0). Gjeld og omkostninger: 13–1–10. Arv: 0–2–14, som ble tillagt sønnens oppfostring.10
Hun var fadder ved dåpen til Karen Eriksdotter Ora den 5. juli 1783 i Bud.11
Jetmund Olsson kjøpte hus på mnr. 117 den 30. september 1783 av Erik Olssen Ora. Selgerens svigermor, Karen Kirstine, hadde kontraktfestet fritt husvære der på livstid. Abraham Skjellerup var grunneier. Kjøpesum: 13 daler 2 ort. Ora signerte egenhendig skjøtet, bevitnet av Kornelius Larssen Lindal og Kristen Nielssen Jensby, tinglyst 7. februar 1785.12

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Røysen. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212024
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 139.
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 60.
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 62.
 5. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 62–63. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650033
 6. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, vedlegg C, manntall. Røysene. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212095
 7. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1767, takst. Paa Røysene, mnr. 135. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064209
 8. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1777, takst. paa Røysen, mnr. 128. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064095
 9. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 798–803. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650403
 10. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 867–868. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/147/
 11. [S594] Bud mini. 1767–1817: fol. 55 a, 5. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070912610056
 12. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 326. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610166
 13. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 536 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670542

Maren Margrete Jensdatter Finn1,2

K, #6651, (1736 - )
Far*Jens Olssen Finn2,3 (c 1703 - c 1751)
Mor*Gunnhilde Olsdotter1 ( - c 1743)
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til megMaren Margrete ble født i 1736 i Molde.2 Maren Margrete ble døpt den 10. september 1736 i Molde kirke. Faddere: Anna Henriksdotter, Nils Hamnas hustru, Kari Knutsdatter, Lars glassmaker og Jens smed.2
Hun var myndling av Ola Olssen under Berget i 1751.3
Hun var arving ved skiftet etter Jens Olssen los den 11. oktober 1751: 17 skilling samt et krav på 4 skilling i morsarv.4

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 62.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 164.
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 60.
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 62–63. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650033

Anne Olsdatter1,2

K, #6652, ( - før 1781)

Familie

Jens Knutssen i Krubba ( - e 1774)
To barn levde i 1781.2 
BarnAnne giftet seg med Jens Knutssen.1,2
Hun og Jens bodde i Krubba, Molde, i 1746. og de var i Molde allerede da sønnen Per ble født.3,4
Hun og Jens bodde på mnr. 121, Krubba, Molde, i 1762. Huset ble taksert til 10 daler i 1767 (lavest mulige takst). Jens bodde fremdeles i Krubba i 1774 og var altfor fattig til å betale for rug han hadde fått fra myndighetene i nødstiden. Huset stod øde i 1777.1,5,6,7

Anne døde før 1781.2

     Anne Olsdatter og Mali Olsdatter i Myra var søsken.2

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Røysen. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212024
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 967. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650483
 3. [S633] «Manntall på Molde bys innbyggere, 28. mai 1746».
 4. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 5. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1767, takst. Paa Røysene, mnr. 139. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064209
 6. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 277 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/279/
 7. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1777, takst. paa Røysen, mnr. 132. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064095

Ola Jenssen Finn1,2

M, #6653, (ca. 1745 - )
Far*Jens Olssen Finn1,2 (c 1703 - c 1751)
Mor*Marit Jespersdatter3 ( - c 1752)Ola ble født ca. 1745 i Molde.2,3
Han var arving ved skiftet etter Jens Olssen los den 11. oktober 1751: 1 ort 10 skilling.4
Han var myndling av Kornelius Larssen Lindal i 1751.1
Han var arving ved skiftet etter Marit Jespersdatter den 21. mai 1753: 10 daler 2 ort.5
Han var myndling av Anders Olssen i 1753.3

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 60.
 2. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 185.
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 62–63. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650033
 5. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 186 & 187.

Gunnhilde Jensdatter Finn1

K, #6654, (ca. 1747 - før 1753)
Far*Jens Olssen Finn1 (c 1703 - c 1751)
Mor*Marit Jespersdatter ( - c 1752)Gunnhilde ble født ca. 1747.1
Hun var arving ved skiftet etter Jens Olssen los den 11. oktober 1751: 17 skilling.2
Hun var myndling av Kornelius Larssen Lindal i 1751.1


Gunnhilde døde før 1753.3

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 60.
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 62–63. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650033
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 185 & 187.

Ola Absalonsson på Berget1,2

M, #6655, (ca. 1699 - 1765)
Far*Absalon Persson på Øvreset3,4 (c 1672 - e 1744)
Mor*Helge Jonsdotter på Øvreset3 ( - c 1743)

Familie 1

Elen Knutsdatter ( - 1735)
Tre barn levde i 1735.10 
Barn

Familie 2

Malena Persdatter
De hadde ikke barn. 

Familie 3

Lisbet Børresdatter ( - e 1765)
BarnAnnet navn: Ola Absalonsson på Øvreset.4,3
Ola ble født ca. 1699.4 Han bodde hos Absalon Persson og Helge Jonsdotter på Øvreset, Breim, i 1701.4
Han bodde i Molde i 1725. Han var husmann på Berget i 1729.5,1
Han var fadder ved dåpen til Lars Perssen den 29. mars 1725 i Molde kirke.5

Ola Absalonsson kjøpte på Gjertrud Vinters grunn, Molde, den 29. desember 1726.6 Han var smed i 1727. Han mottok betaling fra Molde kirke etter sedler av 1742, trolig for utført arbeid.7,8
Ola trolovet seg den 12. oktober 1727 i Molde kirke med Elen Knutsdatter. Forlovere: Jens Eriksson Gran og Jakob Mortensson Schultz.7
Ola giftet seg den 3. november 1727 med Elen Knutsdatter.9,10
Han var arving ved skiftet etter Elen Knutsdatter den 25. juli 1735: 12 daler 1 ort 15 skilling.10

Ola trolovet seg den 3. juni 1736 i Molde kirke med Malena Persdatter.11
Ola giftet seg den 2. desember 1736 i Molde kirke med Malena Persdatter, viet av Lars Lekanger.12
Han var verge for Dordi Knutsdotter i Vikan i 1738.13

Han ble kalt Ola smed, nevnt fra 1740 til 1755.14,15,16
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Ivarsson på Eide den 7. september 1740: 2 ort 12 skilling.17,18
Han var kreditor ved skiftet etter Per Knutsson Malo og Beret Persdatter den 4. juli 1742: 18 skilling.19,15

Han bodde i Molde i 1744 sammen med Arne Absalonsson.3
Ola giftet seg med Lisbet Børresdatter.20
Han og Lisbet var husfolk i Rødven, Veøy, i 1745.21
Han og Lisbet var selveiere på Teigen, Ytre Sandnes, Veøy, fra 1745 til 1749. De hadde 2 pund 6 merker med bygsel over 1 våg 1 pund 6 merker.22,23
Annet navn: Ola Absalonsson på Sandnes, nevnt fra 1746 til 1748.24,22
Ola Absalonsson solgte 2 pund 6 merker på Teigen i 1749 til Hans Olsson i Vik.22 Ola Absalonsson var vurderingsmann i Molde mellom 1750 og 1764.25,26
Ola smed hadde Kristi Knutsdotter i tjeneste fra 1752.27
Ola Absalonsson solgte på Gjertrud Vinters grunn til Anders Eriksson Berg.6
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Sigrid Sørensdotter den 21. mars 1764: serk (23 skilling).28


Ola døde i 1765 i Molde.29,30,20 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 11. april 1765 i Molde.20 Det ble holdt skifteauksjon etter ham den 23. mai 1765. Blant kjøperne var Ola Finnssen, Lars Larssen Lindal, Sverke Arnsson Hartun, Ola Mikalsson Aune, Anders Tørressen, Nils Åmundssen, Andreas Larssen Lindberg og Lisbet Børresdatter.31
Boet etter Ola auksjonerte bort et stuehus med smie og bod (uten grunn) på fhv. mnr. 93, Haugan, Molde, den 23. mai 1765 til Ola Mikalsson Aune. Kjøpesum: 22 daler.32 Skiftet etter ham ble sluttet den 23. juli 1766. Kreditorer: Peder Jalles o.a. Arv: 10 daler 16 skilling. Enka fikk 5 daler 8 skilling og hver datter 1 daler 1 ort 2 skilling.32

     Navnet hans ble skrevet Ole Absalonsøn i 1751.33,2

Kilder/noter

 1. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 29 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31135/22/
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 60.
 3. [S949] Nordfjord skifteprotokoll 1744–47: fol. 45 b.
 4. [S950] Sunnfjord, Nordfjord, Svanøy mt. 1701: s. 325.
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 59.
 6. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 317.
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 87.
 8. [S937] Molde kirke, regnskap 1742–45: utgift.
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 88.
 10. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1735, Fanne Otting, 25. juli.
 11. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 162.
 12. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 166.
 13. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1738, Vaagøe Otting, 6. juni.
 14. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 18 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/33/
 15. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 199 a.
 16. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 193. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/99/
 17. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 17 b–19 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/33/
 18. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1740, 7. september.
 19. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 198 b.
 20. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 506.
 21. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 264.
 22. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 86.
 23. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 282 & 303.
 24. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 284 & 304.
 25. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 21. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/12/
 26. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 422. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650214
 27. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 358. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-182
 28. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 410–411. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650208
 29. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 420. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/213/
 30. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, av- og tilgang juli–desember. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/101/
 31. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 506 & 507.
 32. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 507.
 33. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 30.
 34. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 96.
 35. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 138.
 36. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 184.
 37. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 282.
 38. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 303.

Lisbet Børresdatter1

K, #6656, ( - etter 1765)

Familie

Ola Absalonsson på Berget (c 1699 - 1765)
BarnLisbet giftet seg med Ola Absalonsson.1
Hun og Ola var husfolk i Rødven, Veøy, i 1745.2
Etter barnefødsler ble hun innledet i Rødven stavkyrkje, Veøy, den 7. mars 1745 og 9. juni 1748.3,4

Hun og Ola var selveiere på Teigen, Ytre Sandnes, Veøy, fra 1745 til 1749. De hadde 2 pund 6 merker med bygsel over 1 våg 1 pund 6 merker.5,6
Hun kjøpte ved skifteauksjonen etter Ola Absalonsson den 23. mai 1765: 1 gryte (1 daler 1 ort) og 1 kar (16 skilling).7

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 506.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 264.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 265. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660341
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 304.
 5. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 86.
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 282 & 303.
 7. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 506 & 507.
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 282.

Sjurd Olsson Sotåen1,2,3,4

M, #6657, (ca. 1693 - ca. 1740)
Far*Ola Steffensson i Sotåa2 (c 1651 - )

Familie

Marit Jespersdatter ( - c 1752)
Tre barn levde i 1740.7 
BarnSjurd ble født ca. 1693.2 Han bodde hos Ola i Sotåa, Bolsøy, i 1701.2
Han bodde i Molde i 1725.
Han var fadder ved dåpen til Kristen Olssen den 15. april 1725 i Molde kirke.5

Sjurd giftet seg den 26. desember 1731 i Molde kirke med Marit Jespersdatter.6,7
Han ble kalt Sjurd vraker, nevnt fra 1733 til 1740.8,9,7
Ivar Audensson stevnet Tore Persson på Frisvoll til tings på Nesset prestegard den 24. januar 1739. Tore skulle ha kalt ham en fant, men de innstevnede vitnene sa de ikke hadde hørt dette, og Tore sa han ikke erindret å ha sagt det. Saken ble utsatt til neste ting, da Ivar ville føre nye vitner, blant andre Sjurd vraker.9
Han var fadder ved dåpen til Anne Persdatter den 17. februar 1739 i Molde kirke.10


Sjurd døde ca. 1740 i Molde.11,7 Det ble holdt skifte etter ham den 5. august 1740. Arvinger: Marit Jespersdatter, Ola Sjurdssen, Jesper Sjurdssen og Ingeborg Sjurdsdatter. Huset med kakkelovn ble vurdert til 22 daler. Formue: 26 daler 1 ort 4 skilling. Gjeld og omkostninger: 9–0–22. Arv: 17–0–6.12,13

Kilder/noter

 1. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 50 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/51/
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 190, Sodaaen. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/107/
 3. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 40 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390702
 4. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 39 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400032
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 60.
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 124.
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 1 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/17/
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 139.
 9. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 246 a.
 10. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 194. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-99
 11. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 8 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31137/10/
 12. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 1 b–2 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/17/
 13. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 62.
 14. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 165. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660290
 15. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 193. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660304

Ola Sjurdssen i Grova1,2,3

M, #6658, (1733 - 1791)
Far*Sjurd Olsson Sotåen4,5,6 (c 1693 - c 1740)
Mor*Marit Jespersdatter7,5 ( - c 1752)
Far-steJens Olssen Finn8 (c 1703 - c 1751)

Familie 1

I mars 1759 ble det betalt 1 ort 8 skilling for jordfestelsen til Ola i Grovas kone.12 

Familie 2

Inger Olsdotter i Grova (c 1733 - 1799)
Tre barn levde i 1800.19 
BarnOla ble født i 1733 i Molde.4,8 Ola ble døpt den 20. desember 1733. Faddere: Karen Molde, Sofie Hatlen, Ola skomaker, Hans skredder og Knut Strande.4
Han var arving ved skiftet etter Sjurd vraker den 5. august 1740: 3 daler 1 ort 15 3/5 skilling, utlagt i en andel av huset.9,6
Han var myndling av Steffen Olsson på Vågseter i 1740.5
Han var kreditor ved skiftet etter Jens Olssen los den 11. oktober 1751: 3 daler 1 ort 15 skilling i farsarv, som stefaren hadde oppbevart.10
Han var arving ved skiftet etter Marit Jespersdatter den 21. mai 1753: 10 daler 2 ort.11
Han var myndling av Hans Lund i 1753.7

Ola giftet seg med en uregistrert person.12 Han fikk festeseddel på grunnen på mnr. 36, Grova, Molde, fra Ola Larssen Lindal den 20. juli 1761. Tomten strakte seg fra bekken i vest 20 alen (12,55 meter) og i bredden nedved bekken 10 alen (ca. 6,28 meter). For dette skulle festeren (som bodde i huset der) svare en årlig leie på 5 ort samt holde et plankegjerde på 6 alen (ca. 3,77 meter). Seddelen ble tinglyst 3. juni 1765.13
Ola giftet seg med Inger Olsdotter.14
Han og Inger bodde på mnr. 36 i 1762 sammen med Ola Davidsson Farkvam. Huset var taksert til 30 daler i 1767. Ola og Inger var husfolk der i 1789.14,15,16 Ola Sjurdssen i Grova skyldte 7 daler 1 ort 9 skilling til John Ord i 1771.2 Ola Sjurdssen i Grova var utskrevet matros i Molde til 11. januar 1781. Han var da uttjent og havnet i ekstrarullen, hvor han er beskrevet som undersatt av statur.1 Han var daglønner i 1789. Han skulle etter muntlig angivelse svare 16 skilling i formuesskatt (½ pst.)16

Ola døde i 1791 i Molde. Det ble betalt 1 daler 1 ort til kirken for begravelsen.1,3

     Navnet hans ble skrevet Ole Siursen Groven i 1771.2

     Navnet hans ble skrevet Ole Sivertsen i 1773.17

     Navnet hans ble skrevet Ole Sjurssen Grova i 1790.1

Kilder/noter

 1. [S1058] Molde ekstrarulle 1790–1803: nr. 6.
 2. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 230. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610118
 3. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 76 b.
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 139.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 1 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/17/
 6. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 62.
 7. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 185.
 8. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 1 b–2 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/17/
 10. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 62–63. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650033
 11. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 186 & 187.
 12. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 165 a, mars. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863
 13. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 13 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/14/
 14. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/14/
 15. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 41.
 16. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 6, mnr. 37. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/71/
 17. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1773.
 18. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1776.
 19. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 282 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/288/

Jesper Sjurdssen1,2

M, #6659, (1736 - etter 1770)
Far*Sjurd Olsson Sotåen3,4,1 (c 1693 - c 1740)
Mor*Marit Jespersdatter5,4 ( - c 1752)
Far-steJens Olssen Finn6 (c 1703 - c 1751)Jesper ble født i 1736 i Molde.3 Jesper ble døpt den 7. oktober 1736 i Molde kirke av Lars Barhaug. Faddere: Gunnhilde Olsdotter, Kari Knutsdatter, Johan fellbereder og Jens Hansson, og trolig Nils Piersson.3
Han var arving ved skiftet etter Sjurd vraker den 5. august 1740: 3 daler 1 ort 15 3/5 skilling, utlagt i en andel av huset.7,1
Han var myndling av Ola Olsson på Gujorda i 1740.4
Han var kreditor ved skiftet etter Jens Olssen los den 11. oktober 1751: 3 daler 1 ort 15 skilling i farsarv, som stefaren hadde oppbevart.8
Han var arving ved skiftet etter Marit Jespersdatter den 21. mai 1753: 10 daler 2 ort.9
Han var myndling av Svein Hanssen Verner i 1753.5
Bastian Erikssen, Sivert Olsson, Per Eriksson, Lars Persson, Jesper Sjurdssen og Anne Magrete Larsdatter tjente hos John Ord og Anna Silvia Eg på mnr. 17, utpå Gata, Molde, i 1764.2

Jesper døde etter 1770.10

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 62.
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa Gaden. https://media.digitalarkivet.no/rk10041112212086
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 165. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660290
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 1 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/17/
 5. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 185.
 6. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 1 b–2 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/17/
 8. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 62–63. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650033
 9. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 186 & 187.
 10. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 120 a, saksnr. 4. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/123/

Ingeborg Sjurdsdatter1,2,3

K, #6660, (1738 - )
Far*Sjurd Olsson Sotåen3,2,4 (c 1693 - c 1740)
Mor*Marit Jespersdatter5,2 ( - c 1752)Ingeborg ble født i 1738 i Molde.3 Ingeborg ble døpt den 1. januar 1739 i Molde kirke av Lars Lekanger. Faddere: Ingeborg Karstensdotter, Elen Sveinsdatter, Anne Bentsdotter, Per Perssen og Knut Persson.3
Hun var arving ved skiftet etter Sjurd vraker den 5. august 1740: 1 daler 2 ort 19 4/5 skilling, utlagt i en andel av huset.6,4
Hun var myndling av Steffen Olsson på Vågseter i 1740.2
Hun var kreditor ved skiftet etter Jens Olssen los den 11. oktober 1751: 1 daler 2 ort 19 skilling i farsarv, som stefaren hadde oppbevart.7
Hun var arving ved skiftet etter Marit Jespersdatter den 21. mai 1753: 5 daler 1 ort.8
Hun var myndling av Lasse Lassesson i 1753.5

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 186.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 1 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/17/
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 193. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660304
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 62.
 5. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 185.
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 1 b–2 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/17/
 7. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 62–63. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650033
 8. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 186 & 187.

Hans Lund1,2

M, #6661, ( - ca. 1766)

Familie

Susanne Kåsbøl ( - c 1779)
I juni 1758 ble det betalt 3 ort 8 skilling for dåpen til hans barn (trolig i Molde kirke). Fire barn levde i 1779.10,11 Han var verge for Ola Sjurdssen i 1753.1

Hans giftet seg med Susanne Kåsbøl.2 Hans Lund lånte 100 daler av Rebekka Kring den 2. april 1755 mot pant i hus i Bud.3 Hans Lund var kjøpmann.2
Han var kreditor ved skiftet etter Anne Persdotter på Hammarvollnes den 12. januar 1756: 2 ort 16 skilling.4
Han bevitnet et dokument mellom Anders Olssen og Ola Davidsson Farkvam den 15. juni 1756.5,6
Han var kreditor ved skiftet etter Per Knutsson Tornes den 2. januar 1758: 3 ort 14 skilling.7
Han var kreditor ved skiftet etter Eli Andersdatter den 1. september 1764: 1 daler 2 ort.8


Hans døde ca. 1766.9,2 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 20. mai 1769 i Molde.2

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 185.
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 577.
 3. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 76.
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 423 b–424 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/424/
 5. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 91. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610048
 6. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 92. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610049
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 530 b–531 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651131
 8. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 422–423. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650214
 9. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 104.
 10. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 163 b, juni. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340862
 11. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 955.

Svein Hanssen Verner1,2,3

M, #6662, ( - før 1800)

Familie

Trine Hansdatter (1722 - 1800)
BarnSvein Hanssen var parykkmaker i Molde i 1749. Han ble da utlignet 1 daler i prinsessestyr. Svein virket fremdeles i 1759.1,4,5
Svein Hanssen Verner kjøpte hus med grunn i Molde den 30. juli 1751 av Hans Hansson og Synnøv Eriksdotter. Kjøpesum: 60 daler (samt 1 ort i årlig kjennelse til grunnens opprinnelige eier, Moldegård). Selgeren hadde bodd i huset, som bestod av stue med loft og jernkakkelovn, et kammer med loft og jernkakkelovn, samt kjøkken og vedsval og et lite hagerom foran. Han hadde adkomstbrev datert 14. april 1680 og 30. januar 1717. Hans undertegnet egenhendig skjøtet, som ble tinglyst 23. august. Vitner: Morten Anderssen Lyng og Mats Jenssen Viderø.2
Jakob Olssen Berg kjøpte grunnen på mnr. 107, Hovedgata, Molde, den 17. november 1752 av Kristian Grønn. Den lå mellom grunnene til Ulrikka Antonette Eg på nordre og Hans Hansson på søndre side. Bredden var 8 alen 3 kvarter øverst i hagen, 12 alen på midten, og 11 alen 1½ kvarter nederst ved gaten. Lengden var 49 alen 3 kvarter. Kjøpesum: 50 daler (samt 6 skilling i årlig kjennelse til grunnens opprinnelige eier). Vitner: Johan Kristensson Løkke og Svein Hanssen Verner. Skjøtet ble tinglyst 30. april 1753.6,7
Han var verge for Jesper Sjurdssen i 1753.8

Jakob Olssen Berg og Svein Hanssen Verner solgte en grunn den 11. oktober 1754 til Kristian Grønn. Ola Jonssen los bodde der. Selgerne hadde tidligere kjøpt tomten og fått skjøte. Samme dag inngikk kjøperen kontrakt med dem om at Berg skulle ha fri gang til sitt vedhus(?) gjennom Olas hage, og at Verners vinduer skulle ha fri utsikt, altså at ingen hus skulle bygges i veien for dem. Vitner: Tomas Evartssen Hammond og Mats Jenssen Viderø. Grønn undertegnet kontrakten egenhendig i Molde, og den ble tinglyst 25. november.9,10
Svein Hanssen Verner kjøpte en grunn mellom Hans skredder og Ola Larssen i Molde den 23. november 1754 av Hans Holst. Forrige beboer, Elling innpå Gata, hadde frasagt seg tomten, som var innhegnet og målte 15 alen i øst–vest og 10 alen i nord–sør. Kjøpesum: 40 daler. Skjøtet ble tinglyst 25. november.11,9 Svein Hanssen Verner og Jakob Olssen Berg ble stevnet til tinget i Eresfjord den 9. juni 1755 og til tinget to dager etter i Rødven tinglag.12,13
Svein giftet seg med Trine Hansdatter.14,15
Han var kreditor ved skiftet etter Per Knutsson Tornes den 2. januar 1758: 3 ort 12 skilling, utlagt i en himmelseng.16
Han var verge for Anemarta Persdotter på Tornes i 1758.17
Han lå på fiske og tilkjøpte seg en del råfisk i 1758 i Borgund på Sunnmøre.18
Han ble kalt Svein parykkmaker, nevnt 1759.5
Han og Trine bodde på mnr. 104, Hovedgata, Molde, i 1762 sammen med Hans Aure og Erik Hanssen Aure.14
Svein Hanssen Verner hadde Knut Larsson Misfjord i tjeneste fra 1763. Knut flyttet inn til byen den sommeren og tjente fremdeles hos Verner året etter.19,15

I manntallet av 1764 står han og Trine på mnr. 104, sammen med Erik Hanssen Aure. Ved ekstraskatten ble Svein regnet for også å kunne betale for noen av byens fattige. I 1767 var huset taksert til 150 og en sjøbrygge til 20 daler.15,20
Svein Olssen Børset kjøpte hus med grunn på fhv. mnr. 117, Hovedgata, Molde, den 17. mai 1769 av Anders Ingebrigtssen Berg og Elsebe Katrine Flor. Tomten lå mellom husene til madam Johanne Berg og Svein Hanssen Verner og målte etter avdøde los Ola Jonssens festeseddel 8 alen 3 kvarter øverst i hagen, 12 alen på midten, og 11 alen 1½ kvarter nederst ved gaten. Lengden var 49 alen 3 kvarter. Kjøpesum: 70 daler (samt 6 skilling i årlig kjennelse til Moldegård). Vitner: Per Jenssen Tønder og Arnt Reierssen Rønne. Skjøtet ble tinglyst 14. august.21,22

Svein Hanssen Verner solgte hus med grunn på mnr. 104 den 25. mai 1769 til Ola Larsson Eide. Verner skulle fortsatt bo der mot 8 daler i årlig leie. Et naust i elva (på bygslet grunn) hørte også til salget. Kjøpesum: 290 daler. Dokumentene ble tinglyst 5. juni.23,24
Svein Hanssen Verner kjøpte hus med grunn på mnr. 104 den 12. desember 1775 av Lars Olsson på Eide, Lars Eriksson på Landre, Anders Ingebrigtsson på Hammarvoll og Knut Justsson i Vik. Verner bodde fremdeles der. Et naust i elva (på bygslet grunn) hørte også til salget, som ble gjort fra dødsboet til Ola Larsson Eide. Kjøpesum: 160 daler. Skjøtet ble tinglyst 8. januar 1776.25
I oktober 1782 fikk Svein Hanssen Verner 3 daler for 1½ års tilsyn med (1780–81) og 2 daler 2 ort for reparasjon av uret i Molde kirke. Han kaltes urmaker i 1783.26
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Maria Frimann Omsen den 2. februar 1784: gammelt svart silketørkle (2 ort 19 skilling).27
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Elling Matssen og Marit Larsdatter den 15. mai 1784: boløks som Svein oppbevarte (18 skilling).28


Svein døde før 1800.29

     Navnet hans ble skrevet Svend Werner fra 1753 til 1784.8,15,3

     Navnet hans ble skrevet Svend Warner i 1758.18

     Svein Verner Rasmussen var oppkalt etter ham.

     Svein Erikssen Verner og Svein Hanssen Verner kan ha vært i slekt.

Kilder/noter

 1. [S514] Molde prinsessestyr 1749.
 2. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 19.
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 993. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/211/
 4. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 73. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22663&uid=ny&idx_side=-39
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 37 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620575
 6. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 38. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610022
 7. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 39. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610022
 8. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 185.
 9. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 65. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610035
 10. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 66. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610036
 11. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 64. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610035
 12. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 378. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410194
 13. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 381, saksnr. 7. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410195
 14. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Ud paa Gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212022
 15. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/89/
 16. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 530 b–531 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651131
 17. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 530 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651131
 18. [S1664] Sunnmøre tingbok 1757–60: fol. 122 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420350126
 19. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1763, av- og tilgang juli. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/50/
 20. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): mnr. 119.
 21. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 203. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610104
 22. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 204. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610105
 23. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 199. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610102
 24. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 200. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610103
 25. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 267. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610136
 26. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1782–83. Utgifter.
 27. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 992–995. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/211/
 28. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1 006. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650503
 29. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 49 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630230

Susanne Kåsbøl1

K, #6663, ( - ca. 1779)
Far*Åge Persson2 (c 1686 - 1762)
Mor*Anne Nielsdotter Cimber2 ( - 1774)

Familie

Hans Lund ( - c 1766)
I juni 1758 ble det betalt 3 ort 8 skilling for dåpen til hans barn (trolig i Molde kirke). Fire barn levde i 1779.6,5 Susanne giftet seg med Hans Lund.1
Etter barselseng ble hun innledet i kirken i juli 1758. Det ble betalt 2 ort 20 skilling.3

Hun bodde på mnr. 90, Hovedgata, Molde, i 1767. Bygninger (taksert i daler): våningshus (450), stue (40), sjøbrygge (150), fjøs (30) og borgstue (30).4
Hun ble kalt madam Susanne Lund, nevnt 1779.5

Susanne døde ca. 1779 i Molde.5 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 16. august 1779 i Molde. Verger: Hans Vadbekk Paust og Ludvig Munthe Lem.5

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 577.
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 728.
 3. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 164 a, juli. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340862
 4. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 104.
 5. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 955.
 6. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 163 b, juni. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340862

Lasse Lassesson Monsås1,2,3

M, #6664, (1726 - 1761)
Far*Lasse Børresson på Monsås4 (c 1686 - 1727)
Mor*Ingeleiv Ellingsdotter på Monsås4 (c 1693 - 1746)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Brit Olsdotter (1730 - )
I mai 1758 ble det betalt 1 ort 2 skilling for dåpen til en Lasse Lassessons barn.
Fire barn levde i 1761.18,6
 
BarnLasse ble født i 1726 på Monsås, Grytten.4
Lasse trolovet seg den 26. juni 1746 i Eid kirke i Romsdal med Brit Olsdotter i Torvika. Forlovere: Anders Olssen Monsås og Ola Trondsson på Ora.1
Lasse giftet seg den 27. juni 1746 i Eid kirke med Brit Olsdotter i Torvika.5,6,7
Lasse Lassesson Monsås kjøpte 1 pund 10½ mark på bnr. 4, Indre Siem, Eid i Romsdal, i 1747 av Ivar Olsson i Torvika.8
Annet navn: Lasse Lassesson i Torvika, nevnt 1748.9
Han og Brit bodde i Torvika, Grytten, i 1748.9
Lasse Lassesson kjøpte 1 våg 2 pund 2 merker på Ner-Monsås, Monsås, Grytten, i 1752 av Anders Olssen. Anders hadde igjen 1 pund 16 merker etter salget.4 Lasse Lassesson Monsås var lensmann i Romsdal fra 8. desember 1752. Han virket i 1755.10,4
Han var verge for Ingeborg Sjurdsdatter i 1753.11

Lasse Lassesson Monsås solgte 11 merker på bnr. 4 i 1754 til Ola Trondsson på Ora.8
Lasse Lassesson solgte en del på Ner-Monsås i 1756.4
Lasse Lassesson Monsås solgte 19½ mark på bnr. 4 ca. 1757 til Erik Trondsson på Hammarvoll.8
Han og Brit bodde i Molde fra ca. 1757.7,4
Han var kreditor ved skiftet etter Brit Hansdatter Røbekk den 28. januar 1758: 1 daler 12 skilling.12


Lasse døde i 1761 i Molde, som borger.13,6,14 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 7. august 1761 i Molde. Arvinger: Brit Olsdotter, Anders Lassesson, Ingerlava Lassesdotter, Brit Lassesdotter og Maren Lassesdotter. Bygningene med grunn ble vurdert til 500 daler. Den avdøde eide også husene og grunnen Jørgen Rennie tidligere bebodde (senere mnr. 79, vurdert til 600 daler).15 Det ble holdt skifteregistrering etter Lasse den 8. september 1761 i Romsdal. En sjøbod på gjestgiverstedet Veblungsnes ble vurdert til 50 daler. Han eide også bygninger på markedsplassen Devoll. Samlet formue: 1 821 daler 1 ort 22 skilling. Boet hadde også 56–2–20 i utestående gjeld til gode. Debitorer: Steffen Jonassen på Moldegjerdet og Karen Knutsdatter Landsberg o.a.16
Boet etter Lasse auksjonerte bort bygninger med grunn på mnr. 79, Hovedgata, Molde, den 7. juli 1763 til Bastian Fris. Kjøpesum: 700 daler.17

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 135. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16027&idx_id=16027&uid=ny&idx_side=-70
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 367. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/186/
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 223. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610405
 4. [S392] Bygdebok for Eid: s. 257.
 5. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 136. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16027&idx_id=16027&uid=ny&idx_side=-71
 6. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 360. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/183/
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 128 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/148/
 8. [S392] Bygdebok for Eid: s. 171.
 9. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 152. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610369
 10. [S2453] Romsdal resolusjonsprotokoll 1752–56: 8. desember 1752.
 11. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 185.
 12. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 214–215. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650110
 13. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 371. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/188/
 14. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 381. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/193/
 15. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 360–363. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/183/
 16. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 363–364. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/184/
 17. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 366. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/186/
 18. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 163 b, mai. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340862

Anders Jonsson på Marka1,2,3,4

M, #6665, (ca. 1716 - 1800)

Familie

Anne Olsdotter på Marka (1732 - c 1787)
Fire barn levde i 1787.12 
BarnAnders ble født ca. 1716.5 Han var soldat.6
Han ble også kalt Anders Olssen, nevnt fra 1762 til 1767.7,8,9
Anders paa Marcken var debitor ved skiftet etter Klaus Breier Lund den 24. mai 1757: 2 ort 8 skilling.10
Anders paa Marcken var kreditor ved skiftet etter Anne Kristensdotter på Årø den 10. juli 1759: 2 ort 10 skilling.11

Anders giftet seg med Anne Olsdotter.12,7
Han og Anne bodde på mnr. 161, Moldemarka, Molde, i 1762. Huset var taksert til 40 daler i 1767. Han var husmann der i 1789.7,8,6,9,12,13
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Nikolai Bille og Katrina Sofia Bille i desember 1765.14

Han ble også kalt Anders Knutsson på Marka, nevnt 1787.12
Det ble holdt skifte etter Anne Olsdotter på Marka den 16. oktober 1787. Kreditorer: Peter Nikolai Møller, Jøsten Sjurdsson Øverland og Johannes Tim Bamberg. Huset (uten grunn) ble vurdert til 24 daler. Formue: 44 daler 1 ort. Gjelden var like stor, så det ble ingen arv.15
Anders Jonsson var daglønner i 1789. Han hadde etter muntlig angivelse ingen skattbar formue.13,16
Anders Jonsson solgte hus på mnr. 161 den 23. august 1796 til Lasse Kristoffersson Reistad. Anders skulle resten av livet ha fritt losji der samt brensel til matlaging og fyring i kakkelovnen. Skjøtet ble tinglyst 5. september.17,18

Anders døde i 1800 i Molde. I april ble det betalt 1 ort for kirkegårdsjorden (en forholdsvis lav pris).5,3 Han ble jordfestet den 28. april 1800.5 Det ble holdt skifteauksjon etter ham den 4. juli 1801. Blant kjøperne var Henrik Bentsson, Bente Sofia Tomasdatter, Kari Persdotter på Haugan, Anne Amundsdatter, Mari Andersdatter på Haugan, Anders Sjurdsson Sekkenes, Alv Tjøstolvsson Lønset, Lasse Kristoffersson Reistad og Ivar Jakobsson . I boet var blant annet en huspostill (1 daler 2 ort) og en salmebok (3 ort). Inntekt: 10 daler 1 ort 16 skilling. Gjeld: 5–1–1. Skiftet ble sluttet 17. august. Med omkostninger ble utgiften like stor som inntekten, og det var ingenting til overs for arvingene. Kreditorer: Fredrik Kristian Stenbukk og Hans Jakob Røbekk o.a.19

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 681, nr. 113. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/59/
 2. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 286 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/291/
 3. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 86 b.
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 558. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650282
 5. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 49 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630230
 6. [S841] Molde sjømanntall 1776: nr. 51.
 7. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Alleen. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/25/
 8. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Alleen. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/94/
 9. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): mnr. 189.
 10. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 295–353. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650150
 11. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 687 a–688 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651291
 12. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1139. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/284/
 13. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, dokumenter, mnr. 165. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/37/
 14. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 553–560. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650279
 15. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1139–1140. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/284/
 16. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 19, mnr. 165. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/84/
 17. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 436. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610221
 18. [S648] Molde panteregister 1790–1823: s. 79, mnr. 161. https://media.digitalarkivet.no/tl20080923660364
 19. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 286 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/291/
 20. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 285 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/291/
 21. [S841] Molde sjømanntall 1776: nr. 52.
 22. [S841] Molde sjømanntall 1776: nr. 53.

Oline Olsdotter1

K, #6666, (ca. 1820 - )
Far*Ola Ivarsson på Øverland2 (1780 - )

Familie

Petter Andreas Petterssen Sanne (1827 - )
BarnAnnet navn: Oline Olsdotter på Øverland.2,3
Oline ble født ca. 1820 i Bolsøy.1,2
Oline giftet seg den 7. november 1850 i Molde kirke med Petter Andreas Petterssen Sanne (forlovere: Ola Ivarsson på Øverland o.a.)3,2
Hun og Petter Andreas bodde på mnr. 25, Myrabakken, Molde, i 1865 sammen med Anna Sophie Sanne, Petra Marie Sanne, Oluf Andreas Sanne, Iver Gunder Sanne, Peder Olaus Sanne og Paul Jørgen Sanne. Det bodde én husholdning til der.1

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Molde, Myrebakken, mnr. 25.
 2. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 446.
 3. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 399.

Anna Sophie Sanne1

K, #6667, (ca. 1851 - )
Far*Petter Andreas Petterssen Sanne1 (1827 - )
Mor*Oline Olsdotter1 (c 1820 - )
6-menning 4 ganger forskjøvet til megAnna Sophie ble født ca. 1851 i Molde.1 Hun bodde hos Petter Andreas Petterssen Sanne og Oline Olsdotter på mnr. 25, Myrabakken, Molde, i 1865.1

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Molde, Myrebakken, mnr. 25.

Petra Marie Sanne1

K, #6668, (ca. 1852 - )
Far*Petter Andreas Petterssen Sanne1 (1827 - )
Mor*Oline Olsdotter1 (c 1820 - )
6-menning 4 ganger forskjøvet til megPetra Marie ble født ca. 1852 i Molde.1 Hun bodde hos Petter Andreas Petterssen Sanne og Oline Olsdotter på mnr. 25, Myrabakken, Molde, i 1865.1

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Molde, Myrebakken, mnr. 25.

Oluf Andreas Sanne1,2,3,4

M, #6669, (ca. 1854 - )
Far*Petter Andreas Petterssen Sanne2 (1827 - )
Mor*Oline Olsdotter2 (c 1820 - )
6-menning 4 ganger forskjøvet til meg

Familie

Beata Maria Hartun (1855 - )Oluf Andreas ble født ca. 1854 i Molde.2 Han bodde hos Petter Andreas Petterssen Sanne og Oline Olsdotter på mnr. 25, Myrabakken, Molde, i 1865.2 Oluf Andreas Sanne var smed iallfall fra 1885 til 1891.3,4
Han var fadder ved dåpen til Anna Jakobsen den 15. februar 1885.3

Oluf Andreas giftet seg med Beata Maria Hartun.5
Han var fadder ved dåpen til Inga Oluffa Sanne den 8. februar 1891 i Molde kirke.6

Kilder/noter

 1. Han ble kalt O. A. Sanne i 1885 og O. Sanne i 1891.
 2. [S195] Ft. 1865 (db): Molde, Myrebakken, mnr. 25.
 3. [S695] Molde mini. 1873–86: s. 49, nr. 5.
 4. [S886] Molde mini. 1887–1971: s. 21.
 5. [S233] Ft. 1900 (db): Molde, Matr.no.34.
 6. [S886] Molde mini. 1887–1971: s. 21 og fol. 302 a.

Iver Gunder Sanne1

M, #6670, (1857 - )
Far*Petter Andreas Petterssen Sanne1 (1827 - )
Mor*Oline Olsdotter1 (c 1820 - )
6-menning 4 ganger forskjøvet til meg

Familie

Olufine M. Knudsen (1857 - )
BarnIver Gunder ble født i 1857 i Molde.2,1 Han bodde hos Petter Andreas Petterssen Sanne og Oline Olsdotter på mnr. 25, Myrabakken, Molde, i 1865.1
Iver Gunder giftet seg med Olufine M. Knudsen.2 Iver Gunder Sanne var matros i 1891.2
Han og Olufine M. bodde i Molde i 1891.2

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Molde, Myrebakken, mnr. 25.
 2. [S886] Molde mini. 1887–1971: s. 21.

Peder Olaus Sanne1

M, #6671, (ca. 1859 - )
Far*Petter Andreas Petterssen Sanne1 (1827 - )
Mor*Oline Olsdotter1 (c 1820 - )
6-menning 4 ganger forskjøvet til megPeder Olaus ble født ca. 1859 i Molde.1 Han bodde hos Petter Andreas Petterssen Sanne og Oline Olsdotter på mnr. 25, Myrabakken, Molde, i 1865.1

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Molde, Myrebakken, mnr. 25.

Paul Jørgen Sanne1

M, #6672, (ca. 1863 - )
Far*Petter Andreas Petterssen Sanne1 (1827 - )
Mor*Oline Olsdotter1 (c 1820 - )
6-menning 4 ganger forskjøvet til megPaul Jørgen ble født ca. 1863 i Molde.1 Han bodde hos Petter Andreas Petterssen Sanne og Oline Olsdotter på mnr. 25, Myrabakken, Molde, i 1865.1

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Molde, Myrebakken, mnr. 25.

Ola Ivarsson på Øverland1,2,3

M, #6673, (1780 - )

Familie

Han hadde fler barn.4 
BarnOla ble født i 1780 i Meldal.4
Annet navn: Ola Ivarsson på Grut, nevnt 1807.5,4
Ola Ivarsson på Grut kjøpte 2 pund 18 merker med bygselrett på bnr. 1, Øverland, Bolsøy, den 5. mai 1807 av Mikkel Olsson Øverland. Kjøpesum: 500 daler, 12 tønner korn og avlingen av plassen Fuglsethaugen. Vitner: Rasmus Rasmusson Rypdal o.a. Skjøtet ble tinglyst 13. juli.5,6,7 Ola Ivarsson var bruker på Øverland, Bolsøy, i 1816. Han ble lignet for 5 daler i sølvskatt (1/7 av aksjenr. 11 372 i Norges Bank).8,2
Ole Øverland var fadder ved dåpen til Ingeborg Andersdotter den 4. august 1816 i Molde kirke.9
Han var verge for Else Olsdatter i 1822.3
Han var forlover for Jørn Andersson Elgenes og Elen Knutsdotter i Leirgrovvik, som giftet seg den 18. juli 1822 i Molde kirke.1
Han var forlover for Petter Andreas Petterssen Sanne og Oline Olsdotter, som giftet seg den 7. november 1850 i Molde kirke.10,2


     Navnet hans ble skrevet Ole Iversen Grudt i 1807.5

Kilder/noter

 1. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 372, 1822, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620616
 2. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 446.
 3. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 335 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611022
 4. [S1451] Heimar i Surnadal II: s. 317. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014072108131#320
 5. [S1708] Romsdal pantebok 1806–16: fol. 28 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081002610028
 6. [S1708] Romsdal pantebok 1806–16: fol. 28 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081002610029
 7. [S363] Bolsøyboka II: s. 257. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=260
 8. [S1153] Romsdal sølvskatt 1816: Fanne tinglag, s. 2, Øverland. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/52628/26/
 9. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 61 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630148
 10. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 399.

Beret Matsdatter Sekkenes1,2,3,4

K, #6674, (ca. 1769 - )
Far*Mats Sivertssen Sekkenes5 (1737 - 1794)
Mor*Vivike Katrine Volstad5 (c 1742 - 1812)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Peter Ingebrigtssen
Barn

Familie 2

Johan Tomasson Long (c 1768 - )
BarnBeret ble født ca. 1769.5,6 Hun ble konfirmert den 18. november 1787 i Molde kirke.6 Hun bodde hos Vivike Sekkenes i Molde i 1794.5
Beret fikk barn med Peter Ingebrigtssen i 1796.3
Hun var fadder ved dåpen til Markus Arnessen Sotåen den 22. august 1798 i Molde kirke.4

Beret trolovet seg den 17. januar 1799 med Johan Tomasson Long. Forlovere: Hans Thiis Møller og Johan Gørvell.7,8
Hun ble kalt Beret Long, nevnt 1799.9
Hun var fadder ved dåpen til Lorents Andreas Toressen den 8. oktober 1799 i Molde.9
Etter barsel ble hun innledet den 28. november 1799.8

Beret giftet seg den 3. april 1800 i Molde med Johan Tomasson Long.10
Hun og Johan bodde på mnr. 83, 1. rode, Bergen, i 1801. De leide hos Lars Eriksson Eide (s.d.).2

     Navnet hennes ble skrevet Berthe Sivertsdatter i 1799.10

Kilder/noter

 1. Hun ble også kalt Sivertsdatter (etter farens patronym).
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Søndre Bergenhuus, Bergen, Rode 1, 83.
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 9 b.
 4. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 3 b.
 5. [S856] 2. trondhjemske infreg, skifteprotokoll 1790–1810: 25.6.1794.
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 154 a.
 7. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 54 a.
 8. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 7 a.
 9. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 6 b.
 10. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 53 b.

Ulrik Long1,2

M, #6675, (1796 - )
Far*Peter Ingebrigtssen3
Mor*Beret Matsdatter Sekkenes3 (c 1769 - )
Far-steJohan Tomasson Long2 (c 1768 - )
4-menning 6 ganger forskjøvet til megHans fødenavn var Ulrik Peterssen.3
Ulrik ble født i 1796 i Molde, utenom ekteskap.3 Han ble døpt den 19. april 1796. Faddere: Ola Anderssen Talberg, Inger Maria Sundmann og Tore Persson i Krubba o.a.3

Kilder/noter

 1. Etter stefaren.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Søndre Bergenhuus, Bergen, Rode 1, 83.
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 9 b.

Peter Ingebrigtssen1

M, #6676

Familie

Beret Matsdatter Sekkenes (c 1769 - )
BarnHans hjemsted var i Trondheim.1 Peter Ingebrigtssen reiste som matros før 1796 med kaptein Male.1
Peter fikk barn med Beret Matsdatter Sekkenes i 1796.1

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 9 b.

Anders Olsson Male1,2,3,4

M, #6677, (16. februar 1752 - 1817)

Familie

Kirsten Bergitte Peterssen (c 1753 - 1821)
Barn
Anders Olsson Males signatur og segl fra formuesskatten 1789 (skannet av Riksarkivet)Anders ble født eller døpt den 16. februar 1752 i Vågøy.5
Anders giftet seg med Kirsten Bergitte Peterssen.6
Anders Olsson Male kjøpte hus på mnr. 69, Kirkebakken, Molde, den 6. september 1780 av Erik Justssen. Kjøpesum: 44 daler.1 Mats Nilssen Bing, Per Hjørnet, Anders Olsson Male og Jon Nilssen hadde plass i 17. stol, mannssiden, Molde kirke, fra 1780 til 1781. Leie: 4 skilling hver.7 Anders Olsson Male var styrmann i 1788. I 1789 skulle han etter selvangivelse svare 10 skilling i formuesskatt og 1 daler 24 skilling i næringsskatt.8,9
Han og Kirsten Bergitte bodde på mnr. 69 i 1789.9 Anders Olsson Male var rulleført som styrmann i Molde fra 9. april 1791. Året etter ble han overført til skipperrullen. Han førte sluppen «To Brødre». Anders var måtelig bygd og hadde brunt hår.10,11
Anders Olsson Male solgte hus (uten grunn) på mnr. 69 den 24. juni 1791 til Hannibal Persson Fiksdal. Kjøpesum: 70 daler.12
Kaptein Male reiste som skipper før 1796. Blant mannskapet var matros Peter Ingebrigtssen.13

Han ble kalt kaptein Male, nevnt 1796.13 Anders Olsson Male var skipper i 1796 og til sin død.13,6,3 Han reiste den 2. mars 1799 til i Middelhavet sammen med Lars Kristofferssen Hoem o.a.14
Han hadde Mette Andersdatter i tjeneste i 1801.6

Han og Kirsten Bergitte bodde på mnr. 30, Hovedgata, Molde, i 1801 sammen med Olava Andersdatter, Erik Anderssen, Peter Anderssen og Ingeborg Kirstina Andersdatter. Bygninger i 1807 (taksert i daler): våningshus (150), sjøbod (20) og eldhus (10).6,15
Han reiste som skipper den 5. november 1803 med destinasjon i Middelhavet. Blant mannskapet var Arne Olssen på Molde og Nils Olssen Hellene.16,17
Han reiste som skipper den 26. juni 1804 med destinasjon i Molde. Blant mannskapet var Arne Olssen på Molde og Nils Olssen Hellene. De seilte fra København, og kom frem 7. august.16,17
Han reiste som skipper 25. september eller oktober 1804 med destinasjon i Barcelona, Spania. Blant mannskapet var Nils Olssen Hellene og Ola Evenssen Hammer. Nils Hellene deserterte i Tönning. Skipet kom tilbake 30. oktober året etter, og det ble opptatt tingsvitne i Molde.18,17

Anders døde i 1817 i Molde, av en sykdom han pådrog seg ved skipbrudd den 19. juni ved Arkhangelsk (i Russland). Han døde dagen etter hjemkomsten.3 Han ble jordfestet den 15. september 1817.3

     Navnet hans ble skrevet Andreas Malo i 1801.6

     Navnet hans ble skrevet Anders Mahle i 1817 ( (ukjent)).3

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 306.
 2. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, angivelser, nr. 62. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/210/
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 40 a.
 4. [S244] Molde bys historie I: s. 298.
 5. [S1168] Molde ekstrarulle 1804: 2. rode, ll.
 6. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 30.
 7. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1780–81. Stolpenger, mannssiden, nr. 17.
 8. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1788.
 9. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 9, mnr. 70. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/74/
 10. [S838] Molde hovedrulle ca. 1776–1790: Styrmænd.
 11. [S838] Molde hovedrulle ca. 1776–1790: Skippere, nr. 6.
 12. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 374.
 13. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 9 b.
 14. [S843] Molde hovedrulle 1790–1803: nr. 14.
 15. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 8 a, Hoved Gaden, forsikringsnr. 25. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063011
 16. [S2123] Molde sjøruller 1804–19: 1804–09, hovedrulle. 1. rode, S. https://www.digitalarkivet.no/db60055410000007
 17. [S2123] Molde sjøruller 1804–19: 1804–09, hovedrulle. 1. rode, R. https://www.digitalarkivet.no/db60055410000007
 18. [S2123] Molde sjøruller 1804–19: 1804–09, hovedrulle. 1. rode, B. https://www.digitalarkivet.no/db60055410000003
 19. [S1168] Molde ekstrarulle 1804: 2. rode, mm.

Ola Anderssen Talberg1,2,3

M, #6678, (ca. 1766 - 1808)
Far*Anders Olssen Talberg4,5,6 (c 1740 - 1809)
Mor*Mette Knutsdatter4 ( - c 1778)
4-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Synnøv Finnsdatter (c 1765 - )
I 1793 hadde de fått tre døtre, hvorav den eldste var død og de to andre var hos hans foreldre.6 
BarnOla ble født ca. 1766 i Molde.4,7 Han ble konfirmert den 29. september 1782 i Molde kirke.8,2 Han tjente trolig hos Hans Vadbekk Paust i Molde ca. 1789.6
Ola giftet seg ca. 1789 med Synnøv Finnsdatter.6,1 Ola Anderssen Talberg var matros i 1792. Han virket til sin død og var dessuten skipstømmermann.6,9,3,10
Han reiste som mannskap i november 1792 hos skipper Søren Mørk med destinasjon i Genova.6
Han var fadder ved dåpen til Ulrik Long den 19. april 1796.11

Han og Synnøv bodde på mnr. 41, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1801 sammen med Mette Magrete Talberg, Elen Andrina Talberg, Anders Olssen Talberg og Elen Katrina Talberg. To døtre samt faren hans med sin tredje kone var altså hos dem. I 1807 var huset taksert til 10 daler (lavest mulige takst).9,12

Ola døde i 1808 i Molde.3 Han ble jordfestet den 20. mars 1808.3

     Navnet hans ble skrevet Ole Andersen Talberg fra 1782 til 1808.2,3

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 20 a.
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 152 a.
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-40
 4. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 869.
 5. [S842] Molde sjørulle 1774: nr. 40.
 6. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 509 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429360986
 7. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 31 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/32/
 8. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Molde, 1782.
 9. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Schultzhagen, No 41.
 10. [S816] Trondheim, Domkirken mini. 1821–31: s. 307, nr. 51. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16331&idx_id=16331&uid=ny&idx_side=-280
 11. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 9 b.
 12. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 10 a, Schultzhagen, forsikringsnr. 39. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063013
 13. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 6 b.
 14. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 11 a.

Bastian Mikal Width1,2,3,4

M, #6679, (1810 - 1897)
Far*Henning Bastian Width (c 1777 - 1831)
Mor*Karen Malene Aune2 (c 1788 - 1829)Bastian Mikal ble født i 1810 i Molde.4
Han var fadder ved dåpen til Lars Bernhard Width den 23. juni 1825 i Molde kirke.3
Bastian Mikal Width var kjøpmann i 1833.2
Han bodde i Molde i 1833 sammen med Anton Kristian Width og Carl Magnus Width.2
Han var arving ved skiftet etter Elen Kornelia Ose den 30. august 1833.5
Han var forlover for Knud Andreas Bjørset og Maria Magdalene Width, som giftet seg den 28. august 1838 i Molde kirke.1
Bastian bodde på Nøisomhed, Berg, Bolsøy, i 30 år.4

Bastian Mikal døde i 1897.4

     Navnet hans ble skrevet Bastian Micael Hvidt i 1833.2

     Bastian Widths gate i Molde ble oppkalt etter ham.4

Kilder/noter

 1. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 399, nr. 6. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630372
 2. [S1365] Søre Sunnmøre skifteprotokoll 1831–35: fol. 391 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24583/104/
 3. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 44, nr. 10. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620458
 4. [S1366] Gatelangs i Molde A–L: s. 28. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011020703008#31
 5. [S1365] Søre Sunnmøre skifteprotokoll 1831–35: fol. 393 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24583/105/

Roe Anderssen Sekkenes1

M, #6680, (ca. 1779 - 24. mai 1799)
Far*Anders Sjurdsson Sekkenes1 (1734 - 1804)
Mor*Anne Roesdotter1 (1742 - )
3-menning 7 ganger forskjøvet til megRoe ble født ca. 1779.1 Han ble konfirmert den 27. januar 1797 på Reknes hospital, Molde.1

Roe døde den 24. mai 1799 på Reknes hospital, som lem.2 Han ble jordfestet den 27. mai 1799.2

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 16 b.
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 49 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-44

Maren Olsdatter Skjersli1,2,3

K, #6681, (ca. 1753 - )

Familie

Per Olssen Talberg (1737 - 1810)Maren ble født ca. 1753.3
Maren giftet seg den 28. november 1799 i Molde med Per Olssen Talberg (forlovere: Per Gunnarssen og Erik Åmundssen Høvik).2
Hun og Per bodde på mnr. 59, Kirkebakken, Molde, i 1801 sammen med Jakobia Bing. Hun var losjerende. I 1807 var huset taksert til 30 daler.3,4

     Navnet hennes ble skrevet Maren Olsdatter Skierslien i 1799.2

Kilder/noter

 1. Eller Karen.
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 54 a.
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 59. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002070
 4. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 13 a, Kierkebakken, forsikringsnr. 52. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063016

Beret Margrete Persdatter Lønset1,2

K, #6682, (1797 - )
Far*Per Tjøstolvsson Lønset1 (1770 - e 1808)
Mor*Beret Kjerstina Persdatter Talberg1 (c 1766 - 1808)
3-menning 6 ganger forskjøvet til megBeret Margrete Persdatter Lønset ble døpt den 5. mars 1797 i Molde kirke. Faddere: Per Olssen Talberg o.a.1 Beret Margrete Persdatter var fosterbarn hos morfaren, Per Olssen Talberg, på mnr. 59, Kirkebakken, Molde, i 1801.3 Beret Margrete Persdatter Lønset tjente hos Eva Kristine Abelseth på mnr. 9, utpå Gata, Molde, i 1865.2

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 17 b.
 2. [S1306] Molde ft. 1865: spesialliste 14. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803380041
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 59. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002070

Tjøstolv Persson Skjersli1,2,3

M, #6683, (1797 - 6. juni 1842)
Far*Per Persson Skjersli3,2 (c 1766 - 1804)
Mor*Mette Tjøstolvsdotter Lønset3,2 (1758 - )
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Serianna Sanne (1800 - 1869)
BarnTjøstolv ble døpt den 14. mai 1797 i Bolsøy kirke.3 Han ble vaksinert mot kopper.4 Han bodde hos Per Persson og Mette Tjøstolvsdotter i Grovan, Bolsøy, i 1801.2
Tjøstolv fikk barn med en uregistrert person.5 Han var matros iallfall fra 1826 til 1842.6
Tjøstolv giftet seg den 14. januar 1830 i Molde kirke med Serianna Sanne (forlovere: Peder Larsson Sanne og Alv Tjøstolvsson Lønset).4

Tjøstolv døde den 6. juni 1842 i Molde. Han ble forbrent av krutt 17. mai.7 Han ble gravlagt den 10. juni 1842.7

     Navnet hans ble skrevet Kystolv Pedersen i 1830.8

Kilder/noter

 1. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 50 & 248.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Kleve, Groven.
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 19 b.
 4. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 390.
 5. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 50.
 6. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 50, 90 & 248.
 7. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 248.
 8. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 90 & 390.
 9. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 496, 1867, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010247
 10. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 90.

Per Persson Skjersli1,2,3

M, #6684, (ca. 1766 - 14. januar 1804)
Far*Per Persson i Skjerslia4,5 (c 1740 - 1785)
Mor*Brit Hansdotter i Skjerslia4 (o 1725 - 1798)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Mette Tjøstolvsdotter Lønset (1758 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnPer ble født ca. 1766 i Bolsøy.6,2,5 Per og Ingeborg Persdotter i Skjerslia ble konfirmert den 2. oktober 1785 i Bolsøy kirke.2
Han var myndling av Sjurd Persson på Krokset i 1785.4
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Per Persson i Skjerslia den 3. mai 1786: årskalv, bakstehelle, bakstefjøl, kjerne og såhavre.7
Han var arving ved skiftet etter Sjurd Persson på Krokset den 14. august 1787: 2 daler 2 ort 22 skilling.8
Han var myndling av Tomas Persson på Krokset i 1787.5

Annet navn: Per Persson i Lia, nevnt 1795.9
Per giftet seg ca. 1796 med Mette Tjøstolvsdotter Lønset.10,11
Han og Mette bodde trolig på Røsberg, Bolsøy, i 1799.12 Per Persson Skjersli var rulleført som landvernssoldat i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, fra 1800 til 1804. I 1800 hadde han tjenestegjort i 10 år. Per stod også i sjørullen for Molde i 1804.1,6
Han og Mette bodde i Grovan, Bolsøy, i 1801 sammen med Per Persson, Tjøstolv Persson og Beret Persdotter. De losjerte hos David Eriksson (s.d.).10

Per døde den 14. januar 1804 i Molde. Det ble betalt 1 ort for kirkegårdsjorden den 16. januar.1,3,6,13 Han ble jordfestet den 22. januar 1804.3

     Navnet hans ble skrevet Peder Pedersen Schjerslien fra 1797 til 1804.11,13

     Navnet hans ble skrevet Peter Petersen Skierslien i 1799.12

Kilder/noter

 1. [S1529] 2. trondhjemske infreg, ruller 1792–1800: Fannåttingske kompani, landvernsrulle 1800. Nr. 47. https://media.digitalarkivet.no/ru20111201700562
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 152 b, 19. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630061
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 b.
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 274 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670856
 5. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 282 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670863
 6. [S941] Molde sjørulle 1804: [s. 1].
 7. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 274 b–276 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670856
 8. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 282 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670863
 9. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 1 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630097
 10. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Kleve, Groven.
 11. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 19 b.
 12. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 94 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630162
 13. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 91 b.

Mette Tjøstolvsdotter Lønset1,2

K, #6685, (1758 - )
Far*Tjøstolv Nilsson på Lønset2 ( - c 1771)
Mor*Beret Alvsdotter på Lønset2 ( - e 1773)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Per Persson Skjersli (c 1766 - 1804)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnMette ble født i 1758 på Lønset, Bolsøy. I juli ble det betalt 1 ort 10 skilling for dåpen til Tjøstolv på Lønsets barn.2,3
Hun var myndling av Erik Nilsson i 1772.2

Mette giftet seg ca. 1796 med Per Persson i Lia.4,5
Hun og Per bodde trolig på Røsberg, Bolsøy, i 1799.1
Etter barsel ble hun innledet i Kleive kirke, Bolsøy, den 7. juli 1799.6

Hun og Per bodde i Grovan, Bolsøy, i 1801 sammen med Per Persson, Tjøstolv Persson og Beret Persdotter. De losjerte hos David Eriksson (s.d.).4

Kilder/noter

 1. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 94 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630162
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 617 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/650/
 3. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 164 a, juli. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340862
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Kleve, Groven.
 5. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 19 b.
 6. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 73 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630151

Ingeborg Kjerstina Talberg1,2

K, #6686, (1797 - august 1797)
Far*Ola Anderssen Talberg2 (c 1766 - 1808)
Mor*Synnøv Finnsdatter2 (c 1765 - )
5-menning 5 ganger forskjøvet til megIngeborg Kjerstina Talberg ble døpt den 25. mai 1797 i Molde kirke. Faddere: Knut Jonsson Bjørset o.a.2

Ingeborg Kjerstina døde i august 1797, 12 uker gammel.1 Hun ble gravlagt den 24. august 1797.1

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 22 b.
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 20 a.

Synnøv Finnsdatter1,2,3

K, #6687, (ca. 1765 - )
Far*Finn Eriksson Solemdal4 (c 1710 - 1785 / 1786)
Mor-?*Kirsten Nilsdatter ( - e 1766); trolig

Familie

Ola Anderssen Talberg (c 1766 - 1808)
I 1793 hadde de fått tre døtre, hvorav den eldste var død og de to andre var hos hans foreldre.5 
BarnSynnøv ble født ca. 1765 i Molde.4,5,1 Hun var fosterbarn hos Anne Eriksdotter i Aspelunden frem til konfirmasjonsalderen.5 Synnøv Finnsdatter ble konfirmert den 30. september 1781 i Bolsøy kirke av Abraham Meier.1,5 Synnøv Finnsdatter tjente hos Hans Vadbekk Paust i Molde fra ca. 1781. Hun var der i 10–11 år.5
Synnøv giftet seg ca. 1789 med Ola Anderssen Talberg.5,3
Etter barsel ble hun innledet i Molde kirke den 4. mai 1792.6

Synnøv Finnsdatter ble forhørt den 30. mars 1793. Den 28. mars hadde hun stått opp mellom klokken 4 og 5 om morgenen og med ondt i sinne gått hen til Nikolai Peter Møllers krambod, hvor Synnøv kløyv opp på noen slipesteiner som stod inntil veggen, og på en behendig måte tok hun ut blyet fra to vindusruter. Slik fikk hun en hånd innenfor, løftet opp jernhaspen og åpnet vinduet. Hun ryddet unna noen krambodsaker og trengte begge skuldre gjennom en jernsprinkel fastslått på innsiden av karmen. Etter å ha spist en del sukkertøy fra et serveringsbrett, fikk Synnøv tak i noen stykker engelske og københavnske bomullstørklær stablet på en hylle ved vinduet, en del engelsk vestetøy samt noe ullgarn o.a., som hun drog ut vinduet og dynget på slipesteinene. Ved hjelp av et nyrnbergertregevær eller -pistol som stod oppreist i vinduet, fikk hun dratt til seg et stykke mørk sirs fra en annen hylle. Hun hadde også tatt til side et stort båndbrett som hang i vinduet – ikke for å ta med seg, men fordi de påheftede silkebåndene var i veien. Da en av Møllers fiskere kom gående ned en gang som gikk forbi åstedet, ble Synnøv redd og sprang hjem uten noe av tyvegodset. Etter et par timer sendte Møller bud på både henne og byfogden, og i tjenestejentas påhør tilstod Synnøv, som straks ble arrestert.
     Ved forhøret kom det også frem at hun et års tid i forveien i kjøkkenet til kjøpmann Hans Vadbekk Paust hadde stjålet to sølvspiseskjeer, som hun hogde opp og solgte til livsopphold.7 Synnøv Finnsdatter var fengslet på Trondheim tukthus fra 1793.8

Hun og Ola bodde på mnr. 41, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1801 sammen med Mette Magrete Talberg, Elen Andrina Talberg, Anders Olssen Talberg og Elen Katrina Talberg. To døtre samt faren hans med sin tredje kone var altså hos dem. I 1807 var huset taksert til 10 daler (lavest mulige takst).9,10

     Ifølge skiftet etter Finn Eriksson Solemdal var dattera Synnøv barn av hans siste kone, Magrete; men Synnøv ble nok født mens faren var gift med Kirsten, og oppkalt etter hans første hustru.4

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 151 b.
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 11 a.
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 20 a.
 4. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1074. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/252/
 5. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 509 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429360986
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 132 b.
 7. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 508 b–509 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429360986
 8. [S628] Innsette ved Trondhjem Tugthus 1737–1824: Synneve Finds Datter.
 9. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Schultzhagen, No 41.
 10. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 10 a, Schultzhagen, forsikringsnr. 39. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063013
 11. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 6 b.

Mette Magrete Talberg1

K, #6688, (ca. 1790 - )
Far*Ola Anderssen Talberg1 (c 1766 - 1808)
Mor*Synnøv Finnsdatter1 (c 1765 - )
5-menning 5 ganger forskjøvet til megMette Magrete ble født ca. 1790.1 Hun bodde hos Ola Anderssen Talberg og Synnøv Finnsdatter på mnr. 41, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1801.1,2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Schultzhagen, No 41.
 2. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 10 a, Schultzhagen, forsikringsnr. 39. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063013

Elen Andrina Talberg1,2

K, #6689, (1799 - )
Far*Ola Anderssen Talberg2,1 (c 1766 - 1808)
Mor*Synnøv Finnsdatter2 (c 1765 - )
5-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Schultzhagen, No 41.
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 6 b.
 3. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 10 a, Schultzhagen, forsikringsnr. 39. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063013

Anders Olssen Talberg1,2,3

M, #6690, (ca. 1740 - 1809)
Far*Ola Kristoffersson Talberg4,5 (c 1707 - )
Mor*Beret Lassesdatter4 ( - c 1742)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Mette Knutsdatter ( - c 1778)
Fire barn levde i 1778.8 
Barn

Familie 2

Kari Larsdotter (1744 - e 1786)

Familie 3

Elen Katrina Olsdatter (1745 - 1808)Anders ble født ca. 1740 i Molde.6,5 Anders Olsson Jendem, Anders Olssen Talberg og Guri Hansdotter tjente hos Søren Fitzens og Karen Lund på mnr. 91, Hovedgata, Molde, iallfall fra 1762 til 1764.2,7
Anders giftet seg ca. 1766 med Mette Knutsdatter. Han skulle stevnes til tinget den 2. juni 1766 grunnet for tidlig samleie, men stevningen ble ikke forkynt.8,9
Han og Mette var husfolk på mnr. 41, Vestre Schultzhagen, Molde, fra 1770.10
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Ola Hanssen Gyttrich den 12. september 1771: øltønne (20 skilling).11
Han var verge for Anne Katrine Olsdatter i 1771.12
Anders Olssen Talberg var sjøvant ved sjøutskrivningen i 1774 i Molde.13
Anders trolovet seg den 25. november 1778 i Veøy kirke med Kari Larsdotter på Øygarden. Forlovere: Ola Askjellsson på Reistadbakken og Ola Olsson på Talberg.14
Anders giftet seg den 19. januar 1779 i Veøy kirke med Kari Larsdotter på Øygarden, viet av Erik Røring.15
Han og Kari bodde i Molde i 1780.16
Anders giftet seg med Elen Katrina Olsdatter.17,18 Anders Olssen Talberg var daglønner i 1789. Han skulle etter muntlig angivelse svare 12 skilling i formuesskatt (½ pst.)1,19
Han var husmann på mnr. 41 i 1789.19
Han og Elen Katrina bodde i Molde i 1793. De to døtrene til hans sønn Ola var hos dem.17
Han var fadder ved dåpen til Elen Andrina Talberg den 20. oktober 1799 i Molde kirke.20
Per Olssen Talberg, Anders Olssen Talberg og Anders Olssen i Krubba ble kalt som vitner på tinget i Molde den 1. desember 1800 av Åmund Åmundsson Kleive og Knut Steffenssen på Moldegjerdet. Vitnene skulle bekrefte at de to var rettmessige arvinger etter avdøde Ingeborg Knutsdatter i Trondheim.21 Anders Olssen Talberg var skipstømmermann i 1801.18 Anders og Elen bodde hos Ola Anderssen Talberg og Synnøv Finnsdatter på mnr. 41 i 1801.18,22

Anders døde i 1809 i Molde.3 Han ble jordfestet den 24. mars 1809.3

Kilder/noter

 1. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, generalekstrakt, mnr. 42. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/62/
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Ud paa Gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212022
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 a, 1809, 24. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630225
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 244 b.
 5. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 6. [S841] Molde sjømanntall 1776: nr. 15.
 7. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/88/
 8. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 869.
 9. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 31 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/32/
 10. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1770, tingsvitne. Nr. 3, mnr. 48. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064165
 11. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 638–639. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/38/
 12. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 724. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650366
 13. [S842] Molde sjørulle 1774: nr. 39.
 14. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 188, 25. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670023
 15. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 191, 19. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670024
 16. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 515 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670521
 17. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 509 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429360986
 18. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Schultzhagen, No 41.
 19. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 6, mnr. 42. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/71/
 20. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 6 b.
 21. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 40 a.
 22. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 10 a, Schultzhagen, forsikringsnr. 39. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063013
 23. [S842] Molde sjørulle 1774: nr. 40.

Elen Katrina Olsdatter1,2,3

K, #6691, (28. januar 1745 - 1808)
Far*Ola Absalonsson på Berget4,2 (c 1699 - 1765)
Mor*Lisbet Børresdatter2 ( - e 1765)

Familie 1

Jakob Knutsson Storholm (c 1748 - c 1782)
Ingen barn levde i 1783.5 

Familie 2

Anders Olssen Talberg (c 1740 - 1809)Elen Katrina ble født den 28. januar 1745 i Rødven, Veøy, om ettermiddagen torsdag. Fredag ettermiddag fikk Lisbet et barn til, som var dødfødt.4 Elen Katrina ble døpt den 2. februar 1745 i Veøy kirke. Faren kom til Veøya utpå ettermiddagen for å døpe henne.4
Hun var myndling av Alv Ellingssen i 1765.2
Hun var myndling av Ole Schomagergierde (trolig Ola Bergsgjerdet) i 1772.1

Elen Katrina giftet seg med Jakob Knutsson.5
Hun ble kalt Elen Olsdatter Smed, nevnt 1781 (faren var smed).6 Trine Hansdatter, Elen Olsdatter Smed, Marit Hallvorsdotter, Lisbet Trondsdotter Bretzer og Anne Dorte Baade hadde plass i 8. stol, kvinnesiden, Molde kirke, fra 1780 til 1781. Leie: 4 skilling hver.6
Hun var myndling av Børge Eg Matssen Bretzer i 1783.5

Elen Katrina giftet seg med Anders Olssen Talberg.3,7
Hun og Anders bodde i Molde i 1793. De to døtrene til hans sønn Ola var hos dem.3 Elen og Anders bodde hos Ola Anderssen Talberg og Synnøv Finnsdatter på mnr. 41, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1801.7,8
Hun ble kalt Elen Katrina Talberg, nevnt 1808.9,7

Elen Katrina døde i 1808 i Molde.9 Hun ble jordfestet den 5. mars 1808.9

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 759. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/98/
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 506.
 3. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 509 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429360986
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 264.
 5. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 980. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650490
 6. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1780–81. Stolpenger, kvinnesiden, nr. 8.
 7. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Schultzhagen, No 41.
 8. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 10 a, Schultzhagen, forsikringsnr. 39. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063013
 9. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-40

Ingeborg Eriksdotter Lien1,2

K, #6692, (1766 - ca. 1833)
Far*Erik Olsson i Skjerslia3 (1731 - )
Mor*Marit Hansdotter i Skjerslia3,4 ( - f 1797)

Familie

Tore Olsson Stiving (c 1766 - 1836)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnIngeborg ble født i 1766 i Skjerslia, Bolsøy.3 Ingeborg ble døpt den 31. mars 1766 i Bolsøy kirke. Faddere: Ingebjørg Larsdotter på Mjelve o.a.3,5
Ingeborg trolovet seg den 24. mai 1796 med Tore Olsson Setnes. Forlovere: Ola Olsson Kavli og Pål Hansson Malme.1
Ingeborg giftet seg den 19. september 1796 i Molde kirke med Tore Olsson Setnes. Den 17. var det betalt 1 daler for vielsen.1,6,7
Annet navn: Ingeborg Eriksdotter Skjersli, nevnt 1796.3,8
Hun var fadder ved dåpen til Karen Johannesdatter den 6. november 1796 i Molde kirke.8
Etter barsel ble hun innledet i Molde kirke den 2. juli 1797.9
Hun var fadder ved dåpen til Anne Knutsdatter den 1. januar 1799 i Molde kirke.2

Hun og Tore bodde på mnr. 145, Molde, i 1801 sammen med Maria Toresdatter, Ragnhild Hansdotter, Marta Eriksdotter, Kari Olsdotter og Ragnhild Knutsdatter. Ragnhild Hansdotter (Tores mor), Marta (Ingeborgs søster) og Kari (Tores søster) var losjerende, og Ragnhild Knutsdatter var Karis datter. Huset var taksert til 40 daler i 1807.7,10
Hun var arving ved skiftet etter Ola Eriksson på Øverlia den 23. mai 1821.11


Ingeborg døde ca. 1833 i Molde.12 Dødsboet etter henne solgte hus for 45 daler på mnr. 145 den 20. august 1833.13
Hun ble kalt Ingeborg Eriksdotter Setnes, nevnt 1834.12 Skiftet etter henne ble sluttet den 11. februar 1834. Kreditorer: Knut Eriksson Nes og Lars Matsson på Kringstad o.a. Formue: 47 daler 4 ort 15 skilling. Gjeld og omkostninger: 66–4–22½.14

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 117 a, nr. 9. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-59
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 5 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-7
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 42 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-40
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 280 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680299
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 165 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-125
 6. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 82 b.
 7. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 145. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002518
 8. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 14 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-18
 9. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 21 a.
 10. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 29 a, Olsmed Bakken, forsikringsnr. 136. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063032
 11. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 634 b–638 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24623/642/
 12. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 179 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/182/
 13. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 179 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/183/
 14. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 179 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/182/
 15. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 20 a.

Maria Toresdatter Setnes1,2

K, #6693, (1797 - etter 1827)
Far*Tore Olsson Stiving3,1 (c 1766 - 1836)
Mor*Ingeborg Eriksdotter Lien3,1 (1766 - c 1833)Maria ble født i 1797 i Molde.3 Maria ble døpt den 6. juni 1797. Faddere: Arne Olssen, Ola Olsson Romold, Ola Olsson på Moldegård, Beret Jonsdotter på Moldegård, Kari Olsdotter på Moldegård og Ingeborg Olsdatter.3 Maria Toresdatter bodde hos Tore Olsson og Ingeborg Eriksdotter på mnr. 145, Molde, i 1801.1,4

Maria døde etter 1827.2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 145. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002518
 2. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 56. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16056&idx_id=16056&uid=ny&idx_side=-31
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 20 a.
 4. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 29 a, Olsmed Bakken, forsikringsnr. 136. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063032

Ragnhild Hansdotter1,2

K, #6694, (ca. 1731 - 1813)

Familie

Ola Larsson Stiving (c 1731 - 1787)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnRagnhild ble født ca. 1731.2
Ragnhild giftet seg den 24. juni 1759 i Dovre kyrkje med Ola Larsson Stiving.1
Hun og Ola bodde i Folldal i 1763. Han arbeidet ved Folldal gruver.3
Annet navn: Ragnhild Hansdotter på Setnesøygarden.
Hun og Ola var husfolk på Setnesøygarden, Reitan, Grytten, iallfall fra 1773 til 1774. I nødsåret 1773 kjøpte han 4 skjepper havre på kreditt fra myndighetene. Året etter ble gjelden slettet.4,5,6
Etter barsel ble hun innledet i Grytten kirke den 2. oktober 1774.7

Hun og Ola bodde på mnr. 145, Molde, fra 1780. Han kjøpte huset Håken Ørbekk (s.d.) fraflyttet. Ragnhild bodde der som enke i 1789 og hadde etter muntlig angivelse hverken næringsvei eller skattbar formue.8,9 Ragnhild Hansdotter losjerte hos sønnen Tore på mnr. 145 i 1801.2,10
Hun ble kalt Ragnhild Stiving, nevnt 1813.11

Ragnhild døde i 1813 i Molde, som fattig.11 Hun ble jordfestet den 12. desember 1813.11

     Hun kan ha vært mor til Anne Olsdotter Setnes.

Kilder/noter

 1. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 461. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9236&idx_id=9236&uid=ny&idx_side=-224
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 145. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002518
 3. [S1152] Gudbrandsdal ekstraskatt 1762–66: 1763, Lesja, manntall. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/45390/303/
 4. [S1092] Romsdals fattige og nødlidende Almue: s. 49, nr. 433. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082404082#49
 5. [S1092] Romsdals fattige og nødlidende Almue: s. 96. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082404082#97
 6. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 160. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2266&idx_id=2266&uid=ny&idx_side=-80
 7. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 162. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2266&idx_id=2266&uid=ny&idx_side=-81
 8. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1780, endringer, mnr. 157. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064082
 9. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 17, mnr. 147. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/82/
 10. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 29 a, Olsmed Bakken, forsikringsnr. 136. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063032
 11. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 39 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-41

Ravald Andersson Gjerdet1,2,3

M, #6695, (1772 - 27. oktober 1837)
Far*Anders Nilsson på Holsbøgjerdet4,5 (c 1728 - 1794)
Mor*Susanna Jonsdotter på Holsbøgjerdet4,5 (c 1735 - 1820)
Bror av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ågot Persdotter i Nerhagen (c 1768 - 1827)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnRavald ble døpt den 15. mars 1772 i Kleive kirke, Bolsøy. Faddere: Knut Ravaldsson på Istad, Nils Holsbøen, Mette Holsbøen, Synnøv Holsbøen og Anne Istad.6
Han ble kalt Ravald skoleholder, nevnt fra 1797 til 1800.7,8
Han var fadder ved dåpen til Anders Jonsson på Holsbøgjerdet den 11. juni 1797 i Kleive kirke.9
Han var fadder ved dåpen til Anders Andersson den 10. desember 1797 i Kleive kirke.10
Ravald Andersson Gjerdet var skoleholder i Kleive, Bolsøy, iallfall fra 1797 til 1801.7,2,11
Ravald giftet seg den 28. desember 1799 i Bolsøy prestegjeld med Ågot Persdotter i Nerhagen (forlovere: Sjurd klokker o.a.)2,12
Annet navn: Ravald Andersson på Holsbøgjerdet, nevnt 1800.13,4
Ravald Andersson på Holsbøgjerdet kjøpte 2 pund 6 merker med bygselrett i Nerhagen, Bolsøy, den 8. januar 1800 av Peder Leth Øvre. Øvre handlet som fullmektig for Kristoffer Abelset Møller. Ravald hadde betalt de 131 daler som hans kones forrige mann, Anders Jakobsson Bjørset, lånte av Møller mot pant i gården etter obligasjon av 26. juni 1797. Skjøtet ble tinglyst 23. juni 1800.13,14
Ravald Andersson Gjerdet solgte 2 pund 6 merker med bygselrett i Nerhagen den 23. juni 1800. Kjøpesum: 150 daler og kår. Skjøtet ble tinglyst samme dag.1
Han var forlover for Susanna Jonsdotter på Holsbøgjerdet og Per Larsson på Ullaland, som giftet seg den 2. november 1800 i Kleive kirke.8,15,16
Ravald og Ågot var kårfolk i Nerhagen i 1801, sammen med Anders Ravaldsson, Beret Andersdotter og Jakobine Andersdotter. De hadde også en tjenestedreng og ei vanfør almissekvinne hos seg.11
Han og Ågot bodde i Kristiansund i 1807.17

Ravald døde den 27. oktober 1837 i Kristiansund, som fattiglem.3 Han ble jordfestet den 29. november 1837.3

Kilder/noter

 1. [S925] Romsdal pantebok 1791–1806: fol. 301 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660716
 2. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 134 a, nr. 14. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630177
 3. [S689] Kristiansund mini. 1832–42: s. 353, nr. 85. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913630108
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 192 b.
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 47 a.
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 47 a & 168 a.
 7. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 26 b.
 8. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 134 b.
 9. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 20 b.
 10. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 26 a/b.
 11. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Hagen Nedre.
 12. [S855] Kristiansund klok. 1819–32: s. 203, 1827, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913620294
 13. [S925] Romsdal pantebok 1791–1806: fol. 302 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660716
 14. [S925] Romsdal pantebok 1791–1806: fol. 302 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660717
 15. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 74 a.
 16. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Kleve, Ulleland.
 17. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 122 v.
 18. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 122 v & 249 h.

Ola Eriksson på Holsbøen1,2,3,4

M, #6696, (ca. 1753 - )Ola ble født ca. 1753.1
Han var fadder ved dåpen til Lars Andersson den 25. mai 1777 i Kleive kirke, Bolsøy.3,5

Han bodde på Holsbøen, Bolsøy, i 1777. De var brukere i 1801.3,1
Ola giftet seg med en uregistrert person.1
Han var fadder ved dåpen til Anders Jonsson på Holsbøgjerdet den 11. juni 1797 i Kleive kirke.4
Ola Eriksson gav festeseddel på en plass på Holsbøen til Jon Andersson den 23. oktober 1797.6

Ola giftet seg med en uregistrert person.1
Ola hadde Hans Eiriksson i tjeneste i 1801.1
Ole Holsbøën var forlover for Hans Eiriksson på Holsbøen og Kari Persdotter Mittet, som giftet seg den 30. november 1801 i Bolsøy prestegjeld.7,8

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Kleve, Halsbøe.
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 192 b.
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 51 a.
 4. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 20 b.
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 170 b.
 6. [S1032] Romsdal tingbok 1789–1803: fol. 333 b, 24. oktober, publiseringsnr. 6. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420791
 7. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 135 a, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630178
 8. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 239, 1844, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620556

Ivar Andersson på Holsbøgjerdet1,2

M, #6697, (1774 - )
Far*Anders Nilsson på Holsbøgjerdet2,3 (c 1728 - 1794)
Mor*Susanna Jonsdotter på Holsbøgjerdet2,3 (c 1735 - 1820)
Bror av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie

Karen Steinarsdotter i Midthaugan (c 1773 - )
BarnIvar ble døpt den 20. november 1774 i Kleive kirke, Bolsøy. Faddere: Åmund Olsson på Brattset, Lasse Flata, Marit Nilsdotter på Holsbøen, Eli Ullaland og Ingebjørg i Sollia.4
Han var myndling av Ivar Nilsson på Fransgjerdet i 1795.2

Annet navn: Ivar Andersson på Holsbøen.5
Han var fadder ved dåpen til Anders Jonsson på Holsbøgjerdet den 11. juni 1797 i Kleive kirke.5

Ivar fikk barn med Karen Steinarsdotter i Midthaugan i 1799.1

Kilder/noter

 1. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 94 a.
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 192 b.
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 48 b.
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 48 b & 169 a.
 5. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 20 b.

Mali Andersdotter på Skallbøen1,2

K, #6698, (1767 - )
Far*Anders Nilsson på Holsbøgjerdet3,4 (c 1728 - 1794)
Mor*Susanna Jonsdotter på Holsbøgjerdet3,4 (c 1735 - 1820)
Søster av 4.tippoldefar/mor til megMali ble døpt den 28. juni 1767 i Kleive kirke, Bolsøy. Faddere: Johan Serkvesson i Gusjåsen, Anders Holsbøen, Arne Knutsson på Istad, Marit Nilsdotter på Holsbøen, Synnøv Ullaland og Mette Ravaldsdotter på Brattset.4,5
Mali giftet seg med Knut Einarsson i Sollia.3
Annet navn: Mali Andersdotter i Sollia.3
Hun og Knut bodde i Sollia, Bolsøy, i 1795.3
Hun og Knut var husfolk på Bøen, Skalle, Bolsøy, iallfall fra 1797 til 1801. De hadde jord i 1801.2,1
Hun var fadder ved dåpen til Anders Jonsson på Holsbøgjerdet den 11. juni 1797 i Kleive kirke.2
Ved folketellingen av 1801 bodde Mali og Knut på Skalle, Bolsøy, sammen med Anders Knutsson på Skallbøen og Ingebjørg Knutsdotter på Skallbøen.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Kleve, Schalde.
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 20 b.
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 192 b.
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 43 b.
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 166 a.

Marit på Holsbøen1

K, #6699Hun bodde på Holsbøen, Bolsøy, i 1797.1
Hun var fadder ved dåpen til Anders Jonsson på Holsbøgjerdet den 11. juni 1797 i Kleive kirke, Bolsøy.1


     Marit Holsbøen og Marit Nilsdotter på Holsbøen kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 20 b.

Anne Kjerstina Andersdotter på Holsbøgjerdet1,2

K, #6700, (1780 - )
Far*Anders Nilsson på Holsbøgjerdet1,3 (c 1728 - 1794)
Mor*Susanna Jonsdotter på Holsbøgjerdet1,3 (c 1735 - 1820)
Søster av 4.tippoldefar/mor til megAnne Kjerstina ble døpt den 17. desember 1780 i Kleive kirke, Bolsøy. Faddere: Ivar Øyra, Arne Holsbøen, Kirsti Åmundsdotter på Brattset, Marit Nilsdotter på Holsbøen og Susanna Øygarden.3,4
Hun var myndling av Ola Eriksson på Holsbøen i 1795.1

Anne på Holsbøen var fadder ved dåpen til Anders Jonsson på Holsbøgjerdet den 11. juni 1797 i Kleive kirke.5
Hun var fadder ved dåpen til Anders Andersson den 10. desember 1797 i Kleive kirke.6

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 192 b.
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 26 b.
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 53 b.
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 172 b.
 5. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 20 b.
 6. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 26 a/b.