Lüder Jewen1

M, #5101, ( - før 1679)

Familie

BarnLüder Jewen var bergenfarer.1

Lüder døde før 1679.1

Kilder/noter

 1. [S475] Drengar innflytta til Bergen 1671–1760: nr. 607.
Sist redigert17. november 2006

Elsebe Brüning1,2,3

K, #5102, (1678? - ca. 1723)
Far*Adolf Brüning4,5 (1641 - 1700)
Mor*Anna Lukasdotter Hardenbeck5 ( - e 1700)

Familie

Knut Ivarsson (1675 - 1720)Elsebe Brüning ble trolig døpt den 12. august 1678 i Korskirken, Bergen.6
Hun var fadder ved dåpen til Antonius Nilssen den 8. desember 1700 i Korskirken.7

Elsebe giftet seg den 21. august 1707 i Korskirken med Knut Ivarsson.8,9 Elsebe Brüning og Knut hadde 5 barn sammen.10

Elsebe døde ca. 1723 i Bergen.11 Det ble holdt skifte etter henne den 19. juni 1723 i Bergen. Verger: Jørgen Köning.11

Kilder/noter

 1. [S98] Vigde i Bergen 1663–1816: vielse 21.8.1707.
 2. [S470] Døypte m/fadre i Korskirken i Bergen 1686–1760: dåp 8.12.1700.
 3. [S538] Sollieds skifteavskrifter for Bergen 1675–1852: s. 326 & 1322.
 4. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 12.8.1678.
 5. [S538] Sollieds skifteavskrifter for Bergen 1675–1852: s. 975.
 6. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815.
 7. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 8.12.1700.
 8. [S98] Vigde i Bergen 1663–1816.
 9. [S538] Sollieds skifteavskrifter for Bergen 1675–1852: s. 975 & 1322.
 10. [S470] Døypte m/fadre i Korskirken i Bergen 1686–1760.
 11. [S538] Sollieds skifteavskrifter for Bergen 1675–1852: s. 1370.
Sist redigert7. februar 2020

Adolf Brüning1,2

M, #5103, (11. november 1641 - 8. februar 1700)

Familie

Anna Lukasdotter Hardenbeck ( - e 1700)
De hadde seks barn.7,8 
BarnAdolf ble født den 11. november 1641 i Minden, Tyskland.2
Adolf giftet seg med Anna Lukasdotter Hardenbeck.3 Adolf bodde i Øvregaten, Bergen, i 1700.3

Adolf døde den 8. februar 1700 i Bergen.2 Han ble gravlagt den 14. februar 1700 på Korskirkegården, Bergen. Det ble ringt med de to største klokkene.2 Det ble holdt skifte etter ham den 17. mars 1700 i Bergen. Verger: Johan Jewen.3

     Navnet hans ble skrevet Adolf Brønning i 1683.4

Kilder/noter

 1. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: dåp 12.8.1678.
 2. [S967] Bergen, Korskirken mini. 1688–1703: s. 238.
 3. [S538] Sollieds skifteavskrifter for Bergen 1675–1852: s. 974.
 4. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: dåp 18.3.1683.
 5. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 12.8.1678.
 6. [S538] Sollieds skifteavskrifter for Bergen 1675–1852: s. 975.
 7. [S538] Sollieds skifteavskrifter for Bergen 1675–1852: s. 974 & 975.
 8. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815.
Sist redigert3. februar 2020

Knut Ivarsson1,2,3

M, #5104, (1675 - 1720)
Far*Ivar Knutssen4 ( - e 1675)
Mor*Karen Espensdotter5

Familie

Elsebe Brüning (1678? - c 1723)Knut ble døpt den 10. september 1675 i Nykirken, Bergen.6
Knut giftet seg den 21. august 1707 i Korskirken, Bergen, med Elsebe Brüning.7,3 Knut Ivarsson og Elsebe hadde 5 barn sammen.8

Knut døde i 1720 i Bergen.1 Han ble jordfestet på kirkegården den 16. september 1720.1 Det ble holdt skifte etter ham den 11. desember 1720 i Bergen.9

Kilder/noter

 1. [S96] Døde i Bergen 1668–1815: Knudt Iversen.
 2. [S98] Vigde i Bergen 1663–1816: 21.8.1707.
 3. [S538] Sollieds skifteavskrifter for Bergen 1675–1852: s. 975 & 1322.
 4. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 10.9.1675.
 5. [S98] Vigde i Bergen 1663–1816: 18.10.1674.
 6. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815.
 7. [S98] Vigde i Bergen 1663–1816.
 8. [S470] Døypte m/fadre i Korskirken i Bergen 1686–1760.
 9. [S538] Sollieds skifteavskrifter for Bergen 1675–1852: s. 1322.
Sist redigert7. desember 2018

Ivar Knutssen1,2

M, #5105, ( - etter 1675)

Familie

Karen Espensdotter
BarnIvar Knutssen var bøkker på Grønland, Danmark, i 1674.2,1
Ivar giftet seg den 18. oktober 1674 i Nykirken, Bergen, med Karen Espensdotter.3

Ivar døde etter 1675.1

     Navnet hans ble skrevet Iffuer Knudtsøn i 1674 (samt 1675).1,2

Kilder/noter

 1. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 10.9.1675.
 2. [S98] Vigde i Bergen 1663–1816: 18.10.1674.
 3. [S98] Vigde i Bergen 1663–1816.
Sist redigert27. juni 2012

Karen Espensdotter1,2

K, #5106

Familie

Ivar Knutssen ( - e 1675)
BarnKaren giftet seg den 18. oktober 1674 i Nykirken, Bergen, med Ivar Knutssen.3

Kilder/noter

 1. [S98] Vigde i Bergen 1663–1816: 18.10.1674.
 2. [S96] Døde i Bergen 1668–1815: gravferd 10.9.1723.
 3. [S98] Vigde i Bergen 1663–1816.
Sist redigert17. april 2019

Didrik Smit1,2,3

M, #5107, ( - 1717)Han var fadder ved dåpen til Antonius Nilssen den 8. desember 1700 i Korskirken, Bergen.4
Didrik Smit svarte 4 riksdaler i båtsmannsskatt ca. 1701.2 Didrik bodde i 24. rode, Bergen, i 1702.5

Didrik døde i 1717 i Bergen.1 Han ble gravlagt (nedsatt i kapitelet) den 10. mai 1717 i Bergen.1

     Navnet hans ble skrevet Diric Smit i 1700.3

Kilder/noter

 1. [S96] Døde i Bergen 1668–1815: gravferd 10.5.1717.
 2. [S471] «Manntall over båtsmannsskatten av Bergen anno 1700, 11. april 1702»: 24. rode.
 3. [S470] Døypte m/fadre i Korskirken i Bergen 1686–1760: 8.12.1700.
 4. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 8.12.1700.
 5. [S471] «Manntall over båtsmannsskatten av Bergen anno 1700, 11. april 1702».
Sist redigert26. september 2013

Ingebrigt Abelsson1,2,3

M, #5108, ( - 1716)

Familie

Elen Sveinsdotter ( - 1728)Ingebrigt giftet seg før 1692 med Elen Sveinsdotter.4,3 Ingebrigt Abelsson ble lignet for 3 daler 1 mark 8 skilling i skatt for seg selv, kona, ei tjenestejente samt tre ildsteder i 1700.3 Han var bøkker i 1700.3 Ingebrigt bodde i 23. rode, Bergen, i 1700.5
Han var fadder ved dåpen til Antonius Nilssen den 8. desember 1700 i Korskirken, Bergen.6


Ingebrigt døde i 1716 i Bergen.1 Han ble gravlagt den 11. mai 1716.1

Kilder/noter

 1. [S96] Døde i Bergen 1668–1815: gravferd 11.5.1716.
 2. [S470] Døypte m/fadre i Korskirken i Bergen 1686–1760: 13.3.1698 & 8.12.1700.
 3. [S472] «Manntall over kopp- heste- ildsted- husleie- og rentepengeskatten av Bergen for 1700»: 23. rode.
 4. [S470] Døypte m/fadre i Korskirken i Bergen 1686–1760: 3.6.1692 & 13.3.1698.
 5. [S472] «Manntall over kopp- heste- ildsted- husleie- og rentepengeskatten av Bergen for 1700».
 6. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 8.12.1700.
Sist redigert4. desember 2014

Elen Sveinsdotter1,2

K, #5109, ( - 1728)

Familie

Ingebrigt Abelsson ( - 1716)Elen giftet seg før 1692 med Ingebrigt Abelsson.3,4
Hun var fadder ved dåpen til Berte Persdatter den 13. mars 1698 i Korskirken, Bergen.5


Elen døde i 1728 i Bergen.1 Hun ble gravlagt den 23. mars 1728 på Korskirkegården, Bergen.6

     Navnet hennes ble skrevet Elen Svendsdatter i 1728.1

     Elen Sveinsdotter og Margrete Sveinsdotter kan ha vært søsken.7

Kilder/noter

 1. [S96] Døde i Bergen 1668–1815: gravferd 23.3.1728.
 2. [S470] Døypte m/fadre i Korskirken i Bergen 1686–1760: 13.3.1698.
 3. [S470] Døypte m/fadre i Korskirken i Bergen 1686–1760: 3.6.1692 & 13.3.1698.
 4. [S472] «Manntall over kopp- heste- ildsted- husleie- og rentepengeskatten av Bergen for 1700»: 23. rode.
 5. [S470] Døypte m/fadre i Korskirken i Bergen 1686–1760: dåp 13.03.1698.
 6. [S96] Døde i Bergen 1668–1815.
 7. [S470] Døypte m/fadre i Korskirken i Bergen 1686–1760: 8.12.1700, 7.10.1701 & 29.4.1711.
Sist redigert4. desember 2014

Jochum Fischmann1,2,3

M, #5110, (ca. 1662 - 1706)Jochum ble født ca. 1662 i Lübeck, Tyskland.4,1 Han tjente i Bredsgården, Bergen, fra 1679. Han ankom på sommeren.4
Jochum giftet seg før 1694 med en uregistrert person.5,6 Han tok borgerskap i Bergen den 4. september 1699 som fiskeveier.7 Han ble lignet for 2 daler i skatt for seg selv og kona samt to ildsteder i 1700.6 Jochum bodde i 23. rode, Bergen, iallfall fra 1700 til 1702.6,3
Han var fadder ved dåpen til Antonius Nilssen den 8. desember 1700 i Korskirken, Bergen.8
Jochum Fischmann svarte 4 ort i båtsmannsskatt ca. 1701.3

Jochum døde i 1706 i Bergen.2 Han ble gravlagt den 10. mai 1706 på Bergen domkirkegård.9

     Navnet hans ble skrevet Jochini Wischman i 1679.4

     Navnet hans ble skrevet Jocumb Vischman i 1699.1

     Navnet hans ble skrevet Jachum Wismand i 1700.6

     Navnet hans ble skrevet Jochum Witzmand i 1700.10

     Navnet hans ble skrevet Jochim Wischmand i 1702.3

     Navnet hans ble skrevet Jochum Vichmand i 1706.2

Kilder/noter

 1. [S408] Borgerskap i Bergen 1600–1751: 4.9.1699.
 2. [S96] Døde i Bergen 1668–1815: gravferd 10.5.1706.
 3. [S471] «Manntall over båtsmannsskatten av Bergen anno 1700, 11. april 1702»: 23. rode.
 4. [S475] Drengar innflytta til Bergen 1671–1760: nr. 286.
 5. [S470] Døypte m/fadre i Korskirken i Bergen 1686–1760: 8.6.1694.
 6. [S472] «Manntall over kopp- heste- ildsted- husleie- og rentepengeskatten av Bergen for 1700»: 23. rode.
 7. [S408] Borgerskap i Bergen 1600–1751.
 8. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 8.12.1700.
 9. [S96] Døde i Bergen 1668–1815.
 10. [S470] Døypte m/fadre i Korskirken i Bergen 1686–1760: 8.12.1700.
Sist redigert31. juli 2017

Olava Olsdotter på Oterhalsen1

K, #5111, (ca. 1782 - 28. mai 1848)
Far*Ola Kolbeinsson på Rød2 (c 1745 - c 1812)
Mor*Marit Olsdotter på Rød2 (c 1747 - c 1812)
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ola Knutssen på Oterhalsen (1788 - 1843)
De hadde tre barn.4 
BarnAnnet navn: Olava Olsdotter på Rød.3
Olava ble født ca. 1782 på Rød, Aukra.2
Olava giftet seg ca. 1816 med Ola Knutssen.4
Olava og Ola var brukere på Oterhalsen (bnr. 8), Rød, Aukra, fra 1817. Ola Knutssen fikk tillagt halvparten av den oppdyrkede åkeren som tidligere var brukt av naboen Kristoffer Persson (s.d.).4

Olava døde den 28. mai 1848 på Oterhalsen.4

Kilder/noter

 1. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 101, 124 & 507.
 2. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 96 & 124.
 3. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 96, 124 & 512.
 4. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 124.
 5. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 124 & 101.
Sist redigert7. mars 2018

Ola Knutssen på Oterhalsen1

M, #5112, (1788 - 15. desember 1843)
Far-?*Knut Olsson Skovik (c 1760 - ); kanskje2

Familie

Olava Olsdotter på Oterhalsen (c 1782 - 1848)
De hadde tre barn.3 
BarnOla ble født i 1788 i Molde. En Knud Olsens uægte Søn, Ole, ble født der den 3. og døpt 8. februar 1788.2,3
Ola giftet seg ca. 1816 med Olava Olsdotter på Rød.3
Ola og Olava var brukere på Oterhalsen (bnr. 8), Rød, Aukra, fra 1817. Ola Knutssen fikk tillagt halvparten av den oppdyrkede åkeren som tidligere var brukt av naboen Kristoffer Persson (s.d.).3

Ola døde den 15. desember 1843. Han omkom på sjøen.3

Kilder/noter

 1. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 124, 101 & 507.
 2. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1788.
 3. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 124.
 4. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 124 & 101.
Sist redigert7. mars 2018

Ole Olsson Oterhals1

M, #5113, (19. januar 1819 - 18. juli 1908)
Far*Ola Knutssen på Oterhalsen2 (1788 - 1843)
Mor*Olava Olsdotter på Oterhalsen2 (c 1782 - 1848)
3-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

BarnOle ble født den 19. januar 1819 på Oterhalsen (bnr. 8), Rød, Aukra.2
Ole var bruker på Oterhalsen fra 1845 til 1873.3

Ole døde den 18. juli 1908 på Oterhalsen.2

Kilder/noter

 1. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 124 & 507.
 2. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 124.
 3. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 124 & 125.
 4. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 125.
Sist redigert11. februar 2006

Jakob Olsson Oterhals1,2

M, #5114, (9. april 1849 - 6. februar 1933)
Far*Ole Olsson Oterhals3 (1819 - 1908)
4-menning 4 ganger forskjøvet til meg

Familie

Elen Anna Olsdotter Blomsnes (1861 - 1959)
BarnJakob ble født den 9. april 1849 på Oterhalsen (bnr. 8), Rød, Aukra.3 Jakob var selveier på Oterhalsen fra 1873 til 1902.3
Jakob giftet seg den 23. november 1892 med Elen Anna Olsdotter Blomsnes.3

Jakob døde den 6. februar 1933.3

Kilder/noter

 1. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 125, 129 & 152.
 2. [S162] Midsund I: s. 204.
 3. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 125.
 4. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 125 & 152.
Sist redigert8. juni 2013

Bendik Olsson på Oterhalsen1,2

M, #5115, (16. september 1822 - 22. februar 1893)
Far*Ola Knutssen på Oterhalsen3 (1788 - 1843)
Mor*Olava Olsdotter på Oterhalsen3 (c 1782 - 1848)
3-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Synnøv Ivarsdotter på Oterhalsen (1811 - 1870)
De hadde tre barn.2 
BarnBendik ble født den 16. september 1822 på Oterhalsen (bnr. 8), Rød, Aukra.3
Bendik giftet seg den 4. juni 1848 med Synnøv Ivarsdotter på Oterhalsen.2
Bendik og Synnøv var brukere på Oterhalsen øvre, Rød, Aukra, fra 1848. Svigersønnen Fredrik fikk skjøte i 1873, og Bendik ble kårmann.2,1
Han var forlover for Jon Jonsson på Aukratangen og Olava Marie Bendiksdotter på Aukratangen, som giftet seg den 20. juli 1886 i Aukra kyrkje.1,4


Bendik døde den 22. februar 1893 på Oterhalsen øvre.2

Kilder/noter

 1. [S228] Aukra mini. 1878–1917: s. 278, nr. 14. https://media.digitalarkivet.no/kb20060522160271
 2. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 101.
 3. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 124 & 101.
 4. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 143.
Sist redigert7. mars 2018

Peder Elias Jakobsson Oterhals1,2,3

M, #5116, (22. august 1899 - 16. august 1974)
Far*Jakob Olsson Oterhals4,3 (1849 - 1933)
Mor*Elen Anna Olsdotter Blomsnes4,3 (1861 - 1959)
5-menning 3 ganger forskjøvet til meg

Familie

BarnPeder Elias ble født den 22. august 1899 på Oterhalsen (bnr. 8), Rød, Aukra.5,6,3 Peder Elias var selveier på Solstad, Rød, Aukra, fra 1930 til 1942.7 Han hadde 3 barn.7

Peder Elias døde den 16. august 1974.7,3

Kilder/noter

 1. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 152 & 125.
 2. [S223] Matrikkelutkastet av 1950: Møre og Romsdal; Nord-Aukra herad; 6, Rød.
 3. [S162] Midsund I: s. 204.
 4. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 125 & 152.
 5. [S233] Ft. 1900 (db): 1545 Akerø, gnr. 6, bnr. 8 & 9.
 6. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 152, 162 & 125.
 7. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 152.
Sist redigert13. februar 2006

Elen Anna Olsdotter Blomsnes1,2

K, #5117, (30. juni 1861 - 21. april 1959)
Mor*Olava Knutsdotter Blomsnes2,3 (1824 - 1911)
8-menning 3 ganger forskjøvet til meg

Familie

Jakob Olsson Oterhals (1849 - 1933)
BarnElen Anna ble født den 30. juni 1861 på Blomsneset ytre, Riksfjord, Aukra.2,3
Elen Anna giftet seg den 23. november 1892 med Jakob Olsson Oterhals.3 Hennes navn som gift var Elen Anna Olsdotter Oterhals.4

Elen Anna døde den 21. april 1959.3

Kilder/noter

 1. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 125 & 505.
 2. [S235] Bygdebok for Aukra III: s. 177.
 3. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 125.
 4. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 125 & 152.
 5. [S162] Midsund I: s. 204.
Sist redigert8. juni 2013

Olava Knutsdotter Blomsnes1,2

K, #5118, (6. april 1824 - 6. november 1911)
Mor*Beret Hansdotter i Varhaugvika3,4 (1798 - 1886)
7-menning 4 ganger forskjøvet til meg

Familie

BarnOlava ble født den 6. april 1824 i Indre Midsund, Aukra, utenom ekteskap.4,5 Olava bodde på Blomsneset ytre, Riksfjord, Aukra.6
Hun var fadder ved dåpen til Ole Matias Larsson på Horrem den 11. oktober 1857.1


Olava døde den 6. november 1911.6

Kilder/noter

 1. [S230] Aukra mini. 1845–72: s. 37, nr. 40. https://media.digitalarkivet.no/kb20070308610041
 2. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 125.
 3. [S235] Bygdebok for Aukra III: s. 194 & 175.
 4. [S162] Midsund I: s. 323.
 5. [S235] Bygdebok for Aukra III: s. 175 & 194.
 6. [S235] Bygdebok for Aukra III: s. 175.
 7. [S235] Bygdebok for Aukra III: s. 177.
Sist redigert8. mars 2018

Beret Hansdotter i Varhaugvika1,2

K, #5119, (1798 - 22. januar 1886)
Far*Hans Persson på Tautra3,2 (c 1760 - c 1813)
Mor*Olava Marie Andersdotter på Tautra3,2 (c 1770 - 1806)
6-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Barn

Familie 2

Kristen Persson i Varhaugvika (1804 - 1850)Annet navn: Beret Hansdotter på Tautra.2,3
Beret ble født i 1798 på Søre Tautra, Aukra.3,2
Beret giftet seg den 30. mars 1834 med Kristen Persson i Varhaugvika.2

Beret døde den 22. januar 1886 i Varhaugvika, Riksfjord, Aukra.2,3

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Akerø, Varhaugvik ytre.
 2. [S235] Bygdebok for Aukra III: s. 194.
 3. [S162] Midsund I: s. 323.
 4. [S235] Bygdebok for Aukra III: s. 194 & 175.
Sist redigert24. februar 2016

Hans Persson på Tautra1,2,3

M, #5120, (ca. 1760 - ca. 1813)

Familie

Olava Marie Andersdotter på Tautra (c 1770 - 1806)
De hadde fire barn.6 
BarnHans ble født ca. 1760 på Søre Tautra, Aukra.2,4
Hans giftet seg i 1795 med Olava Marie Andersdotter på Heggdal.2,3
Han hadde Gjertrud Arnesdotter i tjeneste i 1801.5


Hans døde ca. 1813 på Søre Tautra.2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Agerøe, Tuterø Sørre.
 2. [S162] Midsund I: s. 322 & 421.
 3. [S235] Bygdebok for Aukra III: s. 194.
 4. [S66] Ft. 1801 (db): 1545 Agerøe, Tuterø Sørre.
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Agerøe, Tuterø Sørre.
 6. [S162] Midsund I: s. 323.
Sist redigert13. september 2018

Olava Marie Andersdotter på Tautra1

K, #5121, (ca. 1770 - 1806)
Far*Anders Rasmusson på Heggdal2 (1733 - 1796)
5-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Hans Persson på Tautra (c 1760 - c 1813)
De hadde fire barn.4 
BarnOlava Marie ble født ca. 1770.3
Annet navn: Olava Marie Andersdotter på Heggdal.3
Olava Marie giftet seg i 1795 med Hans Persson på Tautra.3,1

Olava Marie døde i 1806 på Søre Tautra, Aukra.3

Kilder/noter

 1. [S235] Bygdebok for Aukra III: s. 194.
 2. [S162] Midsund I: s. 421 & 322.
 3. [S162] Midsund I: s. 322 & 421.
 4. [S162] Midsund I: s. 323.
Sist redigert13. september 2018

Anders Rasmusson på Heggdal1,2

M, #5122, (1733 - august 1796)
Far*Rasmus Andersson på Heggdal3 (c 1702 - m. 1764 & 1784)
4-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Han hadde sju barn.6 
BarnAnders ble født i 1733 på Sør-Heggdal, Aukra.3 Han var verge for Gjertrud Olsdotter på Klauset i 1785.4
Han var forlover for Rasmus Jonsson på Klauset og Anne Eriksdotter på Klauset, som ble trolovet den 18. september 1795.1,4


Anders døde i august 1796 Der nede, Sør-Heggdal, Aukra.3

Kilder/noter

 1. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 108.
 2. [S162] Midsund I: s. 322, 420 & 464.
 3. [S162] Midsund I: s. 420.
 4. [S162] Midsund I: s. 464.
 5. [S162] Midsund I: s. 421 & 322.
 6. [S162] Midsund I: s. 421.
Sist redigert23. april 2015

Kristen Persson i Varhaugvika1

M, #5123, (1804 - 3. april 1850)
Far*Per Kristensson i Varhaugvika2 (1766 - 1829)
Mor*Eli Ingebrigtsdotter i Varhaugvika2 (c 1780 - )
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Beret Hansdotter i Varhaugvika (1798 - 1886)Kristen ble født i 1804 i Varhaugvika, Riksfjord, Aukra.3
Kristen giftet seg den 30. mars 1834 med Beret Hansdotter på Tautra.1

Kristen døde den 3. april 1850 i Varhaugvika.1

Kilder/noter

 1. [S235] Bygdebok for Aukra III: s. 194.
 2. [S235] Bygdebok for Aukra III: s. 193.
 3. [S235] Bygdebok for Aukra III: s. 193 & 194.
Sist redigert24. februar 2016

Per Kristensson i Varhaugvika1,2

M, #5124, (1766 - 12. mai 1829)
Far*Kristen Persson på Hollingen3 (c 1742 - 1785)
Mor*Anne Nilsdotter på Hollingen3 ( - e 1769)

Familie 1

Guri Olsdotter i Varhaugvika (c 1735 - 1800)Per ble født i 1766 på Hollingen, Aukra.3
Annet navn: Per Kristensson på Hollingen.2
Annet navn: Per Kristensson på Sundsbøen.4
Per giftet seg i 1798 med Guri Olsdotter i Varhaugvika.2
Per var bruker i Varhaugvika, Riksfjord, Aukra, fra 1798 til 1829.2
Han var forlover for Beret Trondsdotter i Uglvik og Ellev Ellevssen Berg, som giftet seg den 25. august 1800 i Aukra.1,5

Per giftet seg i 1801 med Eli Ingebrigtsdotter på Solem. De hadde seks barn.6

Per døde den 12. mai 1829 i Varhaugvika.2

Kilder/noter

 1. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 166.
 2. [S235] Bygdebok for Aukra III: s. 193.
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 31. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424005#33
 4. [S235] Bygdebok for Aukra III: s. 102.
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 153. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002567
 6. [S235] Bygdebok for Aukra III: s. 102 & 193.
Sist redigert24. februar 2016

Eli Ingebrigtsdotter i Varhaugvika1

K, #5125, (ca. 1780 - )
Far*Ingebrigt Ellingsson på Solem2,1 (1730 - 1797)
Mor*Beret Arnesdotter på Solem2 (c 1745 - 1785)
Søster av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie

Per Kristensson i Varhaugvika (1766 - 1829)
BarnAnnet navn: Eli Ingebrigtsdotter på Solem.3,2
Eli ble født ca. 1780.2,1 Hun var tjenestejente på Nerbøen, Aukra, i 1801.3
Eli giftet seg i 1801 med Per Kristensson i Varhaugvika. De hadde seks barn.4 Eli flyttet til i Bud den 24. juni 1858.1

Kilder/noter

 1. [S235] Bygdebok for Aukra III: s. 193.
 2. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 13.
 3. [S235] Bygdebok for Aukra III: s. 102.
 4. [S235] Bygdebok for Aukra III: s. 102 & 193.
Sist redigert24. februar 2016

Edvin Oterhals1,2

M, #5126, (15. november 1930 - 26. januar 1991)
Far*Peder Elias Jakobsson Oterhals2 (1899 - 1974)
6-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Familie

Hanna Marie Hay (1937 - 2015)Edvin ble født den 15. november 1930.1,2
Edvin giftet seg med Hanna Marie Hay.2 Edvin og Hanna Marie bodde i Molde.2

Edvin døde den 26. januar 1991.1 Han ble gravlagt den 1. februar 1991 i Tøndergård gravlund, Molde.1

Kilder/noter

 1. [S466] Molde kirkegårder.
 2. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 152.
Sist redigert11. februar 2015

Hanna Marie Hay1,2

K, #5127, (27. juni 1937 - 7. februar 2015)

Familie

Edvin Oterhals (1930 - 1991)Hanna Marie ble født den 27. juni 1937.3,1,2
Hanna Marie giftet seg med Edvin Oterhals.2 Hennes navn som gift var Hanna Marie Oterhals.3,1 Hanna Marie og Edvin bodde i Molde.2

Hanna Marie døde den 7. februar 2015 i Molde.1 Hun ble gravlagt den 13. februar 2015.1

Kilder/noter

 1. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 35/11.2.2015, s. 49.
 2. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 152.
 3. [S294] Skattelistene for 2001 (SA): Hanna Marie Oterhals.
Sist redigert11. februar 2015

Jørn Eriksson i Løvika1

M, #5128, (1754 - 1807)
Far*Erik Jørnsson i Løvika1 (1728 - 1805)
Mor*Siri Olsdotter i Løvika1 ( - 1763)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ragnhild Persdotter i Løvika (c 1741 - 1835)Jørn ble født i 1754.1
Jørn var bruker på Løvikhaugen, Øvre Løvika, Aukra, fra 1786 til 1796.1
Jørn giftet seg i 1787 med Ragnhild Persdotter i Løvika.1

Jørn døde i 1807 på Løvikhaugen.1

Kilder/noter

 1. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 227.
Sist redigert18. september 2015

Per Olsson Ravn1

M, #5129, (ca. 1598 - etter 1669)
8. tippoldefar til meg

Familie

BarnPer ble født ca. 1598.1 Han giftet seg kanskje med en datter av Anders i Løvika.
Per var bruker Der borte, Nedre Løvika, Aukra, i 1645. Han brukte 2 våger. De siste årene drev han sammen med sønnen Anders.1

Per døde etter 1669.1

Kilder/noter

 1. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 184.
 2. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 184 & 189.
Sist redigert21. juli 2013

Ola Persson Ravn1

M, #5130, (ca. 1632 - ca. 1696)
Far*Per Olsson Ravn1 (c 1598 - e 1669)
7. tippoldefar til meg

Familie

Marit Knutsdotter i Løvika ( - e 1710)
De hadde to barn.2,4 
BarnOla ble født ca. 1632.1
Ola var bruker Der nede, Nedre Løvika, Aukra, i 1657. Han brukte 2 våger i 1657 og 96.2
Ola giftet seg med Marit Knutsdotter.2

Ola døde ca. 1696 i Nedre Løvika, Aukra.3

Kilder/noter

 1. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 184 & 189.
 2. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 189.
 3. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 189 & 190.
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 564 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/578/
Sist redigert3. mars 2016

Anders i Løvika1

M, #5131, ( - før 1630)Anders var bruker Der borte, Nedre Løvika, Aukra, i 1620.1

Anders døde trolig før 1630. Ei enke var da bruker.1 Per Olsson Ravn giftet seg kanskje med en datter av ham.

Kilder/noter

 1. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 184.
Sist redigert20. juni 2015

Marit Knutsdotter i Løvika1

K, #5132, ( - etter 1710)
7. tippoldemor til meg

Familie 1

Ola Persson Ravn (c 1632 - c 1696)
De hadde to barn.1,3 
Barn

Familie 2

Sone Steinarsson i Løvika (c 1665 - c 1710)
De hadde ikke barn.1 Marit giftet seg med Ola Persson Ravn.1
Marit giftet seg med Sone Steinarsson.1

Marit døde etter 1710.1

Kilder/noter

 1. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 189.
 2. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 189 & 190.
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 564 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/578/
Sist redigert3. mars 2016

Kari Olsdotter Ravn1

K, #5133, ( - etter 1729)
Far*Ola Persson Ravn2 (c 1632 - c 1696)
Mor*Marit Knutsdotter i Løvika2 ( - e 1710)
6. tippoldemor til meg

Familie

Tore Larsson på Hoem (c 1663 - e 1747)
De hadde to barn.3 
BarnAnnet navn: Kari Olsdotter i Løvika.3,2
Kari giftet seg med Tore Larsson på Hoem.3,2
Annet navn: Kari Olsdotter på Hoem.3

Kari døde etter 1729.2,3

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 564 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/578/
 2. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 189.
 3. [S908] Fræna bygdebok IV: s. 217.
Sist redigert3. mars 2016

Tore Larsson på Hoem1,2

M, #5134, (ca. 1663 - etter 1747)
Far*Lars Toresson i Gule1
Mor*Ingrid Åmundsdotter i Gule1
6. tippoldefar til meg

Familie

Kari Olsdotter Ravn ( - e 1729)
De hadde to barn.1 
BarnTore ble født ca. 1663.1,2
Tore var bruker i Sørgarden, Ytre Hoem, Vågøy, fra 1691 til 1737. Han bygslet 1½ våg den 6. februar 1691, og fikk skjøte 1. mars 1723 for 59 daler 2 ort.1
Tore giftet seg med Kari Olsdotter i Løvika.1,2 Tore Larsson på Hoem var lagrettemann i Vågøy i 1706 og 1725. Han ble utnevnt til stevningsmann for Vågøy sogn i 1733.1
Tore Larsson på Hoem stevnet Hans Henriksson Em i 1740. Tore og Lars Olsson på Vågøya hadde sendt noen våger lange og rundfisk til Bergen med Ems jekt, men den grunnstøtte på Hatløya på Sunnmøre, så de ville ha erstatning for fisken. Saken endte med forlik.1,3

Tore døde etter 1747.1

Kilder/noter

 1. [S908] Fræna bygdebok IV: s. 217.
 2. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 189.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 24 a.
Sist redigert2. mars 2016

Sone Steinarsson i Løvika1

M, #5135, (ca. 1665 - ca. 1710)

Familie

Marit Knutsdotter i Løvika ( - e 1710)
De hadde ikke barn.1 Sone ble født ca. 1665.1
Sone giftet seg med Marit Knutsdotter i Løvika.1
Sone var bruker Der nede, Nedre Løvika, Aukra, fra 1697. Han brukte 2 våger til sin død.2

Sone døde ca. 1710 i Nedre Løvika, Aukra.1

Kilder/noter

 1. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 189.
 2. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 190.
Sist redigert20. juni 2015

Erik Andersson Ravn1

M, #5136
Far*Anders Andersson Ravn1 (c 1682 - c 1719)
Mor*Synnøv Eriksdotter i Løvika2
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megKnut Olsson Ravn bygslet 2 våger i farsgården Der nede, Nedre Løvika, Aukra, den 25. april 1711, men det var etter hvert slektningen Erik Andersson Ravn som drev bruket. Knuts stesønn Jørn var bruker i 1728.3

Kilder/noter

 1. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 184 & 190.
 2. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 184.
 3. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 190.
Sist redigert2. mars 2016

Ludvig Munthe Lem1,2,3,4

M, #5137, (1731 - 1792)
Far*Kristoffer Andersson Lem2,3 (c 1681 - 1747)

Familie 1

Andrea Ludovika Lund ( - c 1769)
De hadde fem barn. I august 1758 ble det betalt 2 ort 16 skilling for et barns jordfestelse.4,18 

Familie 2

De hadde to barn.4 Ludvig ble født i 1731 i Ytre Breivika, Hen.2 Ludvig ble døpt den 29. september 1731 i Hen kirke. Faddere: Ludvig Ivarsson Munthe og Jakob Mortensson Schultz o.a.2
Han var arving ved skiftet etter Kristoffer Andersson Lem den 26. april 1747.3

Ludvig giftet seg med Andrea Ludovika Lund.1,4 Ludvig Munthe Lem var kjøpmann i Molde.4
Han var kreditor ved skiftet etter Per Knutsson Tornes den 2. januar 1758: 2 ort.5
Ludvig bodde på mnr. 10, utpå Gata, Molde, i 1764. I 1767 var huset taksert til 400 og en sjøbod til 60 daler.6,7
Boya Karina Lem bodde fra 1764 hos broren Ludvig Munthe Lem på mnr. 10. Hun var fremdeles der året etter.8
Ludvig Munthe Lem gav bygselseddel på 1 våg 1 pund 9 merker i Øvre Løvika, Aukra, til Ola Olsson i Løvika den 10. januar 1770.9
Han var fadder ved dåpen til Hanna Sofia Mühlenfort den 13. mars 1770 i Bud.10

Ludvig giftet seg den 21. september 1770 med en uregistrert person.4 Han svarte 5 daler i ekstraskatt i 1772 i Molde.11
Han var vurderingsmann ved skiftet etter Anne Nilsdotter Cimber den 3. februar 1774 i Molde.12
Ludvig Munthe Lem var kirkeverge i Molde iallfall fra 1775 til 1777.13,14
Han var kreditor ved skiftet etter Marit Nilsdotter den 4. oktober 1775: 22 daler etter obligasjon (på vegne av kirken).15
Han var verge ved skiftet etter madam Susanne Lund den 16. august 1779 i Molde.16


Ludvig døde i 1792 i Bud.17 Det ble holdt skifte etter ham den 11. februar 1792 i Bud.17

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 599.
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 36. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610311
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 461 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/479/
 4. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 478.
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 530 b–531 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651131
 6. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa gaden.
 7. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): mnr. 15.
 8. [S908] Fræna bygdebok IV: s. 254.
 9. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 218.
 10. [S594] Bud mini. 1767–1817: fol. 26 b.
 11. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72.
 12. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 727–728.
 13. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 772. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/105/
 14. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 289. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22663&uid=ny&idx_side=-147
 15. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 771–773. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/104/
 16. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 955.
 17. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 116 a.
 18. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 164 a, august. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340862
Sist redigert26. september 2020

Ola Olsson i Løvika1,2

M, #5138, (ca. 1772 - )
Far*Ola Olsson i Løvika1,2 (c 1744 - 1826)
Mor*Gjertrud Sverkesdotter i Løvika1,2 ( - c 1774)
Bror av 3.tippoldefar/mor til megOla ble født ca. 1772 i Øvre Løvika, Aukra.1,2
Han var arving ved skiftet etter Gjertrud Sverkesdotter i Løvika den 3. mars 1775: 10 daler 16 skilling.3,4,2
Han var myndling av Per Olsson på Sande fra 1775.1


     Ola Løvik og Ola Olsson i Løvika kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 106 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670109
 2. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 218.
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 106 b–107 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670109
 4. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 217.
Sist redigert1. april 2017

Hallvor Larsson på Sporsem1

M, #5139, (1750 - 1775)
Far*Lars Hallvorsson på Sporsem1 (c 1704 - c 1765)
Mor*Kari Hallsteinsdotter på Sporsem1 (c 1724 - 1800)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Anne Rasmusdotter på Orta (c 1745 - 1806)Hallvor ble født i 1750 på Sporsem, Aukra.1 Han var lærer.1
Hallvor giftet seg med Anne Rasmusdotter på Orta.1 Hallvor og Anne bodde på Orta, Sandøy.1

Hallvor døde i 1775.1

Kilder/noter

 1. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 304.
Sist redigert10. januar 2013

Anne Rasmusdotter på Orta1

K, #5140, (ca. 1745 - 1806)
Far*Rasmus Johansson på Orta1 (f 1698 - c 1773)
Mor*Anne Ingebrigtsdotter på Orta1 ( - c 1783)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Hallvor Larsson på Sporsem (1750 - 1775)Anne ble født ca. 1745.1
Anne giftet seg med Hallvor Larsson på Sporsem.1 Anne og Hallvor bodde på Orta, Sandøy.1

Anne døde i 1806.1

Kilder/noter

 1. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 304.
Sist redigert10. januar 2013

Synnøv Larsdotter i Orvika1,2

K, #5141, (ca. 1752 - ca. 1812)
Far*Lars Hallvorsson på Sporsem3 (c 1704 - c 1765)
Mor*Kari Hallsteinsdotter på Sporsem3,4,5 (c 1724 - 1800)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Anders Arnessen i Orvika (c 1766 - 1839)
De hadde to barn.2 Annet navn: Synnøv Larsdotter på Sporsem.3
Synnøv ble født ca. 1752 på Sporsem, Aukra.3
Synnøv trolovet seg den 27. desember 1789 i Aukra med Anders Arnessen på Raknes. Hun tjente trolig i Orvika da.1,2
Synnøv giftet seg i 1790 med Anders Arnessen i Orvika.2

Synnøv døde ca. 1812 i Orvika (bnr. 5), Nedre Raknes, Aukra.2 Det ble holdt skifte etter henne den 28. januar 1813. Arv: 173 daler 3 ort 2 skilling.2

Kilder/noter

 1. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 36. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911650561
 2. [S876] Midsund III: s. 390.
 3. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 304.
 4. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 30 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24623/34/
 5. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 29 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24623/33/
Sist redigert30. juni 2015

Guri Larsdotter på Sporsem1

K, #5142, (ca. 1758 - 1791)
Far*Lars Hallvorsson på Sporsem1 (c 1704 - c 1765)
Mor*Kari Hallsteinsdotter på Sporsem1 (c 1724 - 1800)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ola Eriksson på Sporsem (1757 - 1833)
BarnGuri ble født ca. 1758 på Sporsem, Aukra.1
Guri giftet seg i 1790 med Ola Eriksson på Sporsem.1

Guri døde i 1791 Søri garda, Sporsem, Aukra, i barselseng.1

Kilder/noter

 1. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 304.
 2. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 304 & 305.
Sist redigert30. juni 2015

Marit Larsdotter på Tautra

K, #5143, (ca. 1762 - 9. januar 1829)
Far*Lars Hallvorsson på Sporsem1,2 (c 1704 - c 1765)
Mor*Kari Hallsteinsdotter på Sporsem1,2 (c 1724 - 1800)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ingebrigt Jonsson på Tautra (1761 / 1762 - 1835)Annet navn: Marit Larsdotter på Sporsem.2,1
Marit ble født ca. 1762 på Sporsem, Aukra.1,2
Marit giftet seg i 1790 med Ingebrigt Jonsson på Tautra.2,1 Marit og Ingebrigt bodde på Søre Tautra, Aukra.2,1

Marit døde den 9. januar 1829.1,2

Kilder/noter

 1. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 304.
 2. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 63.
Sist redigert26. mars 2013

Ingebrigt Jonsson på Tautra1,2

M, #5144, (1761 eller 1762 - 11. januar 1835)
Far*Jon Jonsson på Tautra2,1 (1730 - 1786)
Mor*Ales Rasmusdotter på Tautra2,1 (c 1736 - m. 1808 & 1815)
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Marit Larsdotter på Tautra (c 1762 - 1829)Ingebrigt ble født i 1761 eller 1762 på Forholmen, Aukra prestegard.2,1
Ingebrigt giftet seg i 1790 med Marit Larsdotter på Sporsem.2,1 Ingebrigt og Marit bodde på Søre Tautra, Aukra.2,1

Ingebrigt døde den 11. januar 1835.2,1

Kilder/noter

 1. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 304.
 2. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 63.
Sist redigert26. mars 2013

Ola Eriksson på Sporsem1,2

M, #5145, (1757 - 7. november 1833)
Far*Erik Jørnsson i Løvika3 (1728 - 1805)
Mor*Siri Olsdotter i Løvika3 ( - 1763)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Guri Larsdotter på Sporsem (c 1758 - 1791)
Barn

Familie 2

Mali Rasmusdotter på Eikrem (c 1735 - c 1813)Annet navn: Ola Eriksson i Løvika.4
Ola ble født i 1757.3 Ola var selveier Søri garda, Sporsem, Aukra, fra 1789.2
Ola giftet seg i 1790 med Guri Larsdotter på Sporsem.2
Ola giftet seg i 1793 med Mali Rasmusdotter på Eikrem.2
Han var fadder ved dåpen til Gurianna Kristoffersdotter på Oterhalsen den 21. august 1803.1


Ola døde den 7. november 1833 på Sporsem, Aukra.2

Kilder/noter

 1. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 256, døpte, 11. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911650674
 2. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 304.
 3. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 191 & 304.
 4. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 191.
 5. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 304 & 305.
Sist redigert11. mars 2019

Mali Rasmusdotter på Eikrem1

K, #5146, (ca. 1735 - ca. 1813)
Far*Rasmus Ingebrigtsson på Bendset2,1 (c 1700 - c 1747)
Mor*Anne Andersdotter på Bendset2,1 ( - c 1766)
Søster av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Anders Andersson på Eikrem (1715 - 1791)

Familie 2

Ola Eriksson på Sporsem (1757 - 1833)Mali ble født ca. 1735 i Aukra.2,1
Annet navn: Mali Rasmusdotter på Bendset.2,1
Mali giftet seg med Anders Andersson på Eikrem. Ingen barn.2
Mali giftet seg i 1793 med Ola Eriksson på Sporsem.1
Annet navn: Mali Rasmusdotter på Sporsem.1

Mali døde ca. 1813 i Aukra.1,2

Kilder/noter

 1. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 304.
 2. [S235] Bygdebok for Aukra III: s. 13.
Sist redigert5. mai 2011

Anders Andersson på Eikrem1

M, #5147, (1715 - desember 1791)
Far*Anders Andersson på Rød1 (c 1692 - c 1773)
Mor*Eli Kristoffersdotter på Rød1 ( - c 1741)
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Marit Steffensdotter på Eikrem ( - c 1752)

Familie 2

Mali Rasmusdotter på Eikrem (c 1735 - c 1813)Annet navn: Anders Andersson på Rød den eldre.2,1
Anders ble født i 1715 på Rød, Aukra.2,1
Anders giftet seg med Marit Steffensdotter på Eikrem. Ingen barn.1
Anders og Marit var brukere Der borte, Eikrem, Aukra, fra ca. 1751.1
Han var verge for Synnøv Olsdotter på Eikrem i 1752.3
Han var verge for Kristoffer Trondsson på Eikrem i 1755.4

Anders giftet seg med Mali Rasmusdotter på Bendset. Ingen barn.1

Anders døde i desember 1791 på Eikrem, Aukra.1

Kilder/noter

 1. [S235] Bygdebok for Aukra III: s. 13.
 2. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 95.
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 74 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650674
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 322 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650920
Sist redigert10. september 2020

Eli Ingebrigtsdotter på Malme1

K, #5148, ( - før 1776)
Far*Ingebrigt Olsson på Røsshol2,1 (c 1617 - c 1709)
Mor*Gjertrud Jonsdotter på Røsshol2,1 ( - e 1709)
6. tippoldemor til megAnnet navn: Eli Ingebrigtsdotter på Røsshol.2
Eli giftet seg med Nils Nilsson.3 Eli bodde på Malme, Vågøy.1,3

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 260 b.
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 183 a.
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 287.
 4. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 261 a.
Sist redigert15. mars 2015

Marit Steffensdotter på Eikrem1

K, #5149, ( - ca. 1752)

Familie 1

Trond Kristoffersson på Eikrem (c 1710 - c 1749)
Barn

Familie 2

Anders Andersson på Eikrem (1715 - 1791)Annet navn: Marit Steffensdotter på Sporsem.1
Marit giftet seg med en uregistrert person.2
Marit giftet seg med Trond Kristoffersson på Eikrem.2
Marit og Trond var brukere Der borte, Eikrem, Aukra, i 1740.2,3
Marit giftet seg med Anders Andersson på Rød den eldre. Ingen barn.4
Marit og Anders var brukere Der borte fra ca. 1751.4

Marit døde ca. 1752.1

Kilder/noter

 1. [S235] Bygdebok for Aukra III: s. 12 & 13.
 2. [S235] Bygdebok for Aukra III: s. 12.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 25 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650041
 4. [S235] Bygdebok for Aukra III: s. 13.
 5. [S162] Midsund I: s. 478.
Sist redigert2. september 2020

Kristoffer Helgesson på Haukabøen1,2

M, #5150, (ca. 1691 - ca. 1754)

Familie 1

Mari Pålsdotter på Haukabøen ( - c 1728)
BarnAnnet navn: Kristoffer Helgesson på Os.1
Kristoffer ble født ca. 1691.1
Kristoffer giftet seg med Mari Pålsdotter på Haukabøen.1
Kristoffer og Mari var brukere Heimi garden, Haukabøen, Aukra, fra 1711.1 Lars Jonsson i Sølvika, Pål Jonsson på Raknes, Kristoffer Helgesson på Haukabøen, Jakob Knutsson på Baret o.a. var skysskaffere i Sund i Romsdal i 1713.2
Kristoffer giftet seg med Marit Nilsdotter på Malme.1
Han var verge for Anne Persdotter på Mek i 1742.3


Kristoffer døde ca. 1754.4 Det ble holdt skifte etter ham den 26. april 1755.4

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 287.
 2. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 135 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390426
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 145 b.
 4. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 288.
 5. [S235] Bygdebok for Aukra III: s. 12.
Sist redigert27. april 2018

Marit Nilsdotter på Haukabøen1,2

K, #5151, ( - etter 1776)
Far*Nils Nilsson på Malme3 (c 1657 - )
Mor*Eli Ingebrigtsdotter på Malme1,3 ( - f 1776)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie 2

Lars Knutsson på Haukabøen (c 1723 - 1790)
De hadde ikke barn.5 Annet navn: Marit Nilsdotter på Malme.4
Marit giftet seg med Kristoffer Helgesson på Haukabøen.3
Marit giftet seg med Lars Knutsson i Rakvåg.1,2
Marit og Lars var brukere Heimi garden, Haukabøen, Aukra, fra 1756. De drev iallfall til 1776. Det var to bruksdeler der i denne perioden. Lars og Marit flyttet kanskje til Bjørnsund.2,1,5
Hun var arving ved skiftet etter Rasmus Jonsson på Gammelsetra den 20. august 1776.6

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 261 a.
 2. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 288.
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 287.
 4. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 287 & 288.
 5. [S876] Midsund III: s. 636.
 6. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 260 b–262 b.
Sist redigert9. juli 2015

Trond Kristoffersson på Eikrem1

M, #5152, (ca. 1710 - ca. 1749)
Far*Kristoffer Helgesson på Haukabøen2,1 (c 1691 - c 1754)
Mor*Mari Pålsdotter på Haukabøen2,1 ( - c 1728)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Marit Steffensdotter på Eikrem ( - c 1752)
BarnAnnet navn: Trond Kristoffersson på Haukabøen.1,2
Trond ble født ca. 1710 på Haukabøen, Aukra.2,1
Trond giftet seg med Marit Steffensdotter på Eikrem.1
Trond og Marit var brukere Der borte, Eikrem, Aukra, i 1740.1,3 Trond Kristoffersson på Eikrem var verge for Mari Olsdotter på Eikrem i 1740.3

Trond døde ca. 1749 på Eikrem, Aukra.1 Det ble holdt skifte etter ham den 15. januar 1750.1

Kilder/noter

 1. [S235] Bygdebok for Aukra III: s. 12.
 2. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 288.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 25 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650041
 4. [S162] Midsund I: s. 478.
Sist redigert2. september 2020

Olava Kristoffersdotter på Haukabøen1

K, #5153, (ca. 1740 - etter 1762)
Far*Kristoffer Helgesson på Haukabøen1 (c 1691 - c 1754)
Mor*Marit Nilsdotter på Haukabøen1 ( - e 1776)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megOlava ble født ca. 1740 på Haukabøen, Aukra.1

Olava døde etter 1762.2

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 288.
 2. [S235] Bygdebok for Aukra III: s. 326.
Sist redigert23. april 2015

Andreas Olsson på Sporsem1

M, #5154, (1790 - 15. juni 1843)
Far*Ola Olsson i Hjertvika1 (1759 - 1826)
Mor*Randi Olsdotter i Hjertvika1 (c 1754 - 1828)
Bror av 3.tippoldefar/mor til meg

Familie

Siri Olsdotter på Sporsem (1791 - 1831)Annet navn: Andreas Olsson i Hjertvika.1
Andreas ble født i 1790.1
Andreas giftet seg ca. 1816 med Siri Olsdotter på Sporsem.1 Andreas og Siri var selveiere Søri garda, Sporsem, Aukra.1

Andreas døde den 15. juni 1843 på Sporsem, Aukra.1

Kilder/noter

 1. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 305.
Sist redigert31. mars 2017

Siri Olsdotter på Sporsem1

K, #5155, (1791 - 13. juni 1831)
Far*Ola Eriksson på Sporsem1 (1757 - 1833)
Mor*Guri Larsdotter på Sporsem1 (c 1758 - 1791)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Andreas Olsson på Sporsem (1790 - 1843)Siri ble født i 1791 på Sporsem, Aukra.1
Siri giftet seg ca. 1816 med Andreas Olsson i Hjertvika.2 Siri og Andreas var selveiere Søri garda, Sporsem, Aukra.2

Siri døde den 13. juni 1831 på Sporsem.2

Kilder/noter

 1. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 304 & 305.
 2. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 305.
Sist redigert8. mars 2012

Ola Toresson på Sande1,2,3,4

M, #5156, (ca. 1704 - 1759)
Far*Tore Larsson på Hoem4 (c 1663 - e 1747)
Mor*Kari Olsdotter Ravn4 ( - e 1729)
5. tippoldefar til meg

Familie

Mildrid Persdotter på Sande ( - c 1758)
BarnAnnet navn: Ola Toresson på Hoem.4
Ola ble født ca. 1704 på Ytre Hoem, Vågøy.4
Ola giftet seg med Mildrid Persdotter på Sande.3,4
Ola Toresson på Sande kjøpte 1 våg (med bygselrett) på Øvre, Sande, Vågøy, den 16. oktober 1732 av Ola Persson på Sande, Ola Persson Sande og Ola Jonsson på Myrbostad den eldre. Den første Ola Persson skulle beholde 18 merker som kår så lenge han levde. Han solgte på vegne av seg selv og dattera, og Ola Jonsson handlet på vegne av kona. Den andre Ola Persson avstod samtidig odelsretten til kjøperen, som allerede eide en part i bruket (konas arv). Skjøtet ble tinglyst 23. januar 1733.2,5,6 Ola og Mildrid bodde på Øvre Sande i 1745.4,1
Han var verge for Guri Kristoffersdotter på Øygarden fra 1745.1


Ola døde i 1759 på Sande, Vågøy.3,7 Det ble holdt skifte etter ham den 15. september 1759.7

     Navnet hans ble skrevet Ole Torsen i 1759 (post mortem).7

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 395 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/414/
 2. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 9 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650268
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 661 a.
 4. [S908] Fræna bygdebok IV: s. 217.
 5. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 10 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650268
 6. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 15 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400180
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 701 a.
 8. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 106 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670109
 9. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 415 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670418
Sist redigert13. april 2017

Mildrid Persdotter på Sande1,2

K, #5157, ( - ca. 1758)
Far*Per Olsson på Sande3 ( - c 1700)
Mor*Eli Andersdotter på Sande2 ( - c 1732)
5. tippoldemor til meg

Familie

Ola Toresson på Sande (c 1704 - 1759)
BarnMildrid giftet seg med Ola Toresson på Hoem.4,5
Hun var arving ved skiftet etter Eli Andersdotter på Sande den 10. oktober 1732: 36 daler 1 ort 13 skilling.2,3
Ola Toresson på Sande kjøpte 1 våg (med bygselrett) på Øvre, Sande, Vågøy, den 16. oktober 1732 av Ola Persson på Sande, Ola Persson Sande og Ola Jonsson på Myrbostad den eldre. Den første Ola Persson skulle beholde 18 merker som kår så lenge han levde. Han solgte på vegne av seg selv og dattera, og Ola Jonsson handlet på vegne av kona. Den andre Ola Persson avstod samtidig odelsretten til kjøperen, som allerede eide en part i bruket (konas arv). Skjøtet ble tinglyst 23. januar 1733.3,6,7
Mildrid og Ola bodde på Øvre Sande i 1745.5,8

Mildrid døde ca. 1758 på Sande, Vågøy.1 Det ble holdt skifte etter henne den 12. juni 1759.1

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 661.
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1732, Vaagø Otting, 10. oktober.
 3. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 9 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650268
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 661 a.
 5. [S908] Fræna bygdebok IV: s. 217.
 6. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 10 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650268
 7. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 15 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400180
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 395 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/414/
 9. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 106 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670109
 10. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 415 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670418
Sist redigert13. april 2017

Lars Ivarsson Blix1,2

M, #5158, (ca. 1680 - ca. 1769)
Far*Ivar Larsson Blix3,4 (c 1635 - c 1704)
Mor*(?) Johansdotter3

Familie

Trine Persdotter på Hoem ( - c 1752)
De hadde fem barn.8 
BarnLars ble født ca. 1680.4 Han bodde hos Ivar Larsson på Ytre Harøya, Bud, i 1701.4
Han var arving ved skiftet etter Ivar Larsson Blix den 2. april 1705 på Ytre Harøya.5

Annet navn: Lars Ivarsson på Harøya, nevnt 1707.6 Lars Ivarsson Blix var lensmann i Vågøy iallfall fra 1707 til 1759.6,1,7
Lars giftet seg med Trine Persdotter på Hoem.8
Annet navn: Lars Ivarsson på Hoem, nevnt 1745.9 Lars og Trine var selveiere av 1½ våg på Ytre Hoem, Vågøy.10
Han var til stede ved skiftet etter Ivar Larsson Blix den 22. mai 1753 på Ytre Lindset, Vågøy.11
Han var arving ved skiftet etter Trine Persdotter på Hoem den 22. mai 1753.12
Han var kreditor ved skiftet etter Per Knutsson Tornes den 2. januar 1758: 2 ort.13


Lars døde ca. 1769 på Ytre Hoem.2 Det ble holdt skifte etter ham den 26. september 1769. Kreditorer: Aksel Olsson i Vikan o.a. Arvinger: Trine Ivarsdotter, Inger Larsdotter, Anne Larsdotter og Trine Larsdotter. Formue: 131 daler 18 skilling. Gjeld og omkostninger: 17 daler 2 ort 8 skilling. Arv: 113–2–10.14

     Navnet hans ble skrevet Lars Iversen Blix i 1759.15

Kilder/noter

 1. [S947] Romsdal eksaminasjonsprotokoll 1724: fol. 218 a.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 521 b.
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 193 b.
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 178.
 5. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 193 b–196 a.
 6. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 4 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31131/5/
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 701 a.
 8. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 178 a.
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 395 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/414/
 10. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 178 b.
 11. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 179 b–180 b.
 12. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 178 a–179 b.
 13. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 530 b–531 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651131
 14. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 521 b–522 a.
 15. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 661 & 701.
Sist redigert12. oktober 2018

Per Olsson på Sande1,2

M, #5159, (ca. 1741 - )
Far*Ola Toresson på Sande3,4 (c 1704 - 1759)
Mor*Mildrid Persdotter på Sande2 ( - c 1758)
Bror av 4.tippoldefar/mor til megPer ble født ca. 1741 på Sande, Vågøy.3,4
Han var myndling av Salamon Salamonsson på Sandhaugen i 1759.5

Han ble kalt unge Per Olsson, nevnt 1762 (til forskjell fra gamle Per Olsson på nabobruket, s.d.).6
Per var bruker på Øvre, Sande, Vågøy, i 1762. Han bodde fremdeles på Sande i 1775.6,1
Per hadde Ola Olsson o.a. i tjeneste i 1762.6
Han var verge for Ola Olsson i Løvika fra 1775.1

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 106 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670109
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 661.
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 661 a.
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 701 a.
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 661 & 701.
 6. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Aukra prestegjeld. Wogøe Sogn, mnr. 641, Sande. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041148
Sist redigert10. oktober 2018

Salamon Salamonsson på Sandhaugen1,2,3

M, #5160, (ca. 1720 - )
Far*Salamon Olsson på Seter4 (c 1665 - c 1726)Annet navn: Salamon Salamonsson på Seter.4
Salamon ble født ca. 1720 på Seter, Aukra.4 Salamon bodde på Male, Hustad i Romsdal.4 Salamon bodde på Sandhaugen, Sande, Vågøy, i 1759.2
Han var verge for Per Olsson på Sande i 1759.5

Salamon var bruker på Sandhaugen i 1763. Per Olsson bodde også der. Per var husmann.3

     Navnet hans ble skrevet Salamon Salamonsen Sande i 1759.1

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 701.
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 661.
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, Aukra, av- og tilgang, november. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/517/
 4. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 402. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424003#405
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 661 & 701.
Sist redigert9. oktober 2018

Knut Reiarsson i Malmedalen1,2,3,4

M, #5161, ( - etter 1762)Knut bodde i Malmedalen, Vågøy, i 1758. Han drev et bruk der i 1762.5,1,3
Han var kreditor ved skiftet etter Per Knutsson Tornes den 2. januar 1758: 3 ort.6
Han var verge for Ola Olsson på Sande i 1759.1,2
Han hadde Lars Botolvsson i tjeneste i 1762.3


     Navnet hans ble skrevet Knud Rejersen Malmedalen i 1759.1

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 661 a.
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 701 a.
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Aukra prestegjeld. Wogøe Sogn, mnr. 635. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041148
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 531 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651131
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 530 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651131
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 530 b–531 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651131
Sist redigert28. april 2020

Kari Olsdotter på Lindset1,2

K, #5162, (ca. 1739 - 1795)
Far*Ola Toresson på Sande3,4,5,6 (c 1704 - 1759)
Mor*Mildrid Persdotter på Sande3,5,6 ( - c 1758)
4. tippoldemor til meg

Familie 1

Isak Pålsson på Lindset (c 1735 - 1763)
De hadde ikke barn.7 Annet navn: Kari Olsdotter på Sande.4,3
Kari ble født ca. 1739 på Sande, Vågøy.7,3,4
Hun var myndling av Ola Knutsson på Feta i 1759.3,4

Kari giftet seg med Isak Pålsson på Lindset.1
Kari og Isak var brukere på Indre Lindset, Vågøy, i 1762. Brit Isaksdotter bodde også der. Brit var hans mor. Etter Isaks død overtok Kari.1,2
Kari var bruker på Indre Lindset i 1764.2
Hun hadde Sakarias Larsson, Nils Larsson o.a. i tjeneste i 1764.2

Kari giftet seg med Sakarias Larsson på Malme.7
Kari og Sakarias var brukere på Indre Lindset.7

Kari døde i 1795 på Indre Lindset.7

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Aukra prestegjeld, mnr. 631. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/144/
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, Aukra prestegjeld, s. 134, mnr. 641. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49638/140/
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 661 a.
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 701 a.
 5. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 106 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670109
 6. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 415 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670418
 7. [S493] Gard og slekt i Fræna I: s. 834.
 8. [S493] Gard og slekt i Fræna I: s. 835.
Sist redigert13. april 2017

Ola Knutsson på Feta1,2,3

M, #5163, ( - etter 1761)Ola bodde på Feta, Vågøy, iallfall fra 1742 til 1761.1,2,4
Han var verge ved skiftet etter Timann Andersson på Jendem den 2. juni 1742.3
Han var verge for Kari Olsdotter på Sande i 1759.1,2
Han var verge for Mats Pålsson på Lindset i 1761.4


     Navnet hans ble skrevet Ole Knudsen Fitten i 1759.2

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 661 a.
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 701 a.
 3. [S908] Fræna bygdebok IV: s. 382.
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 31 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/48/
Sist redigert1. april 2017

Maya Lund Sandstad

K, #5164

Familie

Erik Hattrem
Barn
Sist redigert3. september 2020

Anngjerd Arnesdotter på Torget1

K, #5165
Far*Arne Trondsson på Husby1
13. tippoldemor til megAnngjerd giftet seg med Tosten Kusse.1 Anngjerd bodde på Torget, Brønnøy.1

Kilder/noter

 1. [S119] Aspa-seminaret: s. 15.
Sist redigert24. november 2010

Martin Aasen Brecke

M, #5166
Far*Terje Brecke
Mor*May-Brit Aasen
9-menning 1 gang forskjøvet til meg
Sist redigert5. september 2014

Tosten Kusse1,2

M, #5167
13. tippoldefar til megTosten giftet seg med Anngjerd Arnesdotter på Torget.2

Kilder/noter

 1. [S241] Diplomatarium Norvegicum: b. I, nr. 1086.
 2. [S119] Aspa-seminaret: s. 15.
Sist redigert24. november 2010

Anngjerd Tostensdotter1

K, #5168
Far*Tosten Kusse1
Mor*Anngjerd Arnesdotter på Torget1
12. tippoldemor til megAnngjerd giftet seg med Tørris Åmundsson.1,2

Kilder/noter

 1. [S119] Aspa-seminaret: s. 15.
 2. [S479] «Halvt lilje, halvt ørn …».
Sist redigert24. november 2010

Elisabet Tørrisdotter1,2

K, #5169
Far*Tørris Åmundsson1,2 ( - e 1521)
Mor*Anngjerd Tostensdotter1,2
Søster av 11.tippoldefar/mor til meg

Kilder/noter

 1. [S119] Aspa-seminaret: s. 15.
 2. [S479] «Halvt lilje, halvt ørn …».
Sist redigert28. februar 2006

Anders Falk Aasen Brecke1

M, #5170
Far*Terje Brecke
Mor*May-Brit Aasen
9-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S218] Rbnett.no: «Sjekk konfirmasjons-listene her», 4.5.2007.
Sist redigert5. september 2014

Jakob Jonsson Bjørset1,2

M, #5171, (ca. 1734 - 1. desember 1802)
Far*Jon Knutsson på Bjørset3 (c 1711 - 1765)
Mor*Ingeborg Jakobsdotter på Bjørset3,4 ( - 1785)
Bror av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ingeborg Persdotter (o 1740 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnJakob ble født ca. 1734.5,6
Jakob giftet seg med Ingeborg Persdotter.5,7 Jakob Jonsson Bjørset skyldte 2 daler i ekstraskatt i 1765 i Molde.8
Han var verge for Ingeborg Jakobsdotter på Bjørset i 1766.3

Jakob Jonsson Bjørset solgte hus med grunn for 67 daler på fhv. mnr. 27, Myra, Molde, den 3. januar 1767 til Per Knutssen Lund. Huset alene ble taksert til 50 daler senere samme måned.1,9 Jakob bodde på mnr. 165, Moldeneset, Molde, i 1767. Huset var taksert til 40 daler.10
Annet navn: Jakob Jonsson i Hamna, nevnt 1771.11 Jakob bodde i Hamna, Bolsøy, i 1771.11 Han var arbeider i 1801.5 Jakob og Ingeborg bodde på mnr. 49, Kirklandet, Kristiansund, i 1801 sammen med Jakobine Jakobsdatter Bjørset og Kristian Ågessen.5

Jakob døde den 1. desember 1802 i Kristiansund, av slag.12 Han ble gravlagt den 9. desember 1802 i Kristiansund.12

     Navnet hans ble skrevet Jacob Joensen Biørset i 1765.8

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 172.
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: Molde, restanse 1765.
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 339 a.
 4. [S480] «Brev fra Molde i 1820–1830 årene fra Johan Wichberg og Knut Andreas Bjørset»: s. 128.
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Qværnæs, Christiansund, Kirkelandet, No 49.
 6. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: fol. 286 v.
 7. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 45 a.
 8. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: restanse 1765.
 9. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 27.
 10. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 196.
 11. [S800] Romsdal tingbok 1765–75: fol. 254 b.
 12. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 286 v.
 13. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: s. 155 h.
Sist redigert19. september 2020

Johanna Jakobsdatter Bjørset1,2

K, #5172, (1770 - )
Far*Jakob Jonsson Bjørset3 (c 1734 - 1802)
Mor*Ingeborg Persdotter3 (o 1740 - )
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Åge Fredrikssen
BarnJohanna ble født i 1770, trolig i Molde. Johanna ble døpt den 7. februar 1770. Faddere: Botolv Olsson på Mek, Steffen Mek, Per Larssen Lindal, Ingeborg Jakobsdotter på Bjørset, Mildrid Knutsdatter og Anna Jensdatter.3,2 Johanna Jakobsdatter Bjørset ble konfirmert den 14. oktober 1792 i Molde kirke.2
Johanna fikk barn med Åge Fredrikssen i 1794 i Kristiansund. Barnefaren ble utlagt av ringer Erik Olssen Skei.4,5

Kilder/noter

 1. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 240 h.
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 156 b.
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 45 a.
 4. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 57 v.
 5. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 286 v.
Sist redigert19. januar 2015

Ingeborg Persdotter1,2

K, #5173, (omkr. 1740 - )

Familie

Jakob Jonsson Bjørset (c 1734 - 1802)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnIngeborg ble født omkr. 1740.
Ingeborg giftet seg med Jakob Jonsson Bjørset.1,2 Ingeborg og Jakob bodde på mnr. 49, Kirklandet, Kristiansund, i 1801 sammen med Jakobine Jakobsdatter Bjørset og Kristian Ågessen.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Qværnæs, Christiansund, Kirkelandet, No 49.
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 45 a.
Sist redigert15. desember 2014

Botolv Olsson på Mek1,2,3,4

M, #5174, (ca. 1719 - før 1795)
Far*Ola Persson på Mek3 ( - c 1747)

Familie

To barn levde i 1795.15 
BarnBotolv ble født ca. 1719.1
Botolv giftet seg før 1748 med en uregistrert person.1
Han var arving ved skiftet etter Ola Persson på Mek den 15. desember 1747: 5 daler 8 skilling.3

Botolv var bruker på Mek, Bolsøy, i 1748. Bruket var på 1 våg.5 Han var soldat i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748. Han ble innrullert i 1743.1 Han var vurderingsmann i Fanne tinglag i 1758.2 I manntallet av 1762 står Botolv på Mek, sammen med Kari Botolvsdotter. Han og kona stod som brukere og hadde tjenestejenta Brit.6 I manntallet av 1764 står Botolv på Mek, sammen med Kari Botolvsdotter og Ola Botolvsson. Han og kona stod som brukere og hadde en Per samt Arne med kone som tjeneste- eller husfolk. Botolv bodde fremdeles der i 1770.7,4
Han var kreditor ved skiftet etter Per Knutsson Hovdenakk og Lisbet Styrkårsdotter den 23. juli 1764: 6 daler 2 skilling.8,9
Han var verge for Knut Jonsson Bjørset i 1766.10
Han var fadder ved dåpen til Hans Nilssen Kringstad den 12. november 1767.11
Han var fadder ved dåpen til Hans Nilssen Kringstad den 26. mars 1769 i Molde kirke.12,13
Han var fadder ved dåpen til Johanna Jakobsdatter Bjørset den 7. februar 1770.4,14


Botolv døde før 1795.15

Kilder/noter

 1. [S1193] Fannåttingske hovedlegdsrulle 1748: nr. 1. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/51369/214/
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 596 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/600/
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 491 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650511
 4. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 45 a.
 5. [S1193] Fannåttingske hovedlegdsrulle 1748: 1. legd. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/51369/214/
 6. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 2. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/154/
 7. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, Bolsøy, mnr. 2. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49638/7/
 8. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 498. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/252/
 9. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 499. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/252/
 10. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 339 a.
 11. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 43 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620582
 12. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 44 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620583
 13. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 166 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630072
 14. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 156 b.
 15. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 159 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680177
Sist redigert5. mars 2017

Steffen på Mek1

M, #5175Steffen bodde på Mek, Bolsøy, i 1770.1
Han var fadder ved dåpen til Johanna Jakobsdatter Bjørset den 7. februar 1770.2,3


     Navnet hans ble skrevet Stephen Meeg i 1770.1

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 45.
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 45 a.
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 156 b.
Sist redigert27. januar 2010

Mildrid Knutsdatter1,2

K, #5176, ( - etter 1770)Mildrid Knutsdatter tjente hos Hans Vadbekk Paust og Anne Magrete Ivarsdatter utpå Gata, Molde, iallfall fra 1762 til 1770.1,2,3
Hun var fadder ved dåpen til Johanna Jakobsdatter Bjørset den 7. februar 1770.3,4

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/12/
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764.
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 45 a.
 4. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 156 b.
Sist redigert21. april 2015

Hans Vadbekk Paust1,2,3,4

M, #5177, (1725 - 1794)

Familie

Anne Magrete Ivarsdatter (1727 - 1799)
To døtre levde i 1810.32 
Barn
Hans V. Pausts signatur og segl fra formuesskatten 1789 (skannet av Riksarkivet)Hans ble døpt den 30. desember 1725 i Bergen domkirke.5
Hans giftet seg med Anne Magrete Ivarsdatter.1,6 Hans og Anne Magrete bodde på mnr. 13, utpå Gata, Molde, iallfall fra 1762 til 1789. Dattera Anne bodde der senere.1,6,2,7
Hans Vadbekk Paust og Anne Magrete Ivarsdatter hadde Mildrid Knutsdatter i tjeneste iallfall fra 1762 til 1770.1,6,8
Han var kreditor ved skiftet etter Anne Jonsdotter på Haugan den 20. september 1768: 2 daler.9
Han var kreditor ved skiftet etter Nils Justssen i Bjørnsund den 3. januar 1769: 28 daler 19 skilling i grunnleie, men grunnet fallitt fikk han bare 25 daler 3 ort 8 skilling.10
Han var kreditor ved skiftet etter Hans Jespersson på Kringstad den 4. mars 1769: 3 daler 2 ort.11
Han var kreditor ved skiftet etter Jesper Åmundsson på Kringstad den 15. november 1769: 1 ort 16 skilling.12
Han var fadder ved dåpen til Hanna Sofia Mühlenfort den 13. mars 1770 i Bud.13
Hans Vadbekk Paust hadde Jens Persson Tonning ansatt som handelsforvalter på Laberget, Valderhaug, Borgund på Sunnmøre, fra 1770 til 1775.14
Han var kreditor ved skiftet etter Lars Bårdssen den 12. september 1771: 1 daler.15
Hans Vadbekk Paust var vurderingsmann i Molde i 1774.16
Han var verge for Anne Magrete Ulrikka Piersson i 1774.16
Han var kreditor ved skiftet etter Sofie Olsdotter på Rørset den 11. oktober 1776: 1 daler 1 ort.17,18
Han var kreditor ved skiftet etter Guri Hansdotter den 20. februar 1777: 8 daler 2 ort.19
Hans Vadbekk Paust var privilegert tobakkshandler i Molde fra 1778.20
Han var forlover for Andreas Larssen og Katarina Skjellerup, som giftet seg den 6. januar 1779 på Moldegård, Molde.21,22,23
Han var verge ved skiftet etter madam Susanne Lund den 16. august 1779 i Molde.24
Hans Vadbekk Paust hadde Synnøv Finnsdatter i tjeneste fra ca. 1781. Hun var der i 10–11 år.4
Han var kreditor ved skiftet etter Erik Andersson på Hol den 26. januar 1787: 6 daler 3 ort 2 skilling i resterende landskyld.25
Hans hadde trolig Ola Anderssen Talberg i tjeneste ca. 1789.4
Hans Vadbekk Paust var kjøpmann i 1789. Han hadde etter selvangivelse ingen skattbar formue, men skulle svare 5 daler i næringsskatt (5 pst.)2,26
Han var kreditor ved skiftet etter Brit Larsdotter på Holssetra den 26. januar 1790: 2 ort.27
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Ola Andersson i Schultzhagen den 22. oktober 1790 på Eiskrem, Aukra.28
Synnøv Finnsdatter ble forhørt den 30. mars 1793. Den 28. mars hadde hun stått opp mellom klokken 4 og 5 om morgenen og med ondt i sinne gått hen til Nikolai Peter Møllers krambod, hvor Synnøv kløyv opp på noen slipesteiner som stod inntil veggen, og på en behendig måte tok hun ut blyet fra to vindusruter. Slik fikk hun en hånd innenfor, løftet opp jernhaspen og åpnet vinduet. Hun ryddet unna noen krambodsaker og trengte begge skuldre gjennom en jernsprinkel fastslått på innsiden av karmen. Etter å ha spist en del sukkertøy fra et serveringsbrett, fikk Synnøv tak i noen stykker engelske og københavnske bomullstørklær stablet på en hylle ved vinduet, en del engelsk vestetøy samt noe ullgarn o.a., som hun drog ut vinduet og dynget på slipesteinene. Ved hjelp av et nyrnbergertregevær eller -pistol som stod oppreist i vinduet, fikk hun dratt til seg et stykke mørk sirs fra en annen hylle. Hun hadde også tatt til side et stort båndbrett som hang i vinduet – ikke for å ta med seg, men fordi de påheftede silkebåndene var i veien. Da en av Møllers fiskere kom gående ned en gang som gikk forbi åstedet, ble Synnøv redd og sprang hjem uten noe av tyvegodset. Etter et par timer sendte Møller bud på både henne og byfogden, og i tjenestejentas påhør tilstod Synnøv, som straks ble arrestert.
     Ved forhøret kom det også frem at hun et års tid i forveien i kjøkkenet til kjøpmann Hans Vadbekk Paust hadde stjålet to sølvspiseskjeer, som hun hogde opp og solgte til livsopphold.29


Hans døde i 1794.30

     Navnet hans ble skrevet Hans Wabech Paust fra 1774 til 1789.16,24,31

     Hans Vadbekk Knutssen Bjørset var oppkalt etter ham.

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/12/
 2. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 3, mnr. 15. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/68/
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 507 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660536
 4. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 509 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429360986
 5. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815.
 6. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764.
 7. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 13.
 8. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 45 a.
 9. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 565. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/1/
 10. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 492 b–493 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660521
 11. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 506 b–507 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660536
 12. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 523 b.
 13. [S594] Bud mini. 1767–1817: fol. 26 b.
 14. [S1126] Borgarseta: Laberget II.
 15. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 636–637.
 16. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 727.
 17. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 273 b–274 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/276/
 18. [S876] Midsund III: s. 722.
 19. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 843–844. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/140/
 20. [S1450] «Tobakkens krønike»: s. 137. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006121201058#144
 21. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 8 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-9
 22. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 105 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/108/
 23. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 982. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/206/
 24. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 955.
 25. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 231 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670811
 26. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: s. 176 a.
 27. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 20 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/36/
 28. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 50 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/66/
 29. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 508 b–509 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429360986
 30. [S480] «Brev fra Molde i 1820–1830 årene fra Johan Wichberg og Knut Andreas Bjørset»: s. 129.
 31. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, generalekstrakt, mnr. 15. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/61/
 32. [S1200] Dødsfall i Norge 1763–1825: s. 300.
Sist redigert24. april 2020

Anne Magrete Ivarsdatter1,2

K, #5178, (1727 - 1799)
Far*Ivar Ivarsson3 (c 1687 - m. 1759 & 1764)
Mor*Magrete Mikkelsdotter Johnston ( - 1764)

Familie

Hans Vadbekk Paust (1725 - 1794)
To døtre levde i 1810.12 
BarnAnne Magrete ble født i 1727 i Molde.3,4 Anne Magrete ble døpt den 26. desember 1727 i Molde kirke av Erik Pedersson Lekanger.3
Anne Magrete giftet seg med Hans Vadbekk Paust.1,2 Anne Magrete og Hans bodde på mnr. 13, utpå Gata, Molde, iallfall fra 1762 til 1789. Dattera Anne bodde der senere.1,2,5,6
Hans Vadbekk Paust og Anne Magrete Ivarsdatter hadde Mildrid Knutsdatter i tjeneste iallfall fra 1762 til 1770.1,2,7
Hun var kreditor ved skiftet etter Knut Olssen på Røysan den 11. april 1781: 1 daler 2 ort.8

Hun ble kalt Anne Magrete Paust, nevnt fra 1789 til 1799.9,4

Anne Magrete døde i 1799 i Molde.4,10 Hun ble gravlagt den 22. juni 1799. Det ble betalt 4 daler 3 ort for kirkegårdsjorden.4,10

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/12/
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 89. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-46
 4. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 49 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-44
 5. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 3, mnr. 15. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/68/
 6. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 13.
 7. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 45 a.
 8. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 961. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/195/
 9. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 176 a.
 10. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 85 b.
 11. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: s. 176 a.
 12. [S1200] Dødsfall i Norge 1763–1825: s. 300.
Sist redigert17. juli 2019

Anna Jensdatter1

K, #5179, ( - etter 1770)Hun var fadder ved dåpen til Johanna Jakobsdatter Bjørset den 7. februar 1770.2,3

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 45.
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 45 a.
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 156 b.
Sist redigert15. desember 2014

Knut Jonsson Bjørset1,2,3

M, #5180, (1744 - 24. august 1827)
Far*Jon Knutsson på Bjørset4 (c 1711 - 1765)
Mor*Ingeborg Jakobsdotter på Bjørset4,5 ( - 1785)
Bror av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie

Karen Olsdatter (c 1742 - 1827)
De hadde fler barn. 
BarnKnut ble født i 1744 på Bjørset, Bolsøy.1,6 Knut ble døpt den 4. mai 1744.1 Han bodde hos Jon Knutsson og Ingeborg Jakobsdotter på Bjørset i 1762.7 Knut Jonsson Bjørset ble konfirmert den 14. oktober 1764 i Molde kirke.8
Han var myndling av Botolv Olsson på Mek i 1766.4

Knut giftet seg med Karen Olsdatter.9 Knut Jonsson Bjørset var fast los i Molde fra 29. mai 1786 til 1806. I 1789 hadde han etter muntlig angivelse ingen skattbar formue, men skulle svare 48 skilling i næringsskatt (5 pst.) Knut sluttet på grunn av alder og vanførhet, men står i ekstrarullen av 1810.6,10,1 Knut og Karen bodde på mnr. 74, Kirkebakken, Molde, i 1789. De var i byen allerede i 1782.10,11
Han var fadder ved dåpen til Ingeborg Kjerstina Talberg den 25. mai 1797 i Molde kirke.12
Han var forlover for Beret Olsdatter og Per Perssen, som giftet seg den 7. november 1799 i Molde kirke.13,14
Knut og Karen bodde på mnr. 74 i 1801 sammen med Knut Knutssen og Hans Vadbekk Knutssen. I 1807 var huset taksert til 20 daler.9,15
Han var forlover for Lars Larssen Vistvik og Jakobine Andrea Koll, som giftet seg den 25. mars 1802 i Molde kirke.16,17
Han var fadder ved dåpen til Lorents Andreas Vistvik den 16. desember 1802 i Molde kirke.18
Ola Olssen på Reknes, Olava Olsdatter, Beret Maria Olsdatter, Beret Olsdatter den yngre og Karen Olsdatter frasa seg arv etter broren Arne Olssen Ringar til fordel for hans utenomekteskapelige sønn Hans Arnt Fjellberg den 16. november 1807. Arne hadde tenkt å lyse ham i kull og kjønn, men reiste til sjøs med et skip tilhørende Henning Abelset og Erik Lekanger Vingård (briggen Eva Christina), som ble borte så lenge at hele mannskapet var antatt omkommet. Alv Tjøstolvsson Lønset, Ivar Jakobssen , Per Perssen Strande og Knut Jonsson Bjørset skrev under på vegne av sine koner (Ola, Per og Knut signerte med ført penn), og dokumentet ble tinglyst 16. november.19,20,21
Han var ringer og graver i Molde i 1827.2

Knut døde den 24. august 1827 i Molde, av alderdom.2 Han ble jordfestet den 30. august 1827.2

Kilder/noter

 1. [S935] Molde ekstrarulle 1810: 2 C.
 2. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 200.
 3. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, generalekstrakt, mnr. 73. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/62/
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 339 a.
 5. [S480] «Brev fra Molde i 1820–1830 årene fra Johan Wichberg og Knut Andreas Bjørset»: s. 128.
 6. [S692] «Losoldermenn og byloser i Molde»: s. 60.
 7. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Mnr. 3. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041016
 8. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 146 a.
 9. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Kirkebakken, No 74.
 10. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 9, mnr. 73. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/74/
 11. [S922] Molde, 2. rode, sjørulle 1804: G.
 12. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 20 a.
 13. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 54 a.
 14. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 85 b.
 15. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 14 b, Kierkebakken, forsikringsnr. 67. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063018
 16. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 55 a, nr. 3. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-50
 17. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 88 b.
 18. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 13 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-15
 19. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 578. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610292
 20. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 579. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610292
 21. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 177, 1805. https://www.nb.no/items/855b9fbfaad8cbeb7694956d8e8e0e27?page=190
 22. [S692] «Losoldermenn og byloser i Molde»: s. 61.
 23. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1785.
 24. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1787.
Sist redigert17. juli 2020

Karen Olsdatter1

K, #5181, (ca. 1742 - 17. august 1827)
Far*Ola Olssen2,3 ( - m. 1781 & 1789)
Mor*Maria Arnesdatter (o 1720 - 1798)

Familie

Knut Jonsson Bjørset (1744 - 1827)
De hadde fler barn. 
BarnKaren ble født ca. 1742.1
Karen giftet seg med Knut Jonsson Bjørset.1 Karen og Knut bodde på mnr. 74, Kirkebakken, Molde, i 1789. De var i byen allerede i 1782.4,5 Karen og Knut bodde på mnr. 74 i 1801 sammen med Knut Knutssen og Hans Vadbekk Knutssen. I 1807 var huset taksert til 20 daler.1,6
Ola Olssen på Reknes, Olava Olsdatter, Beret Maria Olsdatter, Beret Olsdatter den yngre og Karen Olsdatter frasa seg arv etter broren Arne Olssen Ringar til fordel for hans utenomekteskapelige sønn Hans Arnt Fjellberg den 16. november 1807. Arne hadde tenkt å lyse ham i kull og kjønn, men reiste til sjøs med et skip tilhørende Henning Abelset og Erik Lekanger Vingård (briggen Eva Christina), som ble borte så lenge at hele mannskapet var antatt omkommet. Alv Tjøstolvsson Lønset, Ivar Jakobssen , Per Perssen Strande og Knut Jonsson Bjørset skrev under på vegne av sine koner (Ola, Per og Knut signerte med ført penn), og dokumentet ble tinglyst 16. november.7,2,8


Karen døde den 17. august 1827.9

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Kirkebakken, No 74.
 2. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 579. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610292
 3. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 121 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/125/
 4. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 9, mnr. 73. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/74/
 5. [S922] Molde, 2. rode, sjørulle 1804: G.
 6. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 14 b, Kierkebakken, forsikringsnr. 67. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063018
 7. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 578. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610292
 8. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 177, 1805. https://www.nb.no/items/855b9fbfaad8cbeb7694956d8e8e0e27?page=190
 9. [S480] «Brev fra Molde i 1820–1830 årene fra Johan Wichberg og Knut Andreas Bjørset»: s. 128.
Sist redigert17. juli 2020

Tjøstolv Nilsson på Lønset1,2,3

M, #5182, ( - ca. 1771)
Far*Nils Ivarsson på Lønset4 (c 1688 - )
Mor*Mari Olsdotter på Lønset4 ( - c 1726)
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Magrete Justsdatter ( - e 1740)Han var arving ved skiftet etter Mari Olsdotter på Lønset den 5. juni 1727: 14 daler 2 ort 9 skilling, utlagt i ½ pund i Lønset, o.a.5
Han var myndling av Tjøstolv Andersson på Fannbostad i 1727.4

Tjøstolv trolovet seg den 16. oktober 1740 i Bolsøy kirke med Magrete Justsdatter.1
Han var verge for Ivar Nilsson Lønset og Erik Nilsson Lønset i 1744.3

Tjøstolv giftet seg med Beret Alvsdotter.6,7 Tjøstolv og Beret bodde på Lønset, Bolsøy, i 1751.8
Han var verge for Marit Jonsdotter på Røbekk i 1751.8

Tjøstolv og Beret var brukere på Ytre Lønset (bnr. 1), Lønset, Bolsøy, i 1762. Han var deleier og hadde overtatt driften av bruket til faren, som var gift for tredje gang og losjerte der sammen med kona. Bruket hadde tjenestefolkene Knut og Marta.9,10
Tjøstolv hadde trolig Knut Nilsson i tjeneste i 1762.9

Tjøstolv Nilsson på Lønset kjøpte 2½ pund, inkludert kjøperens egen arvedel, for 30 daler på bnr. 1 den 3. juni 1763 av Nils Ivarsson, Ingebjørg Nilsdotter på Hjelset, Anders Olsson på Sigerset, Beret Nilsdotter på Hjelset, Ivar Nilsson Lønset, Erik Nilsson, Nils Nilsson på Lønset, Knut Nilsson på Lønset og Maren Nilsdotter.11 Tjøstolv Nilsson på Lønset arvet ved skiftet etter Nils Nilsson på Lønset den 25. juli 1764: 2 daler 3 ort 1 5/19 skilling. Han fordret også 1 daler, som ble utlagt i en stor gryte.12

Tjøstolv døde ca. 1771 på Lønset.6 Det ble holdt skifte etter ham den 25. april 1772. Kreditorer: Erik Nilsson og Maren Nilsdotter på Hjelset o.a. I boet var blant annet 2 pund 12 merker med bygselrett i Lønset, vurdert til 60 daler. Nettoformue: 95 daler 3 ort 8 skilling. Gjeld: 105–3–8.13

     Navnet hans ble skrevet Kiøstol Lønsæt i 1740.1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 208. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-107
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 239 a.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 354 b.
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 439 a.
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 439 a–440 b.
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 617 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/650/
 7. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 40 b & 42 a.
 8. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751, 6. oktober.
 9. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Mnr. 20. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041019
 10. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 40 b.
 11. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 261 b–262 a.
 12. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 239 a/b.
 13. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 617 b–618 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/650/
 14. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, Bolsøy, av- og tilgang august, mnr. 20. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/380/
 15. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 42 a.
 16. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 43 b.
 17. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 45 b.
Sist redigert19. september 2020

Per Tjøstolvsson Lønset1,2

M, #5183, (1770 - etter 1808)
Far*Tjøstolv Nilsson på Lønset3,1 ( - c 1771)
Mor*Beret Alvsdotter på Lønset1 ( - e 1773)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megPer ble født i 1770 på Lønset, Bolsøy. Per ble døpt den 7. januar 1770 i Kleive kirke, Bolsøy. Faddere: Ola Andersson på Ellingsgarden, Lars Larsson på Ellingsgarden, Anders Aslaksson, Ingeborg Persdotter på Strande og Marta Jensdotter i Borvik.3,4
Han var myndling av Ola Hjelset i 1772.1

Per giftet seg med Beret Kjerstina Persdatter Talberg.2,5 Per og Beret Kjerstina var husfolk på mnr. 71, Kirkebakken, Molde, i 1801, sammen med Tjøstolv Perssen. Et husmannspar losjerte hos dem (s.d.).2

Per døde trolig etter 1808.5

     Navnet hans ble skrevet Peder Kjøstelsen i 1797.5

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 617 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/650/
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Kirkebakken, No 71.
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 45 b.
 4. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 167 a, 1. søndag etter helligtrekongersdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630072
 5. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 17 b.
Sist redigert15. juli 2020

Anne Hansdotter på Dalset1

K, #5184, (1742 - 30. april 1816)
Far*Hans Bergsveinsson Tokle2,3 (c 1714 - 1780)
Mor*Ingeleiv Olsdotter på Slemmå3,4,5 (c 1714 - 1765)
4. tippoldemor til meg

Familie

Tjøstolv Olsson på Dalset (1743 - 1789)
De hadde fire barn.1 
BarnAnnet navn: Anne Hansdotter på Eide.1
Anne ble født i 1742 i Eid i Romsdal, utenom ekteskap.2 Anne ble døpt den 29. april 1742. Faddere: Ola Larsson Eide og Synnøv Fredriksdotter på Eide o.a.2
Anne Hans Datter var kreditor ved skiftet etter Magrete Kristensdotter på Eide den 16. mars 1759: 2 daler 2 ort.6,7
Hun var arving ved skiftet etter Ingeleiv Olsdotter på Slemmå den 13. desember 1765: 1 daler 3 ort 12 skilling.5
Hun var myndling av Anders Ingebrigtsson på Hammarvoll i 1765.5

Anne giftet seg i 1772 med Tjøstolv Olsson på Dalset.3,1
Anne og Tjøstolv var brukere på Indre Ottestad, Ottestad, Veøy, fra 1782 til 1789.1 Anne var kårkone på Indre Ottestad i 1801.8,9
Annet navn: Anne Hansdotter på Ottestad, nevnt 1816.10,8

Anne døde den 30. april 1816 på Ottestad, Veøy, som kårenke.10 Hun ble jordfestet den 19. mai 1816 på Rødven kyrkjegard, Veøy.10

Kilder/noter

 1. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 464. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#465
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 100. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16027&idx_id=16027&uid=ny&idx_side=-53
 3. [S392] Bygdebok for Eid: s. 513.
 4. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 536. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#537
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 330 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/355/
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 647 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651250
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 648 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651250
 8. [S66] Ft. 1801 (db): Weedøe, Røven, Ottestad. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058422003045
 9. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 806. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#807
 10. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 183 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16044&idx_id=16044&uid=ny&idx_side=-167
 11. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 465. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#465
Sist redigert7. november 2016

Ola Andersson på Ellingsgarden1,2

M, #5185Ola bodde på Ellingsgarden, Bolsøy, iallfall fra 1734 til 1770.2,3
Ole Ellingsgaard var fadder ved dåpen til Anders Andersson på Lønset den 31. januar 1734 i Bolsøy kirke.2
Han var kreditor ved skiftet etter Ragnhild Persdotter på Lønset den 6. juni 1744: 6 daler.4
Ole Ellingsgaard var fadder ved dåpen til Per Tjøstolvsson Lønset den 7. januar 1770 i Kleive kirke, Bolsøy.3,5

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 354 b.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 142.
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 45 b.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 354 b–355 a.
 5. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 167 a, 1. søndag etter helligtrekongersdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630072
Sist redigert19. april 2016

Lars Larsson på Ellingsgarden1,2,3

M, #5186, (ca. 1728 - )

Familie 1

Karen Larsdotter på Ellingsgarden ( - c 1780)
Tre barn levde i 1780.2 
Barn

Familie 2

Han var enkemann i 1801.4 Lars ble født ca. 1728.4
Lars giftet seg med Karen Larsdotter.2,3 Lars og Karen bodde på Ellingsgarden, Bolsøy, i 1766. Gården ble også kalt Ytre Sigerset. Han bodde fremdeles der i 1801.3,4
Han var fadder ved dåpen til Knut Evart Lønset den 12. oktober 1768 i Bolsøy kirke.5,6
Han var fadder ved dåpen til Per Tjøstolvsson Lønset den 7. januar 1770 i Kleive kirke, Bolsøy.7,8
Lars Ellingsen (sic) var verge for Magrete Tjøstolvsdotter på Lønset i 1772.9

Annet navn: Lars Larsson på Ytre Sigerset, nevnt 1776.10
Han var verge for Per Rasmusson på Lønset i 1776.10
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Jon Torjersson på Ellingsgarden den 9. februar 1780: to halvtønner og én strokk (4 skilling), grev (6 skilling) og sengested (1 ort).11,12
Han var verge for Marta Jonsdotter på Ellingsgarden i 1780.11

Lars giftet seg med en uregistrert person.4
Han var forlover for Jon Knutsson Strande og Beret Olsdotter Årø, som ble trolovet den 7. februar 1790 i Østre Schultzhagen, Molde.1

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 18 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-20
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 509 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/514/
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 340 a.
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Sigelsæt Ytter.
 5. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 44 a & 166 b.
 6. [S697] Drøbak mini. 1816–42: fol. 132 b.
 7. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 45 b.
 8. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 167 a, 1. søndag etter helligtrekongersdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630072
 9. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 617 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/650/
 10. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 218 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/221/
 11. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 520 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670525
 12. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 208 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660170
Sist redigert3. juli 2019

Anders Aslaksson på Lønset1,2,3

M, #5187, (ca. 1749 - 1817)
Far*Aslak Jonsson på Lønset4,1,5 (c 1713 - 1767)
Mor*Synnøv Andersdotter på Lønset4,1,6 (1725 - 1790)Anders ble født ca. 1749 på Lønset, Bolsøy.4,3 Han bodde hos Aslak Jonsson og Synnøv Andersdotter på Ytre Lønset (bnr. 3), Lønset, Bolsøy, i 1762.5
Han var arving ved skiftet etter Aslak Jonsson på Lønset den 26. juli 1768: Hans verge var Iver Houdemarken.7
Han var fadder ved dåpen til Per Tjøstolvsson Lønset den 7. januar 1770 i Kleive kirke, Bolsøy.8,9

Annet navn: Anders Aslaksson på Ytre Lønset, nevnt fra 1782 til 1795.1,10,6
Knut Olsson i Lia og Marta Aslaksdotter på Lønset ble stevnet til tinget på Lønset den 21. oktober 1782. De hadde hatt 48 gjester i bryllupet, som var fler enn tillatt. Blant disse var Synnøv Andersdotter på Lønset, Anders Aslaksson på Ytre Lønset, Ola Olsson i Lia, Ola Olsson i Lia, Per Knutsson på Vedelva, Åmund Olsson på Skjørsetra, tambur Per i Lia, Per Andersson på Romold, Anne Aslaksdotter på Romold, Sjurd klokker, Knut i Hommelvika, Just Strande, Beret Strande, Ingebrigt Olsson Strande, Sissel Knutsdotter på Fuglset, Brit Lassesdotter Kleive, Hallvor Persson på Berg, Kristi Bolsøy, Jon Knutsson Strande, Rasmus Ivarsson på Lønset, Eli Aslaksdotter på Lønset og Jakob Tjøstolvsson på Lønset samt brudgommens bror i Skjørlia og brudas ugifte søster på Ytterhaugan. Alle var innstevnet, fordi de i Molde hadde drukket, støyet og fart gjennom byen med «Spillen og Svermerie» på en søndag, og i bryllupshuset på landet drukket brennevin og holdt fest i fler dager enn tillatt – de holdt på til tirsdag 2. juli. Knut Olsson ble utpekt som ansvarlig og bøtelagt 3 daler for antall gjester, 5 daler for brennevinsskjenking, 5 daler for festing over tiden, og 2 daler 8 skilling for helligdagsbrøde – til sammen 15 daler 8 skilling, som tilfalt sognets fattige.11

Anders Aslaksson på Lønset kjøpte 2 pund 12 merker med bygselrett på bnr. 3 den 24. juni 1790 av Synnøv Andersdotter på Lønset, Eli Aslaksdotter på Lønset, Anne Aslaksdotter på Ekra, Marta Aslaksdotter på Hjellset og Helene Aslaksdotter. Av dette hadde kjøperen selv arvet 3¾ mark. Kjøpesum: 60 daler og årlig kår til Synnøv: 4 tønner av den beste havren på låven, ½ tønne bygg, fôr til ei ku og åtte småfe, samt fritt husvære og brensel. Ved et eventuelt videresalg skulle søsknene ha forkjøpsrett. Skjøtet og kårbrevet ble tinglyst samme dag.1,12
Anders Lønset var forlover for Hans Rasmusson på Lønset og Brit Ivarsdotter Koia, som ble trolovet den 21. november 1790 på Lønset.13

Anders giftet seg med Anne Arnesdotter.3
Han var fadder ved dåpen til Per Persson den 11. januar 1795 i Bolsøy kirke.10
Han var arving ved skiftet etter Anne Aslaksdotter på Romold den 24. august 1797.14

Anders og Anne var brukere på bnr. 3 i 1801. Aslak Andersson, Synnøv Andersdotter, Karen Andersdotter og Anne Andersdotter bodde også der. De hadde to tjenestefolk.3
Han hadde Beret Rasmusdotter i tjeneste i 1801.3


Anders døde i 1817 på Lønset.2 Han ble jordfestet den 6. juli 1817.2

Kilder/noter

 1. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 440 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660402
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 50 b.
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Lønset.
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 458 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/485/
 5. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, nr. 20.
 6. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 292 a, saksnr. 3. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420294
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 458 a–459 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/485/
 8. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 45 b.
 9. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 167 a, 1. søndag etter helligtrekongersdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630072
 10. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 1 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630097
 11. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 292 a–293 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420294
 12. [S1032] Romsdal tingbok 1789–1803: fol. 49 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420505
 13. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 19 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620560
 14. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 281 b–282 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680300
Sist redigert28. september 2019

Ingeborg Persdotter på Strande1,2

K, #5188, (1737 - )
Far*Per Olsson på Nesje3,4 ( - 1737)
Mor*Siri Hansdotter på Nesje4 (c 1710 - 1789)

Familie 1

Knut Jonsson på Strande ( - c 1785)
Barn

Familie 2

Lasse Knutsson på Strande (c 1755 - )Annet navn: Ingeborg Persdotter på Nesje.4
Ingeborg ble født i 1737 på Sørnesje, Veøy.3,4 Ingeborg ble døpt den 2. desember 1737 i Veøy prestegjeld.3
Ingeborg giftet seg med Knut Jonsson på Strande.2,4
Ingbor Strande var fadder ved dåpen til Per Tjøstolvsson Lønset den 7. januar 1770 i Kleive kirke, Bolsøy.5,6
Ingeborg hadde Jon Knutsson, Per Knutsson og Ivar Knutsson i tjeneste i 1786.2
Hun var myndling av Knut Knutsson Fuglset i 1786.2

Ingeborg trolovet seg med Lasse Knutsson på Skalle den 31. desember 1787 på Strande, Bolsøy, i huset. Forlovere: Knut Knutsson på Røbekk og Just Kristoffersson i Strandhagen.1
Ingeborg og Lasse var brukere på Strande fra 1787.1
Ingeborg giftet seg den 1. juni 1788 i Bolsøy med Lasse Knutsson på Skalle. Det var lyst for dem 1. januar i Kleive kirke samt den 6. og 13. i Molde kirke.1,7
Hun var fadder ved dåpen til Knut Persson den 10. april 1791 i Molde kirke.8,9
I folketellingen av 1801 står Ingeborg og Lasse som brukere på Strande. Anne Knutsdotter og Siri Knutsdotter bodde også der. De hadde også et oppfostringsbarn.7

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 13 b.
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 212 a.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 178. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-91
 4. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 144.
 5. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 45 b.
 6. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 167 a, 1. søndag etter helligtrekongersdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630072
 7. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Strande.
 8. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 68 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-66
 9. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 131 b.
 10. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 531 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/238/
Sist redigert15. juli 2020

Marta Jensdotter i Borvik1,2,3

K, #5189, (1727 - 10. november 1798)

Familie

Ivar Sørensson i Borvik ( - 1764)
De hadde ett barn.2 
BarnAnnet navn: Marta Jensdotter i Røvik.4
Marta ble født i 1727 i Røvik, Bolsøy.4 Marta ble døpt den 14. oktober 1727 i Veøy kirke. Faddere: Susanna Matsdotter på Nesje, Marta i Røvik, Per Olsson på Nesje og Just Sæmundsson Røvik o.a.4
Marta giftet seg med Ivar Sørensson.2,1 Marta og Ivar var husfolk i Borvik, Røvik, Bolsøy, i 1760. Hun bodde fremdeles der i 1770.1,5
Hun var arving ved skiftet etter Ivar Sørensson i Borvik den 14. august 1764: 3 daler 1 skilling.2
Hun var myndling av Ivar Knutsson på Geitnes i 1764.2
Hun var fadder ved dåpen til Per Tjøstolvsson Lønset den 7. januar 1770 i Kleive kirke, Bolsøy.5,6


Marta døde den 10. november 1798 i Borvik.3

     Navnet hennes ble skrevet Martha Borvigen i 1770.5

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 38 a, kvinner, 26. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620576
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 246 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/268/
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 47 a, 1798, 10. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630135
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 87, 14. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660251
 5. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 45 b.
 6. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 167 a, 1. søndag etter helligtrekongersdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630072
Sist redigert15. juli 2020

William Main1,2,3

M, #5190, ( - 6. juli 1795)

Familie

Anne Lovise Korn (1768 - 1843)Hans hjemsted var i Nord-Amerika.4,3 William Main var skipper i Trondheim i 1783.4 Anne Lovise Korn og William Main fikk på mnr. 91, Hovedgata, Molde, den 15. oktober 1792 av Peter Fredrik Korn. De fikk også hagen på andre siden av gaten (Kornhagen).5 William Main var kjøpmann i 1792.4,2
William giftet seg i 1792 i Molde med Anne Lovise Korn. Den 2. november 1792 fikk de for drøyt 11 daler kongelig bevilling til å vies hjemme i huset uten trolovelse og lysning.2,4,5,6,7 William og Anne Lovise leide i 3. lukkede stol, orgellemmen, Molde kirke, fra 1794. Det var en lukket stol. Bygselpenger: 5 daler. Årlig leie: 1 daler 2 ort.8,9 William Main hadde vatersott.5

William døde den 6. juli 1795 i Molde. Den 11. ble det betalt 4 daler 3 ort til kirken for begravelsen.2,10,1

     William Main Siewertsen var oppkalt etter ham.

Kilder/noter

 1. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 79 b, 11. juli.
 2. [S97] Dødsfald i Bergen 1765–1850: s. 162. Main, William. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006120701118#169
 3. [S244] Molde bys historie I: s. 299.
 4. [S1443] Slekten Koren I: s. [227]. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032124008#240
 5. [S1443] Slekten Koren I: s. 228. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032124008#241
 6. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 531 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/534/
 7. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 117 a.
 8. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1794. Stolbygsel, nr. 3.
 9. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1794. Stolpenger, orgellemmen, nr. 3.
 10. [S1443] Slekten Koren I: s. 37. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032124008#50
Sist redigert26. august 2020

Anne Lovise Korn1,2,3

K, #5191, (2. april 1768 - 10. mars 1843)
Far*Peter Fredrik Korn1,4 (1730 - 1793)
Mor*Alet Maria Jokumsdatter Grønn5,6

Familie 1

William Main ( - 1795)

Familie 2

Johan Gørvell (1772 - 1836)
De hadde fem barn.8 
BarnAnne Lovise ble født den 2. april 1768 i Kristiansund, utenom ekteskap.5,4,1 Anne Lovise ble døpt den 7. april 1768 i Kristiansund kirke av Jens Lemvig Bull. En matros Pål Knutssen, farende med en svensk skipper, ble utlagt til far, men Lovise ble senere lyst i kull og kjønn av Korn.5,4,1 Anne Lovise Korn og William Main fikk på mnr. 91, Hovedgata, Molde, den 15. oktober 1792 av Peter Fredrik Korn. De fikk også hagen på andre siden av gaten (Kornhagen).7
Anne Lovise giftet seg i 1792 i Molde med William Main. Den 2. november 1792 fikk de for drøyt 11 daler kongelig bevilling til å vies hjemme i huset uten trolovelse og lysning.3,8,7,9,10 Anne Lovise og William leide i 3. lukkede stol, orgellemmen, Molde kirke, fra 1794. Det var en lukket stol. Bygselpenger: 5 daler. Årlig leie: 1 daler 2 ort.11,12
Hun ble kalt madam Main, nevnt 1795.13,14
Hun var fadder ved dåpen til William Main Sivertssen den 14. august 1795 i Molde kirke.14
Madam Main hadde trolig Erik Olsson i tjeneste i 1795 (Erich Olsen hos Mad: Mein).15
Hun var arving ved skiftet etter Peter Fredrik Korn i 1796.16

Anne Lovise giftet seg den 24. mai 1796 i Molde med Johan Gørvell. De ble viet i huset.10,2
Hun ble kalt Lovise Gørvell, nevnt fra 1797 til 1816.17,18,19
Hun var fadder ved dåpen til Olina Eriksdatter Høvik den 6. april 1797 i Molde kirke.18
Hun var fadder ved dåpen til Ola Olssen Sotåen den 1. februar 1798 i Molde kirke.20
Hun var fadder ved dåpen til Nils Lund den 20. november 1799 i Molde kirke.19
Anne Lovise Korn og Johan Gørvell hadde Maria Dorothea Kephen som stuepike i 1801.2 Anne Lovise og Johan bodde på mnr. 17, utpå Gata, Molde, i 1801 sammen med Peter Fredrik Koren Gørvell, Josef Gørvell, Johan Villiam Gørvell, Anne Maria Korn og Kirsten Olsdatter. (Tunet på Reknes gård.) Anne Maria var Anne Lovises halvsøster, og Kirsten var losjerende. Bygninger i 1807 (taksert i daler): våningshus (1 200), stabbur (100), sidehus (50), vognremise- og kvernhus (10), fjøs (200), kornlåve (10), tørkehus (20), og sidebygning ved sjøen (200).2,21,22 Lovise Gørvell gav en naustgrunn samt Erik Åmundssen Høviks hus på mnr. 28, utpå Gata, Molde, den 13. mai 1802 til Lars Dal. Hennes far hadde hatt pant i eiendommen, og Lovise makeskiftet den mot mnr. 18 (se også hennes mann).7,23
Lovise Gørvell fikk på mnr. 18, utpå Gata, Molde, den 13. mai 1802 av Lars Dal. Han makeskiftet mot mnr. 28.7
Hun var fadder ved dåpen til Nils Vind den 29. mai 1804 i Molde kirke.24
Johan Gørvell og Anne Lovise Korn eide på mnr. 91 i 1807. (Det gamle tunet på Reknes gård.) Bygninger (taksert i daler): våningshus (600), sjøbod (1 600), fjøs (20) og naust (20).25
Hun var fadder ved dåpen til Jens Paudelin Bech Width den 18. januar 1816 i Molde kirke.17
Madame Giørvell var fadder ved dåpen til Nicolay Peter Dahl den 5. september 1822 i Molde kirke.26

Anne Lovise Korn kjøpte huset på mnr. 20, Boybakken, Molde, den 6. februar 1837 på auksjon etter Knut Jørnsson og Beret Andersdatter. Kjøpesum: 40 daler.27

Lovise døde den 10. mars 1843 i Molde.4,28,29

     Navnet hennes ble skrevet Anne Lovise Koren i 1801.2

     Anne Lovise Korn (s.d.) var nestsøskenbarn (på sin morsside) til Søren Mørk og Maren Gentoft Mørk.30

Kilder/noter

 1. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 175 b.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 17.
 3. [S97] Dødsfald i Bergen 1765–1850: s. 162. Main, William. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006120701118#169
 4. [S1443] Slekten Koren I: s. 36. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032124008#49
 5. [S636] Kristiansund mini. 1754–84: s. 157. https://media.digitalarkivet.no/kb20070913610372
 6. [S636] Kristiansund mini. 1754–84: s. 424, 1768. https://media.digitalarkivet.no/kb20070913610474
 7. [S1443] Slekten Koren I: s. 228. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032124008#241
 8. [S1443] Slekten Koren I: s. [227]. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032124008#240
 9. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 531 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/534/
 10. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 117 a.
 11. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1794. Stolbygsel, nr. 3.
 12. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1794. Stolpenger, orgellemmen, nr. 3.
 13. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 4 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-7
 14. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 3 b.
 15. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 4 a. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630100
 16. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 175 b–211 b.
 17. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 31 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630219
 18. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 18 a.
 19. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 7 a.
 20. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 1 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630188
 21. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 5 b, Ud paa Gaden, forsikringsnr. 17. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063009
 22. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 6 a, Ud paa Gaden, forsikringsnr. 17. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063009
 23. [S1815] Molde oppebørselsregister 1803: kommisjonsprotokoll. Mnr. 28.
 24. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 15 b, 29. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630203
 25. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 18 b, Hoved Gaden, forsikringsnr. 84. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063022
 26. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 28, nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620450
 27. [S1207] Molde pantebok 1823–44: fol. 139 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22664&uid=ny&idx_side=-147
 28. [S1443] Slekten Koren I: s. 37. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032124008#50
 29. [S1296] Stamtavle over Slægten Bernhoft: s. 189. https://www.nb.no/items/eb6842c82b3330816dc9163bbb6e74d8?page=216
 30. [S1318] Cora Sandels slekt: s. 14, note 6. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011010608079#13
Sist redigert15. september 2020

Johan Gørvell1,2,3,4,5

M, #5192, (1. november 1772 - 18. november 1836)
Far*Josef Samuelsson Jervell5,6 (1738 - 1800)
Mor*Valborg Johansdotter Hoffrén6,7 (1747 - 1799)

Familie

Anne Lovise Korn (1768 - 1843)
De hadde fem barn.6 
Barn
Johan Gørvell (fra Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt)Johan ble født den 1. november 1772 i Finland.5 Han studerte i 1795.8
Han var fadder ved dåpen til William Main Sivertssen den 14. august 1795 i Molde kirke.8

Johan giftet seg den 24. mai 1796 i Molde med Anne Lovise Korn. De ble viet i huset.9,10
Han var fadder ved dåpen til Kristian Meldahl Aune den 1. juni 1796.11
Johan Gørvell gav festeseddel på grunnen på mnr. 20, Boybakken, Molde, til Knut Jørnsson den 20. juli 1797.12,13
Han var fadder ved dåpen til Peter Kristian Lund den 22. september 1797 i Molde kirke.14
Johan Gørvell eide grunnen på mnr. 46, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1799.15
Han var forlover for Beret Matsdatter Sekkenes og Johan Tomasson Long, som ble trolovet den 17. januar 1799.16,17
Han var fadder ved dåpen til Anne Bekk Møller den 20. september 1799 i Molde.18
Johan Gørvell og Anne Lovise Korn hadde Maria Dorothea Kephen som stuepike i 1801.10 Johan og Anne Lovise bodde på mnr. 17, utpå Gata, Molde, i 1801 sammen med Peter Fredrik Koren Gørvell, Josef Gørvell, Johan Villiam Gørvell, Anne Maria Korn og Kirsten Olsdatter. (Tunet på Reknes gård.) Anne Maria var Anne Lovises halvsøster, og Kirsten var losjerende. Bygninger i 1807 (taksert i daler): våningshus (1 200), stabbur (100), sidehus (50), vognremise- og kvernhus (10), fjøs (200), kornlåve (10), tørkehus (20), og sidebygning ved sjøen (200).10,1,19 Johan Gørvell var kjøpmann iallfall fra 1801 til 1820.10,1,20
Han var fadder ved dåpen til Nils Vind den 29. mai 1804 i Molde kirke.2
Synnøv Roesdotter døde i 1806 i Molde. Den 19. september ble det betalt 1 ort for kirkegårdsjorden til Hr Gørwels Tieneste Piige og 1 daler for ringing med begge klokker. Synnov Roësdatter hos Giørvell 63 Aar ble jordfestet 27. september.21,22
Johan Gørvell eide hus på mnr. 5, Reknesrøysan, Molde, i 1807. Det var taksert til 10 daler. Bygningen ble slettet fra branntakstprotokollen i januar 1809.23 Han eide hus på mnr. 18, utpå Gata, Molde, i 1807. Våningshuset var taksert til 50 og sjøboden til 30 daler (se også hans kone).24 Han eide hus på mnr. 19, Sanden, Molde, i 1807. Det var taksert til 50 daler.25 Han eide hus taksert til 10 daler på mnr. 63, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1807.26 Johan Gørvell og Anne Lovise Korn eide på mnr. 91, Hovedgata, Molde, i 1807. (Det gamle tunet på Reknes gård.) Bygninger (taksert i daler): våningshus (600), sjøbod (1 600), fjøs (20) og naust (20).27
Johan Gørvell gav festeseddel på en rydningsplass under nordre innhegning på Reknes gårds grunn i Molde til Knut Reiarsson Tornes den 24. desember 1808. Tomten lå mellom plassene til Jakob Nilssen og Anders Larsson Berg og strakte seg i sør–nord fra Allanstykkets nordvestre side nordetter langs Bøs plass til utmarksgjerdet. Derfra fulgtes gjerdet til en grind eller led ved Bergs stykke, fra grinden og langs veien som hele året måtte være helt brøytet, nedetter mot sjøen til en stor stein ved veien mellom Allanstykket og Bergs plass, hvorfra rydningsplassen atter gikk langs Allans nordre lengde til Bøs plass. Festet var på livstid og skulle også gjelde ektefelle etter ham, skrev Gørvell: «Ja jeg maae nævne Konen med da Jeg formoder Han vil saa snart muelig, thi Naturen vil Have sit, lægge sig paa eller til en saadan Møbel» (kanskje han hadde smakt på juledrammen). Om han forble ugift, skulle Tornes svare 1 daler i 1810, 2 daler i 1811 og 4 daler i 1812. Han fikk fritt benytte veien som gikk ovenfor kirken og til plassen. Eventuelle storfe skulle gresse i «Reknes Mark» om sommeren for 2 ort per dyr; sommerfjøs og gjetere ble besørget av Reknes gård. Festeseddelen ble tinglyst 10. april året etter.28
Han var forlover for Peter Ebenhof Tønder og Gunnhild Marta Børting, som giftet seg den 12. oktober 1810 i Molde.29,20
Johan Gørvell gav festeseddel på en innhegnet plass i hestehagen på Reknes, Bolsøy, til Henning Abelset den 7. april 1812.30,31
Han var fadder ved dåpen til Joseph Jervell den 30. november 1813.3
Johan Gørvell hadde Gunnhild Marta Tønder ansatt i 1820. Hun hadde forestått hans husholdning i 9 år.32
Hr Giørvell var vitne til vielsen av Per Olsson Sommarnes og Elen Maria Persdatter den 11. april 1825 i Molde kirke.33,34
Johan hadde Gunnhild Knutsdotter Vinje i tjeneste.35
Johan hadde Steffen Madsen i tjeneste som dreng i 1828.35


Johan døde den 18. november 1836 i Molde.36,37

     Navnet hans ble skrevet Hr Johan Jørwel i 1796.9

     Navnet hans ble skrevet Hr Johan Giørvell i 1813.3

     Johan Gørvell Tønder var oppkalt etter ham.

Kilder/noter

 1. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 5 b, Ud paa Gaden, forsikringsnr. 17. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063009
 2. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 15 b, 29. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630203
 3. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 29 a.
 4. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 516. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22663&uid=ny&idx_side=-261
 5. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 109.
 6. [S1443] Slekten Koren I: s. [227]. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032124008#240
 7. [S1003] Fisk og furu: s. 71.
 8. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 3 b.
 9. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 117 a.
 10. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 17.
 11. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 10 b.
 12. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 515. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22663&uid=ny&idx_side=-260
 13. [S648] Molde panteregister 1790–1823: s. 10, mnr. 20. https://media.digitalarkivet.no/tl20080923660298
 14. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 23 b.
 15. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 464. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22663&uid=ny&idx_side=-235
 16. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 54 a.
 17. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 7 a.
 18. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 6 a.
 19. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 6 a, Ud paa Gaden, forsikringsnr. 17. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063009
 20. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 549 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660552
 21. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 b, 1806, 27. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630233
 22. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1806. Uvisse inntekter, 19. september.
 23. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 1 a, Rechnes Røysen, forsikringsnr. 1. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063004
 24. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 6 a, Ud paa Gaden, forsikringsnr. 18. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063009
 25. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 6 a, Ud paa Gaden, forsikringsnr. 19. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063009
 26. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 14 a, paa Marken, forsikringsnr. 58. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063017
 27. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 18 b, Hoved Gaden, forsikringsnr. 84. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063022
 28. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 608. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610308
 29. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 56 b, 1810, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630237
 30. [S1708] Romsdal pantebok 1806–16: fol. 219 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081002610220
 31. [S1708] Romsdal pantebok 1806–16: fol. 219 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081002610221
 32. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 550 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660552
 33. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 375, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620617
 34. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 378, 1825, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630362
 35. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 64.
 36. [S1443] Slekten Koren I: s. 37. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032124008#50
 37. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 142.
 38. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 15 a.
Sist redigert15. september 2020

Johanna Barbara Jalles1,2

K, #5193, (ca. 1771 - 1817)
Far*Peder Jalles2 (1720 - 1795)
Mor*Kristense Margrete Vingård ( - 1778)

Familie

Just Adolf Lahusen (1762 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnJohanna Barbara ble født ca. 1771 i Molde.3
Johanna Barbara giftet seg i 1791 i Molde med Just Adolf Lahusen. Det ble betalt 1 daler til kirken for vielsen.1,4,2
Hun ble kalt madam Johanna Barbara Lahusen, nevnt fra 1798 til 1817.5,3
Hun var fadder ved dåpen til Ola Olssen Sotåen den 1. februar 1798 i Molde kirke.5
Hun var fadder ved dåpen til Maren Margrete Dal den 28. november 1798.6
Hun var fadder ved dåpen til Tomas Long den 13. november 1799 i Molde kirke.7
Hun hadde Elen Larsdatter i tjeneste i 1801.1
Johanna og Just Adolf bodde på mnr. 109, Hovedgata, Molde, i 1801. Bygninger i 1807 (taksert i daler): våningshus (200), sjøbod (30) og ditto (10).1,8
Hun ble kalt Barbara Jalles Lahusen, nevnt 1804.9
Hun var fadder ved dåpen til Joseph Jervell den 30. november 1813.10


Johanna Barbara døde i 1817 i Molde, av lungesott.3 Hun ble gravlagt den 26. april 1817.3

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Ved Broen, No 109. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002345
 2. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 80.
 3. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 40 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-42
 4. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 76 b.
 5. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 1 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630188
 6. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 4 b, 28. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630192
 7. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 6 b.
 8. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 22 a, Hoved Gaden, forsikringsnr. 102. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063025
 9. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 16 a, 8. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630203
 10. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 29 a.
 11. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 11 b, 25. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630199
Sist redigert1. juli 2020

Just Adolf Lahusen1,2,3

M, #5194, (21. desember 1762 - )

Familie

Johanna Barbara Jalles (c 1771 - 1817)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn
Just Adolf Lahusens signatur og segl fra formuesskatten 1789 (skannet av Riksarkivet)Just Adolf ble født den 21. desember 1762 i Bergen.2 Just Adolf ble døpt den 27. desember 1762 i Nykirken, Bergen.4 Han var skipper i Molde iallfall fra 1787 til 1807. I 1789 hadde han etter selvangivelse ingen skattbar formue, men skulle svare 6 daler i næringsskatt (5 pst.)5,2,6,7,8 Han reiste som skipper i 1787. Blant mannskapet var Evert Mikael Ebenhof.5 Just Adolf Lahusen bodde hos Fredrik Nannestad Vingård og Else Maria Bugge Bang på mnr. 80, Hovedgata, Molde, i 1789.7 Just Adolf Lahusen reiste som skipper i 1790. Blant mannskapet var Ola Olssen på Haugan.9
Just Adolf giftet seg i 1791 i Molde med Johanna Barbara Jalles. Det ble betalt 1 daler til kirken for vielsen.10,11,8 Just Adolf Lahusen reiste som skipper i 1793. Blant mannskapet var Anders Rambekk Fris.12
Han hadde Marta i tjeneste i 1796.13
Just Adolf Lahusen reiste som skipper i september 1797 til i Middelhavet. Blant mannskapet var Andreas Eriksson Sundmann.14
Jens Jonssen Dal var skipsstyrmann fra 1798 til 1807. Han seilte for Just Adolf Lahusen i 1804.15,16,17,18
Han var fadder ved dåpen til Wilhelmine Marie Schladermund den 24. april 1800 i Molde kirke.19
Han hadde Elen Larsdatter i tjeneste i 1801.10
Just Adolf og Johanna bodde på mnr. 109, Hovedgata, Molde, i 1801. Bygninger i 1807 (taksert i daler): våningshus (200), sjøbod (30) og ditto (10).10,3
Han var fadder ved dåpen til Ola Rasmussen Rypdal den 18. mars 1803 i Molde.20,21
Just Adolf Lahusen reiste som skipper i 1804. Blant mannskapet var Åmund Åmundssen Kleive og Andreas Jonssen Høystakkli.22,23
Just Adolf Lahusen solgte hus med grunn på mnr. 109 i 1822 til Alexander Frazer.24,25

Kilder/noter

 1. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, generalekstrakt, mnr. 80. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/62/
 2. [S1128] Molde, 1. rode, sjørulle 1807: xx.
 3. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 22 a, Hoved Gaden, forsikringsnr. 102. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063025
 4. [S1121] Døpte m/fadre i Nykirken, Bergen 1700–1780: 27.12.1762.
 5. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1787.
 6. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, angivelser, nr. 74. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/234/
 7. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 10, mnr. 80. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/75/
 8. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 80.
 9. [S838] Molde hovedrulle ca. 1776–1790: Nr. 3.
 10. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Ved Broen, No 109. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002345
 11. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 76 b.
 12. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 119 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680137
 13. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 9 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-13
 14. [S843] Molde hovedrulle 1790–1803: nr. 32.
 15. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 266 a.
 16. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 54.
 17. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 12 b, Hoved Gaden, forsikringsnr. 47. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063016
 18. [S922] Molde, 2. rode, sjørulle 1804: p.
 19. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 8 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-10
 20. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 13 b.
 21. [S1034] Molde, 2. rode, sjørulle 1808: B.
 22. [S943] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 [2]: U.
 23. [S1044] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 [1]: dd.
 24. [S648] Molde panteregister 1790–1823: s. 53, mnr. 109. https://www.digitalarkivet.no/tl20080923660340
 25. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 127. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036?page=140
 26. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 11 b, 25. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630199
 27. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 16 a, 8. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630203
 28. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 a, 14. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630232
Sist redigert18. september 2020

Peter Fredrik Korn1,2,3

M, #5195, (1730 - 20. september 1793)
Far*Johan Korn4,5 (1690 - 1742)
Mor*Drude Marie Smed5 ( - 1763)

Familie 1

Alet Maria Jokumsdatter Grønn
De fikk ett barn sammen. 
Barn

Familie 2

Brita Olsdotter Nørve
De fikk trolig ett barn sammen (Korn var iallfall barnets far).16,17 
Barn
Peter Fredrik Korn (gjengitt i Slekten Koren)Peter Fredrik ble døpt den 7. oktober 1730 i Stord av Jesper Omsen.6 Peter Fredrik Korn var byfogd i Kristiansund fra 4. november 1757.7
Han hadde Alet Maria Jokumsdatter Grønn i tjeneste i 1767.1
Peter Fredrik Korn var generalauditør iallfall fra 1768 til 1791.1,8,9,10
Peter Fredrik fikk barn med Alet Maria Jokumsdatter Grønn i 1768 i Kristiansund. En matros Pål Knutssen, farende med en svensk skipper, ble utlagt til far, men barnet ble senere lyst i kull og kjønn av Korn.7,1,11 Peter Fredrik bodde på mnr. 17, utpå Gata, Molde, iallfall fra 1773 til 1789.12,13
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Jakob Ottosson Fris den 5. januar 1775.14
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Lisbet Olsdatter den 10. juli 1778: skinnfell (1 daler 3 skilling), svart kledetrøye (2 ort 4 skilling), 1½ mark ullgarn (21 skilling), tre krusskåler (9 skilling) og et lam (2 ort 12 skilling). Lisbet hadde vært budeie hos generalauditør Korn (s.d.), og han fordret for utlegg til begravelsen: 2 daler levert til Karen Kirstine (trolig Karen Kirstine Jensdatter Finn) for å betale kirkegårdsjorden, ringing med klokkene o.a., 2 daler til snekkeren for kisten, 1 daler 1 ort 8 skilling levert Karen for mindre utgifter og 0–2–16 for at hun skulle betale kirkevergen, 1 daler til prost Meier for følge og jordfestelse, 0–2–16 til klokker Strøm som klokker og bedemann, 0–1–8 til ringeren, og 2 ort til Karen for oppvartning i den avdødes sykdom og umak med begravelsen (til sammen 8–2–0). Gjeld og omkostninger: 13–1–10. Arv: 0–2–14, som ble tillagt sønnens oppfostring.15

Peter Fredrik fikk trolig barn med Brita Olsdotter Nørve i 1778.16,17
Han var kreditor ved skiftet etter Knut Olssen på Røysan den 11. april 1781: 2 daler i grunnleie.3
Peter Fredrik hadde Boye Larssen i tjeneste i 1782.18
Han lånte ut 22 daler til Kjell Jonsson Heide i 1782 mot pant på mnr. 83, under Berget, Molde. Obligasjonen ble avlyst 7. august 1797.19
Han hadde 17 daler til gode fra Jørn Ivarsson Flor i 1783. Den 24. juni pantsatte Flor huset på mnr. 2, Reknesrøysan, Molde, (og sitt øvrige bo) til Korn. Obligasjonen ble tinglyst 10. november samme år og avlyst 4. august 1800.20
Peter Fredrik Korn gav festeseddel på grunnen til Boyes hus på Reknes i Molde til Boye Larssen den 24. juni 1783.21
Peter Fredrik Korn eide på Runde fyr, Herøy på Sunnmøre, i 1789.12 Han eide på Reknes, Bolsøy, i 1789 (og dermed mange tomter i Molde). Han ble også titulert proprietær av Smølagodset og skulle etter selvangivelse svare 59 daler 72 skilling i formuesskatt (½ pst.), det høyeste beløpet i byen, samt 17 daler i inntektsskatt (5 pst.)12
Peter Fredrik Korns signatur og segl fra formuesskatten 1789 (skannet av Riksarkivet)
Han solgte hus på Søre Haugen, Molde, den 12. januar 1789 til Erik Åmundssen (tinglyst 2. februar): stue med jernovn, loft og kjøkken med sval og vedskott på søndre hjørnet, samt et mindre kammer ved siden, for 36 daler.22 Peter Fredrik Korn oppholdt seg i Steinsøysundet, Hopen, i juni 1789.23
Peter Fredrik Korn solgte husene som Tosten rotgyter (s.d.) til da hadde bebodd (med brygge og sjøhus) på mnr. 28, utpå Gata, Molde, den 21. november 1789 til Erik Åmundssen. Kjøpesum: 250 daler pluss 10 daler i grunnleie, som han lånte av selgeren mot pant i dette huset samt et nybygd hus i Kirkebakken, mellom svigerfaren Lars Lindal (s.d.) og Mats Bing (s.d.), og alt av gull, sølv, sengeklær, husgeråd og møbler. Erik signerte med påholden penn. Skjøtet ble tinglyst 11. januar 1790.24,25,26
Han var forlover for Hans Olsson Sandnes og Elen Persdatter Landsberg, som ble trolovet den 19. mai 1791 i Edøy.9
Peter Fredrik Korn gav på mnr. 91, Hovedgata, Molde, den 15. oktober 1792 til Anne Lovise Korn og William Main. De fikk også hagen på andre siden av gaten (Kornhagen).27

Peter Fredrik døde ugift den 20. september 1793 i Vadheim, Kyrkjebø, på hjemreise. Han hadde vært i Sogndal på besøk hos søstera Sara Kornelia.7,28,29
Dødsboet etter Peter Fredrik Korn utbetalte «Præste Løn» på 1 daler 1 ort til Arnt Reierssen Rønne den 6. oktober 1793.30
Dødsboet etter Peter Fredrik Korn betalte arbeidspenger for 16 1/3 dag à 12 skilling (2 daler 4 skilling) den 6. oktober 1793 til Guri Olsdatter på Røysan.31
Dødsboet etter Peter Fredrik Korn betalte arbeidspenger for 16 1/3 dag à 12 skilling (2 daler 4 skilling) til ei Anne Aslaksdotter den 6. oktober 1793.31
Det ble holdt skifte etter ham i 1796. Debitorer: Erik Åmundssen Høvik, Kristian Fredrik Møllerup, Albrekt los, Tjøstolv Olsson på Ottestad, Jørn Olsson på Haukabøen, Mats Ingebrigtsson i Myra, Ola Ivarsson og Ingebrigt Knutsson Skalle o.a. (noen av dem var død). Arvinger: Anne Lovise Korn, Anne Maria Korn, Sara Vilhelmine Paust, Peter Omsen, Alet Maria Jokumsdatter Grønn og Brita Olsdotter Nørve o.a. Korn hadde opprettet testamente i 1789.32
Erik Åmundssen i Kirkebakken eller Lars Eriksson Eide skyldte resterende grunnleie ut året 1794 ved skiftet etter Peter Fredrik Korn i 1796.33


     Han skrev sitt navn Peter Friderich Koren i 1789.2

     Navnet hans ble skrevet Petter Fridrich Koren i 1791.9

Kilder/noter

 1. [S636] Kristiansund mini. 1754–84: s. 157. https://media.digitalarkivet.no/kb20070913610372
 2. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, angivelser, nr. 19. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/125/
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 961. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/195/
 4. [S481] Døypte i Stord 1725–1803: 7.8.1730.
 5. [S1443] Slekten Koren I: s. 19. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032124008#32
 6. [S1444] Stord mini. 1725–44: fol. 21 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070516630426
 7. [S1443] Slekten Koren I: s. 36. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032124008#49
 8. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 868. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/148/
 9. [S846] Edøy mini. 1767–1823: s. 429. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16112&idx_id=16112&uid=ny&idx_side=-196
 10. [S244] Molde bys historie I: s. 322.
 11. [S636] Kristiansund mini. 1754–84: s. 424, 1768. https://media.digitalarkivet.no/kb20070913610474
 12. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 4, mnr. 19. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/69/
 13. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 180.
 14. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 780–783. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/109/
 15. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 867–868. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/147/
 16. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 176 a.
 17. [S1443] Slekten Koren I: s. 229. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032124008#242
 18. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 972. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/201/
 19. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 317.
 20. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 322. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22663&uid=ny&idx_side=-164
 21. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 554 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429361032
 22. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 351.
 23. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, angivelser, nr. 18. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/123/
 24. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 360.
 25. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 472 b.
 26. [S648] Molde panteregister 1790–1823: s. 14, mnr. 28. https://media.digitalarkivet.no/tl20080923660302
 27. [S1443] Slekten Koren I: s. 228. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032124008#241
 28. [S1308] Tronhjems Adresse-Contoirs Efterretninger: nr. 43/25.10.1793, «Bekjendtgjørelse». http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_tronhjemsadressecontoirs_null_null_17931025_0_43_1#1
 29. [S1406] Bergens Stifts Biskoper og Præster II: s. 334. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009100500063#339
 30. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 210 a.
 31. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 209 a.
 32. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 175 b–211 b.
 33. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 217 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/219/
 34. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 175 b.
 35. [S1443] Slekten Koren I: s. 37. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032124008#50
Sist redigert7. juli 2019

Johan Korn1,2

M, #5196, (1690 - 1742)
Far*Klaus Korn3 (c 1657 - 1696)
Mor*Maren Petersdotter Arents3 (1665 - 1728)

Familie

Drude Marie Smed ( - 1763)
De skal ha hatt 17 barn, men kun 15 er funnet.6 
BarnJohan ble født i 1690 på Fet indre, Kvinnherad.2,3 Johan ble døpt den 4. mai 1690.3 Johan bodde i Bergen i 1710.4 Han var sogneprest i Etne fra 12. april 1713.4
Jesper Omsen var sogneprest i Finnås fra september 1713. Han ble ordinert 7. mars 1714 og innsatt i embetet 29. mars av Johan Korn.5

Johan giftet seg den 3. oktober 1715 i Domkirken sogn, Bergen, med Drude Marie Smed. De ble viet i huset.6 Johan Korn var sogneprest i Stord fra 5. august 1724.4,7,8 Han var prost i Sunnhordland i 1742.2,4

Johan døde i 1742 i Stord, 52 år 3 dager gammel.2 Han ble gravlagt den 26. april 1742.2,3

     Navnet hans ble skrevet Hr: Johan Koren fra 1733 til 1742.1,2

Kilder/noter

 1. [S481] Døypte i Stord 1725–1803: 5.3.1733.
 2. [S1444] Stord mini. 1725–44: fol. 77 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070516630483
 3. [S1443] Slekten Koren I: s. 17. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032124008#30
 4. [S1443] Slekten Koren I: s. 19. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032124008#32
 5. [S1443] Slekten Koren I: s. 22. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032124008#35
 6. [S1443] Slekten Koren I: s. 18. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032124008#31
 7. [S481] Døypte i Stord 1725–1803: 31.5.1726.
 8. [S1166] Familien Kahrs: s. 25. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032024063#29
 9. [S481] Døypte i Stord 1725–1803: 7.8.1730.
Sist redigert29. august 2020

Anne Maria Korn1,2,3

K, #5197, (oktober 1778 - 13. desember 1862)
Far*Peter Fredrik Korn1,4 (1730 - 1793)
Mor-?*Brita Olsdotter Nørve; trolig5,6Anne Maria ble født i oktober 1778, utenom ekteskap.5 Anne Maria ble døpt i Aukra kyrkje.5 Hun var fosterbarn hos Jakob Nilssen og Karen Nilsdatter på mnr. 62, Haugan, Molde.7
Hun var fadder ved dåpen til William Main Sivertssen den 14. august 1795 i Molde kirke.8
Hun var arving ved skiftet etter Peter Fredrik Korn i 1796.9
Hun var fadder ved dåpen til Peter Fredrik Koren Gørvell den 11. november 1796.10
Hun var fadder ved dåpen til Ola Olssen Sotåen den 1. februar 1798 i Molde kirke.11
Hun var fadder ved dåpen til Wilhelmine Marie Schladermund den 24. april 1800 i Molde kirke.12
Anne Maria Korn levde av egne midler i 1801.2 Hun bodde hos Johan Gørvell og Anne Lovise Korn på mnr. 17, utpå Gata, Molde, i 1801.2,13,14
Hun var fadder ved dåpen til Karen Eriksdatter Høvik den 23. august 1803 i Molde.15,16
Hun var fadder ved dåpen til Nils Andreas Leth den 31. juli 1804 i Molde kirke.3

Anne Maria Korn kjøpte på mnr. 10, utpå Gata, Molde, i 1808 på auksjon etter Nils Vind og Margareta Jervell. Kjøpesum: 900 daler 1 skilling.6
Hun ble kalt frøken Korn, nevnt 1811.17
Hun var fadder ved dåpen til Rasmus Rypdal den 6. september 1811 i Molde kirke.17
Hun var fadder ved dåpen til Joseph Jervell den 30. november 1813.18


Anne Maria døde ugift den 13. desember 1862 i Molde.4

     Navnet hennes ble skrevet Anne Maria Koren i 1801.2

Kilder/noter

 1. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 175 b.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 17.
 3. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 16 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630203
 4. [S1443] Slekten Koren I: s. 37. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032124008#50
 5. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 176 a.
 6. [S1443] Slekten Koren I: s. 229. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032124008#242
 7. [S1443] Slekten Koren I: s. 228. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032124008#241
 8. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 3 b.
 9. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 175 b–211 b.
 10. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 15 a.
 11. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 1 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630188
 12. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 8 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-10
 13. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 5 b, Ud paa Gaden, forsikringsnr. 17. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063009
 14. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 6 a, Ud paa Gaden, forsikringsnr. 17. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063009
 15. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 14 b.
 16. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 467.
 17. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 25 b, 6. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630213
 18. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 29 a.
Sist redigert21. januar 2020

Klaus Lund Steffenssen1,2,3

M, #5198, (1752 - 21. desember 1818)
Far*Daniel Steffenssen4,5,6,7 ( - 1768)
Mor*Sara Maria Lund4 ( - c 1757)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Isabella Margareta Allan (c 1760 - 1807)
To døtre døde før 1807.8 
Barn
Klaus Lund Steffenssen, etter miniatyr tilhørende fru Margareta Dahl i Molde (fra Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt)Klaus ble født i 1752 i Molde.6
Klaus giftet seg ca. 1780 med Isabella Margareta Allan.2,8
Han var kreditor ved skiftet etter Erik Andersson på Hol den 26. januar 1787: 2 daler 3 ort 12 skilling.9
Klaus Lund Steffenssen hadde trolig Alv Tjøstolvsson Lønset i tjeneste minst fra 1789 til 1798.10,11
Klaus Lund Steffenssen var kjøpmann i 1789. Han skulle etter selvangivelse svare 6 daler i formuesskatt (½ pst.) og 7 daler 48 skilling i næringsskatt (5 pst.) Klaus virket fremdeles i 1811.12,2,13
Klaus Lund Steffenssens signatur og segl fra formuesskatten 1789 (skannet av Riksarkivet)
Klaus og Isabella Margareta bodde på mnr. 108, Hovedgata, Molde, i 1789.12
Han var verge for Vivike Fitzens i 1789.14
Han var kreditor ved skiftet etter Sjurd Jonsson på Ut-Bogge den 16. september 1789: 3 daler 1 ort.15
Jens Bork døde hos ham i Molde i 1790.16,5,17
Han var verge for Margrete Sofia Tode i 1790.5
Han hadde Guro Ivarsdotter i tjeneste i 1792.18
Han var forlover for Hans Fredrik Allan og Ulrikka Antonette Jalles, som giftet seg den 15. mars 1792 i Molde.19
Klaus Lund Steffenssen eide i Leirgrovvik, Bolsøy, fra 1797.20,21
Han hadde Jon i tjeneste i 1797.22
Han var fadder ved dåpen til Olina Eriksdatter Høvik den 6. april 1797 i Molde kirke.3
Han var fadder ved dåpen til Massi Katrine Sivertsdatter Sekkenes den 30. juni 1797.23
Han var fadder ved dåpen til Ola Olssen Sotåen den 1. februar 1798 i Molde kirke.24
Han var verge for Maren Magdalena Puls fra 1799.25,26
Han var forlover for Alv Tjøstolvsson Lønset og Olava Olsdatter, som giftet seg den 6. februar 1800 i Molde.27,28
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Solberg den 2. april 1800 i Molde: 10 daler 3 ort 8 skilling for utlegg til begravelsen.29
Klaus og Isabella Margareta hadde Maren Magdalena Puls, Knut Knutssen, Beret Endresdatter, Anne Sveinsdatter og Maren Persdatter i tjeneste i 1801. Puls var husjomfru. Maren Persdatter var hos dem allerede i 1797.2,30
Klaus Lund Steffenssen og Isabella Margareta Allan hadde Daniel Steffenssen Resch som fosterbarn i 1801.2 Klaus og Isabella bodde på mnr. 108 i 1801 sammen med Sara Maria Steffenssen, Anne Margrete Steffenssen, Johanna Wedeke, Jakob Geelmuyden og Vivike Fitzens. Johanna var losjerende. Jakob var fullmektig. Vivike var på fletføring. Bygninger i 1807 (taksert i daler): våningshus (1 500), sidebygning (40), stabbur (30), naust (100), borgstue (100), sjøbod (200) og grisehus (10).2,31,32,33
Han var verge for Karen Knutsdatter i 1801.34
Han var kreditor ved skiftet etter Guri Olsdotter Voll den 15. august 1801: 1 daler 2 ort 2 skilling.35
Han var forlover for Sara Maria Steffenssen og Johan Andreas Throne, som giftet seg den 15. juni 1802 i Molde.36,37
Han hadde Per Eriksson i tjeneste i 1803.38
Erik Åset døde i mai 1804 hos vergen Klaus Lund Steffenssen.39,40
Han var fadder ved dåpen til Peder Jalles Lahusen den 8. november 1804 i Molde kirke.41
Han lånte ut 30 daler til Nils Einarssen Blix den 1. april 1805 mot pant på mnr. 38, Myra, Molde. Huset hadde grunn og urtehage og lå på øvre side av gaten mellom enkefru Elen Katrina Torvik og Hartvig Hvitfeldt Hagerup Lytkis. Obligasjonen ble tinglyst 6. mai.42,43
Klaus Lund Steffenssen hadde 10 daler 2 ort 20 skilling til gode fra Knut på Ræstad (trolig Knut Olsson) i 1805. Denne Knut måtte i forlikskommisjonen 5. juni gå med på å betale summen innen 17. juli samme år og skulle som sikkerhet overdra en kopperkjele på 3 kvarter og en sølvspiseskje til kreditor.44
Han var forlover for Anne Margrete Steffenssen og Tønnes Anderssen Dal, som giftet seg den 21. august 1806 i Molde.45,46,47,48
Han eide et skip som Tønnes Anderssen Dal seilte til Barcelona, Spania, den 5. november 1806. Blant mannskapet var Nikolai Olaus Lossius og Benjamin Davidssen. De fraktet klippfisk.49,50,47,51
madam Isabella Margareta Steffenssen ble gravlagt den 18. juni 1807. Enkemannen, Klaus Lund Steffenssen, skrev i avisen: «Det Venskab, som De, mine agtværdige Medborgere, i Gaar ved min uforglemmelige Kones Jordefærd beviste mig, ved det at De saa ganske uventet og paa en overraskende Maade løftede hendes afsielede Legeme fra mit Huus ud paa Gaden og siden ved Kirkeporten atter modtog hende, bar hende igiennem Kirken til sin tause Boelig – skal være mig i en stedse varende Erindring.» Ole Kristian Bull rykket inn et dikt.52,53,54
Klaus Lund Steffenssen eide på mnr. 48, Hovedgata, Molde, i 1807. Huset var taksert til 100 daler.55 Han eide på mnr. 107, Hovedgata, Molde, i 1807. Våningshuset var taksert til 60 og sidehuset til 20 daler.56
Han var forlover for Peter Ebenhof Tønder og Gunnhild Marta Børting, som giftet seg den 12. oktober 1810 i Molde.57,58
Han var forlover for Anne Margrete Steffenssen og Jakob Jervell, som giftet seg den 3. desember 1811 i Molde.13,46

Klaus Lund Steffenssen solgte i Nørdre Bjørnsund, Vågøy, den 30. desember 1814 til Johan Andreas Throne.59

Klaus døde den 21. desember 1818 i Molde. Han hadde vært blind i 7 år.60

     Navnet hans ble skrevet Claus Steffensen fra 1787 til 1797.61,3

     Han skrev sitt navn Claus Lund Stephensen i 1789 og Claus L. Stephenson i 1807.62,8

     Navnet hans ble skrevet Hr Claus Lund Stephanson i 1801.31

Kilder/noter

 1. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, generalekstrakt, mnr. 110. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/63/
 2. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Udpaa Gaden, mnr. 108. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/44/
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 18 a.
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 423. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/214/
 5. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 75 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/77/
 6. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, av- og tilgang november. https://media.digitalarkivet.no/rk10041112212112
 7. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 78. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036#91
 8. [S1298] Trondhjems Skoles Adressekontoirs-Efterretninger: nr. 48/16.6.1807. E-side 1. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsborgerligerealskole_null_null_18070616_0_48_1?page=0
 9. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 231 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670811
 10. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 74 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/75/
 11. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 1 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-3
 12. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 13, mnr. 110. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/78/
 13. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 57 a.
 14. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 91 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/93/
 15. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 461 a–462 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129671043
 16. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 74 b.
 17. [S244] Molde bys historie I: s. 291. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010063008094#291
 18. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 68. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#71
 19. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 399. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670128
 20. [S1296] Stamtavle over Slægten Bernhoft: s. 188. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011051604027#216
 21. [S244] Molde bys historie I: s. 349.
 22. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 26 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-30
 23. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 21 a.
 24. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 1 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630188
 25. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 275 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/280/
 26. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 475. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610240
 27. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 54 a.
 28. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 579. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610292
 29. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 281 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/286/
 30. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 21 b.
 31. [S1442] Trondhjemske Tidender: nr. 18/1.5.1801, [s. 1]. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsketidender_null_null_18010501_0_18_1#0
 32. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 21 a, Hoved Gaden, forsikringsnr. 101. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063024
 33. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 21 b, Hoved Gaden, forsikringsnr. 101. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063025
 34. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 308 b.
 35. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 304 a/b.
 36. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 55 a.
 37. [S719] Militærbiografier II: s. 505.
 38. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 14 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-17
 39. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 340 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660345
 40. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 b, 28. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630232
 41. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 16 a, 8. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630203
 42. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 551. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610278
 43. [S648] Molde panteregister 1790–1823: s. 19, mnr. 38. https://www.digitalarkivet.no/tl20080923660307
 44. [S162] Midsund I: s. 35 & 53.
 45. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 56 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-52
 46. [S244] Molde bys historie I: s. 408.
 47. [S244] Molde bys historie I: s. 367. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010063008094#368
 48. [S1299] Leilighetsdikt: s. 5. https://www.nb.no/items/c3fdacd1a1e61cd7e32fb29610405840?page=14
 49. [S1037] Molde, 2. rode, sjørulle 1806: ææ.
 50. [S1200] Dødsfall i Norge 1763–1825: s. 80. Dahl, Tønnes A.
 51. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 20 b, 26. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630208
 52. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 b, 1807, 18. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630233
 53. [S1298] Trondhjems Skoles Adressekontoirs-Efterretninger: nr. 50/23.6.1807. E-side 1. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsborgerligerealskole_null_null_18070623_0_50_1?page=0
 54. [S1298] Trondhjems Skoles Adressekontoirs-Efterretninger: nr. 60/28.7.1807. E-side 1. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsborgerligerealskole_null_null_18070728_0_60_1?page=0
 55. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 11 a, Hoved Gaden, forsikringsnr. 43. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063014
 56. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 21 a, Hoved Gaden, forsikringsnr. 100. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063024
 57. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 56 b, 1810, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630237
 58. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 549 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660552
 59. [S834] Bygdebok for Fræna I: s. 115. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018020548046?page=118
 60. [S1200] Dødsfall i Norge 1763–1825: s. 380. Stephenson, Claus Lund.
 61. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 231 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670811
 62. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, angivelser, nr. 93. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/266/
 63. [S1296] Stamtavle over Slægten Bernhoft: s. 188. https://www.nb.no/items/eb6842c82b3330816dc9163bbb6e74d8?page=215
Sist redigert12. juli 2020

Wilhelm Christian Schladermund1,2,3

M, #5199, (8. juli 1768 - 27. mai 1823)

Familie

Maren Maria Krog (1769 - 1832)
De hadde fem barn.2 
BarnWilhelm Christian ble født den 8. juli 1768 i Rendsburg, Tyskland.4,3 Han var bataljonskirurg i 2. trondhjemske infanteriregiment den 6. mai 1791 og iallfall til 1796.3,1 Wilhelm Christian bodde i Veøy i 1794.5
Wilhelm Christian giftet seg den 22. januar 1796 i Veøy kirke med Maren Maria Krog.1,6 Wilhelm Christian Schladermund var distriktskirurg i Romsdal den 24. november 1797. Han kaltes distrikts- og hospitalskirurg i 1801.3,6
Han var fadder ved dåpen til Ola Olssen Sotåen den 1. februar 1798 i Molde kirke.7
Han vaksinerte Karen Maria Larsdotter på Årø mot kopper.8
Han var fadder ved dåpen til Ingeranna Eriksdatter Høvik den 17. januar 1800 i Molde kirke.9
Han hadde Olava Persdatter i tjeneste i 1801.6
Wilhelm og Maren Maria bodde på mnr. 91, Hovedgata, Molde, i 1801 sammen med Albertine Ovidia Schladermund, Johan Ludolf Schladermund og Wilhelmine Marie Schladermund. De bodde også i byen året før. I huset var dessuten familien Allan (s.d.).6,10
Han var kreditor ved skiftet etter Guri Olsdotter Voll den 15. august 1801: 2 ort.11
Han var fadder ved dåpen til Kristoffer Lovin Larssen den 22. oktober 1801 i Molde kirke.12
Han var fadder ved dåpen til Justine Adolfine Lahusen den 25. februar 1802 i Molde kirke.14
Han vaksinerte Knut Andreas Thalberg mot kopper.15
Jens Lemvig Bull ble født den 19. august 1803 i Molde, som tvilling. Distriktskirurg Wilhelm Christian Schladermund og Margrete Bang var til stede. Mora var gravid i niende måned og ble forløst ved vending. Jordmora brukte tre bad av vin og vann samt kiling under føttene for å holde barnet i live, men uten hell.16,17,18
Han vaksinerte Karen Eriksdatter Høvik mot kopper.19
Guri Gata var jordmor i 1805. Årslønn: 5 daler. Hun var undervist av doktor Schladermund. Guri virket fremdeles i 1812.20,21
(?) Erikssen Høvik ble født den 11. mai 1806 i Molde, etter full termin, og tatt med instrumenter av distriktskirurg Wilhelm Christian Schladermund. «Intet Liv lod sig tilsyne hos Barnet men ved Lægens Hielp blev det oppustet og livet varede 22 Timer.» Vitne: Inger Maria Olsdatter i Grova.22
Wilhelm og Maren Maria bodde på mnr. 99, Molde, i 1807. Bygninger (taksert i daler): våningshus (450), naust (30) og sjøbod (50).23
Han vaksinerte Erik Andreas Bell Lund mot kopper.24,25
Han vaksinerte Marie Allan mot kopper.26
Han vaksinerte Anne Marta Pank mot kopper.27
Han vaksinerte Marit Knutsdotter på Leikarnes i 1810.28
Han vaksinerte Peter Olssen Lund mot kopper.29
Wilhelm Christian Schladermund var stadskirurg i Trondheim fra 1. juni 1813 til 1823.30,4,3,15

Wilhelm Christian døde den 27. mai 1823 i Trondheim.2

     Navnet hans ble skrevet Wilhelm Christian Schladdermund i 1794.5

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 465.
 2. [S829] Familien Krog: s. 20.
 3. [S719] Militærbiografier II: s. 365.
 4. [S1296] Stamtavle over Slægten Bernhoft: s. 173. https://www.nb.no/items/eb6842c82b3330816dc9163bbb6e74d8?page=200
 5. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 435. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16043&idx_id=16043&uid=ny&idx_side=-220
 6. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 91.
 7. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 1 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630188
 8. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 369, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640148
 9. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 7 b.
 10. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 8 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-10
 11. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 304 a/b.
 12. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 11 a, 22. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630198
 13. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 373, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620616
 14. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 11 b, 25. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630199
 15. [S816] Trondheim, Domkirken mini. 1821–31: s. 307, nr. 51. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16331&idx_id=16331&uid=ny&idx_side=-280
 16. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 14 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630201
 17. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 14 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630202
 18. [S1457] Stamtavle over den trønderske Slægt Bull: s. 12. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010052706026#19
 19. [S232] Aukra mini. 1817–44: s. 392, nr. 1.
 20. [S1938] Sunnhetskollegiet medisinalinnberetninger 1803–12: Romsdal fogderi, Molde by. https://www.digitalarkivet.no/sn20130117000102
 21. [S244] Molde bys historie I: s. 385. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010063008094#386
 22. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 19 a.
 23. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 19 b, Veiten, forsikringsnr. 92. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063023
 24. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 470.
 25. [S689] Kristiansund mini. 1832–42: s. 285.
 26. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 473.
 27. [S432] Kleive mini. 1818–43: s. 471.
 28. [S1154] Vestnes mini. 1818–47: s. 475, nr. 1. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904680091
 29. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 472, 1822, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620641
 30. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 353.
Sist redigert22. september 2020

Anne Sofie Schnell1

K, #5200, (ca. 1859 - )
Far*Immanuel Janssen Schnell1 (1823 - 1886)
Mor*Evensine Lovise Sveinsdatter1 (1828 - )
3-menning 3 ganger forskjøvet til megAnne Sofie ble født ca. 1859 i Molde.1 Hun bodde hos Immanuel Janssen Schnell og Evensine Lovise Schnell på mnr. 91 C, Kornhagen, Molde, i 1865.1

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Molde, Kornhagen, mnr. 91c. https://www.digitalarkivet.no/gf01038277001230
Sist redigert22. oktober 2018