Ola Trondsson på Langset1,2

M, #4701, (1795 - )
Far*Trond Olsson på Langset2 (c 1748 - 1821)
Mor*Marit Olsdotter på Langset2 (1759 - 1821)
3-menning 5 ganger forskjøvet til meg     Ola ble født i 1795.3 Han bodde hos Trond Olsson og Marit Olsdotter i Stavelsgjerdet, Langset, Nesset, i 1801.2,3 Ola var husmann i Stavelsgjerdet fra 1816.3
Han var arving ved skiftet etter Hans Jonsson Kvernberg den 8. januar 1830: 2 ort 3 skilling.4

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620454
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Nessæt, Langsett.
 3. [S1099] Nesset IV: s. 340. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#343
 4. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 a–447 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620453
Sist redigert26. august 2017

Ivar Olsson på Bergset1

M, #4702, (ca. 1615 - )
Far-?*Ola Lassesson på Bergset ( - e 1645); trolig2
7. tippoldefar til meg

Familie

Barn     Ivar ble født ca. 1615.2
     Han ble kalt Unge-Ivar (nevnt 1661), for å skille ham fra Stor-Ivar / Gammal-Ivar (Eriksson) i Knutgarden (bnr. 5).3
Ivar var bruker på bnr. 7, Bergset, Nesset, i 1661. Landskyld: 2 pund. I 1661 eide han ½ pund sammen med søsknene og bygslet ½ våg av Knut i Moen. Sammen med Gammal-Ivar (Eriksson) i Knutgarden (bnr. 5) betalte Ivar 2 øre i leilendingsavgift til jordeier Ivar Andersson i 1669 for til sammen 4 pund. Leidang: ½ daler og 16 ort. Tiende: 1½ tveit havre; småtiende: 3 ort. Fra 1671 brukte Ivar Olsson 2 pund 16 merker, som ble landskylden på bruket til 1858. Sønnen overtok i 1693.4

Kilder/noter

 1. [S130] Nesset IX: s. 610 & 611.
 2. [S130] Nesset IX: s. 610.
 3. [S130] Nesset IX: s. 514, 583 & 610.
 4. [S130] Nesset IX: s. 512, 514, 583 & 610.
 5. [S130] Nesset IX: s. 611.
Sist redigert30. juli 2018

Ola Lassesson på Bergset1

M, #4703, ( - etter 1645)
8. tippoldefar til meg

Familie

Barn     Ola var bruker på bnr. 7, Bergset, Nesset, i 1645. Det ser ut til at før denne tiden hørte en del av jorden på dette bruket og på Bergsethaugen (bnr. 1) sammen i ett bruk, som var noe mindre enn disse to til sammen i moderne tid.1 Han svarte 6 skilling i koppskatt i 1645.1

Kilder/noter

 1. [S130] Nesset IX: s. 610.
Sist redigert31. mars 2015

Marit Erlandsdotter på Tallerås1

K, #4704
Far*Erland Olsson på Hole1 (c 1630 - c 1705)
Mor*Anne Olsdotter på Hole1 ( - c 1695)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Per Persson på Tallerås (c 1663 - 1743)     Annet navn: Marit Erlandsdotter på Hole.1
Marit giftet seg med Per Persson på Tallerås.1
Marit og Per var brukere på Tallerås, Dovre.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 172.
Sist redigert2. mars 2017

Per Persson på Tallerås1

M, #4705, (ca. 1663 - 1743)     Per ble født ca. 1663.1 Hans hjemsted var på Tallerås, Dovre.1
Per giftet seg med Marit Erlandsdotter på Hole.1 Per Persson på Tallerås og Marit var trolig brukere på Tallerås.1

Per døde i 1743.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 172.
Sist redigert17. august 2012

Anne Erlandsdotter på Hole1

K, #4706
Far*Erland Olsson på Hole1 (c 1630 - c 1705)
Mor*Anne Olsdotter på Hole1 ( - c 1695)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg     Anne Erlandsdotter på Hole bodde trolig på Belle, Lesja.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 172.
Sist redigert2. mars 2017

Åse Erlandsdotter på Hole1

K, #4707, (ca. 1676 - )
Far*Erland Olsson på Hole2 (c 1630 - c 1705)
Mor*Anne Olsdotter på Hole2 ( - c 1695)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg     Åse ble født ca. 1676.2 Åse bodde på Flågåstad, Lesja.2

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 172 & 206.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 172.
Sist redigert14. september 2012

Marit Erlandsdotter på Hole1

K, #4708
Far*Erland Olsson på Hole1 (c 1630 - c 1705)
Mor*Anne Olsdotter på Hole1 ( - c 1695)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg     Marit bodde på Stor-Tande, Lesja.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 172.
Sist redigert2. mars 2017

Marit Olsdotter på Flågåstad1

K, #4709, (ca. 1622 - )

Familie 1

Kristoffer Jensson på Flågåstad (c 1612 - 1663)
De hadde seks barn.4 
Barn

Familie 2

Erland Olsson på Hole (c 1630 - c 1705)     Annet navn: Marit Olsdotter på Tofte.2
Marit ble født ca. 1622.3,2 Hennes hjemsted var på Tofte, Dovre.2
Marit giftet seg ca. 1642 med Kristoffer Jensson.4
Marit og Kristoffer var brukere på Flågåstad, Lesja.4
Marit fikk kanskje barn med Erland Olsson på Hole ca. 1665. Hun anla farskapssak i 1666, men han ble frikjent.2,5

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 172 & 206.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 206.
 3. [S969] Basert på tidspunktene for første og siste barnefødsel.
 4. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 206. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109#209
 5. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 172.
Sist redigert2. mars 2017

Ola Kolbeinsson på Rød1,2

M, #4710, (1745 eller 1746 - ca. 1812)
Far*Kolbein Knutsson på Ræstad3,4 (1714 - 1787)
Mor*Anne Olsdotter på Ræstad3,4 ( - c 1752)
Bror av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie

Marit Olsdotter på Rød (c 1747 - c 1812)
Barn     Ola ble født i 1745 eller 1746 på Ræstad, Aukra.4,3
Annet navn: Ola Kolbeinsson på Ræstad.2,4 Han var ansatt som lærer i Vågøy fra 1766.3
Ola giftet seg med Marit Olsdotter i Jendemsgjerdet.4,3
Ola og Marit var brukere på bnr. 1, Rød, Aukra.5,3 Ola Kolbeinsson på Rød og Marit hadde 6 barn sammen.5

Ola døde ca. 1812.6,3

Kilder/noter

 1. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 124.
 2. [S162] Midsund I: s. 52 & 525.
 3. [S162] Midsund I: s. 52.
 4. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 95.
 5. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 96.
 6. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 95 & 96.
 7. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 96 & 124.
Sist redigert13. juli 2012

Marit Olsdotter på Rød1,2

K, #4711, (ca. 1747 - ca. 1812)
Far*Ola Hansson i Jendemsgjerdet3,4
Mor*Anne Knutsdotter i Jendemsgjerdet3,4

Familie

Ola Kolbeinsson på Rød (1745 / 1746 - c 1812)
Barn     Marit ble født ca. 1747.3,4
Annet navn: Marit Olsdotter i Jendemsgjerdet.3,4
Marit giftet seg med Ola Kolbeinsson på Ræstad.3,4
Marit og Ola var brukere på bnr. 1, Rød, Aukra.5,4 Marit Olsdotter på Rød og Ola hadde 6 barn sammen.5

Marit døde ca. 1812.6,4

Kilder/noter

 1. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 124.
 2. [S162] Midsund I: s. 52 & 550.
 3. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 95.
 4. [S162] Midsund I: s. 52.
 5. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 96.
 6. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 95 & 96.
 7. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 96 & 124.
Sist redigert13. juli 2012

Ola Hansson i Jendemsgjerdet1,2

M, #4712

Kilder/noter

 1. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 95.
 2. [S162] Midsund I: s. 52.
Sist redigert10. februar 2006

Anne Knutsdotter i Jendemsgjerdet1,2

K, #4713     Anne giftet seg med Ola Hansson i Jendemsgjerdet.2 Anne og Ola bodde i Jendemsgjerdet, Jendem, Vågøy.1,2

Kilder/noter

 1. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 95.
 2. [S162] Midsund I: s. 52.
Sist redigert10. februar 2006

Trygve Småge

M, #4714
Far*Per Asbjørn Småge1
Mor*Halldis M. Jenset1

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 314.
Sist redigert9. juni 2013

Per Asbjørn Småge

M, #4715

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 314.
Sist redigert11. juli 2004

Halldis M. Jenset1,2

K, #4716

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 314.
 2. [S162] Midsund I: s. 199.
Sist redigert26. januar 2012

Ola Kristoffersson på Hole1,2

M, #4717, ( - ca. 1663)
Far*Kristoffer Hole1 ( - f 1615)
Mor*Marit Hole1 ( - e 1615)
8. tippoldefar til meg     Ola var bruker i Nordigard, Sør-Hole, Lesja, fra før 1624. I 1624 eide han 1 hud 3 skinn og «Bygger for sig och sinne Sydschind» (søsken) 3 huder. Buskap ved kvegskatten i 1657: to hester, ti kyr, sju sauer og tre geiter. Landskyld: 4 huder. Ola eide 1 hud 10½ skinn da han døde.3,2
Ola giftet seg med Åse Erlandsdotter på Tofte.1 Ola Kristoffersson på Hole stevnet i 1638 faren og broren til nabojenta Rønnaug Olsdotter på Sygard, Sør-Hole, Lesja, til tings for å få beskyldninger om ekteskapsbrudd kjent døde og maktesløse. Mens Åse var seterbudeie (sikkert på Filling) skal Ola ha vært full og tatt Rønnaug med seg opp i ei høyløe, hvor de var «inde Tilsammen en Lang Tiid». Vitnene var enige om hva de hadde sett; men Ola og Rønnaug sverget på at de ikke hadde gjort noe «Utilbørlig», og ble med det frikjent.4

Ola døde ca. 1663 på Sør-Hole, Lesja.1 Det ble holdt skifte etter ham i 1663. Enka, Åse, hadde skiftet sengeklærne, sølvet og annet mellom barna, så alle var fornøyde. Derfor er bare 3 hester nevnt av buskapen. Formue: vel 62 daler. I tillegg kom jordegods: 1 hud 10½ skinn i Nordigard, 1½ hud i Kvitrud i Ringebu (fra Åse) og 1½ skinn i (Kjellshus under) Stavem.5

     Navnet hans ble skrevet Oluff Christoffersen Hole i 1624.2

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 171.
 2. [S338] Gudbrandsdalen odelsjordebok 1624 (db): Lesja prestegjeld.
 3. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 171, 166 & 169.
 4. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 15, 171 & 179.
 5. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 169.
Sist redigert2. mars 2017

Åse Erlandsdotter på Hole1

K, #4718, ( - etter 1663)
8. tippoldemor til meg     Annet navn: Åse Erlandsdotter på Tofte.2 Hennes hjemsted var på Tofte, Fron.2 Åse Erlandsdotter på Tofte eide 1½ hud på Kvitrud, Ringebu. ½ hud i Kvitrud ble i 1720 budt frem for salg av Tore Trondsson på Bø, så han var muligens gift med en etterkommer av Åse.2,3
Åse giftet seg med Ola Kristoffersson på Hole.2
Det ble holdt skifte etter Ola Kristoffersson på Hole i 1663. Enka, Åse, hadde skiftet sengeklærne, sølvet og annet mellom barna, så alle var fornøyde. Derfor er bare 3 hester nevnt av buskapen. Formue: vel 62 daler. I tillegg kom jordegods: 1 hud 10½ skinn i Nordigard, 1½ hud i Kvitrud i Ringebu (fra Åse) og 1½ skinn i (Kjellshus under) Stavem.4

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 15.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 171.
 3. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 383.
 4. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 169.
Sist redigert2. mars 2017

Kristoffer Olsson på Hole1

M, #4719, (ca. 1628 - )
Far*Ola Kristoffersson på Hole1 ( - c 1663)
Mor*Åse Erlandsdotter på Hole1 ( - e 1663)
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg     Kristoffer ble født ca. 1628.1 Kristoffer bodde på Holåk, Lesja.2

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 171.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 169 & 171.
Sist redigert26. mai 2015

Hans Thiis Nagel Møller1,2

M, #4720, (29. februar 1924 - 5. februar 2014)
Far*Hans Thiis Nagel Møller2 (1891 - 1976)
Mor*Ingrid Ålborg Haugen2 (1898 - 1955)

Familie

Berit Kirsten Hofseth
De hadde fire barn.4 
Barn     Hans Thiis ble født den 29. februar 1924 på Moldegård, Molde.2,1 Hans Thiis ble døpt den 17. april 1924 i Bolsøy.2 Han hadde adresse i Fannestrandvegen 44, Molde.3

Hans døde den 5. februar 2014.1 Han ble gravlagt på Nedre kirkegård, Molde.1

Kilder/noter

 1. [S466] Molde kirkegårder: Hans Thiis Nagel Møller.
 2. [S884] Bolsøy mini. 1917–71: s. 30.
 3. [S199] Telefonkatalogen™: Hans T N Møller.
 4. [S801] «Moldegårds historie»: s. 44.
Sist redigert27. november 2015

Imbjørg Olsdotter på Bottem

K, #4721
Far*Ola Kristoffersson på Hole1 ( - c 1663)
Mor*Åse Erlandsdotter på Hole1 ( - e 1663)
Søster av 7.tippoldefar/mor til meg     Annet navn: Imbjørg Olsdotter på Hole.1 Imbjørg bodde i Nigard, Bottem, Lesja.1
Imbjørg Olsdotter på Bottem solgte 6 skinn i Nordigard, Sør-Hole, Lesja, i 1673 til Erland Olsson på Hole.2,3

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 171.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 560.
 3. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 172.
Sist redigert8. mars 2019

Marit Olsdotter på Hole1

K, #4722, ( - ca. 1687)
Far*Ola Kristoffersson på Hole1 ( - c 1663)
Mor*Åse Erlandsdotter på Hole1 ( - e 1663)
Søster av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ola Olsson på Hole (c 1638 - e 1687)
De hadde tre barn.2 
Barn     Marit giftet seg med Ola Olsson på Hole.2

Marit døde ca. 1687 på Nistugu, Sør-Hole, Lesja.3 Det ble holdt skifte etter henne i 1687.4

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 171.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 194.
 3. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 194 & 193.
 4. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 193 & 194.
Sist redigert7. desember 2018

Anne Olsdotter på Hågå

K, #4723
Far*Ola Kristoffersson på Hole1 ( - c 1663)
Mor*Åse Erlandsdotter på Hole1 ( - e 1663)
Søster av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

Jesper Syversson på Hågå (c 1646 - 1725)
Barn     Annet navn: Anne Olsdotter på Hole.1
Anne giftet seg med Jesper Syversson på Hågå. De hadde åtte barn.2 Anne Olsdotter på Hågå og Jesper eide og brukte i Oppistugu, Hågå, Lesja, fra 1660-årene til 1712.2 Anne og Jesper holdt skifte i 1712. Sønnen Syver overtok gården.2

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 171.
 2. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 721.
Sist redigert18. september 2017

Kristoffer på Hole1,2

M, #4724, ( - før 1615)
9. tippoldefar til meg     Kristoffer giftet seg med Marit.1 Kristoffer og Marit var brukere i Nordigard, Sør-Hole, Lesja, antakelig fra slutten av 1500-tallet. Landskyld: 4 huder. Kristoffer eide 3½ hud i Sør-Hole i 1610, og i 1615 eide Marit og barna 3½ hud odelsjord der. Sønnen Ola overtok driften før 1624.1,3,2,4,5 Kristoffer på Hole skulle skatte 1½ daler 1½ ort for 5 huder jordegods ved landskatten i 1610.2 Han eide 1 hud på Hegge, Fron, i 1610.3,2 Han eide 3 skinn på Ulateig, Lesja, i 1610.2 Han eide 3 skinn på Jørondstad, Sel, i 1610.2

Kristoffer døde før 1615.1,4

     Navnet hans ble skrevet Christopher Huolle i 1610.2

     Kristoffer var kanskje bror av Hans Olsson på Sygard, Sør-Hole, Lesja. På begynnelsen av 1600-tallet eide begge like mye jord: 3½ hud i Sør-Hole og 3 skinn i en ødegård i Sel hver; samt at Kristoffer eide 1 hud i Hegge i Sør-Fron, mens Hans eide ½ hud i Jørondstad i Sel og ½ hud i Bustad i Lom (nå i Skjåk). Det kan tenkes at de var barn av en Ola hvis bruk på Sør-Hole ble delt i Nordigard og Sygard. Engebret Hougen mente imidlertid at Kristoffer var sønn av Per Persson og Eli Kristoffersdotter på Killi.3,6,1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 171.
 2. [S340] Gudbrandsdalen landskatt 1610 (db): Lesja sogn og avslutningen.
 3. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 169.
 4. [S339] Gudbrandsdalen odelsjordebok 1615 (db): Lesja sogn og avslutningen.
 5. [S338] Gudbrandsdalen odelsjordebok 1624 (db): Lesja prestegjeld.
 6. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 164.
 7. [S338] Gudbrandsdalen odelsjordebok 1624 (db): Lille Anne Christoffersdotter.
Sist redigert2. mars 2017

Marit på Hole1,2

K, #4725, ( - etter 1615)
9. tippoldemor til meg     Marit giftet seg med Kristoffer.1 Marit og Kristoffer var brukere i Nordigard, Sør-Hole, Lesja, antakelig fra slutten av 1500-tallet. Landskyld: 4 huder. Kristoffer eide 3½ hud i Sør-Hole i 1610, og i 1615 eide Marit og barna 3½ hud odelsjord der. Sønnen Ola overtok driften før 1624.1,3,4,2,5 Marit på Hole eide 1 hud (sammen med barna) på Hegge, Fron, i 1615.2 Hun eide ½ hud (sammen med barna) på Hågå, Lesja, i 1615.2 Hun eide 3 skinn (sammen med barna) i Sel i 1615.2 Hun eide 2½ skinn (sammen med barna) i Bjølverud, Lesja, i 1615.2

     Navnet hennes ble skrevet Marett Holle i 1615.2

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 171.
 2. [S339] Gudbrandsdalen odelsjordebok 1615 (db): Lesja sogn og avslutningen.
 3. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 169.
 4. [S340] Gudbrandsdalen landskatt 1610 (db): Lesja sogn og avslutningen.
 5. [S338] Gudbrandsdalen odelsjordebok 1624 (db): Lesja prestegjeld.
Sist redigert2. mars 2017

Per Kristoffersson på Norderhus1

M, #4726
Far*Kristoffer Hole1 ( - f 1615)
Mor*Marit Hole1 ( - e 1615)
Bror av 8.tippoldefar/mor til meg     Annet navn: Per Kristoffersson på Hole.1,2 Per Kristoffersson på Hole eide 1 hud med bygsel (arv fra faren) på Hegge, Fron, i 1624.2 Han eide 1½ skinn (arv fra foreldrene) på Hågå, Lesja, i 1624.2 Per bodde på Norderhus, Lesja.1

     Navnet hans ble skrevet Peder Christoffersen i 1624.2

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 171.
 2. [S338] Gudbrandsdalen odelsjordebok 1624 (db): Lesja prestegjeld.
Sist redigert2. mars 2017

Eli Kristoffersdotter på Bottem

K, #4727
Far*Kristoffer Hole1 ( - f 1615)
Mor*Marit Hole1 ( - e 1615)
Søster av 8.tippoldefar/mor til meg     Annet navn: Eli Kristoffersdotter på Hole.1,2 Eli Kristoffersdotter på Hole eide ½ hud 1½ skinn i Nordigard, Sør-Hole, Lesja, i 1624.2 Eli bodde i Nordigard, Bottem, Lesja.1

     Navnet hennes ble skrevet Ellinne Christoffersdotter i 1624.2

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 171.
 2. [S338] Gudbrandsdalen odelsjordebok 1624 (db): Lesja prestegjeld.
Sist redigert11. mars 2019

Marit Kristoffersdotter på Hole1,2

K, #4728
Far*Kristoffer Hole1 ( - f 1615)
Mor*Marit Hole1 ( - e 1615)
Søster av 8.tippoldefar/mor til meg     Marit Kristoffersdotter på Hole eide ½ hud 1½ skinn i Nordigard, Sør-Hole, Lesja, i 1624.2
Marit var gift (ifølge Per Berg).1
Annet navn: Marrette Christoffersdaatter, nevnt 1624.2

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 171.
 2. [S338] Gudbrandsdalen odelsjordebok 1624 (db): Lesja prestegjeld.
Sist redigert2. mars 2017

Anne Kristoffersdotter på Bjørke1

K, #4729, ( - ca. 1666)
Far*Kristoffer Hole1 ( - f 1615)
Mor*Marit Hole1 ( - e 1615)
Søster av 8.tippoldefar/mor til meg     Annet navn: Anne Kristoffersdotter på Hole.1,2

     Navnet hennes ble skrevet Anne Christoffersdaatter i 1624.2 Anne Kristoffersdotter på Hole eide ½ hud i Nordigard, Sør-Hole, Lesja, i 1624.2 Hun eide 1½ skinn i «Nedre Ødegaarden» i Sel i 1624.2
Anne giftet seg med Ivar Erlandsson på Tofte.1 Anne og Ivar bodde på Bjørke, Fron.1

Anne døde ca. 1666.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 171.
 2. [S338] Gudbrandsdalen odelsjordebok 1624 (db): Lesja prestegjeld.
Sist redigert2. mars 2017

Ivar Erlandsson på Bjørke1

M, #4730     Annet navn: Ivar Erlandsson på Tofte.1
Ivar giftet seg med Anne Kristoffersdotter på Hole.1 Ivar og Anne bodde på Bjørke, Fron.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 171.
Sist redigert30. mai 2019

Anne Ivarsdotter1

K, #4731
Far*Ivar Erlandsson på Bjørke1
Mor*Anne Kristoffersdotter på Bjørke1 ( - c 1666)
Søskenbarn 10 ganger forskjøvet til meg     Anne giftet seg med Åmund Trondsson på Årnes.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 171.
Sist redigert30. mai 2019

Åmund Trondsson på Årnes1

M, #4732
Far*Trond Endresson på 1     Åmund bodde i Ringebu.1
Åmund giftet seg med Anne Ivarsdotter.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 171.
Sist redigert3. juni 2019

Trond Endresson på Bø1

M, #4733     Annet navn: Trond Endresson på Hågå.2 Hans hjemsted var i Nistugu, Hågå, Lesja.1
Annet navn: Trond Endresson på Sandnes.1 Trond bodde på Sandnes, Vågå.1 Trond bodde på Bø, Lom, fra ca. 1630.1

Kilder/noter

 1. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 716.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 171.
Sist redigert5. oktober 2012

Amanda Margrethe Olsen1

K, #4734, (1876 - )

Familie

Magnus Nikolaus Schnell (1856 - )
Barn     Amanda Margrethe ble født i 1876 i Kristiansund.2
Amanda Margrethe giftet seg med Magnus Nikolaus Schnell.3 Amanda Margrethe og Magnus Nikolaus bodde på mnr. 977, Ivar Aasens gate, Kristiansund, i 1900, i annen etasje, sammen med Magnar Mareno Schnell.3 Hennes navn som gift var Schnell, nevnt 1900.2

Kilder/noter

 1. [S650] Kristiansund mini. 1901–14 (konf.): s. 110.
 2. [S233] Ft. 1900 (db): Kristiansund, Ivar Aasens Gade, mnr. 977.
 3. [S233] Ft. 1900 (db): Kristiansund, Ivar Aasens Gade, 977.
Sist redigert22. oktober 2018

Magnar Mareno Schnell1,2

M, #4735, (1. august 1896 - )
Far*Magnus Nikolaus Schnell1,3 (1856 - )
Mor*Amanda Margrethe Olsen1,3 (1876 - )
4-menning 2 ganger forskjøvet til meg     Magnar Mareno ble født den 1. august 1896 i Kristiansund.1,3 Magnar Mareno ble døpt den 20. september 1896.1 Han ble vaksinert mot kopper ifølge attest av 20. september 1899.1 Han bodde hos Magnus Nikolaus Schnell og Amanda Margrethe Schnell på mnr. 977, Ivar Aasens gate, Kristiansund, i 1900.2 Magnar Mareno bodde i Nergata 28, Kristiansund, i 1911.1 Han ble konfirmert den 1. oktober 1911 i Kristiansund. Karakter: 2.1

Kilder/noter

 1. [S650] Kristiansund mini. 1901–14 (konf.): s. 110.
 2. [S233] Ft. 1900 (db): Kristiansund, Ivar Aasens Gade, 977.
 3. [S233] Ft. 1900 (db): Kristiansund, Ivar Aasens Gade, mnr. 977.
Sist redigert21. januar 2010

Harald Gulbrandsson på Haugsrud1

M, #4736, (ca. 1650 - )
Far*Gulbrand Olsson på Haugsrud1,2 (c 1584 - c 1668)
Mor*Siri Haraldsdotter på Haugsrud2
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg     Harald ble født ca. 1650.1

Kilder/noter

 1. [S343] Valdres manntall 1663–66: Hougs-Rud med Grims-Rud.
 2. [S910] Gard og bygd i Sør-Aurdal C: s. 274.
Sist redigert24. februar 2012

Johanne Marie Larsdotter Vindsnes1,2,3

K, #4737, (20. september 1874 - 30. desember 1957)
Far*Lars Peter Larsson Vindsnes1,4 (1842 - 1937)
Mor*Anne Regine Petersdotter Vindsnes5 (1844 - 1909)

Familie

Peder Karolus Olsson Sandvik (1874 - 1970)
Barn     Johanne Marie ble født den 20. september 1874 på Vindsnes, Ørskog.4,3,1 Hun ble konfirmert i 1889 i Sykkylven kyrkje.1 Hun var i tjeneste hos broren i hovedhuset (og bodde hos faren i kårstuen) på Vindsnes i 1910.4
Johanne Marie giftet seg den 8. oktober 1911 i Ørskog med Peder Karolus Olsson Sandvik.1 Hennes navn som gift var Johanne Marie Sandvik.3,6 Johanne Marie Sandvik og Peder var brukere i Sandvika, Ørskog, fra 1911. De var fremdeles brukere i 1913.1,6

Johanne Marie døde den 30. desember 1957.3,7 Hun ble gravlagt den 3. januar 1958 på Sykkylven kyrkjegard.3
Johanne Marie og Peder O. Sandviks gravmonument (foto: Terje Eliassen, Gravminner i Norge)

Kilder/noter

 1. [S916] Ørskog klok. 1890–1915: s. 151.
 2. [S882] Ørskog klok. 1909–25: s. 22.
 3. [S497] Gravminner i Norge: id 4028456.
 4. [S885] Ft. 1910 (db): Ørskog, Windsnes.
 5. [S137] Asgeir Kvernberg: muntlig, Sunnmøre 8.2004.
 6. [S882] Ørskog klok. 1909–25: s. 17.
 7. [S1043] Kvernberg-anetavle.
 8. [S137] Asgeir Kvernberg: muntlig, Sunnmøre august 2004.
Sist redigert12. mars 2017

Lars Petersson Vindsnes1,2,3,4

M, #4738, (30. oktober 1817 - 1911)
Far*Peter Olaus Larsson på Vindsnes2,5,3 (1795 - 1845)
Mor*Berte Knutsdotter på Vindsnes2 (1786 - 1849)

Familie 1

Ingeborg Larsdotter Vindsnes (c 1806 - 1849)
De hadde fler barn. 
Barn

Familie 2

Johanne Pålsdotter Vindsnes (c 1828 - f 1900)
De hadde barn.8      Lars ble født den 30. oktober 1817 på Vindsnes, Ørskog.2,3 Lars ble døpt den 7. desember 1817. Faddere: Lars Persson på Vindsnes o.a.2 Lars Petersson Vindsnes ble vaksinert mot kopper.3
Lars giftet seg den 30. juni 1839 i Ørskog prestegjeld med Ingeborg Larsdotter på Bruvoll.3,6
Lars og Ingeborg var brukere på Vindsnes fra 1840.7,6
Lars giftet seg med Johanne Pålsdotter.8 I folketellingen av 1865 står Lars og Johanne som selveiere på Vindsnes. Lars Peter Larsson og Olave Knutsdotter o.a. bodde også der. Lars Peter hjalp faren med gårdsbruket. Olave var kårkone.8 Lars Petersson Vindsnes var kårmann på Vindsnes iallfall fra 1900 til 1910. Han bodde i kårstuen i 1900 og hos Olaus i hovedhuset i 1910.9,10 Lars var blind i 1910.10

Lars døde i 1911.4,11 Han ble gravlagt på Ørskog kyrkjegard.4

Kilder/noter

 1. [S574] Ørskog mini. 1863–77: s. 212, nr. 7. https://media.digitalarkivet.no/kb20070328610124
 2. [S714] Ørskog mini. 1816–32: s. 20.
 3. [S1513] Ørskog mini. 1832–42: s. 135, nr. 12. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831630145
 4. [S497] Gravminner i Norge: id 3529730.
 5. [S1512] Nordre Sunnmøre skifteprotokoll 1840–53: fol. 382 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129610821
 6. [S346] Ørskog døpte 1832–42: s. 50.
 7. [S1653] Sykkylven IV: s. 360. https://www.nb.no/items/c62b96ed7f6f5e3e055ab57007da50e4?page=363
 8. [S195] Ft. 1865 (db): Ørskoug og Søkelven, Vindsnæs.
 9. [S233] Ft. 1900 (db): Ørskogs, Vindsnes.
 10. [S885] Ft. 1910 (db): Ørskog, Windsnes.
 11. [S1043] Kvernberg-anetavle.
Sist redigert14. august 2018

Ingeborg Larsdotter Vindsnes1,2

K, #4739, (ca. 1806 - 4. januar 1849)

Familie

Lars Petersson Vindsnes (1817 - 1911)
De hadde fler barn. 
Barn     Ingeborg ble født ca. 1806 på Bruvoll, Sykkylven.2,3 Hun hadde barnekopper.3
Annet navn: Ingeborg Larsdotter på Bruvoll, nevnt 1839.3
Ingeborg giftet seg den 30. juni 1839 i Ørskog prestegjeld med Lars Petersson Vindsnes.3,4
Ingeborg og Lars var brukere på Vindsnes, Ørskog, fra 1840.5,4

Ingeborg døde den 4. januar 1849 på Vindsnes, av nervefeber (tyfoidfeber).2 Hun ble gravlagt den 8. januar 1849 på Ørskog kyrkjegard. Jordfestelsen var 15. april.2,6

Kilder/noter

 1. [S346] Ørskog døpte 1832–42: s. 50, nr. 44.
 2. [S915] Ørskog mini. 1843–51: s. 190, nr. 16. https://media.digitalarkivet.no/kb20050727031005
 3. [S1513] Ørskog mini. 1832–42: s. 135, nr. 12. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831630145
 4. [S346] Ørskog døpte 1832–42: s. 50.
 5. [S1653] Sykkylven IV: s. 360. https://www.nb.no/items/c62b96ed7f6f5e3e055ab57007da50e4?page=363
 6. [S915] Ørskog mini. 1843–51: fol. 280 b, 15. april. https://media.digitalarkivet.no/kb20050727031071
Sist redigert13. august 2018

Johanne Pålsdotter Vindsnes1

K, #4740, (ca. 1828 - før 1900)
Mor*Olave Knutsdotter på Vindsnes1 (c 1796 - )

Familie

Lars Petersson Vindsnes (1817 - 1911)
De hadde barn.1      Annet navn: Johanne Pålsdotter.
Johanne ble født ca. 1828 i Ørskog.1
Johanne giftet seg med Lars Petersson Vindsnes.1 I folketellingen av 1865 står Johanne og Lars som selveiere på Vindsnes, Ørskog. Lars Peter Larsson og Olave Knutsdotter o.a. bodde også der. Lars Peter hjalp faren med gårdsbruket. Olave var kårkone.1

Johanne døde før 1900.2

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Ørskoug og Søkelven, Vindsnæs.
 2. [S233] Ft. 1900 (db): Ørskogs, Vindsnes.
Sist redigert12. mars 2017

Olave Knutsdotter på Vindsnes1

K, #4741, (ca. 1796 - )

Familie

Hun var enke i 1865.1 
Barn     Olave ble født ca. 1796 i Ørskog.1
Olave giftet seg med en uregistrert person.1 Ved folketellingen av 1865 bodde Olave Knutsdotter på Vindsnes, Ørskog, hos Lars Petersson og Johanne Pålsdotter. Olave var kårkone.1

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Ørskoug og Søkelven, Vindsnæs.
Sist redigert12. mars 2017

Anne Regine Petersdotter Vindsnes1,2,3

K, #4742, (22. september 1844 - 26. september 1909)
Far*Peter Olaus Jørnsson Lid4,5,6 (1821 - 1893)
Mor*Rigine Rasmusdotter på Tjønes4,5 (1819 - e 1896)

Familie

Lars Peter Larsson Vindsnes (1842 - 1937)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Anne Regine ble født den 22. september 1844 i Steinane, Apalset, Ørskog, utenom ekteskap. Det var barnefaren selv som oppgav fødselen til presten.5,4,3 Anne Regine ble døpt den 27. oktober 1844 i Ørskog kyrkje.4,7 Hun ble vaksinert mot kopper den 11. november 1845.5,6
Annet navn: Anne Regine Petersdotter på Tjønes, nevnt 1859.5,6 Hun ble konfirmert den 27. november 1859 i Sykkylven kyrkje. Hun utviste meget god kristendomskunnskap, flid og oppførsel.5,8
Anne Regine giftet seg den 18. juni 1871 i Ørskog kyrkje med Lars Peter Larsson Vindsnes.6,9,3
Anne Regine og Lars Peter var brukere på Vindsnes, Ørskog, i 1900. De drev fremdeles gården i 1909.2,3

Anne Regine døde den 26. september 1909 på Vindsnes, av lungebetennelse.3,10 Hun ble gravlagt den 1. oktober 1909 på Ørskog kyrkjegard.3,1

Kilder/noter

 1. [S497] Gravminner i Norge: id 3529698.
 2. [S233] Ft. 1900 (db): Ørskogs, Vindsnes.
 3. [S1510] Ørskog mini. 1890–1911: s. 227, nr. 17. https://media.digitalarkivet.no/kb20050418010907
 4. [S915] Ørskog mini. 1843–51: s. 13.
 5. [S1511] Ørskog mini. 1852–62: s. 127, nr. 85. https://media.digitalarkivet.no/kb20050727020134
 6. [S574] Ørskog mini. 1863–77: s. 212, nr. 7. https://media.digitalarkivet.no/kb20070328610124
 7. [S915] Ørskog mini. 1843–51: fol. 270 a.
 8. [S1511] Ørskog mini. 1852–62: fol. 310 a, 27. november. https://media.digitalarkivet.no/kb20050727020300
 9. [S574] Ørskog mini. 1863–77: fol. 370 b, 18. juni. https://media.digitalarkivet.no/kb20070328610255
 10. [S1043] Kvernberg-anetavle.
 11. [S137] Asgeir Kvernberg: muntlig, Sunnmøre 8.2004.
Sist redigert12. mars 2017

Rigine Rasmusdotter på Tjønes

K, #4743, (10. oktober 1819 - etter 1896)
Far*Rasmus Persson Spjelkavikgjerde1 (c 1790 - 1841)
Mor*Olave Olsdotter på Østrem1 (c 1781 - 1858)

Familie 1

Peter Olaus Jørnsson Lid (1821 - 1893)
De hadde ett barn. 
Barn

Familie 2

Ola Olsson på Tjønes (c 1818 - 1896)     Rigine ble født den 10. oktober 1819 på Østrem, Borgund på Sunnmøre.1
Annet navn: Rigine Rasmusdotter på Østrem, nevnt 1844.2,3,1,4 Hun tjente trolig i Steinane, Apalset, Ørskog, i 1844.5,3
Rigine fikk barn med Peter Olaus Jørnsson Lid i 1844 i Ørskog.3
Rigine giftet seg i 1855 med Ola Olsson på Folva.6,4 Rigine og Ola var husfolk på bnr. 12, Tjønes, Sykkylven, fra 1855. De hadde jord i 1865. Tomten var fremdeles umatrikulert og ble kalt Litlegjerdet (også kjent som Folvaplassen og Olaplassen).4,6

Rigine døde etter 1896.4

Kilder/noter

 1. [S347] Borgund døpte 1816–1900: 10.10.1819.
 2. [S1511] Ørskog mini. 1852–62: s. 127, nr. 85. https://media.digitalarkivet.no/kb20050727020134
 3. [S915] Ørskog mini. 1843–51: s. 13.
 4. [S1413] Sykkylven II: s. 225. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014090808005#172
 5. [S1510] Ørskog mini. 1890–1911: s. 227, nr. 17. https://media.digitalarkivet.no/kb20050418010907
 6. [S195] Ft. 1865 (db): Ørskoug, Lille-Gjærdet.
Sist redigert12. mars 2017

Rasmus Persson Spjelkavikgjerde1,2

M, #4744, (ca. 1790 - 25. februar 1841)

Familie

Olave Olsdotter på Østrem (c 1781 - 1858)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Rasmus ble født ca. 1790.1,2
Rasmus giftet seg i 1817 med Olave Olsdotter på Østrem.3,2
Annet navn: Rasmus Persson på Østrem.3
Rasmus og Olave var brukere i Steinsgarden, Østrem, Borgund på Sunnmøre, fra 1818 til 1839.2,3

Rasmus døde den 25. februar 1841 på Østrem, Borgund på Sunnmøre, som kårmann.1 Han ble gravlagt den 28. februar 1841.1

Kilder/noter

 1. [S1508] Borgund mini. 1839–47: s. 193, nr. 32. https://media.digitalarkivet.no/kb20050727020939
 2. [S246] Borgund og Giske II: s. 50. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017011148109#53
 3. [S347] Borgund døpte 1816–1900: 10.10.1819.
Sist redigert10. mars 2017

Per Rasmusson på Sandøya1

M, #4745, (ca. 1780 - )
Far*Rasmus Persson på Sandøya1 (c 1748 - )
Mor*Mari Steinarsdotter på Sandøya1 (c 1751 - )
Bror av 3.tippoldefar/mor til meg     Per ble født ca. 1780.1
Per var bruker på Sandøya, Sandøy, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Agerøe, Sandøen.
Sist redigert18. juni 2015

Olave Olsdotter på Østrem1,2,3

K, #4746, (ca. 1781 - 17. april 1858)

Familie 1

Samund Knutsson på Østrem (c 1780 - 1815)

Familie 2

Rasmus Persson Spjelkavikgjerde (c 1790 - 1841)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Olave ble født ca. 1781.1
Annet navn: Olave Olsdotter på Lyshol, nevnt 1813.4
Olave giftet seg den 31. januar 1813 i Ørskog prestegjeld med Samund Knutsson på Østrem.4,3
Olave giftet seg i 1817 med Rasmus Persson Spjelkavikgjerde.2,3
Olave og Rasmus var brukere i Steinsgarden, Østrem, Borgund på Sunnmøre, fra 1818 til 1839.3,2

Olave døde den 17. april 1858 på Østrem, Borgund på Sunnmøre, som kårenke.1 Hun ble gravlagt den 21. april 1858.1

Kilder/noter

 1. [S1509] Borgund klok. 1855–64: s. 180, nr. 25. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903660018
 2. [S347] Borgund døpte 1816–1900: 10.10.1819.
 3. [S246] Borgund og Giske II: s. 50. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017011148109#53
 4. [S774] Ørskog mini. 1810–16: s. 49. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831620471
Sist redigert10. mars 2017

Ola Olsson på Tjønes1

M, #4747, (ca. 1818 - 1896)

Familie

Rigine Rasmusdotter på Tjønes (1819 - e 1896)     Annet navn: Ola Olsson på Folva.2
Ola ble født ca. 1818 i Stryn.1
Ola giftet seg i 1855 med Rigine Rasmusdotter på Østrem.1,2 Ola og Rigine var husfolk på bnr. 12, Tjønes, Sykkylven, fra 1855. De hadde jord i 1865. Tomten var fremdeles umatrikulert og ble kalt Litlegjerdet (også kjent som Folvaplassen og Olaplassen).2,1

Ola døde i 1896 på Tjønes, Sykkylven.2

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Ørskoug, Lille-Gjærdet.
 2. [S1413] Sykkylven II: s. 225. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014090808005#172
Sist redigert10. mars 2017

Jon Olsson på Tollefsrud1

M, #4748
Far*Ola Jonsson på Tollefsrud1 ( - f 1641)
Mor*Gunnhild Tollefsrud1
8. tippoldefar til meg

Familie

Barn     Jon var bruker på Tollevsrud, Aurdal, fra ca. 1640. Han drev bruket til ca. 1652.1,2

Kilder/noter

 1. [S910] Gard og bygd i Sør-Aurdal C: s. 211.
 2. [S910] Gard og bygd i Sør-Aurdal C: s. 230.
 3. [S342] Slekta til Norodd Bergene: p37.htm#i18337.
Sist redigert17. september 2014

Ola Jonsson på Tollefsrud1

M, #4749, (ca. 1634 - 1730)
Far*Jon Olsson på Tollefsrud2
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg     Ola ble født ca. 1634.3
Ola giftet seg med en uregistrert person. De hadde fem barn.2 Ola var selveier i Oppgarden, Tollevsrud, Aurdal, fra 1699.2

Ola døde i 1730 på Tollevsrud, Aurdal.1 Han og søskenet Gunnhild Jonsdotter på Stugarden ble gravlagt den 2. april 1730 i Aurdal.4

Kilder/noter

 1. [S345] Aurdal gravlagte 1692–1782: Ole Joens Tollefsrud.
 2. [S910] Gard og bygd i Sør-Aurdal C: s. 211.
 3. [S910] Gard og bygd i Sør-Aurdal C: s. 121.
 4. [S345] Aurdal gravlagte 1692–1782: Gunild Stuegaarden.
Sist redigert25. februar 2012

Ivar Gulbrandsson på Sørum1

M, #4750

Familie

Sigrid Gulsdotter på Sørum (c 1670 - 1740)     Ivar giftet seg den 24. september 1719 i Aurdal med Sigrid Gulsdotter på Sørum.1

Kilder/noter

 1. [S344] Aurdal vigde 1692–1763.
Sist redigert30. mai 2019

Anne Knutsdotter i Strandhagen1

K, #4751, ( - etter 1703)
Far*Knut Persson i Roaldsetlia1 (c 1619 - )

Familie

Knut Estensson i Strandhagen (c 1642 - 1703)
To barn levde i 1703.1 
Barn     Anne giftet seg med Knut Estensson.1
Anne og Knut var brukere på Strande, Bolsøy, i 1701. De drev 1 våg 1 pund 8¼ mark.2,3
Hun var arving ved skiftet etter Knut Estensson i Strandhagen den 11. desember 1703: 12 daler 8 skilling.1

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 109 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630225
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 185, Strande. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282105
 3. [S1569] Romsdal fogderegnskap 1701–02: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1701. Fanne-otting, Strande. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307161013
Sist redigert28. juli 2019

Johan Villumsson1,2,3

M, #4752     Johan Villumsson tok borgerskap i Bergen i 1595.4,3 Johan bodde i Hamnsund, Haram.3,2 Sakse Eiriksson på Ulla eller kona eide 1 pund fisk i Blø, Aukra, som de sammen med andre eiere solgte til Johan Villumsson i 1634.3

Kilder/noter

 1. Han er i ettertid tillagt slektsnavnet Vind, men dette brukte han ikke.
 2. [S620] WebDebatt: #28428, nr. 10.
 3. [S620] WebDebatt: #19172, nr. 2.
 4. [S620] WebDebatt: #28428, nr. 10 & 19.
Sist redigert26. februar 2016

Liv Kornelie Bergny Monsås1

K, #4753, (22. september 1932 - 13. januar 2016)
Far*Jakob Jørgensson Monsås2 (1884 - 1938)
Mor*Anna Johnsdotter Brudeset2 (1891 - 1964)

Familie

Gunnar Strømme (1925 - 2013)
De hadde tre barn.3 
Barn     Liv Kornelie Bergny ble født den 22. september 1932.1
Liv Kornelie Bergny giftet seg med Gunnar Strømme.3,2 Liv og Gunnar bodde i Ålesund.4 Liv og Gunnar bodde i Molde.3
Liv og Gunnar ble skilt før 1987.2,5

Liv Kornelie Bergny døde den 13. januar 2016.1 Hun ble gravlagt den 22. januar 2016 på Røbekk kirkegård, Molde.1

Kilder/noter

 1. [S466] Molde kirkegårder: Liv Kornelie Bergny Monsås.
 2. [S392] Bygdebok for Eid: s. 266. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#269
 3. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 157.
 4. [S259] Jørgen Strømme: muntlig ca. 2004.
 5. [S876] Midsund III: s. 440.
Sist redigert6. februar 2016

Elias Strømme1

M, #4754, (11. januar 1883 - 19. desember 1974)
Far*Knut Andreas Ivarsson Rakvåg1 (1840 - 1928)
Mor*Ingeborg Arnesdotter Rakvåg1 (1842 - 1884)
3-menning 3 ganger forskjøvet til meg

Familie

Karen Anna Petersdotter Nerland (1882 - 1974)
De hadde elleve barn.1 
Barn     Hans fødenavn var Elias Knutsson Rakvåg.2
Elias ble født den 11. januar 1883 i Aukra.1,2 Han var dreng på Guråhaugen, Rakvåg, Aukra, i 1900.2
Elias giftet seg med Karen Anna Petersdotter Nerland.1 Elias Strømme og Karen Anna eide og bodde på Strømme, Raknes nedre, Sør-Aukra, fra 1909 til 1949.3,4 Elias Strømme var fisker.1

Elias døde den 19. desember 1974.1

Kilder/noter

 1. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 157.
 2. [S233] Ft. 1900 (db): Akerø, gnr. 63, bnr. 7, Rakvaag.
 3. [S876] Midsund III: s. 440.
 4. [S352] Bustadnavnregisteret: 00144049.001.
Sist redigert19. desember 2013

Karen Anna Petersdotter Nerland1,2

K, #4755, (14. april 1882 - 28. januar 1974)
Far*Peter Andreas Ivarsson Nerland1 (1842 - 1913)
Mor*Beret Anna Mattiasdotter Nerland1 (1844 - 1938)

Familie

Elias Strømme (1883 - 1974)
De hadde elleve barn.1 
Barn     Karen Anna ble født den 14. april 1882 på Nerland, Aukra.3,1 Hun var tjenestejente hos Knut Knutsson Haugen på Hermannhaugen, Rakvåg, Aukra, i 1900.4 Hennes navn som gift var Karen Anna Strømme.5,6
Karen Anna giftet seg med Elias Strømme.1 Karen Anna Strømme og Elias eide og bodde på Strømme, Raknes nedre, Sør-Aukra, fra 1909 til 1949.7,8

Karen Anna døde den 28. januar 1974.3,1

Kilder/noter

 1. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 157.
 2. [S233] Ft. 1900 (db): 1545 Akerø, gnr. 63, bnr. 6.
 3. [S876] Midsund III: s. 543.
 4. [S233] Ft. 1900 (db): Akerø, gnr. 63, bnr. 6, Rakvaag.
 5. [S162] Midsund I: s. 56.
 6. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 552/157.
 7. [S876] Midsund III: s. 440.
 8. [S352] Bustadnavnregisteret: 00144049.001.
Sist redigert12. november 2013

Peter Andreas Ivarsson Nerland1,2

M, #4756, (8. desember 1842 - 18. juni 1913)

Familie

Beret Anna Mattiasdotter Nerland (1844 - 1938)
Barn     Annet navn: Peter Andreas Ivarsson i Fiksdalen.3
Peter Andreas ble født den 8. desember 1842 i Vestnes.3,4 Han var dreng hos Petrine Bertelsdotter på bnr. 3, Raknes øvre, Aukra, i 1865.5
Peter giftet seg den 3. juli 1870 med Beret Anna Mattiasdotter på Raknes. De hadde ni barn.6,4 Peter Andreas Ivarsson Nerland var båtbygger.1 Han og Beret Anna var husfolk uten jord på Nerland, Aukra, i 1900.4

Peter Andreas døde den 18. juni 1913.3

Kilder/noter

 1. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 157.
 2. [S233] Ft. 1900 (db): Akerø, gnr. 61, bnr. 1, Nerland.
 3. [S876] Midsund III: s. 504.
 4. [S233] Ft. 1900 (db): Akerø, gnr. 61.
 5. [S195] Ft. 1865 (db): Akerø, lnr. 174, Raknæs øvre.
 6. [S876] Midsund III: s. 542 & 543.
Sist redigert16. april 2017

Beret Anna Mattiasdotter Nerland1,2

K, #4757, (22. juli 1844 - 1938)
Far*Mattias Størkersson på Velta4 (1817 - 1861)
Mor*Petrine Bertelsdotter Raknes3,4 (1815 - 1897)

Familie

Peter Andreas Ivarsson Nerland (1842 - 1913)
Barn     Beret Anna ble født den 22. juli 1844 på Raknes øvre, Aukra.4,1
Annet navn: Beret Anna Mattiasdotter på Raknes.5 Hun bodde hos Petrine Bertelsdotter Raknes og Britanus Jakobsson på Raknes på bnr. 3, Raknes øvre, Aukra, i 1865.3
Beret Anna giftet seg den 3. juli 1870 med Peter Ivarsson. De hadde ni barn.6,1 Beret Anna Mattiasdotter Nerland og Peter Andreas var husfolk uten jord på Nerland, Aukra, i 1900.1

Beret Anna døde i 1938.7

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Akerø, gnr. 61.
 2. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 157.
 3. [S195] Ft. 1865 (db): Akerø, lnr. 174, Raknæs øvre.
 4. [S876] Midsund III: s. 504.
 5. [S195] Ft. 1865 (db): Akerø, 174, Raknæs øvre.
 6. [S876] Midsund III: s. 542 & 543.
 7. [S876] Midsund III: s. 542.
Sist redigert1. desember 2013

Knut Andreas Ivarsson Rakvåg1,2,3,4

M, #4758, (27. mai 1840 - 1928)
Far*Ivar Trondsson i Rakvåg3,4 (1813 - 1876)
Mor*Gjertrud Trondsdotter i Rakvåg4 (c 1816 - 1893)
4-menning 4 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Ingeborg Arnesdotter Rakvåg (1842 - 1884)
Barn

Familie 2

Johanne Gurine Pettersdotter Rakvåg (1858 - 1949)     Knut Andreas ble født den 27. mai 1840 i Aukra.4,1,3 Han var dreng hos faren Ivar Trondsson i Rakvåg, Aukra, i 1865.2 Knut Andreas var selveier Borti garda, Rakvåg, Aukra, fra 1867. Han drev fremdeles i 1900. Bruket holdt da korn, poteter, krøtter og fjærkre.4,1
Knut Andreas giftet seg den 30. juli 1872 med Ingeborg Arnesdotter på Klauset.3,4
Knut Andreas giftet seg den 20. januar 1889 med Johanne Gurine Pettersdotter i Blø.4,1

Knut Andreas døde i 1928.4

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Akerø, gnr. 63, bnr. 2, Rakvaag.
 2. [S195] Ft. 1865 (db): Agerø, lnr. 164, Rakvog.
 3. [S162] Midsund I: s. 480.
 4. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 156.
 5. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 157.
Sist redigert19. desember 2013

Ingeborg Arnesdotter Rakvåg1

K, #4759, (11. januar 1842 - 23. desember 1884)
Far*Arne Matsson på Klauset2,3 (1804 - 1872)
Mor*Ragnhild Nilsdotter på Klauset2,3 (1805 - 1877)
Søskenbarn 4 ganger forskjøvet til meg

Familie

Knut Andreas Ivarsson Rakvåg (1840 - 1928)
Barn     Annet navn: Ingeborg Arnesdotter på Klauset.2,3
Ingeborg ble født den 11. januar 1842 på Klauset litle, Aukra.2,3 Hun var tjenestejente på Midsundbakken, Ytre Midsund, Aukra, i 1865.4
Ingeborg giftet seg den 30. juli 1872 med Knut Andreas Ivarsson Rakvåg.2,3

Ingeborg døde den 23. desember 1884, av tuberkulose.3

Kilder/noter

 1. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 156/536.
 2. [S162] Midsund I: s. 480.
 3. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 156.
 4. [S195] Ft. 1865 (db): Agerø, lnr. 116, Misund yttre.
 5. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 157.
Sist redigert19. desember 2013

Johanne Gurine Pettersdotter Rakvåg1,2

K, #4760, (7. april 1858 - 4. februar 1949)

Familie

Knut Andreas Ivarsson Rakvåg (1840 - 1928)     Annet navn: Johanne Gurine Pettersdotter i Blø.3,4
Johanne Gurine ble født den 7. april 1858 i Aukra.3,2 Hennes hjemsted var Oppi garda, Blø, Aukra.4
Johanne Gurine giftet seg den 20. januar 1889 med Knut Andreas Ivarsson Rakvåg.3,2

Johanne Gurine døde den 4. februar 1949.3

Kilder/noter

 1. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 156 & 536.
 2. [S233] Ft. 1900 (db): Akerø, gnr. 63, bnr. 2, Rakvaag.
 3. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 156.
 4. [S195] Ft. 1865 (db): Agerø, lnr. 108a, Bløe.
Sist redigert12. november 2013

Ivar Trondsson i Rakvåg1,2

M, #4761, (8. september 1813 - 14. mars 1876)
Far*Trond Ivarsson på Rongkallen3 (1782 - 1842)
Mor*Kari Eriksdotter på Orset3 (1787 - 1828)
3-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Gjertrud Trondsdotter i Rakvåg (c 1816 - 1893)
Barn     Annet navn: Ivar Trondsson på Rongkallen.4,2
Ivar ble født den 8. september 1813 på Rongkallen, Aukra.4
Ivar giftet seg den 10. juli 1836 med Gjertrud Trondsdotter i Rakvåg.1,2,4 Ivar Trondsson hadde sønnen Knut Andreas i tjeneste i 1865.2 Ivar og Gjertrud var kårfolk i Rakvåg, Aukra, i 1865.2,1,4

Ivar døde den 14. mars 1876.1

Kilder/noter

 1. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 156.
 2. [S195] Ft. 1865 (db): Agerø, lnr. 164, Rakvog.
 3. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 153/156.
 4. [S162] Midsund I: s. 131.
 5. [S162] Midsund I: s. 480.
Sist redigert2. september 2015

Gjertrud Trondsdotter i Rakvåg1,2

K, #4762, (ca. 1816 - 7. desember 1893)
Far*Trond Eriksson i Rakvåg1 (1784 / 1785 - f 1865)
Mor*Gjertrud Arnesdotter i Rakvåg1 (c 1785 - )

Familie

Ivar Trondsson i Rakvåg (1813 - 1876)
Barn     Gjertrud ble født ca. 1816 i Aukra.2,1
Gjertrud giftet seg den 10. juli 1836 med Ivar Trondsson på Rongkallen.1,2,3 Gjertrud og Ivar var kårfolk i Rakvåg, Aukra, i 1865.2,1,3

Gjertrud døde den 7. desember 1893.1

Kilder/noter

 1. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 156.
 2. [S195] Ft. 1865 (db): Agerø, lnr. 164, Rakvog.
 3. [S162] Midsund I: s. 131.
Sist redigert12. november 2013

Gjertrud Arnesdotter i Rakvåg1,2

K, #4763, (ca. 1785 - )

Familie

Trond Eriksson i Rakvåg (1784 / 1785 - f 1865)
Barn     Gjertrud ble født ca. 1785 i Aukra.3,2 Hun var tjenestejente hos Hans Persson på Tautra på Tautra søre, Aukra, i 1801.3
Gjertrud giftet seg med Trond Eriksson i Rakvåg.1 Gjertrud og Trond bodde i Rakvåg, Aukra.1 Gjertrud var kårkone i Rakvåg i 1865.2

Kilder/noter

 1. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 156.
 2. [S195] Ft. 1865 (db): Agerø, lnr. 164, Rakvog.
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Agerøe, Tuterø Sørre.
Sist redigert12. november 2013

Erik Trondsson i Rakvåg1,2

M, #4764, (ca. 1754 - )

Familie

Barn     Erik ble født ca. 1754.1
Erik giftet seg med en uregistrert person. Han var enkemann i 1801.1
Erik var bruker i Rakvåg, Aukra, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Agerøe, Rakvog.
 2. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Agerøe og Vogøe, 1785.
Sist redigert12. november 2013

Inger Knutsdotter i Rakvåg1

K, #4765, (ca. 1736 - 1805)

Familie

Ola Evartsson i Rakvåg (c 1730 - 1804)
De hadde ikke barn.      Annet navn: Inger Knutsdotter på Raknes.2
Inger ble født ca. 1736 på Raknes nedre, Aukra.2
Inger giftet seg med Ola Evartsson i Rakvåg.1,3 Inger Knutsdotter bodde hos Evart Olsson og Anne Andersdotter i Rakvåg, Aukra, i 1801.1

Inger døde i 1805 i Aukra.3

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Agerøe, Rakvog.
 2. [S876] Midsund III: s. 365.
 3. [S876] Midsund III: s. 651.
Sist redigert3. desember 2015

Synnøv Olsdotter Rakvåg1,2,3

K, #4766, (ca. 1769 - 1809)
Far*Ola Evartsson i Rakvåg2,3 (c 1730 - 1804)
Mor*Sigrid Hansdotter i Rakvåg3,4 ( - c 1775)
Søster av 3.tippoldefar/mor til meg     Synnøv ble født ca. 1769 i Rakvåg, Aukra.4,1,3
Hun var arving ved skiftet etter Sigrid Hansdotter i Rakvåg den 22. april 1776: 2 ort 15 1/20 skilling.5,6
Hun var myndling av Nils Olsson på Hole i 1776.3
Hun var arving ved skiftet etter Siri Torfinnsdotter på Røsåk den 4. juli 1783.7
Hun var myndling av Per Knutsson i Rakvåg i 1783.4
Synnøv Olsdotter tjente trolig på Eiskrem, Aukra, i 1798.8
Annet navn: Synnøv Olsdotter på Eiskrem, nevnt 1798.8
Hun var fadder ved dåpen til Rasmus Jetmundsson Vestnes den 22. november 1798 i Aukra kyrkje.8
Synnøv Olsdotter bodde hos Evart Olsson og Anne Andersdotter i Rakvåg i 1801.2

Synnøv døde i 1809 på Reknes hospital, Molde, som ugift lem.1 Hun ble gravlagt den 28. juli 1809 i Molde.9

Kilder/noter

 1. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 a.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Agerøe, Rakvog.
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 228 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/230/
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 79 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/81/
 5. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 228 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/230/
 6. [S876] Midsund III: s. 651.
 7. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 79 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/81/
 8. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 146.
 9. [S67] Molde mini. 1798–1818: s. 38 h.
Sist redigert14. desember 2015

Evart Olsson i Rakvåg1,2,3

M, #4767, (ca. 1762 - )
Far*Ola Evartsson i Rakvåg1,3 (c 1730 - 1804)
Mor*Sigrid Hansdotter i Rakvåg3,2,4 ( - c 1775)
Bror av 3.tippoldefar/mor til meg

Familie

Anne Andersdotter i Rakvåg (c 1778 - )
De hadde fem barn.7      Evart ble født ca. 1762 i Rakvåg, Aukra.3,4
Han var arving ved skiftet etter Sigrid Hansdotter i Rakvåg den 22. april 1776: 1 daler 1 ort 6 1/10 skilling.5,4
Han var myndling av Per Knutsson i Rakvåg i 1776.3
Han var arving ved skiftet etter Siri Torfinnsdotter på Røsåk den 4. juli 1783.6

Evart giftet seg med Anne Andersdotter på Vestad.1 Evart og Anne var brukere i Rakvåg i 1801. Ola Evartsson, Inger Knutsdotter og Synnøv Olsdotter o.a. bodde også der da.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Agerøe, Rakvog.
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 79 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/81/
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 228 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/230/
 4. [S876] Midsund III: s. 651.
 5. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 228 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/230/
 6. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 79 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/81/
 7. [S876] Midsund III: s. 652.
Sist redigert9. desember 2015

Anne Andersdotter i Rakvåg1

K, #4768, (ca. 1778 - )

Familie

Evart Olsson i Rakvåg (c 1762 - )
De hadde fem barn.3      Annet navn: Anne Andersdotter på Vestad.2
Anne ble født ca. 1778.1
Anne giftet seg med Evart Olsson i Rakvåg.1 Anne og Evart var brukere i Rakvåg, Aukra, i 1801. Ola Evartsson, Inger Knutsdotter og Synnøv Olsdotter o.a. bodde også der da.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Agerøe, Rakvog.
 2. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 119.
 3. [S876] Midsund III: s. 652.
Sist redigert18. september 2015

Trond Ivarsson på Rongkallen1,2,3

M, #4769, (1782 - 7. oktober 1842)
Far*Ivar Ivarsson på Rongkallen1,2 (1750 - 1824)
Mor*Guri Trondsdotter på Rongkallen1,2 (c 1752 - 1846)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Kari Eriksdotter på Orset (1787 - 1828)
De hadde sju barn.7 
Barn

Familie 2

Eli Kolbeinsdotter på Rongkallen (1802 - 1874)
De hadde fire barn.7      Trond ble født i 1782 på Rongkallen, Aukra.4,5
Trond var bruker på Rongkallen fra 1802 til 1842. Han bygslet 1 våg 2 pund den 18. september 1802 av sogneprest Høyem. Den 21. juni 1806 fikk foreldrene tinglyst følgende kår: 5 tønner havre, ¼ tønne bygg, fôr til 2 kyr og 8 småfe, fritt hus og pleie samt fritt brensel.4,3
Trond giftet seg med Kari Eriksdotter på Orset.4,3
Trond giftet seg den 24. juni 1832 med Eli Kolbeinsdotter på Heggdal.2,3

Trond døde den 7. oktober 1842 på Rongkallen.4,3

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Agerøe, Reemkald.
 2. [S162] Midsund I: s. 131.
 3. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 153.
 4. [S162] Midsund I: s. 131 & 362.
 5. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 148 & 153.
 6. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 153/156.
 7. [S162] Midsund I: s. 132.
Sist redigert3. september 2015

Guri Trondsdotter på Ræstad1

K, #4770, (1811 - 26. februar 1856)
Far*Trond Ivarsson på Rongkallen2,3 (1782 - 1842)
Mor*Kari Eriksdotter på Orset2,3 (1787 - 1828)
3-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Per Knutsson på Ræstad (1790 - 1868)
De hadde åtte barn.5      Annet navn: Guri Trondsdotter på Rongkallen.2,3
Guri ble født i 1811 på Rongkallen, Aukra.2,3
Guri giftet seg den 22. juni 1834 med Per Knutsson på Ræstad.3,2

Guri døde den 26. februar 1856 på Ræstad, Aukra.4,2

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 42.
 2. [S162] Midsund I: s. 131.
 3. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 153.
 4. [S230] Aukra mini. 1845–72: s. 245.
 5. [S162] Midsund I: s. 43.
Sist redigert2. september 2015

Kari Johansdotter på Skårå1

K, #4771, (ca. 1800 - etter 1801)
Far*Johans Andersson på Skårå1 (c 1769 - )
Mor*Ragnhild Johansdotter på Skårå1 (c 1771 - )
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til meg     Kari ble født ca. 1800.1

Kari døde etter 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Waage, Skaare.
Sist redigert3. juni 2019

Kari Jonsdotter Tamburstuen1,2

K, #4772, (7. juni 1859 - )     Kari ble født den 7. juni 1859 i Sel.3
Kari giftet seg med Johannes Olsson Tamburstuen.1,2 Kari og Johannes var innerster på Loftsgard, Sel, i 1885.4 Kari Jonsdotter Tamburstuen var syer i 1900.1 Kari og Johannes bodde på Heldreden, Selsverket, Sel, i 1900 sammen med Anne Johannesdotter, Ragna Johannesdotter, Oline Johannesdotter, Anna Johannesdotter, Johannes Johannesson og Kristian Johannesson. Familien bodde trolig der allerede i 1891.
I 1900 hadde de den nedre stuen, uthuset, på «Halreden» – en plass i verkets allmenning som holdt dyrket jord og krøtter. Foreldrene til Johannes Olsson bodde i den øvre stuen.1,5
Kari og Johannes bodde på Heldreden i 1910 sammen med Anna Johannesdotter, Kristian Johannesson og Rasmus O. Tollefstuen. De hadde kårstuen på «Holseden». Kari og dattera Anna drev hus- og krøtterstell. Rasmus var losjerende i husholdningen. Foreldrene til Johannes Olsson bodde i hovedbygningen.3

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Vaage, Halreden.
 2. [S532] Sel klok. 1894–1923: s. 37.
 3. [S885] Ft. 1910 (db): Sell, Holseden (plads) under Sellværkets Sameie skog.
 4. [S1082] Sel mini. 1872–86: s. 140.
 5. [S383] Sel mini. 1905–19: s. 156.
Sist redigert17. november 2013

Anne Johannesdotter Tamburstuen1,2

K, #4773, (7. desember 1884 - )
Far*Johannes Olsson Tamburstuen2,1 (1859 - )
Mor*Kari Jonsdotter Tamburstuen2,1 (1859 - )
Søskenbarn 3 ganger forskjøvet til meg     Anne ble født den 7. desember 1884 på Loftsgard, Sel.2 Hun ble døpt den 8. februar 1885 i Vågå kirke. Faddere: Ole Olsson Tamburstuen o.a.2,3 Anne Johannesdotter Tamburstuen var hushjelp i 1900.1 Hun bodde hos Johannes Olsson Tamburstuen og Kari Jonsdotter Tamburstuen på Heldreden, Selsverket, Sel, i 1900.1,4

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Vaage, Halreden.
 2. [S1082] Sel mini. 1872–86: s. 140.
 3. [S368] Vågå mini. 1872–86: fol. 527 b.
 4. [S383] Sel mini. 1905–19: s. 156.
Sist redigert12. november 2013

Ragna Johannesdotter Tamburstuen1

K, #4774, (1889 - )
Far*Johannes Olsson Tamburstuen1 (1859 - )
Mor*Kari Jonsdotter Tamburstuen1 (1859 - )
Søskenbarn 3 ganger forskjøvet til meg     Ragna ble født i 1889 i Sel.1 Hun bodde hos Johannes Olsson Tamburstuen og Kari Jonsdotter Tamburstuen på Heldreden, Selsverket, Sel, i 1900.1,2

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Vaage, Halreden.
 2. [S383] Sel mini. 1905–19: s. 156.
Sist redigert2. juni 2013

Oline Johannesdotter Halreden1

K, #4775, (1891 - 23. august 1917)
Far*Johannes Olsson Tamburstuen2 (1859 - )
Mor*Kari Jonsdotter Tamburstuen2 (1859 - )
Søskenbarn 3 ganger forskjøvet til meg     Oline ble født i 1891 på Heldreden, Selsverket, Sel.1,2
Annet navn: Oline Johannesdotter Tamburstuen, nevnt 1900.2 Hun bodde hos Johannes Olsson Tamburstuen og Kari Jonsdotter Tamburstuen på Heldreden i 1900.2,3 Oline bodde på Heldreden i 1917.1 Hun var sypike.1

Oline døde ugift den 23. august 1917 i Sel av tuberkulose.1 Hun ble gravlagt den 1. september 1917 i Sel. Jordfestelsen var samme dag.1

Kilder/noter

 1. [S383] Sel mini. 1905–19: fol. 156.
 2. [S233] Ft. 1900 (db): Vaage, Halreden.
 3. [S383] Sel mini. 1905–19: s. 156.
Sist redigert17. november 2013

Anna Johannesdotter Tamburstuen1,2

K, #4776, (14. juni 1894 - )
Far*Johannes Olsson Tamburstuen1,3 (1859 - )
Mor*Kari Jonsdotter Tamburstuen1,3 (1859 - )
Søskenbarn 3 ganger forskjøvet til meg     Anna ble født den 14. juni 1894 i Sel.3 Hun bodde hos Johannes Olsson Tamburstuen og Kari Jonsdotter Tamburstuen på Heldreden, Selsverket, Sel, i 1900.1,4 Anna Johannesdotter bodde hos Johannes Olsson Tamburstuen og Kari Jonsdotter på Heldreden i 1910. Hun og mora drev hus- og krøtterstell.3
Hun var fadder ved dåpen til Oskar Tamburstuen den 2. juni 1912.2

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Vaage, Halreden.
 2. [S383] Sel mini. 1905–19: s. 36, menn, nr. 16.
 3. [S885] Ft. 1910 (db): Sell, Holseden (plads) under Sellværkets Sameie skog.
 4. [S383] Sel mini. 1905–19: s. 156.
Sist redigert4. juni 2013

Johannes Johannesson Tamburstuen1,2

M, #4777, (1897 - 5. august 1906)
Far*Johannes Olsson Tamburstuen2 (1859 - )
Mor*Kari Jonsdotter Tamburstuen2 (1859 - )
Søskenbarn 3 ganger forskjøvet til meg     Johannes ble født i 1897 på Heldreden, Selsverket, Sel.3,2 Han bodde hos Johannes Olsson Tamburstuen og Kari Jonsdotter Tamburstuen på Heldreden i 1900.2,4

Johannes døde den 5. august 1906 på Tamburstugu, Loftsgard søre, Sel, av blodforgiftning.3 Han ble gravlagt den 15. august 1906 i Sel.3

Kilder/noter

 1. [S383] Sel mini. 1905–19: s. 143.
 2. [S233] Ft. 1900 (db): Vaage, Halreden.
 3. [S383] Sel mini. 1905–19: fol. 143.
 4. [S383] Sel mini. 1905–19: s. 156.
Sist redigert3. juni 2019

Kristian Johannesson Tamburstuen1,2

M, #4778, (16. november 1900 - )
Far*Johannes Olsson Tamburstuen2,3 (1859 - )
Mor*Kari Jonsdotter Tamburstuen2,3 (1859 - )
Søskenbarn 3 ganger forskjøvet til meg     Kristian ble født den 16. november 1900 i Sel.2,1 Han bodde hos Johannes Olsson Tamburstuen og Kari Jonsdotter Tamburstuen på Heldreden, Selsverket, Sel, i 1900 (han hadde ennå ikke fått navn).3,4 Kristian ble døpt den 27. januar 1901.2 Han var skolegutt og bodde hos Johannes Olsson Tamburstuen og Kari Jonsdotter på Heldreden i 1910.1

Kilder/noter

 1. [S885] Ft. 1910 (db): Sell, Holseden (plads) under Sellværkets Sameie skog.
 2. [S532] Sel klok. 1894–1923: s. 37.
 3. [S233] Ft. 1900 (db): Vaage, Halreden.
 4. [S383] Sel mini. 1905–19: s. 156.
Sist redigert2. juni 2013

Kari Eriksdotter på Orset1,2

K, #4779, (1787 - 25. november 1828)
Far*Erik Hannibalsson på Orset1,3,4 (1761 - 1843)
Mor*Kari Knutsdotter på Orset3,4 (c 1754 - 1788)
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Trond Ivarsson på Rongkallen (1782 - 1842)
De hadde sju barn.7 
Barn     Kari ble født i 1787 på Orset, Aukra.5,4
Kari giftet seg med Trond Ivarsson på Rongkallen.2,4
Annet navn: Kari Eriksdotter på Rongkallen.3

Kari døde den 25. november 1828 på Rongkallen, Aukra.2,4 Det ble holdt skifte etter henne den 18. august 1829.3

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Agerøe, Orset.
 2. [S162] Midsund I: s. 131 & 362.
 3. [S162] Midsund I: s. 131.
 4. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 153.
 5. [S162] Midsund I: s. 362.
 6. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 153/156.
 7. [S162] Midsund I: s. 132.
Sist redigert3. september 2015

Erik Hannibalsson på Orset1,2

M, #4780, (1761 - 19. juni 1843)
Far*Hannibal Olsson på Orset2 (1711 - 1785)
Mor*Johanne Pålsdotter på Orset1 (c 1726 - m. 1808 & 1815)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Kari Knutsdotter på Orset (c 1754 - 1788)
Barn

Familie 2

Mali Pålsdotter på Orset (c 1762 - 1820)

Familie 3

Maren Andersdotter på Bløfeta (c 1770 - 1857)     Erik ble født i 1761 på Orset, Aukra.2
Erik var bruker Søri garda, Orset, Aukra, fra ca. 1784. Han drev bruket til 1819.2,3,1
Erik giftet seg den 2. juli 1787 med Kari Knutsdotter på Sundsbøen.2,4
Erik giftet seg den 26. november 1789 med Mali Pålsdotter på Sporsem. De hadde to barn.2,3,1 Erik Hannibalsson hadde søstersønnen Nils Nilssen som fosterbarn i 1801. Nils tjente på Orset i 1808.1,5
Erik giftet seg den 31. juli 1821 med Maren Andersdotter på Bløfeta.2

Erik døde den 19. juni 1843 på Orset.2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Agerøe, Orset.
 2. [S162] Midsund I: s. 361.
 3. [S162] Midsund I: s. 362.
 4. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 153.
 5. [S1034] Molde, 2. rode, sjørulle 1808: LL.
 6. [S162] Midsund I: s. 131.
Sist redigert1. juni 2019

Kari Knutsdotter på Orset1,2

K, #4781, (ca. 1754 - 1788)
Far*Knut Knutsson på Sundsbøen3,4 (c 1721 - 1774)
Mor*Kari Tostensdotter på Sundsbøen3,4 (c 1722 - 1787)
Søster av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie

Erik Hannibalsson på Orset (1761 - 1843)
Barn     Annet navn: Kari Knutsdotter på Sundsbøen.3,4
Kari ble født ca. 1754 på Sundsbøen, Aukra.3
Hun var arving ved skiftet etter Knut Knutsson på Sundsbøen den 4. juli 1774: 8 daler 2 ort 4 skilling, utlagt blant annet i 2–3–22 i rede penger.5,6
Hun var myndling av Lars Olsson på Småge fra 1774.3

Kari giftet seg den 2. juli 1787 med Erik Hannibalsson på Orset.7,2

Kari døde i 1788 på Orset, Aukra.7

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 361 & 545.
 2. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 153.
 3. [S1338] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1765–1816: fol. 33 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25118/37/
 4. [S162] Midsund I: s. 110.
 5. [S1338] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1765–1816: fol. 33 b–35 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25118/37/
 6. [S162] Midsund I: s. 109.
 7. [S162] Midsund I: s. 361.
 8. [S162] Midsund I: s. 131.
Sist redigert17. september 2015

Mali Pålsdotter på Orset1,2

K, #4782, (ca. 1762 - 4. juni 1820)
Far*Pål Matsson på Sporsem3 (c 1718 - 1796)
Mor*Anne Olsdotter på Sporsem3 (c 1726 - 1802)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Erik Hannibalsson på Orset (1761 - 1843)     Annet navn: Mali Pålsdotter på Sporsem.2
Mali ble født ca. 1762 på Sporsem, Aukra.4,3
Mali giftet seg den 26. november 1789 med Erik Hannibalsson på Orset. De hadde to barn.2,5,1 Mali Pålsdotter og Erik Hannibalsson hadde hans søstersønn Nils Nilssen som fosterbarn i 1801. Nils tjente på Orset i 1808.1,6

Mali døde den 4. juni 1820 Søri garda, Orset, Aukra.2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Agerøe, Orset.
 2. [S162] Midsund I: s. 361.
 3. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 313.
 4. [S66] Ft. 1801 (db): 1545 Agerøe, Orset.
 5. [S162] Midsund I: s. 362.
 6. [S1034] Molde, 2. rode, sjørulle 1808: LL.
Sist redigert11. juli 2014

Johanne Pålsdotter på Orset1,2

K, #4783, (ca. 1726 - mellom 1808 og 1815)

Familie

Hannibal Olsson på Orset (1711 - 1785)
De hadde fem barn.3 
Barn     Johanne ble født ca. 1726.1,3
Johanne giftet seg med en uregistrert person.1
Johanne giftet seg ca. 1760 med Hannibal Olsson på Orset.4
Hun var myndling av Asbjørn Torfinnsson i Heggdalsvik i 1785.3


Johanne døde mellom 1808 og 1815.3

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Agerøe, Orset.
 2. [S162] Midsund I: s. 93, 359 & 361.
 3. [S162] Midsund I: s. 361.
 4. [S162] Midsund I: s. 359 & 361.
 5. [S162] Midsund I: s. 93, 170 & 361.
Sist redigert17. november 2013

Ivar Ivarsson på Rongkallen1,2

M, #4784, (1750 - 23. februar 1824)
Far*Ivar Andersson på Rongkallen2 (c 1722 - 1785)
Mor*Kari Danielsdotter på Rongkallen2,3 ( - e 1763)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Guri Trondsdotter på Rongkallen (c 1752 - 1846)
De hadde fire barn.2 
Barn     Ivar ble født i 1750 på Rongkallen, Aukra.2,1 Han var myndling av Helge Kristoffersson på Heggdal i 1763.3
Ivar var bruker på Rongkallen fra 1771 til 1802. Han bygslet 17. oktober 1771.2,1
Ivar giftet seg med Guri Trondsdotter på Rongkallen.2,4 Ivar og Guri var kårfolk på Rongkallen fra 1806. De fikk tinglyst følgende kår 21. juni 1806: 5 tønner havre, ¼ tønne bygg, fôr til 2 kyr og 8 småfe, fritt hus og pleie samt fritt brensel.2,5

Ivar døde den 23. februar 1824.2 Det ble holdt skifte etter ham den 9. februar 1825. Nettoarv: 20 daler 1 ort 5 skilling.2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Agerøe, Reemkald.
 2. [S162] Midsund I: s. 131.
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 162 b.
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Agerøe, Reemkald.
 5. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 153.
Sist redigert19. juli 2018

Guri Trondsdotter på Rongkallen1,2

K, #4785, (ca. 1752 - 9. september 1846)
Far*Trond Trondsson på Julbøen3 (c 1710 - c 1777)
Mor*Anne Persdotter på Julbøen3 (c 1713 - 1797)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ivar Ivarsson på Rongkallen (1750 - 1824)
De hadde fire barn.3 
Barn     Annet navn: Guri Trondsdotter på Julbøen.3
Guri ble født ca. 1752.2
Guri giftet seg med Ivar Ivarsson på Rongkallen.3,2 Guri og Ivar var kårfolk på Rongkallen, Aukra, fra 1806. De fikk tinglyst følgende kår 21. juni 1806: 5 tønner havre, ¼ tønne bygg, fôr til 2 kyr og 8 småfe, fritt hus og pleie samt fritt brensel.3,4

Guri døde den 9. september 1846.3

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 362.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Agerøe, Reemkald.
 3. [S162] Midsund I: s. 131.
 4. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 153.
Sist redigert19. juli 2018

Eli Kolbeinsdotter på Rongkallen1,2

K, #4786, (1802 - 26. desember 1874)
Far*Kolbein Arnesson på Heggdal1,2 (1764 - 1805)
Mor*Ales Kristoffersdotter på Heggdal1,2 (c 1762 - c 1813)
Søster av 3.tippoldefar/mor til meg

Familie

Trond Ivarsson på Rongkallen (1782 - 1842)
De hadde fire barn.5      Annet navn: Eli Kolbeinsdotter på Heggdal.1,2
Eli ble født i 1802 på Nord-Heggdal, Aukra.3
Eli giftet seg den 24. juni 1832 med Trond Ivarsson på Rongkallen.1,2 Eli var kårkone på Rongkallen, Aukra, i 1874.2

Eli døde den 26. desember 1874 på Rongkallen.4

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 131.
 2. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 153.
 3. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 153 & 423/445.
 4. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 153 & 445.
 5. [S162] Midsund I: s. 132.
Sist redigert2. september 2015

Maylen Rognskog

K, #4787
Mor*Bente Kristin Rognskog
5-menning 1 gang forskjøvet til meg
Sist redigert20. januar 2016

Trond Trondsson på Julbøen1,2,3

M, #4788, (ca. 1710 - ca. 1777)
Far*Trond Ingebrigtsson på Heggdal4,5 (c 1669 - c 1734)
Mor*Brit Kristoffersdotter på Heggdal4,5 ( - c 1761)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg     Annet navn: Trond Trondsson på Heggdal.4
Trond ble født ca. 1710 på Nord-Heggdal, Aukra.4,5
Trond var bruker på Julbøen, Aukra, fra 1737 til 1763.6,3
Trond giftet seg med en uregistrert person.4
Trond giftet seg med Anne Persdotter. De hadde sju barn.5,7
Han var verge for Eli Ivarsdotter på Rongkallen iallfall fra 1747 til 1763.2,1


Trond døde ca. 1777.5,4

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 162 b.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 473 a.
 3. [S162] Midsund I: s. 131.
 4. [S162] Midsund I: s. 244.
 5. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 215.
 6. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 215 & 216.
 7. [S162] Midsund I: s. 131 & 244.
Sist redigert27. februar 2017

Anne Persdotter på Julbøen1

K, #4789, (ca. 1713 - 1797)     Anne ble født ca. 1713.2,3
Anne giftet seg med Trond Trondsson på Julbøen. De hadde sju barn.2,4

Anne døde i 1797 på Julbøen, Aukra.2,3

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 131.
 2. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 215.
 3. [S162] Midsund I: s. 244.
 4. [S162] Midsund I: s. 131 & 244.
Sist redigert27. februar 2017

Ivar Andersson på Rongkallen1,2

M, #4790, (ca. 1722 - 1785)
Far*Anders Rasmusson på Heggdal3 (c 1672 - )
Mor-?*Marit Rasmusdotter; trolig4
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg     Annet navn: Ivar Andersson på Heggdal.2
Ivar ble født ca. 1722.5
Ivar giftet seg med Kari Danielsdotter på Rongkallen.6
Ivar og Kari var brukere på Rongkallen, Aukra. Sønnen Ivar overtok i 1771.2 Ivar Andersson på Rongkallen var lagrettemann i 1749.2 Han var lagrettemann i 1756.2 Han var verge for Daniel Ivarsson på Brattværet i 1763.1

Ivar døde i 1785.5

     Navnet hans ble skrevet Iver Andersen Remkald i 1763.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 162 b.
 2. [S162] Midsund I: s. 131.
 3. [S162] Midsund I: s. 420 & 131.
 4. [S162] Midsund I: s. 420/478.
 5. [S162] Midsund I: s. 131 & 420.
 6. [S162] Midsund I: s. 129 & 131.
Sist redigert15. september 2015

Kari Danielsdotter på Rongkallen1,2

K, #4791, ( - etter 1763)
Far*Daniel Tostensson på Rongkallen3 (c 1655 - c 1709)
Mor*Eli Rasmusdotter på Rongkallen2,4 ( - e 1728)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 2

Ivar Andersson på Rongkallen (c 1722 - 1785)
Barn     
Hun var arving ved skiftet etter Eli Danielsdotter på Mordal den 21. januar 1728.5

Kari giftet seg med Ivar Jonsson.6 Kari og Ivar bodde på Rongkallen, Aukra, i 1737.7
Hun var myndling av Kolbein Larsson på Hagset i 1747.6

Kari giftet seg med Ivar Andersson på Heggdal.8
Kari og Ivar var brukere på Rongkallen. Sønnen Ivar overtok i 1771.9

Kari døde etter 1763.1,3

     Navnet hennes ble skrevet Kari Danielsdatter Remkald i 1763.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 162 b.
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 489 a.
 3. [S162] Midsund I: s. 130 & 131.
 4. [S162] Midsund I: s. 130.
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 489 a/b.
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 473 a.
 7. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 176 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/178/
 8. [S162] Midsund I: s. 129 & 131.
 9. [S162] Midsund I: s. 131.
 10. [S162] Midsund I: s. 131 & 273.
 11. [S1333] Smøla bygdebok VII: s. 160. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011020408102#163
Sist redigert15. september 2015

Tosten Andersson på Sundsbøen1,2,3

M, #4792, ( - ca. 1744)
Far*Anders Pålsson på Sundsbøen3 (c 1655 - )
Mor*(?) Tostensdotter3,4 ( - e 1699)
6. tippoldefar til meg

Familie 1

Anne Ivarsdotter på Sundsbøen ( - c 1736)
Sju barn levde i 1737.2,4 
Barn

Familie 2

Kari Olsdotter på Sundsbøen ( - e 1744)
De hadde to barn.4 
Barn     Tosten giftet seg med Anne Ivarsdotter på Male.2,4 Tosten og Anne bodde på Sundsbøen, Aukra, i 1723. Han stod som bruker i 1724 og 36.1,5,3
Han var verge for Anders Matsson på Bjørset i 1723.1
Tosten Andersson var klokker i Aukra i 1737.6,7,3
Han var arving ved skiftet etter Anne Ivarsdotter på Sundsbøen den 23. januar 1737: 28 daler 22 skilling.8,4

Tosten giftet seg i 1737? Med Kari Olsdotter.9,4 Tosten Andersson på Sundsbøen, Ivar Jonsson på Rongkallen og Knut Matsson på Eiskrem drev handel med seilas og fraktgods sammen med Anders Pålsson på Eiskrem fra 1741 til 1743.10

Tosten døde ca. 1744 på Sundsbøen.7,3 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 3. juli 1744. I boet var blant annet 23 daler 1 ort 19 skilling i rede penger, sølvtøy med initialene IBS og BÆD, tinntøy merket IBS (Ivar Bendiksson) og BED (Beret Erlandsdotter) med årstallet 1678, tinn merket LESØ GIDK og tinn merket ODS IBD 1674. Formue: 171–0–18.11,4 Det ble holdt skifte etter ham den 24. oktober 1744. Arvinger: Kari Olsdotter, Pål Tostensson, Anders Tostensson, Kari Tostensdotter, Brit Tostensdotter, Anne Tostensdotter, Ingebjørg Tostensdotter, Tosten Tostensson og Marta Tostensdotter. Nettoarv: 159–2–2. I 1747 tilføyde prosten i skifteprotokollen: Siden dette Skifte var slutted, og Formynderne skulle deele Brude Sølvet mellem Børnene efter lodderne, Befandtis at der figlede 24 lod Sølv, som er i pænge 12 rdlr, da dog værgerne efter Skifteforvalterens anstalt reiste til Molde med Sølvet, og mod Betaling for umagen lod Guld Smeden Lars (Lars Larssen Blix) veje hvert stykke, hvorpaa hans Haand ligger til eftersyn, nu er Bemelt: Guld Smed i slætt tilstand, ellers skulle med process denne Subbus falde paa ham Selv, men som det ei uden Børnenis mere skade kand skie anføris dette til tydelighed for sætte værger, at fra hver Søns arvelodd gaaer 1 rdlr 1 ort og 4 s, og fra hver Datters part 2 ort og 14 s hvorefter da baade værger og Børn i sin tid hafve sig at rætte.12

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 278 b.
 2. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 176 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/178/
 3. [S162] Midsund I: s. 109.
 4. [S382] Midsund II: s. 710.
 5. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 134 b, mnr. 585. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/39192/138/
 6. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 178 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/179/
 7. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 259 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/260/
 8. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 176 b–177 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/178/
 9. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 265 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/266/
 10. [S162] Midsund I: s. 131.
 11. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 259 a–264 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/260/
 12. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 265 a–272 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/266/
 13. [S1337] Smøla bygdebok IX: s. 739.
Sist redigert3. juli 2018

Marit Rasmusdotter

K, #4793
Far*Rasmus Hallasson på Klauset1 (c 1653 - c 1709)
Mor*Brit Ingebrigtsdotter på Klauset2 ( - e 1709)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Anders Rasmusson på Heggdal (c 1672 - )
Barn     Annet navn: Marit Rasmusdotter på Klauset.3
Marit giftet seg trolig med Anders Rasmusson på Heggdal. Han var trolig gift med en av døtrene til Rasmus Hallasson på Klauset. Oppkallingsmønsteret til deres sønn Rasmus tyder på at det i så fall var henne.4

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 478/477.
 2. [S162] Midsund I: s. 477.
 3. [S162] Midsund I: s. 478.
 4. [S162] Midsund I: s. 420 & 478.
 5. [S162] Midsund I: s. 420/478.
 6. [S162] Midsund I: s. 420.
Sist redigert25. juni 2018

Rasmus Andersson på Heggdal1,2

M, #4794, (ca. 1702 - mellom 1764 og 1784)
Far*Anders Rasmusson på Heggdal2 (c 1672 - )
Mor-?*Marit Rasmusdotter; trolig3
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Barn     Rasmus ble født ca. 1702.2
Rasmus giftet seg med en uregistrert person. Han hadde fem barn.2
Rasmus var bruker Der nede, Sør-Heggdal, Aukra, fra 1732 til 1755. Han drev sammen med faren til 1750.2
Han var verge for Sølvei Knutsdotter i Rakvåg i 1748.1


Rasmus døde mellom 1764 og 1784.2

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 496 a.
 2. [S162] Midsund I: s. 420.
 3. [S162] Midsund I: s. 420/478.
 4. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 229. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424005#232
 5. [S162] Midsund I: s. 420 & 34.
Sist redigert30. juni 2015

Marit Rasmusdotter på Mordal1

K, #4795, (ca. 1735 - før 1785)
Far*Rasmus Andersson på Heggdal2,1 (c 1702 - m. 1764 & 1784)
4-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Trond Tostensson på Mordal (c 1736 - c 1766)

Familie 2

Ola Kristensson på Hogsneset (1746 - e 1808)
De hadde ett barn.      Annet navn: Marit Rasmusdotter på Heggdal den eldre.2,1
Marit ble født ca. 1735 på Sør-Heggdal, Aukra.2
Marit giftet seg med Trond Tostensson på Mordal.1,2
Marit giftet seg med Ola Kristensson i Leirvågen.1,2
Marit og Ola var brukere Uti garden, Mordal, Aukra, fra 1768. Han bygslet da 4 pund.1

Marit døde før 1785.1,2

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 229. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424005#232
 2. [S162] Midsund I: s. 420.
Sist redigert30. juni 2015

Rasmus Kristensson på Klauset1,2

M, #4796, (ca. 1700 - )

Familie

Brit Rasmusdotter på Klauset
Rasmus hadde fire barn.3 
Barn     Rasmus ble født ca. 1700.2
Rasmus var bruker på bnr. 3, Klauset store, Aukra, fra 1726 til 1760.2,3
Rasmus giftet seg med Brit Rasmusdotter på Heggdal.1,4 Han og kona bodde hos Kristen Rasmusson og Gjertrud Olsdotter på Klauset store, Aukra, i 1764.1

Ifølge Midsund: gard og slekt (I) var Rasmus Kristensson på Klauset gift første gang med Johanna Danielsdotter på Rongkallen, men dette ser ut til å være en forveksling med hennes mann, som også het Rasmus Kristensson (i tingboken står «Rasmus Christens: Klefset», men siste ord er strøket ut og erstattet med «Remkalden»).2,5

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, Aukra, mnr. 564.
 2. [S162] Midsund I: s. 462.
 3. [S162] Midsund I: s. 464.
 4. [S162] Midsund I: s. 453.
 5. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 3 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31136/6/
Sist redigert31. mars 2019

Johanna Danielsdotter på Brattværet1,2

K, #4797, (ca. 1701 - 16. juni 1775)
Far*Daniel Tostensson på Rongkallen3,4 (c 1655 - c 1709)
Mor*Eli Rasmusdotter på Rongkallen5,3,4 ( - e 1728)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Rasmus Kristensson på Brattværet ( - f 1762)
De hadde fem barn.10 
Barn     Johanna ble født ca. 1701.1,4
Hun var arving ved skiftet etter Eli Danielsdotter på Mordal den 21. januar 1728: Hun fordret også 10 skilling.6

Annet navn: Johanna Danielsdotter på Rongkallen, nevnt 1732.7,5,4
Johanna giftet seg ca. 1732 med Rasmus Kristensson på Rongkallen. Den 13. oktober 1732 ble han bøtelagt 3 daler 1 ort 12 skilling grunnet for tidlig samleie med henne.7 Johanna og Rasmus bodde trolig på Rongkallen, Aukra, i 1732.7 Johanna og Rasmus bodde på Brattværet, Brattvær, i 1744.2 Johanna Danielsdotter på Brattværet var trolig fødselshjelper til ca. 1762.8,3

Johanna døde den 16. juni 1775 på Brattværet.1 Hun ble jordfestet den 30. juli 1775.1

Ifølge Midsund: gard og slekt (I) var Rasmus Kristensson på Klauset gift første gang med Johanna Danielsdotter på Rongkallen, men dette ser ut til å være en forveksling med hennes mann, som også het Rasmus Kristensson (i tingboken står «Rasmus Christens: Klefset», men siste ord er strøket ut og erstattet med «Remkalden»).9,7

Kilder/noter

 1. [S846] Edøy mini. 1767–1823: s. 274. https://media.digitalarkivet.no/kb20070913650220
 2. [S1333] Smøla bygdebok VII: s. 175. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011020408102#178
 3. [S1333] Smøla bygdebok VII: s. 176. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011020408102#179
 4. [S162] Midsund I: s. 130.
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 489 a.
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 489 a/b.
 7. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 3 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31136/6/
 8. [S1333] Smøla bygdebok VII: s. 26. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011020408102#29
 9. [S162] Midsund I: s. 462.
 10. [S1333] Smøla bygdebok VII: s. 177. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011020408102#180
Sist redigert26. oktober 2017

Daniel Tostensson på Rongkallen1,2

M, #4798, (ca. 1655 - ca. 1709)
Far*Tosten Kristoffersson på Rongkallen2 (c 1600 - )
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg     Daniel ble født ca. 1655.3
Daniel giftet seg med Eli Rasmusdotter.2
Daniel og Eli var brukere på Rongkallen, Aukra, i 1701.1

Daniel døde ca. 1709.2

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 129.
 2. [S162] Midsund I: s. 130.
 3. [S162] Midsund I: s. 129 & 130.
 4. [S382] Midsund II: s. 162.
 5. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 235.
 6. [S1333] Smøla bygdebok VII: s. 176. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011020408102#179
 7. [S876] Midsund III: s. 78.
 8. [S162] Midsund I: s. 130 & 131.
Sist redigert5. september 2015

Tosten Kristoffersson på Rongkallen1,2,3

M, #4799, (ca. 1600 - )
7. tippoldefar til meg

Familie

Han hadde ni barn.5 
Barn     Tosten ble født ca. 1600.4
Tosten var bruker på Rongkallen, Aukra, i 1645. Han var fremdeles skrevet for gården i 1677, men året etter ble sønnen Ola ført i skattelisten. Tosten bodde fremdeles der i 1679.5,3,6,2 Han var kirkeverge i Aukra kyrkje.5 Han var lagrettemann i Sund i Romsdal i 1679.2

     Navnet hans ble skrevet Thoesten Remb Kall i 1679.2

     Han hadde en bror Lasse.5

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 129.
 2. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 52 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/60/
 3. [S1335] Romsdal leilendingsskatt 1677: Sunds Otting. http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/28998/24/
 4. [S162] Midsund I: s. 129 & 130.
 5. [S162] Midsund I: s. 130.
 6. [S1336] Romsdal leilendingsskatt 1678: Sunds Otting. http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/29145/24/
Sist redigert6. september 2015

Hannibal Nilsson på Rongkallen1,2,3,4

M, #4800, ( - etter 1737)
Far*Nils Knutsson på Eik5,4 (c 1630 - 1720)

Familie 1

Jøron Rasmusdotter på Krogsæter ( - e 1723)

Familie 2

Eli Rasmusdotter på Rongkallen ( - e 1728)
De hadde ikke barn.10,4      
Han skal ha blitt født ca. 1694, men dette er for sent. Kronologien stemmer heller ikke med at mora var farens første kone, Anne Olsdotter, som noen har hevdet.

Annet navn: Hannibal Nilsson på Eik, nevnt 1710.6,2,5 Hannibal Nilsson på Eik fikk bygselseddel på 1 våg 2 pund på Rongkallen, Aukra, den 14. juni 1710. Seddelen ble tinglyst 1. juli.2,4,5
Hannibal fikk barn med Jøron Rasmusdotter på Krogsæter i 1710 på Krogsætra, Vatne.6
Hannibal giftet seg trolig ca. 1710 med Eli Rasmusdotter på Rongkallen.7,3,4
Hannibal og Eli var brukere på Rongkallen i 1711. Rasmus Danielsson og Anne Danielsdotter bodde også der. Hannibal var fremdeles der i 1737.3,1
Han var kreditor ved skiftet etter Eli Danielsdotter på Mordal den 21. januar 1728: 2 daler 2 ort.8
Hannibal Nilsson på Rongkallen var vurderingsmann i Sund i Romsdal i 1737.1

     Navnet hans ble skrevet Hannibal Nielssen Eick i 1710.6

     Navnet hans ble skrevet hannibald Romkald i 1728.9

Kilder/noter

 1. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 176 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/178/
 2. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 128 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31131/130/
 3. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Sundz-[otting], Remkald.
 4. [S162] Midsund I: s. 130.
 5. [S377] Vatne bygdebok II: s. 612.
 6. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 184 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903620323
 7. [S969] Ifølge Midsund: gard og slekt var han gift med hennes datter Kari, men det er feil.
 8. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 489 a/b.
 9. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 489 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/504/
 10. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 489 a.
Sist redigert10. september 2015