Iver Kristensson Neremsli

M, #3801, (1885 - 1947 eller 1948)     Iver ble født i 1885.1
Iver giftet seg med Petra Andersdotter Nerem.

Iver døde i 1947 eller 1948.1

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 647.
Sist redigert21. februar 2012

Brita Kjellaug Neremsli

K, #3802
Far*Iver Kristensson Neremsli (1885 - 1947 / 1948)
Mor*Petra Andersdotter Nerem (1897 - )
3-menning 2 ganger forskjøvet til meg
Sist redigert21. februar 2012

Ingun Petra Bergum

K, #3803
Far*Robert Ivarsson Bergum
Mor*Brita Kjellaug Neremsli
4-menning 1 gang forskjøvet til meg
Sist redigert18. desember 2015

Robert Ivarsson Bergum

M, #3804
Sist redigert21. februar 2012

Odd Einar Sørås

M, #3805
Sist redigert2. mai 2016

Marit Torkjellsdotter på Øvstedalen

K, #3806, ( - etter 1657)
Far*Torkjell Ravaldsson ( - f 1600)
10. tippoldemor til meg

Familie

Bjørn Olsson på Øvstedalen (o 1570 - c 1615)
Barn     Marit giftet seg før 1600 med Bjørn Olsson på Øvstedalen.1
Marit og Bjørn var brukere på bnr. 11, Øvstedalen, Tresfjord.

Marit døde etter 1657.2

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 429.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 430.
Sist redigert22. juni 2015

Torkjell Ravaldsson

M, #3807, ( - før 1600)
11. tippoldefar til meg

Familie

Barn     Torkjell bodde kanskje i Hjelvika, Veøy.1

Torkjell døde før 1600.2

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 429 & 430.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 429.
Sist redigert4. april 2009

Henrik Knutsson på Øvstedalen

M, #3808, (ca. 1605 - ca. 1683)
Far-?*Knut Knutsson på Øvstedalen ( - c 1660); trolig1
9. tippoldefar til meg

Familie

Barn     Henrik ble født ca. 1605.2 Henrik bodde på bnr. 1, Øvstedalen, Tresfjord.

Henrik døde ca. 1683 på Øvstedalen, Tresfjord.2

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 379 & 380.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 379.
Sist redigert22. juni 2015

Knut Knutsson på Øvstedalen

M, #3809, ( - ca. 1660)
Far*Knut Øvstedalen (o 1550 - c 1610)
10. tippoldefar til meg

Familie

Barn     Knut kan ha vært gift med ei datter av Bjørn Olsson på Øvstedalen, Tresfjord.1
Knut var bruker på bnr. 1, Øvstedalen, Tresfjord.

Knut døde ca. 1660.2

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 377, 378 & 445.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 377.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 379 & 380.
Sist redigert22. juni 2015

Sjurd Larsson på Sylte1,2,3

M, #3810, ( - etter 1660)

Familie

Han hadde trolig tre sønner.3,2 
Barn     Sjurd var bruker på bnr. 7, Kyrkjesylte, Tresfjord, fra 1620 til 1660.3,4
Sjurd var gift, kanskje med ei datter av Ola Sylte, og kanskje med ei datter av Elling Bjørnsson på Sylte.5,2,3
Søren Olsson på Kyrkjesylte var gift, kanskje med ei datter av Sjurd Larsson på Sylte.4

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 263.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 262. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#265
 3. [S77] Tresfjord I: s. 261.
 4. [S77] Tresfjord I: s. 264.
 5. [S77] Tresfjord I: s. 740.
Sist redigert31. mars 2017

Nils Stensson Lindved1,2,3,4

M, #3811, (ca. 1640 - 1717)
Far-?*Sten Hansson (1608 - 1671); trolig5
Mor-?*Dorte Jonsdotter; trolig5
6. tippoldefar til meg

Familie

Gunnhilde Nilsdotter (c 1653 - 1726)
Seks barn er nevnt i skiftet etter ham.2 
Barn
Nils Stenssons signatur fra 1708 (Orkdal ministerialbok 1695–1716, s. 365)
Nils Stenssons signatur fra 1706 (Orkdal ministerialbok 1695–1716, s. 361)     Nils ble født ca. 1640.6 Han var ostindiafarer.1
Nils giftet seg med Gunnhilde Nilsdotter.2 Nils Stensson var vertshusholder på Orkdalsøra, Orkdal, i 1688.7 Nils og Gunnhilde var husfolk på Orkdalsøra i 1701.1,2 Nils Stensson og Lars Mortensson Lerke var med og bar kisten ut av stuen ved gravferden til enkefru Schøller den 25. juli 1701.8,9
Han var forlover for Anne Hansdotter Lindved og Ola Andersson, som ble trolovet den 25. mai 1706 i Orkdal.10
Han var forlover for Karen Nilsdotter Lindved og Ola Jonsson Orkdal, som ble trolovet den 26. juli 1708 i Orkdal.3


Nils døde i 1717 på Orkdalsøra.11,2 Han ble gravlagt den 28. november 1717.11 Det ble holdt skifte etter ham den 31. mars 1718. Kreditorer: Bastian With, Dorte Parelius, Anders klokker og Lorns Hansson Holst o.a. Arvinger: Gunnhilde Nilsdotter, Kornelius Nilsson, Sten Nilsson, Hans Nilsson, Gunnhild Marie Ovesdatter, Jan Marsilius Ovessen, Marta Lene Ovesdatter, Dorte Nilsdotter og Karen Nilsdotter. I boet var blant annet en gammel brennevinspanne av kopper (4 daler), halvtønnekjel av kopper på ½ våg (3 daler), gammel malmgryte på 16 merker (1 daler), lang, flamsk benkepute (2 daler 2 ort), annen benkepute (1 daler 1 ort), gammel overdyne av skinn (1 daler), låve (6 daler), bryggerhus (6 daler), fjøs (6 daler), liten krambod og gammelt vedskjul (3 daler), stuehus med vinduer og dører (16 daler), treskap i stuen (1 daler 2 ort), gammel jernkakkelovn i stuen (6 daler), håndkvern (2 ort), skap i kjøkkenet (1 daler 1 ort) og en stor, bildehugget kiste (5 daler). Formue: 69 daler 3 ort 12 skilling. With fordret 7–3–12 i resterende grunnleie o.a., og enka fordret 12 daler i begravelsesomkostninger. Samlet gjeld: 47–2–10. Arv: 22–1–2, fordelt på enka og etterkommerne.12

Kilder/noter

 1. [S766] Strinda og Selbu mt. 1701: Byenæss, Ørchedalsøren.
 2. [S755] Strinda og Selbu skifteprotokoll 1718–23: fol. 11 a.
 3. [S754] Orkdal mini. 1695–1716: s. 365.
 4. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 38 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31135/31/
 5. [S1401] Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge: s. 172. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015112708072#177
 6. [S766] Strinda og Selbu mt. 1701: s. 52 & 53.
 7. [S758] «Sorenskriver Mathies Skaanlunds Autobiographi»: s. 183 [n220].
 8. [S758] «Sorenskriver Mathies Skaanlunds Autobiographi»: s. 190 [n227].
 9. [S758] «Sorenskriver Mathies Skaanlunds Autobiographi»: s. 191 [n228].
 10. [S754] Orkdal mini. 1695–1716: s. 361.
 11. [S756] Orkdal klok. 1715–42: 1. adventssøndag 1717.
 12. [S755] Strinda og Selbu skifteprotokoll 1718–23: fol. 11 a–12 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24735/13/
Sist redigert20. juli 2018

Elling Sjurdsson på Sylte1

M, #3812, (ca. 1659 - )
Far-?*Sjurd Larsson på Sylte ( - e 1660); trolig2     Elling ble født ca. 1659.2 Elling var trolig husmann på Kyrkjesylte, Tresfjord, i 1689 og 1692.2,3,4 Elling Husmand Ved Sylte ble stevnet av Ola Olsson på Hegerholm til tinget i Vestnes den 28. oktober 1689. Saken gjaldt resterende 8 daler 2 ort av et pengelån. Den 1. februar 1692 var Ellend Kirchesylte igjen innstevnet av Ola over 8½ daler. Elling vedgikk at han lånte pengene da han bodde på Nora i Romsdalen, men hevdet å ha betalt 1 daler i arbeid samt en børse verdt 1 daler.3,2,4,5

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 744. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#747
 2. [S77] Tresfjord I: s. 262. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#265
 3. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 47 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650451
 4. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 38 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650504
 5. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 38 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650505
Sist redigert31. mars 2017

Sigrid Arnesdotter på Opstad1

K, #3813, ( - etter 1762)
6. tippoldemor til meg

Familie

Lars Arnesson på Opstad ( - e 1764)
De hadde iallfall to barn.1 
Barn     Sigrid giftet seg med Lars Arnesson på Opstad.1

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 339.
Sist redigert18. juni 2015

Ola på Sylte1

M, #3814, (omkr. 1570 - ca. 1619)
Far-?*Ola Engelbrektsson på Sylte ( - c 1605); trolig2
Mor-?*(?)     Ola ble født omkr. 1570.2
Ola var bruker på bnr. 7, Kyrkjesylte, Tresfjord.2

Ola døde ca. 1619.3
Sjurd Larsson på Sylte var gift, kanskje med ei datter av Ola på Sylte, og kanskje med ei datter av Elling Bjørnsson på Sylte.4,5,3

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 260 & 261.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 260.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 261.
 4. [S77] Tresfjord I: s. 740.
 5. [S77] Tresfjord I: s. 262. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#265
Sist redigert29. mars 2017

Ola Engelbrektsson på Sylte

M, #3815, ( - ca. 1605)
Far-?*Engelbrekt Sylte; trolig1

Familie

(?)
Barn     Ola giftet seg trolig med (?).1
Ola var bruker på bnr. 7, Kyrkjesylte, Tresfjord.1

Ola døde ca. 1605.1

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 260.
Sist redigert20. januar 2012

(?)

K, #3816
Far-?*Olav Sylte; trolig

Familie

Ola Engelbrektsson på Sylte ( - c 1605)
Barn     (?) giftet seg trolig med Ola Engelbrektsson på Sylte.1

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 260.
Sist redigert20. januar 2012

Olav på Sylte1

M, #3817

Familie

Barn     Olav var bruker på bnr. 7, Kyrkjesylte, Tresfjord, i 1520.1

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 225 & 260.
Sist redigert20. januar 2012

Engelbrekt på Sylte

M, #3818

Familie

Barn     Engelbrekt var bruker på Sørsylte, Tresfjord, i 1520.1

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 118 & 260.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 260.
Sist redigert20. januar 2012

Lars Ivarsson i Sæbø1

M, #3819, (ca. 1657 - )
Far-?*Ivar Trondsson på Venås (c 1609 - e 1669); trolig2
7. tippoldefar til meg     Lars ble født ca. 1657.3
Lars giftet seg med Tøri Rasmusdotter i Sæbø.2
Lars og Tøri var brukere Der opp, Sæbø, Voll, i 1687. De overtok etter hennes far. Lars var fremdeles bruker i 1711.2
Lars Ivarsson kjøpte 2 pund 14 merker odelsjord (med bygselrett) Der opp ca. 1702 av Trond Rasmusson på Haukabøen, Synnøv Rasmusdotter på Skeide, Guri Rasmusdotter, Halldor Nilsson i Langelia og Kristoffer Mek. Trond solgte 20 merker, Synnøvs arvinger 10, Guris barn 10, Halldor 10 og Kristoffer 12 merker. Kjøperens kone, Tøri Rasmusdotter, hadde arvet 20 merker, så til sammen eide de nå 1 våg 10 merker. Salget ble tinglyst 29. januar 1703. Vitner: Ivar Ivarsson på Skeide, Erik Eriksson på Skeidsvoll, Jon Bårdsson i Sæbø, Erik Jonsson på Voll, Søren Olsson på Skjelbostad og Tosten Andersson på Skeide.4

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 75 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/77/
 2. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 656.
 3. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 555 & 656.
 4. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 75 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/76/
Sist redigert9. mars 2016

Tøri Rasmusdotter i Sæbø1

K, #3820, ( - ca. 1707)
Far*Rasmus Olsson i Sæbø1,2 (c 1600 - )
7. tippoldemor til meg

Familie 1

Barn     Tøri giftet seg med Lars Ivarsson.3
Tøri og Lars var brukere Der opp, Sæbø, Voll, i 1687. De overtok etter hennes far. Lars var fremdeles bruker i 1711.3
Trond Rasmusson på Haukabøen, Synnøv Rasmusdotter på Skeide, Guri Rasmusdotter, Halldor Nilsson i Langelia og Kristoffer Mek solgte 2 pund 14 merker odelsjord (med bygselrett) Der opp ca. 1702 til Lars Ivarsson. Trond solgte 20 merker, Synnøvs arvinger 10, Guris barn 10, Halldor 10 og Kristoffer 12 merker. Kjøperens kone, Tøri Rasmusdotter, hadde arvet 20 merker, så til sammen eide de nå 1 våg 10 merker. Salget ble tinglyst 29. januar 1703. Vitner: Ivar Ivarsson på Skeide, Erik Eriksson på Skeidsvoll, Jon Bårdsson i Sæbø, Erik Jonsson på Voll, Søren Olsson på Skjelbostad og Tosten Andersson på Skeide.4


Tøri døde ca. 1707 i Sæbø, Voll.5 Det ble holdt skifte etter henne den 20. april 1708. I skiftet kalles hun Brit (Berte).5,3

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 75 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/77/
 2. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 655.
 3. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 656.
 4. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 75 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/76/
 5. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 35 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/43/
Sist redigert9. mars 2016

Ola Ivarsson i Sæbø

M, #3821, (ca. 1683 - )
Mor*Tøri Rasmusdotter i Sæbø ( - c 1707)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg     Ola ble født ca. 1683, utenom ekteskap.1

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 656.
Sist redigert6. januar 2012

Ivar Larsson i Sæbø

M, #3822, (ca. 1692 - 1759)
Far*Lars Ivarsson i Sæbø (c 1657 - )
Mor*Tøri Rasmusdotter i Sæbø ( - c 1707)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Anne Andersdotter i Sæbø (o 1700 - 1736)     Ivar ble født ca. 1692 i Sæbø, Voll.1
Ivar giftet seg med Anne Andersdotter på Venås.1 Ivar og Anne bodde Der opp, Sæbø, Voll.

Ivar døde i 1759 i Sæbø.2,3

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 656.
 2. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 656 & 657.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 620.
Sist redigert14. mars 2016

Anne Andersdotter i Sæbø

K, #3823, (omkr. 1700 - 1736)
Far*Anders Olsson på Venås (c 1663 - c 1734)
Mor*Eli Pålsdotter på Venås ( - c 1709)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ivar Larsson i Sæbø (c 1692 - 1759)     Annet navn: Anne Andersdotter på Venås.
Anne ble født omkr. 1700 på Venås, Voll.1
Anne giftet seg med Ivar Larsson i Sæbø.2 Anne og Ivar bodde Der opp, Sæbø, Voll.

Anne døde i 1736 i Sæbø, Voll.2,3

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 556.
 2. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 656.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 620.
Sist redigert14. mars 2016

Eli Pålsdotter på Venås1

K, #3824, ( - ca. 1709)

Familie 1

Pål Ivarsson på Venås (c 1654 - m. 1690 & 1697)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn

Familie 2

Anders Olsson på Venås (c 1663 - c 1734)
Barn     Eli giftet seg med Pål Ivarsson på Venås.2 Eli og Pål bodde Der heim, Venås, Voll.
Eli giftet seg ca. 1697 med Anders Olsson på Skare. De fikk ekteskapsbevilling ved kongebrev av 3. mai 1697 (han var beslektet i tredje ledd med hennes avdøde mann).1,2
Eli og Anders var brukere Der heim i 1708. Bruket var på 1 våg 12½ mark.2,3

Eli døde ca. 1709.2

Kilder/noter

 1. [S917] Norske kongebrev 6: nr. 84/1697.
 2. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 556.
 3. [S786] «Bumerker fra Volds ottung [PDF]»: s. 16.
Sist redigert3. april 2014

Pål Ivarsson på Venås

M, #3825, (ca. 1654 - mellom 1690 og 1697)
Far*Ivar Trondsson på Venås (c 1609 - e 1669)
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

Eli Pålsdotter på Venås ( - c 1709)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Pål ble født ca. 1654.1
Pål giftet seg med Eli Pålsdotter.2 Pål og Eli bodde Der heim, Venås, Voll.

Pål døde mellom 1690 og 1697.2,3

     Pål var slektning i tredje ledd av Anders Olsson på Venås.3

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 555 & 556.
 2. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 556.
 3. [S917] Norske kongebrev 6: nr. 84/1697.
Sist redigert6. oktober 2016

Ivar Trondsson på Venås

M, #3826, (ca. 1609 - etter 1669)
Far-?*Trond Venås ( - e 1610); trolig1
8. tippoldefar til meg

Familie

Barn     Ivar ble født ca. 1609.1
Ivar giftet seg før 1645 med en uregistrert person.1
Ivar var bruker Der heim, Venås, Voll.

Ivar døde etter 1669.1

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 555.
 2. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 656.
Sist redigert10. juni 2012

Trond på Venås

M, #3827, ( - etter 1610)
9. tippoldefar til meg

Familie

Barn     Trond var bruker på Venås, Voll.

Trond døde etter 1610.1

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 542 & 555.
 2. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 555.
Sist redigert20. januar 2012

Ola Andersson på Venås

M, #3828, (ca. 1717 - 1800)
Far*Anders Olsson på Venås1 (c 1663 - c 1734)
Mor*Anne Olsdotter på Venås (c 1689 - )
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ildri Eriksdotter på Venås (c 1718 - 1810)
Barn     Ola ble født ca. 1717.2
Ola giftet seg i 1738 med Ildri Eriksdotter på Voll.2
Ola og Ildri var brukere Der heim, Venås, Voll.

Ola døde i 1800 på Venås, Voll.2

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 461.
 2. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 556.
Sist redigert21. mars 2015

Eli Andersdotter på Voll1

K, #3829, (ca. 1719 - 1761)
Far*Anders Olsson på Venås2 (c 1663 - c 1734)
Mor*Anne Olsdotter på Venås (c 1689 - )
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Erik Eriksson på Voll (c 1712 - 1757)     Annet navn: Eli Andersdotter på Venås.1
Eli ble født ca. 1719.3
Eli giftet seg i 1738 med Erik Eriksson på Voll.1
Eli og Erik var brukere på Voll, Voll, i 1748.4

Eli døde i 1761 på Voll.1

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 452.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 461.
 3. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 556.
 4. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 155. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690210
Sist redigert28. november 2016

Synnøv Andersdotter på Venås

K, #3830, (ca. 1727 - )
Far*Anders Olsson på Venås (c 1663 - c 1734)
Mor*Anne Olsdotter på Venås (c 1689 - )
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg     Synnøv ble født ca. 1727.1

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 556.
Sist redigert18. august 2015

Marit Larsdotter på Nærem

K, #3831, (ca. 1684 - 1748)
Far*Lars Ivarsson i Sæbø (c 1657 - )
Mor*Tøri Rasmusdotter i Sæbø ( - c 1707)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Lars Persson på Nærem (o 1682 - 1741)
Barn

Familie 2

Knut Larsson på Nærem (c 1708 - 1778)     Annet navn: Marit Larsdotter i Sæbø.
Marit ble født ca. 1684.1
Marit giftet seg med Lars Persson på Nærem.2,3
Lars Nerumbs Qde var fadder ved dåpen til Rebekka Eriksdotter Røbekk den 20. mars 1729 i Tresfjord kyrkje.4
Marthe Nerumb var fadder ved dåpen til Ola Larsson på Sørsylte den 14. juli 1737 i Tresfjord kyrkje.5

Marit trolovet seg den 1. desember 1742 med Knut Larsson på Villa.6
Marit giftet seg den 6. januar 1743 med Knut Larsson på Villa.6 Marit og Knut bodde i Pegarden, Nærem, Tresfjord. Han var bruker i 1748.1,7

Marit døde i 1748 på Nærem, Tresfjord.8

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 620.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 619.
 3. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 656.
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 103. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-53
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 175. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-89
 6. [S77] Tresfjord I: s. 621.
 7. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 157. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690210
 8. [S77] Tresfjord I: s. 619–21.
Sist redigert29. november 2016

Rasmus Larsson i Sæbø

M, #3832, (ca. 1688 - )
Far*Lars Ivarsson i Sæbø (c 1657 - )
Mor*Tøri Rasmusdotter i Sæbø ( - c 1707)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg     Rasmus ble født ca. 1688.1

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 656.
Sist redigert18. august 2010

Kari Larsdotter i Sæbø

K, #3833
Far*Lars Ivarsson i Sæbø (c 1657 - )
Mor*Tøri Rasmusdotter i Sæbø ( - c 1707)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg
Sist redigert18. august 2010

Pål Larsson i Sæbø

M, #3834, (ca. 1694 - )
Far*Lars Ivarsson i Sæbø (c 1657 - )
Mor*Tøri Rasmusdotter i Sæbø ( - c 1707)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg     Pål ble født ca. 1694 i Sæbø, Voll.1

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 656.
Sist redigert9. mars 2016

Rasmus Olsson i Sæbø

M, #3835, (ca. 1600 - )
Far*Ola i Sæbø ( - e 1612)
8. tippoldefar til meg

Familie

Han hadde sju barn. 
Barn     Rasmus ble født ca. 1600.1 Rasmus var selveier Der opp, Sæbø, Voll, i 1647. Han drev fremdeles bruket i 1660-årene.2

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 655.
 2. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 656.
 3. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 75 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/76/
 4. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 75 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/77/
Sist redigert9. mars 2016

Ola i Sæbø

M, #3836, ( - etter 1612)
9. tippoldefar til meg

Familie

Barn     Ola var bruker Der opp, Sæbø, Voll.

Ola døde etter 1612.1

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 655.
Sist redigert18. august 2010

Lars Persson på Nærem1,2,3,4

M, #3837, (omkr. 1682 - 1741)

Familie 1

Gjøri Kristensdotter på Nærem ( - 1711)
Ett barn levde i 1711.4 
Barn

Familie 2

Marit Larsdotter på Nærem (c 1684 - 1748)
Barn     Lars ble født omkr. 1682 på Nærem, Tresfjord.5
Lars var bruker i Pegarden, Nærem, Tresfjord, fra 1702 til 1741.6
Lars giftet seg med Gjøri Kristensdotter på Sylte.4,7,8
Han var arving ved skiftet etter Gjøri Kristensdotter på Nærem den 9. desember 1711.4

Lars giftet seg med Marit Larsdotter i Sæbø.9,10
Han var forlover for Anne Olsdotter på Ringstad og Åmund Hansson på Nærem, som ble trolovet den 7. april 1722 i Stranda kyrkje.1,11


Lars døde i 1741 på Nærem.12

     Navnet hans ble skrevet Lars Pedersen Nerem i 1728.7

Kilder/noter

 1. [S790] Ørskog mini. 1720–43: s. 62.
 2. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 145 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/145/
 3. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 145 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/146/
 4. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1711, Wesnes Otting.
 5. [S77] Tresfjord I: s. 618 & 619.
 6. [S77] Tresfjord I: s. 618–20.
 7. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 140 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/141/
 8. [S77] Tresfjord I: s. 229.
 9. [S77] Tresfjord I: s. 619.
 10. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 656.
 11. [S77] Tresfjord I: s. 588.
 12. [S77] Tresfjord I: s. 619 & 620.
 13. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 145 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/145/
 14. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 164. http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=erlandsen&sideid=166
Sist redigert15. mars 2016

Mari Pålsdotter på Haukabøen1,2

K, #3838, ( - ca. 1728)
Far*Pål Knutsson i Heggdalsvik (c 1638 - )
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Trond Rasmusson på Haukabøen (c 1640 - c 1709)
Barn

Familie 2

Kristoffer Helgesson på Haukabøen (c 1691 - c 1754)
Barn     Annet navn: Mari Pålsdotter i Heggdalsvik.
Mari giftet seg med Trond Rasmusson på Haukabøen.3
Mari giftet seg med Kristoffer Helgesson på Os.2
Mari og Kristoffer var brukere Heimi garden, Haukabøen, Aukra, fra 1711.2

Mari døde ca. 1728.4 Det ble holdt skifte etter henne den 26. mars 1729.5

Kilder/noter

 1. [S235] Bygdebok for Aukra III: s. 12.
 2. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 287.
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 137 & 287.
 4. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 287 & 288.
 5. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 288.
 6. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 287 & 289.
Sist redigert23. april 2015

Trond Rasmusson på Haukabøen1,2,3

M, #3839, (ca. 1640 - ca. 1709)
Far*Rasmus Olsson i Sæbø4,1 (c 1600 - )
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie 2

Mari Pålsdotter på Haukabøen ( - c 1728)
Barn     Annet navn: Trond Rasmusson i Sæbø.
Trond ble født ca. 1640.4,5
Trond giftet seg med (?) Persdotter.2,6
Trond var bruker Heimi garden, Haukabøen, Aukra, iallfall fra 1679 til 1701.7,5
Kristen Knutsson på Kyrkjesylte, Ola Persson på Brastad, Trond Rasmusson på Haukabøen og Bergsvein Olsson solgte konenes arvede odelsjord på 1 pund 6 merker på Nedre Helland, Vestnes, den 27. august 1692 til Kristoffer Persson. Skjøtet ble tinglyst 18. oktober.2
Trond giftet seg med Mari Pålsdotter i Heggdalsvik.8
Trond Rasmusson på Haukabøen, Synnøv Rasmusdotter på Skeide, Guri Rasmusdotter, Halldor Nilsson i Langelia og Kristoffer Mek solgte 2 pund 14 merker odelsjord (med bygselrett) Der opp, Sæbø, Voll, ca. 1702 til Lars Ivarsson. Trond solgte 20 merker, Synnøvs arvinger 10, Guris barn 10, Halldor 10 og Kristoffer 12 merker. Kjøperens kone, Tøri Rasmusdotter, hadde arvet 20 merker, så til sammen eide de nå 1 våg 10 merker. Salget ble tinglyst 29. januar 1703. Vitner: Ivar Ivarsson på Skeide, Erik Eriksson på Skeidsvoll, Jon Bårdsson i Sæbø, Erik Jonsson på Voll, Søren Olsson på Skjelbostad og Tosten Andersson på Skeide.1

Trond døde ca. 1709 på Haukabøen, Aukra.7 Det ble holdt skifte etter ham den 12. mai 1710.7

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 75 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/76/
 2. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 61 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28689/61/
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 137.
 4. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 655.
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 161.
 6. [S77] Tresfjord I: s. 229.
 7. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 287.
 8. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 137 & 287.
 9. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 287 & 289.
Sist redigert12. mars 2016

Ola Rasmusson i Sæbø

M, #3840, (ca. 1654 - før 1703)
Far*Rasmus Olsson i Sæbø (c 1600 - )
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg     Ola ble født ca. 1654 i Sæbø, Voll.1

Ola døde trolig før 1703.2

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 655.
 2. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 75 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/77/
Sist redigert9. mars 2016

Anne Trondsdotter på Vestre

K, #3841, (ca. 1702 - 1763)
Far*Trond Rasmusson på Haukabøen (c 1640 - c 1709)
Mor*Mari Pålsdotter på Haukabøen ( - c 1728)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Jon Pålsson på Vestre (c 1682 - 1755)     Anne ble født ca. 1702 på Haukabøen, Aukra.1
Annet navn: Anne Trondsdotter på Haukabøen, nevnt 1725.2
Hun var fadder ved dåpen til Lars Olsson på Mek den 27. april 1725 i Molde kirke.2

Anne giftet seg i 1732 med Jon Pålsson på Vestre.1 Anne og Jon bodde på Vestre, Vatne, i 1735.3,1

Anne døde i 1763.1

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 287.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 61.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 154. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660285
Sist redigert21. juni 2015

Jon Pålsson på Vestre1,2,3,4

M, #3842, (ca. 1682 - 1755)
Far*Pål Åmundsson på Vestre2,5 (c 1643 - 1712)
Mor*Ragnhilda Olsdotter på Vestre2 (o 1641 - 1715)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Anne Trondsdotter på Vestre (c 1702 - 1763)     Jon ble født ca. 1682 på Vestre, Vatne.2,6 I manntallet av 1701 står Jon Pålsson hos Pål Åmundsson på Vestre.5
Jon giftet seg før 1712 med en uregistrert person.7,8
Han var arving ved skiftet etter Pål Åmundsson på Vestre den 21. mai 1712: 1 daler 2 mark 6 4/5 skilling. Formue: 102 daler 12 skilling. De ugifte barna fikk hver 18 daler i hjemmefølge og 10 daler i bryllupsutstyr, og enka fikk 3 daler for begravelsen (alt forlodds). Arv: 14 daler 4 skilling, fordelt på Ragnhilda og barna – men hun skulle sitte med hele arven til sin død, og sønnene gjorde Anne brodergild (hun skulle få like mye som dem når mora døde).9,6
Han var verge for Anne Pålsdotter i 1712.2
Han var fadder ved dåpen til Rasmus Andersson Vestre den 20. januar 1732 i Vatne kyrkje.1

Jon giftet seg i 1732 med Anne Trondsdotter på Haukabøen.7 Jon og Anne bodde på Vestre i 1735.4,7
Han var forlover for Anders Rasmusson på Vestre og Brit Persdotter, som ble trolovet den 18. juni 1735 i Vestnes kyrkje.4
Han var arving ved skiftet etter Åmund Pålsson i Orvika den 17. oktober 1755: 57 daler 8 skilling.10


Jon døde i 1755 på Vestre.6,7

     Navnet hans ble skrevet Joen Polsøn Westre i 1732.1

Kilder/noter

 1. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 97 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903620234
 2. [S1159] Sunnmøre skifteprotokoll 1711–15: fol. 155 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24547/159/
 3. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 154. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660285
 5. [S878] Sunnmøre mt. 1701: s. 38, Westre. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38457/29/
 6. [S377] Vatne bygdebok II: s. 520.
 7. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 287.
 8. [S1159] Sunnmøre skifteprotokoll 1711–15: fol. 156 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24547/159/
 9. [S1159] Sunnmøre skifteprotokoll 1711–15: fol. 155 b–157 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24547/159/
 10. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b–776 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
Sist redigert15. desember 2015

Beret Olsdotter på Helland

K, #3843, (omkr. 1683 - )
Far*Ola Eriksson på Rypdal (c 1657 - 1726)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg     Annet navn: Beret Olsdotter på Rypdal.
Beret ble født omkr. 1683.1
Beret giftet seg med Kristoffer Kristoffersson på Helland.2 Beret og Kristoffer bodde på Helland, Vestnes, i 1726.2

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 321.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 322.
Sist redigert28. november 2016

Jakob Bjørnsson på Øvstedalen1,2

M, #3844, (ca. 1605 - ca. 1686)
Far*Bjørn Olsson på Øvstedalen (o 1570 - c 1615)
Mor*Marit Torkjellsdotter på Øvstedalen ( - e 1657)
Bror av 9.tippoldefar/mor til meg

Familie

Kona levde i 1693. De hadde trolig sju barn (Stor-Ola og antakelig Lille-Ola var fra første ekteskap).5,7,1 
Barn     Jakob ble født ca. 1605 på Øvstedalen, Tresfjord.3
Jakob hadde et forhold til en uregistrert person ca. 1635. Han ble i 1635 bøtelagt 7 daler for frillelevnet.1
Jakob var bruker på bnr. 11, Øvstedalen, Tresfjord, i 1640. Etter ham overtok enka.4,2
Jakob giftet seg før 1645 med en uregistrert person. De hadde trolig to barn.4,5
Jakob giftet seg med en uregistrert person.1
Annet navn: Jakob Bjørnsson på Dal, nevnt 1661.6,4 Han eide 1 våg på Grøtta, Hen, i 1661.6,4 Han eide ½ våg på Sætra, Grytten, i 1661.4 Han o.a. eide 1 våg 1 pund på Brunvoll, Sandøy, i 1663.2 Han eide 1 våg på Harnes, Sandøy, i 1663.2

Jakob døde ca. 1686.2

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 433.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 432.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 429.
 4. [S77] Tresfjord I: s. 431.
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 404 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640418
 6. [S1266] Rumbsdals Jordebog: s. 53, nr. 119. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016061008062#56
 7. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 125 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650127
Sist redigert31. mars 2017

Mari Duyen Hattrem Talset1

K, #3845
Far-adopsjon*Aasmund Hole Talset
Mor-adopsjon*Nina Hattrem
Søskenbarn 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 739. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#740
Sist redigert29. desember 2015

Gjøri Kristensdotter på Nærem1,2

K, #3846, ( - 1711)
Far*Kristen Knutsson på Sylte3,4 (c 1648 - 1729)
Mor*Mali Persdotter på Sylte3 (c 1641 - 1728)
Søskenbarn 10 ganger forskjøvet til meg

Familie

Lars Persson på Nærem (o 1682 - 1741)
Ett barn levde i 1711.1 
Barn     Annet navn: Gjøri Kristensdotter på Sylte.
Gjøri giftet seg med Lars Persson på Nærem.1,3,5

Gjøri døde i 1711 på Nærem, Tresfjord.6,7,1 Det ble holdt skifte etter henne den 9. desember 1711. Arvinger: Lars Persson og Gjertrud Larsdotter. Barnets arv: 35 daler 3 ort 12 skilling.1

Kilder/noter

 1. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1711, Wesnes Otting.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 619.
 3. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 140 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/141/
 4. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 145 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/145/
 5. [S77] Tresfjord I: s. 229.
 6. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Wesnes-Otting, Nærum.
 7. [S77] Tresfjord I: s. 618.
Sist redigert9. april 2017

Gjertrud Larsdotter på Eidhammar

K, #3847, (ca. 1706 - 1796)
Far*Lars Persson på Nærem1,2,3,4 (o 1682 - 1741)
Mor*Gjøri Kristensdotter på Nærem3,1,5,4 ( - 1711)
3-menning 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Nils Larsson på Eidhammar (1701 - 1766)
De hadde tolv barn.6 
Barn     Annet navn: Gjertrud Larsdotter på Nærem.6,1
Gjertrud ble født ca. 1706 på Nærem, Tresfjord.7
Hun var arving ved skiftet etter Gjøri Kristensdotter på Nærem den 9. desember 1711: Gjertrud bodde hjemme hos faren.3
Hun var arving ved skiftet etter Mali Persdotter på Sylte den 22. oktober 1728: 8 daler 3 ort 1 5/6 skilling. Hun bodde hjemme hos faren, som på hennes vegne også fordret 9 daler.8
Hun var arving ved skiftet etter Kristen Knutsson på Kyrkjesylte den 12. mars 1729: 13 daler 1 ort. Hun bodde hjemme hos faren.9

Gjertrud giftet seg i 1732 med Nils Larsson på Rypdal.6,10 Gjertrud og Nils bodde på Årø, Bolsøy, til ca. 1739.11
Gjertrud og Nils var brukere i Klokkargarden, Ytre Eidhammar, Tresfjord, fra 1739 til 1766.12

Gjertrud døde i 1796.6

Kilder/noter

 1. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 140 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/141/
 2. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 145 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/145/
 3. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1711, Wesnes Otting.
 4. [S77] Tresfjord I: s. 229.
 5. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 145 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/145/
 6. [S77] Tresfjord I: s. 670.
 7. [S77] Tresfjord I: s. 619.
 8. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 140 b–145 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/141/
 9. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 145 a–146 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/145/
 10. [S85] Vestnæs Prestegjeld.
 11. [S77] Tresfjord I: s. 265.
 12. [S77] Tresfjord I: s. 265 & 670.
Sist redigert15. mars 2016

Tøri Mikkelsdotter på Sekkesetra1,2,3

K, #3848, (1724 - 1808)
Far*Mikkel Kristoffersson på Talberg4 (c 1694 - 1779)
Mor*Marit Larsdotter på Talberg ( - f 1779)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Hans Larsson på Sylte (1726 - 1800)

Familie 2

Ola Persson på Sekkesetra ( - c 1788)
Fire barn levde i 1789.1 
Barn     Annet navn: Tøri Mikkelsdotter på Talberg.4
Tøri ble født i 1724 på Talberg, Veøy.4 Tøri ble døpt den 28. mai 1724 i Veøy kirke av Otto Jakobsson Fris.4
Tøri fikk barn med Hans Larsson på Nærem i 1751.5,6
Tøri giftet seg i 1757 med Ola Persson på Mjelva.1,6 Tøri og Ola bodde på Sekkesetra, Veøy, iallfall fra 1765 til 1775.7,8
Hun var arving ved skiftet etter Ola Persson på Sekkesetra den 6. april 1789: 40 daler.9
Hun var myndling av Mats Knutsson på Kolstad i 1789.1
Tøri var kårkone på Sekkesetra i 1801.3 Ved folketellingen av februar 1801 oppholdt Tøri Mikkelsdotter seg hos sønnen Mikkel Olsson på Øverland, Bolsøy.10

Tøri døde i 1808 på Sekkesetra.2 Hun ble jordfestet den 13. mars 1808 på Veøy kirkegård.2

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 439 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129671022
 2. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 170 a, 2. søndag i faste. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670365
 3. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 385 a, Sæchesæter, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670246
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 48. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660232
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 346.
 6. [S77] Tresfjord I: s. 254. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#257
 7. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 11, 1. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660488
 8. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 188 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670191
 9. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 439 b–440 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129671022
 10. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 414 b, Øverland, 2. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/3/
Sist redigert18. august 2019

Lars Larsson på Sylte1,2,3,4

M, #3849, (1698 - 1770)
Far*Lars Nilsson på Rypdal5 (1666 - )
Mor*Brit? Rypdal5
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Ingebjørg Eriksdotter på Sylte ( - c 1739)
De hadde ett barn.4,16 

Familie 2

Marit Andersdotter på Sylte (1721 - 1785)
De hadde seks barn.8 
Barn     Lars ble født i 1698 på Rypdal, Tresfjord.6,7
Lars giftet seg i januar 1738 med Ingebjørg Eriksdotter på Vollen.4,8
Han var fadder ved dåpen til Anne Ivarsdotter på Sylte den 23. februar 1738 i Tresfjord kyrkje.3
Lars Larsson på Sylte var lensmann i Vestnes iallfall fra 1738 til 1767.4,9,10
Lars var bruker på bnr. 7, Kyrkjesylte, Tresfjord, fra 1739 til 1769. Han overtok etter faren.11
Lars giftet seg i 1741 med Marit Andersdotter på Øvstedalen.8
Han var verge for Marit Andersdotter i Misfjorden i 1750.12

Annet navn: Lars Larsson på Kyrkjesylte, nevnt fra 1751 til 1757.13,9
Han var forlover for Fredrik Sjurdsson i Fagervikan og Ågot Andersdotter på Kyrkjesylte, som ble trolovet den 20. november 1751 i Tresfjord kyrkje.13
Han var verge for Ivar Sjurdsson i 1752.14
Han var forlover for Børre Ivarsson og Kristi Justsdotter på Kjøpstad, som ble trolovet den 13. november 1757 i Tresfjord kyrkje.9


Lars døde i 1770 på Kyrkjesylte, Tresfjord.15

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 177 b.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 266 b.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 183. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660299
 4. [S77] Tresfjord I: s. 267.
 5. [S77] Tresfjord I: s. 265.
 6. [S85] Vestnæs Prestegjeld: s. 245.
 7. [S77] Tresfjord I: s. 265, 267 & 312.
 8. [S77] Tresfjord I: s. 268.
 9. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 435. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660424
 10. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 432 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/459/
 11. [S77] Tresfjord I: s. 267–269.
 12. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 546 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/566/
 13. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 345. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660382
 14. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 80 a.
 15. [S77] Tresfjord I: s. 267 & 269.
 16. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1740, 9. mai.
Sist redigert11. april 2017

Nils Larsson på Eidhammar1,2,3

M, #3850, (13. desember 1701 - 24. april 1766)
Far*Lars Nilsson på Rypdal4 (1666 - )
Mor*Brit? Rypdal4,5
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Gjertrud Larsdotter på Eidhammar (c 1706 - 1796)
De hadde tolv barn.3 
Barn     Nils ble født den 13. desember 1701 på Rypdal, Tresfjord.6,7
Annet navn: Nils Larsson på Rypdal. Han var klokker i Veøy prestegjeld fra 1725. Han virket fremdeles i 1762.4,1
Nils giftet seg i 1732 med Gjertrud Larsdotter på Nærem.3,8 Nils og Gjertrud bodde på Årø, Bolsøy, til ca. 1739.4
Nils og Gjertrud var brukere i Klokkargarden, Ytre Eidhammar, Tresfjord, fra 1739 til 1766.9
Han var kreditor ved skiftet etter Sakse Rasmusson på Kjøpstad den 7. november 1754: 1 daler 12 skilling.10
Han var verge for Kristi Saksesdotter i 1754.2
Han var fadder ved dåpen til Brit Olsdotter på Helland den 1. august 1762 i Vestnes kyrkje.1


Nils døde den 24. april 1766 på Ytre Eidhammar, Tresfjord.11

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 491. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660451
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 291 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650889
 3. [S77] Tresfjord I: s. 670.
 4. [S77] Tresfjord I: s. 265.
 5. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 19.
 6. [S85] Vestnæs Prestegjeld: s. 245 & 285.
 7. [S77] Tresfjord I: s. 671 & 265.
 8. [S85] Vestnæs Prestegjeld.
 9. [S77] Tresfjord I: s. 265 & 670.
 10. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 291 b–292 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650889
 11. [S77] Tresfjord I: s. 671.
 12. [S85] Vestnæs Prestegjeld: s. 267.
Sist redigert17. juni 2018

Marit Larsdotter i Misfjorden

K, #3851, (1704 - )
Far*Lars Nilsson på Rypdal1 (1666 - )
Mor*Brit? Rypdal1
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ola Andersson i Misfjorden ( - f 1743)
Barn     Annet navn: Marit Larsdotter på Rypdal.
Marit ble født i 1704 på Rypdal, Tresfjord.2,3
Annet navn: Marit Larsdotter på Sylte, nevnt 1725.4
Hun var fadder ved dåpen til Marit Sørensdotter på Rypdal den 17. februar 1725 i Tresfjord kyrkje.4

Marit giftet seg ca. 1727 med Ola Andersson i Misfjorden. De hadde seks barn.1 Marit og Ola bodde i Misfjorden, Vestnes, iallfall fra 1728 til 1737.1,5,6

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 265.
 2. [S85] Vestnæs Prestegjeld: s. 245.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 312.
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 58. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660237
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 96.
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 170.
 7. [S77] Tresfjord I: s. 664.
Sist redigert4. april 2017

Brit Eriksdotter på Sylte1,2

K, #3852, (ca. 1663 - desember 1741 eller januar 1742)
6. tippoldemor til meg     Brit ble født ca. 1663.3,1 Hennes hjemsted var kanskje på Villa, Tresfjord.4 Brit Eriksdotter giftet seg med Elling Matsson på Sylte.5
Brit var bruker på bnr. 3, Kyrkjesylte, Tresfjord, fra fra 1717 til 1736. Hun drev trolig sammen med sønnen.6 Hun skulle vitne for Kristen klokker i 1725, men saken ble forlikt.7,8,9

Brit døde i desember 1741 eller januar 1742 på Kyrkjesylte, Tresfjord.1,10 Hun ble gravlagt i januar 1742 på Tresfjord kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 221.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 240 & 312.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 239, 241 & 311–313.
 4. [S77] Tresfjord I: s. 312.
 5. [S77] Tresfjord I: s. 239–241.
 6. [S77] Tresfjord I: s. 240 & 241.
 7. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 125 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/126/
 8. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 146 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/147/
 9. [S77] Tresfjord I: s. 231. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#234
 10. [S77] Tresfjord I: s. 241, 267 & 312.
 11. [S77] Tresfjord I: s. 239.
Sist redigert3. april 2017

Sæmund Trondsson på Bergset1,2

M, #3853, (ca. 1712 - 1789)
Far*Trond Ivarsson på Bergset3 (c 1660 - )
Mor*Stine Jørnsdotter på Bergset3 ( - c 1719)
5. tippoldefar til meg

Familie 1

Marit Aslaksdotter på Bergset ( - c 1746)
De hadde ett barn.1 

Familie 2

Marit Bergset ( - c 1751)
De hadde ett barn.2 
Barn

Familie 3

Ildri Asbjørnsdotter på Bergset (c 1731 - 1811)
De hadde ni barn.1,8 
Barn     Sæmund ble født ca. 1712 på Bergset, Nesset.4
Sæmund giftet seg med Marit Aslaksdotter.1 Sæmund Trondsson på Bergset var lagrettemann fra 1746 til 1754.1
Sæmund giftet seg med Marit.2
Han var arving ved skiftet etter Marit Bergset den 9. oktober 1751: Sæmund fikk trolig like mye som dattera, 14 daler 3 ort 7 skilling.2
Sæmund var selveier på bnr. 7, Bergset, Nesset, fra 1751 til 1786. Han hadde allerede vært bruker en liten stund da han fikk skjøte på farsgården, 2 pund 16 merker, 18. oktober 1751 for 50 daler og resterende landskyld av Lars H. By i Kristiansund på vegne av ham og medinteressenter. Den 7. juli 1768 tok Sæmund imot en panteobligasjon på 62 daler fra Jon Aslaksson på Nerland mot pant i bruket. Eldstesønnen Jon overtok i 1786.5,6
Sæmund giftet seg med Ildri Asbjørnsdotter på Rød.1 Sæmund Trondsson på Bergset skyldte 2 ort og 22 skilling i ekstraskatt i tredje termin i 1763.6,1
Han var verge for Magrete Olsdotter på Grønfeta i 1765.7
Han fikk 1 tønne og 4 skjepper havre på kreditt fra kongen i 1773.1

Sæmund døde i 1789 på Bergset.1

Kilder/noter

 1. [S130] Nesset IX: s. 612.
 2. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751, 9. oktober, Eritzfiords Otting.
 3. [S130] Nesset IX: s. 611.
 4. [S130] Nesset IX: s. 611 & 612.
 5. [S130] Nesset IX: s. 611–613.
 6. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: restanse 3. termin 1763.
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 298 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660321
 8. [S130] Nesset IX: s. 613.
Sist redigert18. desember 2018

Brit Benjaminsdotter på Bolsneset1

K, #3854, (ca. 1749 - )
Far*Benjamin Olsson på Bolsneset2 (1722 - 1795)
Mor*Magnhild Olsdotter på Bolsneset (c 1719 - 1798)
Søster av 4.tippoldefar/mor til meg     Brit ble født ca. 1749.3 Hun ble konfirmert den 21. august 1768 i Bolsøy kirke.3

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 11 a.
 2. [S53] Bolsøy ekstraskatt 1762–72: 1762, nr. 122.
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 147 a.
Sist redigert23. mai 2015

Kari Kristensdotter på Sylte1,2

K, #3855, ( - 1736)
Far*Kristen Knutsson på Sylte2,1 (c 1648 - 1729)
Mor*Mali Persdotter på Sylte1 (c 1641 - 1728)
Søskenbarn 10 ganger forskjøvet til meg

Familie

Hans Sørensson Sylte (c 1687 - 1769)
De hadde ett barn.3 
Barn     Kari giftet seg med Hans Sørensson i Grøvdal.1,2,3
Hun var arving ved skiftet etter Mali Persdotter på Sylte den 22. oktober 1728: 8 daler 3 ort 1 5/6 skilling.4
Hun var arving ved skiftet etter Kristen Knutsson på Kyrkjesylte den 12. mars 1729: 13 daler 1 ort.5


Kari døde i 1736 på Kyrkjesylte, Tresfjord.3

Kilder/noter

 1. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 140 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/141/
 2. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 145 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/145/
 3. [S77] Tresfjord I: s. 231.
 4. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 140 b–145 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/141/
 5. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 145 a–146 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/145/
Sist redigert15. mars 2016

Hans Sørensson Sylte1,2,3,4

M, #3856, (ca. 1687 - 1769)

Familie 1

Kari Kristensdotter på Sylte ( - 1736)
De hadde ett barn.4 
Barn

Familie 2

De hadde tre barn.10 
Barn     Annet navn: Hans Sørensson i Grøvdal.5,6
Hans ble født ca. 1687.6 Hans bodde i Grøvdal, Hen, i 1701.6
Hans giftet seg med Kari Kristensdotter på Sylte.7,8,4
Han var kreditor ved skiftet etter Mali Persdotter på Sylte den 22. oktober 1728: 25 daler 1 ort 13 skilling i resterende lønn, og 4 daler for 4 tønner havre (som han fikk i retur).9

Hans var bruker på bnr. 1, Kyrkjesylte, Tresfjord, fra 1729 til 1737. Sønnen Kristen overtok.4
Han var fadder ved dåpen til Anne Ivarsdotter på Sylte den 23. februar 1738 i Tresfjord kyrkje.3

Hans giftet seg i 1741 med en uregistrert person.10
Annet navn: Hans Sørensson i Løvika, nevnt fra 1741 til 1750.11,12,13,14 Han var vurderingsmann i Vestnes iallfall i 1741, 1743–45, 1747 og 1750.11,12,13,15,2,14
Hans var bruker på bnr. 8, Løvika, Tresfjord, fra 1742. Han bodde fremdeles i Løvika i 1750.10,14
Annet navn: Hans Sørensson på Skorgenes, nevnt 1751.16,5
Han var fadder ved dåpen til Jakob Persson på Skorgenes den 7. mai 1751 i Veøy kirke.16

Hans var bruker på bnr. 2, Skorgenes, Tresfjord, fra ca. 1755. De bodde på Skorgenes allerede i 1751 og overtok etter hvert bruket som Per Knutsson drev (s.d.).17,16

Hans døde i 1769 på Skorgenes, Tresfjord.5

     Navnet hans ble skrevet Hans Sørensøn Løevigen i 1741.11

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 441 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650461
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 441 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650460
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 183. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660299
 4. [S77] Tresfjord I: s. 231.
 5. [S927] Skorgen: s. 437.
 6. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 244. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/134/
 7. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 140 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/141/
 8. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 145 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/145/
 9. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 140 b–145 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/141/
 10. [S77] Tresfjord I: s. 715.
 11. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 57 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/73/
 12. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 266 b.
 13. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 323 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/340/
 14. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 571 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650591
 15. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 392 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650411
 16. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 339. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-173
 17. [S927] Skorgen: s. 438.
Sist redigert23. mai 2017

Magrete Kristoffersdotter på Vestnes1,2

K, #3857, ( - ca. 1738)
Far-?*Kristoffer Kristoffersson på Helland; trolig3
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Kristen Hansson på Sylte (c 1717 - 1788)     Magrete trolovet seg den 11. juni 1737 i Vestnes kyrkje med Kristen Hansson på Sylte, forrettet av Lars Barhaug. De hadde kongelig bevilling.1
Magrete giftet seg den 8. desember 1737 i Tresfjord kyrkje med Kristen Hansson på Sylte.2,3
Annet navn: Magrete Kristoffersdotter på Kyrkjesylte.

Magrete døde ca. 1738 på Kyrkjesylte, Tresfjord.3

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 173. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660294
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 178. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660297
 3. [S77] Tresfjord I: s. 232.
Sist redigert18. juli 2019

Tore Pålsson på Stavem

M, #3858
Far*Pål Stavem ( - m. 1620 & 1629)
Mor*Imbjørg Stavem ( - e 1631)
Bror av 8.tippoldefar/mor til meg
Sist redigert20. september 2012

Ola Pålsson på Stavem

M, #3859
Far*Pål Stavem ( - m. 1620 & 1629)
Mor*Imbjørg Stavem ( - e 1631)
Bror av 8.tippoldefar/mor til meg
Sist redigert20. januar 2012

Marit Toresdotter i Bjøkne1

K, #3860, (10. desember 1745 - 1811)
Far*Tore Persson på Lyftingmo2,3 (c 1713 - 1782)
Mor*Imbjørg Andersdotter på Lyftingmo4,3 (c 1709 - 1783)
Søster av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie

Jon Olsson i Bjøknestugu (1744 - 1789)     Annet navn: Marit Toresdotter i Bakken.2
Marit ble født den 10. desember 1745 i Lesja.2,3 Marit ble døpt den 26. desember 1745 i Lesja kirke. Faddere: Brit Larsdotter? på Ommundgard o.a.2 Marit bodde i Bjøkne, Lesja, i 1768.1
Hun var fadder ved dåpen til Tore Persson den 17. januar 1768 i Lesja kirke.1

Annet navn: Marit Toresdotter på Lyftingmo, nevnt 1769.5
Marit trolovet seg den 28. mai 1769 i Lesja kirke med Jon Olsson i Bjøknestugu. Forlovere: Jesper Kristoffersson på Lyftingmo o.a.5
Marit giftet seg den 15. september 1769 i Lesja kirke med Jon Olsson i Bjøknestugu.6 Marit og Jon var husfolk i Bjøknestugu, Bjøkne, Lesja.7 Marit var innerst i Nørdre Holen, Lesja, i 1801. Hun var daglønner.8,7

Marit døde i 1811 i Bjøknestugu.7

Kilder/noter

 1. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 576.
 2. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 300, Fer: 2 Nat: https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470252
 3. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 481.
 4. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 301, Dom: 2 p Epiph: https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470252
 5. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 594, 1. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470402
 6. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 599, 15. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470404
 7. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 258. https://www.nb.no/items/97931ac17221efc5bd888053d14f055b?page=261
 8. [S1612] Lesja ft. 1801: fol. 623 a, Nørstegaard, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806620417
Sist redigert15. mars 2019

Ola Toresson på Lyftingsbakken1,2

M, #3861, (30. januar 1748 - 1802)
Far*Tore Persson på Lyftingmo3,4,5 (c 1713 - 1782)
Mor*Imbjørg Andersdotter på Lyftingmo6,3,5 (c 1709 - 1783)
Bror av 4.tippoldefar/mor til meg     Annet navn: Ola Toresson i Bakken.4,6
Ola ble født den 30. januar 1748 i Lesja.4,5 Ola ble døpt den 2. februar 1748 i Lesja kirke. Faddere: Ola Persson i Holsgrinde, Steinar Andersson i Blestra og Brit Larsdotter? på Ommundgard o.a.4 Ola Toresson bodde hos Tore Persson og Imbjørg Andersdotter i Midti, Lyftingmo, Lesja, i 1763.3
Annet navn: Ola Toresson på Lyftingmo, nevnt fra 1768 til 1774.7,8,3 Ola bodde på Lyftingmo, Lesja, i 1768 og 1774.8,7
Han var fadder ved dåpen til Tore Persson den 17. januar 1768 i Lesja kirke.8
Han var fadder ved dåpen til Per Persson den 30. oktober 1774 i Lesja kirke.7
Ola Toresson fikk festeseddel på Lyftingsbakken, Siem, Lesja, den 9. mars 1775. Seddelen ble tinglyst samme dag.2,9 Ola var husmann på Lyftingsbakken fra 1775 til 1802.5
Han var fadder ved dåpen til Marit Guttormsdotter på Kvee den 1. september 1793 i Lesja kirke.1


Ola døde i 1802 på Lyftingsbakken.5

     Navnet hans ble skrevet Ole Thoresøn Løftingmoen i 1774.7

Kilder/noter

 1. [S931] Lesja mini. 1777–1819: s. 391. https://media.digitalarkivet.no/kb20070603470666
 2. [S1711] Nord-Gudbrandsdal pantebok 1774–89: fol. 18 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20061130311155
 3. [S1152] Gudbrandsdal ekstraskatt 1762–66: 1763, vedlegg H, manntall. Mnr. 41. https://www.digitalarkivet.no/rk10051110140292
 4. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 326, Festô Purificationis M: https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470265
 5. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 481.
 6. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 328, Maria budskapsdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470266
 7. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 679, 22. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470444
 8. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 576.
 9. [S1712] Nord-Gudbrandsdal tingbok 1772–78: fol. 189 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20080414610946
Sist redigert16. mars 2019

Marit Olsdotter på Hattrem

K, #3862, ( - ca. 1663)     Annet navn: Marit Olsdotter.
Marit giftet seg med Johans Sveinsson på Hattrem.1

Marit døde ca. 1663 på Nordistugu, Hattrem Oppigard, Lesja.1 Det ble holdt skifte etter henne i 1663.2

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 233.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 232.
Sist redigert10. juni 2012

Ragnhild Johansdotter på Hattrem

K, #3863
Far*Johans Sveinsson på Hattrem ( - f 1663)
Mor*Marit Olsdotter på Hattrem ( - c 1663)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg
Sist redigert3. juni 2019

Margrete? Johansdotter på Hattrem

K, #3864
Far*Johans Sveinsson på Hattrem ( - f 1663)
Mor*Marit Olsdotter på Hattrem ( - c 1663)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg
Sist redigert3. juni 2019

Guri Johansdotter på Hattrem

K, #3865
Far*Johans Sveinsson på Hattrem ( - f 1663)
Mor*Marit Olsdotter på Hattrem ( - c 1663)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg
Sist redigert3. juni 2019

Marit Johansdotter på Hattrem

K, #3866, ( - etter 1666)
Far*Johans Sveinsson på Hattrem ( - f 1663)
Mor*Marit Olsdotter på Hattrem ( - c 1663)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg     Marit døde etter 1666.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 233.
Sist redigert3. juni 2019

Imbjørg Johansdotter på Hattrem

K, #3867, ( - etter 1666)
Far*Johans Sveinsson på Hattrem ( - f 1663)
Mor*Marit Olsdotter på Hattrem ( - c 1663)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg     Imbjørg døde etter 1666.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 233.
Sist redigert3. juni 2019

Bjerte Olsson i Kvam

M, #3868, (ca. 1652 - før 1681)
Far*Ola Bjertesson i Kvam (c 1608 - c 1680)
Mor*Kari Endresdotter i Kvam ( - e 1680)
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg     Bjerte ble født ca. 1652 i Kvam, Lesja.1

Bjerte døde før 1681.1

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 213.
Sist redigert25. juni 2015

Engebret Olsson i Kvam

M, #3869
Far*Ola Bjertesson i Kvam (c 1608 - c 1680)
Mor*Kari Endresdotter i Kvam ( - e 1680)
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg
Sist redigert25. juni 2015

Pål Olsson i Kvam

M, #3870
Far*Ola Bjertesson i Kvam (c 1608 - c 1680)
Mor*Kari Endresdotter i Kvam ( - e 1680)
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg
Sist redigert25. juni 2015

Ola Endresson i Kvam

M, #3871, (ca. 1688 - )
Far*Endre Olsson i Kvam (c 1649 - 1726)
Mor*Brit Larsdotter i Kvam ( - c 1708)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg     Ola ble født ca. 1688.1

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 213.
Sist redigert25. juni 2015

Bjerte Endresson i Kvam

M, #3872
Far*Endre Olsson i Kvam (c 1649 - 1726)
Mor*Brit Larsdotter i Kvam ( - c 1708)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg
Sist redigert25. juni 2015

Eli Endresdotter i Kvam

K, #3873
Far*Endre Olsson i Kvam (c 1649 - 1726)
Mor*Brit Larsdotter i Kvam ( - c 1708)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg
Sist redigert25. juni 2015

Magnhild Endresdotter i Bjølverud1

K, #3874, (ca. 1702 - 1763)
Far*Endre Olsson i Kvam (c 1649 - 1726)
Mor*Brit Larsdotter i Kvam ( - c 1708)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Jakob Jørnsson i Bjølverud ( - e 1766)
De hadde sju barn.1 
Barn     Annet navn: Magnhild Endresdotter i Kvam.
Magnhild ble født ca. 1702 i Kvam, Lesja.1,2,3
Magnhild trolovet seg den 29. oktober 1730 i Lesjaverk kirke, Lesja, med Jakob Jørnsson.4
Magnhild og Jakob var brukere på Ner-Bjølverud, Bjølverud, Lesja, fra ca. 1730.1
Magnhild giftet seg den 2. januar 1731 i Lesjaverk kirke med Jakob Jørnsson.4,1 Magnhild og Jakob bodde trolig i Brandlie, Lesja, fra ca. 1755. De var kanskje brukere et par år før sønnen Jørn overtok gården. Jakob og Magnhild var iallfall kommet dit i 1763.5,2
Annet navn: Magnhild Endresdotter i Brandlien, nevnt 1763 (post mortem).2

Magnhild døde i 1763 i Brandlie.2,1 Hun ble jordfestet den 24. juni 1763 på Lesjaverk kirkegård, Lesja.2
Sist redigert19. januar 2018

Tore Rolfsson på Ulateig

M, #3875, (ca. 1663 - )
Far*Rolf Kristensson på Ulateig (c 1639 - c 1694)
Mor*Anne Arnesdotter på Ulateig ( - e 1694)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg     Tore ble født ca. 1663.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 324.
Sist redigert30. juni 2012

Kristen Rolfsson på Ulateig

M, #3876
Far*Rolf Kristensson på Ulateig (c 1639 - c 1694)
Mor*Anne Arnesdotter på Ulateig ( - e 1694)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg
Sist redigert30. juni 2012

Ola Rolfsson på Ulateig

M, #3877
Far*Rolf Kristensson på Ulateig (c 1639 - c 1694)
Mor*Anne Arnesdotter på Ulateig ( - e 1694)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg
Sist redigert14. august 2010

Lars Rolfsson på Ulateig

M, #3878
Far*Rolf Kristensson på Ulateig (c 1639 - c 1694)
Mor*Anne Arnesdotter på Ulateig ( - e 1694)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg
Sist redigert30. juni 2012

Magnhild Rolfsdotter på Ulateig

K, #3879
Far*Rolf Kristensson på Ulateig (c 1639 - c 1694)
Mor*Anne Arnesdotter på Ulateig ( - e 1694)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg
Sist redigert9. november 2011

Alet Olsdotter på Kyrkjesylte

K, #3880, (1722 - 1789)

Familie

Kristen Hansson på Sylte (c 1717 - 1788)     Alet ble født i 1722 på Hoem, Tresfjord.1
Annet navn: Alet Olsdotter på Hoem.
Alet giftet seg i 1765 med Kristen Hansson på Sylte.1

Alet døde i 1789 på Kyrkjesylte, Tresfjord.1

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 232.
Sist redigert10. juni 2012

Peder Nerem1

M, #3881, (18. desember 1714 - 5. oktober 1783)
Far*Lars Persson på Nærem2 (o 1682 - 1741)
Mor*Marit Larsdotter på Nærem (c 1684 - 1748)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Anna Engelhart (1716 - 1752)
De hadde ett barn.2
Peder Nerems egen innførsel i kirkeboken av sin kone Anna Engelharts dødsfall i 1752 (Hjørundfjord ministerialbok 1733–64). Tre dager etter hennes død skulle han holde sankthansgudstjeneste, men skrev at det bare ble «Postill Læsning formedelst min upasselighed» (utilpasshet).
Barn

Familie 2

Maren Kastberg (1703 - )
De hadde ikke barn.      Peder ble født den 18. desember 1714 på Nærem, Tresfjord.2,3 Han ble utdannet på Trondheim katedralskole til 1736.2 Han var sogneprest i Hjørundfjord fra 21. april 1751.2
Peder giftet seg den 22. september 1751 i Tingvoll med Anna Engelhart.4,2,5
Peder giftet seg den 11. juli 1753 med Maren Kastberg.3 Peder Nerem var prost på Sunnmøre i 1767.2

Peder døde den 5. oktober 1783.2,3

Kilder/noter

 1. [S1202] Hjørundfjord mini. 1733–64: s. 223. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15964&idx_id=15964&uid=ny&idx_side=-102
 2. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 164. http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=erlandsen&sideid=166
 3. [S85] Vestnæs Prestegjeld: s. 285.
 4. [S1202] Hjørundfjord mini. 1733–64: s. 105. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15964&idx_id=15964&uid=ny&idx_side=-53
 5. [S77] Tresfjord I: s. 619.
Sist redigert24. juni 2014

Rasmus Larsson på Nærem

M, #3882, (ca. 1716 - 1742)
Far*Lars Persson på Nærem (o 1682 - 1741)
Mor*Marit Larsdotter på Nærem (c 1684 - 1748)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg     Rasmus ble født ca. 1716 på Nærem, Tresfjord.1 Han var klokker i Bolsøy.1

Rasmus døde i 1742 i Tresfjord.2

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 619 & 620.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 620.
Sist redigert14. desember 2014

Lars Larsson på Nærem

M, #3883, (ca. 1718 - 1787)
Far*Lars Persson på Nærem (o 1682 - 1741)
Mor*Marit Larsdotter på Nærem (c 1684 - 1748)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg     Lars ble født ca. 1718 på Nærem, Tresfjord. Kanskje han var den «Lars Nerums Søn» som døptes 26. april 1721.1,2,3 Han var blind nesten hele livet.2

Lars døde i 1787 på Nærem.2

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 619.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 620.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 7.
Sist redigert14. desember 2014

Ola Larsson på Nærem

M, #3884, (1723 - )
Far*Lars Persson på Nærem (o 1682 - 1741)
Mor*Marit Larsdotter på Nærem (c 1684 - 1748)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg     Ola ble født i 1723 på Nærem, Tresfjord.1

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 619.
Sist redigert18. mai 2012

Hans Larsson på Sylte1

M, #3885, (1726 - 1800)
Far*Lars Persson på Nærem (o 1682 - 1741)
Mor*Marit Larsdotter på Nærem (c 1684 - 1748)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Tøri Mikkelsdotter på Sekkesetra (1724 - 1808)

Familie 2

Kari Knutsdotter på Hammarvollnes (c 1733 - 1808)
Barn

Familie 3

Hallfrid Sjurdsdotter på Sylte (c 1701 - 1788)
De hadde ikke barn.2      Annet navn: Hans Larsson på Nærem.2
Hans ble født i 1726 på Nærem, Tresfjord.3
Hans fikk barn med Tøri Mikkelsdotter på Talberg i 1751.4,5
Hans fikk barn med Kari Knutsdotter på Hammarvollnes i 1753.5
Hans giftet seg i 1757 med Hallfrid Sjurdsdotter på Sylte.2

Hans døde i 1800 på Kyrkjesylte, Tresfjord.2

Kilder/noter

 1. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 439.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 253. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#256
 3. [S77] Tresfjord I: s. 619.
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 346.
 5. [S77] Tresfjord I: s. 254. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#257
Sist redigert10. april 2017

Lars Larsson på Sylte

M, #3886, (1728 - 1802)
Far*Lars Persson på Nærem (o 1682 - 1741)
Mor*Marit Larsdotter på Nærem (c 1684 - 1748)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ragnhild Hansdotter på Sylte (c 1728 - 1794)
De hadde sju barn.4      Annet navn: Lars Larsson på Nærem.1
Lars ble født i 1728 på Nærem, Tresfjord.2
Han (eller broren med samme navn) var fadder ved dåpen til Aslak Fransson den 31. mai 1750 i Veøy kirke.3

Lars giftet seg i 1755 med Ragnhild Hansdotter på Sylte.4
Lars og Ragnhild var brukere i Knutgarden, Sørsylte, Tresfjord, i 1760. De hadde overtatt etter hennes foreldre, antakelig et par år før. Lars og Ragnhilds sønn Hans tok over i 1794.1,5
Annet navn: Lars Larsson på Sørsylte, nevnt 1774.6
Han var forlover for Knut Absalonsson på Sørsylte og Kari Jensdotter på Tollåsen, som ble trolovet den 3. juli 1774 i Vestnes kyrkje.6


Lars døde i 1802 på Sørsylte, Tresfjord.1
Sist redigert21. september 2014

Anna Engelhart1,2

K, #3887, (1716 - 21. juni 1752)

Familie

Peder Nerem (1714 - 1783)
De hadde ett barn.3
Peder Nerems egen innførsel i kirkeboken av sin kone Anna Engelharts dødsfall i 1752 (Hjørundfjord ministerialbok 1733–64). Tre dager etter hennes død skulle han holde sankthansgudstjeneste, men skrev at det bare ble «Postill Læsning formedelst min upasselighed» (utilpasshet).
Barn     Anna ble født i 1716.3,4
Anna giftet seg den 22. september 1751 i Tingvoll med Peder Nerem.1,3,5

Anna døde den 21. juni 1752 i Hjørundfjord.1,3 Hun ble jordfestet den 29. juni 1752.1

Kilder/noter

 1. [S1202] Hjørundfjord mini. 1733–64: s. 105. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15964&idx_id=15964&uid=ny&idx_side=-53
 2. [S1202] Hjørundfjord mini. 1733–64: s. 223. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15964&idx_id=15964&uid=ny&idx_side=-102
 3. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 164. http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=erlandsen&sideid=166
 4. [S85] Vestnæs Prestegjeld: s. 285.
 5. [S77] Tresfjord I: s. 619.
Sist redigert24. juni 2014

Anne Engelhart Nerem1,2,3

K, #3888, (19. juni 1752 - 1802)
Far*Peder Nerem2 (1714 - 1783)
Mor*Anna Engelhart2 (1716 - 1752)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Hans Brandal Rødset (1758 - 1798)
De hadde to barn.1 
Barn     Anne ble født den 19. juni 1752. Hun ble først hjemmedøpt.1,2 Anne ble døpt den 25. juni 1752 i Hjørundfjord kyrkje.2
Anne giftet seg i 1784 med Hans Brandal Rødset.3,1
Hun ble kalt Anne Engelhart Rødset, nevnt fra 1801 til 1802.4,5 Anne losjerte på Apalset, Ørskog, i 1801.4

Anne døde i 1802 på Sunnmøre.5,1 Hun ble gravlagt den 6. desember 1802 i Borgund på Sunnmøre.5

     Navnet hennes ble skrevet Anna Engelhart Nerem i 1789.3
Sist redigert5. august 2014

Maren Kastberg1

K, #3889, (desember 1703 - )

Familie

Peder Nerem (1714 - 1783)
De hadde ikke barn.      Maren ble født i desember 1703.1
Maren giftet seg den 11. juli 1753 med Peder Nerem.2

     Isak Vilhelm Kastberg og Maren Kastberg var trolig i slekt.

Kilder/noter

 1. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 165. http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=erlandsen&sideid=167
 2. [S85] Vestnæs Prestegjeld: s. 285.
Sist redigert7. desember 2016

Knut Endresson på Bjørnes1,2,3

M, #3890, (ca. 1724 - 1793)
Far*Endre Jonsson på Solhjell4,1,5,6 (c 1689 - c 1743)
Mor*Guri Knutsdotter på Solhjell4,5 (c 1693 - 1765)
5. tippoldefar til meg     Annet navn: Knut Endresson på Solhjell.7,8,4
Knut ble født ca. 1724 på Solhjell, Nesset.8,7,9
Han var arving ved skiftet etter Endre Jonsson på Solhjell den 18. juni 1744: 4 daler 2 ort 15 skilling.4
Han var myndling av Tølløv Jonsson på Horne fra 1744.4
Knut Endresson tjente kanskje på Vorpeneset, Nesset, i 1746 (gården ble kalt Gjerdet).10 En Knud Endresøn Giere stevnet Ivar Ivarsson på Bogge, Ivar Ivarsson og Lars Ivarsson til tinget i Eresfjord tinglag den 7. juli 1746. Han mente de hadde gjort ham beryktet med grove beskyldninger. Ivar (sr.) og Lars møtte, bad om forlatelse, erklærte beskyldningene for døde og maktesløse, og tok Knut i hånden. De skulle også betale ham 6 daler for tort og omkostninger.10 Knut Endresson fikk trolig bygselseddel på 1 våg 16 merker på bnr. 1, Indre Bogge, Nesset, fra Morten Anderssen Lyng den 16. mai 1747. Seddelen var utstedt til William Friimans nu værende lejlending Knud Endresøn og ble tinglyst 23. juni.11,12
Knut giftet seg med Marit Jonsdotter.13,14,6 Knut Endresson ble innrullert i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748. Han var fremdeles soldat i 1756 og hadde da skattet for gård i 8 år.7,8
Knut og Marit var trolig brukere på bnr. 1 i 1749. Han var da gift gardmann. De overtok i så fall etter Jon Sjurdsson (trolig hennes far), som ble nevnt som bruker til 1751, så kanskje de drev sammen.7,12
Han var arving ved skiftet etter Erik Jonsson på Bjørnes den 3. april 1753: 13 daler 2 ort 10 skilling, utlagt blant annet i 3,4 mark (uten bygselrett) i Bjørnes (3 ort 10 skilling).15

Knut Endresson kjøpte 2 pund arvegods (uten bygselrett) på bnr. 1, Bjørnes, Nesset, den 6. juli 1753 av Jødda Sjurdsdotter, Tølløv Jonsson på Horne, Elling Toresson i Austigard, Anders Knutsson på Grandsætra, Erik Olsson på Finnset, Erik Knutsson på Øverås, Aslak Endresson på Nerås, Aslak Knutsson på Solhjell og Tore Olsson på Moen. (Av dette eide kjøperen allerede 3,4 mark. Flere av selgerne handlet for koner eller myndlinger.) Skjøtet ble tinglyst samme dag.16,17,6 Knut og Marit var selveiere på bnr. 1 fra 1753 til 1793.6 I manntallet av 1762 står Knut og Marit som brukere på bnr. 1. Guri Knutsdotter o.a. var også der. De hadde ei tjenestejente.14
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Toresson på Bjørbakken den 11. juli 1763: 1 daler 2 ort 22 skilling.18
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Aslak Knutsson på Solhjell den 27. november 1769: sau (1 daler 4 skilling).19
Han var verge for Knut Aslaksson på Solhjell i 1769.20
Han var verge for Søgni Persdotter på Myklebostad i 1789.2
Han var verge for Jon Sjurdsson på Bogge i 1789.21
Han var verge for Ågot Eriksdotter i 1789.22


Knut døde i 1793 på Bjørnes, Nesset.3,6 Han ble jordfestet den 9. juni 1793 på Eresfjord kyrkjegard, Nesset.3

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 152 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650748
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 455 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129671038
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 196 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16036&idx_id=16036&uid=ny&idx_side=-196
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 359 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650377
 5. [S276] Nesset VIII: s. 213.
 6. [S276] Nesset VIII: s. 179.
 7. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Soldater, nr. 23. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690343
 8. [S1562] 2. trondhjemske infreg, ruller 1756–61: 1756, Eresfjordske kompani, mønstringsrulle. Nr. 76. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700276
 9. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 101 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/102/
 10. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 163 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400621
 11. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 182 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400641
 12. [S129] Nesset V: s. 67. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001?page=70
 13. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 180 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640224
 14. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 197. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041038
 15. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 152 a–154 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650748
 16. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 78 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650559
 17. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 79 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650559
 18. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 135 a–136 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660154
 19. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 524 b–525 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660555
 20. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 524 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660555
 21. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 461 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129671044
 22. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
Sist redigert11. april 2019

Guri Knutsdotter på Slenes

K, #3891, (ca. 1752 - 1777)
Far*Knut Endresson på Bjørnes (c 1724 - 1793)
Mor*Marit Jonsdotter på Bjørnes (c 1721 - 1807)
Søster av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie

Jon Gunnarsson på Slenes (c 1754 - 1826)
Barn     Guri ble født ca. 1752.1
Annet navn: Guri Knutsdotter på Bjørnes.
Guri giftet seg i 1776 med Jon Gunnarsson på Slenes.2

Guri døde i barselseng i 1777 på Øvre Slenes, Nesset.3 Hun ble jordfestet den 30. november 1777 i Nesset.3 Det ble holdt skifte etter henne den 1. august 1778. Der var lite gjeld og en nettoformue på 130 daler 1 ort 10 skilling.3

Kilder/noter

 1. [S276] Nesset VIII: s. 179.
 2. [S276] Nesset VIII: s. 130 & 179.
 3. [S276] Nesset VIII: s. 130.
Sist redigert13. september 2017

Marit Jonsdotter på Bjørnes1,2

K, #3892, (ca. 1721 - 1807)
Far-?*Jon Sjurdsson på Bogge (c 1691 - ); trolig3
5. tippoldemor til meg     Marit ble født ca. 1721.4,5
Marit giftet seg med Knut Endresson.1,2,5
Marit og Knut var trolig brukere på bnr. 1, Indre Bogge, Nesset, i 1749. Han var da gift gardmann. De overtok i så fall etter Jon Sjurdsson (trolig hennes far), som ble nevnt som bruker til 1751, så kanskje de drev sammen.6,3 Marit og Knut var selveiere på bnr. 1, Bjørnes, Nesset, fra 1753 til 1793.5 I manntallet av 1762 står Marit og Knut som brukere på bnr. 1. Guri Knutsdotter o.a. var også der. De hadde ei tjenestejente.2
Hun var fadder ved dåpen til Ingebrigt Bjørness den 6. juli 1788 i Eresfjord kyrkje, Nesset.1


Marit døde i 1807 på Bjørnes, Nesset.5

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset var Jon Jonsson på Åse far til Marit Jonsdotter på Bjørnes, men det er en forveksling med Marit Jonsdotter på Nerås (s.d.).4,5,7,8

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 180 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640224
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 197. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041038
 3. [S129] Nesset V: s. 67. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001?page=70
 4. [S54] Nesset VII: s. 290.
 5. [S276] Nesset VIII: s. 179.
 6. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Soldater, nr. 23. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690343
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 152 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650748
 8. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 79 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650559
Sist redigert11. april 2019

Endre Knutsson på Bjørnes

M, #3893, (ca. 1754 - 1783)
Far*Knut Endresson på Bjørnes (c 1724 - 1793)
Mor*Marit Jonsdotter på Bjørnes (c 1721 - 1807)
Bror av 4.tippoldefar/mor til meg     Endre ble født ca. 1754.1

Endre døde ugift i 1783.1

Kilder/noter

 1. [S276] Nesset VIII: s. 179.
Sist redigert11. desember 2017

Erik Knutsson på Bjørnes

M, #3894, (1758 - 1773)
Far*Knut Endresson på Bjørnes (c 1724 - 1793)
Mor*Marit Jonsdotter på Bjørnes (c 1721 - 1807)
Bror av 4.tippoldefar/mor til meg     Erik ble født i 1758 på Bjørnes, Nesset.1

Erik døde i 1773 på Bjørnes.1

Kilder/noter

 1. [S276] Nesset VIII: s. 179.
Sist redigert11. juni 2012

Dordi Jonsdotter på Åse1,2

K, #3895, (ca. 1719 - 1767)
Far*Jon Jonsson på Åse3,4,1 (c 1693 - 1724 / 1725)
Far-steErik Aslaksson på Åse2 (c 1700 - 1772)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Erik Knutsson på Åse (c 1705 - 1767)
De hadde åtte barn, hvorav tre levde i 1808.6,11 
Barn     Dordi ble født ca. 1719.4
Dordi giftet seg etter 1745 med Erik Knutsson på Sira. På tinget 22. oktober det året ble hun bøtelagt 6 daler for leiermål.1,2 Dordi og Erik var gardfolk i Eresfjord sogn i Nesset i 1748.5
Dordi og Erik var brukere i Bortasti, Øverås, Nesset, fra 1752 til 1767. (De overtok etter hennes stefar.) Neste bruker var Lars Hansson (s.d.).6
Annet navn: Dordi Jonsdotter på Øverås, nevnt 1753.3
Hun var arving ved skiftet etter Erik Jonsson på Bjørnes den 3. april 1753: 13 daler 2 ort 10 skilling, utlagt blant annet i 3,4 mark (uten bygselrett) i Bjørnes (3 ort 10 skilling).7
Jødda Sjurdsdotter, Tølløv Jonsson på Horne, Elling Toresson i Austigard, Anders Knutsson på Grandsætra, Erik Olsson på Finnset, Erik Knutsson på Øverås, Aslak Endresson på Nerås, Aslak Knutsson på Solhjell og Tore Olsson på Moen solgte 2 pund arvegods (uten bygselrett) på bnr. 1, Bjørnes, Nesset, den 6. juli 1753 til Knut Endresson. (Av dette eide kjøperen allerede 3,4 mark. Flere av selgerne handlet for koner eller myndlinger.) Skjøtet ble tinglyst samme dag.8,9,10


Dordi døde i 1767 på Øverås, Nesset.1 Hun ble jordfestet den 15. november 1767.1

     Navnet hennes ble skrevet Dorte Jonsdatter Øveraas i 1753.3

Kilder/noter

 1. [S89] Nesset VI [1990]: s. 332. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026#333
 2. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 142 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400600
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 152 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650748
 4. [S54] Nesset VII: s. 290.
 5. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Østre romsdalske landvernkompani, hovedlegdsrulle. Nr. 20. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690298
 6. [S89] Nesset VI [1990]: s. 333. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026#334
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 152 a–154 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650748
 8. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 78 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650559
 9. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 79 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650559
 10. [S276] Nesset VIII: s. 179.
 11. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 311 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129690328
Sist redigert19. februar 2019

Jon Jonsson på Åse1,2,3

M, #3896, (ca. 1693 - 1724 eller 1725)
Far*Jon Jonsson på Finnset4,1,5 (c 1658 - )
Mor*Søgni Eriksdotter på Finnset5 ( - c 1704)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

To barn levde i 1753.1 
Barn     Annet navn: Jon Jonsson på Finnset.4
Jon ble født ca. 1693.4,5 Han bodde hos Jon Jonsson og Søgni Eriksdotter på bnr. 1, Finnset, Nesset, i 1701.5,4
Han var arving ved skiftet etter Søgni Eriksdotter på Finnset i 1704: 9 daler 2 ort 22 skilling, utlagt bl.a. i halvdelen i et sølvbelte.5

Jon giftet seg med en uregistrert person.6
Jon var bruker i Bortasti, Øverås, Nesset, i 1724. Bruket var på 1 våg 1 pund 15 merker. Året etter hadde enka overtatt. Hun giftet seg med Erik Aslaksson (s.d.), som fikk bygsel i 1726. Jons datter Dordi tok over bruket mange år senere.3,6,7,2

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset var Jon Jonsson på Åse far til Marit Jonsdotter på Bjørnes, men det er en forveksling med Marit Jonsdotter på Nerås (s.d.).5,8,1,9

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 152 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650748
 2. [S89] Nesset VI [1990]: s. 332. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026#333
 3. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 37 b, mnr. 186. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/39192/39/
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 228.
 5. [S54] Nesset VII: s. 290.
 6. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 141 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390802
 7. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 142 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400600
 8. [S276] Nesset VIII: s. 179.
 9. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 79 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650559
Sist redigert19. februar 2019

Jon Gunnarsson på Slenes

M, #3897, (ca. 1754 - 12. november 1826)
Far*Gunnar Jonsson på Slenes1 (c 1700 - 1755)
Mor*Anne Olsdotter på Slenes1 (c 1720 - 1764)
4. tippoldefar til meg

Familie 1

Guri Knutsdotter på Slenes (c 1752 - 1777)
Barn

Familie 2

Gjertrud Toresdotter på Slenes (1760 - 1824)
Barn     Jon ble født ca. 1754 på Øvre Slenes, Nesset.2,3 Jon var selveier på Øvre Slenes fra 1772 til 1810. 22. oktober 1772 fikk Jon tinglyst skjøte fra de to søstrene og stefaren for 90 daler, men overtok antakelig ikke før Ola flyttet.4,3
Jon giftet seg i 1776 med Guri Knutsdotter på Bjørnes.2
Jon giftet seg i 1780 med Gjertrud Toresdotter på Setra.4,3
Han var forlover for Bjørn Persson i Oppigard og Eli Tostensdotter på Hattrem, som giftet seg den 5. juli 1801 i Nesset.5,6


Jon døde den 12. november 1826 på Øvre Slenes.4

Kilder/noter

 1. [S276] Nesset VIII: s. 129.
 2. [S276] Nesset VIII: s. 130 & 179.
 3. [S54] Nesset VII: s. 240.
 4. [S276] Nesset VIII: s. 130.
 5. [S612] Nesset mini. 1757–1803: s. 226.
 6. [S54] Nesset VII: s. 153.
Sist redigert1. november 2017

Ole Kristensson Sæther1

M, #3898, (11. juni 1860 - 29. april 1938)
Far*Kristen Ellingsson Sæther (1826 - 1912)
Mor*Thonette Andersdotter Sæther (1833 - 1913)
Søskenbarn 3 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ane Bjørnsdotter på Finnset (1864 - f 1900)
Barn     Ole ble født den 11. juni 1860 på Frisvoll, Nesset.2,3,1
Annet navn: Ole Kristensson på Frisvoll.
Ole fikk barn med Ane Bjørnsdotter på Finnset.
Ole giftet seg med en uregistrert person. De hadde minst fire barn.1 Ole var selveier på bnr. 3, Setra, Nesset, i 1900. Bruket holdt dyrket jord og krøtter.1

Ole døde den 29. april 1938.4

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Erisfjord & Visdals, gnr. 21, bnr. 3, Sæther.
 2. [S89] Nesset VI [1990]: s. 37.
 3. [S54] Nesset VII: s. 243 & 258.
 4. [S54] Nesset VII: s. 258.
Sist redigert11. juni 2012

Guri Jonsdotter på Bjørnes

K, #3899, (1777 - 16. november 1844)
Far*Jon Gunnarsson på Slenes (c 1754 - 1826)
Mor*Guri Knutsdotter på Slenes (c 1752 - 1777)
Søster av 3.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ola Eriksson på Bjørnes (1768 - 1837)     Guri ble født i 1777 i Nesset. Guri ble døpt den 30. november 1777 i Nesset.1
Annet navn: Guri Jonsdotter på Slenes.
Guri giftet seg i 1799 med Ola Eriksson på Hagbøen.2

Guri døde den 16. november 1844 på Bjørnes, Nesset.3

Kilder/noter

 1. [S276] Nesset VIII: s. 130.
 2. [S276] Nesset VIII: s. 130 & 180.
 3. [S276] Nesset VIII: s. 180.
Sist redigert11. juni 2012

Ola Eriksson på Bjørnes

M, #3900, (1768 - 19. april 1837)
Far*Erik Ivarsson på Hagbøen1 (c 1736 - 1810)
4-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Guri Jonsdotter på Bjørnes (1777 - 1844)     Annet navn: Ola Eriksson på Hagbøen.1
Ola ble født i 1768 på Hagbøen, Nesset.1,2
Ola giftet seg i 1799 med Guri Jonsdotter på Slenes.3

Ola døde den 19. april 1837 på Bjørnes, Nesset.2

Kilder/noter

 1. [S129] Nesset V: s. 177. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#180
 2. [S276] Nesset VIII: s. 179.
 3. [S276] Nesset VIII: s. 130 & 180.
Sist redigert16. august 2017