Håvard Orvik

M, #2502
Far*Henry Orvik
Mor*Hilda Volle
5-menning til meg

Henning Orvik

M, #2503
Far*Henry Orvik
Mor*Hilda Volle
5-menning til meg

Stein Martin Orvik

M, #2504
Far*Henry Orvik
Mor*Hilda Volle
5-menning til meg

Dag Pettersen

M, #2505
Far*Arild Pettersen
Mor*Sigrund Helene Orvik
5-menning til meg

Erik Pettersen

M, #2507
Far*Arild Pettersen
Mor*Sigrund Helene Orvik
5-menning til meg

Bente Pettersen

K, #2508
Far*Arild Pettersen
Mor*Sigrund Helene Orvik
5-menning til meg

Knut Olav Lie

M, #2509
Far*Karsten Lie
Mor*Ruth Orvik
5-menning til meg

Odd Lie

M, #2510
Far*Karsten Lie
Mor*Ruth Orvik
5-menning til meg

Karsten Lie

M, #2511

Petter Gerhard Fredsvold1,2

M, #2512, (1874 - 16. januar 1960)

Familie

Guri Anne Knutsdatter (1873 - 1909)
Barn     Petter Gerhard ble født i 1874 i Vanylven.1
Petter Gerhard giftet seg med Guri Anne Knutsdatter.1,3 Petter Gerhard Fredsvold var skomaker for egen regning i 1900.1 Petter Gerhard og Guri Anne var husfolk på Haugen ytre, Leirgrovvik, Bolsøy, i 1900. Plassen hadde 10 ar (dyrket) jord samt fjærfe.1

Petter Gerhard døde den 16. januar 1960.2 Han ble gravlagt den 20. januar 1960 på Røbekk kirkegård, Bolsøy, i samme grav som kona.2

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Bolsø, under gnr. 31, bnr. 1, Haugen – yttre.
 2. [S466] Molde kirkegårder: Petter Fredsvold.
 3. [S159] Arne Hattrem: brev 28.11.1994.
 4. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 90.

Klara Sofie Fredsvold1,2

K, #2513, (15. mai 1901 - 5. april 1981)
Far*Petter Gerhard Fredsvold (1874 - 1960)
Mor*Guri Anne Knutsdatter (1873 - 1909)
3-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ole Mevold (1901 - 1952)
Barn     Klara Sofie ble født den 15. mai 1901.1,3
Klara Sofie giftet seg med Ole Mevold.2,3 Hennes navn som gift var Mevold.1

Klara Sofie døde den 5. april 1981.1 Hun ble gravlagt den 9. april 1981 på Nedre kirkegård, Molde.4

Kilder/noter

 1. [S466] Molde kirkegårder: Klara Sofie Mevoll, bilde.
 2. [S1330] Kom i hou ka ætt du e a: s. 243. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120120002#246
 3. [S159] Arne Hattrem: brev 28.11.1994.
 4. [S466] Molde kirkegårder: Klara Sofie Mevoll.

Knut Fredsvold1

M, #2514, (11. februar 1904 - 19. mai 1995)
Far*Petter Gerhard Fredsvold2 (1874 - 1960)
Mor*Guri Anne Knutsdatter2 (1873 - 1909)
3-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Familie

Karoline Sekkenes (1902 - 1989)
Barn     Knut ble født den 11. februar 1904 i Leirgrovvik, Bolsøy.2
Knut giftet seg i 1926 med Karoline Sekkenes.3,4 Knut Fredsvold var lastebileier og sjåfør. Han drev med langtransport. De siste årene var han ansatt ved Park- og fritidsavdelingen (parkvesenet) i Molde kommune. Knut bodde i Leirgrovvik, Molde.3

Knut døde den 19. mai 1995.1

Kilder/noter

 1. [S466] Molde kirkegårder: Knut Fredsvold.
 2. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 90.
 3. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 424.
 4. [S159] Arne Hattrem: brev 1994.

Gudrun Fredsvold

K, #2515, (24. februar 1907 - )
Far*Petter Gerhard Fredsvold (1874 - 1960)
Mor*Guri Anne Knutsdatter (1873 - 1909)
3-menning 2 ganger forskjøvet til meg     Gudrun ble født den 24. februar 1907.1
Gudrun giftet seg med Johan Alfred Dyrli.

Kilder/noter

 1. [S159] Arne Hattrem: brev 28.11.1994.
 2. [S876] Midsund III: s. 124.

Ole Mevold1,2

M, #2516, (18. august 1901 - 4. juni 1952)

Familie

Klara Sofie Fredsvold (1901 - 1981)
Barn     Ole ble født den 18. august 1901.1,3
Ole giftet seg med Klara Sofie Fredsvold.2,3

Ole døde den 4. juni 1952.1 Han ble gravlagt på Nedre kirkegård, Molde.1

Kilder/noter

 1. [S466] Molde kirkegårder: Ole Mevold.
 2. [S1330] Kom i hou ka ætt du e a: s. 243. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120120002#246
 3. [S159] Arne Hattrem: brev 28.11.1994.

Oddvar Mevold1

M, #2517, (25. april 1933 - 14. juni 1982)
Far*Ole Mevold (1901 - 1952)
Mor*Klara Sofie Fredsvold (1901 - 1981)
4-menning 1 gang forskjøvet til meg     Oddvar ble født den 25. april 1933.1,2

Oddvar døde den 14. juni 1982.1 Han ble gravlagt den 24. juni 1982 på Vinger kirkegård, Kongsvinger.1

Kilder/noter

 1. [S497] Gravminner i Norge: id 4408290.
 2. [S159] Arne Hattrem: brev 28.11.1994.

Gunnar Mevold1,2

M, #2518, (16. juli 1937 - 21. august 2013)
Far*Ole Mevold (1901 - 1952)
Mor*Klara Sofie Fredsvold (1901 - 1981)
4-menning 1 gang forskjøvet til meg     Gunnar ble født den 16. juli 1937 i Molde.1,2,3 Han var trykkeriarbeider.2

Gunnar døde den 21. august 2013.1 Han ble gravlagt den 28. august 2013 på Nedre kirkegård, Molde.1

Kilder/noter

 1. [S466] Molde kirkegårder: Gunnar Mevold.
 2. [S1330] Kom i hou ka ætt du e a: s. 241. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120120002#244
 3. [S159] Arne Hattrem: brev 28.11.1994.

Per Mevold1

M, #2519, (12. september 1939 - juli 1979)
Far*Ole Mevold1 (1901 - 1952)
Mor*Klara Sofie Fredsvold1 (1901 - 1981)
4-menning 1 gang forskjøvet til meg

Familie

Jorunn Elida Bolstad
De hadde ikke barn.1      Per ble født den 12. september 1939 i Molde.2,1

Per døde i juli 1979 i Bø, Nordland.1

Kilder/noter

 1. [S1330] Kom i hou ka ætt du e a: s. 243. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120120002#246
 2. [S159] Arne Hattrem: brev 28.11.1994.

Gunnlaug Fredsvold1

K, #2520, (14. oktober 1926 - 28. juli 1991)
Far*Knut Fredsvold (1904 - 1995)
Mor*Karoline Sekkenes (1902 - 1989)
4-menning 1 gang forskjøvet til meg     Gunnlaug ble født den 14. oktober 1926.1,2,3
Gunnlaug giftet seg den 15. mai 1948 med Erik Anker Amundsen.4,2 Hennes navn som gift var Amundsen.1

Gunnlaug døde den 28. juli 1991.1

Kilder/noter

 1. [S430] Amundsen gravmonument.
 2. [S324] Romsdalsslekter: s. 11.
 3. [S264] Bygdebok for Nesjestranda.
 4. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 424.

Bjarne Fredsvold1

M, #2521, (23. august 1931 - 24. juni 2010)
Far*Knut Fredsvold (1904 - 1995)
Mor*Karoline Sekkenes (1902 - 1989)
4-menning 1 gang forskjøvet til meg     Bjarne ble født den 23. august 1931.1,2,3
Bjarne giftet seg i 1954 med Borgny Alette Meland.2,3 Bjarne Fredsvold var sjåfør. Han overtok etter faren. Senere kjørte Bjarne renovasjonsbil. Bjarne og Borgny Alette bodde på Kviltorp, Molde, ca. 1995.2

Bjarne døde den 24. juni 2010.1 Han ble gravlagt den 30. juni 2010 på Røbekk kirkegård, Molde.1

Kilder/noter

 1. [S466] Molde kirkegårder: Bjarne Fredsvold.
 2. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 424.
 3. [S159] Arne Hattrem: brev 28.11.1994.

Birgit Marie Fredsvold

K, #2522, (18. april 1940 - 22. februar 2013)
Far*Knut Fredsvold (1904 - 1995)
Mor*Karoline Sekkenes (1902 - 1989)
4-menning 1 gang forskjøvet til meg     Birgit Marie ble født den 18. april 1940.1,2,3
Birgit Marie giftet seg i 1959 med Ole Oddbjørn Lindahlen.2,3 Hennes navn som gift var Lindahlen.1 Birgit var renholder. Birgit og Ole bodde i Molde ca. 1995.2

Birgit Marie døde den 22. februar 2013.1 Hun ble gravlagt den 27. februar 2013 på Røbekk kirkegård, Molde.1

Kilder/noter

 1. [S466] Molde kirkegårder: Birgit Marie Lindahlen.
 2. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 424.
 3. [S159] Arne Hattrem: brev november 1994.

Karoline Sekkenes

K, #2523, (21. august 1902 - 1989)

Familie

Knut Fredsvold (1904 - 1995)
Barn     Karoline ble født den 21. august 1902.1,2
Hun ble kalt Lina.2
Karoline giftet seg i 1926 med Knut Fredsvold.2,3

Karoline døde i 1989.2

Kilder/noter

 1. [S159] Arne Hattrem: brev 28.11.1994.
 2. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 424.
 3. [S159] Arne Hattrem: brev 1994.

Nils Almar Dyrli1

M, #2524
Far*Johan Alfred Dyrli1 (1901 - 1974)
Mor*Gudrun Fredsvold1 (1907 - )
4-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S876] Midsund III: s. 124.

Solveig Karin Dyrli

K, #2525
Far*Johan Alfred Dyrli (1901 - 1974)
Mor*Gudrun Fredsvold (1907 - )
4-menning 1 gang forskjøvet til meg

Johan Alfred Dyrli1

M, #2526, (20. august 1901 - 17. januar 1974)     Johan Alfred ble født den 20. august 1901.1,2
Johan Alfred giftet seg med Gudrun Fredsvold.

Johan Alfred døde den 17. januar 1974.1 Han ble gravlagt den 23. januar 1974 på Nedre kirkegård, Molde.1

Kilder/noter

 1. [S466] Molde kirkegårder.
 2. [S159] Arne Hattrem: brev 28.11.1994.
 3. [S876] Midsund III: s. 124.

Karin Rundhaug

K, #2527

Rune Mevold

M, #2528
Far*Oddvar Mevold (1933 - 1982)
Mor*Karin Rundhaug
5-menning til meg

Tom Mevold

M, #2529
Far*Oddvar Mevold (1933 - 1982)
Mor*Karin Rundhaug
5-menning til meg

Hilde Mevold

K, #2530
Far*Oddvar Mevold (1933 - 1982)
Mor*Karin Rundhaug
5-menning til meg

Sigurd Mevold1

M, #2531
Far*Gunnar Mevold1 (1937 - 2013)
Mor*Ludvikke Synnøve Bolstad1
5-menning til meg

Kilder/noter

 1. [S1330] Kom i hou ka ætt du e a: s. 241. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120120002#244

Kristin Mevold1

K, #2532
Far*Gunnar Mevold1 (1937 - 2013)
Mor*Ludvikke Synnøve Bolstad1
5-menning til meg

Familie

Rune Julsen
De kan ha hatt fler barn. 
Barn

Kilder/noter

 1. [S1330] Kom i hou ka ætt du e a: s. 241. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120120002#244
 2. [S1330] Kom i hou ka ætt du e a: s. 242. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120120002#245

Vigdis Elisabeth Mevold1

K, #2533
Far*Gunnar Mevold1 (1937 - 2013)
Mor*Ludvikke Synnøve Bolstad1
5-menning til meg

Familie

Roar Heiland

Kilder/noter

 1. [S1330] Kom i hou ka ætt du e a: s. 241. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120120002#244

Ludvikke Synnøve Bolstad1

K, #2534
Far*Sigurd Normann Bolstad2 (1904 - 1962)
Mor*Vally Marie Haugsnes2 (1913 - 1995)

Familie

Gunnar Mevold (1937 - 2013)
De hadde tre barn.1 
Barn

Kilder/noter

 1. [S1330] Kom i hou ka ætt du e a: s. 241. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120120002#244
 2. [S1330] Kom i hou ka ætt du e a: s. 239. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120120002#242

Jorunn Elida Bolstad1

K, #2535
Far*Sigurd Normann Bolstad2 (1904 - 1962)
Mor*Vally Marie Haugsnes2 (1913 - 1995)

Familie 1

Per Mevold (1939 - 1979)
De hadde ikke barn.3 

Familie 2

Johan Per Urke
De hadde ikke barn.3 

Kilder/noter

 1. [S1330] Kom i hou ka ætt du e a: s. 242. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120120002#245
 2. [S1330] Kom i hou ka ætt du e a: s. 239. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120120002#242
 3. [S1330] Kom i hou ka ætt du e a: s. 243. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120120002#246

Åse Karin Amundsen

K, #2536
Far*Erik Anker Amundsen (1921 - 2007)
Mor*Gunnlaug Fredsvold (1926 - 1991)
5-menning til meg

Bjørn Arve Amundsen1

M, #2537
Far*Erik Anker Amundsen (1921 - 2007)
Mor*Gunnlaug Fredsvold (1926 - 1991)
5-menning til meg

Kilder/noter

 1. [S1326] Bygdebok for Skodje II: s. 791. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013011424008#792

Kjell Ove Amundsen

M, #2538
Far*Erik Anker Amundsen (1921 - 2007)
Mor*Gunnlaug Fredsvold (1926 - 1991)
5-menning til meg

Erik Anker Amundsen1

M, #2539, (30. mars 1921 - 21. desember 2007)     Erik Anker ble født den 30. mars 1921.1,2,3
Erik Anker giftet seg den 15. mai 1948 med Gunnlaug Fredsvold.3,2 Erik Anker Amundsen var stein- og lagerarbeider. Erik Anker bodde på Kviltorp, Molde.3

Erik Anker døde den 21. desember 2007.1 Han ble gravlagt den 27. desember 2007 på Bolsøya kirkegård, Molde.1

Kilder/noter

 1. [S466] Molde kirkegårder: Erik Anker Amundsen.
 2. [S324] Romsdalsslekter: s. 11.
 3. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 424.

Svein Fredsvold

M, #2540
Far*Bjarne Fredsvold (1931 - 2010)
Mor*Borgny Alette Meland (1930 - 2014)
5-menning til meg

Familie 2

Grete Lauvås

Sissel Fredsvold

K, #2541
Far*Bjarne Fredsvold (1931 - 2010)
Mor*Borgny Alette Meland (1930 - 2014)
5-menning til meg

Borgny Alette Meland

K, #2542, (2. mai 1930 - 14. november 2014)     Borgny Alette ble født den 2. mai 1930.1,2,3 Hennes hjemsted var på Farstad, Fræna.3
Borgny Alette giftet seg i 1954 med Bjarne Fredsvold.4,3 Hennes navn som gift var Fredsvold.1,2 Borgny Alette Fredsvold var vaskeriarbeider i 24 år. Borgny Alette og Bjarne bodde på Kviltorp, Molde, ca. 1995.4

Borgny Alette døde den 14. november 2014.2 Hun ble gravlagt den 21. november 2014 på Røbekk kirkegård, Molde, i samme grav som mannen.2

Kilder/noter

 1. [S875] «Søk i skattelistene [Ságat]»: Borgny Alette Fredsvold.
 2. [S466] Molde kirkegårder: Borgny Alette Fredsvold.
 3. [S159] Arne Hattrem: brev 28.11.1994.
 4. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 424.

Wenche Lindahlen

K, #2543
Far*Ole Oddbjørn Lindahlen (1936 - 2004)
Mor*Birgit Marie Fredsvold (1940 - 2013)
5-menning til meg

Britt Lindahlen

K, #2544
Far*Ole Oddbjørn Lindahlen (1936 - 2004)
Mor*Birgit Marie Fredsvold (1940 - 2013)
5-menning til meg

Familie

Arnfinn Husøy
De hadde ett barn.1 
Barn

Kilder/noter

 1. [S1176] Smøla bygdebok VI: s. 227. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008071704075#228

Ole Oddbjørn Lindahlen1

M, #2545, (18. februar 1936 - 24. september 2004)     Ole Oddbjørn ble født den 18. februar 1936.1,2,3
Ole Oddbjørn giftet seg i 1959 med Birgit Marie Fredsvold.2,4 Ole var vaktmester. Ole og Birgit bodde i Molde ca. 1995.2

Ole Oddbjørn døde den 24. september 2004.1 Han ble gravlagt den 1. oktober 2004 på Røbekk kirkegård, Molde.1

Kilder/noter

 1. [S466] Molde kirkegårder.
 2. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 424.
 3. [S159] Arne Hattrem: brev 11.1994.
 4. [S159] Arne Hattrem: brev november 1994.

Odd Arne Dyrli

M, #2546
Far*Nils Almar Dyrli
Mor*Aase Kari Akselvoll
5-menning til meg

Jan Gunnar Dyrli

M, #2547
Far*Nils Almar Dyrli
Mor*Aase Kari Akselvoll
5-menning til meg

Aase Kari Akselvoll1

K, #2548

Kilder/noter

 1. [S876] Midsund III: s. 124.

Hans Sletten

M, #2549

Roy Arne Sletten

M, #2550
Far*Hans Sletten
Mor*Solveig Karin Dyrli
5-menning til meg

Geir Atle Sletten

M, #2551
Far*Hans Sletten
Mor*Solveig Karin Dyrli
5-menning til meg

Ivar Jonsson på Bogge1,2

M, #2552, (ca. 1723 - 1774)
Far*Jon Olsson på Bogge3 (c 1685 - )
Mor*Sissel Jørnsdotter på Bogge2,3 ( - m. 1742 & 1774)

Familie 1

Marit Hansdotter på Bogge (c 1729 - 1760)
Barn

Familie 2

Ragnhild Persdotter på Bogge (c 1731 - 1813)
De fikk et dødfødt guttebarn i 1768.19 
Barn     Ivar ble født ca. 1723.4,5 Han var bruker av 2 pund 18 merker i Skorgestua, Indre Bogge, Nesset, fra 1751 til 1774.6,7
Han var verge for Ola Ivarsson på Bogge i 1752.1
Han var kreditor ved skiftet etter Ivar Ivarsson på Bogge den 8. april 1752 på Indre Bogge, Nesset: 1 daler 1 ort.8

Ivar giftet seg med Marit Hansdotter på Sira. De fikk dødfødte barn i 1757 og 59.9,3,10 Ivar Jonsson på Bogge var soldat i 1761.11
Ivar trolovet seg den 19. juli 1761 i Vistdal kyrkje, Nesset, med Ragnhild Persdotter på Hjellen.11
Ivar giftet seg den 29. november 1761 i Eresfjord kyrkje, Nesset, med Ragnhild Persdotter på Hjellen.12,3 Gjertrud Jørnsdotter døde hos ham på Indre Bogge i 1774.4,13

Ivar døde i 1774 på Indre Bogge.4 Det ble holdt likpreken over ham og Gjertrud den 13. februar 1774 i Eresfjord kyrkje.4
Han var kreditor ved skiftet etter Gjertrud Jørnsdotter på Bogge den 14. mars 1774: Dødsboet hans fordret 59 daler 1 ort 20 skilling, blant annet for losji, kost og oppvartning i 3 år 42 uker. Samtidig var han skyldig 26–2–16 til Gjertruds bo.14,15
Det ble holdt skifte etter ham den 15. mars 1774. Nettoformue: 189 daler 2 ort 1 skilling.3

     Navnet hans ble skrevet Iver Jonsen Bogge fra 1752 til 1774.1,2

I telefonsamtale 13. desember 1994 mente Bjarne Skorgen at Inger Ivarsdotter på Kvernberget var datter av Ivar Jonsson på Bogge, men hun er ikke nevnt blant barna hans i skiftet etter Ivars morsøster Gjertrud Jørnsdotter på Bogge.16

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 17 b.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 729 b.
 3. [S129] Nesset V: s. 119.
 4. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 102 b.
 5. [S130] Nesset IX: s. 410.
 6. [S129] Nesset V: s. 110, 114 & 119.
 7. [S349] Bjarne Skorgen: tlf. 13.12.1994.
 8. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 17 b & 18 a.
 9. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 26 b.
 10. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 4 a, 5 a & 17 a.
 11. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 25 a.
 12. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 26 b.
 13. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 730 a.
 14. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 729 b & 730 a.
 15. [S129] Nesset V: s. 109.
 16. [S349] Bjarne Skorgen.
 17. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 26 b & 729 b.
 18. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 46 a.
 19. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 57 a.

Marit Hansdotter på Bogge1,2

K, #2553, (ca. 1729 - 1760)
Far*Hans Hansson Kvam3 (c 1690 - 1762)
Mor*Brit Knutsdotter på Sira3 (o 1699 - 1777)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ivar Jonsson på Bogge (c 1723 - 1774)
Barn     Marit ble født ca. 1729 i Nesset.4,5
Annet navn: Marit Hansdotter på Sira.
Marit giftet seg med Ivar Jonsson på Bogge. De fikk dødfødte barn i 1757 og 59.2,6,7

Marit døde i 1760 på Indre Bogge, Nesset.1,5 Hun ble jordfestet den 15. mai 1760 på Eresfjord kyrkjegard, Nesset.1 Det ble holdt skifte etter henne den 4. september 1761. Arv: 50 daler 1 ort 20 skilling.6

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 19 b.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 26 b.
 3. [S276] Nesset VIII: s. 296.
 4. [S612] Nesset mini. 1757–1803: s. 20 (v).
 5. [S349] Bjarne Skorgen: tlf. 13.12.1994.
 6. [S129] Nesset V: s. 119.
 7. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 4 a, 5 a & 17 a.

Ragnhild Persdotter på Bogge1

K, #2554, (ca. 1731 - 1813)
Far*Per Persson på Hjellen2 (c 1693 - 1785)
Mor*Synnøv Knutsdotter på Hjellen3 ( - e 1762)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ivar Jonsson på Bogge (c 1723 - 1774)
De fikk et dødfødt guttebarn i 1768.9 
Barn     Ragnhild ble født ca. 1731 på Myklebostad nedre, Nesset.1,3
Annet navn: Ragnhild Persdotter på Hjellen.4
Ragnhild trolovet seg den 19. juli 1761 i Vistdal kyrkje, Nesset, med Ivar Jonsson på Bogge.5
Ragnhild giftet seg den 29. november 1761 i Eresfjord kyrkje, Nesset, med Ivar Jonsson på Bogge.6,7 Ragnhild var kårkone i Skorgestua, Indre Bogge, Nesset, fra 1798. Hun stod som jordbruker hos sønnen Jon i 1801; men etter at Ivar døde, bodde Ragnhild trolig mye hos dattera Synnøv på Hjellen. Om Skorgestua er det nevnt at hun bare «leilighetsvis har beboet denne Gaard».7,1

Ragnhild døde i 1813.3,7

     Ragnhild Persdotter på Hjellen var slektning i annet og tredje ledd av Gunnar Jonsson på Slenes.8

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Nessæt, Eridsfiorden, Bogge Indre. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058423000828
 2. [S130] Nesset IX: s. 410/409.
 3. [S130] Nesset IX: s. 410.
 4. [S612] Nesset mini. 1757–1803: s. 25 h & 27 v.
 5. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 25 a.
 6. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 26 b.
 7. [S129] Nesset V: s. 119.
 8. [S130] Nesset IX: s. 409.
 9. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 57 a.

Inger Ivarsdotter på Kvernberget1

K, #2555, (ca. 1733 - 1804)
Far-?*Ivar Ivarsson på Bogge (c 1689 - 1757); kanskje
Søster av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie

Jon Hansson på Kvernberget (c 1734 - 1781)
De hadde tre barn.1 
Barn     Annet navn: Inger Ivarsdotter på Bogge.2,3
Inger ble født ca. 1733.4 Ivar Ivarsson på Bogge, Erik Ivarsson på Bogge og Inger Ivarsdotter tjente hos Siri Rasmusdotter på Bogge i Jonsgarden, Indre Bogge, Nesset, i 1762.3
Inger giftet seg i 1769 med Jon Hansson på Kvernberget.5 Inger og Jon var brukere på Kvernberget nedre, Kvernberget, Nesset, i 1770-årene. Neste bruker fikk bygsel i 1779.1

Inger døde i 1804.1

I telefonsamtale 13. desember 1994 mente Bjarne Skorgen at Inger Ivarsdotter på Kvernberget var datter av Ivar Jonsson på Bogge, men hun er ikke nevnt blant barna hans i skiftet etter Ivars morsøster Gjertrud Jørnsdotter på Bogge.6

Kilder/noter

 1. [S104] Nesset II: s. 94. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#97
 2. [S104] Nesset II: s. 94.
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, s. 19, nr. 171.
 4. [S1099] Nesset IV: s. 433.
 5. [S349] Bjarne Skorgen: tlf. 13.12.1994.
 6. [S349] Bjarne Skorgen.

Jon Hansson på Kvernberget1

M, #2556, (ca. 1734 - 1781)
Far*Hans Toresson i Spelvika2,3 (c 1671 - 1770)

Familie

Inger Ivarsdotter på Kvernberget (c 1733 - 1804)
De hadde tre barn.1 
Barn     Annet navn: Jon Hansson i Spelvika.2
Jon ble født ca. 1734.4
Jon giftet seg i 1769 med Inger Ivarsdotter på Bogge.4 Jon og Inger var brukere på Kvernberget nedre, Kvernberget, Nesset, i 1770-årene. Neste bruker fikk bygsel i 1779.1

Jon døde i 1781.1

Kilder/noter

 1. [S104] Nesset II: s. 94. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#97
 2. [S1099] Nesset IV: s. 433.
 3. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620453
 4. [S349] Bjarne Skorgen: tlf. 13.12.1994.

Ivar Ivarsson på Nerland

M, #2557, (ca. 1739 - 1800)
Far*Ivar Ivarsson på Boggebakke1,2 ( - c 1751)
Mor*Marit Eriksdotter på Boggebakke2 (c 1715 - 1775)
3-menning 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Anne Persdotter på Nerland (c 1731 - 1799)     Ivar ble født ca. 1739 på Indre Bogge, Nesset.2,3
Han var myndling av Ole Iversen Gielle (sic, trolig Ola Ivarsson på Tjelle) i 1752.2

Annet navn: Ivar Ivarsson på Bogge, nevnt 1758.3,4 Ivar Ivarsson på Bogge ble konfirmert den 2. april 1758 i Rød kyrkje, Nesset. Han hadde godt nemme, skjønn og leseferdighet både innen- og utenat.3 Ivar Ivarsson på Bogge, Erik Ivarsson på Bogge og Inger Ivarsdotter tjente hos Siri Rasmusdotter på Bogge i Jonsgarden, Indre Bogge, Nesset, i 1762.4
Ivar giftet seg den 12. januar 1772 med Anne Persdotter på Nerland.5

Ivar døde i 1800.6

Kilder/noter

 1. [S969] I telefonsamtale 13.12.1994 mente Bjarne Skorgen at Ivar var sønn av Ivar Jonsson (s.d.), men han er ikke nevnt blant barna hans i skiftet etter Ivars morsøster Gjertrud Jørgensdotter (s.d.).
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 17 b.
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 7 a.
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, s. 19, nr. 171.
 5. [S129] Nesset V: s. 91.
 6. [S349] Bjarne Skorgen: tlf. 13.12.1994.

Anne Persdotter på Nerland1

K, #2558, (ca. 1731 - 1799)

Familie

Ivar Ivarsson på Nerland (c 1739 - 1800)     Anne ble født ca. 1731.2
Anne giftet seg med en uregistrert person.1
Anne giftet seg den 12. januar 1772 med Ivar Ivarsson på Bogge.1

Anne døde i 1799.2

Kilder/noter

 1. [S129] Nesset V: s. 91.
 2. [S349] Bjarne Skorgen: tlf. 13.12.1994.

Jon Olsson på Bogge1,2

M, #2559, (ca. 1685 - )
Far*Ola Knutsson på Bogge2 (c 1641 - m. 1701 & 1711)
Mor*Ola Knutsson på Bogges hustru2

Familie

Sissel Jørnsdotter på Bogge ( - m. 1742 & 1774)
Barn     Jon ble født ca. 1685.2 Jon var bruker i Skorgestua, Indre Bogge, Nesset, fra 1715 til 1751.3
Jon giftet seg med Sissel Jørnsdotter på Bogge.4
Han var verge for Marit Jonsdotter på Turhus i 1742.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 180 b.
 2. [S129] Nesset V: s. 118.
 3. [S129] Nesset V: s. 118 & 119.
 4. [S129] Nesset V: s. 119.

Sissel Jørnsdotter på Bogge1,2

K, #2560, ( - mellom 1742 og 1774)
Far*Jørn Ivarsson på Bogge3,4 (c 1652 - )
Mor*Ildri Pålsdotter på Bogge ( - c 1696)

Familie

Jon Olsson på Bogge (c 1685 - )
Barn     Sissel Jørnsdotter på Bogge bodde hos Jørn Ivarsson på Bogge på Indre Bogge, Nesset, i 1711.2
Sissel giftet seg med Jon Olsson på Bogge.5

Sissel døde mellom 1742 og 1774.4,3

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 182 a.
 2. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Inderbaagge.
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 729 b.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 180 b.
 5. [S129] Nesset V: s. 119.

Ola Knutsson på Bogge1,2

M, #2561, (ca. 1641 - mellom 1701 og 1711)
Ola Knutsson (Bogge) sitt bumerke (fra «Bumerker fra Volds ottung», Romsdalsmuseets årbok 1937–41)     Ola ble født ca. 1641.2 Han var gift.3
Ola var bruker i Skorgestua, Indre Bogge, Nesset, fra 1678 og resten av livet. Han brukte 2 pund i 1678, men 1 våg 1 pund fra 1687.2 Han ble stevnet i 1692 sammen med Anders Jonsson på Bogge for å betale «salig Jonn Bugges Gield», som de var arvinger til. Ola var trolig gift med Anders' søster, som trolig var datter av Jon.2 Han var lagrettemann i 1699.1

Ola døde mellom 1701 og 1711.2

Kilder/noter

 1. [S786] «Bumerker fra Volds ottung [PDF]»: s. 17.
 2. [S129] Nesset V: s. 118.
 3. [S129] Nesset V: s. 118 & 140.

Ola Knutsson på Bogges hustru1

K, #2562
Far-?*Jon Olsson på Bogge (c 1604 - f 1692); trolig2

Familie

Ola Knutsson på Bogge (c 1641 - m. 1701 & 1711)
Barn     Ola var bruker i Skorgestua, Indre Bogge, Nesset, til 1714. Hun satt som bruker fra mannens død.1

Kilder/noter

 1. [S129] Nesset V: s. 118.
 2. [S129] Nesset V: s. 118 & 140.

Jon Olsson på Bogge1

M, #2563, (ca. 1604 - før 1692)

Familie

Barn     Jon ble født ca. 1604.2 Han hadde trolig 4 barn.2 Jon var bruker i Risa, Indre Bogge, Nesset, fra 1661 til 1678. I 1678 brukte han bare 2 pund.3

Jon døde før 1692.1

     Han kan ha vært barn av Ola Jonsson og Brit Jonsdotter på Indre Bogge, Nesset.

Kilder/noter

 1. [S129] Nesset V: s. 118.
 2. [S129] Nesset V: s. 140.
 3. [S129] Nesset V: s. 124, 139 & 140.
 4. [S129] Nesset V: s. 118 & 140.

Jørn Ivarsson på Bogge1,2,3

M, #2564, (ca. 1652 - )
Far*Ivar Andersson på Bogge3 (c 1621 - )

Familie 1

Ildri Pålsdotter på Bogge ( - c 1696)
Barn

Familie 2

Brit Olsdotter ( - e 1698)
Barn

Familie 3

Barn     Jørn ble født ca. 1652.2,3 Jørn var bruker i Risan øvre, Indre Bogge, Nesset, fra 1674 til 1727.4
Jørn giftet seg med Ildri Pålsdotter.5
Jørn hadde et forhold til Brit Olsdotter. I 1698 ble han dømt på tinget for «begangne Leyermaal med Berte Olsdater, som til hans sal. hustrue Eldrj Poulsdatter udj 3de Led var beslegted.» Jørn ble dømt til «at misse sin Boes overschydende Midler», 3 daler 2 ort 20 skilling. Brit ble fratatt «sin Eyende Midler», arven etter faren, 3 daler 3 ort 2 skilling.5
Jørn trolovet seg med en uregistrert person. I 1701 fikk han 3 daler 1 ort 12 skilling i bot for «fortidlig Sammenleie med hans avdøde festequinde».6
Jørn giftet seg med en uregistrert person. Hun var mor til Johan, Marit (d.y.), Ildri og Gjertrud.7,8 Han var skysskaffer fra 1711.6 Han og kona bodde på Indre Bogge, Nesset, i 1711 sammen med Ivar Jørnsson på Bogge og Sissel Jørnsdotter på Bogge.1

Kilder/noter

 1. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Inderbaagge.
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 226.
 3. [S129] Nesset V: s. 108.
 4. [S129] Nesset V: s. 108 & 110.
 5. [S129] Nesset V: s. 109.
 6. [S129] Nesset V: s. 110.
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 729 b.
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 182 a.
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 180 b.

Ildri Pålsdotter på Bogge

K, #2565, ( - ca. 1696)

Familie

Jørn Ivarsson på Bogge (c 1652 - )
Barn     Ildri giftet seg med Jørn Ivarsson på Bogge.1

Ildri døde ca. 1696 på Indre Bogge, Nesset.2

     Ildri var tremenning av Brit Olsdotter.1

Kilder/noter

 1. [S129] Nesset V: s. 109.
 2. [S129] Nesset V: s. 109 & 110.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 180 b.

Brit Olsdotter1

K, #2566, ( - etter 1698)

Familie

Jørn Ivarsson på Bogge (c 1652 - )
Barn     Brit hadde et forhold til Jørn Ivarsson på Bogge. I 1698 ble han dømt på tinget for «begangne Leyermaal med Berte Olsdater, som til hans sal. hustrue Eldrj Poulsdatter udj 3de Led var beslegted.» Jørn ble dømt til «at misse sin Boes overschydende Midler», 3 daler 2 ort 20 skilling. Brit ble fratatt «sin Eyende Midler», arven etter faren, 3 daler 3 ort 2 skilling.1

     Brit var tremenning av Ildri Pålsdotter på Bogge.1

Kilder/noter

 1. [S129] Nesset V: s. 109.

Ivar Jørnsson1,2

M, #2567, (ca. 1688 - før 1742)
Far*Jørn Ivarsson på Bogge3 (c 1652 - )
Mor*Ildri Pålsdotter på Bogge ( - c 1696)

Familie

Barn     Annet navn: Ivar Jørnsson på Bogge.3
Ivar ble født ca. 1688 på Indre Bogge, Nesset.3,4 Han bodde hos Jørn Ivarsson på Bogge på Indre Bogge i 1701.3
Ivar giftet seg med en uregistrert person.2

Ivar døde før 1742.2

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 729 b.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 180 b.
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 226.
 4. [S129] Nesset V: s. 110.

Ivar Andersson på Bogge1

M, #2568, (ca. 1621 - )

Familie

Barn     Ivar ble født ca. 1621.1 Ivar var bruker i Risan øvre, Indre Bogge, Nesset, fra 1657 til 1673. I 1657 betalte han 1 daler og 5 skilling i kvegskatt. Han brukte 2 pund i 1661.1

Kilder/noter

 1. [S129] Nesset V: s. 108.

Siri Persdotter på Røyrhus

K, #2569, (ca. 1736 - 1830)
Far*Per Rasmusson i Otterdal (c 1708 - 1780)
Mor*Ingebjørg Eiriksdotter i Otterdal (c 1712 - 1778)
5. tippoldemor til meg

Familie

Rasmus Rasmusson på Røyrhus (c 1732 - 1812)
Barn     Siri ble født ca. 1736.1
Annet navn: Siri Persdotter i Otterdal.
Siri giftet seg i 1751 med Rasmus Rasmusson på Røyrhus.1 Siri og Rasmus var selveiere i Pergarden, Røyrhus, Sunnylven, fra 1762 til 1791.1

Siri døde i 1830 på Røyrhus, Sunnylven.1

Kilder/noter

 1. [S539] Sunnylven og Geiranger II [2]: s. 232.

Rasmus Håvardsson på Røyrhus

M, #2570, ( - ca. 1750)
6. tippoldefar til meg

Familie

(?) Endresdotter
Barn     Rasmus og kona bodde i Pergarden, Røyrhus, Sunnylven.
Rasmus giftet seg med (?) Endresdotter.1

Rasmus døde ca. 1750.1

Kilder/noter

 1. [S539] Sunnylven og Geiranger II [2]: s. 232.

(?) Endresdotter

K, #2571
Far*Endre Rasmusson på Røyrhus (c 1664 - )
6. tippoldemor til meg

Familie

Rasmus Håvardsson på Røyrhus ( - c 1750)
Barn     Hun og Rasmus bodde i Pergarden, Røyrhus, Sunnylven.
(?) giftet seg med Rasmus Håvardsson.1

Kilder/noter

 1. [S539] Sunnylven og Geiranger II [2]: s. 232.

Endre Rasmusson på Røyrhus

M, #2572, (ca. 1664 - )
7. tippoldefar til meg

Familie

Barn     Endre ble født ca. 1664.1 Endre var bruker i Pergarden, Røyrhus, Sunnylven, i 1701.1

Kilder/noter

 1. [S539] Sunnylven og Geiranger II [2]: s. 232.

Kari Knutsdotter på Husby1

K, #2573
Far*Knut Endresson i Utigard2,3 (c 1622 - )
6. tippoldemor til meg

Familie 1

Jon Eriksson på Husby (c 1641 - c 1709)
Barn

Familie 3

Knut Randmodsson på Vike (c 1697 - c 1755)
Barn     Kari giftet seg med Jon Eriksson på Husby.4
Hun var myndling av Lars Olsson på Nauste i 1710.2

Kari var bruker på bnr. 1, Husby, Nesset, i 1711. Anne Aslaksdotter og Baltser Knutsson bodde også der da – samt ei Mari, som trolig var tjenestejente.5
Kari giftet seg med Ørjer Knutsson.1
Kari og Ørjer var brukere på bnr. 1 omkring 1715. Hun var bruker til 1720.6
Kari giftet seg med Knut Randmodsson på Husby.

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 138 b.
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 234 a.
 3. [S54] Nesset VII: s. 100.
 4. [S276] Nesset VIII: s. 350.
 5. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Huusbye.
 6. [S276] Nesset VIII: s. 351.
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 297 b.

Ingebjørg Nilsdotter på Rygg1,2,3

K, #2574, ( - etter 1599)
12. tippoldemor til meg

Familie

Jon Eiriksson på Rygg ( - f 1578)
Barn     Ingebjørg giftet seg med Jon Eiriksson på Rygg.2,4 Ingebjørg og Jon var brukere på Nedre, Rygg, Gloppen, iallfall fra 1563 til 1564. Han skattet 1 daler i 1563. De bygde en stue der i 1564, visstnok på en bete fra den gamle. Hun bodde fremdeles der i 1599.5,2,3 Ingebjørg Nilsdotter på Rygg og hennes medarvinger eide på Helset, Sunnylven, i 1579.6

     Navnet hennes ble skrevet Ingeborrig paa Ryg i 1599.3

Kilder/noter

 1. [S527] UBB/diplomsamlingen: UBB–1583-07-11.
 2. [S261] «Ein våpenskjold og eit ætteproblem»: s. 7.
 3. [S617] NHD I.V: s. 152.
 4. [S616] Brand-ætti i Gloppen: s. 19.
 5. [S615] Nordfjord skattemanntall 1563: Nedre Rygh.
 6. [S539] Sunnylven og Geiranger II [2]: s. 65. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008062304010#65

Alvhild Tangen1

K, #2575, (8. september 1929 - 29. desember 2013)
Far*Martin Kristian Olsson Tangen1 (1893 - 1964)
Mor*Karen Anna Jonsdotter Aukratangen1 (1887 - 1974)     Alvhild ble født den 8. september 1929.1 Hun var flink med håndarbeid.

Alvhild døde ugift den 29. desember 2013 klokken 19 på Aukraheimen, Aukra.2

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 141.
 2. [S27] Annlaug Nybø: muntlig, Molde 29.12.2013.

Ane Benjaminsdotter Berg1,2

K, #2576, (1823 - 24. september 1903)
Far*Benjamin Knutsson på Bolsneset (1797 - 1841)
Mor*Serianna Andersdotter på Bolsneset (1799 - 1872)
Søster av 2.tippoldefar/mor til meg

Familie

Hans Jørgen Rasmussen Berg (1830 - 1908)     Ane ble født i 1823 på Bolsøya, Bolsøy, utenom ekteskap.2,3
Annet navn: Ane Benjaminsdotter på Bolsneset, nevnt 1851.4,3
Hun var fadder ved dåpen til Knut Andreas Andersen den 10. august 1851 i Bolsøy kirke.5

Ane giftet seg i 1857 med Hans Jørgen Rasmussen Berg.3,2 Ane og Hans Jørgen var husfolk på Berg, Bolsøy.6,3 Ane Benjaminsdotter Berg hadde Ingeborg Sivertsdotter og Gerhard Brun som pleiebarn i 1875.
Hun var fadder ved dåpen til Knut Anton Knutsen den 24. september 1882.1


Ane døde den 24. september 1903 på Berg.2,7 Hun ble gravlagt den 1. oktober 1903. Jordfestet 1. november.2

Kilder/noter

 1. [S273] Bolsøy mini. 1869–86: s. 112.
 2. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: fol. 277.
 3. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 215.
 4. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 63.
 5. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 62 & 63.
 6. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: fol. 277 & 291.
 7. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 215: 1903.

Hans Jørgen Rasmussen Berg1

M, #2577, (1830 - 20. mars 1908)

Familie

Ane Benjaminsdotter Berg (1823 - 1903)     Hans Jørgen ble født i 1830 i Molde.2
Hans Jørgen giftet seg i 1857 med Ane Benjaminsdotter på Bolsneset.3,4 Hans Jørgen og Ane var husfolk på Berg, Bolsøy.5,3 Hans Jørgen Rasmussen Berg hadde Ingeborg Sivertsdotter og Gerhard Brun som pleiebarn i 1875.

Hans Jørgen døde den 20. mars 1908 på Berg.2 Han ble gravlagt den 28. mars 1908 i Bolsøy.2

Kilder/noter

 1. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: fol. 291 & 277.
 2. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: fol. 291.
 3. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 215.
 4. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: fol. 277.
 5. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: fol. 277 & 291.

Ingeborg Sivertsdotter

K, #2578, (1864 - )
Far-fosterHans Jørgen Rasmussen Berg (1830 - 1908)
Mor-fosterAne Benjaminsdotter Berg (1823 - 1903)     Ingeborg ble født i 1864.1 Hun og Gerhard Brun var pleiebarn hos Hans Jørgen Rasmussen Berg og Ane Benjaminsdotter Berg i 1875.

Kilder/noter

 1. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 215.

Gerhard Brun

M, #2579, (1870 - )
Far-fosterHans Jørgen Rasmussen Berg (1830 - 1908)
Mor-fosterAne Benjaminsdotter Berg (1823 - 1903)     Gerhard ble født i 1870.1 Han og Ingeborg Sivertsdotter var pleiebarn hos Hans Jørgen Rasmussen Berg og Ane Benjaminsdotter Berg i 1875.

Kilder/noter

 1. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 215.

Marit Andersdotter Bolsønes1

K, #2580, (25. juni 1852 - 1937)

Familie 1

Ole Knutsson Bolsønes (1860 - 1904)

Familie 2

Kristoffer Trondsson Brokstad (1852 - 1930)     Annet navn: Marit Andersdotter på Hjelset.2
Marit ble født den 25. juni 1852.1,3

     Marit var datter av Folldals-Maria.2 Marit Andersdotter Bolsønes var kyndig i naturmedisin.2
Marit giftet seg i 1886 med Ole Knutsson Bolsønes.2
Marit giftet seg i 1906 med Kristoffer Trondsson Brokstad.2

Marit døde i 1937.2

Kilder/noter

 1. [S442] Bolsønes gravmonument.
 2. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 215.
 3. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 215: 1852.

Anders Pedersson Bolsø1

M, #2581, (13. september 1856 - 11. mars 1920)     Anders ble født den 13. september 1856 på Hjelset, Bolsøy, utenom ekteskap.2,3
Annet navn: Anders Pedersson på Hjelset. Han var skredder.
Anders giftet seg i 1883 med Beate Knutsdotter på Bolsneset.3

Anders døde den 11. mars 1920.1,2 Han ble gravlagt den 18. mars 1920 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.1

Kilder/noter

 1. [S466] Molde kirkegårder: Anders Pedersen Bolsø.
 2. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 102.
 3. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 215.
 4. [S273] Bolsøy mini. 1869–86: s. 123.

Maria Knutsdotter på Bolsneset

K, #2582, (1868 - )
Far*Knut Benjaminsson på Bolsneset (1826 - 1882)
Mor*Kristianna Olsdotter på Bolsneset (1832 - e 1882)
Søskenbarn 4 ganger forskjøvet til meg     Maria ble født i 1868 på Bolsneset, Bolsøy, Bolsøy.1

Kilder/noter

 1. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 215.

Kristianna Knutsdotter på Bolsneset

K, #2583, (1870 - )
Far*Knut Benjaminsson på Bolsneset (1826 - 1882)
Mor*Kristianna Olsdotter på Bolsneset (1832 - e 1882)
Søskenbarn 4 ganger forskjøvet til meg     Kristianna ble født i 1870 på Bolsneset, Bolsøy, Bolsøy.1

Kilder/noter

 1. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 215.

Elise Knutsdotter på Bolsneset

K, #2584, (1872 - 1874)
Far*Knut Benjaminsson på Bolsneset (1826 - 1882)
Mor*Kristianna Olsdotter på Bolsneset (1832 - e 1882)
Søskenbarn 4 ganger forskjøvet til meg     Elise ble født i 1872 på Bolsneset, Bolsøy, Bolsøy.1

Elise døde i 1874 på Bolsneset.1

Kilder/noter

 1. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 215.

Ane Knutsdotter på Bolsneset

K, #2585, (1873 - )
Far*Knut Benjaminsson på Bolsneset (1826 - 1882)
Mor*Kristianna Olsdotter på Bolsneset (1832 - e 1882)
Søskenbarn 4 ganger forskjøvet til meg     Ane Knutsdotter ble født i 1873 på Bolsneset, Bolsøy, Bolsøy.1

Kilder/noter

 1. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 215.

Sigfred Norvall Holsæther1,2

M, #2586, (24. oktober 1947 - 13. september 2000)
Far*Nils Aarø (1913 - 1976)
Mor*Signe Holsæther2 (1915 - 2002)
3-menning 1 gang forskjøvet til meg     Sigfred Norvall ble født den 24. oktober 1947.1,2
Han ble kalt Siffen.3,2

Sigfred Norvall døde den 13. september 2000 i Molde.2,1 Han ble gravlagt den 22. september 2000 i Tøndergård gravlund, Molde.1,2

Kilder/noter

 1. [S466] Molde kirkegårder: Sigfred Norvall Holsæther.
 2. [S75] RB: 15.9.2000.
 3. [S466] Molde kirkegårder: Sigfred Norvall Holsæther, bilde.

Hans Kristian Aarø1,2,3

M, #2587, (1864 - )
Far*Ivar Larsson på Årø4,2 (1820 - )
Mor*Ingeborg Eriksdotter4 (c 1833 - )
6-menning 4 ganger forskjøvet til meg     Hans Kristian ble født i 1864 i Bolsøy.3,4

     Navnet hans ble skrevet Hans Iversen Aarø i 1894.5
Han var forlover for Lars Ludvig Aarø og Beret Thomasdotter, som giftet seg den 2. november 1894 i Bolsøy.5,6
Hans Kristian Aarø var dagarbeider i jordbruk i 1900.3 Hans Kristian var husmann på Myrset, Ytre Årø, Bolsøy, i 1900. Plassen holdt dyrket jord og frukthage samt krøtter.3,2 Han var snekker.2
Han var forlover for Andreas Nilssen Aarø og Fredrikke Otternes, som giftet seg den 24. september 1913 i Bolsøy.7,8,9
Hans Kristian Aarø eide og bodde på Myrset fra 1918.2

Kilder/noter

 1. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 239.
 2. [S270] «Husmenn frå g.nr. 17–92»: s. 470.
 3. [S233] Ft. 1900 (db): Bolsø, under gnr. 33, Myren.
 4. [S195] Ft. 1865 (db): 1544 Bolsø, Aarønæshagen.
 5. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 216.
 6. [S233] Ft. 1900 (db): 1502 Molde, mnr. 49.
 7. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 115 & 239.
 8. [S486] Aarø gravmonument.
 9. [S22] Kanny Eik, slektsnotater.

Magnar Bugge

M, #2588

Berit Andersdotter på Bolsneset

K, #2589, (1853 - )
Far*Anders Benjaminsson Orvik (1829 - 1918)
Mor*Guri Andersdotter Orvik (1831 - 1910)
Søster av tippoldefar/mor til meg     Berit ble født i 1853.1
Berit fikk barn med Ingebrigt Sivertsson på Brokstad.

Kilder/noter

 1. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 216.

Matias Ingebrigtsson på Bolsneset1

M, #2590, (1874 - )
Far*Ingebrigt Sivertsson på Brokstad (1853 - )
Mor*Berit Andersdotter på Bolsneset (1853 - )
Søskenbarn 3 ganger forskjøvet til meg     Matias ble født i 1874, utenom ekteskap.1 Han var skredder. Matias flyttet til i Ålesund i 1888.1

Kilder/noter

 1. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 216.

Ingebrigt Sivertsson på Brokstad

M, #2591, (1853 - )     Ingebrigt ble født i 1853.1
Ingebrigt fikk barn med Berit Andersdotter på Bolsneset.

Kilder/noter

 1. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 216.

Karl Andersson Vedalshaug1,2

M, #2592, (1856 - 1933)
Far*Anders Benjaminsson Orvik3,4 (1829 - 1918)
Mor*Guri Andersdotter Orvik3 (1831 - 1910)
Bror av tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Nikoline Knutsdotter Vedalshaug (1848 - 1904)
Barn

Familie 2

Marie Hukkelberg (1861 - 1937)     Karl ble født i 1856 i Orvika, Bolsøy, Bolsøy.2 Karl var bruker i Vedalshaugen, Veøy, i 1876.2
Karl giftet seg i 1876 med Nikoline Knutsdotter Vedalshaug.2 Karl Andersson Vedalshaug var fisker. Han skal ha vært en original.
Karl giftet seg den 16. juni 1908 med Marie Hukkelberg.4,2

Karl døde i 1933.2

Kilder/noter

 1. [S924] Veøy mini. 1907–36: s. 118.
 2. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 216.
 3. [S195] Ft. 1865 (db): Bolsø, Orvigen.
 4. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 105.

Nikoline Knutsdotter Vedalshaug

K, #2593, (1848 - 1904)

Familie

Karl Andersson Vedalshaug (1856 - 1933)
Barn     Nikoline ble født i 1848.1
Nikoline giftet seg i 1876 med Karl Andersson Vedalshaug.1

Nikoline døde i 1904.1

Kilder/noter

 1. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 216.

Kristian Vedalshaug1

M, #2594, (1878 - 1940)
Far*Karl Andersson Vedalshaug1 (1856 - 1933)
Mor*Nikoline Knutsdotter Vedalshaug (1848 - 1904)
Søskenbarn 3 ganger forskjøvet til meg

Familie

Beret Emilie Gjeitnes (1886 - 1963)     Kristian ble født i 1878 i Vedalshaugen, Veøy.1,2 Han var fisker. Kristian var bruker i Vedalshaugen i 1935.1
Kristian giftet seg den 10. august 1935 på Molde prestekontor med Beret Emilie Gjeitnes (forlovere: Nils Aarø og Agnes Larsen).1,2

Kristian døde i 1940.2

Kilder/noter

 1. [S924] Veøy mini. 1907–36: s. 118.
 2. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 216 & 566.

Beret Emilie Gjeitnes1

K, #2595, (1886 - 1963)

Familie

Kristian Vedalshaug (1878 - 1940)     Beret Emilie ble født i 1886 i Bolsøy.1,2 Hun var datter av Marit Lassesdotter (fra Kortgard) og Erik Lassesson på Geitnes. Beret var tremenning av sin svigerfar, og ei «myndig» dame. Hun ble konfirmert den 6. oktober 1901 i Bolsøy.1 Hun var tjenestejente.
Beret Emilie giftet seg den 10. august 1935 på Molde prestekontor med Kristian Vedalshaug (forlovere: Nils Aarø og Agnes Larsen).1,2

Beret Emilie døde i 1963.2

Kilder/noter

 1. [S924] Veøy mini. 1907–36: s. 118.
 2. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 216 & 566.

Gusta Karlsdotter Vedalshaug

K, #2596, (21. juni 1882 - 2. juni 1935)
Far*Karl Andersson Vedalshaug (1856 - 1933)
Mor*Nikoline Knutsdotter Vedalshaug (1848 - 1904)
Søskenbarn 3 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Jacobson ( - o 1917)
Barn

Familie 2

(?) Ofstad     Gusta ble født den 21. juni 1882 i Vedalshaugen, Veøy.1,2,3 Hun emigrerte i 1907 i Ålesund.1,3 Gusta bodde trolig i Minneapolis, Minnesota, USA.1,3
Gusta giftet seg med Jacobson.1,3
Gusta bodde i USA sammen med Rossi Glenova Jacobson. Etter sin første manns død, tok Gusta med dattera hjem til Norge og var der i sju–åtte år før de reiste tilbake til USA.1,3
Gusta giftet seg med (?) Ofstad.1,3 Hennes navn som gift var Ofstad.4

Gusta døde den 2. juni 1935 i Lincoln County, Minnesota, USA.4,1

Kilder/noter

 1. [S380] «Utvandring frå Sekken»: s. 94.
 2. [S41] Steinar Eik: «Jacobson/Opstad, MI», soc.roots [16.1.1995].
 3. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 216.
 4. [S381] Minnesota Death Certificates Index: OFSTAD, GUSTA.

Rossi Glenova Jacobson

K, #2597, (20. juli 1912 - )
Far*Jacobson ( - o 1917)
Mor*Gusta Karlsdotter Vedalshaug (1882 - 1935)
3-menning 2 ganger forskjøvet til meg     Rossi Glenova ble født den 20. juli 1912.1 Hun bodde hos Gusta Karlsdotter Vedalshaug i USA. Etter sin første manns død, tok Gusta med dattera hjem til Norge og var der i sju–åtte år før de reiste tilbake til USA.1,2

Kilder/noter

 1. [S380] «Utvandring frå Sekken»: s. 94.
 2. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 216.

Anna Karlsdotter Vedalshaug

K, #2598, (1886 - 1954)
Far*Karl Andersson Vedalshaug (1856 - 1933)
Mor*Nikoline Knutsdotter Vedalshaug (1848 - 1904)
Søskenbarn 3 ganger forskjøvet til meg     Anna ble født i 1886 i Vedalshaugen, Veøy.1 Anna bodde i Bergen.1 Hun var syerske.

Anna døde i 1954.1

Kilder/noter

 1. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 216.

Nils Carlsen

M, #2599, (1888 - )
Far*Karl Andersson Vedalshaug (1856 - 1933)
Mor*Nikoline Knutsdotter Vedalshaug (1848 - 1904)
Søskenbarn 3 ganger forskjøvet til meg     Nils ble født i 1888 i Vedalshaugen, Veøy.1 Han emigrerte i 1907 eller 1908 med reisemål i Minneapolis, Minnesota, USA.2,1 Han var soldat. Han ble gassforgiftet og forbrent i ansiktet under første verdenskrig. Nils var hjemme i Norge en tur, men reiste snart tilbake til USA.2 Nils bodde i New Richmond, Wisconsin, USA, i 1916.2 Han var skredder.

Kilder/noter

 1. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 216.
 2. [S380] «Utvandring frå Sekken»: s. 94.

Marie Hukkelberg1

K, #2600, (6. mars 1861 - 1937)
Far*Ola Vebjørnsson på Hukkelberg2 (1815 - 1892)
Mor*Siri Johansdotter på Hukkelberg2 (1831 - 1894)

Familie

Karl Andersson Vedalshaug (1856 - 1933)     Marie ble født den 6. mars 1861 på Hukkelberget, Aukra prestegard.2,3
Marie giftet seg den 16. juni 1908 med Karl Andersson Vedalshaug.2,3

Marie døde i 1937.3

Kilder/noter

 1. eller Maria.
 2. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 105.
 3. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 216.