Jon Bårdsson1

M, #4501, ( - etter 1429)
13. tippoldefar til meg     Jon Bårdsson kjøpte 4½ månedsmatsbol i Nedregarden, Synes, Vigra, den 7. februar 1429 av Sæmund Kolbeinsson.2,3

Kilder/noter

 1. [S260] «Synnesgodset og Synnesætta»: s. 361 & 360.
 2. [S260] «Synnesgodset og Synnesætta»: s. 360.
 3. [S241] DN: bind 1, brevnr. 724.
 4. [S260] «Synnesgodset og Synnesætta»: s. 361, 360 & 365.
 5. [S260] «Synnesgodset og Synnesætta»: s. 361 & 364.

Ingebrigt Olavsson i Slotsvik1

M, #4502
Far*Olav Tostensson på Synes1
10. tippoldefar til meg     Ingebrigt bodde i Slotsvik, Borgund, Sunnmøre.1 Han og Olav Olavsson på Godøy eide i Nedregarden, Synes, Vigra. De og deres fire brødre arvet ½ pund fiskeleie hver etter faren.1

Kilder/noter

 1. [S260] «Synnesgodset og Synnesætta»: s. 366.

Knut Matsson på Eiskrem1,2,3

M, #4503, ( - ca. 1755)
Far*Mats Tostensson på Eiskrem3 (c 1641 - )
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Gjertrud Isaksdotter på Eiskrem ( - c 1750)
De hadde seks barn.3 
Barn     Knut giftet seg med Gjertrud Isaksdotter.3
Han var kreditor ved skiftet etter Eli Danielsdotter på Mordal den 21. januar 1728: 4 daler.4
Knut var selveier Oppi garda, Eiskrem, Aukra, fra 1728 til 1750. Han fikk skjøte 15. mai 1728 på 1 våg 1 pund 16 merker.3,5 Han, Ivar Jonsson på Rongkallen og Tosten Andersson på Sundsbøen drev handel med seilas og fraktgods sammen med Anders Pålsson på Eiskrem fra 1741 til 1743.6
Han var verge for Sigrid Jakobsdotter på Gauset i 1742.7
Knut Matsson på Eiskrem var lensmann i Sund, Romsdal, iallfall fra 1742 til 1747.7,1,8,3

Knut døde ca. 1755 på Eiskrem, Aukra.3 Det ble holdt skifte etter ham den 11. juni 1756.3

     Navnet hans ble skrevet Knud Eiskrem i 1728.2

     Navnet hans ble skrevet Knud Madsøn Eskrem i 1745.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 389 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/407/
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 489 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/504/
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 148.
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 489 a/b.
 5. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 149.
 6. [S162] Midsund I: s. 131.
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 145 b.
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 473 a.
 9. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 148 & 149.
 10. [S162] Midsund I: s. 34.

Gjertrud Isaksdotter på Eiskrem1

K, #4504, ( - ca. 1750)
Far*Isak Knutsson på Helset2 (c 1665 - )

Familie

Knut Matsson på Eiskrem ( - c 1755)
De hadde seks barn.1 
Barn     Gjertrud giftet seg med Knut Matsson på Eiskrem.1

Gjertrud døde ca. 1750 på Eiskrem, Aukra.1

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 148.
 2. [S908] Fræna bygdebok IV: s. 532.
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 148 & 149.
 4. [S162] Midsund I: s. 34.

Mats Knutsson på Eiskrem1,2,3

M, #4505, ( - ca. 1770)
Far*Knut Matsson på Eiskrem4 ( - c 1755)
Mor*Gjertrud Isaksdotter på Eiskrem4 ( - c 1750)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Guri Larsdotter på Eiskrem (c 1718 - 1802)
De hadde ett barn.3      Mats giftet seg med Guri Larsdotter i Rakvåg.3 Mats var selveier Oppi garda, Eiskrem, Aukra, fra 1750.3 Han var lensmann i Sund, Romsdal, iallfall fra 1755 til 1763.1,2,3
Han var verge for Anne Pålsdotter i 1755.5
Nils Asbjørnsson på Ræstad, Mats Knutsson på Eiskrem, Mats Knutsson på Røsshol og Per Hol o.a. solgte 2 pund 19 merker (med bygsel over ytterligere 7 merker) på Søre, Helset, Vågøy, den 20. mai 1763 til Mats Pålsson.6,7

Mats døde ca. 1770 på Eiskrem, Aukra.3

     Navnet hans ble skrevet Madts Eidschrem i 1755.5

     Navnet hans ble skrevet Mads Eischrem i 1763.2

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 310 a.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 162 b.
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 149.
 4. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 148 & 149.
 5. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 6. [S908] Fræna bygdebok IV: s. 519.
 7. [S908] Fræna bygdebok IV: s. 552.

Eli Larsdotter på Raknes1

K, #4506, (23. april 1841 - 22. november 1881)

Familie

Jonas Joakimsson Ræstad (1851 - 1932)     Eli ble født den 23. april 1841.1
Eli giftet seg den 23. juni 1879 med Jonas Joakimsson i Heggdalsvik.1 Eli Larsdotter på Raknes og Jonas hadde 3 barn sammen.1

Eli døde den 22. november 1881.1

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 44.

Ingeborg Jensine Johannesdotter på Ræstad1

K, #4507, (1. mars 1860 - 13. mai 1890)

Familie

Jonas Joakimsson Ræstad (1851 - 1932)     Ingeborg Jensine ble født den 1. mars 1860.2
Ingeborg Jensine giftet seg den 21. juni 1886 med Jonas Joakimsson Ræstad.3 Ingeborg Jensine Johannesdotter på Ræstad og Jonas hadde 2 barn sammen.3

Ingeborg Jensine døde den 13. mai 1890 på Ræstad, Aukra.3

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 44/43.
 2. [S162] Midsund I: s. 43 & 44.
 3. [S162] Midsund I: s. 44.

Nils Ingebrigtsson på Gjellstein1,2

M, #4508
Far*Ingebrigt Olavsson i Slotsvik1
9. tippoldefar til meg

Familie

Barn     Nils Ingebrigtsson tok kanskje borgerskap i Bergen i 1559 (en «Niels Ingelbritsen af Romsdal» tok borgerskap der, trolig i 1559).3 Nils bodde på Gjellstein, Vestnes, omkring 1605.1,4

     Han kan ha vært far til Knut Nilsson på Klauset.5,6

Kilder/noter

 1. [S260] «Synnesgodset og Synnesætta»: s. 366.
 2. [S620] WebDebatt: #16756, nr. 39.
 3. [S350] Bergens borgerbog 1550–1751: s. 1 & 2.
 4. [S620] WebDebatt: #16756, nr. 39 & 37.
 5. [S162] Midsund I: s. 477.
 6. [S78] Fiksdal sogn: s. 354.
 7. [S620] WebDebatt: #16756, nr. 1, 3, 32 & 34.
 8. [S78] Fiksdal sogn: s. 340.

Tosten Olavsson på Synes1

M, #4509, ( - etter 1569)
Far*Olav Tostensson på Synes2
Bror av 10.tippoldefar/mor til meg     Tosten Olavsson på Synes eide og bodde i Nedregarden, Synes, Vigra.1 I 1569 kjøpte Hans Lavrantsson til sammen 5 mæler på Synes, Vigra. Skjøte av 12. april viser at han kjøpte 3 mæler av odelsjorden til brødrene Pål og Tosten Olavssønner i Nedregarden.3,4

Kilder/noter

 1. [S260] «Synnesgodset og Synnesætta»: s. 366 & 365.
 2. [S260] «Synnesgodset og Synnesætta»: s. 366.
 3. [S260] «Synnesgodset og Synnesætta»: s. 367.
 4. [S260] «Synnesgodset og Synnesætta»: s. 365.

Pål Olavsson på Synes1

M, #4510, ( - etter 1569)
Far*Olav Tostensson på Synes1
Bror av 10.tippoldefar/mor til meg     Pål Olavsson på Synes eide og bodde i Nedregarden, Synes, Vigra.1 I 1569 kjøpte Hans Lavrantsson til sammen 5 mæler på Synes, Vigra. Skjøte av 12. april viser at han kjøpte 3 mæler av odelsjorden til brødrene Pål og Tosten Olavssønner i Nedregarden.2,3

Kilder/noter

 1. [S260] «Synnesgodset og Synnesætta»: s. 366 & 365.
 2. [S260] «Synnesgodset og Synnesætta»: s. 367.
 3. [S260] «Synnesgodset og Synnesætta»: s. 365.

Pål Jonsson1

M, #4511
Far*Jon Bårdsson1 ( - e 1429)
Bror av 12.tippoldefar/mor til meg

Kilder/noter

 1. [S260] «Synnesgodset og Synnesætta»: s. 361 & 364.

hustru Ingrid Pålsdotter1

K, #4512
Far*Pål Jonsson1
Søskenbarn 14 ganger forskjøvet til meg

Familie

Barn     Ingrid og søstera Synneva ble omtalt med hustrutittel i et diplom i 1586.2

Kilder/noter

 1. [S260] «Synnesgodset og Synnesætta»: s. 361 & 364.
 2. [S260] «Synnesgodset og Synnesætta»: s. 364.

hustru Synneva Pålsdotter1

K, #4513, ( - 1572)
Far*Pål Jonsson1
Søskenbarn 14 ganger forskjøvet til meg     Synneva døde i 1572.2 Synneva og søstera Ingrid ble omtalt med hustrutittel i et diplom i 1586.2

Kilder/noter

 1. [S260] «Synnesgodset og Synnesætta»: s. 361 & 364.
 2. [S260] «Synnesgodset og Synnesætta»: s. 364.

Karine1

K, #4514
Mor*hustru Ingrid Pålsdotter1
3-menning 13 ganger forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S260] «Synnesgodset og Synnesætta»: s. 361 & 364.

Lisbet Rasmusdotter i Brandal1,2

K, #4515
Mor*Karine3
4-menning 12 ganger forskjøvet til meg

Familie

Pål Heljesson i Brandal ( - e 1611)
De hadde iallfall to barn.4 
Barn     Lisbet giftet seg med Pål Heljesson.1,4 Lisbet Rasmusdotter i Brandal ble titulert hustru Lisbet.5 Lisbet og Pål var brukere i Brandal, Hareid, i 1610. Etter hans død brukte hun tilsynelatende gården i et par år før sønnen Rasmus overtok.4,6

Kilder/noter

 1. [S260] «Synnesgodset og Synnesætta»: s. 361.
 2. [S1305] Bygdebok for Ulstein og Hareid V: s. 32. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013062105013#33
 3. [S260] «Synnesgodset og Synnesætta»: s. 361 & 364.
 4. [S1305] Bygdebok for Ulstein og Hareid V: s. 31. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013062105013#32
 5. [S260] «Synnesgodset og Synnesætta»: s. 364.
 6. [S1305] Bygdebok for Ulstein og Hareid V: s. 33. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013062105013#34

Pål Heljesson i Brandal1,2,3

M, #4516, ( - etter 1611)

Familie

Lisbet Rasmusdotter i Brandal
De hadde iallfall to barn.3 
Barn     
Knut Olavsson på Røsåk hevdet å ha løst inn 2½ mæle i Nedregarden, Synes, Vigra, av Tomas Jonsson Randall til Spjelkavik (dette må ha foregått i 1570- eller 80-årene), men dennes bror Karsten Jonsson sa at dette godset var kommet på hans part. De var stesønner av fogd Hans Lavrantsson (s.d.), som i 1569 kjøpte 3 mæler av to farbrødre til Knut. Den 10. juni 1616 sa Baltser Ottarsson på Rød i Veøy prestegjeld at han hadde løst inn disse 2½ mællag av Knut som Karsten Jonsson tidligere hadde solgt til Pål Heljesson.2
Pål Heljesson var byskriver i Bergen.3 Han var lagmann i Gulating fra 1585 til 1603.4,5
Pål giftet seg med Lisbet Rasmusdotter.4,3 Pål Heljesson kjøpte ½ mæle på Synes, Vigra, den 8. august 1599 av Johans Eiriksson på Gjøsund. Kjøpesum: 3 gamle daler. Skjøtet ble datert i Bergen.6 Pål og Lisbet var brukere i Brandal, Hareid, i 1610. Etter hans død brukte hun tilsynelatende gården i et par år før sønnen Rasmus overtok.3,7 Pål Heljesson i Brandal eide jordegods i Opplandene i 1611.3

     Navnet hans ble skrevet Pouffuell Hellisszenn i 1599.8

Kilder/noter

 1. [S617] NHD I.V: s. 155.
 2. [S260] «Synnesgodset og Synnesætta»: s. 366.
 3. [S1305] Bygdebok for Ulstein og Hareid V: s. 31. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013062105013#32
 4. [S260] «Synnesgodset og Synnesætta»: s. 361.
 5. [S617] NHD I.V: s. 152, 155 & 157.
 6. [S1412] Haram bygdebok I: andre halvbandet, s. 53. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014091106037#302
 7. [S1305] Bygdebok for Ulstein og Hareid V: s. 33. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013062105013#34
 8. [S617] NHD I.V: s. 152 & 157.

Marite Pålsdotter1

K, #4517
Far*Pål Jonsson1
Søskenbarn 14 ganger forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S260] «Synnesgodset og Synnesætta»: s. 361 & 364.

Tonje Strømme

K, #4518
Far*Jonny Asbjørn Strømme
Mor*Marit Elisabet Meisal
6-menning til meg

Lisa Eriksdotter på Ræstad1

K, #4519, (1796 - 28. juni 1870)

Familie

Anders Knutsson på Ræstad (c 1792 - 1873)     Annet navn: Lisa Eriksdotter på Svinnset.2
Lisa ble født i 1796.2
Lisa giftet seg i 1835 med Anders Knutsson på Ræstad.2

Lisa døde den 28. juni 1870 på Ræstad, Aukra.2

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 39 & 525.
 2. [S162] Midsund I: s. 39.

Sjur Sørensson Ræstad1,2,3

M, #4520, (24. juni 1844 - 9. desember 1909)
Far*Søren Jonsson4 (1818 - 1892)
Mor*Ingeborg Endresdotter på Ræstad4 (c 1813 - 1854)     Sjur ble født den 24. juni 1844 i Sandnes, Lindås.5,2
Sjur giftet seg den 19. juli 1874 med Erika Ingebrigtsdotter Ræstad.6 Sjur og Erika var husfolk på Hagbø, Ræstad, Aukra. De bodde der resten av livet.3,2 Sjur Sørensson Ræstad og Erika hadde 7 barn sammen.3

Sjur døde den 9. desember 1909.2,6 Han ble gravlagt den 15. desember 1909 i Aukra. Jordfestelsen var 1. mai 1910.2

Kilder/noter

 1. [S586] Sylte klok. 1867–1921: s. 203.
 2. [S222] Aukra klok. 1895–1930: s. 273.
 3. [S162] Midsund I: s. 70.
 4. [S162] Midsund I: s. 48 & 69.
 5. [S162] Midsund I: s. 69 & 70.
 6. [S162] Midsund I: s. 48 & 70.
 7. [S162] Midsund I: s. 65 & 70.

Gjeske Hermannsdotter Lange1,2

K, #4521, ( - ca. 1640)

Familie

Peder Jensson Skjellerup (1571 - 1646)
De hadde fler barn. 
Barn     Hennes hjemsted var i Flensburg, Slesvig, Danmark.2
Gjeske giftet seg med Peder Jensson Skjellerup.2

Gjeske døde ca. 1640 i Trondheim.2

Kilder/noter

 1. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 20.
 2. [S679] NBL (db): Peder Schjelderup.

Marit Olsdotter på Ræstad1

K, #4522, (1795 - 19. juni 1837)
Far*Ola Hansson på Jenset2,3 (1760 - 1806)
Mor*Synneva Fredriksdotter på Jenset2,3 (1756 - 1833)
Søster av 3.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ingebrigt Rasmusson på Ræstad (1802 - 1872)
De hadde fem barn.1      Annet navn: Marit Olsdotter på Jenset.3,2
Marit ble født i 1795 på Jenset, Aukra.3 Ved folketellingen av 1. februar 1801 bodde Marit Olsdotter på Søre, Jenset, Aukra, hos Ola Hansson og Synneva Fredriksdotter.2,4,3
Marit giftet seg den 17. juli 1825 med Ingebrigt Rasmusson på Bendset.5 Marit og Ingebrigt var brukere på Stegan, Ræstad, Aukra, fra 1825. De overtok etter hennes mor og stefar. Kåret til dem ble verdsatt til 70 daler for fem år.1

Marit døde den 19. juni 1837 på Ræstad, Aukra.6

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 47.
 2. [S1248] Aukra ft. 1801: fol. 452 a, Sørre-Jenset. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58425/16/
 3. [S162] Midsund I: s. 195.
 4. [S162] Midsund I: s. 209.
 5. [S162] Midsund I: s. 47, 93 & 195.
 6. [S162] Midsund I: s. 47 & 195.

Rasmus Ingebrigtsson på Bendset1

M, #4523, (1756 - 1812)
Far*Ingebrigt Rasmusson på Bendset2 (1733 - 1799)
Mor*Eli Andersdotter på Bendset2 (c 1729 - 1807)
Bror av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie

Kristi Hannibalsdotter på Bendset (c 1769 - 1833)
Barn     Rasmus ble født i 1756 på Bendset, Aukra.2 Rasmus var bruker i Nordigarden, Bendset, Aukra, fra 1795 til 1812.3
Rasmus giftet seg den 6. juni 1796 med Kristi Hannibalsdotter på Orset.4 Rasmus Ingebrigtsson på Bendset og Kristi hadde 6 barn sammen.5

Rasmus døde i 1812 i Nordigarden.3

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 361, 93, 90 & 507.
 2. [S162] Midsund I: s. 90, 93 & 361.
 3. [S162] Midsund I: s. 93 & 361.
 4. [S162] Midsund I: s. 361 & 93.
 5. [S162] Midsund I: s. 93 & 94.
 6. [S162] Midsund I: s. 47, 93 & 195.
 7. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 28.

Ingebrigt Rasmusson på Ræstad1,2

M, #4524, (1802 - 29. desember 1872)
Far*Rasmus Ingebrigtsson på Bendset3,2 (1756 - 1812)
Mor*Kristi Hannibalsdotter på Bendset4,2 (c 1769 - 1833)
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Marit Olsdotter på Ræstad (1795 - 1837)
De hadde fem barn.1 

Familie 2

Gjertrud Larsdotter på Ræstad (1809 - 1893)
Barn     Ingebrigt ble født i 1802 på Bendset, Aukra.3,2
Annet navn: Ingebrigt Rasmusson på Bendset.3
Ingebrigt giftet seg den 17. juli 1825 med Marit Olsdotter på Jenset.3 Ingebrigt og Marit var brukere på Stegan, Ræstad, Aukra, fra 1825. De overtok etter hennes mor og stefar. Kåret til dem ble verdsatt til 70 daler for fem år.1
Ingebrigt giftet seg den 22. juli 1838 med Gjertrud Larsdotter på Ræstad.2,1 Ingebrigt Rasmusson på Ræstad og Gjertrud hadde 6 barn sammen.5

Ingebrigt døde den 29. desember 1872.3,2

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 47.
 2. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 28.
 3. [S162] Midsund I: s. 47, 93 & 195.
 4. [S162] Midsund I: s. 93.
 5. [S162] Midsund I: s. 48.
 6. [S162] Midsund I: s. 48 & 70.

Iris Aasen Brecke

K, #4525
Far*Terje Brecke
Mor*May-Brit Aasen

Ingebjørg Endresdotter i Langelia1,2

K, #4528, ( - etter 1727)

Familie

Kurt Olsson i Langelia (c 1658 - c 1718)
De hadde ikke barn.1      
Hun var kreditor ved skiftet etter Ragnhild Olsdotter på Helle den 21. januar 1709: 3 daler.3
Hun var kreditor ved skiftet etter Marit Persdotter i Ytre Langelia den 22. januar 1709: 1 daler.4

Ingebjørg giftet seg med Kurt Olsson i Langelia.1 Ingebjørg og Kurt var brukere i Indre Langelia, Ytre Lange, Nesset.5
Hun var arving ved skiftet etter Kurt Olsson i Langelia den 12. april 1719: 13 daler 3 ort 12 skilling. Hun fordret også 5 daler i festegave.6


Ingebjørg døde etter 1727.7

     Lasse Endresson på Lange og Ingebjørg Endresdotter i Langelia var søsken.8,7

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (XI) hadde Ola Persson i Langelia trolig sønnen Per Olsson (født ca. 1645), som på slutten av 1600-tallet skal ha vært bruker i Ytterlia, Ytre Lange, Nesset.
Det står at denne Per var gift med Ingebjørg Endresdotter i Langelia, og at de var foreldre til Per Persson på Myklebostad og Ola Persson på Hjellen, men dette ser ikke ut til å stemme.9,10,11,5

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 46 a.
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 89 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630489
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 89 a–90 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630488
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 90 b–91 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630490
 5. [S979] Nesset XI: s. 330.
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 46 a/b.
 7. [S979] Nesset XI: s. 134.
 8. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 418 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640432
 9. [S979] Nesset XI: s. 345.
 10. [S979] Nesset XI: s. 400.
 11. [S979] Nesset XI: s. 401.

Ola Persson på Hjellen1,2

M, #4529, (ca. 1697 - )     Annet navn: Ola Persson i Langelia.3,4,5
Ola ble født ca. 1697.3
Han var arving ved skiftet etter Kurt Olsson i Langelia den 12. april 1719: 6 daler 3 ort 18 skilling.6
Ola bodde kanskje på Hjellen, Nesset, i 1739.1,2 Per Persson på Myklebostad og Ola Persson på Hjellen stevnet Per Olsson i Ytterlia til tinget i Eresfjord tinglag den 24. januar 1739 for odels- og rydningsrett i Ytterlia på Ytre Lange. Den innstevnede møtte og påpekte at han hørte hjemme i et annet tinglag (Rødven), så saken ble ikke behandlet.1,7,8,2

     Brødrene Per Persson på Myklebostad og Ola Persson på Hjellen var slektninger av Kurt Olsson i Langelia.4

     Per Persson på Myklebostad og Ola Persson på Hjellen kan ha vært barn av Per Ørjarsson på Lange. Per Persson og broren Ola bodde i Ytterlia, Ytre Lange, Nesset, i 1701 (hvor Ola Olsson var bruker). Deres mor kalles fattig huskone i manntallet, så faren var trolig død (Per Ørjarssons familie eide Ytterlia, hvor Per og Ola Perssøner stevnet brukeren for odelsrett i 1739).3,5

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (XI) hadde Ola Persson i Langelia trolig sønnen Per Olsson (født ca. 1645), som på slutten av 1600-tallet skal ha vært bruker i Ytterlia.
Det står at denne Per var gift med Ingebjørg Endresdotter i Langelia, og at de var foreldre til Per Persson på Myklebostad og Ola Persson på Hjellen, men dette ser ikke ut til å stemme.9,10,2,11

Kilder/noter

 1. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 246 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31136/248/
 2. [S979] Nesset XI: s. 401.
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 233.
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 46 a.
 5. [S130] Nesset IX: s. 409.
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 46 a/b.
 7. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 246 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400411
 8. [S130] Nesset IX: s. 217.
 9. [S979] Nesset XI: s. 345.
 10. [S979] Nesset XI: s. 400.
 11. [S979] Nesset XI: s. 330.

Jon Sæmundsson på Rødal

M, #4530, (ca. 1756 - 9. januar 1827)
Far*Sæmund Trondsson på Bergset1 (c 1712 - 1789)
Mor*Ildri Asbjørnsdotter på Bergset1 (c 1731 - 1811)
Bror av 4.tippoldefar/mor til meg     Jon ble født ca. 1756 på Bergset, Nesset.1 Han eide og brukte på bnr. 7, Bergset, Nesset, fra 1786 til 1789. Han solgte bruket til broren Trond.2
Annet navn: Jon Sæmundsson på Bergset, nevnt 1789.3,1
Han var kreditor ved skiftet etter Johans Jørnsson på Ljøsta den 5. oktober 1789: 2 ort.4
Jon Sæmundsson på Rødal fikk bygselseddel på 1 våg 1 pund på Rødal, Nesset, fra Bård Persson på Åse den 29. juni 1790.1 Jon var bruker på Rødal fra 1790 til 1825.2

Jon døde den 9. januar 1827.1

Kilder/noter

 1. [S130] Nesset IX: s. 613.
 2. [S130] Nesset IX: s. 613 & 614.
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017

Ildri Trondsdotter på Bergset1,2,3

K, #4531, (1789 - 5. juli 1879)
Far*Trond Sæmundsson på Bergset2 (1758 - 1834)
Mor*Synnøv Åmundsdotter på Bergset2 (1765 - 1833)
Søster av 3.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Guttorm Aslaksson på Ytre Lange (1782 - 1869)

Familie 2

Sæmund Aslaksson på Bergset (1796 - 1886)

Familie 3

Gunnar Aslaksson på Bergset (1776 - 1833)     Ildri ble født i 1789 i Nesset.2 Ildri tjente på Øra, Nesset, i 1801.3
Ildri fikk barn med Guttorm Aslaksson på Bergset i 1814.4
Ildri fikk barn med Sæmund Aslaksson på Bergsethjellen i 1822.1
Ildri giftet seg den 19. juni 1825 med Gunnar Aslaksson på Bergset.5

Ildri døde den 5. juli 1879, som fattiglem.5

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (IX) fikk Ildri Trondsdotter på Bergset barn med Sæmund Aslaksson på Bergset, men det er en forveksling med Sæmund Aslaksson på Bergsethjellen.6

Kilder/noter

 1. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 143, 1822. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640355
 2. [S130] Nesset IX: s. 614.
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Nessæt, Wisdalen, Øren.
 4. [S130] Nesset IX: s. 547.
 5. [S130] Nesset IX: s. 564.
 6. [S130] Nesset IX: s. 550.

Sigrid Trondsdotter på Bergset1

K, #4532, (1792 - 1794)
Far*Trond Sæmundsson på Bergset1 (1758 - 1834)
Mor*Synnøv Åmundsdotter på Bergset1 (1765 - 1833)
Søster av 3.tippoldefar/mor til meg     Sigrid ble født i 1792 på Bergset, Nesset.1

Sigrid døde i 1794 på Bergset, 1½ år gammel.1

Kilder/noter

 1. [S130] Nesset IX: s. 614.

Lucas Alexander Hammervoll

M, #4533
Far*Arnt Skipnes
Mor*Kari Hammervoll
7-menning til meg

Kari Hammervoll1

K, #4535
Far*Knut Hammervoll1,2 (1919 - 2005)
Mor*Tordis Alvilde Trondsen3 (1920 - 2013)
6-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S104] Nesset II: s. 322. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#325
 2. [S75] RB: nr. 166/22.7.2005, s. 26.
 3. [S1393] Langset(h)-slekter fra Midt-Norge og Vestlandet: s. 83. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015040908031#84

Ildri Knutsdotter på Bergset1

K, #4536, (1804 - )

Familie 1

Jon Jonsson på Bergset (1808 - f 1855)
De hadde ikke barn.7 

Familie 2

Ørjar Trondsson på Oppdal (1803 - )     Annet navn: Ildri Knutsdotter på Myklebostad.2
Ildri ble født i 1804 på Nedre Myklebostad, Nesset.3
Ildri giftet seg den 17. oktober 1847 med Jon Jonsson på Bergset.4
Ildri giftet seg den 18. juli 1855 med Ørjar Trondsson på Oppdal.5 Ildri og Ørjar var husfolk i Teigen, Oppdal, Nesset.6

Kilder/noter

 1. [S130] Nesset IX: s. 614.
 2. [S130] Nesset IX: s. 208 & 601.
 3. [S130] Nesset IX: s. 208.
 4. [S130] Nesset IX: s. 601.
 5. [S130] Nesset IX: s. 602 & 208.
 6. [S130] Nesset IX: s. 208, 602, 614 & 615.
 7. [S130] Nesset IX: s. 602.

Jon Jonsson på Bergset1

M, #4537, (1808 - før 1855)
Far*Jon Olsson på Gauprøra2 (1786 - 1858)

Familie

Ildri Knutsdotter på Bergset (1804 - )
De hadde ikke barn.4      Jon ble født i 1808 på Hagbøen, Nesset, utenom ekteskap.3,2
Annet navn: Jon Jonsson på Gauprøra.2,3 Jon var husmann på Hjellteigen på Bergsethaugen, Bergset, Nesset.3
Jon giftet seg den 8. juli 1838 med en uregistrert person.3
Jon giftet seg den 17. oktober 1847 med Ildri Knutsdotter på Myklebostad.3

Jon døde før 1855.4

Kilder/noter

 1. [S130] Nesset IX: s. 614.
 2. [S130] Nesset IX: s. 32. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#35
 3. [S130] Nesset IX: s. 601.
 4. [S130] Nesset IX: s. 602.

Synnøv Trondsdotter på Bergset1

K, #4538, (1805 - )
Far*Trond Sæmundsson på Bergset1 (1758 - 1834)
Mor*Synnøv Åmundsdotter på Bergset1 (1765 - 1833)
Søster av 3.tippoldefar/mor til meg     Synnøv ble født i 1805 på Bergset, Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S130] Nesset IX: s. 615.

Anne Trondsdotter på Bergset1

K, #4539, (1808 - 3. april 1829)
Far*Trond Sæmundsson på Bergset1 (1758 - 1834)
Mor*Synnøv Åmundsdotter på Bergset1 (1765 - 1833)
Søster av 3.tippoldefar/mor til meg     Anne ble født i 1808 på Bergset, Nesset.1

Anne døde den 3. april 1829.1

Kilder/noter

 1. [S130] Nesset IX: s. 615.

Rachel Marie Harder1,2

K, #4540, (25. april 1821 - )

Familie

Ole Sande (1812 - 1856)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Rachel Marie ble født den 25. april 1821 i Tromsø.2 Hun ble vaksinert mot kopper ifølge attest av 27. oktober 1829.2
Rachel Marie giftet seg den 14. april 1842 i Molde kirke med Ole Sande (forlovere: Peder Larsson Sanne og Lars Sande).2 Rachel Marie og Ole bodde på Bakklandet, Trondheim, i 1843.1

Kilder/noter

 1. [S1686] Trondheim, Domkirken mini. 1840–47: s. 64, nr. 38. https://www.digitalarkivet.no/kb20070921620148
 2. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 402, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630374

Hanna Christine Sande1

K, #4541, (27. januar 1843 - )
Far*Ole Sande2 (1812 - 1856)
Mor*Rachel Marie Harder2 (1821 - )
5-menning 5 ganger forskjøvet til meg     Hanna Christine ble født den 27. januar 1843 på Bakklandet, Trondheim.2 Hanna Christine ble døpt den 22. mars 1843 i Trondheim domkirke.2 Hun ble vaksinert mot kopper ifølge attest av 14. september 1844.1 Hun ble konfirmert den 6. juni 1858 i Tromsø. Karakter: godt.1

Kilder/noter

 1. [S1685] Tromsø mini. 1856–65: s. 103, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20050307020500
 2. [S1686] Trondheim, Domkirken mini. 1840–47: s. 64, nr. 38. https://www.digitalarkivet.no/kb20070921620148

Eirik

M, #4542
10. tippoldefar til meg

Familie

Seks barn, som var helsøsken, er nevnt i et skjøte fra 1589.1 
Barn

Kilder/noter

 1. [S1412] Haram bygdebok I: andre halvbandet, s. 52. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014091106037#301
 2. [S1412] Haram bygdebok I: andre halvbandet, s. 53. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014091106037#302

Johans Eiriksson på Gjøsund1

M, #4543, ( - etter 1599)
Far*Eirik2,1
Bror av 9.tippoldefar/mor til meg

Familie

Brit Rasmusdotter på Gjøsund ( - e 1599)     Annet navn: Johans Eiriksson på Ulla, nevnt 1589.2 Johans bodde på Ulla, Haram, i 1589.2 Sakse Eiriksson på Ulla, Anders Eiriksson i Vagsvik, Johans Eiriksson på Ulla, Inger Eiriksdotter på Blindheim og Gunnhild Eiriksdotter i Lausund solgte 2 våger på Sørnesje, Veøy, den 19. november 1589 til Tore Eiriksson. De var helsøsken. Kjøpesum: 25 daler.2,1
Johans giftet seg med Brit Rasmusdotter på Gjøsund.1 Johans Eiriksson kjøpte ½ mæle på Synes, Vigra, av Tore Eiriksson på Småge.1 Johans og Brit bodde på Gjøsund, Vigra, i 1599.1 Johans Eiriksson på Gjøsund solgte ½ mæle på Synes den 8. august 1599 til Pål Heljesson. Kjøpesum: 3 gamle daler. Skjøtet ble datert i Bergen.1

Kilder/noter

 1. [S1412] Haram bygdebok I: andre halvbandet, s. 53. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014091106037#302
 2. [S1412] Haram bygdebok I: andre halvbandet, s. 52. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014091106037#301

Sakse Eiriksson på Ulla1

M, #4544
Far*Eirik1
Bror av 9.tippoldefar/mor til meg     Sakse bodde på Ulla, Haram, i 1589.1 Sakse Eiriksson på Ulla, Anders Eiriksson i Vagsvik, Johans Eiriksson på Ulla, Inger Eiriksdotter på Blindheim og Gunnhild Eiriksdotter i Lausund solgte 2 våger på Sørnesje, Veøy, den 19. november 1589 til Tore Eiriksson. De var helsøsken. Kjøpesum: 25 daler.1,2 Sakse Eiriksson på Ulla eller kona eide 1 pund fisk i Blø, Aukra, som de sammen med andre eiere solgte til Johan Villumsson i 1634.3

Kilder/noter

 1. [S1412] Haram bygdebok I: andre halvbandet, s. 52. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014091106037#301
 2. [S1412] Haram bygdebok I: andre halvbandet, s. 53. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014091106037#302
 3. [S620] WebDebatt: #19172, nr. 2.

Anders Eiriksson i Vagsvik1

M, #4545, ( - etter 1589)
Far*Eirik1
Bror av 9.tippoldefar/mor til meg     Anders bodde i Vagsvika, Ørskog, i 1589.1 Sakse Eiriksson på Ulla, Anders Eiriksson i Vagsvik, Johans Eiriksson på Ulla, Inger Eiriksdotter på Blindheim og Gunnhild Eiriksdotter i Lausund solgte 2 våger på Sørnesje, Veøy, den 19. november 1589 til Tore Eiriksson. De var helsøsken. Kjøpesum: 25 daler.1,2

Kilder/noter

 1. [S1412] Haram bygdebok I: andre halvbandet, s. 52. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014091106037#301
 2. [S1412] Haram bygdebok I: andre halvbandet, s. 53. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014091106037#302

Inger Eiriksdotter på Blindheim1

K, #4546, ( - etter 1589)
Far*Eirik1
Søster av 9.tippoldefar/mor til meg     Inger bodde på Blindheim, Sunnmøre, i 1589.1 Sakse Eiriksson på Ulla, Anders Eiriksson i Vagsvik, Johans Eiriksson på Ulla, Inger Eiriksdotter på Blindheim og Gunnhild Eiriksdotter i Lausund solgte 2 våger på Sørnesje, Veøy, den 19. november 1589 til Tore Eiriksson. De var helsøsken. Kjøpesum: 25 daler.1,2

Kilder/noter

 1. [S1412] Haram bygdebok I: andre halvbandet, s. 52. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014091106037#301
 2. [S1412] Haram bygdebok I: andre halvbandet, s. 53. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014091106037#302

Gunnhild Eiriksdotter i Lausund1

K, #4547, ( - etter 1589)
Far*Eirik1
Søster av 9.tippoldefar/mor til meg     Gunnhild bodde i Lausund, Haram, i 1589.1 Sakse Eiriksson på Ulla, Anders Eiriksson i Vagsvik, Johans Eiriksson på Ulla, Inger Eiriksdotter på Blindheim og Gunnhild Eiriksdotter i Lausund solgte 2 våger på Sørnesje, Veøy, den 19. november 1589 til Tore Eiriksson. De var helsøsken. Kjøpesum: 25 daler.1,2

Kilder/noter

 1. [S1412] Haram bygdebok I: andre halvbandet, s. 52. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014091106037#301
 2. [S1412] Haram bygdebok I: andre halvbandet, s. 53. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014091106037#302

Lovise Marie Perret1,2

K, #4548, (27. mars 1896 - )
Far*Paulus Marius Perret3 (1864 - )
Mor*Anna Katrine Berg2 (1867 - )     Lovise Marie ble født den 27. mars 1896 i Hamarøy, utenom ekteskap.4,1 Hun ble kanskje døpt i Bodø.5 Hun var pleiebarn hos Anna Kathrine Hollingen og Lars Knutssen Hollingen i Bodø i 1900. Hun ble forsørget av sin stemorfar.1

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Bodø, Torvgade 5.
 2. [S184] Bjørn Vikås: e-post 24.1.2001.
 3. [S184] Bjørn Vikås: e-post 21. & 24.1.2001.
 4. [S184] Bjørn Vikås: e-post 21.1.2001.
 5. [S333] Steinar Olsen: USENET-melding po36c.118854$jf4.6744739@news000.worldonline.dk, 17.3.2004.

Oluf Madsen1

M, #4549, ( - før 1896)

Familie

Anna Katrine Berg (1867 - )
Barn     Oluf giftet seg den 23. april 1890 i Bodin kirke, Bodø, med Anna Katrine Berg.2

Oluf døde før 1896.1

Kilder/noter

 1. [S184] Bjørn Vikås: e-post 24.1.2001.
 2. [S184] Bjørn Vikås: e-post 24. & 21.1.2001.

Olga Alise Madsen1

K, #4550, (1892 - etter 1907)
Far*Oluf Madsen2 ( - f 1896)
Mor*Anna Katrine Berg2,3 (1867 - )
Far-steLaurits Lassessen Hollingen3 (1870 - )     Olga Alise ble født i 1892 i Bodø.3
Annet navn: Hollingen.3 Ved folketellingen av 3. desember 1900 bodde Olga Alise Hollingen på Lysaker, Bærum, hos Laurits Lassessen Hollingen og Anna Katrine Hollingen.3 Olga Alise Hollingen bodde hos Anna Katrine Hollingen i Tacoma, Washington, USA, i 1907.4

Kilder/noter

 1. [S1111] Bodø mini. 1888–99: s. 82, nr. 63. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=5359&idx_id=5359&uid=ny&idx_side=-100
 2. [S184] Bjørn Vikås: e-post 24.1.2001.
 3. [S233] Ft. 1900 (db): Bærums, Granheim.
 4. [S292] «Hollingen».

Paulus Marius Perret1,2,3

M, #4551, (1864 - )
Mor*Eva Kathrine Andersdotter4,3 (1828 / 1829 - )

Familie

Anna Katrine Berg (1867 - )
Barn     Paulus Marius ble født i 1864 i Ankenes, utenom ekteskap.2,4 Han bodde hos Eva Kathrine Andersdotter på Liland, Ofoten, i 1865.3
Paulus Marius fikk barn med Anna Katrine Berg.5 Paulus Marius Perret tok borgerskap i Bodø i 1897 som kjøpmann.2,1 Paulus Marius bodde i Bodø i 1900.2

Kilder/noter

 1. [S293] Borgere i Bodø 1816–1899.
 2. [S233] Ft. 1900 (db): Bodø, Kirkegade 8.
 3. [S195] Ft. 1865 (db): Ofotens, lnr. 34a, 35.
 4. [S291] Ft. 1875 (db): Ofoten, bostedsnr. 51, gnr. 146.
 5. [S184] Bjørn Vikås: e-post 24.1.2001.
 6. [S184] Bjørn Vikås: e-post 21. & 24.1.2001.

Eva Kathrine Andersdotter1,2

K, #4552, (1828 eller 1829 - )

Familie

Barn     Eva Kathrine ble født i 1828 eller 1829 i Pajala, Sverige.1,3 Hun var husholderske på Liland, Ofoten, i 1865.2 Eva Kathrine bodde på Liland i 1865 sammen med Paulus Marius Perret.2 Eva Kathrine Andersdotter var sypike.1,3 Ved folketellingen av 31. desember 1875 bodde Eva Kathrine i Ankenes. mor og barn.1
Eva Kathrine giftet seg etter 1875 med en uregistrert person. Hun var enke i 1900.3,1 Eva Kathrine bodde i Ankenes i 1900.3

Kilder/noter

 1. [S291] Ft. 1875 (db): Ofoten, gnr. 146.
 2. [S195] Ft. 1865 (db): Ofotens, lnr. 34a, 35.
 3. [S233] Ft. 1900 (db): Ankenes.
 4. [S291] Ft. 1875 (db): Ofoten, bostedsnr. 51, gnr. 146.

Elen Katrine Olsdatter Skogstad1

K, #4553, (1810 - 22. juli 1887)

Familie

Jens Kristian Lindgaard (1808 - 1899)
Barn     Elen Katrine ble født i 1810 i Trondheim.2,3
Elen Katrine giftet seg med Jens Kristian Lindgaard.2,4 Hennes navn som gift var Lindgaard.2,4 Elen Katrine og Jens Kristian bodde i Sandgata 43, Trondheim, iallfall fra 1865 til 1887.4,2
Hun var fadder ved dåpen til Anna Katrine Berg den 18. april 1867 i Vår Frue sogn, Trondheim.5
Elen Katrine Lindgaard hadde datterdattera Anna Katrine Berg som pleiebarn i 1875.3 Elen Katrine Lindgaard døde av alderdomssvakhet den 22. juli 1887 i Trondheim.2 Hun ble gravlagt den 29. juli 1887 i Trondheim. Jordfestet samme dag.2

Kilder/noter

 1. [S138] Jan Ove Askautrud: e-post 24.1.2001.
 2. [S688] Trondheim, Vår Frue mini. 1880–1913: s. 28.
 3. [S291] Ft. 1875 (db): Trondheim, Sandgade 43.
 4. [S195] Ft. 1865 (db): Trondhjem, Sandgaden, 43.
 5. [S901] Trondheim, Vår Frue mini. 1860–72: s. 133.

Anne Lise1

K, #4554

Kilder/noter

 1. [S75] RB: nr. 57/8.3.2002, s. 26.

Lars Andreas Aarøe1

M, #4555
Far*Stein Ottar Aarøe1
Mor*Bente Karin Kristiansen1
3-menning til meg

Kilder/noter

 1. [S75] RB: nr. 57/8.3.2002, s. 26.

Thomas Arve Westlie Aarøe

M, #4556
Far*Arve Frode Aarøe1
3-menning til meg

Kilder/noter

 1. [S75] RB: nr. 57/8.3.2002, s. 26.

Jon Arne Westlie Aarøe

M, #4557
Far*Arve Frode Aarøe1
3-menning til meg

Kilder/noter

 1. [S75] RB: nr. 57/8.3.2002, s. 26.

Sara Susanne Aarøe

K, #4558
Far*Arve Frode Aarøe1
Mor*Anne Lise1
3-menning til meg

Kilder/noter

 1. [S75] RB: nr. 57/8.3.2002, s. 26.

Asbjørn Persson på Rød1,2,3

M, #4559, ( - ca. 1744)
6. tippoldefar til meg

Familie 1

Marit Olsdotter på Rød ( - c 1732)
De hadde to barn.3 
Barn

Familie 2

Marit Olsdotter på Rød ( - f 1792)
De hadde tre barn.3 
Barn     Hans hjemsted var kanskje på Yste-Halbakken, Hjertvika, Aukra.4
Asbjørn giftet seg med Marit Olsdotter.3 Asbjørn Persson kjøpte 1½ våg (med bygselrett) på bnr. 6, Rød, Nesset, den 3. februar 1724 av Erik Must og Morten Vium. Skjøtet ble tinglyst 1. februar året etter.1
Knut Knutsson på Rød stevnet Ola Olsson på Rød til tinget i Eresfjord tinglag den 20. oktober 1725. Saken gjaldt kåret Knut skulle ha i bruket han avstod på Rød (bnr. 6). Ola sa de ikke hadde blitt enige om annet enn at han skulle nyte kår så lenge Ola satt med bruket, og det hadde Knut etter egen innrømmelse gjort. Heller ikke hadde «hand som kom til gaarden og den sig tilforhandlede», Asbjørn Persson, lovet ham noe kår. Saken ble derfor avvist, og begge sider slapp å betale omkostninger.2

Asbjørn giftet seg med Marit Olsdotter på Helle.5,3 Asbjørn og Marit var brukere på bnr. 6. Etter hans død drev hun videre.3

Asbjørn døde ca. 1744 på Rød, Nesset.3

Kilder/noter

 1. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 101 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390762
 2. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 140 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390802
 3. [S253] Nesset I: s. 399.
 4. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 243. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424002#246
 5. [S130] Nesset IX: s. 456.

Marit Olsdotter på Rød1

K, #4560, ( - ca. 1732)
6. tippoldemor til meg

Familie

Asbjørn Persson på Rød ( - c 1744)
De hadde to barn.1 
Barn     Hennes hjemsted var kanskje på bnr. 1, Rød, Nesset.2
Marit giftet seg med Asbjørn Persson.1

Marit døde ca. 1732.1 Det ble holdt skifte etter henne. Arv: 83 daler.1

Kilder/noter

 1. [S253] Nesset I: s. 399.
 2. [S253] Nesset I: s. 369. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004#372

Marit Olsdotter på Rød1,2

K, #4561, ( - før 1792)

Familie 1

Asbjørn Persson på Rød ( - c 1744)
De hadde tre barn.2 
Barn

Familie 2

Ola Toresson på Rød ( - e 1762)
De skal også ha hatt ei datter.2 
Barn     Annet navn: Marit Olsdotter på Helle.3
Marit giftet seg med Asbjørn Persson på Rød.3,2 Marit og Asbjørn var brukere på bnr. 6, Rød, Nesset. Etter hans død drev hun videre.2
Marit giftet seg med Ola Toresson.1,2 I manntallet av 1762 står Marit og Ola som selveiere på bnr. 6. Ola Asbjørnsson, Asbjørn Olsson og Marit Asbjørnsdotter var også der. Hennes sønn Per fikk skjøte i 1760, men hadde ennå ikke overtatt bruket.1,2,4

Marit døde før 1792.3

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 144. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041029
 2. [S253] Nesset I: s. 399.
 3. [S130] Nesset IX: s. 456.
 4. [S253] Nesset I: s. 400.

Ola Toresson på Rød1,2,3

M, #4562, ( - etter 1762)

Familie

Marit Olsdotter på Rød ( - f 1792)
De skal også ha hatt ei datter.3 
Barn     Ola giftet seg med Marit Olsdotter på Rød.2,3 Ola Toresson på Rød var vurderingsmann i 1753.1,4 I manntallet av 1762 står Ola og Marit som selveiere på bnr. 6, Rød, Nesset. Ola Asbjørnsson, Asbjørn Olsson og Marit Asbjørnsdotter var også der. Hennes sønn Per fikk skjøte i 1760, men hadde ennå ikke overtatt bruket.2,3,5

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 166 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650762
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 144. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041029
 3. [S253] Nesset I: s. 399.
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 167 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650763
 5. [S253] Nesset I: s. 400.

Sakarias Sakariasson på Lindset1

M, #4563, (ca. 1782 - )
Far*Sakarias Larsson på Lindset1 (c 1730 - f 1818)
Mor*Kari Olsdotter på Lindset2 (c 1739 - 1795)
Bror av 3.tippoldefar/mor til meg     Sakarias ble født ca. 1782 på Lindset indre, Vågøy.1,2 Han bodde hos Lars Sakariasson og Anne Kolbeinsdotter på Lindset indre i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Agerøe, Vaagøe, Lindset Indre.
 2. [S493] Gard og slekt i Fræna I: s. 835.

Lars Sakariasson på Lindset1,2

M, #4564, (ca. 1766 - )
Far*Sakarias Larsson på Lindset2 (c 1730 - f 1818)
Mor*Kari Olsdotter på Lindset3 (c 1739 - 1795)
Bror av 3.tippoldefar/mor til meg     Lars ble født ca. 1766 på Lindset indre, Vågøy.2,3
Lars giftet seg i 1792 med Anne Kolbeinsdotter på Hagset.1,2 Lars og Anne var brukere på Lindset indre i 1801. Anne Larsdotter, Sakarias Larsson, Anne Eriksdotter og Sakarias Sakariasson bodde også der.2
Han hadde Per Sakariasson i tjeneste i 1801.2

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 273.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Agerøe, Vaagøe, Lindset Indre.
 3. [S493] Gard og slekt i Fræna I: s. 835.

Anne Kolbeinsdotter på Lindset1

K, #4565, (ca. 1766 - )
Far*Kolbein Larsson på Hagset2 (c 1702 - c 1772)
Mor*Anne Ivarsdotter på Hagset2 (c 1741 - c 1785)
4-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Lars Sakariasson på Lindset (c 1766 - )
Barn     Annet navn: Anne Kolbeinsdotter på Hagset.2
Anne ble født ca. 1766.1,2
Anne giftet seg i 1792 med Lars Sakariasson på Lindset.2,1 Anne og Lars var brukere på Lindset indre, Vågøy, i 1801. Anne Larsdotter, Sakarias Larsson, Anne Eriksdotter og Sakarias Sakariasson bodde også der.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Agerøe, Vaagøe, Lindset Indre.
 2. [S162] Midsund I: s. 273.

Anne Larsdotter på Lindset1

K, #4566, (ca. 1798 - )
Far*Lars Sakariasson på Lindset1 (c 1766 - )
Mor*Anne Kolbeinsdotter på Lindset1 (c 1766 - )
Søskenbarn 5 ganger forskjøvet til meg     Anne ble født ca. 1798.1 Hun bodde hos Lars Sakariasson og Anne Kolbeinsdotter på Lindset indre, Vågøy, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Agerøe, Vaagøe, Lindset Indre.

Per Sakariasson på Lindset1

M, #4567, (ca. 1780 - )
Far*Sakarias Larsson på Lindset1 (c 1730 - f 1818)
Mor*Kari Olsdotter på Lindset2 (c 1739 - 1795)
Bror av 3.tippoldefar/mor til meg     Per ble født ca. 1780 på Lindset indre, Vågøy.1,2 Han tjente på Lindset indre i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Agerøe, Vaagøe, Lindset Indre.
 2. [S493] Gard og slekt i Fræna I: s. 835.

Anders Larsson på Opstad1

M, #4568, (ca. 1614 - )
Far*Lars Opstad1 ( - e 1647)
8. tippoldefar til meg

Familie

Han hadde iallfall to barn.1 
Barn     Anders ble født ca. 1614 på Opstad, Aukra.1 Anders var bruker på bnr. 1, Opstad, Aukra, fra ca. 1645. Skyld: 1 våg 18 merker. I 1647 stod han og faren sammen som brukere. Anders hadde fremdeles bruket i 1666.1

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 338.

Kjetil Nautnes

M, #4569
Far*Arne Magne Nautnes1
Mor*Oddny Ragnhild Horrem1

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 370.

Arne Magne Nautnes

M, #4570

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 370.

Oddny Ragnhild Horrem1

K, #4571

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 370 & 301.
 2. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 370.

Ola Taraldsson på Talset

M, #4572

Familie

Marit Andersdotter på Talset (c 1797 - 1887)
Barn     Annet navn: Ola Taraldsson på Håsen («Haasaa»).1

Ola giftet seg med Marit Andersdotter.1,2 Ola og Marit var husfolk på Liahaugen, Talset, Tingvoll.1

Kilder/noter

 1. [S305] Nesset III: s. 207.
 2. [S305] Nesset III: s. 208.

Marit Andersdotter på Talset

K, #4573, (ca. 1797 - 1887)     Marit ble født ca. 1797 i Sunndal.1
Marit giftet seg med Ola Taraldsson på Håsen.2,1 Marit og Ola var husfolk på Liahaugen, Talset, Tingvoll.2

Marit døde i 1887.1

Kilder/noter

 1. [S305] Nesset III: s. 208.
 2. [S305] Nesset III: s. 207.

Jens Jenssen1

M, #4574
11. tippoldefar til meg

Familie

Barn     Jens Jenssen var prest i Staby sogn, Ringkøbing prosti, Danmark, før 1573.1,2

Kilder/noter

 1. [S306] En almindelig dansk Præstehistorie III: s. 170.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 36.

Margrete Bjørnsdotter på Stuguflotten1,2,3

K, #4575, (ca. 1689 - 30. mai 1743)
Far*Bjørn Guttormsson i Eikesdal4 (c 1627 - c 1690)
Mor*Anne Audensdotter Trygge4,5 ( - c 1726)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie 2

Jon Jonsson på Stuguflotten (c 1696 - 1787)
De hadde ikke barn.7      Annet navn: Margrete Bjørnsdotter i Oppigard.6
Margrete ble født ca. 1689 i Eikesdal, Nesset.1
Margrete giftet seg med Ivar Andersson.6,4
Margrete og Ivar var brukere på Stuguflotten, Lesja, fra ca. 1720. Hun overtok etter hans død.6
Margrete giftet seg i 1734 med Jon Jonsson.7 Margrete og Jon var brukere på Stuguflotten fra 1734. De kjøpte gården fire år senere. Han var bruker til 1783.7
Hun var fadder ved dåpen til Jon Larsson i 1735 i Kors kirke, Grytten.3
Hun var kreditor ved skiftet etter Else Larsdotter på Vike den 24. juni 1742: 2 daler.8


Margrete døde den 30. mai 1743 på Stuguflotten.1,6 Hun ble jordfestet den 9. juni 1743.1

     Margrete Bjørnsdotter på Stuguflotten var slektning i tredje ledd av Gjertrud Knutsdotter på Åse.4

Kilder/noter

 1. [S325] Gravlagde i Lesja 1724–1819: Margrete Biørnsd Stuflotten.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 185 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650202
 3. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 190.
 4. [S54] Nesset VII: s. 150.
 5. [S620] WebDebatt: #33497, nr. 16 & 18.
 6. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 40.
 7. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 41.
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 184 a–185 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650201

Anton Andreasson

M, #4576, (14. februar 1866 - )
Far*Andreas Tomasson Jørstad1 (1823 - 1865)
Mor*Brit Toresdotter på Hanset1 ( - e 1866)     Anton ble født den 14. februar 1866 i Nesset, utenom ekteskap.1

Brit Toresdotter på Hanset1

K, #4577, ( - etter 1866)

Familie

Andreas Tomasson Jørstad (1823 - 1865)
Barn     Annet navn: Brit Toresdotter på Nauste.1 Hennes hjemsted var på Nauste, Nesset.1
Brit fikk barn med Andreas Tomasson Jørstad i 1866. Hun hadde to barn fra før, ett av dem med Andreas.1

(?) Jensdotter

K, #4578
Far*Jens Jensson Staby1 ( - 1639)
Mor*Anne Sveinsdotter1 ( - e 1643)
Søster av 8.tippoldefar/mor til meg     (?) bodde på Stor-Kollstad, Lesja.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 36.

Anna Jørgensdotter Marstrand1

K, #4579
Far*Jørgen Nilsson Marstrand1

Familie

Sigvard Engebretsson Munk (o 1595 - 1694)
De hadde åtte barn.1 
Barn     Anna giftet seg med Sigvard Engebretsson Munk.1

     Anna var visstnok søskenbarn av Jens Jensson Staby.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 36.

Jørgen Nilsson Marstrand1,2

M, #4580

Familie

De hadde fler barn. 
Barn     Jørgen Nilsson Marstrand var personellkapellan i Grytten fra 1619 til 1625.2
Jørgen giftet seg med en uregistrert person. Han var sogneprest i Grytten fra 1625 til 1655.1,2

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 36.
 2. [S307] Norsk Prestehistorie: Romsdal prosti.

Sigvard Engebretsson Munk1,2,3

M, #4581, (omkring 1595 - 1694)

Familie

Anna Jørgensdotter Marstrand
De hadde åtte barn.1 
Barn     Sigvard ble født omkring 1595.1 Hans hjemsted var på Storhove, Fåberg.1 Ivar Kleiven skrev at faren og brødrene til Anne Jensdotter prøvde å få ettermannen i prestekallet, Sigvard Engebretsson Munk, til å gifte seg med henne, men han nektet. Senere ble det fiendskap mellom ham og «Jens-slekten». Munk var kommet til Lesja som huskapellan for faren til Anne i 1636.1 Han var sogneprest i Lesja fra 1641.1,2,4
Sigvard giftet seg med Anna Jørgensdotter Marstrand.1 Sigvard Engebretsson kjøpte 1 våg 9 merker på Nedre Frisvoll, Eid, Romsdal, i 1676.5 I skiftet etter Hans Sørensson på Frisvoll fra 1682 er nevnt at herr Sigvard Engebretsson mente han hadde krav på en del av jorden Hans hadde kjøpt på Nedre Frisvoll, så odelsgodset kunne ennå ikke deles mellom arvingene.2,5

Sigvard døde i 1694 i Lesja. Han skal ha vært 104 år gammel, men alderen er trolig overdrevet.1
Søren Eriksson kjøpte 2 våger 1 pund 12 merker fisk, 4½ mark smør og 2 ort 12 skilling årlig landskyld (med bygselrett) på bnr. 5, Eide, Eid, Romsdal, den 24. januar 1696 av Erik Olsson. Selgerens avdøde sønn, Erik Eriksson, hadde kjøpt dette fra Sigvard Engebretsson.6,7


     Navnet hans ble skrevet Hr Siffuer Ingebrigtsen i 1682.2

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 36.
 2. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 111 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/121/
 3. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 57 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650618
 4. [S307] Norsk Prestehistorie: Gudbrandsdalen prosti.
 5. [S392] Bygdebok for Eid: s. 360.
 6. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 57 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650617
 7. [S392] Bygdebok for Eid: s. 486.

Ola Erlandsson på Hole1,2

M, #4582, (ca. 1684 - 25. mars 1751)
Far*Erland Olsson på Hole1 (c 1630 - c 1705)
Mor*Anne Olsdotter på Hole1 ( - c 1695)
6. tippoldefar til meg

Familie

Marit Jørnsdotter på Hole (o 1680 - 1760)
De hadde sju barn.1 
Barn     Ola ble født ca. 1684 på Sør-Hole, Lesja.1,2
Ola giftet seg med Marit Jørnsdotter på Flågåstad.1 Ola Erlandsson på Hole og Marit var selveiere i Nordigard, Sør-Hole, Lesja, fra før 1710 og til 1745. Landskyld: 4 huder. De kjøpte tilbake arvepartene til hans søstre Marit på Tallerås i Dovre og Marit på Tande i 1720. Ved matrikuleringen i 1723 var det 6 hester, 30 kyr og ungfe, og 40 sauer samt ca. 15 mål åker på bruket, hvor det var sådd og høstet bygg.3 Ola Erlandsson på Hole og Fredrik (på Nistugu) stevnet Syver, brukeren i Sygard.4 Ola og Marit holdt skifte i 1745. Nest eldste sønn, Jørn, hadde fått 61 daler, og to døtre hadde fått medgift på ca. 50 daler hver. Verdien på bruket ble satt til 480 daler. Til sammen var formuen etter fradrag for utlegg over 884 daler. Buskap: 5 hester, 6 okser, 12 kyr, 9 kviger, 4 kalver, 42 sauer og 3 griser. Føderåd: fôr til 1 hest, 2 kyr og 6 sauer, og åker hvor de kunne så 6 mæler korn (ca. 1½ mål).5

Ola døde den 25. mars 1751 på Sør-Hole.1,2 Han ble jordfestet den 4. april 1751.2

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 172.
 2. [S325] Gravlagde i Lesja 1724–1819: Ole Erlands Hoele.
 3. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 164, 166, 169 & 172.
 4. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 166.
 5. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 172, 169, 170 & 166.

Anna Malene Heimdal Eik

K, #4583
Far*Øystein Eik
Mor*Mette Heimdal
8-menning 1 gang forskjøvet til meg

Marit Jørnsdotter på Hole1

K, #4584, (omkring 1680 - 1760)
Far*Jørn Persson på Flågåstad2 (c 1638 - c 1710)
Mor*Kari Martinsdotter på Flågåstad2 ( - c 1701)
6. tippoldemor til meg

Familie

Ola Erlandsson på Hole (c 1684 - 1751)
De hadde sju barn.3 
Barn     Annet navn: Marit Jørnsdotter på Flågåstad.2
Marit ble født omkring 1680 på Flågåstad, Lesja.1,3,2
Marit giftet seg med Ola Erlandsson på Hole.3 Marit Jørnsdotter på Hole og Ola var selveiere i Nordigard, Sør-Hole, Lesja, fra før 1710 og til 1745. Landskyld: 4 huder. De kjøpte tilbake arvepartene til hans søstre Marit på Tallerås i Dovre og Marit på Tande i 1720. Ved matrikuleringen i 1723 var det 6 hester, 30 kyr og ungfe, og 40 sauer samt ca. 15 mål åker på bruket, hvor det var sådd og høstet bygg.4 Marit og Ola holdt skifte i 1745. Nest eldste sønn, Jørn, hadde fått 61 daler, og to døtre hadde fått medgift på ca. 50 daler hver. Verdien på bruket ble satt til 480 daler. Til sammen var formuen etter fradrag for utlegg over 884 daler. Buskap: 5 hester, 6 okser, 12 kyr, 9 kviger, 4 kalver, 42 sauer og 3 griser. Føderåd: fôr til 1 hest, 2 kyr og 6 sauer, og åker hvor de kunne så 6 mæler korn (ca. 1½ mål).5

Marit døde i 1760 i Nordigard. Oppgitt alder: 82 år.1,6 Hun ble gravlagt den 2. november 1760.1

Kilder/noter

 1. [S325] Gravlagde i Lesja 1724–1819.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 206. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109#209
 3. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 172.
 4. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 164, 166, 169 & 172.
 5. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 172, 169, 170 & 166.
 6. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 172 & 169.

Hans Hiestand

M, #4585, ( - mellom 1640 og 1655)
Far*Heinrich Hiestand ( - e 1605)
9. tippoldefar til meg

Familie

Barn     Hans ble født i Richterswil, Zürich, Sveits. Hans bodde på Hinter Schönau, Hütten, Zürich, Sveits, i 1605. Hans bodde på Laubegg, Hütten, Zürich, Sveits, i 1634.

Hans døde mellom 1640 og 1655.

Heinrich Hiestand

M, #4586, ( - etter 1605)
10. tippoldefar til meg

Familie

Barn     Heinrich bodde på Hinter Schönau, Hütten, Zürich, Sveits. Han var lagrettemann. Han befant seg den 16. mai 1605 i Blegi, Richterswil, Zürich, Sveits.

Hans Strickler1

M, #4587, (ca. 1605 - 9. oktober 1701)
Far*Konrad Strickler1 (c 1579 - m. 1646 & 1648)
Mor*Anna Landis1 (1582 - 1657)
8. tippoldefar til meg

Familie

Margaret Hitz (c 1614 - 1682)
Barn     Hans ble født ca. 1605.1
Hans giftet seg den 24. mars 1634 eller 25. mars 1634 i Hirzel, Zürich, Sveits, med Margaret Hitz. Hans og Margaret bodde i Unteren Bruederhus, Hirzel, Zürich, Sveits, iallfall fra 1640 til 1643.1 Han fikk tilbake farens konfiskerte bo mot en avgift på 500 gylden.1 Hans Strickler og Margaret var gjendøpere.1 Hans og Margaret bodde på Haruti, Hirzel, Zürich, Sveits, iallfall fra 1649 til 1656.1 Hans og Margaret bodde på Grindel, Hirzel, Zürich, Sveits, i 1654 sammen med Barbara Strickler.

Hans døde den 9. oktober 1701.

Kilder/noter

 1. [S326] Strickler Families of the World.

Margaret Hitz

K, #4588, (ca. 1614 - 11. februar 1682)
8. tippoldemor til meg

Familie

Hans Strickler (c 1605 - 1701)
Barn     Margaret ble født ca. 1614.
Margaret giftet seg den 24. mars 1634 eller 25. mars 1634 i Hirzel, Zürich, Sveits, med Hans Strickler. Margaret og Hans bodde i Unteren Bruederhus, Hirzel, Zürich, Sveits, iallfall fra 1640 til 1643.1 Margaret Hitz og Hans var gjendøpere.1 Margaret og Hans bodde på Haruti, Hirzel, Zürich, Sveits, iallfall fra 1649 til 1656.1 Margaret og Hans bodde på Grindel, Hirzel, Zürich, Sveits, i 1654 sammen med Barbara Strickler.

Margaret døde den 11. februar 1682.

Kilder/noter

 1. [S326] Strickler Families of the World.

Konrad Strickler1

M, #4589, (ca. 1579 - mellom 1646 og 1648)
9. tippoldefar til meg

Familie

Anna Landis (1582 - 1657)
Barn     Konrad ble født ca. 1579.1
Konrad giftet seg med Anna Landis.1 Konrad og Anna bodde i Unteren Bruederhus, Hirzel, Zürich, Sveits, iallfall fra 1615 til 1633.1 Konrad Strickler og Anna var gjendøpere.1 Konrad Strickler og Anna var fengslet i Oetenbach fengsel, Zürich, Sveits, fra 11. juni 1644 for gjendøperi. Etter flere advarsler ble de arrestert og boet hans ble konfiskert i juni 1644. Hun slapp ut etter noen år. Sønnen Hans fikk tilbake Konrads eiendom mot en avgift på 500 gylden.1

Konrad døde mellom 1646 og 1648 i Oetenbach fengsel.1

Kilder/noter

 1. [S326] Strickler Families of the World.

Anna Landis1

K, #4590, (1582 - 7. april 1657)
Far*Rudolf Landis1 (1548 - )
Mor*Anna Bruppacher1
9. tippoldemor til meg

Familie

Konrad Strickler (c 1579 - m. 1646 & 1648)
Barn     Anna ble født i 1582 i Hirzel, Zürich, Sveits.1 Anna ble døpt den 20. mai 1582 i Horgen, Zürich, Sveits. Hirzel hørte til Horgen til 1615.1
Anna giftet seg med Konrad Strickler.1 Anna og Konrad bodde i Unteren Bruederhus, Hirzel, Zürich, Sveits, iallfall fra 1615 til 1633.1 Anna Landis og Konrad var gjendøpere.1 Anna Landis og Konrad var fengslet i Oetenbach fengsel, Zürich, Sveits, fra 11. juni 1644 for gjendøperi. Etter flere advarsler ble de arrestert og boet hans ble konfiskert i juni 1644. Hun slapp ut etter noen år. Sønnen Hans fikk tilbake Konrads eiendom mot en avgift på 500 gylden.1 Anna Landis bodde hos Hans Strickler og Margaret Hitz på Haruti, Hirzel, Zürich, Sveits, fra 1649 til 1656.1

Anna døde den 7. april 1657 i Hirzel.

Kilder/noter

 1. [S326] Strickler Families of the World.

Rudolf Landis

M, #4591, (1548 - )
Far*Hans Landis (c 1521 - )
Mor*Katharina Schinz (c 1524 - )
10. tippoldefar til meg

Familie

Anna Bruppacher
Barn     Rudolf ble døpt den 17. september 1548.
Rudolf giftet seg ca. 1570 med Anna Bruppacher. Rudolf og Anna bodde på Chelen, Hirzel, Zürich, Sveits.1

Kilder/noter

 1. [S326] Strickler Families of the World.
 2. [S334] Familie Dieter Landes: stammbaum_o/karteiblatt1400.html.

Anna Bruppacher

K, #4592
10. tippoldemor til meg

Familie

Rudolf Landis (1548 - )
Barn     Anna giftet seg ca. 1570 med Rudolf Landis. Anna og Rudolf bodde på Chelen, Hirzel, Zürich, Sveits.1

     Etternavnet Bruppacher dukket først opp i Zollikon, Zürich, Sveits.

Kilder/noter

 1. [S326] Strickler Families of the World.
 2. [S334] Familie Dieter Landes: stammbaum_o/karteiblatt1400.html.

Hans Landis

M, #4593, (ca. 1521 - )
11. tippoldefar til meg

Familie

Katharina Schinz (c 1524 - )
Barn     Hans ble født ca. 1521.
Hans giftet seg med Katharina Schinz. Hans bodde i Hirzel, Zürich, Sveits, i 1547.

Katharina Schinz

K, #4594, (ca. 1524 - )
11. tippoldemor til meg

Familie

Hans Landis (c 1521 - )
Barn     Katharina ble født ca. 1524. Katharina bodde i Sveits.
Katharina giftet seg med Hans Landis.

Margaret Strickler1

K, #4595, (7. august 1608 - )
Far-?*Konrad Strickler1 (c 1579 - m. 1646 & 1648)
Mor-?*Anna Landis (1582 - 1657); trolig1
Søster av 8.tippoldefar/mor til meg

Familie

Peter Landis (1601 - )
De hadde tre barn.      Margaret ble født den 7. august 1608.1
Margaret giftet seg den 1. desember 1629 i Hirzel, Zürich, Sveits, med Peter Landis.1 Margaret og Peter bodde i Oberes Bruederhus, Hirzel, Zürich, Sveits, fra 1629. De bodde fremdeles der i 1633.1

Kilder/noter

 1. [S326] Strickler Families of the World.

Peter Landis1

M, #4596, (3. januar 1601 - )
Far*Balthasar Landis1
Mor*Verena Pfister1

Familie

Margaret Strickler (1608 - )
De hadde tre barn.      Peter ble døpt den 3. januar 1601 i Horgen, Zürich, Sveits.1
Peter giftet seg den 1. desember 1629 i Hirzel, Zürich, Sveits, med Margaret Strickler.1 Peter og Margaret bodde i Oberes Bruederhus, Hirzel, Zürich, Sveits, fra 1629. De bodde fremdeles der i 1633.1

Kilder/noter

 1. [S326] Strickler Families of the World.

Erland Olsson på Hole1

M, #4597, (ca. 1630 - ca. 1705)
Far*Ola Kristoffersson på Hole1 ( - c 1663)
Mor*Åse Erlandsdotter på Hole1 ( - e 1663)
7. tippoldefar til meg

Familie 1

Marit Olsdotter på Flågåstad (c 1622 - )     Erland ble født ca. 1630 på Sør-Hole, Lesja.1 Han kjøpte 1 hud 9 skinn i Søre, Stor-Tande, Lesja, i 1662. Han var muligens bruker der i noen år omkr. 1670. Ved skiftet etter brukeren Ola Bjørnardsson i 1685 hadde enka brukelig pant i gården fordi Erland var skyldig mye penger.2,3,4,5
Erland fikk kanskje barn med Marit Olsdotter på Flågåstad ca. 1665. Hun anla farskapssak i 1666, men han ble frikjent.6,5
Erland giftet seg med Anne Olsdotter på Hole.5 Erland Olsson på Hole kjøpte 6 skinn i Nordigard, Sør-Hole, Lesja, i 1673 av Ingebjørg Olsdotter på Bottem.7,5 Erland og Anne var selveiere i Nordigard fra ca. 1674. Skyld: 4 huder. Han kjøpte etter hvert hele Nordigard fra søsknene. Erland overtok og drev nok bruket til han døde. I 1691 brukte han også en ødegård som trolig var identisk med den ½ hud odel Annes oldefar Jon på Hole (s.d.) eide i 1624.5,8,9,10 Erland Olsson på Hole kjøpte 4 skinn på Hauje, Lesja, og 4½ skinn i en Hole-gård i 1683 av Tore Håkensson på Hattrem og Jesper Syversson på Hågå. Jorden i Hauje var allerede pantsatt til Erland.11,12 Erland Olsson på Hole solgte jord på Hauje til Kristen Kristensson Gammelgård i 1694 eller 92.13,5,14 Erland Olsson på Hole eide 1 hud 3 skinn (med bygselrett) på Ulateig, Lesja, i 1695. Ulateig er ikke med i skiftet etter Erland 10 år senere. Farfaren hans eide 3 skinn i 1610.9,15 Han eide 1 hud på Kvitrud, Ringebu, i 1695. Dette var arv etter mora. Han skulle egentlig ha Kvitrud som hovedbøle ifølge skiftet etter faren fra 1663, men dét ble tydeligvis ikke noe av.9,5 Erland og Anne eide 3 skinn på Nistugu, Sør-Hole, Lesja, i 1695.9
Det ble holdt skifte etter Anne Olsdotter på Hole i 1695. Jordegods: 4 huder i Nordigard, 3 skinn i Nistugu, 1 hud 9 skinn (med bygselrett) i Stor-Tande, 1 hud 3 skinn (med bygselrett) i Ulateig og 1 hud i Kvitrud (i Ringebu). Den øvrige formuen var på vel 146 daler.9


Erland døde ca. 1705 på Sør-Hole.5 Det ble holdt skifte etter ham i 1705. Jordegodset var taksert til 950 daler – som blir drøyt 4½ million kroner i 1980-verdi. Løsøret var skiftet tidligere. Dette var nok blant de største boene i bygden på den tiden.9

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 171.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 90.
 3. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 91. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109#94
 4. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 93.
 5. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 172.
 6. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 206.
 7. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 560.
 8. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 92. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109#95
 9. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 169.
 10. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 165.
 11. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 266.
 12. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 265. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109#268
 13. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 261. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109#264
 14. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 32. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109#35
 15. [S340] Gudbrandsdalen landskatt 1610 (db): Lesja sogn og avslutningen.

Anne Olsdotter på Hole1

K, #4598, ( - ca. 1695)
Far*Ola Guttormsson på Hole2 ( - c 1660)
Mor*Marit Fredriksdotter på Hole2 ( - e 1672)
7. tippoldemor til meg     Anne giftet seg med Erland Olsson på Hole.1 Anne og Erland var selveiere i Nordigard, Sør-Hole, Lesja, fra ca. 1674. Skyld: 4 huder. Han kjøpte etter hvert hele Nordigard fra søsknene. Erland overtok og drev nok bruket til han døde. I 1691 brukte han også en ødegård som trolig var identisk med den ½ hud odel Annes oldefar Jon på Hole (s.d.) eide i 1624.1,3,4,5 Anne og Erland eide 3 skinn på Nistugu, Sør-Hole, Lesja, i 1695.4

Anne døde ca. 1695 på Sør-Hole, Lesja.1 Det ble holdt skifte etter henne i 1695. Jordegods: 4 huder i Nordigard, 3 skinn i Nistugu, 1 hud 9 skinn (med bygselrett) i Stor-Tande, 1 hud 3 skinn (med bygselrett) i Ulateig og 1 hud i Kvitrud (i Ringebu). Den øvrige formuen var på vel 146 daler.4

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 172.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 194.
 3. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 92. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109#95
 4. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 169.
 5. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 165.

Trond Ivarsson på Bergset1,2

M, #4599, (ca. 1660 - )
Far*Ivar Olsson på Bergset1 (c 1615 - )
6. tippoldefar til meg

Familie 1

Barn

Familie 2

Stine Jørnsdotter på Bergset ( - c 1719)
Barn     Trond ble født ca. 1660.1 Trond var bruker på bnr. 7, Bergset, Nesset, fra 1693. Skyld: 2 pund 16 merker. I 1696 ble han tienderegistrert med 1 våg havre, ½ skjeppe blandkorn og 4 merker smør. Bruket har nok fått navn etter ham (Trondgarden).1 På sommertinget 15. juli 1709 ble Trond Ivarsson, Ola Gunnarsson og de andre Bergset-brukerne – Amund Toresson, Ingebrigt Eriksson og Jon Knutsson – meldt for å ha pløyd og sådd på Bergsethjellen, Nesset uten jordeiers tillatelse. De «skal ha bemektiget seg en liden gaardpart som kaldes Berset-Jeld, den at pløie og saa uden landdrottens minde eller tilladelse». Saken ble utsatt. Høsten 1720 stevnet Trond og Ola naboene Amund og Ingebrigt Toresson for høytørking på et gjerde i utmarken de hadde sammen.3
Trond giftet seg med Stine Jørnsdotter.1 Trond og Stine var brukere på bnr. 7 i 1711. Eli Olsdotter bodde også der. Ola Trondsson overtok i 1733.2,1 Trond Ivarsson på Bergset var lagrettemann i 1713, 1714 og 1720.1 Han ble stevnet av Lasse Olsson på Ødegård i 1734. Trond hadde sagt «Du er lyst ut av menigheten,» og måtte betale saksomkostningene.4

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (IX) var Trond Ivarsson på Bergset gift to ganger og først med Eli Olsdotter, men det er feiltolkning av ekstraskatten 1711.1,2

Kilder/noter

 1. [S130] Nesset IX: s. 611.
 2. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Berset. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181182
 3. [S130] Nesset IX: s. 523, 543, 559, 560, 584 & 611.
 4. [S1275] Nesset X: s. 72.

Barbara Tanner1,2

K, #4600, (2. juli 1786 - )
Far*Rudolf Tanner1 (1758 - 1833)
Mor*Regula Rusterholz1 (1767 - 1852)
Søster av 2.tippoldefar/mor til meg     Barbara ble døpt den 2. juli 1786.1
Barbara giftet seg den 14. mars 1808 med Heinrich Rusterholz.1,2 Barbara og Heinrich bodde i Haslen, Richterswil, Zürich, Sveits.2

Kilder/noter

 1. [S327] Richterswil familieregister I: fol. 49.
 2. [S331] Richterswil husholdningsregister 1818–49 I: s. 329.