Anne Ingebrigtsdotter på Brattsetbøen1

K, #15601, (1768 - )
Far*Ingebrigt Persson i Myra2,3 ( - c 1784)
Mor*Sofie Knutsdotter i Myra2,3 (c 1741 - )

Familie

Ola Persson Stokke (1774 - 1806)
De hadde to barn.1 
BarnAnnet navn: Anne Ingebrigtsdotter i Myra.2
Anne ble født i 1768 på Berg, Bolsøy.3 Anne ble døpt den 14. februar 1768 i Kleive kirke, Bolsøy. Faddere: Knut Åmundsson på Mekverpa, Åmund Jonsson på Berg og Anne Bjørstad o.a.3,4
Hun var arving ved skiftet etter Ingebrigt Persson i Myra den 26. januar 1785: 3 daler 1 ort 12 skilling.2
Hun var myndling av Rasmus Andersson på Berg i 1785.2

Annet navn: Anne Ingebrigtsdotter på Bergsgjerdet, nevnt 1803.5,3
Anne giftet seg den 1. januar 1803 i Kleive kirke med Ola Persson Stokke (forlovere: Per tambur o.a.)5,6 Anne var huskone på Bøen, Brattset, Bolsøy, i 1807.1
Anne giftet seg den 21. juni 1807 i Kleive kirke med en uregistrert person.7,8

     Navnet hennes ble skrevet Anna Ingebrigtsdatter Bergsgiærdet i 1803.5

Kilder/noter

 1. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 210 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690226
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 143 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670724
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 44 a, kvinner, 14. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620582
 4. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 166 a, 1768, dominica esto mihi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630071
 5. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 136 a, 1803, 1. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630179
 6. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 74 b, 1803, nyttårsdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630152
 7. [S694] Kleive mini. 1798–1821: s. 138 b, 1807, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630182
 8. [S694] Kleive mini. 1798–1821: s. 75 b, 1807, 4. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630153
Sist redigert4. juli 2020

Knut Ingebrigtsson i Myra1

M, #15602, (ca. 1777 - )
Far*Ingebrigt Persson i Myra1 ( - c 1784)
Mor*Sofie Knutsdotter i Myra1 (c 1741 - )Knut ble født ca. 1777 i Myra, Berg, Bolsøy.1
Han var arving ved skiftet etter Ingebrigt Persson i Myra den 26. januar 1785: 6 daler 3 ort.1
Han var myndling av Arne Larsson på Årø i 1785.1

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 143 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670724
Sist redigert4. juli 2020

Ivar Mikael Knutsson1,2

M, #15603, (ca. 1784 - 1806)Ivar Mikael ble født ca. 1784.2,1 Han ble konfirmert den 18. november 1803 på Reknes hospital, Molde.1

Ivar døde i 1806 på Reknes hospital, som lem.2 Han ble jordfestet den 1. august 1806.2

Kilder/noter

 1. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 14 b, 18. november, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630202
 2. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 b, 1806, 1. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630233
Sist redigert6. juli 2020

Pål Olsson Katrinevoll1

M, #15604, (1769 - 1806)Pål ble født i 1769 i Lesja.2 Pål tjente på Knutset, Gjemnes, i 1786.3 Pål var husmann på Vollen, Kvernes prestegard, fra 1794. Plassen ble også kalt Katrinevoll. Han gav fra seg festet grunnet sykdom ca. 1805.4

Pål døde i 1806 på Reknes hospital, Molde, som lem.1 Han ble jordfestet den 3. september 1806.1

     Navnet hans ble skrevet Paul Olsen Katrinevold i 1806.1
Sist redigert4. juli 2020

Gjertrud Ivarsdotter1

K, #15605, (ca. 1795 - 1806)Gjertrud ble født ca. 1795.1

Gjertrud døde i 1806 på Reknes hospital, Molde, som lem.1 Hun ble jordfestet den 3. september 1806.1

     Gjertrud Ivarsdotter kan ha vært barn av Ivar Askjellsson på Tangen.2

Kilder/noter

 1. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 b, 1806, 3. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630233
 2. [S876] Midsund III: s. 318.
Sist redigert5. juli 2020

Roe Andersson på Soggebakke1,2

M, #15606, (ca. 1722 - )
Far*Anders Roesson på Soggebakke2 (c 1694 - 1740)
Mor*Synnøv Tølløvsdotter på Soggebakke3 ( - 1772)

Familie

Ingeleiv Jørnsdotter på Flatmark ( - f 1801)
De hadde fler barn.6 
BarnRoe ble født ca. 1722.4,5 Han var Han var udyktig til militærtjeneste.4
Han var arving ved skiftet etter Anders Roesson på Soggebakke den 9. juni 1740: 42 daler 2 ort 15 skilling i løsøre og 33–1–3 i jordegods.2

Annet navn: Roe Andersson på Bakke, nevnt fra 1747 til 1749.4,3
Roe giftet seg med Ingeleiv Jørnsdotter på Flatmark.6
Det ble holdt skifteregistrering etter Erik Gunnarsson den 29. november 1747. Huset med kakkelovn, kjøkken og kammer ble vurdert til 70 daler. Svigersønnen Knut Knutsson Fuglset ble beskyldt for å ha åpnet en kiste og fjernet et papir som viste at Mats Viderø (s.d.) skyldte den avdøde 200 daler. Fuglset nektet å forklare seg under ed, men andre vitner stod frem og bekreftet gjelden. I kisten var også et kårbrev til enka Synnøv på 1 tønne bygg årlig fra hennes sønn Roe Andersson på Bakke.7

Roe og Ingeleiv var brukere på bnr. 3, Soggebakke, Grytten, i 1749. Han hadde overtatt etter mora.4,8,3
Annet navn: Roe Andersson på Flatmark.6 I manntallet av 1762 står Roe og Ingeleiv som selveiere på Flatmark, Grytten. Synnøv Roesdotter o.a. var også der. De hadde ett av de to brukene.6 Roe bodde på Fremstengan, Engan, Voll, i 1801. Han var almissemenneske.5

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 144, dagen etter 24. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610365
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 9.6.1740.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 489 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/507/
 4. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Romsdalske kompani, hovedlegdsrulle. 44. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690333
 5. [S1233] Grytten ft. 1801: fol. 323 b, Engen, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670190
 6. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Grytten prestegjeld. Mnr. 341. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041054
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 488 a–489 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/506/
 8. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Romsdalske kompani, hovedlegdsrulle. 42. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690332
Sist redigert6. juli 2020

Synnøv Roesdotter på Soggebakke1

K, #15607, (1747 - 1806)
Far*Roe Andersson på Soggebakke1,2 (c 1722 - )
Mor*Ingeleiv Jørnsdotter på Flatmark2 ( - f 1801)Synnøv ble født i 1747 på Soggebakke, Grytten.1 Synnøv ble døpt den 13. november 1747 i Grytten kirke.1
Annet navn: Synnøv Roesdotter på Flatmark.2 I manntallet av 1762 står Synnøv Roesdotter hos Roe Andersson og Ingeleiv Jørnsdotter på Flatmark, Grytten.2

Synnøv døde kanskje i 1806 hos Johan Gørvell i Molde. Den 19. september ble det betalt 1 ort for kirkegårdsjorden til Hr Gørwels Tieneste Piige og 1 daler for ringing med begge klokker. Synnov Roësdatter hos Giørvell 63 Aar ble jordfestet 27. september.3,4

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 144, dagen etter 24. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610365
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Grytten prestegjeld. Mnr. 341. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041054
 3. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 b, 1806, 27. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630233
 4. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1806. Uvisse inntekter, 19. september.
Sist redigert6. juli 2020

Ingeleiv Jørnsdotter på Flatmark1

K, #15608, ( - før 1801)

Familie

Roe Andersson på Soggebakke (c 1722 - )
De hadde fler barn.1 
BarnIngeleiv giftet seg med Roe Andersson på Soggebakke.1
Annet navn: Ingeleiv Jørnsdotter på Soggebakke.
Ingeleiv og Roe var brukere på bnr. 3, Soggebakke, Grytten, i 1749. Han hadde overtatt etter mora.2,3,4 I manntallet av 1762 står Ingeleiv og Roe som selveiere på Flatmark, Grytten. Synnøv Roesdotter o.a. var også der. De hadde ett av de to brukene.1

Ingeleiv døde før 1801.5

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Grytten prestegjeld. Mnr. 341. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041054
 2. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Romsdalske kompani, hovedlegdsrulle. 44. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690333
 3. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Romsdalske kompani, hovedlegdsrulle. 42. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690332
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 489 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/507/
 5. [S1233] Grytten ft. 1801: fol. 323 b, Engen, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670190
Sist redigert6. juli 2020

Trondetta Trondsdotter1

K, #15609, (9. september 1786 - 1806)
Far*Trond Persson i Bolgvåg2 (c 1752 - 1786)
Mor*Brit Gunnarsdotter i Bolgvåg2 (c 1752 - 1840)Annet navn: Trondetta Trondsdotter i Bolgvåg.2
Trondetta ble født den 9. september 1786 i Bolgvåg, Bolga, Bremsnes, etter farens død.2 Trondetta ble døpt den 17. september 1786 i Kristiansund kirke av Jens Lemvig Bull.2 Trondetta tjente på Øver Rå, Møst, Frei, i 1801.3 Hun ble konfirmert den 18. november 1803 på Reknes hospital, Molde.1

Trondetta døde i 1806 på Reknes hospital, som lem.4 Hun ble jordfestet den 15. oktober 1806.4

Kilder/noter

 1. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 14 b, 18. november, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630202
 2. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 11 v, 17. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20050706031063
 3. [S1433] Tingvoll ft. 1801: fol. 596 a, Gaarden Møst, 4. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340401
 4. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 b, 1806, 15. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630233
Sist redigert7. juli 2020

Trond Persson i Bolgvåg1,2,3

M, #15610, (ca. 1752 - 11. juni 1786)

Familie

Brit Gunnarsdotter i Bolgvåg (c 1752 - 1840)
De hadde tre barn. 
BarnTrond ble født ca. 1752.2
Annet navn: Trond Persson i Bukta, nevnt 1782.4
Trond trolovet seg den 14. april 1782 i Bremsnes kirke med Brit Gunnarsdotter i Bolgvåg.5
Trond giftet seg den 30. juni 1782 i Bremsnes kirke med Brit Gunnarsdotter i Bolgvåg.4,5 Trond og Brit var husfolk i Bolgvåg, Bolga, Bremsnes, fra 1782.5,3

Trond døde den 11. juni 1786, av forkjølelse.2 Han ble gravlagt den 15. juni 1786 på Kristiansund kirkegård.2 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 8. juli 1786. Kreditorer: Jens Lemvig Bull o.a. Aktiva: 31 daler 3 ort 4 skilling. Passiva: 53–3–20. Boet var altså fallitt.3

     Navnet hans ble skrevet Tron Pedersøn Bugten i 1782.4

     Navnet hans ble skrevet Tron Pedersen Bolgvogen i 1786.2

Kilder/noter

 1. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 11 v, 17. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20050706031063
 2. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 278 v, 1786, 15. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20050706031307
 3. [S1928] Nordmøre skifteprotokoll 1783–87: fol. 646 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090203620668
 4. [S1929] Bremsnes mini. 1759–1805: s. 176, 1782, 30. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070912650245
 5. [S1634] Kvernes mini. 1764–1801: s. 119, 11. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070912630224
Sist redigert7. juli 2020

Brit Gunnarsdotter i Bolgvåg1,2

K, #15611, (ca. 1752 - 1840)

Familie 1

Trond Persson i Bolgvåg (c 1752 - 1786)
De hadde tre barn. 
Barn

Familie 2

De hadde ett barn.3 

Familie 3

Tosten Olsson i Bolgvåg (1773 - f 1840)
De hadde ett barn.3 Brit ble født ca. 1752.3
Brit trolovet seg den 14. april 1782 i Bremsnes kirke med Trond Persson.2
Brit giftet seg den 30. juni 1782 i Bremsnes kirke med Trond Persson i Bukta.4,2 Brit og Trond var husfolk i Bolgvåg, Bolga, Bremsnes, fra 1782.2,5
Etter barsel ble hun innledet i Kristiansund kirke den 13. oktober 1786 av Jens Lemvig Bull.6

Brit giftet seg med en uregistrert person.3
Brit giftet seg i 1797 med Tosten Olsson på Or.7 Brit og Tosten var husfolk i Bolgvåg i 1817.3,8

Brit døde i 1840.3

Kilder/noter

 1. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 236 v, 17. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20050706031276
 2. [S1634] Kvernes mini. 1764–1801: s. 119, 11. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070912630224
 3. [S1931] Frei II: s. 248. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748527?page=251
 4. [S1929] Bremsnes mini. 1759–1805: s. 176, 1782, 30. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070912650245
 5. [S1928] Nordmøre skifteprotokoll 1783–87: fol. 646 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090203620668
 6. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 11 h, 13. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20050706031063
 7. [S1860] Frei I: s. 323. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748526?page=326
 8. [S1228] Kvernes mini. 1802–45: fol. 95 a, 6. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070912630434
 9. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 11 v, 17. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20050706031063
Sist redigert7. juli 2020

Gurå Trondsdotter i Bolgvåg1

K, #15612, (ca. 1784 - etter 1817)
Far*Trond Persson i Bolgvåg1 (c 1752 - 1786)
Mor*Brit Gunnarsdotter i Bolgvåg1 (c 1752 - 1840)Gurå ble født ca. 1784.1

Gurå døde etter 1817.2

Kilder/noter

 1. [S1928] Nordmøre skifteprotokoll 1783–87: fol. 646 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090203620668
 2. [S1228] Kvernes mini. 1802–45: fol. 95 a, 6. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070912630434
Sist redigert7. juli 2020

Tosten Olsson i Bolgvåg1

M, #15613, (1773 - før 1840)

Familie

Brit Gunnarsdotter i Bolgvåg (c 1752 - 1840)
De hadde ett barn.1 Annet navn: Tosten Olsson på Or.2
Tosten ble født i 1773 på Or, Frei.2
Tosten giftet seg i 1797 med Brit Gunnarsdotter i Bolgvåg.2 Tosten og Brit var husfolk i Bolgvåg, Bolga, Bremsnes, i 1817.1,3

Tosten døde før 1840.1
Sist redigert7. juli 2020

Hilde Lassesdotter på Hovdenakken1

K, #15614, (ca. 1750 - 1806)
Far*Lasse Knutsson på Kortgarden2 (c 1709 - c 1753)
Mor*Anne Lassesdotter på Kortgarden2 ( - e 1753)Annet navn: Hilde Lassesdotter på Kortgarden.2
Hilde ble født ca. 1750.1,2
Hun var myndling av Åmund Olsson på Brattset i 1753.2

Hilde var bruker på lnr. 194, Hovdenakken, Bolsøy, i 1801.1

Hilde døde trolig i 1806 på Reknes hospital, Molde. Hospitalslemmet Helle Larsdatt: (57 år) ble jordfestet 28. desember.3

Kilder/noter

 1. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 425 a, Hovdenaccen, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670286
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 195 a, 23. oktober. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650791
 3. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 b, 1806, 28. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630233
Sist redigert9. juli 2020

Anne Lassesdotter på Kortgarden1,2

K, #15615, ( - etter 1753)

Familie

Lasse Knutsson på Kortgarden (c 1709 - c 1753)
Seks barn levde i 1753.2 
BarnAnne bodde på Kortgarden, Bolsøy, i 1741.1
Anne giftet seg den 11. juni 1741 med Lasse Knutsson på Nes.1
Anne og Lasse var brukere på Kortgarden i 1748. Skyld: 1 våg.3,4

Anne døde etter 1753.2

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 211, 2. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660314
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 195 a, 23. oktober. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650791
 3. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 20. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690221
 4. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Vestre romsdalske landvernkompani, hovedlegdsrulle. Nr. 15. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690192
Sist redigert9. juli 2020

Anna Sofia Darre1,2

K, #15616, (ca. 1794 - 1807)
Far*Elias Heltberg Darre1 (1750 - 1827)
Mor*Cecilie Margrete Rust1 (c 1760 - 1813)Anna Sofia ble født ca. 1794 i Fjærvikan, Halsa.1,2 Ved folketellingen av 1801 bodde Anna Sofia Darre i Fjærvikan hos Elias Heltberg von Darre og Cecilie Margrete Rust.1

Anna Sofia døde i 1807 i Molde.2 Hun ble jordfestet den 12. februar 1807.2

Kilder/noter

 1. [S1932] Stangvik ft. 1801: fol. 692 a, Fiervigen, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340473
 2. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 b, 1807, 12. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630233
Sist redigert9. juli 2020

Jakob Olsson Litle Rovde1,2

M, #15617, (1780 - 1807)Jakob ble født i 1780 på Litlerovdane, Rovde.2 Jakob ble døpt den 18. april 1780.2
Annet navn: Jakob Olsson i Norddalen.3,4
Jakob Olsson Litle Rovde kjøpte på Støylen, Norddalen, Syvde, den 2. november 1799. Han overtok driften i 1802.3 Jakob tjente på Støylen i 1801.4

Jakob døde i 1807 på Reknes hospital, Molde, som lem.1 Han ble jordfestet den 29. mai 1807.1

Kilder/noter

 1. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 b, 1807, 29. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630233
 2. [S1390] Herøy mini. 1767–88: fol. 167 b, 18. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070829630027
 3. [S1936] Bygdebok for Syvde sokn: s. 183. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2013102308004?page=186
 4. [S1937] Vanylven ft. 1801: fol. 13 b, nr. 11, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340018
Sist redigert10. juli 2020

Per Benjaminssen1,2

M, #15618, (1807 - 1807)
Far*Benjamin Davidssen1
Mor*Maren Ivarsdatter i Krubba1,2Per ble født i 1807 i Molde, utenom ekteskap.1 Per ble døpt den 26. april 1807 i Molde kirke.1

Per døde i 1807 i Molde, 9 uker gammel. Den 3. juli ble det betalt 12 skilling for kirkegårdsjorden.2,3 Han ble jordfestet den 9. juli 1807.2

Kilder/noter

 1. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 20 b, 26. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630208
 2. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 b, 1807, 9. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630233
 3. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1807. Uvisse inntekter, 3. juli.
Sist redigert12. juli 2020

Benjamin Davidssen1,2

M, #15619

Familie

Maren Ivarsdatter i Krubba
De fikk et barn sammen.1 
BarnBenjamin fikk barn med en uregistrert person i 1806 i Trondheim.2 Han var matros i 1806.1,2 Han reiste den 5. november 1806 til Barcelona, Spania, med skipper Tønnes Anderssen DalKlaus Lund Steffenssens skip. De fraktet klippfisk.3,4,5,1
Benjamin fikk barn med Maren Ivarsdatter i Krubba i 1807 i Molde.1

Kilder/noter

 1. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 20 b, 26. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630208
 2. [S1460] Trondheim, Vår Frue mini. 1774–1814 (A04): s. 106, nr. 46. https://www.digitalarkivet.no/kb20070921670612
 3. [S1037] Molde, 2. rode, sjørulle 1806: ææ.
 4. [S1200] Dødsfall i Norge 1763–1825: s. 80. Dahl, Tønnes A.
 5. [S244] Molde bys historie I: s. 367. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010063008094#368
Sist redigert12. juli 2020

Ivar Sørensson i Borvik1,2,3

M, #15620, ( - 1764)

Familie

Marta Jensdotter i Borvik (1727 - 1798)
De hadde ett barn.1 
BarnIvar giftet seg med Marta Jensdotter.1,2 Ivar og Marta var husfolk i Borvik, Røvik, Bolsøy, i 1760. Hun bodde fremdeles der i 1770.2,4

Ivar døde i 1764 i Borvik.3 Han ble jordfestet den 26. februar 1764 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.3,5 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 14. august 1764. Arvinger: Marta Jensdotter og Marta Ivarsdotter. Aktiva: 33 daler 1 ort 18 skilling. Passiva: 27–1–16. Arv: 6–0–2.1

     Navnet hans ble skrevet Iver Borvigen fra 1760 til 1764.2,3

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 246 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/268/
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 38 a, kvinner, 26. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620576
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 112 a, menn, 1764, 26. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630038
 4. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 45 b.
 5. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 b, 1764, seksagesima. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630070
Sist redigert15. juli 2020

Beret Jonsdatter1

K, #15621, (ca. 1776 - 1804)Beret ble født ca. 1776.1 Ingeborg Sæmundsdatter, Marta Persdatter og Beret Jonsdatter tjente hos Lars Dal og Maren Magrete Fris på mnr. 27, utpå Gata, Molde, i 1801.1

Ei Beret Jonsdatter (26 år) døde som lem på Reknes hospital, Molde, og ble jordfestet 27. juni 1804.2

Kilder/noter

 1. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 838 b. Myhren, mnr. 27. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340621
 2. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 b, 27. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630232
Sist redigert18. juli 2020

Johan Olsson på Daugstad1

M, #15622, ( - etter 1793)

Familie

Brit Knutsdotter på Daugstad (1731 - 1792)
Sju barn levde i 1793.4 
BarnJohan giftet seg i 1756 med Brit Knutsdotter på Øvstedalen.2 Johan og Brit bodde på Daugstad, Tresfjord, i 1767.3,1

Johan døde etter 1793.4

     Gjøri Olsdotter i Hjelvika og Johan Olsson på Daugstad kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 114, 2. påskedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660540
 2. [S77] Tresfjord I: s. 402. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#405
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 432 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/459/
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 107 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680125
Sist redigert19. juli 2020

Magnhild Kristoffersdotter i Skjerså1,2

K, #15623, (ca. 1737 - )

Familie

Ola Ivarsson i Skjerså (1733 - c 1804)
Fem barn er nevnt i skiftet etter ham.2 
BarnMagnhild ble født ca. 1737.1
Magnhild giftet seg i 1758 eller 1759 med Ola Ivarsson på Øygarden. I desember 1758 ble det betalt 1 daler 3 ort 16 skilling for trolovelsen og vielsen, og måneden etter 1 daler 2 ort for vielsen.1,2,3,4 Magnhild og Ola bodde i Skjerså, Bolsøy, i 1764. Gården ble også kalt Øygarden. De var kårfolk der i 1801.5,1
Hun var arving ved skiftet etter Ola Ivarsson i Skjerså den 26. juli 1805: 20 daler 1 ort 21 skilling.2

Kilder/noter

 1. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 420 a, Sierssaaen, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670281
 2. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 110 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690123
 3. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 164 b, desember. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863
 4. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 165 a, januar. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 201 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/221/
Sist redigert8. oktober 2020

Ola Olsson i Røvik1

M, #15624, (1758 - februar 1782)
Far*Ola Knutsson i Røvik2 (1725 - 1800)
Mor*Ingeborg Jonsdotter i Røvik2 (1729 - 1810)
Bror av 4.tippoldefar/mor til megOla ble født i 1758 i Røvik, Bolsøy. I juli ble det betalt 1 ort 8 skilling for dåpen til Ola i Røviks barn.1,3

Ola døde i februar 1782.1 Ola Tostensson på Fuglset, Ottar Tostensson på Fuglset, Knut Hallkjellsson i Borvik og Ola Olsson i Røvik o.a. omkom på havet.1

     Navnet hans ble skrevet Ole Olsen Røvigen i 1782.1

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 115 a, menn, 1782, februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630041
 2. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 273.
 3. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 164 a, juli. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340862
Sist redigert19. september 2020

Anne Ingebrigtsdotter på Eikrem1

K, #15625, (1758 - )
Far*Ingebrigt Eriksson på Eikrem1 (c 1711 - 1779)
Mor*Kari Ivarsdotter på Eikrem1 (c 1719 - 1800)
4-menning 8 ganger forskjøvet til megAnne ble født i 1758 på Eikrem, Bolsøy. I oktober ble det betalt 1 ort 20 skilling for dåpen til lensmannens barn.1,2
Hun var arving ved skiftet etter Ingebrigt Eriksson på Eikrem den 29. desember 1780: 13 daler 7 skilling.3
Hun var myndling av Knut Sjurdsson på Torhus i 1780.1

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 533 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/538/
 2. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 164 a, juli. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340862
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 536 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670541
Sist redigert30. september 2020

Katrine Elisabet Bockholt1,2

K, #15626, (ca. 1717 - 1791)Katrine Elisabet ble født ca. 1717.1
Katrine Elisabet hadde Andreas Kristian Jørgenssen i tjeneste i 1776. Hun drev reperbane som enke i Sandviken, Bergen.3,4


Katrine Elisabet døde i 1791 på De sjøfarendes fattighus, Bergen.1 Hun ble gravlagt den 8. juli 1791.1

     Navnet hennes ble skrevet Catharina Elisabeth Bucholt i 1757.2

Kilder/noter

 1. [S1986] Bergen, St. Jørgen mini. 1766–1814: fol. 86 b, 8. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070418620027
 2. [S1271] Bergen, Korskirken mini. 1751–89: fol. 43 a, kvinner, 1. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070321610203
 3. [S1984] Bergen, Korskirken mini. 1736–1839: konfirmerte, 1776, 6. oktober, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20070321630311
 4. [S1985] «Sandvikens reperbaner»: s. 205. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2019072581026_001?page=210
Sist redigert22. september 2020

Jan Kristoffer Lovits Larssen1

M, #15627, (14. oktober 1807 - 1808)
Far*Jan Lind Larssen1,2 (1764 - 1808)
Mor*Marte Albretsdatter2 (c 1767 - )Jan Kristoffer Lovits ble født den 14. oktober 1807 i Molde, som tvilling. Mora fødte lett og i 9. måned, først en levende gutt (Jan) og rett etterpå et dødfødt jentebarn, det siste uten vending. Barnet hadde etter moras formodning allerede vært død i 14 dager, og «Fosteret var begyndt at fortæres». Det var ingen klager på jordmora, Brit Knutsdatter.2

Jan Kristoffer Lovits døde i 1808 i Molde, 18 uker gammel. Den 4. mars ble det betalt 12 skilling for kirkegårdsjorden og 1 daler for ringing med begge klokker.1,3 Han ble jordfestet den 5. mars 1808.1

Kilder/noter

 1. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 a, 1808, 5. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630225
 2. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 21 a, 14. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630208
 3. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1808. Uvisse inntekter, 4. mars.
Sist redigert22. september 2020

Anne Jonsdotter på Sørsylte1,2

K, #15628, (1742 - 1. september 1812)
Far*Jon Ravaldsson på Vestnes3 (c 1697 - 1758)
Mor*Anne Jetmundsdotter på Vestnes3 ( - e 1759)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Trond Aretsson på Sørsylte (c 1745 - 1805)Anne ble født i 1742.2
Hun var arving ved skiftet etter Jon Ravaldsson på Vestnes den 5. januar 1759.3

Annet navn: Anne Jonsdotter på Vestnes, nevnt 1769.4,3
Anne giftet seg den 6. januar 1769 i Vestnes kyrkje med Trond Aretsson på Nerås.4
Anne og Trond var brukere på bnr. 4, Sørsylte, Tresfjord, i 1769. De drev da 1 våg 1 pund, mens Knut Absalonsson (s.d.) satt igjen med det siste pundet. I 1793 skjøtet Trond det han hadde igjen av bruket over til sin vordende svigersønn Ola, 18½ mark (tilsynelatende Knuts gamle parsell) med bygsel over ytterligere 1 pund.2,5

Anne døde den 1. september 1812 på Sørsylte, Tresfjord, som kårkone.1 Hun ble jordfestet den 6. september 1812 på Tresfjord kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 177 b, 15. søndag etter trinitatis, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670373
 2. [S77] Tresfjord I: s. 166. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#169
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 619 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651221
 4. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 59, Festô Epiph: https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660512
 5. [S77] Tresfjord I: s. 167. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069?page=170
Sist redigert23. september 2020

Anne Jonsdotter Helland1

K, #15629, (ca. 1748 - 1808)Anne ble født ca. 1748.1

Anne døde i 1808 på Reknes hospital, Molde, som lem.1

     Det var Helland-gårder i Sande, Vatne og Vestnes.

Kilder/noter

 1. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 a, 1808, 9. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630225
Sist redigert23. september 2020

Per Eriksson på Lubbenes1

M, #15630, (1762 - før 1776)
Far*Erik Kristensson på Lubbenes1 (1726 - f 1773)
Mor*Ingebjørg Persdotter på Lubbenes1 ( - c 1787)Per ble født i 1762 på Lubbenes, Berg, Bolsøy.1 Per ble døpt den 24. oktober 1762 i Molde kirke. Faddere: Ola Olssen Bjørstad, Jon Åmundsson på Årø, Marit Olsdotter på Berg og Kirsti Ottarsdotter på Årø o.a.1,2

Per døde før 1776 (og trolig før 1764).3

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 40 b, menn, 1762, 20. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620579
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 a, 1762, 20. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630069
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 222 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670224
Sist redigert25. september 2020

Anders Ellingsson på Hjelset1,2

M, #15631, (1760 - )
Far*Elling Olsson på Hjelset3,2 (c 1717 - 1772)
Mor*Ingebjørg Nilsdotter på Hjelset3,2 ( - e 1783)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megAnders ble født i 1760 på Hjelset, Bolsøy.3 Anders ble døpt den 17. oktober 1760. Faddere: Rasmus Andersson Vestre, Maren Larsdotter i Hamna og Maren Nilsdotter på Lønset o.a.3
Han var arving ved skiftet etter Elling Olsson på Hjelset den 26. juli 1773.2
Han var myndling av Anders Olsson på Sigerset i 1773.2
Anders Ellingsson på Hjelset ble konfirmert den 5. oktober 1777 i Molde kirke.1

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 150 a, 1777, 19. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630058
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 693 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660731
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 38 b, menn, 1760, 17. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620577
Sist redigert7. oktober 2020

Elling Olsson på Hjelset1,2

M, #15632, (ca. 1697 - ca. 1770)

Familie

Hilde Mikkelsdotter på Hjelset ( - e 1770)
Fem barn levde i 1770.1 
BarnElling ble født ca. 1697.2 Hans hjemsted var trolig på Hjellset, Bolsøy.3 Han var soldat.2
Elling var bruker på Hjelset, Bolsøy, i 1748. Bruket var på 1 våg.2
Elling giftet seg med Hilde Mikkelsdotter.1 Elling og Hilde bodde på Hjelset i 1757. I 1763 drev de et bruk på 1 våg, hvorav han eide halvparten og søsknene resten.4,5
Han ble kalt gamle Elling Olsson i 1763 (til forskjell fra den andre Elling Olsson på Hjelset).5

Elling døde ca. 1770 på Hjelset.1 Det ble holdt skifte etter ham den 6. november 1770. Arvinger: Hilde Mikkelsdotter, Ingeleiv Ellingsdotter og Mikkel Ellingsson o.a. I boet var 2 pund 12 merker med bygselrett i gården (60 daler) o.a. Aktiva: 108 daler 3 ort 12 skilling. Passiva: 42–2–8. Arv: 66–1–4.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 541 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660572
 2. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 11. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690217
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 185, Jeldset. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282105
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 495 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/496/
 5. [S363] Bolsøyboka II: s. 489. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=492
Sist redigert8. oktober 2020

Mikkel Ellingsson på Hjelset1

M, #15633, (1758 - )
Far*Elling Olsson på Hjelset1 (c 1697 - c 1770)
Mor*Hilde Mikkelsdotter på Hjelset1 ( - e 1770)Mikkel ble født i 1758 på Hjelset, Bolsøy. Mora ble innledet i kirken i januar 1759.1,2
Han var arving ved skiftet etter Elling Olsson på Hjelset den 6. november 1770: 8 daler 1 ort 3 skilling.1
Han var myndling av Anders vraker i 1770.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 541 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660572
 2. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 165 a, januar. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863
Sist redigert7. oktober 2020

Synnøv Lassesdotter på Fremstedalen1

K, #15634

Familie

Ola Jonsson i Hatlen ( - e 1768)
De hadde iallfall fem barn.
I januar 1759 ble det betalt 1 ort 6 skilling for dåpen til Ole Hatlens barn, og i mars 1 ort for konas kirkegang.2,6,7
 Synnøv giftet seg den 28. juni 1739 i Vestnes kyrkje med Ola Jonsson i Ås, viet av Lars Lekanger.1 Synnøv og Ola bodde på Fremstedalen, Tresfjord, i 1739 og 1746.2
Ola og kona var brukere i Hatlen, Bolsøy, i 1762. Det var ett annet bruk på gården. Han bodde fremdeles der i 1768.3,4,5

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 198, 5. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660307
 2. [S927] Skorgen: s. 265. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748129?page=268
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Mnr. 24. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041019
 4. [S363] Bolsøyboka II: s. 423. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=426
 5. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 565. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/1/
 6. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 165 a, januar. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863
 7. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 165 a, mars. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863
Sist redigert12. oktober 2020

Tom Antonsen1

M, #15635

Kilder/noter

 1. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 225/28.9.2020. Side 21, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_20200928_178_226_1?page=20
Sist redigert8. oktober 2020

Jens Persson på Aspholen1,2

M, #15636, ( - før 1738)

Familie

Anne Andersdotter på Romold ( - e 1738)
BarnJens bodde på Aspholen, Bolsøy, i 1728.1
Jens fikk barn med Anne Andersdotter på Romold i 1728.1,2

Jens døde før 1738.2

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 99, 20. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660257
 2. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 225 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400390
Sist redigert8. oktober 2020

Jon tambur1

M, #15637, ( - etter 1738)

Familie

Anne Andersdotter på Romold ( - e 1738)Jon tambur var i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1738.1
Anne Andersdotter fikk barn ca. 1738. Hun ble stevnet til tinget i Fanne tinglag 15. oktober det året for tredje gangs leiermål og oppgav Jon tambur som barnefar. Jon møtte og sa han overhodet ikke hadde hatt noe med henne å gjøre. Dagen etter ble Anne dømt til 6 års arbeid på Trondheim tukthus.1,2

Kilder/noter

 1. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 225 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400390
 2. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 226 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400391
Sist redigert8. oktober 2020

Synnøv Åmundsdotter på Brattset1

K, #15638

Familie

Knut Åmundsson på Brattset (c 1711 - )
De hadde barn.
I februar 1759 ble det betalt 1 ort 6 skilling for hans barns dåp.2,3
 Synnøv giftet seg i november 1734 i Kleive kirke, Bolsøy, med Knut Åmundsson, viet av Lars Barhaug.1

     Søren Åmundsson på Tollåsen og Synnøv Åmundsdotter på Brattset var trolig søsken.

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 148, 20. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660282
 2. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 208 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650689
 3. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 165 a, februar. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863
Sist redigert8. oktober 2020

Anders Jensson på Romold1

M, #15639, (1728 - )
Far*Jens Persson på Aspholen1 ( - f 1738)
Mor*Anne Andersdotter på Romold1 ( - e 1738)Anders ble født i 1728 på Romold, Bolsøy, utenom ekteskap.1 Anders ble døpt den 20. november 1728 i Molde kirke.1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 99, 20. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660257
Sist redigert8. oktober 2020

Johan Rennie1,2

M, #15640, (1759 - )
Far*Jørgen Rennie1 (c 1730 - 1797)
Mor*Brit Andersdatter1 (1735 - 1772)
4-menning 6 ganger forskjøvet til megJohan ble født i 1759 i Molde. I mars ble det betalt 1 daler 23 skilling for dåpen til Rennies barn.1,3,4
Han var arving ved skiftet etter Erik Lekanger Olssen den 18. november 1774.5
Johan Rennie ble konfirmert den 1. november 1776 i Bud kyrkje.2 Johan bodde i Flensburg, Slesvig, Danmark, i 1797.4

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 733. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/85/
 2. [S594] Bud mini. 1767–1817: fol. 278 a, 1776, omnium sanctorum. https://www.digitalarkivet.no/kb20070912610179
 3. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 165 a, mars. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863
 4. [S1988] «Rennieslekten på Nordmør»: s. 17. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2019103181078_001?page=18
 5. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 740–742. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/89/
Sist redigert9. oktober 2020

Kari Trondsdotter i Dvergsneset1

K, #15641, (ca. 1725 - )

Familie

Johans Persson i Dvergsneset (c 1718 - 1797)
De hadde tre barn.2 Kari ble født ca. 1725.1
Kari giftet seg med en uregistrert person.1
Kari giftet seg ca. 1760 med Johans Persson i Dvergsneset.2 Kari bodde på bnr. 2, Dvergsneset, Bolsøy, i 1801, hos sønnen.1

Kilder/noter

 1. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 424 a, Dversnes, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670285
 2. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 147.
Sist redigert12. oktober 2020