Brit Ingebrigtsdatter Berg1,2

K, #6401
Far*Ingebrigt Eriksson Berg1,2 (c 1705 - 1793)
Mor*Karen Olsdatter på Molde1,2 ( - e 1764)
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til megBrit Ingebrigtsdatter bodde hos Ingebrigt Eriksson og Karen Olsdatter på mnr. 56, Kirkebakken, Molde, i 1762. Erik og Brit bodde fremdeles hjemme i 1764.1,2,3,4

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Kirkebachen. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/15/
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa Gaden.
 3. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1767, takst. Kirke Bakken, mnr. 66. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064206
 4. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 265. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610135

Erik Ingebrigtsson Berg1,2,3

M, #6402, (ca. 1681 - før 1757)
Far*Ingebrigt Berg4 (c 1641 - )
5. tippoldefar til meg

Familie 1

Johanna Maria Jakobsdotter ( - e 1737)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn

Familie 2

Kari Olsdotter ( - e 1764)Erik ble født ca. 1681.5
Annet navn: Erik Ingebrigtsson på Nes.6,5 Han fikk bygselseddel på 1 våg (som Ola Olsson hadde brukt) på Nes, Bolsøy, fra Per Johansson den 20. desember 1700. Seddelen ble tinglyst først 19. januar 1703.6 Erik Ingebrigtsson tjente hos Knut Bårdsson på Nes i 1701.5
Han var bruker på Nes i 1703. Bruket var på 1 våg. Han står i matrikkelen fra 1709, men året etter er en Ola kommet i hans sted.7,8,9
Erik giftet seg med Johanna Maria Jakobsdotter.10,11 Erik Ingebrigtsson Berg var capitaine des armes i 1723. Han ble kalt gammelsoldat i 1724.3,1 Erik Ingebrigtsson Berg og Per Larssen ble kalt som vitner på tinget i Grytten den 2. oktober 1723. De var blant de siste som så Johan Ågesson Viderø i live.12,13
Han og Johanna Maria var husfolk i Molde i 1724. Han var fattig og svarte grunnleie til Reknes. Erik var fremdeles i byen i 1747.1,2
Erik trolovet seg med Kari Olsdotter i Saltkjelsvika den 5. november 1747 i Tresfjord kyrkje, etter gudstjenesten. Forlovere: Per Rasmusson i Myra og Lars Ingebrigtsson Berg.2,14
Erik giftet seg med Kari Olsdotter i Saltkjelsvika.14

Erik døde før 1757.14

Kilder/noter

 1. [S735] Matrikkelen av 1723: fol. 50 b / 51 a.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 296. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660357
 3. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 42 a.
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 387. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/196/
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 188, Næss. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282107
 6. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 71 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660073
 7. [S1593] Romsdal fogderegnskap 1703–05: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1703. Fanne Otting, Næss. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307170019
 8. [S1594] Romsdal fogderegnskap 1709–10: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1709. Fanne Otting, Næss. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307180033
 9. [S1594] Romsdal fogderegnskap 1709–10: mappe 3, vedlegg 1, matrikkel 1710. Fanne Otting, Næss. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307180280
 10. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 116 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390777
 11. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 58 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390720
 12. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 42 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390703
 13. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 43 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390704
 14. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 96.
 15. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 163.

Anders Eriksson Berg1,2

M, #6403
Far*Erik Ingebrigtsson Berg3 (c 1681 - f 1757)
Mor*Johanna Maria Jakobsdotter ( - e 1737)
Bror av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Anne Olsdotter ( - 1763)

Familie 2

Gjøri Ottarsdotter ( - e 1782)Anders giftet seg med Anne Olsdotter.4,5 Jens Persson, Ola Olssen, Anders Eriksson Berg, Lars Larssen, Anders Nilssen, Kristen Larsson, Børre Perssen, Ola Robertssen, Johan Mikalssen Myre, Peter Henriksson Russ, Jens Persson Tøndergård og Erik Johanssen signerte et klagebrev til biskopen og stiftamtmannen om skoleplanene den 20. mai 1746 i Molde.1,6
Signaturer på klagebrev fra Moldes allmue til biskop og stiftamtmann i 1746
Han var verge for Per Gunnarssen i 1746. På tinget 22. oktober lyste Anders, på vegne av Per, odelsløsningsrett i Øverlia, Ytre Lange, Vistdal. Det samme gjentok seg 27. juni året etter. Samtidig tilstod Anders enka der (Marit Olsdotter) å bruke på livstid uten bygsel de 12 merker (med 1½ mark overbygsel) som Per eide i Øverlia. Til gjengjeld skulle enka (og en eventuell ny mann) besørge opphold på bruket for Pers farmor, Gjertrud Justsdotter. Den 27. juni 1757 lyste Anders igjen sin myndlings odelsløsningsrett og pengemangel til 1 pund 3 merker i Øverlia.7,8,9
Anders Eriksson hadde borgerskap i Molde i 1746 som vraker. Han virket fremdeles i 1778.10,7,11,12
Anders Eriksson gav bygselseddel på 13½ mark i Øverlia til Anders Arnesson den 29. desember 1747.13
Han var verge for Guri Hansdatter i 1751.14
Han bevitnet at Per Perssen Åndal solgte hus med hageplanker i Molde i 1752 til Anders Olssen Monsås.15
Anders vraker og Ola Ingebrigtsson på Hammarvoll ble stevnet til tinget i Romsdal den 28. oktober 1752. De hadde sloss i et bryllup på Hegerholmen i november året før. Vitner: Hans Ørjarsson på Hegerholmen o.a.16
Anders Eriksson gav bygselseddel på 1 pund 3 merker i Øverlia til Knut Jakobsson den 18. juni 1754.17
Han var verge for Siri Persdatter og Johanne Persdatter i 1759.11

Anders Eriksson Berg kjøpte på Gjertrud Vinters grunn, Molde, av Ola Absalonsson. Han solgte den videre i tre omganger.2
Han ble kalt Anders vraker, nevnt fra 1761 til 1778.5,18,12
Han var fadder ved dåpen til Ørjar Persson på Øverland den 5. desember 1761.5

Han og Anne bodde på Gjertrud Vinters grunn i 1762.4
Han var verge for Brit Olsdotter på Brokstad i 1763.19

Anders giftet seg ca. 1764 med Gjøri Ottarsdotter.3,20
Han og Gjøri bodde på Gjertrud Vinters grunn i 1764.20
Anders Eriksson Berg gav bygselseddel på en grunn i Molde til Knut Toresson Kolstad den 14. mai 1764.21
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Jonsson i Torvika den 30. mars 1765: 1 ort 12 skilling.22

Anders Eriksson Berg solgte hus med grunn på mnr. 82, under Berget, Molde, den 6. august 1765 til Erik Ingebrigtssen Berg.23
Han bodde på Gjertrud Vinters grunn i 1767. Våningshuset var taksert til 30 daler.24
Han var verge for Kristi Ørjarsdotter i Einen i 1768.25
Han var verge for Hilde Mikkelsdotter på Hjelset i 1770.26
Han var verge for Mikkel Ellingsson på Hjelset i 1770.26
Anders Eriksson skyldte 20 daler 1 ort 10 skilling, hvorav 5–2–0 var betalt, til John Ord i 1771.27
Han var verge for Beret Larsdatter i 1771.28
Han var kreditor ved skiftet etter Anne Toresdotter i Torvika den 1. mars 1775: 2 ort.29
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Lisbet Olsdatter den 10. juli 1778: trøye (2 ort 20 skilling), hvitt forkle (0–1–18) og hvit hue (4 skilling).30

Anders Eriksson Berg solgte arbeidshus med grunn for 13 daler på mnr. 83, under Berget, Molde, den 3. juli 1779 til Kjell Jonsson Heide.31
Anders Eriksson Berg solgte våningshus med grunn på mnr. 83 den 10. desember 1782 til Kjell Jonsson Heide. Kjøpesum: 20 daler. Skjøtet ble tinglyst 13. januar 1783. Anders og kona skulle ha fritt losji på livstid mot at de skaffet sitt eget brensel.2

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset XI (s. 388–389) giftet Anders Eriksson seg med enka i Øverlia, og fikk sønnen Erik med henne der, men det er ikke noe som tyder på at Anders bodde i Vistdal.32,33

Kilder/noter

 1. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1746, 20. mai.
 2. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 317.
 3. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 163.
 4. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Ud paa Gaden. https://media.digitalarkivet.no/rk10041112212020
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 39 b, piker, 5. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620578
 6. [S244] Molde bys historie I: s. 244. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014062305092?page=247
 7. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 170 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400629
 8. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 183 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400642
 9. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 545. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410277
 10. [S633] «Manntall på Molde bys innbyggere, 28. mai 1746».
 11. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 387. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/196/
 12. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 867. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/147/
 13. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 224 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400682
 14. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 24. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650014
 15. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 23. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610014
 16. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 205. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31138/106/
 17. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 302, publiseringsnr. 15. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410155
 18. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 282 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660304
 19. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 144 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660163
 20. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa Gaden. https://media.digitalarkivet.no/rk10041112212092
 21. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 5 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/6/
 22. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 282 b–283 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660304
 23. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 163 & 317.
 24. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 93.
 25. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 488 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/517/
 26. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 541 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660572
 27. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 230. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610118
 28. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 724. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650366
 29. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 105 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670107
 30. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 867–868. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/147/
 31. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 316.
 32. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 388.
 33. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 389.

Gjøri Ottarsdotter1,2

K, #6404, ( - etter 1782)
Far*Ottar Toresson Sletten3 ( - e 1751)
Mor*Brit Olsdotter

Familie 1

Jon Johanssen ( - 1762)Otte Slettens Dotter Gørie kjøpte ved skifteauksjonen etter Marie Schröder den 14. april 1751: blå gros de Tours-modest (1 ort) og fem enkelte håndstrømper (19 skilling).4

Gjøri giftet seg med Jon Johanssen.5
Hun og Jon bodde i Molde i 1762 sammen med Ragnhild Isaksdatter. De var naboer av Anders Eriksson (s.d.) og Ola Olssen (s.d.).5
Gjøri giftet seg ca. 1764 med Anders Eriksson Berg.2,1
Hun og Anders bodde på Gjertrud Vinters grunn, Molde, i 1764.1

Gjøri døde trolig etter 1782.6

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa Gaden. https://media.digitalarkivet.no/rk10041112212092
 2. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 163.
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 26. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650015
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 26–27. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650015
 5. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Hougene. https://media.digitalarkivet.no/rk10041112212021
 6. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 316.

Marit Andersdotter i Gusjåsen1

K, #6405, ( - før 1732)

Familie

Serkve Olsson i Gusjåsen (c 1695 - c 1739)
De hadde tre barn. 
BarnHennes hjemsted var på Sandnes, Øre.2
Annet navn: Marit Andersdotter på Sandnes, nevnt 1719.1
Marit giftet seg i desember 1719 i Øre kyrkje med Serkve Olsson i Gusjåsen.1
Hun og Serkve var brukere på Gjerdet, Stor-Gusjåsen, Nesset, fra 1719. Han bodde i Gusjåsen ved vielsen. Serkve ble eier av 1 pund i gården i 1734 og hadde bruket til sin død. Senere overtok hans sønn Johan.3,1

Marit døde før 1732.4

Kilder/noter

 1. [S1387] Øre mini. 1702–25: 1719.
 2. [S1234] Gards- og ættesoge for Gjemnes I: s. 595. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012112224001#598
 3. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 239.
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 132. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-68

Ola Hanssen Gyttrich1,2,3,4,5

M, #6406, ( - ca. 1768)

Familie

Marit Ingebrigtsdotter ( - e 1774)
De hadde to barn. 
BarnOla giftet seg med Marit Ingebrigtsdotter.2,6
Han ble kalt Ola gevaldiger, nevnt fra 1734 til 1757.7,8,9 Ola Hanssen var gevaldiger i Molde iallfall fra 1734 til 1757.7,10,9
Han var debitor ved skiftet etter Mikkel Nilssen Finne den 28. juli 1734: 5 daler 7 skilling.11
Ola Hanssen Gyttrich lånte 24 daler 3 ort (med sikkerhet i huset) av Pål Berents den 14. mai 1740 mot pant på mnr. 66, Kirkebakken, Molde. Obligasjonen ble tinglyst 25. januar året etter.4
Han ble kanskje kalt Ola Molde i 1746.12
Han var verge for Rasmus Johannessen Lubb i 1750.13

Han bodde på mnr. 66 i 1757.9
Han og Marit bodde på mnr. 66 i 1762 sammen med Anne Dorte Baade.6
Han og Marit bodde på mnr. 66 i 1764 sammen med Rasmus Johannessen Lubb og Anne Dorte Baade. Huset var taksert til 30 daler i 1767.14,15
Han bevitnet at Anders Eriksson Berg solgte hus med grunn på mnr. 82, under Berget, Molde, den 6. august 1765 til Erik Ingebrigtssen Berg.16


Ola døde ca. 1768 i Molde.3
Boet etter Ola auksjonerte bort hus (uten grunn) på mnr. 66 den 12. september 1771 til William Allan. Kjøpesum: 30 daler. Enka, Marit Ingebrigtsdotter, skulle ha fritt værelse på livstid.2 Det ble holdt skifteauksjon etter ham den 12. september 1771. Kjøpere: Anders Olssen Talberg, Botolv Hanssen på Haugan, Elling Alvssen på Haugan, Ola Ivarsson Kvalsnes, Per Rasmusson i Myra, Anders Tørressen, Ivar Kvalsnes og Ola Finnssen o.a. Løsøre: øltønne (20 skilling), to gamle torskegarn (1 ort 18 skilling), strieskjorte (18 skilling), fiskesnøre (17 skilling), gammel kledetrøye (1 ort 16 skilling), gammel bukse (18 skilling), lite bord og to benker (2 ort 12 skilling), tre kagger (12 skilling), to stokker (10 skilling), en del store og små angler (14 skilling) og elleve silde- og torskegarnsnåler (8 skilling). Nettoinntekt: 30 daler 19 skilling. Gjeld og skifteomkostninger: 29 daler 3 ort 22 skilling. Arv: 21 skilling, delt på enka og dattersønnen. Kreditorer: William Allan, Søren Fitzens, Peder Jalles og Tosten Larsson på Fuglset. Arvinger: Marit Ingebrigtsdotter og Tørres Hanssen.17

     Han signerte som Ole Hansøn Gydrichsøn i 1740 (ifølge avskrift).4

     Navnet hans ble skrevet Ole Hansen Gytrich i 1771.2

Kilder/noter

 1. Kanskje en variant av det skotske navnet Guthrie.
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 638. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/38/
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 639. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/38/
 4. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 157 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650417
 5. [S1388] Scots-Scandinavian Links in Europe and America: s. 35. Guthrie, Henry. https://books.google.no/books?id=cuUYm02XuBgC&lpg=PP1&hl=no&pg=PA35#v=onepage&q&f=false
 6. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Hougene. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/16/
 7. [S970] Trondheim skifteprotokoll 1732–35: fol. 413 b.
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 175. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660295
 9. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 96.
 10. [S937] Molde kirke, regnskap 1742–45: inntekter.
 11. [S970] Trondheim skifteprotokoll 1732–35: fol. 411 a & 413 a–414 a.
 12. [S633] «Manntall på Molde bys innbyggere, 28. mai 1746».
 13. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 15.
 14. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, paa Hougene. https://media.digitalarkivet.no/rk10041112212090
 15. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 77.
 16. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 163 & 317.
 17. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 638–639. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/38/

Fredrik Perssen1

M, #6407, (ca. 1707 - 19. april 1750)

Familie 1

Kirsten Persdotter Ruberg (1716 - 1748)
BarnFredrik ble født ca. 1707.2 Han var smed på Nordlandet, Kristiansund, iallfall fra 1741 til 1750.3
Fredrik trolovet seg den 5. oktober 1741 i Lillefosen med Kirsten Persdotter Ruberg.4
Fredrik giftet seg den 2. november 1741 i Lillefosen med Kirsten Persdotter Ruberg.5
Han ble kalt Fredrik smed, nevnt 1748.6
Fredrik giftet seg den 14. november 1749 i Kristiansund med Karen Gulbrandsdatter.7

Fredrik døde den 19. april 1750 ved Gløsvågen, Kristiansund. Han kom bort på sjøen.2

Kilder/noter

 1. [S634] Kristiansund mini. 1739–54: s. 22, 75 & 245.
 2. [S634] Kristiansund mini. 1739–54: s. 245.
 3. [S634] Kristiansund mini. 1739–54: s. 22, 201 & 245.
 4. [S634] Kristiansund mini. 1739–54: s. 22.
 5. [S634] Kristiansund mini. 1739–54: s. 23, 52 & 75.
 6. [S634] Kristiansund mini. 1739–54: s. 242.
 7. [S634] Kristiansund mini. 1739–54: s. 156.
 8. [S634] Kristiansund mini. 1739–54: s. 75 & 201.
 9. [S635] J. Hornemans stamtavler: IX. P–R: s. 223 B.
 10. [S634] Kristiansund mini. 1739–54: s. 110 & 206.

Karen Gulbrandsdatter1

K, #6408

Familie

Fredrik Perssen (c 1707 - 1750)Karen giftet seg den 14. november 1749 i Kristiansund med Fredrik Perssen.1

Kilder/noter

 1. [S634] Kristiansund mini. 1739–54: s. 156.

Mikael Marteren1,2

M, #6409, (ca. 1718 - 28. juni 1766)

Familie

Elisabet Persdotter Ruberg (c 1713 - 1783)
BarnMikael ble født ca. 1718.3
Mikael trolovet seg den 6. mars 1750 med Elisabet Persdotter Ruberg.4
Mikael giftet seg den 23. mars 1750 i Kristiansund med Elisabet Persdotter Ruberg.5,6

Mikael døde den 28. juni 1766 i Kristiansund.3

     Navnet hans ble skrevet Michael Martern i 1750.7

     Navnet hans ble skrevet Michael Mathern i 1752.8

Kilder/noter

 1. [S634] Kristiansund mini. 1739–54: s. 117, 166, 167.
 2. [S636] Kristiansund mini. 1754–84: s. 12, 387 & 456.
 3. [S636] Kristiansund mini. 1754–84: s. 456.
 4. [S634] Kristiansund mini. 1739–54: s. 166.
 5. [S634] Kristiansund mini. 1739–54: s. 117 & 167.
 6. [S636] Kristiansund mini. 1754–84: s. 387.
 7. [S634] Kristiansund mini. 1739–54: s. 167.
 8. [S634] Kristiansund mini. 1739–54: s. 117.
 9. [S634] Kristiansund mini. 1739–54: s. 117 & 215.
 10. [S636] Kristiansund mini. 1754–84: s. 12 & 409.

Peder Brynjulvssen1

M, #6410, (1698 - 1748)

Familie

Elisabet Persdotter Ruberg (c 1713 - 1783)Peder ble født i 1698.2 Han var klokker i 1742.3
Peder trolovet seg med Elisabet Persdotter Ruberg den 15. november 1742 i Kristiansund, om ettermiddagen hjemme i huset.3
Peder giftet seg den 16. november 1742 i Kristiansund kirke med Elisabet Persdotter Ruberg.4 Peder Brynjulvssen var skolelærer.2

Peder døde i 1748.2 Han ble gravlagt den 11. september 1748 i Kristiansund.2

Kilder/noter

 1. [S634] Kristiansund mini. 1739–54: s. 31, 129 & 166.
 2. [S634] Kristiansund mini. 1739–54: s. 129.
 3. [S634] Kristiansund mini. 1739–54: s. 31.
 4. [S634] Kristiansund mini. 1739–54: s. 31 & 166.

Peter Henrik Fasmer1,2,3

M, #6411, (1744 - 23. januar 1794)

Familie

Maren Magdalena Lek (1735 - 1799)
Peter Henrik Fasmers signatur og segl fra formuesskatten 1789 (skannet av Riksarkivet)Peter Henrik ble døpt den 25. september 1744 i Nykirken, Bergen.4
Han var fadder ved dåpen til Jens Worm Møller den 10. desember 1773 i Molde kirke.5

Han bodde i Molde i 1777.6 Peter Henrik Fasmer reiste som skipper den 3. oktober 1777 til Spania og Middelhavet. Blant mannskapet var Ole Thomassen Wakler.7
Peter Henrik giftet seg med Maren Magdalena Lek.8,9,10
Han var kreditor ved skiftet etter Søren Viberg den 12. januar 1782 i Molde: 3 daler.11
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Ivar Jøstensson den 21. januar 1782: åtte torskegarn (10 daler 2 ort 8 skilling, mot utropspris 4 daler), tømmermannskiste o.a.12
Han var kreditor ved skiftet etter Ivar Jøstensson den 7. mai 1782: 3 ort.13
Peter Henrik Fasmer var kirkeverge i Molde i 1782 og til sin død.14,15,16
Han var kreditor ved skiftet etter Per Trondsson Strande og Bolla Knutsdatter den 12. januar 1785: 2 ort 14 skilling for mannens begravelse og 2 daler 20 skilling for varer.17
Han var kreditor ved skiftet etter Per Perssen på Røysa den 1. april 1785: 1 daler 18 skilling.18
Han var kreditor ved skiftet etter Elling Matssen og Marit Larsdatter den 28. juli 1785: 1 daler 6 skilling.19
Peter Henrik Fasmer var kjøpmann i 1789. Han skulle etter selvangivelse svare 3 daler i formuesskatt (½ pst.) og 3 daler 48 skilling i næringsskatt (5 pst.)20
Han og Maren Magdalena bodde på mnr. 130, innpå Gata, Molde, i 1789.20,21,22 Peter Henrik Fasmer var vurderingsmann i Molde i 1790.2
Han var verge for Ola Olssen Lønset i 1792.15


Peter døde den 23. januar 1794 i Molde. Den 5. februar ble det betalt 1 daler 2 ort til kirken for vokslysene på alteret ved begravelsen.3,23

Kilder/noter

 1. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, angivelser, nr. 106. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/293/
 2. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 75 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/77/
 3. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1794. Uvisse inntekter, 5. februar.
 4. [S956] Bergen, Nykirken mini. 1717–64: fol. 202 b, nr. 89. https://www.digitalarkivet.no/kb20070416610160
 5. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 6. [S1975] Bergen skifteutdrag 1777–85 (Sollied): s. 4 036, 12. desember. https://www.digitalarkivet.no/sk50002587500004
 7. [S841] Molde sjømanntall 1776: nr. 34.
 8. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 78.
 9. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 49 a.
 10. [S382] Midsund II: s. 575.
 11. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 967. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/198/
 12. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 969–972. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650484
 13. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 972. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650486
 14. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 318.
 15. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 173 b.
 16. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1793.
 17. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1007–1008. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/218/
 18. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1008–1010. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/219/
 19. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1 007. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650503
 20. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 15, mnr. 132. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/80/
 21. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 181.
 22. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 108.
 23. [S97] Dødsfald i Bergen 1765–1850: s. 70. Fasmer, Petter D. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2006120701118?page=77

Ola Olssen1,2

M, #6412, ( - mellom 1781 og 1789)

Familie

Maria Arnesdatter (o 1720 - 1798)
De hadde seks barn.19 
BarnOla giftet seg med Maria Arnesdatter.3,1
Ole Olsen var vurderingsmann ved skifter i Molde mellom 1753 og 1774.4,5,6
Ola og Maria bodde på mnr. 84, Haugan, Molde, i 1762 sammen med Ågot Bjørnsdotter. Ågot bodde fremdeles hos dem i 1764 og kunne heller ikke da betale skatt. Huset var taksert til 20 daler i 1767.3,1,7 Ola Olssen var ringer i Molde kirke iallfall fra 1764 til 1767.1,7
Han var kreditor ved skiftet etter Per Knutsson Hovdenakk og Lisbet Styrkårsdotter den 23. juli 1764: 2 ort 12 skilling.8,9

Han ble kalt Ola ringar, nevnt fra 1766 til 1781.10,11,12 Ola ringar var stevningsmann i 1766.10,2 Han var lagrettemann i 1766 og 1769.10,13 Anders Tørressen, Ola Olssen og Peder Jalles takserte byens bygninger i forbindelse med opprettelsen av brannkassen og signerte taksten i januar 1767 i Molde.14
Signaturene til Peder Jalles, Ola Olssen og Anders Tørressen på branntaksten fra januar 1767 (eget foto)
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Malena Jonsdatter den 28. mars 1775.15


Ola døde mellom 1781 og 1789.16,17
Kirken betalte 2 ort til ringeren for renhold av likkisten til Kristian Ulrik Storm i Molde kirke i april 1783.18


     Navnet hans ble skrevet Ole Olesen i 1762.3

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/87/
 2. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 33 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/34/
 3. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Hougene. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/18/
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 185.
 5. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 593.
 6. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 710.
 7. [S1261] Molde branntakst 1767–86: 1.12.1767, Haugene, mnr. 95.
 8. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 498. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/252/
 9. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 499. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/252/
 10. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 32 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/33/
 11. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 800. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650404
 12. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1780–81. Stolpenger, på lemmen, kvinnesiden, nr. 3.
 13. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 109 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/112/
 14. [S1261] Molde branntakst 1767–86: januar 1767.
 15. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 798–803. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650403
 16. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1780–81. Stolpenger, kvinnesiden, nr. 3.
 17. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, dokumenter, mnr. 84. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/37/
 18. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1782–83. Utgifter, 1783, april.
 19. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 579. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610292
 20. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 121 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/125/
 21. [S1134] Molde sjørulle 1773: nr. 49.
 22. [S1134] Molde sjørulle 1773: nr. 50.

Herlov Trolle Då1

M, #6413, (1565 - )Herlov ble døpt den 18. august 1565 i Bergen domkirke. Faddere: hustru Magdalene Tørrisdotter o.a. (20 faddere).1

Kilder/noter

 1. [S456] Dagbok og Oration om Mester Geble (db): s. 92 & 93.

Guri Olsdatter på Røysan1,2

K, #6414, (ca. 1722 - 1802)

Familie

Per Olssen på Røysan ( - f 1775)Guri ble født ca. 1722.2
Guri giftet seg med Per Olssen.3
Hun og Per var husfolk på mnr. 5, Reknesrøysan, Molde, i 1762. Hun fortsatte å bo der etter at han havnet på hospitalet. Huset var i 1767 lite og taksert til 20 daler. I 1775 var årlig grunnleie 1 daler 2 ort.3,4,5
Hun var huskone på mnr. 5 i 1789, sammen med Lars Larssen. Guri hadde ingen næringsvei, men skulle etter muntlig angivelse svare 10 skilling i formuesskatt (½ pst. av nettoen).1 Dødsboet etter Peter Fredrik Korn betalte arbeidspenger for 16 1/3 dag à 12 skilling (2 daler 4 skilling) den 6. oktober 1793 til Gurii paa Røysen.6 Guri bodde på mnr. 5 i 1801. Anna Samuelsdatter, Lars Persson og Lars Larssen losjerte hos henne. Alle i huset var almissemennesker.2

Guri døde trolig i 1802 i Molde. Den 20. desember ble det betalt 1 ort for Gurie Olsdatters kirkegårdsjord, og Konen Guri Olsdatter paa Røysen 64 Aar gl: [sic] fattiglem ble jordfestet 15. januar.7,8

Kilder/noter

 1. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 2, mnr. 7. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/67/
 2. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 833 b, Rechnes Røysen, mnr. 5. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340616
 3. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Ræchnes-Røysen. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212014
 4. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1767, takst. Rechnes Røysen, mnr. 9. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064203
 5. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 265. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610135
 6. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 209 a.
 7. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1802. Uvisse inntekter, 20. desember.
 8. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 50 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630231

Sjurd Olssen1

M, #6415, ( - etter 1712)
Far*Ola Sjurdsson på Molde1 (c 1671 - c 1712)
Mor*Inger Eriksdotter1 (c 1661 - 1741)Sjurd døde etter 1712.1

Kilder/noter

 1. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: Fanne 9.6.1712.

Ola Finn1

M, #6416, (ca. 1680 - ca. 1733)

Familie

Maren Jensdotter på Molde ( - 1713)
De hadde tre barn i 1713, men den 19. juli ble det betalt 1 ort til kirkegård og ringing med klokke for ett av dem.9,10 
BarnOla ble født ca. 1680.2
Han ble også kalt Ola Finnsson, nevnt mellom 1701 og 1733.3,4,2 Han var soldat i 1701.2 Han tjente hos Johan Jonsson i Molde i 1701.2
Ola giftet seg med Maren Jensdotter.1,5 Ola Finnsson fikk bygselseddel på en grunn under Moldegård i Molde den 6. juni 1705. Tomten strakte seg 18 alen fra Nils under Berget og var i denne lengden innplanket til kjørselveien (gaten). Seddelen ble tinglyst 16. oktober.3
Han og Maren bodde i Molde i 1711. Da hun døde, bodde de på grunn tilhørende amtmann Nobel (Moldegård-siden).6,1
Maren Feddersdotter vitnet den 26. juni 1713 i Molde. Maren Jensdotter hadde hengt seg, og nabokonene ble forhørt i huset til Hermann Sjurdsson. Maren Feddersdotter fortalte at 6. juni, da avdødes mann Ola Finnsson skulle reise med Knut Bendiksson til Trondheim, hadde et av barna løpt ut av huset; og da Maren Jensdotter ikke raskt fant det igjen, gikk hun til mannen og bad ham komme hjem og hjelpe til med å lete. Hun gikk så ut igjen og fant barnet liggende på en stokk over elva, «huor over hun tog sig een stoer alteration» (ble svært alterert). Noen dager senere klaget Maren over at hun hadde så vondt for brystet og i hodet, og dette tiltok dag for dag. Hun var iblant oppe og så til sine tre små barn, men måtte ellers holde sengen.7
Han var arving ved skiftet etter Maren Jensdotter på Molde den 6. desember 1713.1

Ola giftet seg med en uregistrert person.4
Ole Findsøn var forlover for Brit Hansdatter og Jon Persson i Bjørnsund, som ble trolovet den 27. juli 1722 i Veøy kirke.8


Ola døde ca. 1733 i Molde.4 Det ble holdt skifte etter ham den 11. juni 1733. Arvinger: Ola Olssen og Jens Olssen. Arv: 6 daler. Enka er ikke navngitt i skiftedesignasjonen, men fikk nok halve boet. Den andre halvparten ble delt på de to barna fra forrige ekteskap.4

Kilder/noter

 1. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: Fanne 6.12.1713.
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 196. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282111
 3. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 140 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/142/
 4. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1733, Fanne Otting, 11. juni.
 5. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 132 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390423
 6. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten, Fanne-otting, Molde Ladeplas. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47758/172/
 7. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 132 b–133 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390423
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 21.
 9. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 133 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390423
 10. [S989] Molde kirke, regnskap 1690–1745: 1712–14. Inntekter, 1713, 19. juli.

Maren Jensdotter på Molde1,2

K, #6417, ( - 21. juni 1713)

Familie

Ola Finn (c 1680 - c 1733)
De hadde tre barn i 1713, men den 19. juli ble det betalt 1 ort til kirkegård og ringing med klokke for ett av dem.7,6 
BarnMaren giftet seg med Ola Finn.1,2
Hun og Ola bodde i Molde i 1711. Da hun døde, bodde de på grunn tilhørende amtmann Nobel (Moldegård-siden).3,1

Maren døde den 21. juni 1713 i Molde. Hun hengte seg i skottet.4 Maren Feddersdotter vitnet den 26. juni 1713 i Molde. Maren Jensdotter hadde hengt seg, og nabokonene ble forhørt i huset til Hermann Sjurdsson. Maren Feddersdotter fortalte at 6. juni, da avdødes mann Ola Finnsson skulle reise med Knut Bendiksson til Trondheim, hadde et av barna løpt ut av huset; og da Maren Jensdotter ikke raskt fant det igjen, gikk hun til mannen og bad ham komme hjem og hjelpe til med å lete. Hun gikk så ut igjen og fant barnet liggende på en stokk over elva, «huor over hun tog sig een stoer alteration» (ble svært alterert). Noen dager senere klaget Maren over at hun hadde så vondt for brystet og i hodet, og dette tiltok dag for dag. Hun var iblant oppe og så til sine tre små barn, men måtte ellers holde sengen.5 Maren Jensdotter ble gravlagt på Molde kirkegård, sammen med et av barna. Den 19. juli ble det betalt 16 skilling til kirkegård og ringing med klokke for henne, og 1 ort for barnet.6 Det ble holdt skifte etter Maren Jensdotter på Molde den 6. desember 1713. Arvinger: Ola Finn, Jens Olssen og Ola Olssen. Barnas arv: 4 daler 1 ort 5 skilling.1

Kilder/noter

 1. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: Fanne 6.12.1713.
 2. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 132 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390423
 3. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten, Fanne-otting, Molde Ladeplas. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47758/172/
 4. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 133 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390424
 5. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 132 b–133 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390423
 6. [S989] Molde kirke, regnskap 1690–1745: 1712–14. Inntekter, 1713, 19. juli.
 7. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 133 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390423

Jens Olssen Finn1,2

M, #6418, (ca. 1703 - ca. 1751)
Far*Ola Finn2 (c 1680 - c 1733)
Mor*Maren Jensdotter på Molde2 ( - 1713)

Familie 2

Marit Jespersdatter ( - c 1752)
BarnJens ble født ca. 1703 i Molde.3
Han var arving ved skiftet etter Maren Jensdotter på Molde den 6. desember 1713.2
Han var arving ved skiftet etter Ola Finnsson den 11. juni 1733: 1 daler 2 ort.4

Jens giftet seg den 21. juni 1733 i Molde kirke med Gunnhilde Olsdotter.5,6,7
Han og Gunnhilde bodde i Molde i 1733.8
Han ble kalt Jens Olssen Finnssen i 1739.1
Han var verge for Kornelius Larssen Lindal iallfall fra 1741 til 1742.9,7

Jens giftet seg med Marit Jespersdatter.10,11 Jens Olssen var los i Molde i 1746 og til sin død.12,10

Jens døde ca. 1751 i Molde.10 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 26. juli 1751. Det ble holdt auksjon 9. august.13 Skiftet etter ham ble sluttet den 11. oktober 1751. Kreditorer: Ola Sjurdssen, Jesper Sjurdssen, Ingeborg Sjurdsdatter, Hans Holst og Jakob Ottosson Fris. Arvinger: Marit Jespersdatter, Ola Jenssen Finn, Karen Kirstine Jensdatter Finn, Maren Margrete Jensdatter Finn, Anne Jensdatter, Charlotte Amalia Jensdatter Finn og Gunnhilde Jensdatter Finn. Aktiva: 65 daler 1 ort 4 skilling. Passiva: 62–3–2. Arv: 2–2–2.14

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 198.
 2. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: Fanne 6.12.1713.
 3. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 4. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1733, Fanne Otting, 11. juni.
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 136.
 6. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 62.
 7. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 190 a.
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 139.
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 91 b.
 10. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 60.
 11. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 185.
 12. [S633] «Manntall på Molde bys innbyggere, 28. mai 1746»: Jens Olsön Lods.
 13. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 60–62. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650032
 14. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 62–63. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650033
 15. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 164.

Arn Sverkessen Hartun1,2,3

M, #6419, (ca. 1776 - )
Far*Sverke Arnsson Hartun1,4 (1732 - 1803)
Mor*Anne Kristensdatter4 (c 1743 - 1785)

Familie

Berte Marta Viberg (c 1774 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnArn ble født ca. 1776 i Molde.4,1
Han var arving ved skiftet etter Henning Kristenssen på Årø den 4. august 1788: 1 daler 20 skilling.4
Han var fadder ved dåpen til Ernst Kristian Ernstssen Blix den 9. november 1795 i Molde kirke.5

Arn trolovet seg den 14. januar 1798 med Berte Marta Viberg.2
Arn giftet seg med Berte Marta Viberg.6,1,7 Arn Sverkessen Hartun var skomakersvenn i 1801. Han kaltes skomaker i Molde i 1823.1,3
Han bodde på mnr. 38, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1801 sammen med Margrete Viberg og Sverke Arnsson Hartun.1
Han var debitor ved skiftet etter Per Eriksson Rød den 9. mai 1823: 2 ort 12 skilling for lånte penger.3

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 38.
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 2 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-4
 3. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 473 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24624/477/
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 375 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670957
 5. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 5 b.
 6. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 14 b.
 7. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Berg.
 8. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 6 a.

Karen Bergitta Viberg1,2

K, #6420, (ca. 1773 - )
Far*Søren Viberg1 (c 1722 - 1780)
Mor*Margrete Dal1 (c 1749 - 1803)Karen Bergitta ble født ca. 1773.2 Hun ble konfirmert den 28. november 1790 i Molde kirke.2

     Navnet hennes ble skrevet Karen Bergithe Wiberg i 1790.2

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 967. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/198/
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 155 b.

Sverke Arnsson Hartun1,2,3,4

M, #6421, (1732 - 1803)
Far*Arn Sverkesson5 ( - e 1762)
Mor*Sara Lorentsdotter6 ( - e 1762)

Familie 1

Maria Bing (1734? - )

Familie 2

Anne Kristensdatter (c 1743 - 1785)
Tre barn levde i 1788.12 
BarnSverke ble født i 1732 på Grutsæter hytteplass, Meldal.5,7 Sverke ble døpt den 5. oktober 1732 i Grutsæter kirke, Meldal.5 Sverke Arentzøn var fadder den 3. april 1760 i Trondheim domkirke.8 Han bodde hos Per Jenssen Tønder og Marta Hansdatter Blom på mnr. 30, Hovedgata, Molde, i oktober 1762.9,10 Sverke Arnsson var smed i Molde iallfall fra 1763 til 1788. Han deltok i byggingen av arresthuset på Bergsgjerdet i Bolsøy, som stod ferdig i 1780.2,11,12,13
Sverke giftet seg med Maria Bing.14 Sverke Arnsson Hartun pantsatte husene sine i Molde til fogden Jakob Andreas Eg for 50 daler den 5. desember 1763. De var kjøpt fra Tosten Larsson på Fuglset.2
Han og Maria bodde på mnr. 38, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1764.14
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Ola Absalonsson den 23. mai 1765: 1 ambolt (2 daler 2 ort 16 skilling), 1 tom øltønne (0–1–4) og 1 steintavle (0–0–8).15
Oppbudsboet til Søren Fitzens auksjonerte bort grunnene som Karen Bing, Sverke Arnsson Hartun og Ola Jonssen Farkvam bebodde i Molde den 30. mars 1769 til Peder Jalles. Til salget hørte også det såkalte Brandtloftet med hus og grunn (se Anne Magrete Brandt). Skjøtet ble utstedt 26. juni og tinglyst 4. desember.3,16

Sverke giftet seg med Anne Kristensdatter.12
Han ble kalt Sverke smed, nevnt fra 1782 til 1785.17,18
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Ivar Jøstensson den 21. januar 1782: to laken (16 skilling).19
Det ble holdt skifte etter Henning Kristenssen på Årø den 4. august 1788. Sverkes barn arvet 3 daler 3 skilling, som han fikk utbetalt ettersom de befant seg i meget trengende og fattige omstendigheter.12
Sverke Arnsson Hartun var medlem nr. 14 av Molde likbærerlaug, men utgikk på grunn av svakhet.20 Han var almissemenneske i 1801.7 Han bodde hos Arn Sverkessen Hartun på mnr. 38 i 1801.7

Sverke døde i 1803 i Molde.4 Han ble jordfestet den 12. november 1803.4

     Navnet hans ble skrevet Sverke Arentsen fra 1762 til 1763.9,2

     Navnet hans ble skrevet Sverche Arnesen i 1764.14

     Navnet hans ble skrevet Sverker Hartun i 1803 ( (ukjent)).4

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 506.
 2. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 147.
 3. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 208. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610107
 4. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 a.
 5. [S1094] Meldal mini. 1725–51: 1732, 17. søndag etter trinitatis, I. https://www.digitalarkivet.no/kb20070907610155
 6. [S1094] Meldal mini. 1725–51: s. 22, Dom: Esto mihi, I. https://www.digitalarkivet.no/kb20070907610101
 7. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 38.
 8. [S619] Trondheim, Domkirken mini. 1729–69: døpte, 1760, nr. 43. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2329&idx_id=2329&uid=ny&idx_side=-294
 9. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/13/
 10. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, vedlegg C, manntall. Ud paa Gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212087
 11. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 375 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/378/
 12. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 375 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670957
 13. [S1198] «Fengselsforhold og fangebehandling i Romsdal gjennom 250 år 1»: s. 113. http://books.google.no/books?id=UQsuAgAAQBAJ&lpg=PA2&hl=no&pg=PA113#v=onepage&q&f=false
 14. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa Gaden.
 15. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 506 & 507.
 16. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 209. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610107
 17. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 970. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650485
 18. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 69 b.
 19. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 969–972. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650484
 20. [S337] Molde likbærerlaug, hovedbok.

Maria Bing1

K, #6422, (1734? - )
Far-?*Nils Roesson Moen (1691 - ); trolig2
Mor-?*Nils smeds hustru ( - f 1753); trolig

Familie

Sverke Arnsson Hartun (1732 - 1803)Maria Nilsdatter ble trolig døpt den 2. februar 1734 i Molde kirke av Lars Barhaug. Faddere: Magrete Nielsdotter Cimber, Svenborg Persdatter, Morten Anderssen Lyng og Jens smed.2
Niels Smeds Dotter Marie kjøpte ved skifteauksjonen etter Marie Schröder den 14. april 1751: gul palatine (8 skilling) og et forkle (8 skilling).3

Maria giftet seg med Sverke Arnsson Hartun.1
Hun og Sverke bodde på mnr. 38, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1764.1

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa Gaden.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 142. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660279
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 26–27. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650015

Per Ottar Hoem1

M, #6423
Far*Elmer Hoem2 (1913 - 1969)
Mor*Margot Hoem2 (1908 - 1990)
5-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 356.
 2. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 355.

Målfrid Helene Ekli1

K, #6424

Kilder/noter

 1. [S1908] Sør-Trøndelag: nr. 130/15.7.2010. Side 16, «Eiendomsoverdragelser: Rennebu». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_sortrondelag_null_null_20100715_102_130_1?page=15

Jørn Hansson på Rypdal1,2

M, #6425, (ca. 1689 - 1751)
Far*Hans Jørnsson på Nerem3 (c 1648 - 1711)
Mor*Magnhild Roesdotter på Nerem3 (c 1660 - c 1719)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ingeleiv Rasmusdotter på Rypdal (c 1684 - 1764)
De hadde ikke barn.3 Annet navn: Jørn Hansson på Nerem.4
Jørn ble født ca. 1689 på Nerem, Tresfjord.4
Han var arving ved skiftet etter Hans Jørnsson på Nerem den 8. desember 1711: Jørn bodde hjemme hos mora.5

Jørn giftet seg med Ingeleiv Rasmusdotter.2,3
Han og Ingeleiv var brukere på bnr. 9, Rypdal, Tresfjord, fra 1718 til 1749.6

Jørn døde i 1751 på Rypdal, Tresfjord.4 Det ble holdt skifte etter ham og Ingeleiv den 23. november 1751. Arvinger: Hans Hansson, Jeremias Olssen, Hans Olssen, Ingebjørg Eriksdotter og Brit Roesdotter. Kun umyndige arvinger er nevnt i skiftedesignasjonen.2

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 197 a.
 2. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751, 23. november.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 359.
 4. [S77] Tresfjord I: s. 586.
 5. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1711, Wesnes Otting.
 6. [S77] Tresfjord I: s. 359 & 360.

Ingeleiv Rasmusdotter på Rypdal1,2,3

K, #6426, (ca. 1684 - 17. april 1764)
Far*Rasmus Lassesson på Lindset4,5 (c 1644 - )
Søskenbarn 10 ganger forskjøvet til meg

Familie

Jørn Hansson på Rypdal (c 1689 - 1751)
De hadde ikke barn.6 Ingeleiv ble født ca. 1684 på Lindset, Tresfjord.1,6,5
Ingeleiv giftet seg med Jørn Hansson på Nerem.3,6
Hun og Jørn var brukere på bnr. 9, Rypdal, Tresfjord, fra fra 1718 til 1749.7
Hun var fadder ved dåpen til Marit Sørensdotter på Rypdal den 17. februar 1725 i Tresfjord kyrkje.2
Det ble holdt skifte etter henne og Jørn den 23. november 1751. Arvinger: Hans Hansson, Jeremias Olssen, Hans Olssen, Ingebjørg Eriksdotter og Brit Roesdotter. Kun umyndige arvinger er nevnt i skiftedesignasjonen.3

Ingeleiv døde den 17. april 1764 på Rypdal, Tresfjord, av malaria.1,6 Hun ble jordfestet den 24. april 1764 på Tresfjord kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 512.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 58. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660237
 3. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751, 23. november.
 4. [S77] Tresfjord I: s. 479.
 5. [S77] Tresfjord I: s. 360.
 6. [S77] Tresfjord I: s. 359.
 7. [S77] Tresfjord I: s. 359 & 360.

Rasmus Lassesson på Lindset1

M, #6427, (ca. 1644 - )
Far*Lasse Ivarsson på Lindset2 (o 1595 - 1663 / 1664)
Mor*Marit Rasmusdotter på Lindset2 (c 1600 - e 1673)
Bror av 8.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Brit Trondsdotter på Lindset ( - f 1725)
De kan ha hatt fler barn. To barn levde i 1725.3,6 
Barn

Familie 2

BarnRasmus ble født ca. 1644.1
Rasmus giftet seg med Brit Trondsdotter på Ora.3,4
Han var bruker på bnr. 1, Lindset, Tresfjord, fra 1675 til 1715.5,3
Rasmus giftet seg med en uregistrert person.

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 478 & 479.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 477 & 478.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 479.
 4. [S392] Bygdebok for Eid: s. 348.
 5. [S77] Tresfjord I: s. 478.
 6. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 142 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/143/
 7. [S77] Tresfjord I: s. 360.

Brit Trondsdotter på Lindset1,2

K, #6428, ( - før 1725)
Far*Trond Olsson på Ora3,1 ( - f 1665)
Mor*Guri Rasmusdotter på Ora3 ( - c 1681)

Familie

Rasmus Lassesson på Lindset (c 1644 - )
De kan ha hatt fler barn. To barn levde i 1725.2,1 
BarnAnnet navn: Brit Trondsdotter på Ora.4
Brit giftet seg med Rasmus Lassesson på Lindset.2,3

Brit døde før 1725.1

Kilder/noter

 1. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 142 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/143/
 2. [S77] Tresfjord I: s. 479.
 3. [S392] Bygdebok for Eid: s. 348.
 4. [S392] Bygdebok for Eid: s. 322.

Hans Roesson på Rypdal1,2,3

M, #6429, (ca. 1718 - 26. juni 1774)
Far*Roe Hansson på Lindset4,5 (c 1692 - 1764)
Mor*Brit Rasmusdotter på Lindset4,5 ( - c 1719)
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Marit Sørensdotter på Rypdal (1725 - 1793)
De hadde fem barn.6 Annet navn: Hans Roesson på Lindset.4,6
Hans ble født ca. 1718 på Lindset, Tresfjord.3,7
Han var arving ved skiftet etter Brit Rasmusdotter på Lindset den 3. november 1719: 23 daler 2 ort 9 skilling.8

Hans giftet seg i 1749 med Marit Sørensdotter på Rypdal.9,6 Hans Roesson på Lindset fikk bygselseddel på 1 våg og 9 merker på bnr. 9, Rypdal, Tresfjord, fra Hans Holst i 1749.6
Han og Marit var brukere på bnr. 9 fra 1749 til 1774.6
Han var verge for Brit Roesdotter i 1751.1
Han var fadder ved dåpen til Nils Olsson på Rypdal den 6. januar 1755 i Tresfjord kyrkje.2,10


Hans døde den 26. juni 1774 på Rypdal, Tresfjord, av malaria.3 Han ble jordfestet den 3. juli 1774 på Tresfjord kyrkjegard.3

Kilder/noter

 1. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751, 23. november.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 393. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660403
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 129.
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 156 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/170/
 5. [S77] Tresfjord I: s. 479.
 6. [S77] Tresfjord I: s. 360.
 7. [S77] Tresfjord I: s. 361.
 8. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 156 b–157 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/170/
 9. [S77] Tresfjord I: s. 314.
 10. [S77] Tresfjord I: s. 367.

Marit Sørensdotter på Rypdal1,2

K, #6430, (1725 - 1793)
Far*Søren Larsson på Rypdal2,3 (c 1695 - 1769)
Mor*Synnøv Persdotter på Rypdal4 ( - c 1749)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Hans Roesson på Rypdal (c 1718 - 1774)
De hadde fem barn.1 Marit ble født i 1725 på Rypdal, Tresfjord.2 Marit ble døpt den 17. februar 1725 i Tresfjord kyrkje av Erik Pedersson Lekanger. Faddere: Ingeleiv Rasmusdotter på Rypdal, Marit Larsdotter på Sylte, Frans Kjersem og Lars Nilsson på Sylte.2
Marit giftet seg i 1749 med Hans Roesson på Lindset.3,1
Hun og Hans var brukere på bnr. 9, Rypdal, Tresfjord, fra 1749 til 1774.1

Marit døde i 1793.1

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 360.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 58. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660237
 3. [S77] Tresfjord I: s. 314.
 4. [S77] Tresfjord I: s. 313 & 314.

Anne Ellevsdotter på Rypdal1

K, #6431, (ca. 1709 - 1771)

Familie 1

Ivar Persson på Sylte (c 1713 - 1777)

Familie 2

Søren Larsson på Rypdal (c 1695 - 1769)
De hadde ett barn.2 Anne ble født ca. 1709.2
Annet navn: Anne Ellevsdotter i Viken, nevnt fra 1743 til 1750.3,4,2
Hun bodde i Viken, Tresfjord, iallfall fra 1743 til 1750.3,4,5
Anne fikk barn med Ivar Persson på Sørsylte i 1743.6,7
Hun var fadder ved dåpen til Aslak Fransson den 31. mai 1750 i Veøy kirke.4

Anne giftet seg i 1751 med Søren Larsson på Rypdal.2
Hun var fadder ved dåpen til Nils Olsson på Rypdal den 6. januar 1755 i Tresfjord kyrkje.1,8


Anne døde i 1771.2

     Navnet hennes ble skrevet Anne Ellevsdatter Wigen i 1750.4

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 393. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660403
 2. [S77] Tresfjord I: s. 313.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 243.
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 329. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-168
 5. [S77] Tresfjord I: s. 314.
 6. [S77] Tresfjord I: s. 134.
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 242.
 8. [S77] Tresfjord I: s. 367.

Per Knutsson Fuglset1,2,3,4

M, #6432, (ca. 1719 - )
Far*Knut Håvardsson på Øvstedalen5 (c 1650 - 1734)

Familie

Marit Jakobsdotter på Fuglsetbøen ( - c 1770)
De hadde seks barn.4 
BarnAnnet navn: Per Knutsson på Øvstedalen.6,7
Per ble født ca. 1719 på Øvstedalen, Tresfjord.7,4
Han var arving ved skiftet etter Knut Håvardsson på Fuglset den 19. juli 1734: 11 daler 3 ort 10 skilling.5
Han var myndling av Anders Olsson på Engan i 1734.5

Per giftet seg med Marit Jakobsdotter.1,8,4 Per Knutsson ble innrullert i Vestnesiske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1743. I rullen fra 1746 står at han var gårdmannssønn, gift med to barn og hadde skattet for gård i to år. Per ble dimittert i 1754.7,9,6
Han og Marit bodde på Svinabøen, Tresfjord, i 1744. De var fremdeles der i 1746.10,11
Per Knutsson Fuglset solgte hus med sengested i stuen, et bord, en benk, et kråskap og en jernkakkelovn på mnr. 126, under Berget, Molde, den 19. oktober 1744 til Per Justssen. Kjøpesum: 27 daler. Avdøde Jon Olssen hadde bodd der. Per Justssen solgte huset i 1761.1,12 Per Knutsson Fuglset fikk bygselseddel på ½ våg på bnr. 2, Skorgenes, Tresfjord, fra Hans Holst i 1745. De overtok ca. 1747, året seddelen ble tinglyst, og drev bruket til ca. 1753. Neste bruker var Hans Sørensson (s.d.).4
Annet navn: Per Knutsson på Svinabøen, nevnt 1746.11
Annet navn: Per Knutsson Skorgenes, nevnt fra 1749 til 1764.13,14,15,4
Knut Ivarsson kjøpte hus med sval under samme tak (uten grunn) på mnr. 166, Moldeneset, Molde, den 17. april 1753 av Hans Holst. Stuen stod mellom husene til Erik Persson og Per Knutsson. Kjøpesum: 50 daler. Skjøtet ble tinglyst 3. september.16
Han var fadder ved dåpen til Jens Johanssen den 20. november 1759.17

Han og Marit bodde på Moldeneset, Molde, i 1762. Familien flyttet på landet i desember 1763.18,8
Peder Schornesset var kreditor ved skiftet etter Per Knutsson Hovdenakk og Lisbet Styrkårsdotter den 23. juli 1764: 1 ort.19,15
Han var fadder ved dåpen til Knut Larsson på Berg den 26. januar 1766 i Molde kirke.20,21
Han var arving ved skiftet etter Marit Jakobsdotter på Fuglsetbøen den 15. mai 1770.22

Per trolovet seg i 1770 i Aukra med en uregistrert person. Den 5. juni fikk kirken 3 ort 8 skilling i trolovelsesoffer.3

     Han signerte som Peder Knudsøn Fugelset i 1744 (ifølge avskrift).1

     Navnet hans ble skrevet Peder Knudsen Skaarnæs i 1751.14

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 214 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-210
 2. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 197 a.
 3. [S1338] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1765–1816: fol. 15 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25118/18/
 4. [S927] Skorgen: s. 437.
 5. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1734, Fanne åtting, 19. juli.
 6. [S1502] Vestnesiske mønstringsrulle 1756: nr. 59. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110700363
 7. [S1203] Vestnesiske rulle 1746: nr. 45. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/51369/134/
 8. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, av- og tilgang januar.
 9. [S77] Tresfjord I: s. 402. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#405
 10. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 256.
 11. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 282.
 12. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 124.
 13. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 315. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-160
 14. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 339. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-173
 15. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 499. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/252/
 16. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 46. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610026
 17. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 37 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-35
 18. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Moldnesset.
 19. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 498. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/252/
 20. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 42 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-40
 21. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 165 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-125
 22. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 532 b–533 a.
 23. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 532 b.

Synnøv Tølløvsdotter på Soggebakke1

K, #6433, ( - 1772)

Familie 1

Anders Roesson på Soggebakke (c 1694 - 1740)
Fire barn levde i 1740.3 
Barn

Familie 2

Erik Gunnarsson på Årø (c 1681 - 1747)
De hadde ikke barn. Synnøv giftet seg med Anders Roesson.2,3
Anders Bacche og qvinde var faddere ved dåpen til Eli Roesdotter på Reiten den 13. juli 1738 i Grytten kirke.4

Synnøv giftet seg den 2. juni 1746 i Grytten med Erik Gunnarsson på Årø.1,2
Det ble holdt skifteregistrering etter Erik Gunnarsson den 29. november 1747. Huset med kakkelovn, kjøkken og kammer ble vurdert til 70 daler. Svigersønnen Knut Knutsson Fuglset ble beskyldt for å ha åpnet en kiste og fjernet et papir som viste at Mats Viderø (s.d.) skyldte den avdøde 200 daler. Fuglset nektet å forklare seg under ed, men andre vitner stod frem og bekreftet gjelden. I kisten var også et kårbrev til enka Synnøv på 1 tønne bygg årlig fra hennes sønn Roe Andersson på Bakke.5
Hun var myndling av Anders Olssen Monsås fra 1747.6
Hun var arving ved skiftet etter Erik Gunnarsson den 1. desember 1747: 152 daler 13 skilling, utlagt blant annet i huset (70 daler). Hun fordret også 6 daler for begravelsen. Arvingene hadde bedt om at boet for sikkerhets skyld ble oppgjort ettersom bare ett enslig menneske oppholdt seg i huset, antakelig enka Synnøv. Hun fikk iallfall huset som del av oppgjøret. Formue: 388 daler 1 ort 18 skilling. Gjeld og omkostninger: 84–0–15. Arv: 304–1–3, fordelt på enka og etterkommerne.7,8

Synnøv Tølløvsdotter solgte hus på fhv. mnr. 181, Fuglsetneset, Molde, den 25. juni 1752 til Ivar Ivarsson Griset. Hun hadde bodd i huset. Skjøtet ble tinglyst dagen etter.9
Annet navn: Synnøv Tølløvsdotter på Nes, nevnt 1772.10

Synnøv døde i 1772 på Nes, Grytten, hos sønnen Tølløv, av alderdom.10,11

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 135. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16027&idx_id=16027&uid=ny&idx_side=-70
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 489 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/507/
 3. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 9.6.1740.
 4. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 76, 6. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610331
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 488 a–489 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/506/
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 488 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/506/
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 489 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/508/
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 490 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/508/
 9. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 175. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31138/91/
 10. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 136. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2266&idx_id=2266&uid=ny&idx_side=-68
 11. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 268.

Knut Knutsson Fuglset1,2,3,4

M, #6434, (ca. 1715 - ca. 1787)
Far*Knut Håvardsson på Øvstedalen5,6 (c 1650 - 1734)

Familie 1

Kari Eriksdotter Fuglset ( - c 1745)
BarnAnnet navn: Knut Knutsson på Øvstedalen.7
Knut ble født ca. 1715 på Øvstedalen, Tresfjord.7,8,9
Han var arving ved skiftet etter Knut Håvardsson på Fuglset den 19. juli 1734: 11 daler 3 ort 10 skilling.5

Knut Knutsson kjøpte 1 våg 2 pund (halve gården) på Fuglset, Bolsøy, den 28. desember 1735. Han var bruker i 1737.4
Knud Fugelset var fadder ved dåpen til Salamon Hansson den 25. august 1736 i Bolsøy kirke.10

Knut trolovet seg den 1. juli 1741 på Fuglset med Kari Eriksdotter.11
Knut giftet seg den 2. juli 1741 i Kleive kirke, Bolsøy, med Kari Eriksdotter.11,12
Han var kreditor ved skiftet etter Anne Jakobsdotter på Årø den 19. november 1742: 16 skilling.13
Åmund Hansson på Nerem, Erik Olsson på Rypdal, Jørn Hansson på Rypdal, Ingebrigt Tjøstolvsson på Fannbostad og Per Knutsson Fuglset gav Knut Knutsson Fuglset kvittering 22. januar 1744 på de 116 daler han hadde betalt til dem som kreditorer i skifteoppgjøret etter hans far. Innløsningsbrevet ble tinglyst 3. februar.6,1
Han var arving ved skiftet etter Kari Eriksdotter Fuglset den 6. oktober 1745: 101 daler 4 skilling, utlagt blant annet i 2 pund 12 merker (med bygselrett) i Fuglset (vurdert til 50 daler).12,2

Knut giftet seg i 1745 eller 1746 med Brit Jonsdotter på Strande.14,15,7 Knut Knutsson på Øvstedalen var rulleført i Vestnesiske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1746. I rullen står at han var gårdmannssønn, gift med ett barn og hadde skattet for gård i seks år. Knut ble innrullert ved regimentet ca. 1737.7,8,16
Knut Knutsson Fuglset gav festeseddel på en grunn på Fuglset til Kristen Kristenssen på Sylte den 24. mai 1747.17
Knut Knutsson Fuglset gav festeseddel på en grunn på Fuglset til Steffen Jonassen i september 1747.17
Han var debitor ved skiftet etter Erik Gunnarsson den 29. november 1747: 30 daler. Svigersønnen Knut Knutsson Fuglset ble beskyldt for å ha åpnet en kiste og fjernet et papir som viste at Mats Viderø (s.d.) skyldte den avdøde 200 daler. Fuglset nektet å forklare seg under ed, men andre vitner stod frem og bekreftet gjelden.18
Han var kreditor ved skiftet etter Erik Gunnarsson den 1. desember 1747: 1 daler 2 ort 1 skilling.19,20

Han ble kalt Knut Fuglset den yngre, nevnt 1748.9
Han og Brit var brukere på Fuglset i 1748. De drev 1 våg 2 pund. Han stod fremdeles som bruker i 1763.9,8,21,22 Knut Knutsson Fuglset var rulleført i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748.8
Knut Knutsson Fuglset gav festeseddel på en grunn til Ivar Ivarsson Griset den 7. juni 1749.17
Knut Knutsson Fuglset lånte ut 50 daler mot pant i hus og sjøboder i Molde til Ola Dale i 1751. Pengene var morsarv til Knuts sønn. Obligasjonen ble avlyst 2. desember 1765.23,24
Han var verge for Ingeleiv Kristensdatter i 1751.25
Knut Knutsson Fuglset var korporal i 1757.26
Han var verge for Per Persson i 1757.26
Han var forlover for Sjurd Larsson på Årø og Brit Olsdotter, som ble trolovet den 7. oktober 1759.27
Han var fadder ved dåpen til Lars Larsson på Berg den 18. oktober 1761.28
Han var fadder ved dåpen til Ørjar Persson på Øverland den 5. desember 1761.29
Han var kreditor ved skiftet etter Jon Olsson og Marit Jensdotter på Moldegård den 7. mai 1763: 3 ort.30
Han var verge for Ola Åmundsson Berg i 1763.31
Knud Fugelset var fadder ved dåpen til Lars Tostensson på Fuglset den 23. mai 1763 i Bolsøy kirke.32,33
Han var verge for Marta Ingebrigtsdotter på Fannbostad i 1764.34
Knut Knutsson Fuglset var sersjant iallfall fra 1764 til 1769.34,35,36
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Olssen på Bergsgjerdet den 25. juni 1765: 3 ort 16 skilling. Derimot kjøpte han nøkkelskap (1 ort 2 skilling), to uthogde stoler (3 ort 14 skilling) og plogjern (12 skilling).37
Han var verge for Kari Knutsdotter på Bergsgjerdet i 1765.35
Han var verge for Anne Aslaksdotter på Romold i 1768. Han møtte på hennes vegne ved skiftet etter faren.38
Knud Fugelset var verge for Gunnhild Hansdotter på Øverland i 1768.39
Han var verge for Mette Hansdotter på Kringstad i 1769.36,40
Han var verge for Anne Olsdatter i 1769.41
Han var kreditor ved skiftet etter Anne Ottarsdatter den 20. mars 1769 i Molde: 3 daler 3 ort 17 skilling, og 4–1–14.42
Han var verge for Jakob Persson i 1770.43
Knud Fugelset var fadder ved dåpen til Ivar Olsson på Bergsgjerdet den 3. desember 1770.44
Knud Fuglset var vurderingsmann i Molde i 1775.45
Knud Fugelset var kreditor ved skiftet etter Marit Nilsdotter den 4. oktober 1775: 22 daler (hvorav 2 daler var forskudd til begravelsen).46
Knud Fugelset var forlover for Brit Aslaksdotter på Lønset og Knut Mikkelsson i Haugan, som ble trolovet den 14. oktober 1775.47
Han var kreditor ved skiftet etter Rasmus Hansson på Lønset den 16. mars 1776: 2 ort.48
Han var verge for Anne Persdotter på Lønset i 1776.49

Han ble kalt Knut Knutsson Fuglset den eldre, nevnt fra 1779 til 1785.50,51
Han var verge for Anne Ingebrigtsdotter på Fannbostad i 1779.51
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Jon Torjersson på Ellingsgarden den 9. februar 1780: lampe (13 skilling), stor gryte og skjerding (1 daler 2 skilling), hjulrokk (1 ort) og plogjern (1 ort 11 skilling).52,53
Han var kreditor ved skiftet etter Jon Torjersson på Ellingsgarden den 3. oktober 1780: 5 daler 1 ort 5 skilling i skatter o.a.54
Knut Knutsson Fuglset var lensmann i Fanne tinglag iallfall fra 1780 til 1786.55,3,14
Knut Knutsson Fuglset den eldre kjøpte 2 pund 12 merker odelsjord (med bygselrett og landskyld) på Fuglset den 3. januar 1785 av Knut Knutsson Fuglset. Selgeren hadde arvet dette bruket (mnr. 6, lnr. 13) etter mora og solgte det til faren for 299 daler 72 skilling.56
Knut Knutsson Fuglset den eldre solgte 2 pund 12 merker med bygselrett på Fuglset den 24. oktober 1785 til Aret Eriksson. Kjøpesum: 350 daler.50
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Olsson surndaling den 22. mai 1786 i Molde: 2 daler 4 skilling.57
Han var kreditor ved skiftet etter Knut Jonsson på Strande den 3. juni 1786: 14 daler.3


Knut døde ca. 1787 på Fuglset.14 Det ble utstedt skiftebrev etter ham den 27. desember 1787.14

Kilder/noter

 1. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 99 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400556
 2. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 328 a.
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 212 a.
 4. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 182 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400346
 5. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1734, Fanne åtting, 19. juli.
 6. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 197 a.
 7. [S1203] Vestnesiske rulle 1746: nr. 82. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/51369/139/
 8. [S1193] Fannåttingske hovedlegdsrulle 1748: nr. 2. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/51369/214/
 9. [S1193] Fannåttingske hovedlegdsrulle 1748: 1. legd. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/51369/214/
 10. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 164. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-84
 11. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 212.
 12. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 393 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/412/
 13. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 228 a–229 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/245/
 14. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 387 a.
 15. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13.
 16. [S77] Tresfjord I: s. 402. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#405
 17. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 144. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410076
 18. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 488 a–489 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/506/
 19. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 489 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/508/
 20. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 490 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/508/
 21. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 15.
 22. [S363] Bolsøyboka II: s. 230. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=233
 23. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 21.
 24. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 22.
 25. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 44.
 26. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 209.
 27. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 1 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-3
 28. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 39 b.
 29. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 39 b, piker, 5. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620578
 30. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 105 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/123/
 31. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 105 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/124/
 32. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 41 a, menn, 2. pinsedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620579
 33. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 a, 1763, 2. pinsedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630069
 34. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 200 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/220/
 35. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 294 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660316
 36. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 506 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660536
 37. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 294 b–295 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660316
 38. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 458 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/485/
 39. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 469 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660496
 40. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 523 b.
 41. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 569.
 42. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 571.
 43. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 532 b.
 44. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 46 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620584
 45. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 771. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/104/
 46. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 771–773. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/104/
 47. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 7 a, 1775, 14. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620546
 48. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 218 b–220 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/221/
 49. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 218 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/221/
 50. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 335 a.
 51. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 429 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/432/
 52. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 520 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670525
 53. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 208 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660170
 54. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 520 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670525
 55. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 533 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/538/
 56. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 328 a & 335 a.
 57. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 211 b–212 a.
 58. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 236.

Just Olsson på Haugan1,2,3

M, #6435, ( - ca. 1762)

Familie

Malena Olsdotter på Haugan
Fire barn er nevnt i et skifte.9 
BarnJust Olsson var soldat i 1705.4
Just giftet seg ca. 1705 med Malena Olsdotter. De ble stevnet til tinget 10. juli 1705 grunnet for tidlig samleie. Just og Malena var da trolovet. Som soldat slapp han straff, men hun måtte bøte 2¼ lodd sølv.3,4 Just Olsson fikk festeseddel på en grunn i såkalte Jakob Ravns hage (under Reknes) i Molde fra Kristian Tønder den 1. mai 1708. Tomten var 22 alen i øst–vest og 19 alen i nord–sør. Seddelen ble tinglyst 18. januar.5
Han og Malena bodde på Haugan, Molde, i 1723. Han svarte grunnleie til Reknes i 1724.3,6 Just Olsson lånte 19 daler 2 ort 8 skilling den 2. desember 1761 mot pant i huset på Haugan, og øvrige eiendeler til Molde kirke. Obligasjonen ble mortifisert 9. januar 1764.7

Just døde ca. 1762.
Boet etter Just auksjonerte bort hus (uten grunn) på mnr. 59, Kirkebakken, Molde, den 22. august 1763 til Ola Ellingssen. Huset stod på Haugan og hadde stue med loft og fordør. Kjøpesum: 28 daler. Skjøtet ble utstedt 3. desember, og tinglyst 9. januar året etter.8

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 131.
 2. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 149.
 3. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 36 b.
 4. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 134 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/136/
 5. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 62 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390191
 6. [S735] Matrikkelen av 1723: fol. 49 b / 50 a.
 7. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 131 & 149.
 8. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 149. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610077
 9. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 492 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660521
 10. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 18, 15. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660217

Per Justssen1,2

M, #6436, (ca. 1720 - ca. 1782)
Far*Just Olsson på Haugan3,4 ( - c 1762)
Mor*Malena Olsdotter på Haugan

Familie 1

Elen Rasmusdatter ( - 1751)
To barn levde i 1751.2 
Barn

Familie 2

Guri Ivarsdatter ( - e 1766)Per ble født ca. 1720 i Molde.5,6
Han ble kalt Per Justssen på Molde i 1740.5 Per tjente på Geitnes, Bolsøy, i 1740. Han var temmelig ramassert (undersetsig) av vekst og hadde slett, svartbrunt hår.5
Per Justssen kjøpte hus med sengested i stuen, et bord, en benk, et kråskap og en jernkakkelovn på mnr. 126, under Berget, Molde, den 19. oktober 1744 av Per Knutsson Fuglset. Kjøpesum: 27 daler. Avdøde Jon Olssen hadde bodd der. Per Justssen solgte huset i 1761.7,8
Per giftet seg i 1746 eller 1747 med Elen Rasmusdatter.2,6
Han og Elen bodde i Molde i 1747.6
Han var verge for Anne Johannesdatter i 1750.9
Han var arving ved skiftet etter Elen Rasmusdatter den 24. juli 1751: 9 daler 1 ort 12 skilling. Huset med kakkelovn, kjøkken, loft og kjeller (uten grunn) ble taksert til 19 daler. Gjeld: 18–2–16. Enkemannen hadde også en del gjeld hist og her på landet, og han fikk utlagt huset mot at han selv dekte alle utestående fordringer. Øvrig formue: 22 daler 3 ort 8 skilling. Etter omkostninger ble arven 18 daler 3 ort.10

Per giftet seg med Guri Ivarsdatter.11,12
Per Justssen kjøpte hus på Moldegårds grunn i Molde den 23. april 1761 av Anders Eriksson Røbekk. Kjøpesum: 60 daler. Røbekk bodde der frem til salget. Skjøtet ble tinglyst 1. juni.13,14
Han og Guri bodde på mnr. 143, Molde, i 1764. I 1767 ble huset taksert til 50 daler. Per bodde der til sin død (neste beboer var Åmund Åmundsson, s.d.).12,15,16

Per døde ca. 1782.16

     Navnet hans ble skrevet Peder Justsøn mellom 1747 og 1751.6,2

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 1.
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 42. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/23/
 3. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 131.
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 492 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660521
 5. [S1848] Trondheim distrikt, rulle 1740–43: 1740. Nr. 267. https://www.digitalarkivet.no/ru20100922630161
 6. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 7. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 214 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-210
 8. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 124.
 9. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 15.
 10. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 42–43. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/23/
 11. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 41 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/43/
 12. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, vedlegg C, manntall. Ind paa Gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212096
 13. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 123. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610064
 14. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 124. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610065
 15. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1767, takst. Ind paa Gaden, mnr. 162. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064210
 16. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1782, tingsvitne. Endringer, mnr. 155. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064078

Marit Jakobsdotter på Fuglsetbøen1

K, #6437, ( - ca. 1770)
Far-?*Jakob Olsson på Bjørset ( - c 1735); trolig2
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Per Knutsson Fuglset (c 1719 - )
De hadde seks barn.5 
BarnMarit Jacobsdatter var arving ved skiftet etter Jakob Olsson på Bjørset den 11. april 1736: 5 daler 22 1/6 skilling.2
Marit Jacobsdatter var myndling av Ole Peders: Meeg (trolig Ola Persson på Mek) i 1736.2

Marit giftet seg med Per Knutsson Fuglset.3,4,5
Annet navn: Marit Jakobsdotter på Svinabøen.
Hun og Per bodde på Svinabøen, Tresfjord, i 1744. De var fremdeles der i 1746.6,7
Per fikk bygselseddel på ½ våg på bnr. 2, Skorgenes, Tresfjord, fra Hans Holst i 1745. De overtok ca. 1747, året seddelen ble tinglyst, og drev bruket til ca. 1753. Neste bruker var Hans Sørensson (s.d.).5
Etter barnefødsler ble hun innledet i Tresfjord kyrkje den 23. oktober 1746 og 1. juni 1751.8,9

Annet navn: Marit Jakobsdotter på Skorgenes.5
Hun var fadder ved dåpen til Brit Knutsdatter den 28. oktober 1760.10
Marith Moldenæss var fadder ved dåpen til Per Persson på Mek den 24. juni 1761 i Molde kirke.11,12

Hun og Per bodde på Moldeneset, Molde, i 1762. Familien flyttet på landet i desember 1763.13,4

Marit døde ca. 1770 på Fuglsetbøen, Fuglset, Bolsøy.1,5 Det ble holdt skifte etter henne den 15. mai 1770. Arvinger: Per Knutsson, Jakob Persson, Erik Persson og Kari Persdotter. Aktiva: 28 daler 1 ort 2 skilling. Det var ingen gjeld, men 3–3–16 i omkostninger. Arv: 24–1–10, fordelt på mannen og de tre barna.14

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 532 b.
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1736, 11. april.
 3. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 214 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-210
 4. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, av- og tilgang januar.
 5. [S927] Skorgen: s. 437.
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 256.
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 282.
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 283. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-144
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 340. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-173
 10. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 38 b, jenter, 28. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620577
 11. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 39 a.
 12. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 163 b.
 13. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Moldnesset.
 14. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 532 b–533 a.

Knut Knutsson Fuglset1,2,3,4

M, #6438, (ca. 1744 - 29. desember 1829)
Far*Knut Knutsson Fuglset5,6,7 (c 1715 - c 1787)
Mor*Kari Eriksdotter Fuglset1,6 ( - c 1745)

Familie

Beret Tomasdotter på Røbekk (c 1745 - 1833)
De hadde ikke barn.6 Knut ble født ca. 1744 på Fuglset, Bolsøy.2,8
Han var arving ved skiftet etter Kari Eriksdotter Fuglset den 6. oktober 1745: 101 daler 4 skilling, utlagt blant annet i 2 pund 12 merker (med bygselrett) i Fuglset (vurdert til 50 daler).5,6
Han var arving ved skiftet etter Erik Gunnarsson den 1. desember 1747: 30 daler 1 ort 17 skilling.9,10
Knut Knutsson Fuglset ble konfirmert den 12. oktober 1760 i Molde kirke.11
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Ola Steffensson Gusjås den 14. oktober 1768 på Fuglsetneset, Molde: husene på plassen (8 daler 1 ort).12
Knut Knutsson Fuglset var korporal i 1769.13 Han var sersjant iallfall fra 1775 til 1786.14,15
Knut trolovet seg den 3. juni 1775 med Beret Tomasdotter på Røbekk.14
Knut giftet seg den 18. juni 1775 i Bolsøy med Beret Tomasdotter på Røbekk.14,8
Knut Knutsson Fuglset solgte 2 pund 12 merker odelsjord (med bygselrett og landskyld) på Fuglset den 3. januar 1785 til Knut Knutsson Fuglset den eldre. Selgeren hadde arvet dette bruket (mnr. 6, lnr. 13) etter mora og solgte det til faren for 299 daler 72 skilling.16
Knud Fugelset var fadder ved dåpen til Oliva Larsdotter den 28. august 1785 i Molde kirke.17,18
Han var verge for Ingeborg Persdotter på Strande i 1786.15
Han var forlover for Aret Eriksson på Reistad og Sissel Knutsdotter på Fuglset, som ble trolovet den 7. mai 1786.19

Annet navn: Knut Knutsson på Røbekk, nevnt fra 1787 til 1830.20,8,21
Han og Beret bodde på Røbekk, Bolsøy, i 1787. Selv om de bodde der, kaltes han fremdeles Knut Fuglset i 1791. De stod som brukere på Røbekk i 1801. Ett fosterbarn, fire tjenestefolk, én vanfør leieboer, hans pleierske og hennes to døtre bodde da hos dem.21,3,8 Knut Knutsson Fuglset var lensmann i Fanne tinglag iallfall fra 1787 til 1804.8,4,21,22
Han var forlover for Lasse Knutsson på Skalle og Ingeborg Persdotter på Strande, som ble trolovet den 31. desember 1787 på Strande, Bolsøy.21
Han var kreditor ved skiftet etter Kristen Kristenssen på Fuglsetneset den 4. januar 1788: 3 ort 23 skilling.23
Han var forlover for Anders Persson på Fuglset og Brit Knutsdotter på Fuglset, som ble trolovet den 25. mai 1788.24
Han var forlover for Ivar Eriksson på Solemdalen og Ingeborg Larsdotter på Røbekk, som ble trolovet den 31. august 1788.25
Han var forlover for Jon Bjørnsson på Elsås og Kari Jensdotter på Moldeneset, som ble trolovet den 5. januar 1790 på mnr. 167, Moldeneset, Molde.26
Han var forlover for Per Knutsson Strande og Gjertrud Bendiksdotter i Hatlen, som ble trolovet den 31. oktober 1790 på Røbekk.27

Han ble kalt Knut lensmann, nevnt 1795.28
Han var forlover for Knut Knutsson Strande og Åsel Endresdotter, som ble trolovet den 10. mai 1795.28
Han var kreditor ved skiftet etter Magnus Teiste i november 1796: 2 daler 1 ort 8 skilling, hvorav han fikk 0–2–20.29
Han var forlover for Kristoffer Jakobsson på Mjelve og Karen Hansdotter på Kringstad, som giftet seg den 27. oktober 1799 i Bolsøy kirke.30,31
Han hadde Anna Maria Persdatter i tjeneste i 1801.8
Han var kreditor ved skiftet etter Kristen Persson i Ura den 2. august 1804: 3 ort 16 skilling, men grunnet fallitt fikk han bare 1 ort 19 skilling.32
Han var forlover for Ola Knutsson på Røset og Brit Knutsdotter på Fuglset, som giftet seg den 13. oktober 1809 i Molde kirke.33,34


Knut døde den 29. desember 1829 på Røbekk, som kårmann.20 Han ble jordfestet den 31. januar 1830.20

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 488 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/506/
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 144 b.
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 20 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-22
 4. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 82 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690094
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 393 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/412/
 6. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 328 a.
 7. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 335 a.
 8. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Røbech.
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 489 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/508/
 10. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 490 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/508/
 11. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: s. 145 v.
 12. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 478 b–479 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660507
 13. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 100 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/103/
 14. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 6 b.
 15. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 212 a.
 16. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 328 a & 335 a.
 17. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 56 b, 28. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620595
 18. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 175 b, 1785, 14. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630081
 19. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 11 b.
 20. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 208.
 21. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 13 b.
 22. [S363] Bolsøyboka II: s. 230. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015031106013?page=233
 23. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 322 b–324 a.
 24. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 14 b.
 25. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 14 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-16
 26. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 17 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620558
 27. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 19 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-21
 28. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 116 b, 10. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630170
 29. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 231 a–232 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660232
 30. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 133 b, nr. 10. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630177
 31. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 29 a, 1799, 23. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630125
 32. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 82 b–83 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690094
 33. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 139 a, 1809, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630182
 34. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1809. Uvisse inntekter, oktober.

Kari Eriksdotter Fuglset1,2,3

K, #6439, ( - ca. 1745)
Far*Erik Gunnarsson på Årø2,4 (c 1681 - 1747)
Mor*Anne Jakobsdotter på Årø4 ( - c 1742)

Familie

Knut Knutsson Fuglset (c 1715 - c 1787)
BarnAnnet navn: Kari Eriksdotter på Årø.4
Kari trolovet seg den 1. juli 1741 på Fuglset, Bolsøy, med Knut Knutsson.3
Kari giftet seg den 2. juli 1741 i Kleive kirke, Bolsøy, med Knut Knutsson.3,5
Hun var arving ved skiftet etter Anne Jakobsdotter på Årø den 19. november 1742: 19 daler 3 ort 12 skilling, utlagt blant annet i 8 merker i Røbekk (2–2–16).6


Kari døde ca. 1745 på Fuglset.5,7 Det ble holdt skifte etter henne den 6. oktober 1745. Arvinger: Knut Knutsson og Knut Knutsson. I boet var blant annet 1 våg 2 pund (med bygselrett) i Fuglset, vurdert til 100 daler. Arv: 202–0–8, delt på enkemannen og sønnen.5,7

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 490 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/508/
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 488 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/506/
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 212.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 228 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/246/
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 393 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/412/
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 228 a–229 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/245/
 7. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 328 a.

Brit Jonsdotter Fuglset1,2,3

K, #6440, (1722 - )
Far*Jon Knutsson på Strande6,4 (c 1684 - )
Mor*Brit Knutsdotter på Strande4,5 ( - c 1749)

Familie

Knut Knutsson Fuglset (c 1715 - c 1787)
BarnAnnet navn: Brit Jonsdotter på Strande.6
Brit ble født i 1722 på Strande, Bolsøy.6 Brit ble døpt den 18. april 1722 i Molde kirke av Erik Pedersson Lekanger. Faddere: Just Kristoffersson i Strandhagen, Peter Larssen, Gunnhild Knutsdotter, Anne Knutsdotter på Strande og Mali Strande.6
Brit giftet seg i 1745 eller 1746 med Knut Knutsson Fuglset.2,7,8
Hun og Knut var brukere på Fuglset, Bolsøy, i 1748. De drev 1 våg 2 pund. Han stod fremdeles som bruker i 1763.9,10,1,11
Hun var arving ved skiftet etter Klaus Jørgenssen Kamp den 14. juli 1749: 18 skilling.12
Hun var arving ved skiftet etter Brit Knutsdotter på Strande den 20. oktober 1749: 9 daler 3 ort 18 skilling.13
Hun var fadder ved dåpen til Ørjar Persson på Øverland den 5. desember 1761.14
Brit Jonsdotter Fuglset lånte ut 40 daler til Ola Andersson på Fuglsetbøen den 11. juni 1790 mot pant i huset han eide og hadde bebodd på fhv. mnr. 181, Fuglsetneset, Molde. Obligasjonen ble avlyst 6. februar 1792.3 Brit Jonsdotter bodde hos Brit Knutsdotter og Anders Persson på bnr. 2, Fuglset, Bolsøy, i 1801.15,16

     Navnet hennes ble skrevet Berithe Jonsdatter i 1788.2

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 15.
 2. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 387 a.
 3. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 366.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 542 b.
 5. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13 & 15.
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 17.
 7. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13.
 8. [S1203] Vestnesiske rulle 1746: nr. 82. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/51369/139/
 9. [S1193] Fannåttingske hovedlegdsrulle 1748: 1. legd. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/51369/214/
 10. [S1193] Fannåttingske hovedlegdsrulle 1748: nr. 2. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/51369/214/
 11. [S363] Bolsøyboka II: s. 230. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=233
 12. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13–15.
 13. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 542 a.
 14. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 39 b, piker, 5. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620578
 15. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Fugelset.
 16. [S363] Bolsøyboka II: s. 230. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015031106013#231
 17. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 236.

Brit Knutsdotter på Fuglset1,2

K, #6441, (ca. 1755 - 24. april 1832)
Far*Knut Knutsson Fuglset4 (c 1715 - c 1787)
Mor*Brit Jonsdotter Fuglset3,4 (1722 - )

Familie 1

Anders Persson på Fuglset (c 1749 - 1807)
Ingen barn levde i 1807.11 

Familie 2

Ola Knutsson på Røset (c 1752 - 1827)
De hadde ikke barn. Brit ble født ca. 1755 på Fuglset, Bolsøy.5,6 Hun og Sissel Knutsdotter på Fuglset ble konfirmert den 4. oktober 1772 i Molde kirke.6
Birrit Fugelset var fadder ved dåpen til Jens Kristenssen på Fuglsetbøen den 9. september 1781 i Molde kirke.7,8
Hun var fadder ved dåpen til Anne Ivarsdatter på Moldegjerdet den 18. april 1788 i Molde kirke.1,9

Brit trolovet seg den 25. mai 1788 med Anders Persson på Fuglset. Forlovere: Knut Knutsson Fuglset og Kristen Persson på Mjelve.10
Brit giftet seg den 12. juni 1788 i Molde kirke med Anders Persson på Fuglset.10,11
Hun var fadder ved dåpen til Per Øverland den 10. april 1789 i Molde kirke. Brit bar barnet.12
Hun var fadder ved dåpen til Marta Sjurdsdatter på Moldegjerdet den 25. juli 1790 i Molde kirke.13

Hun og Anders var brukere på bnr. 2, Fuglset, Bolsøy, i 1801. Brit Jonsdotter bodde også der. De hadde to fosterbarn og én dreng.3,14 Anders Persson på Fuglset og Brit Knutsdotter hadde Kristi Knutsdotter som fosterbarn i 1801.3
Hun hadde Steffen Knutssen i tjeneste i 1801.3
Hun var arving ved skiftet etter Anders Persson på Fuglset den 22. september 1807.11
Hun var myndling av Peder Grindberg i 1807.11

Brit giftet seg den 13. oktober 1809 i Molde kirke med Ola Knutsson på Røset (forlovere: Aret Eriksson på Fuglset og Knut Knutsson på Røbekk). Det ble betalt 1 daler for ringing med begge klokker.2,15
Annet navn: Brit Knutsdotter på Røset.5

Brit døde den 24. april 1832 på Røset, Vågøy, som kårenke.5 Hun ble gravlagt den 28. april 1832.5

     Navnet hennes ble skrevet Berit Knudsdatter Fugelsæt i 1809.2

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 61 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-59
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 139 a, 1809, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630182
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Fugelset.
 4. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 387 a.
 5. [S421] Vågøy mini. 1817–44: s. 225, 1832, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911660493
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 148 b.
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 53 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-51
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 173 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-132
 9. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 178 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-137
 10. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 14 b.
 11. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 281 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129690297
 12. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 63 b, 1789, gutter, 10. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630007
 13. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 66 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-64
 14. [S363] Bolsøyboka II: s. 230. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015031106013#231
 15. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1809. Uvisse inntekter, oktober.

Anders Persson på Fuglset1,2,3

M, #6442, (ca. 1749 - 1807)
Far*Per Persson på Mork4,5 (c 1704 - 1766)
Mor*Brit Andersdotter på Mork5 ( - 1763)

Familie

Brit Knutsdotter på Fuglset (c 1755 - 1832)
Ingen barn levde i 1807.13 Anders ble født ca. 1749.6,4,3
Han var arving ved skiftet etter Brit Andersdotter på Mork den 8. februar 1765: 2 daler 3 ort 15 skilling.7
Han var arving ved skiftet etter Per Persson på Mork den 10. oktober 1766: 1 daler 12 skilling. Han fordret også 2 daler 3 ort 15 skilling i morsarv.4
Han var myndling av Arne Eriksson på Mjelve i 1766.4

Annet navn: Anders Persson Mork, nevnt fra 1767 til 1788.6,8,4 Anders Persson Mork ble konfirmert den 20. september 1767 i Molde kirke.6
Han bodde på Fuglset, Bolsøy, i 1784.1 Han var vurderingsmann i Fanne tinglag iallfall fra 1784 til 1786 og i 1788.1,9,10,11
Han var bruker på bnr. 2, Fuglset, Bolsøy, i 1788.12
Anders trolovet seg den 25. mai 1788 med Brit Knutsdotter på Fuglset. Forlovere: Knut Knutsson Fuglset og Kristen Persson på Mjelve.12 Anders Persson på Fuglset lånte 250 daler mot pant i gårdsbruket av Henrik Øvre på Reknes hospital, Molde, den 7. juni 1788.2 Han ble omtalt som «en arbeidsom mand og god Huusholder» i 1788.2
Anders giftet seg den 12. juni 1788 i Molde kirke med Brit Knutsdotter på Fuglset.12,13
Anders Persson Mork kjøpte 2 pund 12 merker med bygselrett på bnr. 2 den 18. oktober 1788 fra svigerfarens arvinger. Kjøpesum: 250 daler. I tillegg til gode bygninger, god åker og engbunn samt furuskog til hustømmer og brensel, hørte to bebodde husmannsplasser til bruket.14
Han var forlover for Anne Helene Steffensdatter på Moldegjerdet og Knut Jakobsson på Fuglsetbøen, som ble trolovet den 17. juni 1792.15
Han var forlover for Per Persson på Mork og Ingeborg Larsdotter på Haukabøen, som ble trolovet den 31. desember 1795.16,17,18
Han var forlover for Per Olsson på Årø og Gunnborg Sørensdotter på Reistad, som ble trolovet den 30. juli 1797 i Bolsøy.19

Han og Brit var brukere på bnr. 2 i 1801. Brit Jonsdotter bodde også der. De hadde to fosterbarn og én dreng.20,21 Anders Persson på Fuglset og Brit Knutsdotter hadde Kristi Knutsdotter som fosterbarn i 1801.20
Han hadde Steffen Knutssen i tjeneste i 1801.20
Anders Fugelset var forlover for Knut Knutsson Tøndergård og Mari Jørnsdotter i Leirgrovvik, som giftet seg den 28. november 1806.22
Han var verge for Malena Kristensdatter i 1807.23


Anders døde i 1807 på Fuglset, som gårdmann.3,13 Han ble jordfestet den 26. juli 1807 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.3 Det ble holdt skifte etter ham den 22. september 1807. Arvinger: Brit Knutsdotter, Arne Persson på Strande og Ingebjørg Persdotter i Borvik o.a.13

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 210 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/214/
 2. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 387 b.
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 49 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630137
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 386 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660413
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 274 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660295
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 146 b.
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 274 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660295
 8. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 387 a.
 9. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 199 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/203/
 10. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 212 a.
 11. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 323 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670905
 12. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 14 b.
 13. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 281 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129690297
 14. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 387 a/b.
 15. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 22 b.
 16. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 117 a, nr. 2. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-59
 17. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 302.
 18. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 116 b, nr. 1. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-59
 19. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 119 b, nr. 15. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630173
 20. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Fugelset.
 21. [S363] Bolsøyboka II: s. 230. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015031106013#231
 22. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 138 b, 1806, nr. 10. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630182
 23. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 222 b.

Kari Knutsdotter på Mordal1

K, #6443, (ca. 1750 - 22. april 1795)
Far*Knut Knutsson Fuglset1 (c 1715 - c 1787)
Mor*Brit Jonsdotter Fuglset1 (1722 - )

Familie

Lars Larsson Berg (c 1753 - f 1815)
De hadde fem barn.1 
BarnKari ble født ca. 1750 på Fuglset, Bolsøy.2,1
Annet navn: Kari Knutsdotter på Fuglset, nevnt fra 1767 til 1772.2,3,1 Hun ble konfirmert den 20. september 1767 i Molde kirke.2
Hun var fadder ved dåpen til Ivar Olsson på Bergsgjerdet den 3. desember 1770.4
Hun var fadder ved dåpen til Anders Knutsson på Øverland den 1. november 1772 i Molde kirke.3,5

Kari giftet seg med Lars Larsson Berg.1,6
Hun og Lars var brukere i Mosmyra, Mordal, Aukra, i 1791. Sønnen Lars fikk skjøte i 1799.1,7

Kari døde den 22. april 1795 på Mordal, Aukra.1

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 236.
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 146 b.
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 47 b, drenger, 1. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620586
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 46 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620584
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 168 a, 1772, festum omnium sanctorum. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630073
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 56 b, 28. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620595
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 131 b.

Lars Larsson Berg1,2,3

M, #6444, (ca. 1753 - før 1815)
Far-?*Lars Larsson på Berg (c 1724 - 1791); trolig
Mor-?*Marit Olsdotter på Berg (c 1731 - 1804); trolig

Familie 1

Kari Knutsdotter på Mordal (c 1750 - 1795)
De hadde fem barn.3 
Barn

Familie 2

De hadde ikke barn.3 Lars ble født ca. 1753.1,4 Han ble konfirmert den 29. september 1770 i Bolsøy kirke.1
Lars giftet seg med Kari Knutsdotter på Fuglset.3,2
Lars Larsson Berg kjøpte i Mosmyra, Mordal, Aukra, i 1779.3 Lars Larsson og Sjurd Jetmundsson fikk 8 daler i premie for nydyrking og oppsetting av skorstein i husene sine på Mordal, Aukra, i 1783.3
Anne Eriksdotter på Lubbenes ble den 17. november 1785 bøtelagt 2 daler for ærekrenkende beskyldninger mot Lars Larsson på Mordal.5

Annet navn: Lars Larsson på Mordal, nevnt fra 1788 til 1791.6,7,8
Han var kreditor ved skiftet etter Karen Knutsdatter Landsberg den 22. desember 1788: 2 ort 8 skilling for 3½ tylft honer.9
Han var kreditor ved skiftet etter Lars Hansson den 24. juli 1789: 2 ort 8 skilling for 3½ tylft honer.10
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Ola Andersson i Schultzhagen den 22. oktober 1790 på Eiskrem, Aukra.11

Han og Kari var brukere i Mosmyra i 1791. Sønnen Lars fikk skjøte i 1799.3,8
Han bodde på Mordal i 1801, hos sønnen Lars, sammen med Knut Larsson og Oliva Larsdotter.12
Lars giftet seg i 1804 med en uregistrert person.3
Lars Mordahl var kreditor ved skiftet etter Anders Larsson Berg den 24. januar 1814: 3 daler 1 ort.13


Lars døde trolig før 1815.3

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 147 b. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630056
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 56 b, 28. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620595
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 236.
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Agerøe, Mordal.
 5. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 440 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420442
 6. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 59 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/61/
 7. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 387 a.
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 131 b.
 9. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 59 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/60/
 10. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 73 a–74 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/74/
 11. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 50 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/66/
 12. [S1248] Aukra ft. 1801: fol. 443 b, Mordal, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670305
 13. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 413 b–414 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660416

Sissel Knutsdotter på Fuglset1,2

K, #6445, (ca. 1756 - 26. desember 1829)
Far*Knut Knutsson Fuglset3 (c 1715 - c 1787)
Mor*Brit Jonsdotter Fuglset3 (1722 - )

Familie 1

Aret Eriksson på Fuglset (1743 - 1818)

Familie 2

Anders Sørensson på Fuglset (c 1785 - )Sissel ble født ca. 1756 på Fuglset, Bolsøy.2,4 Hun og Brit Knutsdotter på Fuglset ble konfirmert den 4. oktober 1772 i Molde kirke.2
Knut Olsson i Lia og Marta Aslaksdotter på Lønset ble stevnet til tinget på Lønset, Bolsøy, den 21. oktober 1782. De hadde hatt 48 gjester i bryllupet, som var fler enn tillatt. Blant disse var Synnøv Andersdotter på Lønset, Anders Aslaksson på Ytre Lønset, Ola Olsson i Lia, Ola Olsson i Lia, Per Knutsson på Vedelva, Åmund Olsson på Skjørsetra, tambur Per i Lia, Per Andersson på Romold, Anne Aslaksdotter på Romold, Sjurd klokker, Knut i Hommelvika, Just Strande, Brit Strande, Ingebrigt Olsson Strande, Sissel Knutsdotter på Fuglset, Brit Lassesdotter Kleive, Hallvor Persson på Berg, Kristi Bolsøy, Jon Knutsson Strande, Rasmus Ivarsson på Lønset, Eli Aslaksdotter på Lønset og Jakob Tjøstolvsson på Lønset samt brudgommens bror i Skjørlia og brudas ugifte søster i Ytterhaugan. Alle var innstevnet, fordi de i Molde hadde drukket, støyet og fart gjennom byen med «Spillen og Svermerie» på en søndag, og i bryllupshuset på landet drukket brennevin og holdt fest i fler dager enn tillatt – de holdt på til tirsdag 2. juli. Knut Olsson ble utpekt som ansvarlig og bøtelagt 3 daler for antall gjester, 5 daler for brennevinsskjenking, 5 daler for festing over tiden, og 2 daler 8 skilling for helligdagsbrøde – til sammen 15 daler 8 skilling, som tilfalt sognets fattige.5
Hun var fadder ved dåpen til Knut Larsson den 28. august 1785 i Molde kirke.6,7

Sissel trolovet seg den 7. mai 1786 med Aret Eriksson på Reistad. Han kaltes bondekar. Forlovere: Knut Knutsson Fuglset og Lars Larsson på Berg.8
Hun var kreditor ved skiftet etter Knut Jonsson på Strande den 3. juni 1786: 3 ort 12 skilling.9

Sissel giftet seg den 4. oktober 1786 i Bolsøy med Aret Eriksson på Reistad.8,10,4
Hun var fadder ved dåpen til Steffen Knutssen på Fuglsetbøen den 22. april 1787 i Molde kirke.11

Hun og Aret var brukere på Fuglset i 1801. De hadde to fosterbarn og to tjenestefolk. Hun overtok etter hans død.4,12,13 Sissel Knutsdotter hadde Sverke Tørressen som fosterbarn på Fuglset i 1801.4
Sissel giftet seg den 5. november 1818 i Bolsøy kirke med Anders Sørensson på Fannbostad (forlovere: Jens Sveinssen Børset o.a.)13,14

Sissel døde den 26. desember 1829 på Fuglset.1 Hun ble gravlagt den 2. januar 1830.1

Kilder/noter

 1. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 207.
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 148 b.
 3. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 387 a.
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Fugelset.
 5. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 292 a–293 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420294
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 56 b, 28. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620595
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 175 b, 1785, 14. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630081
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 11 b.
 9. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 212 a.
 10. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 387 b.
 11. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 58 b.
 12. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 184.
 13. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 368.
 14. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 367.

Aret Eriksson på Fuglset1,2,3

M, #6446, (1743 - 9. mai 1818)
Far*Erik Olsson på Reistad4 ( - c 1759)

Familie

Sissel Knutsdotter på Fuglset (c 1756 - 1829)Aret ble født i 1743 på Øvre Reistad, Veøy.4 Aret ble døpt den 20. desember 1743 i Veøy kirke.4 Han var grenader i Vestnesiske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i mars 1773. Han hadde tjenestegjort i 7½ år.5 Han tjente hos John Ord i Molde i 1773.5
Aret Eriksson kjøpte 2 pund 12 merker med bygselrett på Fuglset, Bolsøy, den 24. oktober 1785 av Knut Knutsson Fuglset den eldre. Kjøpesum: 350 daler.6
Annet navn: Aret Eriksson på Reistad, nevnt 1786.7,5
Aret trolovet seg den 7. mai 1786 med Sissel Knutsdotter på Fuglset. Han kaltes bondekar. Forlovere: Knut Knutsson Fuglset og Lars Larsson på Berg.7
Aret giftet seg den 4. oktober 1786 i Bolsøy med Sissel Knutsdotter på Fuglset.7,3,8
Han var forlover for Jon Bjørnsson på Elsås og Kari Jensdotter på Moldeneset, som ble trolovet den 5. januar 1790 på mnr. 167, Moldeneset, Molde.9
Han var forlover for Anne Helene Steffensdatter på Moldegjerdet og Knut Jakobsson på Fuglsetbøen, som ble trolovet den 17. juni 1792.10
Han var kreditor ved skiftet etter Martein Knutsson den 7. mai 1796: 32 daler 1 ort.11
Han var kreditor ved skiftet etter Magnus Teiste i november 1796: 2 daler 11 skilling for varer, hvorav han fikk 2 ort 14 skilling.12
Han var forlover for Per Olsson på Årø og Gunnborg Sørensdotter på Reistad, som ble trolovet den 30. juli 1797 i Bolsøy.13

Han og Sissel var brukere på Fuglset i 1801. De hadde to fosterbarn og to tjenestefolk. Hun overtok etter hans død.8,1,14 Aret Eriksson hadde Sverke Tørressen som fosterbarn i 1801.8
Han var forlover for Ingebrigt Larsson på Fuglset og Kristi Knutsdotter på Fuglset, som giftet seg den 6. juni 1808.15
Han var forlover for Ola Knutsson på Røset og Brit Knutsdotter på Fuglset, som giftet seg den 13. oktober 1809 i Molde kirke.16,17
Han var forlover for Ola Knutsson Øverland og Gjertrud Lassesdotter på Fuglset, som ble trolovet i 1810. Forlovelsen ble opphevet etter begges ønske, og de signerte på dette i ministerialboka – hun med ført penn, i likhet med vitnene Aret Eriksson og Anders på Fuglset.2
Han var kreditor ved skiftet etter Kristen Kristenssen på Fuglsetbøen den 15. februar 1815: 14 daler 1 ort 8 skilling for blant annet utlegg til likkisten, 1 våg 20 merker mel og 6 års grunnleie.18
Aret Eriksson på Fuglset var forlikskommisær.1

Aret døde den 9. mai 1818 på Fuglset, av forkjølelsesfeber.1 Han ble gravlagt den 17. mai 1818.1

     Navnet hans ble skrevet Arit Erichsen Fuglset i 1788.3

     Aret Eriksson på Fuglset og Aret i Leirgrovvik kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 184.
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 139 a, 1810, nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630182
 3. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 387 b.
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 246. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-126
 5. [S1528] 2. trondhjemske infreg, ruller 1766–73: 1773, Vestnesiske kompani, kompanirulle. Soldater, nr. 49. https://media.digitalarkivet.no/ru20111201681215
 6. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 335 a.
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 11 b.
 8. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Fugelset.
 9. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 17 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620558
 10. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 22 b.
 11. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 232 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/233/
 12. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 231 a–232 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660232
 13. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 119 b, nr. 15. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630173
 14. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 368.
 15. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 138 b, 1808, nr. 3. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630182
 16. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 139 a, 1809, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630182
 17. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1809. Uvisse inntekter, oktober.
 18. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 272 a.

Lars Larsson på Berg1,2,3,4

M, #6447, (ca. 1724 - 15. april 1791)

Familie

Marit Olsdotter på Berg (c 1731 - 1804)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnLars ble født ca. 1724.4 Lars tjente på Litlebostad, Bolsøy, i 1752.2 Han fikk bygselseddel på 1 våg 3 merker på Ytre Berg, Berg, Bolsøy, fra Jakob Andreas Eg den 23. oktober 1758. Seddelen ble tinglyst samme dag. Bruket hadde ligget øde i lang tid.5,6
Lars giftet seg med Marit Olsdotter, trolig i 1758 eller 59. De fikk barn sammen allerede i 1751. Marit hadde da i 2 års tid tjent i Bjørnsund og ble besvangret der under vårfisket. Den 19. oktober 1752 ble Lars etter tilståelse bøtelagt 12 daler for leiermål med henne.7,8,6,2,1
Han og Marit var brukere på Ytre Berg iallfall fra 1761 til 1764. Skyld: 1 våg 3 merker.7,9,10,11
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Ola Olssen på Bergsgjerdet den 25. juni 1765: kryssjern (8 skilling).12
Han var fadder ved dåpen til Ivar Olsson på Bergsgjerdet den 3. desember 1770.13
Han var kreditor ved skiftet etter Lasse Olsson i Bergsbakken den 18. september 1778: 2 ort.14
Han var verge for Eli Trondsdotter i Bergsbakken i 1778.15
Lars Larsson på Berg var vurderingsmann i Fanne tinglag i 1784 og 1786.16,17
Han var forlover for Aret Eriksson på Reistad og Sissel Knutsdotter på Fuglset, som ble trolovet den 7. mai 1786.18
Han var verge for Anne Jakobsdotter på Årø i 1786.17
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Nilsson og Ingebjørg Jakobsdotter på Bolsneset den 20. februar 1787: 20 skilling.19


Lars døde den 15. april 1791 på Berg, Bolsøy.4 Han ble jordfestet den 25. april 1791.4

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 346, 4. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660382
 2. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 198, saksnr. 4. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410103
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 533 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/538/
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 119 b.
 5. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 42 b, nr. 7. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410343
 6. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 41 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410342
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 39 b.
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 42 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-40
 9. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Mnr. 8. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041017
 10. [S1731] Romsdal fogderegnskap 1763: Matrikkel. Fanne Otting, mnr. 8.
 11. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Side 1, mnr. 8. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050008
 12. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 294 b–295 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660316
 13. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 46 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620584
 14. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 404 b–405 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/408/
 15. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 404 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/408/
 16. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 117 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670696
 17. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 213 a.
 18. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 11 b.
 19. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 238 b–239 b.
 20. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 413 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660416

Lars Larsson på Berg1,2

M, #6448, (1761 - )
Far*Lars Larsson på Berg1 (c 1724 - 1791)
Mor*Marit Olsdotter på Berg1 (c 1731 - 1804)Lars ble født i 1761 på Berg, Bolsøy.1 Han ble døpt den 18. oktober 1761. Faddere: Ola Olsson Honnstad, Knut Larsson Misfjord, Knut Knutsson Fuglset og Ingebjørg Tjøstolvsdotter på Eikrem o.a.1

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 39 b.
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 213 a.

Marit Olsdotter på Berg1,2,3

K, #6449, (ca. 1731 - 1804)

Familie

Lars Larsson på Berg (c 1724 - 1791)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnMarit ble født ca. 1731.3
Marit fikk barn med en uregistrert person.4 Marit tjente i Bjørnsund, Vågøy, fra ca. 1749.4
Annet navn: Marit Olsdotter på Reistad.4 Marit Olsdotter bodde hos broren Knut Olsson i 1751 på Nedre Reistad, Veøy.4
Annet navn: Marit Olsdotter i Løvika, nevnt 1752.5
Marit giftet seg med Lars Larsson på Berg, trolig i 1758 eller 59. De fikk barn sammen allerede i 1751. Marit hadde da i 2 års tid tjent i Bjørnsund og ble besvangret der under vårfisket. Den 19. oktober 1752 ble Lars etter tilståelse bøtelagt 12 daler for leiermål med henne.6,7,8,5,4
Hun var fadder ved dåpen til Gjertrud Olsdatter den 5. juli 1761.2

Hun og Lars var brukere på Ytre Berg, Berg, Bolsøy, iallfall fra 1761 til 1764. Skyld: 1 våg 3 merker.6,9,10,11
Hun var fadder ved dåpen til Per Eriksson på Lubbenes den 24. oktober 1762 i Molde kirke.12,13
Marith Berg var fadder ved dåpen til Sigrid Lassesdotter på Øverland den 5. oktober 1769.14


Marit døde i 1804 på Berg, Bolsøy.3 Hun ble jordfestet den 15. juli 1804 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.3

     Knut Olsson på Reistad og Marit Olsdotter på Berg var søsken.4

Kilder/noter

 1. [S925] Romsdal pantebok 1791–1806: fol. 17 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660429
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 39 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-36
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 48 b, 1804, 15. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630137
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 346, 4. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660382
 5. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 198, saksnr. 4. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410103
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 39 b.
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 42 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-40
 8. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 41 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410342
 9. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Mnr. 8. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041017
 10. [S1731] Romsdal fogderegnskap 1763: Matrikkel. Fanne Otting, mnr. 8.
 11. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Side 1, mnr. 8. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050008
 12. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 40 b, menn, 1762, 20. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620579
 13. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 a, 1762, 20. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630069
 14. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 45 a, piker, 1769. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620583

Beret Tomasdotter på Røbekk1,2,3

K, #6450, (ca. 1745 - 5. november 1833)
Far*Tomas Jakobsson på Røbekk4 ( - e 1788)
Mor*Marit Jonsdotter på Røbekk

Familie

Knut Knutsson Fuglset (c 1744 - 1829)
De hadde ikke barn.11 Beret ble født ca. 1745.1,2 Hun ble konfirmert den 20. september 1761 i Molde kirke.2,5 I manntallet av 1762 står Beret Tomasdotter hos Tomas Jakobsson og Marit Jonsdotter på Røbekk, Bolsøy.4,6
Birrith Røbech var fadder ved dåpen til Helene Aslaksdotter på Lønset den 29. desember 1765.7

Beret trolovet seg den 3. juni 1775 med Knut Knutsson Fuglset.3
Beret giftet seg den 18. juni 1775 i Bolsøy med Knut Knutsson Fuglset.3,1
Hun og Knut bodde på Røbekk i 1787. Selv om de bodde der, kaltes han fremdeles Knut Fuglset i 1791. De stod som brukere på Røbekk i 1801. Ett fosterbarn, fire tjenestefolk, én vanfør leieboer, hans pleierske og hennes to døtre bodde da hos dem.8,9,1
Hun hadde Anna Maria Persdatter i tjeneste i 1801.1


Beret døde den 5. november 1833 på Røbekk, som kårkone.10 Hun ble gravlagt den 12. november 1833.10

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Røbech.
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 145 a.
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 6 b.
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Mnr. 17. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041018
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 163 b.
 6. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 323 b.
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 42 b, kvinner, 1765, 29. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620581
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 13 b.
 9. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 20 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-22
 10. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 221, nr. 16.
 11. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 328 a.

Ola Larsson på Lønset1,2

M, #6451, (ca. 1632 - )
6. tippoldefar til meg

Familie

Kona levde i 1705.5 
BarnOla ble født ca. 1632.3,4
Ola giftet seg med en uregistrert person.5
I manntallet av 1664 står han som bruker på Lønset, Bolsøy. Lars Olsson var også der. Bruket var på 2½ pund.3,4,6
Han var bruker på Indre Lønset, Lønset, Bolsøy, i 1682. Skyld: 1 våg 2 pund 14 merker. Han eide selv 1 våg 8 merker.7 Ola Larsson på Lønset var lagrettemann i Fanne tinglag i 1696.2
Ola Larsson på Lønset solgte 1 pund 8 merker odel med bygselrett på Lønset i 1701 til Rasmus Olsson på Lønset. Dette ble kunngjort på tinget 19. januar. Samtidig fortalte Ola Trondsson på Strande, Jakob Alvsson på Bolsøy og Nils Knutsson på Gujorda at de solgte 16 merker. Jakob og Nils handlet på vegne av sine koner, Rannei Trondsdotter og Guri Trondsdotter. Rasmus brukte allerede jorden.1
I manntallet av 1701 står han som bruker på Lønset. Ola Olsson var også der.8
Ola Larsson på Lønset solgte 2 pund odelsjord med bygselrett på Lønset den 15. november 1705 til Ola Børresson. Ola Larsson var bruker frem til salget, og avhendet jorden for 16 daler og livstidskår.9

     Ola Larsson på Lønset og Ingebrigt Larsson på Fuglset kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 30 a.
 2. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 55 b.
 3. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 200.
 4. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 226.
 5. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 7 a.
 6. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 349.
 7. [S1414] Romsdal matrikkel 1682: Fanne Otting, Lønset. https://media.digitalarkivet.no/rk20090714370169
 8. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 185.
 9. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 6 b–7 b.

Anders Olsson på Lønset1,2

M, #6452, (ca. 1671 - )
Far*Ola Larsson på Lønset2 (c 1632 - )
Bror av 5.tippoldefar/mor til megAnders ble født ca. 1671 i Bolsøy.2 Anders tjente på Nordmøre i 1701.2 Han og søsknene solgte 2 pund 12 merker odelsgods (med bygselrett) på Indre Lønset, Lønset, Bolsøy, i 1720 til Rasmus Olsson på Lønset.1

Kilder/noter

 1. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 175 b.
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 185.

Anne Catherine Ryther1,2

K, #6453
Far*Jørgen Ryther2 (1905 - 1998)
Mor*Oddny Petrine Haugum2,3 (1915 - 2012)

Kilder/noter

 1. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 356.
 2. [S1841] Schiefloe-slekten (1960): s. 209. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2016020508166?page=222
 3. [S1208] Adresseavisen: nr. 31/6.2.2012. Side 31. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_adresseavisen_null_null_20120206_246_31_1?page=30

Kristin Hoem1,2

K, #6454
Far*Per Ottar Hoem2
Mor*Anne Catherine Ryther2
6-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 117/23.5.2012. Side 28. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_20120523_170_117_1?page=27
 2. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 356.
 3. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 113/20.5.2010. Side 32, «våre minste». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_20100520_168_113_1?page=31

Amalie Hoem Falk1

K, #6455
Far*Geir Ove Falk
Mor*Kristin Hoem
7-menning til meg

Kilder/noter

 1. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 113/20.5.2010. Side 32, «våre minste». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_20100520_168_113_1?page=31

Maria Ryther Hoem1

K, #6456
Far*Per Ottar Hoem1
Mor*Anne Catherine Ryther1
6-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 356.

Mari Knutsdotter i Fannbostadgjerdet1,2

K, #6457, (ca. 1713 - 19. september 1793)

Familie

Ingebrigt Persson i Fannbostadgjerdet (c 1707 - 1795)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnMari ble født ca. 1713.2
Mari giftet seg med Ingebrigt Persson i Fannbostadgjerdet.1,2 Ingebrigt og kona var brukere i Fannbostadgjerdet, Bolsøy, i 1762. Per Ingebrigtsson bodde også der da.3
Hun og Ingebrigt bodde i Fannbostadgjerdet i 1782.1

Mari døde den 19. september 1793 i Fannbostadgjerdet, av alderdom.2 Hun ble jordfestet den 22. september 1793.2

     Mari Knutsdotter i Fannbostadgjerdet kan ha vært barn av Knut Rasmusson på Øygarden.

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 40 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670619
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 120 b.
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 10. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/14/

Anne Olsdotter på Ringstad1

K, #6458, ( - før 1767)

Familie 1

Knut Persson på Ringstad (c 1654 - c 1719)
De hadde fire barn.1,3 
Barn

Familie 2

Åmund Hansson på Nerem (c 1673 - 1767)
De var beslektet i annet og tredje ledd. Ingen barn levde i 1767.5,8,6 Hennes hjemsted var kanskje på Rypdal, Tresfjord.2,3
Anne giftet seg med Knut Persson på Langlo.3
Hun og Knut bodde i Lånagarden, Ringstad, Stranda.3
Hun var arving ved skiftet etter Knut Persson på Ringstad den 3. november 1719. Han ble titulert ærlig, aktbar dannemann. Enka, Anne, ble titulert dydrik og gudfryktig kvinne. I boet var blant annet jordegods i Voll i Romsdal: 20 merker med bygselrett i Berill, 12 merker (uten bygsel) i «Bøe» og 3 merker (uten bygsel) i Holte. Aktiva: 455 daler 5 ort 10 skilling.4
Hun var myndling av Nils Persson Langlo fra 1719. Han ble da kalt borger.1

Anne trolovet seg den 7. april 1722 i Stranda kyrkje med Åmund Hansson på Nerem. De hadde kongelig bevilling til ekteskap av 5. desember 1721. Forlovere: Lars Persson på Nerem o.a.5,6
Anne giftet seg den 27. desember 1722 i Tresfjord kyrkje med Åmund Hansson på Nerem.7,6
Annet navn: Anne Olsdotter på Nerem.6 Anne Olsdotter på Nerem var jordmor i Tresfjord i 1751.6

Anne døde før 1767.8,6

Kilder/noter

 1. [S1161] Sunnmøre skifteprotokoll 1719–24: fol. 58 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24548/61/
 2. [S1157] Familien Langlo: s. 3. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011111705005#7
 3. [S793] Stranda bygdebok III: s. 310.
 4. [S1161] Sunnmøre skifteprotokoll 1719–24: fol. 58 b–59 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24548/61/
 5. [S790] Ørskog mini. 1720–43: s. 62.
 6. [S77] Tresfjord I: s. 588.
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 26.
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 432 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/459/

Elmer Hoem1,2

M, #6459, (19. februar 1913 - 22. desember 1969)
Far*Peder Ørgersson Hoem2 (1873 - 1950)
Mor*Pauline Ellingsdotter Hoem2 (1872 - 1947)
4-menning 3 ganger forskjøvet til meg

Familie

Margot Hoem (1908 - 1990)
De hadde tre barn.7 
Barn
Elmer P. Hoem (foto fra Gards- og ættesoge for Nesset)Elmer ble født den 19. februar 1913 på Hoem, Eresfjord.2,1 Elmer ble døpt den 13. april 1913. Faddere: Peder Ørgersson Hoem og Pauline Ellingsdotter Hoem o.a.2 Elmer Hoem var skredder.3
Elmer giftet seg den 10. juli 1936 med Margot Hoem. Selskapet ble holdt ved Grand Hotell Bellevue på Åndalsnes.4 Han var med i Isfjorden kristelige mannskor og var i mange år formann i det lokale fjellstyret.3
Han og Margot bodde i Isfjorden, Rauma.3

Elmer døde den 22. desember 1969.1 Han ble gravlagt den 27. desember 1969 på Hen kirkegård, Rauma.5,6

Kilder/noter

 1. [S1907] Døde 1951–2014: Elmer Hoem. https://www.digitalarkivet.no/pc00000001786514
 2. [S1580] Eresfjord klok. 1903–60: s. 25, menn, 1913, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102040028
 3. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 356.
 4. [S1919] Romsdal Folkeblad: nr. 155/7.7.1936. Side 3, «Land og by». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalfolkeblad_null_null_19360707_10_155_1?page=2
 5. [S2202] Åndalsnes Avis: nr. 148/30.12.1969. E-side 2, «Gravferd». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_aandalsnesavis_null_null_19691230_44_148_1?page=1
 6. [S497] Gravminnebasen: Elmer Hoem. https://slektogdata.no/gravminner/grav/703f15a5-bde9-44f7-9a21-55ed06da7377
 7. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 355.

Margot Hoem1

K, #6460, (13. september 1908 - 4. januar 1990)
Far*Ole Hoem2 (1877 - 1961)
Mor*Olianna Sivertsdotter Malmedal2 (1881 - 1978)

Familie

Elmer Hoem (1913 - 1969)
De hadde tre barn.8 
BarnMargot ble født den 13. september 1908 i Hatlen, Hen.2,1 Margot ble døpt den 18. oktober 1908.2 Hun bodde hos Ole Hoem og Olianna Hoem på Lunheim, Hen, Hen, i 1920.3,4,5
Margot giftet seg den 10. juli 1936 med Elmer Hoem. Selskapet ble holdt ved Grand Hotell Bellevue på Åndalsnes.6
Hun og Elmer bodde i Isfjorden, Rauma.7

Margot døde den 4. januar 1990 i Rauma.1

Kilder/noter

 1. [S1907] Døde 1951–2014: Margot Hoem. https://www.digitalarkivet.no/pc00000003436513
 2. [S2203] Hen mini. 1878–1920: s. 81, kvinner, nr. 11. https://www.digitalarkivet.no/kb10711608251086
 3. [S2206] Hen ft. 1920: personsedler, tellingskrets 2. Hus- og husholdningsliste 28, personseddel 1. https://www.digitalarkivet.no/fs10761823611715
 4. [S2206] Hen ft. 1920: personsedler, tellingskrets 2. Hus- og husholdningsliste 28, personseddel 2. https://www.digitalarkivet.no/fs10761823611717
 5. [S2205] Hen klok. 1902–37: s. 147, nr. 11. https://www.digitalarkivet.no/kb20050613050858
 6. [S1919] Romsdal Folkeblad: nr. 155/7.7.1936. Side 3, «Land og by». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalfolkeblad_null_null_19360707_10_155_1?page=2
 7. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 356.
 8. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 355.

Peder Ørgersson Hoem1,2

M, #6461, (20. februar 1873 - 7. mars 1950)
Far*Ørger Persson Meringdal2,3 (1848 - 1877)
Mor*Kari Persdotter Hånde2,3 (1834 - 1926)
3-menning 4 ganger forskjøvet til meg

Familie

Pauline Ellingsdotter Hoem (1872 - 1947)
De hadde fem barn.4 
BarnPeder ble født den 20. februar 1873 på Nauste, Eresfjord, utenom ekteskap.2,4 Peder ble døpt den 18. mai 1873 i Eresfjord kyrkje.5
Annet navn: Peder Ørgersson Hånde.4
Han ble kalt Pe.6
Peder giftet seg i 1899 med Pauline Ellingsdotter Hoem.1,4
Han og Pauline var selveiere på Setra, Hoem, Eresfjord, fra 1901 til 1943. Han fikk skjøte 14. oktober 1901 fra svigerfaren for 400 kroner og kår. Peder tok pant i eiendommen for kjøpesummen. De hadde kyr og sauer. Svigersønnen overtok i 1943, men sønnen Elmer hadde forkjøpsrett i ti år.7
Han var fadder ved dåpen til Elmer Hoem den 13. april 1913.1
Peder Ørgersson Hoem og Aneus Kristoffersson Vike skjøt en bjørn 4. mai 1915 på Ågothammaren, Nesset. De rodde den til Hoem og flådde den der.8

Peder døde den 7. mars 1950.4

Kilder/noter

 1. [S1580] Eresfjord klok. 1903–60: s. 25, menn, 1913, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102040028
 2. [S402] Eresfjord mini. 1845–79: s. 70.
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 30 & 70.
 4. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 353.
 5. [S402] Eresfjord mini. 1845–79: s. 70 & 336 h.
 6. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 354.
 7. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 353–355.
 8. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 354 & 355.

Pauline Ellingsdotter Hoem1,2

K, #6462, (13. august 1872 - 4. mai 1947)

Familie 2

Peder Ørgersson Hoem (1873 - 1950)
De hadde fem barn.2 
BarnPauline ble født den 13. august 1872 på Hoem, Eresfjord.1,3
Pauline fikk barn med Edvard Ludvig Antonsson på Talset i 1895.2
Pauline giftet seg i 1899 med Peder Ørgersson Hånde.4,2
Hun og Peder var selveiere på Setra, Hoem, Eresfjord, fra 1901 til 1943. Han fikk skjøte 14. oktober 1901 fra svigerfaren for 400 kroner og kår. Peder tok pant i eiendommen for kjøpesummen. De hadde kyr og sauer. Svigersønnen overtok i 1943, men sønnen Elmer hadde forkjøpsrett i ti år.5
Hun var fadder ved dåpen til Elmer Hoem den 13. april 1913.4


Pauline døde den 4. mai 1947.1 Hun ble gravlagt på Eresfjord kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S1375] Gravplasser i Nesset kommune: Pauline Ellingsdatter Hoem.
 2. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 353.
 3. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 349. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012?page=352
 4. [S1580] Eresfjord klok. 1903–60: s. 25, menn, 1913, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102040028
 5. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 353–355.

Edvard Ludvig Antonsson på Talset1

M, #6463, (1877 - )

Familie

Pauline Ellingsdotter Hoem (1872 - 1947)Edvard Ludvig ble født i 1877.1
Edvard Ludvig fikk barn med Pauline Ellingsdotter Hoem i 1895.1

Kilder/noter

 1. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 353.

Aneus Kristoffersson Vike1,2

M, #6464, (25. februar 1883 - 11. mars 1974)

Familie

Jensine Selnes (1888 - 1914)
BarnAneus ble født den 25. februar 1883 på Vike, Eresfjord.3
Aneus trolovet seg med Jensine Selnes.2,4
Aneus giftet seg med en uregistrert person. 10 barn.5 Han var skredder.6 Han og Peder Ørgersson Hoem skjøt en bjørn 4. mai 1915 på Ågothammaren, Nesset. De rodde den til Hoem og flådde den der.7
Han var selveier på Ytre, Vike, Eresfjord, fra 1916 til 1968.5

Aneus døde den 11. mars 1974.3

Kilder/noter

 1. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 33 & 354.
 2. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 324.
 3. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 33.
 4. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 34.
 5. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 33 & 35.
 6. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 35.
 7. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 354 & 355.

Inga Vike1,2

K, #6465, (4. desember 1909 - 27. august 1988)
Far*Aneus Kristoffersson Vike3,4 (1883 - 1974)
Mor*Jensine Selnes3,4 (1888 - 1914)
3-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Familie

Lasse Gjerde (1903 - 1982)Inga ble født den 4. desember 1909.1,3
Inga giftet seg i 1938 med Lasse Gjerde. 3 barn.2 Hennes navn som gift var Gjerde.1
Hun og Lasse var selveiere på Stranda, Gjerde, Vestnes, fra 1944 til 1976.2,5

Inga døde den 27. august 1988.1,3 Hun ble gravlagt den 4. september 1988 på Vestnes kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S497] Gravminnebasen: Id 2886518.
 2. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 507.
 3. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 34.
 4. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 324.
 5. [S223] Matrikkelutkastet av 1950: Møre og Romsdal, Vestnes herad, 64, Gjerde.

Lasse Gjerde1,2,3

M, #6466, (20. juli 1903 - 4. november 1982)

Familie

Inga Vike (1909 - 1988)Lasse ble født den 20. juli 1903.1,4
Lasse giftet seg i 1938 med Inga Vike. 3 barn.2
Han og Inga var selveiere på Stranda, Gjerde, Vestnes, fra 1944 til 1976.2,3 Lasse Gjerde var fisker.2

Lasse døde den 4. november 1982.1 Han ble gravlagt den 11. november 1982 på Vestnes kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S497] Gravminnebasen: Id 2886519.
 2. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 507.
 3. [S223] Matrikkelutkastet av 1950: Møre og Romsdal, Vestnes herad, 64, Gjerde.
 4. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 506 & 507.

Ørger Persson Meringdal1,2

M, #6467, (26. oktober 1848 - 8. mars 1877)
Far*Per Jonsson i Meringdal3 (1793 - 1883)
Mor*Marit Ørjarsdotter i Meringdal4 (1808 - 1871)
4-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Marit Persdotter Slenes (1834 - 1914)
Barn

Familie 2

Kari Persdotter Hånde (1834 - 1926)
BarnØrger ble født den 26. oktober 1848 i Meringdal, Eresfjord.5
Ørger fikk barn med Marit Persdotter på Solhjell i 1871.6 Ørger Persson Meringdal emigrerte i 1872 til i USA. Ingen hørte mer fra ham.3
Ørger fikk barn med Kari Persdotter på Nauste i 1873. Barnefødselen ble oppgitt til presten av Per Persson på Nauste. Ettersom Kari nå hadde tre barn med forskjellige fedre, ble hun anmeldt til fogden 30. september.1,3,7 Ørger Persson Meringdal var trolig snekker i Saint Paul, Minnesota, USA.3

Ørger døde trolig den 8. mars 1877 i Clifton, Texas, USA.8

Kilder/noter

 1. [S402] Eresfjord mini. 1845–79: s. 70.
 2. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 70 & 170.
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 30.
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 29.
 5. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 30, 70 & 170.
 6. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 30 & 170.
 7. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 70.
 8. [S1671] Digitalarkivet: forum: «Ørger Pedersen Meringdal emigrerte til USA 1872», nr. 4. https://forum.arkivverket.no/topic/224360-%C3%B8rger-pedersen-meringdal-emigrerte-til-usa-1872/?do=findComment&comment=1904224
 9. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 30 & 70.

Kari Persdotter Hånde1,2

K, #6468, (17. september 1834 - 25. september 1926)
Far*Per Jonsson på Nauste3 (1794 - 1844)
Mor*Anne Ivarsdotter på Nauste3 (c 1798 - 1893)
Søskenbarn 5 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Petter Matsson Sira (1825 - 1886)
Barn

Familie 2

Halvor Knutsson i Utigard (1835 - 1920)
Barn

Familie 3

Ørger Persson Meringdal (1848 - 1877)
BarnAnnet navn: Kari Persdotter på Nauste.4,5,6
Kari ble født den 17. september 1834 i Eresfjord.4,5,1
Kari fikk barn med Petter Matsson Sira i 1858.7
Kari fikk barn med Halvor Knutsson i Utigard i 1862.8 Kari Persdotter på Nauste var tjenestejente på bnr. 2, Hoem, Eresfjord, i 1865.6,9
Hun bodde på Nauste, Eresfjord, i 1873.5
Kari fikk barn med Ørger Persson Meringdal i 1873. Barnefødselen ble oppgitt til presten av Per Persson på Nauste. Ettersom Kari nå hadde tre barn med forskjellige fedre, ble hun anmeldt til fogden 30. september.5,2,8
Hun var huskone i Osen, Horne, Eresfjord, fra ca. 1879. (Gården ble tidligere skrevet Hånde.) Hun bodde der ca. 30 år. Plassen lå under bnr. 2 og ble kalt «borti Kari-Osa» etter henne. I 1900 eide hun huset.10,1 Kari Persdotter Hånde var spinner og strikker i 1900.1

Kari døde ugift den 25. september 1926 hos sønnen på Setra, Hoem, Eresfjord.11

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Erisfjord & Visdals, hustomt under gnr. 25, bnr. 2, Osen.
 2. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 30.
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 536. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#537
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 30 & 70.
 5. [S402] Eresfjord mini. 1845–79: s. 70.
 6. [S195] Ft. 1865 (db): Næsset, Sira, 151, Hoem.
 7. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 70 & 301.
 8. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 70.
 9. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 340 & 341.
 10. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 70 & 72.
 11. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 70 & 71.

Per Persson på Nauste1,2,3

M, #6469, (13. desember 1831 - 1. september 1894)
Far*Per Jonsson på Nauste2,4 (1794 - 1844)
Mor*Anne Ivarsdotter på Nauste4 (c 1798 - 1893)
Søskenbarn 5 ganger forskjøvet til megPer ble født den 13. desember 1831 på Nauste, Eresfjord.2,5 Per ble døpt den 18. desember 1831.2
Han bodde på Marsteinplassen, Nauste, Eresfjord.3 Han var skredder.3
Kari Persdotter på Nauste fikk barn med Ørger Persson Meringdal i 1873. Barnefødselen ble oppgitt til presten av Per Persson på Nauste. Ettersom Kari nå hadde tre barn med forskjellige fedre, ble hun anmeldt til fogden 30. september.1,6,7


Per døde den 1. september 1894.3

     Navnet hans ble skrevet Peder Pedersen Nøste i 1831.2

Kilder/noter

 1. [S402] Eresfjord mini. 1845–79: s. 70.
 2. [S504] Nesset mini. 1831–45: s. 1, nr. 2. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904650057
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 537.
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 536. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#537
 5. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 235. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#238
 6. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 30.
 7. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 70.

Petter Matsson Sira1

M, #6470, (18. januar 1825 - 28. juni 1886)

Familie 1

Kari Persdotter Hånde (1834 - 1926)
Barn

Familie 2

Elen Marie Bårdsdotter Sira (1839 - 1912)
BarnPetter ble født den 18. januar 1825 på Sira, Eresfjord.2
Petter fikk barn med Kari Persdotter på Nauste i 1858.3
Petter giftet seg i 1858 med Elen Marie Bårdsdotter Sira. 10 barn.4
Han og Elen Marie var selveiere på Reiten, Sira, Eresfjord, fra 1864 til 1886.5

Petter døde den 28. juni 1886 på Sira.6

Kilder/noter

 1. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 70, 301 & 303.
 2. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 300 & 301.
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 70 & 301.
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 301 & 302.
 5. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 301 & 303.
 6. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 301.

Bård Aslaksson på Sira1

M, #6471, (1805 - 14. februar 1878)
Far*Aslak Bårdsson Åse2 (1763 - 1841)
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

BarnBård ble født i 1805 på Sira, Eresfjord.3
Bård giftet seg i 1828 med en uregistrert person. 7 barn.4
Han var selveier på bnr. 3, Sira, Eresfjord, fra 1828 til 1853.5 Han var furer i 1853.6

Bård døde den 14. februar 1878 på Sira.1

Kilder/noter

 1. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 314.
 2. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 313.
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 313 & 314.
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 314 & 315.
 5. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 314 & 318.
 6. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 318.
 7. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 315.

Elen Marie Bårdsdotter Sira1

K, #6472, (24. februar 1839 - 20. november 1912)
Far*Bård Aslaksson på Sira2 (1805 - 1878)
3-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Petter Matsson Sira (1825 - 1886)
BarnElen Marie ble født den 24. februar 1839 på Sira, Eresfjord.1
Elen Marie giftet seg i 1858 med Petter Matsson Sira. 10 barn.3
Hun og Petter var selveiere på Reiten, Sira, Eresfjord, fra 1864 til 1886.4

Elen Marie døde den 20. november 1912.5

Kilder/noter

 1. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 301 & 315.
 2. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 315.
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 301 & 302.
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 301 & 303.
 5. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 301.

Johan Petterssen1

M, #6473, (25. februar 1858 - )
Far*Petter Matsson Sira2 (1825 - 1886)
Mor*Kari Persdotter Hånde1,2 (1834 - 1926)
3-menning 4 ganger forskjøvet til megJohan ble født den 25. februar 1858 i Nesset prestegjeld, utenom ekteskap.2,1 Han og Berit Halvorsdotter bodde hos mora, som tjente på bnr. 2, Hoem, Eresfjord, i 1865.1
Johan fikk barn med en uregistrert person i 1882.3
Han bodde i USA.3

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Næsset, Sira, 151, Hoem.
 2. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 70 & 301.
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 70.

Halvor Knutsson i Utigard1,2

M, #6474, (23. februar 1835 - 21. november 1920)

Familie

Kari Persdotter Hånde (1834 - 1926)
BarnHalvor ble født den 23. februar 1835 i Eikesdal, Eresfjord.3
Halvor fikk barn med Kari Persdotter på Nauste i 1862.2
Halvor giftet seg i 1870 eller 1872 med en uregistrert person. 3 barn.3
Han var bruker på Finnset, Eresfjord.4 Han eide i Utigard (bnr. 5), Eikesdal, Eresfjord, fra 1906 til 1911.5

Halvor døde den 21. november 1920.1

Kilder/noter

 1. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 295.
 2. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 70.
 3. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 103 & 295.
 4. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 111.
 5. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 111 & 112.

Berit Halvorsdotter1,2

K, #6475, (28. januar 1862 - )
Far*Halvor Knutsson i Utigard1 (1835 - 1920)
Mor*Kari Persdotter Hånde2,1 (1834 - 1926)
3-menning 4 ganger forskjøvet til megBerit ble født den 28. januar 1862 i Nesset prestegjeld, utenom ekteskap.1,2 Hun og Johan Petterssen bodde hos mora, som tjente på bnr. 2, Hoem, Eresfjord, i 1865.2

Kilder/noter

 1. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 70.
 2. [S195] Ft. 1865 (db): Næsset, Sira, 151, Hoem.

Marit Persdotter Slenes1,2

K, #6476, (3. juni 1834 - 22. september 1914)

Familie

Ørger Persson Meringdal (1848 - 1877)
BarnMarit ble født den 3. juni 1834 i Eresfjord, utenom ekteskap.3,2
Marit fikk barn med en uregistrert person i 1861.1
Annet navn: Marit Persdotter på Solhjell.4
Hun bodde på Solhjell, Eresfjord, i 1865.1
Marit fikk barn med Ørger Persson Meringdal i 1871.4 Marit Persdotter på Solhjell var dagarbeider i 1875.1
Hun bodde på Sira, Eresfjord, i 1875 sammen med Marit Ørgersdotter.1 Marit Persdotter Slenes var spinner og strikker i 1900.2 Hun eide og bebodde hus i Ågotstua, Nedre Slenes, Eresfjord, i 1900.2

Marit døde ugift den 22. september 1914 på Nedre Slenes, Eresfjord.1,5

Kilder/noter

 1. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 170.
 2. [S233] Ft. 1900 (db): Erisfjord & Visdals, under gnr. 28, bnr. 1, Slenesvolden.
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 288. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158?page=289
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 30 & 170.
 5. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 172.

Marit Ørgersdotter Slenes1,2

K, #6477, (16. mai 1871 - 25. september 1902)
Far*Ørger Persson Meringdal3 (1848 - 1877)
Mor*Marit Persdotter Slenes3 (1834 - 1914)
5-menning 4 ganger forskjøvet til megMarit ble født den 16. mai 1871 i Eresfjord, utenom ekteskap.4,2 Hun bodde hos Marit Persdotter på Sira, Eresfjord, i 1875.4
Marit fikk barn med en uregistrert person i 1896.4 Hun var skredder.2,1 Hun var pasient på Reknes sanatorium, Molde, i 1900.2,5 Marit var ugift.2

Marit døde den 25. september 1902 på Solhjell, Eresfjord, av tuberkulose.1 Hun ble gravlagt den 4. oktober 1902, og jordfestet 19. oktober.1

Kilder/noter

 1. [S16] Eresfjord klok. 1867–1902: fol. 266 a.
 2. [S233] Ft. 1900 (db): Erisfjord & Visdals, under gnr. 28, bnr. 1, Slenesvolden.
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 30 & 170.
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 170.
 5. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 171.

Per Jonsson i Meringdal1,2,3

M, #6478, (1793 - 13. september 1883)
Far*Jon Aslaksson i Meringdal2,4 (1759 - 1837)
Mor*Søgni Persdotter i Meringdal2,4 (1760 - 1856)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Ingeborg Hansdotter på Slenes (1797 - 1884)
De fikk ett barn.4 
Barn

Familie 2

Sølvei Ivarsdotter på Sira (1798 - 1881)
De fikk ett barn.4 
Barn

Familie 3

Marit Persdotter på Bjørnes (1810 - )

Familie 4

Marit Ørjarsdotter i Meringdal (1808 - 1871)
De hadde tre barn.3 
BarnPer ble født i 1793 i Meringdal, Eresfjord.4 Ved folketellingen av 1801 bodde Per Jonsson Derut, Meringdal, Eresfjord, hos Jon Aslaksson og Søgni Persdotter.2
Per fikk barn med Ingeborg Hansdotter på Reitan i 1820.4
Per fikk barn med Sølvei Ivarsdotter på Sira i 1824.4,5
Han var selveier Derut fra 1825 til 1853. Han fikk skjøte 18. oktober 1825 fra faren for 150 daler og kår til foreldrene. Sønnen Jon overtok i 1853.6
Per var trolovet fra 1828 til 1829 med Marit Persdotter på Bjørnes.3
Per giftet seg den 11. juli 1830 i Eresfjord kyrkje med Marit Ørjarsdotter på Utbogge (forlovere: Trond Toresson på Horne og Gunnar Toresson på Husby).1
Han ble kalt Bjønna-Pe. Per var bjørnejeger og skal ha skutt 24 bjørner, 16 av dem med munnladningsgevær. Den 17. juli 1856 omkom Anne Tostensdotter av et selvskudd utlagt for bjørn innenfor Øverås.3,7

Per døde den 13. september 1883.

Kilder/noter

 1. [S287] Nesset mini. 1818–31: s. 422.
 2. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 354 b, Meringdahll. https://media.digitalarkivet.no/ft20110325670221
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 30.
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 29.
 5. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 337. https://www.nb.no/items/75585205ec3287310b53586fbc93fd85?page=338
 6. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 29 & 31.
 7. [S1563] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1983): s. 355. https://www.nb.no/items/f55749eb2ece03fb7c661a90e3e58f74?page=358
 8. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 72.

Marit Ørjarsdotter i Meringdal1

K, #6479, (1808 - 9. juni 1871)
Far*Ørjar Sjurdsson på Bogge2 (1769 - )
Mor*Kari Olsdotter på Bogge2 (1768 - 1824)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Per Jonsson i Meringdal (1793 - 1883)
De hadde tre barn.4 
BarnAnnet navn: Marit Ørjarsdotter på Utbogge.3
Marit ble født i 1808.1
Marit giftet seg den 11. juli 1830 i Eresfjord kyrkje med Per Jonsson i Meringdal (forlovere: Trond Toresson på Horne og Gunnar Toresson på Husby).3

Marit døde den 9. juni 1871.1

Kilder/noter

 1. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 29.
 2. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 20. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001?page=23
 3. [S287] Nesset mini. 1818–31: s. 422.
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 30.

Trond Toresson på Horne1,2,3

M, #6480, (1781 - 7. oktober 1873)
Far*Tore Trondsson på Horne4 (c 1748 - )
Mor*Randi Endresdotter på Horne4 (c 1743 - 1821)
3-menning 6 ganger forskjøvet til megTrond ble født i 1781.4
Han var selveier i Derutgarden, Horne, Eresfjord, fra 1805 til 1835.5
Han var debitor ved skiftet etter Mats Toresson Solhjell den 28. april 1806 på Syltebø, Eresfjord: 16 daler.6
Trond Toresson på Horne gav festeseddel på Nygjerdsletta, Horne, Eresfjord, til Jon Olsson den 24. mars 1808.7
Han var forlover for Per Jonsson i Meringdal og Marit Ørjarsdotter på Utbogge, som giftet seg den 11. juli 1830 i Eresfjord kyrkje.3
Han var fadder ved dåpen til Iver Ivarsson Syltebø den 23. mars 1834 i Eresfjord kyrkje.8


Trond døde den 7. oktober 1873 på Horne, Eresfjord.4

     Navnet hans ble skrevet Tron Toresen Haande i 1806.1

Kilder/noter

 1. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 246 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690262
 2. [S504] Nesset mini. 1831–45: s. 20.
 3. [S287] Nesset mini. 1818–31: s. 422.
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 83.
 5. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 84 & 86.
 6. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 246 b–248 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690262
 7. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 68. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#69
 8. [S504] Nesset mini. 1831–45: s. 19, 20 & 605.

Gunnar Toresson på Husby1

M, #6481, (1780 - 29. mars 1846)
Far*Tore Gunnarsson på Husby2 (c 1749 - 1816)
Mor*Marit Olsdotter på Husby2 (c 1747 - 1785)
4-menning 6 ganger forskjøvet til megGunnar ble født i 1780 på Husby, Eresfjord.2
Han var bruker på bnr. 3, Husby, Eresfjord, fra 1803 til 1843.3
Han var forlover for Per Jonsson i Meringdal og Marit Ørjarsdotter på Utbogge, som giftet seg den 11. juli 1830 i Eresfjord kyrkje.1


Gunnar døde den 29. mars 1846.2

     Navnet hans ble skrevet Gunder Toresen Husbye i 1830.1

Kilder/noter

 1. [S287] Nesset mini. 1818–31: s. 422.
 2. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 365.
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 365 & 366.

Ingeborg Hansdotter på Slenes1

K, #6482, (1797 - 12. juli 1884)
Far*Hans Hansson på Reitan2 (1744 - )
3-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Per Jonsson i Meringdal (1793 - 1883)
De fikk ett barn.4 
Barn

Familie 2

Jon Halldorsson på Slenes (1797 - 1853)
De hadde fem barn.6 Annet navn: Ingeborg Hansdotter på Reitan.3
Ingeborg ble født i 1797 i Eikesdal, Eresfjord.1,2
Ingeborg fikk barn med Per Jonsson i Meringdal i 1820.4
Ingeborg giftet seg i 1822 med Jon Halldorsson på Vike.2
Hun og Jon var husfolk på Gjerdet, Øvre Slenes, Eresfjord, fra 1826.5

Ingeborg døde den 12. juli 1884 på Solhjell, Eresfjord, som husmannsenke og legdelem.1,6 Hun ble gravlagt den 18. juli 1884. Jordfestelsen var 3. august.1

Kilder/noter

 1. [S16] Eresfjord klok. 1867–1902: fol. 252 b, nr. 24. https://www.digitalarkivet.no/kb20060821040163
 2. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 72.
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 29, 145 & 146.
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 29.
 5. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 145.
 6. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 146.

Ildri Persdotter i Meringdal1

K, #6483, (9. mars 1820 - )
Far*Per Jonsson i Meringdal2 (1793 - 1883)
Mor*Ingeborg Hansdotter på Slenes2 (1797 - 1884)
4-menning 4 ganger forskjøvet til meg

Familie

Mads Hallvorsson Frisvold (1821 - 1920)
BarnIldri ble født den 9. mars 1820 i Nesset prestegjeld, utenom ekteskap.2,3 Hun fikk barn med Mads Hallvorsson på Skorga i 1843. Barnefødselen ble oppgitt til presten av Jon Halldorsson på Slenes.1,2
Ildri fikk barn med en uregistrert person ca. 1860.3 Ildri var ugift i 1865.3 Hun var tjenestejente på Elgeneset, Nesset, i 1865.3

Kilder/noter

 1. [S504] Nesset mini. 1831–45: s. 131.
 2. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 72.
 3. [S195] Ft. 1865 (db): Næsset, Rød, 14, Elgenæs.

Marit Madsdotter1

K, #6484, (6. oktober 1843 - )
Far*Mads Hallvorsson Frisvold1,2 (1821 - 1920)
Mor*Ildri Persdotter i Meringdal1,2 (1820 - )
5-menning 3 ganger forskjøvet til megMarit ble født den 6. oktober 1843 i Meringdal, Eresfjord, utenom ekteskap.1 Marit ble døpt den 15. oktober 1843 i Eresfjord kyrkje. Faddere: Tore Jonsson på Slenes o.a.3

Kilder/noter

 1. [S504] Nesset mini. 1831–45: s. 131.
 2. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 72.
 3. [S504] Nesset mini. 1831–45: s. 131 & 655.

Jon Halldorsson på Slenes1

M, #6485, (1797 - 9. desember 1853)

Familie

Ingeborg Hansdotter på Slenes (1797 - 1884)
De hadde fem barn.4 Jon ble født i 1797.2
Annet navn: Jon Halldorsson på Vike.2
Jon giftet seg i 1822 med Ingeborg Hansdotter på Reitan.2
Han og Ingeborg var husfolk på Gjerdet, Øvre Slenes, Eresfjord, fra 1826.3

Jon døde den 9. desember 1853.3

Kilder/noter

 1. [S504] Nesset mini. 1831–45: s. 131.
 2. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 72.
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 145.
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 146.

Sølvei Ivarsdotter på Sira1,2

K, #6486, (1798 - 27. oktober 1881)

Familie 1

Per Jonsson i Meringdal (1793 - 1883)
De fikk ett barn.4 
Barn

Familie 2

De hadde fire barn.5 Sølvei ble født i 1798 på Øverås, Eresfjord.3
Sølvei fikk barn med Per Jonsson i Meringdal i 1824.4,2
Sølvei giftet seg i 1829 med en uregistrert person.5
Hun var huskone i Grova, Sira, Eresfjord.5

Sølvei døde den 27. oktober 1881 på Sira, Eresfjord.5

Kilder/noter

 1. [S16] Eresfjord klok. 1867–1902: fol. 249 a.
 2. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 337. https://www.nb.no/items/75585205ec3287310b53586fbc93fd85?page=338
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 29 & 336.
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 29.
 5. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 337.

Marit Persdotter på Bjørnes1

K, #6487, (1810 - )
Far*Per Olsson på Bjørnes2 (c 1752 - 1839)
Mor*Brit Knutsdotter på Bjørnes2 (1769 - )
3-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Per Jonsson i Meringdal (1793 - 1883)Marit ble født i 1810 på Bjørnes, Eresfjord.2
Marit var trolovet fra 1828 til 1829 med Per Jonsson i Meringdal.1
Marit giftet seg i 1837 med en uregistrert person.2

Kilder/noter

 1. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 30.
 2. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 195. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#196

Jon Aslaksson i Meringdal1,2

M, #6488, (1759 - 5. januar 1837)
Far*Aslak Persson i Meringdal2 (c 1715 - 1790)
Mor*Ingebjørg Jonsdotter i Meringdal2 (c 1726 - 1786)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Søgni Persdotter i Meringdal (1760 - 1856)
De hadde sju barn.3 
BarnJon ble født i 1759 i Meringdal, Eresfjord.2
Jon giftet seg i 1789 med Søgni Persdotter på Myklebostad.1,3
Han var selveier Derut, Meringdal, Eresfjord, fra 1792 til 1825.2,3 I folketellingen av 1801 står Jon og Søgni som brukere Derut. Per Jonsson og Anne Arnesdotter o.a. bodde også der. Anne var legdelem.1

Jon døde den 5. januar 1837 i Meringdal.2

Kilder/noter

 1. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 354 b, Meringdahll. https://media.digitalarkivet.no/ft20110325670221
 2. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 28.
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 29.

Søgni Persdotter i Meringdal1,2

K, #6489, (1760 - 16. august 1856)
Far*Per Larsson på Myklebostad5,4,3 (c 1733 - 1819)
Mor*Synnøv Endresdotter på Myklebostad3,4 (o 1728 - 1788)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Jon Aslaksson i Meringdal (1759 - 1837)
De hadde sju barn.6 
BarnAnnet navn: Søgni Persdotter på Myklebostad.5,6
Søgni ble født i 1760 på Nedre Myklebostad, Vistdal.5,2 Søgni ble døpt den 27. desember 1760 i Vistdal kyrkje. Faddere: Ragnhild Persdotter på Hjellen o.a.5
Hun var myndling av Knut Endresson på Bjørnes i 1789.4

Søgni giftet seg i 1789 med Jon Aslaksson i Meringdal.1,6 I folketellingen av 1801 står Søgni og Jon som brukere Derut, Meringdal, Eresfjord. Per Jonsson og Anne Arnesdotter o.a. bodde også der. Anne var legdelem.1

Søgni døde den 16. august 1856 i Meringdal, Eresfjord, som kårkone.2,6 Hun ble jordfestet den 31. august 1856.2

Kilder/noter

 1. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 354 b, Meringdahll. https://media.digitalarkivet.no/ft20110325670221
 2. [S402] Eresfjord mini. 1845–79: s. 243, 1856, nr. 12. https://media.digitalarkivet.no/kb20070323660601
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 248.
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 455 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129671038
 5. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 22 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640066
 6. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 29.

Johan Albert Stokstad1,2,3

M, #6490, (25. mai 1859 - 17. desember 1938)
Far*Holm Jonssen Stokstad4
Mor*Julie Amalie Johnsen4

Familie

Anna Petrine Iversen (1860 - 1945)
De hadde sju sønner.7 
BarnJohan Albert ble født den 25. mai 1859 i Kristiania.4,3 Johan Albert ble døpt den 9. april 1860.4 Han ble konfirmert den 12. april 1874 i Kristiansund.4
Johan Albert trolovet seg i 1886 med Anna Petrine Iversen. Forlovere: Holm Jonssen Stokstad og Peder Iversen.1
Johan Albert giftet seg med Anna Petrine Iversen.2,1 Johan Albert Stokstad var handelskontorist i 1889.5 Johan Albert og Anna bodde i Kristiansund i 1891.2 Johan Albert Stokstad var kontorist i fiskeforretning i 1900.3 Johan Albert og Anna bodde på mnr. 749, Øvre Enggate / Helsings gate, Kristiansund, iallfall fra 1900 til 1907. De hadde leilighet med fem rom og kjøkken i første etasje i 1900.3,2

Johan Albert døde den 17. desember 1938.6

Kilder/noter

 1. [S651] Kristiansund forl. 1881–93: fol. 72 a.
 2. [S650] Kristiansund mini. 1901–14: s. 56.
 3. [S233] Ft. 1900 (db): Kristiansund, mnr. 749.
 4. [S651] Kristiansund forl. 1881–93: s. 72 h.
 5. [S682] Kristiansund mini. 1880–97: s. 187.
 6. [S497] Gravminnebasen: Johan Albert Stokstad. https://slektogdata.no/gravminner/grav/e25bb208-4077-4b1a-8676-4baa9fcddd4b
 7. [S639] Anne-Brit Krag: muntlig, Trondheim 11.11.2009.

Anna Petrine Iversen1,2

K, #6491, (29. desember 1860 - 29. desember 1945)
Far*Peder Iversen1,3 (1828 - 1904)
Mor*Anne Pålsdotter Tomberg1 (1833 - 1919)
5-menning 4 ganger forskjøvet til meg

Familie

Johan Albert Stokstad (1859 - 1938)
De hadde sju sønner.8 
BarnAnna Petrine ble født den 29. desember 1860 i Kristiansund.1,4 Hun ble konfirmert den 8. april 1877 i Kristiansund.1
Anna Petrine trolovet seg i 1886 med Johan Albert Stokstad. Forlovere: Holm Jonssen Stokstad og Peder Iversen.1
Anna Petrine giftet seg med Johan Albert Stokstad.2,1 Hennes navn som gift var Stokstad.4,2 Anna og Johan Albert bodde i Kristiansund i 1891.2 Anna og Johan Albert bodde på mnr. 749, Øvre Enggate / Helsings gate, Kristiansund, iallfall fra 1900 til 1907. De hadde leilighet med fem rom og kjøkken i første etasje i 1900.4,2 Anna Petrine Stokstad var pianolærer.5

Anna Petrine døde den 29. desember 1945.6

Kilder/noter

 1. [S651] Kristiansund forl. 1881–93: fol. 72 a.
 2. [S650] Kristiansund mini. 1901–14: s. 56.
 3. [S195] Ft. 1865 (db): Christianssund, mnr. 21.
 4. [S233] Ft. 1900 (db): Kristiansund, mnr. 749.
 5. [S639] Anne-Brit Krag: muntlig, Trondheim 10.11.2009.
 6. [S497] Gravminnebasen: Anna Petrine Stokstad. https://slektogdata.no/gravminner/grav/f3d6ea19-1693-4fe5-8605-f0064af013de
 7. [S682] Kristiansund mini. 1880–97: s. 187.
 8. [S639] Anne-Brit Krag: muntlig, Trondheim 11.11.2009.

Peder Colbjørnsen Stokstad1,2,3

M, #6492, (8. juni 1889 - 1945)
Far*Johan Albert Stokstad2,1 (1859 - 1938)
Mor*Anna Petrine Iversen2,1 (1860 - 1945)
6-menning 3 ganger forskjøvet til meg

Familie

Elna Christina Thoresen (1890 - 1970)
Barn
Peder Colbjørnsen Stokstad (foto gjengitt i Norges apotekere og farmaceutiske kandidater)Peder ble født den 8. juni 1889 i Kristiansund.2,1 Peder ble døpt den 21. juli 1889.2
Han ble kalt Per Stokstad.4,3,5 Han tok den akademiske graden cand.pharm.3 Han var apoteker i Trondheim fra 1916 til 1919.6
Peder giftet seg med Elna Christina Thoresen.3
Han og Elna Christina bodde i Trondheim.7 Peder Colbjørnsen Stokstad var kjemiker.6

Per døde i 1945.3,4 Han ble gravlagt den 5. desember 1945 ved Nidaros domkirke.4

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Kristiansund, mnr. 749.
 2. [S682] Kristiansund mini. 1880–97: s. 187.
 3. [S679] Norsk biografisk leksikon (SNL): Nina Berre, «Herman Krag», 13.2.2009. https://nbl.snl.no/Herman_Krag
 4. [S497] Gravminnebasen: id 844956.
 5. [S639] Anne-Brit Krag: muntlig, Trondheim 10.11.2009.
 6. [S2118] Norges apotekere og farmaceutiske kandidater: s. 290. Stokstad, Peder Colbjørnsen. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007010500020?page=301
 7. [S639] Anne-Brit Krag: muntlig, Trondheim 2009.

Holm Jonssen Stokstad1

M, #6493

Familie

Julie Amalie Johnsen
BarnHolm giftet seg med Julie Amalie Johnsen.1 Holm Jonssen Stokstad var garver.1
Han var forlover for Anna Petrine Iversen og Johan Albert Stokstad, som ble trolovet i 1886.2

Kilder/noter

 1. [S651] Kristiansund forl. 1881–93: s. 72 h.
 2. [S651] Kristiansund forl. 1881–93: fol. 72 a.

Julie Amalie Johnsen1

K, #6494

Familie

Holm Jonssen Stokstad
BarnJulie Amalie giftet seg med Holm Jonssen Stokstad.1

Kilder/noter

 1. [S651] Kristiansund forl. 1881–93: s. 72 h.

Peder Iversen1,2,3

M, #6495, (22. januar 1828 - 15. mars 1904)
Far*Ivar Persson på Mauset4,5 (1801 - 1840)
Mor*Brit Sjurdsdotter Brokstad4 (1804 - 1880)
4-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Anne Pålsdotter Tomberg (1833 - 1919)
De hadde iallfall tre barn.15 
BarnAnnet navn: Peder Iversen Stranden, nevnt fra 1828 til 1855.4,6
Peder ble født den 22. januar 1828 på Stranda, Bolsøy, utenom ekteskap, og hjemmedøpt samme dag.4,7,3,8 Peder ble døpt den 23. mars 1828 i Bolsøy kirke. Faddere: Ingebrigt i Buvika, Sjurd Johansson på Stranda, Torjer Andersson på Gujorda, Karen Nilsdotter på Geitnes, Karen Sjurdsdotter på Stranda og Marit Sjurdsdotter på Stranda.4 Peder Iversen ble vaksinert ifølge attest av 28. september 1829.9,10
Annet navn: Peder Iversen på Brokstad, nevnt fra 1846 til 1848.10,7
Han bodde på Brokstad, Bolsøy, iallfall fra 1846 til 1848.11,12 Han ble konfirmert den 26. april 1846 i Molde kirke. Kunnskap: måtelig. Forhold: godt.13,11 Peder flyttet til i Kristiansund den 30. oktober 1848.12
Peder trolovet seg i 1855 med Anne Pålsdotter Tomberg. Forlovere: Ole Øverland og O. S. Olsen.6,8
Peder giftet seg i juli 1855 i Kristiansund med Anne Pålsdotter Tomberg.8,14,15 Peder Iversen var dampskipsmaskinist.3,15,1
Han og Anne bodde på mnr. 21, Vågen, Kristiansund, i 1865. Familien hadde en smedsvenn losjerende hos seg. De leide av ei enke som bodde i samme hus.15
Han var forlover for Anna Petrine Iversen og Johan Albert Stokstad, som ble trolovet i 1886.14

Han og Anne bodde på mnr. 813, Helsings gate, Kristiansund, i 1900. De hadde to rom og kjøkken i første etasje. I 1900 var de underholdt av barna.1
Han og Anne bodde i Øvre Enggate, Kristiansund, i 1904.3

Peder døde den 15. mars 1904 i Kristiansund, av slag.3,16 Han ble gravlagt den 22. mars 1904.3

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Kristiansund, mnr. 813.
 2. [S651] Kristiansund forl. 1881–93: s. 72 h.
 3. [S652] Kristiansund mini. 1901–16: s. 27.
 4. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 70.
 5. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 316.
 6. [S653] Kristiansund forl. 1846–55: s. 89 v.
 7. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 316 & 651.
 8. [S654] Kristiansund mini. 1855–65: s. 2.
 9. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 317.
 10. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 548.
 11. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 548 & 549.
 12. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 651.
 13. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 316 & 317.
 14. [S651] Kristiansund forl. 1881–93: fol. 72 a.
 15. [S195] Ft. 1865 (db): Christianssund, mnr. 21.
 16. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 315.

Anne Pålsdotter Tomberg1,2,3

K, #6496, (26. mai 1833 - 30. mars 1919)
Far*Pål Pålsson på Tomberg4,5 (1796 - f 1866)
Mor*Gurå Andersdotter på Tomberg4 (1801 - )

Familie

Peder Iversen (1828 - 1904)
De hadde iallfall tre barn.12 
BarnAnne ble født den 26. mai 1833 på Tomberg, Grytten.4,6,7,8 Anne ble døpt den 24. juni 1833. Faddere: Anders Andersson på Kylling, Rønnaug Larsdotter på Sletta og Ola Andersson på Kylling o.a.1 Anne Pålsdotter Tomberg ble vaksinert ifølge attest av 21. april 1834.9,10
Annet navn: Anne Pålsdotter på Tombergeie, nevnt 1847.10 Hun ble konfirmert den 24. oktober 1847 i Grytten kirke. Karakter: meget god kunnskap og oppførsel.10
Anne trolovet seg i 1855 med Peder Iversen Stranden. Forlovere: Ole Øverland og O. S. Olsen.9,5
Anne giftet seg i juli 1855 i Kristiansund med Peder Iversen Stranden.5,11,12 Hennes navn som gift var Anne Iversen.7,6
Hun og Peder bodde på mnr. 21, Vågen, Kristiansund, i 1865. Familien hadde en smedsvenn losjerende hos seg. De leide av ei enke som bodde i samme hus.12
Hun og Peder bodde på mnr. 813, Helsings gate, Kristiansund, i 1900. De hadde to rom og kjøkken i første etasje. I 1900 var de underholdt av barna.6
Hun og Peder bodde i Øvre Enggate, Kristiansund, i 1904.13

Anne døde den 30. mars 1919 i Kristiansund, av magekreft. Hun var forsørget av svigersønnen.7,8

Kilder/noter

 1. [S655] Grytten mini. 1818–53: s. 91.
 2. [S653] Kristiansund forl. 1846–55: s. 88 h.
 3. [S651] Kristiansund forl. 1881–93: s. 72 h.
 4. [S655] Grytten mini. 1818–53: s. 91 & 529.
 5. [S654] Kristiansund mini. 1855–65: s. 2.
 6. [S233] Ft. 1900 (db): Kristiansund, mnr. 813.
 7. [S656] Kristiansund mini. 1917–35: nr. 46/1919.
 8. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 315.
 9. [S653] Kristiansund forl. 1846–55: s. 89 v.
 10. [S655] Grytten mini. 1818–53: s. 529.
 11. [S651] Kristiansund forl. 1881–93: fol. 72 a.
 12. [S195] Ft. 1865 (db): Christianssund, mnr. 21.
 13. [S652] Kristiansund mini. 1901–16: s. 27.

Brit Sjurdsdotter Brokstad1,2

K, #6497, (1804 - 28. november 1880)
Far*Sjurd Johansson på Stranda3 (1766 - 1843)
Mor*Brit Eriksdotter på Stranda3 (1770 - 1851)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Ivar Persson på Mauset (1801 - 1840)
Barn

Familie 2

Jan Hansson Brokstad (1799 - 1875)
De hadde fire barn.8 Brit ble født i 1804 på Stranda, Bolsøy. Brit ble døpt den 19. august 1804.3 Hun hadde kopper.4
Annet navn: Brit Sjurdsdotter på Stranda, nevnt mellom 1828 og 1834.4,5
Brit fikk barn med Ivar Persson på Mauset i 1828.5,6
Brit giftet seg den 6. juli 1834 i Kleive kirke, Bolsøy, med Jan Hansson på Lønset (forlovere: Ola Eriksson o.a.)4
Hun og Jan var husfolk på Janplassen, Nedre Brokstad, Bolsøy, i 1865. De hadde ett storfe og fire sauer. Utsæd: 1/16 tønne bygg, ¼ tønne havre og 1 tønne potet. Jan og Brit hadde ku og høner i kjelleren og høyet i en sval i enden av huset. Hønene kom opp gjennom en luke i gulvet og fikk mat. Plassen hadde navn etter Jan og ble nedlagt etter deres brukertid.2,7

Brit døde den 28. november 1880 på Fransgjerdet, Bolsøy, som fattiglem.1 Hun ble gravlagt den 4. desember 1880, og jordfestet den 19.1

Kilder/noter

 1. [S273] Bolsøy mini. 1869–86: s. 416, nr. 22. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020644
 2. [S1310] Bolsøy ft. 1865: liste 4, under lnr. 182 A, Brokstad Bugten. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38296/59/
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 57 a.
 4. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 396, nr. 9. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911640163
 5. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 70.
 6. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 548.
 7. [S2117] «Plassbruk og husmenn på sørsida av Fannefjorden»: s. 576. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014081508274?page=587
 8. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 70. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=73

Ivar Persson på Mauset1,2,3

M, #6498, (1801 - 24. januar 1840)
Far*Per Sørensson på Mauset4 (c 1754 - f 1834)
Mor*Marta Ivarsdotter på Mauset4,5 (c 1758 - c 1834)

Familie 1

Brit Sjurdsdotter Brokstad (1804 - 1880)
Barn

Familie 2

Ett barn levde i 1840.7 Ivar ble født i 1801 på Mauset, Bolsøy.4 Ivar ble døpt den 12. april 1801 i Kleive kirke, Bolsøy.4,6
Han var bruker på Mauset i 1828.1
Ivar fikk barn med Brit Sjurdsdotter på Stranda i 1828.1,2
Ivar giftet seg med en uregistrert person.7

Ivar døde den 24. januar 1840 på Reknes hospital, Molde, i pleieanstalten.3 Han ble gravlagt den 29. januar 1840.3

     Navnet hans ble skrevet Iver Pedersen Mauseth i 1840.3

Kilder/noter

 1. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 70.
 2. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 548.
 3. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 228, nr. 3. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620551
 4. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 95 a, 1801. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630163
 5. [S1431] Romsdal skifteprotokoll 1832–40: fol. 210 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24626/213/
 6. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 74 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630151
 7. [S1008] Romsdal skifteprotokoll 1840–43: fol. 122 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24627/124/
 8. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 316.

Ingebrigt i Buvika1

M, #6499, ( - etter 1828)Han bodde i Vikan, Franssetet, Bolsøy, i 1828.1
Han var fadder ved dåpen til Peder Iversen på Brokstad den 23. mars 1828 i Bolsøy kirke.1

Kilder/noter

 1. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 70.

Sjurd Johansson på Stranda1,2,3

M, #6500, (1766 - 2. juli 1843)
Far*Johan Larsson på Stranda4,1 (1726 - 1807)
Mor*Kari Sjurdsdotter på Stranda1 (c 1726 - 1799)

Familie 1

Brit Estensdotter på Stranda (1755 - c 1794)
De hadde tre barn.13 

Familie 2

Brit Eriksdotter på Stranda (1770 - 1851)
De hadde fler barn.4 
BarnSjurd ble født i 1766 på Stranda, Bolsøy.1 Sjurd ble døpt den 9. november 1766 i Bolsøy kirke. Faddere: Lars Talset o.a.1,5
Sjurd trolovet seg den 24. juli 1787 i Veøy kirke med Brit Estensdotter på Årset. Forlovere: Knut Olsson i Hommelbukta o.a.2
Sjurd giftet seg i 1787 med Brit Estensdotter på Årset.6
Sjurd trolovet seg den 26. juli 1795 i Kleive kirke, Bolsøy, med Brit Eriksdotter på Nakken.7,8
Sjurd giftet seg den 27. desember 1795 i Kleive kirke med Brit Eriksdotter på Nakken.7,9,4
Han og Brit bodde på Stranda i 1796.10 I folketellingen av 1801 står Sjurd og Brit som brukere på Stranda. Marit Sjurdsdotter, Karen Sjurdsdotter og Johan Larsson o.a. bodde også der.4
Han var fadder ved dåpen til Peder Iversen på Brokstad den 23. mars 1828 i Bolsøy kirke.11


Sjurd døde den 2. juli 1843 på Stranda, som kårmann.3 Han ble gravlagt den 8. juli 1843.3

     Navnet hans ble skrevet Siver Johansen Strannen i 1787.2

     Navnet hans ble skrevet Sivert Strande i 1801.12

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 43 a, menn, 24. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620581
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 323, 24. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670090
 3. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 252, nr. 7. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640130
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Strande.
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 165 b, 24. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630071
 6. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1073. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=1076
 7. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 116 b.
 8. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 3 b, 8. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630100
 9. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 6 b, 3. juledag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630103
 10. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 9 a.
 11. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 70.
 12. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 55 a.
 13. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 180 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680198
 14. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 57 a.