Synnøv Olsdotter1,2

K, #16201, (1739 - )
Far*Ola Andersson på Skalle2,1 (c 1715 - e 1759)
Mor*Marit Olsdotter Lien2,1 (c 1719 - 1747 / 1748)Synnøv ble født i 1739, utenom ekteskap.2 Synnøv ble døpt den 15. mars 1739 i Kleive kirke, Bolsøy, av Erik Pedersson Lekanger.2
Hun var myndling av Finn Eriksson Solemdal i 1748 og 1749.3
Hun var arving ved skiftet etter Marit Olsdotter Lien den 1. februar 1749: 5 daler 3 ort.3

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 6. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650005
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 195, dominica judica. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660305
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 7. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650005

Guttorm Vistdal1,2

M, #16202, ( - etter 1749)Han bodde i Molde i 1744. Han ble lignet for 16 skilling i (nærings)skatt.2
Han var debitor ved skiftet etter Brit Hansdatter i 1749: 6 daler.3


     Navnet hans ble skrevet Guttorm Wisdalen i 1748.1

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 9. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650006
 2. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1746. 29. august, grunn- og næringsskatt 1744.
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 9–10. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650006

Signe Marie Isaksen1

K, #16203, (1. mai 1923 - 17. juni 2003)

Familie

Ola Birger Strand (1923 - 2001)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnSigne Marie ble født den 1. mai 1923.2 Hun var hushjelp i Sør-Vågsøy i 1949.3
Signe Marie giftet seg ca. 1949 med Ola Birger Oksholen.1 Hennes navn som gift var Strand.2
Hun og Ola Birger bodde i Deknepollen, Vågsøy, i 1998.4

Signe Marie døde den 17. juni 2003 i Vågsøy.2 Hun ble gravlagt den 25. juni 2003 på Skavøypoll gravplass, Vågsøy.5

Kilder/noter

 1. [S2144] Fjordenes Tidende: nr. 56/25.7.1949. E-side 2, «Fra alle kanter». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_fjordenestidende_null_null_19490725_40_56_1?page=1
 2. [S1907] Døde 1951–2014: Signe Marie Strand. https://www.digitalarkivet.no/pc00000003245720
 3. [S2145] Fjordabladet: nr. 50/22.7.1949. E-side 3, «Fjord og dal». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_fjordabladet_null_null_19490722_75_50_1?page=2
 4. [S1883] Sunnmørsposten: nr. 55/7.3.1998. Side 17, «75 år». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sunnmorsposten_null_null_19980307_116_55_1?page=16
 5. [S497] Gravminnebasen: Signe Marie Strand. https://slektogdata.no/gravminner/grav/18c8bb61-a718-4a80-b623-315b326204db

Ola Larssen1,2

M, #16204, ( - etter 1757)Ola Larssen var skomaker i Molde iallfall fra 1743 til 1757.3,1
Svein Hanssen Verner kjøpte en grunn mellom Hans skredder og Ola Larssen i Molde den 23. november 1754 av Hans Holst. Forrige beboer, Elling innpå Gata, hadde frasagt seg tomten, som var innhegnet og målte 15 alen i øst–vest og 10 alen i nord–sør. Kjøpesum: 40 daler. Skjøtet ble tinglyst 25. november.4,5
Han var debitor ved skiftet etter Mikkel Hyssing den 12. april 1756: 7 daler 1 ort 4 skilling.6
Han var debitor ved skiftet etter Klaus Breier Lund den 24. mai 1757: 6 daler 3 ort 3 skilling.7

Kilder/noter

 1. [S2094] Molde ekstraskatt 1757.
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 296. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650151
 3. [S515] Molde ekstraskatt 1743.
 4. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 64. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610035
 5. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 65. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610035
 6. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 195–201. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650100
 7. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 295–353. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650150

Elling innpå Gata1

M, #16205, ( - etter 1754)Svein Hanssen Verner kjøpte en grunn mellom Hans skredder og Ola Larssen i Molde den 23. november 1754 av Hans Holst. Forrige beboer, Elling innpå Gata, hadde frasagt seg tomten, som var innhegnet og målte 15 alen i øst–vest og 10 alen i nord–sør. Kjøpesum: 40 daler. Skjøtet ble tinglyst 25. november.2,1


     Elling innpå Gata og Elling Olssen i Schultzhagen kan ha vært samme person.


     Elling innpå Gata og Elling Matssen kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 65. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610035
 2. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 64. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610035

Mildrid Jonsdotter på Set1

K, #16206, ( - 1736)
Far*Jon Knutsson i Løvika2 (c 1657 - c 1709)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ola Olsson på Set (c 1691 - 1747)
De hadde tre barn.5 
BarnAnnet navn: Mildrid Jonsdotter i Løvika, nevnt 1731.3,4
Mildrid trolovet seg den 1. juli 1731 i Tresfjord kyrkje med Ola Olsson på Set. Forlovere: Bendik Sørensson i Løvika og Ola Persson i Løvika.4
Mildrid giftet seg den 27. desember 1731 i Vestnes kyrkje med Ola Olsson på Set, viet av Lars Barhaug.3,1

Mildrid døde i 1736 på Set, Voll, i barselseng.1 Det ble holdt likpreken over henne den 6. mai 1736.1

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 62, dominica rogate. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610324
 2. [S77] Tresfjord I: s. 713. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069?page=716
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 124, 3. juledag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660270
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 120, 6. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660268
 5. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 285. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148?page=288

Ola Olsson på Set1,2,3,4

M, #16207, (ca. 1691 - 1747)

Familie 1

Det ble holdt likpreken over kona 13. januar 1731. De hadde fem barn.8,5 

Familie 2

Mildrid Jonsdotter på Set ( - 1736)
De hadde tre barn.5 
Barn

Familie 3

Brit Sørensdotter på Set ( - e 1774)
De hadde fire barn.5 
BarnOla ble født ca. 1691 på Set, Voll.4
Ola giftet seg med en uregistrert person.5
Han var bruker på Set i 1719. Ola drev da sammen med faren, men hadde overtatt helt i 1724. I 1736 eide han 1 våg 12 merker med bygsel over hele gården, 2 våger 1 pund 12 merker. Etter Olas død drev enka videre med sin neste mann.4,6
Ola trolovet seg den 1. juli 1731 i Tresfjord kyrkje med Mildrid Jonsdotter i Løvika. Forlovere: Bendik Sørensson i Løvika og Ola Persson i Løvika.1
Ola giftet seg den 27. desember 1731 i Vestnes kyrkje med Mildrid Jonsdotter i Løvika, viet av Lars Barhaug.2,3
Ola giftet seg i 1737 med Brit Sørensdotter på Straume.5 Ola Olsson på Set eide i Lia, Voll, i 1740 og til sin død.5,7

Ola døde i 1747. Han falt utfor en fjellhammer og slo seg i hjel.5

     Navnet hans ble skrevet Ole Olssøn Sæt i 1731.1

     Ola Olsson på Set og Knut Olsson Set var søsken.4

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 120, 6. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660268
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 124, 3. juledag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660270
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 62, dominica rogate. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610324
 4. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 284. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148?page=287
 5. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 285. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148?page=288
 6. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 388.
 7. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 275. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148?page=278
 8. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 33, 13. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610309

Brit Sørensdotter på Set1,2

K, #16208, ( - etter 1774)
Far*Søren Andersson på Straume3 (c 1655 - c 1704)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Ola Olsson på Set (c 1691 - 1747)
De hadde fire barn.4 
Barn

Familie 2

De hadde ett barn.7 Annet navn: Brit Sørensdotter på Straume.4,3
Brit giftet seg i 1737 med Ola Olsson på Set.4
Brit giftet seg den 19. januar 1749 i Voll kirke med en uregistrert person.1
Hun var fadder ved dåpen til Knut Knutssen den 25. mai 1751.5

Hun var innerst på Set, Voll, i 1773. Det var nødsår, og Brit kjøpte 2 skjepper havre på kreditt fra myndighetene. Året etter ble gjelden slettet.6,2

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 160, 2. søndag etter epifania. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610373
 2. [S1092] Romsdals fattige og nødlidende Almue: s. 47, nr. 360. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082404082?page=48
 3. [S392] Bygdebok for Eid: s. 334. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201?page=337
 4. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 285. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148?page=288
 5. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 183, 25. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610385
 6. [S1092] Romsdals fattige og nødlidende Almue: s. 96, 5. november. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082404082?page=97
 7. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 286. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148?page=289

Rasmus Olsson på Set1

M, #16209, (1736 - 1736)
Far*Ola Olsson på Set1 (c 1691 - 1747)
Mor*Mildrid Jonsdotter på Set1 ( - 1736)
4-menning 7 ganger forskjøvet til megRasmus ble født i 1736 på Set, Voll.1

Rasmus døde i 1736 på Set, 4 uker gammel.2 Han ble jordfestet den 2. juli 1736 på Voll kirkegård.2

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 285. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148?page=288
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 62, Marias besøkelsesdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610324

Marta Sørensdotter på Fannbostad1

K, #16210, (1783 - )
Far*Søren Olsson på Fannbostad1 (1742 - 1798)
Mor*Ingeleiv Andersdotter på Fannbostad2,1 (c 1747 - c 1828)
4-menning 6 ganger forskjøvet til megMarta ble født i 1783 på Fannbostad, Bolsøy.1 Marta ble døpt den 8. mars 1783. Faddere: Anne Dorotea i Leirgrovvik, Ola Olsson Set og Rasmus Andersson på Bergsgjerdet o.a.1
Hun var arving ved skiftet etter Ingeleiv Andersdotter på Fannbostad den 8. september 1828.2

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 55 a, jenter, 8. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620593
 2. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 344 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24625/347/

Knut Arnesson på Unjem1,2

M, #16211, ( - etter 1713)

Familie

Ingebjørg Aslaksdotter på Unjem ( - c 1712)
De hadde ett barn. 
BarnKnut giftet seg med Ingebjørg Aslaksdotter på Unjem.
Han og kona var brukere på Unjem, Hen, i 1711. Marit Jensdotter den eldre bodde også der. De hadde dessuten to tjenestejenter.2,3
Knut Arnesson, Kari Knutsdotter og Marit Jensdotter den yngre solgte et bruk på Unjem den 18. juni 1713 til Hans Hansson på Frisvoll. Knut og dattera Kari avhendet 1 pund 21 merker odel med bygselrett, mens Marit den yngre solgte 1 pund 6 merker. Marit Jensdotter den eldre, som var trolovet med Hans, eide 1 pund 6 merker. Alt dette var arvegods etter Elling Jensson. De resterende 10 merker hadde Hans allerede kjøpt, slik at han etter handelen eide 1 våg 1 pund 18 merker. Marit d.y. var representert av vergen, Bergsvein Aslaksson på Tokle. Vitner: Erik Knutsson på Frisvoll og Anders Ellingsson på Unjem. Skjøtet ble tinglyst 19. juli.4

Kilder/noter

 1. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 79 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650082
 2. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 15, skoskatten. Romsdals-otting, Undgiem. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181188
 3. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 13, Grytten. Isfiordz Sougn. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181157
 4. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 78 b–79 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650081
 5. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 78 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650081

Anders Ellingsson på Unjem1,2

M, #16212, (ca. 1688 - )
Far*Elling Unjem3 (c 1657 - c 1709)Anders ble født ca. 1688.3 Han bodde hos Elling på Unjem, Hen, i 1701.3
Han var bruker på Unjem i 1710. Anders eide og drev halve gården, 1 våg 1 pund 18 merker med bygselrett.4
Hans Hansson på Frisvoll kjøpte et bruk på Unjem den 18. juni 1713 av Knut Arnesson, Kari Knutsdotter og Marit Jensdotter den yngre. Knut og dattera Kari avhendet 1 pund 21 merker odel med bygselrett, mens Marit den yngre solgte 1 pund 6 merker. Marit Jensdotter den eldre, som var trolovet med Hans, eide 1 pund 6 merker. Alt dette var arvegods etter Elling Jensson. De resterende 10 merker hadde Hans allerede kjøpt, slik at han etter handelen eide 1 våg 1 pund 18 merker. Marit d.y. var representert av vergen, Bergsvein Aslaksson på Tokle. Vitner: Erik Knutsson på Frisvoll og Anders Ellingsson på Unjem. Skjøtet ble tinglyst 19. juli.5
Anders Andersson på Indre Kavli kjøpte 1 pund (uten bygselrett) på Indre Kavli, Hen, den 26. januar 1721. Vitner: Anders Ellingsson på Unjem og Knut Larsson på Hen. Skjøtet ble tinglyst 3. februar.2

Kilder/noter

 1. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 79 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650082
 2. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 209 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650211
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 244.
 4. [S1594] Romsdal fogderegnskap 1709–10: mappe 3, vedlegg 1, matrikkel 1710. Romsdals-Otting, Und Giem. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307180301
 5. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 78 b–79 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650081

Knut Knutsson på Voll1,2

M, #16213, (1739 - 10. september 1825)
Far*Knut Ivarsson på Voll3,1 (c 1703 - 1768)
Mor*Kari Knutsdotter på Voll3 (c 1710 - 1780)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

De hadde seks barn.8 
BarnAnnet navn: Knut Knutsson på Stolsstranda.3
Knut ble født i 1739 på Stolsstranda, Voll.3 Knut ble døpt den 5. juli 1739 i Veøy kirke. Grytten-presten var bortreist.3,4 Han og Tosten Knutsson var soldater i Vestnesiske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment. Brødrene ble utkommandert til Holstein i 1762 og kom tilbake året etter. Tosten var fremdeles soldat i 1770.5,6,7
Annet navn: Knut Knutsson ved Vollasjøen, nevnt 1770.8,9
Knut giftet seg i 1770 med en uregistrert person.8
Han var husmann i Geilstauå, Voll, Voll, i 1770.9,10 Han var bygdevekter.10 Ved folketellingen av 1801 var Knut husmann i Geilstauå. Knut Knutsson og Nils Knutsson o.a. bodde også der. Plassen var uten jord.11
Han var arving ved skiftet etter Tosten Knutsson på Voll den 10. desember 1822.1


Knut døde den 10. september 1825 på Voll, Voll, som plassbruker.2 Han ble gravlagt den 17. september 1825.2

Kilder/noter

 1. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 324 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611011
 2. [S1636] Voll mini. 1818–53: s. 194, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904630236
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 83, 13. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610334
 4. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 82. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610334
 5. [S2146] «Kamp og krig»: s. 284. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014060638055?page=291
 6. [S2146] «Kamp og krig»: s. 287. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014060638055?page=294
 7. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 107, epifaniafest. https://www.digitalarkivet.no/kb20050708010054
 8. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 467. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148?page=470
 9. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 113, 3. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20050708010057
 10. [S2146] «Kamp og krig»: s. 286. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014060638055?page=293
 11. [S1233] Grytten ft. 1801: fol. 326 a, Wold, 5. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670192

Tosten Knutsson på Voll1,2

M, #16214, (1736 - 17. desember 1821)
Far*Knut Ivarsson på Voll3,4 (c 1703 - 1768)
Mor*Kari Knutsdotter på Voll (c 1710 - 1780)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Han var gift fire ganger og hadde to barn, som døde før ham.8 Annet navn: Tosten Knutsson på Stolsstranda.3
Tosten ble født i 1736 på Stolsstranda, Voll.3 Tosten ble døpt den 2. juli 1736 i Voll kirke. Faddere: Erik Eriksson på Voll o.a.3 Tosten Knutsson på Voll ble konfirmert den 23. juli 1758 i Grytten kirke.1 Han og Knut Knutsson var soldater i Vestnesiske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment. Brødrene ble utkommandert til Holstein i 1762 og kom tilbake året etter. Tosten var fremdeles soldat i 1770.5,6,2 Tosten Knutsson og Elling Knutsson tjente i Gjertrudgarden, Voll, Voll, i 1764.7
Tosten giftet seg den 6. januar 1770 i Voll kirke med en uregistrert person.2
Han var selveier i Ottagarden, Voll, Voll, fra 1770. Stesønnen Erik kjøpte bruket i 1790.8,9
Han var fadder ved dåpen til Knut Knutsson på Voll den 1. juli 1770 i Voll kirke.10


Tosten døde den 17. desember 1821 på Voll, Voll.4 Skiftet etter ham og kona ble sluttet den 10. desember 1822. Arvinger: Knut Knutsson på Voll, Knut Ellingssen og Ingebjørg Knutsdotter på Grøtta o.a.4

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 364, 9. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610425
 2. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 107, epifaniafest. https://www.digitalarkivet.no/kb20050708010054
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 62, Marias besøkelsesdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610324
 4. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 324 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611011
 5. [S2146] «Kamp og krig»: s. 284. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014060638055?page=291
 6. [S2146] «Kamp og krig»: s. 287. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014060638055?page=294
 7. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Grytten prestegjeld. Side 56, mnr. 393. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050062
 8. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 432. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148?page=435
 9. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 433. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148?page=436
 10. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 113, 3. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20050708010057

Gjertrud Ivarsdotter i Sekkeseterreiten1,2

K, #16215, (1767 - )
Far*Ivar Ottarsson i Sekkeseterreiten2 (1737 - 1793)

Familie

Knut Knutsson på Voll (1770 - 1845)
BarnGjertrud ble født i 1767 i Reiten, Sekkesetra, Veøy.2 Gjertrud ble døpt den 19. februar 1767 i Veøy kirke.2
Gjertrud fikk barn med Knut Knutsson på Voll i 1793.1

Ifølge Veøy i fortid og nutid (II) ble Knut Knutsson på Voll gift med Gjertrud Ivarsdotter i Sekkeseterreiten og overtok plassen etter hennes far, men det er feil.3,4

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 411, søndag septuagesima. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670134
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 34, 19. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660500
 3. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 48. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009102704115?page=57
 4. [S1233] Grytten ft. 1801: fol. 326 a, Wold, 5. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670192

Nils Knutsson på Voll1

M, #16216, (19. januar 1793 - )
Far*Knut Knutsson på Voll2,1 (1770 - 1845)
Mor*Gjertrud Ivarsdotter i Sekkeseterreiten2 (1767 - )
5-menning 5 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Nils Knutsson i Sekkeseterreiten.2
Nils ble født den 19. januar 1793 i Reiten, Sekkesetra, Veøy.2 Han ble hjemmedøpt den 21. januar 1793 av Ivar Gjertsson på Sekkesetra. Faddere: Ivar Ottarsson i Sekkeseterreiten o.a.2 Nils ble døpt den 27. januar 1793 i Veøy kirke. Faddere: Ivar Gjertsson på Sekkesetra og Per Olsson på Sekkesetra o.a.2 Ved folketellingen av 1801 bodde Nils Knutsson i Geilstauå, Voll, Voll, hos Knut Knutsson.1

Kilder/noter

 1. [S1233] Grytten ft. 1801: fol. 326 a, Wold, 5. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670192
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 411, søndag septuagesima. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670134

Ivar Ottarsson i Sekkeseterreiten1,2

M, #16217, (1737 - 12. april 1793)

Familie

De hadde fler barn.4 
BarnAnnet navn: Ivar Ottarsson på Malo.3
Ivar ble født i 1737 på Malo, Veøy.3 Ivar ble døpt den 21. juli 1737 i Veøy kirke av Lars Barhaug. Faddere: Kari Arnesdotter på Malo, Trond Ambjørnsson på Dale og Per Olsson på Heggenes o.a.3
Ivar giftet seg i 1762 med en uregistrert person.4
Han var husmann i Reiten, Sekkesetra, Veøy, i 1767.1
Han var fadder ved dåpen til Nils Knutsson i Sekkeseterreiten den 21. januar 1793.5


Ivar døde den 12. april 1793 i Julsundet, Romsdal.2 Ivar Gjertsson på Sekkesetra, Per Olsson på Sekkesetra, Ivar Ottarsson i Sekkeseterreiten og Anders Olsson i Storvika omkom ved drukning.2

     Navnet hans ble skrevet Iver Ottesøn Sækkesæterrejten i 1793.2

     Brit Ottarsdotter på Malo og Ivar Ottarsson i Sekkeseterreiten var søsken.4

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 34, 19. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660500
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 415, 12. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670136
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 175, 5. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660295
 4. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 882. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=885
 5. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 411, søndag septuagesima. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670134

Ingebjørg Knutsdotter på Grøtta1,2

K, #16218, (1746 - )
Far*Knut Ivarsson på Voll3 (c 1703 - 1768)
Mor*Kari Knutsdotter på Voll (c 1710 - 1780)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Hun var enke i 1822.2 Ingebjørg ble født i 1746 på Voll, Voll.3 Ingebjørg ble døpt den 3. september 1746 i Voll kirke. Faddere: Erik Eriksson på Voll o.a.3
Annet navn: Ingebjørg Knutsdotter på Voll, nevnt 1791.4,3
Ingebjørg trolovet seg den 1. januar 1791 i Hen kirke med en uregistrert person. I ministerialboka kalles hun «gammel Hore og Tyv».4
Ingebjørg giftet seg den 27. februar 1791 i Hen kirke med en uregistrert person.5 Ingebjørg og mannen var kårfolk på Grøtta, Hen, i 1801. Hun bodde fremdeles der i 1822.1,2
Hun var arving ved skiftet etter Tosten Knutsson på Voll den 10. desember 1822.2

Kilder/noter

 1. [S1233] Grytten ft. 1801: fol. 334 a, Grøtta. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670200
 2. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 324 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611011
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 136, dagen før 13. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610361
 4. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 271, circumcisio Christi. https://www.digitalarkivet.no/kb20050708010138
 5. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 271, seksagesima. https://www.digitalarkivet.no/kb20050708010138

Ivar Knutsson på Voll1,2

M, #16219, (1743 - 1782)
Far*Knut Ivarsson på Voll2 (c 1703 - 1768)
Mor*Kari Knutsdotter på Voll (c 1710 - 1780)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megIvar ble født i 1743 på Voll, Voll.2 Ivar ble døpt den 21. mars 1743. Faddere: Hilde Eriksdotter på Voll o.a.2 Ivar Knutsson på Voll ble konfirmert den 20. juni 1762 i Grytten kirke.1

Ivar døde trolig i 1782, uten livsarvinger. Iver Knudsen Wold 50 aar (sic) ble jordfestet 26. april på Grytten kirkegård.3,4

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 417, 2. søndag etter trinitatis, nr. 24. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610452
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 105, 21. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610345
 3. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 218, Festo Littan: https://www.digitalarkivet.no/kb20050708010109
 4. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 324 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611011

Ola Hanning Munthe1,2,3

M, #16220, (28. april 1778 - 5. desember 1830)Ola ble født den 28. april 1778 på Ytre Kroken, Hafslo.1 Ola losjerte på mnr. 3, Vågen, Kristiansund, i 1801.3 Han var koffardikaptein i 1801. Ola forliste flere ganger. Han ble titulert skipskaptein ved sin død.3,1,4,2
Han reiste som skipper den 25. juli 1804 med destinasjon i Middelhavet. Styrmann: Peter Ebenhof Tønder. Blant mannskapet var Ellev Ellevssen Berg. De seilte fra Trondheim. Tønder og Berg kom hjem 10. juli 1805.5,6
Han reiste som skipper den 28. september 1805 med destinasjon i Barcelona, Spania. Styrmann: Peter Ebenhof Tønder. Blant mannskapet var Ivar Ellevssen Berg. Tønder og Berg avmønstret 27. januar 1807 i København.5,7
Han reiste som skipper den 26. mai 1807 med destinasjon i Bordeaux, Frankrike. Styrmann: Peter Ebenhof Tønder. De seilte fra København.5
Han bodde i Bergen i 1830.2

Ola døde ugift den 5. desember 1830 i Ryfylke. Han forulykket under en fisketur utenfor Utsira, ved Karmøy. Båten ble funnet, men ikke liket.2,4

     Navnet hans ble skrevet Ole Munte i 1801.3

Kilder/noter

 1. [S2150] Efterretninger om Familien Munthe i ældre og i nyere Tid: s. 337. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032124022?page=376
 2. [S1119] Den Norske Rigstidende: nr. 11/7.2.1831. E-side 1, «Dødsfald». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_dennorskerigstidende_null_null_18310207_0_11_1?page=0
 3. [S1274] Kvernes ft. 1801: fol. 809 b, mnr. 3. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340592
 4. [S2150] Efterretninger om Familien Munthe i ældre og i nyere Tid: s. 338. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032124022?page=377
 5. [S2123] Molde sjøruller 1804–19: 1804–09, hovedrulle. 1. rode, Q. https://www.digitalarkivet.no/db60055410000006
 6. [S2123] Molde sjøruller 1804–19: 1804–09, hovedrulle. 1. rode, K. https://www.digitalarkivet.no/db60055410000005
 7. [S2123] Molde sjøruller 1804–19: 1804–09, hovedrulle. 1. rode, L. https://www.digitalarkivet.no/db60055410000005

Peder Hjort Graae1,2,3,4

M, #16221, (1777 - 13. april 1851)

Familie

De hadde sju barn, hvorav fire levde i 1845.3 Peder ble født i 1777 i Alvdal.2 Peder ble døpt den 20. april 1777 i Alvdal kirke.2
Han reiste som skipper den 3. august 1805 med destinasjon i Amsterdam, Nederland. Blant mannskapet var Ellev Ellevssen Berg. De seilte fra Kristiansund. Berg kom hjem 14. desember.4 Peder Hjort Graae var koffardikaptein i 1811.5
Peder giftet seg den 22. oktober 1811 i Tingvoll kyrkje med en uregistrert person.5 Han var havnefogd i Kristiansund fra 1839 til 1851.6

Peder døde den 13. april 1851 i Kristiansund, som losoldermann, «ved en rolig Død».1

     Navnet hans ble skrevet Peter Hiort Graae i 1811.5

Kilder/noter

 1. [S1678] Throndhjems borgerlige Realskoles alene privilegerede Adressecontors-Efterretninger: nr. 47/19.4.1851. E-side 2, «Dødsfald». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsborgerligerealskole_null_null_18510419_84_47_1?page=1
 2. [S2152] Alvdal mini. 1769–81: s. 125, 3. søndag etter påske. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603370665
 3. [S1678] Throndhjems borgerlige Realskoles alene privilegerede Adressecontors-Efterretninger: nr. 30/11.3.1845. E-side 2, «Dødsfald». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsborgerligerealskole_null_null_18450311_78_30_1?page=1
 4. [S2123] Molde sjøruller 1804–19: 1804–09, hovedrulle. 1. rode, K. https://www.digitalarkivet.no/db60055410000005
 5. [S1564] Tingvoll mini. 1794–1819: s. 259, Tingvoll, 22. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913680039
 6. [S2151] Kristiansunds historie IV: s. 493. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015062308155?page=512

Nils Aall1,2

M, #16222, (1. desember 1769 - 23. oktober 1854)Nils ble født den 1. desember 1769 i Porsgrunn.2
Han var selveier på Ulefoss gård, Holla, fra 1800 til 1840.2 Han var trelasthandler, skipsreder, og i 1814 statsråd.2
Ellev Ellevssen Berg var i sjøflotiljen i Fredriksvern til 18. oktober 1809. Berg ble avgitt til Nils Aalls kommanderte fartøy under skipper Bredsdorff.1
Nils ble ridder av Dannebrog-ordenen i 1812 og kommandør av St. Olavs orden i 1847.2

Nils døde den 23. oktober 1854 på Ulefoss.2

Kilder/noter

 1. [S2123] Molde sjøruller 1804–19: 1804–09, hovedrulle. 1. rode, K. https://www.digitalarkivet.no/db60055410000005
 2. [S679] Norsk biografisk leksikon (SNL): Ole H. Gjeruldsen, «Niels Aall». https://nbl.snl.no/Niels_Aall

Bertel Bredsdorff1,2

M, #16223, (ca. 1775 - 15. mai 1843)Bertel ble født ca. 1775.2,1
Ellev Ellevssen Berg var i sjøflotiljen i Fredriksvern til 18. oktober 1809. Berg ble avgitt til Nils Aalls kommanderte fartøy under skipper Bredsdorff.3
Han var skipper iallfall fra 1809 til 1813.4,2,3
Han bodde på Ulefoss, Holla, i 1813.4

Bertel døde den 15. mai 1843 på Osebakken, Porsgrunn.2,1 Han ble gravlagt den 22. mai 1843.2

     Navnet hans ble skrevet Bertel Bredstrop i 1813.4

Kilder/noter

 1. [S1753] Morgenbladet: nr. 150/30.5.1843. E-side 3, «Anmeldte Dødsfald». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_morgenbladet_null_null_18430530_26_150_1?page=2
 2. [S2153] Porsgrunn mini. 1841–57: s. 349, nr. 18. https://www.digitalarkivet.no/kb20051006020360
 3. [S2123] Molde sjøruller 1804–19: 1804–09, hovedrulle. 1. rode, K. https://www.digitalarkivet.no/db60055410000005
 4. [S2154] Bamble mini. 1775–1814: s. 238, 12. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20061201010410

Boy Dirks1,2,3

M, #16224, (ca. 1755 - )Boy ble født ca. 1755 på Föhr, Danmark.1 Han ble innrullert som skipper i Trondheim den 12. august 1795. Boy hadde middels statur og brunt hår. Han reiste til Föhr i 1798 og ble strøket fra rullen, men kom tilbake året etter.1
Han reiste som skipper den 18. november 1808 med destinasjon i Ålborg, Danmark, og i Norge. De seilte fra København. Blant mannskapet var Ivar Ellevssen Berg.2
Han reiste som skipper den 9. oktober 1809 med destinasjon i Trondheim. Blant mannskapet var Ivar Ellevssen Berg. De seilte fra København.2
Han reiste som skipper i 1814 med destinasjon i Kristiansund. De ankom midt i august fra Fanø med rug og bygg, men seilte trolig videre.4

Kilder/noter

 1. [S2221] Trondheim skippere 1791–1802: nr. 27. https://www.digitalarkivet.no/db60055362000254
 2. [S2123] Molde sjøruller 1804–19: 1804–09, hovedrulle. 1. rode, L. https://www.digitalarkivet.no/db60055410000005
 3. [S2155] Trondhjems sjøfart under eneveldet 1660–1814: s. 331, note 1. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017052907054?page=342
 4. [S2066] Romsdalsposten: nr. 88/12.4.1924. Side 6, lektor Yderstad, «Kristiansund gjennem aaret 1814». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsposten_null_null_19240412_49_88_1?page=5

Knut Rekdal1,2,3

M, #16225, (1784 - 7. mai 1833)
Far*Knut Rekdal4 (c 1748 - 1787)
Mor*Anne Knutsdotter Eikrem4 (c 1757 - 1837)

Familie

Karen Smit Eide (c 1776 - 1812)Knut ble døpt den 21. mars 1784 i Bolsøy kirke. Faddere: Per Arnesson på Litlebostad, Kristen Persson på Mjelve, Johanna Kristoffersdotter på Lønset og Tøri Persdotter Hjelset o.a.4,5
Han reiste som skipper den 31. mai 1809 med destinasjon i Bergen. Styrmann: Peter Ebenhof Tønder. De seilte fra Kristiania.3 Knut Rekdal var skipper iallfall fra 1809 til 1817. Han døde som losoldermann og havnefogd.1,6,3,2
Knut giftet seg i januar 1811 i Molde med Karen Smit Eide (forlovere: Kristian Hanssen Eide og Anders Knutsson). De ble viet etter kongebrev.1
Knut giftet seg den 16. desember 1817 i Molde med en uregistrert person.6
Han bodde på mnr. 80, Hovedgata, Molde.7

Knut døde den 7. mai 1833 i Molde.2 Han ble gravlagt den 13. mai 1833.2

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 57 a, 1811, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630237
 2. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 212, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620543
 3. [S2123] Molde sjøruller 1804–19: 1804–09, hovedrulle. 1. rode, Q. https://www.digitalarkivet.no/db60055410000006
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 56 a, gutter, 21. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620594
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 174 b, 1784, dominica laetare. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630080
 6. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 58 a, nr. 11. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630238
 7. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 180, mnr. 80. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036?page=193

Jens Tuessen1,2

M, #16226, (ca. 1749 - )Jens ble født ca. 1749.3
Han reiste som skipper i 1799 med destinasjon i Trondheim. De ankom i oktober fra København med stykkgods.1
Han bodde på mnr. 213, Købmager kvarter, København, Danmark, i 1801.3
Han reiste som skipper den 10. oktober 1809 med destinasjon på Tenerife, Kanariøyene, Spania. Styrmann: Peter Ebenhof Tønder. De seilte fra Kristiansund, og kom tilbake året etter.2

Kilder/noter

 1. [S1442] Trondhjemske Tidender: nr. 44/1.11.1799. E-side 2, «Ankommet». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsketidender_null_null_17991101_0_44_1?page=1
 2. [S2123] Molde sjøruller 1804–19: 1804–09, hovedrulle. 1. rode, Q. https://www.digitalarkivet.no/db60055410000006
 3. [S1301] Dansk demografisk database: DDA-2760. KIP-nr. A5032, lnr. 5373. http://unitedonline.com.au/cid1052853

Lars Peterssen1,2

M, #16227, ( - 1807)Lars giftet seg den 26. april 1804 på Bakklandet, Strinda, med en uregistrert person. De ble viet i privat hjem etter kongebrev.2 Han var styrmann i 1804.2
Han bodde i Trondheim.3
Han reiste som skipper den 4. juni 1806 med destinasjon i Liverpool, England. Blant mannskapet var Arne Olssen på Molde. Hjemkomst: 11. august.4
Han reiste som skipper den 1. september 1806 med destinasjon i Kristiansund og Middelhavet. Blant mannskapet var Arne Olssen på Molde. Briggen «Eva Christina» var borte så lenge at hele mannskapet ble antatt omkommet. Redere: Henning Abelseth og Erik Lekanger Vingård.4,5,6

Lars døde i 1807, som skipper.5 Det ble holdt skifteregistrering etter Lars den 25. oktober 1808.1

     Navnet hans ble skrevet Lars Pettersen i 1804.2

     Navnet hans ble skrevet Lars Pederssen i 1806.4

Kilder/noter

 1. [S1196] Trondheim skifteprotokoll 1794–1810: fol. 832 b, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204380395
 2. [S852] Bakke mini. 1798–1817: s. 69, 26. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070918650037
 3. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 132. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036?page=145
 4. [S2123] Molde sjøruller 1804–19: 1804–09, hovedrulle. 1. rode, S. https://www.digitalarkivet.no/db60055410000007
 5. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 177, 1805. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036?page=190
 6. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 578. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610292

Bertel Ivarssen Oppsal1,2,3

M, #16228, (1780 - 30. april 1830)

Familie

Ett barn levde i 1830.5 Bertel ble født i 1780 på Oppsal, Kvernes.4
Han reiste som jektefører den 21. februar 1806 med destinasjon i Trondheim. Blant mannskapet var Knut Ingebrigtssen Skalle. De seilte fra Kristiansund. Hjemkomst: 14. mars. Dette gjentok seg 14. april–4. mai og 21. mai–9. juni.3
Han reiste som jektefører den 13. juni 1806 med destinasjon i Bergen. Blant mannskapet var Knut Ingebrigtssen Skalle. Hjemkomst: 21. august.3 Bertel Ivarssen Oppsal var jekteskipper i 1810.1
Bertel giftet seg den 22. mai 1810 i Kristiansund kirke med en uregistrert person.1 Han var ringer og graver i 1830.2

Bertel døde den 30. april 1830 i Kristiansund, av brystsvakhet.2 Han ble jordfestet den 9. mai 1830.2

Kilder/noter

 1. [S1228] Kvernes mini. 1802–45: fol. 42 a, 28. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070912630380
 2. [S855] Kristiansund klok. 1819–32: s. 216, nr. 13. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913620301
 3. [S2123] Molde sjøruller 1804–19: 1804–09, hovedrulle. 1. rode, V. https://www.digitalarkivet.no/db60055410000008
 4. [S1927] Averøy bygdebok I: s. 470. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748517?page=473
 5. [S2156] Kristiansund skifteprotokoll 1824–48: fol. 179 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204720206

Elling Ørjarsson Øverland1,2

M, #16229, (ca. 1794 - )
Far*Ørjar Persson på Øverland1,2 (1761 - 1843)
Mor*Marit Ellingsdotter på Øverland1 (1760 - 1842)Elling ble født ca. 1794 i Bolsøy.2,1 Han hadde kopper ifølge attest av 22. desember 1821.2 Ved folketellingen av 1801 bodde Elling Ørjarsson på Ørjaplassen, Øverland, Bolsøy, hos Ørjar Persson og Marit Ellingsdotter.1 Elling Ørjarsson Øverland var musketer i 1821.2
Elling giftet seg den 27. desember 1821 i Vår Frue kirke, Trondheim, med en uregistrert person.2

Kilder/noter

 1. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 414 b, Øverland, 3. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670276
 2. [S900] Trondheim, Vår Frue mini. 1821–40: s. 273, nr. 41. https://www.digitalarkivet.no/kb20070921680389

Kristian Fredrik von Koss1,2

M, #16230, (25. desember 1733 - 14. august 1813)

Familie

Han var gift to ganger, men hadde ikke barn.6 Kristian Fredrik ble født sønnenfjells den 25. desember 1733, utenom ekteskap. Mora døde i barselseng.2 Han var premierløytnant i Vikske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, fra 4. mars 1773. Hans etterfølger ble ansatt 25. januar 1788.3
Kristian Fredrik von Koss kjøpte på Bergfall, Aure, den 11. november 1784. Kjøpesum: 998 daler. Han solgte halve gården i 1798 og resten i 1806.2
Fredrik Ludvig Pank oppholdt seg hos løytnant von Koss i 1795.4,1


Kristian Fredrik døde den 14. august 1813 på Bergfall.2,5

Kilder/noter

 1. [S2161] Gardtales i Aure: s. 173. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013050824001?page=176
 2. [S2162] Ætten von Koss (1958): s. 47. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011110908091?page=50
 3. [S719] Militærbiografier II: s. 56. Koss, Christian Friderich von. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012060806009?page=57
 4. [S2160] Romsdal amtmannsbrev 1791–1810: 1791–95. 1795, 22. desember.
 5. [S2161] Gardtales i Aure: s. 174. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013050824001?page=177
 6. [S2162] Ætten von Koss (1958): s. 48. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011110908091?page=51

Astrid Pedersdotter Tvendesæt1

K, #16231, (1892 - 27. februar 1919)

Familie

Salamon August Peder Johansson Eltvik (1886 - 1919)
De hadde ett barn.3 Astrid ble født i 1892 på Tvinneseter, Selje.2 Hun ble konfirmert i 1906 i Nord-Vågsøy kyrkje.2
Astrid giftet seg den 7. oktober 1915 i Selje med Salamon August Peder Johansson Eltvik.2,3 Hennes navn som gift var Astrid Eltvik.4

Astrid døde den 27. februar 1919.4 Hun ble gravlagt på Selje kyrkjegard.4

Kilder/noter

 1. [S2169] Selje klok. 1905–23: s. 220, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb20060509020368
 2. [S1758] Selje mini. 1908–23: s. 215, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb20050705040173
 3. [S2170] Dødsfall i Selje, Nordfjord 1884–1953: Salamon Johansen Eltvik. https://www.digitalarkivet.no/pa00000000813029
 4. [S497] Gravminnebasen: Astrid Eltvik. https://slektogdata.no/gravminner/grav/87e6d574-846c-406c-a948-c57b6f3278ab

Else Katrine Dal1,2

K, #16232, (ca. 1790 - )
Far*Lars Dal3 (1760 - 1816)
Mor*Maren Magrete Fris3 (c 1763 - 1803)
11-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Just Adolf Lahusen (1762 - 1829)
De hadde ikke barn.3 Else Katrine ble født ca. 1790 i Molde.2 Hun hadde kopper.1 Hun var til oppdragelse hos Hans Vingård og Hildeborg Fris på Steia, Indre Holmedal, i 1801.2
Hun bodde i Molde i 1822.1
Else Katrine giftet seg den 31. januar 1822 i Molde med Just Adolf Lahusen (forlovere: Bastian Friis Dahl og Peder Grindberg). De ble viet i privat hjem.1
Hun ble kalt Else Katrine Lahusen, nevnt 1829.4
Just Adolf Lahusen døde den 13. mai 1829 i Molde, etter 1¼ års tiltakende brystsvakhet og nervesvekkelse. «Den fredelige, blide Charakter, han besad, vil stedse gjøre hans Minde uforglemmeligt for mig, og jeg smigrer mig med, at han i sin Grav medtog den Agtelse, som hans redelige og ulastelige Vandel som Skibsfører i 43 Aar fortjente», skrev enka, Else Katrine.4

Kilder/noter

 1. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 372, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620616
 2. [S2172] Indre Holmedal ft. 1801: fol. 375 a, Præstegaarden Steien. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806330389
 3. [S1426] Uddrag af dansk-norske Slægter Friis: s. 60. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2022020248501?page=63
 4. [S1678] Throndhjems borgerlige Realskoles alene privilegerede Adressecontors-Efterretninger: nr. 40/19.5.1829. E-side 1, «Dødsfald». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsadresseavis_null_null_18290519_62_40_1?page=0

Hans Vingård Fris1,2

M, #16233, (14. januar 1795 - )
Far*Johan Fris2 (1742 - 1811)
Mor*Maren Gentoft Mørk2 (1757 - )
10-menning 6 ganger forskjøvet til megHans ble født den 14. januar 1795.2 Han var til oppdragelse hos Hans Vingård og Hildeborg Fris på Steia, Indre Holmedal, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S2172] Indre Holmedal ft. 1801: fol. 375 a, Præstegaarden Steien. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806330389
 2. [S1426] Uddrag af dansk-norske Slægter Friis: s. 35. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2022020248501?page=38

Ola Knutsson i Kvamen1

M, #16234, ( - før 1733)
Far*Knut Olsson på Foss1 (c 1625 - )
7. tippoldefar til meg

Familie

Bergit Gulsdotter i Kvamen (c 1665 - 1744)
De hadde tre barn.1,5 
BarnAnnet navn: Ola Knutsson på Foss.2
Ola giftet seg med Bergit Gulsdotter på Øvremyro.1
Ola Knutsson solgte i Haugen, Kvamen, Hol i Hallingdal, i 1688. Plassen bestod da av skog og rydningsland.1
Han var selveier i Kvamen, Hol i Hallingdal, i 1688. Ola lånte 280 daler mot brukelig pant i gården 16. oktober 1696.1
Knut Ørjansson i Grøndalen gav bygselseddel til fostersønnen i Grøndalen, Hemsedal, i 1699. Knut var så gammel og skrøpelig at søstersønnen Ola Knutsson i Kvamen måtte hjelpe ham med dette.1

Han og Bergit var husfolk i Kvamshaugen.3
Den 4. mars 1733 begynte en langvarig rettssak mellom Ola Knutssons arvinger og arvingene etter panthaveren om verdien på gården i Kvamen, og 16. september ble det opptatt tingsvitne som sa at husene var i brukelig stand da gården ble pantsatt: den gamle stuen, fjøset, låven, boden med loft, den gamle hestestallen med trev over, badstuen, eldhuset og smien; bare de tre nederste kvarvene av boden var råtne. Ved dom av 13. september 1734 ble det kjent at gården ikke var forringet siden den gang, så Olas enke (Bergit) og datter (Halldis) måtte betale full pris: 280 daler for Kvamen og 20 daler for plassen Haugen. De solgte begge 6. mai året etter for 300 daler samt 25 daler for odelsretten.4

     Knut Ørjansson i Grøndalen var morbror av Ola Knutsson i Kvamen.1

Bergit Gulsdotter i Kvamen1,2

K, #16235, (ca. 1665 - 1744)
7. tippoldemor til meg

Familie

Ola Knutsson i Kvamen ( - f 1733)
De hadde tre barn.2,7 
BarnAnnet navn: Bergit Gulsdotter på Øvremyro.2
Bergit ble født ca. 1665.1
Bergit giftet seg med Ola Knutsson i Kvamen.2
Hun og Ola var husfolk i Haugen, Kvamen, Hol i Hallingdal.3
Den 4. mars 1733 begynte en langvarig rettssak mellom Ola Knutssons arvinger og arvingene etter panthaveren om verdien på gården i Kvamen, Hol i Hallingdal, og 16. september ble det opptatt tingsvitne som sa at husene var i brukelig stand da gården ble pantsatt: den gamle stuen, fjøset, låven, boden med loft, den gamle hestestallen med trev over, badstuen, eldhuset og smien; bare de tre nederste kvarvene av boden var råtne. Ved dom av 13. september 1734 ble det kjent at gården ikke var forringet siden den gang, så Olas enke (Bergit) og datter (Halldis) måtte betale full pris: 280 daler for Kvamen og 20 daler for plassen Haugen. De solgte begge 6. mai året etter for 300 daler samt 25 daler for odelsretten.4

Annet navn: Bergit Gulsdotter i Haugen.5 Bergit Gulsdotter i Haugen ble kalt til å vitne i en drapssak i 1735, men var sengeliggende og kunne ikke møte i retten, så de måtte sende bud hjem til henne. I en historie om saken ble familien i Kvamshaugen omtalt som Gro-folket.2,3,6

Bergit døde i 1744 i Kvamen.1 Hun ble jordfestet den 11. oktober 1744.1 Det ble holdt skifte etter henne den 15. oktober 1744. Bergit etterlot seg to kyr, tre sauer, to geiter og en del løsøre.7

Knut Ørjansson i Grøndalen1,2

M, #16236, (ca. 1639 - 1724)Knut ble født ca. 1639.1
Knut Ørjansson i Grøndalen gav bygselseddel til fostersønnen i Grøndalen, Hemsedal, i 1699. Knut var så gammel og skrøpelig at søstersønnen Ola Knutsson i Kvamen måtte hjelpe ham med dette.2


Knut døde i 1724 i Grøndalen.1 Han ble jordfestet den 13. april 1724.1

     Knut Ørjansson i Grøndalen var morbror av Ola Knutsson i Kvamen.2

Kilder/noter

 1. [S2179] Nes mini. 1707–59: fol. 70 b, 13. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070314640498
 2. [S626] Folk og fortid i Hol III: s. 877. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032208000?page=896

Halldis Olsdotter i Haugen1,2

K, #16237, (ca. 1687 - 4. april 1751)
Far*Ola Knutsson i Kvamen3 ( - f 1733)
Mor*Bergit Gulsdotter i Kvamen3 (c 1665 - 1744)
Søster av 6.tippoldefar/mor til megHalldis ble født ca. 1687.2
Annet navn: Halldis Olsdotter i Kvamen.3 Den 4. mars 1733 begynte en langvarig rettssak mellom Ola Knutssons arvinger og arvingene etter panthaveren om verdien på gården i Kvamen, Hol i Hallingdal, og 16. september ble det opptatt tingsvitne som sa at husene var i brukelig stand da gården ble pantsatt: den gamle stuen, fjøset, låven, boden med loft, den gamle hestestallen med trev over, badstuen, eldhuset og smien; bare de tre nederste kvarvene av boden var råtne. Ved dom av 13. september 1734 ble det kjent at gården ikke var forringet siden den gang, så Olas enke (Bergit) og datter (Halldis) måtte betale full pris: 280 daler for Kvamen og 20 daler for plassen Haugen. De solgte begge 6. mai året etter for 300 daler samt 25 daler for odelsretten.4

Halldis døde ugift den 4. april 1751 i Haugen, Kvamen, Hol i Hallingdal.2,5 Det ble holdt skifte etter henne og Ingebjørg Olsdotter i Haugen den 14. juni 1751. Brordattera Brita Knutsdotter hadde vært i huset hos Halldis i 5 år. Hun skulle ha to par sko i året, og hadde til gode fire par pluss 10 daler for husarbeid (2 daler årlig). Brita hadde tidligere fått en kalv, fødd opp til ku.5

Kilder/noter

 1. [S2181] Folk og fortid i Hol I [1954]: s. 495. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015052108165?page=500
 2. [S2178] Ål mini. 1744–69: s. 310, 4. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070314650245
 3. [S626] Folk og fortid i Hol III: s. 877. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032208000?page=896
 4. [S626] Folk og fortid i Hol III: s. 878. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032208000?page=897
 5. [S626] Folk og fortid i Hol III: s. 893. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032208000?page=912

Ingebjørg Olsdotter i Haugen1

K, #16238, (ca. 1704 - ca. 1751)
Far*Ola Knutsson i Kvamen2 ( - f 1733)
Mor*Bergit Gulsdotter i Kvamen2 (c 1665 - 1744)
Søster av 6.tippoldefar/mor til megIngebjørg ble født ca. 1704 i Kvamen, Hol i Hallingdal.2 Hun var blind.2

Ingebjørg døde ugift ca. 1751 i Haugen, Kvamen, Hol i Hallingdal.3 Det ble holdt skifte etter henne og Halldis Olsdotter i Haugen den 14. juni 1751. Brordattera Brita Knutsdotter hadde vært i huset hos Halldis i 5 år. Hun skulle ha to par sko i året, og hadde til gode fire par pluss 10 daler for husarbeid (2 daler årlig). Brita hadde tidligere fått en kalv, fødd opp til ku.3

Knut Olsson på Foss1

M, #16239, (ca. 1625 - )
Far*Ola Knutsson på Foss1,2 (c 1601 - )
Mor*Gro Gjestsdotter på Foss3
8. tippoldefar til meg

Familie

BarnKnut ble født ca. 1625.1
Han var selveier på Nørdre, Foss, Hol i Hallingdal, i 1681. Den 19. april lånte han 99 daler mot pant i halvparten av bruket. Den 2. september stevnet han naboen Gul på Søre Foss over seks ungsauer og to killinger han hadde leid 3 år tidligere uten å betale for. Gul ble dømt til å betale og å gi tilbake like mange voksne dyr. Knut ble 12. september 1683 dømt til å betale en gjeld på 21 daler til en mann i Bragernes.4
Annet navn: Knut Olsson i Kvamen.5
Han var selveier i Kvamen, Hol i Hallingdal, fra 1684. Den 24. mars makeskiftet Knut 2 laup med bygselrett i Foss og 118 daler mot 6 laup i Kvamen, som var øde da han overtok. Sønnen Ola hadde overtatt i 1688.5,4

Kilder/noter

 1. [S2182] Folk og fortid i Hol VI: s. 441. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016102448006?page=460
 2. [S2183] Ringerike og Hallingdal tingbok 1679–80: fol. 5 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090610620286
 3. [S2186] Ringerike og Hallingdal tingbok 1656–60: fol. 59 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090609630741
 4. [S2182] Folk og fortid i Hol VI: s. 442. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016102448006?page=461
 5. [S626] Folk og fortid i Hol III: s. 877. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032208000?page=896

Andre rettelser og tillegg

?, #16240
Forelder*Diverse merknader til slektshistoriske påstanderFolk og fortid i Hol (III): https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032208000?page=931https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015091408019?page=576https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015120306039?page=720https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016102448006?page=830https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017032826001?page=726
Folk og fortid i Hol (IV): https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015120306039?page=720https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016102448006?page=830https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017032826001?page=727
Folk og fortid i Hol (V): https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016102448006?page=831https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017032826001?page=727
Folk og fortid i Hol (VI): https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016102448006?page=832https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017032826001?page=728.

Bygdebok for Lesja (1): http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Bygdebok_for_Lesja/1_-_tilleggsopplysningar
Bygdebok for Lesja (2): http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Bygdebok_for_Lesja/2_-_tilleggsopplysningar
Bygdebok for Lesja (3): http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Bygdebok_for_Lesja/3_-_tilleggsopplysningar.

Gards- og ættesoge for Nesset (I): https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002?page=457
Gards- og ættesoge for Nesset (II): https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002?page=460
Gards- og ættesoge for Nesset (III): https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002?page=462
Gards- og ættesoge for Nesset (IV): https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002?page=464
Gards- og ættesoge for Nesset (VI, VII): https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158?page=583
Gards- og ættesoge for Nesset (VIII): https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009051304101?page=705 (krever tilgang)
Gards- og ættesoge for Nesset (IX): https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009051304101?page=706 (krever tilgang) • https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011060108106?page=689 (krever tilgang)
Gards- og ættesoge for Nesset (X): https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011060108106?page=690 (krever tilgang).

Ola Knutsson på Foss1

M, #16241, (ca. 1601 - )
Far*Knut Foss1 ( - c 1640)
9. tippoldefar til meg

Familie

Gro Gjestsdotter på Foss
De hadde to barn.4 
BarnOla ble født ca. 1601.1
Ola giftet seg med Gro Gjestsdotter.2
Han og Gro var brukere på Nørdre, Foss, Hol i Hallingdal, i 1641. Skyld: 6 laup, hvorav Ola eide 3.1 Ola Knutsson på Foss eide 3 laup (uten bygselrett) på Nørdre, Søndrol, Hol i Hallingdal, i 1647.3

Kilder/noter

 1. [S2182] Folk og fortid i Hol VI: s. 440. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016102448006?page=459
 2. [S2187] Folk og fortid i Hol VII: s. 201. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017032826001?page=220
 3. [S626] Folk og fortid i Hol III: s. 461. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032208000?page=480
 4. [S2182] Folk og fortid i Hol VI: s. 441. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016102448006?page=460
 5. [S2183] Ringerike og Hallingdal tingbok 1679–80: fol. 5 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090610620286

Knut på Foss1

M, #16242, ( - ca. 1640)
10. tippoldefar til meg

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnHan var selveier på Nørdre, Foss, Hol i Hallingdal, i 1624. Knut betalte 2 skinn i leidang og ½ daler i landskatt.1

Knut døde trolig ca. 1640. I 1679 ble det fremlagt et skiftebrev av 15. desember 1640, trolig etter ham.2

Knut Knutsson på Berg1,2

M, #16243, (ca. 1604 - ca. 1681)
Far*Knut Foss3 ( - c 1640)
Bror av 9.tippoldefar/mor til megKnut ble født ca. 1604.3
Annet navn: Knut Knutsson på Foss.3
Annet navn: Knut Knutsson i Haugen.4
Annet navn: Knut Knutsson i Solheim.5
Han var bruker i Solheim, Hol i Hallingdal, iallfall fra 1658 til 1661.4,5
Han var bruker på Søre Berg, Hol i Hallingdal, i 1675. Skyld: 8 laup.6,7

Knut døde ca. 1681 på Søre Berg.6 Det ble holdt skifte etter ham den 26. mars 1681. Han eide 3¾ laup odel i gården.6

Gro Gjestsdotter på Foss1

K, #16244
9. tippoldemor til meg

Familie

Ola Knutsson på Foss (c 1601 - )
De hadde to barn.4 
BarnGro giftet seg med Ola Knutsson på Foss.2
Hun og Ola var brukere på Nørdre, Foss, Hol i Hallingdal, i 1641. Skyld: 6 laup, hvorav Ola eide 3.3

Kilder/noter

 1. [S2186] Ringerike og Hallingdal tingbok 1656–60: fol. 59 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090609630741
 2. [S2187] Folk og fortid i Hol VII: s. 201. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017032826001?page=220
 3. [S2182] Folk og fortid i Hol VI: s. 440. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016102448006?page=459
 4. [S2182] Folk og fortid i Hol VI: s. 441. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016102448006?page=460

Ola Andersson på Mjelva1,2

M, #16245, ( - etter 1701)

Familie

Brit Andersdotter Breivik
De fikk ett barn. 
BarnHan bodde på Mjelva, Grytten.1
Ola fikk barn med Brit Andersdotter på Åk. De var tremenninger og ble stevnet til tinget 9. juli 1700 for leiermål. Brits far, Anders Olsson på Åk, møtte på hennes vegne, men Ola møtte ikke. Saken kom opp igjen 26. januar året etter, hvor de tilstod forseelsen. Soldater slapp bot ved første leiermål, men Brit ble bøtelagt 12 lodd sølv.1,2 Ola Andersson på Mjelva var soldat i 1701.2

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 15 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660017
 2. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 32 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660034

Anders Olsson på Åk1,2,3

M, #16246, (1645 - 1723)

Familie

Han døde som enkemann. To barn levde i 1723.18 
BarnAnders ble født i 1645.4
Anders Olsson på Åk o.a. solgte 1 våg 1 pund 11 merker odel med bygselrett på Stavem, Grytten, i 1698 til Elling Olsson i Breivika.1
Brit Andersdotter på Åk fikk barn med Ola Andersson på Mjelva. De var tremenninger og ble stevnet til tinget 9. juli 1700 for leiermål. Brits far, Anders Olsson på Åk, møtte på hennes vegne, men Ola møtte ikke. Saken kom opp igjen 26. januar året etter, hvor de tilstod forseelsen. Soldater slapp bot ved første leiermål, men Brit ble bøtelagt 12 lodd sølv.2,5

Han var bruker på Åk, Grytten, i 1701. Skyld 1708: 2 våger 16 pund (inkludert en del av Åkesreiten), hvorav Anders eide 1 våg 18 merker med bygselrett.6,7 Han eide 2 pund på Åkesreiten, Grytten, i 1708.8
Han var verge for Ola Jakobsson på Dalset i 1708.9

Anders Olsson på Åk solgte 2 våger 22 merker med bygselrett på Ytre Kavli, Hen, den 20. juli 1716. Kjøpesum: 220 daler, pluss 12 daler for avståelsen. Anders signerte egenhendig skjøtet, som ble utstedt i Breivika (hvor dattera Brit bodde), og tinglyst 26. oktober. Vitner: Kristoffer Andersson Lem o.a.10,11
Annet navn: Anders Olsson på Vollan, nevnt fra 1719 til 1723.4,12
Han var verge for Per Persson på Dalset i 1719.12
Anders Olsson på Åk fikk bygselseddel på 1 våg 1 pund 12 merker (hele gården) på Vollan, Veøy, den 28. november 1719. Anders eide halve gården (arv etter broren Børre), men Veøy prestebord hadde bygselretten. Seddelen ble stadfestet av sogneprest Erik Pedersson Lekanger 23. januar og tinglyst 26. januar 1720.3,13

Anders døde i 1723 på Vollan, 78 år 6 måneder gammel.4 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 8. september 1723. Debitorer: Kristoffer Andersson Lem, Ludvig Andersson Lem og Kristoffer Kristoffersson Lossius o.a. Kreditorer: Anders Eriksson, Erik Pedersson Lekanger, Ola Jakobsson på Ora og Kristoffer Pålsson på Kavli o.a. Arvinger: Inger Andersdotter og Brit Andersdotter. I boet var mange dyr, halvpart i Vollan (2 pund 6 merker), 20 tønner korn, markedsbod, opplendsk bod, kopperkjele, et kar utleid til Ola i Ytterlia, to hatter, o.a. Aktiva: 201 daler 2 ort 8 skilling. Passiva: 51–1–6. Arv: 150–1–2.14 Anders Olsson på Vollan ble jordfestet den 12. september 1723 på Rødven kyrkjegard, Veøy, av Erik Pedersson Lekanger. Han holdt også likpreken (for 3 daler).4,15
Erik Andersson Breivik ble stevnet av Kristoffer Kristoffersson Lossius til tinget i Romsdal den 18. juli 1725. Vitner: Inger Andersdotter på Kavli og Ingeleiv Jakobsdotter i Norvika. Erik hadde inngitt en klage på kaptein Lossius, datert Ytre Breivika 22. juli 1724, som han mente Erik ikke kunne bevise. Saken gjaldt to kyr i Breivika som Ingers far, Anders Olsson på Vollan, i sin tid eide og solgte videre til Lossius, som sendte soldater for å hente dem.16


     Anders Olsson på Åk og Børre Olsson på Rødven var søsken. De hadde også en eldre bror, Ivar på Halsa.13,15

I Bygdebok for Holm sokn 2 (s. 619) kalles Tomas Larsson på Sekkenes for «Thomas Olsen Sekkenes» og føres som bror av Børre Olsson på Rødven og Anders Olsson på Vollan, men det er feillesning og -tolkning av tingboka.17,13

Kilder/noter

 1. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 106 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650666
 2. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 15 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660017
 3. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 127 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390594
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 39, 16. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660227
 5. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 32 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660034
 6. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 247, Aag. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282136
 7. [S1592] Romsdal fogderegnskap 1707–08: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1708. Romsdals Otting, Aag med en part i aags Reytten. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307172214
 8. [S1592] Romsdal fogderegnskap 1707–08: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1708. Romsdals Otting, Aags Reitten. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307172214
 9. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 13 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630413
 10. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 129 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650131
 11. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 129 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650132
 12. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 115 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640129
 13. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 138 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390605
 14. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 283 a–284 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640297
 15. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 283 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640298
 16. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 121 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390783
 17. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 619. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=620
 18. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 283 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640297
 19. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 122 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390783

Brit Olsdotter på Brokstad1,2,3

K, #16247, ( - etter 1773)

Familie

Per Larsson på Brokstad (1723 - 1762)
Fire barn levde ved skiftet etter ham.2 
BarnBrit giftet seg med Per Larsson på Brokstad.2
Hun og Per var brukere på Øvre Brokstad, Bolsøy, i 1748. Bruket var på 1 våg.4,5
Hun var bruker på Øvre Brokstad i 1762. Anne Persdotter bodde også der. Brit hadde frasagt seg bruket grunnet fattigdom og hadde ingenting å forsørge familien med. Hun var meget fattig og bodde hos neste bruker i 1764. I nødsåret 1773 kjøpte Brit 6 skjepper havre og 1 skjeppe rug fra myndighetene.6,1,3,7,8,9
Hun var arving ved skiftet etter Per Larsson på Brokstad den 26. juli 1763: 2 daler 2 ort 19 skilling.2
Hun var myndling av Anders Eriksson i 1763.2


     Navnet hennes ble skrevet Beret Brogstad i 1773.3

     Kari Olsdotter og Brit Olsdotter på Brokstad kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Side 14, mnr. 97. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050021
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 144 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660163
 3. [S1092] Romsdals fattige og nødlidende Almue: s. 24, nr. 68. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082404082?page=25
 4. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 24. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690222
 5. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. Soldater, nr. 32. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690219
 6. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Mnr. 97. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041025
 7. [S1092] Romsdals fattige og nødlidende Almue: s. 36, nr. 130. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082404082?page=37
 8. [S1092] Romsdals fattige og nødlidende Almue: s. 59, nr. 69. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082404082?page=60
 9. [S1092] Romsdals fattige og nødlidende Almue: s. 78, nr. 54. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082404082?page=79

Anne Persdotter på Brokstad1,2

K, #16248, ( - 1763)
Far*Per Larsson på Brokstad2 (1723 - 1762)
Mor*Brit Olsdotter på Brokstad2 ( - e 1773)Anne Persdotter bodde hos Brit Olsdotter på Øvre Brokstad, Bolsøy, i 1762.2,3,4,5,6,7

Anne døde i 1763 på Øvre Brokstad.1 Hun ble jordfestet den 15. mai 1763.1

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 112 a, kvinner, 1763, dominica exaudi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630038
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Mnr. 97. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041025
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Side 14, mnr. 97. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050021
 4. [S1092] Romsdals fattige og nødlidende Almue: s. 24, nr. 68. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082404082?page=25
 5. [S1092] Romsdals fattige og nødlidende Almue: s. 36, nr. 130. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082404082?page=37
 6. [S1092] Romsdals fattige og nødlidende Almue: s. 59, nr. 69. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082404082?page=60
 7. [S1092] Romsdals fattige og nødlidende Almue: s. 78, nr. 54. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082404082?page=79

Lars Persson på Brokstad1

M, #16249, (ca. 1753 - )
Far*Per Larsson på Brokstad1 (1723 - 1762)
Mor*Brit Olsdotter på Brokstad1 ( - e 1773)Lars ble født ca. 1753 på Øvre Brokstad, Bolsøy.1
Han var arving ved skiftet etter Per Larsson på Brokstad den 26. juli 1763: 3 ort 14 skilling.1
Han var myndling av Anders Ingebrigtssen i 1763.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 144 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660163

Lasse Larsson på Brokstad1,2

M, #16250, (ca. 1724 - mellom 1748 og 1763)
Far*Lars Lassesson på Brokstad2 ( - e 1740)
Mor*Anne Persdotter på Brokstad ( - e 1723)Lasse ble født ca. 1724 på Øvre Brokstad, Bolsøy.1

Lasse døde mellom 1748 og 1763.1,2
Det ble holdt skifte etter Per Larsson på Brokstad den 26. juli 1763. I boet var to kyr, 4 daler i rede penger for et skjut, torskegarn, brøstfeldig gryte, ljå, boløks, passer og rekspade, gammelt gevær, o.a. Den avdøde hadde arvet 6 daler 1 ort 13 skilling etter Lasse Larsson på Brokstad, utlagt i auksjonspenger. Aktiva: 21–1–20. Passiva: 16–0–6. Arv: 5–1–14.2


I Bygdebok for Vågane (s. 118, 45) er Lars Larsson Grønnes forvekslet med Lars Lassesson på Brokstad og Lasse Larsson på Brokstad.
Lars Lassesson på Brokstad er dessuten fremstilt som bror av Per Larsson på Brokstad, men de var far og sønn (og altså ikke fra Grønneset).3,4

Kilder/noter

 1. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 24. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690222
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 144 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660163
 3. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 118. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=121
 4. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 45. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=48

Ola Persson på Brokstad1

M, #16251, (ca. 1758 - )
Far*Per Larsson på Brokstad1 (1723 - 1762)
Mor*Brit Olsdotter på Brokstad1 ( - e 1773)Ola ble født ca. 1758 på Øvre Brokstad, Bolsøy.1
Han var arving ved skiftet etter Per Larsson på Brokstad den 26. juli 1763: 3 ort 14 skilling.1
Han var myndling av Per Andersson på Brokstad i 1763.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 144 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660163

Per Andersson på Brokstad1,2

M, #16252, (1725 - 1771)

Familie

Tre barn levde i 1772.8 
BarnPer ble født i 1725 på Nedre Brokstad, Bolsøy.3 Per Andersson og Ola Nilsson skar forbokstavene sine inn i et tre i Røviklia i 1750-årene.3,4
Per og Ola (Brokstad) sine initialer (foto fra Bygdebok for Vågane)

Han var selveier på Nedre Brokstad i 1762.5
Han var kreditor ved skiftet etter Per Larsson på Brokstad den 26. juli 1763: 1 daler.1
Han var verge for Ola Persson på Brokstad i 1763.1


Per døde i 1771 på Nedre Brokstad.2 Han ble jordfestet den 27. oktober 1771.2

     Navnet hans ble skrevet Peder Andersøn Brogstad i 1763.1

     Anne Andersdotter på Solemdalen, Per Andersson på Brokstad og Kari Andersdotter i Skjersåa var søsken.6,7

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 144 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660163
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 113 a, menn, 1771, 27. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630039
 3. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 55. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=58
 4. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 43. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=46
 5. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Mnr. 98. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041025
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 260 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650857
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 673 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651277
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 623 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660658

Marta Persdotter på Brokstad1

K, #16253, (ca. 1758 - )
Far*Per Andersson på Brokstad2 (1725 - 1771)Marta ble født ca. 1758.2

I Bygdebok for Vågane (s. 55) er Marta Persdotter på Brokstad forvekslet med Marit Eriksdotter på Brastad, trolig fordi Brastad er skrevet «Brakstad» i ministerialboka.3,4

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 625 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660659
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 623 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660658
 3. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 55. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=58
 4. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 117 a.

Kari Andersdotter i Skjersåa1

K, #16254, ( - 1756)

Familie

Ola Ivarsson i Skjersåa (1733 - c 1804)
Han forsørget to barn i 1756. Ett barn levde i 1757.4,1 Annet navn: Kari Andersdotter på Brokstad.2
Kari giftet seg med Ola Ivarsson i Skjersåa.1

Kari døde i 1756 i Skjersåa, Bolsøy.1

     Anne Andersdotter på Solemdalen, Per Andersson på Brokstad og Kari Andersdotter i Skjersåa var søsken.2,3

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 490 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651089
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 260 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650857
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 673 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651277
 4. [S1562] 2. trondhjemske infreg, ruller 1756–61: 1756, Fannåttingske kompani, mønstringsrulle. Gemene, nr. 25. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700387

Malene Persdotter på Brokstad1

K, #16255, (ca. 1756 - )
Far*Per Larsson på Brokstad1 (1723 - 1762)
Mor*Brit Olsdotter på Brokstad1 ( - e 1773)Malene ble født ca. 1756 på Øvre Brokstad, Bolsøy.1
Hun var arving ved skiftet etter Per Larsson på Brokstad den 26. juli 1763: 1 ort 19 skilling.1
Hun var myndling av Nils Olsson i Myra i 1763.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 144 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660163

Brit Persdotter på Brokstad1

K, #16256, (ca. 1761 - )
Far*Per Larsson på Brokstad1 (1723 - 1762)
Mor*Brit Olsdotter på Brokstad1 ( - e 1773)Brit ble født ca. 1761 på Øvre Brokstad, Bolsøy.1
Hun var arving ved skiftet etter Per Larsson på Brokstad den 26. juli 1763: 1 ort 19 skilling.1
Hun var myndling av Nils Olsson i Myra i 1763.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 144 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660163

Eli Lassesdotter i Bergsvika1

K, #16257
Far*Lasse A. i Bergsvika2 (c 1655 - )

Familie

Per Andersson i Bergsvika
Kun sønnen Anders fikk livsarvinger.4 
BarnEli giftet seg den 1. januar 1721 i Veøy kirke med Per Andersson, viet av Erik Pedersson Lekanger.1
Hun og Per var brukere i Nedre, Bergsvika, Veøy, i 1729. Neste bruker var Kristen Jørnsson (s.d.).2,3

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 3, circumcisio Christi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660209
 2. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 468. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=471
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 107, 16. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660261
 4. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 68 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/69/

Anne Persdotter i Bergsvika1

K, #16258, (1722 - før 1789)
Far*Per Andersson i Bergsvika1
Mor*Eli Lassesdotter i BergsvikaAnne ble født i 1722 i Bergsvika, Veøy.1 Anne ble døpt den 6. februar 1722 av Erik Pedersson Lekanger. Faddere: Gjertrud Matsdotter i Bergsvika, Anne Ivarsdotter og Lasse A. i Bergsvika o.a.1

Anne døde før 1789.2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 15, 6. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660215
 2. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 68 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660069

Lasse A. i Bergsvika1,2,3,4

M, #16259, (ca. 1655 - )

Familie

De hadde iallfall tre barn.4 
Barn
Lasse A. (Bergsvika) sitt bumerke (fra Bygdebok for Nesjestranda)Lasse ble født ca. 1655.3
Han var bruker i Nedre, Bergsvika, Veøy, i 1701. Skyld: 2 pund 6 merker. Neste bruker fikk bygselseddel i 1720 (s.d.).3,5,4
Han var fadder ved dåpen til Anne Persdotter i Bergsvika den 6. februar 1722.2

Kilder/noter

 1. Kanskje Andersson.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 15, 6. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660215
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 199, Bersvig. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282112
 4. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 468. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=471
 5. [S945] Romsdal matrikkel 1724: s. 20, mnr. 112. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670021

Knut Persson på Sølsnes1

M, #16260, (ca. 1668 - 1750)Annet navn: Knut Persson på Kormeset.2
Knut ble født ca. 1668.2
Han var bruker på bnr. 1, Sølsnes, Veøy, fra 1707 til 1740.2
Han var verge for Anne Ivarsdotter i Bergsvika i 1736.1


Knut døde i 1750, som husmann.2

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: mars–mai 1736. 18. mai.
 2. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 733. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=736

Magnhild Persdotter i Bergsvika1

K, #16261, (1729 - før 1789)
Far*Per Andersson i Bergsvika1
Mor*Eli Lassesdotter i BergsvikaMagnhild ble født i 1729 i Bergsvika, Veøy.1 Magnhild ble døpt den 2. oktober 1729 i Veøy kirke. Faddere: Brit Ivarsdotter i Bergsvika o.a.1

Magnhild døde før 1789.2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 107, 16. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660261
 2. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 68 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660069

Ola Olsson på Mittet1,2

M, #16262, (ca. 1730 - 1804)
Far*Ola Olsson på Mork3 ( - 1744)
Mor*Mali Trondsdotter på Mork3,1 (c 1692 - 1752)

Familie

Gjertrud Knutsdotter på Mittet (c 1732 - c 1820)Ola ble født ca. 1730 på Mork, Veøy.4,5
Han var arving ved skiftet etter Ola Olsson på Mork den 13. februar 1745: 2 ort.6
Han var myndling av Pål Andersson på Stranda i 1745.3

Annet navn: Ola Olsson på Mork, nevnt fra 1748 til 1755.7,5 Ola Olsson på Mork ble innrullert som soldat i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1751. Han var grenader i 1756.4,7
Han var fadder ved dåpen til Elling Trondsson på Mittet den 25. desember 1753 i Veøy kirke.8
Ola Olsson fikk bygselseddel på 1 våg 9 merker i Sveingarden, Ytre Mittet, Veøy, fra Ola Hansson på Åram den 21. februar 1755. Seddelen ble tinglyst 11. juni.9
Ola giftet seg den 26. november 1755 i Veøy kirke med Gjertrud Knutsdotter på Ytre Mittet.7
Han og Gjertrud var brukere i Sveingarden fra 1756. Ola utstedte kårbrev til hennes far 25. oktober. Sønnen Knut fikk skjøte i 1789.2,10,11
Annet navn: Ola Olsson på Ytre Mittet, nevnt fra 1766 til 1768.12,13
Han var forlover for Per Olsson på Ytre Sandnes og Marit Olsdotter på Ytre Mittet, som ble trolovet den 14. november 1766 i Veøy kirke.12
Han var fadder ved dåpen til Elling Persson på Ytre Mittet den 15. mai 1768 i Veøy kirke.13
Han var forlover for Per Persson på Fuglset og Synnøv Olsdotter på Ytre Mittet, som ble trolovet den 25. mai 1768 i Veøy kirke.14
Han var arving ved skiftet etter Ambjørn Trondsson på Dale den 14. februar 1771: 17 daler 2 ort 13 skilling.15
Han var verge for Per Hansson på Hestad og Per Knutsson på Dale i 1771.1


Ola døde i 1804.10

     Navnet hans ble skrevet Ole Olsen Mettet i 1771.1

Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 408) var Ola Olsson på Mittet barn av Kari Andersdotter og Ola Olsson på Mork, men skifter viser at det ikke stemmer.10,16,3,1


Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 408) oppgir at Ola Olsson og Gjertrud Knutsdotter på Ytre Mittet hadde tolv barn, og at dette «er den største barneflokken av same foreldre ein kjenner til på 1700 talet», men de to yngste var barn av deres sønn Ola Olsson (jr.)10,17,18

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 551 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660583
 2. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 502, publiseringsnr. 3. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410256
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 381 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650400
 4. [S1562] 2. trondhjemske infreg, ruller 1756–61: 1756, Fannåttingske kompani, mønstringsrulle. Nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700382
 5. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 39. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690227
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 381 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650400
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 405, 26. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660409
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 380. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660396
 9. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 380, publiseringsnr. 9. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410195
 10. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 408.
 11. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 410.
 12. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 29, 14. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660497
 13. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 50, dominica exaudi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660508
 14. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 51, 25. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660508
 15. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 551 b–554 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660583
 16. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1733. Ræven Otting, 2. juni.
 17. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 561.
 18. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 247. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670052

Mali Trondsdotter på Mork1,2

K, #16263, (ca. 1692 - 12. mai 1752)
Far*Trond Ambjørnsson på Dale3,4 (c 1665 - 1737)
Mor*Ingebjørg Sørensdotter på Dale3 (c 1663 - 1743)

Familie 1

De hadde tre barn, hvorav ett levde i 1771.5,11 
Barn

Familie 2

Ola Olsson på Mork ( - 1744)
De hadde fem barn, hvorav fire vokste opp.5 
BarnAnnet navn: Mali Trondsdotter på Dale.4
Mali ble født ca. 1692 på Dale, Veøy.2
Mali giftet seg med en uregistrert person.5
Mali trolovet seg den 3. januar 1726 med Ola Olsson.1
Mali giftet seg den 13. juni 1726 med Ola Olsson. De ble stevnet til tinget 10. juli 1728 grunnet for tidlig samleie, altså barn født for snart etter vielsen (dette må gjelde sønnen Ivar). Ola møtte og vedtok boten.6,7
Hun var fadder ved dåpen til Elling Pålsson på Stranda den 18. august 1737 i Veøy kirke.8
Hun var arving ved skiftet etter Ola Olsson på Mork den 13. februar 1745: 2 daler 2 skilling.9


Mali døde den 12. mai 1752 på Mork, Veøy, av sotten som gikk.2 Hun ble gravlagt den 15. mai 1752.2

Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 236) var Mali Trondsdotter på Mork barn av en (fiktiv) Trond Ellingsson på Dale, men et skifte viser noe annet (se også Elling Trondsson).10,3


Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 291) var Trond Ambjørnsson på Dale tidligere gift med ei ukjent kvinne, som var mor til Mali og «Marit», men det ser ikke ut til å stemme.4

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 69, 3. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660242
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 354, 15. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660386
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 551 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660583
 4. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 291. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=292
 5. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 499. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=500
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 73, 13. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660244
 7. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 234 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390896
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 175, 9. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660295
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 381 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650400
 10. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 236. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=237
 11. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 553 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660585
 12. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 381 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650400

Ola Larsson på Staurset1,2

M, #16264, (ca. 1699 - 1744)
Far*Lars Olsson på Staurset3,4 (c 1671 - 1703 / 1704)
Mor*Marit Olsdotter på Staurset3 ( - c 1703)
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Kari Knutsdotter på Staurset (c 1699 - 1774)
De hadde sju barn.9,17 
BarnOla ble født ca. 1699 på Staurset, Veøy.4,2 I manntallet av 1701 står Ola Larsson hos Lars Olsson på bnr. 3, Staurset, Veøy.5,4
Han var arving ved skiftet etter Hans Olsson på Mittet den 22. januar 1704: han og søstera fikk 7 daler 1 ort 6 skilling.6
Han var arving ved skiftet etter Lars Olsson og Marit Olsdotter på Staurset den 22. januar 1704: 102 daler, utlagt i 1 våg 2 2/3 mark odel med bygselrett i bruket (37 daler 1 ort 8 skilling) o.a.7
Ola Larsson på Staurset var soldat i 1726.1
Ola trolovet seg den 5. november 1726 i Veøy kirke med Kari Knutsdotter, forrettet av Erik Pedersson Lekanger. Forlovere: Ivar Jonsson på Mittet og Ola Botolvsson på Staurset.1
Ola giftet seg i 1727 med Kari Knutsdotter.8,9
Ola Larsson kjøpte 1 pund 13 1/3 mark med bygselrett på bnr. 3 den 15. mai 1727 av Ivar Ivarsson på Bogge. (Ivar solgte konas arvedel.) Skjøtet ble utstedt på Bogge, og tinglyst 20. oktober i Rødven tinglag.10 Ola Larsson på Staurset stevnet Nils Andersson på Frøyset til tinget i Rødven tinglag den 24. oktober 1729. Nils hadde sammen med Knut Larsson på Langset og Jon Olsson på Mittet vært hans verger; men siden disse to eller deres arvinger ikke var stevnet, ble saken ikke behandlet, og Ola ble bedt om å redegjøre for hva han manglet av arvemidler.11,12
Han og Kari var selveiere på bnr. 3 til 1744.9

Ola døde i 1744 på Staurset.2 Han ble gravlagt den 15. april 1744 på Veøy kirkegård.2 Det ble holdt skifte etter ham den 16. juni 1744. Arvinger: Kari Knutsdotter og Lars Olsson o.a. I boet var 1 våg i Staurset, en ny stue, o.a. Aktiva: 136 daler 2 ort 10 skilling. Passiva: 48–2–6. Arv: 88–0–4.8
Lars Olsson kjøpte 1 våg med bygselrett på bnr. 3 den 9. juli 1753 av Lars Sjurdsson på Dale, Knut Bjørnsson på Dale, Ambjørn Trondsson på Dale, Ivar Ivarsson på Bogge og Per Persson på Dale. Pris: 2 ort per mark (36 daler). Jorden var arv etter Ola Larsson på Staurset og ble solgt på vegne av hans umyndige barn. Skjøtet ble tinglyst 6. juli året etter.15


     Navnet hans ble skrevet Ole Larsen Stoursæt i 1744.2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 77, 5. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660246
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 252, 15. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660335
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 112 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630227
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 200, Stourset. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282113
 5. [S1569] Romsdal fogderegnskap 1701–02: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1701. Ræven Otting, Støverset. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307161028
 6. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 111 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630226
 7. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 112 a–114 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630227
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 357 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650376
 9. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 192. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=193
 10. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 209 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390870
 11. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 41 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400034
 12. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 41 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400035
 13. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 140 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650398
 14. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 141 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650398
 15. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 95 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650576
 16. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 84, 17. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660250
 17. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 101, takksigelsesfest. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660258

Lars Olsson på Staurset1,2

M, #16265, (ca. 1671 - 1703 eller 1704)
Far*Ola Jonsson på Mittet3,4 (c 1648 - f 1703)
6. tippoldefar til meg

Familie

Marit Olsdotter på Staurset ( - c 1703)
De hadde to barn.7 
BarnAnnet navn: Lars Olsson på Ytre Mittet.3
Lars ble født ca. 1671.5 Han fikk 1 pund 9 merker odel med bygselrett på bnr. 3, Staurset, Veøy, den 11. oktober 1695 av Jakob Olsson i Torvika. Mot dette makeskiftet Ola Jonsson på Mittet arvegods på 1 pund 10 merker odel med bygselrett i Gjerdset (i Eid) på vegne av sin sønn Lars. Skjøtet ble utstedt på tinget samme dag og tinglyst 7. juli året etter.3,6
Lars giftet seg ca. 1695 med Marit Olsdotter på Staurset. På tinget 10. oktober 1696 ble de bøtelagt 6¾ lodd sølv grunnet for tidlig samleie – hun fødte barn mens de var trolovet.7,1
Han og Marit var selveiere på bnr. 3 i 1695. Skyld: 1 våg 1 pund 16 merker, hvorav Marit eide 1 våg 8 merker med bygselrett, og Ola Jonsson på Mittet (faren til Lars) stod som eier av 1 pund 8 merker.8
I manntallet av 1701 står han som bruker på bnr. 3. Ola Larsson var også der. Skyld: 2 våger 1 pund, hvorav Lars eide 1 våg 1 pund 16 merker med bygselrett.9,5
Guri Olsdotter i Horsgård, Eli Olsdotter på Holm, Lars Olsson på Staurset, Hans Olsson, Brit Olsdotter, Anne Olsdotter, Synnøv Olsdotter og Siri Olsdotter solgte 1 pund 17 5/11 mark odel med bygselrett i Oljonsågarden, Ytre Mittet, Veøy, i 1703 til Jon Olsson på Ytre Mittet. Jorden var arv etter foreldrene, og Jon hadde selv fått 10 4/11 mark, til sammen 2 pund 3 9/11 mark (søstera Gjertruds arvedel var altså ikke med). Overdragelsen ble kunngjort på tinget 24. januar, hvor Ola Knutsson i Horsgård og Ola Rasmusson på Holm opptrådte på vegne av sine koner, og Nils Andersson på Frøyset og Lars Olsson for de umyndige.2

Lars døde i 1703 eller 1704 på Staurset, Veøy.2,7 Det ble holdt skifte etter ham og Marit den 22. januar 1704. Kreditorer: Martein Knutsson, Brit Olsdotter, Anne Olsdotter, Knut Larsson på Langset, Kristen Persson på Mittet, Ola Rasmusson på Holm, Ola Knutsson i Horsgård, Siri Olsdotter og Nils Andersson på Frøyset o.a. Arvinger: Ola Larsson og Inger Larsdotter. I boet var 1 våg 1 pund 16 merker odel med bygselrett i bruket etter to skjøter av 11. oktober 1695 (56 daler), 11 kyr, gråflekket hornet kvige, svartsidet ditto, svartsidet graokse, hvit kollet gjeldokse, fire fjorårskalver, to små kalver, ni geiter, fem fjorårskje, elleve sauer, sju lam, rødt skjut, brunt ditto, 3 tønner bygg, 18 tønner havre, 22 merker ull, 3 pund klavet lin, 1 pund 12 merker hamp, hjulrokk, bekkekvern med redskap, liten gammel færing, fiskesnøre, 1/7 i saltkjele, svensk åkle, to steinfat, sølvring, messinglysestake, børse, kårde o.a. Siri fordret 2 daler 2 ort for 5 3/11 mark odel med bygselrett i Mittet, som Lars hadde solgt. Aktiva: 176–0–14. Passiva: 23–0–14. Arv: 153 daler.10

Kilder/noter

 1. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 70 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650631
 2. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 73 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660074
 3. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 52 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650613
 4. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 111 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630226
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 200, Stourset. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282113
 6. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 64 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650624
 7. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 112 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630227
 8. [S1181] Romsdal fogderegnskap 1695–96: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1695. Ræven Otting, Støverset. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202220030
 9. [S1569] Romsdal fogderegnskap 1701–02: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1701. Ræven Otting, Støverset. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307161028
 10. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 112 a–114 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630227

Inger Larsdotter på Bogge

K, #16266, (ca. 1695 - )
Far*Lars Olsson på Staurset1 (c 1671 - 1703 / 1704)
Mor*Marit Olsdotter på Staurset1 ( - c 1703)
5. tippoldemor til meg

Familie

Ivar Ivarsson på Bogge (c 1689 - 1757)
De hadde sju barn.10,11 
BarnAnnet navn: Inger Larsdotter på Staurset.1
Inger ble født ca. 1695 på Staurset, Veøy, mens foreldrene var trolovet.2
Hun var arving ved skiftet etter Hans Olsson på Mittet den 22. januar 1704: hun og broren fikk til sammen 7 daler 1 ort 6 skilling.3
Hun var arving ved skiftet etter Lars Olsson og Marit Olsdotter på Staurset den 22. januar 1704: 51 daler, utlagt i 1 pund 13 1/3 mark odel i bruket (18 daler 2 ort 16 skilling), sølvring (1 ort 12 skilling) o.a.4
Ola Larsson og Inger Larsdotter på Staurset var myndlinger av Knut Larsson på Langset, Nils Andersson på Frøyset og Jon Olsson på Ytre Mittet i 1704.1

Inger giftet seg med Ivar Ivarsson på Bogge.5
Ola Larsson kjøpte 1 pund 13 1/3 mark med bygselrett på bnr. 3, Staurset, Veøy, den 15. mai 1727 av Ivar Ivarsson på Bogge. (Ivar solgte konas arvedel.) Skjøtet ble utstedt på Bogge, og tinglyst 20. oktober i Rødven tinglag.5

Ivar var bruker i Jonsgarden, Innbogge, Eresfjord, i 1736. Skyld: 1 våg 16 merker. Ivar hadde overtatt etter Per (s.d.) og drev resten av livet.6,7,8

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset V (s. 76) var Ivar Ivarsson på Bogge gift med ei «Sigrid Åsmundsdotter», men dette ser ut til å være feillesning av navnet til svigerdattera, Siri Rasmusdotter (s.d.).8,9

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 112 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630227
 2. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 70 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650631
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 111 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630226
 4. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 112 a–114 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630227
 5. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 209 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390870
 6. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 171. https://photos.app.goo.gl/KkobzsEUAAVjsFYW9
 7. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 12. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690343
 8. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 76.
 9. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 171. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041178
 10. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 163 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400621
 11. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620454

Marit Olsdotter på Staurset1,2

K, #16267, ( - ca. 1703)
Far*Ola Knutsson på Staurset3,4 (c 1644 - c 1681)
Mor*Inger Persdotter på Staurset3 ( - c 1694)
6. tippoldemor til meg

Familie

Lars Olsson på Staurset (c 1671 - 1703 / 1704)
De hadde to barn.1 
BarnHun var arving ved skiftet etter Ola Knutsson på Staurset den 21. april 1682: 2 daler 1 ort, pluss 19¼ mark i Staurset.5
Hun var myndling av Rasmus Knutsson i Breivika i 1682.3

Marit Olsdotter kjøpte 1 pund 14½ mark odel med bygsel på bnr. 3, Staurset, Veøy, den 11. oktober 1695 av Kari Olsdotter. Kari hadde arvet jorden etter deres foreldre. Skjøtet ble utstedt på tinget samme dag og tinglyst 7. juli året etter.4,6
Marit giftet seg ca. 1695 med Lars Olsson på Staurset. På tinget 10. oktober 1696 ble de bøtelagt 6¾ lodd sølv grunnet for tidlig samleie – hun fødte barn mens de var trolovet.1,7
Hun og Lars var selveiere på bnr. 3 i 1695. Skyld: 1 våg 1 pund 16 merker, hvorav Marit eide 1 våg 8 merker med bygselrett, og Ola Jonsson på Mittet (faren til Lars) stod som eier av 1 pund 8 merker.8

Marit døde ca. 1703 på Staurset, Veøy.1 Det ble holdt skifte etter henne og Lars den 22. januar 1704. Kreditorer: Martein Knutsson, Brit Olsdotter, Anne Olsdotter, Knut Larsson på Langset, Kristen Persson på Mittet, Ola Rasmusson på Holm, Ola Knutsson i Horsgård, Siri Olsdotter og Nils Andersson på Frøyset o.a. Arvinger: Ola Larsson og Inger Larsdotter. I boet var 1 våg 1 pund 16 merker odel med bygselrett i bruket etter to skjøter av 11. oktober 1695 (56 daler), 11 kyr, gråflekket hornet kvige, svartsidet ditto, svartsidet graokse, hvit kollet gjeldokse, fire fjorårskalver, to små kalver, ni geiter, fem fjorårskje, elleve sauer, sju lam, rødt skjut, brunt ditto, 3 tønner bygg, 18 tønner havre, 22 merker ull, 3 pund klavet lin, 1 pund 12 merker hamp, hjulrokk, bekkekvern med redskap, liten gammel færing, fiskesnøre, 1/7 i saltkjele, svensk åkle, to steinfat, sølvring, messinglysestake, børse, kårde o.a. Siri fordret 2 daler 2 ort for 5 3/11 mark odel med bygselrett i Mittet, som Lars hadde solgt. Aktiva: 176–0–14. Passiva: 23–0–14. Arv: 153 daler.9

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 112 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630227
 2. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 112 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620122
 3. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 112 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620121
 4. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 52 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650612
 5. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 112 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620121
 6. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 64 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650624
 7. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 70 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650631
 8. [S1181] Romsdal fogderegnskap 1695–96: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1695. Ræven Otting, Støverset. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202220030
 9. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 112 a–114 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630227

Nils Andersson på Frøyset1,2,3

M, #16268, (ca. 1657 - )
Nils Andersson (Frøyset) sitt bumerke (fra Bygdebok for Holm sokn)Nils ble født ca. 1657.4 Han fikk bygselseddel på 2 våger 1 pund 18 merker på bnr. 1, Frøyset, Veøy, fra Georg Christian Schultz den 6. desember 1694. Seddelen ble utstedt på Vestnesgarden, og tinglyst 7. juli 1698.5
Han ble kalt Unge-Nils Andersson, nevnt 1701 (for å skille ham fra Gamle-Nils Andersson på bnr. 2).4
Nils Andersson på Frøyset og Lars Olsson på Staurset var verger for Hans Olsson, Brit Olsdotter, Anne Olsdotter, Synnøv Olsdotter og Siri Olsdotter i 1703.6
Jon Olsson på Ytre Mittet kjøpte 1 pund 17 5/11 mark odel med bygselrett i Oljonsågarden, Ytre Mittet, Veøy, i 1703 av Guri Olsdotter i Horsgård, Eli Olsdotter på Holm, Lars Olsson på Staurset, Hans Olsson, Brit Olsdotter, Anne Olsdotter, Synnøv Olsdotter og Siri Olsdotter. Jorden var arv etter foreldrene, og Jon hadde selv fått 10 4/11 mark, til sammen 2 pund 3 9/11 mark (søstera Gjertruds arvedel var altså ikke med). Overdragelsen ble kunngjort på tinget 24. januar, hvor Ola Knutsson i Horsgård og Ola Rasmusson på Holm opptrådte på vegne av sine koner, og Nils Andersson på Frøyset og Lars Olsson for de umyndige.6
Han var verge ved skiftet etter Hans Olsson på Mittet den 22. januar 1704 på Staurset, Veøy.7
Han var kreditor ved skiftet etter Lars Olsson og Marit Olsdotter på Staurset den 22. januar 1704: 1 daler 12 skilling.8
Knut Larsson på Langset, Nils Andersson på Frøyset og Jon Olsson på Ytre Mittet var verger for Ola Larsson og Inger Larsdotter på Staurset i 1704.2

Han var bruker på bnr. 1 til 1724.9,4 Nils Andersson på Frøyset ble stevnet av Ola Larsson på Staurset til tinget i Rødven tinglag den 24. oktober 1729. Nils hadde sammen med Knut Larsson på Langset og Jon Olsson på Mittet vært hans verger; men siden disse to eller deres arvinger ikke var stevnet, ble saken ikke behandlet, og Ola ble bedt om å redegjøre for hva han manglet av arvemidler.3,10

Ifølge Bygdebok for Holm sokn døde Nils i 1735, men det står ikke i ministerialboka.9

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 9 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630119
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 112 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630227
 3. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 41 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400034
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 206, Frøeset. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282116
 5. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 105 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650665
 6. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 73 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660074
 7. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 111 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630226
 8. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 112 a–114 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630227
 9. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 229. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=230
 10. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 41 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400035

Ola Jonsson på Mittet1,2

M, #16269, (ca. 1648 - før 1703)
Far*Jon Sjurdsson i Nygarden (c 1596 - )
Mor*Gjertrud Aslaksdotter i Nygarden3 ( - c 1677)
7. tippoldefar til meg

Familie

Ti barn er nevnt i et skifte. Kona døde før 1703.24,21 
BarnAnnet navn: Ola Jonsson i Nygarden.3,4
Ola ble født ca. 1648 på Indre Holmem, Veøy.5,4 I manntallet av 1664 står Ola Jonsson hos Jon Sjurdsson og Sjurd Jonsson i Nygarden, Indre Holmem, Veøy.4,5,6
Han var bruker i Oljonsågarden, Ytre Mittet, Veøy, fra 1669. (Bruket fikk navn etter ham.) Han overtok etter Ola Knutsson. Skyld: 2 pund 10 merker. Ola Jonsson eide ikke bruket da, men i 1682 stod han som selveier. I 1687 var skylden 2 pund 9 merker. Han står i matrikkelen for 1699, men året etter hadde sønnen Jon overtatt.7,8,9,10,11
Han var arving ved skiftet etter Gjertrud Aslaksdotter i Nygarden den 15. mai 1677: 7 daler 10 skilling. Han og søsknene delte også 1 våg 2 pund odel i Gjerdset (i Eid).12
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Knutsson på Staurset den 21. april 1682.13
Sjurd Jonsson i Nygarden eide (sammen med sine søsken) 1 våg 2 pund med bygselrett i Oppigarden, Gjerdset, Eid i Romsdal, i 1694. Året etter eide de 1 våg 14 merker.14,15,16

Annet navn: Ola Jonsson på Ytre Mittet, nevnt 1695.17,18
Jakob Olsson i Torvika gav 1 pund 9 merker odel med bygselrett på bnr. 3, Staurset, Veøy, den 11. oktober 1695 til Lars Olsson. Mot dette makeskiftet Ola Jonsson på Mittet arvegods på 1 pund 10 merker odel med bygselrett i Gjerdset (i Eid) på vegne av sin sønn Lars. Skjøtet ble utstedt på tinget samme dag og tinglyst 7. juli året etter.17,19
Lars Olsson og Marit Olsdotter var selveiere på bnr. 3 i 1695. Skyld: 1 våg 1 pund 16 merker, hvorav Marit eide 1 våg 8 merker med bygselrett, og Ola Jonsson på Mittet (faren til Lars) stod som eier av 1 pund 8 merker.20
Han var lagrettemann i Rødven tinglag i 1696.1

Ola døde før 1703.21

Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 334, 360) var Ola Jonsson på Mittet barn av Jon Jonsson på Mittet, men det er ikke riktig.22,23,17,15

Kilder/noter

 1. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 57 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650617
 2. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 112 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620121
 3. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 11 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620018
 4. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 205, InderHolmen. https://www.digitalarkivet.no/ft10051006010109
 5. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 156, Inderholmen. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191089
 6. [S1473] Romsdal matrikkel 1669: fol. 26 b, Inderholmen. https://www.digitalarkivet.no/ma20100430610585
 7. [S1473] Romsdal matrikkel 1669: fol. 23 b, Mettid. https://www.digitalarkivet.no/ma20100430610582
 8. [S1694] Trondheim stiftamtstueregnskap 1669 (#27): litra W, Romsdal leilendingsskatt. Reffuen Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090709330365
 9. [S1603] Trondheim stiftamtstueregnskap 1682 (#68): 7/1, Romsdal matrikkel. Refuen Otting, Ytter Mittet. https://www.digitalarkivet.no/rk20090714370200
 10. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1687. Reven Otting, Ytermitted. https://media.digitalarkivet.no/rk20110504787666
 11. [S1572] Romsdal fogderegnskap 1699–1700: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1699. Ræven Otting, Yttermitted. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307160029
 12. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 11 a–12 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620018
 13. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 112 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620121
 14. [S988] Romsdal fogderegnskap 1693–94: mappe 2, inntektsvedlegg A, matrikkel 1694. Ræven Otting, Giærset. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202211194
 15. [S1181] Romsdal fogderegnskap 1695–96: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1695. Ræven Otting, Giærset. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202220032
 16. [S392] Bygdebok for Eid: s. 194. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201?page=197
 17. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 52 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650613
 18. [S1813] Trondheim stiftamtstueregnskap 1675: litra B, Romsdal leilendingsskatt. Reffuen Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090710350012
 19. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 64 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650624
 20. [S1181] Romsdal fogderegnskap 1695–96: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1695. Ræven Otting, Støverset. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202220030
 21. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 73 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660074
 22. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 334. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=335
 23. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 360. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=361
 24. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 111 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630226
 25. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 18 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390679

Siri Olsdotter på Mittet1,2

K, #16270, ( - etter 1704)
Far*Ola Jonsson på Mittet1,2 (c 1648 - f 1703)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg
Guri Olsdotter i Horsgård, Eli Olsdotter på Holm, Lars Olsson på Staurset, Hans Olsson, Brit Olsdotter, Anne Olsdotter, Synnøv Olsdotter og Siri Olsdotter solgte 1 pund 17 5/11 mark odel med bygselrett i Oljonsågarden, Ytre Mittet, Veøy, i 1703 til Jon Olsson på Ytre Mittet. Jorden var arv etter foreldrene, og Jon hadde selv fått 10 4/11 mark, til sammen 2 pund 3 9/11 mark (søstera Gjertruds arvedel var altså ikke med). Overdragelsen ble kunngjort på tinget 24. januar, hvor Ola Knutsson i Horsgård og Ola Rasmusson på Holm opptrådte på vegne av sine koner, og Nils Andersson på Frøyset og Lars Olsson for de umyndige.1
Hun var arving ved skiftet etter Hans Olsson på Mittet den 22. januar 1704: 3 daler 2 ort 15 skilling.3
Hun var kreditor ved skiftet etter Lars Olsson og Marit Olsdotter på Staurset den 22. januar 1704: 2 daler 2 ort for 5 3/11 mark odel med bygselrett i Mittet, som Lars hadde solgt.4


     Hun kan ha vært mor til Steffen Hansson på Staurset.5

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 73 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660074
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 111 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630226
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 111 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630226
 4. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 112 a–114 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630227
 5. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 67. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=68

Ola Knutsson på Staurset1

M, #16271, (ca. 1644 - ca. 1681)
Far*Knut Rasmusson på Staurset (c 1592 - )
7. tippoldefar til meg

Familie

Inger Persdotter på Staurset ( - c 1694)
To barn levde i 1682.1 
BarnOla ble født ca. 1644.2
I manntallet av 1664 står han og Knut Rasmusson som brukere på bnr. 3, Staurset, Veøy. Skyld: 2 våger 1 pund.2
Ola giftet seg med Inger Persdotter.1
Han var bruker på bnr. 3 i 1669. Ola hadde overtatt helt etter faren, som fremdeles eide mye av bruket. De hadde en kvern.3

Ola døde ca. 1681 på Staurset, Veøy.1
Han ble kalt Unge-Ola Knutsson, nevnt 1682 (det var en husmann med samme navn på Staurset).1,4 Det ble holdt skifte etter ham den 21. april 1682. Kreditorer: Ivar Andersson, Jakob Olsson i Torvika, Rasmus Knutsson i Breivika, Trond Gunnarsson på Slemmå, Ivar Larsson på Staurset, Ola Jonsson på Mittet, Ivar Larsson på Harøya, Mats Andersson på Grebbestad og Søren Persson på Haukeberg o.a. Arvinger: Inger Persdotter, Kari Olsdotter og Marit Olsdotter. I boet var 7 daler 4 skilling i rede penger, gammelt firmannsfar, mannssal, åttedel i saltkjele med hus, håndkvern, gammel utslitt åkvern, børse, tessak o.a. Aktiva: 79 daler 13 skilling. Passiva: 70 daler 13 skilling. Arv: 9 daler, pluss 1 våg 5 merker odel i Staurset.5

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 112 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620121
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 143, Støffuerset. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191082
 3. [S1473] Romsdal matrikkel 1669: fol. 22 b, Støurset. https://www.digitalarkivet.no/ma20100430610581
 4. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 122. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=123
 5. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 112 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620121
 6. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 52 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650612

Kari Olsdotter på Staurset1,2

K, #16272, ( - etter 1695)
Far*Ola Knutsson på Staurset2,3 (c 1644 - c 1681)
Mor*Inger Persdotter på Staurset2 ( - c 1694)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Tore Knutsson i Horsgård ( - 1694)
De hadde ett barn.9 Hun var arving ved skiftet etter Ola Knutsson på Staurset den 21. april 1682: 2 daler 1 ort, pluss 19¼ mark i Staurset.4
Hun var myndling av Rasmus Knutsson i Breivika i 1682.2

Kari fikk barn med Tore Knutsson i Horsgård ca. 1694. De ble stevnet til tinget 7. juli for leiermål. Hans far, Knut, møtte og sa at sønnen ikke kunne nekte for dette, men heller ikke hadde noe å bøte med, dog ville faren med tiden betale 6 daler (halv bot). Kari møtte og sa at Tore hadde lovet henne ekteskap, og grunnet hennes ringe vilkår ble boten satt til 4 daler.5,6
Hun var bruker på bnr. 3, Staurset, Veøy, i 1694. «Tors Enche» drev da 1 våg og hennes mor 1 våg 1 pund. Året etter hadde svogeren, Lars Olsson, overtatt.7
Kari Olsdotter solgte 1 pund 14½ mark odel med bygsel på bnr. 3 den 11. oktober 1695 til Marit Olsdotter. Kari hadde arvet jorden etter deres foreldre. Skjøtet ble utstedt på tinget samme dag og tinglyst 7. juli året etter.3,8

Kilder/noter

 1. [S988] Romsdal fogderegnskap 1693–94: mappe 2, inntektsvedlegg P, sikt og sakefall 1694. Sommer-Tingene, Ræven otting. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202211289
 2. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 112 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620121
 3. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 52 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650612
 4. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 112 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620121
 5. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 10 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650571
 6. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 11 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650571
 7. [S988] Romsdal fogderegnskap 1693–94: mappe 2, inntektsvedlegg A, matrikkel 1694. Ræven Otting, Støverset. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202211192
 8. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 64 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650624
 9. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 192. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=193

Inger Persdotter på Staurset1

K, #16273, ( - ca. 1694)
7. tippoldemor til meg

Familie 1

Ola Knutsson på Staurset (c 1644 - c 1681)
To barn levde i 1682.2 
Barn

Familie 2

Ivar Larsson på Staurset ( - c 1693)
De hadde ikke barn. Inger giftet seg med Ola Knutsson på Staurset.2
Hun var arving ved skiftet etter Ola Knutsson på Staurset den 21. april 1682: 4 daler 2 ort, pluss 1 pund 14½ mark i Staurset.3

Inger giftet seg i 1682 med Ivar Larsson.4,1
Hun og Ivar var brukere på bnr. 3, Staurset, Veøy, i 1682. Skyld: 2 våger 1 pund, hvorav hun eide 1 pund 15½ mark med bygselrett og hennes barn like mye. Ivar står i matrikkelen 1693, men året etter ble 1 våg 1 pund drevet av hans enke (Inger) og 1 våg av Tores enke (hennes datter Kari).4,5,6

Inger døde ca. 1694.6,7

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 112 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620122
 2. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 112 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620121
 3. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 112 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620121
 4. [S1603] Trondheim stiftamtstueregnskap 1682 (#68): 7/1, Romsdal, matrikkel. Refuen Otting, Støferset. https://www.digitalarkivet.no/rk20090714370199
 5. [S988] Romsdal fogderegnskap 1693–94: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1693. Ræven Otting, Støverset. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202211029
 6. [S988] Romsdal fogderegnskap 1693–94: mappe 2, inntektsvedlegg A, matrikkel 1694. Ræven Otting, Støverset. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202211192
 7. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 52 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650612

Hans Olsson på Mittet1,2

M, #16274, (ca. 1686 - 1703 eller 1704)
Far*Ola Jonsson på Mittet2,1 (c 1648 - f 1703)
Bror av 6.tippoldefar/mor til megHans ble født ca. 1686 på Ytre Mittet, Veøy.3 Han tjente hos Jon Olsson i Oljonsågarden, Ytre Mittet, Veøy, i 1701.3
Guri Olsdotter i Horsgård, Eli Olsdotter på Holm, Lars Olsson på Staurset, Hans Olsson, Brit Olsdotter, Anne Olsdotter, Synnøv Olsdotter og Siri Olsdotter solgte 1 pund 17 5/11 mark odel med bygselrett i Oljonsågarden i 1703 til Jon Olsson på Ytre Mittet. Jorden var arv etter foreldrene, og Jon hadde selv fått 10 4/11 mark, til sammen 2 pund 3 9/11 mark (søstera Gjertruds arvedel var altså ikke med). Overdragelsen ble kunngjort på tinget 24. januar, hvor Ola Knutsson i Horsgård og Ola Rasmusson på Holm opptrådte på vegne av sine koner, og Nils Andersson på Frøyset og Lars Olsson for de umyndige.2

Hans døde i 1703 eller 1704.2,1 Det ble holdt skifte etter ham den 22. januar 1704 på Staurset, Veøy, hvor det samme dag også ble skiftet etter broren Lars. Debitorer: Kristen Persson på Mittet o.a. Arvinger: Inger Larsdotter, Ola Larsson, Jon Olsson på Mittet, Guri Olsdotter, Gjertrud Olsdotter, Eli Olsdotter, Brit Olsdotter, Anne Olsdotter, Synnøv Olsdotter og Siri Olsdotter. Verger: Knut Larsson på Langset og Nils Andersson på Frøyset. I boet var 18 daler 3 ort i rede penger, to kyr, to geiter, geitekje, tre sauer, lam, kopperkjele på ½ våg, to børser, kårde o.a. Arv: 40 daler 1 ort.4

Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 336, 625) ble Hans Olsson på Mittet bruker på bnr. 5, Holm, Veøy, og var bror av neste bruker, Ola, men det stemmer ikke.5,6,1,7

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 111 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630226
 2. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 73 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660074
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 201, yttermetted. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282113
 4. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 111 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630226
 5. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 336. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=337
 6. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 625. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=626
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 117, 4. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660266

Eli Olsdotter på Holm1

K, #16275
Far*Ola Jonsson på Mittet1,2 (c 1648 - f 1703)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ola Rasmusson på Holm (c 1663 - 1739)
BarnAnnet navn: Eli Olsdotter på Mittet.2
Eli giftet seg i 1702 eller 1703 med Ola Rasmusson på Holm.1,3
Guri Olsdotter i Horsgård, Eli Olsdotter på Holm, Lars Olsson på Staurset, Hans Olsson, Brit Olsdotter, Anne Olsdotter, Synnøv Olsdotter og Siri Olsdotter solgte 1 pund 17 5/11 mark odel med bygselrett i Oljonsågarden, Ytre Mittet, Veøy, i 1703 til Jon Olsson på Ytre Mittet. Jorden var arv etter foreldrene, og Jon hadde selv fått 10 4/11 mark, til sammen 2 pund 3 9/11 mark (søstera Gjertruds arvedel var altså ikke med). Overdragelsen ble kunngjort på tinget 24. januar, hvor Ola Knutsson i Horsgård og Ola Rasmusson på Holm opptrådte på vegne av sine koner, og Nils Andersson på Frøyset og Lars Olsson for de umyndige.1
Hun var arving ved skiftet etter Hans Olsson på Mittet den 22. januar 1704: 3 daler 2 ort 15 skilling.4

Hun og Ola var brukere på bnr. 5, Holm, Veøy, i 1711.5,6

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 73 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660074
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 111 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630226
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 15 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630125
 4. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 111 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630226
 5. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 15, skoskatten. Ræven Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181184
 6. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 625. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=626

Ola Rasmusson på Holm1,2

M, #16276, (ca. 1663 - 1739)

Familie 1

Guri Olsdotter på Holm ( - c 1702)
De hadde to barn.6 
Barn

Familie 2

Eli Olsdotter på Holm
Barn
Ola Rasmusson (Holm) sitt bumerke i 1699 (fra Bygdebok for Holm sokn)Ola ble født ca. 1663.3,2
Annet navn: Ola Rasmusson på Åfarnes, nevnt fra 1696 til 1698.4,5
Ola giftet seg med Guri Olsdotter.6
Han var bruker på bnr. 5, Holm, Veøy, fra 1698.3,1,7
Han var arving ved skiftet etter Guri Olsdotter på Holm den 11. oktober 1702: 24 daler 2 ort 22 skilling.8

Ola giftet seg i 1702 eller 1703 med Eli Olsdotter på Mittet.9,6
Jon Olsson på Ytre Mittet kjøpte 1 pund 17 5/11 mark odel med bygselrett i Oljonsågarden, Ytre Mittet, Veøy, i 1703 av Guri Olsdotter i Horsgård, Eli Olsdotter på Holm, Lars Olsson på Staurset, Hans Olsson, Brit Olsdotter, Anne Olsdotter, Synnøv Olsdotter og Siri Olsdotter. Jorden var arv etter foreldrene, og Jon hadde selv fått 10 4/11 mark, til sammen 2 pund 3 9/11 mark (søstera Gjertruds arvedel var altså ikke med). Overdragelsen ble kunngjort på tinget 24. januar, hvor Ola Knutsson i Horsgård og Ola Rasmusson på Holm opptrådte på vegne av sine koner, og Nils Andersson på Frøyset og Lars Olsson for de umyndige.9
Han var kreditor ved skiftet etter Lars Olsson og Marit Olsdotter på Staurset den 22. januar 1704: 1 ort 8 skilling.10

Han og Eli var brukere på bnr. 5 i 1711.11,7
Han var debitor ved skiftet etter Kari Rasmusdotter på Vike den 21. november 1723: 2 daler.12
Ola Rasmusson på Holm stod til offentlig skriftemål den 9. oktober 1729 i Veøy kirke for tyveri.13 Han ble stevnet til tinget på Veøya, Veøy, den 29. november 1729. Noen dager før sankthansdag stjal han 2 tønner salt fra en bod ved saltkjelen til Per Kolbeinsson og Per Olsson på Nesje, og solgte saltet til Jon Ivarsson Farkvam, Aslak Gunnarsson og Mons Olsson i Krubba. Per Kolbeinssons og Per Olssons merker ble funnet på trauene. Ola hadde tilstått og foreslått forlik, men det torde de ikke inngå, så han ble på tinget dømt til å erstatte tapet pluss det dobbelte, miste sin halvdel av felleseiet med kona, og pisking i fengsel.14,15

Ola døde i 1739 på Holm, Veøy.2 Det ble holdt likpreken over ham den 8. februar 1739 av Erik Pedersson Lekanger.2

     Ola Rasmusson på Holm og Kari Rasmusdotter på Vike kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 104 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650665
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 194, dominica esto mihi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660305
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 201, Holm. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282113
 4. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 70 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650631
 5. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 99 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650659
 6. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 15 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630125
 7. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 625. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=626
 8. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 15 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630125
 9. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 73 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660074
 10. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 112 a–114 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630227
 11. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 15, skoskatten. Ræven Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181184
 12. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 290 b–291 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640305
 13. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 107, 17. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660261
 14. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 48 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400042
 15. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 49 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400042

Brit Olsdotter på Mittet1,2

K, #16277, ( - etter 1704)
Far*Ola Jonsson på Mittet1,2 (c 1648 - f 1703)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg
Guri Olsdotter i Horsgård, Eli Olsdotter på Holm, Lars Olsson på Staurset, Hans Olsson, Brit Olsdotter, Anne Olsdotter, Synnøv Olsdotter og Siri Olsdotter solgte 1 pund 17 5/11 mark odel med bygselrett i Oljonsågarden, Ytre Mittet, Veøy, i 1703 til Jon Olsson på Ytre Mittet. Jorden var arv etter foreldrene, og Jon hadde selv fått 10 4/11 mark, til sammen 2 pund 3 9/11 mark (søstera Gjertruds arvedel var altså ikke med). Overdragelsen ble kunngjort på tinget 24. januar, hvor Ola Knutsson i Horsgård og Ola Rasmusson på Holm opptrådte på vegne av sine koner, og Nils Andersson på Frøyset og Lars Olsson for de umyndige.1
Hun var arving ved skiftet etter Hans Olsson på Mittet den 22. januar 1704: 3 daler 2 ort 15 skilling.3
Hun var kreditor ved skiftet etter Lars Olsson og Marit Olsdotter på Staurset den 22. januar 1704: 1 daler 3 ort i lønn.4

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 73 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660074
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 111 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630226
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 111 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630226
 4. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 112 a–114 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630227

Anne Olsdotter på Mittet1,2

K, #16278
Far*Ola Jonsson på Mittet1,2 (c 1648 - f 1703)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg
Guri Olsdotter i Horsgård, Eli Olsdotter på Holm, Lars Olsson på Staurset, Hans Olsson, Brit Olsdotter, Anne Olsdotter, Synnøv Olsdotter og Siri Olsdotter solgte 1 pund 17 5/11 mark odel med bygselrett i Oljonsågarden, Ytre Mittet, Veøy, i 1703 til Jon Olsson på Ytre Mittet. Jorden var arv etter foreldrene, og Jon hadde selv fått 10 4/11 mark, til sammen 2 pund 3 9/11 mark (søstera Gjertruds arvedel var altså ikke med). Overdragelsen ble kunngjort på tinget 24. januar, hvor Ola Knutsson i Horsgård og Ola Rasmusson på Holm opptrådte på vegne av sine koner, og Nils Andersson på Frøyset og Lars Olsson for de umyndige.1
Hun var arving ved skiftet etter Hans Olsson på Mittet den 22. januar 1704: 3 daler 2 ort 15 skilling.3
Hun var kreditor ved skiftet etter Lars Olsson og Marit Olsdotter på Staurset den 22. januar 1704: 1 ort 12 skilling.4
Anne Olsdatter var kreditor ved skiftet etter Gjertrud Olsdotter på Mittet i januar 1708: 3 ort.5

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 73 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660074
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 111 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630226
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 111 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630226
 4. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 112 a–114 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630227
 5. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 8 b–9 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630408

Synnøv Olsdotter på Mittet1,2

K, #16279, ( - etter 1704)
Far*Ola Jonsson på Mittet1,2 (c 1648 - f 1703)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg
Guri Olsdotter i Horsgård, Eli Olsdotter på Holm, Lars Olsson på Staurset, Hans Olsson, Brit Olsdotter, Anne Olsdotter, Synnøv Olsdotter og Siri Olsdotter solgte 1 pund 17 5/11 mark odel med bygselrett i Oljonsågarden, Ytre Mittet, Veøy, i 1703 til Jon Olsson på Ytre Mittet. Jorden var arv etter foreldrene, og Jon hadde selv fått 10 4/11 mark, til sammen 2 pund 3 9/11 mark (søstera Gjertruds arvedel var altså ikke med). Overdragelsen ble kunngjort på tinget 24. januar, hvor Ola Knutsson i Horsgård og Ola Rasmusson på Holm opptrådte på vegne av sine koner, og Nils Andersson på Frøyset og Lars Olsson for de umyndige.1
Hun var arving ved skiftet etter Hans Olsson på Mittet den 22. januar 1704: 3 daler 2 ort 15 skilling.3


     Synnøv Olsdotter på Mittet og Synnøv Olsdotter på Mittet kan ha vært samme person (men Ola Jonssons datter var ikke gift i 1703).1

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 73 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660074
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 111 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630226
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 111 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630226

Marit Trondsdotter på Øverbøen1,2,3

K, #16280, (1700 - 27. mars 1752)
Far*Trond Olsson på Øverbøen4 (c 1663 - 1750)
Mor-?*Ingebjørg Ellingsdotter på Øverbøen (c 1668 - 1743); trolig4

Familie 1

Ivar Sjurdsson på Gjerdset (c 1684 - 1733)
De hadde ikke barn.11,12 

Familie 2

Knut Olsson på Øverbøen (c 1708 - 1762)
De hadde ikke barn.13 Marit ble født i 1700 på Øverbøen, Veøy.1
Hun var fadder ved dåpen til Jon Nilsson på Holmem den 10. oktober 1721 i Veøy kirke.3

Marit trolovet seg den 9. mai 1726 i Veøy kirke med Ivar Sjurdsson på Gjerdset, forrettet av Erik Pedersson Lekanger. Forlovere: Per Olsson på Lerheim og Ola Olsson på Sandnes.2
Marit giftet seg den 20. juni 1726 i Veøy kirke med Ivar Sjurdsson på Gjerdset, viet av Erik Pedersson Lekanger.5
Annet navn: Marit Trondsdotter på Gjerdset, nevnt 1735.6,7
Marit trolovet seg den 11. april 1735 i Eid kirke i Romsdal med Knut Olsson. De var beslektet i annet og tredje ledd og hadde ekteskapsbevilling av 26. mars. Forlovere: Ola Persson på Holmem og Trond Olsson på Øverbøen.7,6
Marit giftet seg den 16. mai 1735 med Knut Olsson på Gjerdset.8
Hun og Knut var brukere i Oppigarden, Gjerdset, Eid i Romsdal, i 1735.9
Hun og Knut var selveiere på Øverbøen i 1736. Skyld: 1 våg 1 pund. De hadde overtatt etter hennes far.10

Marit døde den 27. mars 1752 på Øverbøen, etter sykdom siden annen juledag, 51 år 6 måneder gammel.1 Hun ble gravlagt den 31. mars 1752 på Rødven kyrkjegard, Veøy. Jordfestelsen var 9. april.1

     Navnet hennes ble skrevet Marthe Troonsdatter Øfrebøen i 1726.2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 353, dominica quasi modo geniti. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660385
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 72, 9. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660244
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 10, 10. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660213
 4. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 325. https://www.nb.no/items/7e82a0c0b53810567f93385b0678d4de?page=326
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 74, 20. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660245
 6. [S2189] Norske registre 1735–36: fol. 86 b, nr. 94. https://www.digitalarkivet.no/da20120920611672
 7. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 55, 2. påskedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610320
 8. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 56, dagen etter dominica rogate. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610321
 9. [S392] Bygdebok for Eid: s. 203. https://www.nb.no/items/315ae5d3dd1a9799cfc5b1cb1db0173b?page=206
 10. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 255.
 11. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 332 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640346
 12. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1733. Ræven Otting, 4. mai, Gierset.
 13. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 326. https://www.nb.no/items/7e82a0c0b53810567f93385b0678d4de?page=327

Synnøv Trondsdotter på Holmem1

K, #16281, ( - ca. 1743)
Far-?*Trond Olsson på Øverbøen (c 1663 - 1750); trolig1
Mor-?*Ingebjørg Ellingsdotter på Øverbøen (c 1668 - 1743); trolig

Familie 1

De hadde to barn, hvorav ett levde i 1743.1,5 

Familie 2

Ola Persson på Holmem (c 1679 - 1767)
De hadde to barn.2 
BarnSynnøv giftet seg med en uregistrert person.1
Synnøv giftet seg ca. 1719 med Ola Persson.2
Synnev Holmem var fadder ved dåpen til Jon Nilsson på Holmem den 10. oktober 1721 i Veøy kirke.3

Hun og Ola var brukere på Ner-Holmem, Ytre Holmem, Veøy, i 1736. Skyld: 1 våg.4,2

Synnøv døde ca. 1743 på Ytre Holmem, Veøy.5

Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 292) var Synnøv Trondsdotter på Holmem barn av Trond Ambjørnsson på Dale, men det er ikke riktig.6,7

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 109 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640122
 2. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 311.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 10, 10. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660213
 4. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 253.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 305 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650323
 6. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 292. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=293
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 551 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660583

Ola Ellingsson på Ytre Sandnes1,2,3

M, #16282, (ca. 1662 - )
Far*Elling Olsson på Sandnes4 (c 1627 - )Annet navn: Ola Ellingsson i Buvika.4
Ola ble født ca. 1662.4 I manntallet av 1664 står Ola Ellingsson hos Elling Olsson i Buvika, Nesset.4,5,6
Han var bruker på Ytre Sandnes, Veøy, fra 1681. Ola drev sammen med faren. Året etter hadde de like store bruk på 1 våg 1 pund 15 merker. Ola var fremdeles bruker i 1692.2,1,7
Annet navn: Ola Ellingsson i Vikan, nevnt 1720.8
Ola Ellingsson i Vikan, Ola Olsson på Sandnes og Trond Olsson på Øverbøen solgte 1 pund 12 merker med bygselrett (hele gården) i Buvika den 30. mai 1720 til Erik Knutsson i Buvika. Kjøpesum: 24 daler. Ola Ellingsson solgte 18 merker fra seg og søsknene, mens Ola og Trond Olssøner solgte 9 merker hver. Dette var arvet odelsjord. Vitner: Ola Hallvorsson på Åram og Per Persson på Hestad. Skjøtet ble tinglyst 12. juli.9,8,10

     Han kan ha vært far til Ola Olsson på Mork.

Kilder/noter

 1. [S1603] Trondheim stiftamtstueregnskap 1682 (#68): Romsdal, matrikkel. Refuen Otting, Ytter Sandnes. https://www.digitalarkivet.no/rk20090714370201
 2. [S2027] Trondheim stiftamtstueregnskap 1681 (#65): Romsdal, litra I, tiende. Reffuen Kierche Sogen. https://www.digitalarkivet.no/rk20090714351289
 3. [S1725] Trondheim stiftamtstueregnskap 1685 (#81): litra B P, Romsdal ledingsmanntall. Reven Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090715330252
 4. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 373, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191197
 5. [S1473] Romsdal matrikkel 1669: fol. 10 a, Bowigh. https://www.digitalarkivet.no/ma20100430610568
 6. [S1579] Trondheim stiftamtstueregnskap 1670–71: litra C, Romsdal leilendingsskatt 1671. ErrixFiordtz Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090710320461
 7. [S987] Romsdal fogderegnskap 1692: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel. Ræven Otting, Yttersandnæs. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202210121
 8. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 164 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650166
 9. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 163 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650166
 10. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 138 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390604

Ola Persson på Rygjerd1,2,3

M, #16283, (ca. 1656 - ca. 1704)
Far*Per Olsson på Rygjerd1 (c 1616 - )Ola ble født ca. 1656.4 Ola Olsson på Øverbøen og Ola Persson på Rygjerd eide 18 merker hver (hele gården) i Buvika, Nesset, fra 1694 til 1703.3,2
Han var bruker på bnr. 1, Rygjerd, Veøy, i 1697. Ola hadde overtatt helt etter faren. Skyld: 1 våg 2 pund 6 merker.5,6
Ola giftet seg med Ingebjørg Ambjørnsdotter på Dale.7

Ola døde ca. 1704 på Rygjerd, Veøy.7

     Han kan ha vært far til Per Olsson på Frøyset. I så fall må Ola ha vært gift to ganger (kona Ingebjørg Ambjørnsdotter var ikke mor til Per, og Pers enke giftet seg med hennes sønn).8

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 72 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620080
 2. [S1593] Romsdal fogderegnskap 1703–05: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1703. ErritzFiordtz Otting, Boevig. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307170025
 3. [S988] Romsdal fogderegnskap 1693–94: mappe 2, inntektsvedlegg A, matrikkel 1694. ErritzFiordtz Otting, Bovig. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202211183
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 206, Rugier. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282116
 5. [S1584] Romsdal fogderegnskap 1697–98: mappe 1, vedlegg A, matrikkel 1697. Ræven Otting, Rugier. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307162031
 6. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 185. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=186
 7. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 220 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630337
 8. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 238. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=239

Ola Hallvorsson på Åram1,2,3

M, #16284, (ca. 1687 - ca. 1725)
Far*Hallvor Jonsson på Åram2 (c 1621 - c 1703)Ola ble født ca. 1687.2
Han var bruker på Åram, Nesset, fra 1705.4
Erik Knutsson i Buvika kjøpte 1 pund 12 merker med bygselrett (hele gården) i Buvika, Nesset, den 30. mai 1720 av Ola Ellingsson i Vikan, Ola Olsson på Sandnes og Trond Olsson på Øverbøen. Kjøpesum: 24 daler. Ola Ellingsson solgte 18 merker fra seg og søsknene, mens Ola og Trond Olssøner solgte 9 merker hver. Dette var arvet odelsjord. Vitner: Ola Hallvorsson på Åram og Per Persson på Hestad. Skjøtet ble tinglyst 12. juli.5,1,6
Ola Hallvorsson på Åram gav bygselseddel på 2 pund 4 merker på bnr. 5, Dale, Veøy, til Lars Sjurdsson den 20. februar 1724.3


Ola døde ca. 1725 på Åram.7 Det ble holdt skifte etter ham den 15. april 1726. Jordegods med bygselrett: 12 merker i Åram, 1 våg 9 merker som Erik brukte i Ytre Mittet (i Veøy), 1 pund 11 merker som Lukas (s.d.) brukte i Ytre Mittet, 12 merker som Botolv (s.d.) brukte i Ytre Mittet, og 2 pund 4 merker i Dale (i Veøy). Uten bygsel: 20 merker i Ytre Kavli (i Hen). Aktiva: 350 daler.8
Erik Knutsson i Buvika ble stevnet til tinget i Eresfjord tinglag den 1. februar 1729. Han skyldte opplatelsespenger til Anne i Buvika, men møtte ikke. Saken kom opp igjen 20. oktober. Erik hadde gitt enka etter forrige bruker 6 daler 2 ort for å overlate bruken av gården til ham, og siden hadde han lovet henne ekteskap. Anne hadde deponert pengene hos Ola Hallvorsson på Åram, men Erik tok dem til seg. Så hadde han besovet Marit Knutsdotter, slik at enka måtte gå fra gården og mistet pengene. Erik ble dømt til å betale tilbake.9,10,11

Kilder/noter

 1. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 164 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650166
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 221, Aaram. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282123
 3. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 209 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390870
 4. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 46. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=49
 5. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 163 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650166
 6. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 138 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390604
 7. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 371 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640386
 8. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 371 b–373 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640386
 9. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 16 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400009
 10. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 40 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400033
 11. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 40 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400034

Per Persson på Hestad1,2

M, #16285, (ca. 1691 - ca. 1739)
Far*Per Pålsson på Dale (c 1658 - c 1691)
Mor*Ingebjørg Sørensdotter på Dale4 (c 1663 - 1743)
Far-steTrond Ambjørnsson på Dale3 (c 1665 - 1737)

Familie

Søgni Eriksdotter på Hestad ( - e 1745)
De var trolig gift. Han hadde to barn.2,4 
BarnAnnet navn: Per Persson på Dale.3
Per ble født ca. 1691.3 I manntallet av 1701 står Per Persson hos Trond Ambjørnsson i Fonna, Dale, Veøy.5,3,6
Per giftet seg trolig med Søgni Eriksdotter på Hestad.
Han var bruker på Hestad, Nesset, fra 1716.7
Erik Knutsson i Buvika kjøpte 1 pund 12 merker med bygselrett (hele gården) i Buvika, Nesset, den 30. mai 1720 av Ola Ellingsson i Vikan, Ola Olsson på Sandnes og Trond Olsson på Øverbøen. Kjøpesum: 24 daler. Ola Ellingsson solgte 18 merker fra seg og søsknene, mens Ola og Trond Olssøner solgte 9 merker hver. Dette var arvet odelsjord. Vitner: Ola Hallvorsson på Åram og Per Persson på Hestad. Skjøtet ble tinglyst 12. juli.8,1,9


Per døde ca. 1739 på Hestad.2 Det ble holdt skifte etter ham den 28. mai 1740. Arvinger: Gjertrud Persdotter og Ingebjørg Persdotter.2

Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 291) var Per Persson på Hestad gift med ei «Marit Tronsdt.» – som skal ha vært datter av Trond Ambjørnsson på Dale, og mor til Gjertrud Persdotter og Ingebjørg Persdotter. Dette er basert på en annen tolkning av skiftet etter Ambjørn Trondsson på Dale, og navnet Marit kan være konstruert etter oppkallinger.10

Kilder/noter

 1. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 164 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650166
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1740. 28. mai, Hestad.
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 200, Dahle. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282113
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 551 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660583
 5. [S1569] Romsdal fogderegnskap 1701–02: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1701. Ræven Otting, Dahle. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307161028
 6. [S1589] Romsdal fogderegnskap 1718: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Ræven Otting, Dahle. https://www.digitalarkivet.no/rk10101507291035
 7. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 29. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=32
 8. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 163 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650166
 9. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 138 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390604
 10. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 291. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=292

Ambjørn Trondsson på Dale1,2,3

M, #16286, (ca. 1704 - 1770)
Far*Trond Ambjørnsson på Dale4,5 (c 1665 - 1737)
Mor*Ingebjørg Sørensdotter på Dale5,4 (c 1663 - 1743)

Familie

Gjertrud Olsdotter på Mork (c 1694 - 1774)
De hadde ikke barn.5 Ambjørn ble født ca. 1704 på Dale, Veøy.6
Ambjørn Trondsson kjøpte 1 pund 16 2/3 mark i Fonna, Dale, Veøy, den 16. desember 1731 av Trond Ambjørnsson på Dale. Skjøtet ble tinglyst 26. januar året etter, men Trond drev fremdeles i 1736.7,8 Ambjørn Trondsson var soldat i 1734.9
Ambjørn giftet seg den 3. juni 1734 i Veøy kirke med Gjertrud Olsdotter på Mork, viet av Lars Barhaug.9
Annet navn: Ambjørn Trondsson på Mork.9,10
Han og Gjertrud var brukere på bnr. 3, Mork, Veøy, fra 1734 til 1736. Skyld: 1 våg 1 pund 18 merker. Etter dem overtok Mats Olsson (s.d.).10,11
Annet navn: Ambjørn Trondsson i Fonna, nevnt fra 1740 til 1744.12,13
Han var verge for Ingebjørg Persdotter på Hestad i 1740.13

Han og Gjertrud var brukere i Dalefonna i 1740. Skyld 1748: 1 pund 16 merker.6,13
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Olsson på Mork den 13. februar 1745: 11 daler.14
Kari Olsdotter på Dale og Trond Ellingsson på Dale fikk barn med hverandre i 1750. De var ugift og skjulte graviditeten for alle – «ogsaa da der syntes Formodning dertil» og da prestemedhjelper Per Persson på Dale og en annen mann spurte henne i hemmelighet – inntil hennes mor (Gjertrud Olsdotter) fortalte det til Per 28. februar. Unnfangelsen skjedde før Kari var konfirmert, og Per opplyste presten om at hun og Trond var tremenninger (begge deler var skjerpende). De var i brød hos hennes stefar, Ambjørn Trondsson på Dale. Den 30. april angav Trond seg for sogneprest Erik Røring i nærvær av Per, Ambjørn og Ola Knutsson på Dale, og tilstod leiermålet. «Nu bliver Karlen forflyttet derfra for at forebygge viidere Forargelse», skrev Røring i ministerialboka. Ambjørn forsikret at Kari og Trond om nødvendig skulle få bruke en del av eller hele hans gårdsbruk. I sin attest av 30. april skrev Røring at hun hadde «(som alt for mange andre disværre i dette Giæld nu i en tiid meget beklagelig ere faldne hen til) besmittet sig med denne ureene Synd allerede før Hendes Confirmation». De fikk benådning og ekteskapsbevilling 14. august mot 8 daler til Trondheim tukthus.15,16,17,18

Lars Sjurdsson på Dale, Knut Bjørnsson på Dale, Ambjørn Trondsson på Dale, Ivar Ivarsson på Bogge og Per Persson på Dale solgte 1 våg med bygselrett på bnr. 3, Staurset, Veøy, den 9. juli 1753 til Lars Olsson. Pris: 2 ort per mark (36 daler). Jorden var arv etter Ola Larsson på Staurset og ble solgt på vegne av hans umyndige barn. Skjøtet ble tinglyst 6. juli året etter.19
Han var fadder ved dåpen til Elling Trondsson på Mittet den 25. desember 1753 i Veøy kirke.20

Ambjørn Trondsson på Dale kjøpte 16 merker med bygselrett på bnr. 1 (B), Dale, Veøy, den 27. juni 1757 av Per Eriksson Solemdal. (Jorden ble nok lagt under Fonna.) Kjøpesum: 16 daler. Vitner: Lars Sjurdsson på Dale og Ola Knutsson på Ytre Mittet. Skjøtet ble tinglyst samme dag.2
Ambjørn Trondsson på Dale solgte 2 pund 2 merker med 6 merker overbygsel i Dalefonna den 28. oktober 1758 til Trond Ellingsson. Kjøpesum: 150 daler. Selgeren bodde der og skulle fortsatt få bruke det han trengte til livsopphold. Skjøtet ble utstedt på tinget og tinglyst samme dag. Vitner: Jakob Andreas Eg og Peder Jalles.1 I manntallet av 1762 står Ambjørn Trondsson og Gjertrud Olsdotter hos Trond Ellingsson og Kari Olsdotter i Dalefonna.21,22

Ambjørn døde i 1770 på Dale.4 Det ble holdt skifte etter ham den 14. februar 1771. Debitorer: Trond Ellingsson på Dale o.a. Arvinger: Gjertrud Olsdotter på Dale, Gjertrud Persdotter i Jevika, Ivar Hansson på Hestad, Per Hansson, Søgni Hansdotter, Ingebjørg Hansdotter, Ivar Olsson Mork, Ola Olsson på Mittet, Elling Olsson på Sandnes, Marit Ivarsdotter på Sandnes, Per Knutsson på Dale, Anders Pålsson på Morkastranda og Elling Pålsson på Stranda. Aktiva: 262 daler. Passiva: 15 daler. Arv: 247 daler.23

     Navnet hans ble skrevet Anbiørn Faand i 1740.13

Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 291–292) var Trond Ambjørnsson og sønnen Ambjørn Trondsson brukere på Ambjørnsgarden, Dale, Veøy, men rekken av eiere og brukere viser at de drev Dalefonna (se spesialside). I 1740 og 44 kaltes sistnevnte også Ambjørn i Fonna.24,4,12,13,25


I Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 519) kalles Kari Mork (født ca. 1665) for «Karen Andersdt. Mork» – men det er trolig sammenblanding med Kari Andersdotter, som fikk barn ca. 1725, og heller ikke var gift med Ambjørn Trondsson på Mork.11,26,9

Kilder/noter

 1. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 194 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650675
 2. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 169 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650650
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 381 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650400
 4. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 292. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=293
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 551 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660583
 6. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 35. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690226
 7. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 163 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400156
 8. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 236.
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 144, Kristi himmelfartsdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660280
 10. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 238.
 11. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 519. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=520
 12. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 357 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650376
 13. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1740. 28. mai, Hestad.
 14. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 381 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650400
 15. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 327, 19. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660372
 16. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 328, 30. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660373
 17. [S2193] Norske registre 1749–50: fol. 601 a/b. https://www.digitalarkivet.no/da20120920661209
 18. [S2194] Norske innlegg juli–desember 1750: 14. august, e-side 149. https://www.digitalarkivet.no/da20110517064402
 19. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 95 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650576
 20. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 380. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660396
 21. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 9, manntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 236. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041247
 22. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 238. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=239
 23. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 551 b–554 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660583
 24. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 291. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=292
 25. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 120 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400577
 26. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 70, Marias renselsesfest. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660243

Ingebjørg Ellingsdotter på Øverbøen1

K, #16287, (ca. 1668 - 1743)

Familie

Trond Olsson på Øverbøen (c 1663 - 1750)
De var trolig gift og kan ha hatt fler barn. 
BarnIngebjørg ble født ca. 1668.
Ingebjørg giftet seg trolig med Trond Olsson på Øverbøen.2

Ingebjørg døde i 1743 på Øverbøen, Veøy.1 Hun ble jordfestet den 9. juni 1743 på Rødven kyrkjegard, Veøy.1

     Navnet hennes ble skrevet Ingebor Ellensdatter Øfrebøen i 1743.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 240, trinitatisfest. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660329
 2. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 325. https://www.nb.no/items/7e82a0c0b53810567f93385b0678d4de?page=326

Jon Sjurdsson i Nygarden1,2

M, #16288, (ca. 1596 - )
Far*Sjurd Holmem ( - e 1620)
8. tippoldefar til meg

Familie

Gjertrud Aslaksdotter i Nygarden ( - c 1677)
Seks barn er nevnt i skiftet etter henne.3 
BarnJon ble født ca. 1596.2
Jon giftet seg med Gjertrud Aslaksdotter på Gjerdset.3
Annet navn: Jon Sjurdsson på Holmem, nevnt 1645.4
Han og Gjertrud var brukere i Nygarden, Indre Holmem, Veøy, i 1645. De betalte 8 skilling hver i koppskatt.4
I manntallet av 1664 står han og Sjurd Jonsson som brukere i Nygarden. Ola Jonsson og Hans Jonsson var også der. Skyld: 1 våg. I matrikkelen fra 1669 står Sjurd som selveier av 1 våg 1 pund.1,2,5

Ifølge Bygdebok for Holm sokn 2 (s. 359) var Sjurd Jonsson på Indre Holmem sønn av Jon Sjurdsson i Nygarden fra et tidligere ekteskap, men skifter viser at han var svigersønn. Han kalles også feilaktig «Sjur Olsen» (s. 360). Sjurd var heller ikke far til neste bruker, Ola (s. 374).6,7,8,9,3

Kilder/noter

 1. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 205, InderHolmen. https://www.digitalarkivet.no/ft10051006010109
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 156, Inderholmen. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191089
 3. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 11 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620018
 4. [S1558] Trondheim lensregnskap 1644–46: koppskatt, litra A, Romsdal 1645. Side 11. https://www.digitalarkivet.no/rk20080912660667
 5. [S1473] Romsdal matrikkel 1669: fol. 26 b, Inderholmen. https://www.digitalarkivet.no/ma20100430610585
 6. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 359. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=360
 7. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 360. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=361
 8. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 374. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=375
 9. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 67 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620076

Gjertrud Aslaksdotter i Nygarden1

K, #16289, ( - ca. 1677)
Far*Aslak Gjerdset ( - e 1634)
8. tippoldemor til meg

Familie

Jon Sjurdsson i Nygarden (c 1596 - )
Seks barn er nevnt i skiftet etter henne.1 
BarnAnnet navn: Gjertrud Aslaksdotter på Gjerdset.2
Gjertrud giftet seg med Jon Sjurdsson i Nygarden.1
Hun og Jon var brukere i Nygarden, Indre Holmem, Veøy, i 1645. De betalte 8 skilling hver i koppskatt.3
Annet navn: Gjertrud Aslaksdotter på Holmem, nevnt 1669.4 Gjertrud Aslaksdotter eide 1 våg 2 pund i Oppigarden, Gjerdset, Eid i Romsdal, i 1669. Hun stod også som bruker.4,5

Gjertrud døde ca. 1677 i Nygarden.1 Det ble holdt skifte etter henne den 15. mai 1677. Arvinger: Sjurd Jonsson, Ola Jonsson og Hans Jonsson o.a. I boet var sølvbelte på 26 lodd 1 kvintin, sølvskje, sølvspenne, kopperkjele o.a. Sønnen Hans fikk utlagt 16 daler i rest på hjemmefølge; de andre barna var allerede gift. Aktiva: 48 daler. Passiva: 16 daler. Arv: 32 daler, pluss Gjertruds odelsgods på 1 våg 2 pund i Gjerdset (i Eid).6

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 11 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620018
 2. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 359. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=360
 3. [S1558] Trondheim lensregnskap 1644–46: koppskatt, litra A, Romsdal 1645. Side 11. https://www.digitalarkivet.no/rk20080912660667
 4. [S1473] Romsdal matrikkel 1669: fol. 27 b, Giersett. https://www.digitalarkivet.no/ma20100430610586
 5. [S392] Bygdebok for Eid: s. 202. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201?page=205
 6. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 11 a–12 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620018

Sjurd Jonsson i Nygarden1,2,3

M, #16290, (ca. 1630 - ca. 1708)
Far*Jon Sjurdsson i Nygarden (c 1596 - )
Mor*Gjertrud Aslaksdotter i Nygarden4 ( - c 1677)
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

Han hadde fem barn.14 
BarnSjurd ble født ca. 1630.1,5
I manntallet av 1664 står han og Jon Sjurdsson som brukere i Nygarden, Indre Holmem, Veøy. Ola Jonsson og Hans Jonsson var også der. Skyld: 1 våg. I matrikkelen fra 1669 står Sjurd som selveier av 1 våg 1 pund.1,2,6
Han var arving ved skiftet etter Gjertrud Aslaksdotter i Nygarden den 15. mai 1677: 7 daler 10 skilling, utlagt i sølvskje (3 ort) o.a. Han og søsknene delte også 1 våg 2 pund odel i Gjerdset (i Eid).7

Annet navn: Sjurd Jonsson på Holmem, nevnt fra 1680 til 1706.8,9,10 Sjurd Jonsson var lagrettemann i Rødven tinglag i 1680.9
Sjurd Jonsson på Holmem o.a. gav bygselseddel på 2 pund på Nedre, Staurset, Veøy, til Ola Botolvsson den 8. mai 1690.8
Sjurd Jonsson i Nygarden eide (sammen med sine søsken) 1 våg 2 pund med bygselrett i Oppigarden, Gjerdset, Eid i Romsdal, i 1694. Året etter eide de 1 våg 14 merker.11,3,12
Han var kreditor ved skiftet etter Ingebrigt Knutsson på Dale den 12. februar 1706.13


Sjurd døde ca. 1708 på Indre Holmem, Veøy.14

     Navnet hans ble skrevet Siffuer Jonsen Nygaard i 1665.1

Kilder/noter

 1. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 205, InderHolmen. https://www.digitalarkivet.no/ft10051006010109
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 156, Inderholmen. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191089
 3. [S1181] Romsdal fogderegnskap 1695–96: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1695. Ræven Otting, Giærset. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202220032
 4. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 11 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620018
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 207, Inderholmem. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282116
 6. [S1473] Romsdal matrikkel 1669: fol. 26 b, Inderholmen. https://www.digitalarkivet.no/ma20100430610585
 7. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 11 a–12 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620018
 8. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 99 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650660
 9. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 67 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620076
 10. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 258 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630376
 11. [S988] Romsdal fogderegnskap 1693–94: mappe 2, inntektsvedlegg A, matrikkel 1694. Ræven Otting, Giærset. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202211194
 12. [S392] Bygdebok for Eid: s. 194. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201?page=197
 13. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 257 b–258 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630376
 14. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 120 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630519

Hans Jonsson i Nygarden1,2

M, #16291, (ca. 1651 - )
Far*Jon Sjurdsson i Nygarden (c 1596 - )
Mor*Gjertrud Aslaksdotter i Nygarden1 ( - c 1677)
Bror av 7.tippoldefar/mor til megHans ble født ca. 1651 på Indre Holmem, Veøy.2,3 I manntallet av 1664 står Hans Jonsson hos Jon Sjurdsson og Sjurd Jonsson i Nygarden, Indre Holmem, Veøy.3,2,4 Hans Jonsson var i militæret i mai 1677. Han kom trolig ikke tilbake.5,6
Han var arving ved skiftet etter Gjertrud Aslaksdotter i Nygarden den 15. mai 1677: 7 daler 10 skilling, pluss 16 daler i rest på hjemmefølge (søsknene var allerede gift). De delte også 1 våg 2 pund odel i Gjerdset (i Eid).7

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 11 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620018
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 156, Inderholmen. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191089
 3. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 205, InderHolmen. https://www.digitalarkivet.no/ft10051006010109
 4. [S1473] Romsdal matrikkel 1669: fol. 26 b, Inderholmen. https://www.digitalarkivet.no/ma20100430610585
 5. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 11 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620019
 6. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 360. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=361
 7. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 11 a–12 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620018

Aslak på Gjerdset1,2

M, #16292, ( - etter 1634)
9. tippoldefar til meg

Familie

De hadde fler barn.4 
BarnHan var bruker i Oppigarden, Gjerdset, Eid i Romsdal, i 1610. I 1634 skattet han for 3 våger jordegods.3,1

Kilder/noter

 1. [S1730] Trondheim lensregnskap 1634–35 (#55): 1634, landskatt Martini, litra H, Romsdal. Reffuen Ottingh. https://www.digitalarkivet.no/rk10041008090292
 2. [S2190] Trondheim lensregnskap 1619–20: 4/4, Romsdal tiendemanntall, 1619–20. Reuenn Ottingh. https://www.digitalarkivet.no/rk20080909641153
 3. [S392] Bygdebok for Eid: s. 202. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201?page=205
 4. [S392] Bygdebok for Eid: s. 193. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201?page=196

Guri Jonsdotter på Indre Holmem1,2

K, #16293, ( - ca. 1671)
Far*Jon Sjurdsson i Nygarden (c 1596 - )
Mor*Gjertrud Aslaksdotter i Nygarden2 ( - c 1677)
Søster av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

Sjurd Jonsson på Indre Holmem (c 1625 - c 1679)
Tre barn levde i 1677.1,2 Guri giftet seg med Sjurd Jonsson på Indre Holmem.1

Guri døde ca. 1671 på Indre Holmem, Veøy.1 Det ble holdt skifte etter henne den 19. oktober 1671.1

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 67 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620076
 2. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 11 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620018

Sjurd Jonsson på Indre Holmem1,2

M, #16294, (ca. 1625 - ca. 1679)

Familie 1

Guri Jonsdotter på Indre Holmem ( - c 1671)
Tre barn levde i 1677.1,6 

Familie 2

To barn levde i 1677.1 Sjurd ble født ca. 1625.2
Han var bruker i Innergarden, Indre Holmem, Veøy, i 1664. Skyld: 2 pund. Han drev resten av livet.2,3
Sjurd giftet seg med Guri Jonsdotter på Indre Holmem.1
Sjurd giftet seg med en uregistrert person.1

Sjurd døde ca. 1679 på Indre Holmem, Veøy.1 Det ble holdt skifte etter ham den 3. februar 1680.1

Ifølge Bygdebok for Holm sokn 2 (s. 359) var Sjurd Jonsson på Indre Holmem sønn av Jon Sjurdsson i Nygarden fra et tidligere ekteskap, men skifter viser at han var svigersønn. Han kalles også feilaktig «Sjur Olsen» (s. 360). Sjurd var heller ikke far til neste bruker, Ola (s. 374).4,5,3,1,6

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 67 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620076
 2. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 205, InderHolmen. https://www.digitalarkivet.no/ft10051006010109
 3. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 374. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=375
 4. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 359. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=360
 5. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 360. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=361
 6. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 11 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620018

Sjurd på Holmem1,2

M, #16295, ( - etter 1620)
9. tippoldefar til meg

Familie

De hadde fler barn.3 
BarnHan var selveier i Nygarden, Indre Holmem, Veøy, i 1610. Skyld: 1 våg 1 pund. I 1620 betalte han 6½ skjeppe korn i tiende.1,2

Kilder/noter

 1. [S1524] Trondheim lensregnskap 1610–12: 1610, landskatt Martini, nr. 9, Romsdal. Røens Ottinge. https://www.digitalarkivet.no/rk20080908720218
 2. [S2190] Trondheim lensregnskap 1619–20: 4/4, Romsdal tiendemanntall, 1619–20. Reuenn Ottingh. https://www.digitalarkivet.no/rk20080909641153
 3. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 338. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=339

Knut Rasmusson på Staurset1,2,3

M, #16296, (ca. 1592 - )
8. tippoldefar til meg

Familie

Han var trolig gift to ganger, og hadde fler barn.4 
BarnKnut ble født ca. 1592.4,2
Han var bruker på bnr. 3, Staurset, Veøy, i 1644. Skyld 1647: 2 våger 18 merker, som han eide med bygselrett i 1657. Skyld 1661: 2 våger 1 pund, hvorav han eide 1 våg 1 pund 16 merker med bygselrett.3,5,1,6
I manntallet av 1664 står han og Ola Knutsson som brukere på bnr. 3. Skyld: 2 våger 1 pund.2
Ola Knutsson var bruker på bnr. 3 i 1669. Ola hadde overtatt helt etter faren, som fremdeles eide mye av bruket. De hadde en kvern.7

Kilder/noter

 1. [S2192] Trondheim lensregnskap 1657–58 (#129): litra G, Romsdal kontribusjon 1657. Halvgårder, Rødven åtting. https://www.digitalarkivet.no/rk20080916660344
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 143, Støffuerset. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191082
 3. [S2191] Trondheim lensregnskap 1643–44 (#79): garnisonsskatt, litra B, Romsdal. Fulde Jorder, Reffuen Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20080912640862
 4. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 309, nr. 7. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191165
 5. [S1011] Skattematrikkelen 1647 XIII: s. 169. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013061706093?page=170
 6. [S1266] Rumbsdals Jordebog: s. 40, nr. 86. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016061008062?page=43
 7. [S1473] Romsdal matrikkel 1669: fol. 22 b, Støurset. https://www.digitalarkivet.no/ma20100430610581
 8. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 112 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620121

Rasmus Knutsson i Breivika1,2

M, #16297, (ca. 1621 - )
Far*Knut Rasmusson på Staurset1 (c 1592 - )
Bror av 7.tippoldefar/mor til megAnnet navn: Rasmus Knutsson på Staurset.
Rasmus ble født ca. 1621.2,3
Han var bruker i Indre Breivika, Hen, i 1664. Bruket var på 2 våger. Han bodde fremdeles der i 1682.3,2,1
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Knutsson på Staurset den 21. april 1682: 2 daler 1 ort 12 skilling.4
Han var verge for Kari Olsdotter og Marit Olsdotter på Staurset i 1682.1

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 112 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620121
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 23, Brevig. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191022
 3. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 276. https://www.digitalarkivet.no/ft10051006010145
 4. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 112 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620121

Ivar Larsson på Staurset1,2

M, #16298, ( - ca. 1693)

Familie

Inger Persdotter på Staurset ( - c 1694)
De hadde ikke barn. Han var kreditor ved skiftet etter Ola Knutsson på Staurset den 21. april 1682: 8 daler.3

Ivar giftet seg i 1682 med Inger Persdotter på Staurset.2,4
Han og Inger var brukere på bnr. 3, Staurset, Veøy, i 1682. Skyld: 2 våger 1 pund, hvorav hun eide 1 pund 15½ mark med bygselrett og hennes barn like mye. Ivar står i matrikkelen 1693, men året etter ble 1 våg 1 pund drevet av hans enke (Inger) og 1 våg av Tores enke (hennes datter Kari).2,5,6

Ivar døde ca. 1693.5,6

I Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 192) er Ivar Larsson på Staurset delvis forvekslet med Ivar Knutsson på Staurset.7,8

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 112 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620121
 2. [S1603] Trondheim stiftamtstueregnskap 1682 (#68): 7/1, Romsdal, matrikkel. Refuen Otting, Støferset. https://www.digitalarkivet.no/rk20090714370199
 3. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 112 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620121
 4. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 112 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620122
 5. [S988] Romsdal fogderegnskap 1693–94: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1693. Ræven Otting, Støverset. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202211029
 6. [S988] Romsdal fogderegnskap 1693–94: mappe 2, inntektsvedlegg A, matrikkel 1694. Ræven Otting, Støverset. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202211192
 7. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 192. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=193
 8. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 32 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630037

Tore Knutsson i Horsgård1

M, #16299, ( - 1694)
Far*Knut Hansson i Horsgård1 (c 1630 - )

Familie

Kari Olsdotter på Staurset ( - e 1695)
De hadde ett barn.4 Tore fikk barn med Kari Olsdotter på Staurset ca. 1694. De ble stevnet til tinget 7. juli for leiermål. Hans far, Knut, møtte og sa at sønnen ikke kunne nekte for dette, men heller ikke hadde noe å bøte med, dog ville faren med tiden betale 6 daler (halv bot). Kari møtte og sa at Tore hadde lovet henne ekteskap, og grunnet hennes ringe vilkår ble boten satt til 4 daler.1,2
Annet navn: Tore Knutsson på Staurset.3

Tore døde i 1694.1,3 «Tors Enche» drev da 1 våg og hennes mor 1 våg 1 pund på bnr. 3, Staurset, Veøy, i 1694.3

Kilder/noter

 1. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 10 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650571
 2. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 11 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650571
 3. [S988] Romsdal fogderegnskap 1693–94: mappe 2, inntektsvedlegg A, matrikkel 1694. Ræven Otting, Støverset. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202211192
 4. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 192. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=193

Ivar Knutsson på Staurset1,2,3

M, #16300, (ca. 1634 - ca. 1688)

Familie

Ingebjørg Knutsdotter på Staurset ( - f 1698)
De hadde ikke barn.1 Ivar ble født ca. 1634.2
Han var selveier på Nedre, Staurset, Veøy, i 1661. Skyld: 2 pund.4,2
Ivar giftet seg med Ingebjørg Knutsdotter på Dale.1 Ivar Knutsson på Staurset eide 1 våg 10 merker på bnr. 4, Ytre Mittet, Veøy, i 1682. I 1687 var bruket redusert til 1 pund 11 merker.3,5 Han eide 17½ mark på bnr. 1, Ytre Mittet, Veøy, i 1682.3

Ivar døde ca. 1688 på Staurset, Veøy.1 Det ble holdt skifte etter ham den 14. juni 1689. Arvinger: Ingebjørg Knutsdotter o.a. Aktiva: 221 daler 2 ort. Passiva: 64 daler. Arv: 157 daler 2 ort. Ivar og kona Ingebjørg hadde kjøpt jordegods sammen: 17½ mark med bygselrett i Ytre Mittet og 12 merker i Dale. Av dette fikk hun 2¾ mark i Ytre Mittet og alt i Dale. Hans slektninger fikk av Ytre Mittet 4 3/14 mark i broderlodd og 2 3/28 mark i søsterlodd. Ivar hadde eid 2 pund odel i Nedre Staurset, men grunnet en tvist ble delingen utsatt til høsttinget.6
Ivar Knutsson på Staursets arvinger eide 1 pund 4 merker på bnr. 5, Dale, Veøy, i 1690.7


I Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 192) er Ivar Larsson på Staurset delvis forvekslet med Ivar Knutsson på Staurset.8,1

Kilder/noter

 1. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 32 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630037
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 143, Støffuerset. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191082
 3. [S1603] Trondheim stiftamtstueregnskap 1682 (#68): 7/1, Romsdal matrikkel. Refuen Otting, Ytter Mittet. https://www.digitalarkivet.no/rk20090714370200
 4. [S1266] Rumbsdals Jordebog: s. 40, nr. 86. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016061008062?page=43
 5. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1687. Reven Otting, Ytermitted. https://media.digitalarkivet.no/rk20110504787666
 6. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 32 a–33 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630037
 7. [S1182] Romsdal fogderegnskap 1690–91: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1690. Ræven Otting, Dalle. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202201026
 8. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 192. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=193