Johan Gørvell Tønder1

M, #15301, (13. juli 1811 - )
Far*Peter Ebenhof Tønder1 (1776 - 1820)
Mor*Gunnhild Marta Børting1     Johan ble født den 13. juli 1811 i Molde.1
Han var myndling av Johan Gørvell i 1820.1


     Han var oppkalt etter Johan Gørvell.

Kilder/noter

 1. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 549 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660552
Sist redigert1. februar 2020

Petter Mattias Tønder1,2,3

M, #15302, (7. mai 1813 - 2. april 1896)
Far*Peter Ebenhof Tønder3 (1776 - 1820)
Mor*Gunnhild Marta Børting3     Petter Mattias ble født den 7. mai 1813 i Molde.3,1
Han var myndling av Johan Gørvell i 1820.3
Petter Mattias Tønder var bakermester. Han var landbruksarbeider i 1891.4,1 Petter Mattias var husmann på Tønderhaugan, Reknes, Bolsøy, fra 1848. Plassen hadde jord i 1891. Etter ham drev enka videre.4,5,1,6
Familien Tønder på Tønderhaugan ca. 1875 (Romsdalsmuseets fotoarkiv, nr. 291)


Petter Mattias døde den 2. april 1896 på Reknes, Bolsøy, som plassbruker.2 Han ble gravlagt den 9. april 1896 på Nedre kirkegård, Molde.2,7

Kilder/noter

 1. [S1771] Bolsøy ft. 1891: tellingskrets 1, husliste 63, personseddel 1. https://www.digitalarkivet.no/ft10061504351635
 2. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 264, menn, nr. 7. https://www.digitalarkivet.no/kb20050413020255
 3. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 549 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660552
 4. [S1704] «Husmannsplasser og stykker under Reknes»: s. 71. https://books.google.no/books?id=JW4CAgAAQBAJ&pg=PA71#v=onepage&q&f=false
 5. [S1704] «Husmannsplasser og stykker under Reknes»: s. 73. https://books.google.no/books?id=JW4CAgAAQBAJ&pg=PA73#v=onepage&q&f=false
 6. [S1771] Bolsøy ft. 1891: hovedlister, tellingskrets 1, husliste 63. https://www.digitalarkivet.no/ft20100129380991
 7. [S466] Molde kirkegårder: P. M. Tønder.
Sist redigert2. februar 2020

Alexander Frazer1,2,3

M, #15303, (13. september 1784 - 20. august 1823)

Familie

Sara Maria Steffenssen (1781 - 1836)
De hadde ei datter.3      Alexander ble født den 13. september 1784 i Skottland.3 Han kjøpte på mnr. 16, utpå Gata, Molde, i 1812 på auksjon.4
Alexander giftet seg i 1818 med Sara Maria Throne.3 Alexander Frazer var kjøpmann i Molde i 1818.1,3 Han gikk til alters den 14. juni 1818 i Molde kirke ved prest Fredrik Kristian Stenbukk. Frazer tilhørte den reformerte kirke, men hadde tillatelse av 30. mai fra biskopen til å delta i det lutherske ritual. I alt var det 84 kommunikanter.1
Han var verge for Gunnhild Marta Tønder i 1820.2

Alexander Frazer kjøpte hus med grunn på mnr. 109, Hovedgata, Molde, i 1822 av Just Adolf Lahusen.5,6

Alexander døde den 20. august 1823 i Molde.3

     Navnet hans ble skrevet Alexander Fratzer i 1818.1

     Frazerholmen i Moldeelva, Molde, hadde navn etter ham.

Kilder/noter

 1. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 35 b, 4. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630223
 2. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 549 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660552
 3. [S1296] Stamtavle over Slægten Bernhoft: s. 188, note 1. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011051604027?page=215
 4. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 126. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036?page=139
 5. [S648] Molde panteregister 1790–1823: s. 53, mnr. 109. https://www.digitalarkivet.no/tl20080923660340
 6. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 127. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036?page=140
Sist redigert1. februar 2020

Jon Knutsson Hagen1

M, #15304, (ca. 1778 - 1804)     Jon ble født ca. 1778.1

Jon døde i 1804 på Reknes hospital, Molde, som lem.1 Han ble jordfestet den 2. mai 1804.1

Kilder/noter

 1. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 b, 2. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630232
Sist redigert2. februar 2020

Ola Jenssen1

M, #15305, (ca. 1766 - 1804)     Ola ble født ca. 1766.1

Ola døde i 1804 på Reknes hospital, Molde, som lem.1 Han ble jordfestet den 2. mai 1804.1

Kilder/noter

 1. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 b, 2. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630232
Sist redigert2. februar 2020

Justine Adolfine Lahusen1,2

K, #15306, (1802 - 1804)
Far*Just Adolf Lahusen2 (1762 - )
Mor*Johanna Barbara Jalles2 (c 1771 - 1817)     Justine Adolfine ble døpt den 25. februar 1802 i Molde kirke. Faddere: madam Kahrs, madam Stenbukk, Wilhelm Christian Schladermund og Jakob Schultz Møller o.a.2

Justine Adolfine døde i 1804 i Molde.1 Hun ble jordfestet den 19. mai 1804.1

     Navnet hennes ble skrevet Justina Adolphina Lahusen i 1804.1

Kilder/noter

 1. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 b, 19. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630232
 2. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 11 b, 25. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630199
Sist redigert2. februar 2020

Erik Erikssen Åset1,2,3

M, #15307, (ca. 1733 - 1788)

Familie

Ingeborg Antonisdatter Skolberg (1742 - 1817)
De hadde fler barn. To levde i 1817.4,10,11 
Barn     Erik ble født ca. 1733.4,5 Han var skoleholder på Holla jernverk i 1765.2
Erik trolovet seg den 3. januar 1765 i Holla med Ingeborg Antonisdatter Skolberg.2
Erik giftet seg den 12. februar 1765 i Holla med Ingeborg Antonisdatter Skolberg.2,3
Han ble kalt Erik skoleholder, nevnt 1765.6 Erik og Ingeborg eide på mnr. 268, Tyholmen, Arendal, fra 1773 til 1787. De bodde på Tyholmen iallfall i 1781 og 88.7,8,5
Han ble kalt Erik stiger, nevnt 1781.8 Erik Erikssen var stiger i 1781 og til sin død.8,4,5,7 Erik og Ingeborg oppholdt seg på Asdal, Øyestad, i 1785.3 Erik og Ingeborg bodde i Arendal i 1787 sammen med Håken Erikssen og Hans Erikssen o.a.4

Erik døde i 1788 i Arendal.5 Han ble gravlagt den 1. juli 1788.5

Kilder/noter

 1. [S1129] Arendal mini. 1771–1815: fol. 16 b, nr. 25. https://www.digitalarkivet.no/kb20070329640409
 2. [S1818] Holla mini. 1717–79: fol. 181 a, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20061208020114
 3. [S1823] Øyestad mini. 1777–1804: s. 171, 23. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070702640205
 4. [S1826] Arendal sjeleregister 1787: nr. 246. https://www.digitalarkivet.no/kb20060626040051
 5. [S771] Arendal mini. 1703–1815: fol. 452 b, 1788, nr. 18. https://www.digitalarkivet.no/kb20070329640370
 6. [S1818] Holla mini. 1717–79: fol. 98 a, nr. 50. https://www.digitalarkivet.no/kb20061208020031
 7. [S772] Arendals Byes Historie: s. 321. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010091403041?page=324
 8. [S771] Arendal mini. 1703–1815: fol. 58 b, 22. april 1781, Kolstrup, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20070329640012
 9. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 341 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660346
 10. [S1819] Botne ft. 1801: fol. 539 b, mnr. 53, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806650382
 11. [S1821] Strømsø og Drammen skifteforhandlingsprotokoll 1800–19: fol. 280 a, 3. november. https://www.digitalarkivet.no/sk20081023620286
Sist redigert10. februar 2020

Ingeborg Antonisdatter Skolberg1,2

K, #15308, (1742 - 3. november 1817)

Familie

Erik Erikssen Åset (c 1733 - 1788)
De hadde fler barn. To levde i 1817.7,8,11 
Barn     Ingeborg ble døpt den 21. mai 1742 i Holmestrand kirke.3
Ingeborg trolovet seg den 3. januar 1765 i Holla med Erik Erikssen Åset.1
Ingeborg giftet seg den 12. februar 1765 i Holla med Erik Erikssen Åset.1,2 Ingeborg og Erik eide på mnr. 268, Tyholmen, Arendal, fra 1773 til 1787. De bodde på Tyholmen iallfall i 1781 og 88.4,5,6 Ingeborg og Erik oppholdt seg på Asdal, Øyestad, i 1785.2 Ingeborg og Erik bodde i Arendal i 1787 sammen med Håken Erikssen og Hans Erikssen o.a.7
Hun ble kalt Ingeborg Åset, nevnt 1801.8 Ingeborg Åset var syer i 1801.8 Ingeborg bodde på mnr. 53, Holmestrand, i 1801 sammen med Håken Åset o.a. Det var også en annen husholdning der.8
Hun ble kalt Ingeborg Erikssen, nevnt fra 1814 til 1817.9,10 Ingeborg og Håken bodde i Drammen fra 1814. De flyttet fra Botne prestegjeld med hans kone og barn.9

Ingeborg døde den 3. november 1817 i Strømsø, Drammen, om morgenen. Sønnen Håken meldte fra om dødsfallet.11,10 Ingeborg Erikssen ble gravlagt den 9. november 1817, i éndalersjord. Det ble ringt med den store klokken.10

Kilder/noter

 1. [S1818] Holla mini. 1717–79: fol. 181 a, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20061208020114
 2. [S1823] Øyestad mini. 1777–1804: s. 171, 23. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070702640205
 3. [S1825] Botne mini. 1707–78: s. 122, 21. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070402670564
 4. [S772] Arendals Byes Historie: s. 321. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010091403041?page=324
 5. [S771] Arendal mini. 1703–1815: fol. 58 b, 22. april 1781, Kolstrup, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20070329640012
 6. [S771] Arendal mini. 1703–1815: fol. 452 b, 1788, nr. 18. https://www.digitalarkivet.no/kb20070329640370
 7. [S1826] Arendal sjeleregister 1787: nr. 246. https://www.digitalarkivet.no/kb20060626040051
 8. [S1819] Botne ft. 1801: fol. 539 b, mnr. 53, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806650382
 9. [S1822] Botne mini. 1814–36: s. 575, nr. 16–19. https://www.digitalarkivet.no/kb20070402680610
 10. [S1820] Strømsø mini. 1792–1822: fol. 362 b, nr. 19. https://www.digitalarkivet.no/kb20061219640446
 11. [S1821] Strømsø og Drammen skifteforhandlingsprotokoll 1800–19: fol. 280 a, 3. november. https://www.digitalarkivet.no/sk20081023620286
 12. [S1818] Holla mini. 1717–79: fol. 98 a, nr. 50. https://www.digitalarkivet.no/kb20061208020031
 13. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 341 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660346
 14. [S1129] Arendal mini. 1771–1815: fol. 16 b, nr. 25. https://www.digitalarkivet.no/kb20070329640409
Sist redigert10. februar 2020

Håken Åset1,2

M, #15309, (1780 - )
Far*Erik Erikssen Åset2,5 (c 1733 - 1788)
Mor*Ingeborg Antonisdatter Skolberg2,3,4 (1742 - 1817)     Håken ble døpt den 26. september 1780 i Arendal kirke.2 Han bodde hos Erik Erikssen og Ingeborg Antonisdatter i Arendal i 1787.5 Håken Åset var daglønner i 1801.1 Han bodde hos Ingeborg Åset på mnr. 53, Holmestrand, i 1801.1
Annet navn: Håken Erikssen, nevnt fra 1814 til 1817.6,3 Håken var strandsitter i Nordre Klev, Holmestrand, i 1814.6 Håken og Ingeborg bodde i Drammen fra 1814. De flyttet fra Botne prestegjeld med hans kone og barn.6 Håken Erikssen var skipstømmermann i 1817.3 Håken bodde på Verven, Drammen, i 1817.3
Ingeborg Antonisdatter døde den 3. november 1817 i Strømsø, Drammen, om morgenen. Sønnen Håken meldte fra om dødsfallet.3,4


     Navnet hans ble skrevet Haagen Aaset i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S1819] Botne ft. 1801: fol. 539 b, mnr. 53, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806650382
 2. [S1129] Arendal mini. 1771–1815: fol. 16 b, nr. 25. https://www.digitalarkivet.no/kb20070329640409
 3. [S1821] Strømsø og Drammen skifteforhandlingsprotokoll 1800–19: fol. 280 a, 3. november. https://www.digitalarkivet.no/sk20081023620286
 4. [S1820] Strømsø mini. 1792–1822: fol. 362 b, nr. 19. https://www.digitalarkivet.no/kb20061219640446
 5. [S1826] Arendal sjeleregister 1787: nr. 246. https://www.digitalarkivet.no/kb20060626040051
 6. [S1822] Botne mini. 1814–36: s. 575, nr. 16–19. https://www.digitalarkivet.no/kb20070402680610
Sist redigert3. februar 2020

Hans Erikssen Åset1,2

M, #15310, (1785 - )
Far*Erik Erikssen Åset2,3 (c 1733 - 1788)
Mor*Ingeborg Antonisdatter Skolberg2 (1742 - 1817)     Hans ble født i 1785 på Asdal, Øyestad, og først hjemmedøpt av jordmora.2 Hans ble døpt den 23. juli 1785 i Øyestad kirke.2 Han bodde hos Erik Erikssen og Ingeborg Antonisdatter i Arendal i 1787.3 Hans Erikssen Åset var styrmann i Kristiansand i 1818.1

Kilder/noter

 1. [S1824] Kristiansand mini. 1793–1818: fol. 70 b, 24. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070607320741
 2. [S1823] Øyestad mini. 1777–1804: s. 171, 23. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070702640205
 3. [S1826] Arendal sjeleregister 1787: nr. 246. https://www.digitalarkivet.no/kb20060626040051
Sist redigert3. februar 2020

Olina Sivertsdatter1

K, #15311, (ca. 1764 - 1804)     Olina ble født ca. 1764.1

Olina døde i 1804 på Reknes hospital, Molde.1 Hun ble jordfestet den 27. juni 1804.1

Kilder/noter

 1. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 b, 27. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630232
Sist redigert4. februar 2020

Pål Rasmusson Skor1,2

M, #15312, (1764 - 1804)     Pål ble født i 1764 i Ytre Skor, Syvde.2 Pål ble døpt den 1. mai 1764.2

Pål døde i 1804 på Reknes hospital, Molde, som lem.1 Han ble jordfestet den 27. august 1804.1

     Navnet hans ble skrevet Paul Rasmussøn Skaar i 1804.1

Kilder/noter

 1. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 b, 27. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630232
 2. [S1434] Vanylven mini. 1760–1816: fol. 7 b, 1764, 1. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070829610091
Sist redigert6. februar 2020

Anne Åmundsdatter i Schultzhagen1

K, #15313, (ca. 1728 - 1804)

Familie

Hun døde som enke.1      Anne ble født ca. 1728.1
Anne giftet seg med en uregistrert person.1 Anne bodde i Schultzhagen, Molde, i 1804.1

Anne døde i 1804 i Molde.1 Hun ble jordfestet den 1. september 1804.1

Kilder/noter

 1. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 b, 1. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630232
Sist redigert7. februar 2020

Jon Hallsteinsson på Einangen1,2

M, #15314, (1783 - 1804)     Annet navn: Jon Hallsteinsson på Hagen.3
Jon ble født i 1783 på Hagen, Eid i Romsdal.3 Jon ble døpt den 25. desember 1783 i Grytten kirke.3 Jon bodde på Einangen, Grytten, i 1801, hos faren. Jon var da såkalt krøpling.1

Jon døde i 1804 på Reknes hospital, Molde, som lem.2 Han ble jordfestet den 26. september 1804.2

Kilder/noter

 1. [S1233] Grytten ft. 1801: fol. 303 b, Ejnangen, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670170
 2. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 b, 26. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630232
 3. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 226, Fer: 1ma Juliarum. https://www.digitalarkivet.no/kb20050708010113
Sist redigert9. februar 2020

Marte Albretsdatter1

K, #15315, (ca. 1767 - )
Far*Albret Nilssen1 (c 1724 - 1804)

Familie

Jon Lind Larssen (1764 - )
De hadde iallfall fire barn.1,7 
Barn     Marte ble født ca. 1767.1
Marte giftet seg med Jon Lind Larssen.1 Marte og Jon var strandsittere i Sperreviga, Øyestad, den 1. februar 1801, sammen med Albret Nilssen o.a.1 Marte og Jon bodde i Molde i oktober 1801.2
Madme Larsen var fadder ved dåpen til Regine Mortine Tønnessen den 5. juli 1804 i Molde kirke.3
Marte og Jon bodde på mnr. 149, Olsmedbakken, Molde, i 1805. Bygninger i 1807 (taksert i daler): våningshus (1 200), sidebygning (140), sjøbod (120) og eldhus (40).4,5,6

Kilder/noter

 1. [S1827] Øyestad ft. 1801: fol. 182 a, Strandstædet Sperrevig, 4. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806660519
 2. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 11 a.
 3. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 15 b, 5. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630203
 4. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 181.
 5. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 29 b, Olsmed Bakken, forsikringsnr. 140. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063033
 6. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 30 a, Indenfor Broen, forsikringsnr. 140. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063033
 7. [S943] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 [2]: rr.
Sist redigert9. februar 2020

Albret Nilssen1,2

M, #15316, (ca. 1724 - 1804)

Familie

Han var enkemann i 1801.1 
Barn     Albret ble født ca. 1724.1
Albret giftet seg med en uregistrert person.1 Han var på fletføring hos Jon Lind Larssen og Marte Albretsdatter i Sperreviga, Øyestad, den 1. februar 1801.1

Albret døde i 1804 i Molde.2 Han ble jordfestet den 3. november 1804.2

     Navnet hans ble skrevet Albrigt Nielsen i 1804.2

Kilder/noter

 1. [S1827] Øyestad ft. 1801: fol. 182 a, Strandstædet Sperrevig, 4. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806660519
 2. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 b, 3. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630232
Sist redigert9. februar 2020

Regine Mortine Tønnessen1,2

K, #15317, (1804 - 1804)
Far*Peter Tønnessen1 (c 1778 - 1849)     Regine Mortine ble døpt den 5. juli 1804 i Molde kirke. Faddere: fru Darre, madam Larssen, jomfru Mühlenfort, Lars Dal, Erik Teonymus Blix og Henning Abelset.1

Regine Mortine døde i 1804 i Molde, 5 måneder gammel. Den 22. november ble det betalt 12 skilling for kirkegårdsjorden og 1 daler for ringing med begge klokker.2,3 Hun ble jordfestet den 26. november 1804.2

Kilder/noter

 1. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 15 b, 5. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630203
 2. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 a, 26. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630232
 3. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1804. Uvisse inntekter, 22. november.
Sist redigert9. februar 2020

Tjøstolv Jakobsson på Lønset1,2

M, #15318, (ca. 1785 - 1804)
Far*Jakob Tjøstolvsson på Lønset2 (1751 - )
Mor*Anne Persdotter på Lønset2 (c 1741 - )
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg     Tjøstolv ble født ca. 1785 på Lønset, Bolsøy.2,1 Han bodde hos Jakob Tjøstolvsson og Anne Persdotter på Lønset i 1801.2

Tjøstolv døde i 1804 på Reknes hospital, Molde, som lem.1 Han ble jordfestet den 28. desember 1804.1

Kilder/noter

 1. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 a, 28. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630232
 2. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 418 b, Lønset. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/7/
Sist redigert10. februar 2020

Tore Knutsson på Bergset1,2

M, #15319, (ca. 1646 - ca. 1703)
Far*Knut Eriksson på Ødegård3,4 (c 1604 - )

Familie

Gjertrud Ørjarsdotter på Bergset ( - c 1707)
De hadde ikke barn.1      Annet navn: Tore Knutsson på Litle Bergset.3
Tore ble født ca. 1646 på Litle Bergsethjellen, Vistdal.3,2 I manntallet av 1665 står Tore Knutsson hos Knut Eriksson på bnr. 3, Litle Bergsethjellen, Vistdal.3
Tore giftet seg med Gjertrud Ørjarsdotter på Bergset.1
Tore og Gjertrud var brukere på bnr. 3, Bergset, Vistdal, i 1701.2,5

Tore døde ca. 1703 på Bergset, Vistdal.1 Det ble holdt skifte etter ham den 18. oktober 1703. Kreditorer: Anders Ørjarsson på Lange, Gunnar Olsson på Lange, Eli Olsdotter og Knut Persson o.a. Arvinger: Gjertrud Ørjarsdotter, Bjørn Knutsson, Ola Knutsson, Anne Knutsdotter, Erik Knutsson og Erik Knutsson. I boet var dyr, 7½ mark odel (uten bygselrett) i Ødegård (Litle Bergsethjellen), 1 pund 7½ mark odel med bygselrett i Indre Langelia (på Ytre Lange), 3 merker odel (uten bygsel) i Hen i Romsdal, 16 tønner havre, kopperkjele på 2 pund 6 merker, sølvstølebelte, gammel børse, o.a. Åboten på bruket var 8 daler. Aktiva: 124 daler 2 ort 18 skilling. Passiva: 31–0–18. Arv: 93–2–0.6

I Gards- og ættesoge for Nesset (IX) kalles Tore Knutsson på Bergset også for Lars og omtales som to separate personer, men dette er feil.5


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (IX) var Tore Knutsson på Bergset barn av Knut Åmundsson på Bergset, men det stemmer ikke; og at Knut hadde ei datter er antakelig feillesning og -tolkning av koppskatten.7,4,8,9

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 99 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630214
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 231, Storeberset. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282128
 3. [S799] Sunnmøre, Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 257, Lile Berset. https://www.digitalarkivet.no/ft10051006010135
 4. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 99 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630215
 5. [S130] Nesset IX: s. 559.
 6. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 99 a–101 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630214
 7. [S130] Nesset IX: s. 558.
 8. [S130] Nesset IX: s. 557. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=560
 9. [S1558] Trondheim lensregnskap 1644–46: koppskatt, litra A, Romsdal 1645. Side 10. https://www.digitalarkivet.no/rk20080912660667
Sist redigert18. februar 2020

Knut Eriksson på Ødegård1,2

M, #15320, (ca. 1604 - )

Familie

To barn fra første og fire barn fra annet ekteskap er nevnt i et skifte.7 
Barn
Knut Eriksson (Ødegård) sitt bumerke (fra Gards- og ættesoge for Nesset)     Knut ble født ca. 1604.3,4
Knut giftet seg med en uregistrert person.5
Annet navn: Knut Eriksson på Litle Bergset, nevnt fra 1635 til 1645.3,6,7
Knut var bruker på bnr. 3, Litle Bergsethjellen, Vistdal, i 1635. Gården ble også kalt Ødegård. I 1645 skattet han for kone, tjenestejente og dreng. Knut eide 1 pund 6 merker odel i bruket i 1661 og 69.6,7,2,1,8
Knut giftet seg med en uregistrert person.7 Han var kirkeverge fra 1659.8 I manntallet av 1665 står Knut som bruker på bnr. 3. Bjørn Knutsson og Tore Knutsson var også der. Skyld: 1 våg 1 pund 14 merker.4 I manntallet av 1666 står Knut som bruker på bnr. 3. Ola Knutsson var også der. Skyld: 1 våg 1 pund 14 merker. Knut drev like mye i 1669, men var død i 1676.3,1,9 Knut Eriksson på Ødegård var lensmann i Eresfjord tinglag i 1669.1

Kilder/noter

 1. [S1473] Romsdal matrikkel 1669: fol. 18 a, Ødegaard. https://www.digitalarkivet.no/ma20100430610576
 2. [S1266] Rumbsdals Jordebog: s. 36, nr. 76. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2016061008062?page=39
 3. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 389, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191205
 4. [S799] Sunnmøre, Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 257, Lile Berset. https://www.digitalarkivet.no/ft10051006010135
 5. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 99 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630215
 6. [S1730] Trondheim lensregnskap 1634–35 (#55): 2/1, tiendemanntall, Romsdal, 1634–35. Vessdals Kiercke Sogen. https://www.digitalarkivet.no/rk20080911630490
 7. [S1558] Trondheim lensregnskap 1644–46: koppskatt, litra A, Romsdal 1645. Side 10. https://www.digitalarkivet.no/rk20080912660667
 8. [S1275] Nesset X: s. 69.
 9. [S1275] Nesset X: s. 70.
Sist redigert12. februar 2020

Ola Knutsson på Ødegård1,2

M, #15321, (ca. 1655 - )
Far-?*Knut Eriksson på Ødegård (c 1604 - ); trolig3,4     Ola ble født ca. 1655.1,3 I manntallet av 1666 står Olluff Knuds: hos Knut Eriksson på bnr. 3, Litle Bergsethjellen, Vistdal.3,5,6
Ola var bruker i Herned, Ødegård, Vistdal, fra 1688. (Han overtok etter Gunnar Knutsson, s.d.) Skyld: 1 våg 1 pund. Ola drev fremdeles i 1701.2,1
Ola hadde Erik Knutsson i tjeneste i 1701.1
Olle Knudsøn var arving ved skiftet etter Tore Knutsson på Bergset den 18. oktober 1703: 13 daler 1 ort 10 skilling, utlagt i 6 merker i Indre Langelia (på Ytre Lange, 3 daler) o.a.7
Bjørn Knutsson og Ola Knutsson var verger for barna til Erik Knutsson i 1703.4

Ola Knutsson og Anne Knutsdotter solgte 1 pund 8 merker (uten bygselrett) på bnr. 3 den 24. oktober 1712 til Erik Toresson på Ødegård.6

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 232, Øgaard. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282129
 2. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 2, inntektsvedlegg A, matrikkel 1688. Erridtzfiords Otting, Øddegaard. https://media.digitalarkivet.no/rk20110504787840
 3. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 389, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191205
 4. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 99 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630215
 5. [S1473] Romsdal matrikkel 1669: fol. 18 a, Ødegaard. https://www.digitalarkivet.no/ma20100430610576
 6. [S1275] Nesset X: s. 70.
 7. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 99 a–101 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630214
Sist redigert18. februar 2020

Anne Knutsdotter på Ødegård1

K, #15322, ( - etter 1712)
Far*Knut Eriksson på Ødegård1 (c 1604 - )     
Hun var arving ved skiftet etter Tore Knutsson på Bergset den 18. oktober 1703: 6 daler 2 ort 17 skilling, utlagt i 3 merker i Indre Langelia (på Ytre Lange, 1–2–0) o.a.2

Ola Knutsson og Anne Knutsdotter solgte 1 pund 8 merker (uten bygselrett) på bnr. 3, Litle Bergsethjellen, Vistdal, den 24. oktober 1712 til Erik Toresson på Ødegård.3

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 99 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630215
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 99 a–101 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630214
 3. [S1275] Nesset X: s. 70.
Sist redigert13. februar 2020

Erik Knutsson på Ødegård1

M, #15323, ( - før 1703)
Far*Knut Eriksson på Ødegård1 (c 1604 - )     Erik døde før 1703.1
Hans barn var arvinger ved skiftet etter Tore Knutsson på Bergset den 18. oktober 1703: 6 daler 2 ort 17 skilling, utlagt i 3 merker i Indre Langelia (på Ytre Lange, 1 daler 2 ort) o.a.2
Bjørn Knutsson og Ola Knutsson var verger for barna til Erik Knutsson i 1703.1

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 99 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630215
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 99 a–101 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630214
Sist redigert13. februar 2020

Knut Knutsson på Ødegård1

M, #15324, ( - ca. 1670)
Far-?*Knut Eriksson på Ødegård (c 1604 - ); trolig2

Familie

(?)
I 1703 levde trolig ett barn. Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset hadde de også barna Henrik og Ola, men det ser ikke ut til å stemme.7,6 
Barn     Knut giftet seg med (?).3
Knut var bruker i Heropp, Ødegård, Vistdal, i 1669 (ifølge Gards- og ættesoge for Nesset drev de Herned).1,4

Knut døde ca. 1670.5

Kilder/noter

 1. [S1473] Romsdal matrikkel 1669: fol. 18 a, Ødegaard. https://www.digitalarkivet.no/ma20100430610576
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 99 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630215
 3. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 92 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390221
 4. [S1275] Nesset X: s. 114.
 5. [S1579] Trondheim stiftamtstueregnskap 1670–71: litra C, Romsdal leilendingsskatt 1671. ErrixFiordtz Otting. https://media.digitalarkivet.no/rk20090710320462
 6. [S1275] Nesset X: s. 115.
 7. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 101 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630217
Sist redigert13. februar 2020

Mats Åmundsson på Bergset1,2

M, #15325, (ca. 1662 - før 1703)
Far*Åmund Knutsson på Bergset2,1 (c 1632 - c 1679)
Mor*Gjertrud Ørjarsdotter på Bergset2 ( - c 1707)

Familie

To barn er nevnt i et skifte.7 
Barn     Mats ble født ca. 1662 på Bergset, Vistdal.1 Han bodde hos Åmund Knutsson og Gjertrud Ørjarsdotter på bnr. 3, Bergset, Vistdal, i 1666.1,3
Han var arving ved skiftet etter Åmund Knutsson på Bergset den 8. juni 1680: 14 daler 3 ort.4
Han var myndling av Gunnar Knutsson på Ødegård i 1680.2


Mats døde før 1703.5

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 387, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191204
 2. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 77 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620086
 3. [S130] Nesset IX: s. 558.
 4. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 77 b–78 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620086
 5. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 100 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630215
 6. [S130] Nesset IX: s. 559.
 7. [S130] Nesset IX: s. 559. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=562
Sist redigert18. februar 2020

Guri Matsdotter1

K, #15326, ( - etter 1708)
Far*Mats Åmundsson på Bergset2 (c 1662 - f 1703)     
Det ble holdt skifte etter Tore Knutsson på Bergset den 18. oktober 1703. Anders Ørjarsson på Lange fordret 3 ort, samt Guri Matsdotters innestående fars- og morsarv på 13 daler 3 ort 20 skilling.3


Guri døde etter 1708.4

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 100 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630215
 2. [S130] Nesset IX: s. 559.
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 99 a–101 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630214
 4. [S130] Nesset IX: s. 559. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=562
Sist redigert12. februar 2020

Åmund Knutsson på Bergset1,2,3

M, #15327, (ca. 1632 - ca. 1679)
Far*Knut Åmundsson på Bergset1,4 (c 1599 - )

Familie

Gjertrud Ørjarsdotter på Bergset ( - c 1707)
De hadde tre barn, hvorav ett fikk etterkommere.1,10 
Barn     Åmund ble født ca. 1632.3,2,5
Åmund giftet seg med Gjertrud Ørjarsdotter på Lange.1
Åmund Knutsson og Knut Åmundsson var brukere på bnr. 3, Bergset, Vistdal, i 1664. De drev 1 våg 1 pund sammen.5
Åmund og Knut var brukere på bnr. 3 i 1665. De drev 1 våg 1 pund sammen. Gunnar Knutsson bodde også der.3
Åmund og Gjertrud var brukere på bnr. 3 i 1666. Mats Åmundsson bodde også der. De drev 2 pund (halve bruket).2,6

Åmund døde ca. 1679 på Bergset, Vistdal.1 Det ble holdt skifte etter ham den 8. juni 1680. Kreditorer: Ivar Andersson o.a. Arvinger: Gjertrud Ørjarsdotter, Mats Åmundsson, Guri Åmundsdotter og Ragnhild Åmundsdotter. Aktiva: 65 daler 16 skilling. Passiva: 6 daler 16 skilling. Arv: 59 daler.7

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (IX) var Ragnhild Åmundsdotter barn av Åmund Johansson på Bergset, men det var Åmund Knutsson på Bergset som hadde ei datter med dette navnet.8,9

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 77 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620086
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 387, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191204
 3. [S799] Sunnmøre, Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 255, Store Berset. https://www.digitalarkivet.no/ft10051006010134
 4. [S130] Nesset IX: s. 557. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=560
 5. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 246, Store Berset. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191134
 6. [S130] Nesset IX: s. 558.
 7. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 77 b–78 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620086
 8. [S130] Nesset IX: s. 542. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#545
 9. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 78 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620086
 10. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 6 b.
Sist redigert18. februar 2020

Guri Åmundsdotter på Bergset1

K, #15328, ( - før 1708)
Far*Åmund Knutsson på Bergset1 (c 1632 - c 1679)
Mor*Gjertrud Ørjarsdotter på Bergset1 ( - c 1707)     
Hun var arving ved skiftet etter Åmund Knutsson på Bergset den 8. juni 1680: 7 daler 1 ort 12 skilling.2
Hun var myndling av Gunnar Knutsson på Ødegård i 1680.1


Guri døde før 1708, uten livsarvinger.3

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 77 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620086
 2. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 77 b–78 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620086
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 6 b.
Sist redigert13. februar 2020

Ragnhild Åmundsdotter på Bergset1,2

K, #15329, ( - ca. 1698)
Far*Åmund Knutsson på Bergset3 (c 1632 - c 1679)
Mor*Gjertrud Ørjarsdotter på Bergset3 ( - c 1707)

Familie

Trond Eriksson på Myklebostad (c 1660 - )     
Hun var arving ved skiftet etter Åmund Knutsson på Bergset den 8. juni 1680: 7 daler 1 ort 12 skilling.4
Hun var myndling av Gunnar Knutsson på Ødegård i 1680.3

Ragnhild trolovet seg ca. 1698 med Trond Eriksson på Myklebostad. Han ble stevnet til tinget 8. oktober det året grunnet for tidlig samleie med festekvinna, Ragnhild. Tronds bror Hans møtte for ham og vedgikk hendelsen. For Ragnhild møtte Trond Ivarsson på Bergset og fortalte at hun døde i barselseng. Som soldat slapp Trond straff, men hennes arvinger ble bøtelagt 2¼ lodd sølv.2

Ragnhild døde ca. 1698. Ingen etterkommere levde i 1708.2,5

Gards- og ættesoge for Nesset (IX) oppgir at Jon Knutsson på Bergset var gift annen gang med Ragnhild Åmundsdotter og at hun var mor til Marit, men det ser ikke ut til å stemme, og kan være basert på at navnet Ragnild står på linjen under qvinden i skoskatten 1711 (det var altså ikke navnet på kona).6,7,8


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (IX) var Ragnhild Åmundsdotter barn av Åmund Johansson på Bergset, men det var Åmund Knutsson på Bergset som hadde ei datter med dette navnet.9,1

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 78 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620086
 2. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 110 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650671
 3. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 77 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620086
 4. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 77 b–78 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620086
 5. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 6 b.
 6. [S130] Nesset IX: s. 584. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=587
 7. [S130] Nesset IX: s. 558.
 8. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Berset. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181182
 9. [S130] Nesset IX: s. 542. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#545
Sist redigert14. februar 2020

Trond Eriksson på Myklebostad1,2,3,4,5

M, #15330, (ca. 1660 - )     Trond ble født ca. 1660.6,4
Trond trolovet seg ca. 1698 med Ragnhild Åmundsdotter. Han ble stevnet til tinget 8. oktober det året grunnet for tidlig samleie med festekvinna, Ragnhild. Tronds bror Hans møtte for ham og vedgikk hendelsen. For Ragnhild møtte Trond Ivarsson på Bergset og fortalte at hun døde i barselseng. Som soldat slapp Trond straff, men hennes arvinger ble bøtelagt 2¼ lodd sølv.1 Trond Eriksson på Myklebostad var soldat iallfall fra 1698 til 1701.1,6
Trond giftet seg med en uregistrert person.7
Trond var bruker i Heraust, Nedre Myklebostad, Vistdal, i 1701. Han hadde en tjenestekar. Trond kjøpte 1 våg 12 merker i bruket 12. desember 1705, tinglyst 21. januar 1707. I matrikkelen for 1707 står at bruket var på 1 våg 1 pund 18 merker, hvorav Trond eide 1 våg 15 merker med bygselrett. Han drev fremdeles i 1711, sammen med kona samt Anne og Marit, hvorav ei var tjenestejente.6,5,8,7,2

I Gards- og ættesoge for Nesset (IX) kalles Trond Eriksson på Myklebostad for både Tore Eriksson og Trond Torfinnsson, men begge deler er feil (se navnekilder).9,10

Kilder/noter

 1. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 110 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650671
 2. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 12, Nesset. Visdals Sogn. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181155
 3. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 67 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630073
 4. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 387, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191204
 5. [S794] Romsdal tingbok 1706–11: fol. 46 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390047
 6. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 231, Neremøchelbost: https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282128
 7. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Møchelbostad. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181181
 8. [S1592] Romsdal fogderegnskap 1707–08: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1707. Erritzfiords Otting, NereMøchelbost: https://www.digitalarkivet.no/rk10101307172030
 9. [S130] Nesset IX: s. 542. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=545
 10. [S130] Nesset IX: s. 262. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=265
Sist redigert14. februar 2020

Åmund Bårdsson på Bergset1

M, #15331, ( - etter 1629)

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Åmund var bruker på bnr. 3, Bergset, Vistdal, i 1597. Han drev trolig sammen med faren. Åmund var også bruker i 1610 og drev fremdeles i 1629, men sønnen Knut overtok på den tiden.1
Sist redigert14. februar 2020

Knut Åmundsson på Bergset1,2

M, #15332, (ca. 1599 - )
Far*Åmund Bårdsson på Bergset3 ( - e 1629)

Familie

Kona levde i 1645. De hadde tre barn.2,4,7,8 
Barn     Knut ble født ca. 1599.4,1
Knut Åmundsson og Åmund Knutsson var brukere på bnr. 3, Bergset, Vistdal, i 1664. De drev 1 våg 1 pund sammen.1
Knut og Åmund var brukere på bnr. 3 i 1665. De drev 1 våg 1 pund sammen. Gunnar Knutsson bodde også der.4

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (IX) var Tore Knutsson på Bergset barn av Knut Åmundsson på Bergset, men det stemmer ikke; og at Knut hadde ei datter er antakelig feillesning og -tolkning av koppskatten.5,6,3,2

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 246, Store Berset. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191134
 2. [S1558] Trondheim lensregnskap 1644–46: koppskatt, litra A, Romsdal 1645. Side 10. https://www.digitalarkivet.no/rk20080912660667
 3. [S130] Nesset IX: s. 557. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=560
 4. [S799] Sunnmøre, Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 255, Store Berset. https://www.digitalarkivet.no/ft10051006010134
 5. [S130] Nesset IX: s. 558.
 6. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 99 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630215
 7. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 77 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620086
 8. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 87 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620245
Sist redigert18. februar 2020

Gunnar Knutsson på Ødegård1,2

M, #15333, (ca. 1625 - ca. 1687)
Far*Knut Åmundsson på Bergset3,1 (c 1599 - )     Annet navn: Gunnar Knutsson på Bergset.3
Gunnar ble født ca. 1625.3 Han var gammelsoldat i 1665.3 Han bodde hos Åmund Knutsson og Knut på bnr. 3, Bergset, Vistdal, i 1665.3
Gunnar var bruker i Herned, Ødegård, Vistdal, i 1668. (Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset drev han Heropp.) Skyld: 1 våg 1 pund. Etter hans død overtok Ola Knutsson (s.d.).2,4

Gunnar døde ca. 1687 på Ødegård, Vistdal.5

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 77 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620086
 2. [S1828] Trondheim stiftamtstueregnskap 1668 (#24): litra E E, Romsdal leilendingsskatt. ErridtzFiordtz Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090709320521
 3. [S799] Sunnmøre, Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 255, Store Berset. https://www.digitalarkivet.no/ft10051006010134
 4. [S1275] Nesset X: s. 132.
 5. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 87 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620245
Sist redigert18. februar 2020

Rasmus Torkelsson1

M, #15334, ( - etter 1693)     Rasmus Torkelsson solgte andel i hus med grunn i Molde den 30. mai 1693 til Iver von Ahnen. Dette var selgerens kones arvedel i avdøde Joris Jorisson Nons etterlatte «Gaard oc plads» (eller hans far med samme navn). Skjøtet ble tinglyst 1. juli.1

Kilder/noter

 1. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 73 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650540
Sist redigert17. februar 2020

Joris Jorisson Non1,2,3

M, #15335, (ca. 1625 - )
Far*Joris Non1,2 ( - c 1637)
Mor*Ingeborg H.dotter? ( - 1663 / 1664)

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Joris ble født ca. 1625.4,2,3 Joris bodde i Molde i 1664, på Reknes-grunn.3 Joris bodde i Molde i 1666 sammen med Joris Jorisson.2,1
Joris Jorisson Non solgte ½ våg på Medvoll, Aukra, den 18. desember 1666. Skjøtet ble utstedt i Molde stevnestue, og tinglyst først 16. april 1689 i Sund tinglag.1
Iver von Ahnen kjøpte andel i hus med grunn i Molde den 30. mai 1693 av Rasmus Torkelsson. Dette var selgerens kones arvedel i avdøde Joris Jorisson Nons etterlatte «Gaard oc plads» (eller hans far med samme navn). Skjøtet ble tinglyst 1. juli.5

Kilder/noter

 1. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 28 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650432
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 367. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191194
 3. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 191. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191106
 4. [S799] Sunnmøre, Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 239. https://www.digitalarkivet.no/ft10051006010126
 5. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 73 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650540
Sist redigert18. februar 2020

Joris Jorisson1

M, #15336, (ca. 1662 - )
Far*Joris Jorisson Non1 (c 1625 - )     Joris ble født ca. 1662.1 Han bodde hos Joris Jorisson Non i Molde i 1666.1,2

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 367. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191194
 2. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 28 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650432
Sist redigert18. februar 2020