Tosten Gunnarsson på Harholten1

M, #15401, (ca. 1663 - )
Far*Gunnar Ivarsson på Harholten1 (c 1630 - )
Bror av 7.tippoldefar/mor til megTosten ble født ca. 1663 på Harholten, Nesset, som tvilling.1 I manntallet av 1666 står Tosten Gunnarsson hos Gunnar Ivarsson på Fløta, Harholten, Nesset.1,2

Tosten døde uten livsarvinger.3

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 371, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191196
 2. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 126. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#129
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
Sist redigert10. mars 2020

(?) Gunnarsdotter

K, #15402
Far*Gunnar Ivarsson på Harholten1 (c 1630 - )
Søster av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ivar Jonsson på Mittet (c 1655 - 1737)
Ett barn er nevnt i et skifte.1 
Barn(?) giftet seg med Ivar Jonsson.

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
Sist redigert10. mars 2020

Gunnar Gunnarsson på Harholten1,2

M, #15403, (ca. 1677 - før 1764)
Far*Gunnar Ivarsson på Harholten (c 1630 - )
Bror av 7.tippoldefar/mor til megGunnar ble født ca. 1677 på Harholten, Nesset.1,2 Han tjente hos Ivar Gunnarsson på Fløta, Harholten, Nesset, i 1701.2 Gunnar Gunnarsson på Harholten var soldat i Kaptein Frans Bruns reservekompani, Trondhjemske infanteriregiment, i 1703. Han ble innrullert i 1700.1,2

Gunnar døde før 1764, uten livsarvinger.3

Kilder/noter

 1. [S1525] Trondhjemske reg, ruller 1659–1703: 1703, Kaptein Frans Bruns reservekompani, rulle. Nr. 17. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110670232
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 223, Harholt. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/123/
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
Sist redigert17. mars 2020

Marit Ivarsdotter i Horsgård1,2

K, #15404, (ca. 1694 - 15. februar 1772)
Far*Ivar Gunnarsson på Harholten2 (c 1663 - e 1711)
Mor*Marit Gjertsdotter på Harholten3
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Jon Jakobsson i Horsgård (c 1705 - 1766)
De hadde ikke barn. Marit ble født ca. 1694.1,3
Annet navn: Marit Ivarsdotter på Harholten, nevnt 1743.4
Marit giftet seg den 9. juli 1743 i Veøy kirke med Jon Jakobsson i Horsgård.4,2
Hun var arving ved skiftet etter Ingebjørg Ivarsdotter på Dale den 13. september 1764: 5 daler 2 ort 8 skilling.5


Marit døde den 15. februar 1772 i Ytre Horsgård, Veøy, av hevelse.1 Hun ble gravlagt den 21. februar 1772 på Veøy kirkegård.1

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 98, 21. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660532
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
 3. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 24 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28690/26/
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 241, 9. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660329
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a–251 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
Sist redigert11. mars 2020

Jon Jakobsson i Horsgård1,2

M, #15405, (ca. 1705 - 1766)

Familie 1

De hadde to barn.3 

Familie 2

Marit Ivarsdotter i Horsgård (c 1694 - 1772)
De hadde ikke barn. Jon ble født ca. 1705.3
Jon giftet seg med en uregistrert person.1
Han var bruker i Oppigarden, Ytre Horsgård, Veøy, fra 1737 til 1766.3
Jon giftet seg den 9. juli 1743 i Veøy kirke med Marit Ivarsdotter på Harholten.1,2
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Ingebjørg Ivarsdotter på Dale den 13. september 1764: 2 tønner havre og 1 pund bygg (2 daler 4 skilling), så (2 ort 12 skilling) og gammel spinnerokk (1 ort 12 skilling).4


Jon døde i 1766 i Ytre Horsgård, Veøy.3

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 241, 9. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660329
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
 3. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1230. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=1233
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a–251 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
Sist redigert18. mars 2020

Ola Gunnarsson på Kvernberget1,2,3,4

M, #15406, (ca. 1668 - )
Far*Gunnar Ivarsson på Harholten3,1 (c 1630 - )
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

De hadde tre barn.3 
BarnOla ble født ca. 1668 på Harholten, Nesset.5
Annet navn: Ola Gunnarsson på Harholten, nevnt 1698.6 Han fikk bygselseddel på 1 pund 16 merker som Aslak Knutsson avstod på Nedre Kvernberget, Kvernberget, Nesset, fra Jørgen Hansson Meier den 18. april 1698. Seddelen ble tinglyst 4. juli.6
Han var bruker på Nedre Kvernberget i 1701.5,4
Ola og kona var brukere på Nedre Kvernberget i 1711. Synnøv Gunnarsdotter (kanskje ei søster) bodde også der. Skyld 1718: 1 pund 16 merker. Det var fem kverner på Kvernberget.7,8 Han fikk bygselseddel på 1 pund 16 merker på Nedre Kvernberget fra Erik Pedersson Lekanger den 20. desember 1720. Seddelen ble tinglyst 1. februar året etter. Neste bruker hadde overtatt i 1724.2,9

     Navnet hans ble skrevet Olle Gundersøn Qvernberget i 1705.1

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 240 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630358
 2. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 165 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390631
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660271
 4. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 93. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=96
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 222, Qverneberg. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282124
 6. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 104 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650665
 7. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Qvernberg. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181178
 8. [S1589] Romsdal fogderegnskap 1718: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Erridtzfiordz Otting, Qvernberg. https://media.digitalarkivet.no/rk10101507291028
 9. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 30 b, mnr. 148. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670032
Sist redigert14. januar 2021

Søgni Gunnarsdotter i Eidsvåg1,2

K, #15407, (ca. 1671 - 1762)
Far*Gunnar Ivarsson på Harholten2 (c 1630 - )
7. tippoldemor til meg

Familie

Knut Gunnarsson i Eidsvåg (c 1671 - )
De var trolig gift. Søgni døde som enke. Knut hadde fem barn som levde i 1750.2,7 
BarnAnnet navn: Søgni Gunnarsdotter på Harholten.
Søgni ble født ca. 1671 på Harholten, Nesset.1
Søgni giftet seg trolig med Knut Gunnarsson i Eidsvåg.3,2
Knut Gunnarsson og kona var brukere på bnr. 21, Eidsvåg, Nesset, i 1711. En Lars Larsson var også der (antakelig i tjeneste). Knut skal ha kjøpt bruket i 1732, og stod som eier i 1736 av 1 våg 1 pund med bygselrett (mens bruket var på 2 merker mer). Sønnen Knut overtok i 1744.3,4,5


Søgni døde i 1762 i Eidsvåg, Nesset.1 Hun ble jordfestet den 20. oktober 1762 på Rød kyrkjegard, Nesset.1
Hun (eller snarere hennes barn) arvet ved skiftet etter Ingebjørg Ivarsdotter på Dale den 13. september 1764: 8 daler 1 ort 13 skilling.6

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 31 a, onsdag etter 19. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640074
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660271
 3. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Eidzwaagen.
 4. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 406. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#409
 5. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 157.
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a–251 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
 7. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 41 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650520
Sist redigert17. mars 2020

Brit Olsdotter i Høvika1,2,3,4

K, #15408, ( - etter 1764)
Far*Ola Gunnarsson på Kvernberget4 (c 1668 - )
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Hun var enke i 1761.5 

Familie 2

Erik Olsson i Høvika (c 1709 - )Brit giftet seg med en uregistrert person.5
Annet navn: Brit Olsdotter på Brekka, nevnt fra 1761 til 1762.5,6
Hun bodde på Brekka, Nesset, i 1761.5
Brit trolovet seg den 15. november 1761 i Rød kyrkje, Nesset, med Erik Olsson i Høvika. Forlovere: Knut Knutsson i Høvika og Erik Persson på Kvernberget.5
Brit giftet seg den 1. januar 1762 i Rød kyrkje med Erik Olsson i Høvika.6,4
Hun og Erik bodde på bnr. 1, Høvika, Nesset, i 1762, hos hans datter. De var fremdeles der i 1764.1,2
Hun var arving ved skiftet etter Ingebjørg Ivarsdotter på Dale den 13. september 1764: 5 daler 2 ort 8 skilling.7

Brit Olsdotter i Høvika solgte 1 pund (halve gården) på Brekka den 2. november 1764. Hun hadde trolig vært gift med forrige bruker. Skjøtet ble tinglyst samme dag.3

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 150. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041030
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Side 30, mnr. 150. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050036
 3. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 287 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650771
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660271
 5. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 26 b, 26. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640070
 6. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 27 a, 1762, nyttårsdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640070
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a–251 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
Sist redigert11. mars 2020

Erik Persson på Kvernberget1,2,3

M, #15409, (ca. 1706 - )Erik ble født ca. 1706.3 Han fikk bygselseddel på 1 pund 16 merker på Nedre Kvernberget, Kvernberget, Nesset, den 21. oktober 1744. (Han overtok etter Per Åmundsson eller enka.) Seddelen ble tinglyst dagen etter.2
Han var bruker på Nedre Kvernberget i 1749. Skyld: 1 pund 16 merker. Neste bruker fikk bygselseddel i 1761, og Erik bodde hos ham i 1764.3,4,5
Han var forlover for Erik Olsson i Høvika og Brit Olsdotter på Brekka, som ble trolovet den 15. november 1761 i Rød kyrkje, Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 26 b, 26. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640070
 2. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 118 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400576
 3. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. 1. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690340
 4. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 94. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=97
 5. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Side 29, mnr. 148. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050035
Sist redigert11. mars 2020

Kari Olsdotter i Holen1

K, #15410, (ca. 1713 - 1786)
Far*Ola Gunnarsson på Kvernberget1 (c 1668 - )
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ola Larsson i Holen (c 1712 - 1794)
De hadde ett barn.2 Annet navn: Kari Olsdotter på Kvernberget.
Kari ble født ca. 1713 på Kvernberget, Nesset.2
Kari giftet seg med Ola Larsson.1
Hun var arving ved skiftet etter Ingebjørg Ivarsdotter på Dale den 13. september 1764: 5 daler 2 ort 8 skilling.3


Kari døde i 1786 i Holen, Nesset.2

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660271
 2. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 112. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014080508180?page=115
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a–251 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
Sist redigert17. mars 2020

Lars Olsson på Teigset1,2

M, #15411, (ca. 1667 - )

Familie

Han hadde iallfall seks barn.1 
BarnLars ble født ca. 1667.2
Han var bruker på Teigset, Nesset, i 1701. Han hadde overtatt et bruk etter faren. I 1736 drev Lars 2 våger, hele gården, hvorav han eide 1 våg 1 pund og søsknene resten. Sønnen Bjørn hadde overtatt driften i 1749.2,1,3,4

Kilder/noter

 1. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 198. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002?page=201
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 224, Teigset. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282125
 3. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 164.
 4. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. 11. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690343
Sist redigert11. mars 2020

Ola Larsson i Holen1,2,3,4

M, #15412, (ca. 1712 - 1794)
Far*Lars Olsson på Teigset5 (c 1667 - )

Familie

Kari Olsdotter i Holen (c 1713 - 1786)
De hadde ett barn.4 Ola ble født ca. 1712 på Teigset, Nesset.3 Han var soldat.3
Ola giftet seg med Kari Olsdotter.1
Annet navn: Ola Larsson på Teigset, nevnt 1748 og 1756.6,7,5 Ola Larsson på Teigset fikk bygselseddel på 2 pund 12 merker (halve gården) i Holen, Nesset, fra Hans Holst i 1748. Seddelen ble tinglyst 5. juli.6
Han var bruker i Holen i 1749. I hovedlegdsrullen står at han drev 1 våg 2 pund (hele gården).3,4
Bjørn Larsson på Teigset og Ola Larsson på Teigset o.a. solgte 2 våger med bygselrett på Teigset den 5. juli 1756 til Sjurd Knutsson. Kjøpesum: 50 daler. Selgerne hadde arvet jorden etter faren. Skjøtet ble tinglyst samme dag.8,7
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Ingebjørg Ivarsdotter på Dale den 13. september 1764: skjerding (1 ort 10 skilling).9
Ola Larsson fikk bygselseddel på 2 pund 12 merker (halve gården) i Holen fra Ole Alsing den 20. desember 1764. Seddelen ble tinglyst 28. juni året etter.10,4

Ola døde i 1794 i Holen.2 Han ble jordfestet den 23. februar 1794 på Rød kyrkjegard, Nesset.2

     Navnet hans ble skrevet Olle Hølen i 1764.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660271
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 199 a, søndag seksagesima. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640243
 3. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. 10. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690343
 4. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 112. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014080508180?page=115
 5. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 198. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002?page=201
 6. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 206 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400664
 7. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 146 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650626
 8. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 145 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650626
 9. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a–251 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
 10. [S800] Romsdal tingbok 1765–75: fol. 1 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410590
Sist redigert17. mars 2020

Kristi Olsdotter i Otta1

K, #15413, (ca. 1715 - 1785)
Far*Ola Gunnarsson på Kvernberget2 (c 1668 - )
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ola Olsson i Otta (c 1697 - )
De hadde ikke barn.6 Kristi ble født ca. 1715 på Kvernberget, Nesset.1
Annet navn: Kristi Olsdotter på Kvernberget, nevnt fra 1762 til 1763.3,4
Kristi trolovet seg den 1. november 1762 i Rød kyrkje, Nesset, med Ola Olsson i Otta.3
Kristi giftet seg den 2. januar 1763 i Rød kyrkje med Ola Olsson i Otta.4
Hun var arving ved skiftet etter Ingebjørg Ivarsdotter på Dale den 13. september 1764: 5 daler 2 ort 8 skilling.5


Kristi døde i 1785 i Otta, Klokkset, Nesset.1 Hun ble jordfestet den 4. desember 1785 på Rød kyrkjegard, Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 170 a, 2. søndag i advent. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640214
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660271
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 31 a, allehelgensdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640074
 4. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 32 a, 1763, søndag mellom nyttår og helligtrekonger. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640075
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a–251 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
 6. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 203. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#206
Sist redigert14. mars 2020

Ola Olsson i Otta1,2,3

M, #15414, (ca. 1697 - )

Familie 1

De hadde iallfall fire barn. Han var enkemann i 1762.4,3,2 
Barn

Familie 2

Kristi Olsdotter i Otta (c 1715 - 1785)
De hadde ikke barn.4 Ola ble født ca. 1697.3
Ola giftet seg med en uregistrert person.2
Han var husmann i Otta, Klokkset, Nesset, i 1749.3
Ola trolovet seg den 1. november 1762 i Rød kyrkje, Nesset, med Kristi Olsdotter på Kvernberget.2
Ola giftet seg den 2. januar 1763 i Rød kyrkje med Kristi Olsdotter på Kvernberget.1

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 32 a, 1763, søndag mellom nyttår og helligtrekonger. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640075
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 31 a, allehelgensdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640074
 3. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. 6. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690341
 4. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 203. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#206
Sist redigert14. mars 2020

Mildrid Gunnarsdotter i Eidsvåg1,2

K, #15415, ( - ca. 1705)
Far*Gunnar Ivarsson på Harholten2,1 (c 1630 - )
Søster av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

Knut Hansson i Eidsvåg (c 1663 - )
De hadde fem barn.1,2 
BarnAnnet navn: Mildrid Gunnarsdotter på Harholten.
Mildrid giftet seg med Knut Hansson i Eidsvåg.1

Mildrid døde ca. 1705 i Eidsvåg, Nesset.1 Det ble holdt skifte etter henne den 19. oktober 1705. Kreditorer: Jon Knutsson på Rød og Lars Knutsson o.a. Arvinger: Knut Hansson, Hans Knutsson, Brit Knutsdotter, Guri Knutsdotter, Kari Knutsdotter og Ingebjørg Knutsdotter. I boet var to kyr, to kviger, graokse, to geiter, seks sauer, 3 tønner såhavre, kopperkjele på 1 pund 6 merker, kiste med lås, hjulrokk, svensk åkle, o.a. Aktiva: 38 daler 12 skilling. Passiva: 19 daler 2 ort. Arv: 18 daler 2 ort 12 skilling.3

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 240 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630358
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660271
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 240 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630358
Sist redigert17. mars 2020

Knut Hansson i Eidsvåg1,2

M, #15416, (ca. 1663 - )

Familie 1

Mildrid Gunnarsdotter i Eidsvåg ( - c 1705)
De hadde fem barn.2,5 
Barn

Familie 2

De hadde ikke barn.3 Knut ble født ca. 1663.1
Han var bruker i Hansgarden, Eidsvåg, Nesset, fra 1691.3
Knut giftet seg med Mildrid Gunnarsdotter på Harholten.2 I manntallet av 1701 står Knut som bruker i Hansgarden. Hans Knutsson var også der.1,3
Han var arving ved skiftet etter Mildrid Gunnarsdotter i Eidsvåg den 19. oktober 1705: 9 daler 1 ort 6 skilling.4

Knut giftet seg med en uregistrert person.3

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 223, Eidsvog. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282124
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 240 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630358
 3. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 421. https://www.nb.no/items/1251fd7c09158f556150b32486389c77?page=424
 4. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 240 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630358
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660271
Sist redigert17. mars 2020

Brit Knutsdotter i Eidsvåg1,2,3

K, #15417, (ca. 1696 - 1763)
Far*Knut Hansson i Eidsvåg4 (c 1663 - )
Mor*Mildrid Gunnarsdotter i Eidsvåg4,3 ( - c 1705)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Lars Sørensson i Eidsvåg ( - e 1765)Brit ble født ca. 1696 i Eidsvåg, Nesset.1
Hun var arving ved skiftet etter Mildrid Gunnarsdotter i Eidsvåg den 19. oktober 1705: 1 daler 2 ort 5 skilling.5
Hun var myndling av Ola Gunnarsson på Kvernberget i 1705.4

Brit giftet seg med Lars Sørensson.3,6
Hun kjøpte ved skifteauksjonen etter Marit Larsdotter på Bergset den 21. august 1754.7
Brit og Lars var husfolk på en plass på bnr. 21, Eidsvåg, Nesset, i 1762.6

Brit døde i 1763 i Eidsvåg.1 Hun ble jordfestet den 27. november 1763 på Rød kyrkjegard, Nesset.1
Brit (eller snarere hennes arvinger) arvet ved skiftet etter Ingebjørg Ivarsdotter på Dale den 13. september 1764: 1 daler 1 ort 14 skilling.8

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 36 a, 1. søndag i advent. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640079
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 273 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650869
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660271
 4. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 240 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630358
 5. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 240 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630358
 6. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 157. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041031
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 272 b–273 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650869
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a–251 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
Sist redigert7. januar 2021

Guri Knutsdotter i Eidsvåg1,2

K, #15418, ( - etter 1764)
Far*Knut Hansson i Eidsvåg1 (c 1663 - )
Mor*Mildrid Gunnarsdotter i Eidsvåg1,2 ( - c 1705)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til megHun var arving ved skiftet etter Mildrid Gunnarsdotter i Eidsvåg den 19. oktober 1705: 1 daler 2 ort 5 skilling.3
Hun var myndling av Ola Gunnarsson på Kvernberget i 1705.1
Guraa Knudsdr tjente hos Kari Knutsdotter og Aslak Hallvorsson på Indre Skorga, Nesset, i 1762.4
Hun var arving ved skiftet etter Ingebjørg Ivarsdotter på Dale den 13. september 1764: 1 daler 1 ort 14 skilling.5
Hun var myndling av Aslak Hallvorsson på Indre Skorga i 1764.2

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 240 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630358
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660271
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 240 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630358
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 230 og 231. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041033
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a–251 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
Sist redigert17. mars 2020

Kari Knutsdotter på Skorga1,2

K, #15419, (ca. 1701 - 1777)
Far*Knut Hansson i Eidsvåg3 (c 1663 - )
Mor*Mildrid Gunnarsdotter i Eidsvåg3,4 ( - c 1705)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Aslak Hallvorsson på Skorga (c 1690 - 1765)
De hadde iallfall tre barn.8 
BarnAnnet navn: Kari Knutsdotter i Eidsvåg.3
Kari ble født ca. 1701 i Eidsvåg, Nesset.1
Hun var arving ved skiftet etter Mildrid Gunnarsdotter i Eidsvåg den 19. oktober 1705: 1 daler 2 ort 5 skilling.5
Hun var myndling av Ola Gunnarsson på Kvernberget i 1705.3

Kari giftet seg med Aslak Hallvorsson.4,2 I manntallet av 1762 står Kari og Aslak som selveiere på Indre Skorga, Nesset. Hallvor Aslaksson o.a. var også der. Sønnen Hallvor fikk skjøte i 1760.2,6
Kari og Aslak hadde Guri Knutsdotter i tjeneste i 1762.2

Annet navn: Kari Knutsdotter på Indre Skorga, nevnt 1764.4
Hun var arving ved skiftet etter Ingebjørg Ivarsdotter på Dale den 13. september 1764: 1 daler 1 ort 14 skilling.7


Kari døde i 1777 på Indre Skorga.1 Hun ble jordfestet den 19. januar 1777 på Rød kyrkjegard, Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 131 a, 1777, 2. søndag etter helligtrekonger. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640174
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 230 og 231. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041033
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 240 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630358
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660271
 5. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 240 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630358
 6. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 612.
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a–251 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
 8. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 613.
Sist redigert17. mars 2020

Ingebjørg Knutsdotter i Eidsvåg1,2

K, #15420, ( - etter 1764)
Far*Knut Hansson i Eidsvåg1 (c 1663 - )
Mor*Mildrid Gunnarsdotter i Eidsvåg1,2 ( - c 1705)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til megHun var arving ved skiftet etter Mildrid Gunnarsdotter i Eidsvåg den 19. oktober 1705: 1 daler 2 ort 5 skilling.3
Hun var myndling av Ola Gunnarsson på Kvernberget i 1705.1
Hun var arving ved skiftet etter Ingebjørg Ivarsdotter på Dale den 13. september 1764: 1 daler 1 ort 14 skilling.4
Hun var myndling av Hans Knutsson i Eidsvåg i 1764.2

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 240 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630358
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660271
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 240 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630358
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a–251 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
Sist redigert17. mars 2020

Lars Sørensson i Eidsvåg1,2

M, #15421, ( - etter 1765)

Familie

Brit Knutsdotter i Eidsvåg (c 1696 - 1763)Lars giftet seg med Brit Knutsdotter i Eidsvåg.1,2 Lars og Brit var husfolk på en plass på bnr. 21, Eidsvåg, Nesset, i 1762.2
Lars giftet seg i 1764 med en uregistrert person.3

Lars døde etter 1765.3

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660271
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 157. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041031
 3. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 171. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026?page=172
Sist redigert17. mars 2020

Brit Gunnarsdotter på Flatsetøya1,2,3

K, #15422, ( - før 1764)
Far*Gunnar Ivarsson på Harholten3 (c 1630 - )
Søster av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

Jon Olsson på Flatsetøya (c 1675 - f 1764)
To barn er nevnt i et skifte.4,3 
BarnAnnet navn: Brit Gunnarsdotter på Harholten.
Brit giftet seg med Jon Olsson på Skorga.4,3
Hun og Jon bodde på Flatsetøya, Frei, eller på Flatset.4,5,2,3

Brit døde før 1764.3

Kilder/noter

 1. eller Flatset.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 251 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660273
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660271
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 250 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660272
Sist redigert20. mars 2020

Guri Persdotter på Myklebostad1,2

K, #15423, ( - før 1798)
Far*Per Persson på Mittet3 (1709 - 1746)
Mor*Eli Trondsdotter på Myklebostad3,1 (c 1714 - 1787)
3-menning 8 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Guri Persdotter på Mittet.3
Hun var arving ved skiftet etter Per Persson på Mittet den 14. april 1746: 7 daler 1 ort 19 skilling, utlagt i 2 2/3 mark i bruket (1–1–8) o.a.4
Hun var myndling av Jakob Jakobsson på Mittet i 1746.3
Hun var arving ved skiftet etter Per Persson på Dale den 14. april 1757: 43 daler 18 skilling, utlagt i 16 merker i Ytre Mittet (8 daler), 12 daler kontant, sølvskje (1 daler 1 ort), kiste med lås (1 ort) o.a.. Per Persson på Mittets enke (Eli Trondsdotter) og barn fikk 4 daler 2 ort 16 skilling for 9 1/3 mark i Ytre Mittet som var bortsolgt.5
Hun var myndling av Knut Andersson på Myklebostad i 1757.2
I manntallet av 1762 står Guri Persdotter hos Anders Aslaksson og Eli Trondsdotter på bnr. 3, Nedre Myklebostad, Vistdal.1,6

Guri døde før 1798.7

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 208. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041040
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 504 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651105
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 402 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650422
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 402 b–403 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650422
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 504 b–506 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651105
 6. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 220.
 7. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 209.
Sist redigert22. mars 2020

Trond Persson på Mittet1,2

M, #15424, (ca. 1743 - 1748)
Far*Per Persson på Mittet2 (1709 - 1746)
Mor*Eli Trondsdotter på Myklebostad2 (c 1714 - 1787)
3-menning 8 ganger forskjøvet til megTrond ble født ca. 1743.1
Han var arving ved skiftet etter Per Persson på Mittet den 14. april 1746: 14 daler 3 ort 15 skilling, utlagt i 5 1/3 mark i bruket (2–2–16), kopperkjele på 1 pund 3 merker (3–0–0), farget bolle (0–0–16) o.a.3
Han var myndling av Ola Knutsson på Dale i 1746.2


Trond døde i 1748 på Ytre Mittet, Veøy.1 Han ble gravlagt den 5. mars 1748 på Veøy kirkegård.1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 301, 5. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660359
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 402 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650422
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 402 b–403 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650422
Sist redigert21. mars 2020

Ola Knutsson på Dale1,2

M, #15425, (ca. 1703 - 1752)Ola ble født ca. 1703.2
Han var verge for Trond Persson på Mittet i 1746.1

Han var bruker på Aslakgarden, Dale, Veøy, til 1752.3

Ola døde i 1752 på Dale, Veøy, av sott.3

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 402 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650422
 2. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 296. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=297
 3. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 297. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=298
Sist redigert21. mars 2020

Per Persson på Mittet1

M, #15426, (1746 - før 1757)
Far*Per Persson på Mittet2,1 (1709 - 1746)
Mor*Eli Trondsdotter på Myklebostad1 (c 1714 - 1787)
3-menning 8 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Per Persson på Ytre Mittet.2
Per ble født i 1746 på Ytre Mittet, Veøy, etter farens død.2 Per ble døpt den 9. mars 1746 i Veøy kirke. Faddere: Per Persson på Dale og Nils Olsson på Mittet o.a.2
Han var arving ved skiftet etter Per Persson på Mittet den 14. april 1746: 14 daler 3 ort 15 skilling, utlagt i 5 1/3 mark i bruket (2–2–16), sølvkanne (6–0–0) o.a.3


Per døde før 1757.4

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 402 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650422
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 277, 9. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660347
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 402 b–403 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650422
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 504 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651105
Sist redigert22. mars 2020

Lars Ellingsson på Kavli1

M, #15427, ( - etter 1690)
Far*Elling Olsson på Unjem1 (o 1570 - )
Mor-?*Marit Unjem; troligHan bodde på Kavli, Hen, i 1690.1
Lars Ellingsson på Kavli, Jens Ellingsson og Ågot Ellingsdotter på Moa solgte jord på Ytre Mittet, Veøy, i 1690 til Per Aslaksson på Nerås. Lars solgte 20 merker med bygselrett på vegne av seg selv, broren Jens og avdøde Ågots barn. Kjøpesum: 13½ daler. Handelen ble kunngjort på tinget 7. mai, hvor Ågot Jonsdotter på Ytre Mittet fortalte at hennes avdøde søster Guri Jonsdotter på Husby hadde solgt 18 merker for 14 daler til Per, som selv hadde arvet jord i gården etter sin far.1

Kilder/noter

 1. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 61 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650463
Sist redigert25. mars 2020

Per Aslaksson på Nerås1,2

M, #15428, (ca. 1654 - )
Far*Aslak Jonsson på Nerås2 (c 1616 - f 1690)
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

De hadde ei datter.7 Per ble født ca. 1654 på Nerås, Vestnes.2 Han bodde hos Aslak Jonsson Inni garden, Nerås, Vestnes, i 1666.2,3
Per var trolig bruker i Ytregarden, Nerås, Vestnes, i 1680 og 1698.4
Per Aslaksson på Nerås kjøpte jord på Ytre Mittet, Veøy, i 1690 av Lars Ellingsson på Kavli, Jens Ellingsson og Ågot Ellingsdotter på Moa. Lars solgte 20 merker med bygselrett på vegne av seg selv, broren Jens og avdøde Ågots barn. Kjøpesum: 13½ daler. Handelen ble kunngjort på tinget 7. mai, hvor Ågot Jonsdotter på Ytre Mittet fortalte at hennes avdøde søster Guri Jonsdotter på Husby hadde solgt 18 merker for 14 daler til Per, som selv hadde arvet jord i gården etter sin far.1 Per Aslaksson (eller hans barn) eide 1 pund 3½ mark på Ytre Mittet iallfall fra 1703 til 1704.5,6 På tinget i Rødven tinglag den 20. oktober 1707 ble det opplyst at Jon Aslaksson på Mittet var død. Han hadde vært verge for Per Aslakssons datter, som arvet 1 pund 3½ mark i Ytre Mittet og skulle befinne seg på Røros Kobberverk. I stedet ble Jons svigersønn, Per Persson på Mittet, oppnevnt som hennes formynder.7

     Navnet hans ble skrevet Peder Aslachsen Neraas i 1690.1

Kilder/noter

 1. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 61 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650463
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 338, nr. 14. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191180
 3. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 140.
 4. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 147. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017022748003?page=150
 5. [S1593] Romsdal fogderegnskap 1703–05: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1703. Reven Otting, Yttermitted. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307170034
 6. [S1593] Romsdal fogderegnskap 1703–05: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1704. Ræuen Otting, Yttermettet. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307170186
 7. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 9 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390139
Sist redigert1. april 2020

Ågot Jonsdotter på Mittet1

K, #15429, ( - etter 1690)
Far-?*Jon Jonsson på Mittet (c 1603 - ); trolig
Søskenbarn 10 ganger forskjøvet til meg

Familie

Knut Marteinsson på Mittet ( - c 1689)Ågot giftet seg med Knut Marteinsson.1
Hun og Knut var brukere på bnr. 7, Ytre Mittet, Veøy, i 1687. Skyld: 2 pund 16½ mark, hvorav de eide 19 merker. I 1689 resterte de 1 daler 2 ort i landskyld.2,3 Ågot Jonsdotter og Jon Aslaksson på Mittet var fra 1689 skysskaffere i Mittetdalen, Veøy, for Lange og Langelia (som da tilhørte Rødven tinglag).1
Annet navn: Ågot Jonsdotter på Ytre Mittet, nevnt 1690.4
Hun bodde på Ytre Mittet, Veøy, i 1690.4
Per Aslaksson på Nerås kjøpte jord på Ytre Mittet i 1690 av Lars Ellingsson på Kavli, Jens Ellingsson og Ågot Ellingsdotter på Moa. Lars solgte 20 merker med bygselrett på vegne av seg selv, broren Jens og avdøde Ågots barn. Kjøpesum: 13½ daler. Handelen ble kunngjort på tinget 7. mai, hvor Ågot Jonsdotter på Ytre Mittet fortalte at hennes avdøde søster Guri Jonsdotter på Husby hadde solgt 18 merker for 14 daler til Per, som selv hadde arvet jord i gården etter sin far.4


     Ågot Jonsdotter på Mittet og Guri Jonsdotter på Husby var søsken.4

Kilder/noter

 1. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 33 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650436
 2. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1687. Reven Otting, Ytermitted. https://media.digitalarkivet.no/rk20110504787666
 3. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 45 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650448
 4. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 61 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650463
Sist redigert25. mars 2020

Guri Jonsdotter på Husby1

K, #15430, ( - før 1690)
Far-?*Jon Jonsson på Mittet (c 1603 - ); trolig
Søskenbarn 10 ganger forskjøvet til megPer Aslaksson på Nerås kjøpte jord på Ytre Mittet, Veøy, i 1690 av Lars Ellingsson på Kavli, Jens Ellingsson og Ågot Ellingsdotter på Moa. Lars solgte 20 merker med bygselrett på vegne av seg selv, broren Jens og avdøde Ågots barn. Kjøpesum: 13½ daler. Handelen ble kunngjort på tinget 7. mai, hvor Ågot Jonsdotter på Ytre Mittet fortalte at hennes avdøde søster Guri Jonsdotter på Husby hadde solgt 18 merker for 14 daler til Per, som selv hadde arvet jord i gården etter sin far.1


     Ågot Jonsdotter på Mittet og Guri Jonsdotter på Husby var søsken.1

Kilder/noter

 1. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 61 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650463
Sist redigert25. mars 2020

Jon Aslaksson på Mittet1,2

M, #15431, (ca. 1641 - )
Far-?*Aslak Jonsson på Nerås (c 1616 - f 1690); trolig
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

BarnJon ble født ca. 1641.3
Han var bruker på Ytre Mittet, Veøy, i 1688. Skyld: 2 pund 16½ mark.4 Ågot Jonsdotter og Jon Aslaksson på Mittet var fra 1689 skysskaffere i Mittetdalen, Veøy, for Lange og Langelia (som da tilhørte Rødven tinglag).1
Jon Aslaksson og Per Persson var brukere på Ytre Mittet i 1703. Bruket var på 2 pund 16½ mark. Jon eide 2 pund 17½ mark i gården. Året etter hadde Per overtatt som bruker og eier.5,6 På tinget i Rødven tinglag den 20. oktober 1707 ble det opplyst at Jon Aslaksson på Mittet var død. Han hadde vært verge for Per Aslakssons datter, som arvet 1 pund 3½ mark i Ytre Mittet og skulle befinne seg på Røros Kobberverk. I stedet ble Jons svigersønn, Per Persson på Mittet, oppnevnt som hennes formynder.2

Kilder/noter

 1. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 33 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650436
 2. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 9 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390139
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 201, yttermetted. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282113
 4. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 2, inntektsvedlegg A, matrikkel 1688. Reven Otting, Yttermitted. https://media.digitalarkivet.no/rk20110504787843
 5. [S1593] Romsdal fogderegnskap 1703–05: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1703. Reven Otting, Yttermitted. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307170034
 6. [S1593] Romsdal fogderegnskap 1703–05: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1704. Ræuen Otting, Yttermettet. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307170186
Sist redigert1. april 2020

Ola Aslaksson på Nerås1

M, #15432, (ca. 1658 - )
Far*Aslak Jonsson på Nerås1 (c 1616 - f 1690)
Bror av 7.tippoldefar/mor til megOla ble født ca. 1658 på Nerås, Vestnes.1,2 Han bodde hos Aslak Jonsson Inni garden, Nerås, Vestnes, i 1666.1,2

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 338, nr. 14. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191180
 2. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 140.
Sist redigert24. mars 2020

Knut Marteinsson på Mittet1,2

M, #15433, ( - ca. 1689)

Familie

Ågot Jonsdotter på Mittet ( - e 1690)Knut giftet seg med Ågot Jonsdotter.3
Annet navn: Knut Marteinsson på Ytre Mittet, nevnt 1669.4,5
Han var bruker på bnr. 7, Ytre Mittet, Veøy, i 1669. Skyld: 2 våger, hvorav de skattet for 1 våg 2 pund 11 merker og eide 14½ mark.2,4
Han og Ågot var brukere på bnr. 7 i 1687. Skyld: 2 pund 16½ mark, hvorav de eide 19 merker. I 1689 resterte de 1 daler 2 ort i landskyld.5,1

Knut døde ca. 1689.3,1

Kilder/noter

 1. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 45 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650448
 2. [S1473] Romsdal matrikkel 1669: fol. 23 b, Mettid. https://www.digitalarkivet.no/ma20100430610582
 3. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 33 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650436
 4. [S1694] Trondheim stiftamtstueregnskap 1669 (#27): litra W, Romsdal leilendingsskatt. Reffuen Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090709330365
 5. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1687. Reven Otting, Ytermitted. https://media.digitalarkivet.no/rk20110504787666
Sist redigert23. juni 2020

Marit på Unjem1

K, #15434

Familie

Elling Olsson på Unjem (o 1570 - )
(De var trolig gift.) Han hadde seks barn.3,4 
BarnMarit giftet seg trolig med Elling Olsson på Unjem. Marit på Unjem eide 21½ mark på Ytre Mittet, Veøy, i 1669. I 1687 var Elling Olsson på Unjem (eller snarere barna) oppført med 20 merker.1,2

     Marit på Unjem kan ha vært barn av Jon Mittet.

Kilder/noter

 1. [S1473] Romsdal matrikkel 1669: fol. 23 b, Mettid. https://www.digitalarkivet.no/ma20100430610582
 2. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 1, inntektsvedlegg E, odelsskatt 1687. Reven Otting, Elling ungiem. https://www.digitalarkivet.no/rk20110504787715
 3. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 96 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620106
 4. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 61 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650463
Sist redigert25. mars 2020

Jon på Mittet1

M, #15435
9. tippoldefar til meg

Familie

BarnHan var bruker på Ytre Mittet, Veøy, i 1610. Han ble som jordeier skattlagt for 2 våger 2 pund.1

     Han kan ha vært far til Marit Unjem.

Kilder/noter

 1. [S1524] Trondheim lensregnskap 1610–12: 4/2, landskatt Martini, nr. 9, Romsdal. Røens Ottinge. https://media.digitalarkivet.no/rk20080908720218
Sist redigert25. mars 2020

Jon Jonsson på Mittet1,2

M, #15436, (ca. 1603 - )
Far-?*Jon Mittet; trolig
Bror av 8.tippoldefar/mor til meg

Familie

BarnJon ble født ca. 1603.1
Jon og kona var brukere på Ytre Mittet, Veøy, i 1645. Han skattet også for mora og to tjenestejenter, til sammen 1 ort 16 skilling. I 1647 drev Jon 1 våg 2 pund 11 merker odel med bygselrett. Han eide 2 pund 4½ mark i 1661. Bruket var fremdeles på 1–2–11 i 1664.2,3,4,1

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 138, Ytermetet. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191080
 2. [S1558] Trondheim lensregnskap 1644–46: koppskatt, litra A, Romsdal 1645. Side 10, Reffuen Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20080912660667
 3. [S1011] Skattematrikkelen 1647 XIII: s. 146, nr. 7, Ytter Mettedt. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2013061706093?page=147
 4. [S1266] Rumbsdals Jordebog: s. 40, nr. 87. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2016061008062?page=43
Sist redigert25. mars 2020

Ragnhild Jonsdotter på Mittet1

K, #15437, ( - ca. 1719)
Far*Jon Aslaksson på Mittet2 (c 1641 - )
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Per Persson på Mittet (1683 - 1756)
De hadde to barn.1 
BarnRagnhild giftet seg med Per Persson på Slemmå.1,2
Hun og Per var brukere på Ytre Mittet, Veøy, i 1709. Bruket var på 2 pund 16½ mark, og han eide 2 pund 17½ mark med bygselrett i gården.3

Ragnhild døde ca. 1719 på Ytre Mittet.1 Det ble holdt skifte etter henne den 13. desember 1719. Arvinger: Per Persson, Per Persson og Ingebjørg Persdotter. I boet var fem kyr, to kviger, blakt skjut, fire sauer, to lam, to geiter, 2 pund 16 merker med bygselrett i Mittet (som de selv brukte), 1 pund 4 merker i bruket Jakobsgarden, 3 tønner havre, seksæring med segl, halvpart i kvern, 1/6 i saltkjele, o.a. Aktiva: 87 daler 22 skilling. Det var ingen gjeld.4

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 161 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640174
 2. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 9 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390139
 3. [S1594] Romsdal fogderegnskap 1709–10: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1709. Ræven Otting, Yttermitted. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307180048
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 161 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640174
Sist redigert1. april 2020

Jon Olsson på Mittet1,2,3

M, #15438, (ca. 1681 - ca. 1719)

Familie

Ingebjørg Ivarsdotter på Mittet (c 1683 - 1762)
De hadde ett barn, som døde i 1754 uten livsarvinger.1,7,5 Jon ble født ca. 1681.2
Han var selveier i Oljonsågarden, Ytre Mittet, Veøy, i 1701. Skyld: 2 pund 9 merker. Han hadde overtatt etter faren.4,2,5
Jon giftet seg med Ingebjørg Ivarsdotter på Mittet.1
Han og Ingebjørg var brukere i Oljonsågarden. Etter hans død drev hun videre med sin nye mann.5

Jon døde ca. 1719 på Ytre Mittet, Veøy.1 Det ble holdt skifte etter ham den 13. desember 1719. Arvinger: Ingebjørg Ivarsdotter o.a. I boet var seks kyr, to kviger, fjorårskvige, tre fjorårskalver, graokse, gjeldokse, åtte sauer, seks fjorslam, åtte geiter, to skjut, 2 pund 9 merker med bygselrett i Mittet, 4 tønner havre, fjørnfar, kvern med redskap, 1/6 i saltkjele, o.a. Aktiva: 84 daler 1 ort 18 skilling, delt mellom enka og dattera.6

Per Persson på Mittet møtte på tinget den 26. oktober 1722 i Rødven tinglag. Han spurte Kristen Persson på Mittet om det stemte at han hadde solgt 9½ mark til hans forgjenger (konas forrige mann), Jon Olsson, i bruket på Mittet og for lang tid siden fått betaling. Kristen bekreftet dette, og det ble utstedt tingsvitne.3

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 160 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640173
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 201, yttermetted. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282113
 3. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 18 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390679
 4. [S1569] Romsdal fogderegnskap 1701–02: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1701. Ræven Otting, Yttermittet. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307161029
 5. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 360. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=361
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 160 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640173
 7. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 334. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=335
Sist redigert31. mars 2020

Ingebjørg Persdotter på Mittet1

K, #15439, ( - før 1757)
Far*Per Persson på Mittet1 (1683 - 1756)
Mor*Ragnhild Jonsdotter på Mittet1 ( - c 1719)
3-menning 8 ganger forskjøvet til megHun var arving ved skiftet etter Ragnhild Jonsdotter den 13. desember 1719: 14 daler 2 ort 3 skilling, utlagt i 15 1/3 mark i Ytre Mittet (7–2–16) o.a.2


Ingebjørg døde før 1757.3

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 161 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640174
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 161 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640174
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 504 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651105
Sist redigert31. mars 2020

Anders Jakobsson Bjørset1,2,3

M, #15440, (ca. 1748 - 1. mai 1799)
Far-?*Jakob Knutsson på Bjørset; trolig4

Familie

Ågot Persdotter på Nerhagen (c 1768 - 1827)
BarnAnders ble født ca. 1748.5,1,4,6
Anders (15 år) bodde hos Jakob på Bjørset, Bolsøy, i 1764.4
Anders Jakobsson Bjørset ble konfirmert den 14. oktober 1764 i Molde kirke.1
Annet navn: Anders Jakobsson Mork, nevnt fra 1773 til 1799.7,5,8 Han var grenader i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1773. Han hadde tjenestegjort i 3 år og fått sesjonstillatelse til å bygsle gård. Anders var korporal i 1787 og 89. Han ble utkommandert i 1788. I 1793 var han furersersjant og kaltes sersjant i 1796 og til sin død.9,5,6,10,7,2,8
Han var bruker på Nerhagen, Bolsøy, i 1789.10
Anders trolovet seg med Ågot Persdotter på Hjelset den 26. mai 1793 i Kleive kirke, Bolsøy, før prekenen.11,7
Anders giftet seg den 14. juli 1793 i Bolsøy kirke med Ågot Persdotter på Hjelset.7
Anders Jakobsson Bjørset kjøpte 2 pund 6 merker med bygselrett på Nerhagen den 12. november 1796 på auksjon. Kjøpesum: 120 daler pluss 6 daler i omkostninger. Skjøtet ble utstedt 20. januar og tinglyst 26. juni året etter.12,13

Anders døde den 1. mai 1799.8 Han ble jordfestet den 13. mai 1799 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.8,14
Ravald Andersson på Holsbøgjerdet kjøpte 2 pund 6 merker med bygselrett på Nerhagen den 8. januar 1800 av Peder Leth Øvre. Øvre handlet som fullmektig for Kristoffer Abelset Møller. Ravald hadde betalt de 131 daler som hans kones forrige mann, Anders Jakobsson Bjørset, lånte av Møller mot pant i gården etter obligasjon av 26. juni 1797. Skjøtet ble tinglyst 23. juni 1800.3,15

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 146 a, 1764, 17. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630054
 2. [S925] Romsdal pantebok 1791–1806: fol. 172 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660586
 3. [S925] Romsdal pantebok 1791–1806: fol. 302 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660716
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Side 1, mnr. 3. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050008
 5. [S1528] 2. trondhjemske infreg, ruller 1766–73: 1773, Fannåttingske kompani, kompanirulle. Soldater, nr. 21. https://www.digitalarkivet.no/ru20111201681169
 6. [S1567] 2. trondhjemske infreg, ruller 1782–90: 1787, Fannåttingske kompani, kompanirulle. Prima Plana. https://www.digitalarkivet.no/ru20111201700049
 7. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 21 a, 1793, 26. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620561
 8. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 47 b, 1799, 13. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630136
 9. [S1528] 2. trondhjemske infreg, ruller 1766–73: 1773, Fannåttingske kompani, grenaderrulle. Nr. 22. https://www.digitalarkivet.no/ru20111201681190
 10. [S1392] Risør og Romsdal formuesskatt 1789: Romsdal, s. 69, Hagen. https://www.digitalarkivet.no/rk10101505211253
 11. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 81 a, 26. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630024
 12. [S925] Romsdal pantebok 1791–1806: fol. 171 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660586
 13. [S1032] Romsdal tingbok 1789–1803: fol. 322 a, publiseringsnr. 16. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420779
 14. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 28 b, 1799, 2. pinsedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630125
 15. [S925] Romsdal pantebok 1791–1806: fol. 302 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660717
Sist redigert7. mai 2020

Anne Olsdotter på Myklebostad1,2,3

K, #15441, (ca. 1692 - 1772)

Familie

Per Persson på Myklebostad (c 1695 - 1765)
De hadde to barn.1 
BarnAnne ble født ca. 1692.3 Anne tjente på bnr. 4, Øvre Myklebostad, Vistdal, i 1711. Lønn: 1 daler 3 ort.4,5
Anne giftet seg med Per Persson på Myklebostad.1
Hun og Per var brukere på bnr. 4 i 1749. Skyld: 1 våg 1 pund. Sønnen Ola fikk bygselseddel samme år. De bodde hos ham i 1762.6,7,8

Anne døde i 1772 på Øvre Myklebostad, Vistdal.3 Hun ble jordfestet den 2. februar 1772 på Vistdal kyrkjegard.3 Det ble holdt skifte etter henne og Per den 13. august 1776. Arvinger: Ola Persson på Myklebostad, Ingeborg Toresdotter på Solhjell og Mildrid Toresdotter på Solhjell. I boet var kopperkjele og to kyr. 4 tønner såkorn, som var sådd da sønnen overtok, ble også tatt med. (Anne Olsdotter hadde for mange år siden arvet noen i Molde, men midlene var oppbrukt.) Aktiva: 18 daler. Passiva: 4 daler 12 skilling. Arv: 13 daler 3 ort 12 skilling.9

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 259 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670262
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, Nesset prestegjeld, hovedmanntall. Mnr. 207. https://media.digitalarkivet.no/rk10051201050042
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 84 b, 4. søndag etter helligtrekonger. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640128
 4. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Møchelbostad. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181181
 5. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 12, Nesset. Visdals Sogn. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181155
 6. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. 31. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690350
 7. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 207. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041040
 8. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 125. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=128
 9. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 259 b–260 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670262
Sist redigert9. april 2020

Ola Persson på Myklebostad1,2,3

M, #15442, (ca. 1731 - 1782)
Far*Per Persson på Myklebostad3,1 (c 1695 - 1765)
Mor*Anne Olsdotter på Myklebostad3 (c 1692 - 1772)

Familie

Han var gift fire ganger og hadde seks barn.6 
BarnOla ble født ca. 1731 på Nedre Myklebostad, Vistdal.1,2 Han fikk bygselseddel på 1 våg 1 pund på bnr. 4, Øvre Myklebostad, Vistdal, fra Jakob Andreas Eg den 31. desember 1749. Eg handlet på vegne av jordeieren.4
Ola var bruker på bnr. 4 i 1764. Per Persson, Anne Olsdotter og Brit Eriksdotter o.a. bodde også der. Brit var fattiglem. Bruket ble kalt Pe-Olagarden, trolig etter Ola. Enka drev videre etter hans død.5,4,6
Han var arving ved skiftet etter Per Persson og Anne Olsdotter på Myklebostad den 13. august 1776: 9 daler 1 ort.7


Ola døde i 1782 på Øvre Myklebostad, Vistdal.2 Han ble jordfestet den 17. november 1782 på Vistdal kyrkjegard.2

Kilder/noter

 1. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. 31. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690350
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 158 a, 25. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640202
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 259 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670262
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 125. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=128
 5. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, Nesset prestegjeld, hovedmanntall. Mnr. 207. https://media.digitalarkivet.no/rk10051201050042
 6. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 127.
 7. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 259 b–260 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670262
Sist redigert9. april 2020

Anne Persdotter på Myklebostad1

K, #15443, (ca. 1728 - 1761)
Far*Per Persson på Myklebostad1 (c 1695 - 1765)
Mor*Anne Olsdotter på Myklebostad1 (c 1692 - 1772)

Familie

Tore Eriksson på Myklebostad (c 1712 - 1782)
De hadde tre barn.4 
BarnAnne ble født ca. 1728 på Nedre Myklebostad, Vistdal.2
Anne giftet seg med Tore Eriksson på Myklebostad.1

Anne døde i 1761 på Nedre Myklebostad, i barselseng.3

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 259 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670262
 2. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 125. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=128
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 203.
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 205.
Sist redigert9. april 2020

Ingeborg Toresdotter på Lange1,2

K, #15444, (ca. 1755 - 11. november 1831)
Far*Tore Eriksson på Myklebostad3,1 (c 1712 - 1782)
Mor*Anne Persdotter på Myklebostad3 (c 1728 - 1761)
3-menning 6 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Ingeborg Toresdotter på Myklebostad.4
Ingeborg ble født ca. 1755 på Nedre Myklebostad, Vistdal.3,2,4
Annet navn: Ingeborg Toresdotter på Solhjell.3
Hun var arving ved skiftet etter Per Persson og Anne Olsdotter på Myklebostad den 13. august 1776: 2 daler 1 ort 6 skilling.5


Ingeborg døde den 11. november 1831 på Indre Lange, Vistdal, som kårkone.2 Hun ble jordfestet den 27. november 1831.2

Kilder/noter

 1. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 246 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690262
 2. [S280] Vistdal klok. 1818–51: s. 191, 1830–31, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904650604
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 259 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670262
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 205.
 5. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 259 b–260 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670262
Sist redigert30. juni 2020

Mildrid Toresdotter på Myklebostad1

K, #15445, (1757 - 1787)
Far*Tore Eriksson på Myklebostad2 (c 1712 - 1782)
Mor*Anne Persdotter på Myklebostad2 (c 1728 - 1761)
3-menning 6 ganger forskjøvet til megMildrid ble født i 1757 på Nedre Myklebostad, Vistdal.1
Annet navn: Mildrid Toresdotter på Solhjell.2
Hun var arving ved skiftet etter Per Persson og Anne Olsdotter på Myklebostad den 13. august 1776: 2 daler 1 ort 6 skilling.3
Hun var myndling av Torfinn Eriksson på Nerland i 1776.2


Mildrid døde ugift i 1787 på Indre Lange, Vistdal.1

Kilder/noter

 1. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 205.
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 259 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670262
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 259 b–260 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670262
Sist redigert9. april 2020

Anders Jonsson på Bergset1

M, #15446, (ca. 1655 - )
Far*Jon Olsson Skadd1 (c 1595 - )Anders ble født ca. 1655 på Bergset, Vistdal.1 I manntallet av 1666 står Anders Jonsson hos Jon Olsson Skadd på Haugen, Bergset, Vistdal.1,2

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 387, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191204
 2. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 522.
Sist redigert10. april 2020

Jørgen Ryther1

M, #15447, (15. august 1905 - 1. april 1998)

Familie

Oddny Petrine Haugum (1915 - 2012)
De hadde to barn.1 
BarnJørgen ble født den 15. august 1905 i Kristiansund.1 Han var lege.1
Jørgen giftet seg i 1945 med Oddny Petrine Haugum.2 Jørgen og Oddny bodde i Trondheim.1

Jørgen døde den 1. april 1998.3
Sist redigert10. april 2020

Oddny Petrine Haugum1

K, #15448, (11. juli 1915 - 2. februar 2012)

Familie

Jørgen Ryther (1905 - 1998)
De hadde to barn.4 
BarnOddny Petrine ble født den 11. juli 1915 på Haugan, Inderøy.2,1 Hun var sykepleier i Røde Kors fra 1942.3
Oddny Petrine giftet seg i 1945 med Jørgen Ryther.3 Oddny og Jørgen bodde i Trondheim.4 Hennes navn som gift var Ryther, nevnt 2012.2

Oddny døde den 2. februar 2012.2,1 Hun ble bisatt den 10. februar 2012 i Berg kirke, Trondheim.2
Sist redigert10. april 2020

Geir Ove Falk1,2

M, #15449

Kilder/noter

 1. [S880] Gule Sider®: Mali Furunes veg 12, 6414 Molde.
 2. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 117/23.5.2012. Side 28. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_20120523_170_117_1?page=27
 3. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 113/20.5.2010. Side 32, «våre minste». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_20100520_168_113_1?page=31
Sist redigert10. april 2020

Dordi Knutsdotter på Brokstad1,2,3

K, #15450, ( - etter 1738)

Familie 1

Ola Eriksson på Brokstad (c 1710 - c 1752)
Barn

Familie 2

Fredrik Trulsson på Haugan ( - c 1751)
BarnHun bodde på Brokstad, Bolsøy, i 1733.2
Dordi fikk barn med Ola Eriksson i Røvik i 1733. Den 27. desember stod hun til offentlig skriftemål i Bolsøy kirke. Hun ble stevnet til tinget 3. juli året etter for leiermål, men møtte ikke. På tinget 15. oktober ble Dordi bøtelagt 6 daler.2,4,5
Dordi fikk barn med Fredrik Trulsson i Røvik i 1738. De møtte for presten 27. september, og Fredrik tilstod farskapet. Det var begges annet leiermål, og de stod til offentlig skriftemål 28. september i Bolsøy kirke. På tinget 15. oktober ble Dordi bøtelagt 6 daler, mens Fredriks sak ble henvist til det militære rettsvesen.6,1

     Navnet hennes ble skrevet dorthe Knudsdatter Brogstad i 1733.2

Kilder/noter

 1. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 226 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400390
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 139, 3. juledag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660277
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 141, Festô Epiph: https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660278
 4. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 72 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400236
 5. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 84 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400247
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 188, 27. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660302
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 186, 13. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660301
Sist redigert15. april 2020

Marte Fredriksdotter1

K, #15451, (1738 - )
Far*Fredrik Trulsson på Haugan2 ( - c 1751)
Mor*Dordi Knutsdotter på Brokstad1 ( - e 1738)Marte ble født i 1738, utenom ekteskap.1 Marte ble døpt den 31. august 1738 i Bolsøy kirke av Erik Pedersson Lekanger.1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 186, 13. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660301
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 188, 27. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660302
Sist redigert12. april 2020

Hans Olsson på Jendem1

M, #15452, ( - før 1762)
6. tippoldefar til meg

Familie

Anne Matsdotter på Jendem ( - 1763)
De hadde fem barn.2 
BarnHans giftet seg med Anne Matsdotter.1 Hans Olsson fikk bygselseddel på 2 pund 15 merker i Jendemsgjerdet, Jendem, Vågøy, den 28. september 1710.1
Han og Anne var brukere i Jendemsgjerdet iallfall fra 1711 til 1740.1 Hans Olsson på Jendem var lagrettemann i 1714, 1718, 1719, 1732 og 1734.1

Hans døde før 1762.1
Sist redigert17. april 2020

Per Olsson Brokstad1,2,3

M, #15453, (1733 - )
Far-?*Ola Eriksson på Brokstad (c 1710 - c 1752); trolig4,1
Mor*Dordi Knutsdotter på Brokstad5 ( - e 1738)

Familie

Beret Jonasdatter
Han var gift og forsørget ett barn ifølge hovedlegdsrullen fra 1765, men ikke i 1773.6,8 Per ble født i 1733 på Brokstad, Bolsøy, utenom ekteskap. Han var gårdmannssønn.1,6,4,5 Per ble døpt den 6. januar 1734 i Molde kirke av Lars Barhaug. Faddere: Lars Brokstad og Jakob Steffensson på Elsås o.a.5
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Eriksson på Øvre Brokstad den 14. november 1752: 2 daler i resterende tjenestelønn.7
Per Olsson Brokstad var soldat i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, fra 1757. Han ble utkommandert til Holstein 12. mars 1762 og kom tilbake 4. oktober året etter. Per ble dimittert i 1773 etter 15½ års tjeneste.6,8
Per giftet seg med Beret Jonasdatter.2 Per og Beret bodde på mnr. 164, Østre Schultzhagen, Molde, i 1764 sammen med Anemarta Persdatter o.a. Året etter hadde Per husmannsplass i Bolsøy prestegjeld (som her betyr hustomt i Molde). Han bodde fremdeles i Schultzhagen i 1771, men var gått fra husmann til innerst i 1773.2,6,8,3 Per Olsson Brokstad skyldte 3 daler 3 ort til John Ord i 1771.3

     Navnet hans ble skrevet Peder Olsen Brogstad i 1764.2

Kilder/noter

 1. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 24. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690222
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, vedlegg C, manntall. Alleen. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212099
 3. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 230. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610118
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 139, 3. juledag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660277
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 141, Festô Epiph: https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660278
 6. [S1527] 2. trondhjemske infreg, ruller 1765–67: 1765, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. Soldater, nr. 48. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700668
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 29 a–30 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/31/
 8. [S1528] 2. trondhjemske infreg, ruller 1766–73: 1773, Fannåttingske kompani, kompanirulle. Soldater, nr. 48. https://www.digitalarkivet.no/ru20111201681172
Sist redigert9. juli 2021

Arne Åmundsson i Eidsvika1

M, #15454, (ca. 1661 - 1749)
Far*Åmund Jonsson i Eidsvika1 (c 1606 - 1700)
6. tippoldefar til meg

Familie

Brita Rasmusdotter i Eidsvika (o 1670 - 1753)
De hadde sju barn.1 
BarnArne ble født ca. 1661 i Eidsvika, Vatne.1
Han var bruker på bnr. 5, Eidsvika, Vatne, fra 1694. Han overtok etter faren. Arnes sønn Åmund tok over i 1732.1
Arne giftet seg med Brita Rasmusdotter.1

Arne døde i 1749.1
Sist redigert20. april 2020

Brita Rasmusdotter i Eidsvika1

K, #15455, (omkr. 1670 - 1753)
6. tippoldemor til meg

Familie

Arne Åmundsson i Eidsvika (c 1661 - 1749)
De hadde sju barn.1 
BarnBrita ble født omkr. 1670.1 Hennes hjemsted var kanskje på bnr. 9, Kroksætra, Vatne.2
Brita giftet seg med Arne Åmundsson i Eidsvika.1

Brita døde i 1753.1
Sist redigert19. april 2020

Åmund Jonsson i Eidsvika1,2

M, #15456, (ca. 1606 - 1700)
Far*Jon Einarsson i Eidsvika2
Mor*Sigrid Larsdotter i Eidsvika2 ( - e 1608)
7. tippoldefar til meg

Familie

Han hadde iallfall seks barn.4 
BarnÅmund ble født ca. 1606.3
Han var bruker på bnr. 5, Eidsvika, Vatne, fra 1645. Han overtok etter faren. Skyld: 4½ mæle. Åmunds sønn Arne tok over i 1694.2,4 Han o.a. eide 1 våg (hele gården) med bygselrett i Øvre Sollia, Ørskog, i 1661. Åmund solgte sine 2 mæler til brukeren i 1689.1,4

Åmund døde i 1700.2

Kilder/noter

 1. [S1845] Bergen jordebok 1661 (#24.1): fol. 660 a, Offuer Solid. https://www.digitalarkivet.no/ma10051012150661
 2. [S255] Vatne bygdebok I: s. 210. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030648528?page=213
 3. [S827] Sunnmøre prestemanntall 1664–66: s. 358, nr. 7. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005190194
 4. [S255] Vatne bygdebok I: s. 211. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030648528?page=214
Sist redigert20. april 2020

Jon Einarsson i Eidsvika1,2,3

M, #15457
Far*Einar Åmundsson i Tennfjord4
8. tippoldefar til meg

Familie

Sigrid Larsdotter i Eidsvika ( - e 1608)
De hadde iallfall to barn.2 
BarnAnnet navn: Jon Einarsson i Tennfjord.4
Jon giftet seg med Sigrid Larsdotter i Eidsvika.3,2
Han og Sigrid var brukere på bnr. 5, Eidsvika, Vatne, i 1602. Skyld: 1 våg 2 mæler, utskilt fra gården som hennes far drev. I 1615 var bruket på 2 våger 1 mæle. Sønnen Elling overtok halvparten (4½ mæle) som nytt bruk i 1636. Jon drev resten til sønnen Åmund tok over i 1645.
Jon hadde sag i Tennfjordelva. Han ble bøtelagt for ulovlig skoghugst i Eidsvika. Jon eide ikke bruket, men han (og Sigrid) skattet for odelsgods: 2 mæler i 1603, 6½ i 1610, 7 i 1612, og 12 mæler i 1623–28.2,5,6 Jon Einarsson og Sigrid Larsdotter i Eidsvika fikk odelsjord med sagkvern i Øvre Sollia, Ørskog, den 8. august 1608 av Gjertrud Tostensdotter i Vaksvik. Gjertruds avdøde far, Tosten Olavsson, hadde i sin tid solgt gården ut av slekten for 24 daler, og Jon hadde senere lagt ut 61 daler på Gjertruds vegne for å få den tilbake.3,7 Jon Einarsson i Eidsvika eide blant annet 3 mæler odelsgods i 1626. Dette var arv etter Ola Småge.2
Sist redigert20. april 2020

Sigrid Larsdotter i Eidsvika1

K, #15458, ( - etter 1608)
Far*Lars Ellendsson i Eidsvika2 ( - c 1615)
8. tippoldemor til meg

Familie

Jon Einarsson i Eidsvika
De hadde iallfall to barn.3 
BarnSigrid giftet seg med Jon Einarsson i Tennfjord.1,3
Hun og Jon var brukere på bnr. 5, Eidsvika, Vatne, i 1602. Skyld: 1 våg 2 mæler, utskilt fra gården som hennes far drev. I 1615 var bruket på 2 våger 1 mæle. Sønnen Elling overtok halvparten (4½ mæle) som nytt bruk i 1636. Jon drev resten til sønnen Åmund tok over i 1645.
Jon hadde sag i Tennfjordelva. Han ble bøtelagt for ulovlig skoghugst i Eidsvika. Jon eide ikke bruket, men han (og Sigrid) skattet for odelsgods: 2 mæler i 1603, 6½ i 1610, 7 i 1612, og 12 mæler i 1623–28.3,4,5 Jon Einarsson og Sigrid Larsdotter i Eidsvika fikk odelsjord med sagkvern i Øvre Sollia, Ørskog, den 8. august 1608 av Gjertrud Tostensdotter i Vaksvik. Gjertruds avdøde far, Tosten Olavsson, hadde i sin tid solgt gården ut av slekten for 24 daler, og Jon hadde senere lagt ut 61 daler på Gjertruds vegne for å få den tilbake.1,6

     Sigrid var søskenbarn av Gjertrud Tostensdotter i Vaksvik.1
Sist redigert26. april 2020

Ola på Småge1

M, #15459, ( - før 1626)Han bodde på Småge, Aukra.1 Jon Einarsson i Eidsvika eide blant annet 3 mæler odelsgods i 1626. Dette var arv etter Ola Småge.1
Sist redigert20. april 2020

Gjertrud Tostensdotter i Vaksvik1

K, #15460, ( - etter 1608)
Far*Tosten Olavsson på Synes1 ( - e 1569)
Søskenbarn 12 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Gjertrud Tostensdotter på Synes.
Hun bodde i Vaksvik, Ørskog, i 1608.1 Gjertrud Tostensdotter i Vaksvik gav odelsjord med sagkvern i Øvre Sollia, Ørskog, den 8. august 1608 til Jon Einarsson og Sigrid Larsdotter i Eidsvika. Gjertruds avdøde far, Tosten Olavsson, hadde i sin tid solgt gården ut av slekten for 24 daler, og Jon hadde senere lagt ut 61 daler på Gjertruds vegne for å få den tilbake.1,2

     Gjertrud var søskenbarn av Sigrid Larsdotter i Eidsvika.1
Sist redigert20. april 2020

Erik Persson i Bjørnsund1,2

M, #15461, (ca. 1707 - 1790)
5. tippoldefar til meg

Familie

Mali Olsdotter i Bjørnsund (c 1724 - 1785)
(Ifølge Bygdebok for Fræna var Erik gift første gang med ei Jakobsdotter.) Han hadde sju barn.2 
BarnErik ble født ca. 1707 på Bjørnarem, Aukra.2
Han var husmann på bnr. 43, Søre Bjørnsund, Vågøy, fra 1737.2 Han var fritatt fra militærtjeneste grunnet slag.2
Han var verge ved skiftet etter Marit Jøstensdotter i Bjørnsund den 23. april 1746.3

Erik giftet seg med Mali Olsdotter.2
Han var verge for Mektilde Olsdotter i Bjørnsund i 1758 og 1769.1,4


Erik døde i 1790 i Søre Bjørnsund, Vågøy.2 Han ble jordfestet den 25. april 1790.2

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 556 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651156
 2. [S834] Bygdebok for Fræna I: s. 630. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018020548046?page=633
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 405 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650425
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 492 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660521
Sist redigert24. april 2020

Mali Olsdotter i Bjørnsund1

K, #15462, (ca. 1724 - 1785)
5. tippoldemor til meg

Familie

Erik Persson i Bjørnsund (c 1707 - 1790)
(Ifølge Bygdebok for Fræna var Erik gift første gang med ei Jakobsdotter.) Han hadde sju barn.1 
BarnMali ble født ca. 1724.1
Mali giftet seg med Erik Persson i Bjørnsund.1

Mali døde i 1785 i Søre Bjørnsund, Vågøy.1 Hun ble jordfestet den 29. mai 1785.1

     Mali Olsdotter i Bjørnsund og Mektilde Olsdotter i Bjørnsund kan ha vært søsken.1

Kilder/noter

 1. [S834] Bygdebok for Fræna I: s. 630. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018020548046?page=633
Sist redigert23. april 2020

Mektilde Olsdotter i Bjørnsund1,2,3

K, #15463, ( - etter 1769)

Familie 1

Daniel Jonsson i Bjørnsund ( - c 1757)
De hadde ett barn.8 

Familie 2

Nils Justssen i Bjørnsund (1722 - 1768)
De hadde ikke barn.9 Mektilde giftet seg med Daniel Jonsson i Bjørnsund.2
Hun var myndling av Erik Persson i 1758 og 1769.2,1

Hun var innerst i Øvre Kjørsvika, Kjørsvika, Vågøy, i 1762. Hun var fattig enke med et lite barn. I august året etter flyttet Mektilde til Nils Justssen i Søre Bjørnsund.4,5,6
Mektilde giftet seg i 1763 eller 1764 med Nils Justssen i Bjørnsund.1,7

Mektilde døde etter 1769.1

     Mali Olsdotter i Bjørnsund og Mektilde Olsdotter i Bjørnsund kan ha vært søsken.3

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 492 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660521
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 556 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651156
 3. [S834] Bygdebok for Fræna I: s. 630. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018020548046?page=633
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Aukra prestegjeld. Vogøe Sogn, mnr. 600. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041142
 5. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, vedlegg 59–70, til- og avgangslister, Aukra prestegjeld. Nr. 67, flyttinger i Vågøy sogn, mnr. 600. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041530
 6. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 207.
 7. [S834] Bygdebok for Fræna I: s. 441. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018020548046?page=444
 8. [S834] Bygdebok for Fræna I: s. 605.
 9. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 193 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660212
Sist redigert14. oktober 2021

Nils Justssen i Bjørnsund1,2

M, #15464, (1722 - 18. mars 1768)
Far*Just Olsson på Haugan3,4 ( - e 1761)
Mor*Malena Olsdotter på Haugan

Familie 1

Lisbet Ivarsdotter i Bjørnsund ( - 1763)
De hadde to barn, som døde mellom 1764 og 69.1,4,6 

Familie 2

Mektilde Olsdotter i Bjørnsund ( - e 1769)
De hadde ikke barn.1 Nils ble døpt den 15. mai 1722 i Molde kirke. Faddere: Hilde Jonsdotter, Nils Andersson på Haugan, Mats Knutsson og Tore Gregoriussen o.a.3
Han ble kalt Nils Justssen på Molde i 1740.5 Nils tjente i Sølvika, Aukra, i 1740. Han var måtelig høy og hadde brunt, halvkrøllete hår.5
Nils giftet seg med Lisbet Ivarsdotter på Horrem.1
Han og Lisbet var strandsittere i Søre Bjørnsund, Vågøy, i 1747.6,2
Nils giftet seg i 1763 eller 1764 med Mektilde Olsdotter.4,6

Nils døde den 18. mars 1768. Han omkom på havet.6 Det ble holdt skifte etter ham den 3. januar 1769. Kreditorer: Hans Vadbekk Paust, Anders Kolbeinsson på Sommarnes, Erik Andersson på Hol, Anne Olsdotter på Horrem og Jens Bork o.a. Aktiva: 41 daler 4 skilling. Passiva: 44 daler 3 skilling. Boet var altså fallitt.7

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 193 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660212
 2. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 18, 15. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660217
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 492 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660521
 5. [S1848] Trondheim distrikt, rulle 1740–43: 1740. Nr. 269. https://www.digitalarkivet.no/ru20100922630161
 6. [S834] Bygdebok for Fræna I: s. 441. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018020548046?page=444
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 492 b–493 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660521
Sist redigert20. oktober 2021

Ingeleiv Justsdatter1,2,3

K, #15465, ( - etter 1769)
Far*Just Olsson på Haugan2 ( - e 1761)
Mor*Malena Olsdotter på HauganIngeleiv døde etter 1769.2

Kilder/noter

 1. eller Ingeborg.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 492 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660521
 3. [S834] Bygdebok for Fræna I: s. 441. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018020548046?page=444
Sist redigert14. oktober 2021

Lisbet Ivarsdotter i Bjørnsund1,2

K, #15466, ( - 8. mars 1763)
Far*Ivar Olsson på Horrem2,3 ( - e 1734)
Mor*Kari Jonsdotter på Horrem2,3 ( - c 1734)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Nils Justssen i Bjørnsund (1722 - 1768)
De hadde to barn, som døde mellom 1764 og 69.1,5,2 Annet navn: Lisbet Ivarsdotter på Horrem.3
Lisbet giftet seg med Nils Justssen.1
Hun og Nils var strandsittere i Søre Bjørnsund, Vågøy, i 1747.2,4

Lisbet døde den 8. mars 1763 i Søre Bjørnsund.2

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 193 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660212
 2. [S834] Bygdebok for Fræna I: s. 441. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018020548046?page=444
 3. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 298.
 4. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 492 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660521
Sist redigert14. oktober 2021

Lars Ellendsson i Eidsvika1

M, #15467, ( - ca. 1615)
9. tippoldefar til meg

Familie

Han hadde tre eller fire barn.2 
BarnHans hjemsted var kanskje på Roald, Vigra.1
Han var bruker i Eidsvika, Vatne, i 1596. Han drev først hele gården, 16 mæler. I 1602 hadde svigersønnen Jon overtatt 1 våg 2 mæler (bnr. 5), og i 1606 drev sønnen Ellend et bruk på 3 mæler (senere lagt til bnr. 5). Lars eide jord andre steder, 11 mæler i 1603. I 1612–13 ble han tiltalt (og senere dømt) for ulovlig skoghugst.1,2

Lars døde ca. 1615.1
Sist redigert26. april 2020

Brit Larsdotter på Langset1,2,3

K, #15468, ( - etter 1737)

Familie

Knut Larsson på Langset (c 1660 - f 1734)
De hadde fire barn.4,5 
BarnBrit giftet seg med Knut Larsson.
Hun og Knut var brukere på Langset, Nesset, i 1701. Lars Knutsson, Erik Knutsson og Jon Knutsson bodde også der. Knuts sønn Ivar overtok i 1727.4,5
Hun var arving ved skiftet etter Ivar Knutsson på Langset den 13. mai 1734: 30 daler 2 ort 1 skilling.3

Lars Knutsson på Trollmyra, Brit Larsdotter og Bergsvein Sæmundsson på Stubøen solgte 2/3 med tilliggende jordegods og inventar i Rød kyrkje, Nesset, den 9. juli 1737 til Knut Larsson på Langset. Dette var arv etter Ivar Knutsson på Langset. Bergsvein solgte på vegne av kona, Ingebjørg Andersdotter. Skjøtet ble tinglyst 12. juli.1,6,2

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 85 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650344
 2. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 183 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400346
 3. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1734. Eridsfiords Otting, 13. mai.
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 224, Langset. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282125
 5. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 321. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#324
 6. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 85 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650345
Sist redigert27. april 2020

Erik Knutsson på Langset1

M, #15469, (ca. 1693 - før 1734)
Far*Knut Larsson på Langset1 (c 1660 - f 1734)
Mor*Brit Larsdotter på Langset ( - e 1737)Erik ble født ca. 1693.1 Han bodde hos Knut Larsson og Brit Larsdotter på Langset, Nesset, i 1701.1,2

Erik døde før 1734.3

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 224, Langset. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282125
 2. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 321. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#324
 3. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1734. Eridsfiords Otting, 13. mai.
Sist redigert27. april 2020

Jon Knutsson på Langset1

M, #15470, (ca. 1695 - før 1734)
Far*Knut Larsson på Langset1 (c 1660 - f 1734)
Mor*Brit Larsdotter på Langset ( - e 1737)Jon ble født ca. 1695.1 Han bodde hos Knut Larsson og Brit Larsdotter på Langset, Nesset, i 1701.1,2

Jon døde før 1734.3

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 224, Langset. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282125
 2. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 321. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#324
 3. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1734. Eridsfiords Otting, 13. mai.
Sist redigert27. april 2020

Marta Johansdotter på Mjelve1,2,3

K, #15471, (ca. 1751 - )
Far*Johan Andersson på Mjelve (c 1697 - )
Mor*Ingebjørg Larsdotter på Mjelve ( - f 1801)

Familie 1

Kristen Persson på Mjelve (1737 - 1791)
Fem barn levde i 1793.6 
Barn

Familie 2

De hadde iallfall ett barn.3 Marta ble født ca. 1751 på Mjelve, Bolsøy.3
Marta trolovet seg den 19. april 1773 i Bolsøy med Kristen Persson på Mjelve.1
Marta giftet seg den 11. juni 1773 med Kristen Persson på Mjelve.1
Hun og Kristen bodde på Mjelve i 1776.4
Marta trolovet seg den 26. mai 1793 på Mjelve med en uregistrert person. Forlovere: Ivar Nilsson på Fransgjerdet og Nils Andersson i Skjevik.2
Marta giftet seg den 30. juni 1793 i Bolsøy kirke med en uregistrert person.2,5
Marta og mannen var brukere på Mjelve i 1801. Per Kristensson o.a. bodde også der. Det var to andre bruk på gården.3

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 6 a, 1773, 19. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620545
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 23 b, 26. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620564
 3. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 420 b, Mielve, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670282
 4. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 49 b, menn, 1776, 21. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620588
 5. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 31 a, 30. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620573
 6. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 119 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680136
Sist redigert6. mai 2020

Anne Persdotter på Mjelve1,2

K, #15472, (1782 - 3. februar 1855)
Far*Per Arnesson på Litlebostad3,4 (c 1740 - 1822)
Mor*Hilde Sjurdsdotter på Litlebostad3,4 ( - c 1787)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Per Kristensson på Mjelve (1776 - 1872)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnne ble født i 1782 på Litlebostad, Bolsøy.3 Anne ble døpt den 25. august 1782 i Bolsøy kirke. Faddere: Knut Arnesson på Eikrem, Ola Jakobsson på Litlebostad, Jakob Tomasson på Røbekk og Inger Arnesdotter på Torhus o.a.3,5
Annet navn: Anne Persdotter på Litlebostad, nevnt 1805.6,4
Anne giftet seg den 26. desember 1805 i Bolsøy kirke med Per Kristensson på Mjelve (forlovere: Sjurd Andersson på Mjelve og Per Arnesson på Litlebostad).6,7
Hun og Per bodde på Mjelve, Bolsøy, i 1808. De drev et bruk der i 1818.1,2
Kristen Persson kjøpte 2 pund 6 merker på Nerhagen, Bolsøy, den 29. november 1836 av Per Kristensson på Hagen. Kjøpesum: 100 daler (pantegjeld til overformynderiet) og kår til Per og kona. Selgeren signerte med ført penn. Skjøtet ble tinglyst 30. juni året etter.8

Annet navn: Anne Persdotter på Nerhagen, nevnt 1855.9

Anne døde den 3. februar 1855 på Nerhagen, som kårkone, av alderdomssvakhet.9,10

     Navnet hennes ble skrevet Anne Pedersdatter Nedrehagen i 1855.9

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 58 b, 1808, 31. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630146
 2. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 3, nr. 7. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640246
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 54 b, kvinner, 25. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620593
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 321 b.
 5. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 173 b, 13. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630079
 6. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 138 a, nr. 22. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630181
 7. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 31 b, 1805, 2. juledag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630128
 8. [S1068] Romsdal pantebok 1835–41: fol. 132 b.
 9. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 562, 1855, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020268
 10. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 563, 1855, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020268
Sist redigert7. mai 2020

Hans Sverre Dahl1

M, #15473

Familie

Annbjørg Selvåg
De hadde ikke barn. 
Sist redigert12. mai 2020

Per Andreas Strøm1,2,3

M, #15474, (31. mars 1927 - 31. desember 2019)
Far*Peter Olaf Strøm4 (1879 - 1982)
Mor*Anna Kristine Blakstad4 (1887 - 1976)
7-menning 1 gang forskjøvet til meg

Familie

Florence Skarset
De hadde tre barn.5,1 
Barn
Per Andreas StrømPer Andreas ble født den 31. mars 1927.1,3 Han var maler i 1952.2
Han bodde i Marstrands gate 10, Kristiansund, i 1952.2

Per Andreas døde den 31. desember 2019 på Kristiansund sykehus, etter kort tids sykdom.1 Han ble gravlagt den 8. januar 2020, fra Gjemnes kyrkje.1

Kilder/noter

 1. [S1596] Våre Minnesider: Per Andreas Strøm.
 2. [S1533] Tidens Krav: nr. 134/14.6.1952. Side 2, «Personalia». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_tidenskrav_null_null_19520614_43_134_1?page=1
 3. [S1858] Gards- og ættesoge for Gjemnes 7: s. 91. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748525?page=94
 4. [S1858] Gards- og ættesoge for Gjemnes 7: s. 89. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748525?page=92
 5. [S1858] Gards- og ættesoge for Gjemnes 7: s. [92]. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748525?page=95
Sist redigert13. mai 2020

Florence Skarset1

K, #15475

Familie

Per Andreas Strøm (1927 - 2019)
De hadde tre barn.2,3 
Barn

Kilder/noter

 1. [S1858] Gards- og ættesoge for Gjemnes 7: s. 91. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748525?page=94
 2. [S1858] Gards- og ættesoge for Gjemnes 7: s. [92]. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748525?page=95
 3. [S1596] Våre Minnesider: Per Andreas Strøm.
Sist redigert12. mai 2020

Peter Olaf Strøm1,2,3,4

M, #15476, (31. mars 1879 - 25. april 1982)
Far*Adolf Magnus Strøm5,6,1 (1858 - 1924)
Mor*Olufine Johanne Sveum5,6,7 (1858 - 1946)
6-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Han var enkemann i 1909.1 

Familie 2

Anna Kristine Blakstad (1887 - 1976)
De hadde seks barn.13,3 
Barn
Peter Strøm (foto fra Tidens Krav 1982)Peter Olaf ble født den 31. mars 1879 i Bolsøy, utenom ekteskap.6,5,2 Peter Olaf ble døpt den 6. juli 1879 i Molde kirke. Faddere: Olaf Sveum o.a.6,5 Ved folketellingen av 1. januar 1891 bodde Peter Olaf Strøm i Strømgarden, Blakkstad, Gjemnes, hos Johanne Svenning Strøm.8,9,10,11 Peter Olaf Strøm bodde hos Johanne Svenning Strøm i Strømgarden i 1900.7,12 Peter Olaf Strøm var gartner i 1900.7
Peter Olaf giftet seg med en uregistrert person.1
Peter Olaf giftet seg den 23. mai 1909 i Gjemnes kyrkje med Anna Kristine Blakstad (forlovere: Peder Olaus Pedersson Blakstad o.a.)1,13
Peter Olaf og Anna var brukere på Nordåkeren, Blakkstad, Gjemnes, fra 1909. Han ble eier av bruket, som hadde 33 mål dyrket mark, mesteparten sand- og muldjord. Av dette var 7 mål bygg og havre.13,14,15 I folketellingen av 1910 står Peter Olaf og Anna som brukere på Nordåkeren. Johanne Svenning Strøm og Kjersten Sveum o.a. bodde også der. Sønnen Peder overtok i 1950.2,14 Peter Olaf Strøm var kommunestyrerepresentant.15
Han bodde på Gjemnes sjukeheim i 1982.15

Peter Olaf døde den 25. april 1982.3,16 Han ble bisatt den 29. april 1982 i Gjemnes kyrkje. Graven var ved kirken.3,16

     Navnet hans ble skrevet Petter Olaf Strøm fra 1891 til 1900.4,7

Ifølge Gards- og ættesoge for Gjemnes (VII) var Peder Andreas Strøm far til Peter Olaf Strøm, men det er feil.17,5

Kilder/noter

 1. [S1864] Gjemnes klok. 1893–1930: s. 91, 1909, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20060523020435
 2. [S885] Ft. 1910 (db): Gjemnes. Gnr. 7, bnr. 4. https://www.digitalarkivet.no/census/rural-residence/bf01036790000298
 3. [S1533] Tidens Krav: nr. 95/27.4.1982. Side 14, «Dødsfall». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_tidenskrav_null_null_19820427_73_95_1?page=13
 4. [S1866] Øre ft. 1891: tellingskrets 5, personsedler. Husliste 62, personseddel 2. https://www.digitalarkivet.no/ft10061504379456
 5. [S695] Molde mini. 1873–86: s. 25, nr. 33. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323650407
 6. [S693] Molde klok. 1862–79: s. 85, nr. 33. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911650376
 7. [S1868] Gjemnes ft. 1900: personlister. Tellingskrets 2, gnr. 7, bnr. 7 og 15, punkt 3. https://www.digitalarkivet.no/ft20101107300313
 8. [S1866] Øre ft. 1891: tellingskrets 5, huslister. Nr. 62. https://www.digitalarkivet.no/ft10061504379051
 9. [S1866] Øre ft. 1891: hovedlister, tellingskrets 5. Side 655, nr. 62. https://www.digitalarkivet.no/ft20100201310081
 10. [S1866] Øre ft. 1891: tellingskrets 5, personsedler. Husliste 62, personseddel 1. https://www.digitalarkivet.no/ft10061504379455
 11. [S1867] Kristiansund ft. 1891: tellingskrets 4, personsedler. Husliste 41, personseddel 1. https://www.digitalarkivet.no/ft10061507794566
 12. [S1868] Gjemnes ft. 1900: personlister. Tellingskrets 2, gnr. 7, bnr. 7 og 15, punkt 5. https://www.digitalarkivet.no/ft20101107300312
 13. [S1858] Gards- og ættesoge for Gjemnes 7: s. 87. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748525?page=90
 14. [S1858] Gards- og ættesoge for Gjemnes 7: s. 89. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748525?page=92
 15. [S1533] Tidens Krav: nr. 72/26.3.1982. Side 4, «Petter Strøm, Batnfjorden / 103 år 31. mars». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_tidenskrav_null_null_19820326_73_72_1?page=3
 16. [S497] Gravminnebasen: id 5163787. http://www.disnorge.no/gravminner/bilde.php?id=5163787
 17. [S1858] Gards- og ættesoge for Gjemnes 7: s. 125. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748525?page=128
Sist redigert20. mai 2020

Anna Kristine Blakstad1,2

K, #15477, (9. april 1887 - 14. april 1976)
Far*Peder Olaus Pedersson Blakstad3 (1861 - 1944)

Familie

Peter Olaf Strøm (1879 - 1982)
De hadde seks barn.2,8 
Barn
Anna Kristine (født Blakstad) og Peter Strøm (foto fra Gards- og ættesoge for Gjemnes)Anna Kristine ble født den 9. april 1887 på Blakkstad, Gjemnes.4,1,5
Anna Kristine giftet seg den 23. mai 1909 i Gjemnes kyrkje med Peter Olaf Strøm (forlovere: Peder Olaus Pedersson Blakstad o.a.)5,2
Anna og Peter Olaf var brukere på Nordåkeren, Blakkstad, Gjemnes, fra 1909. Han ble eier av bruket, som hadde 33 mål dyrket mark, mesteparten sand- og muldjord. Av dette var 7 mål bygg og havre.2,6,7 Hennes navn som gift var Strøm, nevnt 1910.1,4 I folketellingen av 1910 står Anna og Peter Olaf som brukere på Nordåkeren. Johanne Svenning Strøm og Kjersten Sveum o.a. bodde også der. Sønnen Peder overtok i 1950.4,6

Anna Kristine døde den 14. april 1976.1 Hun ble gravlagt på Gjemnes kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S497] Gravminnebasen: id 5163786. http://www.disnorge.no/gravminner/bilde.php?id=5163786
 2. [S1858] Gards- og ættesoge for Gjemnes 7: s. 87. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748525?page=90
 3. [S1858] Gards- og ættesoge for Gjemnes 7: s. 191. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748525?page=194
 4. [S885] Ft. 1910 (db): Gjemnes. Gnr. 7, bnr. 4. https://www.digitalarkivet.no/census/rural-residence/bf01036790000298
 5. [S1864] Gjemnes klok. 1893–1930: s. 91, 1909, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20060523020435
 6. [S1858] Gards- og ættesoge for Gjemnes 7: s. 89. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748525?page=92
 7. [S1533] Tidens Krav: nr. 72/26.3.1982. Side 4, «Petter Strøm, Batnfjorden / 103 år 31. mars». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_tidenskrav_null_null_19820326_73_72_1?page=3
 8. [S1533] Tidens Krav: nr. 95/27.4.1982. Side 14, «Dødsfall». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_tidenskrav_null_null_19820427_73_95_1?page=13
Sist redigert19. mai 2020

Adolf Magnus Strøm1,2,3,4

M, #15478, (1858 - 1924)
Far*Peder Andreas Strøm5,3 (1828 - 1906)
Mor*Magnhild Ivarsdotter Elgenes5 (1832 - 1860)
5-menning 3 ganger forskjøvet til meg

Familie

Olufine Johanne Sveum (1858 - 1946)
BarnAdolf Magnus ble født i 1858 i Kristiansund.5,1,4 Adolf Magnus ble døpt den 28. november 1858.5 Han bodde hos Peder Andreas Strøm og Elen Strøm på mnr. 593, Vågebakken, Kristiansund, i 1865.3,6 Adolf Magnus Strøm var telegrafist fra 1878.4,1,2
Han bodde i Kristiansund i 1879.1,2
Adolf Magnus fikk barn med Olufine Johanne Sveum i 1879.1,2 Adolf Magnus Strøm var telegrafbestyrer i Nergårdshamn, Bjarkøy, ca. 1892.7 Han var telegrafbestyrer i Vardø til 1905.4

Adolf Magnus døde i 1924.4

Kilder/noter

 1. [S695] Molde mini. 1873–86: s. 25, nr. 33. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323650407
 2. [S693] Molde klok. 1862–79: s. 85, nr. 33. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911650376
 3. [S1430] Kristiansund by ft. 1865: spesialliste 444. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803390392
 4. [S1862] Bodø Tidende: nr. 63/3.6.1924. E-side 2, «Dødsfald». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_bodotidende_null_null_19240603_44_63_1?page=1
 5. [S654] Kristiansund mini. 1855–65: s. 62. https://www.digitalarkivet.no/kb20071016620264
 6. [S371] Kristiansund mini. 1880–1905: s. 3, nr. 26. https://www.digitalarkivet.no/kb20071017620528
 7. [S1863] Bjarkøy bygdebok I: s. 171. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031324019?page=176
 8. [S1864] Gjemnes klok. 1893–1930: s. 91, 1909, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20060523020435
Sist redigert18. mai 2020

Olufine Johanne Sveum1,2,3,4

K, #15479, (27. februar 1858 - 24. juni 1946)
Far*Ole Olsson Sveum1,4 (1824 - 1871)
Mor*Kjersten Persdotter Møst1,5,4 (1826 - 1912)

Familie 1

Adolf Magnus Strøm (1858 - 1924)
Barn

Familie 2

Peder Andreas Strøm (1828 - 1906)
De hadde seks barn. 
BarnOlufine Johanne ble født den 27. februar 1858 i Molde.1,2 Olufine Johanne ble døpt den 9. mai 1858 i Molde kirke. Faddere: Knut Jonssen o.a.1 Olufine Johanne Sveum bodde hos Ole Olsson Sveum og Kjersten Sveum på mnr. 125, under Berget, Molde, i 1865.4 Olufine Johanne Sveum tjente hos Peder Andreas Strøm på mnr. 593, Vågebakken, Kristiansund, i 1875.6
Hun bodde i Bolsøy i 1879.7,8
Olufine Johanne fikk barn med Adolf Magnus Strøm i 1879.7,8
Olufine Johanne giftet seg den 28. mai 1880 i Kristiansund kirke med Peder Andreas Strøm. De ble viet uten lysning etter vielsesbrev av 22. mai.2,3 I folketellingen av 1. januar 1891 står Johanne som bruker i Strømgarden, Blakkstad, Gjemnes. Peter Olaf Strøm, Elen Kjerstine Strøm og Kjersten Persdotter o.a. bodde også der. Johanne hadde bodd der i 5 år, men Peder var fremdeles i Kristiansund.9,10,11,12
Johanne og Peder var brukere i Strømgarden i 1900. Peter Olaf Strøm, Elen Kjerstine Strøm, Astrid Petrine Svenning Strøm og Kjersten Persdotter Møst o.a. bodde også der. De hadde dyr, fjærfe, dyrket jord og frukthage.3,13
Hun ble kalt Johanne Svenning Strøm i 1910 (Svenning var et gammelt familienavn fra morssiden, se hennes mormors far).14,15 Ved folketellingen av 1910 bodde Johanne Svenning Strøm på Nordåkeren, Blakkstad, Gjemnes, hos Peter Olaf og Anna Kristine Strøm. Johanne gjorde husstell.14,16

Johanne døde den 24. juni 1946.15 Hun ble gravlagt på Gjemnes kyrkjegard.15

Kilder/noter

 1. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 319, nr. 13. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620596
 2. [S371] Kristiansund mini. 1880–1905: s. 3, nr. 26. https://www.digitalarkivet.no/kb20071017620528
 3. [S1868] Gjemnes ft. 1900: personlister. Tellingskrets 2, gnr. 7, bnr. 7 og 15, punkt 3. https://www.digitalarkivet.no/ft20101107300313
 4. [S1306] Molde ft. 1865: spesialliste 149. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803380311
 5. [S1866] Øre ft. 1891: tellingskrets 5, personsedler. Husliste 62, personseddel 8. https://www.digitalarkivet.no/ft10061504379462
 6. [S1865] Kristiansund by ft. 1875: spesiallister, tellingskrets 1. Side 154. https://www.digitalarkivet.no/ft20110209200526
 7. [S695] Molde mini. 1873–86: s. 25, nr. 33. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323650407
 8. [S693] Molde klok. 1862–79: s. 85, nr. 33. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911650376
 9. [S1866] Øre ft. 1891: tellingskrets 5, huslister. Nr. 62. https://www.digitalarkivet.no/ft10061504379051
 10. [S1866] Øre ft. 1891: hovedlister, tellingskrets 5. Side 655, nr. 62. https://www.digitalarkivet.no/ft20100201310081
 11. [S1866] Øre ft. 1891: tellingskrets 5, personsedler. Husliste 62, personseddel 1. https://www.digitalarkivet.no/ft10061504379455
 12. [S1867] Kristiansund ft. 1891: tellingskrets 4, personsedler. Husliste 41, personseddel 1. https://www.digitalarkivet.no/ft10061507794566
 13. [S1868] Gjemnes ft. 1900: personlister. Tellingskrets 2, gnr. 7, bnr. 7 og 15, punkt 5. https://www.digitalarkivet.no/ft20101107300312
 14. [S885] Ft. 1910 (db): Gjemnes. Gnr. 7, bnr. 4. https://www.digitalarkivet.no/census/rural-residence/bf01036790000298
 15. [S497] Gravminnebasen: id 5163747. http://www.disnorge.no/gravminner/bilde.php?id=5163747
 16. [S1858] Gards- og ættesoge for Gjemnes 7: s. 89. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748525?page=92
 17. [S1866] Øre ft. 1891: tellingskrets 5, personsedler. Husliste 62, personseddel 3. https://www.digitalarkivet.no/ft10061504379457
 18. [S1858] Gards- og ættesoge for Gjemnes 7: s. 125. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748525?page=128
Sist redigert20. mai 2020

Peder Andreas Strøm1,2,3,4

M, #15480, (12. februar 1828 - 16. april 1906)
Far*Mattis Perssen Strøm5,6 (c 1805 - 1830)
Mor*Elen Anna Persdatter Hallen5 (c 1805 - )

Familie 1

Magnhild Ivarsdotter Elgenes (1832 - 1860)
Barn

Familie 2

Elen Persdotter Møst (1829 - 1875)
De hadde iallfall tre barn.9,12,11 

Familie 3

Olufine Johanne Sveum (1858 - 1946)
De hadde seks barn. 
Barn
Peder Andre(a)s Strøms signatur på folketellingen av 31.12.1865Peder Andreas ble født den 12. februar 1828 i Kristiansund, utenom ekteskap, før foreldrene giftet seg, og først hjemmedøpt.5,7 Han ble senere døpt i Kristiansund kirke.5 Han ble vaksinert mot kopper ifølge attest av 10. november 1828.6
Peder Andreas fikk barn med en uregistrert person i 1854.8
Peder Andreas giftet seg den 8. april 1858 med Magnhild Ivarsdotter Elgenes.6,1
Han og Magnhild bodde i Kristiansund i 1858.1 Peder Andreas Strøm var skomakermester i 1858. Han virket fremdeles i 1900 og ble titulert skomaker til sin død.6,9,10,4
Peder Andreas giftet seg med Elen Persdotter Møst.9,11 Peder Andreas og Elen bodde på mnr. 593, Vågebakken, Kristiansund, i 1865 sammen med Adolf Magnus Strøm o.a. Peder var fremdeles i byen i 1880.9,7
Peder Andreas hadde Olufine Johanne Sveum o.a. i tjeneste i 1875.12
Peder Andreas bodde i 1875 på mnr. 593, i første etasje. Det var mange andre husholdninger i etasjen over. Peder eide huset og bodde fremdeles der i 1891 (mens kona drev gården Blakkstad), og han losjerte der midlertidig ved folketellingen av 3. desember 1900.12,13,14,15,16,17
Peder Andreas giftet seg den 28. mai 1880 i Kristiansund kirke med Olufine Johanne Sveum. De ble viet uten lysning etter vielsesbrev av 22. mai.7,16
Peder og Johanne var brukere i Strømgarden, Blakkstad, Gjemnes, i 1900. Peter Olaf Strøm, Elen Kjerstine Strøm, Astrid Petrine Svenning Strøm og Kjersten Persdotter Møst o.a. bodde også der. De hadde dyr, fjærfe, dyrket jord og frukthage.16,18

Peder Andreas døde den 16. april 1906 på Blakkstad, Gjemnes, av alderdomssvakhet.4 Han ble gravlagt den 24. april 1906 på Gjemnes kyrkjegard.4

     Navnet hans ble skrevet Peter Andreas Strøm i 1880.7

Ifølge Gards- og ættesoge for Gjemnes (VII) var Peder Andreas Strøm far til Peter Olaf Strøm, men det er feil.19,20

Kilder/noter

 1. [S654] Kristiansund mini. 1855–65: s. 62. https://www.digitalarkivet.no/kb20071016620264
 2. [S497] Gravminnebasen: id 5163385. http://www.disnorge.no/gravminner/bilde.php?id=5163385
 3. [S1430] Kristiansund by ft. 1865: spesialliste 444. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803390391
 4. [S1864] Gjemnes klok. 1893–1930: s. 112, menn, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20060523020453
 5. [S855] Kristiansund klok. 1819–32: s. 128, nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913620256
 6. [S654] Kristiansund mini. 1855–65: s. 15, 8. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20071016620459
 7. [S371] Kristiansund mini. 1880–1905: s. 3, nr. 26. https://www.digitalarkivet.no/kb20071017620528
 8. [S1858] Gards- og ættesoge for Gjemnes 7: s. 126. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748525?page=129
 9. [S1430] Kristiansund by ft. 1865: spesialliste 444. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803390392
 10. [S1869] Kristiansund ft. 1900: huslister og personlister. Tellingskrets XXXV, Vaagebakken, mnr. 593. https://www.digitalarkivet.no/ft20101118090764
 11. [S825] Kristiansund mini. 1865–76: s. 93, nr. 69. https://www.digitalarkivet.no/kb20071017610398
 12. [S1865] Kristiansund by ft. 1875: spesiallister, tellingskrets 1. Side 154. https://www.digitalarkivet.no/ft20110209200526
 13. [S1865] Kristiansund by ft. 1875: spesiallister, tellingskrets 1. Side 155. https://www.digitalarkivet.no/ft20110209200527
 14. [S1867] Kristiansund ft. 1891: tellingskrets 4, huslister. Nr. 41. https://www.digitalarkivet.no/ft10061507840167
 15. [S1867] Kristiansund ft. 1891: hovedlister, tellingskrets 4. Nr. 41. https://www.digitalarkivet.no/ft20100208350721
 16. [S1868] Gjemnes ft. 1900: personlister. Tellingskrets 2, gnr. 7, bnr. 7 og 15, punkt 3. https://www.digitalarkivet.no/ft20101107300313
 17. [S1869] Kristiansund ft. 1900: huslister og personlister. Tellingskrets XXXV, Vaagebakken, mnr. 593, punkt 3. https://www.digitalarkivet.no/ft20101118090763
 18. [S1868] Gjemnes ft. 1900: personlister. Tellingskrets 2, gnr. 7, bnr. 7 og 15, punkt 5. https://www.digitalarkivet.no/ft20101107300312
 19. [S1858] Gards- og ættesoge for Gjemnes 7: s. 125. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748525?page=128
 20. [S695] Molde mini. 1873–86: s. 25, nr. 33. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323650407
Sist redigert24. september 2020

Elen Persdotter Møst1,2

K, #15481, (1829 - 7. juni 1875)
Far*Per Ingebrigtsson på Møst3 (1791 - c 1876)
Mor*Anne Johanne Nilsdotter på Møst3 (1798 - c 1876)

Familie

Peder Andreas Strøm (1828 - 1906)
De hadde iallfall tre barn.2,6,4 Elen ble født i 1829 på Møst, Frei.3
Elen fikk barn med en uregistrert person i 1858 i Kristiansund.1
Elen giftet seg med Peder Andreas Strøm.2,4 Hennes navn som gift var Strøm, nevnt 1865.2 Elen og Peder Andreas bodde på mnr. 593, Vågebakken, Kristiansund, i 1865 sammen med Adolf Magnus Strøm o.a. Peder var fremdeles i byen i 1880.2,5

Elen døde den 7. juni 1875 i Kristiansund, av barselfeber.4,5 Hun ble gravlagt den 11. juni 1875.4

Kilder/noter

 1. [S654] Kristiansund mini. 1855–65: s. 56. https://www.digitalarkivet.no/kb20071016620258
 2. [S1430] Kristiansund by ft. 1865: spesialliste 444. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803390392
 3. [S1860] Frei I: s. 47. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748526?page=50
 4. [S825] Kristiansund mini. 1865–76: s. 93, nr. 69. https://www.digitalarkivet.no/kb20071017610398
 5. [S371] Kristiansund mini. 1880–1905: s. 3, nr. 26. https://www.digitalarkivet.no/kb20071017620528
 6. [S1865] Kristiansund by ft. 1875: spesiallister, tellingskrets 1. Side 154. https://www.digitalarkivet.no/ft20110209200526
Sist redigert19. mai 2020

Magnhild Ivarsdotter Elgenes1,2

K, #15482, (19. januar 1832 - mai 1860)
Far*Ivar Åmundsson på Dale3,4,1 (1803 - 1882)
Mor*Maria Nilsdotter i Eidsvåg3 (1803 - 1865)
4-menning 4 ganger forskjøvet til meg

Familie

Peder Andreas Strøm (1828 - 1906)
BarnMagnhild ble født den 19. januar 1832 på Elgeneset, Nesset, utenom ekteskap.4,3 Magnhild ble døpt den 22. januar 1832 i Vistdal kyrkje.3 Hun ble vaksinert mot kopper av Hans Holgersson Kofod den 7. juli 1834.4
Annet navn: Magnhild Ivarsdotter på Tjelle, nevnt 1847.4 Magnhild Ivarsdotter på Tjelle ble konfirmert den 21. november 1847 i Rød kyrkje, Nesset. Karakterer (synkende fra 1 til 5): 2 i innenat, 3 i utenat, 4 i oppførsel.4,5
Magnhild giftet seg den 8. april 1858 med Peder Andreas Strøm.1,2
Hun og Peder Andreas bodde i Kristiansund i 1858.2 Hennes navn som gift var Magnhild Strøm, nevnt 1860.6

Magnhild døde i mai 1860 i Kristiansund.6

Kilder/noter

 1. [S654] Kristiansund mini. 1855–65: s. 15, 8. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20071016620459
 2. [S654] Kristiansund mini. 1855–65: s. 62. https://www.digitalarkivet.no/kb20071016620264
 3. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 199, 1832, 22. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640383
 4. [S580] Rød mini. 1846–79: s. 141, nr. 10. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660201
 5. [S580] Rød mini. 1846–79: fol. 323 b, 1847, 21. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660364
 6. [S654] Kristiansund mini. 1855–65: s. 34. https://www.digitalarkivet.no/kb20071017610036
Sist redigert14. mai 2020

Mattis Perssen Strøm1,2

M, #15483, (ca. 1805 - 1830)

Familie

Elen Anna Persdatter Hallen (c 1805 - )
De hadde to barn. 
BarnMattis ble født ca. 1805.3 Hans hjemsted var i Arendal.3 Han var matros i 1828.1,3
Han bodde i Vågen, Kristiansund, i 1829.3
Mattis giftet seg den 30. juli 1829 i Kristiansund kirke med Elen Anna Persdatter Hallen. De hadde allerede barn sammen.3,2
Han og Elen Anna bodde i Kristiansund i 1830.2

Mattis døde i 1830 i Middelhavet, som matros ved skipsforlis, mens kona var gravid. Skipperens enke, som var i samme situasjon, skrev i avisen: Sørgeligst bekjendtgjøres for fraværende Beslægtede, at min kjere Mand, Skibsanfører John Wold, 38 Aar gammel, blev et Rov for Bølgerne paa en Reise i Middelhavet f. A. Dette er for mig og mine 6 gjenlevende smaae Børn (hvoraf det Yngste ei har seet sin Fader) et uerstatteligt Tab. – Deeltagende Medmennesker! skjenker mig eders Medlidenhed i denne min sørgelige Stilling! Kun Haabet om Gjenforeningen med den Forklarede kan lindre min tunge Skjæbne.4,5

     Navnet hans ble skrevet Mathias Pedersen Strøm fra 1829 til 1830.3,2

Kilder/noter

 1. [S855] Kristiansund klok. 1819–32: s. 128, nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913620256
 2. [S855] Kristiansund klok. 1819–32: s. 154, nr. 17. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913620270
 3. [S855] Kristiansund klok. 1819–32: s. 388, nr. 10. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913620317
 4. [S855] Kristiansund klok. 1819–32: s. 226. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913620306
 5. [S1678] Throndhjems borgerlige Realskoles alene privilegerede Adressecontors-Efterretninger: nr. 8/27.1.1832. E-side 1, «Dødsfald».
  https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsborgerligerealskole_null_null_18320127_3_8_1?page=0
 6. [S654] Kristiansund mini. 1855–65: s. 15, 8. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20071016620459
Sist redigert24. desember 2020

Ivar Åmundsson på Dale1

M, #15484, (1803 - 15. mai 1882)
Far*Åmund Olsson på Nauste2,3 (1771 - 1854)
Mor*Brit Andersdotter på Moen2 (1774 - 1844)
3-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Maria Nilsdotter i Eidsvåg (1803 - 1865)
Barn

Familie 2

De hadde fire barn.8 Ivar ble født i 1803, utenom ekteskap.2,3,4 Ivar ble døpt den 16. oktober 1803 i Eresfjord kyrkje. Faddere: Mildrid Persdotter på Horne og Gjertrud Toresdotter på Slenes o.a.2 Ivar Åmundsson ble vaksinert mot kopper.3
Han ble kalt Ivar Åmundsson Nauste i 1822.3 Han ble konfirmert den 8. september 1822 i Nesset prestegjeld. Karakter: måtelig.3
Annet navn: Ivar Åmundsson på Moen, nevnt 1832.5,6,7
Ivar fikk barn med Maria Nilsdotter Sogge i 1832. Han gjorde innsigelse mot farskapet.5,6
Annet navn: Ivar Åmundsson på Slenes, nevnt 1836.4
Ivar giftet seg den 6. mars 1836 i Veøy kirke med en uregistrert person.4
Han var husmann på Haugen, Dale, Veøy, iallfall fra 1865 til 1875.8

Ivar døde den 15. mai 1882 på Dale, Veøy, som legdslem, av alderdom.1 Han ble gravlagt den 18. mai 1882 på Veøy kirkegård. Jordfestelsen var 5. november.1,9

Kilder/noter

 1. [S374] Veøy mini. 1878–1906: s. 217, menn, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/kb20050413030901
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 233 b, 19. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640278
 3. [S287] Nesset mini. 1818–31: s. 490, nr. 14. https://www.digitalarkivet.no/kb20050708011010
 4. [S1476] Veøy klok. 1818–39: s. 407, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904680602
 5. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 199, 1832, 22. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640383
 6. [S580] Rød mini. 1846–79: s. 141, nr. 10. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660201
 7. [S654] Kristiansund mini. 1855–65: s. 15, 8. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20071016620459
 8. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 314. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=315
 9. [S374] Veøy mini. 1878–1906: fol. 277 b, 5. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20050413030953
Sist redigert14. mai 2020

Maria Nilsdotter i Eidsvåg1

K, #15485, (1803 - 15. november 1865)
Far*Nils Eliasson på Tomberg2 (c 1777 - )
Mor*Ingebjørg Andersdotter3

Familie 1

Ivar Åmundsson på Dale (1803 - 1882)
Barn

Familie 2

De hadde ikke barn.9 Maria ble født i 1803 i Grytten (kanskje på Tomberg), utenom ekteskap.3,2 Maria ble døpt den 9. juni 1803 i Grytten kirke.3 Hun hadde kopper.2
Annet navn: Maria Nilsdotter Sogge, nevnt fra 1832 til 1851.4,5,2
Maria fikk barn med Ivar Åmundsson på Moen i 1832. Han gjorde innsigelse mot farskapet.4,5
Maria giftet seg den 17. februar 1851 med en uregistrert person.2,6
Hun var huskone i Blankteigen, Eidsvåg, Nesset.7

Maria døde den 15. november 1865 i Eidsvåg, Nesset, som husmannsenke.1 Hun ble jordfestet den 10. desember 1865 på Rød kyrkjegard, Nesset.1,8

Kilder/noter

 1. [S745] Nesset mini. 1846–79: s. 266, 1865, nr. 29. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660315
 2. [S745] Nesset mini. 1846–79: s. 202, 1851, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660264
 3. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 336, 9. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20050708010170
 4. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 199, 1832, 22. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640383
 5. [S580] Rød mini. 1846–79: s. 141, nr. 10. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660201
 6. [S745] Nesset mini. 1846–79: fol. 327 b, 1851, 17. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660368
 7. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 481. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=484
 8. [S745] Nesset mini. 1846–79: fol. 343 b, 1865, 10. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660384
 9. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 482. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=485
Sist redigert15. mai 2020

Brit Andersdotter på Moen1

K, #15486, (1774 - 13. februar 1844)
Far*Anders Andersson på Lange2 (c 1736 - 1780)
Mor*Guri Eriksdotter på Lange2 (c 1740 - 1805)
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Åmund Olsson på Nauste (1771 - 1854)
BarnAnnet navn: Brit Andersdotter på Lange.2
Brit ble født i 1774.2
Brit fikk barn med Åmund Olsson på Nauste i 1803.3

Brit døde den 13. februar 1844, på legd.2

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 233 b, 19. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640278
 2. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 57. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011060108106?page=60
 3. [S287] Nesset mini. 1818–31: s. 490, nr. 14. https://www.digitalarkivet.no/kb20050708011010
Sist redigert14. mai 2020

Guri Eriksdotter på Lange1

K, #15487, (ca. 1740 - 1805)
Far*Erik Olsson i Høvika2 (c 1709 - )

Familie 1

Anders Andersson på Lange (c 1736 - 1780)
De hadde fire barn.6 
Barn

Familie 2

Anders Hansson på Moen (c 1744 - 1829)
De hadde ikke barn. Annet navn: Guri Eriksdotter i Høvika.2
Guri ble født ca. 1740 i Høvika, Nesset.2
Guri giftet seg den 3. mai 1767 med Anders Andersson på Lange.1
Hun og Anders bodde på Myklebostad, Vistdal, iallfall fra 1769 til 1771.3,4
Hun og Anders var brukere på bnr. 4, Indre Lange, Vistdal.1
Guri giftet seg i 1783 med Anders Hansson på Moen.5
Annet navn: Guri Eriksdotter på Moen.5

Guri døde i 1805 på Moen, Eresfjord.5

Kilder/noter

 1. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 56.
 2. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 150. https://www.nb.no/items/1251fd7c09158f556150b32486389c77?page=153
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 61 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640105
 4. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 76 a. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640119
 5. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 108.
 6. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 57. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011060108106?page=60
Sist redigert14. mai 2020

Nils Eliasson på Tomberg1,2

M, #15488, (ca. 1777 - )Nils ble født ca. 1777.3,1,4
Han bodde på Tomberg, Grytten.3,2 Han ble innrullert som soldat i Romsdalske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, den 7. juni 1800. Høyde: 64½ tomme. Han var musketer i 1804.3,1,4 Nils tjente i Heimgarden, Griset, Voll, i 1801.4
Nils fikk barn med Ingebjørg Andersdotter i 1803. Han benektet farskapet overfor prest Andreas Heide.5

Kilder/noter

 1. [S1529] 2. trondhjemske infreg, ruller 1792–1800: 1800, Romsdalske kompani, kompanirulle. Soldater, nr. 18. https://www.digitalarkivet.no/ru20111201700580
 2. [S745] Nesset mini. 1846–79: s. 202, 1851, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660264
 3. [S1561] 2. trondhjemske infreg, ruller 1804: Romsdalske kompani, kompanirulle. Soldater, nr. 18. https://www.digitalarkivet.no/ru20111201710631
 4. [S1233] Grytten ft. 1801: fol. 321 a, Griiset. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670187
 5. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 336, 9. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20050708010170
Sist redigert16. mai 2020

Ingebjørg Andersdotter1

K, #15489

Familie

Nils Eliasson på Tomberg (c 1777 - )
BarnIngebjørg fikk barn med Nils Eliasson i 1803. Han benektet farskapet overfor prest Andreas Heide.1

Kilder/noter

 1. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 336, 9. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20050708010170
Sist redigert16. mai 2020

Peder Olaus Pedersson Blakstad1,2,3

M, #15490, (16. oktober 1861 - 2. januar 1944)

Familie 1

De hadde tre barn.1 
Barn

Familie 2

Elen Kjerstine Strøm (1880 - 1977)Peder Olaus ble født den 16. oktober 1861 på Blakkstad, Gjemnes.2,4,5
Peder Olaus giftet seg i 1886 med en uregistrert person.1
Peder var bruker på Dunateigen (bnr. 16), Blakkstad, Gjemnes, fra 1889 til 1924.1,2
Han var forlover for Peter Olaf Strøm og Anna Kristine Blakstad, som giftet seg den 23. mai 1909 i Gjemnes kyrkje.3,6
Peder hadde Elen Kjerstine Strøm i tjeneste i 1910. Hun drev hus- og gårdsstell.2

Peder Olaus giftet seg med Elen Kjerstine Strøm.7

Peder Olaus døde den 2. januar 1944.4 Han og Elen ble gravlagt på Gjemnes kyrkjegard.4,8

Kilder/noter

 1. [S1858] Gards- og ættesoge for Gjemnes 7: s. 191. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748525?page=194
 2. [S885] Ft. 1910 (db): Gjemnes. Gnr. 7, bnr. 16. https://www.digitalarkivet.no/census/rural-residence/bf01036790000244
 3. [S1864] Gjemnes klok. 1893–1930: s. 91, 1909, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20060523020435
 4. [S497] Gravminnebasen: id 5163098. http://www.disnorge.no/gravminner/bilde.php?id=5163098
 5. [S1858] Gards- og ættesoge for Gjemnes 7: s. 190. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748525?page=193
 6. [S1858] Gards- og ættesoge for Gjemnes 7: s. 87. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748525?page=90
 7. [S1858] Gards- og ættesoge for Gjemnes 7: s. 192. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748525?page=195
 8. [S497] Gravminnebasen: id 5163099. http://www.disnorge.no/gravminner/bilde.php?id=5163099
Sist redigert18. mai 2020

Elen Kjerstine Strøm1,2,3,4

K, #15491, (28. juli 1880 - 15. februar 1977)
Far*Peder Andreas Strøm2,4 (1828 - 1906)
Mor*Olufine Johanne Sveum2,1,4 (1858 - 1946)

Familie

Peder Olaus Pedersson Blakstad (1861 - 1944)Elen Kjerstine ble født den 28. juli 1880 i Kristiansund.3,5,1 Ved folketellingen av 1. januar 1891 bodde Elen Kjerstine Strøm i Strømgarden, Blakkstad, Gjemnes, hos Johanne Svenning Strøm.6,7,8,9 Elen Kjerstine Strøm bodde hos Johanne Svenning Strøm i Strømgarden i 1900. Elen var gårdsarbeider.2,10 Elen Kjerstine Strøm tjente hos Peder Olaus Pedersson på Dunateigen (bnr. 16), Blakkstad, Gjemnes, i 1910. Hun drev hus- og gårdsstell.3
Elen Kjerstine giftet seg med Peder Olaus Pedersson Blakstad.11 Hennes navn som gift var Blakstad.5

Elen Kjerstine døde den 15. februar 1977.5 Hun og Peder ble gravlagt på Gjemnes kyrkjegard.12,5

Kilder/noter

 1. [S1866] Øre ft. 1891: tellingskrets 5, personsedler. Husliste 62, personseddel 3. https://www.digitalarkivet.no/ft10061504379457
 2. [S1868] Gjemnes ft. 1900: personlister. Tellingskrets 2, gnr. 7, bnr. 7 og 15, punkt 3. https://www.digitalarkivet.no/ft20101107300313
 3. [S885] Ft. 1910 (db): Gjemnes. Gnr. 7, bnr. 16. https://www.digitalarkivet.no/census/rural-residence/bf01036790000244
 4. [S1858] Gards- og ættesoge for Gjemnes 7: s. 125. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748525?page=128
 5. [S497] Gravminnebasen: id 5163099. http://www.disnorge.no/gravminner/bilde.php?id=5163099
 6. [S1866] Øre ft. 1891: tellingskrets 5, huslister. Nr. 62. https://www.digitalarkivet.no/ft10061504379051
 7. [S1866] Øre ft. 1891: hovedlister, tellingskrets 5. Side 655, nr. 62. https://www.digitalarkivet.no/ft20100201310081
 8. [S1866] Øre ft. 1891: tellingskrets 5, personsedler. Husliste 62, personseddel 1. https://www.digitalarkivet.no/ft10061504379455
 9. [S1867] Kristiansund ft. 1891: tellingskrets 4, personsedler. Husliste 41, personseddel 1. https://www.digitalarkivet.no/ft10061507794566
 10. [S1868] Gjemnes ft. 1900: personlister. Tellingskrets 2, gnr. 7, bnr. 7 og 15, punkt 5. https://www.digitalarkivet.no/ft20101107300312
 11. [S1858] Gards- og ættesoge for Gjemnes 7: s. 192. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748525?page=195
 12. [S497] Gravminnebasen: id 5163098. http://www.disnorge.no/gravminner/bilde.php?id=5163098
Sist redigert18. mai 2020

Kjersten Persdotter Møst1,2

K, #15492, (22. august 1826 - 12. februar 1912)
Far*Per Ingebrigtsson på Møst3,4 (1791 - c 1876)
Mor*Anne Johanne Nilsdotter på Møst3 (1798 - c 1876)

Familie

Ole Olsson Sveum (1824 - 1871)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnKjersten ble født den 22. august 1826 på Møst, Frei.3,2 Kjersten ble døpt den 3. september 1826 i Frei kirke. Faddere: Nils Svenning Andersson på Sorset og Eli Fredriksdotter på Sorset o.a.3
Kjersten giftet seg med Ole Olsson Sveum.5,6
Hun og Ole var innerster på Møst til 1850.7
Hun og Ole bodde i Molde fra 1850.7
Hun ble kalt Kjersten Sveum fra 1865 til 1912 (ukjent).8,9,6 Kjersten og Ole bodde på mnr. 125, under Berget, Molde, i 1865 sammen med Olufine Johanne Sveum o.a. De hadde ett storfe.6
Hun og Ole var husfolk på Sveumplassen, Moldegård, Bolsøy, fra 1866. De bygde våningshus og fjøs der.10 Ved folketellingen av 31. desember 1875 var Kjersten huskone på Sveumplassen. Olaf Sveum bodde også der. De hadde ei ku. Utsæd: 1/8 tønne bygg og ½ tønne potet.11 Ved folketellingen av 1. januar 1891 bodde Kjersten Persdotter i Strømgarden, Blakkstad, Gjemnes, hos Johanne Svenning Strøm. Kjersten hjalp til i huset.12,13,14,15 Kjersten Persdotter Møst bodde hos Johanne Svenning Strøm i Strømgarden i 1900. Kjersten gjorde gårds- og husstell.1,16 Ved folketellingen av 1910 bodde Kjersten Sveum på Nordåkeren, Blakkstad, Gjemnes, hos Peter Olaf og Anna Kristine Strøm.9,17

Kjersten døde den 12. februar 1912 på Blakkstad, Gjemnes, av alderdomssvakhet.8 Hun ble gravlagt den 19. februar 1912. Jordfestelsen var 10. mars.8

     Navnet hennes ble skrevet Kirstine Pedersdatter i 1858.5

Kilder/noter

 1. [S1868] Gjemnes ft. 1900: personlister. Tellingskrets 2, gnr. 7, bnr. 7 og 15, punkt 3. https://www.digitalarkivet.no/ft20101107300313
 2. [S1866] Øre ft. 1891: tellingskrets 5, personsedler. Husliste 62, personseddel 8. https://www.digitalarkivet.no/ft10061504379462
 3. [S1871] Tingvoll mini. 1819–29: s. 173, nr. 12. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913680189
 4. [S1860] Frei I: s. 47. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748526?page=50
 5. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 319, nr. 13. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620596
 6. [S1306] Molde ft. 1865: spesialliste 149. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803380311
 7. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 664, nr. 9 og 10. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010334
 8. [S1864] Gjemnes klok. 1893–1930: s. 115, kvinner, 1912, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20060523020456
 9. [S885] Ft. 1910 (db): Gjemnes. Gnr. 7, bnr. 4. https://www.digitalarkivet.no/census/rural-residence/bf01036790000298
 10. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 126. https://books.google.no/books?id=SWgCAgAAQBAJ&pg=PA126
 11. [S963] Bolsøy ft. 1875: tellingskrets 1. Spesialliste 68. https://www.digitalarkivet.no/ft20110209041024
 12. [S1866] Øre ft. 1891: tellingskrets 5, huslister. Nr. 62. https://www.digitalarkivet.no/ft10061504379051
 13. [S1866] Øre ft. 1891: hovedlister, tellingskrets 5. Side 655, nr. 62. https://www.digitalarkivet.no/ft20100201310081
 14. [S1866] Øre ft. 1891: tellingskrets 5, personsedler. Husliste 62, personseddel 1. https://www.digitalarkivet.no/ft10061504379455
 15. [S1867] Kristiansund ft. 1891: tellingskrets 4, personsedler. Husliste 41, personseddel 1. https://www.digitalarkivet.no/ft10061507794566
 16. [S1868] Gjemnes ft. 1900: personlister. Tellingskrets 2, gnr. 7, bnr. 7 og 15, punkt 5. https://www.digitalarkivet.no/ft20101107300312
 17. [S1858] Gards- og ættesoge for Gjemnes 7: s. 89. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748525?page=92
 18. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 94, nr. 38. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010053
 19. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 122, nr. 33. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010070
Sist redigert22. mai 2020

Per Ingebrigtsson på Møst1,2,3,4

M, #15493, (1791 - ca. 1876)

Familie 1

De hadde tre barn. Det ble utstedt skiftebrev etter kona 9. mai 1823.4,2 

Familie 2

Anne Johanne Nilsdotter på Møst (1798 - c 1876)
De hadde fem barn.4 
BarnPer ble født i 1791.4
Han var selveier på Austre Møst, Møst, Frei, fra 1815 til 1851.4
Per giftet seg i 1816 med en uregistrert person.4
Per trolovet seg den 1. desember 1825 i Kvernes prestegjeld med Anne Johanne Nilsdotter på Sorset.2
Per giftet seg den 8. januar 1826 med Anne Johanne Nilsdotter på Sorset.2,3

Per døde ca. 1876, som kårmann.3 Skiftet etter ham og Anne ble sluttet den 8. september 1877.3

Kilder/noter

 1. [S1871] Tingvoll mini. 1819–29: s. 173, nr. 12. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913680189
 2. [S1228] Kvernes mini. 1802–45: fol. 132 a, 1. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070912630471
 3. [S1870] Nordmøre skifteprotokoll 1874–77: fol. 262 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204680576
 4. [S1860] Frei I: s. 47. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748526?page=50
Sist redigert19. mai 2020

Ole Olsson Sveum1,2,3,4

M, #15494, (21. september 1824 - februar 1871)

Familie

Kjersten Persdotter Møst (1826 - 1912)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn
Ole Sveums signatur på folketellingen av 31.12.1865Ole ble født den 21. september 1824 i Ringsaker.5,3
Annet navn: Ole Olsson på Kroksgard, nevnt 1845.5
Han bodde i Kristiansund fra 1845. Han og broren fikk flytteattest fra Ringsaker 12. mars.5
Ole giftet seg med Kjersten Persdotter Møst.6,3
Annet navn: Ole Olsson på Møst, nevnt 1850.7
Han og Kjersten var innerster på Møst, Frei, til 1850.7
Han og Kjersten bodde i Molde fra 1850.7 Ole Olsson Sveum var ansatt som møllemester for Hans Thiis Møller fra 1850. Sveum virket fremdeles i 1860.7,1 Ole Olsson Sveum fikk festeseddel på Sveumplassen, Moldegård, Bolsøy, den 29. september 1858. Tomten var uryddet og lå ved buråken. Plassen var den nordligste vest for elva og fikk navn etter ham. Neste husmann fikk festeseddel 6. juli 1882.8,9
Sveumplassen på Moldegård i 1930 (foto: Erling Birkeland, Romsdalsmuseets fotoarkiv, Birkeland.fot.0452)
Ole var tømmermann i 1865.3 Ole og Kjersten bodde på mnr. 125, under Berget, Molde, i 1865 sammen med Olufine Johanne Sveum o.a. De hadde ett storfe.3
Han og Kjersten var husfolk på Sveumplassen fra 1866. De bygde våningshus og fjøs der.8
Han var forlover for Paul Andreas Thjøstolfsen og Andrine Knutsdotter Strande, som giftet seg den 25. august 1867 i Molde kirke.10,11


Ole døde i februar 1871 på Sveumplassen, som plassbruker, av hjernebetennelse.2 Han ble jordfestet den 7. april 1871.2

Kilder/noter

 1. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 122, nr. 33. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010070
 2. [S273] Bolsøy mini. 1869–86: s. 390, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020618
 3. [S1306] Molde ft. 1865: spesialliste 149. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803380311
 4. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 94, nr. 38. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010053
 5. [S1874] Ringsaker mini. 1837–50: fol. 541 a, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/kb20070110650644
 6. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 319, nr. 13. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620596
 7. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 664, nr. 9 og 10. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010334
 8. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 126. https://books.google.no/books?id=SWgCAgAAQBAJ&pg=PA126
 9. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 127. https://books.google.no/books?id=SWgCAgAAQBAJ&pg=PA127
 10. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 496, 1867, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010247
 11. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 497, 1867, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010247
Sist redigert21. februar 2021

Karoline Petrine Sveum1

K, #15495, (14. juli 1860 - )
Far*Ole Olsson Sveum1 (1824 - 1871)
Mor*Kjersten Persdotter Møst1 (1826 - 1912)Karoline Petrine ble født den 14. juli 1860 i Molde.1 Karoline Petrine ble døpt den 16. september 1860.1

Kilder/noter

 1. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 122, nr. 33. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010070
Sist redigert19. mai 2020

Anne Johanne Nilsdotter på Møst1,2

K, #15496, (1798 - ca. 1876)
Far*Nils Svenning Andersson på Sorset3 (1772 - 1836)
Mor*Eli Fredriksdotter på Sorset3 (1773 - 1867)

Familie

Per Ingebrigtsson på Møst (1791 - c 1876)
De hadde fem barn.5 
BarnAnne Johanne ble født i 1798 på Sorset, Kornstad.3
Annet navn: Anne Johanne Nilsdotter på Sorset, nevnt 1825.4,3
Anne Johanne trolovet seg den 1. desember 1825 i Kvernes prestegjeld med Per Ingebrigtsson på Møst.4
Anne Johanne giftet seg den 8. januar 1826 med Per Ingebrigtsson på Møst.4,2
Etter barsel ble hun innledet i Frei kirke den 8. oktober 1826.1


Anne døde ca. 1876, som kårkone.2 Skiftet etter henne og Per ble sluttet den 8. september 1877.2

Kilder/noter

 1. [S1871] Tingvoll mini. 1819–29: s. 173, nr. 12. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913680189
 2. [S1870] Nordmøre skifteprotokoll 1874–77: fol. 262 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204680576
 3. [S1872] Eideboka I: s. 329. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2016062748124?page=332
 4. [S1228] Kvernes mini. 1802–45: fol. 132 a, 1. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070912630471
 5. [S1860] Frei I: s. 47. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748526?page=50
Sist redigert19. mai 2020

Nils Svenning Andersson på Sorset1,2,3

M, #15497, (1772 - 1836)

Familie

Eli Fredriksdotter på Sorset (1773 - 1867)
De hadde sju barn.6 
Barn
Nils Andersson på Sorset sin signatur på datteras forlovererklæring fra 1825 (Kvernes ministerialbok 1802–45)Annet navn: Nils Svenning Andersson på Lindset.4
Nils ble født i 1772 på Lindset, Kornstad.5
Nils Svenning Andersson på Sorset solgte et ur til Jørn Olsson den 4. juli 1796 i Kristiansund. Kjøpesum: 14 daler, hvorav halvparten var et lån.1
Nils giftet seg i 1796 med Eli Fredriksdotter på Ugelstad.4
Han og Eli var selveiere på Ner-Sorset, Sorset, Kornstad, fra 1796. I 1799 kjøpte han resten av gården. Sønnen Fredrik fikk skjøte i 1823.4,6 Nils Svenning Andersson på Sorset var skoleholder i Kornstad iallfall fra 1799 til 1826.1,3
Han var kreditor ved skiftet etter Jørn Olsson Lønset den 16. mai 1800: 7 daler i rest på et ur.7
Han var fadder ved dåpen til Kjersten Persdotter Møst den 3. september 1826 i Frei kirke.3


Nils døde i 1836 på Sorset, Kornstad.4

Kilder/noter

 1. [S2096] Kristiansund skifteprotokoll 1796–1814: fol. 66 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204700068
 2. [S1228] Kvernes mini. 1802–45: fol. 132 a, 1. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070912630471
 3. [S1871] Tingvoll mini. 1819–29: s. 173, nr. 12. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913680189
 4. [S1872] Eideboka I: s. 329. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2016062748124?page=332
 5. [S1873] Eideboka VI: s. 111. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015012708301?page=114
 6. [S1872] Eideboka I: s. 330. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2016062748124?page=333
 7. [S2096] Kristiansund skifteprotokoll 1796–1814: fol. 64 b–67 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204700067
Sist redigert15. september 2021

Eli Fredriksdotter på Sorset1

K, #15498, (1773 - 1867)

Familie

Nils Svenning Andersson på Sorset (1772 - 1836)
De hadde sju barn.4 
BarnAnnet navn: Eli Fredriksdotter på Gikling.2
Eli ble født i 1773 på Gikling, Sunndal.2
Annet navn: Eli Fredriksdotter på Ugelstad.3
Eli giftet seg i 1796 med Nils Svenning Andersson på Sorset.3
Hun og Nils var selveiere på Ner-Sorset, Sorset, Kornstad, fra 1796. I 1799 kjøpte han resten av gården. Sønnen Fredrik fikk skjøte i 1823.3,4
Hun var fadder ved dåpen til Kjersten Persdotter Møst den 3. september 1826 i Frei kirke.1


Eli døde i 1867 på Sorset, Kornstad.3
Sist redigert19. mai 2020

Astrid Petrine Svenning Strøm1

K, #15499, (1893 - )
Far*Peder Andreas Strøm1 (1828 - 1906)
Mor*Olufine Johanne Sveum1 (1858 - 1946)Astrid Petrine ble født i 1893 i Gjemnes.1 Hun bodde hos Johanne Svenning Strøm i Strømgarden, Blakkstad, Gjemnes, i 1900.1,2

Kilder/noter

 1. [S1868] Gjemnes ft. 1900: personlister. Tellingskrets 2, gnr. 7, bnr. 7 og 15, punkt 3. https://www.digitalarkivet.no/ft20101107300313
 2. [S1868] Gjemnes ft. 1900: personlister. Tellingskrets 2, gnr. 7, bnr. 7 og 15, punkt 5. https://www.digitalarkivet.no/ft20101107300312
Sist redigert20. mai 2020

Olaf Sveum1,2

M, #15500, (1. april 1864 - )
Far*Ole Olsson Sveum (1824 - 1871)
Mor*Kjersten Persdotter Møst1 (1826 - 1912)Olaf ble født den 1. april 1864 i Molde.3,1 Ved folketellingen av 31. desember 1875 bodde Olaf Sveum på Sveumplassen, Moldegård, Bolsøy, hos Kjersten Persdotter.1
Han var fadder ved dåpen til Peter Olaf Strøm den 6. juli 1879 i Molde kirke.2,4

Kilder/noter

 1. [S963] Bolsøy ft. 1875: tellingskrets 1. Spesialliste 68. https://www.digitalarkivet.no/ft20110209041024
 2. [S693] Molde klok. 1862–79: s. 85, nr. 33. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911650376
 3. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 127. https://books.google.no/books?id=SWgCAgAAQBAJ&pg=PA127
 4. [S695] Molde mini. 1873–86: s. 25, nr. 33. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323650407
Sist redigert20. mai 2020