Helga Andersdotter på Solbjør1

K, #301, (1703 - )
Far*Anders Knutsson på Lunde ( - e 1733)
Mor*Marte Olsdotter på Lunde (c 1679 - 1741)
5. tippoldemor til meg     Helga ble født i 1703 på Lunde, Aurdal.2,3
Annet navn: Helga Andersdotter på Lunde.4
Helga giftet seg den 10. juni 1725 i Aurdal med Mats Knutsson på Solbjør.5,6
Helga giftet seg den 7. januar 1740 i Aurdal med Svein Tostensson på Hestekinn.7,6 Helga og Svein var selveiere på Solbjør, Aurdal, fra ca. 1741. De hadde gården til 1754.8 Helga Andersdotter på Solbjør og Svein eide på Hestekinn søndre, Aurdal, fra 1746 og drev den noen år uten å bo der fast.9

Kilder/noter

 1. [S344] Aurdal vigde 1692–1763: Helja Andersd. Soelberg.
 2. [S71] Etnedal C: s. 318.
 3. [S220] Slekten fra Espelien: s. 80.
 4. [S344] Aurdal vigde 1692–1763: Helje Andersd.; Helja Andersd. Soelberg.
 5. [S344] Aurdal vigde 1692–1763.
 6. [S71] Etnedal C: s. 303 & 318.
 7. [S344] Aurdal vigde 1692–1763: 7.1.1740.
 8. [S71] Etnedal C: s. 303.
 9. [S71] Etnedal C: s. 154.

Knut Gulbrandsson på Solbjør1,2

M, #302, (ca. 1665 - 1737)
Far*Gulbrand Evensson på Solbjør (c 1634 - 1723)
Mor*Barbro Bjørnsdotter på Solbjør (c 1643 - 1710)
6. tippoldefar til meg     Knut ble født ca. 1665 på Maslangrud, Aurdal.1,3
Knut giftet seg den 3. november 1695 i Aurdal med Gjertrud Håvardsdotter.2,4 Knut og Gjertrud var brukere på Solbjør, Aurdal, fra 1701 til 1710.5 Knut og Gjertrud var selveiere på Solbjør fra 1710 til 1724. I 1710 solgte søsknene hans arvepartene sine til Knut. Det ble utstedt skjøte. Ved matrikuleringen i 1723 kunne han og Gjertrud hvert år hogge 3–4 tylfter gran og furu for å holde skogen i hevd. I utmarken hadde de en seter, men høstet ikke der.5

Knut døde i 1737 på Solbjør.1,3 Han ble gravlagt den 17. mars 1737 i Aurdal.1

Kilder/noter

 1. [S345] Aurdal gravlagte 1692–1782: Knud Guldbrands Soelberg.
 2. [S344] Aurdal vigde 1692–1763: 3.11.1695.
 3. [S71] Etnedal C: s. 303.
 4. [S71] Etnedal C: s. 302.
 5. [S71] Etnedal C: s. 303 & 314.

Gjertrud Håvardsdotter på Solbjør1

K, #303, (ca. 1656 - 1739)
6. tippoldemor til meg     Gjertrud ble født ca. 1656.1,2,3
Gjertrud giftet seg den 3. november 1695 i Aurdal med Knut Gulbrandsson på Solbjør.4,5 Gjertrud og Knut var brukere på Solbjør, Aurdal, fra 1701 til 1710.6 Gjertrud og Knut var selveiere på Solbjør fra 1710 til 1724. I 1710 solgte søsknene hans arvepartene sine til Knut. Det ble utstedt skjøte. Ved matrikuleringen i 1723 kunne han og Gjertrud hvert år hogge 3–4 tylfter gran og furu for å holde skogen i hevd. I utmarken hadde de en seter, men høstet ikke der.6

Gjertrud døde i 1739 på Solbjør.1,2,3 Hun ble gravlagt den 7. juni 1739.1

Kilder/noter

 1. [S345] Aurdal gravlagte 1692–1782: Giertrud Hovorsd Soelberg.
 2. [S71] Etnedal C: s. 303.
 3. [S220] Slekten fra Espelien: s. 80.
 4. [S344] Aurdal vigde 1692–1763: 3.11.1695.
 5. [S71] Etnedal C: s. 302.
 6. [S71] Etnedal C: s. 303 & 314.

Gulbrand Evensson på Solbjør1

M, #304, (ca. 1634 - 1723)
Far*Even Gulbrandsson på Solbjør (c 1599 - 1696)
7. tippoldefar til meg     Gulbrand ble født ca. 1634.1,2,3
Annet navn: Gulbrand Evensson på Maslangrud.2 Han var bruker på Maslangrud, Aurdal, i 1664. Gården hadde skattestatus som rydningsplass. Skyld: ½ hud.2,4
Gulbrand giftet seg med Barbro Bjørnsdotter på Sørflati øvre.5 Gulbrand Evensson på Solbjør var lagrettemann. Han eide og brukte på Solbjør, Aurdal, fra etter 1670 til 1701.3

Gulbrand døde i 1723 på Solbjør.1,3 Han ble gravlagt den 14. februar 1723 i Aurdal.1

Kilder/noter

 1. [S345] Aurdal gravlagte 1692–1782: Gulbrand Efvens Soelberg.
 2. [S343] Valdres manntall 1663–66: Madlangrud.
 3. [S71] Etnedal C: s. 302 & 384.
 4. [S71] Etnedal C: s. 384.
 5. [S71] Etnedal C: s. 302.

Barbro Bjørnsdotter på Solbjør1

K, #305, (ca. 1643 - 1710)
Far*Bjørn Olsson på Sørflati øvre (c 1608 - )
7. tippoldemor til meg     Annet navn: Barbro Bjørnsdotter på Sørflati øvre.
Barbro ble født ca. 1643.1,2
Barbro giftet seg med Gulbrand Evensson på Solbjør.3

Barbro døde i 1710 på Solbjør, Aurdal.1,2 Hun ble gravlagt den 29. september 1710.1

Kilder/noter

 1. [S345] Aurdal gravlagte 1692–1782: Barbra Biørnsd Soelberg.
 2. [S71] Etnedal C: s. 302 & 384.
 3. [S71] Etnedal C: s. 302.

Even Gulbrandsson på Solbjør1

M, #306, (ca. 1599 - 1696)
8. tippoldefar til meg

Familie

Barn     Even ble født ca. 1599.1,2 Han var soldat.
Even giftet seg med en uregistrert person. Han eide og brukte på Solbjør, Aurdal, fra ca. 1647. I 1664 hadde gården skattestatus som ødegård. Skylden var 10 skinn. Ved matrikuleringen i 1667 hadde han en liten bekkekvern. Sønnen overtok etter 1670.3,1 Han var lagrettemann. Ved matrikuleringen 1667 hadde han høve til å dyrke opp et areal som tidligere var skog på Nedre Haug, Aurdal, som han da drev som rydningsplass (attåt Solbjør). Even hadde hverken dyr eller åker der.4

Even døde i 1696 på Solbjør.2

Kilder/noter

 1. [S343] Valdres manntall 1663–66: Søelberg.
 2. [S71] Etnedal C: s. 302.
 3. [S71] Etnedal C: s. 302 & 384.
 4. [S71] Etnedal C: s. 217 & 302.

Anders Gulbrandsson på Nedre Haug

M, #307, (1781 - etter 1818)
Far*Gulbrand Halldorsson på Fjell midtre (c 1747 - 1812)
Mor*Anne Andersdotter på Fjell midtre (c 1759 - 1840)
3. tippoldefar til meg

Familie

Taran Olsdotter på Nedre Haug (1762 - 1838)
Barn     Anders ble født i 1781 på Midtre Fjell, Aurdal.1
Annet navn: Anders Gulbrandsson på Fjell midtre.
Anders giftet seg den 17. november 1803 i Aurdal kirke med Taran Olsdotter på Nedre Haug.2

Anders døde etter 1818.3

Kilder/noter

 1. [S71] Etnedal C: s. 100.
 2. [S71] Etnedal C: s. 100 & 218.
 3. [S71] Etnedal C: s. 221.

Taran Olsdotter på Nedre Haug1

K, #308, (1762 - 14. april 1838)
Far*Ola Olsson i Øyhus2 (1731 - )
Mor*Anne Olsdotter i Øyhus2 (1733 - 1773)
3. tippoldemor til meg

Familie 2

Anders Gulbrandsson på Nedre Haug (1781 - e 1818)
Barn     Taran ble født i 1762 i Øyhus, Aurdal.3
Annet navn: Taran Olsdotter i Øyhus.2
Taran giftet seg ca. 1787 med Anders Arnesson på Nedre Haug.3 Taran var selveier på Nedre Haug, Aurdal, fra 1800 til 1803. I 1803 solgte hun gården til kaptein og veimester Krohn, men holdt unna bruket Turrhaug til seg selv.3 Ved folketellingen av 1. februar 1801 bodde Taran på Haug nedre. Ugift dreng og soldat Erland Olsson (i sitt 32. år) samt ugift innerst og arbeider Barbro Hallvorsdotter (58.) bodde da hos dem.1 Taran var selveier i Turrhaug, Nedre Haug, Aurdal, fra 1803 til 1818.4
Taran giftet seg den 17. november 1803 i Aurdal kirke med Anders Gulbrandsson på Fjell midtre.5

Taran døde den 14. april 1838 i Turrhaug.6,2 Hun ble gravlagt den 22. april 1838 på Bruflat kyrkjegard, Sør-Aurdal.6

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Christians, Ourdahl, Brufladt, Haug.
 2. [S220] Slekten fra Espelien: s. 35.
 3. [S71] Etnedal C: s. 218.
 4. [S71] Etnedal C: s. 218 & 221.
 5. [S71] Etnedal C: s. 100 & 218.
 6. [S746] Sør-Aurdal mini. 1825–40: s. 249.
 7. [S66] Ft. 1801 (db): Ourdahl, Haug.
 8. [S66] Ft. 1801 (db): 0540 Ourdahl, Haug.

Knut Andreas Ellingsson på Åndhaug

M, #309     Knut Andreas fikk barn med Beret Anna Sakariasdotter på Eiskrem.

Anne Andersdotter på Fjell midtre

K, #310, (ca. 1759 - 1840)
4. tippoldemor til meg     Anne ble født ca. 1759.1
Anne giftet seg med Gulbrand Halldorsson på Fjell midtre.1

Anne døde i 1840 på Midtre Fjell, Sør-Aurdal.1

Kilder/noter

 1. [S71] Etnedal C: s. 100.

Ola Olsson i Øyhus1,2

M, #311, (1731 - )
Far*Ola Olsson i Øyhus3,4 (1697 - 1777)
Mor*Jøran Olsdotter i Øyhus4 (1696 - 1754)
4. tippoldefar til meg

Familie 1

Anne Olsdotter i Øyhus (1733 - 1773)
Barn

Familie 2

Berte Iversdotter på Erstad (1735 - )     Ola ble født i 1731 i Øyhus, Aurdal. Ola ble døpt den 30. september 1731 i Reinli kyrkje, Aurdal.3,4
Ola giftet seg den 8. oktober 1753 i Aurdal med Anne Olsdotter på Torsrud.5,6 Ola og Anne bodde i Øyhus.
Ola trolovet seg den 7. januar 1774 på Erstad, Aurdal, med Berte Iversdotter på Erstad.2
Ola giftet seg den 9. oktober 1774 i Aurdal med Berte Iversdotter på Erstad.2

Kilder/noter

 1. [S344] Aurdal vigde 1692–1763: Ole Ols. Øyhuus.
 2. [S748] Aurdal mini. 1763–81: s. 237.
 3. [S448] Aurdal døpte 1730–39: ref. 131.
 4. [S220] Slekten fra Espelien: s. 35 & 36.
 5. [S344] Aurdal vigde 1692–1763.
 6. [S220] Slekten fra Espelien: s. 35.

Anne Olsdotter i Øyhus

K, #312, (1733 - 1773)
Far*Ola Timannsson på Torsrud1,2 (1705 - f 1780)
Mor*Taran Monsdotter på Torsrud2 (1709 - 1762)
4. tippoldemor til meg

Familie

Ola Olsson i Øyhus (1731 - )
Barn     Anne ble født i 1733 på Torsrud, Aurdal. Anne ble døpt den 6. september 1733 i Reinli kyrkje, Aurdal.1,3
Annet navn: Anne Olsdotter på Torsrud.4,2
Anne giftet seg den 8. oktober 1753 i Aurdal med Ola Olsson i Øyhus.5,6 Anne og Ola bodde i Øyhus, Aurdal.
Annet navn: Anne Olsdotter i Grov nordre, nevnt 1773.7,6

Anne døde i 1773 i Grov nordre, Aurdal.7,2 Hun ble gravlagt i mai 1773 i Aurdal.7

Kilder/noter

 1. [S448] Aurdal døpte 1730–39: ref. 426.
 2. [S220] Slekten fra Espelien: s. 35 & 36.
 3. [S220] Slekten fra Espelien: s. 35 & 36: 1733.
 4. [S344] Aurdal vigde 1692–1763: Anne Olsd. Torsrud.
 5. [S344] Aurdal vigde 1692–1763.
 6. [S220] Slekten fra Espelien: s. 35.
 7. [S345] Aurdal gravlagte 1692–1782: Ane Olesd Graav Nordre.

Ola Olsson i Øyhus1,2

M, #313, (1697 - 1777)
Far*Ola Bjørnsson i Øyhus3,2,4 (c 1652 - 1699)
Mor*Brit Nilsdotter i Øyhus2,4 ( - e 1700)
5. tippoldefar til meg

Familie 1

Jøran Olsdotter i Øyhus (1696 - 1754)
Barn     Ola ble født i 1697 i Øyhus, Aurdal.3,5 Han ble hjemmedøpt av Kristoffer Langedrag.3 Ola Olsson i Øyhus ble døpt den 24. mai 1697 i Reinli kyrkje, Aurdal. Faddere: Arne Bjørnsson i Øyhus o.a.3
Ola giftet seg den 13. april 1724 i Aurdal med Jøran Olsdotter på Skaran.6,5 Ola og Jøran bodde i Øyhus i 1731.7
Han var forlover for Arne Simensson på Skaran og Siri Arnesdotter, som ble trolovet den 24. juni 1746 i Reinli kyrkje.8

Ola giftet seg den 24. juni 1755 i Aurdal med Ingrid Amundsdotter på Flaten.9

Ola døde i 1777 i Øyhus.10 Han ble gravlagt i november 1777.10

Kilder/noter

 1. [S345] Aurdal gravlagte 1692–1782: Ole Ols Øyhus.
 2. [S1081] Hadeland, Land og Valdres skifteprotokoll 1698–1703: fol. 277 b.
 3. [S752] Aurdal mini. 1692–1730: fol. 121 a.
 4. [S220] Slekten fra Espelien: s. 36.
 5. [S220] Slekten fra Espelien: s. 35 & 36.
 6. [S344] Aurdal vigde 1692–1763: 13.4.1724.
 7. [S448] Aurdal døpte 1730–39: ref. 131.
 8. [S751] Aurdal mini. 1730–62: s. 64.
 9. [S344] Aurdal vigde 1692–1763: Ingrie Amonsd. Fladen.
 10. [S345] Aurdal gravlagte 1692–1782.

Jøran Olsdotter i Øyhus1

K, #314, (1696 - 1754)
Far*Ola Erlandsson på Skaran2 (o 1657 - 1747)
Mor*Ragnhild Simensdotter på Skaran2 (c 1648 - 1728)
5. tippoldemor til meg

Familie

Ola Olsson i Øyhus (1697 - 1777)
Barn     Annet navn: Jøran Olsdotter på Skaran.2,3
Jøran ble født i 1696.4,1
Jøran giftet seg den 13. april 1724 i Aurdal med Ola Olsson i Øyhus.5,4 Jøran og Ola bodde i Øyhus, Aurdal, i 1731.6

Jøran døde i 1754 i Øyhus.1,4 Hun ble gravlagt den 24. november 1754.1

Kilder/noter

 1. [S345] Aurdal gravlagte 1692–1782: Jøran Olsd Øyhuus.
 2. [S220] Slekten fra Espelien: s. 36.
 3. [S344] Aurdal vigde 1692–1763: Giøran Olsd.
 4. [S220] Slekten fra Espelien: s. 35 & 36.
 5. [S344] Aurdal vigde 1692–1763: 13.4.1724.
 6. [S448] Aurdal døpte 1730–39: ref. 131.

Ola Timannsson på Torsrud1,2,3

M, #315, (1705 - før 1780)
Far*Timann Gulliksson på Torsrud4 (c 1650 - 1715)
Mor*Anne Mikkjelsdotter på Torsrud4,5 (c 1661 - 1740)
5. tippoldefar til meg

Familie

Taran Monsdotter på Torsrud (1709 - 1762)
Barn     Ola ble født i 1705. Ola ble døpt i april 1705.6,5
Ola giftet seg den 9. oktober 1728 i Aurdal med Taran Monsdotter på Sørum.7,4 Ola og Taran bodde på Torsrud, Aurdal, i 1733.8

Ola døde før 1780.6,9

Kilder/noter

 1. [S448] Aurdal døpte 1730–39: ref. 426: «Ole Tjdemands. Torsrud».
 2. [S344] Aurdal vigde 1692–1763: Ole Tidemands. Toersrud.
 3. [S220] Slekten fra Espelien: s. 36 & 35.
 4. [S220] Slekten fra Espelien: s. 36.
 5. [S342] Slekta til Norodd Bergene: p21.htm#i10266.
 6. [S220] Slekten fra Espelien: s. 35 & 36.
 7. [S344] Aurdal vigde 1692–1763: 9.10.1728.
 8. [S448] Aurdal døpte 1730–39: ref. 426.
 9. [S342] Slekta til Norodd Bergene: Ola Tidemandson Torsrud.

Ola Bjørnsson i Øyhus1,2

M, #316, (ca. 1652 - 1699)
Far*Bjørn Arnesson i Øyhus3 (c 1624 - c 1691)
6. tippoldefar til meg     Ola ble født ca. 1652.3
Ola giftet seg med Brit Nilsdotter.1,4

Ola døde i 1699 i Øyhus, Aurdal.2,4 Han ble gravlagt den 23. juli 1699.2 Det ble holdt skifte etter ham den 3. mars 1700. Arvinger: Brit Nilsdotter, Anders Olsson, Bjørn Olsson, Nils Olsson og Kristoffer Olsson. Verger: Arne Bjørnsson i Øyhus.1

Kilder/noter

 1. [S1081] Hadeland, Land og Valdres skifteprotokoll 1698–1703: fol. 277 b.
 2. [S345] Aurdal gravlagte 1692–1782: Oluf Biørns Øihuus.
 3. [S343] Valdres manntall 1663–66: Øhuus.
 4. [S220] Slekten fra Espelien: s. 36.
 5. [S752] Aurdal mini. 1692–1730: fol. 121 a.

Brit Nilsdotter i Øyhus1

K, #317, ( - etter 1700)
6. tippoldemor til meg

Familie

Ola Bjørnsson i Øyhus (c 1652 - 1699)
Barn     Brit giftet seg med Ola Bjørnsson i Øyhus.1,2
Hun var arving ved skiftet etter Ola Bjørnsson i Øyhus den 3. mars 1700.1

Kilder/noter

 1. [S1081] Hadeland, Land og Valdres skifteprotokoll 1698–1703: fol. 277 b.
 2. [S220] Slekten fra Espelien: s. 36.

Bjørn Arnesson i Øyhus1,2

M, #318, (ca. 1624 - ca. 1691)
Far*Arne Bjørnsson i Dølvi2 ( - f 1656)
Mor*Siri Mortensdotter i Dølvi2 ( - e 1635)
7. tippoldefar til meg

Familie

Barn     Annet navn: Bjørn Arnesson i Dølvi.
Bjørn ble født ca. 1624 i Aurdal.1,3
Bjørn giftet seg med en uregistrert person. Bjørn var bruker i Øyhus, Aurdal, i 1664. Gården hadde status som rydningsplass. Landskyld: 3 skinn.1,2

Bjørn døde ca. 1691.3

Kilder/noter

 1. [S343] Valdres manntall 1663–66: Øhuus.
 2. [S416] Gol 6: s. 301.
 3. [S220] Slekten fra Espelien: s. 36.
 4. [S1081] Hadeland, Land og Valdres skifteprotokoll 1698–1703: fol. 277 b.

Arne Bjørnsson i Dølvi1,2

M, #319, ( - før 1656)
Far*Bjørn Bjørnsson på Olsgard3 ( - m. 1606 & 1623)
Mor*Guri Guttormsdotter på Olsgard3 ( - c 1623)
8. tippoldefar til meg

Familie

Siri Mortensdotter i Dølvi ( - e 1635)
De hadde fem barn.3 
Barn     Arne giftet seg med Siri Mortensdotter.4,2 Arne Bjørnsson i Dølvi eide på Tronhus, Aurdal.3 Arne eide 1 hud (visstnok odel) på Torsrud, Aurdal, i 1615.5 Han eide i Øyhus, Aurdal.3 Arne var selveier i Dølvi, Aurdal, i 1615: 2 huder, sannsynligvis inkludert Tronhus.6 Arne og Siri eide en del på Fønnhus, Aurdal.7 Arne og Siri eide en del på Olmhus, Aurdal.7 Han ble trolig kalt Dølveshøvdingen.2 Arne og Siri eide en del på Gunhildgard, Ål, i 1633. Han solgte sine 2 laup, som var arvet etter foreldrene, den 10. januar 1635 til brorsønnene Bjørn og Ola Guttormssønner. Siri samtykket i salget.8

Arne døde før 1656.3

Kilder/noter

 1. [S416] Gol 6: s. 301, 302 & 306.
 2. [S220] Slekten fra Espelien: s. 79.
 3. [S416] Gol 6: s. 301.
 4. [S416] Gol 6: s. 301 & 306.
 5. [S416] Gol 6: s. 302.
 6. [S416] Gol 6: s. 302 & 301.
 7. [S416] Gol 6: s. 303.
 8. [S416] Gol 6: s. 302 & 306.

Hans Jakob Tanner1,2

M, #320, (1799 - 10. november 1850)
Far*Rudolf Tanner1 (1758 - 1833)
Mor*Regula Rusterholz1 (1767 - 1852)
2. tippoldefar til meg

Familie

Katharina Amsler (1815 - 1890)
Barn     Hans Jakob ble født i 1799 i Richterswil, Zürich, Sveits. Hans Jakob ble døpt den 12. februar 1799 i Richterswil kirke, Zürich, Sveits.3,1,2
Hans Jakob giftet seg den 10. oktober 1836 i Richterswil kirke med Katharina Amsler.3,4,1 Hans Jakob var selveier på Vorder-Egg, Richterswil, Zürich, Sveits, fra 1839 til 1850. Han overtok et bruk på gården Egg etter faren, som da var død.5 Han var brannsjef.

Hans Jakob døde den 10. november 1850 på Vorder-Egg.3,6

Kilder/noter

 1. [S327] Richterswil familieregister I: fol. 49.
 2. [S331] Richterswil husholdningsregister 1818–49 I: s. 329.
 3. [S329] Pfister: brev 10.3.1995, s. 2.
 4. [S330] Meilen familieregister 1811–63: s. 12.
 5. [S813] Johannes Tanner-slektsrapport.
 6. [S115] Genealogy of the Family Tanner.

Katharina Amsler

K, #321, (2. juni 1815 - 4. juni 1890)
Far*Johannes Amsler (1789 - 1859)
Mor*Anna Wunderli (1791 - 1867)
2. tippoldemor til meg

Familie 1

Hans Jakob Tanner (1799 - 1850)
Barn

Familie 2

Heinrich Huber     Katharina ble født den 2. juni 1815 i Meilen, Zürich, Sveits.1,2,3 Katharina ble døpt den 4. juni 1815 i Meilen.1,4
Katharina giftet seg den 10. oktober 1836 i Richterswil kirke, Zürich, Sveits, med Hans Jakob Tanner.5,1,6 Katharina var selveier på Vorder-Egg, Richterswil, Zürich, Sveits, fra 1850 til 1851. I 1851 auksjonerte Katharina bort bruket Jakob hadde eid på Egg.7,3,8
Katharina giftet seg i oktober 1851 med Heinrich Huber. De hadde ikke barn sammen.5

Katharina døde den 4. juni 1890 i Männedorf, Zürich, Sveits.3

Kilder/noter

 1. [S330] Meilen familieregister 1811–63: s. 12.
 2. [S329] Pfister: brev 1995.
 3. [S115] Genealogy of the Family Tanner.
 4. [S329] Pfister: brev 3.1995, s. 2.
 5. [S329] Pfister: brev 10.3.1995, s. 2.
 6. [S327] Richterswil familieregister I: fol. 49.
 7. [S813] Johannes Tanner-slektsrapport.
 8. [S329] Pfister.

Nils Hanssen Aarø1,2

M, #322, (18. august 1859 - 14. desember 1949)
Far*Hans Andersen3 (1827 - 1904)
Mor*Jøran Nilsdotter på Røbekk3 (1816 - 1887)
Tippoldefar til meg

Familie

Ane Andersdotter Orvik (1858 - 1935)
Barn     Nils ble født den 18. august 1859 på Røbekk, Bolsøy.4,5 Nils ble døpt den 20. november 1859 i Bolsøy. Faddere: Ola Pedersson på Røbekk, Ellev Larsson på Årø, Hans Pedersson og Gjertrud Eriksdotter på Årøneset, og Ane Amundsdotter og Ragnhild Jonsdotter på Røbekk.6
Nils giftet seg den 27. desember 1881 i Bolsøy med Ane Andersdotter Orvik.7,8,9
Han var fadder ved dåpen til Knut Anton Knutsen den 24. september 1882.10
Han var fadder ved dåpen til Harald Ingvald Aarø den 30. mai 1887 i Bolsøy.11
Nils og Ane bodde på Årøråket, Ytre Årø, Bolsøy, i 1888.12,13 Nils Hanssen Aarø og Ane var husfolk på Nilsplassen, Indre Årø, Bolsøy, fra før 1899. Plassen fikk navn etter Nils. I 1900 hadde den dyrket jord, frukthage og krøtter. I 1909 rev Nils huset og bygde det opp igjen på gården Øverland.14,15,9 Nils Hanssen Aarø var midlertidig dagarbeider på bnr. 8, Malme, Fræna, i desember 1900.16,5 Han var murmester i 1900.5,16
Han var forlover for Andreas Nilssen Aarø og Inga Johanne Olsdotter Herje, som giftet seg den 10. juni 1908 i Holm kirke, Veøy.1,17,18
Han var fadder ved dåpen til Agnes Aarø den 8. november 1908 i Bolsøy.19
Nils og Ane var husfolk på Øverland, Bolsøy, fra 1909 til 1915.20
Han var forlover for Albert Gerhard Ukkelberg og Gunhilde Jørgine Nilsdatter Aarø, som giftet seg den 31. august 1909 i Bolsøy.21,22,23
Han var forlover for Nils Nilssen Aarø og Ingeborg Pedersdotter Øverland, som giftet seg den 16. juli 1912 i Bolsøy.24,25
Han var forlover for Halfred Ingvald Aarø og Anne Sofie Sivertsdotter, som giftet seg den 3. desember 1912 i Bolsøy.26,27
Han var forlover for Andreas Nilssen Aarø og Fredrikke Otternes, som giftet seg den 24. september 1913 i Bolsøy.28,29,25
Nils og Ane bodde i Amtmann Leths gate 27, Molde, fra 1915 sammen med Agnes Aarø. Nils fikk huset bygd og gjorde nok mye av murarbeidet. Det ble senere kalt Budstikkegården fordi Romsdals Budstikke holdt til der en periode. Huset stod fremdeles i 2006.20 Nils bodde i Bolsøy i 1923.2
Han var forlover for Albert Aarø og Anna Oline Andersen, som giftet seg den 20. juli 1923 i Molde kirke.2,30
Han var forlover for Kristian Vedalshaug og Beret Emilie Gjeitnes, som giftet seg den 10. august 1935 på Molde prestekontor.31,32


Nils døde den 14. desember 1949 på Bolsøy aldersheim. Nils bodde sine siste leveår ved «De tusen hjem». Der delte han rom med to andre.
En gang sønnen Albert var på besøk, sa Nils til ham mens de gikk opp den bratte trappen til rommet Nils bodde på i annen etasje: «Nå må du passe deg!» «Det er det vel du som må?» spurte Albert. «Nei, jeg er så vant til å gå her,» svarte Nils.
En gang sønnesønnen Arthur Aarø og hans ektefelle Anne gikk forbi aldershjemmet, satt Nils i vinduet sitt og så dem komme på avstand. Han tok da av seg hatten sin og hilste til dem. Anne var redd han skulle falle ned. Dette hendte etter annen verdenskrig. Ekteparet karakteriserte Nils som «koselig, stille, rolig og beskjeden».33,25,23,34 Han ble gravlagt den 20. desember 1949 på Nedre kirkegård, Molde. Han ble gravlagt i kiste i samme grav som Ane. Graven er slettet. Per juli 1996 lå sønnen Andreas og kona Fredrikke der.35,36,33

Kilder/noter

 1. [S503] Holm klok. 1905–32: s. 104.
 2. [S282] Molde klok. 1921–42: s. 168.
 3. [S195] Ft. 1865 (db): 1544 Bolsø, Røbækgjerde.
 4. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 128 & 129.
 5. [S233] Ft. 1900 (db): Bolsø, under gnr. 34, Myren.
 6. [S272] Aalberg, brev 23.1.1973.
 7. [S273] Bolsøy mini. 1869–86: s. 316.
 8. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 7 & 101.
 9. [S233] Ft. 1900 (db): Bolsø, under gnr. 34, bnr. 1, Myren.
 10. [S273] Bolsøy mini. 1869–86: s. 112.
 11. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 7 & 191.
 12. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 194, nr. 24.
 13. [S284] Finn Hattrem: muntlig, Molde 1990-årene.
 14. [S270] «Husmenn frå g.nr. 17–92»: s. 472.
 15. [S23] Albert Aarø: muntlig 22. & 23.2.1996 og 11.10.1993.
 16. [S233] Ft. 1900 (db): Frænens, gnr. 69, bnr. 8, Malme.
 17. [S62] Arnold Solemdal: tlf. 15.6.1996.
 18. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 101 & 293.
 19. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 101.
 20. [S23] Albert Aarø: muntlig 23.2.1996.
 21. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 235.
 22. [S885] Ft. 1910 (db): Kristiansund, Nyveiensgate, mnr. 858, leil. 5. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/leilighet/lf01036748011638
 23. [S23] Albert Aarø: muntlig.
 24. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 237.
 25. [S22] Kanny Eik, slektsnotater.
 26. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 238.
 27. [S274] Aarø gravmonument.
 28. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 115 & 239.
 29. [S486] Aarø gravmonument.
 30. [S23] Albert Aarø: muntlig 1993.
 31. [S924] Veøy mini. 1907–36: s. 118.
 32. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 216 & 566.
 33. [S466] Molde kirkegårder: Nils Aarø.
 34. [S93] Arthur F. og Anne Aarø: muntlig.
 35. [S427] Molde kirkeverge: 21.11.1994.
 36. [S357] Molde gravstedsprotokoll Nedre Kirkegård: gravene 10*.
 37. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 239.
 38. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 265.

Ane Andersdotter Orvik1,2,3

K, #323, (2. mars 1858 - 3. juni 1935)
Far*Anders Benjaminsson Orvik4 (1829 - 1918)
Mor*Guri Andersdotter Orvik4 (1831 - 1910)
Tippoldemor til meg

Familie

Nils Hanssen Aarø (1859 - 1949)
Barn     Ane ble født den 2. mars 1858 i Orvika, Bolsøy, Bolsøy.5,6
Ane giftet seg den 27. desember 1881 i Bolsøy med Nils Hanssen Aarø.1,3,7 Hennes navn som gift var Ane Aarø.6,8
Hun var fadder ved dåpen til Inga Andrea Aarø den 8. juli 1883 i Bolsøy.9
Hun var fadder ved dåpen til Harald Ingvald Aarø den 30. mai 1887 i Bolsøy.10
Ane og Nils bodde på Årøråket, Ytre Årø, Bolsøy, i 1888.11,12 Ane Aarø og Nils var husfolk på Nilsplassen, Indre Årø, Bolsøy, fra før 1899. Plassen fikk navn etter Nils. I 1900 hadde den dyrket jord, frukthage og krøtter. I 1909 rev Nils huset og bygde det opp igjen på gården Øverland.13,14,7 Ved folketellingen av 3. desember 1900 bodde Ane på Nilsplassen.15 Hun var arbeider i 1900.15 Hun hadde astma i over tretti år. På grunn av dette var hun noen ganger sengeliggende i måneder av gangen. Som medisin mot sykdommen tok Ane et pulver som ble strødd på et tefat.16
Hun var fadder ved dåpen til Agnes Aarø den 8. november 1908 i Bolsøy.17
Ane og Nils var husfolk på Øverland, Bolsøy, fra 1909 til 1915.18 Ane Aarø var til stede da Inga Johanne Aarø døde den 14. mai 1910 på Øverland.19,20 Ane og Nils bodde i Amtmann Leths gate 27, Molde, fra 1915 sammen med Agnes Aarø. Nils fikk huset bygd og gjorde nok mye av murarbeidet. Det ble senere kalt Budstikkegården fordi Romsdals Budstikke holdt til der en periode. Huset stod fremdeles i 2006.18

Ane døde den 3. juni 1935 i Molde. Av astma. Sønnen Albert meldte samme dag dødsfallet til sorenskriveren.6,21,16 Hun ble gravlagt den 8. juni 1935 på Nedre kirkegård, Molde. Hun ble lagt i samme grav som ektemannen. Graven er slettet.22,21

Kilder/noter

 1. [S273] Bolsøy mini. 1869–86: s. 316.
 2. [S195] Ft. 1865 (db): 1544 Bolsø, Orvigen.
 3. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 7 & 101.
 4. [S195] Ft. 1865 (db): Bolsø, Orvigen.
 5. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 112 & 113.
 6. [S356] Romsdal dødsliste 1927–37: fol. 69 b.
 7. [S233] Ft. 1900 (db): Bolsø, under gnr. 34, bnr. 1, Myren.
 8. [S466] Molde kirkegårder.
 9. [S273] Bolsøy mini. 1869–86: s. 120.
 10. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 7 & 191.
 11. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 194, nr. 24.
 12. [S284] Finn Hattrem: muntlig, Molde 1990-årene.
 13. [S270] «Husmenn frå g.nr. 17–92»: s. 472.
 14. [S23] Albert Aarø: muntlig 22. & 23.2.1996 og 11.10.1993.
 15. [S233] Ft. 1900 (db): Bolsø, under gnr. 34, Myren.
 16. [S23] Albert Aarø: muntlig 1996.
 17. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 101.
 18. [S23] Albert Aarø: muntlig 23.2.1996.
 19. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 293.
 20. [S23] Albert Aarø: muntlig.
 21. [S466] Molde kirkegårder: Ane Aarø.
 22. [S357] Molde gravstedsprotokoll Nedre Kirkegård: gravene 10*.

Gunhilde Jørgine Nilsdatter Aarø1,2

K, #324, (14. august 1882 - 13. april 1961)
Far*Nils Hanssen Aarø2,1 (1859 - 1949)
Mor*Ane Andersdotter Orvik2 (1858 - 1935)
Søster av oldefar/mor til meg

Familie

Albert Gerhard Andersen (1884 - 1922)
Barn     Gunhilde Jørgine ble født den 14. august 1882 på Årø, Bolsøy.3,4,5 Hun var hushjelp i 1900.2
Gunhilde Jørgine giftet seg den 31. august 1909 i Bolsøy med Albert Gerhard Ukkelberg (forlovere: Andreas Nilssen Aarø og Nils Hanssen Aarø). Det var lyst for dem to dager tidligere.1,4,6 Hennes navn som gift var Gunhilde Jørgine Andersen, nevnt 1910.7,4,5 Gunhilde Jørgine og Albert bodde på mnr. 858, Nyveien, Kristiansund, i 1910 sammen med Alfred Georg Andersen og Ragna Ukelberg. De leide ett rom og kjøkken (uten bad) på kvisten for 96 kroner i året. Ragna var Alberts mor og losjerte hos dem.4

Gunhilde Jørgine døde den 13. april 1961.5 Hun ble gravlagt den 18. april 1961 i Tøndergård gravlund, Molde.5

Kilder/noter

 1. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 235.
 2. [S233] Ft. 1900 (db): Bolsø, under gnr. 34, Myren.
 3. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 10.
 4. [S885] Ft. 1910 (db): Kristiansund, Nyveiensgate, mnr. 858, leil. 5. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/leilighet/lf01036748011638
 5. [S466] Molde kirkegårder: Jørgine Andersen.
 6. [S23] Albert Aarø: muntlig.
 7. [S1060] Kristiansund mini. 1898–1913: s. 238, menn, nr. 38. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=3828&idx_id=3828&uid=ny&idx_side=-251

Nils Nilssen Aarø1,2

M, #325, (10. desember 1888 - 31. oktober 1917)
Far*Nils Hanssen Aarø2,3 (1859 - 1949)
Mor*Ane Andersdotter Orvik2,3 (1858 - 1935)
Bror av oldefar/mor til meg

Familie

Ingeborg Pedersdotter Øverland (1887 - 1979)
Barn     Nils ble født den 10. desember 1888 på Årøråket, Ytre Årø, Bolsøy.2,4 Nils ble døpt den 21. april 1889.2 Han ble vaksinert mot kopper ifølge attest av 26. juni 1889.2 Han ble konfirmert den 27. september 1903 i Røbekk kirke, Bolsøy. Karakter: nesten meget godt.2 Han var slaktersvenn i Molde i 1912.1
Nils giftet seg den 16. juli 1912 i Bolsøy med Ingeborg Pedersdotter Øverland (forlovere: Peder Andreas Persson Øverland og Nils Hanssen Aarø). Det var lyst for dem 14. juli.1,5 Nils Nilssen Aarø var slakter.

Nils døde den 31. oktober 1917.5,6

Kilder/noter

 1. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 237.
 2. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 194, nr. 24.
 3. [S233] Ft. 1900 (db): Bolsø, under gnr. 34, Myren.
 4. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 10.
 5. [S22] Kanny Eik, slektsnotater.
 6. [S23] Albert Aarø: muntlig.

Halfred Ingvald Aarø1,2

M, #326, (20. mars 1892 - 4. februar 1974)
Far*Nils Hanssen Aarø3,4 (1859 - 1949)
Mor*Ane Andersdotter Orvik3 (1858 - 1935)
Bror av oldefar/mor til meg

Familie

Anne Sofie Sivertsdotter (1891 - 1926)
Barn     Halfred Ingvald ble født den 20. mars 1892 på Årø, Bolsøy.2,5,4
Han var fadder ved dåpen til Agnes Aarø den 8. november 1908 i Bolsøy.6
Halfred Ingvald Aarø var murer i 1912.4 Halfred Ingvald bodde på Øverland, Bolsøy, i 1912.4
Halfred Ingvald giftet seg den 3. desember 1912 i Bolsøy med Anne Sofie Sivertsdotter (forlovere: Andreas Nilssen Aarø og Nils Hanssen Aarø).4,2 Halfred Ingvald Aarø var slakter.

Halfred Ingvald døde den 4. februar 1974.2,5 Han ble gravlagt den 8. februar 1974 på Øvre kirkegård, Molde, i samme grav som kona.5,2

     Navnet hans ble skrevet Halfred Nilsen Aarø i 1908.6

Kilder/noter

 1. [S466] Molde kirkegårder: Hallfred Ingvald Aarø.
 2. [S274] Aarø gravmonument.
 3. [S233] Ft. 1900 (db): Bolsø, under gnr. 34, Myren.
 4. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 238.
 5. [S466] Molde kirkegårder.
 6. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 101.

Hans Andersen1,2

M, #327, (1. juni 1827 - 22. desember 1904)
Far*Anders Tjøstolvsson på Lønsetteigen (1779 - 1841)
Mor*Elen Olsdotter på Lønsetteigen (c 1786 - 1865)
2. tippoldefar til meg     Hans ble født den 1. juni 1827 på Lønset, Bolsøy.3,4,1
Annet navn: Hans Andersson på Lønsetteigen, nevnt fra 1842 til 1851.5,6
Han var fadder ved dåpen til Erik Andreas Olsson i Hatlen den 28. mars 1842 i Bolsøy kirke.5,7
Han var fadder ved dåpen til Elen Kirstine Olsdotter i Hatlen den 13. januar 1850 i Bolsøy kirke.8,9
Hans var husmann på Lønset i 1854.4
Annet navn: Hans Andersson på Lønset, nevnt 1854.9
Hans giftet seg den 1. januar 1854 i Kleive kirke, Bolsøy, med Jøran Nilsdotter på Ukkelberg. Nils Olsson på Ukkelberg ble da oppgitt som hennes foresatte.10,11,12,4 Hans og Jøran var husfolk i Røbekkgjerdet, Røbekk, Bolsøy, iallfall fra 1859 til 1874. De bodde på Røbekk allerede i 1857. I 1865 holdt plassen tre får og en utsæd på 7/8 tønne havre og 1½ tønne poteter.4,13,14,15
Annet navn: Hans Andersson på Røbekk, nevnt fra 1859 til 1886.4,16
Han var forlover for Hans Andreas Hansen og Johanne Jensine Oline Kristoffersdotter på Riksem, som giftet seg den 21. juni 1874 i Sykkylven kyrkje.17,18
Hans Andersen eide i Øvermyrslettet, Halåsen, Eide, Nordmøre, fra 1877 til 1891. Skjøte 1879 for 500 kroner. Han solgte bruket for 820 kroner i 1891.19,16 Han var grunnsteinsmurer.20,1 Han og Jøran var innerster på en husmannsplass på Årø, Bolsøy, i 1887.20

Hans døde den 22. desember 1904 på Kalsnesremma, Kalsneset, Bud. Hans bodde hos dattera der. Han døde av alderdomssvakhet.1 Han ble gravlagt den 30. desember 1904 i Bud. Jordfestelsen var samme dag.1

Kilder/noter

 1. [S618] Bud klok. 1892–1909: s. 238.
 2. [S233] Ft. 1900 (db): 1544 Bolsø, Under 34, Myren.
 3. [S124] Bolsøy mini. 1817–43: s. 64.
 4. [S272] Aalberg, brev 23.1.1973.
 5. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 152.
 6. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 53 & 60.
 7. [S124] Bolsøy mini. 1817–43: s. 302.
 8. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 52, 53 & 749.
 9. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 305.
 10. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 417.
 11. [S195] Ft. 1865 (db): 1544 Bolsø, Røbækgjerde.
 12. [S14] Slekta fra Rabbestølen.
 13. [S195] Ft. 1865 (db): Bolsø, Røbækgjerde.
 14. [S574] Ørskog mini. 1863–77: s. 223.
 15. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 8.
 16. [S419] Gårdsmatrikkelen for 1886: Kvernes, Eide, Halaas.
 17. [S574] Ørskog mini. 1863–77: s. 223 & 374.
 18. [S273] Bolsøy mini. 1869–86: s. 101 & 120.
 19. [S858] Eideboka 2: s. 335.
 20. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 245.
 21. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 60.

Jøran Nilsdotter på Røbekk1,2

K, #328, (3. juli 1816 - 2. januar 1887)
Far*Nils Knutsson på Rabbestølen (1782 - 1840)
Mor*Bergit Sandersdotter på Rabbestølen (1789 - 1853)
2. tippoldemor til meg

Familie

Hans Andersen (1827 - 1904)
Barn     Jøran ble født den 3. juli 1816 på Rabbestølen, Skoro, Hol, Hallingdal.3,1,2
Annet navn: Jøran Nilsdotter på Rabbestølen. Jøran bodde i Vågøy den 4. mai 1841.
Annet navn: Jøran Nilsdotter på Årø, nevnt 1851.4,5 Jøran bodde på Årø, Bolsøy, i 1851.4 Hun var tjenestejente på Ukkelberg, Vågøy.1,6
Annet navn: Jøran Nilsdotter på Ukkelberg, nevnt 1853.1 Jøran flyttet til på Lønset, Bolsøy, den 12. november 1853. fra Vågøy sogn (nå Fræna prestegjeld).1,7
Jøran giftet seg den 1. januar 1854 i Kleive kirke, Bolsøy, med Hans Andersson på Lønset. Nils Olsson på Ukkelberg ble da oppgitt som hennes foresatte.8,2,9,1 Jøran og Hans var husfolk i Røbekkgjerdet, Røbekk, Bolsøy, iallfall fra 1859 til 1874. De bodde på Røbekk allerede i 1857. I 1865 holdt plassen tre får og en utsæd på 7/8 tønne havre og 1½ tønne poteter.1,10,11,12 Jøran Nilsdotter på Røbekk og Hans var innerster på en husmannsplass på Årø i 1887.5

Jøran døde den 2. januar 1887 på Årø.13 Hun ble gravlagt den 8. januar 1887 i Bolsøy.13

Kilder/noter

 1. [S272] Aalberg, brev 23.1.1973.
 2. [S195] Ft. 1865 (db): 1544 Bolsø, Røbækgjerde.
 3. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 2 & 7.
 4. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 60.
 5. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 245.
 6. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 7.
 7. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 7: 1853.
 8. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 417.
 9. [S14] Slekta fra Rabbestølen.
 10. [S195] Ft. 1865 (db): Bolsø, Røbækgjerde.
 11. [S574] Ørskog mini. 1863–77: s. 223.
 12. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 8.
 13. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: fol. 245.

Anders Tjøstolvsson på Lønsetteigen1,2

M, #329, (1779 - 24. april 1841)
Far*Tjøstolv Olsson på Dalset3 (1743 - 1789)
Mor*Anne Hansdotter på Dalset3 (1742 - 1816)
3. tippoldefar til meg

Familie 1

Ingeborg Ambjørnsdotter (1773 - )
Barn     Annet navn: Anders Tjøstolvsson på Dalset.3
Anders ble født i 1779 på Dalset, Veøy.3 Han var soldat fra 1800 til 1810.3
Anders fikk barn med Ingeborg Ambjørnsdotter på Stranda i 1801 i Veøy.4
Annet navn: Anders Tjøstolvsson på Ottestad, nevnt 1811.5,3
Anders giftet seg i 1811 med Elen Olsdotter i Bakken.3,6,2 Anders og Elen var husfolk i Myra, Eidsvåg, Nesset, fra 1811. Den 18. mars festet han et stykke udyrket jord der til husmannsplass, hvor eieren Jon Olsson selv skulle sette opp hus (noe det tilsynelatende ikke ble noe av). De skulle også få bruke et stykke innleggsmark.5
Annet navn: Anders Tjøstolvsson på Lønsetbøen, nevnt fra 1815 til 1831.7,8 Anders og Elen var husfolk på Teigen, Lønset, Bolsøy, iallfall fra 1815 til 1836. Plassen ble også kalt Lønsetbøen.9,10
Han var forlover for Trond Kristoffersson på Sigerset og Brit Andersdotter på Lønsetteigen, som giftet seg den 4. juni 1827 i Bolsøy kirke.1,11
Anders Tjøstolvsson på Lønsetteigen var bygdevekter.12
Han var forlover for Marit Andersdotter på Lønsetteigen og Ola Eriksson i Hatlen, som giftet seg den 20. juni 1840 i Molde kirke.13,14


Anders døde den 24. april 1841 på Lønset, Bolsøy, som husmann.12,15 Han ble gravlagt den 2. mai 1841 i Bolsøy.12

     Navnet hans ble skrevet Anders Kystolvsen Lønsetteygen i 1817.2

     Navnet hans ble skrevet Anders Kjøstolvsen Lønsetteien i 1827.1

Kilder/noter

 1. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 376, nr. 3. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911640436
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 61 a.
 3. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 465. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#465
 4. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 7. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#8
 5. [S104] Nesset II: s. 479.
 6. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 17.
 7. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 50 b & 60 b.
 8. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 481.
 9. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 60 b.
 10. [S124] Bolsøy mini. 1817–43: s. 64 & 527.
 11. [S124] Bolsøy mini. 1817–43: s. 109.
 12. [S124] Bolsøy mini. 1817–43: s. 242.
 13. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 152, 333 & 397.
 14. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 52 & 84.
 15. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 10.
 16. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 530. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#531
 17. [S124] Bolsøy mini. 1817–43: s. 507.
 18. [S124] Bolsøy mini. 1817–43: s. 527.
 19. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 499.
 20. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 438.
 21. [S124] Bolsøy mini. 1817–43: s. 103. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16058&idx_id=16058&uid=ny&idx_side=-54

Elen Olsdotter på Lønsetteigen1,2,3

K, #330, (ca. 1786 - 10. april 1865)
3. tippoldemor til meg

Familie 1

Per Andersson på Harvoll (1777 - 1808)
Barn     Elen ble født ca. 1786.4
Annet navn: Elen Olsdotter i Bakken.5,4 Hun var fosterbarn hos Lars Jonsson på bnr. 2, Bakken, Veøy, i 1801.4,6
Elen fikk barn med Per Andersson på Harvoll i 1805 i Veøy.6
Elen giftet seg i 1811 med Anders Tjøstolvsson på Ottestad.5,7,1 Elen og Anders var husfolk i Myra, Eidsvåg, Nesset, fra 1811. Den 18. mars festet han et stykke udyrket jord der til husmannsplass, hvor eieren Jon Olsson selv skulle sette opp hus (noe det tilsynelatende ikke ble noe av). De skulle også få bruke et stykke innleggsmark.8
Annet navn: Elen Olsdotter på Lønsetbøen, nevnt 1815.9,10 Elen og Anders var husfolk på Teigen, Lønset, Bolsøy, iallfall fra 1815 til 1836. Plassen ble også kalt Lønsetbøen.9,11
Etter barnefødsler ble hun innledet i kirken den 26. november 1815 og 23. februar 1817 i Bolsøy.12,13
Elen bodde i Molde i 1865, kanskje hos dattera Elen.14

Elen døde den 10. april 1865 i Molde.14,15 Hun ble gravlagt den 17. april 1865 i Bolsøy.14

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 61 a.
 2. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 499.
 3. [S124] Bolsøy mini. 1817–43: s. 527.
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Weedøe, Røven, Bachen. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058422002927
 5. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 465. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#465
 6. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 530. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#531
 7. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 17.
 8. [S104] Nesset II: s. 479.
 9. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 60 b.
 10. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 481.
 11. [S124] Bolsøy mini. 1817–43: s. 64 & 527.
 12. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 35 b.
 13. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 36 a.
 14. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 596.
 15. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 10.
 16. [S124] Bolsøy mini. 1817–43: s. 507.
 17. [S124] Bolsøy mini. 1817–43: s. 103. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16058&idx_id=16058&uid=ny&idx_side=-54

Nils Knutsson på Rabbestølen

M, #331, (1782 - 22. januar 1840)
Far*Knut Nilsson på Rabbestølen1,2 (1754 - )
Mor*Jøran Knutsdotter på Rabbestølen2 (1747 - 1785)
3. tippoldefar til meg     Nils ble født i 1782 i Aurland, og hjemmedøpt av Knut fra Nesbø.1 Nils ble døpt den 24. februar 1782 i Aurland.1,3 Han var dreng på Voll øvre, Hol, Hallingdal, i 1801.4 Nils var selveier på Rabbestølen, Skoro, Hol, Hallingdal, fra 1805 til 1827. Han kjøpte Rabbestølen av faren for 199 daler og kår.5,2
Nils giftet seg i 1809 med Bergit Sandersdotter på Veslegard.2 Nils Knutsson solgte på Rabbestølen i 1827 til Hallvor Guttormsson.6 Nils Knutsson på Rabbestølen flyttet til i Vågøy i 1827 sammen med familien.5,2
Annet navn: Nils Knutsson på Sylte, nevnt 1828.2,7 Han og Bergit var deleiere og brukere på Sylte, Vågøy, fra 1828 til 1834.2,7,8
Annet navn: Nils Knutsson på Nøsa, nevnt 1837.2 Nils og Bergit bodde på Nøsa, Vågøy, i 1837. Han fikk skjøte på 1 pund 11 merker i gården den 2. juli 1839. Bruket ble auksjonert bort i 1841.9,2

Nils døde den 22. januar 1840 på Nøsa.7,2 Han ble gravlagt den 28. januar 1840.7 Det ble holdt skifteauksjon etter ham den 30. oktober 1840 på Nøsa. Blant kjøperne var Bergit Sandersdotter på Nøsa og Sander Nilsson på Sylte. En del løsøre ble solgt. Enken kjøpte 1 bakstehelle, «1 Gryde paa 3 Kd:», 2 gamle tønner og en ny halvtønne. Sønnen Sander kjøpte «1 Huuspostil af Lutters Forklaring over Epistlene» for 4 ort og 8 skilling.7,2 Det ble holdt skifteauksjon etter ham den 7. november 1840. Bruket ble ikke solgt, men det ble stadfestet at enken skulle ha kår: 1 tønne havre, 1/8 tønne bygg, «Udsæd i Agerland af et Qvarter Potatos som forsvarlig Fraues hvert Aar af Kaaryderen», fôr til en sau, fritt hus og fritt brennefang samt lys og endelig fri oppvartning i sykdomstilfelle. Skulle kårhaveren flytte fra gården, ville hun nyte kåret foruten hus, brensel, oppvartning og lys.10,11 Det ble holdt skifteauksjon etter ham den 1. mars 1841. Som første gang ble bruket oppropt for 60 daler, men det kom ingen bud. Til stede var enka med verge. På sønnen Sanders vegne møtte Knut Rasmusson, og for sønnen Knut møtte formynderen Anders Persson (se Bergit Sandersdotter på Nøsa, Knut Rasmusson på Sylte og Anders Persson på Ukkelberg.10,12 Det ble holdt skifteauksjon etter ham den 30. april 1841. Blant kjøperne var Lars Tøllevsson på Nøsa. Taksten på bruket var 60 daler. Lars bød 50 daler, hvorpå eiendommen ble oppropt uten kåret til enka Bergit. Han bød da 60 daler; og siden ingen bød over, fikk han tilslaget.10,12 Det ble holdt skifte etter ham den 4. mai 1841. Verdien på boet var 77 daler 3 ort 15 skilling, mens gjelden var 99 daler 4 ort 10 skilling.13
Navnet til Nils står på en minnestein ved Hol gamle kirke over de som gjorde krigstjeneste i tiden mellom 1807 og 14.2

Kilder/noter

 1. [S417] Døypte Sogn og Fjordane 1669–1895: 24.2.1782.
 2. [S493] Gard og slekt i Fræna I: s. 193.
 3. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 1 & 19.
 4. [S66] Ft. 1801 (db): 0619 Aal, Øvervold.
 5. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 1.
 6. [S979] Nesset XI: s. 140.
 7. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 3.
 8. [S421] Vågøy mini. 1817–44: s. 488.
 9. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 3 & 4.
 10. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 4.
 11. [S493] Gard og slekt i Fræna I: s. 193 & 194.
 12. [S493] Gard og slekt i Fræna I: s. 194.
 13. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 4 & 5.
 14. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 2.

Bergit Sandersdotter på Rabbestølen

K, #332, (1789 - 14. november 1853)
Far*Sander Knutsson på Veslegard1,2 (1745 - 1805)
Mor*Sissel Kittilsdotter på Veslegard1,2 (1751 - 1836)
3. tippoldemor til meg     Bergit ble født i 1789.2,1
Annet navn: Bergit Sandersdotter på Veslegard.1
Bergit giftet seg i 1809 med Nils Knutsson på Rabbestølen.2
Annet navn: Bergit Sandersdotter på Sylte, nevnt 1828.2 Bergit Sandersdotter på Sylte og Nils var deleiere og brukere på Sylte, Vågøy, fra 1828 til 1834.2,3,4
Annet navn: Bergit Sandersdotter på Nøsa, nevnt fra 1837 til 1840.2 Bergit og Nils bodde på Nøsa, Vågøy, i 1837. Han fikk skjøte på 1 pund 11 merker i gården den 2. juli 1839. Bruket ble auksjonert bort i 1841.5,2
Hun kjøpte ved skifteauksjonen etter Nils Knutsson på Rabbestølen den 30. oktober 1840 på Nøsa.3,2
Hun var til stede ved skiftet etter Nils Knutsson på Nøsa den 1. mars 1841.6,7


Bergit døde den 14. november 1853 på Nøsa.8,9

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): 0619 Aal, Lillegaard.
 2. [S493] Gard og slekt i Fræna I: s. 193.
 3. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 3.
 4. [S421] Vågøy mini. 1817–44: s. 488.
 5. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 3 & 4.
 6. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 4.
 7. [S493] Gard og slekt i Fræna I: s. 194.
 8. [S493] Gard og slekt i Fræna I: s. 193 & 194.
 9. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 5.
 10. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 2.

Knut Nilsson på Rabbestølen1,2

M, #333, (1754 - )
Far*Nils Nilsson i Aurdal3 (c 1716 - 1756)
Mor*Brita Knutsdotter i Aurdal (1732 - 1755)
4. tippoldefar til meg

Familie 2

Margit Olsdotter på Rabbestølen (c 1738 - )     Annet navn: Knut Nilsson i Aurdal.4 Knut ble døpt den 7. desember 1754 i Aurland.5,2
Knut giftet seg med Jøran Knutsdotter.2,6 Knut og Jøran bodde på Østerbø, Aurland, til ca. 1783.7,8 Knut var husmann på Rabbestølen, Skoro, Hol, Hallingdal, fra 1783 til 1805. Ved makeskiftebrev av 14. mai 1784, tinglyst 5. november 1785, byttet han bruk med Mikkel Larsson på Rabbestølen. Men allerede 13. desember 1783 undertegnet Knut, «boende på husmannsplassen Rabbestølen», og noen andre bønder en kontrakt om fisket i Strandavatnet.7,2,9
Knut giftet seg i 1786 i Hol, Hallingdal, med Margit Olsdotter.10,11 Knut og Margit var husfolk på Skoro, Hol, Hallingdal, i 1801, sammen med Borghild Knutsdotter på Rabbestølen og Vebjørn Knutsson. Plassen hadde jord. En dreng i sitt 17. år ved navn Knut Holgesson bodde hos dem.11 Knut var kårmann på Rabbestølen fra 1805.7

Kilder/noter

 1. [S647] Vigde i Ål prestegjeld 1775–1790: Knud Nielsen Rabestølen.
 2. [S626] Folk og fortid i Hol 3: s. 636.
 3. [S417] Døypte Sogn og Fjordane 1669–1895: 7.12.1754.
 4. [S417] Døypte Sogn og Fjordane 1669–1895: 4/5 1780 & 7/12 1754.
 5. [S417] Døypte Sogn og Fjordane 1669–1895: 1421.
 6. [S417] Døypte Sogn og Fjordane 1669–1895: 4.5.1780.
 7. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 1.
 8. [S417] Døypte Sogn og Fjordane 1669–1895: 4.5.1780 & 24.2.1782.
 9. [S66] Ft. 1801 (db): 0619 Aal, Scharegaard Nordre.
 10. [S647] Vigde i Ål prestegjeld 1775–1790: s. 7, lnr. 78.
 11. [S66] Ft. 1801 (db): Aal, Scharegaard Nordre.
 12. [S417] Døypte Sogn og Fjordane 1669–1895: 24.2.1782.
 13. [S493] Gard og slekt i Fræna I: s. 193.

Jøran Knutsdotter på Rabbestølen1

K, #334, (1747 - 1785)
Far*Knut Herbrandsson i Reinton2 (c 1712 - e 1764)
Mor*Borghild Asgrimsdotter i Reinton3 ( - e 1764)
4. tippoldemor til meg     Jøran ble født i 1747 i Reinton nedre, Hol, Hallingdal.2,4
Jøran giftet seg med Knut Nilsson i Aurdal.2,5 Jøran og Knut bodde på Østerbø, Aurland, til ca. 1783.6,7

Jøran døde i 1785 på Rabbestølen, Skoro, Hol, Hallingdal.1,2 Hun ble gravlagt den 27. februar 1785 på Hol kirkegård, Hallingdal.1

Kilder/noter

 1. [S870] Ål mini. 1771–1806: s. 116.
 2. [S626] Folk og fortid i Hol 3: s. 636.
 3. [S626] Folk og fortid i Hol 3: s. 635.
 4. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 19.
 5. [S417] Døypte Sogn og Fjordane 1669–1895: 4.5.1780.
 6. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 1.
 7. [S417] Døypte Sogn og Fjordane 1669–1895: 4.5.1780 & 24.2.1782.
 8. [S493] Gard og slekt i Fræna I: s. 193.

Sander Knutsson på Veslegard1,2

M, #335, (1745 - 1805)
Far*Knut Knutsson i Sudndalen (c 1716 - 1758)
Mor*Bergit Sandersdotter i Sudndalen2 (c 1721 - )
4. tippoldefar til meg     Annet navn: Sander Knutsson i Sudndalen.
Sander ble født i 1745.1
Sander giftet seg med Sissel Kittilsdotter på Søre Bry.2
Sander og Sissel var brukere på Veslegard, Sudndalen, Hol, Hallingdal, i 1801. Ugift tjenestejente Margit Knutsdotter (i sitt 23. år) og ditto dagarbeider Kristi Knutsdotter (i sitt 50. år) bodde også der.2

Sander døde i 1805.1

Kilder/noter

 1. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 22.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Aal, Hoels Annex, Lillegaard.
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Aal, Lillegaard.
 4. [S66] Ft. 1801 (db): 0619 Aal, Lillegaard.
 5. [S493] Gard og slekt i Fræna I: s. 193.

Sissel Kittilsdotter på Veslegard1

K, #336, (1751 - 3. juni 1836)
4. tippoldemor til meg     Annet navn: Sissel Kittilsdotter på Søre Bry.2
Sissel ble født i 1751.2
Sissel giftet seg med Sander Knutsson i Sudndalen.3
Sissel og Sander var brukere på Veslegard, Sudndalen, Hol, Hallingdal, i 1801. Ugift tjenestejente Margit Knutsdotter (i sitt 23. år) og ditto dagarbeider Kristi Knutsdotter (i sitt 50. år) bodde også der.3

Sissel døde av alderdomssvakhet den 3. juni 1836 som kårkone på Veslegard.1 Hun ble jordfestet den 14. juni 1836.1

Kilder/noter

 1. [S1085] Ål mini. 1825–48: s. 316 v.
 2. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 22.
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Aal, Hoels Annex, Lillegaard.
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Aal, Lillegaard.
 5. [S66] Ft. 1801 (db): 0619 Aal, Lillegaard.
 6. [S493] Gard og slekt i Fræna I: s. 193.

Nils Nilsson i Aurdal1,2

M, #337, (ca. 1716 - 1756)
Far*Nils Børgesson på Langestrand (c 1680 - 1754)
5. tippoldefar til meg

Familie

Brita Knutsdotter i Aurdal (1732 - 1755)
Barn     Annet navn: Nils Nilsson på Langestrand.
Nils ble født ca. 1716.2,3 Han var korporal.
Nils giftet seg med Brita Knutsdotter i Aurdal.4 Nils og Brita bodde på Østerbø, Aurland, i 1754.1,2,4

Nils døde i 1756 på Østerbø.2 Han ble gravlagt den 1. juli 1756.2 Han og Brita ble jordfestet den 12. september 1756.4,2

Kilder/noter

 1. [S417] Døypte Sogn og Fjordane 1669–1895: 7.12.1754.
 2. [S418] Gravlagde i delar av Sogn og Fjordane i perioden 1669–1920: Niels Nielss. Østerbø.
 3. [S14] Slekta fra Rabbestølen.
 4. [S418] Gravlagde i delar av Sogn og Fjordane i perioden 1669–1920: Brita Knudd. Østerbø.

Brita Knutsdotter i Aurdal1

K, #338, (1732 - 1755)
Far*Knut Olsson i Aurdal1 ( - 1743)
Mor*Sønneve Olsdotter i Aurdal (c 1695 - 1739)
5. tippoldemor til meg

Familie

Nils Nilsson i Aurdal (c 1716 - 1756)
Barn     Brita ble født i 1732 i Aurland. Brita ble døpt den 18. desember 1732 i Aurland.1
Brita giftet seg med Nils Nilsson på Langestrand.2 Brita og Nils bodde på Østerbø, Aurland, i 1754.3,4,2

Brita døde i 1755 på Østerbø.2 Hun ble gravlagt den 12. november 1755 i Aurland.5 Hun og Nils ble jordfestet den 12. september 1756.2,4

Kilder/noter

 1. [S417] Døypte Sogn og Fjordane 1669–1895: 18.12.1732.
 2. [S418] Gravlagde i delar av Sogn og Fjordane i perioden 1669–1920: Brita Knudd. Østerbø.
 3. [S417] Døypte Sogn og Fjordane 1669–1895: 7.12.1754.
 4. [S418] Gravlagde i delar av Sogn og Fjordane i perioden 1669–1920: Niels Nielss. Østerbø.
 5. [S418] Gravlagde i delar av Sogn og Fjordane i perioden 1669–1920: 12.11.1755.

Knut Knutsson i Sudndalen

M, #339, (ca. 1716 - 1758)
Far*Knut Knutsson på Veslegard ( - 1771)
5. tippoldefar til meg

Familie

Bergit Sandersdotter i Sudndalen (c 1721 - )
Barn     Knut ble født ca. 1716.
Knut giftet seg med Bergit Sandersdotter på Øvrevoll. Knut var bruker på Veslegard, Sudndalen, Hol, Hallingdal.

Knut døde i 1758 i Drammen.

Bergit Sandersdotter i Sudndalen1

K, #340, (ca. 1721 - )
5. tippoldemor til meg

Familie

Knut Knutsson i Sudndalen (c 1716 - 1758)
Barn     Annet navn: Bergit Sandersdotter på Øvrevoll.
Bergit ble født ca. 1721.1
Bergit giftet seg med Knut Knutsson i Sudndalen.
Bergit giftet seg med en uregistrert person. Hun var enke etter annet ekteskap i 1801.1 Bergit var kårkone på Veslegard, Sudndalen, Hol, Hallingdal, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Aal, Hoels Annex, Lillegaard.

Nils Børgesson på Langestrand1

M, #341, (ca. 1680 - 22. desember 1754)
6. tippoldefar til meg

Familie

Barn     Nils ble født ca. 1680.1,2 Nils bodde trolig i Nilsegarden, Hallsteingard, Hol, Hallingdal.1

Nils døde den 22. desember 1754 i Hol, Hallingdal.1

Kilder/noter

 1. [S646] Ål gravlagte 1744–64: Niels Birgissen Langestrand.
 2. [S14] Slekta fra Rabbestølen.

Knut Olsson i Aurdal1,2,3

M, #342, ( - 1. november 1743)
6. tippoldefar til meg

Familie 1

Sønneve Olsdotter i Aurdal (c 1695 - 1739)
Barn

Familie 2

Brynhilda Eriksdotter i Aurdal (c 1712 - 1790)     Annet navn: Knut Olsson i Kvamen. Hans hjemsted var i Hol, Hallingdal.
Knut giftet seg den 28. oktober 1725 i Aurland med Sønneve Olsdotter i Aurdal.1 Knut og Sønneve bodde på Østerbø, Aurland, i 1725. Gården kaltes vanligvis Aurdalen.1,4,5
Knut giftet seg den 24. juni 1740 i Aurland med Brynhilda Eriksdotter. Forloverne bodde på gårdene Veim og Nesbø.3 Knut Olsson i Aurdal hadde fire barn.6

Knut døde den 1. november 1743 på Østerbø.7 Han ble gravlagt den 5. november 1743 i Aurland.7

Kilder/noter

 1. [S420] Vigde i delar av Sogn og Fjordane i perioden 1669–1922: 28.10.1725.
 2. [S417] Døypte Sogn og Fjordane 1669–1895: 3.2.1730.
 3. [S420] Vigde i delar av Sogn og Fjordane i perioden 1669–1922: 24.6.1740.
 4. [S418] Gravlagde i delar av Sogn og Fjordane i perioden 1669–1920: 28.7.1739.
 5. [S419] Gårdsmatrikkelen for 1886: Vangen, Østerbø.
 6. [S417] Døypte Sogn og Fjordane 1669–1895: Knud Aurdal.
 7. [S418] Gravlagde i delar av Sogn og Fjordane i perioden 1669–1920: Knud Østerbø.
 8. [S417] Døypte Sogn og Fjordane 1669–1895: 18.12.1732.

Knut Knutsson på Veslegard

M, #343, ( - 1771)
6. tippoldefar til meg

Familie

Barn     Knut var kårmann på Veslegard, Sudndalen, Hol, Hallingdal.

Knut døde i 1771 på Veslegard. Det ble holdt skifte etter ham den 15. oktober 1771. Netto: 529 riksdaler.

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Aal, Lillegaard.

Anders Benjaminsson Orvik1,2,3

M, #344, (18. september 1829 - 26. mai 1918)
Far*Benjamin Knutsson på Bolsneset4 (1797 - 1841)
Mor*Serianna Andersdotter på Bolsneset (1799 - 1872)
2. tippoldefar til meg     Anders ble født den 18. september 1829 på Bolsneset, Bolsøy, Bolsøy.5,3
Annet navn: Anders Benjaminsson på Bolsneset, nevnt fra 1851 til 1853.6,7 Han var innerst i 1853.4
Anders giftet seg den 17. juli 1853 i Bolsøy kirke med Guri Andersdotter på Nes.8,7 Anders og Guri var husfolk i Orvika, Bolsøy, Bolsøy, i 1865, sammen med Marit Larsdotter. Bruket holdt 1 storfe og 3 får samt en utsæd på ½ tønne havre og 2 tønner poteter.3 Anders var selveier i Orvika fra oktober 1882 til 1883.9 Det er fortalt at mens Guri rodde hjem fra Molde, satt Anders i bakskotten og inntok akevitt.7 Han var notbas.10,7

Anders døde den 26. mai 1918 på Bolsøya, Bolsøy.11,1,5,12 Han ble gravlagt den 1. juni 1918 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.1,11,12

Kilder/noter

 1. [S466] Molde kirkegårder: Anders Benjaminsen Orvik.
 2. [S434] Orvik gravmonument: Anders B. Orvik.
 3. [S195] Ft. 1865 (db): Bolsø, Orvigen.
 4. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 450.
 5. [S432] Kleive mini. 1818–43: s. 84.
 6. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 62 & 450.
 7. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 216.
 8. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 450 & 755.
 9. [S159] Arne Hattrem: brev 28.11.1994.
 10. [S23] Albert Aarø: muntlig.
 11. [S434] Orvik gravmonument.
 12. [S23] Albert Aarø: muntlig 23.2.1996.
 13. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 105.

Guri Andersdotter Orvik1,2,3

K, #345, (4. mars 1831 - 17. oktober 1910)
Far*Anders Jonsson i Holsbøvåg4,5 (1797 - )
Mor*Marit Larsdotter Steinløys4,5 (1804 / 1805 - 1870)
2. tippoldemor til meg     Guri Andersdotter Orvik ble født (utenom ekteskap) den 4. mars 1831 på Nes, Bolsøy, og hjemmedøpt samme dag.5,4
Annet navn: Guri Andersdotter på Nes, nevnt 1831.5,6,7 Guri ble døpt den 10. april 1831 i Kleive kirke, Bolsøy. Faddere: Ola K. på Nes, Rasmus Nes, Lars Larsson på Istad, Maren Steinløysa, Ingeborg Steinløysa, Anne Olsdotter på Midthaugan og Jarline Kleive.4,5 Guri bodde på Fanbostad, Bolsøy, i 1851.8
Annet navn: Guri Andersdotter på Fanbostad, nevnt 1851.8
Guri giftet seg den 17. juli 1853 i Bolsøy kirke med Anders Benjaminsson på Bolsneset.9,7 Guri og Anders var husfolk i Orvika, Bolsøy, Bolsøy, i 1865, sammen med Marit Larsdotter. Bruket holdt 1 storfe og 3 får samt en utsæd på ½ tønne havre og 2 tønner poteter.10 Det er fortalt at mens Guri rodde hjem fra Molde, satt Anders i bakskotten og inntok akevitt.7

Guri døde den 17. oktober 1910 i Bolsøy.4,1,11 Hun ble gravlagt den 25. oktober 1910 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.1,11

Kilder/noter

 1. [S466] Molde kirkegårder: Guri Andersdatter Orvik.
 2. [S431] Orvik gravmonument: Guri A. Orvik.
 3. [S195] Ft. 1865 (db): 1544 Bolsø, Orvigen.
 4. [S432] Kleive mini. 1818–43: s. 85.
 5. [S433] Kleive klok. 1818–62: s. 57.
 6. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 450.
 7. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 216.
 8. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 62.
 9. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 450 & 755.
 10. [S195] Ft. 1865 (db): Bolsø, Orvigen.
 11. [S431] Orvik gravmonument.

Benjamin Knutsson på Bolsneset1,2

M, #346, (1797 - 28. desember 1841)
Far*Knut Benjaminsson på Bolsneset3,4 (c 1760 - 1821)
Mor*Ingeborg Olsdotter på Bolsneset4 (1757 - 1838)
3. tippoldefar til meg     Benjamin ble født i 1797 på Bolsneset, Bolsøy, Bolsøy. Benjamin ble døpt den 12. mars 1797 i Bolsøy kirke. Faddere: Ola i Dvergsneset, Lars på Talset, Anne Larsdotter og Beret på Bolsøy, Anne Pedersdotter på Draget og Jon Olsson på Torhus.3
Benjamin giftet seg i 1825 med Serianna Andersdotter i Røvik.5,1 Benjamin og Serianna var brukere på Bolsneset iallfall fra 1832 til 1841.6,5

Benjamin døde den 28. desember 1841 på Bolsneset.7,5 Han ble gravlagt den 14. januar 1842 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.7

Kilder/noter

 1. [S124] Bolsøy mini. 1817–43: s. 114.
 2. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 450.
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 17 b.
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Bolsøenæs. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424000887
 5. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 215.
 6. [S124] Bolsøy mini. 1817–43: s. 114 & 246.
 7. [S124] Bolsøy mini. 1817–43: s. 246.
 8. [S740] Ålesund mini. 1855–63: s. 84.
 9. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 215 & 217.

Serianna Andersdotter på Bolsneset1

K, #347, (1799 - 1872)
Far*Anders Lassesson i Røvik (1755 - 1822)
Mor*Anne Olsdotter i Røvik (1760 - 1847)
3. tippoldemor til meg     Serianna ble født i 1799 i Røvik, Bolsøy.2
Annet navn: Serianna Andersdotter i Røvik.2
Serianna giftet seg i 1825 med Benjamin Knutsson på Bolsneset.3,1 Serianna og Benjamin var brukere på Bolsneset, Bolsøy, Bolsøy, iallfall fra 1832 til 1841.4,3
Etter barselseng ble hun innledet i Bolsøy kirke den 19. august 1832.1


Serianna døde i 1872.3

Kilder/noter

 1. [S124] Bolsøy mini. 1817–43: s. 114.
 2. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 194.
 3. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 215.
 4. [S124] Bolsøy mini. 1817–43: s. 114 & 246.
 5. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 215 & 217.

Knut Benjaminsson på Bolsneset1,2,3

M, #348, (ca. 1760 - 26. august 1821)
Far*Benjamin Olsson på Bolsneset (1722 - 1795)
Mor*Magnhild Olsdotter på Bolsneset (c 1719 - 1798)
4. tippoldefar til meg     Knut ble født ca. 1760 på Bolsneset, Bolsøy, Bolsøy.4,5
Annet navn: Knut Benjaminsson på Draget, nevnt fra 1777 til 1781.6 Han ble konfirmert den 5. oktober 1777 i Molde kirke.4 Knut var selveier på Bolsneset fra 1782 til 1821. I 1782 kjøpte han 2 pund i Neset og 1 pund i Bolsøy for 59 daler 3 ort 8 skilling. Skjøtet ble tinglyst 17. juni.7,2,8 Han var soldat iallfall fra 1785 til 1789.9,10
Knut trolovet seg den 23. oktober 1785 med Ingeborg Olsdotter på Bolsneset. Forlovere: Ola skoleholder og Ola Olsson Sylte.9
Knut giftet seg den 22. januar 1786 i Bolsøy kirke med Ingeborg Olsdotter på Bolsneset.9,11,12 Knut Benjaminsson på Bolsneset var kreditor ved skiftet etter Ola Nilsson og Ingebjørg Jakobsdotter på Bolsneset den 20. februar 1787: 15 daler 1 ort. Han kjøpte også ved skifteauksjonen.13
Han var forlover for Ragnhild Olsdotter på Bolsneset og Kristen Kristensson på Nesje, som ble trolovet den 26. desember 1791 i Bolsøy.1


Knut døde den 26. august 1821 på Bolsneset, av forkjølelse.14,2 Han ble gravlagt den 9. september 1821.2,14

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 22 b.
 2. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 186.
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 239 a/b.
 4. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 150 a.
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Bolsøenæs. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424000887
 6. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 54 a & 150 a.
 7. [S641] Bolsøyboka II [PDF]: s. 121.
 8. [S159] Arne Hattrem: brev 28.11.1994.
 9. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 11 a.
 10. [S36] Bolsøy formuesskatt 1789: fol. 85.
 11. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 175 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-135
 12. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 238 b.
 13. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 238 b–239 b.
 14. [S124] Bolsøy mini. 1817–43: s. 188.
 15. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 54 a.
 16. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 17 b.

Anders Lassesson i Røvik1,2

M, #349, (juli 1755 - 1822)
Far*Lasse Eriksson i Røvik (1728 - 1781)
Mor*Siri Andersdotter i Røvik (1730 - 1808)
4. tippoldefar til meg

Familie

Anne Olsdotter i Røvik (1760 - 1847)
De hadde elleve barn.5 
Barn     Anders ble født i juli 1755 på Vestnesgarden, Vestnes.1
Anders Røvigen var fadder ved dåpen til Malena Nilsdatter den 17. januar 1779 i Bolsøy kirke.3,4

Anders giftet seg i 1784 med Anne Olsdotter i Røvik.5 Anders var selveier i Nedigarden, Røvik, Bolsøy, fra 1795 til 1819. Han kjøpte 2 våger 2 pund 6 merker, med bygsel og landskyld, i Røvik, 1/3 i Røvik sag, 12 merker i gården Skjevik og 1 part i Bolsøy kirke av moren og søsknene for 500 daler.6

Anders døde i 1822 i Røvik, Bolsøy.7

     Navnet hans ble skrevet Anders Røwigen i 1797.2

Kilder/noter

 1. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 193 & 194.
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: s. 23 h.
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 52 a, kvinner, 1779. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620590
 4. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 171 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630077
 5. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 194.
 6. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 194 & 195.
 7. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 194 & 273.
 8. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 23 a.

Anne Olsdotter i Røvik

K, #350, (1760 - 1847)
Far*Ola Knutsson i Røvik (1725 - 1800)
Mor*Ingeborg Jonsdotter i Røvik (1729 - 1810)
4. tippoldemor til meg

Familie

Anders Lassesson i Røvik (1755 - 1822)
De hadde elleve barn.2 
Barn     Anne ble født i 1760 i Røvik, Bolsøy.1
Anne giftet seg i 1784 med Anders Lassesson i Røvik.2
Hun ble kalt Anne Olsdotter på Baret, nevnt 1797.3 Anne bodde trolig på Baret, Aukra, i 1797.3
Etter barselseng ble hun innledet i Bolsøy kirke den 22. oktober 1797.4


Anne døde i 1847.1

Kilder/noter

 1. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 194 & 273.
 2. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 194.
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 23 a.
 4. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 24 b.

Ole Jonsson Herje1,2

M, #351, (12. september 1847 - 11. juni 1915)
Far*Jon Ivarsson Syltebø3 (1819 - 1900)
Mor*Ingeborg Guttormsdotter Syltebø (1819 - 1907)
Tippoldefar til meg

Familie 1

Sigrid Ivarsdotter Herje (1849 - 1905)
Barn

Familie 2

Kari Knutsdotter Herje (1857 - 1937)
De hadde ikke barn.      Ole ble født den 12. september 1847 på Ljørvoll, Nesset (før foreldrene giftet seg).4,1 Han ble konfirmert i 1862 i Nesset.3 Han var snekker i 1879. Det var visstnok han som lagde en brun kommode som stod i huset hos datterdattera Agnes Hattrem og hennes familie i Molde.5,1,6 Hans fødenavn var Ole Jonsson Syltebø (nevnt fra 1879 til 1883).7
Ole giftet seg den 21. juli 1879 i Veøy kirke med Sigrid Ivarsdotter Herje (forlovere: Hans Ellingsson på Herje og Ola Ellingsson Herje).8,9,1 Ole og Sigrid var selveiere på bnr. 1, Ytre Herje, Veøy, fra 1881. De fikk skjøte av hennes mor og stefar i 1881 og var selveiere resten av livet. I 1900 holdt bruket dyrket jord og frukthage samt krøtter. Landskyld 1907: 1 mark 71 øre. Bruket hadde postadresse Åfarnes. Det ble etter hvert kalt Jons-Olagarden.10,11,1,12,13 Ane Jonsdotter Syltebø fikk mye med barna til broren Ole Jonsson Herje å gjøre på grunn av sykdom i hjemmet på Ytre Herje, Veøy. Hun tok seg visstnok mye av dem da familien ble syk.14
Familien Herje i begynnelsen av 1890-årene
Bak: Severine, Inga og Jørgen
Foran: Ole med Helga på fanget, Ivar og Sigrid

Ole giftet seg i 1906, trolig i Veøy kirke, med Kari Knutsdotter Herje.15,16
Han var forlover for Andreas Nilssen Aarø og Inga Johanne Olsdotter Herje, som giftet seg den 10. juni 1908 i Holm kirke, Veøy.17,15,18
Ole Jonsson Herje døde av tuberkulose den 11. juni 1915 på Ytre Herje. Ifølge muntlig tradisjon ble han enten sparket i den ene albuen av en hest, eller så hogde han seg selv i foten med øks. I alle tilfelle satte det seg tuberkler i såret slik at Ole døde.19,10,20 Han ble gravlagt den 19. juni 1915 på Holm kirkegård, Veøy.19

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Veø, gnr. 42, bnr. 1, Herje.
 2. [S374] Veøy mini. 1878–1906: s. 34 & 267.
 3. [S374] Veøy mini. 1878–1906: s. 177.
 4. [S402] Eresfjord mini. 1845–79: s. 8 & 160.
 5. [S374] Veøy mini. 1878–1906: s. 34 & 177.
 6. [S65] Leif Roald Hattrem: muntlig juni 1996.
 7. [S374] Veøy mini. 1878–1906: s. 21 & 177.
 8. [S374] Veøy mini. 1878–1906: s. 34, 177 & 272.
 9. [S446] Veøy klok. 1867–1900: s. 201.
 10. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 738.
 11. [S15] Norges matrikel (1907): s. 267.
 12. [S419] Gårdsmatrikkelen for 1886: Veøy, Herje ytre.
 13. [S352] Bustadnavnregisteret: Møre og Romsdal, Veøy, gnr. 42, bnr. 1.
 14. [S129] Nesset V: s. 252.
 15. [S62] Arnold Solemdal: tlf. 15.6.1996.
 16. [S159] Arne Hattrem: brev 19.5.1996.
 17. [S503] Holm klok. 1905–32: s. 104.
 18. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 101 & 293.
 19. [S373] Rauma kirkeverge: tlf. 29.9.1994.
 20. [S76] Anders Hattrem: muntlig 1990-årene.

Sigrid Ivarsdotter Herje1,2

K, #352, (21. august 1849 - 10. juli 1905)
Far*Ivar Olsson på Skogan1 (1827 - 1896)
Mor*Synnøve Ørjarsdotter Herje3 (1827 - 1913)
Far-steHans Ellingsson på Herje3 (1828 - 1882)
Tippoldemor til meg

Familie

Ole Jonsson Herje (1847 - 1915)
Barn     Annet navn: Sigrid Ivarsdotter på Oppdal.
Sigrid ble født den 21. august 1849 på Oppdal, Nesset, utenom ekteskap.4,5 Ved folketellingen av 31. desember 1865 bodde Sigrid Ivarsdotter Herje på bnr. 1, Ytre Herje, Veøy, hos Hans Ellingsson på Herje og Synnøve Ørjarsdotter.3
Sigrid giftet seg den 21. juli 1879 i Veøy kirke med Ole Jonsson Syltebø (forlovere: Hans Ellingsson på Herje og Ola Ellingsson Herje).6,7,2 Sigrid og Ole var selveiere på bnr. 1 fra 1881. De fikk skjøte av hennes mor og stefar i 1881 og var selveiere resten av livet. I 1900 holdt bruket dyrket jord og frukthage samt krøtter. Landskyld 1907: 1 mark 71 øre. Bruket hadde postadresse Åfarnes. Det ble etter hvert kalt Jons-Olagarden.8,9,2,10,11
Familien Herje i begynnelsen av 1890-årene
Bak: Severine, Inga og Jørgen
Foran: Ole med Helga på fanget, Ivar og Sigrid


Sigrid døde den 10. juli 1905 på Ytre Herje, Veøy, av tuberkulose.12,8 Hun ble gravlagt den 15. juli 1905 på Veøy kirkegård.12

Kilder/noter

 1. [S374] Veøy mini. 1878–1906: s. 177.
 2. [S233] Ft. 1900 (db): Veø, gnr. 42, bnr. 1, Herje.
 3. [S195] Ft. 1865 (db): Veø, Herje yttre.
 4. [S302] Vistdal mini. 1846–79: s. 5.
 5. [S374] Veøy mini. 1878–1906: s. 34 & 177.
 6. [S374] Veøy mini. 1878–1906: s. 34, 177 & 272.
 7. [S446] Veøy klok. 1867–1900: s. 201.
 8. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 738.
 9. [S15] Norges matrikel (1907): s. 267.
 10. [S419] Gårdsmatrikkelen for 1886: Veøy, Herje ytre.
 11. [S352] Bustadnavnregisteret: Møre og Romsdal, Veøy, gnr. 42, bnr. 1.
 12. [S374] Veøy mini. 1878–1906: s. 268.
 13. [S374] Veøy mini. 1878–1906: s. 34.

Jørgen Olsson Herje1

M, #353, (9. juni 1885 - etter 1960)
Far*Ole Jonsson Herje1 (1847 - 1915)
Mor*Sigrid Ivarsdotter Herje1 (1849 - 1905)
Bror av oldefar/mor til meg     Jørgen ble født den 9. juni 1885 på Ytre Herje, Veøy.2,1,3
Familien Herje i begynnelsen av 1890-årene
Bak: Severine, Inga og Jørgen
Foran: Ole med Helga på fanget, Ivar og Sigrid
Han arbeidet med jordbruk i 1900.1 Han var snekker i 1907.4 Han emigrerte den 6. april 1907 med reisemål i Halstad, Minnesota, USA. Han reiste via Kristiania med «Skandinav.»-linjen. Billetten var betalt i Trondheim.3,4
Jørgen giftet seg i USA med en uregistrert person. Hun var fra USA. De hadde ikke barn.5,3,6 Han deltok til sjøs under første verdenskrig, hvor USA var med fra 1917 til 18.6 Agnes Larsen pleide å få tilsendt 25 amerikanske dollar årlig fra morbroren Jørgen Olsson Herje i 1940- eller 50-årene.7 Han og kona hadde en farm i 7037 South 262nd Street, Kent, Washington, USA.6,8,5

Jørgen døde etter 1960 i USA.9

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Veø, gnr. 42, bnr. 1, Herje.
 2. [S62] Arnold Solemdal: tlf. 13.1.1994.
 3. [S298] Jacobsen, brev 15.10.1996.
 4. [S215] Trondhjem utvandringsprotokoller, register 1867–1925.
 5. [S76] Anders Hattrem: muntlig.
 6. [S216] Utvandring til Amerika fra Romsdal: mappe 43.
 7. [S65] Leif Roald Hattrem: muntlig oktober 1998.
 8. [S217] Herje, brev.
 9. [S159] Arne Hattrem: muntlig 1998.

Helga Maria Olsdotter Herje1

K, #354, (13. april 1890 - ca. 1918)
Far*Ole Jonsson Herje1 (1847 - 1915)
Mor*Sigrid Ivarsdotter Herje1 (1849 - 1905)
Søster av oldefar/mor til meg     Helga Maria ble født den 13. april 1890 på Ytre Herje, Veøy.2,3,4
Familien Herje i begynnelsen av 1890-årene
Bak: Severine, Inga og Jørgen
Foran: Ole med Helga på fanget, Ivar og Sigrid


Helga Maria døde ca. 1918 på Syltebø, Nesset.5

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Veø, gnr. 42, bnr. 1, Herje.
 2. [S62] Arnold Solemdal: tlf. 13.1.1994.
 3. [S159] Arne Hattrem: brev.
 4. [S233] Ft. 1900 (db): 1541 Veø, Herje.
 5. [S159] Arne Hattrem: brev 19.5.1996.

Jon Ivarsson Syltebø1,2

M, #355, (1819 - 11. juni 1900)
Far*Ivar Jonsson Syltebø1 (1783 - 1844)
Mor*Anne Henriksdotter Syltebø (1793 - 1868)
2. tippoldefar til meg

Familie

Ingeborg Guttormsdotter Syltebø (1819 - 1907)
Barn     Jon ble født i 1819 på Syltebø, Nesset.3,1
Jon giftet seg den 21. februar 1858 i Eresfjord kyrkje, Nesset, med Ingeborg Guttormsdotter Syltebø.1,4 Jon Ivarsson Syltebø og Ingeborg var husfolk på Gjerdet, Syltebø, Nesset. Ane Jonsdotter Syltebø bodde også der. Plassen hadde jord. Dattera Ane bodde hos dem så lenge de levde. Hun stelte hus og fjøs. Ane fikk mye å gjøre med barna til broren Ole på grunn av sykdom i hjemmet der.5,6,3

Jon døde den 11. juni 1900 på Syltebø.3,7 Han ble gravlagt den 16. juni 1900 på Eresfjord kyrkjegard, Nesset. Han ble jordfestet dagen etter.3

     Navnet hans ble skrevet John Ivarsen i 1879.2

Kilder/noter

 1. [S402] Eresfjord mini. 1845–79: s. 205.
 2. [S374] Veøy mini. 1878–1906: s. 177.
 3. [S16] Eresfjord klok. 1867–1902: s. 265.
 4. [S54] Nesset VII: s. 45.
 5. [S129] Nesset V: s. 251.
 6. [S233] Ft. 1900 (db): 1542 Erisfjord & Visdals, Syltebøgjærdet.
 7. [S129] Nesset V: s. 252.

Ingeborg Guttormsdotter Syltebø1,2

K, #356, (23. mai 1819 - 1907)
Far*Guttorm Olsson Vike3,4 (1790 - 1820)
Mor*Marit Jørnsdotter3,4 (1790 - )
2. tippoldemor til meg

Familie

Jon Ivarsson Syltebø (1819 - 1900)
Barn     Ingeborg ble født den 23. mai 1819 i Nesset.3,1 Ingeborg ble døpt den 20. juni 1819 i Eresfjord kyrkje, Nesset.3
Annet navn: Ingeborg Guttormsdotter i Austigard, nevnt 1835.5
Ingeborg giftet seg den 21. februar 1858 i Eresfjord kyrkje med Jon Ivarsson Syltebø.1,4 Ingeborg Guttormsdotter Syltebø og Jon var husfolk på Gjerdet, Syltebø, Nesset. Ane Jonsdotter Syltebø bodde også der. Plassen hadde jord. Dattera Ane bodde hos dem så lenge de levde. Hun stelte hus og fjøs. Ane fikk mye å gjøre med barna til broren Ole på grunn av sykdom i hjemmet der.6,7,8 Ingeborg Guttormsdotter Syltebø arbeidet for laksefiskende engelskmenn på Syltebø, Nesset. Hun bodde på Gjerdet ved folketellingen av 3. desember 1900 sammen med Ane Jonsdotter Syltebø og Anna Severine Olsdotter Syltebø. Plassen holdt dyrket jord samt krøtter og fjærkre.2

Ingeborg døde i 1907.9

Kilder/noter

 1. [S402] Eresfjord mini. 1845–79: s. 205.
 2. [S233] Ft. 1900 (db): Eirisfjord & Visdal, gnr. 9, bnr. 1, Syltebøgjærdet.
 3. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 118.
 4. [S54] Nesset VII: s. 45.
 5. [S504] Nesset mini. 1831–45: s. 177.
 6. [S129] Nesset V: s. 251.
 7. [S233] Ft. 1900 (db): 1542 Erisfjord & Visdals, Syltebøgjærdet.
 8. [S16] Eresfjord klok. 1867–1902: s. 265.
 9. [S129] Nesset V: s. 252.

Ivar Jonsson Syltebø1,2,3

M, #357, (1783 - 12. januar 1844)
Far*Jon Ivarsson på Syltebø3,4,5,6 (c 1741 - 1824)
Mor*Olov Bårdsdotter på Syltebø3,5,6 (1760 - 1840)
3. tippoldefar til meg

Familie 1

Brit Toresdotter på Syltebø (1777 - 1845)
Barn

Familie 2

Anne Henriksdotter Syltebø (1793 - 1868)
De hadde åtte barn.7 
Barn     Ivar ble født i 1783 på Syltebø, Nesset.3,7 Ivar ble døpt den 13. april 1783 i Rød kyrkje, Nesset. Faddere: Anders Larsson på Bjørbakken, Torfinn Knutsson på Syltebø, Aslak Bårdsson Åse, Gunni Hansdotter på Åse og Guri Tølløvsdotter på Nauste.3 Ivar Jonsson bodde hos Jon Ivarsson og Olov Bårdsdotter på lnr. 113, Syltebø, Nesset, i 1801.5,7,8
Ivar fikk barn med Brit Toresdotter på Ljørvoll i 1807.9,7
Ivar giftet seg den 26. oktober 1817 med Anne Henriksdotter på Nerås.10,1
Annet navn: Ivar Jonsson på Hoem.11 Ivar Jonsson Syltebø fikk bygselseddel på 1 pund 16 merker på bnr. 1, Hoem, Nesset, fra Aslak Bårdsson Åse den 24. oktober 1821. Åse handlet som forstander for Eresfjord kyrkje.11 Ivar og Anne var brukere på bnr. 1 fra 1821 til 1825.11,12 Ivar Jonsson Syltebø og Anne var brukere på Syltebø fra 1825. Han var bruker til sin død.13
Han var arving ved skiftet etter Hans Jonsson Kvernberg den 8. januar 1830: 3 ort 15 skilling. Han fikk også 1 ort som vurderingsmann.14


Ivar døde den 12. januar 1844 i Romsdal. Han druknet på en reise til Molde i følge med Torfinn på Reitan. Ivars lik ble ikke funnet.15,16

     Han signerte som Iver Johnsen Syltebøen i 1829 (ifølge signaturavskrift).2

Kilder/noter

 1. [S504] Nesset mini. 1831–45: s. 19.
 2. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620454
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 160 a.
 4. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620453
 5. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 350 a, Syltebøen, 1. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20110325670216
 6. [S129] Nesset V: s. 243.
 7. [S129] Nesset V: s. 244. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#247
 8. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 158.
 9. [S89] Nesset VI [1990]: s. 145. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026#146
 10. [S89] Nesset VI [1990]: s. 274.
 11. [S54] Nesset VII: s. 327.
 12. [S54] Nesset VII: s. 328. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012#331
 13. [S504] Nesset mini. 1831–45: s. 19 & 389.
 14. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 a–447 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620453
 15. [S504] Nesset mini. 1831–45: s. 389.
 16. [S129] Nesset V: s. 251.
 17. [S402] Eresfjord mini. 1845–79: s. 205.
 18. [S402] Eresfjord mini. 1845–79: s. 135.

Anne Henriksdotter Syltebø1

K, #358, (1793 - 1. september 1868)
Far*Henrik Olsson på Nerås (c 1756 - 1819)
Mor*Kari Knutsdotter på Nerås (1757 - 1833)
3. tippoldemor til meg

Familie

Ivar Jonsson Syltebø (1783 - 1844)
De hadde åtte barn.9 
Barn     Annet navn: Anne Henriksdotter på Nerås.
Anne ble født i 1793 i Nesset.2,1
Anne giftet seg den 26. oktober 1817 med Ivar Jonsson Syltebø.3,4
Annet navn: Anne Henriksdotter på Hoem.2 Anne og Ivar var brukere på bnr. 1, Hoem, Nesset, fra 1821 til 1825.2,5 Anne og Ivar var brukere på Syltebø, Nesset, fra 1825. Han var bruker til sin død.6 Anne Henriksdotter Syltebø bodde hos dattera på mnr. 390 B, Øvregate, Kristiansund, i 1865.1 Anne bodde på Kirklandet, Kristiansund, i 1868.7

Anne døde den 1. september 1868 i Kristiansund, av alderdomssvakhet.7 Hun ble gravlagt den 5. september 1868.7

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Christianssund, Øwre Gade, 390.
 2. [S54] Nesset VII: s. 327.
 3. [S89] Nesset VI [1990]: s. 274.
 4. [S504] Nesset mini. 1831–45: s. 19.
 5. [S54] Nesset VII: s. 328. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012#331
 6. [S504] Nesset mini. 1831–45: s. 19 & 389.
 7. [S825] Kristiansund mini. 1865–76: s. 27.
 8. [S402] Eresfjord mini. 1845–79: s. 135.
 9. [S129] Nesset V: s. 244. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#247

Guttorm Olsson Vike1,2

M, #359, (1790 - 23. april 1820)
Far*Ola Knutsson på Vike3,4 (1759 - 1807)
Mor*Ingebjørg Knutsdotter på Vike3,4 (c 1752 - 1817)
3. tippoldefar til meg

Familie 1

Anne Matsdotter på Reitan (1786 - )
Barn

Familie 2

Marit Jørnsdotter (1790 - )
Barn     Guttorm ble født i 1790 på Vike, Nesset.4
Guttorm fikk barn med Anne Matsdotter på Reitan i 1810.5
Guttorm giftet seg i 1818 med Marit Jørnsdotter på Sletten.4,1 Guttorm og Marit var innerster på Vike (eller i Austigard i Eikesdal) i 1819.1,6

Guttorm døde den 23. april 1820 som innerst på en plass på Horne, Nesset.4 Det ble holdt skifte etter ham den 29. mars 1824. Nettoformue: 6 daler 2 ort 16 skilling.4

Kilder/noter

 1. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 118.
 2. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 589 a.
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Nessæt, Eridsfiorden, Wiche.
 4. [S54] Nesset VII: s. 45.
 5. [S54] Nesset VII: s. 45 & 139.
 6. [S402] Eresfjord mini. 1845–79: s. 205.

Marit Jørnsdotter1

K, #360, (1790 - )
Far*Jørn Hansson på Sletten (1750 - 1826)
Mor*Anne Maria Hansdotter på Sletten (1760 - 1805)
3. tippoldemor til meg

Familie

Guttorm Olsson Vike (1790 - 1820)
Barn     Annet navn: Marit Jørnsdotter på Sletten.
Marit ble født i 1790 på Nord-Sletten, Lesja.2 Hun var hjemme ved skiftet etter mora i 1805.
Marit giftet seg i 1818 med Guttorm Olsson Vike.3,1 Marit og Guttorm var innerster på Vike, Nesset (eller i Austigard i Eikesdal) i 1819.1,4 Marit Jørnsdotter var kanskje jordløs huskone i Steinhakket, Frisvoll, Nesset, i 1865.5

Kilder/noter

 1. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 118.
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 466.
 3. [S54] Nesset VII: s. 45.
 4. [S402] Eresfjord mini. 1845–79: s. 205.
 5. [S195] Ft. 1865 (db): Næsset, Sira, Steenhakket.

Jon Ivarsson på Syltebø1,2,3,4

M, #361, (ca. 1741 - 26. november 1824)
Far*Ivar Ivarsson på Bogge1,5 (c 1689 - 1757)
4. tippoldefar til meg

Familie 1

Randi Toresdotter på Syltebø (c 1700 - 1780)
De hadde ikke barn. 

Familie 2

Mari Olsdotter Nauste (c 1750 - 1794)
Barn

Familie 3

Olov Bårdsdotter på Syltebø (1760 - 1840)
De hadde ni barn, hvorav fire levde i 1829.15,1 
Barn     Jon ble født ca. 1741 på Indre Bogge, Nesset.6,7
Annet navn: Jon Ivarsson på Bogge, nevnt fra 1758 til 1764.8 Han ble konfirmert den 2. april 1758 i Rød kyrkje, Nesset. Jon hadde godt nemme, skjønn og leseferdighet. Han leste 7. salme (Sal 7) og en del andre vers og salmer fra salmeboken, samt den lille katekisme og dens forklaring fra Pontoppidans spørsmålsbok.6 Han var soldat iallfall fra 1764 til 1780.9
Jon trolovet seg den 6. mai 1764 i Eresfjord kyrkje, Nesset, med Randi Toresdotter på Syltebø. Det var søkt kongelig dispensasjon ettersom de var beslektet i tredje ledd. Forlovere: Lars Jonsson på Fagersletta og Knut Torfinnsson på Syltebø.10
Annet navn: Jon Ivarsson på Indre Bogge, nevnt 1764.10
Jon giftet seg den 3. juni 1764 i Eresfjord kyrkje med Randi Toresdotter på Syltebø.10,11 Jon var bruker på lnr. 113, Syltebø, Nesset, fra 1764.11
Han var fadder ved dåpen til Ingeborg Olsdotter på Naustøra den 7. januar 1770 i Eresfjord kyrkje.3

Jon fikk barn med Mari Olsdotter Nauste i 1780 (tidligere samme året som kona hans døde).12,11 Jon Ivarsson på Syltebø stevnet Ola Sjurdsson på Frisvoll i 1780. Han hadde lagt ei død hoppe i elven, ovenfor der Jon hentet vannet sitt. Ola måtte ta merra opp igjen og grave den ned.4
Jon trolovet seg den 5. mai 1782 i Eresfjord kyrkje med Olov Bårdsdotter på Åse. Forlovere: Anders Larsson på Bjørbakken og Didrik Ellingsson på Turhus.2
Jon giftet seg den 23. juni 1782 med Olov Bårdsdotter på Åse.7,11
Han lånte ut 25 daler i 1789. Jon fikk pant i hus på Øra, Nauste, Nesset, samt to kyr, tre småfe, en færing, to sildegarn og annet løsøre.13
Han var verge for Marit Jonsdotter fra 1795.14
Jon og Olov var brukere på lnr. 113 i 1801. Ivar Jonsson, Bård Jonsson, Per Jonsson, Gunni Jonsdotter, Randi Jonsdotter og Per Olsson bodde også der. Jon var leilending til sin død. Etter dem overtok sønnen Ivar.7,15,16
Han hadde Marit Olsdotter i tjeneste i 1801.7


Jon døde den 26. november 1824 på Syltebø, Nesset.16 Han ble jordfestet den 9. januar 1825 på Eresfjord kyrkjegard, Nesset.16
Olov Bårdsdotter var bruker på Indre Breidvikstranda, Nesset, til 1829. Hun hadde «brugt paa sin mands John Iversens bøgsel» (antakelig uten å bo der) og overlot da gården til sønnen Per.17,18


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (V), var Marit Jonsdotter på Vike datter av Jon Jonsson på Boggebakke, og ifølge b. VII var hun datter av Jon Ivarsson på Syltebø, men begge deler er feil.19,20

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620453
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 156 a.
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 66 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640109
 4. [S89] Nesset VI [1990]: s. 82.
 5. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 169 b.
 6. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 7 a.
 7. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 350 a, Syltebøen, 1. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20110325670216
 8. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 7 a & 37 b.
 9. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 37 b & 146 a.
 10. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 37 b.
 11. [S129] Nesset V: s. 243.
 12. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 146 a.
 13. [S276] Nesset VIII: s. 524. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#525
 14. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 194 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680212
 15. [S129] Nesset V: s. 244. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#247
 16. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 158.
 17. [S129] Nesset V: s. 235. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#238
 18. [S276] Nesset VIII: s. 535. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#536
 19. [S129] Nesset V: s. 92.
 20. [S54] Nesset VII: s. 29.
 21. [S130] Nesset IX: s. 498. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#501
 22. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 160 a.
 23. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 447 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620454
 24. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620454

Olov Bårdsdotter på Syltebø1,2,3

K, #362, (1760 - 28. april 1840)
Far*Bård Persson på Åse (c 1728 - 1801)
Mor*Gunni Hansdotter på Åse (c 1737 - 1818)
4. tippoldemor til meg

Familie

Jon Ivarsson på Syltebø (c 1741 - 1824)
De hadde ni barn, hvorav fire levde i 1829.7,13 
Barn     Olov ble født i 1760 på Øverås, Nesset.4
Annet navn: Olov Bårdsdotter på Åse, nevnt 1782.5
Olov trolovet seg den 5. mai 1782 i Eresfjord kyrkje, Nesset, med Jon Ivarsson på Syltebø. Forlovere: Anders Larsson på Bjørbakken og Didrik Ellingsson på Turhus.5
Olov giftet seg den 23. juni 1782 med Jon Ivarsson på Syltebø.1,6 Olov og Jon var brukere på lnr. 113, Syltebø, Nesset, i 1801. Ivar Jonsson, Bård Jonsson, Per Jonsson, Gunni Jonsdotter, Randi Jonsdotter og Per Olsson bodde også der. Jon var leilending til sin død. Etter dem overtok sønnen Ivar.1,7,8 Olov var bruker på Indre Breidvikstranda, Nesset, til 1829. Hun hadde «brugt paa sin mands John Iversens bøgsel» (antakelig uten å bo der) og overlot da gården til sønnen Per.9,10

Olov døde den 28. april 1840 på Syltebø, Nesset, som kårkone.2 Hun ble gravlagt den 10. mai 1840 på Eresfjord kyrkjegard, Nesset.11

Kilder/noter

 1. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 350 a, Syltebøen, 1. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20110325670216
 2. [S504] Nesset mini. 1831–45: s. 361.
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 160 a.
 4. [S89] Nesset VI [1990]: s. 317.
 5. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 156 a.
 6. [S129] Nesset V: s. 243.
 7. [S129] Nesset V: s. 244. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#247
 8. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 158.
 9. [S129] Nesset V: s. 235. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#238
 10. [S276] Nesset VIII: s. 535. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#536
 11. [S504] Nesset mini. 1831–45: s. 361 & 638.
 12. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 169 b.
 13. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620453

Ola Knutsson på Vike1

M, #363, (1759 - 1807)
Far*Knut Guttormsson på Vike2 (c 1729 - 1804)
Mor*Mali Olsdotter på Vike2 (c 1722 - 1788)
4. tippoldefar til meg

Familie

Ingebjørg Knutsdotter på Vike (c 1752 - 1817)
De hadde to barn.3 
Barn     Ola ble født i 1759 på Hoem, Nesset.2
Ola giftet seg i 1788 med Ingebjørg Knutsdotter på Ødegård.3,1 Ola og Ingebjørg var brukere på Øvre Vike, Vike, Nesset, i 1801. Han overtok gårdsdriften etter foreldrene i 1780-årene. Jordavgiftskommisjonen av 1803 skrev at «Ole Knudsens Brug er i alle Henseende af samme Beskaffenhed som næstforrige Brug (Haugen); altså ligeledes taxeret for 75 rd.» De fôret 1 hest, 6 kyr og 14 småfe.3,1

Ola døde i 1807 på Vike, Nesset.3

     Navnet hans ble skrevet Ole Knudsen i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Nessæt, Eridsfiorden, Wiche.
 2. [S54] Nesset VII: s. 44.
 3. [S54] Nesset VII: s. 45.

Ingebjørg Knutsdotter på Vike1

K, #364, (ca. 1752 - 1817)
Far*Knut Torfinnsson på Ødegård2,3 (c 1702 - 1765)
Mor*Brit Justsdotter på Ødegård2,3 ( - e 1766)
4. tippoldemor til meg

Familie

Ola Knutsson på Vike (1759 - 1807)
De hadde to barn.5 
Barn     Annet navn: Ingebjørg Knutsdotter på Ødegård.2,3
Ingebjørg ble født ca. 1752 på Litle Bergsethjellen, Nesset.1,2
Hun var arving ved skiftet etter Knut Torfinnsson på Ødegård den 7. mai 1766: 3 daler 2 ort 8 4/9 skilling. Hun fikk også 30 daler i forlodds hjemmefølge.4
Hun var myndling av Per Justsson på Øverbøen i 1766.2

Ingebjørg giftet seg i 1788 med Ola Knutsson på Vike.5,1 Ingebjørg og Ola var brukere på Øvre Vike, Vike, Nesset, i 1801. Han overtok gårdsdriften etter foreldrene i 1780-årene. Jordavgiftskommisjonen av 1803 skrev at «Ole Knudsens Brug er i alle Henseende af samme Beskaffenhed som næstforrige Brug (Haugen); altså ligeledes taxeret for 75 rd.» De fôret 1 hest, 6 kyr og 14 småfe.5,1

Ingebjørg døde i 1817.3

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Nessæt, Eridsfiorden, Wiche.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 356 b.
 3. [S1275] Nesset X: s. 48.
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 356 b–357 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/383/
 5. [S54] Nesset VII: s. 45.

Jørn Hansson på Sletten

M, #365, (1750 - 1826)
Far*Hans Jørnsson på Sletten (c 1717 - 1765)
Mor*Mari Jensdotter på Sletten (1728 - 1801)
4. tippoldefar til meg

Familie

Anne Maria Hansdotter på Sletten (1760 - 1805)
De hadde åtte barn.2 
Barn     Jørn ble født i 1750 på Sør-Sletten, Lesja.1
Jørn giftet seg i 1780 med Anne Maria Hansdotter i Doset.2 Jørn var bruker på Nord-Sletten, Lesja. Han overtok sannsynligvis da han giftet seg.

Jørn døde i 1826.2

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 469.
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 466.
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Christians, Lessøe, Skougens Og Værkets Annex, Lessøe Jernverk.

Anne Maria Hansdotter på Sletten1

K, #366, (1760 - 1805)
Far*Hans Jonsson i Doset (1726 - )
Mor*Eli Knutsdotter i Doset
4. tippoldemor til meg

Familie

Jørn Hansson på Sletten (1750 - 1826)
De hadde åtte barn.3 
Barn     Annet navn: Anne Maria Hansdotter i Doset.
Anne Maria ble født i 1760 i Doset, Lesja.2,1
Anne Maria giftet seg i 1780 med Jørn Hansson på Sletten.3

Anne Maria døde i 1805 på Nord-Sletten, Lesja.1 Hun ble gravlagt den 1. mars 1805.1 Det ble holdt skifte etter henne i 1805.

Kilder/noter

 1. [S325] Gravlagde i Lesja 1724–1819: Anne Maria Hansd Sletten.
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 536.
 3. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 466.
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Christians, Lessøe, Skougens Og Værkets Annex, Lessøe Jernverk.

Knut Guttormsson på Vike1,2,3

M, #367, (ca. 1729 - 1804)
Far*Guttorm Bjørnsson på Vike4,5,3,6,7,8 (c 1690 - 1762)
Mor*Marit Knutsdotter5,3,8 ( - e 1729)
5. tippoldefar til meg

Familie 1

Mali Olsdotter på Vike (c 1722 - 1788)
(ukjent).3 
Barn

Familie 2

Gjøri Larsdotter i Breidvik ( - e 1763)
Barn     Knut ble født (utenom ekteskap) ca. 1729, antakelig i Eikesdalen.9,5,7
Annet navn: Knut Guttormsson i Eikesdal, nevnt 1749.7
Knut giftet seg i 1759 med Mali Olsdotter på Hoem.3,10 Knut og Mali bodde på Hoem, Nesset, fra 1759.3 De bodde hos Guttorm Bjørnsson på Vike og Brit Jonsdotter på Øvre Vike, Vike, Nesset, i 1762.11,3 Knut og Mali var brukere på Øvre Vike fra ca. 1763. Han bygslet 1 pund 12 merker fra 1760- til 80-årene. I 1773 fikk Knut 1 tønne 4 skjepper havre på kreditt fra kongen.3
Knut fikk barn med Gjøri Larsdotter i Breidvik i 1763.1,12 Knut var innerst på Vike, Nesset, i 1801.9

Knut døde i 1804 på Vike.2,3 Han ble jordfestet den 27. april 1804 på Eresfjord kyrkjegard, Nesset.2

I Gards- og ættesoge for Nesset (VII) er Guttorm Knutsson på Øverås også ført som barn av Knut Guttormsson og Mali Olsdotter på Vike, men det stemmer altså ikke.3

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 35 b.
 2. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 2. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16037&idx_id=16037&uid=ny&idx_side=-4
 3. [S54] Nesset VII: s. 44.
 4. [S349] Bjarne Skorgen: brev 3.2.1995.
 5. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 40 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31135/34/
 6. [S828] Nesset ekstraskatt 1762–72: s. 21, nr. 187.
 7. [S1191] Eresfjordske hovedlegdsrulle 1749: legdsnr. 22, ungt mannskap. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/51369/379/
 8. [S620] WebDebatt: #49524, nr. 6.
 9. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Nessæt, Eridsfiorden, Wiche.
 10. [S54] Nesset VII: s. 325.
 11. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, s. 21, nr. 187.
 12. [S129] Nesset V: s. 204.

Mali Olsdotter på Vike

K, #368, (ca. 1722 - 1788)
Far*Ola Hoem ( - e 1745)
Mor*Marit Knutsdotter på Hoem ( - c 1744)
5. tippoldemor til meg

Familie

Knut Guttormsson på Vike (c 1729 - 1804)
(ukjent).2 
Barn     Mali ble født ca. 1722.1
Annet navn: Mali Olsdotter på Hoem.2
Mali giftet seg med en uregistrert person.2
Mali giftet seg i 1759 med Knut Guttormsson på Vike.2,3 Mali og Knut bodde på Hoem, Nesset, fra 1759.2 De bodde hos Guttorm Bjørnsson på Vike og Brit Jonsdotter på Øvre Vike, Vike, Nesset, i 1762.4,2 Mali og Knut var brukere på Øvre Vike fra ca. 1763. Han bygslet 1 pund 12 merker fra 1760- til 80-årene. I 1773 fikk Knut 1 tønne 4 skjepper havre på kreditt fra kongen.2

Mali døde i 1788 på Vike, Nesset.2

I Gards- og ættesoge for Nesset (VII) er Guttorm Knutsson på Øverås også ført som barn av Knut Guttormsson og Mali Olsdotter på Vike, men det stemmer altså ikke.2

Kilder/noter

 1. [S54] Nesset VII: s. 44 & 325.
 2. [S54] Nesset VII: s. 44.
 3. [S54] Nesset VII: s. 325.
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, s. 21, nr. 187.

Hans Jørnsson på Sletten

M, #369, (ca. 1717 - 1765)
Far*Jørn Johansson på Sletten (c 1680 - 1743)
Mor*Anne Hansdotter på Sletten (c 1685 - 1755)
5. tippoldefar til meg

Familie

Mari Jensdotter på Sletten (1728 - 1801)
Barn     Hans ble født ca. 1717.1
Hans giftet seg i 1747 med Mari Jensdotter i Enstad.2 Hans Jørnsson på Sletten og Mari bodde på Sør-Sletten, Lesja. Hans tok over, trolig da han giftet seg. Mari drev vel bruket så lenge hun klarte etter at Hans var død, så flyttet hun til sønnen Jørn på Nord-Sletten.

Hans døde i 1765 på Sør-Sletten.1 Han ble gravlagt den 27. oktober 1765.1

Kilder/noter

 1. [S325] Gravlagde i Lesja 1724–1819.
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 469.

Mari Jensdotter på Sletten

K, #370, (1728 - 1801)
Far*Jens Eriksson Enstad (c 1705 - )
Mor*Kari Olsdotter i Enstad (c 1704 - 1743)
5. tippoldemor til meg

Familie

Hans Jørnsson på Sletten (c 1717 - 1765)
Barn     Annet navn: Mari Jensdotter i Enstad.
Mari ble født i 1728 i Enstad, Lesja.1
Mari giftet seg i 1747 med Hans Jørnsson på Sletten.2 Mari Jensdotter på Sletten og Hans bodde på Sør-Sletten, Lesja. Hans tok over, trolig da han giftet seg. Mari drev vel bruket så lenge hun klarte etter at Hans var død, så flyttet hun til sønnen Jørn på Nord-Sletten.

Mari døde i 1801 på Nord-Sletten, Lesja.3 Hun ble gravlagt den 16. august 1801.3

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 340 & 469.
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 469.
 3. [S325] Gravlagde i Lesja 1724–1819.

Ola på Hoem

M, #371, ( - etter 1745)
6. tippoldefar til meg

Familie

Marit Knutsdotter på Hoem ( - c 1744)
Barn     Ola giftet seg med Marit Knutsdotter på Hoem.

Ola døde etter 1745.1

Kilder/noter

 1. [S54] Nesset VII: s. 325.

Marit Knutsdotter på Hoem

K, #372, ( - ca. 1744)
Far-?*Knut Endresson i Utigard (c 1622 - ); trolig1
6. tippoldemor til meg

Familie 1

Ola Hallvardsson på Hoem (c 1683 - c 1718)
Barn

Familie 2

Ola Hoem ( - e 1745)
Barn     Marit giftet seg med Ola Hallvardsson på Hoem. Marit var bruker på bnr. 1, Hoem, Nesset.
Marit giftet seg med Ola Hoem.

Marit døde ca. 1744 på Hoem, Nesset.1 Det ble holdt skifte etter henne den 3. juni 1745. Brutto: 39 daler 2 ort 2 skilling. Netto: 12–2–22.

Kilder/noter

 1. [S54] Nesset VII: s. 325.

Jørn Johansson på Sletten1,2

M, #373, (ca. 1680 - 6. april 1743)
6. tippoldefar til meg

Familie

Anne Hansdotter på Sletten (c 1685 - 1755)
De hadde tre barn.2 
Barn     Jørn ble født ca. 1680.3
Jørn giftet seg med Anne Hansdotter.2 Jørn og Anne var brukere på Sør-Sletten, Lesja, fra 1729 (eller tidligere) og til hans død. Hun drev trolig videre til sønnen Hans giftet seg.

Jørn døde den 6. april 1743 på Sør-Sletten.3 Han ble gravlagt den 21. april 1743.3

Kilder/noter

 1. Eller Hansson.
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 469.
 3. [S325] Gravlagde i Lesja 1724–1819.

Anne Hansdotter på Sletten

K, #374, (ca. 1685 - 1755)
6. tippoldemor til meg

Familie

Jørn Johansson på Sletten (c 1680 - 1743)
De hadde tre barn.1 
Barn     Anne ble født ca. 1685.1
Anne giftet seg med Jørn Johansson.1 Anne og Jørn var brukere på Sør-Sletten, Lesja, fra 1729 (eller tidligere) og til hans død. Hun drev trolig videre til sønnen Hans giftet seg.

Anne døde i 1755 på Sør-Sletten.1

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 469.

Jens Eriksson Enstad1,2

M, #375, (ca. 1705 - )
Far*Erik Pålsson i Lie3 ( - c 1708)
Mor*Mari Sørensdotter i Lie3 (c 1666 - 1759)
6. tippoldefar til meg

Familie 1

Kari Olsdotter i Enstad (c 1704 - 1743)
De hadde sju barn.5 
Barn

Familie 2

Anne Jonsdotter Enstad ( - f 1768)
De hadde åtte (eller ni) barn.5 
Barn

Familie 3

Marit Andersdotter ( - e 1768)     Annet navn: Jens Eriksson i Lie.
Jens ble trolig født ca. 1705 i Lie, Lesja.4,3 Jens var husmann i Lie til han giftet seg.
Jens giftet seg i 1727 med Kari Olsdotter i Enstad.5 Jens Eriksson i Lie kjøpte den umatrikulerte plassen Stirstad under Nistugu (bnr. 9) i Enstad, Lesja, i 1731 av Nils Olsson Stockflet. Jens og Kari var brukere i Ner-Enstad, Enstad, Lesja, fra 1732 til 1738. Han bygslet i 1732 med plikt til å fø og pleie hennes foreldre på livstid. Jens var selveier i Ner-Enstad fra 1738 til 1759. Han kjøpte bruket i 1738 for 202 daler, og solgte halvparten i 1746. Jens og Anne flyttet kanskje til Stuguplassen da de gav fra seg bruket til hans sønn Ola i 1759.
Jens trolovet seg den 2. august 1744 i Dovre kyrkje med Anne Jonsdotter.1
Jens giftet seg den 20. september 1744 i Lesjaverk kirke, Lesja, med Anne Jonsdotter.1,2 Jens og Anne bodde i Gunnagarden, Dale, Veøy, fra 1762 til 1764 sammen med Kari Jensdotter.2
Jens trolovet seg trolig den 3. juli 1768 i Bolsøy med Marit Andersdotter. Jens hadde forevist bevis fra seigneur Irgens ved Lesja jernverk på at det ikke var noe å skifte etter forrige kone.6
Jens giftet seg trolig den 23. oktober 1768 i Bolsøy kirke med Marit Andersdotter.6,7

Kilder/noter

 1. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 21. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9236&idx_id=9236&uid=ny&idx_side=-14
 2. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 218. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#219
 3. [S1138] Nord-Gudbrandsdal skifteprotokoll 1690–1719: fol. 74 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25155/78/
 4. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 276.
 5. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 340.
 6. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 4 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-6
 7. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 166 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-126

Kari Olsdotter i Enstad

K, #376, (ca. 1704 - 14. mai 1743)
Far*Ola Syversson i Enstad (c 1669 - 1746)
6. tippoldemor til meg

Familie

Jens Eriksson Enstad (c 1705 - )
De hadde sju barn.2 
Barn     Kari ble født ca. 1704.1,2
Kari giftet seg i 1727 med Jens Eriksson i Lie.2 Kari og Jens var brukere i Ner-Enstad, Enstad, Lesja, fra 1732 til 1738. Han bygslet i 1732 med plikt til å fø og pleie hennes foreldre på livstid.

Kari døde den 14. mai 1743 i Enstad, Lesja.1,2 Hun ble gravlagt den 9. juni 1743.1 Det ble holdt skifte etter henne. Nettoformue: 13 daler.

Kilder/noter

 1. [S325] Gravlagde i Lesja 1724–1819.
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 340.

Knut Endresson i Utigard1

M, #377, (ca. 1622 - )
7. tippoldefar til meg     Knut ble født ca. 1622.2
Knut var trolig bruker i Derinngarden, Nerås, Nesset i 1657 sammen med enka etter forrige bruker (Aslak). De brukte til sammen 2 våger, og skattet 1 daler 18 skilling for 1 hest, 12 kyr, 3 geiter og 4 sauer.3
Knut giftet seg med en uregistrert person.
Knut var bruker i Utigard (bnr. 4), Eikesdal, Nesset, i 1660. I 1665 var bygselen på 1½ våg 18 merker, og han hadde drengen Knut Mortensson.2 Han var lagrettemann i 1688.2 Knut var bruker på bnr. 4 i 1701. Aslak Knutsson, Endre Knutsson, Guttorm Knutsson og Erik Knutsson bodde også der. De svarte i 1701 kongetiende på 6 skjepper havre, 1 skjeppe blandkorn og 12 merker ost (avlingen var på 60 skjepper havre og 10 skjepper blandkorn). Knut står som bruker til og med 1718, men det kan tenkes at sønnen Aslak drev bruket på bygselen hans noen år.4,5
Han hadde Jon Knutsson i Eikesdal i tjeneste i 1701.4

Kilder/noter

 1. [S54] Nesset VII: s. 325.
 2. [S54] Nesset VII: s. 100.
 3. [S89] Nesset VI [1990]: s. 285.
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 228.
 5. [S54] Nesset VII: s. 100 & 101.
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 173 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650190
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 190 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650207
 8. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 234 a.

Erik Pålsson i Lie

M, #378, ( - ca. 1708)
Far*Pål Matsson i Bjøkne (c 1618 - c 1690)
Mor*Mari Eriksdotter i Bjøkne
7. tippoldefar til meg

Familie

Mari Sørensdotter i Lie (c 1666 - 1759)
Fem barn levde ved skiftet etter ham (1708).1 
Barn     Annet navn: Erik Pålsson i Bjøkne.
Erik giftet seg med Mari Sørensdotter på Kjellshus.1 Erik og Mari var brukere i Lie, Lesja, fra omkring 1698. Han hadde bruket til sin død.1

Erik døde ca. 1708 i Lie.2,1 Det ble holdt skifte etter ham den 4. september 1708.2

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 276.
 2. [S1138] Nord-Gudbrandsdal skifteprotokoll 1690–1719: fol. 74 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25155/78/

Mari Sørensdotter i Lie

K, #379, (ca. 1666 - 1759)
Far*Søren Persson på Kjellshus ( - c 1711)
Mor*Brit Kristoffersdotter på Kjellshus ( - c 1677)
7. tippoldemor til meg

Familie 1

Erik Pålsson i Lie ( - c 1708)
Fem barn levde ved skiftet etter ham (1708).3 
Barn

Familie 2

Per Toresson i Lie (c 1690 - 1761)
De hadde to barn.3 
Barn     Annet navn: Mari Sørensdotter på Kjellshus.
Mari ble født ca. 1666.1,2
Mari giftet seg med Erik Pålsson i Bjøkne.3 Mari og Erik var brukere i Lie, Lesja, fra omkring 1698. Han hadde bruket til sin død.3
Mari giftet seg før 1711 med Per Toresson.3

Mari døde i 1759 i Lie.2 Hun ble jordfestet den 21. januar 1759.2

Kilder/noter

 1. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 132.
 2. [S325] Gravlagde i Lesja 1724–1819.
 3. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 276.
 4. [S1138] Nord-Gudbrandsdal skifteprotokoll 1690–1719: fol. 74 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25155/78/

Ola Syversson i Enstad

M, #380, (ca. 1669 - 22. mars 1746)
7. tippoldefar til meg

Familie

Barn     Ola ble født ca. 1669.1 Ola var bruker i Ner-Enstad, Enstad, Lesja, fra 1721 til 1732.2

Ola døde den 22. mars 1746 i Enstad, Lesja.1,2 Han ble gravlagt den 17. april 1746 i Lesja.1

Kilder/noter

 1. [S325] Gravlagde i Lesja 1724–1819.
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 340.

Marit Olsdotter i Enstad

K, #381, (ca. 1655 - 24. september 1741)

Familie

Erland Eriksson i Enstad (c 1608 - )     Marit ble født ca. 1655.1,2
Marit giftet seg trolig med Erland Eriksson i Enstad.2

Hun giftet seg trolig med Pål Olsson i Enstad.2


Marit døde den 24. september 1741 i Enstad, Lesja.1,2

Kilder/noter

 1. [S325] Gravlagde i Lesja 1724–1819.
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 332.

Pål Matsson i Bjøkne

M, #382, (ca. 1618 - ca. 1690)
Far*Mats Endresson i Bjøkne ( - c 1667)
Mor*Åse i Bjøkne
7. tippoldefar til meg

Familie

Mari Eriksdotter i Bjøkne
Barn     Pål ble født ca. 1618.1 Han var bruker på Ljosbakken, Bjøkne, Lesja, fra 1659 til sin død.2
Pål giftet seg med Mari Eriksdotter.2

Pål døde ca. 1690 i Bjøkne, Lesja.2

Kilder/noter

 1. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 226 & 235.
 2. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 235.

Mari Eriksdotter i Bjøkne

K, #383
7. tippoldemor til meg

Familie

Pål Matsson i Bjøkne (c 1618 - c 1690)
Barn     Mari giftet seg med Pål Matsson i Bjøkne.1

Kilder/noter

 1. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 235.

Søren Persson på Kjellshus1

M, #384, ( - ca. 1711)
Far*Per Jensson på Stavem1 ( - e 1657)
Mor*Anne Pålsdotter på Stavem
7. tippoldefar til meg

Familie 1

Brit Kristoffersdotter på Kjellshus ( - c 1677)
De hadde to barn.1 
Barn

Familie 2

Guri Jakobsdotter på Kjellshus (o 1650 - 1726)
De hadde åtte barn.2 
Barn     Annet navn: Søren Persson på Stavem.
Søren giftet seg med Brit Kristoffersdotter.2,1 Søren Persson på Kjellshus var klokker i Lesja fra omkring 1670 til sin død.1
Søren giftet seg med Guri Jakobsdotter i Hågån.2 Søren Persson på Kjellshus og Guri var selveiere på Kjellshus, Stavem, Lesja, fra 1680. Han kjøpte da 1½ skinn i Stavem.2

Søren døde ca. 1711 i Lesja.2,1 Det ble holdt skifte etter ham i 1711.

Kilder/noter

 1. [S978] Lesja kyrkje 1750–2000: s. 188.
 2. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 132.

Brit Kristoffersdotter på Kjellshus

K, #385, ( - ca. 1677)
8. tippoldemor til meg

Familie

Søren Persson på Kjellshus ( - c 1711)
De hadde to barn.2 
Barn     Brit giftet seg med Søren Persson på Stavem.1,2

Brit døde ca. 1677 i Lesja.1 Det ble holdt skifte etter henne i 1677.

Kilder/noter

 1. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 132.
 2. [S978] Lesja kyrkje 1750–2000: s. 188.

Mats Endresson i Bjøkne

M, #386, ( - ca. 1667)
Far*Endre P. i Bjøkne ( - e 1628)
7. tippoldefar til meg

Familie

Åse i Bjøkne
Barn     Mats Endresson i Bjøkne giftet seg med Åse.1
Mats og Åse var brukere i «Øvre», Bjøkne, Lesja, fra 1627 til 1666. Han bygslet halve farsgården. I 1659 overtok sønnen Pål halvparten av bruket.1
Han lånte ut til sammen 79 lodd sølv til kongen i 1628.1


Mats døde ca. 1667.1

Kilder/noter

 1. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 226.

Åse i Bjøkne

K, #387
7. tippoldemor til meg

Familie

Mats Endresson i Bjøkne ( - c 1667)
Barn     Åse giftet seg med Mats Endresson i Bjøkne.1 Åse og Mats var brukere i «Øvre», Bjøkne, Lesja, fra 1627 til 1666. Han bygslet halve farsgården. I 1659 overtok sønnen Pål halvparten av bruket.1

Kilder/noter

 1. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 226.

Rasmus Sørensson Nerem1

M, #388, (1826 - 30. november 1905)
Far*Søren Rasmusson på Nærem (1804 - 1886)
Mor*Synnøv Larsdotter på Nærem (1798 - 1859)
2. tippoldefar til meg     Rasmus ble født i 1826 på Nærem, Tresfjord.1,2
Rasmus giftet seg i 1852 i Vestnes med Gunnhild Persdotter på Kjersem.3,4 Rasmus og Gunnhild var innerster i Geilen, Nærem, Tresfjord, fra 1853 til 1859.2 Rasmus Sørensson Nerem eide og brukte i Geilen fra 1862 til 1887. Han fikk skjøte fra faren.5

Rasmus døde den 30. november 1905 på Nærem, som kårmann.1,2 Han ble gravlagt den 1. desember 1905 på Tresfjord kyrkjegard og jordfestet den 10. samme måned.6

Kilder/noter

 1. [S586] Sylte klok. 1867–1921: fol. 261 b.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 629.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 514 & 629.
 4. [S299] Vestnes mini. 1848–72: s. 92.
 5. [S77] Tresfjord I: s. 629 & 630.
 6. [S586] Sylte klok. 1867–1921: fol. 261 b og dagregister.
 7. [S1090] Sylte mini. 1872–86: s. 68, nr. 17.

Gunnhild Persdotter Nerem

K, #389, (1822 - 1872)
Far*Per Lassesson på Kjersem (1787 - 1853)
Mor*Anne Olsdotter på Kjersem (1788 - 1836)
2. tippoldemor til meg     Gunnhild ble født i 1822 på Kjersem, Tresfjord.1
Annet navn: Gunnhild Persdotter på Kjersem.
Gunnhild fikk barn med Bård Hansson på Sylte.
Gunnhild giftet seg i 1852 i Vestnes med Rasmus Sørensson Nerem.1,2 Gunnhild og Rasmus var innerster i Geilen, Nærem, Tresfjord, fra 1853 til 1859.3

Gunnhild døde i 1872 på Nærem, Tresfjord.3

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 514 & 629.
 2. [S299] Vestnes mini. 1848–72: s. 92.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 629.
 4. [S1090] Sylte mini. 1872–86: s. 68, nr. 17.

Johan Olsson på Hjertviksteinen1

M, #390, (25. november 1821 - 28. desember 1886)
Far*Ole Mattias Eriksson på Hjertviksteinen (1786 - 1840)
Mor*Brit Rasmusdotter på Hjertviksteinen (1788 - 1856)
2. tippoldefar til meg

Familie 1

Siri Jensdotter Sylteseter (1805 - 1885)
Barn     Johan ble født den 25. november 1821 på Steinen, Hjertvika, Aukra.2
Johan fikk barn med Siri Jensdotter i 1839 i Aukra.1 Johan var bruker på Hjertviksteinen fra 1840. Han måtte yte kår (verdsatt til 100 daler over 5 år) til mora.2
Johan giftet seg den 4. juli 1841 med Olava Olsdotter i Hjertvika. De hadde åtte barn sammen.2,3

Johan døde den 28. desember 1886 på Hjertviksteinen.2

Kilder/noter

 1. [S908] Fræna bygdebok IV: s. 748.
 2. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 234.
 3. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 235.
 4. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 234, 235 & 157.

Olava Olsdotter på Hjertviksteinen

K, #391, (28. januar 1818 - 20. april 1902)
Far*Ola Olsson i Hjertvika den eldre (1782 - 1869)
Mor*Malina Olsdotter i Hjertvika (1786 - 1864)
2. tippoldemor til meg     Annet navn: Olava Olsdotter i Hjertvika.
Olava ble født den 28. januar 1818 på Yste-Halbakken, Hjertvika, Aukra.1
Olava giftet seg den 4. juli 1841 med Johan Olsson på Hjertviksteinen. De hadde åtte barn sammen.2,3

Olava døde den 20. april 1902 på Steinen, Hjertvika, Aukra.2

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 234 & 244.
 2. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 234.
 3. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 235.
 4. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 234, 235 & 157.

Ola Sæmundsson Selnes

M, #392, (1823 - 1905)
Far*Sæmund Olsson i Selnes (1797 - 1884)
Mor*Guri Eriksdotter i Selnes (1791 - 1836)
2. tippoldefar til meg     Ola ble født i 1823 i Selneset, Vestnes.1
Ola giftet seg i 1856 med Gjertrud Eriksdotter på Rekdal.1 Ola og Gjertrud var selveiere på bnr. 1, Selneset, Vestnes, fra 1857 til 1895. Han fikk skjøte fra faren. Ola betalte 100 daler og gikk god for et kår verdsatt til 100 daler over 5 år.1

Ola døde i 1905.1

Kilder/noter

 1. [S20] Tomrefjord: s. 323.
 2. [S162] Midsund I: s. 65.

Gjertrud Eriksdotter Selnes1

K, #393, (1836 - 1928)
Far*Erik Hansson på Rekdal (1798 - 1855)
Mor*Ragnhild Larsdotter på Rekdal (1804 - 1893)
2. tippoldemor til meg     Gjertrud ble født i 1836 på Rekdal, Vestnes.2
Annet navn: Gjertrud Eriksdotter på Rekdal.
Gjertrud giftet seg i 1856 med Ola Sæmundsson Selnes.2 Gjertrud og Ola var selveiere på bnr. 1, Selneset, Vestnes, fra 1857 til 1895. Han fikk skjøte fra faren. Ola betalte 100 daler og gikk god for et kår verdsatt til 100 daler over 5 år.2

Gjertrud døde i 1928.2

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 65.
 2. [S20] Tomrefjord: s. 323.

Anne Kathrine Arntsen

K, #395
Far*Kjell Harry Arntsen
Mor*Oddrun Kristi Hjertvikstein
3-menning til meg

Elin Arntsen

K, #396
Far*Kjell Harry Arntsen
Mor*Oddrun Kristi Hjertvikstein
3-menning til meg

Mats Kaltrø Arntsen

M, #397
Far*Kjell Harry Arntsen
Mor*Oddrun Kristi Hjertvikstein
3-menning til meg

Kåre Espedalen1

M, #398, (13. november 1932 - 14. juli 2017)     Kåre ble født den 13. november 1932.1

Kåre døde den 14. juli 2017 i Stavern, Larvik.1 Han ble gravlagt den 25. juli 2017.1

Kilder/noter

 1. [S1596] Våre Minnesider: Kåre Espedalen.

Oddny Hyldbakk

K, #399

Astrid

K, #400