Jon Bårdsson1

M, #4501, ( - etter 1429)
13. tippoldefar til megJon Bårdsson kjøpte 4½ månedsmatsbol i Nedregarden, Synes, Vigra, den 7. februar 1429 av Sæmund Kolbeinsson.2,3

Kilder/noter

 1. [S260] «Synnesgodset og Synnesætta»: s. 361 & 360.
 2. [S260] «Synnesgodset og Synnesætta»: s. 360.
 3. [S241] Diplomatarium Norvegicum: bind 1, brevnr. 724.
 4. [S260] «Synnesgodset og Synnesætta»: s. 361, 360 & 365.
 5. [S260] «Synnesgodset og Synnesætta»: s. 361 & 364.

Ingebrigt Olavsson i Slotsvik1

M, #4502
Far*Olav Tostensson på Synes1
10. tippoldefar til megHan bodde i Slotsvik, Borgund på Sunnmøre.1 Ingebrigt Olavsson i Slotsvik og Olav Olavsson på Godøy eide i Nedregarden, Synes, Vigra. De og deres fire brødre arvet ½ pund fiskeleie hver etter faren.1

Kilder/noter

 1. [S260] «Synnesgodset og Synnesætta»: s. 366.

Knut Matsson på Eiskrem1,2,3

M, #4503, ( - ca. 1756)
Far*Mats Tostensson på Eiskrem4 (c 1641 - )
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Gjertrud Isaksdotter på Eiskrem ( - c 1750)
De hadde seks barn.4 
BarnKnut giftet seg med Gjertrud Isaksdotter.4
Han var kreditor ved skiftet etter Eli Danielsdotter på Mordal den 21. januar 1728: 4 daler.5

Han var selveier Oppi garda, Eiskrem, Aukra, fra 1728 til 1750. Han fikk skjøte 15. mai 1728 på 1 våg 1 pund 16 merker.4,6 Knut Matsson på Eiskrem, Ivar Jonsson på Romkallen og Tosten Andersson på Sundsbøen drev handel med seilas og fraktgods sammen med Anders Pålsson på Eiskrem fra 1741 til 1743.7
Han var verge for Sigrid Jakobsdotter på Gauset i 1742.8
Knut Matsson på Eiskrem var lensmann i Sund i Romsdal iallfall fra 1742 til 1748.8,1,9,4
Han var kreditor ved skiftet etter Mikkel Hyssing den 12. april 1756: 16 daler.10


Knut døde ca. 1756 på Eiskrem, Aukra.4 Det ble holdt skifte etter ham den 11. juni 1756.4

     Navnet hans ble skrevet Knud Eiskrem i 1728.2

     Navnet hans ble skrevet Knud Madsøn Eskrem i 1745.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 389 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/407/
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 489 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/504/
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 199. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650102
 4. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 148.
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 489 a/b.
 6. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 149.
 7. [S162] Midsund I: s. 131.
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 145 b.
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 496 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650515
 10. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 195–201. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650100
 11. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 148 & 149.
 12. [S162] Midsund I: s. 34.

Gjertrud Isaksdotter på Eiskrem1

K, #4504, ( - ca. 1750)
Far*Isak Knutsson på Helset2 (c 1665 - )

Familie

Knut Matsson på Eiskrem ( - c 1756)
De hadde seks barn.1 
BarnGjertrud giftet seg med Knut Matsson på Eiskrem.1

Gjertrud døde ca. 1750 på Eiskrem, Aukra.1

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 148.
 2. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 532.
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 148 & 149.
 4. [S162] Midsund I: s. 34.

Mats Knutsson på Eiskrem1,2,3

M, #4505, ( - ca. 1770)
Far*Knut Matsson på Eiskrem4 ( - c 1756)
Mor*Gjertrud Isaksdotter på Eiskrem4 ( - c 1750)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Guri Larsdotter på Eiskrem (c 1718 - 1802)
De hadde ett barn.3 Mats giftet seg med Guri Larsdotter i Rakvåg.3
Han var selveier Oppi garda, Eiskrem, Aukra, fra 1750.3
Han var verge for Helge Kristoffersson på Haukabøen i 1755.5
Han var verge for Anne Pålsdotter i 1755.6
Mats Knutsson på Eiskrem var lensmann i Sund i Romsdal iallfall fra 1755 til 1763.1,2,3 Nils Asbjørnsson på Ræstad, Mats Knutsson på Eiskrem, Mats Knutsson på Røsshol og Per Hol o.a. solgte 2 pund 19 merker med 7 merker overbygsel på Søre, Helset, Vågøy, den 20. mai 1763 til Mats Pålsson.7,8

Mats døde ca. 1770 på Eiskrem, Aukra.3

     Navnet hans ble skrevet Madts Eidschrem i 1755.6

     Navnet hans ble skrevet Mads Eischrem i 1763.2

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 310 a.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 162 b.
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 149.
 4. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 148 & 149.
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 322 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650920
 6. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 7. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 519.
 8. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 552.

Eli Larsdotter på Raknes1

K, #4506, (23. april 1841 - 22. november 1881)

Familie

Jonas Joakimsson Ræstad (1851 - 1932)Eli ble født den 23. april 1841.1
Eli giftet seg den 23. juni 1879 med Jonas Joakimsson i Heggdalsvik.1 Eli Larsdotter på Raknes og Jonas hadde 3 barn sammen.1

Eli døde den 22. november 1881.1

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 44.

Ingeborg Jensine Johannesdotter på Ræstad1

K, #4507, (1. mars 1860 - 13. mai 1890)

Familie

Jonas Joakimsson Ræstad (1851 - 1932)Ingeborg Jensine ble født den 1. mars 1860.2
Ingeborg Jensine giftet seg den 21. juni 1886 med Jonas Joakimsson Ræstad.3 Ingeborg Jensine Johannesdotter på Ræstad og Jonas hadde 2 barn sammen.3

Ingeborg Jensine døde den 13. mai 1890 på Ræstad, Aukra.3

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 44/43.
 2. [S162] Midsund I: s. 43 & 44.
 3. [S162] Midsund I: s. 44.

Nils Ingebrigtsson på Gjellstein1,2

M, #4508
Far*Ingebrigt Olavsson i Slotsvik1
9. tippoldefar til meg

Familie

BarnEn «Niels Ingelbritsen af Romsdal» tok borgerskap i Bergen, trolig i 1559.3

Han bodde på Gjellstein, Vestnes, omkr. 1605.1,2

     Han kan ha vært far til Knut Nilsson på Klauset.4,5

Kilder/noter

 1. [S260] «Synnesgodset og Synnesætta»: s. 366.
 2. [S620] WebDebatt: #16756, nr. 39. https://forum.arkivverket.no/topic/102530-16756-skrivar%C3%A6tta-p%C3%A5-gjelsten-deklassering-av-halve-romsdal/?do=findComment&comment=842365
 3. [S350] Bergens borgerbog 1550–1751: s. 1 & 2.
 4. [S162] Midsund I: s. 477.
 5. [S78] Fiksdal sogn: s. 354.
 6. [S78] Fiksdal sogn: s. 340.

Tosten Olavsson på Synes1,2,3

M, #4509, ( - etter 1569)
Far*Olav Tostensson på Synes1
Bror av 10.tippoldefar/mor til meg

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnHan var selveier i Nedregarden, Synes, Vigra.1,2 I 1569 kjøpte Hans Lavrantsson til sammen 5 mæler på Synes, Vigra. Skjøte av 12. april viser at han kjøpte 3 mæler av odelsjorden til brødrene Pål og Tosten Olavssønner i Nedregarden.4,2
Gjertrud Tostensdotter i Vaksvik gav odelsjord med sagkvern i Øvre Sollia, Ørskog, den 8. august 1608 til Jon Einarsson og Sigrid Larsdotter i Eidsvika. Gjertruds avdøde far, Tosten Olavsson, hadde i sin tid solgt gården ut av slekten for 24 daler, og Jon hadde senere lagt ut 61 daler på Gjertruds vegne for å få den tilbake.3,5

Kilder/noter

 1. [S260] «Synnesgodset og Synnesætta»: s. 366.
 2. [S260] «Synnesgodset og Synnesætta»: s. 365.
 3. [S1846] Ørskog gjennom tidene II: s. 507. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030648534?page=510
 4. [S260] «Synnesgodset og Synnesætta»: s. 367.
 5. [S1846] Ørskog gjennom tidene II: s. 508. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030648534?page=511

Pål Olavsson på Synes1

M, #4510, ( - etter 1569)
Far*Olav Tostensson på Synes1
Bror av 10.tippoldefar/mor til megPål Olavsson på Synes eide og bodde i Nedregarden, Synes, Vigra.1 I 1569 kjøpte Hans Lavrantsson til sammen 5 mæler på Synes, Vigra. Skjøte av 12. april viser at han kjøpte 3 mæler av odelsjorden til brødrene Pål og Tosten Olavssønner i Nedregarden.2,3

Kilder/noter

 1. [S260] «Synnesgodset og Synnesætta»: s. 366 & 365.
 2. [S260] «Synnesgodset og Synnesætta»: s. 367.
 3. [S260] «Synnesgodset og Synnesætta»: s. 365.

Pål Jonsson1

M, #4511
Far*Jon Bårdsson1 ( - e 1429)
Bror av 12.tippoldefar/mor til meg

Kilder/noter

 1. [S260] «Synnesgodset og Synnesætta»: s. 361 & 364.

hustru Ingrid Pålsdotter1

K, #4512
Far*Pål Jonsson1
Søskenbarn 14 ganger forskjøvet til meg

Familie

BarnIngrid og søstera Synneva ble omtalt med hustrutittel i et diplom i 1586.2

Kilder/noter

 1. [S260] «Synnesgodset og Synnesætta»: s. 361 & 364.
 2. [S260] «Synnesgodset og Synnesætta»: s. 364.

hustru Synneva Pålsdotter1

K, #4513, ( - 1572)
Far*Pål Jonsson1
Søskenbarn 14 ganger forskjøvet til megSynneva døde i 1572.2 Synneva og søstera Ingrid ble omtalt med hustrutittel i et diplom i 1586.2

Kilder/noter

 1. [S260] «Synnesgodset og Synnesætta»: s. 361 & 364.
 2. [S260] «Synnesgodset og Synnesætta»: s. 364.

Karine1

K, #4514
Mor*hustru Ingrid Pålsdotter1
3-menning 13 ganger forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S260] «Synnesgodset og Synnesætta»: s. 361 & 364.

Lisbet Rasmusdotter i Brandal1,2

K, #4515
Mor*Karine3
4-menning 12 ganger forskjøvet til meg

Familie

Pål Heljesson i Brandal ( - e 1611)
De hadde iallfall to barn.4 
BarnLisbet giftet seg med Pål Heljesson.1,4 Hun ble titulert hustru Lisbet.5
Hun og Pål var brukere i Brandal, Hareid, i 1610. Etter hans død brukte hun tilsynelatende gården i et par år før sønnen Rasmus overtok.4,6

Kilder/noter

 1. [S260] «Synnesgodset og Synnesætta»: s. 361.
 2. [S1305] Bygdebok for Ulstein og Hareid V: s. 32. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013062105013#33
 3. [S260] «Synnesgodset og Synnesætta»: s. 361 & 364.
 4. [S1305] Bygdebok for Ulstein og Hareid V: s. 31. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013062105013#32
 5. [S260] «Synnesgodset og Synnesætta»: s. 364.
 6. [S1305] Bygdebok for Ulstein og Hareid V: s. 33. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013062105013#34

Pål Heljesson i Brandal1,2,3

M, #4516, ( - etter 1611)

Familie

Lisbet Rasmusdotter i Brandal
De hadde iallfall to barn.3 
BarnKnut Olavsson på Røsåk hevdet å ha løst inn 2½ mæle i Nedregarden, Synes, Vigra, av Tomas Jonsson Randall til Spjelkavik (dette må ha foregått i 1570- eller 80-årene), men dennes bror Karsten Jonsson sa at dette godset var kommet på hans part. De var stesønner av fogd Hans Lavrantsson (s.d.), som i 1569 kjøpte 3 mæler av to farbrødre til Knut. Den 10. juni 1616 sa Baltser Ottarsson på Rød i Veøy prestegjeld at han hadde løst inn denne 2½ mæle av Knut som Karsten Jonsson tidligere hadde solgt til Pål Heljesson.2
Pål Heljesson var byskriver i Bergen.3 Han var lagmann i Gulating fra 1585 til 1603.4,5
Pål giftet seg med Lisbet Rasmusdotter.4,3
Pål Heljesson kjøpte ½ mæle på Synes, Vigra, den 8. august 1599 av Johans Eiriksson på Gjøsund. Kjøpesum: 3 gamle daler. Skjøtet ble datert i Bergen.6
Han og Lisbet var brukere i Brandal, Hareid, i 1610. Etter hans død brukte hun tilsynelatende gården i et par år før sønnen Rasmus overtok.3,7 Pål Heljesson i Brandal eide jordegods i Opplandene i 1611.3

     Navnet hans ble skrevet Pouffuell Hellisszenn i 1599.8

Kilder/noter

 1. [S617] Norske Herredags-Dombøger I.V: s. 155.
 2. [S260] «Synnesgodset og Synnesætta»: s. 366.
 3. [S1305] Bygdebok for Ulstein og Hareid V: s. 31. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013062105013#32
 4. [S260] «Synnesgodset og Synnesætta»: s. 361.
 5. [S617] Norske Herredags-Dombøger I.V: s. 152, 155 & 157.
 6. [S1412] Haram bygdebok I (1947): andre halvbandet, s. 53. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014091106037#302
 7. [S1305] Bygdebok for Ulstein og Hareid V: s. 33. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013062105013#34
 8. [S617] Norske Herredags-Dombøger I.V: s. 152 & 157.

Marite Pålsdotter1

K, #4517
Far*Pål Jonsson1
Søskenbarn 14 ganger forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S260] «Synnesgodset og Synnesætta»: s. 361 & 364.

Tonje Strømme

K, #4518
Far*Jonny Asbjørn Strømme
Mor*Marit Elisabet Meisal
6-menning til meg

Lisa Eriksdotter på Ræstad1

K, #4519, (1796 - 28. juni 1870)

Familie

Anders Knutsson på Ræstad (c 1792 - 1873)Annet navn: Lisa Eriksdotter på Svinnset.2
Lisa ble født i 1796.2
Lisa giftet seg i 1835 med Anders Knutsson på Ræstad.2

Lisa døde den 28. juni 1870 på Ræstad, Aukra.2

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 39 & 525.
 2. [S162] Midsund I: s. 39.

Sjur Sørensson Ræstad1,2,3

M, #4520, (24. juni 1844 - 9. desember 1909)
Far*Søren Jonsson4 (1818 - 1892)
Mor*Ingeborg Endresdotter på Ræstad4 (c 1813 - 1854)Sjur ble født den 24. juni 1844 i Sandnes, Lindås.5,2
Sjur giftet seg den 19. juli 1874 med Erika Ingebrigtsdotter Ræstad.6
Han og Erika var husfolk på Hagbø, Ræstad, Aukra. De bodde der resten av livet.3,2 Sjur Sørensson Ræstad og Erika hadde 7 barn sammen.3

Sjur døde den 9. desember 1909.2,6 Han ble gravlagt den 15. desember 1909 i Aukra. Jordfestelsen var 1. mai 1910.2

Kilder/noter

 1. [S586] Sylte klok. 1867–1921: s. 203.
 2. [S222] Aukra klok. 1895–1930: s. 273.
 3. [S162] Midsund I: s. 70.
 4. [S162] Midsund I: s. 48 & 69.
 5. [S162] Midsund I: s. 69 & 70.
 6. [S162] Midsund I: s. 48 & 70.
 7. [S162] Midsund I: s. 65 & 70.

Gjeske Hermannsdotter Lange1,2

K, #4521, ( - ca. 1640)

Familie

Peder Jensson Skjellerup (1571 - 1646)
De hadde fler barn. 
BarnHennes hjemsted var i Flensburg, Slesvig, Danmark.2
Gjeske giftet seg med Peder Jensson Skjellerup.2

Gjeske døde ca. 1640 i Trondheim.2

Kilder/noter

 1. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 20.
 2. [S679] Norsk biografisk leksikon (SNL): Peder Schjelderup.

Marit Olsdotter på Ræstad1

K, #4522, (1795 - 19. juni 1837)
Far*Ola Hansson på Jenset2,3 (1760 - 1806)
Mor*Synneva Fredriksdotter på Jenset2,3 (1756 - 1833)
Søster av 3.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ingebrigt Rasmusson på Ræstad (1802 - 1872)
De hadde fem barn.1 Annet navn: Marit Olsdotter på Jenset.3,2
Marit ble født i 1795 på Jenset, Aukra.3 Ved folketellingen av 1. februar 1801 bodde Marit Olsdotter på Søre Jenset, Jenset, Aukra, hos Ola Hansson og Synneva Fredriksdotter.2,4,3
Marit giftet seg den 17. juli 1825 med Ingebrigt Rasmusson på Bendset.5
Hun og Ingebrigt var brukere på Stegan, Ræstad, Aukra, fra 1825. De overtok etter hennes mor og stefar. Kåret til dem ble verdsatt til 70 daler for fem år.1

Marit døde den 19. juni 1837 på Ræstad, Aukra.6

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 47.
 2. [S1248] Aukra ft. 1801: fol. 452 a, Sørre-Jenset. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58425/16/
 3. [S162] Midsund I: s. 195.
 4. [S162] Midsund I: s. 209.
 5. [S162] Midsund I: s. 47, 93 & 195.
 6. [S162] Midsund I: s. 47 & 195.

Rasmus Ingebrigtsson på Bendset1

M, #4523, (1756 - 1812)
Far*Ingebrigt Rasmusson på Bendset2 (c 1733 - 1799)
Mor*Eli Andersdotter på Bendset2 (c 1729 - 1807)
Bror av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie

Kristi Hannibalsdotter på Bendset (c 1769 - 1833)
BarnRasmus ble født i 1756 på Bendset, Aukra.2
Han var bruker i Nordigarden, Bendset, Aukra, fra 1795 til 1812.3
Rasmus giftet seg den 6. juni 1796 med Kristi Hannibalsdotter på Orset.4 Rasmus Ingebrigtsson på Bendset og Kristi hadde 6 barn sammen.5

Rasmus døde i 1812 i Nordigarden.3

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 361, 93, 90 & 507.
 2. [S162] Midsund I: s. 90, 93 & 361.
 3. [S162] Midsund I: s. 93 & 361.
 4. [S162] Midsund I: s. 361 & 93.
 5. [S162] Midsund I: s. 93 & 94.
 6. [S162] Midsund I: s. 47, 93 & 195.
 7. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 28.

Ingebrigt Rasmusson på Ræstad1,2

M, #4524, (1802 - 29. desember 1872)
Far*Rasmus Ingebrigtsson på Bendset3,2 (1756 - 1812)
Mor*Kristi Hannibalsdotter på Bendset4,2 (c 1769 - 1833)
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Marit Olsdotter på Ræstad (1795 - 1837)
De hadde fem barn.1 

Familie 2

Gjertrud Larsdotter på Ræstad (1809 - 1893)
De hadde seks barn.6 
BarnIngebrigt ble født i 1802 på Bendset, Aukra.3,2
Annet navn: Ingebrigt Rasmusson på Bendset.3
Ingebrigt giftet seg den 17. juli 1825 med Marit Olsdotter på Jenset.3
Han og Marit var brukere på Stegan, Ræstad, Aukra, fra 1825. De overtok etter hennes mor og stefar. Kåret til dem ble verdsatt til 70 daler for fem år.1
Ingebrigt giftet seg den 22. juli 1838 med Gjertrud Larsdotter på Ræstad.2,1

Ingebrigt døde den 29. desember 1872.3,2

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 47.
 2. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 28.
 3. [S162] Midsund I: s. 47, 93 & 195.
 4. [S162] Midsund I: s. 93.
 5. [S162] Midsund I: s. 48 & 70.
 6. [S162] Midsund I: s. 48.

Iris Aasen Brecke1

K, #4525
Far*Terje Brecke
Mor*May-Brit Aasen
9-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S258] Skattelistene for 2002 (BT).

May-Brit Aasen1

K, #4526

Kilder/noter

 1. [S258] Skattelistene for 2002 (BT).

Terje Brecke1

M, #4527
Far*Martin Brecke (1917 - 2016)
Mor*Randi Haugen (1921 - 2018)
8-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S258] Skattelistene for 2002 (BT).

Ingebjørg Endresdotter i Langelia1,2

K, #4528, ( - etter 1727)

Familie

Kurt Olsson i Langelia (c 1658 - c 1718)
De hadde ikke barn.1 Hun var kreditor ved skiftet etter Ragnhild Olsdotter på Helle den 21. januar 1709: 3 daler.3
Hun var kreditor ved skiftet etter Marit Persdotter i Ytre Langelia den 22. januar 1709: 1 daler.4

Ingebjørg giftet seg med Kurt Olsson i Langelia.1
Hun og Kurt var brukere i Indre Langelia, Ytre Lange, Vistdal.5
Hun var arving ved skiftet etter Kurt Olsson i Langelia den 12. april 1719: 13 daler 3 ort 12 skilling. Hun fordret også 5 daler i festegave.6


Ingebjørg døde etter 1727.7

     Lasse Endresson på Lange og Ingebjørg Endresdotter i Langelia var søsken.8,7

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset XI (s. 345, 400) hadde Ola Persson i Langelia trolig sønnen Per Olsson (født ca. 1645), som på slutten av 1600-tallet skal ha vært bruker i Ytterlia, Ytre Lange, Vistdal. På s. 401 og 330 står at denne Per var gift med Ingebjørg Endresdotter i Langelia, og at de var foreldre til Per Persson på Myklebostad og Ola Persson på Hjellen, men dette ser ikke ut til å stemme.9,10,11,5

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 46 a.
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 89 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630489
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 89 a–90 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630488
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 90 b–91 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630490
 5. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 330.
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 46 a/b.
 7. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 134.
 8. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 418 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640432
 9. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 345.
 10. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 400.
 11. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 401.

Ola Persson på Hjellen1,2

M, #4529, (ca. 1697 - )Annet navn: Ola Persson i Langelia.3,4,5
Ola ble født ca. 1697.3
Han var arving ved skiftet etter Kurt Olsson i Langelia den 12. april 1719: 6 daler 3 ort 18 skilling.6

Han bodde kanskje på Hjellen, Vistdal, i 1739.1,2 Per Persson på Myklebostad og Ola Persson på Hjellen stevnet Per Olsson i Ytterlia til tinget i Eresfjord den 24. januar 1739 for odels- og rydningsrett i Ytterlia på Ytre Lange. Den innstevnede møtte og påpekte at han hørte hjemme i et annet tinglag (Rødven), så saken ble ikke behandlet.1,7,8,2

     Brødrene Per Persson på Myklebostad og Ola Persson på Hjellen var slektninger av Kurt Olsson i Langelia.4

     Per Persson på Myklebostad og Ola Persson på Hjellen kan ha vært barn av Per Ørjarsson på Lange. Per Persson og broren Ola bodde i Ytterlia, Ytre Lange, Vistdal, i 1701 (hvor Ola Olsson var bruker). I manntallet kalles de barn av ei fattig huskone, så faren var trolig død (Per Ørjarssons familie eide Ytterlia, hvor Per og Ola Perssøner stevnet brukeren for odelsrett i 1739).3,5

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset XI (s. 345, 400) hadde Ola Persson i Langelia trolig sønnen Per Olsson (født ca. 1645), som på slutten av 1600-tallet skal ha vært bruker i Ytterlia. På s. 401 og 330 står at denne Per var gift med Ingebjørg Endresdotter i Langelia, og at de var foreldre til Per Persson på Myklebostad og Ola Persson på Hjellen, men dette ser ikke ut til å stemme.9,10,2,11

Kilder/noter

 1. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 246 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31136/248/
 2. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 401.
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 233.
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 46 a.
 5. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 409.
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 46 a/b.
 7. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 246 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400411
 8. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 217.
 9. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 345.
 10. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 400.
 11. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 330.

Jon Sæmundsson på Rødalen

M, #4530, (ca. 1756 - 9. januar 1827)
Far*Sæmund Trondsson på Bergset1 (c 1719 - 1798)
Mor*Ildri Asbjørnsdotter på Bergset1 (c 1731 - 1811)
Bror av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ales Olsdotter på Rødalen (c 1757 - 1837)Jon ble født ca. 1756 på Bergset, Vistdal.1 Han eide og brukte på bnr. 7, Bergset, Vistdal, fra 1786 til 1789. Han solgte bruket til broren Trond.2
Annet navn: Jon Sæmundsson på Bergset, nevnt 1789.3,1
Han var kreditor ved skiftet etter Johans Jørnsson på Ljøsta den 5. oktober 1789: 2 ort.4

Jon giftet seg i 1790 med Ales Olsdotter på Rødalen.5 Jon Sæmundsson på Rødalen fikk bygselseddel på 1 våg 1 pund på Rødalen, Vistdal, fra Bård Persson på Åse den 29. juni 1790.1
Han og Ales var brukere på Rødal fra 1790 til 1825. De fikk kårbrev da hennes sønn Ola overtok.5,6

Jon døde den 9. januar 1827.1

Kilder/noter

 1. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 613.
 2. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 613 & 614.
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 5. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 579.
 6. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 580. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009051304101?page=583

Ildri Trondsdotter på Bergset1,2,3

K, #4531, (1789 - 5. juli 1879)
Far*Trond Sæmundsson på Bergset2 (1758 - 1834)
Mor*Synnøv Åmundsdotter på Bergset2 (1765 - 1833)
Søster av 3.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Guttorm Aslaksson på Ytre Lange (1782 - 1869)

Familie 2

Sæmund Aslaksson på Bergset (1796 - 1886)

Familie 3

Gunnar Aslaksson på Bergset (1776 - 1833)Ildri ble født i 1789.2 Ildri tjente på Øra, Vistdal, i 1801.3
Ildri fikk barn med Guttorm Aslaksson på Bergset i 1814.4
Ildri fikk barn med Sæmund Aslaksson på Bergsethjellen i 1822.1
Ildri giftet seg den 19. juni 1825 med Gunnar Aslaksson på Bergset.5

Ildri døde den 5. juli 1879, som fattiglem.5

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 550) fikk Ildri Trondsdotter på Bergset barn med Sæmund Aslaksson på Bergset, men det er en forveksling med Sæmund Aslaksson på Bergsethjellen.6

Kilder/noter

 1. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 143, 1822. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640355
 2. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 614.
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Nessæt, Wisdalen, Øren.
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 547.
 5. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 564.
 6. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 550.

Sigrid Trondsdotter på Bergset1

K, #4532, (1792 - 1794)
Far*Trond Sæmundsson på Bergset1 (1758 - 1834)
Mor*Synnøv Åmundsdotter på Bergset1 (1765 - 1833)
Søster av 3.tippoldefar/mor til megSigrid ble født i 1792 på Bergset, Vistdal.1

Sigrid døde i 1794 på Bergset, 1½ år gammel.1

Kilder/noter

 1. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 614.

Arnt Skipnes1,2

M, #4534, (13. mai 1955 - 25. oktober 2020)Arnt ble født den 13. mai 1955.3

Arnt døde den 25. oktober 2020 i Molde.2 Han ble bisatt den 6. november 2020 i Molde kirke.2

Kilder/noter

 1. [S258] Skattelistene for 2002 (BT).
 2. [S1596] Våre Minnesider: Arnt Skipnes. https://vareminnesider.no/memorial_page/memorial_page_personal_info.php?order_id=3795776&set_site_id=278&cat=home&sign=b209f06537ef9550ced0e634df410689
 3. [S294] Skattelistene for 2001 (SA).

Kari Hammervoll1,2

K, #4535
Far*Knut Hammervoll2,3 (1919 - 2005)
Mor*Tordis Alvilde Trondsen4 (1920 - 2013)
6-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S258] Skattelistene for 2002 (BT): Kari Hammervoll Skipnes.
 2. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 322. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#325
 3. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 166/22.7.2005, s. 26.
 4. [S1393] Langset(h)-slekter fra Midt-Norge og Vestlandet: s. 83. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015040908031#84
 5. [S1596] Våre Minnesider: Arnt Skipnes. https://vareminnesider.no/memorial_page/memorial_page_personal_info.php?order_id=3795776&set_site_id=278&cat=home&sign=b209f06537ef9550ced0e634df410689

Ildri Knutsdotter på Bergset1

K, #4536, (1804 - )

Familie 1

Jon Jonsson på Bergset (1808 - f 1855)
De hadde ikke barn.7 

Familie 2

Ørjar Trondsson på Oppdal (1803 - )Annet navn: Ildri Knutsdotter på Myklebostad.2
Ildri ble født i 1804 på Nedre Myklebostad, Vistdal.3
Ildri giftet seg den 17. oktober 1847 med Jon Jonsson på Bergset.4
Ildri giftet seg den 18. juli 1855 med Ørjar Trondsson på Oppdal.5
Hun og Ørjar var husfolk i Teigen, Oppdal, Vistdal.6

Kilder/noter

 1. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 614.
 2. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 208 & 601.
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 208.
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 601.
 5. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 602 & 208.
 6. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 208, 602, 614 & 615.
 7. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 602.

Jon Jonsson på Bergset1

M, #4537, (1808 - før 1855)
Far*Jon Olsson på Gauprøra2 (1786 - 1858)

Familie

Ildri Knutsdotter på Bergset (1804 - )
De hadde ikke barn.4 Jon ble født i 1808 på Hagbøen, Eresfjord, utenom ekteskap.3,2
Annet navn: Jon Jonsson på Gauprøra.2,3
Han var husmann på Hjellteigen på Haugen, Bergset, Vistdal.3
Jon giftet seg den 8. juli 1838 med en uregistrert person.3
Jon giftet seg den 17. oktober 1847 med Ildri Knutsdotter på Myklebostad.3

Jon døde før 1855.4

Kilder/noter

 1. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 614.
 2. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 32. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#35
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 601.
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 602.

Synnøv Trondsdotter på Bergset1

K, #4538, (1805 - )
Far*Trond Sæmundsson på Bergset1 (1758 - 1834)
Mor*Synnøv Åmundsdotter på Bergset1 (1765 - 1833)
Søster av 3.tippoldefar/mor til megSynnøv ble født i 1805 på Bergset, Vistdal.1

Kilder/noter

 1. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 615.

Anne Trondsdotter på Bergset1

K, #4539, (1808 - 3. april 1829)
Far*Trond Sæmundsson på Bergset1 (1758 - 1834)
Mor*Synnøv Åmundsdotter på Bergset1 (1765 - 1833)
Søster av 3.tippoldefar/mor til megAnne ble født i 1808 på Bergset, Vistdal.1

Anne døde den 3. april 1829.1

Kilder/noter

 1. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 615.

Rachel Marie Harder1,2

K, #4540, (25. april 1821 - )

Familie

Ole Sande (1812 - 1856)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnRachel Marie ble født den 25. april 1821 i Tromsø.2 Hun ble vaksinert mot kopper ifølge attest av 27. oktober 1829.2
Rachel Marie giftet seg den 14. april 1842 i Molde kirke med Ole Sande (forlovere: Peder Larsson Sanne og Lars Sande).2
Hun og Ole bodde på Bakklandet, Strinda, i 1843.1

Kilder/noter

 1. [S1686] Trondheim, Domkirken mini. 1840–47: s. 64, nr. 38. https://www.digitalarkivet.no/kb20070921620148
 2. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 402, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630374

Hanna Christine Sande1

K, #4541, (27. januar 1843 - )
Far*Ole Sande2 (1812 - 1856)
Mor*Rachel Marie Harder2 (1821 - )
5-menning 5 ganger forskjøvet til megHanna Christine ble født den 27. januar 1843 på Bakklandet, Strinda.2 Hanna Christine ble døpt den 22. mars 1843 i Trondheim domkirke.2 Hun ble vaksinert mot kopper ifølge attest av 14. september 1844.1 Hun ble konfirmert den 6. juni 1858 i Tromsø. Karakter: godt.1

Kilder/noter

 1. [S1685] Tromsø mini. 1856–65: s. 103, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20050307020500
 2. [S1686] Trondheim, Domkirken mini. 1840–47: s. 64, nr. 38. https://www.digitalarkivet.no/kb20070921620148

Eirik

M, #4542
10. tippoldefar til meg

Familie

Seks barn, som var helsøsken, er nevnt i et skjøte fra 1589.1 
BarnEirik Nesje og Eirik kan ha vært i slekt.

Kilder/noter

 1. [S1412] Haram bygdebok I (1947): andre halvbandet, s. 52. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014091106037#301
 2. [S1412] Haram bygdebok I (1947): andre halvbandet, s. 53. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014091106037#302

Johans Eiriksson på Gjøsund1

M, #4543, ( - etter 1599)
Far*Eirik2,1
Bror av 9.tippoldefar/mor til meg

Familie

Brit Rasmusdotter på Gjøsund ( - e 1599)Annet navn: Johans Eiriksson på Ulla, nevnt 1589.2
Han bodde på Ulla, Haram, i 1589.2
Sakse Eiriksson på Ulla, Anders Eiriksson i Vaksvik, Johans Eiriksson på Ulla, Inger Eiriksdotter på Blindheim og Gunnhild Eiriksdotter i Lausund solgte 2 våger på Sørnesje, Veøy, den 19. november 1589 til Tore Eiriksson. De var helsøsken. Kjøpesum: 25 daler.2,1
Johans giftet seg med Brit Rasmusdotter på Gjøsund.1
Johans Eiriksson kjøpte ½ mæle på Synes, Vigra, av Tore Eiriksson på Småge.1
Han og Brit bodde på Gjøsund, Vigra, i 1599.1
Johans Eiriksson på Gjøsund solgte ½ mæle på Synes den 8. august 1599 til Pål Heljesson. Kjøpesum: 3 gamle daler. Skjøtet ble datert i Bergen.1

Kilder/noter

 1. [S1412] Haram bygdebok I (1947): andre halvbandet, s. 53. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014091106037#302
 2. [S1412] Haram bygdebok I (1947): andre halvbandet, s. 52. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014091106037#301

Sakse Eiriksson på Ulla1

M, #4544, ( - etter 1589)
Far*Eirik1
Bror av 9.tippoldefar/mor til megHan bodde på Ulla, Haram, i 1589.1
Sakse Eiriksson på Ulla, Anders Eiriksson i Vaksvik, Johans Eiriksson på Ulla, Inger Eiriksdotter på Blindheim og Gunnhild Eiriksdotter i Lausund solgte 2 våger på Sørnesje, Veøy, den 19. november 1589 til Tore Eiriksson. De var helsøsken. Kjøpesum: 25 daler.1,2

Kilder/noter

 1. [S1412] Haram bygdebok I (1947): andre halvbandet, s. 52. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014091106037#301
 2. [S1412] Haram bygdebok I (1947): andre halvbandet, s. 53. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014091106037#302

Anders Eiriksson i Vaksvik1

M, #4545, ( - etter 1589)
Far*Eirik1
Bror av 9.tippoldefar/mor til megHan bodde i Vaksvik, Ørskog, i 1589.1
Sakse Eiriksson på Ulla, Anders Eiriksson i Vaksvik, Johans Eiriksson på Ulla, Inger Eiriksdotter på Blindheim og Gunnhild Eiriksdotter i Lausund solgte 2 våger på Sørnesje, Veøy, den 19. november 1589 til Tore Eiriksson. De var helsøsken. Kjøpesum: 25 daler.1,2

Kilder/noter

 1. [S1412] Haram bygdebok I (1947): andre halvbandet, s. 52. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014091106037#301
 2. [S1412] Haram bygdebok I (1947): andre halvbandet, s. 53. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014091106037#302

Inger Eiriksdotter på Blindheim1

K, #4546, ( - etter 1589)
Far*Eirik1
Søster av 9.tippoldefar/mor til megHun bodde på Blindheim, Sunnmøre, i 1589.1
Sakse Eiriksson på Ulla, Anders Eiriksson i Vaksvik, Johans Eiriksson på Ulla, Inger Eiriksdotter på Blindheim og Gunnhild Eiriksdotter i Lausund solgte 2 våger på Sørnesje, Veøy, den 19. november 1589 til Tore Eiriksson. De var helsøsken. Kjøpesum: 25 daler.1,2

Kilder/noter

 1. [S1412] Haram bygdebok I (1947): andre halvbandet, s. 52. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014091106037#301
 2. [S1412] Haram bygdebok I (1947): andre halvbandet, s. 53. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014091106037#302

Gunnhild Eiriksdotter i Lausund1

K, #4547, ( - etter 1589)
Far*Eirik1
Søster av 9.tippoldefar/mor til megHun bodde i Lausund, Haram, i 1589.1
Sakse Eiriksson på Ulla, Anders Eiriksson i Vaksvik, Johans Eiriksson på Ulla, Inger Eiriksdotter på Blindheim og Gunnhild Eiriksdotter i Lausund solgte 2 våger på Sørnesje, Veøy, den 19. november 1589 til Tore Eiriksson. De var helsøsken. Kjøpesum: 25 daler.1,2

Kilder/noter

 1. [S1412] Haram bygdebok I (1947): andre halvbandet, s. 52. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014091106037#301
 2. [S1412] Haram bygdebok I (1947): andre halvbandet, s. 53. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014091106037#302

Lovise Marie Perret1,2

K, #4548, (27. mars 1896 - )
Far*Paulus Marius Perret3 (1864 - )
Mor*Anna Katrine Berg2 (1867 - )Lovise Marie ble født den 27. mars 1896 i Hamarøy, utenom ekteskap.4,1 Hun var pleiebarn hos Anna Kathrine Hollingen og Lars Knutssen Hollingen i Bodø i 1900. Hun ble forsørget av sin stemorfar.1

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Bodø, Torvgade 5.
 2. [S184] Bjørn Vikås: e-post 24.1.2001.
 3. [S184] Bjørn Vikås: e-post 21. & 24.1.2001.
 4. [S184] Bjørn Vikås: e-post 21.1.2001.

Oluf Madsen1

M, #4549, ( - før 1896)

Familie

Anna Katrine Berg (1867 - )
BarnOluf giftet seg den 23. april 1890 i Bodin kirke, Bodø, med Anna Katrine Berg.2

Oluf døde før 1896.1

Kilder/noter

 1. [S184] Bjørn Vikås: e-post 24.1.2001.
 2. [S184] Bjørn Vikås: e-post 24. & 21.1.2001.

Olga Alise Madsen1

K, #4550, (1892 - etter 1907)
Far*Oluf Madsen2 ( - f 1896)
Mor*Anna Katrine Berg2,3 (1867 - )
Far-steLaurits Lassessen Hollingen3 (1870 - )Olga Alise ble født i 1892 i Bodø.3
Annet navn: Hollingen.3 Ved folketellingen av 3. desember 1900 bodde Olga Alise Hollingen på Lysaker, Bærum, hos Laurits Lassessen Hollingen og Anna Katrine Hollingen.3 Olga Alise Hollingen bodde hos Anna Katrine Hollingen i Tacoma, Washington, USA, i 1907.4

Kilder/noter

 1. [S1111] Bodø mini. 1888–99: s. 82, nr. 63. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=5359&idx_id=5359&uid=ny&idx_side=-100
 2. [S184] Bjørn Vikås: e-post 24.1.2001.
 3. [S233] Ft. 1900 (db): Bærums, Granheim.
 4. [S292] «Hollingen».

Paulus Marius Perret1,2,3

M, #4551, (1864 - )
Mor*Eva Kathrine Andersdotter4,3 (1828 / 1829 - )

Familie

Anna Katrine Berg (1867 - )
BarnPaulus Marius ble født i 1864 i Ankenes, utenom ekteskap.2,4 Han bodde hos Eva Kathrine Andersdotter på Liland, Ofoten, i 1865.3 Ved folketellingen av 31. desember 1875 bodde Paulus Marius Perret i Ankenes hos Eva Kathrine Andersdotter.4
Paulus Marius fikk barn med Anna Katrine Berg.5 Paulus Marius Perret tok borgerskap i Bodø i 1897 som kjøpmann.2,1
Han bodde i Bodø i 1900.2

Kilder/noter

 1. [S293] Borgere i Bodø 1816–1899.
 2. [S233] Ft. 1900 (db): Bodø, Kirkegade 8.
 3. [S195] Ft. 1865 (db): Ofotens, lnr. 34a, 35.
 4. [S291] Ft. 1875 (db): Ofoten. Lnr. 146, liste 51. https://www.digitalarkivet.no/census/rural-residence/bf01052432003103
 5. [S184] Bjørn Vikås: e-post 24.1.2001.
 6. [S184] Bjørn Vikås: e-post 21. & 24.1.2001.

Eva Kathrine Andersdotter1,2

K, #4552, (1828 eller 1829 - )

Familie

Hun var enke i 1900.3 
BarnEva Kathrine ble født i 1828 eller 1829 i Pajala, Sverige.1,3
Eva Kathrine fikk barn med en uregistrert person.
Hun bodde på Liland, Ofoten, i 1865 sammen med Paulus Marius Perret. Hun var husholderske der.2 Ved folketellingen av 31. desember 1875 bodde Eva Kathrine i Ankenes, sammen med Paulus Marius Perret.1 Eva Kathrine Andersdotter var sypike.1,3
Eva Kathrine giftet seg etter 1875 med en uregistrert person.3,1
Hun bodde i Ankenes i 1900.3

Kilder/noter

 1. [S291] Ft. 1875 (db): Ofoten. Lnr. 146, liste 51. https://www.digitalarkivet.no/census/rural-residence/bf01052432003103
 2. [S195] Ft. 1865 (db): Ofotens, lnr. 34a, 35.
 3. [S233] Ft. 1900 (db): Ankenes.

Elen Katrine Olsdatter Skogstad1

K, #4553, (1810 - 22. juli 1887)

Familie

Jens Kristian Lindgaard (1808 - 1899)
BarnElen Katrine ble født i 1810 i Trondheim.2,3
Elen Katrine giftet seg med Jens Kristian Lindgaard.2,4 Hennes navn som gift var Lindgaard.2,4
Hun og Jens Kristian bodde i Sandgata 43, Trondheim, iallfall fra 1865 til 1887.4,2
Hun var fadder ved dåpen til Anna Katrine Berg den 18. april 1867 i Vår Frue sogn, Trondheim.5
Elen Katrine Lindgaard hadde datterdattera Anna Katrine Berg som pleiebarn i 1875.3

Elen Katrine døde den 22. juli 1887 i Trondheim, av alderdomssvakhet.2 Hun ble gravlagt den 29. juli 1887 i Trondheim.2

Kilder/noter

 1. [S138] Jan Ove Askautrud: e-post 24.1.2001.
 2. [S688] Trondheim, Vår Frue mini. 1880–1913: s. 28.
 3. [S291] Ft. 1875 (db): Trondheim, Sandgade 43.
 4. [S195] Ft. 1865 (db): Trondhjem, Sandgaden, 43.
 5. [S901] Trondheim, Vår Frue mini. 1860–72: s. 133.

Anne Lise1

K, #4554

Kilder/noter

 1. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 57/8.3.2002, s. 26.

Lars Andreas Aarøe1

M, #4555
Far*Stein Ottar Aarøe1
Mor*Bente Karin Kristiansen1
3-menning til meg

Kilder/noter

 1. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 57/8.3.2002, s. 26.

Thomas Arve Westlie Aarøe1

M, #4556
Far*Arve Frode Aarøe2
Mor*Ingrid Westlie
3-menning til meg

Kilder/noter

 1. [S258] Skattelistene for 2002 (BT).
 2. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 57/8.3.2002, s. 26.

Jon Arne Westlie Aarøe1

M, #4557
Far*Arve Frode Aarøe2
Mor*Ingrid Westlie
3-menning til meg

Kilder/noter

 1. [S258] Skattelistene for 2002 (BT).
 2. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 57/8.3.2002, s. 26.

Sara Susanne Westlie Aarøe1,2

K, #4558
Far*Arve Frode Aarøe3,2
Mor*Ingrid Westlie4
3-menning til meg

Kilder/noter

 1. [S258] Skattelistene for 2002 (BT).
 2. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 82/12.4.2010. Side 8. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_20100412_168_82_1?page=7
 3. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 57/8.3.2002, s. 26.
 4. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 241/18.10.1988. Side 6, «Våre minste». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19881018_146_241_1?page=5

Asbjørn Persson på Rød1,2,3,4

M, #4559, ( - ca. 1743)
6. tippoldefar til meg

Familie 1

Marit Olsdotter på Rød ( - c 1731)
De hadde to barn.1,2,4 
Barn

Familie 2

Marit Olsdotter på Rød (c 1703 - 1773)
De hadde tre barn.2,4 
BarnAsbjørn Persson tjente kanskje på Vestnesgarden, Vestnes.5
Asbjørn Persson kjøpte 1½ våg (med bygselrett) på bnr. 6, Rød, Nesset, den 3. februar 1724 av Erik Must og Morten Vium. Skjøtet ble tinglyst 1. februar året etter.6
Asbjørn giftet seg med Marit Olsdotter på Rød.4
Knut Knutsson på Rød stevnet Ola Olsson på Rød til tinget i Eresfjord den 20. oktober 1725. Saken gjaldt kåret Knut skulle ha i bruket han avstod på Rød (bnr. 6). Ola sa de ikke hadde blitt enige om annet enn at han skulle nyte kår så lenge Ola satt med bruket, og det hadde Knut etter egen innrømmelse gjort. Heller ikke hadde «hand som kom til gaarden og den sig tilforhandlede», Asbjørn Persson, lovet ham noe kår. Saken ble derfor avvist, og begge sider slapp å betale omkostninger.3
Han var arving ved skiftet etter Marit Olsdotter på Rød den 25. januar 1732: 41 daler 2 ort 4 skilling.1

Asbjørn giftet seg med Marit Olsdotter på Helle.2,4
Han og Marit var brukere på bnr. 6 i 1736. Skyld: 1 våg 1 pund 12 merker. Hun drev videre etter hans død, og bruket ble kalt Asbjørnstua etter ham.4,7

Asbjørn døde ca. 1743 på Rød, Nesset.2 Det ble holdt skifte etter ham den 21. mai 1744. Kreditorer: Lars Knutsson på Trollmyra, Ola Hansson på Åram, Sjurd Arnesson på Rød, Botolv Botolvsson i Horsgård, Jakob Ottosson Fris og Ivar Olsson på Helle o.a. Arvinger: Marit Olsdotter, Anne Asbjørnsdotter, Ildri Asbjørnsdotter, Per Asbjørnsson, Ola Asbjørnsson og Marit Asbjørnsdotter. I boet var kyrne Dagstjerne, Nyårskolle og Burot, ei svartsidet ditto, graoksen Dalemann, svart ditto, rød ditto, fire geiter med kje, to gjeldbekrer, tre fjorslam, fire sauer med lam, skjut, rødt ditto, fire sildegarn, kvern, 2 pund 6 merker med bygselrett i bruket (den andre halvparten ble nok delt på døtrene fra første ekteskap ved skiftet etter deres mor), sølvskje, to messingstaker, kiste med lås, 8 alen sengevær, o.a. De skyldte drøyt 6 daler for havre, rug og bygg fra staten i 1742 og 43. Aktiva: 85 daler 2 ort 22 skilling. Passiva: 20–1–21. Arv: drøyt 65 daler.8

     Asbjørn Persson på Rød og Magrete Persdotter på Stubøen var trolig søsken. Deres foreldre kan ha vært Per Knutsson og Anne Asbjørnsdotter i Hjertvika, som hadde barna Dordi, Asbjørn (født ca. 1685) og Magrete.9,10

Kilder/noter

 1. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1731–32, Eridtzfiortz Otting, 1732.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 353 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650371
 3. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 140 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390802
 4. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 399.
 5. [S2375] Trondheim distrikt, sjøruller 1704–10: ungt og gammelt mannskap, Romsdal fogderi. Side 6, nr. 75. https://www.digitalarkivet.no/ru20100922620202
 6. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 101 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390762
 7. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Eridtzfiords Otting, Røe.
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 353 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650371
 9. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751, 17. februar.
 10. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 243. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424002#246
 11. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 300 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660323

Marit Olsdotter på Rød1,2,3

K, #4560, ( - ca. 1731)
Far-?*Ola Olsson på Rød (c 1645 - c 1705); trolig5
Mor-?*Ildri Bergsveinsdotter på Rød ( - c 1729); trolig4
6. tippoldemor til meg

Familie

Asbjørn Persson på Rød ( - c 1743)
De hadde to barn.1,8,3 
BarnMarite [Olsdatter] var arving ved skiftet etter Ola Olsson på Rød den 19. oktober 1705: 12 daler 2 ort 19 skilling, utlagt i to geiter, ett sølvbeger og halvparten av et forgylt sølvstølebelte.6

Marit giftet seg med Asbjørn Persson.3
Hun var fadder ved dåpen til Lars Knutsson i Høvika den 29. april 1725 i Tingvoll kyrkje.2
Marit Olsdatter (gift) var arving ved skiftet etter Ildri Bergsveinsdotter på Rød den 1. juli 1729: 17 daler 1 ort 2 skilling, utlagt i 18 merker i bruket (9 daler) o.a.7


Marit døde ca. 1731 på Rød, Nesset, antakelig i barselseng.1 Det ble holdt skifte etter henne den 25. januar 1732. Arvinger: Asbjørn Persson, Anne Asbjørnsdotter og Ildri Asbjørnsdotter. Arv: 83 daler 8 skilling.1

Kilder/noter

 1. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1731–32, Eridtzfiortz Otting, 1732.
 2. [S455] Tingvoll mini. 1706–31: 1725, Dom: Cantate.
 3. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 399.
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 597 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640612
 5. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 238 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630356
 6. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 238 a–239 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630356
 7. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 597 a–599 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640612
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 353 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650371

Marit Olsdotter på Rød1,2,3,4

K, #4561, (ca. 1703 - 1773)
Far*Ola Toresson på Helle5,6 (c 1675 - )
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Asbjørn Persson på Rød ( - c 1743)
De hadde tre barn.2,4 
Barn

Familie 2

Ola Toresson på Rød (c 1682 - 1772)
De hadde ett barn. Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset hadde de dattera Marit, men det stemmer ikke.12,6,13,4 
BarnAnnet navn: Marit Olsdotter på Helle.5
Marit ble født ca. 1703 på Helle, Vistdal.3
Marit giftet seg med Asbjørn Persson på Rød.2,4
Hun og Asbjørn var brukere på bnr. 6, Rød, Nesset, i 1736. Skyld: 1 våg 1 pund 12 merker. Hun drev videre etter hans død, og bruket ble kalt Asbjørnstua etter ham.4,7
Hun var arving ved skiftet etter Asbjørn Persson på Rød den 21. mai 1744: 32 daler 2 ort 12 skilling, utlagt i 13–2–0 i bruket, o.a.8
Hun var myndling av ole Iversøn Helde (sic), trolig Ivar Olsson på Helle, i 1744.2

Marit giftet seg med Ola Toresson på Grønfeta.9,1,4
Hun og Ola var brukere på bnr. 6 i 1749. Skyld: 1 våg 1 pund 12 merker.10,4
I manntallet av 1762 står hun og Ola som brukere på bnr. 6. Ola Asbjørnsson, Asbjørn Olsson og Marit Asbjørnsdotter var også der. Marit Olsdotters sønn Per fikk skjøte i 1760, men hadde ennå ikke overtatt bruket.9,4,11 Hun var fadder den 23. juli 1769 i Rød kyrkje, Nesset.1

Marit døde i 1773 på Rød, Nesset, som husmannsenke.3 Hun ble jordfestet den 28. februar 1773 på Rød kyrkjegard, Nesset.3

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 63 b, 9. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640107
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 353 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650371
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 94 a, 1. søndag i faste. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640137
 4. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 399.
 5. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 456. https://www.nb.no/items/6bb20b3007b86524f3cf164a37269840?page=459
 6. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 101 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680119
 7. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Eridtzfiords Otting, Røe.
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 353 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650371
 9. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 144. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041029
 10. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 2. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690340
 11. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 400.
 12. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 300 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660323
 13. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 177 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690191

Ola Toresson på Rød1,2,3,4

M, #4562, (ca. 1682 - 1772)

Familie 1

Gjertrud Jørnsdotter på Grønfeta ( - e 1719)
Ett barn er nevnt i et skifte.24 
Barn

Familie 2

Marit Olsdotter på Rød (c 1703 - 1773)
De hadde ett barn. Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset hadde de dattera Marit, men det stemmer ikke.20,25,24,4 
BarnOla ble født ca. 1682.3,2
Olle Tores tjente på Vorpeneset, Nesset, i 1711.5,6

Ola giftet seg ca. 1719 med Gjertrud Jørnsdotter på Grønfeta. Den 26. juli det året ble han bøtelagt 3 daler 1 ort 12 skilling grunnet for tidlig samleie.7
Annet navn: Ola Toresson på Grønfeta, nevnt fra 1719 til 1742.7,8,9 Ola Toresson på Grønfeta fikk bygselseddel på 2½ pund (hele gården) på Grønfeta, Nesset, den 8. juni 1719. Seddelen ble tinglyst 19. oktober året etter.10 Han var lagrettemann i Eresfjord iallfall 1720 og 1740.10,11
Ivar Knutsson på Langset og Ola Toresson på Grønfeta kjøpte kirketienden i Rød kyrkje, Nesset, den 20. juni 1726 av Erik Must. Skjøtet ble tinglyst 21. oktober. Must hadde kjøpt rettigheten fra kongen.8,12,13
Han var bruker på Grønfeta i 1736. Skyld: 2 pund 12 merker. I 1742 var han utsending fra Nesset til et møte i Molde om skolevesenet.14,15
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Knutsson og Eli Olsdotter på Bergset den 29. juni 1742: 1 daler, men boet var fallitt.9

Ola giftet seg med Marit Olsdotter på Rød.16,17,4
Han og Marit var brukere på bnr. 6, Rød, Nesset, i 1749. Skyld: 1 våg 1 pund 12 merker.3,4 Ola Toresson på Rød var vurderingsmann i 1753.1,18
I manntallet av 1762 står han og Marit som brukere på bnr. 6. Ola Asbjørnsson, Asbjørn Olsson og Marit Asbjørnsdotter var også der. Marit Olsdotters sønn Per fikk skjøte i 1760, men hadde ennå ikke overtatt bruket.16,4,19
Ole Røe var kreditor ved skiftet etter Ola Asbjørnsson på Skjørsetra den 6. august 1765: 2 daler for 2 tønner korn.20
Ola Toresson på Rød var fadder den 30. oktober 1768 i Rød kyrkje.21

Ola døde i 1772 på Rød, Nesset, som husmann.2,22 Han ble jordfestet den 13. september 1772 på Rød kyrkjegard, Nesset.2

     Navnet hans ble skrevet Olle Torsen Grønfætten i 1720.10

I Gards- og ættesoge for Nesset IV (s. 349) kalles Jørn Toresson på Grønfeta for «Jørgen Ivarson», dattera Gjertrud for «Johanna», og hennes mann Ola Toresson for «Ola Torsteinson».23

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 166 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650762
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 90 a, 13. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640133
 3. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 2. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690340
 4. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 399.
 5. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Werpnes. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181179
 6. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 12, Nesset. Røe Sogn. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181154
 7. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 116 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390582
 8. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 176 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390837
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 193 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650211
 10. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 153 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390619
 11. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 8 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400465
 12. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 85 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650344
 13. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 85 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650345
 14. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Eridtzfiords Otting, Grønfetten.
 15. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 350. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002?page=353
 16. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 144. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041029
 17. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 63 b, 9. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640107
 18. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 167 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650763
 19. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 400.
 20. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 300 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660323
 21. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 58 b, 22. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640102
 22. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 94 a, 1. søndag i faste. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640137
 23. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 349. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002?page=352
 24. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 177 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690191
 25. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 101 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680119

Sakarias Sakariasson på Lindset1

M, #4563, (ca. 1782 - )
Far*Sakarias Larsson på Lindset1 (c 1730 - f 1818)
Mor*Kari Olsdotter på Lindset2 (c 1739 - 1795)
Bror av 3.tippoldefar/mor til megSakarias ble født ca. 1782 på Indre Lindset, Vågøy.1,2 Han bodde hos Lars Sakariasson og Anne Kolbeinsdotter på Indre Lindset i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Agerøe, Vaagøe, Lindset Indre.
 2. [S493] Gard og slekt i Fræna I: s. 835.

Lars Sakariasson på Lindset1,2

M, #4564, (ca. 1766 - )
Far*Sakarias Larsson på Lindset2 (c 1730 - f 1818)
Mor*Kari Olsdotter på Lindset3 (c 1739 - 1795)
Bror av 3.tippoldefar/mor til megLars ble født ca. 1766 på Indre Lindset, Vågøy.2,3
Lars giftet seg i 1792 med Anne Kolbeinsdotter på Hagset.1,2
Han og Anne var brukere på Indre Lindset i 1801. Anne Larsdotter, Sakarias Larsson, Anne Eriksdotter og Sakarias Sakariasson bodde også der.2
Han hadde Per Sakariasson i tjeneste i 1801.2

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 273.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Agerøe, Vaagøe, Lindset Indre.
 3. [S493] Gard og slekt i Fræna I: s. 835.

Anne Kolbeinsdotter på Lindset1

K, #4565, (ca. 1766 - )
Far*Kolbein Larsson på Hagset2 (c 1702 - c 1772)
Mor*Anne Ivarsdotter på Hagset2 (c 1741 - c 1785)
4-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Lars Sakariasson på Lindset (c 1766 - )
BarnAnnet navn: Anne Kolbeinsdotter på Hagset.2
Anne ble født ca. 1766.1,2
Anne giftet seg i 1792 med Lars Sakariasson på Lindset.2,1
Hun og Lars var brukere på Indre Lindset, Vågøy, i 1801. Anne Larsdotter, Sakarias Larsson, Anne Eriksdotter og Sakarias Sakariasson bodde også der.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Agerøe, Vaagøe, Lindset Indre.
 2. [S162] Midsund I: s. 273.

Anne Larsdotter på Lindset1

K, #4566, (ca. 1798 - )
Far*Lars Sakariasson på Lindset1 (c 1766 - )
Mor*Anne Kolbeinsdotter på Lindset1 (c 1766 - )
Søskenbarn 5 ganger forskjøvet til megAnne ble født ca. 1798.1 Hun bodde hos Lars Sakariasson og Anne Kolbeinsdotter på Indre Lindset, Vågøy, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Agerøe, Vaagøe, Lindset Indre.

Per Sakariasson på Lindset1

M, #4567, (ca. 1780 - )
Far*Sakarias Larsson på Lindset1 (c 1730 - f 1818)
Mor*Kari Olsdotter på Lindset2 (c 1739 - 1795)
Bror av 3.tippoldefar/mor til megPer ble født ca. 1780 på Indre Lindset, Vågøy.1,2 Han tjente på Indre Lindset i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Agerøe, Vaagøe, Lindset Indre.
 2. [S493] Gard og slekt i Fræna I: s. 835.

Anders Larsson på Opstad1

M, #4568, (ca. 1614 - )
Far*Lars Opstad1 ( - e 1647)
8. tippoldefar til meg

Familie

Han hadde iallfall to barn.1 
BarnAnders ble født ca. 1614 på Opstad, Aukra.1
Han var bruker på bnr. 1, Opstad, Aukra, fra ca. 1645. Skyld: 1 våg 18 merker. I 1647 stod han og faren sammen som brukere. Anders hadde fremdeles bruket i 1666.1

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 338.

Kjetil Nautnes1

M, #4569
Far*Arne Magne Nautnes2
Mor*Oddny Ragnhild Horrem2

Kilder/noter

 1. [S294] Skattelistene for 2001 (SA).
 2. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 370.

Arne Magne Nautnes1

M, #4570

Kilder/noter

 1. [S294] Skattelistene for 2001 (SA).
 2. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 370.

Oddny Ragnhild Horrem1

K, #4571

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 370 & 301.
 2. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 370.

Ola Taraldsson på Talset1,2,3

M, #4572, (1794 - 21. desember 1849)
Far*Tarald Semmingsson på Lihjell4 (1770 - 1804)
Mor*Kristi Olsdotter på Lihjell4 (1769 - 1820)

Familie

Maret Andersdotter på Talset (1798 - 1887)
De hadde ni barn.5,6 
BarnOla ble født i 1794 i Sunndal (før foreldrene giftet seg).4
Ola giftet seg med Maret Andersdotter.5,3,6
Han og Maret var innerster på Fale, Sunndal.7 Ola og Maret var innerster på Hoås, Sunndal, og på Håsen.7,5
Annet navn: Ola Taraldsson på Håsen, nevnt 1829.5,3
Han og Maret bodde i Tingvoll fra 1829. De fikk flytteattest fra Sunndal 8. mai for seg selv og fire barn.5
Han og Maret var husfolk på Liahaugen, Talset, Tingvoll.3,6

Ola døde den 21. desember 1849 på Talset, Tingvoll, som husmann.1 Han ble jordfestet den 30. desember 1849.1

Kilder/noter

 1. [S1721] Tingvoll mini. 1844–56: s. 407, nr. 62. https://www.digitalarkivet.no/kb20050615010607
 2. [S580] Rød mini. 1846–79: s. 212, 1860, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660274
 3. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 207.
 4. [S1722] Sunndal mini. 1794–1820: fol. 21 b, Hoff og Romfoe, nr. 32. https://www.digitalarkivet.no/kb20070914630083
 5. [S1720] Sunndal mini. 1819–32: s. 544. https://www.digitalarkivet.no/kb20070914630357
 6. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 208.
 7. [S80] Sunndalsboka II: s. 151. https://www.nb.no/items/54cd0780230ab46dde92e58536d8817c?page=154

Maret Andersdotter på Talset1

K, #4573, (1798 - 1887)

Familie

Ola Taraldsson på Talset (1794 - 1849)
De hadde ni barn.5,1 
BarnAnnet navn: Maret Andersdotter på Brekkhaugen.2,3
Maret ble født i 1798 på Brekkhaugen, Fale, Sunndal.2,4,3 Maret ble døpt den 17. juni 1798. I ministerialboka står «Morten», men folketellingen 1801 viser at det må være feilskrift for «Maret».4,3
Maret giftet seg med Ola Taraldsson.5,6,1
Hun og Ola var innerster på Fale, Sunndal.2 Maret og Ola var innerster på Hoås, Sunndal, og på Håsen.2,5
Annet navn: Maret Andersdotter på Håsen, nevnt 1829.5
Hun og Ola bodde i Tingvoll fra 1829. De fikk flytteattest fra Sunndal 8. mai for seg selv og fire barn.5
Hun og Ola var husfolk på Liahaugen, Talset, Tingvoll.6,1

Maret døde i 1887.1

Kilder/noter

 1. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 208.
 2. [S80] Sunndalsboka II: s. 151. https://www.nb.no/items/54cd0780230ab46dde92e58536d8817c?page=154
 3. [S1724] Sunndal ft. 1801: fol. 609 b, Stor-Fale, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340415
 4. [S1722] Sunndal mini. 1794–1820: fol. 26 b, nr. 23. https://www.digitalarkivet.no/kb20070914630088
 5. [S1720] Sunndal mini. 1819–32: s. 544. https://www.digitalarkivet.no/kb20070914630357
 6. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 207.

Jens Jenssen1

M, #4574
11. tippoldefar til meg

Familie

BarnJens Jenssen var prest i Staby sogn, Ringkøbing prosti, Danmark, før 1573.1,2

Kilder/noter

 1. [S306] En almindelig dansk Præstehistorie 3: s. 170.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 36.

Magrete Bjørnsdotter på Stuguflotten1,2,3

K, #4575, (ca. 1689 - 30. mai 1743)
Far*Bjørn Guttormsson i Eikesdal4 (c 1627 - c 1690)
Mor*Anne Audensdotter Trygge4 ( - c 1726)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie 2

Jon Jonsson på Stuguflotten (c 1696 - 1787)
De hadde ikke barn.6 Annet navn: Magrete Bjørnsdotter i Oppigard.5
Magrete ble født ca. 1689 i Eikesdal, Eresfjord.2
Magrete giftet seg med Ivar Andersson.5,4
Magrete og Ivar var brukere på Stuguflotten, Lesja, fra ca. 1720. Hun overtok etter hans død.5
Magrete giftet seg i 1734 med Jon Jonsson.6
Hun og Jon var brukere på Stuguflotten fra 1734. De kjøpte gården fire år senere. Han var bruker til 1783.6
Hun var fadder ved dåpen til Jon Larsson i 1735 i Kors kirke, Grytten.3
Hun var kreditor ved skiftet etter Else Larsdotter på Vike den 24. juni 1742: 2 daler.7


Magrete døde den 30. mai 1743 på Stuguflotten.2,5 Hun ble jordfestet den 9. juni 1743.2

     Magrete Bjørnsdotter på Stuguflotten var slektning i tredje ledd av Gjertrud Knutsdotter på Åse.4

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 185 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650202
 2. [S325] Gravlagde i Lesja 1724–1819: Margrete Biørnsd Stuflotten.
 3. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 190.
 4. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 150.
 5. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 40.
 6. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 41.
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 184 a–185 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650201

Anton Andreasson

M, #4576, (14. februar 1866 - )
Far*Andreas Tomasson Jørstad1 (1823 - 1865)
Mor*Brit Toresdotter Hanset1 (1827 - 1876)Anton ble født den 14. februar 1866 i Eresfjord, utenom ekteskap.1

Brit Toresdotter Hanset1

K, #4577, (1827 - 10. juni 1876)

Familie 1

De fikk ett barn. 

Familie 2

Andreas Tomasson Jørstad (1823 - 1865)
De fikk to eller tre barn.2 
BarnBrit ble født i 1827 på Hanset, Vistdal.2
Brit fikk barn med en uregistrert person i 1854.2
Hun bodde på Nauste, Eresfjord.1
Brit fikk barn med Andreas Tomasson Jørstad i 1866. Hun hadde to barn fra før, ett av dem med Andreas.1

Brit døde ugift den 10. juni 1876 på Hanset.2

Kilder/noter

 1. [S402] Eresfjord mini. 1845–79: s. 51, nr. 4. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6426&idx_id=6426&uid=ny&idx_side=-53
 2. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 367. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=370

(?) Jensdotter

K, #4578
Far*Jens Jensson Staby1 ( - 1639)
Mor*Anne Sveinsdotter1 ( - e 1643)
Søster av 8.tippoldefar/mor til meg

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 36.

Anne Jørgensdotter Marstrand1,2

K, #4579, ( - etter 1683)
Far*Jørgen Nilsson Marstrand2 (c 1594 - 1656)

Familie

Sigvard Engebretsson Munk (o 1595 - 1694)
De hadde åtte barn.2 
BarnAnne giftet seg med Sigvard Engebretsson Munk.1,2
Sigvard Engebretsson og Anne Jørgensdotter solgte 2 våger på Nedre Frisvoll, Eid i Romsdal, den 25. mai 1683. Skjøtet ble utstedt i Prestgarden på Lesja, og tinglyst i Rødven 14. juni 1686.1

Kilder/noter

 1. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 11 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650571
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 36.

Jørgen Nilsson Marstrand1,2

M, #4580, (ca. 1594 - 1656)

Familie

De hadde fler barn. 
BarnJørgen ble født ca. 1594.3 Han var prest i 1622.4
Jørgen giftet seg med en uregistrert person. Han var sogneprest i Grytten fra 1625 til 1656.5,1

Jørgen døde i 1656.3

Ifølge «Ein bondehovding frå Gudbrandsdalen – Kristen Hovauk» (Årbok for Gudbrandsdalen 1960) var Jørgen Nilsson Marstrand gift med Anne Jensdotter Staby, men hun var enke i 1643.6,1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 36.
 2. [S307] Norsk Prestehistorie: Romsdal prosti.
 3. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 499. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121748024?page=506
 4. [S1973] Norske Herredags-Dombøger II.VI: s. 136. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014012108110?page=145
 5. [S1401] Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge: s. 267. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2016070608002?page=272
 6. [S1972] «Ein bondehovding frå Gudbrandsdalen – Kristen Hovauk»: s. 186. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2019051681124_001?page=189

Sigvard Engebretsson Munk1,2,3

M, #4581, (omkr. 1595 - 1694)

Familie

Anne Jørgensdotter Marstrand ( - e 1683)
De hadde åtte barn.1 
BarnSigvard ble født omkr. 1595.1 Hans hjemsted var på Storhove, Fåberg.1 Ivar Kleiven skrev at faren og brødrene til Anne Jensdotter prøvde å få ettermannen i prestekallet, Sigvard Engebretsson Munk, til å gifte seg med henne, men han nektet. Senere ble det fiendskap mellom ham og «Jens-slekten». Munk var kommet til Lesja som huskapellan for faren til Anne i 1636.1 Han var sogneprest i Lesja fra 1641.1,2,4
Sigvard giftet seg med Anne Jørgensdotter Marstrand.3,1
Sigvard Engebretsson kjøpte 1 våg 9 merker på Nedre Frisvoll, Eid i Romsdal, i 1676.5 I skiftet etter Hans Sørensson på Frisvoll fra 1682 er nevnt at herr Sigvard Engebretsson mente han hadde krav på en del av jorden Hans hadde kjøpt på Nedre Frisvoll, så odelsgodset kunne ennå ikke deles mellom arvingene.2,5
Sigvard Engebretsson og Anne Jørgensdotter solgte 2 våger på Nedre Frisvoll den 25. mai 1683. Skjøtet ble utstedt i Prestgarden på Lesja, og tinglyst i Rødven 14. juni 1686.3

Sigvard døde i 1694 i Lesja. Han skal ha vært 104 år gammel, men alderen er trolig overdrevet.1
Søren Eriksson kjøpte 2 våger 1 pund 12 merker fisk, 4½ mark smør og 2 ort 12 skilling årlig landskyld (med bygselrett) på bnr. 5, Eide, Eid i Romsdal, den 24. januar 1696 av Erik Olsson. Selgerens avdøde sønn, Erik Eriksson, hadde kjøpt dette fra Sigvard Engebretsson.6,7


     Navnet hans ble skrevet Hr Siffuer Ingebrigtsen i 1682.2

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 36.
 2. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 111 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/121/
 3. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 11 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650571
 4. [S307] Norsk Prestehistorie: Gudbrandsdalen prosti.
 5. [S392] Bygdebok for Eid: s. 360.
 6. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 57 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650617
 7. [S392] Bygdebok for Eid: s. 486.

Ola Erlandsson på Hole1,2

M, #4582, (ca. 1684 - 25. mars 1751)
Far*Erland Olsson på Hole1 (c 1630 - c 1705)
Mor*Anne Olsdotter på Hole1 ( - c 1695)
6. tippoldefar til meg

Familie

Marit Jørnsdotter på Hole (o 1680 - 1760)
De hadde sju barn.1 
BarnOla ble født ca. 1684 på Sør-Hole, Lesja.1,2
Ola giftet seg med Marit Jørnsdotter på Flågåstad.1 Ola Erlandsson på Hole og Marit var selveiere i Nordigard, Sør-Hole, Lesja, fra før 1710 og til 1745. Landskyld: 4 huder. De kjøpte tilbake arvepartene til hans søstre Marit på Tallerås i Dovre og Marit på Tande i 1720. Ved matrikuleringen i 1723 var det 6 hester, 30 kyr og ungfe, og 40 sauer samt ca. 15 mål åker på bruket, hvor det var sådd og høstet bygg.3 Ola Erlandsson på Hole og Fredrik (på Nistugu) stevnet Syver, brukeren i Sygard.4 Ola og Marit holdt skifte i 1745. Nest eldste sønn, Jørn, hadde fått 61 daler, og to døtre hadde fått medgift på ca. 50 daler hver. Verdien på bruket ble satt til 480 daler. Til sammen var formuen etter fradrag for utlegg over 884 daler. Buskap: 5 hester, 6 okser, 12 kyr, 9 kviger, 4 kalver, 42 sauer og 3 griser. Føderåd: fôr til 1 hest, 2 kyr og 6 sauer, og åker hvor de kunne så 6 mæler korn (ca. 1½ mål).5

Ola døde den 25. mars 1751 på Sør-Hole.1,2 Han ble jordfestet den 4. april 1751.2

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 172.
 2. [S325] Gravlagde i Lesja 1724–1819: Ole Erlands Hoele.
 3. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 164, 166, 169 & 172.
 4. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 166.
 5. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 172, 169, 170 & 166.

Anna Malene Heimdal Eik1,2

K, #4583
Far*Øystein Eik2
Mor*Mette Heimdal2
8-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S294] Skattelistene for 2001 (SA).
 2. [S156] Ein heim vart til i 1802: s. 54.

Marit Jørnsdotter på Hole1

K, #4584, (omkr. 1680 - 1760)
Far*Jørn Persson på Flågåstad2 (c 1638 - c 1710)
Mor*Kari Martinsdotter på Flågåstad2 ( - c 1701)
6. tippoldemor til meg

Familie

Ola Erlandsson på Hole (c 1684 - 1751)
De hadde sju barn.3 
BarnAnnet navn: Marit Jørnsdotter på Flågåstad.2
Marit ble født omkr. 1680 på Flågåstad, Lesja.1,3,2
Marit giftet seg med Ola Erlandsson på Hole.3 Marit Jørnsdotter på Hole og Ola var selveiere i Nordigard, Sør-Hole, Lesja, fra før 1710 og til 1745. Landskyld: 4 huder. De kjøpte tilbake arvepartene til hans søstre Marit på Tallerås i Dovre og Marit på Tande i 1720. Ved matrikuleringen i 1723 var det 6 hester, 30 kyr og ungfe, og 40 sauer samt ca. 15 mål åker på bruket, hvor det var sådd og høstet bygg.4 Marit og Ola holdt skifte i 1745. Nest eldste sønn, Jørn, hadde fått 61 daler, og to døtre hadde fått medgift på ca. 50 daler hver. Verdien på bruket ble satt til 480 daler. Til sammen var formuen etter fradrag for utlegg over 884 daler. Buskap: 5 hester, 6 okser, 12 kyr, 9 kviger, 4 kalver, 42 sauer og 3 griser. Føderåd: fôr til 1 hest, 2 kyr og 6 sauer, og åker hvor de kunne så 6 mæler korn (ca. 1½ mål).5

Marit døde i 1760 i Nordigard. Oppgitt alder: 82 år.1,6 Hun ble gravlagt den 2. november 1760.1

Kilder/noter

 1. [S325] Gravlagde i Lesja 1724–1819.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 206. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109#209
 3. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 172.
 4. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 164, 166, 169 & 172.
 5. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 172, 169, 170 & 166.
 6. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 172 & 169.

Hans Hiestand

M, #4585, ( - mellom 1640 og 1655)
Far*Heinrich Hiestand ( - e 1605)
9. tippoldefar til meg

Familie

BarnHans ble født i Richterswil, Zürich, Sveits.
Han bodde på Hinter Schönau, Hütten, Zürich, Sveits, i 1605.
Han bodde på Laubegg, Hütten, Zürich, Sveits, i 1634.

Hans døde mellom 1640 og 1655.

Heinrich Hiestand

M, #4586, ( - etter 1605)
10. tippoldefar til meg

Familie

BarnHan bodde på Hinter Schönau, Hütten, Zürich, Sveits. Heinrich Hiestand var lagrettemann. Han befant seg den 16. mai 1605 i Blegi, Richterswil, Zürich, Sveits.

Hans Strickler1

M, #4587, (ca. 1605 - 9. oktober 1701)
Far*Konrad Strickler1 (c 1579 - m. 1646 & 1648)
Mor*Anna Landis1 (1582 - 1657)
8. tippoldefar til meg

Familie

Margaret Hitz (c 1614 - 1682)
BarnHans ble født ca. 1605.1
Hans giftet seg den 24. mars 1634 eller 25. mars 1634 i Hirzel, Zürich, Sveits, med Margaret Hitz.
Han og Margaret bodde i Unteren Bruederhus, Hirzel, Zürich, Sveits, iallfall fra 1640 til 1643.1 Han fikk tilbake farens konfiskerte bo mot en avgift på 500 gylden.1 Hans Strickler og Margaret var gjendøpere.1
Han og Margaret bodde på Haruti, Hirzel, Zürich, Sveits, iallfall fra 1649 til 1656.1
Han og Margaret bodde på Grindel, Hirzel, Zürich, Sveits, i 1654 sammen med Barbara Strickler.

Hans døde den 9. oktober 1701.

Kilder/noter

 1. [S326] Strickler Families of the World: cs.

Margaret Hitz

K, #4588, (ca. 1614 - 11. februar 1682)
8. tippoldemor til meg

Familie

Hans Strickler (c 1605 - 1701)
BarnMargaret ble født ca. 1614.
Margaret giftet seg den 24. mars 1634 eller 25. mars 1634 i Hirzel, Zürich, Sveits, med Hans Strickler.
Hun og Hans bodde i Unteren Bruederhus, Hirzel, Zürich, Sveits, iallfall fra 1640 til 1643.1 Margaret Hitz og Hans var gjendøpere.1
Hun og Hans bodde på Haruti, Hirzel, Zürich, Sveits, iallfall fra 1649 til 1656.1
Hun og Hans bodde på Grindel, Hirzel, Zürich, Sveits, i 1654 sammen med Barbara Strickler.

Margaret døde den 11. februar 1682.

Kilder/noter

 1. [S326] Strickler Families of the World: cs.

Konrad Strickler1

M, #4589, (ca. 1579 - mellom 1646 og 1648)
9. tippoldefar til meg

Familie

Anna Landis (1582 - 1657)
BarnKonrad ble født ca. 1579.1
Konrad giftet seg med Anna Landis.1
Han og Anna bodde i Unteren Bruederhus, Hirzel, Zürich, Sveits, iallfall fra 1615 til 1633.1 Konrad Strickler og Anna var gjendøpere.1 Konrad Strickler og Anna var fengslet i Oetenbach fengsel, Zürich, Sveits, fra 11. juni 1644 for gjendøperi. Etter flere advarsler ble de arrestert og boet hans ble konfiskert i juni 1644. Hun slapp ut etter noen år. Sønnen Hans fikk tilbake Konrads eiendom mot en avgift på 500 gylden.1

Konrad døde mellom 1646 og 1648 i Oetenbach fengsel.1

Kilder/noter

 1. [S326] Strickler Families of the World: cs.

Anna Landis1

K, #4590, (1582 - 7. april 1657)
Far*Rudolf Landis1 (1548 - )
Mor*Anna Bruppacher1
9. tippoldemor til meg

Familie

Konrad Strickler (c 1579 - m. 1646 & 1648)
BarnAnna ble født i 1582 i Hirzel, Zürich, Sveits.2 Anna ble døpt den 20. mai 1582 i Horgen, Zürich, Sveits. Hirzel hørte til Horgen til 1615.2
Anna giftet seg med Konrad Strickler.1
Hun og Konrad bodde i Unteren Bruederhus, Hirzel, Zürich, Sveits, iallfall fra 1615 til 1633.1 Anna Landis og Konrad var gjendøpere.1 Anna Landis og Konrad var fengslet i Oetenbach fengsel, Zürich, Sveits, fra 11. juni 1644 for gjendøperi. Etter flere advarsler ble de arrestert og boet hans ble konfiskert i juni 1644. Hun slapp ut etter noen år. Sønnen Hans fikk tilbake Konrads eiendom mot en avgift på 500 gylden.1 Anna Landis bodde hos Hans Strickler og Margaret Hitz på Haruti, Hirzel, Zürich, Sveits, fra 1649 til 1656.1

Anna døde den 7. april 1657 i Hirzel.

Kilder/noter

 1. [S326] Strickler Families of the World: cs.
 2. [S326] Strickler Families of the World.

Rudolf Landis

M, #4591, (1548 - )
Far*Hans Landis (c 1521 - )
Mor*Katharina Schinz (c 1524 - )
10. tippoldefar til meg

Familie

Anna Bruppacher
BarnRudolf ble døpt den 17. september 1548.
Rudolf giftet seg ca. 1570 med Anna Bruppacher.
Han og Anna bodde på Chelen, Hirzel, Zürich, Sveits.1

Kilder/noter

 1. [S326] Strickler Families of the World: cs.
 2. [S334] Genealogie-Seite der Familie Dieter Landes: stammbaum_o/karteiblatt1400.html.

Anna Bruppacher

K, #4592
10. tippoldemor til meg

Familie

Rudolf Landis (1548 - )
BarnAnna giftet seg ca. 1570 med Rudolf Landis.
Hun og Rudolf bodde på Chelen, Hirzel, Zürich, Sveits.1

     Etternavnet Bruppacher dukket først opp i Zollikon, Zürich, Sveits.

Kilder/noter

 1. [S326] Strickler Families of the World: cs.
 2. [S334] Genealogie-Seite der Familie Dieter Landes: stammbaum_o/karteiblatt1400.html.

Hans Landis

M, #4593, (ca. 1521 - )
11. tippoldefar til meg

Familie

Katharina Schinz (c 1524 - )
BarnHans ble født ca. 1521.
Hans giftet seg med Katharina Schinz.
Han bodde i Hirzel, Zürich, Sveits, i 1547.

Katharina Schinz

K, #4594, (ca. 1524 - )
11. tippoldemor til meg

Familie

Hans Landis (c 1521 - )
BarnKatharina ble født ca. 1524.
Hun bodde i Sveits.
Katharina giftet seg med Hans Landis.

Margaret Strickler1

K, #4595, (7. august 1608 - )
Far-?*Konrad Strickler1 (c 1579 - m. 1646 & 1648)
Mor-?*Anna Landis (1582 - 1657); trolig1
Søster av 8.tippoldefar/mor til meg

Familie

Peter Landis (1601 - )
De hadde tre barn. Margaret ble født den 7. august 1608.1
Margaret giftet seg den 1. desember 1629 i Hirzel, Zürich, Sveits, med Peter Landis.1
Hun og Peter bodde i Oberes Bruederhus, Hirzel, Zürich, Sveits, fra 1629. De bodde fremdeles der i 1633.1

Kilder/noter

 1. [S326] Strickler Families of the World: cs.

Peter Landis1

M, #4596, (3. januar 1601 - )
Far*Balthasar Landis1
Mor*Verena Pfister1

Familie

Margaret Strickler (1608 - )
De hadde tre barn. Peter ble døpt den 3. januar 1601 i Horgen, Zürich, Sveits.2
Peter giftet seg den 1. desember 1629 i Hirzel, Zürich, Sveits, med Margaret Strickler.1
Han og Margaret bodde i Oberes Bruederhus, Hirzel, Zürich, Sveits, fra 1629. De bodde fremdeles der i 1633.1

Kilder/noter

 1. [S326] Strickler Families of the World: cs.
 2. [S326] Strickler Families of the World.

Erland Olsson på Hole1

M, #4597, (ca. 1630 - ca. 1705)
Far*Ola Kristoffersson på Hole1 ( - c 1663)
Mor*Åse Erlandsdotter på Hole1 ( - e 1663)
7. tippoldefar til meg

Familie 1

Marit Olsdotter på Flågåstad (c 1622 - )Erland ble født ca. 1630 på Sør-Hole, Lesja.1
Erland Olsson på Hole kjøpte 1 hud 9 skinn i Søre, Stor-Tande, Lesja, i 1662. Han var muligens bruker der i noen år omkr. 1670. Ved skiftet etter brukeren Ola Bjørnardsson i 1685 hadde enka brukelig pant i gården fordi Erland var skyldig mye penger.2,3,4,5
Erland fikk kanskje barn med Marit Olsdotter på Flågåstad ca. 1665. Hun anla farskapssak i 1666, men han ble frikjent.6,5
Erland giftet seg med Anne Olsdotter på Hole.5
Erland Olsson på Hole kjøpte 6 skinn i Nordigard, Sør-Hole, Lesja, i 1673 av Imbjørg Olsdotter på Bottem.7,5
Han og Anne var selveiere i Nordigard fra ca. 1674. Skyld: 4 huder. Han kjøpte etter hvert hele Nordigard fra søsknene. Erland overtok og drev nok bruket til han døde. I 1691 brukte han også en ødegård som trolig var identisk med den ½ hud odel Annes oldefar Jon på Hole (s.d.) eide i 1624.5,8,9,10 Erland Olsson på Hole kjøpte 4 skinn på Hauje, Lesja, og 4½ skinn i en Hole-gård i 1683 av Tore Håkensson på Hattrem og Jesper Syversson på Hågå. Jorden i Hauje var allerede pantsatt til Erland.11,12 Erland Olsson på Hole solgte jord på Hauje til Kristen Kristensson Gammelgård i 1694 eller 92.13,5,14 Erland Olsson på Hole eide 1 hud 3 skinn (med bygselrett) på Ulateig, Lesja, i 1695. Ulateig er ikke med i skiftet etter Erland 10 år senere. Farfaren hans eide 3 skinn i 1610.9,15 Han eide 1 hud på Kvitrud, Ringebu, i 1695. Dette var arv etter mora. Han skulle egentlig ha Kvitrud som hovedbøle ifølge skiftet etter faren fra 1663, men dét ble tydeligvis ikke noe av.9,5 Erland og Anne eide 3 skinn på Nistugu, Sør-Hole, Lesja, i 1695.9
Det ble holdt skifte etter Anne Olsdotter på Hole i 1695. Jordegods: 4 huder i Nordigard, 3 skinn i Nistugu, 1 hud 9 skinn (med bygselrett) i Stor-Tande, 1 hud 3 skinn (med bygselrett) i Ulateig og 1 hud i Kvitrud (i Ringebu). Den øvrige formuen var på vel 146 daler.9


Erland døde ca. 1705 på Sør-Hole.5 Det ble holdt skifte etter ham i 1705. Jordegodset var taksert til 950 daler – som blir drøyt 4½ million kroner i 1980-verdi. Løsøret var skiftet tidligere. Dette var nok blant de største boene i bygda på den tiden.9

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 171.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 90.
 3. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 91. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109#94
 4. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 93.
 5. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 172.
 6. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 206.
 7. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 560.
 8. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 92. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109#95
 9. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 169.
 10. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 165.
 11. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 266.
 12. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 265. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109#268
 13. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 261. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109#264
 14. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 32. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109#35
 15. [S340] «Manntall på Landskatten av Gudbrandsdalens fogderi til St. Martini [11.11] 1610»: Lesja sogn og avslutningen.

Anne Olsdotter på Hole1

K, #4598, ( - ca. 1695)
Far*Ola Guttormsson på Hole2 ( - c 1660)
Mor*Marit Fredriksdotter på Hole2 ( - e 1672)
7. tippoldemor til megAnne giftet seg med Erland Olsson på Hole.1
Hun og Erland var selveiere i Nordigard, Sør-Hole, Lesja, fra ca. 1674. Skyld: 4 huder. Han kjøpte etter hvert hele Nordigard fra søsknene. Erland overtok og drev nok bruket til han døde. I 1691 brukte han også en ødegård som trolig var identisk med den ½ hud odel Annes oldefar Jon på Hole (s.d.) eide i 1624.1,3,4,5 Anne og Erland eide 3 skinn på Nistugu, Sør-Hole, Lesja, i 1695.4

Anne døde ca. 1695 på Sør-Hole, Lesja.1 Det ble holdt skifte etter henne i 1695. Jordegods: 4 huder i Nordigard, 3 skinn i Nistugu, 1 hud 9 skinn (med bygselrett) i Stor-Tande, 1 hud 3 skinn (med bygselrett) i Ulateig og 1 hud i Kvitrud (i Ringebu). Den øvrige formuen var på vel 146 daler.4

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 172.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 194.
 3. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 92. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109#95
 4. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 169.
 5. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 165.

Trond Ivarsson på Bergset1,2,3,4

M, #4599, (ca. 1664 - )
Far*Ivar Olsson på Bergset5 (c 1618 - )
Mor-?*(?) Asmundsdotter; trolig
6. tippoldefar til meg

Familie 1

Siri Persdotter på Bergset ( - c 1713)
Ingen barn levde i 1714.8 

Familie 2

Steinor Jørnsdotter på Bergset ( - c 1719)
De hadde to barn.3,7 
BarnTrond ble født ca. 1664 på Bergset, Vistdal.5 I manntallet av 1666 står Trond Ivarsson hos Unge-Ivar på bnr. 7, Bergset, Vistdal.5,6,7
Han var bruker på bnr. 7 fra 1693. Skyld: 2 pund 16 merker. I 1696 ble han tienderegistrert med 1 våg havre, ½ skjeppe blandkorn og 4 merker smør. Bruket er blitt kalt Trondgarden, trolig etter ham.7
Trond Eriksson på Myklebostad trolovet seg ca. 1698 med Ragnhild Åmundsdotter. Han ble stevnet til tinget 8. oktober det året grunnet for tidlig samleie med festekvinna, Ragnhild. Tronds bror Hans møtte for ham og vedgikk hendelsen. For Ragnhild møtte Trond Ivarsson på Bergset og fortalte at hun døde i barselseng. Som soldat slapp Trond Eriksson straff, men hennes arvinger ble bøtelagt 2¼ lodd sølv.4

Trond giftet seg med Siri Persdotter.8 Trond Ivarsson, Ola Gunnarsson, Åmund Toresson, Jon Knutsson og Ingebrigt Eriksson på Bergset ble stevnet den 15. juli 1709. De var meldt for å ha pløyd og sådd Bergsethjellen uten jordeierens tillatelse. Saken ble utsatt.7,9,10,11,12
Han og Siri var brukere på bnr. 7 i 1711. Eli Olsdotter bodde også der.13,7 Trond Ivarsson på Bergset var utnevnt til lagrettemann i Eresfjord i 1713. Han virket året etter.2,1
Han var arving ved skiftet etter Siri Persdotter på Bergset den 25. april 1714. (Enkemannen kalles Tron Peders: i skifteekstraktet, men Trond Ivarsson var da eneste Bergset-bruker som het Trond.) Jordeier: Barbro Hoff. Siris slektninger arvet 8 daler 2 ort 8 skilling (og Trond fikk trolig like mye).8

Trond giftet seg med Steinor Jørnsdotter.3
Han og Steinor var brukere på bnr. 7. Ola (s.d.) hadde overtatt i 1736.7,14
Han var arving ved skiftet etter Steinor Jørnsdotter på Bergset den 28. august 1719: 19 daler 1 ort 17 skilling.3
Ola Gunnarsson og Trond Ivarsson stevnet i 1720 naboene Åmund og Ingebrigt Toressøner for høytørking på et gjerde i utmarken de hadde sammen.9,7,10,15 Trond Ivarsson på Bergset ble stevnet av Lasse Olsson på Ødegård i 1734. Trond hadde sagt «Du er lyst ut av menigheten,» og måtte betale saksomkostningene.16

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 611) var Trond Ivarsson på Bergset gift første gang med Eli Olsdotter, men det er feiltolkning av skoskatten 1711 (det kan derimot tenkes at de ble gift etter hans kone Steinors død).7,13

Kilder/noter

 1. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 152 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390442
 2. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 124 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390415
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 136 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640149
 4. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 110 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650671
 5. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 388, nr. [3]. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191205
 6. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 610.
 7. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 611.
 8. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714. Eritzfiords Otting.
 9. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 523.
 10. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 543. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=546
 11. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 559.
 12. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 584. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=587
 13. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Berset. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181182
 14. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 212.
 15. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 560. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#563
 16. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 72.

Barbara Tanner1,2

K, #4600, (2. juli 1786 - )
Far*Rudolf Tanner1 (1758 - 1833)
Mor*Regula Rusterholz1 (1767 - 1852)
Søster av 2.tippoldefar/mor til megBarbara ble døpt den 2. juli 1786.1
Barbara giftet seg den 14. mars 1808 med Heinrich Rusterholz.1,2
Hun og Heinrich bodde i Haslen, Richterswil, Zürich, Sveits.2

Kilder/noter

 1. [S327] Richterswil familieregister 1: fol. 49.
 2. [S331] Richterswil husholdningsregister 1818–49 1: s. 329.