Mads Andreas Hjertviksten

M, #2101, (3. mars 1918 - )
Far*Ole Matias Madsson Hjertviksten1 (1883 - 1962)
Mor*Berit Inga Tronsdotter Hjertvik1 (1887 - 1964)
Søskenbarn 2 ganger forskjøvet til meg     Mads Andreas ble født den 3. mars 1918.1

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 274.

Marie Reset

K, #2102

Oddmund Hjertviksten

M, #2103
Far*Mads Andreas Hjertviksten (1918 - )
Mor*Marie Reset
3-menning 1 gang forskjøvet til meg

Klara Hjertviksten

K, #2104
Far*Ole Matias Madsson Hjertviksten (1883 - 1962)
Mor*Berit Inga Tronsdotter Hjertvik (1887 - 1964)
Søskenbarn 2 ganger forskjøvet til meg

Familie

Olaf Rogne

Olaf Rogne

M, #2105

Trygve Hjertviksten

M, #2106
Far*Ole Matias Madsson Hjertviksten1 (1883 - 1962)
Mor*Berit Inga Tronsdotter Hjertvik1 (1887 - 1964)
Søskenbarn 2 ganger forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 274.

Rune Hjertviksten

M, #2108
Far*Trygve Hjertviksten
Mor*Regine Øysund
3-menning 1 gang forskjøvet til meg

Else Grethe Hjertviksten

K, #2109
Far*Trygve Hjertviksten
Mor*Regine Øysund
3-menning 1 gang forskjøvet til meg

Familie

Knut Sandøy

Knut Sandøy

M, #2110

Borghild Hjertviksten

K, #2111
Far*Ole Matias Madsson Hjertviksten1 (1883 - 1962)
Mor*Berit Inga Tronsdotter Hjertvik1 (1887 - 1964)
Søskenbarn 2 ganger forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 274.

Jørgen Småge1,2

M, #2112, (24. juni 1917 - ca. 2008)
Far*Andreas Olsson Småge (1875 - 1932)
Mor*Nina Erika Olsdotter Selnes (1873 - 1950)
Søskenbarn 3 ganger forskjøvet til meg     Jørgen ble født den 24. juni 1917 på Småge, Aukra.3

Jørgen døde ca. 2008.1

Kilder/noter

 1. [S875] «Søk i skattelistene [Ságat]»: 2008, Jørgen Småge.
 2. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 174.
 3. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 406.

Odd Audun Småge

M, #2113
Far*Jørgen Småge (1917 - c 2008)
Mor*Borghild Hjertviksten
3-menning 1 gang forskjøvet til meg

Familie

Bodil Mork

Bodil Mork

K, #2114

Margrethe Småge

K, #2115
Far*Jørgen Småge (1917 - c 2008)
Mor*Borghild Hjertviksten
3-menning 1 gang forskjøvet til meg

Erna Småge

K, #2116
Far*Jørgen Småge (1917 - c 2008)
Mor*Borghild Hjertviksten
3-menning 1 gang forskjøvet til meg

Magnus Kristian Madsson Hjertviksten

M, #2117, (23. april 1886 - 12. mars 1903)
Far*Mads Andreas Johansson Hjertvikstein (1844 - 1926)
Mor*Karen Elisabet Andreasdotter Hjertvikstein (1844 - 1929)
Bror av oldefar/mor til meg     Magnus Kristian Madsson ble født den 23. april 1886 på Steinen, Hjertvika, Aukra.1

Magnus Kristian Madsson døde den 12. mars 1903.1

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 236.

Anne Sveinsdotter1

K, #2118, ( - etter 1643)
Far*Svein G. på Hattrem2 ( - e 1615)
9. tippoldemor til meg     Annet navn: Anne Sveinsdotter på Hattrem.1
Anne giftet seg med Jens Jensson Staby.1 Etter at mannen til Anne Sveinsdotter døde, søkte hun om å få bruke gården Skjellstad på livstid. Det ble innvilget, men i 1643 klaget Anne Jensdotter Staby over at hennes «salige brors qvinde» ville trenge henne fra gården som hennes «salige husbond» hadde bygd og leid på Skjellstad, Dovre.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 36.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 232.

Jens Jensson Staby1

M, #2119, ( - 1639)
Far*Jens Jenssen Staby1 ( - 1620)
Mor*Marit1 ( - e 1602)
9. tippoldefar til meg     Jens Jensson Staby ble utdannet på Trondheim katedralskole. Ifølge en orientering om «Læsøe Preste-Kalds omtrendtlige beskaffenhed», skrevet av presten Nils Olsson Stockflet (s.d.) i 1732, gikk Jens i fjerde klasse da foreldrene flyttet til Øyer i 1602. Bygdefolket i Lesja skal da ha bedt ham om å komme hjem og ta over prestekallet.1 Han var sogneprest i Lesja fra 1602 til 1639.2,1 Jens var bruker i Prestgarden, Lesja, fra 1602 til 1639. Ivar Kleiven og andre har skrevet om den «miserable tilstand» gården var i da Jens overtok. I 1610 hadde presten tre tjenestedrenger med halv lønn: Ottar, Jon og Didrik.3,4 Han fikk bygsel på Brennjord, Lesja, ca. 1603. Det er uvisst hvorvidt han drev selv. Sønnen Jens overtok iallfall i 1626.5
Han ble kalt Jens den yngre.1
Jens giftet seg med Anne Sveinsdotter på Hattrem.1 Jens var bruker i Lia, Lesja, fra 1634.6

Jens døde i 1639 på Ringsaker prestegård. Han døde på en reise.1,7 Han ble gravlagt på Ringsaker kirkegård.1,7

     Jens var visstnok søskenbarn av Anna Jørgensdotter Marstrand.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 36.
 2. [S307] Norsk Prestehistorie: Gudbrandsdalen prosti.
 3. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 33 & 36.
 4. [S340] Gudbrandsdalen landskatt 1610 (db): Lesja sogn og avslutningen.
 5. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 394.
 6. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 32.
 7. [S323] Jan M. Keus: brev 25.2.1994.

Guri Jensdotter på Tynnøl1

K, #2120
Far*Jens Jensson Staby1 ( - 1639)
Mor*Anne Sveinsdotter1 ( - e 1643)
Søster av 8.tippoldefar/mor til meg

Familie

Tore Trondsson på Tynnøl (o 1600 - f 1660)
Barn     Guri giftet seg ca. 1627 med Tore Trondsson på Tynnøl.2 Guri og Tore var brukere på Systugu, Tynnøl, Lesja. Han overtok etter faren i 1630-årene.1 Guri Jensdotter på Tynnøl eide på Sønstebø, Lesja, i 1694.

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 36.
 2. [S323] Jan M. Keus: brev 25.2.1994.

Tore Trondsson på Tynnøl

M, #2121, (omkring 1600 - før 1660)     Tore ble født omkring 1600 på Tynnøl, Lesja.1
Tore giftet seg ca. 1627 med Guri Jensdotter på Tynnøl.1 Tore Trondsson på Tynnøl og Guri var brukere på Systugu, Tynnøl, Lesja. Han overtok etter faren i 1630-årene.2

Tore døde før 1660.

Kilder/noter

 1. [S323] Jan M. Keus: brev 25.2.1994.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 36.

Just Toresson på Tynnøl

M, #2122, (ca. 1628 - ca. 1713)
Far*Tore Trondsson på Tynnøl (o 1600 - f 1660)
Mor*Guri Jensdotter på Tynnøl
Søskenbarn 10 ganger forskjøvet til meg     Just ble født ca. 1628 i Lesja.1
Just var bruker på Systugu, Tynnøl, Lesja, fra ca. 1652. Han overtok etter faren, og i 1653 skattet Just for bruket, som han etter hvert kjøpte.1
Just giftet seg med Guri Tostensdotter på Hjelle. De hadde seks barn.1 De kjøpte i 1676 gården Rudi, solgte den 1678 og kjøpte Steine samme år.

Just døde ca. 1713 på Tynnøl, Lesja.1

Kilder/noter

 1. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 591.

Jon Jonsson1,2

M, #2123, ( - etter 1657)
Far*Jon Håkensson3
8. tippoldefar til meg

Familie 1

Kirsten Olsdotter
Han hadde trolig seks sønner og fem døtre (muligens i fler ekteskap).5,3 
Barn     Han var trolig fra Trøndelag.3 Jon Jonsson var prest på Trondhjems Hospital fra 24. desember 1607. Han hadde vært kapellan der og andre steder. Jon var ved hospitalet til ca. 1617.4,2,1 Han fikk tildelt Sankt Anna prebende i Trondheim domkirke den 14. mars 1609.4
Jon giftet seg trolig med Kirsten Olsdotter. De var tremenninger. Den 17. mars 1612 søkte han om bevilling til å gifte seg med henne. I 1615 ble han bøtelagt for leiermål med Kirsten, en femdel av sin formue på 650 daler.4,3 Jon Jonsson var sogneprest i Orkdal fra ca. 1617. Han virket til 1644/45.4,1,5 Det hang kanskje et bilde av ham over klokkerstolen i Orkdal kirke.1 Han hadde sagbruk i Vorma, Orkdal, i 1618.1,4
Han ble kalt herr Jo.6 Han eide på Reppa, Lånke til 1627 (4 spann).1
Jon Jonsson eide på Sundli, Orkdal, fra 1627. Han makeskiftet Reppa mot Sundli (2 spann) den 1. august 1627 (godkjent av kongen året etter) og var bruker fra han sluttet som prest. Det var sagbruk der. Han drev frem 40–50 tylfter tømmerstokker i året. Etter 13–14 år måtte driften stanse «formedelst fattelse paa tømmer». I 1657 skattet gården 9½ ort for 19 storfe, 6 hester og 22 småfe.1
Bilde av familien til herr Jon Jonsson på tavle forært til Orkdal kirke i 1634 (foto: Gisle Sandberg, Geni)

Jon Jonsson eide i Geitbuan, Orkdal. Han annekterte avlsgården da han flyttet til Sundli. Noen år senere var Geitbuan hans egen odel.1
Annet navn: Jon på Sundli, nevnt 1657.1

Kilder/noter

 1. [S907] Orkdalsboka 3-1: s. 108.
 2. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 85.
 3. [S1401] Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge: s. 171. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015112708072#176
 4. [S1401] Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge: s. 170. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015112708072#175
 5. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 200.
 6. [S1402] «Klokkarar/kyrkjesongarar»: s. 120. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112101023#121
 7. [S907] Orkdalsboka 3-1: s. 109.
 8. [S257] Embetsmenn Midt-Norge 1536–1660: s. 103.

Dorte Jonsdotter1

K, #2124
Far*Jon Jonsson2,1 ( - e 1657)
Mor-?*Kirsten Olsdotter; trolig
7. tippoldemor til meg

Familie

Sten Hansson (1608 - 1671)
De hadde fler barn. 
Barn     
Bilde av familien til herr Jon Jonsson på tavle forært til Orkdal kirke i 1634 (foto: Gisle Sandberg, Geni)

Dorte giftet seg med Sten Hansson.1,3

Kilder/noter

 1. [S907] Orkdalsboka 3-1: s. 109.
 2. [S1401] Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge: s. 171. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015112708072#176
 3. [S1401] Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge: s. 172. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015112708072#177

Johannes Sveinsson på Hattrem

M, #2125, ( - før 1663)
Far*Svein G. på Hattrem1 ( - e 1615)
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg     Johannes var bruker på Hattrem Oppigard, Lesja, fra 1615 til omkring 1660. Han og broren Håken overtok hver sin del etter faren. Johannes bodde trolig på bruket som kanskje allerede da ble til Nordistugu.2
Johannes giftet seg med Marit Olsdotter.3

Johannes døde før 1663.3

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 232.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 232, 233 & 248.
 3. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 233.

Ola Johannesson på Hattrem

M, #2126, (ca. 1630 - ca. 1666)
Far*Johannes Sveinsson på Hattrem ( - f 1663)
Mor*Marit Olsdotter på Hattrem ( - c 1663)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg     Ola ble født ca. 1630 på Hattrem, Lesja.1
Ola giftet seg med Gunnhild Eriksdotter.2 Ola Johannesson på Hattrem og Gunnhild var brukere på Nordistugu, Hattrem Oppigard, Lesja, i 1668. Ifølge skattelisten over leilendingsskatt for 1668 disponerte brukeren sammen med Olas fetter Jørn Håkensson 1 hud 7 skinn 12 alen vadmel i Hattrem. De selv eide 1½ hud, Hans på Kjørstad eide 1 skinn og kongen 12 alen vadmel i gården. Jørn og naboen dyrket tydeligvis bygg og eide to bekkekverner. I 1675 hadde kongens del i Hattrem gått over til fogd Jørgen Filipssen.

Ola døde ca. 1666 på Hattrem.2

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 233 & 249.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 249.

Guttorm på Hattrem1

M, #2127
Far-?*Svein G. på Hattrem ( - e 1615); trolig2
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg     Guttorm Hattrem var bruker på Hattrem Nigard, Lesja i 1620-årene.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 244.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 232 & 244.

Jesper på Hattrem1

M, #2128, ( - etter 1623)
Far-?*Svein G. på Hattrem ( - e 1615); kanskje1
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg     Jesper var bruker på Hattrem, Lesja, i 1623. Skatteklasse: husmann.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 232.

Sten Hansson1,2,3

M, #2129, (20. mars 1608 - 5. februar 1671)
7. tippoldefar til meg

Familie

Dorte Jonsdotter
De hadde fler barn. 
Barn
Sten Hanssons signatur på manntallet fra 1666 (skannet av Riksarkivet)     Sten ble født den 20. mars 1608.4,2
Sten giftet seg med Dorte Jonsdotter.3,4 Sten Hansson var kapellan i Melhus fra ca. 1636. Han var der til ca. 1639.4 Han var residerende kapellan i Orkdal fra ca. 1639. Han ble sogneprest der i 1644 og virket til sin død.4,5,2 Han var prost i Dalene prosti fra 1658 til 1671. Han var prest i til sammen 40 år.6

Sten døde den 5. februar 1671 i Orkdal.4,2 På en tavle om ham i Orkdal kirke står minneordet vivit in excelsis Christus, nec vivere vellem / si non Immanuel viveret ille meus.2
Han ble omtalt av Melkior Augustinusson: vir simplex et probus, ad doctrinam et mores prisci ævi compositus.2

Kilder/noter

 1. Også kalt Johansson.
 2. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 200.
 3. [S907] Orkdalsboka 3-1: s. 109.
 4. [S1401] Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge: s. 172. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015112708072#177
 5. [S907] Orkdalsboka 3-1: s. 108 & 109.
 6. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 94 & 200.

Svein Jensson på Hattrem1

M, #2130, (ca. 1608 - ca. 1688)
Far*Jens Jensson Staby1 ( - 1639)
Mor*Anne Sveinsdotter1 ( - e 1643)
Bror av 8.tippoldefar/mor til meg     Svein ble født ca. 1608.1 Svein var selveier på Hattrem Nigard, Lesja.1

Svein døde ca. 1688.2

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 36.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 244.

Jens Jensson på Brennjord1

M, #2131, (ca. 1604 - )
Far*Jens Jensson Staby1 ( - 1639)
Mor*Anne Sveinsdotter1 ( - e 1643)
Bror av 8.tippoldefar/mor til meg     Jens ble født ca. 1604.1 Jens bodde på Brennjord, Lesja.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 36.

Kristoffer Jensson på Flågåstad1

M, #2132, (ca. 1612 - 1663)
Far*Jens Jensson Staby2 ( - 1639)
Mor*Anne Sveinsdotter2 ( - e 1643)
Bror av 8.tippoldefar/mor til meg

Familie

Marit Olsdotter på Flågåstad (c 1622 - )
De hadde seks barn.1 
Barn     Kristoffer ble født ca. 1612.2
Kristoffer giftet seg ca. 1642 med Marit Olsdotter på Tofte.1 Kristoffer og Marit var brukere på Flågåstad, Lesja.1 Kristoffer Jensson på Flågåstad ble fredløs etter et drap i 1656.2,1 Han drepte også Kristen Asbjørnsson, gårdsstyrer på prestegården, i tumultene da Kristoffer ble fanget i 1663 i Gongstad, Lesja.2

Kristoffer døde i 1663. Han ble henrettet.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 206. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109#209
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 36.

Ola Jensson i Lia1

M, #2133, (ca. 1618 - )
Far*Jens Jensson Staby1 ( - 1639)
Mor*Anne Sveinsdotter1 ( - e 1643)
Bror av 8.tippoldefar/mor til meg     Ola ble født ca. 1618.1 Ola bodde i Lia, Lesja.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 36.

Anne Jensdotter1

K, #2134
Far*Jens Jensson Staby1 ( - 1639)
Mor*Anne Sveinsdotter1 ( - e 1643)
Søster av 8.tippoldefar/mor til meg     Ivar Kleiven skrev at faren og brødrene til Anne Jensdotter prøvde å få ettermannen i prestekallet, Sigvard Engebretsson Munk, til å gifte seg med henne, men han nektet. Senere ble det fiendskap mellom ham og «Jens-slekten». Munk var kommet til Lesja som huskapellan for faren til Anne i 1636.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 36.

Marit Jensdotter på Sønstebø1

K, #2135
Far*Jens Jensson Staby1 ( - 1639)
Mor*Anne Sveinsdotter1 ( - e 1643)
Søster av 8.tippoldefar/mor til meg     Marit bodde på Sønstebø, Lesja.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 36.

Mari Jensdotter på Hauje1

K, #2136
Far*Jens Jensson Staby2 ( - 1639)
Mor*Anne Sveinsdotter2 ( - e 1643)
Søster av 8.tippoldefar/mor til meg     Mari bodde på Hauje, Lesja.2

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 265.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 36.

Guri Tostensdotter på Tynnøl1

K, #2137, ( - etter 1713)

Familie

Just Toresson på Tynnøl (c 1628 - c 1713)
Barn     Annet navn: Guri Tostensdotter på Hjelle. Hennes hjemsted var i Dovre.1
Guri giftet seg med Just Toresson på Tynnøl. De hadde seks barn.1 De kjøpte i 1676 gården Rudi, solgte den 1678 og kjøpte Steine samme år.

Guri døde etter 1713.2

Kilder/noter

 1. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 591.
 2. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 589 & 591.

Mari Justsdotter på Hågå1

K, #2138, ( - etter 1747)
Far*Just Toresson på Tynnøl (c 1628 - c 1713)
Mor*Guri Tostensdotter på Tynnøl ( - e 1713)
3-menning 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Håken Endresson på Hågå (c 1660 - c 1722)
De hadde seks barn.1 
Barn     Annet navn: Mari Justsdotter på Tynnøl.
Mari giftet seg med Håken Endresson på Hågå.1

Mari døde etter 1747.1

Kilder/noter

 1. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 716. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112804068#719

Kari Olsdotter på Sundsbøen1,2

K, #2139, ( - etter 1744)

Familie

Tosten Andersson på Sundsbøen ( - c 1744)
De hadde to barn.3 
Barn     Kari giftet seg i 1737? Med Tosten Andersson på Sundsbøen.1,3
Hun var arving ved skiftet etter Tosten Andersson på Sundsbøen den 24. oktober 1744: 79 daler 3 ort 1 skilling.4
Hun var myndling av Rasmus Ingebrigtsson på Bendset i 1744.1

Kilder/noter

 1. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 265 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/266/
 2. [S162] Midsund I: s. 109.
 3. [S382] Midsund II: s. 710.
 4. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 265 a–272 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/266/

Tosten Tostensson på Heggdal

M, #2140, (1741 - 15. desember 1819)
Far*Tosten Andersson på Sundsbøen1,2 ( - c 1744)
Mor*Kari Olsdotter på Sundsbøen1,2 ( - e 1744)
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Inger Pålsdotter på Heggdal (c 1743 - m. 1808 & 1815)     Annet navn: Tosten Tostensson på Sundsbøen.1,3
Tosten ble født i 1741 på Sundsbøen, Aukra.2,3
Han var arving ved skiftet etter Tosten Andersson på Sundsbøen den 24. oktober 1744: 14 daler 2 ort. I 1747 tilføyde prosten i skifteprotokollen: Siden dette Skifte var slutted, og Formynderne skulle deele Brude Sølvet mellem Børnene efter lodderne, Befandtis at der figlede 24 lod Sølv, som er i pænge 12 rdlr, da dog værgerne efter Skifteforvalterens anstalt reiste til Molde med Sølvet, og mod Betaling for umagen lod Guld Smeden Lars (Lars Larssen Blix) veje hvert stykke, hvorpaa hans Haand ligger til eftersyn, nu er Bemelt: Guld Smed i slætt tilstand, ellers skulle med process denne Subbus falde paa ham Selv, men som det ei uden Børnenis mere skade kand skie anføris dette til tydelighed for sætte værger, at fra hver Søns arvelodd gaaer 1 rdlr 1 ort og 4 s, og fra hver Datters part 2 ort og 14 s hvorefter da baade værger og Børn i sin tid hafve sig at rætte.4
Han var myndling av Kolbein Larsson på Krogsgarden i 1744.5,2

Tosten giftet seg med Inger Pålsdotter på Heggdal.2
Annet navn: Tosten Tostensson på Nord-Heggdal, nevnt 1774.6
Han var kreditor ved skiftet etter Knut Knutsson på Sundsbøen den 4. juli 1774: 3 daler 1 ort.7,3
Tosten og Inger bodde på Bakken, Nord-Heggdal, Aukra.3

Tosten døde den 15. desember 1819.2

Kilder/noter

 1. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 265 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/266/
 2. [S382] Midsund II: s. 710.
 3. [S162] Midsund I: s. 109.
 4. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 265 a–272 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/266/
 5. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 272 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/273/
 6. [S1338] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1765–1816: fol. 34 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25118/37/
 7. [S1338] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1765–1816: fol. 33 b–35 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25118/37/

Inger Pålsdotter på Heggdal1,2

K, #2141, (ca. 1743 - mellom 1808 og 1815)
Far*Pål Eriksson på Heggdal1,2 (c 1714 - c 1747)
Mor*Beret Larsdotter på Heggdal1,2 ( - c 1765)
Søster av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie

Tosten Tostensson på Heggdal (1741 - 1819)     Inger ble født ca. 1743 på Nord-Heggdal, Aukra.1,2
Inger giftet seg med Tosten Tostensson på Sundsbøen.2 Inger og Tosten bodde på Bakken, Nord-Heggdal, Aukra.3

Inger døde mellom 1808 og 1815.2,3

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 253.
 2. [S382] Midsund II: s. 710.
 3. [S162] Midsund I: s. 109.

Anders Pålsson på Sundsbøen1

M, #2142, (ca. 1655 - )
7. tippoldefar til meg     Anders ble født ca. 1655.1
Anders giftet seg med (?) Tostensdotter.1,2 Anders Pålsson på Sundsbøen var klokker i Aukra iallfall fra 1690 til 1711.3 Anders var bruker på Sundsbøen, Aukra, iallfall fra 1690 til 1711.1

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 109.
 2. [S382] Midsund II: s. 710.
 3. [S162] Midsund I: s. 109 & 104.
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 278 b.

(?) Tostensdotter1

K, #2143, ( - etter 1699)
Far*Tosten Kristoffersson på Rongkallen1 (c 1600 - )
7. tippoldemor til meg     (?) giftet seg med Anders Pålsson på Sundsbøen.2,3

(?) døde etter 1699.4

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 130.
 2. [S162] Midsund I: s. 109.
 3. [S382] Midsund II: s. 710.
 4. [S1572] Romsdal fogderegnskap 1699–1700: mappe 1, vedlegg 26, kopp- og ildstedsskatt 1699. Agerøe Gield. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307160160
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 278 b.

Håken Endresson på Hågå1

M, #2144, (ca. 1660 - ca. 1722)
Far*Endre Håkensson på Hågå1 (c 1628 - 1669)

Familie

Mari Justsdotter på Hågå ( - e 1747)
De hadde seks barn.1 
Barn     Håken ble født ca. 1660.1,2 Håken var bruker i Nistugu, Hågå, Lesja, fra 1680. Han tok over da mora skiftet fra seg.1
Håken giftet seg med Mari Justsdotter på Tynnøl.1

Håken døde ca. 1722 på Hågå, Lesja.1

Kilder/noter

 1. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 716. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112804068#719
 2. [S323] Jan M. Keus: brev 25.2.1994.

Pål Andersson på Sundsbøen1

M, #2145, (ca. 1690 - etter 1701)
Far*Anders Pålsson på Sundsbøen1 (c 1655 - )
Mor*(?) Tostensdotter1 ( - e 1699)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg     Pål ble født ca. 1690.1

Pål døde etter 1701.1

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 109.

Rasmus Ellingsson på Helle

M, #2146, ( - ca. 1698)
Far*Elling Olsson Krog1 (c 1625 - 1705)
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

Else Asbjørnsdotter på Helle (c 1646 - 1703)
Barn     Annet navn: Rasmus Ellingsson på Nysæter.2
Rasmus giftet seg med Else Asbjørnsdotter på Helle. 5 barn.3 Rasmus var bruker på Ner, Helle, Vatne, fra 1665 til 1696.3 Han var lagrettemann.3

Rasmus døde ca. 1698.3

Kilder/noter

 1. [S377] Vatne bygdebok II: s. 132.
 2. [S377] Vatne bygdebok II: s. 132 & 427.
 3. [S377] Vatne bygdebok II: s. 427.

Guro Håkensdotter på Hågå

K, #2147
Far*Håken Endresson på Hågå (c 1660 - c 1722)
Mor*Mari Justsdotter på Hågå ( - e 1747)
4-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Anne Olsdatter Bjørset1,2

K, #2148, (20. juli 1866 - )
Far*Ola Hallvorsson på Bjørset3

Familie

Olaf Iversen (1866 - 1907)     Anne ble født den 20. juli 1866 på Reknes, Bolsøy.2,1 Hun ble konfirmert den 2. oktober 1881 i Bolsøy.2
Anne giftet seg den 31. juli 1894 i Bolsøy med Olaf Iversen Toven (forlovere: Ola Hallvorsson på Bjørset og Ola Hansson på Bjørset).2,4 Anne og Olaf bodde på Bjørset, Bolsøy, fra 1894 til 1897.2 Anne og Olaf flyttet til i Bergen i september 1897. de fikk flytteattest datert 21. oktober.5 Anne og Olaf bodde på Nykirkeallmenningen 9, Bergen, i 1900. De delte første etasje – to rom og et halvt kjøkken – med en annen husholdning. Han var fraværende om bord på SS «Astraea» ved folketellingen av 3. desember 1900. Også fraværende på et skip var en oppvartningspike som losjerte hos dem.4,6 Hennes navn som gift var Iversen, nevnt 1900.1,7

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): 1301 Bergen, Nykirkealmending, mnr. 9, leilighet 2.
 2. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 215 & 310.
 3. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 215.
 4. [S233] Ft. 1900 (db): Bergen, Nykirkealmending, mnr. 9, leilighet 2.
 5. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 310.
 6. [S406] Bergen gravlagte 1881–1911: Olaf Iversen.
 7. [S426] Molde dødsliste 1885–1905: nr. 40/1896.

Hans Reinertssen1

M, #2149, ( - før 1793)

Familie

Klara Bergitta Schwarz (1752 - 1803)     Hans giftet seg med en uregistrert person.1 Han var mesterbøkker i 1785.1
Hans giftet seg den 25. januar 1785 i Domkirken sogn, Bergen, med Klara Bergitta Schwarz. De ble viet i huset.1

Hans døde før 1793.2

Kilder/noter

 1. [S98] Vigde i Bergen 1663–1816: 25.1.1785.
 2. [S98] Vigde i Bergen 1663–1816: 19.3.1793.

Antonius Nilssen1,2

M, #2150, (1700 - 1731 eller 1732)
Far*Nils Antonisen3,4 ( - 1725)
Mor*Margrete Sveinsdotter3 ( - e 1730)

Familie

Anne Jansdatter Hammeken (c 1700 - 1780)
Barn     Antonius ble døpt den 8. desember 1700 i Korskirken, Bergen. Faddere: Mette Borgersdotter, Elsebe Brüning, Didrik Smit, Ingebrigt Abelsson og Jochum Fischmann.3 Antonius Nilssen tok borgerskap i Bergen den 9. september 1723 som mesterbøkker.1,5
Antonius giftet seg den 19. juli 1724 i Korskirken med Anne Jansdatter Hammeken.6,7
Han var fadder ved dåpen til Ingeborg Olsdatter Brun den 30. september 1725 i Korskirken.8
Antonius og Anne bodde i 23. rode, Bergen, i 1727.9

Antonius døde i 1731 eller 1732.10

Kilder/noter

 1. [S408] Borgerskap i Bergen 1600–1751: Anthonius Nielsen.
 2. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 6.7.1726.
 3. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 8.12.1700.
 4. [S538] Bergen skifter 1675–1852 (Sollied): s. 8.
 5. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 16.2.1728.
 6. [S98] Vigde i Bergen 1663–1816: 19.7.1724.
 7. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 15.11.1724.
 8. [S470] Bergen faddere Korskirken 1686–1720: 30.9.1725.
 9. [S424] «Bergen Viborg-skatten 1727»: 23. rode.
 10. [S538] Bergen skifter 1675–1852 (Sollied): s. 8 & 28.

Bård Persson på Åse1,2,3,4

M, #2151, (ca. 1728 - 1801)
Far*Per Aslaksson i Oppigard5,6 (c 1673 - c 1754)
Mor*Mildrid Bårdsdotter i Oppigard5,6 (c 1693 - c 1754)
5. tippoldefar til meg

Familie

Gunni Hansdotter på Åse (c 1737 - 1818)
De hadde ti barn.8 
Barn     Annet navn: Bård Persson i Oppigard.7,6
Annet navn: Bård Persson i Eikesdal.8
Bård ble født ca. 1728 i Eikesdal, Nesset.9,6
Bård giftet seg i 1759 med Gunni Hansdotter på Sira.9,10,8 Bård Persson i Eikesdal fikk bygselseddel på 1½ våg på Øverås, Nesset, fra Børge Jakobssen Eg i 1759. Bård og Gunni var brukere på Nordvollen, Øverås, Nesset, fra 1759. Han fikk skjøte 16. oktober 1795 fra sorenskriver Johan Lausen Bull for 380 daler. Bård drev en del med kjøp og salg av gårder rundt i bygdene. Han arbeidet seg opp og ble etter hvert eier av seks gårder i Nesset.8,11
Han var fadder ved dåpen til Margrete Larsdotter på Åse den 1. mars 1760 i Eresfjord kyrkje, Nesset.1

Annet navn: Bård Persson på Øverås.12,9 Bård Persson på Øverås kjøpte 2 våger med bygsel over 1 pund mer på bnr. 3 (A), Sira, Nesset, i 1765 av Ivar Knutsson på Sira.12 Bård Persson på Åse kjøpte på Gauprøra, Nesset, den 7. november 1771 av Baltser Knutsson på Gauprøra.13 Bård Persson på Åse kjøpte 2 våger (med bygsel over 1 pund mer) på bnr. 3 (B), Sira, Nesset, den 22. oktober 1772 av Knut Persson på Sira, Per Eriksson og Ågot Eriksdotter. Kjøpesum: 60 daler. Vergene til Per og Ågot undertegnet på deres vegne. Skjøtet ble tinglyst samme dag.2,14 Bård Persson på Åse var sersjant iallfall fra 1772 til 1774.2,15
Han var fadder ved dåpen til Bård Jonsson på Syltebø den 7. august 1785 i Eresfjord kyrkje.3
Bård Persson på Åse gav bygselseddel på 1 våg 1 pund på Rødal, Nesset, til Jon Sæmundsson på Rødal den 29. juni 1790.4
I folketellingen av 1801 står Bård og Gunni som brukere på Nordvollen. Tre barn og ett fosterbarn bodde hos dem.9
Han hadde Ivar Eriksson i tjeneste i 1801.9


Bård døde i 1801 på Øverås.8

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 18 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16036&idx_id=16036&uid=ny&idx_side=-18
 2. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 63 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001660023
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 169 b.
 4. [S130] Nesset IX: s. 613.
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 360 a.
 6. [S54] Nesset VII: s. 169.
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 523 b.
 8. [S89] Nesset VI [1990]: s. 317.
 9. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 352 a, Øveraass. https://media.digitalarkivet.no/ft20110325670218
 10. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 160 a.
 11. [S89] Nesset VI [1990]: s. 318. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026#319
 12. [S276] Nesset VIII: s. 308. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#309
 13. [S130] Nesset IX: s. 30.
 14. [S276] Nesset VIII: s. 310. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#311
 15. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 109 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640153

Gunni Hansdotter på Åse1,2

K, #2152, (ca. 1737 - 1818)
Far*Hans Hansson Kvam3 (c 1690 - 1762)
Mor*Brit Knutsdotter på Sira3 (o 1698 - 1777)
5. tippoldemor til meg

Familie

Bård Persson på Åse (c 1728 - 1801)
De hadde ti barn.4 
Barn     Annet navn: Gunni Hansdotter på Sira.
Gunni ble født ca. 1737 på Sira, Nesset.1
Gunni giftet seg i 1759 med Bård Persson i Eikesdal.1,2,4 Gunni og Bård var brukere på Nordvollen, Øverås, Nesset, fra 1759. Han fikk skjøte 16. oktober 1795 fra sorenskriver Johan Lausen Bull for 380 daler. Bård drev en del med kjøp og salg av gårder rundt i bygdene. Han arbeidet seg opp og ble etter hvert eier av seks gårder i Nesset.4,5
Hun var fadder ved dåpen til Ivar Jonsson Syltebø den 13. april 1783 i Rød kyrkje, Nesset.2
I folketellingen av 1801 står Gunni og Bård som brukere på Nordvollen. Tre barn og ett fosterbarn bodde hos dem.1
Hun hadde Ivar Eriksson i tjeneste i 1801.1


Gunni døde i 1818 på Øverås, Nesset.4

Kilder/noter

 1. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 352 a, Øveraass. https://media.digitalarkivet.no/ft20110325670218
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 160 a.
 3. [S276] Nesset VIII: s. 296.
 4. [S89] Nesset VI [1990]: s. 317.
 5. [S89] Nesset VI [1990]: s. 318. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026#319

Karen Matsdatter Strøm1,2

K, #2153, (ca. 1781 - 21. februar 1830)
Far*Mats Olssen Strøm (c 1742 - 1804)
Mor*Maren Olsdatter på Røysa (c 1749 - )

Familie 1

Erik Wallin
Barn

Familie 2

Jonas Olsson Granberg
Barn

Familie 3

Åmund Erikssen Høvik (1789 - 1851)
Barn     Karen ble født ca. 1781.3 Karen bodde på Østre Røysa, Molde, iallfall fra 1796 til 1830.4,2
Hun ble kalt Karen Matsdatter på Røysa, nevnt fra 1796 til 1830.4,5 Hun ble konfirmert den 6. november 1796 i Molde kirke.4 Hun tjente hos Anders Larsson Berg og Elisabet Maria Ludvigsdatter på mnr. 37, utpå Gata, Molde, i 1801.3
Karen fikk barn med Erik Wallin i 1804 i Molde.6
Karen fikk barn med Jonas Olsson Granberg i 1810 i Molde.1
Karen fikk barn med Åmund Erikssen Høvik i 1812 i Molde.7

Karen døde den 21. februar 1830 i Molde, som fattiglem.5,8 Hun ble gravlagt den 27. februar 1830.5,8

Kilder/noter

 1. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 24 b.
 2. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 153 b.
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 37.
 4. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 14 b.
 5. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 211.
 6. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 16 b.
 7. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 26 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-29
 8. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 207.
 9. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 39 a.

Åmund Åmundssen1

M, #2154, (1812 - )
Far*Åmund Erikssen Høvik1 (1789 - 1851)
Mor*Karen Matsdatter Strøm1 (c 1781 - 1830)
Søskenbarn 4 ganger forskjøvet til meg     Åmund ble født i 1812 i Molde, utenom ekteskap.1 Åmund ble døpt den 22. mars 1812 i Molde kirke. Faddere: Beret Olsdotter Strande og Hans Knutsson Nesje o.a.1

Åmund Høvik1,2,3,4,5

M, #2155, (ca. 1714 - 1772 eller 1773)
Far*Knut Hansson i Høvika5,6 (c 1666 - )
4. tippoldefar til meg

Familie 1

Anna Maria Flor ( - e 1739)

Familie 2

Ingeborg Eriksdatter (c 1726 - 1796)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Åmund ble født ca. 1714 i Høvika, Nesset.7,3 Han var i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, fra ca. 1736. Han var fremdeles soldat i 1739.7,3,4
Åmund fikk barn med Anna Maria Flor ca. 1739. Den 22. oktober 1739 ble hun stevnet til tings i Eresfjord for leiermål. Hun møtte ikke, men ble bøtelagt 6 daler til Reknes hospital.4 Åmund Høvik var korporal iallfall fra 1743 til 1751.7,3,8,9 Åmund Høvik og Per Persson på Hjellen o.a. ble kalt til å vitne på tinget i Eresfjord tinglag den 28. januar 1745. Den 28. desember året før stod Trond Hansson (Myklebostad), etter vertens oppfordring, på bordet hjemme hos Knut Knutsson på Myklebostad og spilte. Da kom Anders Andersson på Lange inn og banket Trond uten noen oppgitt grunn. Andre fikk seg også en knyttneve. Prestemedhjelper Per fortalte at Anders samme dag, med blodig lue og åpen yttervest, troppet opp i kirken for å be om tilgivelse, men ble avvist ettersom han var full. Korporal Høvik fikk ikke uttale seg ettersom kapteinen mente han måtte vitne i militær jurisdiksjon.9,10,11
Åmund giftet seg med Ingeborg Eriksdatter.12,13,3 Åmund og Ingeborg bodde i Molde i 1748. Han er nevnt i listen over embetsmenn i byfogdens manntall.14,15 Åmund Høvik kjøpte grunnen på mnr. 45, Vestre Schultzhagen, Molde, den 12. november 1751 av Jakob Mortensson Schultz. Høvik bodde der. Grunnen målte i bredden 16¾ alen på nordsiden og 15 5/8 alen på sørsiden. I lengden strakte den seg 27 alen over gangveien til Ola Jonssen Farkvams hus. Kjøpesum: 30 daler 2 ort, solgt på auksjon gjennom byfogden, som undertegnet skjøtet sammen med Schultz 19. november 1751 (tinglyst 10. april året etter).8
Hestetorget i Molde. Høvik-huset (mnr. 45) lå der Romsdals Budstikke senere holdt til. (Romsdalsmuseets fotoarkiv, 00105)
Åmund og Ingeborg bodde på mnr. 45 i 1762 sammen med Margrete Åmundsdatter.12 Åmund og Ingeborg bodde på mnr. 45 i 1764 sammen med Anne Marie Åmundsdatter. Huset ble taksert til 40 daler i 1767. Han bodde der til sin død. Hans panteobligasjon på 50 daler til kirken ble avlyst 16. januar 1786.13,16,2,17,18 Åmund Høvik var undermåler i Molde i 1766.19
Han var arving ved skiftet etter Åmund Hansson på Nærem den 25. november 1767: 1 daler 3 ort, utlagt i en sølvskje (1 daler 16 skilling) og 2 ort 8 skilling i penger.5


Åmund døde i 1772 eller 1773 i Molde.20,21

     Navnet hans ble skrevet Amund Høevigen i 1764.13

Kilder/noter

 1. Han brukte ikke patronymikon, men ble skrevet Amund Knuds: høvigen i 1739 og Amund Knudsen i 1767.
 2. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 390 b.
 3. [S1191] Eresfjordske hovedlegdsrulle 1749: Prima-Plana. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/51369/371/
 4. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 273 a.
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 432 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/459/
 6. [S104] Nesset II.
 7. [S355] Eresfjordske mønstringsrulle 1743: Prima-Planna.
 8. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 25. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610015
 9. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 129 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400586
 10. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 129 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400587
 11. [S130] Nesset IX: s. 201. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#204
 12. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Schultzhagen.
 13. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Schultz Hagen.
 14. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 75.
 15. [S308] Bolsøyboka I: s. 355 & 356.
 16. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): mnr. 54.
 17. [S303] Molde branntakst 1777 (avskrift): nr. 52.
 18. [S555] Molde branntakst 1777–85: 1785, nr. 52.
 19. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 33 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/34/
 20. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1772.
 21. [S410] Molde frivillig avgift 1773: nr. 54.
 22. [S842] Molde sjørulle 1774: nr. 36.
 23. [S842] Molde sjørulle 1774: nr. 37.
 24. [S1174] Molde sjømanntall 1775 [1].

Kornelius Larssen Lindal1,2

M, #2156, (1725 - desember 1807)
Far*Lars Larsson Lindal3,4 (c 1678 - 1741)
Mor*Karen Nilsdotter Lindved4 ( - c 1741)
Bror av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie

Anne Katrine Mattisdatter ( - 1785)
Barn
Kornelius Lindals signatur og segl fra formuesskatten 1789 (skannet av Riksarkivet)     Kornelius ble døpt den 28. juni 1725 i Molde kirke. Faddere: Margrete Stabel, Karen hos Schultz, Bastian Eriksson, Lars gullsmed og Jakob Ottosson Fris.3 Han var oppkalt etter Kornelius Nilsson Lindved.
Han var myndling av Jens Olssen Finn iallfall fra 1741 til 1742.4,5
Kornelius Larssen var glassmaker i 1748. I 1789 skulle han etter selvangivelse svare 24 skilling i formuesskatt (½ pst.) og 24 skilling i næringsskatt (5 pst.) Han kaltes glassmester i 1801.6,7,8
Kornelius giftet seg med Anne Katrine Mattisdatter.9 Kornelius Larssen Lindal kjøpte hus og et gammelt naust med grunn i Molde den 15. september 1750 av Bergitta Olsdotter, Ola Bergsveinsson Kring og Birgitte Marie Mattisdatter. Bergitta bodde der ved salget. Grunnen var 32 alen bred (både på øvre og nedre side) og 17½ alen lang (på begge sider). Kjøpesum: 20 daler 2 ort 22 4/5 skilling. Skjøtet ble tinglyst 30. november.1,10
Han var verge for Ola Jenssen Finn og Gunnhilde Jensdatter Finn fra 1751.11
Kornelius og Anne Katrine bodde på mnr. 140, Olsmedbakken, Molde, i 1762 sammen med Bergitta Olsdotter. Bergitta var hennes mor. I 1767 var huset taksert til 80 og et naust til 20 daler.12,9,13
Han hadde Charlotte Amalia Jensdatter i tjeneste i 1762.12
Han var verge for Malena Ingebrigtsdatter Lind i 1767.14
Han var verge ved skiftet etter Johan Hanssen Skanke den 13. september 1767 i Molde.14
Han var verge for Abel Bing i 1769.15
Han var verge ved skiftet etter Ola Heie den 26. februar 1769 i Molde.15
Han var verge for Jens Jakobssen Lund iallfall fra 1771 til 1772.16,17
Han var verge for Synnøv Jakobsdotter iallfall fra 1771 til 1780.16,18
Kornelius Larssen Lindal var vurderingsmann i Molde iallfall 1771, 1774 og 77.19,20,21 Han gav ingenting ved den frivillige avgift i 1774.22 Han var lagrettemann i 1785.23 Han var medlem nr. 4 av Molde likbærerlaug.24,25 Han fikk 2 daler for å sverte likkisten i forbindelse med gravferden til Peder Jalles i 1795.26,27
Kornelius Larssen Lindal hadde Anne Maria Pedersdatter Lobus i tjeneste iallfall fra 1796 til 1801.28,29,2
Han var forlover for Jakob Nilssen og Anne Knutsdotter Eikrem, som ble trolovet den 29. mars 1796.30
Kornelius bodde på mnr. 140 i 1801 sammen med Karen Hom, Anne Katrine Jensdatter, Jens Jenssen og Andreas Jenssen. Karen var hans datter og losjerte der med tre av sine barn.2

Kornelius døde i desember 1807 i Molde.31,32,24 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 28. desember 1807.31 Han ble jordfestet den 2. januar 1808.32

     Navnet hans ble skrevet Cornelius Lindall fra 1767 til 1774.14,22

     Navnet hans ble skrevet Cornelius Lindahl fra 1771 til 1796.16,30

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 16.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 140. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002492
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 61.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 91 b.
 5. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 190 a.
 6. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 110. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036#123
 7. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 16, mnr. 142. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/81/
 8. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 316 b.
 9. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764.
 10. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 17.
 11. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 60.
 12. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Ind paa Gaden.
 13. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 159.
 14. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 593.
 15. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 715.
 16. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 719.
 17. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 375.
 18. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 305. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22663&uid=ny&idx_side=-155
 19. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 806. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/122/
 20. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 774.
 21. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 862. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/145/
 22. [S131] Molde frivillig avgift 1774: nr. 159.
 23. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 384 b.
 24. [S393] Lindal medlemsbok.
 25. [S337] Molde likbærerlaug hovedbok.
 26. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 254 a.
 27. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 80.
 28. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 437.
 29. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 241 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/246/
 30. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 117 a.
 31. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 378 b.
 32. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 a.
 33. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 528 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/531/

Anne Katrine Mattisdatter1,2

K, #2157, ( - 1785)
Far*Mattis Persson (c 1666 - 1740)
Mor*Bergitta Olsdotter ( - 1764)

Familie

Kornelius Larssen Lindal (1725 - 1807)
Barn     
Hun var arving ved skiftet etter Mattis Persson den 4. august 1740.3

Anne Katrine giftet seg med Kornelius Larssen Lindal.4 Anne Katrine og Kornelius bodde på mnr. 140, Olsmedbakken, Molde, i 1762 sammen med Bergitta Olsdotter. Bergitta var hennes mor. I 1767 var huset taksert til 80 og et naust til 20 daler.5,4,6

Anne Katrine døde i 1785 i Molde.7,8 Hun ble gravlagt den 11. mai 1785 på Molde kirkegård.7

Kilder/noter

 1. Ved skiftet er hun registrert som Anne Margrete.
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762 & 64.
 3. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 16.
 4. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764.
 5. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Ind paa Gaden.
 6. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 159.
 7. [S125] Molde likbærerlaug 1784–1856.
 8. [S38] Collin I–L: s. 96.

Karen Korneliusdatter Lindal1,2,3

K, #2158, (ca. 1760 - 1801)
Far*Kornelius Larssen Lindal1,2 (1725 - 1807)
Mor*Anne Katrine Mattisdatter ( - 1785)
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Jens Hom (c 1753 - 1813)
Barn     Karen ble født ca. 1760 i Molde.4,5 Hun ble konfirmert den 17. september 1775 i Molde kirke.4
Karen giftet seg i 1788 i Molde kirke med Jens Hom. Det ble betalt 1 daler for bryllupet.1,2,6 Karen og Jens bodde på mnr. 123, Østre Røysa, Molde, i 1789.7
Etter barselseng ble hun innledet i Molde kirke den 26. juni 1799.8

Hun ble kalt Karen Hom, nevnt 1801.9 Karen Hom og tre av barna losjerte hos hennes far, Kornelius Larssen Lindal, på mnr. 140, Olsmedbakken, Molde, i 1801.9

Karen døde i 1801 i Molde.3,5 Hun ble gravlagt den 21. juli 1801. Den 25. ble det betalt 1 daler 1 ort for kirkegårdsjorden.5,3

Kilder/noter

 1. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 378 b.
 2. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 528 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/531/
 3. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 87 b.
 4. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 149 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-112
 5. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 50 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630230
 6. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 73 b.
 7. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 15, mnr. 125. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/80/
 8. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 6 a.
 9. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 140. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002492

Knut Hansson i Høvika1,2,3

M, #2159, (ca. 1666 - )
Far*Hans Åmundsson på Øvstedalen4 (c 1615 - c 1682)
Mor*Ingeleiv Knutsdotter på Øvstedalen5 ( - c 1714)
5. tippoldefar til meg

Familie

Han var trolig gift to ganger. Seks barn er nevnt i et skifte.16 
Barn     Annet navn: Knut Hansson på Øvstedalen.
Knut ble født ca. 1666.6,4 Han fikk bygselseddel på 1 våg 9 merker, «som Anders tilforen har brugt oc er fra død» (Anders Olsson), på bnr. 4, Høvika, Nesset, fra Ludvig Ivarsson den 10. oktober 1696. Seddelen ble tinglyst 21. januar 1698.7 Knut var bruker i Høvika, Nesset, i 1701. Hans Knutsson bodde også der. De hadde en 10 år gammel tjenestegutt.6,5 Åmund Persson på Hatlen ble stevnet til tinget i Eresfjord tinglag den 16. oktober 1702. Han hadde begått overlast mot Knut Hansson i Høvika. Åmund husket det ikke ettersom han hadde vært ganske full, og Knut sa han ikke hadde noe å klage på, men gjerningsmannen ble likevel bøtelagt 6 daler.8 Knut arbeidet i Rød kyrkje, Nesset, mellom 1708 og 1712. Han deltok i reparasjonen under byggmester Simon Pålsson i 39 dager à 23 skilling.9 Knut var bruker i Høvika i 1711. Marit Olsdotter bodde også der. Hun kan ha vært tjenestejente. Knut og kona hadde ennå ikke barn over 12 år. Bruket var på 1 våg 16 merker i 1724, og han drev det til ca. 1735.3,10,11,12 Knut Hansson i Høvika var stevnet som vitne til tinget i Eresfjord tinglag den 21. oktober 1720 i en sak mot Ola Olsson på Kvernberget.2 Knut Hansson i Høvika solgte 1 pund 11 merker på Øvstedalen, Tresfjord, i 1721 til Brit Hansdotter.13 Han var verge for Elias Hanssen Salling i 1728, oppnevnt av sorenskriveren på Nordmøre.14


     Navnet hans ble skrevet Knud Høvigen i 1725.15

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1736, 4. februar.
 2. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 154 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390620
 3. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Høevig.
 4. [S77] Tresfjord I: s. 443.
 5. [S77] Tresfjord I: s. 444.
 6. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 223.
 7. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 98 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650659
 8. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 63 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660065
 9. [S127] «Kirkeregnskaper fra Romsdal 1»: s. 12.
 10. [S104] Nesset II: s. 160.
 11. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 30 b, mnr. 150. https://media.digitalarkivet.no/ma20090819670032
 12. [S104] Nesset II: s. 149.
 13. [S77] Tresfjord I: s. 401. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#403
 14. [S139] Collin G–H.
 15. [S455] Tingvoll mini. 1706–31: 1725, Dom: Cantate.
 16. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 432 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/459/
 17. [S104] Nesset II.

Ane Marta Eidskrem

K, #2160, (17. september 1906 - 4. juni 1999)
Far*Simon Sakariasson Eidskrem (1877 - 1909)
Mor*Matea Nilsdotter Husøy (1875 - )
Søskenbarn 2 ganger forskjøvet til meg     Ane Marta ble født den 17. september 1906 på Husøy, Sandøy.1,2,3 Hun losjerte på Steinen, Hjertvika, Aukra, hos familien til Iver Andreas Madsson Hjertvikstein. Ane Marta Eidskrem var venn av Aslaug Hjertvikstein.2
Ane Marta giftet seg med Johan Hjertvik. Hennes navn som gift var Hjertvik.1 Ane Marta og Johan bodde i Aukra.

Ane Marta døde den 4. juni 1999.1

Kilder/noter

 1. [S226] Dødsfall i Norge 1995–2001.
 2. [S224] Ane Marta Hjertvik: muntlig.
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 154.

Johan Hjertvik1

M, #2161, (27. april 1907 - 13. januar 1997)     Johan ble født den 27. april 1907.2,3
Johan giftet seg med Ane Marta Eidskrem. Johan Hjertvik eide og bodde på Inste-Halbakken, Hjertvika, Aukra, fra 1946. Johan og Ane Marta bodde i Aukra.

Johan døde den 13. januar 1997.2

Kilder/noter

 1. [S226] Dødsfall i Norge 1995–2001: &postnr=202059.
 2. [S226] Dødsfall i Norge 1995–2001.
 3. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 223.

Bjørg Hjertvik1

K, #2162, (23. november 1933 - 16. juni 2016)
Far*Johan Hjertvik (1907 - 1997)
Mor*Ane Marta Eidskrem (1906 - 1999)
3-menning 1 gang forskjøvet til meg     Bjørg ble født den 23. november 1933.1,2 Hennes navn som gift var Bjørg Harnes.1

Bjørg døde den 16. juni 2016 på Aukraheimen, Aukra.1 Hun ble gravlagt den 24. juni 2016.1

Kilder/noter

 1. [S75] RB: nr. 138/18.6.2016, s. 57. «Dødsfall».
 2. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 223.

Bjarne Andreas Harnes1

M, #2163

Familie

Bjørg Hjertvik (1933 - 2016)
De hadde to barn.1 
Barn

Kilder/noter

 1. [S75] RB: nr. 138/18.6.2016, s. 57. «Dødsfall».

Anne Berit Harnes1

K, #2164
Far*Bjarne Andreas Harnes1
Mor*Bjørg Hjertvik1 (1933 - 2016)
4-menning til meg

Kilder/noter

 1. [S75] RB: nr. 138/18.6.2016, s. 57. «Dødsfall».

Lodvar Solem

M, #2165

Ingebrigt Torfinnsson i Rakvåg1

M, #2166, (ca. 1744 - 1802)
Far*Torfinn Asbjørnsson i Heggdalsvik2 (o 1702 - c 1760)
Mor*Anne Ingebrigtsdotter i Heggdalsvik2 ( - e 1764)
5. tippoldefar til meg

Familie

Kari Arnesdotter i Rakvåg (c 1722 - 1807)
Barn     Annet navn: Ingebrigt Torfinnsson i Heggdalsvik.2
Ingebrigt ble født ca. 1744 i Heggdalsvik, Aukra.2,3
Han var arving ved skiftet etter Torfinn Asbjørnsson i Heggdalsvik den 3. oktober 1760.4
Han var myndling av Tosten Ingebrigtsson på Røsåk i 1760.2

Ingebrigt giftet seg med Kari Arnesdotter. Ingebrigt og Kari bodde i Rakvåg, Aukra.
Han var verge for Inger Olsdotter i Rakvåg i 1776.1


Ingebrigt døde i 1802 i Rakvåg.3

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 228 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/230/
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 739 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/747/
 3. [S876] Midsund III: s. 629.
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 738 b–739 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/747/

Kari Arnesdotter i Rakvåg1

K, #2167, (ca. 1722 - 1807)
5. tippoldemor til meg

Familie

Ingebrigt Torfinnsson i Rakvåg (c 1744 - 1802)
Barn     Kari ble født ca. 1722.2
Kari giftet seg med en uregistrert person.2
Kari giftet seg med Ingebrigt Torfinnsson i Heggdalsvik. Kari og Ingebrigt bodde i Rakvåg, Aukra.

Kari døde i 1807 i Rakvåg.3

Kilder/noter

 1. [S876] Midsund III: s. 630.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Agerøe, Rakvog.
 3. [S876] Midsund III: s. 628.

Ivar Mortensson på Rød

M, #2168, (1729 - 24. desember 1812)
Far*Morten Ivarsson på Rød (c 1712 - c 1767)
Mor*Randi Toresdotter ( - m. 1762 & 1767)
5. tippoldefar til meg

Familie

Anne Jørnsdotter på Rød (c 1736 - 1799)
De hadde fem barn.2 
Barn     Ivar ble født i 1729.1 Han fikk bygselseddel på 2 våger på bnr. 6, Rød, Aukra, den 5. januar 1753. Han overtok etter foreldrene. Ivars sønn, Morten, tok over i 1787.1,2
Ivar giftet seg med Anne Jørnsdotter i Løvika.1

Ivar døde den 24. desember 1812 på Rød, Aukra.1

Kilder/noter

 1. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 116.
 2. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 117.
 3. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 97 & 117.
 4. [S162] Midsund I: s. 52.

Anne Jørnsdotter på Rød1

K, #2169, (ca. 1736 - 1799)
Far*Jørn Eriksson i Løvika (c 1693 - 1763)
Mor*Gjertrud Sørensdotter i Løvika ( - 1763)
5. tippoldemor til meg

Familie

Ivar Mortensson på Rød (1729 - 1812)
De hadde fem barn.5 
Barn     Annet navn: Anne Jørnsdotter i Løvika.
Anne ble født ca. 1736 i Løvika nedre, Aukra.2
Anne giftet seg med Ivar Mortensson på Rød.3

Anne døde i 1799 på Rød, Aukra.3

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 52.
 2. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 116 & 190.
 3. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 116.
 4. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 97 & 117.
 5. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 117.

Jørn Eriksson i Løvika1,2,3,4

M, #2170, (ca. 1693 - mai 1763)
Far*Erik Styrkårsson5,6,7 (c 1643 - c 1702)
Mor*Ingebjørg Sæmundsdotter5,7 ( - e 1729)
6. tippoldefar til meg

Familie

Gjertrud Sørensdotter i Løvika ( - 1763)
De hadde fem barn.7 
Barn     Jørn ble født ca. 1693.6,7 Han bodde hos Erik Styrkårsson og Ingebjørg Sæmundsdotter i Bud i 1701.7,6,8
Han var arving ved skiftet etter Erik Styrkårsson den 24. mars 1703: 2 daler 2 ort 6 4/5 skilling. Han fikk også 4 daler i forlodds hjemmefølge.9

Jørn giftet seg med Gjertrud Sørensdotter på Sporsem.7 Jørn og Gjertrud var brukere Der nede, Løvika nedre, Aukra, i 1728. Han overtok etter stefaren, Knut. Jørn var fremdeles bruker i 1747. Sønnen Erik tok over etter dem.7 Ivar Rasmusson på Rød og Jørn Eriksson i Løvika ble stevnet til tinget i Sund, Romsdal, den 14. oktober 1729. De møtte og vedgikk å ha vært i slagsmål.3 Han var los i 1731.7 Han kjøpte to stover, et båtnaust, og en liten fiskebod med en gammel skjå for 20 daler i Søre Bjørnsund, Vågøy, den 25. mai 1744 av Ivar Ivarsson (etter Ivars bror Anders Ivarsson). Årlig grunnleie var 3 ort 6 skilling.1,4

Jørn døde i mai 1763 i Løvika nedre, Aukra, hos sønnen Erik.2,7

     Navnet hans ble skrevet Jørgen løvigen i 1729.3

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 208 b.
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, Aukra, av- og tilgang juni, mnr. 663. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/503/
 3. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 37 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31135/30/
 4. [S834] Fræna bygdebok I: s. 457.
 5. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 42 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/49/
 6. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 180. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/102/
 7. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 190.
 8. [S834] Fræna bygdebok I: s. 108.
 9. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 42 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/49/

Erik Styrkårsson1,2,3

M, #2171, (ca. 1643 - ca. 1702)
7. tippoldefar til meg

Familie 1

Barn

Familie 2

Ingebjørg Sæmundsdotter ( - e 1729)
Ti barn levde i 1703.1 
Barn     Erik ble født ca. 1643.2,4
Erik giftet seg med en uregistrert person.
Erik giftet seg med Ingebjørg Sæmundsdotter.3 Erik og Ingebjørg bodde i Bud i 1701 sammen med Erik Eriksson, Ola Eriksson og Jørn Eriksson.3,2,5

Erik døde ca. 1702 i Bud.1 Det ble holdt skifte etter ham den 24. mars 1703. Arvinger: Ingebjørg Sæmundsdotter, Sæmund Eriksson, Steffen Eriksson, Erik Eriksson, Ola Eriksson, Jørn Eriksson, Anne Eriksdotter, Synnøv Eriksdotter, Beret Eriksdotter, Ingebjørg Eriksdotter og Kristi Eriksdotter. Verger: Sæmund og halvbroren Styrkår Eriksson. I boet var blant annet røykstue med kove, eldhus, sengebod, stabbur, bod, naust, skjå, fjøs og høylåve (til sammen 30 daler). Formue: 76 daler 2 ort 6 skilling. De ugifte barna fikk 4 daler hver i forlodds hjemmefølge, og sønnen Styrkår fra første ekteskap fikk 2 daler. Arv: 38–2–6, fordelt på enka og deres felles barn.6

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 42 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/49/
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 180. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/102/
 3. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 190.
 4. [S84] Slekter på Mørekysten: s. 147.
 5. [S834] Fræna bygdebok I: s. 108.
 6. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 42 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/49/
 7. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 42 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/50/
 8. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 184.

Ingebjørg Sæmundsdotter1,2

K, #2172, ( - etter 1729)
7. tippoldemor til meg

Familie 1

Erik Styrkårsson (c 1643 - c 1702)
Ti barn levde i 1703.1 
Barn

Familie 2

Knut Olsson Ravn ( - c 1728)
De hadde ikke barn.2      Ingebjørg giftet seg med Erik Styrkårsson.2 Ingebjørg og Erik bodde i Bud i 1701 sammen med Erik Eriksson, Ola Eriksson og Jørn Eriksson.2,3,4
Hun var arving ved skiftet etter Erik Styrkårsson den 24. mars 1703: 19 daler 1 ort 3 skilling.5
Hun var myndling av Ola Toresson på Male i 1703.1

Ingebjørg giftet seg ca. 1705 med Knut Olsson Ravn.2 Ingebjørg og Knut bodde i Bud i 1723.2,6

Ingebjørg døde etter 1729.2

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 42 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/49/
 2. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 190.
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 180. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/102/
 4. [S834] Fræna bygdebok I: s. 108.
 5. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 42 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/49/
 6. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 45 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390707
 7. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 184.

Gjertrud Sørensdotter i Løvika

K, #2173, ( - januar 1763)
Far*Søren Oleseusson på Sporsem ( - f 1701)
6. tippoldemor til meg

Familie

Jørn Eriksson i Løvika (c 1693 - 1763)
De hadde fem barn.1 
Barn     Annet navn: Gjertrud Sørensdotter på Sporsem.
Gjertrud giftet seg med Jørn Eriksson.1 Gjertrud og Jørn var brukere Der nede, Løvika nedre, Aukra, i 1728. Han overtok etter stefaren, Knut. Jørn var fremdeles bruker i 1747. Sønnen Erik tok over etter dem.1

Gjertrud døde i januar 1763 i Løvika nedre, Aukra.1

Kilder/noter

 1. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 190.

Søren Oleseusson på Sporsem

M, #2174, ( - før 1701)
7. tippoldefar til meg

Familie

Barn     Søren var bruker Søri garda, Sporsem, Aukra, i 1669. Han brukte 2 våger i 1669 og 1690.1

Søren døde før 1701.1

Kilder/noter

 1. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 303.

Knut Olsson Ravn1,2,3

M, #2175, ( - ca. 1728)
Far*Ola Persson Ravn4 (c 1632 - c 1696)
Mor*Marit Knutsdotter i Løvika4 ( - e 1710)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ingebjørg Sæmundsdotter ( - e 1729)
De hadde ikke barn.3      Knut giftet seg ca. 1705 med Ingebjørg Sæmundsdotter.3 Knut Olsson Ravn bygslet 2 våger i farsgården Der nede, Løvika nedre, Aukra den 25. april 1711, men det var etter hvert slektningen Erik Andersson Ravn som drev bruket. Knuts stesønn Jørn var bruker i 1728.3 Knut og Ingebjørg bodde i Bud i 1723.3,2

Knut døde ca. 1728.3

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 564 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/578/
 2. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 45 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390707
 3. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 190.
 4. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 189 & 190.

Morten Ivarsson på Rød1

M, #2176, (ca. 1712 - ca. 1767)
Far*Ivar Rasmusson på Rød (c 1687 - e 1740)
6. tippoldefar til meg

Familie

Randi Toresdotter ( - m. 1762 & 1767)
Barn     Morten ble født ca. 1712 på Rød, Aukra.2
Morten giftet seg med Randi Toresdotter. Morten var bruker på bnr. 6, Rød, Aukra, fra 1730. Han bygslet 2 våger den 18. desember.2
Han var verge for Eli Andersdotter på Rød i 1742.3
Han var verge for Knut Olsson på Rørset i 1751.1


Morten døde ca. 1767 på Rød.2

Kilder/noter

 1. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751, 20. oktober.
 2. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 116.
 3. [S620] WebDebatt: #43830, nr. 9.

Randi Toresdotter

K, #2177, ( - mellom 1762 og 1767)
6. tippoldemor til meg

Familie

Morten Ivarsson på Rød (c 1712 - c 1767)
Barn     Hennes hjemsted var trolig på Harnes, Sandøy.
Randi giftet seg med Morten Ivarsson på Rød.

Randi døde mellom 1762 og 1767.

Ivar Rasmusson på Rød1,2

M, #2178, (ca. 1687 - etter 1740)
7. tippoldefar til meg

Familie

Barn     Ivar ble født ca. 1687.3,1 Han tjente trolig på Grytten prestegård i 1701.3,1
Ivar var kanskje gift med ei datter av Morten Knutsson på Rørset (s.d.).4 Ivar var bruker på bnr. 6, Rød, Aukra, fra 1711 til 1730. Han bygslet 2 våger den 2. oktober 1711.1,5
Ivar hadde Lars Olsson på Rekdal i tjeneste i 1714.5
Ivar Rasmusson på Rød og Jørn Eriksson i Løvika ble stevnet til tinget i Sund, Romsdal, den 14. oktober 1729. De møtte og vedgikk å ha vært i slagsmål.2

Ivar døde etter 1740.1

     Navnet hans ble skrevet Iver Røe i 1729.2

Kilder/noter

 1. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 115.
 2. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 37 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31135/30/
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 249.
 4. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751, 20. oktober.
 5. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 116.

Ola Hallvardsson på Hoem

M, #2179, (ca. 1683 - ca. 1718)
6. tippoldefar til meg

Familie

Marit Knutsdotter på Hoem ( - c 1744)
Barn     Ola ble trolig født ca. 1683.1 Han tjente trolig på Steinsvoll, Nesset, i 1701. Han bodde kanskje hos Jon Jonsson og Gjertrud Tølløvsdotter som soldat på bnr. 1, Finnset, Nesset, i 1711.2
Ola giftet seg med Marit Knutsdotter. Ola var bruker på bnr. 1, Hoem, Nesset, fra 1712. Han bygslet da 2 pund 4 merker.

Ola døde ca. 1718 på Hoem, Nesset.1 Det ble holdt skifte etter ham den 21. juni 1719.

     Ola Hallvardsson på Hoem kan ha vært barn av Hallvard Jonsson på Finnset. I så fall var Ola født utenom ekteskap.

Kilder/noter

 1. [S54] Nesset VII: s. 325.
 2. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Findset.

Knut Randmodsson på Vike1

M, #2180, (ca. 1697 - ca. 1755)
Far*Randmod Husby2,3 (c 1665 - f 1708)
6. tippoldefar til meg

Familie 1

Kari Knutsdotter på Husby
De hadde tre barn.10 
Barn

Familie 2

Kari Larsdotter på Vike ( - c 1755)
De hadde ikke barn.10      Knut ble født ca. 1697.2,3
Han ble kalt yngste Knut, nevnt 1701.2 Han bodde hos Randmod på bnr. 3, Husby, Nesset, i 1701.3,2
Knut giftet seg med Kari Knutsdotter på Husby.
Knud Randmosen var kreditor ved skiftet etter Aslak Bårdsson på Reiten den 12. april 1723: 9 skilling.4

Annet navn: Knut Randmodsson på Husby, nevnt 1741.5,2 Knut Randmodsson på Husby fikk bygselseddel på 1 våg på Ytre Vike, Vike, Nesset, fra Per Guttormsson på Syltebø den 6. juli 1741. Seddelen ble tinglyst samme dag. Bruket hadde ligget øde siden 1719 og ble kalt Øygarden.5,6 Knut var bruker på Ytre Vike fra 1741.6
Han var verge for Marit Larsdotter fra 1742.1

Knut giftet seg med Kari Larsdotter.7,8
Han var debitor ved skiftet etter Gjertrud Bjørnsdotter på Setra den 31. mai 1743: 2 ort.9
Knut Randmodsson på Vike var lagrettemann i 1746.

Knut døde ca. 1755 på Vike, Nesset.10,11 Det ble holdt skifteregistrering etter ham og Kari den 8. oktober 1755. Kreditorer: Tølløv Jonsson på Horne og Anders Knutsson på Grandsætra o.a. Arvinger: Randmod Knutsson, Åse Knutsdotter, Guttorm Knutsson på Vike og Marit Ivarsdotter. Åbot på bruket var 12 daler. Aktiva: 38 daler 1 ort 20 skilling. Passiva: 28–2–20. Arv: 9–3–0.12,8

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 184 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650201
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 229.
 3. [S276] Nesset VIII: s. 362.
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 261 b–263 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640276
 5. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 33 b.
 6. [S88] Slekter i Eresfjord og Vistdal: s. 36.
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 389 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650986
 8. [S88] Slekter i Eresfjord og Vistdal: s. 35.
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 270 a–271 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650288
 10. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 389 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650987
 11. [S54] Nesset VII: s. 28.
 12. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 389 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650986
 13. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 297 b.

Kari Larsdotter på Vike1

K, #2181, ( - ca. 1755)

Familie

Knut Randmodsson på Vike (c 1697 - c 1755)
De hadde ikke barn.3      Kari giftet seg med Knut Randmodsson på Vike.1,2

Kari døde ca. 1755 på Vike, Nesset.3 Det ble holdt skifteregistrering etter henne og Knut den 8. oktober 1755. Kreditorer: Tølløv Jonsson på Horne og Anders Knutsson på Grandsætra o.a. Arvinger: Randmod Knutsson, Åse Knutsdotter, Guttorm Knutsson på Vike og Marit Ivarsdotter. Åbot på bruket var 12 daler. Aktiva: 38 daler 1 ort 20 skilling. Passiva: 28–2–20. Arv: 9–3–0.4,2

     Kari var slektning (trolig halvsøster) av Marit Ivarsdotter.3

     Kari Larsdotter på Vike og Marit Larsdotter kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 389 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650986
 2. [S88] Slekter i Eresfjord og Vistdal: s. 35.
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 389 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650987
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 389 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650986

Per Aslaksson i Oppigard1

M, #2182, (ca. 1673 - ca. 1754)
Far*Aslak Persson i Eikesdal2,3 (c 1634 - c 1689)
Mor*Anne Toresdotter i Eikesdal2 ( - c 1726)
6. tippoldefar til meg     Per ble født ca. 1673 i Eikesdal, Nesset.1 Per var bruker i Oppigard (bnr. 11), Eikesdal, Nesset, fra 1710.1
Per giftet seg med Mildrid Bårdsdotter i Fredsvik.4
Annet navn: Per Aslaksson i Eikesdal, nevnt 1724.5 Per Aslaksson i Eikesdal eide 1 pund 18 merker på Hen, Hen, i 1724.5
Han var arving ved skiftet etter Ingebjørg Aslaksdotter på Setra den 29. mai 1743.6


Per døde ca. 1754 i Eikesdal.1 Det ble holdt skifte etter ham og Mildrid den 21. juni 1755 i Oppigard.7

Kilder/noter

 1. [S54] Nesset VII: s. 169.
 2. [S54] Nesset VII: s. 168.
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 228.
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 360 a.
 5. [S947] Romsdal eksaminasjonsprotokoll 1724: fol. 116 b.
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 262 b.
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 359 b & 360 a.
 8. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 523 b.

Mildrid Bårdsdotter i Oppigard1

K, #2183, (ca. 1693 - ca. 1754)
Far*Bård Bjørnsson i Fredsvik (1651 - c 1746)
Mor*Ildri Olsdotter i Fredsvik ( - c 1746)
6. tippoldemor til meg     Annet navn: Mildrid Bårdsdotter i Fredsvik.
Mildrid ble født ca. 1693 i Tingvoll.2
Mildrid giftet seg med Per Aslaksson i Oppigard.3
Hun var kreditor ved skiftet etter Ola Jespersson den 16. april 1745 i Eikesdal, Nesset: 3 ort, hvorav hun fikk 2 skilling.4


Mildrid døde ca. 1754 i Eikesdal.3 Det ble holdt skifte etter henne og Per den 21. juni 1755 i Oppigard (bnr. 11), Eikesdal, Nesset.5

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 383 b.
 2. [S54] Nesset VII: s. 169.
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 360 a.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 383 a/b.
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 359 b & 360 a.

Bård Bjørnsson i Fredsvik1,2,3

M, #2184, (1651 - ca. 1746)
Far*Bjørn Bårdsson i Fredsvik (c 1608 - 1679)
Mor*Mildrid Jonsdotter i Fredsvik (c 1607 - )
7. tippoldefar til meg

Familie

Ildri Olsdotter i Fredsvik ( - c 1746)
Barn     Bård ble født i 1651 i Fredsvik, Tingvoll.4
Han var kreditor ved skiftet etter Marit Ellingsdotter i Høvika den 1. oktober 1688: 4 daler 1 ort.5

Bård giftet seg med Ildri Olsdotter på Nordvik. Bård og Ildri bodde på bnr. 1, Fredsvik, Tingvoll. Bård Bjørnsson i Fredsvik kjøpte på Toven, Tingvoll, den 10. april 1715. Kjøpesum: 75 daler.1 Han solgte på Toven i 1722 til Ola Flor.1,6,7
Han var kreditor ved skiftet etter Bergsvein Toresson på Ut-Bogge den 10. april 1744: 4 daler.8,9


Bård døde ca. 1746 i Fredsvik.10

     Navnet hans ble skrevet Baar Fresvigen i 1744.3

Kilder/noter

 1. [S305] Nesset III: s. 151.
 2. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 13 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630018
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 338 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650357
 4. [S305] Nesset III: s. 355.
 5. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 13 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630018
 6. [S91] Toven i Nesset: s. 32.
 7. [S1099] Nesset IV: s. 366.
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 338 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650356
 9. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 202 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650463
 10. [S305] Nesset III: s. 357.

Ildri Olsdotter i Fredsvik

K, #2185, ( - ca. 1746)
Far*Ola Gudmundsson på Nordvik (c 1629 - c 1686)
Mor*Dordi Larsdotter på Nordvik ( - c 1716)
7. tippoldemor til meg

Familie

Bård Bjørnsson i Fredsvik (1651 - c 1746)
Barn     Annet navn: Ildri Olsdotter på Nordvik.
Ildri giftet seg med Bård Bjørnsson i Fredsvik. Ildri og Bård bodde på bnr. 1, Fredsvik, Tingvoll.

Ildri døde ca. 1746 i Tingvoll.1 Det ble holdt skifte etter henne den 4. mai 1747.

Kilder/noter

 1. [S305] Nesset III: s. 357.

Bjørn Bårdsson i Fredsvik1,2

M, #2186, (ca. 1608 - november 1679)
Far*Bård Toresson i Flemma ( - f 1641)
8. tippoldefar til meg

Familie

Mildrid Jonsdotter i Fredsvik (c 1607 - )
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Annet navn: Bjørn Bårdsson i Flemma.
Bjørn ble født ca. 1608 i Tingvoll.3
Bjørn giftet seg med Mildrid Jonsdotter i Fredsvik. Bjørn og Mildrid bodde på bnr. 1, Fredsvik, Tingvoll. Bjørn Bårdsson i Fredsvik var verge for Bjørn Ellingsson i Eikesdal i 1678.2
Han var verge ved skiftet etter Brit Bjørnsdotter i Eikesdal den 8. mai 1678.4


Bjørn døde i november 1679 i Fredsvik, Tingvoll.5

     Navnet hans ble skrevet Biøren Frøsuigen i 1678.2

Kilder/noter

 1. [S305] Nesset III: s. 355.
 2. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 31 b.
 3. [S39] Haugbrekka på Ljørvoll: s. 14.
 4. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 31 b–32 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620039
 5. [S305] Nesset III: s. 356.

Mildrid Jonsdotter i Fredsvik

K, #2187, (ca. 1607 - )
8. tippoldemor til meg

Familie

Bjørn Bårdsson i Fredsvik (c 1608 - 1679)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Mildrid ble født ca. 1607.1
Mildrid giftet seg med Bjørn Bårdsson i Flemma. Mildrid og Bjørn bodde på bnr. 1, Fredsvik, Tingvoll.

Kilder/noter

 1. [S305] Nesset III: s. 355.

Bård Toresson i Flemma

M, #2188, ( - før 1641)
9. tippoldefar til meg

Familie

Barn     Bård bodde i Flemma, Tingvoll.

Bård døde før 1641.1

Kilder/noter

 1. [S305] Nesset III: s. 354.

Anne Jonsdotter Enstad1

K, #2189, ( - før 1768)
Far-?*Jon i Doset (c 1669 - 1765); kanskje1,2
Mor-?*Gjertrud Hansdotter i Doset (c 1685 - 1767); kanskje1,2
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Jens Eriksson Enstad (c 1705 - )
De hadde åtte (eller ni) barn.1 
Barn     Anne trolovet seg den 2. august 1744 i Dovre kyrkje med Jens Eriksson Enstad.3
Anne giftet seg den 20. september 1744 i Lesjaverk kirke, Lesja, med Jens Eriksson Enstad.3,4 Anne og Jens bodde i Gunnagarden, Dale, Veøy, fra 1762 til 1764 sammen med Kari Jensdotter.4

Anne døde trolig før 1768.

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 340.
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 535.
 3. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 21. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9236&idx_id=9236&uid=ny&idx_side=-14
 4. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 218. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#219

Per Toresson i Lie1

M, #2190, (ca. 1690 - 1761)

Familie

Mari Sørensdotter i Lie (c 1666 - 1759)
De hadde to barn.1 
Barn     Per ble født ca. 1690.1 Hans hjemsted var kanskje på Hegge, Fron.1
Per giftet seg før 1711 med Mari Sørensdotter i Lie.1

Per døde i 1761 i Lie, Lesja.1

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 276.

Hans Jonsson i Doset

M, #2191, (1726 - )
Far*Jon i Doset (c 1669 - 1765)
Mor*Gjertrud Hansdotter i Doset (c 1685 - 1767)
5. tippoldefar til meg     Hans ble født i 1726 i Doset, Lesja.1
Hans giftet seg i 1749 med Eli Knutsdotter.2 Hans og Eli bodde i Søre, Doset, Lesja. Hans Jonsson i Doset og Eli flyttet trolig til i Nesset.

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 535.
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 536.

Eli Knutsdotter i Doset

K, #2192
Far-?*Knut Rolfsson på Slettom (c 1685 - e 1748); trolig1
Mor-?*Kari Endresdotter på Slettom ( - e 1748); trolig1
5. tippoldemor til meg

Familie

Hans Jonsson i Doset (1726 - )
Barn     Eli Knutsdotter ble konfirmert i 1742.
Eli giftet seg i 1749 med Hans Jonsson i Doset.2 Eli og Hans bodde i Søre, Doset, Lesja. Eli Knutsdotter i Doset og Hans flyttet trolig til i Nesset.

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 368.
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 536.

Jon i Doset1,2

M, #2193, (ca. 1669 - 1765)
6. tippoldefar til meg

Familie

Gjertrud Hansdotter i Doset (c 1685 - 1767)
De hadde kanskje sju barn.3 
Barn     Jon ble født ca. 1669.2
Jon giftet seg med Gjertrud Hansdotter.1 Jon og Gjertrud var brukere i Doset, Lesja, i 1727.3,1

Jon døde i 1765 i Doset.2 Han ble gravlagt den 14. april 1765.2

Kilder/noter

 1. [S997] Lesja mini. 1724–31: s. 36.
 2. [S325] Gravlagde i Lesja 1724–1819: Jon Doeset.
 3. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 535.
 4. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 340.

Gjertrud Hansdotter i Doset1,2

K, #2194, (ca. 1685 - 1767)
6. tippoldemor til meg

Familie

Jon i Doset (c 1669 - 1765)
De hadde kanskje sju barn.3 
Barn     Gjertrud ble født ca. 1685.1
Gjertrud giftet seg med Jon.2 Gjertrud og Jon var brukere i Doset, Lesja, i 1727.3,2
Etter barselseng ble hun innledet i Lesjaverk kirke, Lesja, den 1. januar 1728.2


Gjertrud døde i 1767 i Doset.1 Hun ble jordfestet den 23. august 1767 på Lesjaverk kirkegård, Lesja.1

Kilder/noter

 1. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 566. https://media.digitalarkivet.no/kb20070603470387
 2. [S997] Lesja mini. 1724–31: s. 36.
 3. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 535.
 4. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 340.

Knut Rolfsson på Slettom1

M, #2195, (ca. 1685 - etter 1748)
Far*Rolf Kristensson på Ulateig (c 1639 - c 1694)
Mor*Anne Arnesdotter på Ulateig ( - e 1694)
6. tippoldefar til meg

Familie

Kari Endresdotter på Slettom ( - e 1748)
De hadde kanskje ni eller ti barn.3 
Barn     Annet navn: Knut Rolfsson på Ulateig.
Knut ble født ca. 1685.2,3
Knut giftet seg ca. 1717 med Kari Endresdotter i Kvam.3 Knut og Kari var brukere på Nørdre, Slettom, Lesja, fra 1718.3
Han var debitor ved skiftet etter Gjertrud Bjørnsdotter på Setra den 31. mai 1743: 5 daler pluss 1 daler i 4 års renter.4


Knut døde etter 1748.3

     Navnet hans ble skrevet Knud Rolfsøn Slettaa og Sletta i 1743.1,5

     Han kan ha vært far til Marit Knutsdotter i Brandlien.3,6

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 270 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650289
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 324.
 3. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 368.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 270 a–271 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650288
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 271 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650289
 6. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 439. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#441
 7. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 41 & 368.

Kari Endresdotter på Slettom

K, #2196, ( - etter 1748)
Far*Endre Olsson i Kvam (c 1649 - 1726)
Mor*Brit Larsdotter i Kvam ( - c 1708)
6. tippoldemor til meg

Familie

Knut Rolfsson på Slettom (c 1685 - e 1748)
De hadde kanskje ni eller ti barn.1 
Barn     Annet navn: Kari Endresdotter i Kvam.
Kari giftet seg ca. 1717 med Knut Rolfsson på Ulateig.1 Kari og Knut var brukere på Nørdre, Slettom, Lesja, fra 1718.1

Kari døde etter 1748.1

     Hun kan ha vært mor til Marit Knutsdotter i Brandlien.1,2

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 368.
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 439. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#441
 3. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 41 & 368.

Endre Olsson i Kvam

M, #2197, (ca. 1649 - 1726)
Far*Ola Bjertesson i Kvam (c 1608 - c 1680)
Mor*Kari Endresdotter i Kvam ( - e 1680)
7. tippoldefar til meg     Endre ble født ca. 1649 i Kvam, Lesja.1
Endre giftet seg med Brit Larsdotter.1 Endre og Brit var brukere i Nørdre, Kvam, Lesja.

Endre døde i 1726 i Kvam.1

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 213.

Brit Larsdotter i Kvam

K, #2198, ( - ca. 1708)
7. tippoldemor til meg     Hun var kanskje barn av Lars Jakobsson og Eli Amundsdotter i Rånå, Lesja.1
Brit giftet seg med Endre Olsson i Kvam.2 Brit og Endre var brukere i Nørdre, Kvam, Lesja.

Brit døde ca. 1708.2

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 129 & 213.
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 213.

Ola Bjertesson i Kvam

M, #2199, (ca. 1608 - ca. 1680)
8. tippoldefar til meg     Ola ble født ca. 1608.1
Ola giftet seg med Kari Endresdotter i Kvam.1 Ola og Kari var brukere i Nørdre, Kvam, Lesja.

Ola døde ca. 1680.2

     Ola Bjertesson i Kvam kan ha vært barn av Bjerte og Magnhild i Einbu, Lesja.1

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 213.
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 212 & 213.

Kari Endresdotter i Kvam

K, #2200, ( - etter 1680)
8. tippoldemor til meg

Familie

Ola Bjertesson i Kvam (c 1608 - c 1680)
Barn     Kari giftet seg med Ola Bjertesson i Kvam.1 Kari og Ola var brukere i Nørdre, Kvam, Lesja.

Kari døde etter 1680.1 Hun var kanskje barn av Endre Olsson (død ca. 1650) på gården Bjorlie i Lesja.2

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 213.
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 60.