Iver Kristensson Nerheim1

M, #3801, (14. januar 1885 - 7. januar 1925)

Familie

Petra Andersdotter Nerheim (1897 - 1975)
De hadde to barn.2 
BarnAnnet navn: Iver Kristensson Neremsli.
Iver ble født den 14. januar 1885.1,2
Iver giftet seg med Petra Andersdotter Nerheim.2

Iver døde den 7. januar 1925.1 Han ble gravlagt den 15. januar 1925 på Tresfjord kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S497] Gravminnebasen: id 5546864. https://www.disnorge.no/gravminner/bilde.php?id=5546864
 2. [S77] Tresfjord I: s. 647.

Brita Kjellaug Nerheim1,2

K, #3802, (19. november 1923 - 30. mars 2020)
Far*Iver Kristensson Nerheim3 (1885 - 1925)
Mor*Petra Andersdotter Nerheim3 (1897 - 1975)
3-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Familie

Robert Bergum (1918 - 2001)
De hadde sju barn.5 
BarnBrita Kjellaug ble født den 19. november 1923, som tvilling.4,2,3
Brita Kjellaug giftet seg den 16. november 1946 med Robert Bergum.1 Brita og Robert bodde på Nerem, Tresfjord. Hennes navn som gift var Bergum, nevnt 2020.2

Brita Kjellaug døde den 30. mars 2020 på Tresfjord trygdeheim, Vestnes.2 Hun ble gravlagt den 7. april 2020.2

Kilder/noter

 1. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 258/12.11.1946. Side 3, «Bryllup». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19461112_104_258_1?page=2
 2. [S1596] Våre Minnesider: Brita Kjellaug Bergum.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 647.
 4. [S341] Skattesøk [adressa.no]: Møre og Romsdal, Vestnes.
 5. [S77] Tresfjord I: s. 634. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069?page=637

Ingrun Petra Bergum1

K, #3803
Far*Robert Bergum2 (1918 - 2001)
Mor*Brita Kjellaug Nerheim2 (1923 - 2020)
4-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S880] Gule Sider: Legeråsa 6, 6030 Langevåg.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 634. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069?page=637

Robert Bergum1,2

M, #3804, (12. november 1918 - 8. mars 2001)

Familie

Brita Kjellaug Nerheim (1923 - 2020)
De hadde sju barn.3 
BarnRobert ble født den 12. november 1918.1
Robert giftet seg den 16. november 1946 med Brita Kjellaug Nerheim.2 Robert og Brita bodde på Nerem, Tresfjord.

Robert døde den 8. mars 2001.1 Han ble gravlagt den 16. mars 2001 på Tresfjord kyrkjegard, Vestnes.1

Odd Einar Sørås

M, #3805

Marit Torkjellsdotter på Øvstedalen

K, #3806, ( - etter 1657)
Far*Torkjell Ravaldsson ( - f 1600)
10. tippoldemor til meg

Familie

Bjørn Olsson på Øvstedalen (o 1570 - c 1615)
BarnMarit giftet seg før 1600 med Bjørn Olsson på Øvstedalen.1
Hun og Bjørn var brukere på bnr. 11, Øvstedalen, Tresfjord.

Marit døde etter 1657.2

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 429.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 430.

Torkjell Ravaldsson

M, #3807, ( - før 1600)
11. tippoldefar til meg

Familie

BarnHan bodde kanskje i Hjelvika, Veøy.1

Torkjell døde før 1600.2

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 429 & 430.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 429.

Henrik Knutsson på Øvstedalen

M, #3808, (ca. 1605 - ca. 1683)
Far-?*Knut Knutsson på Øvstedalen ( - c 1660); trolig1
9. tippoldefar til meg

Familie

BarnHenrik ble født ca. 1605.2
Han bodde på bnr. 1, Øvstedalen, Tresfjord.

Henrik døde ca. 1683 på Øvstedalen, Tresfjord.2

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 379 & 380.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 379.

Knut Knutsson på Øvstedalen

M, #3809, ( - ca. 1660)
Far*Knut Øvstedalen (o 1550 - c 1610)
10. tippoldefar til meg

Familie

BarnKnut kan ha vært gift med ei datter av Bjørn Olsson på Øvstedalen, Tresfjord.1
Han var bruker på bnr. 1, Øvstedalen, Tresfjord.

Knut døde ca. 1660.2

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 377, 378 & 445.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 377.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 379 & 380.

Sjurd Larsson på Sylte1,2,3

M, #3810, ( - etter 1660)

Familie

Han hadde trolig tre sønner.3,2 
BarnHan var bruker på bnr. 7, Kyrkjesylte, Tresfjord, fra 1620 til 1660.3,4
Sjurd var gift, kanskje med ei datter av Ola Sylte, og kanskje med ei datter av Elling Bjørnsson på Sylte.5,2,3
Søren Olsson på Kyrkjesylte var gift, kanskje med ei datter av Sjurd Larsson på Sylte.4

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 263.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 262. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#265
 3. [S77] Tresfjord I: s. 261.
 4. [S77] Tresfjord I: s. 264.
 5. [S77] Tresfjord I: s. 740.

Nils Stensson Lindved1,2,3,4

M, #3811, (ca. 1640 - 1717)
Far-?*Sten Hansson (1608 - 1671); trolig5
Mor-?*Dorte Jonsdotter; trolig5
6. tippoldefar til meg

Familie

Gunnhilde Nilsdotter (c 1653 - 1726)
Seks barn er nevnt i skiftet etter ham.2 
Barn
Nils Stenssons signatur fra 1708 (Orkdal ministerialbok 1695–1716, s. 365)
Nils Stenssons signatur fra 1706 (Orkdal ministerialbok 1695–1716, s. 361)Nils ble født ca. 1640.6 Han var ostindiafarer.1
Nils giftet seg med Gunnhilde Nilsdotter.2 Nils Stensson var vertshusholder på Orkdalsøra, Orkdal, i 1688.7
Han og Gunnhilde var husfolk på Orkdalsøra i 1701.1,2 Lars Mortensson Lerke, Evart Hansson Meier og Nils Stensson var med og bar kisten ut av stuen ved gravferden til enkefru Schøller den 25. juli 1701.8,9
Han var forlover for Anne Hansdotter Lindved og Ola Andersson, som ble trolovet den 25. mai 1706 i Orkdal.10
Han var forlover for Karen Nilsdotter Lindved og Ola Jonsson Orkdal, som ble trolovet den 26. juli 1708 i Orkdal.3


Nils døde i 1717 på Orkdalsøra.11,2 Han ble gravlagt den 28. november 1717.11 Det ble holdt skifte etter ham den 31. mars 1718. Kreditorer: Bastian With, Dorte Parelius, Anders klokker og Lorns Hansson Holst o.a. Arvinger: Gunnhilde Nilsdotter, Kornelius Nilsson, Sten Nilsson, Hans Nilsson, Gunnhild Marie Ovesdatter, Jan Marsilius Ovessen, Marta Lene Ovesdatter, Dorte Nilsdotter og Karen Nilsdotter. I boet var blant annet en gammel brennevinspanne av kopper (4 daler), halvtønnekjel av kopper på ½ våg (3 daler), gammel malmgryte på 16 merker (1 daler), lang, flamsk benkepute (2 daler 2 ort), annen benkepute (1 daler 1 ort), gammel overdyne av skinn (1 daler), låve (6 daler), bryggerhus (6 daler), fjøs (6 daler), liten krambod og gammelt vedskjul (3 daler), stuehus med vinduer og dører (16 daler), treskap i stuen (1 daler 2 ort), gammel jernkakkelovn i stuen (6 daler), håndkvern (2 ort), skap i kjøkkenet (1 daler 1 ort) og en stor, bildehogget kiste (5 daler). Aktiva: 69 daler 3 ort 12 skilling. With fordret 7–3–12 i resterende grunnleie o.a., og enka fordret 12 daler i begravelsesomkostninger. Passiva: 47–2–10. Arv: 22–1–2.12

Kilder/noter

 1. [S766] Strinda og Selbu mt. 1701: Byenæss, Ørchedalsøren.
 2. [S755] Strinda og Selbu skifteprotokoll 1718–23: fol. 11 a.
 3. [S754] Orkdal mini. 1695–1716: s. 365.
 4. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 38 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31135/31/
 5. [S1401] Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge: s. 172. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015112708072#177
 6. [S766] Strinda og Selbu mt. 1701: s. 52 & 53.
 7. [S758] «Sorenskriver Mathies Skaanlunds Autobiographi»: s. 183. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2015071481001_001?page=188
 8. [S758] «Sorenskriver Mathies Skaanlunds Autobiographi»: s. 190, 1701. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2015071481001_001?page=195
 9. [S758] «Sorenskriver Mathies Skaanlunds Autobiographi»: s. 191. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2015071481001_001?page=196
 10. [S754] Orkdal mini. 1695–1716: s. 361.
 11. [S756] Orkdal klok. 1715–42: 1. adventssøndag 1717.
 12. [S755] Strinda og Selbu skifteprotokoll 1718–23: fol. 11 a–12 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24735/13/

Elling Sjurdsson på Sylte1

M, #3812, (ca. 1659 - )
Far-?*Sjurd Larsson på Sylte ( - e 1660); trolig2Elling ble født ca. 1659.2 Elling var trolig husmann på Kyrkjesylte, Tresfjord, i 1689 og 1692.2,3,4 Elling Husmand Ved Sylte ble stevnet av Ola Olsson på Hegerholmen til tinget i Vestnes den 28. oktober 1689. Saken gjaldt resterende 8 daler 2 ort av et pengelån. Den 1. februar 1692 var Ellend Kirchesylte igjen innstevnet av Ola over 8½ daler. Elling vedgikk at han lånte pengene da han bodde på Nora i Romsdalen, men hevdet å ha betalt 1 daler i arbeid samt en børse verdt 1 daler.3,2,4,5

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 744. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#747
 2. [S77] Tresfjord I: s. 262. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#265
 3. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 47 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650451
 4. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 38 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650504
 5. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 38 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650505

Sigrid Arnesdotter på Opstad1

K, #3813, ( - etter 1762)
6. tippoldemor til meg

Familie

Lars Arnesson på Opstad ( - e 1764)
De hadde iallfall to barn.1 
BarnSigrid giftet seg med Lars Arnesson på Opstad.1

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 339.

Ola på Sylte1

M, #3814, (omkr. 1570 - ca. 1619)
Far-?*Ola Engelbrektsson på Sylte ( - c 1605); trolig2
Mor-?*(?); troligOla ble født omkr. 1570.2
Han var bruker på bnr. 7, Kyrkjesylte, Tresfjord.2

Ola døde ca. 1619.3
Sjurd Larsson på Sylte var gift, kanskje med ei datter av Ola på Sylte, og kanskje med ei datter av Elling Bjørnsson på Sylte.4,5,3

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 260 & 261.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 260.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 261.
 4. [S77] Tresfjord I: s. 740.
 5. [S77] Tresfjord I: s. 262. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#265

Ola Engelbrektsson på Sylte

M, #3815, ( - ca. 1605)
Far-?*Engelbrekt Sylte; trolig1

Familie

(?)
BarnOla giftet seg trolig med (?).1
Han var bruker på bnr. 7, Kyrkjesylte, Tresfjord.1

Ola døde ca. 1605.1

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 260.

(?)

K, #3816
Far-?*Olav Sylte; trolig

Familie

Ola Engelbrektsson på Sylte ( - c 1605)
Barn(?) giftet seg trolig med Ola Engelbrektsson på Sylte.1

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 260.

Olav på Sylte1

M, #3817

Familie

BarnHan var bruker på bnr. 7, Kyrkjesylte, Tresfjord, i 1520.1

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 225 & 260.

Engelbrekt på Sylte

M, #3818

Familie

BarnHan var bruker på Sørsylte, Tresfjord, i 1520.1

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 118 & 260.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 260.

Lars Ivarsson i Sæbø1

M, #3819, (ca. 1657 - )
Far-?*Ivar Trondsson på Venås (c 1609 - e 1669); trolig2
7. tippoldefar til megLars ble født ca. 1657.3
Lars giftet seg med Tøri Rasmusdotter i Sæbø.2
Han og Tøri var brukere Der opp, Sæbø, Voll, i 1687. De overtok etter hennes far. Lars var fremdeles bruker i 1711.2
Lars Ivarsson kjøpte 2 pund 14 merker odelsjord (med bygselrett) Der opp ca. 1702 av Trond Rasmusson på Haukabøen, Synnøv Rasmusdotter på Skeide, Guri Rasmusdotter, Halldor Nilsson i Langelia og Kristoffer Mek. Trond solgte 20 merker, Synnøvs arvinger 10, Guris barn 10, Halldor 10 og Kristoffer 12 merker. Kjøperens kone, Tøri Rasmusdotter, hadde arvet 20 merker, så til sammen eide de nå 1 våg 10 merker. Salget ble tinglyst 29. januar 1703. Vitner: Ivar Ivarsson på Skeide, Erik Eriksson på Skeidsvoll, Jon Bårdsson i Sæbø, Erik Jonsson på Voll, Søren Olsson på Skjelbostad og Tosten Andersson på Skeide.4

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 75 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/77/
 2. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 656.
 3. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 555 & 656.
 4. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 75 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/76/

Tøri Rasmusdotter i Sæbø1

K, #3820, ( - ca. 1707)
Far*Rasmus Olsson i Sæbø1,2 (c 1600 - )
7. tippoldemor til meg

Familie 1

BarnTøri giftet seg med Lars Ivarsson.3
Hun og Lars var brukere Der opp, Sæbø, Voll, i 1687. De overtok etter hennes far. Lars var fremdeles bruker i 1711.3
Trond Rasmusson på Haukabøen, Synnøv Rasmusdotter på Skeide, Guri Rasmusdotter, Halldor Nilsson i Langelia og Kristoffer Mek solgte 2 pund 14 merker odelsjord (med bygselrett) Der opp ca. 1702 til Lars Ivarsson. Trond solgte 20 merker, Synnøvs arvinger 10, Guris barn 10, Halldor 10 og Kristoffer 12 merker. Kjøperens kone, Tøri Rasmusdotter, hadde arvet 20 merker, så til sammen eide de nå 1 våg 10 merker. Salget ble tinglyst 29. januar 1703. Vitner: Ivar Ivarsson på Skeide, Erik Eriksson på Skeidsvoll, Jon Bårdsson i Sæbø, Erik Jonsson på Voll, Søren Olsson på Skjelbostad og Tosten Andersson på Skeide.4


Tøri døde ca. 1707 i Sæbø, Voll.5 Det ble holdt skifte etter henne den 20. april 1708. I skiftet kalles hun Brit (Berte).5,3

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 75 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/77/
 2. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 655.
 3. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 656.
 4. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 75 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/76/
 5. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 35 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/43/

Ola Ivarsson i Sæbø

M, #3821, (ca. 1683 - )
Mor*Tøri Rasmusdotter i Sæbø ( - c 1707)
Bror av 6.tippoldefar/mor til megOla ble født ca. 1683, utenom ekteskap.1

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 656.

Ivar Larsson i Sæbø

M, #3822, (ca. 1692 - 1759)
Far*Lars Ivarsson i Sæbø (c 1657 - )
Mor*Tøri Rasmusdotter i Sæbø ( - c 1707)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Anne Andersdotter i Sæbø (o 1700 - 1736)Ivar ble født ca. 1692 i Sæbø, Voll.1
Ivar giftet seg med Anne Andersdotter på Venås.1
Han og Anne bodde Der opp, Sæbø, Voll.

Ivar døde i 1759 i Sæbø.2,3

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 656.
 2. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 656 & 657.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 620.

Anne Andersdotter i Sæbø

K, #3823, (omkr. 1700 - 1736)
Far*Anders Olsson på Venås (c 1663 - c 1734)
Mor*Eli Pålsdotter på Venås ( - c 1709)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ivar Larsson i Sæbø (c 1692 - 1759)Annet navn: Anne Andersdotter på Venås.
Anne ble født omkr. 1700 på Venås, Voll.1
Anne giftet seg med Ivar Larsson i Sæbø.2
Hun og Ivar bodde Der opp, Sæbø, Voll.

Anne døde i 1736 i Sæbø, Voll.2,3

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 556.
 2. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 656.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 620.

Eli Pålsdotter på Venås1

K, #3824, ( - ca. 1709)

Familie 1

Pål Ivarsson på Venås (c 1654 - m. 1690 & 1697)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn

Familie 2

Anders Olsson på Venås (c 1663 - c 1734)
BarnEli giftet seg med Pål Ivarsson på Venås.2
Hun og Pål bodde Der heim, Venås, Voll.
Eli giftet seg ca. 1697 med Anders Olsson på Skare. De fikk ekteskapsbevilling ved kongebrev av 3. mai 1697 (han var beslektet i tredje ledd med hennes avdøde mann).1,2
Hun og Anders var brukere Der heim i 1708. Skyld: 1 våg 12½ mark.2,3

Eli døde ca. 1709.2

Kilder/noter

 1. [S917] Norske kongebrev 6: nr. 84/1697.
 2. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 556.
 3. [S1592] Romsdal fogderegnskap 1707–08: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1708. Woldtz Otting, Venaas. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307172219

Pål Ivarsson på Venås

M, #3825, (ca. 1654 - mellom 1690 og 1697)
Far*Ivar Trondsson på Venås (c 1609 - e 1669)
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

Eli Pålsdotter på Venås ( - c 1709)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnPål ble født ca. 1654.1
Pål giftet seg med Eli Pålsdotter.2
Han og Eli bodde Der heim, Venås, Voll.

Pål døde mellom 1690 og 1697.2,3

     Pål var slektning i tredje ledd av Anders Olsson på Venås.3

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 555 & 556.
 2. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 556.
 3. [S917] Norske kongebrev 6: nr. 84/1697.

Ivar Trondsson på Venås

M, #3826, (ca. 1609 - etter 1669)
Far-?*Trond Venås ( - e 1610); trolig
8. tippoldefar til meg

Familie

BarnIvar ble født ca. 1609.1
Ivar giftet seg før 1645 med en uregistrert person.1
Han var bruker Der heim, Venås, Voll.

Ivar døde etter 1669.1

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 555.
 2. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 656.

Trond på Venås

M, #3827, ( - etter 1610)
9. tippoldefar til meg

Familie

BarnHan var bruker på Venås, Voll, iallfall fra 1603 til 1610.1,2

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 542. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148?page=545
 2. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 555.

Ola Andersson på Venås

M, #3828, (ca. 1717 - 1800)
Far*Anders Olsson på Venås1 (c 1663 - c 1734)
Mor*Anne Olsdotter på Venås (c 1689 - )
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ildri Eriksdotter på Venås (c 1718 - 1810)
BarnOla ble født ca. 1717.2
Ola giftet seg i 1738 med Ildri Eriksdotter på Voll.2
Han og Ildri var brukere Der heim, Venås, Voll.

Ola døde i 1800 på Venås, Voll.2

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 461.
 2. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 556.

Eli Andersdotter på Voll1,2

K, #3829, (ca. 1719 - 1761)
Far*Anders Olsson på Venås3 (c 1663 - c 1734)
Mor*Anne Olsdotter på Venås (c 1689 - )
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Erik Eriksson på Voll (c 1712 - 1757)Annet navn: Eli Andersdotter på Venås.1
Eli ble født ca. 1719.4
Eli giftet seg i 1738 med Erik Eriksson på Voll.1
Hun og Erik var brukere på bnr. 12, Voll, Voll, i 1748.1,5
Hun var fadder ved dåpen til Elling Knutsson Voll den 11. oktober 1750 i Voll kirke.2

Eli giftet seg i 1758 med en uregistrert person.1

Eli døde i 1761 på Voll, Voll.1

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 452.
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 176, 20. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610381
 3. [S77] Tresfjord I: s. 461.
 4. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 556.
 5. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 155. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690210

Synnøv Andersdotter på Venås

K, #3830, (ca. 1727 - )
Far*Anders Olsson på Venås (c 1663 - c 1734)
Mor*Anne Olsdotter på Venås (c 1689 - )
Søster av 5.tippoldefar/mor til megSynnøv ble født ca. 1727.1

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 556.

Marit Larsdotter på Nerem

K, #3831, (ca. 1684 - 1748)
Far*Lars Ivarsson i Sæbø (c 1657 - )
Mor*Tøri Rasmusdotter i Sæbø ( - c 1707)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Lars Persson på Nerem (o 1682 - 1741)
Barn

Familie 2

Knut Larsson på Nerem (c 1708 - 1778)Annet navn: Marit Larsdotter i Sæbø.
Marit ble født ca. 1684.1
Marit giftet seg med Lars Persson på Nerem.2,3
Lars Nerumbs Qde var fadder ved dåpen til Rebekka Eriksdotter Røbekk den 20. mars 1729 i Tresfjord kyrkje.4
Marthe Nerumb var fadder ved dåpen til Ola Larsson på Sørsylte den 14. juli 1737 i Tresfjord kyrkje.5

Marit trolovet seg den 1. desember 1742 med Knut Larsson på Villa.6
Marit giftet seg den 6. januar 1743 med Knut Larsson på Villa.6
Hun og Knut bodde i Pegarden, Nerem, Tresfjord. Han var bruker i 1748.1,7

Marit døde i 1748 på Nerem, Tresfjord.8

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 620.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 619.
 3. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 656.
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 103. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-53
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 175. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-89
 6. [S77] Tresfjord I: s. 621.
 7. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 157. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690210
 8. [S77] Tresfjord I: s. 619–21.

Rasmus Larsson i Sæbø

M, #3832, (ca. 1688 - )
Far*Lars Ivarsson i Sæbø (c 1657 - )
Mor*Tøri Rasmusdotter i Sæbø ( - c 1707)
Bror av 6.tippoldefar/mor til megRasmus ble født ca. 1688.1

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 656.

Kari Larsdotter i Sæbø

K, #3833
Far*Lars Ivarsson i Sæbø (c 1657 - )
Mor*Tøri Rasmusdotter i Sæbø ( - c 1707)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Pål Larsson i Sæbø

M, #3834, (ca. 1694 - )
Far*Lars Ivarsson i Sæbø (c 1657 - )
Mor*Tøri Rasmusdotter i Sæbø ( - c 1707)
Bror av 6.tippoldefar/mor til megPål ble født ca. 1694 i Sæbø, Voll.1

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 656.

Rasmus Olsson i Sæbø

M, #3835, (ca. 1600 - )
Far*Ola i Sæbø ( - e 1612)
8. tippoldefar til meg

Familie

Han hadde sju barn. 
BarnRasmus ble født ca. 1600.1
Han var selveier Der opp, Sæbø, Voll, i 1647. Han drev fremdeles bruket i 1660-årene.2

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 655.
 2. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 656.
 3. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 75 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/76/
 4. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 75 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/77/

Ola i Sæbø

M, #3836, ( - etter 1612)
9. tippoldefar til meg

Familie

BarnHan var bruker Der opp, Sæbø, Voll.

Ola døde etter 1612.1

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 655.

Lars Persson på Nerem1,2,3,4

M, #3837, (omkr. 1682 - 1741)

Familie 1

Gjøri Kristensdotter på Nerem ( - 1711)
Ett barn levde i 1711.4 
Barn

Familie 2

Marit Larsdotter på Nerem (c 1684 - 1748)
BarnLars ble født omkr. 1682 på Nerem, Tresfjord.5
Han var bruker i Pegarden, Nerem, Tresfjord, fra 1702 til 1741.6
Lars giftet seg med Gjøri Kristensdotter på Sylte.4,7,8
Han var arving ved skiftet etter Gjøri Kristensdotter på Nerem den 9. desember 1711.4

Lars giftet seg med Marit Larsdotter i Sæbø.9,10
Han var forlover for Anne Olsdotter på Ringstad og Åmund Hansson på Nerem, som ble trolovet den 7. april 1722 i Stranda kyrkje.1,11
Han var forlover for Ola Olsson på Øvstedalen og Synnøv Tostensdotter, som ble trolovet den 17. april 1724 i Tresfjord kyrkje.12


Lars døde i 1741 på Nerem.13

     Navnet hans ble skrevet Lars Nerumb i 1724.12

Kilder/noter

 1. [S790] Ørskog mini. 1720–43: s. 62.
 2. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 145 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/145/
 3. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 145 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/146/
 4. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1711, Wesnes Otting.
 5. [S77] Tresfjord I: s. 618 & 619.
 6. [S77] Tresfjord I: s. 618–20.
 7. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 140 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/141/
 8. [S77] Tresfjord I: s. 229.
 9. [S77] Tresfjord I: s. 619.
 10. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 656.
 11. [S77] Tresfjord I: s. 588.
 12. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 47, 2. påskedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660231
 13. [S77] Tresfjord I: s. 619 & 620.
 14. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 145 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/145/
 15. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 164. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121748024?page=171

Mari Pålsdotter på Haukabøen1,2

K, #3838, ( - ca. 1728)
Far*Pål Knutsson i Heggdalsvik (c 1638 - )
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Trond Rasmusson på Haukabøen (c 1640 - c 1709)
Barn

Familie 2

Kristoffer Helgesson på Haukabøen (c 1691 - c 1754)
BarnAnnet navn: Mari Pålsdotter i Heggdalsvik.
Mari giftet seg med Trond Rasmusson på Haukabøen.3
Mari giftet seg med Kristoffer Helgesson på Os.2
Hun og Kristoffer var brukere Heimi garden, Haukabøen, Aukra, fra 1711.2

Mari døde ca. 1728.4 Det ble holdt skifte etter henne den 26. mars 1729.5

Kilder/noter

 1. [S235] Bygdebok for Aukra III (1987): s. 12.
 2. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 287.
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 137 & 287.
 4. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 287 & 288.
 5. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 288.
 6. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 287 & 289.

Trond Rasmusson på Haukabøen1,2,3

M, #3839, (ca. 1640 - ca. 1709)
Far*Rasmus Olsson i Sæbø4,1 (c 1600 - )
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie 2

Mari Pålsdotter på Haukabøen ( - c 1728)
BarnAnnet navn: Trond Rasmusson i Sæbø.
Trond ble født ca. 1640.4,5
Trond giftet seg med (?) Persdotter.2,6
Han var bruker Heimi garden, Haukabøen, Aukra, iallfall fra 1679 til 1701.7,5
Kristen Knutsson på Kyrkjesylte, Ola Persson på Brastad, Trond Rasmusson på Haukabøen og Bergsvein Olsson solgte konenes arvede odelsjord på 1 pund 6 merker på Nedre Helland, Vestnes, den 27. august 1692 til Kristoffer Persson. Skjøtet ble tinglyst 18. oktober.2
Trond giftet seg med Mari Pålsdotter i Heggdalsvik.8
Trond Rasmusson på Haukabøen, Synnøv Rasmusdotter på Skeide, Guri Rasmusdotter, Halldor Nilsson i Langelia og Kristoffer Mek solgte 2 pund 14 merker odelsjord (med bygselrett) Der opp, Sæbø, Voll, ca. 1702 til Lars Ivarsson. Trond solgte 20 merker, Synnøvs arvinger 10, Guris barn 10, Halldor 10 og Kristoffer 12 merker. Kjøperens kone, Tøri Rasmusdotter, hadde arvet 20 merker, så til sammen eide de nå 1 våg 10 merker. Salget ble tinglyst 29. januar 1703. Vitner: Ivar Ivarsson på Skeide, Erik Eriksson på Skeidsvoll, Jon Bårdsson i Sæbø, Erik Jonsson på Voll, Søren Olsson på Skjelbostad og Tosten Andersson på Skeide.1

Trond døde ca. 1709 på Haukabøen, Aukra.7 Det ble holdt skifte etter ham den 12. mai 1710.7

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 75 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/76/
 2. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 61 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28689/61/
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 137.
 4. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 655.
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 161.
 6. [S77] Tresfjord I: s. 229.
 7. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 287.
 8. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 137 & 287.
 9. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 287 & 289.

Ola Rasmusson i Sæbø

M, #3840, (ca. 1654 - før 1703)
Far*Rasmus Olsson i Sæbø (c 1600 - )
Bror av 7.tippoldefar/mor til megOla ble født ca. 1654 i Sæbø, Voll.1

Ola døde trolig før 1703.2

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 655.
 2. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 75 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/77/

Anne Trondsdotter på Vestre

K, #3841, (ca. 1702 - 1763)
Far*Trond Rasmusson på Haukabøen (c 1640 - c 1709)
Mor*Mari Pålsdotter på Haukabøen ( - c 1728)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Jon Pålsson på Vestre (c 1682 - 1755)Anne ble født ca. 1702 på Haukabøen, Aukra.1
Annet navn: Anne Trondsdotter på Haukabøen, nevnt 1725.2
Hun var fadder ved dåpen til Lars Olsson på Mek den 27. april 1725 i Molde kirke.2

Anne giftet seg i 1732 med Jon Pålsson på Vestre.1
Hun og Jon bodde på Vestre, Vatne, i 1735.3,1

Anne døde i 1763.1

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 287.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 61.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 154. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660285

Jon Pålsson på Vestre1,2,3,4

M, #3842, (ca. 1682 - 1755)
Far*Pål Åmundsson på Vestre2,5 (c 1643 - 1712)
Mor*Ragnhilda Olsdotter på Vestre2 (o 1641 - 1715)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Anne Trondsdotter på Vestre (c 1702 - 1763)Jon ble født ca. 1682 på Vestre, Vatne.2,6 I manntallet av 1701 står Jon Pålsson hos Pål Åmundsson på Vestre.5
Jon giftet seg før 1712 med en uregistrert person.7,8
Han var arving ved skiftet etter Pål Åmundsson på Vestre den 21. mai 1712: 1 daler 2 mark 6 4/5 skilling. Formue: 102 daler 12 skilling. De ugifte barna fikk hver 18 daler i hjemmefølge og 10 daler i bryllupsutstyr, og enka fikk 3 daler for begravelsen (alt forlodds). Arv: 14 daler 4 skilling, fordelt på Ragnhilda og barna – men hun skulle sitte med hele arven til sin død, og sønnene gjorde Anne brodergild (hun skulle få like mye som dem når mora døde).9,6
Han var verge for Anne Pålsdotter i 1712.2
Han var fadder ved dåpen til Rasmus Andersson Vestre den 20. januar 1732 i Vatne kyrkje.1

Jon giftet seg i 1732 med Anne Trondsdotter på Haukabøen.7
Han og Anne bodde på Vestre i 1735.4,7
Han var forlover for Anders Rasmusson på Vestre og Brit Persdotter, som ble trolovet den 18. juni 1735 i Vestnes kyrkje.4
Han var arving ved skiftet etter Åmund Pålsson i Orvika den 17. oktober 1755: 57 daler 8 skilling.10


Jon døde i 1755 på Vestre.6,7

     Navnet hans ble skrevet Joen Polsøn Westre i 1732.1

Kilder/noter

 1. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 97 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903620234
 2. [S1159] Sunnmøre skifteprotokoll 1711–15: fol. 155 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24547/159/
 3. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 154. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660285
 5. [S878] Sunnmøre mt. 1701: s. 38, Westre. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38457/29/
 6. [S377] Vatne bygdebok II: s. 520.
 7. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 287.
 8. [S1159] Sunnmøre skifteprotokoll 1711–15: fol. 156 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24547/159/
 9. [S1159] Sunnmøre skifteprotokoll 1711–15: fol. 155 b–157 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24547/159/
 10. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b–776 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/

Beret Olsdotter på Helland

K, #3843, ( - etter 1754)
Far*Ola Eriksson på Rypdal1 (c 1656 - 1726)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Kristoffer Kristoffersson på Helland (c 1674 - 1754)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnnet navn: Beret Olsdotter på Rypdal.
Beret giftet seg med Kristoffer Kristoffersson på Helland.2
Hun og Kristoffer bodde på Nedre Helland, Vestnes, i 1721. I 1724 drev de et bruk på 1 våg 1 pund 12 merker. Han bodde på Helland til 1729.3,4,2,5

Beret døde trolig etter 1754.6

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 321.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 322.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 6, skjærtorsdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660211
 4. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 108 b, mnr. 480. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670112
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 104.
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 381, Festô Epiph: https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660397
 7. [S1789] Norske registre 1746–48: nr. 185, fol. 113 a. https://www.digitalarkivet.no/da20120920650226
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 289. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660353

Jakob Bjørnsson på Øvstedalen1,2

M, #3844, (ca. 1605 - ca. 1686)
Far*Bjørn Olsson på Øvstedalen (o 1570 - c 1615)
Mor*Marit Torkjellsdotter på Øvstedalen ( - e 1657)
Bror av 9.tippoldefar/mor til meg

Familie

Kona levde i 1693. De hadde trolig sju barn (Stor-Ola og antakelig Lille-Ola var fra første ekteskap).5,7,1 
BarnJakob ble født ca. 1605 på Øvstedalen, Tresfjord.3
Jakob hadde et forhold til en uregistrert person ca. 1635. Han ble i 1635 bøtelagt 7 daler for frillelevnet.1
Han var bruker på bnr. 11, Øvstedalen, Tresfjord, i 1640. Etter ham overtok enka.4,2
Jakob giftet seg før 1645 med en uregistrert person. De hadde trolig to barn.4,5
Jakob giftet seg med en uregistrert person.1
Annet navn: Jakob Bjørnsson på Dal, nevnt 1661.6,4 Han eide 1 våg på Grøtta, Hen, i 1661.6,4 Han eide ½ våg på Sætra, Grytten, i 1661.4 Han o.a. eide 1 våg 1 pund på Brunvoll, Sandøy, i 1663.2 Han eide 1 våg på Harnes, Sandøy, i 1663.2

Jakob døde ca. 1686.2

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 433.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 432.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 429.
 4. [S77] Tresfjord I: s. 431.
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 404 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640418
 6. [S1266] Rumbsdals Jordebog: s. 53, nr. 119. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016061008062#56
 7. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 125 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650127

Mari Duyen Hattrem Talset1

K, #3845
Far-adopsjon*Aasmund Hole Talset
Mor-adopsjon*Nina Hattrem
Søskenbarn 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 739. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#740

Gjøri Kristensdotter på Nerem1,2

K, #3846, ( - 1711)
Far*Kristen Knutsson på Sylte3,4 (c 1648 - 1729)
Mor*Mali Persdotter på Sylte3 (c 1641 - 1728)
Søskenbarn 10 ganger forskjøvet til meg

Familie

Lars Persson på Nerem (o 1682 - 1741)
Ett barn levde i 1711.1 
BarnAnnet navn: Gjøri Kristensdotter på Sylte.
Gjøri giftet seg med Lars Persson på Nerem.1,3,5

Gjøri døde i 1711 på Nerem, Tresfjord.6,7,1 Det ble holdt skifte etter henne den 9. desember 1711. Arvinger: Lars Persson og Gjertrud Larsdotter. Barnets arv: 35 daler 3 ort 12 skilling.1

Kilder/noter

 1. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1711, Wesnes Otting.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 619.
 3. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 140 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/141/
 4. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 145 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/145/
 5. [S77] Tresfjord I: s. 229.
 6. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Wesnes-Otting, Nærum.
 7. [S77] Tresfjord I: s. 618.

Gjertrud Larsdotter på Eidhammar

K, #3847, (ca. 1708 - 1796)
Far*Lars Persson på Nerem1,2,3,4 (o 1682 - 1741)
Mor*Gjøri Kristensdotter på Nerem3,1,5,4 ( - 1711)
3-menning 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Nils Larsson på Eidhammar (1701 - 1766)
De hadde tretten barn.6,14 
BarnAnnet navn: Gjertrud Larsdotter på Nerem.6,1
Gjertrud ble født ca. 1708 på Nerem, Tresfjord.7
Hun var arving ved skiftet etter Gjøri Kristensdotter på Nerem den 9. desember 1711: Gjertrud bodde hjemme hos faren.3
Hun var arving ved skiftet etter Mali Persdotter på Sylte den 22. oktober 1728: 8 daler 3 ort 1 5/6 skilling. Hun bodde hjemme hos faren, som på hennes vegne også fordret 9 daler.8
Hun var arving ved skiftet etter Kristen Knutsson på Kyrkjesylte den 12. mars 1729: 13 daler 1 ort. Hun bodde hjemme hos faren.9

Gjertrud giftet seg i 1732 med Nils Larsson på Rypdal.6,10
Hun og Nils var brukere på Indre Årø, Bolsøy, i 1735. Bruket var på 1 våg 18 merker (halve gården). De bodde der til ca. 1739.6,11,12
Hun var fadder ved dåpen til Lars Nilsson på Årø den 4. februar 1735 i Veøy kirke.12

Hun og Nils var brukere i Klokkargarden, Ytre Eidhammar, Tresfjord, fra 1739 til 1766.13

Gjertrud døde i 1796.6

Kilder/noter

 1. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 140 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/141/
 2. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 145 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/145/
 3. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1711, Wesnes Otting.
 4. [S77] Tresfjord I: s. 229.
 5. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 145 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/145/
 6. [S77] Tresfjord I: s. 670.
 7. [S77] Tresfjord I: s. 619.
 8. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 140 b–145 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/141/
 9. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 145 a–146 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/145/
 10. [S85] Vestnæs Prestegjeld: s. 285. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012080724020?page=300
 11. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 15.
 12. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 151, 4. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660283
 13. [S77] Tresfjord I: s. 265 & 670.
 14. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 161, alminnelig bededag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660288

Tøri Mikkelsdotter på Sekkesetra1,2,3

K, #3848, (1724 - 1808)
Far*Mikkel Kristoffersson på Talberg4 (c 1694 - 1779)
Mor*Marit Larsdotter på Talberg ( - f 1779)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Hans Larsson på Sylte (1726 - 1800)

Familie 2

Ola Persson på Sekkesetra ( - c 1788)
Fire barn levde i 1789.1 
BarnAnnet navn: Tøri Mikkelsdotter på Talberg.4
Tøri ble født i 1724 på Talberg, Veøy.4 Tøri ble døpt den 28. mai 1724 i Veøy kirke av Otto Jakobsson Fris.4
Tøri fikk barn med Hans Larsson på Nerem i 1751.5,6
Tøri giftet seg i 1757 med Ola Persson på Mjelva.1,6
Hun og Ola bodde på Sekkesetra, Veøy, iallfall fra 1765 til 1775.7,8
Hun var arving ved skiftet etter Ola Persson på Sekkesetra den 6. april 1789: 40 daler.9
Hun var myndling av Mats Knutsson på Kolstad i 1789.1
Tøri var kårkone på Sekkesetra i 1801.3 Ved folketellingen av februar 1801 oppholdt Tøri Mikkelsdotter seg hos sønnen Mikkel Olsson på bnr. 1, Øverland, Bolsøy.10

Tøri døde i 1808 på Sekkesetra.2 Hun ble jordfestet den 13. mars 1808 på Veøy kirkegård.2

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 439 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129671022
 2. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 170 a, 2. søndag i faste. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670365
 3. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 385 a, Sæchesæter, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670246
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 48. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660232
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 346.
 6. [S77] Tresfjord I: s. 254. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#257
 7. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 11, 1. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660488
 8. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 188 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670191
 9. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 439 b–440 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129671022
 10. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 414 b, Øverland, 2. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/3/

Lars Larsson på Sylte1,2,3

M, #3849, (1698 - 1770)
Far*Lars Nilsson på Rypdal4 (1666 - )
Mor*Brit? Rypdal4
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Ingebjørg Eriksdotter på Sylte ( - c 1739)
De hadde ett barn.7,17 

Familie 2

Marit Andersdotter på Sylte (1721 - 1785)
De hadde seks barn.8 
BarnLars ble født i 1698 på Rypdal, Tresfjord.5,6
Lars giftet seg i januar 1738 med Ingebjørg Eriksdotter på Vollen.7,8
Han var fadder ved dåpen til Anne Ivarsdotter på Sylte den 23. februar 1738 i Tresfjord kyrkje.3
Lars Larsson var lensmann i Vestnes iallfall fra 1738 til 1767.9,10,11
Han var bruker på bnr. 7, Kyrkjesylte, Tresfjord, fra 1739 til 1769. Han overtok etter faren.12
Lars giftet seg i 1741 med Marit Andersdotter på Øvstedalen.8
Han var verge for Marit Andersdotter i Misfjorden i 1750.13

Annet navn: Lars Larsson på Kyrkjesylte, nevnt fra 1751 til 1757.14,10
Han var forlover for Fredrik Sjurdsson i Fagervikan og Ågot Andersdotter på Kyrkjesylte, som ble trolovet den 20. november 1751 i Tresfjord kyrkje.14
Han var verge for Ivar Sjurdsson i 1752.15
Han var forlover for Børre Ivarsson og Kristi Justsdotter på Kjøpstad, som ble trolovet den 13. november 1757 i Tresfjord kyrkje.10


Lars døde i 1770 på Kyrkjesylte, Tresfjord.16

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 177 b.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 266 b.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 183. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660299
 4. [S77] Tresfjord I: s. 265.
 5. [S85] Vestnæs Prestegjeld: s. 245.
 6. [S77] Tresfjord I: s. 265, 267 & 312.
 7. [S77] Tresfjord I: s. 267.
 8. [S77] Tresfjord I: s. 268.
 9. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 210 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400374
 10. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 435. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660424
 11. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 432 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/459/
 12. [S77] Tresfjord I: s. 267–269.
 13. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 546 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/566/
 14. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 345. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660382
 15. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 80 a.
 16. [S77] Tresfjord I: s. 267 & 269.
 17. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1740, 9. mai.

Nils Larsson på Eidhammar1,2,3

M, #3850, (13. desember 1701 - 24. april 1766)
Far*Lars Nilsson på Rypdal4 (1666 - )
Mor*Brit? Rypdal4,5
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Gjertrud Larsdotter på Eidhammar (c 1708 - 1796)
De hadde tretten barn.3,11 
BarnAnnet navn: Nils Larsson på Rypdal.
Nils ble født den 13. desember 1701 på Rypdal, Tresfjord.6,4 Han var klokker i Veøy prestegjeld fra 1725. «En ung og god Klochere findes her», skrev biskopen i 1732. Nils virket fremdeles i 1762.4,7,1
Nils giftet seg i 1732 med Gjertrud Larsdotter på Nerem.3,8
Han og Gjertrud var brukere på Indre Årø, Bolsøy, i 1735. Bruket var på 1 våg 18 merker (halve gården). De bodde der til ca. 1739.3,9,10
Han ble kalt Nils klokker, nevnt fra 1736 til 1738.11,12
Han var fadder ved dåpen til Knut Olsson på Årø den 31. august 1737 i Bolsøy kirke.13

Han og Gjertrud var brukere i Klokkargarden, Ytre Eidhammar, Tresfjord, fra 1739 til 1766.14
Han var kreditor ved skiftet etter Sakse Rasmusson på Kjøpstad den 7. november 1754: 1 daler 12 skilling.15
Han var verge for Kristi Saksesdotter i 1754.2
Han var fadder ved dåpen til Brit Olsdotter på Helland den 1. august 1762 i Vestnes kyrkje.1


Nils døde den 24. april 1766 på Ytre Eidhammar, Tresfjord.16

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 491. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660451
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 291 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650889
 3. [S77] Tresfjord I: s. 670.
 4. [S77] Tresfjord I: s. 265.
 5. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 19.
 6. [S85] Vestnæs Prestegjeld: s. 245. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012080724020?page=260
 7. [S2263] Biskop Eyler Hagerup 1685–1743: s. 163. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111505077?page=166
 8. [S85] Vestnæs Prestegjeld: s. 285. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012080724020?page=300
 9. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 15.
 10. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 151, 4. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660283
 11. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 161, alminnelig bededag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660288
 12. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 184, 27. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660300
 13. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 176, 31. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660296
 14. [S77] Tresfjord I: s. 265 & 670.
 15. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 291 b–292 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650889
 16. [S77] Tresfjord I: s. 671.
 17. [S85] Vestnæs Prestegjeld: s. 267.
 18. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 179, 3. søndag i advent. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660297

Marit Larsdotter i Misfjorden

K, #3851, (1704 - )
Far*Lars Nilsson på Rypdal1 (1666 - )
Mor*Brit? Rypdal1
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ola Andersson i Misfjorden ( - f 1743)
De hadde seks barn.1 
BarnAnnet navn: Marit Larsdotter på Rypdal.
Marit ble født i 1704 på Rypdal, Tresfjord.2,3
Annet navn: Marit Larsdotter på Sylte, nevnt 1725.4
Hun var fadder ved dåpen til Marit Sørensdotter på Rypdal den 17. februar 1725 i Tresfjord kyrkje.4

Marit giftet seg ca. 1727 med Ola Andersson i Misfjorden.1
Hun og Ola bodde i Misfjorden, Vestnes, iallfall fra 1728 til 1737.1,5,6

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 265.
 2. [S85] Vestnæs Prestegjeld: s. 245.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 312.
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 58. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660237
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 96.
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 170.
 7. [S77] Tresfjord I: s. 664.

Brit Eriksdotter på Sylte1,2

K, #3852, (ca. 1663 - desember 1741 eller januar 1742)
6. tippoldemor til meg

Familie

Elling Matsson på Sylte (c 1658 - c 1716)
BarnBrit ble født ca. 1663.3,1 Hennes hjemsted var kanskje på Villa, Tresfjord.4 Brit Eriksdotter giftet seg med Elling Matsson på Sylte.5
Hun var bruker på bnr. 3, Kyrkjesylte, Tresfjord, fra fra 1717 til 1736. Hun drev trolig sammen med sønnen.6 Brit Eriksdotter skulle vitne for Kristen klokker i 1725, men saken ble forlikt.7,8,9

Brit døde i desember 1741 eller januar 1742 på Kyrkjesylte, Tresfjord.1,10 Hun ble gravlagt i januar 1742 på Tresfjord kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 221.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 240 & 312.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 239, 241 & 311–313.
 4. [S77] Tresfjord I: s. 312.
 5. [S77] Tresfjord I: s. 239–241.
 6. [S77] Tresfjord I: s. 240 & 241.
 7. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 125 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/126/
 8. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 146 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/147/
 9. [S77] Tresfjord I: s. 231. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#234
 10. [S77] Tresfjord I: s. 241, 267 & 312.
 11. [S77] Tresfjord I: s. 239.

Sæmund Trondsson på Bergset1,2,3

M, #3853, (ca. 1719 - 1798)
Far*Trond Ivarsson på Bergset4 (c 1664 - )
Mor*Steinor Jørnsdotter på Bergset4 ( - c 1719)
5. tippoldefar til meg

Familie 1

Marit Aslaksdotter på Bergset ( - c 1746)
De hadde ett barn.7 

Familie 2

Marit Bergset ( - c 1751)
De hadde ett barn.9 
Barn

Familie 3

Ildri Asbjørnsdotter på Bergset (c 1731 - 1811)
De hadde ni barn.7,8 
BarnSæmund ble født ca. 1719 på Bergset, Vistdal.5,3
Han var arving ved skiftet etter Steinor Jørnsdotter på Bergset den 28. august 1719: 12 daler 3 ort 19 skilling.4
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Knutsson og Eli Olsdotter på Bergset den 29. juni 1742: 6 daler 2 ort i resterende morsarv. Han fordret også 7 daler i kuleie (som var barnepenger) og 3 daler i lånte penger, men boet var fallitt.6

Sæmund giftet seg med Marit Aslaksdotter.7
Han var bruker på bnr. 7, Bergset, Vistdal, i 1746. Han fikk skjøte på bruket, 2 pund 16 merker, den 18. oktober 1751 for 50 daler og resterende landskyld av Lars H. By i Kristiansund på vegne av ham og medinteressenter. Den 7. juli 1768 lånte han 62 daler av Jon Aslaksson på Nerland mot pant i bruket. Sæmund fikk 1 tønne 4 skjepper havre på kreditt fra myndighetene i nødsåret 1773. Han gav skjøte til sønnen Jon i 1786 for 99 daler.1,5,7,8 Sæmund Trondsson på Bergset var lagrettemann i Eresfjord fra 1746 til 1754.1,7
Sæmund giftet seg med Marit.9
Han var arving ved skiftet etter Marit Bergset den 9. oktober 1751: Sæmund fikk trolig like mye som dattera, 14 daler 3 ort 7 skilling.9

Sæmund giftet seg med Ildri Asbjørnsdotter på Rød.10
Han var verge for Magrete Olsdotter på Grønfeta i 1765.11


Sæmund døde i 1798 på Bergset.3 Han ble jordfestet den 1. juli 1798 på Vistdal kyrkjegard. Sønnen Sæmund giftet seg samme dag.3

Kilder/noter

 1. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 151 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400610
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 188 b, 1791, nyttårsdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640233
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 214 a, 4. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640258
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 136 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640149
 5. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. 35. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690351
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 193 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650211
 7. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 612.
 8. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 613.
 9. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751, 9. oktober, Eritzfiords Otting.
 10. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 181 b, 1. søndag etter helligtrekongersdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640226
 11. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 298 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660321

Brit Benjaminsdotter på Bolsneset1

K, #3854, (ca. 1749 - )
Far*Benjamin Olsson på Bolsneset2 (1722 - 1795)
Mor*Magnhild Olsdotter på Bolsneset (c 1719 - 1798)
Søster av 4.tippoldefar/mor til megBrit ble født ca. 1749.3 Hun ble konfirmert den 21. august 1768 i Bolsøy kirke.3

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 11 a.
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Mnr. 122. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041026
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 147 a.

Kari Kristensdotter på Sylte1,2

K, #3855, ( - 1736)
Far*Kristen Knutsson på Sylte2,1 (c 1648 - 1729)
Mor*Mali Persdotter på Sylte1 (c 1641 - 1728)
Søskenbarn 10 ganger forskjøvet til meg

Familie

Hans Sørensson Sylte (c 1687 - 1769)
De hadde ett barn.3 
BarnKari giftet seg med Hans Sørensson i Grøvdal.1,2,3
Hun var arving ved skiftet etter Mali Persdotter på Sylte den 22. oktober 1728: 8 daler 3 ort 1 5/6 skilling.4
Hun var arving ved skiftet etter Kristen Knutsson på Kyrkjesylte den 12. mars 1729: 13 daler 1 ort.5


Kari døde i 1736 på Kyrkjesylte, Tresfjord.3

Kilder/noter

 1. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 140 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/141/
 2. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 145 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/145/
 3. [S77] Tresfjord I: s. 231.
 4. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 140 b–145 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/141/
 5. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 145 a–146 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/145/

Hans Sørensson Sylte1,2,3,4

M, #3856, (ca. 1687 - 1769)

Familie 1

Kari Kristensdotter på Sylte ( - 1736)
De hadde ett barn.4 
Barn

Familie 2

De hadde tre barn.11 
BarnAnnet navn: Hans Sørensson i Grøvdal.5,6
Hans ble født ca. 1687.6
Han bodde i Grøvdal, Hen, i 1701.6
Hans giftet seg med Kari Kristensdotter på Sylte.7,8,4
Han var kreditor ved skiftet etter Mali Persdotter på Sylte den 22. oktober 1728: 25 daler 1 ort 13 skilling i resterende lønn, og 4 daler for 4 tønner havre (som han fikk i retur).9

Han var bruker på bnr. 1, Kyrkjesylte, Tresfjord, fra 1729 til 1737. Sønnen Kristen overtok.4
Hans [Sylte] var forlover for Anders Hallvorsson og Anne Knutsdotter, som ble trolovet den 26. februar 1735 i Tresfjord kyrkje.10
Han var fadder ved dåpen til Anne Ivarsdotter på Sylte den 23. februar 1738 i Tresfjord kyrkje.3

Hans giftet seg i 1741 med en uregistrert person.11
Annet navn: Hans Sørensson i Løvika, nevnt fra 1741 til 1750.12,13,14,15 Han var vurderingsmann i Vestnes iallfall i 1741, 1743–45, 1747 og 1750.12,13,14,16,2,15
Han var bruker på bnr. 8, Løvika, Tresfjord, fra 1742. Han bodde fremdeles i Løvika i 1750.11,15
Annet navn: Hans Sørensson på Skorgenes, nevnt 1751.17,5
Han var fadder ved dåpen til Jakob Persson Skorgenes den 7. mai 1751 i Veøy kirke.17

Han var bruker på bnr. 2, Skorgenes, Tresfjord, fra ca. 1753. De bodde på Skorgenes allerede i 1751 og overtok etter hvert bruket som Per Knutsson drev (s.d.).18,17

Hans døde i 1769 på Skorgenes, Tresfjord.5

     Navnet hans ble skrevet Hans Sørensøn Løevigen i 1741.12

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 441 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650461
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 441 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650460
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 183. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660299
 4. [S77] Tresfjord I: s. 231.
 5. [S927] Skorgen: s. 437.
 6. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 244. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/134/
 7. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 140 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/141/
 8. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 145 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/145/
 9. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 140 b–145 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/141/
 10. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 152, dagen før dominica invocavit. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660284
 11. [S77] Tresfjord I: s. 715.
 12. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 57 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/73/
 13. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 266 b.
 14. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 323 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/340/
 15. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 571 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650591
 16. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 392 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650411
 17. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 339. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-173
 18. [S927] Skorgen: s. 438.

Magrete Kristoffersdotter på Sylte

K, #3857, ( - ca. 1738)
Far-?*Kristoffer Kristoffersson på Helland (c 1674 - 1754); trolig1
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Kristen Hansson på Sylte (c 1717 - 1788)Annet navn: Magrete Kristoffersdotter på Vestnes, nevnt 1737.2,3
Magrete trolovet seg den 11. juni 1737 i Vestnes kyrkje med Kristen Hansson på Sylte, forrettet av Lars Barhaug. De hadde kongelig bevilling.2
Magrete giftet seg den 8. desember 1737 i Tresfjord kyrkje med Kristen Hansson på Sylte.3,1

Magrete døde ca. 1738 på Kyrkjesylte, Tresfjord.1

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 232.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 173. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660294
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 178. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660297

Tore Pålsson på Stavem

M, #3858
Far*Pål Stavem ( - m. 1620 & 1629)
Mor*Imbjørg Stavem ( - e 1631)
Bror av 8.tippoldefar/mor til meg

Ola Pålsson på Stavem

M, #3859
Far*Pål Stavem ( - m. 1620 & 1629)
Mor*Imbjørg Stavem ( - e 1631)
Bror av 8.tippoldefar/mor til meg

Marit Toresdotter i Bjøkne1

K, #3860, (10. desember 1745 - 1811)
Far*Tore Persson på Lyftingmo2,3 (c 1713 - 1782)
Mor*Imbjørg Andersdotter på Lyftingmo4,3 (c 1709 - 1783)
Søster av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie

Jon Olsson i Bjøknestugu (1744 - 1789)Annet navn: Marit Toresdotter i Bakken.2
Marit ble født den 10. desember 1745 i Lesja.2,3 Marit ble døpt den 26. desember 1745 i Lesja kirke. Faddere: Brit Larsdotter? på Ommundgard o.a.2
Hun bodde i Bjøkne, Lesja, i 1768.1
Hun var fadder ved dåpen til Tore Persson den 17. januar 1768 i Lesja kirke.1

Annet navn: Marit Toresdotter på Lyftingmo, nevnt 1769.5
Marit trolovet seg den 28. mai 1769 i Lesja kirke med Jon Olsson i Bjøknestugu. Forlovere: Jesper Kristoffersson på Lyftingmo o.a.5
Marit giftet seg den 15. september 1769 i Lesja kirke med Jon Olsson i Bjøknestugu.6
Hun og Jon var husfolk i Bjøknestugu, Bjøkne, Lesja.7
Hun var innerst i Nørdre Holen, Lesja, i 1801. Hun var daglønner.8,7

Marit døde i 1811 i Bjøknestugu.7

Kilder/noter

 1. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 576.
 2. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 300, Fer: 2 Nat: https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470252
 3. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 481.
 4. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 301, Dom: 2 p Epiph: https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470252
 5. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 594, 1. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470402
 6. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 599, 15. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470404
 7. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 258. https://www.nb.no/items/97931ac17221efc5bd888053d14f055b?page=261
 8. [S1612] Lesja ft. 1801: fol. 623 a, Nørstegaard, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806620417

Ola Toresson på Lyftingsbakken1,2

M, #3861, (30. januar 1748 - 1802)
Far*Tore Persson på Lyftingmo3,4,5 (c 1713 - 1782)
Mor*Imbjørg Andersdotter på Lyftingmo6,3,5 (c 1709 - 1783)
Bror av 4.tippoldefar/mor til megAnnet navn: Ola Toresson i Bakken.4,6
Ola ble født den 30. januar 1748 i Lesja.4,5 Ola ble døpt den 2. februar 1748 i Lesja kirke. Faddere: Ola Persson i Holsgrinde, Steinar Andersson i Blestra og Brit Larsdotter? på Ommundgard o.a.4 Ola Toresson bodde hos Tore Persson og Imbjørg Andersdotter i Midti, Lyftingmo, Lesja, i 1763.3
Annet navn: Ola Toresson på Lyftingmo, nevnt fra 1768 til 1774.7,8,3 Ola bodde på Lyftingmo, Lesja, i 1768 og 1774.8,7
Han var fadder ved dåpen til Tore Persson den 17. januar 1768 i Lesja kirke.8
Han var fadder ved dåpen til Per Persson den 30. oktober 1774 i Lesja kirke.7
Ola Toresson fikk festeseddel på Lyftingsbakken, Siem, Lesja, den 9. mars 1775. Seddelen ble tinglyst samme dag.2,9
Han var husmann på Lyftingsbakken fra 1775 til 1802.5
Han var fadder ved dåpen til Marit Guttormsdotter på Kvee den 1. september 1793 i Lesja kirke.1


Ola døde i 1802 på Lyftingsbakken.5

     Navnet hans ble skrevet Ole Thoresøn Løftingmoen i 1774.7

Kilder/noter

 1. [S931] Lesja mini. 1777–1819: s. 391. https://media.digitalarkivet.no/kb20070603470666
 2. [S1711] Nord-Gudbrandsdal pantebok 1774–89: fol. 18 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20061130311155
 3. [S1152] Gudbrandsdal ekstraskatt 1762–66: 1763, vedlegg H, manntall. Mnr. 41. https://www.digitalarkivet.no/rk10051110140292
 4. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 326, Festô Purificationis M: https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470265
 5. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 481.
 6. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 328, Maria budskapsdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470266
 7. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 679, 22. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470444
 8. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 576.
 9. [S1712] Nord-Gudbrandsdal tingbok 1772–78: fol. 189 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20080414610946

Marit Olsdotter på Hattrem

K, #3862, ( - ca. 1663)Annet navn: Marit Olsdotter.
Marit giftet seg med Johans Sveinsson på Hattrem.1

Marit døde ca. 1663 på Nordistugu, Hattrem Oppigard, Lesja.1 Det ble holdt skifte etter henne i 1663.2

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 233.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 232.

Ragnhild Johansdotter på Hattrem

K, #3863
Far*Johans Sveinsson på Hattrem ( - f 1663)
Mor*Marit Olsdotter på Hattrem ( - c 1663)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Margrete? Johansdotter på Hattrem

K, #3864
Far*Johans Sveinsson på Hattrem ( - f 1663)
Mor*Marit Olsdotter på Hattrem ( - c 1663)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Guri Johansdotter på Hattrem

K, #3865
Far*Johans Sveinsson på Hattrem ( - f 1663)
Mor*Marit Olsdotter på Hattrem ( - c 1663)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Marit Johansdotter på Hattrem

K, #3866, ( - etter 1666)
Far*Johans Sveinsson på Hattrem ( - f 1663)
Mor*Marit Olsdotter på Hattrem ( - c 1663)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til megMarit døde etter 1666.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 233.

Imbjørg Johansdotter på Hattrem

K, #3867, ( - etter 1666)
Far*Johans Sveinsson på Hattrem ( - f 1663)
Mor*Marit Olsdotter på Hattrem ( - c 1663)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til megImbjørg døde etter 1666.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 233.

Bjerte Olsson i Kvam

M, #3868, (ca. 1652 - før 1681)
Far*Ola Bjertesson i Kvam (c 1608 - c 1680)
Mor*Kari Endresdotter i Kvam ( - e 1680)
Bror av 7.tippoldefar/mor til megBjerte ble født ca. 1652 i Kvam, Lesja.1

Bjerte døde før 1681.1

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 213.

Engebret Olsson i Kvam

M, #3869
Far*Ola Bjertesson i Kvam (c 1608 - c 1680)
Mor*Kari Endresdotter i Kvam ( - e 1680)
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg

Pål Olsson i Kvam

M, #3870
Far*Ola Bjertesson i Kvam (c 1608 - c 1680)
Mor*Kari Endresdotter i Kvam ( - e 1680)
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg

Ola Endresson i Kvam

M, #3871, (ca. 1688 - )
Far*Endre Olsson i Kvam (c 1649 - 1726)
Mor*Brit Larsdotter i Kvam ( - c 1708)
Bror av 6.tippoldefar/mor til megOla ble født ca. 1688.1

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 213.

Bjerte Endresson i Kvam

M, #3872
Far*Endre Olsson i Kvam (c 1649 - 1726)
Mor*Brit Larsdotter i Kvam ( - c 1708)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Eli Endresdotter i Kvam

K, #3873
Far*Endre Olsson i Kvam (c 1649 - 1726)
Mor*Brit Larsdotter i Kvam ( - c 1708)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Magnhild Endresdotter i Bjølverud1

K, #3874, (ca. 1702 - 1763)
Far*Endre Olsson i Kvam (c 1649 - 1726)
Mor*Brit Larsdotter i Kvam ( - c 1708)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Jakob Jørnsson i Bjølverud ( - e 1766)
De hadde sju barn.1 
BarnAnnet navn: Magnhild Endresdotter i Kvam.
Magnhild ble født ca. 1702 i Kvam, Lesja.1,2,3
Magnhild trolovet seg den 29. oktober 1730 i Lesjaverk kirke, Lesja, med Jakob Jørnsson.4
Hun og Jakob var brukere på Ner-Bjølverud, Bjølverud, Lesja, fra ca. 1730.1
Magnhild giftet seg den 2. januar 1731 i Lesjaverk kirke med Jakob Jørnsson.4,1
Hun og Jakob bodde trolig i Brandlie, Lesja, fra ca. 1755. De var kanskje brukere et par år før sønnen Jørn overtok gården. Jakob og Magnhild var iallfall kommet dit i 1763.5,2
Annet navn: Magnhild Endresdotter i Brandlie, nevnt 1763.2

Magnhild døde i 1763 i Brandlie.2,1 Hun ble jordfestet den 24. juni 1763 på Lesjaverk kirkegård, Lesja.2

Tore Rolfsson på Ulateig

M, #3875, (ca. 1663 - )
Far*Rolf Kristensson på Ulateig (c 1639 - c 1694)
Mor*Anne Arnesdotter på Ulateig ( - e 1694)
Bror av 6.tippoldefar/mor til megTore ble født ca. 1663.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 324.

Kristen Rolfsson på Ulateig

M, #3876
Far*Rolf Kristensson på Ulateig (c 1639 - c 1694)
Mor*Anne Arnesdotter på Ulateig ( - e 1694)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Ola Rolfsson på Ulateig

M, #3877
Far*Rolf Kristensson på Ulateig (c 1639 - c 1694)
Mor*Anne Arnesdotter på Ulateig ( - e 1694)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Lars Rolfsson på Ulateig

M, #3878
Far*Rolf Kristensson på Ulateig (c 1639 - c 1694)
Mor*Anne Arnesdotter på Ulateig ( - e 1694)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Magnhild Rolfsdotter på Ulateig

K, #3879
Far*Rolf Kristensson på Ulateig (c 1639 - c 1694)
Mor*Anne Arnesdotter på Ulateig ( - e 1694)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Alet Olsdotter på Kyrkjesylte

K, #3880, (1722 - 1789)

Familie

Kristen Hansson på Sylte (c 1717 - 1788)Alet ble født i 1722 på Hoem, Tresfjord.1
Annet navn: Alet Olsdotter på Hoem.
Alet giftet seg i 1765 med Kristen Hansson på Sylte.1

Alet døde i 1789 på Kyrkjesylte, Tresfjord.1

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 232.

Peder Nerem1

M, #3881, (18. desember 1714 - 5. oktober 1783)
Far*Lars Persson på Nerem2 (o 1682 - 1741)
Mor*Marit Larsdotter på Nerem (c 1684 - 1748)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Anna Engelhart (1716 - 1752)
De hadde ett barn.2 
Barn

Familie 2

Maren Kastberg (1703 - 1788)
De hadde ikke barn.7 Peder ble født den 18. desember 1714 på Nerem, Tresfjord.2,3 Han ble utdannet på Trondheim katedralskole til 1736.2 Han var personellkapellan i Meldal fra 26. oktober 1742.2 Han var sogneprest i Hjørundfjord fra 21. april 1751.2
Peder giftet seg den 22. september 1751 i Tingvoll med Anna Engelhart.4,2,5
Anna Engelhart døde den 21. juni 1752 i Hjørundfjord.4,2
Peder Nerems egen innførsel i kirkeboken av sin kone Anna Engelharts dødsfall i 1752 (Hjørundfjord ministerialbok 1733–64). Tre dager etter hennes død skulle han holde sankthansgudstjeneste, men skrev at det bare ble «Postill Læsning formedelst min upasselighed» (utilpasshet).

Peder giftet seg den 11. juli 1753 med Maren Kastberg.6,3 Peder Nerem var prost på Sunnmøre i 1767.2

Peder døde den 5. oktober 1783 i Hjørundfjord.7,2

Kilder/noter

 1. [S1202] Hjørundfjord mini. 1733–64: s. 223. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15964&idx_id=15964&uid=ny&idx_side=-102
 2. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 164. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121748024?page=171
 3. [S85] Vestnæs Prestegjeld: s. 285.
 4. [S1202] Hjørundfjord mini. 1733–64: s. 105. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15964&idx_id=15964&uid=ny&idx_side=-53
 5. [S77] Tresfjord I: s. 619.
 6. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 165. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121748024?page=172
 7. [S2157] Slekten Castberg gjennem 300 år: s. 123. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014091606042?page=126

Rasmus Larsson på Nerem

M, #3882, (ca. 1716 - 1742)
Far*Lars Persson på Nerem (o 1682 - 1741)
Mor*Marit Larsdotter på Nerem (c 1684 - 1748)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megRasmus ble født ca. 1716 på Nerem, Tresfjord.1 Han var klokker i Bolsøy.1

Rasmus døde i 1742 i Tresfjord.2

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 619 & 620.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 620.

Lars Larsson på Nerem

M, #3883, (ca. 1718 - 1787)
Far*Lars Persson på Nerem (o 1682 - 1741)
Mor*Marit Larsdotter på Nerem (c 1684 - 1748)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megLars ble født ca. 1718 på Nerem, Tresfjord. Kanskje han var den «Lars Nerums Søn» som døptes 26. april 1721.1,2,3 Han var blind nesten hele livet.2

Lars døde i 1787 på Nerem.2

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 619.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 620.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 7.

Ola Larsson på Nerem

M, #3884, (1723 - )
Far*Lars Persson på Nerem (o 1682 - 1741)
Mor*Marit Larsdotter på Nerem (c 1684 - 1748)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megOla ble født i 1723 på Nerem, Tresfjord.1

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 619.

Hans Larsson på Sylte1

M, #3885, (1726 - 1800)
Far*Lars Persson på Nerem (o 1682 - 1741)
Mor*Marit Larsdotter på Nerem (c 1684 - 1748)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Tøri Mikkelsdotter på Sekkesetra (1724 - 1808)

Familie 2

Kari Knutsdotter på Hammarvollnes (c 1733 - 1808)
Barn

Familie 3

Hallfrid Sjurdsdotter på Sylte (c 1701 - 1788)
De hadde ikke barn.2 Annet navn: Hans Larsson på Nerem.2
Hans ble født i 1726 på Nerem, Tresfjord.3
Hans fikk barn med Tøri Mikkelsdotter på Talberg i 1751.4,5
Hans fikk barn med Kari Knutsdotter på Hammarvollnes i 1753.5
Hans giftet seg i 1757 med Hallfrid Sjurdsdotter på Sylte.2

Hans døde i 1800 på Kyrkjesylte, Tresfjord.2

Kilder/noter

 1. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 439.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 253. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#256
 3. [S77] Tresfjord I: s. 619.
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 346.
 5. [S77] Tresfjord I: s. 254. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#257

Lars Larsson på Sylte

M, #3886, (1728 - 1802)
Far*Lars Persson på Nerem (o 1682 - 1741)
Mor*Marit Larsdotter på Nerem (c 1684 - 1748)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ragnhild Hansdotter på Sylte (c 1728 - 1794)
De hadde sju barn.4 Annet navn: Lars Larsson på Nerem.1
Lars ble født i 1728 på Nerem, Tresfjord.2
Han (eller broren med samme navn) var fadder ved dåpen til Aslak Fransson den 31. mai 1750 i Veøy kirke.3

Lars giftet seg i 1755 med Ragnhild Hansdotter på Sylte.4
Han og Ragnhild var brukere i Knutgarden, Sørsylte, Tresfjord, i 1760. De hadde overtatt etter hennes foreldre, antakelig et par år før. Lars og Ragnhilds sønn Hans tok over i 1794.1,5
Annet navn: Lars Larsson på Sørsylte, nevnt 1774.6
Han var forlover for Knut Absalonsson på Sørsylte og Kari Jensdotter på Tollåsen, som ble trolovet den 3. juli 1774 i Vestnes kyrkje.6


Lars døde i 1802 på Sørsylte, Tresfjord.1

Anna Engelhart1,2

K, #3887, (1716 - 21. juni 1752)
Far*Nils Engelhart3 (c 1661 - 1719)

Familie

Peder Nerem (1714 - 1783)
De hadde ett barn.4 
BarnAnna ble født i 1716.4
Anna giftet seg den 22. september 1751 i Tingvoll med Peder Nerem.1,4,5

Anna døde den 21. juni 1752 i Hjørundfjord.1,4
Peder Nerems egen innførsel i kirkeboken av sin kone Anna Engelharts dødsfall i 1752 (Hjørundfjord ministerialbok 1733–64). Tre dager etter hennes død skulle han holde sankthansgudstjeneste, men skrev at det bare ble «Postill Læsning formedelst min upasselighed» (utilpasshet).
Hun ble jordfestet den 29. juni 1752.1

Kilder/noter

 1. [S1202] Hjørundfjord mini. 1733–64: s. 105. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15964&idx_id=15964&uid=ny&idx_side=-53
 2. [S1202] Hjørundfjord mini. 1733–64: s. 223. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15964&idx_id=15964&uid=ny&idx_side=-102
 3. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 512, nr. 12. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121748024?page=519
 4. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 164. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121748024?page=171
 5. [S77] Tresfjord I: s. 619.

Ane Engelhart Nerem1,2,3,4

K, #3888, (19. juni 1752 - 1802)
Far*Peder Nerem1 (1714 - 1783)
Mor*Anna Engelhart1 (1716 - 1752)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Hans Brandal Røsset (1758 - 1798)
De hadde to barn.3,2 
BarnAne ble født den 19. juni 1752, og først hjemmedøpt.3,1 Ane ble døpt den 25. juni 1752 i Hjørundfjord kyrkje.1
Ane giftet seg i 1784 med Hans Brandal Røsset.4,3
Hun ble kalt Ane Engelhart Røsset, nevnt fra 1801 til 1802.5,6 Ane losjerte på Apalset, Ørskog, i 1801.5

Ane døde i 1802 på Sunnmøre.6,3 Hun ble gravlagt den 6. desember 1802 i Borgund på Sunnmøre.6

     Navnet hennes ble skrevet Anna Engelhart Nerem i 1789.4

Maren Kastberg1,2

K, #3889, (1703 - 1788)

Familie

Peder Nerem (1714 - 1783)
De hadde ikke barn.1 Maren ble født i 1703 i Borgund på Sunnmøre.1 Maren ble døpt den 16. desember 1703.1
Hun ble kalt Mossi.1
Maren giftet seg den 27. september 1743 med en uregistrert person.1,3
Maren giftet seg den 11. juli 1753 med Peder Nerem.2,4

Maren døde i 1788.1

     Maren var slektning av Isak Vilhelm Kastberg.5

     Maren Kastberg og Veronika Elisabet Kastberg var søsken.1

Kilder/noter

 1. [S2157] Slekten Castberg gjennem 300 år: s. 123. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014091606042?page=126
 2. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 165. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121748024?page=172
 3. [S1854] Sula-soga 1-4: s. 50. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014012307006?page=53
 4. [S85] Vestnæs Prestegjeld: s. 285.
 5. [S2157] Slekten Castberg gjennem 300 år: tabell 1. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014091606042?page=136

Knut Endresson på Bjørnes1,2,3

M, #3890, (ca. 1724 - 1793)
Far*Endre Jonsson på Solhjell4,2,5,6 (c 1689 - c 1743)
Mor*Guri Knutsdotter på Solhjell4,5 (c 1693 - 1765)
5. tippoldefar til megAnnet navn: Knut Endresson på Solhjell.7,8,4
Knut ble født ca. 1724 på Solhjell, Eresfjord.8,7,9
Han var arving ved skiftet etter Endre Jonsson på Solhjell den 18. juni 1744: 4 daler 2 ort 15 skilling.4
Han var myndling av Tølløv Jonsson på Horne fra 1744.4
Knut Endresson tjente kanskje på Vorpeneset, Nesset, i 1746 (gården ble kalt Gjerdet).10 En Knud Endresøn Giere stevnet Ivar Ivarsson på Bogge, Ivar Ivarsson og Lars Ivarsson til tinget i Eresfjord den 7. juli 1746. Han mente de hadde gjort ham beryktet med grove beskyldninger. Ivar (sr.) og Lars møtte, bad om forlatelse, erklærte beskyldningene for døde og maktesløse, og tok Knut i hånden. De skulle også betale ham 6 daler for tort og omkostninger.10 Knut Endresson fikk trolig bygselseddel på 1 våg 16 merker på bnr. 1, Innbogge, Eresfjord, fra Morten Anderssen Lyng den 16. mai 1747. Seddelen var utstedt til William Friimans nu værende lejlending Knud Endresøn og ble tinglyst 23. juni.11,12
Knut giftet seg med Marit Jonsdotter.13,14,6 Knut Endresson ble innrullert i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748. Han var fremdeles soldat i 1756 og hadde da skattet for gård i 8 år.7,8
Han og Marit var trolig brukere på bnr. 1 i 1749. Han var da gift gårdmann. De overtok i så fall etter Jon Sjurdsson (trolig hennes far), som ble nevnt som bruker til 1751, så kanskje de drev sammen.7,12
Han var arving ved skiftet etter Erik Jonsson på Bjørnes den 3. april 1753: 13 daler 2 ort 10 skilling, utlagt blant annet i 3,4 mark (uten bygselrett) i Bjørnes (3 ort 10 skilling).15

Knut Endresson kjøpte 2 pund arvegods (uten bygselrett) på bnr. 1, Bjørnes, Eresfjord, den 6. juli 1753 av Jødda Sjurdsdotter, Tølløv Jonsson på Horne, Elling Toresson i Austigard, Anders Knutsson på Grandsetra, Erik Olsson på Finnset, Erik Knutsson på Øverås, Aslak Endresson på Nerås, Aslak Knutsson på Solhjell og Tore Olsson på Moen. (Av dette eide kjøperen allerede 3,4 mark. Flere av selgerne handlet for koner eller myndlinger.) Skjøtet ble tinglyst samme dag.16,17,6
Han og Marit var selveiere på bnr. 1 fra 1753 til 1793.6
Han bevitnet at Per Olsson på Indre Bogge solgte 1 pund 18 merker med 1 pund overbygsel på bnr. 9, Innbogge, Eresfjord, den 26. oktober 1758 til Hallvor Knutsson.1
I manntallet av 1762 står Knut og Marit som brukere på bnr. 1. Guri Knutsdotter o.a. var også der. De hadde ei tjenestejente.14
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Toresson på Bjørbakken den 11. juli 1763: 1 daler 2 ort 22 skilling.18
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Aslak Knutsson på Solhjell den 27. november 1769: sau (1 daler 4 skilling).19
Han var verge for Knut Aslaksson på Solhjell i 1769.20
Han var verge for Søgni Persdotter på Myklebostad i 1789.21
Han var verge for Jon Sjurdsson på Bogge i 1789.22
Han var verge for Ågot Eriksdotter i 1789.23


Knut døde i 1793 på Bjørnes, Eresfjord.3,6 Han ble jordfestet den 9. juni 1793 på Eresfjord kyrkjegard.3

Kilder/noter

 1. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 192 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650674
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 152 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650748
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 196 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16036&idx_id=16036&uid=ny&idx_side=-196
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 359 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650377
 5. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 213.
 6. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 179.
 7. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Soldater, nr. 23. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690343
 8. [S1562] 2. trondhjemske infreg, ruller 1756–61: 1756, Eresfjordske kompani, mønstringsrulle. Nr. 76. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700276
 9. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 101 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/102/
 10. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 163 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400621
 11. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 182 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400641
 12. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 67. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001?page=70
 13. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 180 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640224
 14. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 197. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041038
 15. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 152 a–154 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650748
 16. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 78 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650559
 17. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 79 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650559
 18. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 135 a–136 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660154
 19. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 524 b–525 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660555
 20. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 524 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660555
 21. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 455 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129671038
 22. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 461 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129671044
 23. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017

Guri Knutsdotter på Slenes

K, #3891, (ca. 1752 - 1777)
Far*Knut Endresson på Bjørnes (c 1724 - 1793)
Mor*Marit Jonsdotter på Bjørnes (c 1721 - 1807)
Søster av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie

Jon Gunnarsson på Slenes (c 1754 - 1826)
BarnGuri ble født ca. 1752.1
Annet navn: Guri Knutsdotter på Bjørnes.
Guri giftet seg i 1776 med Jon Gunnarsson på Slenes.2

Guri døde i barselseng i 1777 på Øvre Slenes, Eresfjord.3 Hun ble jordfestet den 30. november 1777.3 Det ble holdt skifte etter henne den 1. august 1778. Der var lite gjeld og en nettoformue på 130 daler 1 ort 10 skilling.3

Kilder/noter

 1. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 179.
 2. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 130 & 179.
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 130.

Marit Jonsdotter på Bjørnes1,2

K, #3892, (ca. 1721 - 1807)
Far-?*Jon Sjurdsson på Bogge (c 1691 - ); trolig3
5. tippoldemor til meg

Familie

Knut Endresson på Bjørnes (c 1724 - 1793)
BarnMarit ble født ca. 1721.4,5
Marit giftet seg med Knut Endresson.1,2,5
Hun og Knut var trolig brukere på bnr. 1, Innbogge, Eresfjord, i 1749. Han var da gift gårdmann. De overtok i så fall etter Jon Sjurdsson (trolig hennes far), som ble nevnt som bruker til 1751, så kanskje de drev sammen.6,3
Hun og Knut var selveiere på bnr. 1, Bjørnes, Eresfjord, fra 1753 til 1793.5 I manntallet av 1762 står Marit og Knut som brukere på bnr. 1. Guri Knutsdotter o.a. var også der. De hadde ei tjenestejente.2
Hun var fadder ved dåpen til Ingebrigt Bjørness den 6. juli 1788 i Eresfjord kyrkje.1


Marit døde i 1807 på Bjørnes, Eresfjord.5

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset VII (s. 290) og VIII (s. 179) var Jon Jonsson på Åse far til Marit Jonsdotter på Bjørnes, men det er en forveksling med Marit Jonsdotter på Nerås.4,5,7,8

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 180 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640224
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 197. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041038
 3. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 67. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001?page=70
 4. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 290.
 5. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 179.
 6. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Soldater, nr. 23. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690343
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 152 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650748
 8. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 79 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650559

Endre Knutsson på Bjørnes

M, #3893, (ca. 1754 - 1783)
Far*Knut Endresson på Bjørnes (c 1724 - 1793)
Mor*Marit Jonsdotter på Bjørnes (c 1721 - 1807)
Bror av 4.tippoldefar/mor til megEndre ble født ca. 1754.1

Endre døde ugift i 1783.1

Kilder/noter

 1. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 179.

Erik Knutsson på Bjørnes

M, #3894, (1758 - 1773)
Far*Knut Endresson på Bjørnes (c 1724 - 1793)
Mor*Marit Jonsdotter på Bjørnes (c 1721 - 1807)
Bror av 4.tippoldefar/mor til megErik ble født i 1758 på Bjørnes, Eresfjord.1

Erik døde i 1773 på Bjørnes.1

Kilder/noter

 1. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 179.

Dordi Jonsdotter på Åse1,2

K, #3895, (ca. 1720 - 1767)
Far*Jon Jonsson på Åse3,4,5 (c 1693 - c 1724)
Mor*Marit Øverås4
Far-steErik Aslaksson på Åse2 (c 1700 - 1772)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Erik Knutsson på Åse (c 1705 - 1767)
De hadde åtte barn, hvorav tre levde i 1808.7,12 
BarnDordi ble født ca. 1720.5
Hun var arving ved skiftet etter Jon Jonsson på Øverås den 17. juni 1724: 10 daler 3 ort 6 skilling, utlagt i halvpart i sølvbelte (2–2–0) o.a.4

Dordi giftet seg etter 1745 med Erik Knutsson på Sira. På tinget 22. oktober det året ble hun bøtelagt 6 daler for leiermål.1,2 Dordi og Erik var gårdfolk i Eresfjord i 1748.6
Hun og Erik var brukere i Bortasti, Øverås, Eresfjord, fra 1752 til 1767. (De overtok etter hennes stefar.) Neste bruker var Lars Hansson (s.d.).7
Annet navn: Dordi Jonsdotter på Øverås, nevnt 1753.4,3
Hun var arving ved skiftet etter Erik Jonsson på Bjørnes den 3. april 1753: 13 daler 2 ort 10 skilling, utlagt blant annet i 3,4 mark (uten bygselrett) i Bjørnes (3 ort 10 skilling).8
Jødda Sjurdsdotter, Tølløv Jonsson på Horne, Elling Toresson i Austigard, Anders Knutsson på Grandsetra, Erik Olsson på Finnset, Erik Knutsson på Øverås, Aslak Endresson på Nerås, Aslak Knutsson på Solhjell og Tore Olsson på Moen solgte 2 pund arvegods (uten bygselrett) på bnr. 1, Bjørnes, Eresfjord, den 6. juli 1753 til Knut Endresson. (Av dette eide kjøperen allerede 3,4 mark. Flere av selgerne handlet for koner eller myndlinger.) Skjøtet ble tinglyst samme dag.9,10,11


Dordi døde i 1767 på Øverås, Eresfjord.1 Hun ble jordfestet den 15. november 1767.1

     Navnet hennes ble skrevet Dorte Jonsdatter Øveraas i 1753.3

Kilder/noter

 1. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 332. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026#333
 2. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 142 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400600
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 152 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650748
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 313 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640328
 5. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 290.
 6. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Østre romsdalske landvernkompani, hovedlegdsrulle. Nr. 20. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690298
 7. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 333. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026#334
 8. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 152 a–154 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650748
 9. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 78 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650559
 10. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 79 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650559
 11. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 179.
 12. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 311 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129690328

Jon Jonsson på Åse1,2,3

M, #3896, (ca. 1693 - ca. 1724)
Far*Jon Jonsson på Finnset4,1,5 (c 1658 - )
Mor*Søgni Eriksdotter på Finnset5 ( - c 1704)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Marit Øverås
To barn levde i 1724.6,1 
BarnAnnet navn: Jon Jonsson på Finnset.4
Jon ble født ca. 1693.4,5 Han bodde hos Jon Jonsson og Søgni Eriksdotter på bnr. 1, Finnset, Eresfjord, i 1701.5,4
Han var arving ved skiftet etter Søgni Eriksdotter på Finnset i 1704: 9 daler 2 ort 22 skilling, utlagt bl.a. i halvdelen i et sølvbelte.5

Jon giftet seg med Marit.6,7 Jon Jonsson fikk bygselseddel på 1 våg 15 merker i Bortasti, Øverås, Eresfjord, fra Børge Jakobssen Eg den 14. september 1720. Seddelen ble tinglyst 19. oktober.2
Annet navn: Jon Jonsson på Øverås, nevnt 1724.6
Han og Marit var brukere i Bortasti til 1724. Bruket var på 1 våg 1 pund 15 merker. Året etter drev Marit som enke (og hun ble gift med neste bruker).8,7

Jon døde ca. 1724 på Øverås, Eresfjord.9 Det ble holdt skifte etter ham den 17. juni 1724. Arvinger: Dordi Jonsdotter, Marit Jonsdotter og Marit Øverås. I boet var fire kyr, to kviger, to fjorårskalver, tre geiter med kje, tre sauer med lam, tre ungsauer, 3 tønner havre, halvpart i sølvbelte, kiste med lås, kopperkjele, to jerngryter, o.a. Aktiva: 45 daler 3 ort 16 skilling. Passiva: 2–2–16. Arv: 43–1–0.6

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset VII (s. 290) og VIII (s. 179) var Jon Jonsson på Åse far til Marit Jonsdotter på Bjørnes, men det er en forveksling med Marit Jonsdotter på Nerås.5,10,1,11

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 152 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650748
 2. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 153 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390619
 3. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 332. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026#333
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 228.
 5. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 290.
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 313 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640328
 7. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 141 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390802
 8. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 37 b, mnr. 186. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/39192/39/
 9. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 313 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640327
 10. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 179.
 11. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 79 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650559

Jon Gunnarsson på Slenes1

M, #3897, (ca. 1754 - 12. november 1826)
Far*Gunnar Jonsson på Slenes2 (c 1700 - 1755)
Mor*Anne Olsdotter på Slenes2 (c 1720 - 1764)
4. tippoldefar til meg

Familie 1

Guri Knutsdotter på Slenes (c 1752 - 1777)
Barn

Familie 2

Gjertrud Toresdotter på Slenes (1760 - 1824)
BarnJon ble født ca. 1754 på Øvre Slenes, Eresfjord.3,4
Han var selveier på Øvre Slenes fra 1772 til 1810. 22. oktober 1772 fikk Jon tinglyst skjøte fra de to søstrene og stefaren for 90 daler, men overtok antakelig ikke før Ola flyttet.5,4
Jon giftet seg i 1776 med Guri Knutsdotter på Bjørnes.3
Jon giftet seg i 1780 med Gjertrud Toresdotter på Setra.1,5
Han var forlover for Bjørn Persson i Oppigard og Eli Tostensdotter på Hattrem, som giftet seg den 5. juli 1801 i Eresfjord kyrkje.6,7


Jon døde den 12. november 1826 på Øvre Slenes.5

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 233 b, 19. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640278
 2. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 129.
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 130 & 179.
 4. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 240.
 5. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 130.
 6. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 225 b, 5. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640270
 7. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 153.

Ole Kristensson Sæther1

M, #3898, (11. juni 1860 - 29. april 1938)
Far*Kristen Ellingsson Sæther (1826 - 1912)
Mor*Thonette Andersdotter Sæther (1833 - 1913)
Søskenbarn 3 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ane Bjørnsdotter på Finnset (1864 - f 1900)
BarnOle ble født den 11. juni 1860 på Frisvoll, Eresfjord.2,3,1
Annet navn: Ole Kristensson på Frisvoll.
Ole fikk barn med Ane Bjørnsdotter på Finnset.
Ole giftet seg med en uregistrert person. De hadde minst fire barn.1
Han var selveier på bnr. 3, Setra, Eresfjord, i 1900. Bruket holdt dyrket jord og krøtter.1

Ole døde den 29. april 1938.4

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Erisfjord & Visdals, gnr. 21, bnr. 3, Sæther.
 2. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 37.
 3. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 243 & 258.
 4. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 258.

Guri Jonsdotter på Bjørnes

K, #3899, (1777 - 16. november 1844)
Far*Jon Gunnarsson på Slenes (c 1754 - 1826)
Mor*Guri Knutsdotter på Slenes (c 1752 - 1777)
Søster av 3.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ola Eriksson på Bjørnes (1768 - 1837)Guri ble født i 1777 på Øvre Slenes, Eresfjord. Guri ble døpt den 30. november 1777.1
Annet navn: Guri Jonsdotter på Slenes.
Guri giftet seg i 1799 med Ola Eriksson på Hagbøen.2

Guri døde den 16. november 1844 på Bjørnes, Eresfjord.3

Kilder/noter

 1. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 130.
 2. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 130 & 180.
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 180.

Ola Eriksson på Bjørnes

M, #3900, (1768 - 19. april 1837)
Far*Erik Ivarsson på Hagbøen1 (c 1736 - 1810)
4-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Guri Jonsdotter på Bjørnes (1777 - 1844)Annet navn: Ola Eriksson på Hagbøen.1
Ola ble født i 1768 på Hagbøen, Eresfjord.1,2
Ola giftet seg i 1799 med Guri Jonsdotter på Slenes.3

Ola døde den 19. april 1837 på Bjørnes, Eresfjord.2

Kilder/noter

 1. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 177. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#180
 2. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 179.
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 130 & 180.