Tosten Gunnarsson på Harholten1

M, #15401, (ca. 1663 - )
Far*Gunnar Ivarsson på Harholten1 (c 1630 - )
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg     Tosten ble født ca. 1663 på Harholten, Nesset, som tvilling.1 I manntallet av 1666 står Tosten Gunnarsson hos Gunnar Ivarsson på Fløta, Harholten, Nesset.1,2

Tosten døde uten livsarvinger.3

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 371, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191196
 2. [S104] Nesset II: s. 126. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#129
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
Sist redigert10. mars 2020

(?) Gunnarsdotter

K, #15402
Far*Gunnar Ivarsson på Harholten1 (c 1630 - )
Søster av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ivar Jonsson på Mittet (o 1655 - 1737)
Ett barn er nevnt i et skifte.1 
Barn     (?) giftet seg med Ivar Jonsson.

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
Sist redigert10. mars 2020

Gunnar Gunnarsson på Harholten1,2

M, #15403, (ca. 1677 - før 1764)
Far*Gunnar Ivarsson på Harholten (c 1630 - )
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg     Gunnar ble født ca. 1677 på Harholten, Nesset.1,2 Han tjente hos Ivar Gunnarsson på Fløta, Harholten, Nesset, i 1701.2 Gunnar Gunnarsson på Harholten var soldat i Kaptein Frans Bruns reservekompani, Trondhjemske infanteriregiment, i 1703. Han ble innrullert i 1700.1,2

Gunnar døde før 1764, uten livsarvinger.3

Kilder/noter

 1. [S1525] Trondhjemske reg, ruller 1659–1703: 1703, Kaptein Frans Bruns reservekompani, rulle. Nr. 17. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110670232
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 223, Harholt. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/123/
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
Sist redigert17. mars 2020

Marit Ivarsdotter i Horsgård1,2

K, #15404, (ca. 1694 - 15. februar 1772)
Far*Ivar Gunnarsson på Harholten2 (c 1663 - e 1711)
Mor*Marit Gjertsdotter på Harholten3
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Jon Jakobsson i Horsgård (c 1705 - 1766)
De hadde ikke barn.      Marit ble født ca. 1694.1,3
Annet navn: Marit Ivarsdotter på Harholten, nevnt 1743.4
Marit giftet seg den 9. juli 1743 i Veøy kirke med Jon Jakobsson i Horsgård.4,2
Hun var arving ved skiftet etter Ingebjørg Ivarsdotter på Dale den 13. september 1764: 5 daler 2 ort 8 skilling.5


Marit døde den 15. februar 1772 i Ytre Horsgård, Veøy, av hevelse.1 Hun ble gravlagt den 21. februar 1772 på Veøy kirkegård.1

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 98, 21. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660532
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
 3. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 24 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28690/26/
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 241, 9. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660329
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a–251 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
Sist redigert11. mars 2020

Jon Jakobsson i Horsgård1,2

M, #15405, (ca. 1705 - 1766)

Familie 1

De hadde to barn.3 

Familie 2

Marit Ivarsdotter i Horsgård (c 1694 - 1772)
De hadde ikke barn.      Jon ble født ca. 1705.3
Jon giftet seg med en uregistrert person.1
Jon var bruker i Oppigarden, Ytre Horsgård, Veøy, fra 1737 til 1766.3
Jon giftet seg den 9. juli 1743 i Veøy kirke med Marit Ivarsdotter på Harholten.1,2
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Ingebjørg Ivarsdotter på Dale den 13. september 1764: 2 tønner havre og 1 pund bygg (2 daler 4 skilling), så (2 ort 12 skilling) og gammel spinnerokk (1 ort 12 skilling).4


Jon døde i 1766 i Ytre Horsgård, Veøy.3

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 241, 9. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660329
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
 3. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1230. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=1233
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a–251 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
Sist redigert18. mars 2020

Ola Gunnarsson på Kvernberget1,2,3,4

M, #15406, (ca. 1668 - )
Far*Gunnar Ivarsson på Harholten2,1 (c 1630 - )
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

De hadde tre barn.2 
Barn     Annet navn: Ola Gunnarsson på Harholten.
Ola ble født ca. 1668 på Harholten, Nesset.5
Ola var bruker på Nedre Kvernberget, Kvernberget, Nesset, i 1701.5,4
Ola og kona var brukere på Nedre Kvernberget i 1711. Synnøv Gunnarsdotter (kanskje ei søster) bodde også der. Skyld 1718: 1 pund 16 merker. Det var fem kverner på Kvernberget. Neste bruker hadde overtatt i 1724.3,6,7

     Navnet hans ble skrevet Olle Gundersøn Qvernberget i 1705.1

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 240 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630358
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660271
 3. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Qvernberg. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181178
 4. [S104] Nesset II: s. 93. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=96
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 222, Qverneberg. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282124
 6. [S1589] Romsdal fogderegnskap 1718: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Erridtzfiordz Otting, Qvernberg. https://media.digitalarkivet.no/rk10101507291028
 7. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 30 b, mnr. 148. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670032
Sist redigert16. mars 2020

Søgni Gunnarsdotter i Eidsvåg1,2

K, #15407, (ca. 1671 - 1762)
Far*Gunnar Ivarsson på Harholten2 (c 1630 - )
7. tippoldemor til meg

Familie

Knut Gunnarsson i Eidsvåg (c 1671 - )
De var trolig gift. Søgni døde som enke. Knut hadde fem barn som levde i 1750.2,7 
Barn     Annet navn: Søgni Gunnarsdotter på Harholten.
Søgni ble født ca. 1671 på Harholten, Nesset.1
Søgni giftet seg trolig med Knut Gunnarsson i Eidsvåg.3,2
Knut Gunnarsson og kona var brukere på bnr. 21, Eidsvåg, Nesset, i 1711. En Lars Larsson var også der (antakelig i tjeneste). Knut skal ha kjøpt bruket i 1732, og stod som eier i 1736 av 1 våg 1 pund med bygselrett (mens bruket var på 2 merker mer). Sønnen Knut overtok i 1744.3,4,5


Søgni døde i 1762 i Eidsvåg, Nesset.1 Hun ble jordfestet den 20. oktober 1762 på Rød kyrkjegard, Nesset.1
Hun (eller snarere hennes barn) arvet ved skiftet etter Ingebjørg Ivarsdotter på Dale den 13. september 1764: 8 daler 1 ort 13 skilling.6

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 31 a, onsdag etter 19. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640074
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660271
 3. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Eidzwaagen.
 4. [S104] Nesset II: s. 406. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#409
 5. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 157.
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a–251 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
 7. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 41 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650520
Sist redigert17. mars 2020

Brit Olsdotter i Høvika1,2,3,4

K, #15408, ( - etter 1764)
Far*Ola Gunnarsson på Kvernberget4 (c 1668 - )
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Hun var enke i 1761.5 

Familie 2

Erik Olsson i Høvika (c 1709 - )     Brit giftet seg med en uregistrert person.5
Annet navn: Brit Olsdotter på Brekka, nevnt fra 1761 til 1762.5,6 Brit bodde på Brekka, Nesset, i 1761.5
Brit trolovet seg den 15. november 1761 i Rød kyrkje, Nesset, med Erik Olsson i Høvika. Forlovere: Knut Knutsson i Høvika og Erik Persson på Kvernberget.5
Brit giftet seg den 1. januar 1762 i Rød kyrkje med Erik Olsson i Høvika.6,4 Brit og Erik bodde på bnr. 1, Høvika, Nesset, i 1762, hos hans datter. De var fremdeles der i 1764.1,2
Hun var arving ved skiftet etter Ingebjørg Ivarsdotter på Dale den 13. september 1764: 5 daler 2 ort 8 skilling.7

Brit Olsdotter i Høvika solgte 1 pund (halve gården) på Brekka den 2. november 1764. Hun hadde trolig vært gift med forrige bruker. Skjøtet ble tinglyst samme dag.3

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 150. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041030
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Side 30, mnr. 150. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050036
 3. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 287 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650771
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660271
 5. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 26 b, 26. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640070
 6. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 27 a, 1762, nyttårsdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640070
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a–251 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
Sist redigert11. mars 2020

Erik Persson på Kvernberget1,2,3

M, #15409, (ca. 1706 - )     Erik ble født ca. 1706.3 Han fikk bygselseddel på 1 pund 16 merker på Nedre Kvernberget, Kvernberget, Nesset, den 21. oktober 1744. (Han overtok etter Per Åmundsson eller enka.) Seddelen ble tinglyst dagen etter.2
Erik var bruker på Nedre Kvernberget i 1749. Skyld: 1 pund 16 merker. Neste bruker fikk bygselseddel i 1761, og Erik bodde hos ham i 1764.3,4,5
Han var forlover for Erik Olsson i Høvika og Brit Olsdotter på Brekka, som ble trolovet den 15. november 1761 i Rød kyrkje, Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 26 b, 26. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640070
 2. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 118 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400576
 3. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. 1. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690340
 4. [S104] Nesset II: s. 94. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=97
 5. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Side 29, mnr. 148. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050035
Sist redigert11. mars 2020

Kari Olsdotter i Holen1

K, #15410, (ca. 1713 - 1786)
Far*Ola Gunnarsson på Kvernberget1 (c 1668 - )
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ola Larsson i Holen (c 1712 - 1794)
De hadde ett barn.2      Annet navn: Kari Olsdotter på Kvernberget.
Kari ble født ca. 1713 på Kvernberget, Nesset.2
Kari giftet seg med Ola Larsson.1
Hun var arving ved skiftet etter Ingebjørg Ivarsdotter på Dale den 13. september 1764: 5 daler 2 ort 8 skilling.3


Kari døde i 1786 i Holen, Nesset.2

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660271
 2. [S305] Nesset III: s. 112. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014080508180?page=115
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a–251 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
Sist redigert17. mars 2020

Lars Olsson på Teigset1,2

M, #15411, (ca. 1667 - )

Familie

Han hadde iallfall seks barn.1 
Barn     Lars ble født ca. 1667.2
Lars var bruker på Teigset, Nesset, i 1701. Han hadde overtatt et bruk etter faren. I 1736 drev Lars 2 våger, hele gården, hvorav han eide 1 våg 1 pund og søsknene resten. Sønnen Bjørn hadde overtatt driften i 1749.2,1,3,4

Kilder/noter

 1. [S1099] Nesset IV: s. 198. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002?page=201
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 224, Teigset. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282125
 3. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 164.
 4. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. 11. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690343
Sist redigert11. mars 2020

Ola Larsson i Holen1,2,3,4

M, #15412, (ca. 1712 - 1794)
Far*Lars Olsson på Teigset5 (c 1667 - )

Familie

Kari Olsdotter i Holen (c 1713 - 1786)
De hadde ett barn.4      Ola ble født ca. 1712 på Teigset, Nesset.3 Han var soldat.3
Ola giftet seg med Kari Olsdotter.1
Annet navn: Ola Larsson på Teigset, nevnt 1748 og 1756.6,7,5 Ola Larsson på Teigset fikk bygselseddel på 2 pund 12 merker (halve gården) i Holen, Nesset, fra Hans Holst i 1748. Seddelen ble tinglyst 5. juli.6
Ola var bruker Holen i 1749. I hovedlegdsrullen står at han drev 1 våg 2 pund (hele gården).3,4
Bjørn Larsson på Teigset og Ola Larsson på Teigset o.a. solgte 2 våger med bygselrett på Teigset den 5. juli 1756 til Sjurd Knutsson. Kjøpesum: 50 daler. Selgerne hadde arvet jorden etter faren. Skjøtet ble tinglyst samme dag.8,7
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Ingebjørg Ivarsdotter på Dale den 13. september 1764: skjerding (1 ort 10 skilling).9
Ola Larsson fikk bygselseddel på 2 pund 12 merker (halve gården) Holen fra Ole Alsing den 20. desember 1764. Seddelen ble tinglyst 28. juni året etter.10,4

Ola døde i 1794 Holen.2 Han ble jordfestet den 23. februar 1794 på Rød kyrkjegard, Nesset.2

     Navnet hans ble skrevet Olle Hølen i 1764.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660271
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 199 a, søndag seksagesima. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640243
 3. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. 10. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690343
 4. [S305] Nesset III: s. 112. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014080508180?page=115
 5. [S1099] Nesset IV: s. 198. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002?page=201
 6. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 206 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400664
 7. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 146 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650626
 8. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 145 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650626
 9. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a–251 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
 10. [S800] Romsdal tingbok 1765–75: fol. 1 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410590
Sist redigert17. mars 2020

Kristi Olsdotter i Otta1

K, #15413, (ca. 1715 - 1785)
Far*Ola Gunnarsson på Kvernberget2 (c 1668 - )
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ola Olsson i Otta (c 1697 - )
De hadde ikke barn.6      Kristi ble født ca. 1715 på Kvernberget, Nesset.1
Annet navn: Kristi Olsdotter på Kvernberget, nevnt fra 1762 til 1763.3,4
Kristi trolovet seg den 1. november 1762 i Rød kyrkje, Nesset, med Ola Olsson i Otta.3
Kristi giftet seg den 2. januar 1763 i Rød kyrkje med Ola Olsson i Otta.4
Hun var arving ved skiftet etter Ingebjørg Ivarsdotter på Dale den 13. september 1764: 5 daler 2 ort 8 skilling.5


Kristi døde i 1785 i Otta, Klokkset, Nesset.1 Hun ble jordfestet den 4. desember 1785 på Rød kyrkjegard, Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 170 a, 2. søndag i advent. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640214
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660271
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 31 a, allehelgensdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640074
 4. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 32 a, 1763, søndag mellom nyttår og helligtrekonger. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640075
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a–251 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
 6. [S104] Nesset II: s. 203. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#206
Sist redigert14. mars 2020

Ola Olsson i Otta1,2,3

M, #15414, (ca. 1697 - )

Familie 1

De hadde iallfall fire barn. Han var enkemann i 1762.4,3,2 
Barn

Familie 2

Kristi Olsdotter i Otta (c 1715 - 1785)
De hadde ikke barn.4      Ola ble født ca. 1697.3
Ola giftet seg med en uregistrert person.2 Ola var husmann i Otta, Klokkset, Nesset, i 1749.3
Ola trolovet seg den 1. november 1762 i Rød kyrkje, Nesset, med Kristi Olsdotter på Kvernberget.2
Ola giftet seg den 2. januar 1763 i Rød kyrkje med Kristi Olsdotter på Kvernberget.1

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 32 a, 1763, søndag mellom nyttår og helligtrekonger. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640075
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 31 a, allehelgensdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640074
 3. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. 6. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690341
 4. [S104] Nesset II: s. 203. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#206
Sist redigert14. mars 2020

Mildrid Gunnarsdotter i Eidsvåg1,2

K, #15415, ( - ca. 1705)
Far*Gunnar Ivarsson på Harholten2,1 (c 1630 - )
Søster av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

Knut Hansson i Eidsvåg (c 1663 - )
De hadde fem barn.1,2 
Barn     Annet navn: Mildrid Gunnarsdotter på Harholten.
Mildrid giftet seg med Knut Hansson i Eidsvåg.1

Mildrid døde ca. 1705 i Eidsvåg, Nesset.1 Det ble holdt skifte etter henne den 19. oktober 1705. Kreditorer: Jon Knutsson på Rød og Lars Knutsson o.a. Arvinger: Knut Hansson, Hans Knutsson, Brit Knutsdotter, Guri Knutsdotter, Kari Knutsdotter og Ingebjørg Knutsdotter. I boet var to kyr, to kviger, graokse, to geiter, seks sauer, 3 tønner såhavre, kopperkjele på 1 pund 6 merker, kiste med lås, hjulrokk, svensk åkle, o.a. Aktiva: 38 daler 12 skilling. Passiva: 19 daler 2 ort. Arv: 18 daler 2 ort 12 skilling.3

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 240 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630358
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660271
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 240 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630358
Sist redigert17. mars 2020

Knut Hansson i Eidsvåg1,2

M, #15416, (ca. 1663 - )

Familie 1

Mildrid Gunnarsdotter i Eidsvåg ( - c 1705)
De hadde fem barn.2,5 
Barn

Familie 2

De hadde ikke barn.3      Knut ble født ca. 1663.1
Knut var bruker i Hansgarden, Eidsvåg, Nesset, fra 1691.3
Knut giftet seg med Mildrid Gunnarsdotter på Harholten.2 I manntallet av 1701 står Knut som bruker i Hansgarden. Hans Knutsson var også der.1,3
Han var arving ved skiftet etter Mildrid Gunnarsdotter i Eidsvåg den 19. oktober 1705: 9 daler 1 ort 6 skilling.4

Knut giftet seg med en uregistrert person.3

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 223, Eidsvog. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282124
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 240 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630358
 3. [S104] Nesset II: s. 421. https://www.nb.no/items/1251fd7c09158f556150b32486389c77?page=424
 4. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 240 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630358
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660271
Sist redigert17. mars 2020

Brit Knutsdotter i Eidsvåg1,2,3

K, #15417, (ca. 1696 - 1763)
Far*Knut Hansson i Eidsvåg4 (c 1663 - )
Mor*Mildrid Gunnarsdotter i Eidsvåg4,3 ( - c 1705)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Lars Sørensson i Eidsvåg ( - e 1765)     Brit ble født ca. 1696 i Eidsvåg, Nesset.1
Hun var arving ved skiftet etter Mildrid Gunnarsdotter i Eidsvåg den 19. oktober 1705: 1 daler 2 ort 5 skilling.5
Hun var myndling av Ola Gunnarsson på Kvernberget i 1705.4

Brit giftet seg med Lars Sørensson.3,2 Brit og Lars var husfolk på en plass på bnr. 21, Eidsvåg, Nesset, i 1762.2

Brit døde i 1763 i Eidsvåg.1 Hun ble jordfestet den 27. november 1763 på Rød kyrkjegard, Nesset.1
Brit (eller snarere hennes arvinger) arvet ved skiftet etter Ingebjørg Ivarsdotter på Dale den 13. september 1764: 1 daler 1 ort 14 skilling.6

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 36 a, 1. søndag i advent. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640079
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 157. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041031
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660271
 4. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 240 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630358
 5. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 240 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630358
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a–251 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
Sist redigert17. mars 2020

Guri Knutsdotter i Eidsvåg1,2

K, #15418, ( - etter 1764)
Far*Knut Hansson i Eidsvåg1 (c 1663 - )
Mor*Mildrid Gunnarsdotter i Eidsvåg1,2 ( - c 1705)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg     
Hun var arving ved skiftet etter Mildrid Gunnarsdotter i Eidsvåg den 19. oktober 1705: 1 daler 2 ort 5 skilling.3
Hun var myndling av Ola Gunnarsson på Kvernberget i 1705.1
Guraa Knudsdr tjente hos Kari Knutsdotter og Aslak Hallvorsson på Indre Skorga, Nesset, i 1762.4
Hun var arving ved skiftet etter Ingebjørg Ivarsdotter på Dale den 13. september 1764: 1 daler 1 ort 14 skilling.5
Hun var myndling av Aslak Hallvorsson på Indre Skorga i 1764.2

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 240 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630358
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660271
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 240 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630358
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 230 og 231. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041033
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a–251 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
Sist redigert17. mars 2020

Kari Knutsdotter på Skorga1,2

K, #15419, (ca. 1701 - 1777)
Far*Knut Hansson i Eidsvåg3 (c 1663 - )
Mor*Mildrid Gunnarsdotter i Eidsvåg3,4 ( - c 1705)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Aslak Hallvorsson på Skorga (c 1690 - 1765)
De hadde iallfall tre barn.8 
Barn     Annet navn: Kari Knutsdotter i Eidsvåg.3
Kari ble født ca. 1701 i Eidsvåg, Nesset.1
Hun var arving ved skiftet etter Mildrid Gunnarsdotter i Eidsvåg den 19. oktober 1705: 1 daler 2 ort 5 skilling.5
Hun var myndling av Ola Gunnarsson på Kvernberget i 1705.3

Kari giftet seg med Aslak Hallvorsson.4,2 I manntallet av 1762 står Kari og Aslak som selveiere på Indre Skorga, Nesset. Hallvor Aslaksson o.a. var også der. Sønnen Hallvor fikk skjøte i 1760.2,6
Kari og Aslak hadde Guri Knutsdotter i tjeneste i 1762.2

Annet navn: Kari Knutsdotter på Indre Skorga, nevnt 1764.4
Hun var arving ved skiftet etter Ingebjørg Ivarsdotter på Dale den 13. september 1764: 1 daler 1 ort 14 skilling.7


Kari døde i 1777 på Indre Skorga.1 Hun ble jordfestet den 19. januar 1777 på Rød kyrkjegard, Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 131 a, 1777, 2. søndag etter helligtrekonger. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640174
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 230 og 231. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041033
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 240 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630358
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660271
 5. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 240 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630358
 6. [S979] Nesset XI: s. 612.
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a–251 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
 8. [S979] Nesset XI: s. 613.
Sist redigert17. mars 2020

Ingebjørg Knutsdotter i Eidsvåg1,2

K, #15420, ( - etter 1764)
Far*Knut Hansson i Eidsvåg1 (c 1663 - )
Mor*Mildrid Gunnarsdotter i Eidsvåg1,2 ( - c 1705)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg     
Hun var arving ved skiftet etter Mildrid Gunnarsdotter i Eidsvåg den 19. oktober 1705: 1 daler 2 ort 5 skilling.3
Hun var myndling av Ola Gunnarsson på Kvernberget i 1705.1
Hun var arving ved skiftet etter Ingebjørg Ivarsdotter på Dale den 13. september 1764: 1 daler 1 ort 14 skilling.4
Hun var myndling av Hans Knutsson i Eidsvåg i 1764.2

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 240 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630358
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660271
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 240 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630358
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a–251 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
Sist redigert17. mars 2020

Lars Sørensson i Eidsvåg1,2

M, #15421, ( - etter 1765)

Familie

Brit Knutsdotter i Eidsvåg (c 1696 - 1763)     Lars giftet seg med Brit Knutsdotter i Eidsvåg.1,2 Lars og Brit var husfolk på en plass på bnr. 21, Eidsvåg, Nesset, i 1762.2
Lars giftet seg i 1764 med en uregistrert person.3

Lars døde etter 1765.3

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660271
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 157. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041031
 3. [S89] Nesset VI [1990]: s. 171. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026?page=172
Sist redigert17. mars 2020

Brit Gunnarsdotter på Flatsetøya1,2,3

K, #15422, ( - før 1764)
Far*Gunnar Ivarsson på Harholten3 (c 1630 - )
Søster av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

Jon Olsson på Flatsetøya (c 1675 - f 1764)
To barn er nevnt i et skifte.4,3 
Barn     Annet navn: Brit Gunnarsdotter på Harholten.
Brit giftet seg med Jon Olsson på Skorga.4,3 Brit og Jon bodde på Flatsetøya, Frei, eller på Flatset.4,5,2,3

Brit døde før 1764.3

Kilder/noter

 1. eller Flatset.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 251 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660273
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660271
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 250 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660272
Sist redigert20. mars 2020

Guri Persdotter på Myklebostad1,2

K, #15423, ( - før 1798)
Far*Per Persson på Mittet3 (1709 - 1746)
Mor*Eli Trondsdotter på Myklebostad3,1 (c 1714 - 1787)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg     Annet navn: Guri Persdotter på Mittet.3
Hun var arving ved skiftet etter Per Persson på Mittet den 14. april 1746: 7 daler 1 ort 19 skilling, utlagt i 2 2/3 mark i bruket (1–1–8) o.a.4
Hun var myndling av Jakob Jakobsson på Mittet i 1746.3
Hun var arving ved skiftet etter Per Persson på Dale den 14. april 1757: 43 daler 18 skilling, utlagt i 16 merker i Ytre Mittet (8 daler), 12 daler kontant, sølvskje (1 daler 1 ort), kiste med lås (1 ort) o.a.. Per Persson på Mittets enke (Eli Trondsdotter) og barn fikk 4 daler 2 ort 16 skilling for 9 1/3 mark i Ytre Mittet som var bortsolgt.5
Hun var myndling av Knut Andersson på Myklebostad i 1757.2
I manntallet av 1762 står Guri Persdotter hos Anders Aslaksson og Eli Trondsdotter på bnr. 3, Nedre Myklebostad, Vistdal.1,6

Guri døde før 1798.7

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 208. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041040
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 504 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651105
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 402 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650422
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 402 b–403 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650422
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 504 b–506 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651105
 6. [S130] Nesset IX: s. 220.
 7. [S1275] Nesset X: s. 209.
Sist redigert22. mars 2020

Trond Persson på Mittet1,2

M, #15424, (ca. 1743 - 1748)
Far*Per Persson på Mittet2 (1709 - 1746)
Mor*Eli Trondsdotter på Myklebostad2 (c 1714 - 1787)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg     Trond ble født ca. 1743.1
Han var arving ved skiftet etter Per Persson på Mittet den 14. april 1746: 14 daler 3 ort 15 skilling, utlagt i 5 1/3 mark i bruket (2–2–16), kopperkjele på 1 pund 3 merker (3–0–0), farget bolle (0–0–16) o.a.3
Han var myndling av Ola Knutsson på Dale i 1746.2


Trond døde i 1748 på Ytre Mittet, Veøy.1 Han ble gravlagt den 5. mars 1748 på Veøy kirkegård.1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 301, 5. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660359
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 402 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650422
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 402 b–403 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650422
Sist redigert21. mars 2020

Ola Knutsson på Dale1,2

M, #15425, (ca. 1703 - 1752)     Ola ble født ca. 1703.2
Han var verge for Trond Persson på Mittet i 1746.1

Ola var bruker på Aslakgarden, Dale, Veøy, til 1752.3

Ola døde i 1752 på Dale, Veøy, av sott.3

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 402 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650422
 2. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 296. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=297
 3. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 297. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=298
Sist redigert21. mars 2020

Per Persson på Mittet1

M, #15426, (1746 - før 1757)
Far*Per Persson på Mittet2,1 (1709 - 1746)
Mor*Eli Trondsdotter på Myklebostad1 (c 1714 - 1787)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg     Annet navn: Per Persson på Ytre Mittet.2
Per ble født i 1746 på Ytre Mittet, Veøy, etter farens død.2 Per ble døpt den 9. mars 1746 i Veøy kirke. Faddere: Per Persson på Dale og Nils Olsson på Mittet o.a.2
Han var arving ved skiftet etter Per Persson på Mittet den 14. april 1746: 14 daler 3 ort 15 skilling, utlagt i 5 1/3 mark i bruket (2–2–16), sølvkanne (6–0–0) o.a.3


Per døde før 1757.4

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 402 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650422
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 277, 9. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660347
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 402 b–403 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650422
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 504 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651105
Sist redigert22. mars 2020

Lars Ellingsson på Kavli1

M, #15427, ( - etter 1690)
Far*Elling Olsson på Unjem1 (o 1570 - )
Mor-?*Marit Unjem; trolig     Lars bodde på Kavli, Hen, i 1690.1
Lars Ellingsson på Kavli, Jens Ellingsson og Ågot Ellingsdotter på Moa solgte jord på Ytre Mittet, Veøy, i 1690 til Per Aslaksson på Nerås. Lars solgte 20 merker med bygselrett på vegne av seg selv, broren Jens og avdøde Ågots barn. Kjøpesum: 13½ daler. Handelen ble kunngjort på tinget 7. mai, hvor Ågot Jonsdotter på Ytre Mittet fortalte at hennes avdøde søster Guri Jonsdotter på Husby hadde solgt 18 merker for 14 daler til Per, som selv hadde arvet jord i gården etter sin far.1

Kilder/noter

 1. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 61 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650463
Sist redigert25. mars 2020

Per Aslaksson på Nerås1,2

M, #15428, (ca. 1654 - )
Far*Aslak Jonsson på Nerås2 (c 1616 - f 1690)
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

De hadde ei datter.7      Per ble født ca. 1654 på Nerås, Vestnes.2 Han bodde hos Aslak Jonsson Inni garden, Nerås, Vestnes, i 1666.2,3
Per var trolig bruker i Ytregarden, Nerås, Vestnes, i 1680 og 1698.4
Per Aslaksson på Nerås kjøpte jord på Ytre Mittet, Veøy, i 1690 av Lars Ellingsson på Kavli, Jens Ellingsson og Ågot Ellingsdotter på Moa. Lars solgte 20 merker med bygselrett på vegne av seg selv, broren Jens og avdøde Ågots barn. Kjøpesum: 13½ daler. Handelen ble kunngjort på tinget 7. mai, hvor Ågot Jonsdotter på Ytre Mittet fortalte at hennes avdøde søster Guri Jonsdotter på Husby hadde solgt 18 merker for 14 daler til Per, som selv hadde arvet jord i gården etter sin far.1 Per Aslaksson (eller hans barn) eide 1 pund 3½ mark på Ytre Mittet iallfall fra 1703 til 1704.5,6 På tinget i Rødven tinglag den 20. oktober 1707 ble det opplyst at Jon Aslaksson på Mittet var død. Han hadde vært verge for Per Aslakssons datter, som arvet 1 pund 3½ mark i Ytre Mittet og skulle befinne seg på Røros Kobberverk. I stedet ble Jons svigersønn, Per Persson på Mittet, oppnevnt som hennes formynder.7

     Navnet hans ble skrevet Peder Aslachsen Neraas i 1690.1

Kilder/noter

 1. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 61 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650463
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 338, nr. 14. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191180
 3. [S20] Tomrefjord: s. 140.
 4. [S20] Tomrefjord: s. 147. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017022748003?page=150
 5. [S1593] Romsdal fogderegnskap 1703–05: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1703. Reven Otting, Yttermitted. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307170034
 6. [S1593] Romsdal fogderegnskap 1703–05: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1704. Ræuen Otting, Yttermettet. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307170186
 7. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 9 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390139
Sist redigert1. april 2020

Ågot Jonsdotter på Mittet1

K, #15429, ( - etter 1690)
Far-?*Jon Jonsson på Mittet (c 1603 - ); trolig
Søskenbarn 10 ganger forskjøvet til meg

Familie

Knut Mortensson på Mittet ( - c 1689)     Ågot giftet seg med Knut Mortensson.1
Ågot og Knut var brukere på bnr. 7, Ytre Mittet, Veøy, i 1687. Skyld: 2 pund 16½ mark, hvorav de eide 19 merker. I 1689 resterte de 1 daler 2 ort i landskyld.2,3 Ågot Jonsdotter og Jon Aslaksson på Mittet var fra 1689 skysskaffere i Mittetdalen, Veøy, for Lange og Langelia (som da tilhørte Rødven tinglag).1
Annet navn: Ågot Jonsdotter på Ytre Mittet, nevnt 1690.4 Ågot bodde på Ytre Mittet, Veøy, i 1690.4
Per Aslaksson på Nerås kjøpte jord på Ytre Mittet i 1690 av Lars Ellingsson på Kavli, Jens Ellingsson og Ågot Ellingsdotter på Moa. Lars solgte 20 merker med bygselrett på vegne av seg selv, broren Jens og avdøde Ågots barn. Kjøpesum: 13½ daler. Handelen ble kunngjort på tinget 7. mai, hvor Ågot Jonsdotter på Ytre Mittet fortalte at hennes avdøde søster Guri Jonsdotter på Husby hadde solgt 18 merker for 14 daler til Per, som selv hadde arvet jord i gården etter sin far.4


     Ågot Jonsdotter på Mittet og Guri Jonsdotter på Husby var søsken.4

Kilder/noter

 1. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 33 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650436
 2. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1687. Reven Otting, Ytermitted. https://media.digitalarkivet.no/rk20110504787666
 3. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 45 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650448
 4. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 61 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650463
Sist redigert25. mars 2020

Guri Jonsdotter på Husby1

K, #15430, ( - før 1690)
Far-?*Jon Jonsson på Mittet (c 1603 - ); trolig
Søskenbarn 10 ganger forskjøvet til meg     
Per Aslaksson på Nerås kjøpte jord på Ytre Mittet, Veøy, i 1690 av Lars Ellingsson på Kavli, Jens Ellingsson og Ågot Ellingsdotter på Moa. Lars solgte 20 merker med bygselrett på vegne av seg selv, broren Jens og avdøde Ågots barn. Kjøpesum: 13½ daler. Handelen ble kunngjort på tinget 7. mai, hvor Ågot Jonsdotter på Ytre Mittet fortalte at hennes avdøde søster Guri Jonsdotter på Husby hadde solgt 18 merker for 14 daler til Per, som selv hadde arvet jord i gården etter sin far.1


     Ågot Jonsdotter på Mittet og Guri Jonsdotter på Husby var søsken.1

Kilder/noter

 1. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 61 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650463
Sist redigert25. mars 2020

Jon Aslaksson på Mittet1,2

M, #15431, (ca. 1641 - )
Far-?*Aslak Jonsson på Nerås (c 1616 - f 1690); trolig
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

Barn     Jon ble født ca. 1641.3
Jon var bruker på Ytre Mittet, Veøy, i 1688. Skyld: 2 pund 16½ mark.4 Ågot Jonsdotter og Jon Aslaksson på Mittet var fra 1689 skysskaffere i Mittetdalen, Veøy, for Lange og Langelia (som da tilhørte Rødven tinglag).1
Jon Aslaksson og Per Persson var brukere på Ytre Mittet i 1703. Bruket var på 2 pund 16½ mark. Jon eide 2 pund 17½ mark i gården. Året etter hadde Per overtatt som bruker og eier.5,6 På tinget i Rødven tinglag den 20. oktober 1707 ble det opplyst at Jon Aslaksson på Mittet var død. Han hadde vært verge for Per Aslakssons datter, som arvet 1 pund 3½ mark i Ytre Mittet og skulle befinne seg på Røros Kobberverk. I stedet ble Jons svigersønn, Per Persson på Mittet, oppnevnt som hennes formynder.2

Kilder/noter

 1. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 33 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650436
 2. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 9 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390139
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 201, yttermetted. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282113
 4. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 2, inntektsvedlegg A, matrikkel 1688. Reven Otting, Yttermitted. https://media.digitalarkivet.no/rk20110504787843
 5. [S1593] Romsdal fogderegnskap 1703–05: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1703. Reven Otting, Yttermitted. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307170034
 6. [S1593] Romsdal fogderegnskap 1703–05: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1704. Ræuen Otting, Yttermettet. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307170186
Sist redigert1. april 2020

Ola Aslaksson på Nerås1

M, #15432, (ca. 1658 - )
Far*Aslak Jonsson på Nerås1 (c 1616 - f 1690)
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg     Ola ble født ca. 1658 på Nerås, Vestnes.1,2 Han bodde hos Aslak Jonsson Inni garden, Nerås, Vestnes, i 1666.1,2

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 338, nr. 14. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191180
 2. [S20] Tomrefjord: s. 140.
Sist redigert24. mars 2020

Knut Mortensson på Mittet1,2

M, #15433, ( - ca. 1689)

Familie

Ågot Jonsdotter på Mittet ( - e 1690)     Knut giftet seg med Ågot Jonsdotter.3
Annet navn: Knut Mortensson på Ytre Mittet, nevnt 1669.4,5
Knut var bruker på bnr. 7, Ytre Mittet, Veøy, i 1669. Skyld: 2 våger, hvorav de skattet for 1 våg 2 pund 11 merker og eide 14½ mark.2,4
Knut og Ågot var brukere på bnr. 7 i 1687. Skyld: 2 pund 16½ mark, hvorav de eide 19 merker. I 1689 resterte de 1 daler 2 ort i landskyld.5,1

Knut døde ca. 1689.3,1

Kilder/noter

 1. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 45 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650448
 2. [S1473] Romsdal matrikkel 1669: fol. 23 b, Mettid. https://www.digitalarkivet.no/ma20100430610582
 3. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 33 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650436
 4. [S1694] Trondheim stiftamtstueregnskap 1669 (#27): litra W, Romsdal leilendingsskatt. Reffuen Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090709330365
 5. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1687. Reven Otting, Ytermitted. https://media.digitalarkivet.no/rk20110504787666
Sist redigert25. mars 2020

Marit på Unjem1

K, #15434

Familie

Elling Olsson på Unjem (o 1570 - )
(De var trolig gift.) Han hadde seks barn.3,4 
Barn     Marit giftet seg trolig med Elling Olsson på Unjem. Marit på Unjem eide 21½ mark på Ytre Mittet, Veøy, i 1669. I 1687 var Elling Olsson på Unjem (eller snarere barna) oppført med 20 merker.1,2

     Marit på Unjem kan ha vært barn av Jon Mittet.

Kilder/noter

 1. [S1473] Romsdal matrikkel 1669: fol. 23 b, Mettid. https://www.digitalarkivet.no/ma20100430610582
 2. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 1, inntektsvedlegg E, odelsskatt 1687. Reven Otting, Elling ungiem. https://www.digitalarkivet.no/rk20110504787715
 3. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 96 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620106
 4. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 61 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650463
Sist redigert25. mars 2020

Jon på Mittet1

M, #15435
9. tippoldefar til meg

Familie

Barn     Jon var bruker på Ytre Mittet, Veøy, i 1610. Han ble som jordeier skattlagt for 2 våger 2 pund.1

     Han kan ha vært far til Marit Unjem.

Kilder/noter

 1. [S1524] Trondheim lensregnskap 1610–12: 4/2, landskatt Martini, nr. 9, Romsdal. Røens Ottinge. https://media.digitalarkivet.no/rk20080908720218
Sist redigert25. mars 2020

Jon Jonsson på Mittet1,2

M, #15436, (ca. 1603 - )
Far-?*Jon Mittet; trolig
Bror av 8.tippoldefar/mor til meg

Familie

Barn     Jon ble født ca. 1603.1
Jon og kona var brukere på Ytre Mittet, Veøy, i 1645. Han skattet også for mora og to tjenestejenter, til sammen 1 ort 16 skilling. I 1647 drev Jon 1 våg 2 pund 11 merker odel med bygselrett. Han eide 2 pund 4½ mark i 1661. Bruket var fremdeles på 1–2–11 i 1664.2,3,4,1

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 138, Ytermetet. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191080
 2. [S1558] Trondheim lensregnskap 1644–46: koppskatt, litra A, Romsdal 1645. Side 10, Reffuen Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20080912660667
 3. [S1011] Skattematrikkelen 1647 XIII: s. 146, nr. 7, Ytter Mettedt. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2013061706093?page=147
 4. [S1266] Rumbsdals Jordebog: s. 40, nr. 87. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2016061008062?page=43
Sist redigert25. mars 2020

Ragnhild Jonsdotter på Mittet1

K, #15437, ( - ca. 1719)
Far*Jon Aslaksson på Mittet2 (c 1641 - )
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Per Persson på Mittet (1683 - 1756)
De hadde to barn.1 
Barn     Ragnhild giftet seg med Per Persson på Slemmå.1,2
Ragnhild og Per var brukere på Ytre Mittet, Veøy, i 1709. Bruket var på 2 pund 16½ mark, og han eide 2 pund 17½ mark med bygselrett i gården.3

Ragnhild døde ca. 1719 på Ytre Mittet.1 Det ble holdt skifte etter henne den 13. desember 1719. Arvinger: Per Persson, Per Persson og Ingebjørg Persdotter. I boet var fem kyr, to kviger, blakt skjut, fire sauer, to lam, to geiter, 2 pund 16 merker med bygselrett i Mittet (som de selv brukte), 1 pund 4 merker i bruket Jakobsgarden, 3 tønner havre, seksæring med segl, halvpart i kvern, 1/6 i saltkjele, o.a. Aktiva: 87 daler 22 skilling. Det var ingen gjeld.4

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 161 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640174
 2. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 9 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390139
 3. [S1594] Romsdal fogderegnskap 1709–10: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1709. Ræven Otting, Yttermitted. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307180048
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 161 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640174
Sist redigert1. april 2020

Jon Olsson på Mittet1,2,3

M, #15438, (ca. 1681 - ca. 1719)

Familie

Ingebjørg Ivarsdotter på Mittet (c 1683 - 1762)
De hadde ett barn, som døde i 1754 uten livsarvinger.1,7,5      Jon ble født ca. 1681.2 Jon var selveier i Oljonsågarden, Ytre Mittet, Veøy, i 1701. Skyld: 2 pund 9 merker. Han hadde overtatt etter faren.4,2,5
Jon giftet seg med Ingebjørg Ivarsdotter på Mittet.1
Jon og Ingebjørg var brukere i Oljonsågarden. Etter hans død drev hun videre med sin nye mann.5

Jon døde ca. 1719 på Ytre Mittet, Veøy.1 Det ble holdt skifte etter ham den 13. desember 1719. Arvinger: Ingebjørg Ivarsdotter o.a. I boet var seks kyr, to kviger, fjorårskvige, tre fjorårskalver, graokse, gjeldokse, åtte sauer, seks fjorslam, åtte geiter, to skjut, 2 pund 9 merker med bygselrett i Mittet, 4 tønner havre, fjørnfar, kvern med redskap, 1/6 i saltkjele, o.a. Aktiva: 84 daler 1 ort 18 skilling, delt mellom enka og dattera.6

Per Persson på Mittet møtte på tinget den 26. oktober 1722 i Rødven tinglag. Han spurte Kristen Persson på Mittet om det stemte at han hadde solgt 9½ mark til hans forgjenger (konas forrige mann), Jon Olsson, i bruket på Mittet og for lang tid siden fått betaling. Kristen bekreftet dette, og det ble utstedt tingsvitne.3

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 160 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640173
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 201, yttermetted. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282113
 3. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 18 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390679
 4. [S1569] Romsdal fogderegnskap 1701–02: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1701. Ræven Otting, Yttermittet. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307161029
 5. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 360. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=361
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 160 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640173
 7. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 334. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=335
Sist redigert31. mars 2020

Ingebjørg Persdotter på Mittet1

K, #15439, ( - før 1757)
Far*Per Persson på Mittet1 (1683 - 1756)
Mor*Ragnhild Jonsdotter på Mittet1 ( - c 1719)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg     
Hun var arving ved skiftet etter Ragnhild Jonsdotter den 13. desember 1719: 14 daler 2 ort 3 skilling, utlagt i 15 1/3 mark i Ytre Mittet (7–2–16) o.a.2


Ingebjørg døde før 1757.3

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 161 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640174
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 161 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640174
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 504 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651105
Sist redigert31. mars 2020

Anders Jakobsson Bjørset1,2,3

M, #15440, (ca. 1748 - 1. mai 1799)
Far-?*Jakob Knutsson på Bjørset; trolig4

Familie

Ågot Persdotter på Nerhagen (c 1768 - )
Barn     Anders ble født ca. 1748.5,1,4,6
Anders bodde hos Jakob på Bjørset, Bolsøy, i 1764.4
Anders Jakobsson Bjørset ble konfirmert den 14. oktober 1764 i Molde kirke.1
Annet navn: Anders Jakobsson Mork, nevnt fra 1773 til 1799.7,5,8 Han var grenader i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1773. Han hadde tjenestegjort i 3 år og fått sesjonstillatelse til å bygsle gård. Anders var korporal i 1787 og 89. Han ble utkommandert i 1788. I 1793 var han furersersjant og kaltes sersjant i 1796 og til sin død.9,5,6,10,7,2,8
Anders var bruker på Nerhagen, Bolsøy, i 1789.10
Anders trolovet seg med Ågot Persdotter på Hjelset den 26. mai 1793 i Kleive kirke, Bolsøy, før prekenen.11,7
Anders giftet seg den 14. juli 1793 i Bolsøy kirke med Ågot Persdotter på Hjelset.7
Anders Jakobsson Bjørset kjøpte 2 pund 6 merker med bygselrett på Nerhagen den 12. november 1796 på auksjon. Kjøpesum: 120 daler pluss 6 daler i omkostninger. Skjøtet ble utstedt 20. januar og tinglyst 26. juni året etter.12,13

Anders døde den 1. mai 1799.8 Han ble jordfestet den 13. mai 1799 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.8,14
Ravald Andersson på Holsbøgjerdet kjøpte 2 pund 6 merker med bygselrett på Nerhagen den 8. januar 1800 av Peder Leth Øvre. Øvre handlet som fullmektig for Kristoffer Abelset Møller. Ravald hadde betalt de 131 daler som hans kones forrige mann, Anders Jakobsson Bjørset, lånte av Møller mot pant i gården etter obligasjon av 26. juni 1797. Skjøtet ble tinglyst 23. juni 1800.3,15

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 146 a, 1764, 17. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630054
 2. [S925] Romsdal pantebok 1791–1806: fol. 172 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660586
 3. [S925] Romsdal pantebok 1791–1806: fol. 302 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660716
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Side 1, mnr. 3. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050008
 5. [S1528] 2. trondhjemske infreg, ruller 1766–73: 1773, Fannåttingske kompani, kompanirulle. Soldater, nr. 21. https://www.digitalarkivet.no/ru20111201681169
 6. [S1567] 2. trondhjemske infreg, ruller 1782–90: 1787, Fannåttingske kompani, kompanirulle. Prima Plana. https://www.digitalarkivet.no/ru20111201700049
 7. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 21 a, 1793, 26. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620561
 8. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 47 b, 1799, 13. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630136
 9. [S1528] 2. trondhjemske infreg, ruller 1766–73: 1773, Fannåttingske kompani, grenaderrulle. Nr. 22. https://www.digitalarkivet.no/ru20111201681190
 10. [S1392] Risør og Romsdal formuesskatt 1789: Romsdal, s. 69, Hagen. https://www.digitalarkivet.no/rk10101505211253
 11. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 81 a, 26. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630024
 12. [S925] Romsdal pantebok 1791–1806: fol. 171 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660586
 13. [S1032] Romsdal tingbok 1789–1803: fol. 322 a, publiseringsnr. 16. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420779
 14. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 28 b, 1799, 2. pinsedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630125
 15. [S925] Romsdal pantebok 1791–1806: fol. 302 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660717
Sist redigert4. april 2020