Anne Ingebrigtsdotter på Brattsetbøen1

K, #15601, (1768 - )
Far*Ingebrigt Persson i Myra2,3 ( - c 1784)
Mor*Sofie Knutsdotter i Myra2,3 (c 1741 - )

Familie

Ola Persson Stokke (1774 - 1806)
De hadde to barn.1 
Barn     Annet navn: Anne Ingebrigtsdotter i Myra.2
Anne ble født i 1768 på Berg, Bolsøy.3 Anne ble døpt den 14. februar 1768 i Kleive kirke, Bolsøy. Faddere: Knut Åmundsson på Mekverpa, Åmund Jonsson på Berg og Anne Bjørstad o.a.3,4
Hun var arving ved skiftet etter Ingebrigt Persson i Myra den 26. januar 1785: 3 daler 1 ort 12 skilling.2
Hun var myndling av Rasmus Andersson på Berg i 1785.2

Annet navn: Anne Ingebrigtsdotter på Bergsgjerdet, nevnt 1803.5,3
Anne giftet seg den 1. januar 1803 i Kleive kirke med Ola Persson Stokke (forlovere: Per tambur o.a.)5,6 Anne var huskone på Bøen, Brattset, Bolsøy, i 1807.1
Anne giftet seg den 21. juni 1807 i Kleive kirke med en uregistrert person.7,8

     Navnet hennes ble skrevet Anna Ingebrigtsdatter Bergsgiærdet i 1803.5

Kilder/noter

 1. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 210 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690226
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 143 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670724
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 44 a, kvinner, 14. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620582
 4. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 166 a, 1768, dominica esto mihi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630071
 5. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 136 a, 1803, 1. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630179
 6. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 74 b, 1803, nyttårsdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630152
 7. [S694] Kleive mini. 1798–1821: s. 138 b, 1807, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630182
 8. [S694] Kleive mini. 1798–1821: s. 75 b, 1807, 4. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630153
Sist redigert4. juli 2020

Knut Ingebrigtsson i Myra1

M, #15602, (ca. 1777 - )
Far*Ingebrigt Persson i Myra1 ( - c 1784)
Mor*Sofie Knutsdotter i Myra1 (c 1741 - )     Knut ble født ca. 1777 i Myra, Berg, Bolsøy.1
Han var arving ved skiftet etter Ingebrigt Persson i Myra den 26. januar 1785: 6 daler 3 ort.1
Han var myndling av Arne Larsson på Årø i 1785.1

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 143 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670724
Sist redigert4. juli 2020

Ivar Mikael Knutsson1,2

M, #15603, (ca. 1784 - 1806)     Ivar Mikael ble født ca. 1784.2,1 Han ble konfirmert den 18. november 1803 på Reknes hospital, Molde.1

Ivar døde i 1806 på Reknes hospital, som lem.2 Han ble jordfestet den 1. august 1806.2

Kilder/noter

 1. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 14 b, 18. november, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630202
 2. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 b, 1806, 1. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630233
Sist redigert6. juli 2020

Pål Olsson Katrinevoll1

M, #15604, (1769 - 1806)     Pål ble født i 1769 i Lesja.2 Pål tjente på Knutset, Gjemnes, i 1786.3 Pål var husmann på Vollen, Kvernes prestegard, fra 1794. Plassen ble også kalt Katrinevoll. Han gav fra seg festet grunnet sykdom ca. 1805.4

Pål døde i 1806 på Reknes hospital, Molde, som lem.1 Han ble jordfestet den 3. september 1806.1

     Navnet hans ble skrevet Paul Olsen Katrinevold i 1806.1
Sist redigert4. juli 2020

Gjertrud Ivarsdotter1

K, #15605, (ca. 1795 - 1806)     Gjertrud ble født ca. 1795.1

Gjertrud døde i 1806 på Reknes hospital, Molde, som lem.1 Hun ble jordfestet den 3. september 1806.1

     Gjertrud Ivarsdotter kan ha vært barn av Ivar Askjellsson på Tangen.2

Kilder/noter

 1. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 b, 1806, 3. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630233
 2. [S876] Midsund III: s. 318.
Sist redigert5. juli 2020

Roe Andersson på Soggebakke1,2

M, #15606, (ca. 1722 - )
Far*Anders Roesson på Soggebakke2 (c 1694 - 1740)
Mor*Synnøv Tølløvsdotter på Soggebakke3 ( - 1772)

Familie

Ingeleiv Jørnsdotter på Flatmark ( - f 1801)
De hadde fler barn.6 
Barn     Roe ble født ca. 1722.4,5 Han var Han var udyktig til militærtjeneste.4
Han var arving ved skiftet etter Anders Roesson på Soggebakke den 9. juni 1740: 42 daler 2 ort 15 skilling i løsøre og 33–1–3 i jordegods.2

Annet navn: Roe Andersson på Bakke, nevnt fra 1747 til 1749.4,3
Roe giftet seg med Ingeleiv Jørnsdotter på Flatmark.6
Det ble holdt skifteregistrering etter Erik Gunnarsson den 29. november 1747. Huset med kakkelovn, kjøkken og kammer ble vurdert til 70 daler. Svigersønnen Knut Knutsson Fuglset ble beskyldt for å ha åpnet en kiste og fjernet et papir som viste at Mats Viderø (s.d.) skyldte den avdøde 200 daler. Fuglset nektet å forklare seg under ed, men andre vitner stod frem og bekreftet gjelden. I kisten var også et kårbrev til enka Synnøv på 1 tønne bygg årlig fra hennes sønn Roe Andersson på Bakke.7

Roe og Ingeleiv var brukere på bnr. 3, Soggebakke, Grytten, i 1749. Han hadde overtatt etter mora.4,8,3
Annet navn: Roe Andersson på Flatmark.6 I manntallet av 1762 står Roe og Ingeleiv som selveiere på Flatmark, Grytten. Synnøv Roesdotter o.a. var også der. De hadde ett av de to brukene.6 Roe bodde på Fremstengan, Engan, Voll, i 1801. Han var almissemenneske.5

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 144, dagen etter 24. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610365
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 9.6.1740.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 489 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/507/
 4. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Romsdalske kompani, hovedlegdsrulle. 44. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690333
 5. [S1233] Grytten ft. 1801: fol. 323 b, Engen, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670190
 6. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Grytten prestegjeld. Mnr. 341. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041054
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 488 a–489 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/506/
 8. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Romsdalske kompani, hovedlegdsrulle. 42. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690332
Sist redigert6. juli 2020

Synnøv Roesdotter på Soggebakke1

K, #15607, (1747 - 1806)
Far*Roe Andersson på Soggebakke1,2 (c 1722 - )
Mor*Ingeleiv Jørnsdotter på Flatmark2 ( - f 1801)     Synnøv ble født i 1747 på Soggebakke, Grytten.1 Synnøv ble døpt den 13. november 1747 i Grytten kirke.1
Annet navn: Synnøv Roesdotter på Flatmark.2 I manntallet av 1762 står Synnøv Roesdotter hos Roe Andersson og Ingeleiv Jørnsdotter på Flatmark, Grytten.2

Synnøv døde kanskje i 1806 hos Johan Gørvell i Molde. Den 19. september ble det betalt 1 ort for kirkegårdsjorden til Hr Gørwels Tieneste Piige og 1 daler for ringing med begge klokker. Synnov Roësdatter hos Giørvell 63 Aar ble jordfestet 27. september.3,4

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 144, dagen etter 24. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610365
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Grytten prestegjeld. Mnr. 341. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041054
 3. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 b, 1806, 27. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630233
 4. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1806. Uvisse inntekter, 19. september.
Sist redigert6. juli 2020

Ingeleiv Jørnsdotter på Flatmark1

K, #15608, ( - før 1801)

Familie

Roe Andersson på Soggebakke (c 1722 - )
De hadde fler barn.1 
Barn     Ingeleiv giftet seg med Roe Andersson på Soggebakke.1
Annet navn: Ingeleiv Jørnsdotter på Soggebakke.
Ingeleiv og Roe var brukere på bnr. 3, Soggebakke, Grytten, i 1749. Han hadde overtatt etter mora.2,3,4 I manntallet av 1762 står Ingeleiv og Roe som selveiere på Flatmark, Grytten. Synnøv Roesdotter o.a. var også der. De hadde ett av de to brukene.1

Ingeleiv døde før 1801.5

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Grytten prestegjeld. Mnr. 341. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041054
 2. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Romsdalske kompani, hovedlegdsrulle. 44. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690333
 3. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Romsdalske kompani, hovedlegdsrulle. 42. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690332
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 489 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/507/
 5. [S1233] Grytten ft. 1801: fol. 323 b, Engen, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670190
Sist redigert6. juli 2020

Trondetta Trondsdotter1

K, #15609, (9. september 1786 - 1806)
Far*Trond Persson i Bolgvåg2 (c 1752 - 1786)
Mor*Brit Gunnarsdotter i Bolgvåg2 (c 1752 - 1840)     Annet navn: Trondetta Trondsdotter i Bolgvåg.2
Trondetta ble født den 9. september 1786 i Bolgvåg, Bolga, Bremsnes, etter farens død.2 Trondetta ble døpt den 17. september 1786 i Kristiansund kirke av Jens Lemvig Bull.2 Trondetta tjente på Øver Rå, Møst, Frei, i 1801.3 Hun ble konfirmert den 18. november 1803 på Reknes hospital, Molde.1

Trondetta døde i 1806 på Reknes hospital, som lem.4 Hun ble jordfestet den 15. oktober 1806.4

Kilder/noter

 1. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 14 b, 18. november, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630202
 2. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 11 v, 17. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20050706031063
 3. [S1433] Tingvoll ft. 1801: fol. 596 a, Gaarden Møst, 4. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340401
 4. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 b, 1806, 15. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630233
Sist redigert7. juli 2020

Trond Persson i Bolgvåg1,2,3

M, #15610, (ca. 1752 - 11. juni 1786)

Familie

Brit Gunnarsdotter i Bolgvåg (c 1752 - 1840)
De hadde tre barn. 
Barn     Trond ble født ca. 1752.2
Annet navn: Trond Persson i Bukta, nevnt 1782.4
Trond trolovet seg den 14. april 1782 i Bremsnes kirke med Brit Gunnarsdotter i Bolgvåg.5
Trond giftet seg den 30. juni 1782 i Bremsnes kirke med Brit Gunnarsdotter i Bolgvåg.4,5 Trond og Brit var husfolk i Bolgvåg, Bolga, Bremsnes, fra 1782.5,3

Trond døde den 11. juni 1786, av forkjølelse.2 Han ble gravlagt den 15. juni 1786 på Kristiansund kirkegård.2 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 8. juli 1786. Kreditorer: Jens Lemvig Bull o.a. Aktiva: 31 daler 3 ort 4 skilling. Passiva: 53–3–20. Boet var altså fallitt.3

     Navnet hans ble skrevet Tron Pedersøn Bugten i 1782.4

     Navnet hans ble skrevet Tron Pedersen Bolgvogen i 1786.2

Kilder/noter

 1. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 11 v, 17. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20050706031063
 2. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 278 v, 1786, 15. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20050706031307
 3. [S1928] Nordmøre skifteprotokoll 1783–87: fol. 646 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090203620668
 4. [S1929] Bremsnes mini. 1759–1805: s. 176, 1782, 30. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070912650245
 5. [S1634] Kvernes mini. 1764–1801: s. 119, 11. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070912630224
Sist redigert7. juli 2020

Brit Gunnarsdotter i Bolgvåg1,2

K, #15611, (ca. 1752 - 1840)

Familie 1

Trond Persson i Bolgvåg (c 1752 - 1786)
De hadde tre barn. 
Barn

Familie 2

De hadde ett barn.3 

Familie 3

Tosten Olsson i Bolgvåg (1773 - f 1840)
De hadde ett barn.3      Brit ble født ca. 1752.3
Brit trolovet seg den 14. april 1782 i Bremsnes kirke med Trond Persson.2
Brit giftet seg den 30. juni 1782 i Bremsnes kirke med Trond Persson i Bukta.4,2 Brit og Trond var husfolk i Bolgvåg, Bolga, Bremsnes, fra 1782.2,5
Brit giftet seg med en uregistrert person.3
Brit giftet seg i 1797 med Tosten Olsson på Or.6 Brit og Tosten var husfolk i Bolgvåg i 1817.3,7

Brit døde i 1840.3

Kilder/noter

 1. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 236 v, 17. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20050706031276
 2. [S1634] Kvernes mini. 1764–1801: s. 119, 11. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070912630224
 3. [S1931] Frei II: s. 248. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748527?page=251
 4. [S1929] Bremsnes mini. 1759–1805: s. 176, 1782, 30. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070912650245
 5. [S1928] Nordmøre skifteprotokoll 1783–87: fol. 646 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090203620668
 6. [S1860] Frei I: s. 323. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748526?page=326
 7. [S1228] Kvernes mini. 1802–45: fol. 95 a, 6. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070912630434
 8. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 11 v, 17. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20050706031063
Sist redigert7. juli 2020

Gurå Trondsdotter i Bolgvåg1

K, #15612, (ca. 1784 - etter 1817)
Far*Trond Persson i Bolgvåg1 (c 1752 - 1786)
Mor*Brit Gunnarsdotter i Bolgvåg1 (c 1752 - 1840)     Gurå ble født ca. 1784.1

Gurå døde etter 1817.2

Kilder/noter

 1. [S1928] Nordmøre skifteprotokoll 1783–87: fol. 646 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090203620668
 2. [S1228] Kvernes mini. 1802–45: fol. 95 a, 6. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070912630434
Sist redigert7. juli 2020

Tosten Olsson i Bolgvåg1

M, #15613, (1773 - før 1840)

Familie

Brit Gunnarsdotter i Bolgvåg (c 1752 - 1840)
De hadde ett barn.1      Annet navn: Tosten Olsson på Or.2
Tosten ble født i 1773 på Or, Frei.2
Tosten giftet seg i 1797 med Brit Gunnarsdotter i Bolgvåg.2 Tosten og Brit var husfolk i Bolgvåg, Bolga, Bremsnes, i 1817.1,3

Tosten døde før 1840.1
Sist redigert7. juli 2020

Hilde Lassesdotter på Hovdenakken1

K, #15614, (ca. 1750 - 1806)
Far*Lasse Knutsson på Kortgarden2 (c 1709 - c 1753)
Mor*Anne Lassesdotter på Kortgarden2 ( - e 1753)     Annet navn: Hilde Lassesdotter på Kortgarden.2
Hilde ble født ca. 1750.1,2
Hun var myndling av Åmund Olsson på Brattset i 1753.2

Hilde var bruker på lnr. 194, Hovdenakken, Bolsøy, i 1801.1

Hilde døde trolig i 1806 på Reknes hospital, Molde. Hospitalslemmet Helle Larsdatt: (57 år) ble jordfestet 28. desember.3

Kilder/noter

 1. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 425 a, Hovdenaccen, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670286
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 195 a, 23. oktober. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650791
 3. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 b, 1806, 28. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630233
Sist redigert9. juli 2020

Anne Lassesdotter på Kortgarden1,2

K, #15615, ( - etter 1753)

Familie

Lasse Knutsson på Kortgarden (c 1709 - c 1753)
Seks barn levde i 1753.2 
Barn     Anne bodde på Kortgarden, Bolsøy, i 1741.1
Anne giftet seg den 11. juni 1741 med Lasse Knutsson på Nes.1
Anne og Lasse var brukere på Kortgarden i 1748. Skyld: 1 våg.3,4

Anne døde etter 1753.2

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 211, 2. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660314
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 195 a, 23. oktober. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650791
 3. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 20. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690221
 4. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Vestre romsdalske landvernkompani, hovedlegdsrulle. Nr. 15. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690192
Sist redigert9. juli 2020

Anna Sofia Darre1,2

K, #15616, (ca. 1794 - 1807)
Far*Elias Heltberg Darre1 (1750 - 1827)
Mor*Cecilie Margrete Rust1 (c 1760 - 1813)     Anna Sofia ble født ca. 1794 i Fjærvikan, Halsa.1,2 Ved folketellingen av 1801 bodde Anna Sofia Darre i Fjærvikan hos Elias Heltberg von Darre og Cecilie Margrete Rust.1

Anna Sofia døde i 1807 i Molde.2 Hun ble jordfestet den 12. februar 1807.2

Kilder/noter

 1. [S1932] Stangvik ft. 1801: fol. 692 a, Fiervigen, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340473
 2. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 b, 1807, 12. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630233
Sist redigert9. juli 2020

Jakob Olsson Litle Rovde1,2

M, #15617, (1780 - 1807)     Jakob ble født i 1780 på Litlerovdane, Rovde.2 Jakob ble døpt den 18. april 1780.2
Annet navn: Jakob Olsson i Norddalen.3,4
Jakob Olsson Litle Rovde kjøpte på Støylen, Norddalen, Syvde, den 2. november 1799. Han overtok driften i 1802.3 Jakob tjente på Støylen i 1801.4

Jakob døde i 1807 på Reknes hospital, Molde, som lem.1 Han ble jordfestet den 29. mai 1807.1

Kilder/noter

 1. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 b, 1807, 29. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630233
 2. [S1390] Herøy mini. 1767–88: fol. 167 b, 18. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070829630027
 3. [S1936] Bygdebok for Syvde sokn: s. 183. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2013102308004?page=186
 4. [S1937] Vanylven ft. 1801: fol. 13 b, nr. 11, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340018
Sist redigert10. juli 2020

Per Benjaminssen1,2

M, #15618, (1807 - 1807)
Far*Benjamin Davidssen1
Mor*Maren Ivarsdatter i Krubba1,2     Per ble født i 1807 i Molde, utenom ekteskap.1 Per ble døpt den 26. april 1807 i Molde kirke.1

Per døde i 1807 i Molde, 9 uker gammel. Den 3. juli ble det betalt 12 skilling for kirkegårdsjorden.2,3 Han ble jordfestet den 9. juli 1807.2

Kilder/noter

 1. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 20 b, 26. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630208
 2. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 b, 1807, 9. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630233
 3. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1807. Uvisse inntekter, 3. juli.
Sist redigert12. juli 2020

Benjamin Davidssen1,2

M, #15619

Familie

Maren Ivarsdatter i Krubba
De fikk et barn sammen.1 
Barn     Benjamin fikk barn med en uregistrert person i 1806 i Trondheim.2 Han var matros i 1806.1,2 Han reiste den 5. november 1806 til Barcelona, Spania, med skipper Tønnes Anderssen DalKlaus Lund Steffenssens skip. De fraktet klippfisk.3,4,5,1
Benjamin fikk barn med Maren Ivarsdatter i Krubba i 1807 i Molde.1

Kilder/noter

 1. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 20 b, 26. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630208
 2. [S1460] Trondheim, Vår Frue mini. 1774–1814 (A04): s. 106, nr. 46. https://www.digitalarkivet.no/kb20070921670612
 3. [S1037] Molde, 2. rode, sjørulle 1806: ææ.
 4. [S1200] Dødsfall i Norge 1763–1825: s. 80. Dahl, Tønnes A.
 5. [S244] Molde bys historie I: s. 367. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010063008094#368
Sist redigert12. juli 2020

Ivar Sørensson i Borvik1,2,3

M, #15620, ( - 1764)

Familie

Marta Jensdotter i Borvik (1727 - 1798)
De hadde ett barn.1 
Barn     Ivar giftet seg med Marta Jensdotter.1,2 Ivar og Marta var husfolk i Borvik, Røvik, Bolsøy, i 1760. Hun bodde fremdeles der i 1770.2,4

Ivar døde i 1764 i Borvik.3 Han ble jordfestet den 26. februar 1764 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.3,5 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 14. august 1764. Arvinger: Marta Jensdotter og Marta Ivarsdotter. Aktiva: 33 daler 1 ort 18 skilling. Passiva: 27–1–16. Arv: 6–0–2.1

     Navnet hans ble skrevet Iver Borvigen fra 1760 til 1764.2,3

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 246 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/268/
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 38 a, kvinner, 26. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620576
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 112 a, menn, 1764, 26. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630038
 4. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 45 b.
 5. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 b, 1764, seksagesima. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630070
Sist redigert15. juli 2020

Beret Jonsdatter1

K, #15621, (ca. 1776 - 1804)     Beret ble født ca. 1776.1 Ingeborg Sæmundsdatter, Marta Persdatter og Beret Jonsdatter tjente hos Lars Dal og Maren Magrete Fris på mnr. 27, utpå Gata, Molde, i 1801.1

Ei Beret Jonsdatter (26 år) døde som lem på Reknes hospital, Molde, og ble jordfestet 27. juni 1804.2

Kilder/noter

 1. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 838 b. Myhren, mnr. 27. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340621
 2. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 b, 27. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630232
Sist redigert18. juli 2020

Johan Olsson på Daugstad1

M, #15622, ( - etter 1793)

Familie

Brit Knutsdotter på Daugstad (1731 - 1792)
Sju barn levde i 1793.4 
Barn     Johan giftet seg i 1756 med Brit Knutsdotter på Øvstedalen.2 Johan og Brit bodde på Daugstad, Tresfjord, i 1767.3,1

Johan døde etter 1793.4

     Gjøri Olsdotter i Hjelvika og Johan Olsson på Daugstad kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 114, 2. påskedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660540
 2. [S77] Tresfjord I: s. 402. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#405
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 432 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/459/
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 107 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680125
Sist redigert19. juli 2020

Magnhild Kristoffersdotter i Skjerså1,2

K, #15623, (ca. 1737 - )

Familie

Ola Ivarsson i Skjerså (1733 - c 1804)
I 1756 var han gift og forsørget to barn. Fem barn er nevnt i skiftet etter ham.4,2 
Barn     Magnhild ble født ca. 1737.1
Magnhild giftet seg med Ola Ivarsson i Skjerså.1,2 Magnhild og Ola bodde i Skjerså, Bolsøy, i 1764. Gården ble også kalt Øygarden. De var kårfolk der i 1801.3,1
Hun var arving ved skiftet etter Ola Ivarsson i Skjerså den 26. juli 1805: 20 daler 1 ort 21 skilling.2

Kilder/noter

 1. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 420 a, Sierssaaen, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670281
 2. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 110 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690123
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 201 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/221/
 4. [S1562] 2. trondhjemske infreg, ruller 1756–61: 1756, Fannåttingske kompani, mønstringsrulle. Gemene, nr. 25. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700387
Sist redigert22. juli 2020