Ivar Olsson på Bergset1,2,3

M, #15201, (ca. 1610 - )

Familie 2

Marit Johansdotter på Bergset
Ett barn er nevnt i et tingsvitne.3 
Barn     Ivar ble født ca. 1610.4,5
Ivar Olsson på Bergset giftet seg trolig ca. 1638 med Inger Jonsdotter på Nerland. Da eller året etter ble Ivar stevnet for frilleliv. Han aktet å gifte seg med henne, men ble likevel bøtelagt 8 daler.2
Ivar var bruker på bnr. 5, Bergset, Nesset, fra 1643. I 1661 drev han 2 pund, hvorav han eide ½ våg sammen med søsknene og ½ pund selv. I 1669 var Ivar leilending.6,7,1
Han ble kalt Stor-Ivar, nevnt fra 1661 til 1666.7,4,6
Han ble kalt Gammal-Ivar, nevnt fra 1664 til 1669 (for å skille ham fra Unge-Ivar på bnr. 7, s.d.).5,1,6,8 I manntallet av 1664 står Gammal-Ivar som bruker på bnr. 5. Erik Ivarsson var også der. Skyld: 2 pund.5,6 I manntallet av 1666 står Stor-Ivar som bruker på bnr. 5. Jon Ivarsson var også der. Skyld: 2 pund. Ivar står også som bruker i matrikkelen av 1669, men sønnen Erik betalte leilendingsskatten samme år.4,1,9,6 Ivar og Marit bodde på Bergset, Nesset.3
Ivar giftet seg med Marit Johansdotter på Bergset.3

     Ingen barn, søsken eller onkelbarn levde i 1759.3

Kilder/noter

 1. [S1473] Romsdal matrikkel 1669: fol. 17 b. https://www.digitalarkivet.no/ma20100430610576
 2. [S1598] Trondheim lensregnskap 1637–39: 1638–39, litra E, Romsdal, fogderegnskap. Segtt och Sagfaldt. https://www.digitalarkivet.no/rk20080911660361
 3. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
 4. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 387, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191204
 5. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 246, Store Berset. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191134
 6. [S130] Nesset IX: s. 583.
 7. [S1266] Rumbsdals Jordebog: s. 36, nr. 76. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2016061008062?page=39
 8. [S130] Nesset IX: s. 610.
 9. [S1694] Trondheim stiftamtstueregnskap 1669 (#27): litra W, Romsdal leilendingsskatt. ErridtzFiords Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090709330364
Sist redigert9. desember 2019

(?) Asmundsdotter1

K, #15202
Far*Asmund Gunnarsson på Haustenga1 ( - e 1653)
7. tippoldemor til meg

Familie

Ivar Olsson på Bergset (c 1618 - )
De fikk også et barn mens de var trolovet (og kanskje fler).2 
Barn     (?) giftet seg trolig ca. 1653 med Ivar Olsson på Bergset. Det året ble de bøtelagt 2 daler 1 ort for å ha fått barn mens de var forlovet. De hadde tenkt å gifte seg.1,2

Kilder/noter

 1. [S1809] Trondheim lensregnskap 1649–53: 1652–53, litra C, Romsdal fogderegnskap. https://www.digitalarkivet.no/rk20080915690282
 2. [S1809] Trondheim lensregnskap 1649–53: 1652–53, litra C, Romsdal fogderegnskap. Vedlegg 8. https://www.digitalarkivet.no/rk20080915690291
Sist redigert21. november 2019

Asmund Gunnarsson på Haustenga1,2,3

M, #15203, ( - etter 1653)
8. tippoldefar til meg

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Asmund var bruker på Haustenga, Nesset, i 1610. I 1630 skattet han av 2 pund odelsjord (som han ikke brukte selv).3,2

Asmund døde etter 1653.1

     Navnet hans ble skrevet Aasmund høsting i 1630.2

Kilder/noter

 1. [S1809] Trondheim lensregnskap 1649–53: 1652–53, litra C, Romsdal fogderegnskap. https://www.digitalarkivet.no/rk20080915690282
 2. [S1810] Trondheim lensregnskap 1630–31 (#45): nr. 3, Romsdal landskatt 1630. Errichsz Fiordtsz Othings. https://www.digitalarkivet.no/rk20080910680630
 3. [S1275] Nesset X: s. 608.
Sist redigert20. november 2019

Inger Jonsdotter

K, #15204

Familie

Ivar Olsson på Bergset (c 1610 - )
Barn     Hennes hjemsted var trolig på bnr. 2, Nerland, Nesset.
Inger giftet seg trolig ca. 1638 med Ivar Olsson på Bergset. Da eller året etter ble Ivar stevnet for frilleliv. Han aktet å gifte seg med henne, men ble likevel bøtelagt 8 daler.1
Annet navn: Inger Jonsdotter på Nerland, nevnt 1639.1

Kilder/noter

 1. [S1598] Trondheim lensregnskap 1637–39: 1638–39, litra E, Romsdal, fogderegnskap. Segtt och Sagfaldt. https://www.digitalarkivet.no/rk20080911660361
Sist redigert29. november 2019

Siri Persdotter på Bergset1

K, #15205, ( - ca. 1713)
Far*Per1

Familie

Trond Ivarsson på Bergset (c 1664 - )
Ingen barn levde i 1714.1      Siri giftet seg med Trond Ivarsson på Bergset.1
Siri og Trond var brukere på bnr. 7, Bergset, Nesset, i 1711. Eli Olsdotter bodde også der.2,3

Siri døde ca. 1713 på Bergset, Nesset.1 Det ble holdt skifte etter henne den 25. april 1714. Arvinger: Trond Ivarsson på Bergset, Ola Persson på Frisvoll og Knut Persson. Enkemannen kalles Tron Peders: i skifteekstraktet, men Trond Ivarsson var da eneste Bergset-bruker som het Trond. Jordeier: Barbro Hoff. Siris slektninger arvet 8 daler 2 ort 8 skilling (og Trond fikk trolig like mye).1

     Navnet hennes ble skrevet Sigri Pedersdatter Berset i 1714 (post mortem).1

Kilder/noter

 1. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714. Eritzfiords Otting.
 2. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Berset. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181182
 3. [S130] Nesset IX: s. 611.
Sist redigert8. desember 2019

Per

M, #15206

Familie

Tre barn er nevnt i et skifte.1 
Barn

Kilder/noter

 1. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714. Eritzfiords Otting.
Sist redigert8. desember 2019

Ola Persson på Frisvoll1,2

M, #15207, (ca. 1651 - 1718)
Far*Per1

Familie

Barn     Ola ble født ca. 1651.2
Annet navn: Ola Persson på Horne, nevnt 1698.3 Han fikk bygselseddel på 2 øre eller 4 pund som Sæmund døde fra Deropp, Frisvoll, Nesset, den 20. september 1698. Seddelen ble utstedt på Romsdalsmartnan, og tinglyst 9. oktober året etter.3
Ola var bruker Deropp i 1701. Han drev resten av livet.2
Han var arving ved skiftet etter Siri Persdotter på Bergset den 25. april 1714.1


Ola døde i 1718. Han ble funnet død ved elven.2

Kilder/noter

 1. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714. Eritzfiords Otting.
 2. [S89] Nesset VI [1990]: s. 90. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026?page=91
 3. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 134 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650695
Sist redigert8. desember 2019

Knut Persson1

M, #15208, ( - før 1714)
Far*Per1

Familie

Barn     Knut døde før 1714.1
Hans barn, som oppholdt seg på Bergset, var arvinger ved skiftet etter Siri Persdotter på Bergset den 25. april 1714.1


     Knut Nauste og Knut Persson kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714. Eritzfiords Otting.
Sist redigert8. desember 2019

Marit Johansdotter på Bergset1,2

K, #15209
Far*Johans Åmundsson på Bergset2 (c 1594 - )

Familie

Ivar Olsson på Bergset (c 1610 - )
Ett barn er nevnt i et tingsvitne.2 
Barn     Marit og Ivar bodde på Bergset, Nesset.2
Marit giftet seg med Ivar Olsson på Bergset.2
Sist redigert9. desember 2019

Erik Ivarsson på Bergset1,2

M, #15210, (ca. 1648 - )
Far*Ivar Olsson på Bergset2 (c 1610 - )
Mor-?*Inger Jonsdotter; trolig

Familie

De hadde ikke barn.3      Erik ble født ca. 1648 på Bergset, Nesset.2 I manntallet av 1664 står Erik Ivarsson hos Gammal-Ivar på bnr. 5, Bergset, Nesset.2,3
Erik var bruker på bnr. 5 fra 1669. Skyld: 2 pund. Han overtok etter faren og drev fremdeles i 1701, men i 1703 fikk Jon Knutsson (s.d.) bygselseddel på 2 pund 16 merker Erik hadde oppgitt grunnet alderdom og svakhet.1,3,4
Erik giftet seg med en uregistrert person.3

Kilder/noter

 1. [S1694] Trondheim stiftamtstueregnskap 1669 (#27): litra W, Romsdal leilendingsskatt. ErridtzFiords Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090709330364
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 246, Store Berset. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191134
 3. [S130] Nesset IX: s. 583.
 4. [S130] Nesset IX: s. 584. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=587
Sist redigert21. november 2019

Jon Ivarsson på Bergset1

M, #15211, (ca. 1656 - )
Far*Ivar Olsson på Bergset1 (c 1610 - )
Mor-?*Inger Jonsdotter; trolig     Jon ble født ca. 1656 på Bergset, Nesset.1 I manntallet av 1666 står Jon Ivarsson hos Stor-Ivar på bnr. 5, Bergset, Nesset.1,2,3,4

Jon døde uten livsarvinger.5

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 387, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191204
 2. [S1473] Romsdal matrikkel 1669: fol. 17 b. https://www.digitalarkivet.no/ma20100430610576
 3. [S1694] Trondheim stiftamtstueregnskap 1669 (#27): litra W, Romsdal leilendingsskatt. ErridtzFiords Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090709330364
 4. [S130] Nesset IX: s. 583.
 5. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
Sist redigert21. november 2019

Ola Ivarsson på Bergset1

M, #15212, (ca. 1663 - )
Far*Ivar Olsson på Bergset1 (c 1618 - )
Mor-?*(?) Asmundsdotter; trolig
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg     Ola ble født ca. 1663.1 I manntallet av 1666 står Ola Ivarsson hos Unge-Ivar på bnr. 7, Bergset, Nesset.1,2,3

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 388, nr. [3]. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191205
 2. [S130] Nesset IX: s. 610.
 3. [S130] Nesset IX: s. 611.
Sist redigert21. november 2019

Johans Åmundsson på Bergset1,2

M, #15213, (ca. 1594 - )

Familie

Han betalte 1 ort i koppskatt for seg selv, kona og ei tjenestejente i 1645. Tre barn er nevnt i et tingsvitne. Johans hadde også sønnen Knut, som ikke hadde etterkommere i 1759.2,5,3 
Barn     Johans ble født ca. 1594.1
Johans giftet seg med en uregistrert person.2
Johans var bruker på bnr. 2, Bergset, Nesset, i 1630. Skyld 1647: 1 våg 1 pund. Han eide 18 merker odelsjord i gården i 1658.3
Johans Åmundsson og Åmund Johansson var brukere på bnr. 2 i 1664. De drev 1 våg 1 pund sammen. I 1669 hadde Åmund overtatt hele bruket.1,4,3

     Navnet hans ble skrevet Johanis Berset i 1645.2

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 246, Store Berset. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191134
 2. [S1558] Trondheim lensregnskap 1644–46: koppskatt, A, Romsdal 1645. Side 10. https://www.digitalarkivet.no/rk20080912660667
 3. [S130] Nesset IX: s. 541. https://www.nb.no/items/6bb20b3007b86524f3cf164a37269840?page=544
 4. [S1694] Trondheim stiftamtstueregnskap 1669 (#27): litra W, Romsdal leilendingsskatt. ErridtzFiords Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090709330364
 5. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
Sist redigert25. november 2019

Åmund Johansson på Bergset1,2,3

M, #15214, (ca. 1624 - ca. 1670)
Far*Johans Åmundsson på Bergset3,1,4 (c 1594 - )

Familie

Anne Didriksdotter på Bergset ( - c 1708)
To barn levde i 1708.
Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset hadde de også dattera Ragnhild, men det var Åmund Knutsson på Bergset som hadde et barn med dette navnet. Sønnen Erik var antakelig identisk med Didrik.5,9,8,10
 
Barn     Åmund ble født ca. 1624.3
Åmund giftet seg med Anne Didriksdotter på Helle.5,4
Åmund Johansson og Johans Åmundsson var brukere på bnr. 2, Bergset, Nesset, i 1664. De drev 1 våg 1 pund sammen. I 1669 hadde Åmund overtatt hele bruket.3,2,4

Åmund døde ca. 1670.2,6

Kilder/noter

 1. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
 2. [S1694] Trondheim stiftamtstueregnskap 1669 (#27): litra W, Romsdal leilendingsskatt. ErridtzFiords Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090709330364
 3. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 246, Store Berset. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191134
 4. [S130] Nesset IX: s. 541. https://www.nb.no/items/6bb20b3007b86524f3cf164a37269840?page=544
 5. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 76 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630476
 6. [S1579] Trondheim stiftamtstueregnskap 1670–71: litra C, Romsdal leilendingsskatt 1671. ErrixFiordtz Otting. https://media.digitalarkivet.no/rk20090710320462
 7. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 82 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400539
 8. [S130] Nesset IX: s. 542. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#545
 9. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 82 a, 24. januar. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400539
 10. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 78 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620086
Sist redigert9. desember 2019

Didrik Åmundsson1

M, #15215, ( - 1742)
Far*Åmund Johansson på Bergset1,2,3 (c 1624 - c 1670)
Mor*Anne Didriksdotter på Bergset1,2 ( - c 1708)     Han bodde i Vågå, etter å ha reist dit i ungdommen.2
Han var arving ved skiftet etter Anne Didriksdotter på Bergset den 5. november 1708: 4 daler 20 skilling.4
Han var fraværende ved skiftet etter mora og derfor myndling av Ola Toresson på Helle i 1708.1


Han døde høsten 1742 på Sve, Vågå, i høy alder og uten livsarvinger. Han hadde oppholdt seg på gården et halvt års tid.2,5 Ola Toresson på Helle, Åmund Toresson på Bergset, Erik Persson og Jon Trondsson i Breivika møtte på tinget den 24. januar 1743 i Eresfjord tinglag. Erik Åmundsson var død, og de fikk tingsvitne på at han var deres bror og onkel. Jon opptrådte på vegne av barna til Ingebjørg Åmundsdotter.2

     Han kalles Erik i et tingsvitne (1743) og Didrik i skiftet etter mora (1708). Det ene er antakelig feilskrift for det andre.

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 76 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630476
 2. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 82 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400539
 3. [S130] Nesset IX: s. 542. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#545
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 76 a–78 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630475
 5. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
Sist redigert9. desember 2019

Ingebjørg Åmundsdotter på Haustenga1

K, #15216, ( - før 1743)
Far*Åmund Johansson på Bergset2,3,4 (c 1624 - c 1670)
Mor*Anne Didriksdotter på Bergset3,4 ( - c 1708)

Familie

Endre Jonsson på Haustenga (c 1671 - )
Fem barn er nevnt i et tingsvitne.2 
Barn     Annet navn: Ingebjørg Åmundsdotter på Bergset.3,4
Ingebjørg giftet seg ca. 1698 med Endre Jonsson på Haustenga. På tinget 8. oktober det året ble de bøtelagt 6¾ lodd sølv grunnet for tidlig samleie.1,5
Ingebjørg og Endre var brukere på Haustenga, Nesset, i 1701. Han stod fremdeles som bruker av 1 våg i 1718, men i 1724 var bruket øde.6,7,8
Hun var arving ved skiftet etter Anne Didriksdotter på Bergset den 5. november 1708: 2 daler 10 skilling. Hun fikk også 2 daler 3 ort i resterende hjemmefølge.9

Annet navn: Ingebjørg Åmundsdotter i Høvika (post mortem).2 Ingebjørg bodde i Høvika, Nesset, eller så er Høevigen feilskrift for Høstingen.2
Marit Endresdotter på Haustenga ble stevnet til tinget i Eresfjord tinglag den 25. juni 1723. Hun hadde mottatt festepenger uten å møte til tjeneste. Mora møtte på hennes vegne. Marit ble dømt til å betale tilbake pengene pluss en kvart årslønn (3 ort 6 skilling) samt å dekke saksomkostningene.10,11


Ingebjørg døde før 1743.4 Ola Toresson på Helle, Åmund Toresson på Bergset, Erik Persson og Jon Trondsson i Breivika møtte på tinget den 24. januar 1743 i Eresfjord tinglag. Erik Åmundsson var død, og de fikk tingsvitne på at han var deres bror og onkel. Jon opptrådte på vegne av barna til Ingebjørg Åmundsdotter.4

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (X) hadde Jon Andersson på Haustenga sønnen Pe(de)r, som i 1697 ble bøtelagt grunnet for tidlig samleie med Ingebjørg Åmundsdotter, men den bøtelagte het Endre og året var 1698.12,1

Kilder/noter

 1. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 111 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650671
 2. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 76 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630476
 4. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 82 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400539
 5. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 77 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630476
 6. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 232, Høsting. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282129
 7. [S1589] Romsdal fogderegnskap 1718: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Erridtzfiordz Otting, Høsting. https://www.digitalarkivet.no/rk10101507291033
 8. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 46 b, mnr. 220. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670048
 9. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 76 a–78 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630475
 10. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 31 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390693
 11. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 32 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390693
 12. [S1275] Nesset X: s. 652.
Sist redigert9. desember 2019

Åmund Toresson på Bergset1,2,3

M, #15217, (ca. 1677 - 1757)
Far*Tore Olsson på Bergset4,1 (c 1641 - )
Mor*Anne Didriksdotter på Bergset4,5 ( - c 1708)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Marit Persdotter ( - e 1700)

Familie 2

Olov Bergset ( - 1711 / 1712)
De hadde ett barn.12 
Barn

Familie 3

Randi Olsdotter på Bergset ( - c 1741)
De hadde fem barn.17 
Barn     Åmund ble født ca. 1677 på Bergset, Nesset.6,1,3
Åmund fikk trolig barn med Marit Persdotter ca. 1700. De ble stevnet til tinget 11. oktober det året for leiermål. Han var soldat og slapp derfor bot siden det var første gang. Hun hadde ingenting å bøte med og ble dømt til å straffes på kroppen.2 Åmund Toresson på Bergset ble innrullert som reservesoldat i Kaptein Frans Bruns reservekompani, Trondhjemske infanteriregiment, i 1701. I rullen fra 1703 står han som ugift gardmann (trolig sammen med faren).6,1 I manntallet av 1701 står Åmund Toresson hos Tore Olsson på bnr. 2, Bergset, Nesset.1,7,8,9
Åmund var bruker på bnr. 2 i 1705. Skyld: 1 våg 1 pund.7,10
Han var arving ved skiftet etter Anne Didriksdotter på Bergset den 5. november 1708: 4 daler 20 skilling. Han fikk også 19 daler i hjemmefølge.11

Åmund giftet seg med Olov.12 Trond Ivarsson, Ola Gunnarsson, Åmund Toresson og Jon Knutsson ble stevnet den 15. juli 1709. De og Ingebrigt Eriksson på Bergset var meldt for å ha pløyd og sådd Bergsethjellen uten jordeierens tillatelse. Saken ble utsatt.13,14,10,15,16
Åmund og Olov var brukere på bnr. 2 i 1711. Ei Marit bodde også der. Åmund drev da sammen med faren, men overtok nok hele bruket på den tiden.8
Han var arving ved skiftet etter Olov Bergset den 21. oktober 1712. Sønnen Tore arvet 39 daler 10 skilling, og mannen Åmund trolig like mye.12

Åmund giftet seg med Randi Olsdotter.17 Ola Gunnarsson og Trond Ivarsson stevnet i 1720 naboene Åmund og Ingebrigt Toressøner for høytørking på et gjerde i utmarken de hadde sammen.14,13,10,18
Han var arving ved skiftet etter Randi Olsdotter på Bergset den 28. juni 1742: 4 daler 2 ort 20 skilling.19
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Knutsson og Eli Olsdotter på Bergset den 29. juni 1742: 3 ort, men boet var fallitt.20
Ola Toresson på Helle, Åmund Toresson på Bergset, Erik Persson og Jon Trondsson i Breivika møtte på tinget den 24. januar 1743 i Eresfjord tinglag. Erik Åmundsson var død, og de fikk tingsvitne på at han var deres bror og onkel. Jon opptrådte på vegne av barna til Ingebjørg Åmundsdotter.5
Det ble holdt skifte etter Tore Åmundsson på Haustenga den 21. mai 1749. I boet var to kyr, to kviger, to oksekalver, årskalv, to sauer, ku på Oppdal (bnr. 4), 4 tønner korn, gammel slipestein hos Åmund Toresson på Bergset, kopperkjele, Fuldkommen Psalme-Bog, kjempevisebok o.a. De skyldte 4 daler i landskyld og gressleie. Den avdøde hadde tjent hos Ales, som hadde en del fordringer i boet; men hun skulle betale åboten, som var omtrent like mye. Aktiva: 50 daler 16 skilling. Passiva: 24 daler 8 skilling. Arv: 26 daler 8 skilling.21


Åmund døde i 1757 på Bergset.3 Han ble jordfestet den 18. september 1757 på Vistdal kyrkjegard, Nesset.3

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (IX) var Marit Persdotter mor til Tore Åmundsson og Per Åmundsson på Bergset, men det er feil. Det ser heller ikke ut til at hun ble gift med deres far, Åmund Toresson.10,12,17

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 231, Storeberset. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282128
 2. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 23 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660025
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 3 b, 15. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640047
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 76 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630476
 5. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 82 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400539
 6. [S1525] Trondhjemske reg, ruller 1659–1703: 1703, Kaptein Frans Bruns reservekompani, rulle. Nr. 34. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110670233
 7. [S1593] Romsdal fogderegnskap 1703–05: mappe 3, vedlegg 1, matrikkel 1705. Erridtzfiords Otting, Store Berset. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307170379
 8. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Berset. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181182
 9. [S130] Nesset IX: s. 542. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#545
 10. [S130] Nesset IX: s. 543. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=546
 11. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 76 a–78 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630475
 12. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1712. Eritzfiords Otting, 21. oktober.
 13. [S130] Nesset IX: s. 611.
 14. [S130] Nesset IX: s. 523.
 15. [S130] Nesset IX: s. 559.
 16. [S130] Nesset IX: s. 584. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=587
 17. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 192 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650210
 18. [S130] Nesset IX: s. 560. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#563
 19. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 192 b–193 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650210
 20. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 193 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650211
 21. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 530 a–531 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650549
 22. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 530 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650549
Sist redigert9. desember 2019

Per Toresson på Ødegård1,2,3

M, #15218, (ca. 1683 - ca. 1717)
Far*Tore Olsson på Bergset4,5 (c 1641 - )
Mor*Anne Didriksdotter på Bergset4,6 ( - c 1708)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Barn     Per ble kanskje født ca. 1683 på Bergset, Nesset. Ifølge manntallet av 1701 var han 8 år gammel, men han må ha vært noen år eldre (kanskje skrivefeil for 18).5 I manntallet står Per Toresson hos Tore Olsson på bnr. 2, Bergset, Nesset.5,7,8,9
Han var arving ved skiftet etter Anne Didriksdotter på Bergset den 5. november 1708: 4 daler 20 skilling. Han fikk også 19 daler i hjemmefølge.10
Per Toresson fikk bygselseddel i Herned, Ødegård, Nesset, fra Mattias Jakobsson Ravn den 15. juli 1709. Seddelen ble utstedt på Våge på vegne av Evert Hansson Meier, og tinglyst 1. februar året etter.1
Per giftet seg, kanskje med enka etter Erik Knutsson på Ødegård (hvis han var gift).2 Per Toresson på Ødegård var soldat i 1711.2
Per og kona var brukere i Herned i 1711. Ei Brit bodde også der. Per står fremdeles som bruker av 1 våg i matrikkelen fra 1717. Året etter hadde enka overtatt, og hun drev et par år fremover.2,11,12,3

Per døde ca. 1717.11,12

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (X) var Per Toresson på Ødegård gift med ei «Berit»; men det er nok basert på feiltolkning av skoskatten 1711, hvor «Berette» står på linjen under «Qvinden».3,2

Kilder/noter

 1. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 113 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390243
 2. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], øgaard. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181181
 3. [S1275] Nesset X: s. 116.
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 76 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630476
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 231, Storeberset. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282128
 6. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 82 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400539
 7. [S1593] Romsdal fogderegnskap 1703–05: mappe 3, vedlegg 1, matrikkel 1705. Erridtzfiords Otting, Store Berset. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307170379
 8. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Berset. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181182
 9. [S130] Nesset IX: s. 542. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#545
 10. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 76 a–78 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630475
 11. [S1570] Romsdal fogderegnskap 1717: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Eridsfiords Otting, Øgaard. https://www.digitalarkivet.no/rk10101507290032
 12. [S1589] Romsdal fogderegnskap 1718: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Erridtzfiordz Otting, Øgaard. https://www.digitalarkivet.no/rk10101507291033
Sist redigert9. desember 2019

Endre Jonsson på Haustenga1,2,3

M, #15219, (ca. 1671 - )
Far*Jon Andersson på Haustenga4 (c 1636 - )

Familie

Ingebjørg Åmundsdotter på Haustenga ( - f 1743)
Fem barn er nevnt i et tingsvitne.8 
Barn
Endre Jonsson på Haustenga sitt bumerke (fra Gards- og ættesoge for Nesset)     Endre ble født ca. 1671.3
Endre Jonsson på Haustenga giftet seg ca. 1698 med Ingebjørg Åmundsdotter. På tinget 8. oktober det året ble de bøtelagt 6¾ lodd sølv grunnet for tidlig samleie.1,5 Endre Jonsson fikk bygselseddel på 1 våg (halve gården) som Anders Jonsson hadde brukt på Haustenga, Nesset, fra Morten Schultz den 16. september 1699. Seddelen ble tinglyst 9. oktober året etter.2
Endre og Ingebjørg var brukere på Haustenga i 1701. Han stod fremdeles som bruker av 1 våg i 1718, men i 1724 var bruket øde.3,6,7

Kilder/noter

 1. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 111 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650671
 2. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 134 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650695
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 232, Høsting. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282129
 4. [S1275] Nesset X: s. 652.
 5. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 77 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630476
 6. [S1589] Romsdal fogderegnskap 1718: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Erridtzfiordz Otting, Høsting. https://www.digitalarkivet.no/rk10101507291033
 7. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 46 b, mnr. 220. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670048
 8. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
Sist redigert30. november 2019

Jon Andersson på Haustenga1,2

M, #15220, (ca. 1636 - )

Familie

Han hadde trolig fler barn.3 
Barn
Jon Andersson på Haustenga sitt bumerke (fra Gards- og ættesoge for Nesset)     Jon ble født ca. 1636.2
Jon var bruker på bnr. 9, Haustenga, Nesset, i 1669. Han overlot bygselen til sønnen Ingebrigt i 1703 på grunn av alderdom og svakhet.1,3

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (X) hadde Jon Andersson på Haustenga sønnen Pe(de)r, som i 1697 ble bøtelagt grunnet for tidlig samleie med Ingebjørg Åmundsdotter, men den bøtelagte het Endre og året var 1698.3,4

Kilder/noter

 1. [S1275] Nesset X: s. 651.
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 232, Høsting. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282129
 3. [S1275] Nesset X: s. 652.
 4. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 111 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650671
Sist redigert22. november 2019

Endre Åmundsson på Elgeneset1,2

M, #15221, (ca. 1732 - 1786)
Far*Åmund Endresson på Myklebostad3,1 ( - c 1743)     Endre ble født ca. 1732 på Nedre Myklebostad, Nesset.4,2
Annet navn: Endre Åmundsson på Myklebostad, nevnt 1749.4
Jon Endresson på Lange møtte på tinget den 3. juli 1759 i Eresfjord tinglag. Johan Ivarsson var død, og Jon oppgav arvelinjen frem til seg selv og Hans Åmundsson på Bogge, Endre Åmundsson, Ørjar Åmundsson, Åmund Åmundsson, Anders Åmundsson, Elling Endresson i Odden, Marit Endresdotter på Øra, Lars Jonsson på Berg, Trond Jonsson, Kari Jonsdotter og Anne Knutsdotter på Nes. Fremstillingen ble bekreftet med ed av Aslak Knutsson på Helle og Ola Pålsson på Vistdal-Sandnes. Videre erklærte Jon, og lensmann Knut Larsson på Langset på vegne av svigermora Anne, at de hadde utnevnt prest Lorents Schnitler til å innkreve arven, og det ble utstedt tingsvitne.5,3
Endre Åmundsson på Myklebostad fikk festeseddel på Trollhaug, Elgeneset, Nesset, den 22. desember 1763.6
Han var arving ved skiftet etter Ola Jonsson på Helle den 30. mars 1786: 15 daler 8 skilling. Han fordret også 3 ort 12 skilling for 3½ potte brennevin.7


Endre døde i 1786 på Elgeneset, Nesset.2 Han ble jordfestet den 14. april 1786 på Rød kyrkjegard, Nesset.2

     Navnet hans ble skrevet Endre Amundsen Elgeness i 1786.1

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 170 b, langfredag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640215
 3. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
 4. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 29. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690349
 5. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 62 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
 6. [S979] Nesset XI: s. 568.
 7. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b–248 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826
Sist redigert30. november 2019

Åmund Åmundsson1

M, #15222, ( - etter 1787)
Far*Åmund Endresson på Myklebostad2,3 ( - c 1743)     Annet navn: Åmund Åmundsson på Myklebostad.3,4,2
Jon Endresson på Lange møtte på tinget den 3. juli 1759 i Eresfjord tinglag. Johan Ivarsson var død, og Jon oppgav arvelinjen frem til seg selv og Hans Åmundsson på Bogge, Endre Åmundsson, Ørjar Åmundsson, Åmund Åmundsson, Anders Åmundsson, Elling Endresson i Odden, Marit Endresdotter på Øra, Lars Jonsson på Berg, Trond Jonsson, Kari Jonsdotter og Anne Knutsdotter på Nes. Fremstillingen ble bekreftet med ed av Aslak Knutsson på Helle og Ola Pålsson på Vistdal-Sandnes. Videre erklærte Jon, og lensmann Knut Larsson på Langset på vegne av svigermora Anne, at de hadde utnevnt prest Lorents Schnitler til å innkreve arven, og det ble utstedt tingsvitne.5,2
Han var arving ved skiftet etter Ola Jonsson på Helle den 30. mars 1786: 15 daler 8 skilling.6
Han var myndling av Åmund Ørjarsson i Lia i 1786. Åmund Åmundsson var myndig, men fraværende ved et skifte.3
Han var verge for Kristense Andreasdatter i 1787. Kristen Ellingsson Lind mottok arv på deres vegne ved et skifte.
Åmund bodde i Trinitatis sogn, København, Danmark, i 1787.1

     Navnet hans ble skrevet Amund Amundsen Møchelbostad i 1786.3

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (IX) var Åmund Åmundsson på Myklebostad far til Andreas Myklebostad, men de var brødre.7,1

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 248 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670829
 2. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 249 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670830
 5. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 62 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
 6. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b–248 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826
 7. [S130] Nesset IX: s. 200. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=203
Sist redigert1. desember 2019

Elling Endresson i Odden1,2

M, #15223, (ca. 1702 - 1772)
Far*Endre Jonsson på Haustenga (c 1671 - )
Mor*Ingebjørg Åmundsdotter på Haustenga1 ( - f 1743)

Familie

Kari Larsdotter ( - f 1772)
Ett barn levde i 1786.9 
Barn     Annet navn: Elling Endresson på Haustenga.
Elling ble født ca. 1702 på Haustenga, Nesset.2
Elling giftet seg med Kari Larsdotter i Breivika.3 Elling var husmann i Odden, Haustenga, Nesset, i 1759.1
Jon Endresson på Lange møtte på tinget den 3. juli 1759 i Eresfjord tinglag. Johan Ivarsson var død, og Jon oppgav arvelinjen frem til seg selv og Hans Åmundsson på Bogge, Endre Åmundsson, Ørjar Åmundsson, Åmund Åmundsson, Anders Åmundsson, Elling Endresson i Odden, Marit Endresdotter på Øra, Lars Jonsson på Berg, Trond Jonsson, Kari Jonsdotter og Anne Knutsdotter på Nes. Fremstillingen ble bekreftet med ed av Aslak Knutsson på Helle og Ola Pålsson på Vistdal-Sandnes. Videre erklærte Jon, og lensmann Knut Larsson på Langset på vegne av svigermora Anne, at de hadde utnevnt prest Lorents Schnitler til å innkreve arven, og det ble utstedt tingsvitne.4,1
Elling bodde i Jevika, Nesset, i 1762.5

Elling døde i 1772 i Odden, som husmann.2 Han ble jordfestet den 19. juli 1772 på Vistdal kyrkjegard, Nesset.2

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (X) var Åmund Endresson på Myklebostad og Elling Endresson i Odden barn av en Endre Ellingsson fra Oppdal, som skal ha drevet halvparten av Haustenga 1690–97, men ingenting av dette stemmer.6,7,8

Kilder/noter

 1. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 88 a, 5. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640131
 3. [S1275] Nesset X: s. 675.
 4. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 62 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
 5. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 147. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041030
 6. [S1275] Nesset X: s. 610.
 7. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 103 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620113
 8. [S988] Romsdal fogderegnskap 1693–94: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1693. Erritzfiortz Otting, Høsting. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202211027
 9. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826
Sist redigert29. november 2019

Marit Endresdotter på Oppdal1,2

K, #15224, ( - etter 1762)
Far*Endre Jonsson på Haustenga (c 1671 - )
Mor*Ingebjørg Åmundsdotter på Haustenga3 ( - f 1743)

Familie

Elling Knutsson på Oppdal (c 1688 - e 1739)
To barn levde i 1786.15 
Barn     Annet navn: Marit Endresdotter på Haustenga, nevnt 1723.4 Marit Endresdotter på Haustenga ble stevnet til tinget i Eresfjord tinglag den 25. juni 1723. Hun hadde mottatt festepenger uten å møte til tjeneste. Mora møtte på hennes vegne. Marit ble dømt til å betale tilbake pengene pluss en kvart årslønn (3 ort 6 skilling) samt å dekke saksomkostningene.4,5
Marit giftet seg ca. 1725 med Elling Knutsson på Oppdal. Han ble stevnet til tinget 14. juli det året for leiermål med henne. De ville gifte seg og slapp med 3 daler 1 ort 12 skilling i bot.1,6 Marit var huskone på Oppdal, Nesset.7 Erik Andersson på Oppdal ble stevnet til tinget i Eresfjord tinglag den 20. oktober 1729. Han skyldte 5 daler til Marit Endresdotter på Oppdal. Erik ble dømt til å betale gjelden og ilagt 2 ort i saksomkostninger.2
Marit Endresdotter på Oppdal vitnet på tinget den 24. januar 1739 i Eresfjord tinglag. Hun ble spurt om hun noen gang hadde klaget på prost Erik Pedersson Lekanger eller om han hadde forurettet henne, noe hun avkreftet. Det pågikk en sak mellom prosten og Erik Andersson på Oppdal, som hadde drevet bnr. 4 etter Marit og mannen (Oppdal var kirkegods).1

Annet navn: Marit Endresdotter på Øra, nevnt 1759.3,8
Jon Endresson på Lange møtte på tinget den 3. juli 1759 i Eresfjord tinglag. Johan Ivarsson var død, og Jon oppgav arvelinjen frem til seg selv og Hans Åmundsson på Bogge, Endre Åmundsson, Ørjar Åmundsson, Åmund Åmundsson, Anders Åmundsson, Elling Endresson i Odden, Marit Endresdotter på Øra, Lars Jonsson på Berg, Trond Jonsson, Kari Jonsdotter og Anne Knutsdotter på Nes. Fremstillingen ble bekreftet med ed av Aslak Knutsson på Helle og Ola Pålsson på Vistdal-Sandnes. Videre erklærte Jon, og lensmann Knut Larsson på Langset på vegne av svigermora Anne, at de hadde utnevnt prest Lorents Schnitler til å innkreve arven, og det ble utstedt tingsvitne.9,3
Marit bodde på Øra, Nesset, i 1759. Hun var huskone eller innerst der i 1762.3,8

     Navnet hennes ble skrevet Marrit Endres Datter Ørn i 1759.3

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (X) begikk Elling Knutsson på Oppdal leiermål og giftet seg med «Anne Didriksdtr. Tjelle», ei datter av Didrik Aslaksson på Tjelle; men i tingboken står «Marit Endres datter» (Marit Endresdotter), og Didrik hadde ingen datter Anne – som følgelig heller ikke var mor til Didrik Ellingsson på Turhus.10,11,6,12,13,14

Kilder/noter

 1. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 246 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400411
 2. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 40 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400033
 3. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
 4. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 31 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390693
 5. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 32 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390693
 6. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 117 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390778
 7. [S1562] 2. trondhjemske infreg, ruller 1756–61: 1756, Eresfjordske kompani, mønstringsrulle. Nr. 56. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700271
 8. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 225. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041043
 9. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 62 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
 10. [S1275] Nesset X: s. 513.
 11. [S1275] Nesset X: s. 515.
 12. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1733, Eritzfiords Otting, 19. mai, Tielde.
 13. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 365 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640380
 14. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 69 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650329
 15. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826
Sist redigert29. november 2019

Trond Jonsson i Breivika1

M, #15225, ( - før 1786)
Far*Jon Trondsson i Breivika (c 1695 - 1781)
Mor*Anne Endresdotter i Vika1 ( - f 1752)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg     
Jon Endresson på Lange møtte på tinget den 3. juli 1759 i Eresfjord tinglag. Johan Ivarsson var død, og Jon oppgav arvelinjen frem til seg selv og Hans Åmundsson på Bogge, Endre Åmundsson, Ørjar Åmundsson, Åmund Åmundsson, Anders Åmundsson, Elling Endresson i Odden, Marit Endresdotter på Øra, Lars Jonsson på Berg, Trond Jonsson, Kari Jonsdotter og Anne Knutsdotter på Nes. Fremstillingen ble bekreftet med ed av Aslak Knutsson på Helle og Ola Pålsson på Vistdal-Sandnes. Videre erklærte Jon, og lensmann Knut Larsson på Langset på vegne av svigermora Anne, at de hadde utnevnt prest Lorents Schnitler til å innkreve arven, og det ble utstedt tingsvitne.2,1


Trond døde før 1786.3

Kilder/noter

 1. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
 2. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 62 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826
Sist redigert29. november 2019

Knut Bårdsson på Nes1,2,3

M, #15226, (ca. 1651 - ca. 1708)
Far*Bård Johansson4

Familie

Brit Eriksdotter på Nes ( - e 1711)
Ett barn levde i 1709.2,4 
Barn     Knut ble født ca. 1651.5
Knut giftet seg med Brit Eriksdotter.2
Knut og Brit var brukere på Nes, Bolsøy, i 1699.3 Knut Bårdsson på Nes var oppnevnt til lagrettemann i Fanne tinglag i 1699. Han virket i 1701.3,1
Knut hadde Erik Ingebrigtsson i tjeneste i 1701.5


Knut døde ca. 1708 på Nes.2 Det ble holdt skifte etter ham den 23. mai 1709. Kreditor: Ingebrigt Rasmusson på Bendset. Arvinger: Brit Eriksdotter og Anne Knutsdotter. Aktiva: 49 daler 2 ort 5 skilling. Passiva: 1 daler. Arv: 48–2–5.6

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 37 a, 21. juli. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660038
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 157 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630556
 3. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 133 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650694
 4. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 188, Næss. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282107
 6. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 157 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630556
Sist redigert26. november 2019

Aslak Knutsson på Helle1

M, #15227, (ca. 1692 - 1765)     Aslak ble født ca. 1692.2 Han fikk bygselseddel på 1 våg 12 pund Herut, Helle, Nesset, fra Børge Jakobssen Eg den 31. desember 1720.2
Aslak var bruker Herut til 1756. Sønnen Pål overtok.2
Jon Endresson på Lange møtte på tinget den 3. juli 1759 i Eresfjord tinglag. Johan Ivarsson var død, og Jon oppgav arvelinjen frem til seg selv og Hans Åmundsson på Bogge, Endre Åmundsson, Ørjar Åmundsson, Åmund Åmundsson, Anders Åmundsson, Elling Endresson i Odden, Marit Endresdotter på Øra, Lars Jonsson på Berg, Trond Jonsson, Kari Jonsdotter og Anne Knutsdotter på Nes. Fremstillingen ble bekreftet med ed av Aslak Knutsson på Helle og Ola Pålsson på Vistdal-Sandnes. Videre erklærte Jon, og lensmann Knut Larsson på Langset på vegne av svigermora Anne, at de hadde utnevnt prest Lorents Schnitler til å innkreve arven, og det ble utstedt tingsvitne.3,1


Aslak døde i 1765.2

Kilder/noter

 1. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
 2. [S130] Nesset IX: s. 473. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=476
 3. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 62 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
Sist redigert25. november 2019

Brit Eriksdotter på Nes1,2

K, #15228, ( - etter 1711)

Familie

Knut Bårdsson på Nes (c 1651 - c 1708)
Ett barn levde i 1709.1,8 
Barn     Brit giftet seg med Knut Bårdsson.1
Brit og Knut var brukere på Nes, Bolsøy, i 1699.3
Hun var arving ved skiftet etter Knut Bårdsson på Nes den 23. mai 1709: 24 daler 1 ort 2 skilling.4
Brit Eriksdotter bodde hos Knut Lassesson og Anne Knutsdotter på Nes i 1711.2,5,6,7

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 157 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630556
 2. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Fanne-otting, Næs. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181174
 3. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 133 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650694
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 157 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630556
 5. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 14, Veøy. Klefve Menigheds Tienistefolck. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181167
 6. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 15. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690218
 7. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Side 7, mnr. 48. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050014
 8. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
Sist redigert26. november 2019

Per Knutsson på Øygarden1

M, #15229, (ca. 1671 - )     Per ble født ca. 1671.2
Per giftet seg ca. 1704 med en uregistrert person. På tinget 19. januar 1705 ble han bøtelagt 6¾ lodd sølv grunnet for tidlig samleie.3
Annet navn: Per Knutsson på Ytter-Steinløysa, nevnt 1705.3,2 Han fikk bygselseddel på 1 våg 12 merker på Øygarden, Bolsøy, fra Jørgen Hansson Meier den 14. februar 1705. Faren til Per avstod bygselen grunnet alderdom og svakhet. Gården ble da kalt Ytter-Steinløysa. Seddelen ble tinglyst 18. januar året etter.4
Per var bruker på Øygarden i 1709. Skyld: 1 våg 12 merker.5,1
Han var verge for Anne Knutsdotter på Nes i 1709.1


     Navnet hans ble skrevet Peder Knudsøn Ødegaarden i 1709.1

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 157 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630556
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 189, ytterstenløs. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282107
 3. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 118 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660121
 4. [S794] Romsdal tingbok 1706–11: fol. 3 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390005
 5. [S1594] Romsdal fogderegnskap 1709–10: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1709. Fanne Otting, Ytter Steenløs. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307180034
Sist redigert26. november 2019

Mari Styrkårsdotter på Lange1

K, #15230, ( - ca. 1752)
Far*Styrkår Lange2 (c 1665 - )

Familie

Jon Endresson på Lange (c 1711 - 1772)
De hadde ett barn.1,2 
Barn     Mari giftet seg med Jon Endresson på Haustenga.1
Mari og Jon var brukere i Gjerdet, Indre Lange, Nesset, i 1743. Skyld: 7 merker. Sønnen fikk skjøte i 1766.2,3

Mari døde ca. 1752 på Indre Lange, Nesset.1 Det ble holdt skifte etter henne den 9. april 1753. Kreditorer: Knut Torfinnsson på Ødegård, Ola Persson på Lange, Marit Olsdotter i Lia og Ildri Toresdotter o.a. Arvinger: Jon Endresson og Ola Jonsson. I boet var 7 merker odelsjord i gården (bruket Gjerdet) o.a. Aktiva: 19 daler 16 skilling. Passiva: 5 daler 3 ort 2 skilling. Arv: 13–1–14.4

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650758
 2. [S979] Nesset XI: s. 71.
 3. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. 36. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690351
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650758
Sist redigert30. november 2019

Ola Jonsson på Helle1

M, #15231, (ca. 1740 - 1786)
Far*Jon Endresson på Lange2 (c 1711 - 1772)
Mor*Mari Styrkårsdotter på Lange2 ( - c 1752)

Familie

Kari Nilsdotter på Helle (c 1729 - 1785)
De hadde ikke barn.1,6      Annet navn: Ola Jonsson på Lange.2
Ola ble født ca. 1740.2
Han var arving ved skiftet etter Mari Styrkårsdotter på Lange den 9. april 1753: 6 daler 2 ort 19 skilling, utlagt i 3½ mark i Lange (halve Gjerdet, 1 daler 3 ort) o.a.3

Ola Jonsson kjøpte 7 merker (hvorav halvparten var kjøperens morsarv) den 23. juni 1766 av Jon Endresson. Kjøpesum: 6 daler.4,5
Ola giftet seg den 2. januar 1771 med Kari Nilsdotter på Lange.5,6 Ola Jonsson fikk bygselseddel på 2 pund 6 merker (halve bruket) i Heropp, Helle, Nesset, fra Jakob Andreas Eg i 1771.6
Ola Jonsson på Lange solgte i Gjerdet, Indre Lange, Nesset, i 1772 til Åmund Ørjarsson.5

Ola døde i 1786 på Helle, Nesset.6 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 30. mars 1786. Debitorer: Just Knutsson på Ødegård og Per Ellingsson på Øverås o.a. Kreditorer: Endre Olsson på Hanset, Knut Aslaksson på Myklebostad, Per Larsson på Myklebostad, Sjurd Jonsson på Ut-Bogge, Ivar Andersson på Oppdal, Ola Bårdsson på Bergset, Åmund Ørjarsson i Langelia og Kristen Ellingsson Lind o.a. Arvinger: Didrik Ellingsson på Turhus, Kari Ellingsdotter, Endre Ellingsson på Haustenga, Endre Åmundsson på Elgeneset, Åmund Åmundsson, Lars Hansson på Bogge, Mildrid Hansdotter på Oppdal, Anders Ørjarsson, Mildrid Ørjarsdotter, Marit Ørjarsdotter, Kristense Andreasdatter, Lars Jonsson på Berg og Ola Tjøstolvsson på Ottestad. Det ble holdt auksjon 18. april. Åbot på hus: 12 daler. Skiftet ble sluttet 8. mai året etter. Aktiva: 271 daler 2 ort 16 skilling. Passiva: 135–3–12. Arv: 135–3–4.7

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650758
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650758
 4. [S979] Nesset XI: s. 71.
 5. [S979] Nesset XI: s. 72.
 6. [S130] Nesset IX: s. 442. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=445
 7. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b–248 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826
Sist redigert1. desember 2019

Kari Nilsdotter på Helle1

K, #15232, (ca. 1729 - 1785)

Familie 1

De hadde ikke barn.5 

Familie 2

Ola Jonsson på Helle (c 1740 - 1786)
De hadde ikke barn.6,4      Kari ble født ca. 1729.1
Annet navn: Kari Nilsdotter på Ytre Mittet, nevnt 1766.2
Kari giftet seg den 20. november 1766 i Veøy kirke med en uregistrert person.2
Annet navn: Kari Nilsdotter på Lange.3
Kari giftet seg den 2. januar 1771 med Ola Jonsson på Lange.3,4

Kari døde i 1785 på Helle, Nesset.1 Hun ble jordfestet den 4. september 1785 på Vistdal kyrkjegard, Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 169 b, 15. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640214
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 29, 20. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660497
 3. [S979] Nesset XI: s. 72.
 4. [S130] Nesset IX: s. 442. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=445
 5. [S979] Nesset XI: s. 109.
 6. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826
Sist redigert27. november 2019

Elling Knutsson på Oppdal1,2,3

M, #15233, (ca. 1688 - etter 1739)

Familie

Marit Endresdotter på Oppdal ( - e 1762)
To barn levde i 1786.14 
Barn     Elling ble født ca. 1688 på Oppdal, Nesset.4
Elling var bruker på bnr. 4, Oppdal, Nesset, i 1724.1,5 Han var lagrettemann i Eresfjord tinglag i 1724.1
Elling giftet seg ca. 1725 med Marit Endresdotter. Han ble stevnet til tinget 14. juli det året for leiermål med henne. De ville gifte seg og slapp med 3 daler 1 ort 12 skilling i bot.3,2 Elling Knutsson på Oppdal ble dømt den 29. oktober 1727 på Gjermundnes, Vestnes. Han og naboen hadde reist til Romsdalsmartnan, hvor Elling blant annet kjøpte et kvarter sild og betalte med penger han hadde fått av Erik Andersson Breivik og siden stjal hesten til Aslak Knutsson i Eikesdal. For dette og tidligere tyverier ble Elling dømt til pisking og brennemerking på ryggen, tredobbel erstatning til Aslak, og inndragelse av sin halvpart i felleseiet. I 1733 var Elling fredløs (forvist).6,7
Marit Endresdotter på Oppdal vitnet på tinget den 24. januar 1739 i Eresfjord tinglag. Hun ble spurt om hun noen gang hadde klaget på prost Erik Pedersson Lekanger eller om han hadde forurettet henne, noe hun avkreftet. Det pågikk en sak mellom prosten og Erik Andersson på Oppdal, som hadde drevet bnr. 4 etter Marit og mannen (Oppdal var kirkegods).3


     Navnet hans ble skrevet Elling Knudsen opdahlen fra 1725 til 1727.2,8

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (X) begikk Elling Knutsson på Oppdal leiermål og giftet seg med «Anne Didriksdtr. Tjelle», ei datter av Didrik Aslaksson på Tjelle; men i tingboken står «Marit Endres datter» (Marit Endresdotter), og Didrik hadde ingen datter Anne – som følgelig heller ikke var mor til Didrik Ellingsson på Turhus.4,9,2,10,11,12

Kilder/noter

 1. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390724
 2. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 117 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390778
 3. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 246 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400411
 4. [S1275] Nesset X: s. 513.
 5. [S1275] Nesset X: s. 514.
 6. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 212 b–213 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390874
 7. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 39 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400204
 8. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 212 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390874
 9. [S1275] Nesset X: s. 515.
 10. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1733, Eritzfiords Otting, 19. mai, Tielde.
 11. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 365 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640380
 12. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 69 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650329
 13. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 356 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680376
 14. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826
Sist redigert29. november 2019

Kari Ellingsdotter på Øra1,2,3

K, #15234, (ca. 1736 - 1806)
Far*Elling Knutsson på Oppdal5 (c 1688 - e 1739)
Mor*Marit Endresdotter på Oppdal4 ( - e 1762)

Familie

Steffen Ellingsson i Lia (c 1732 - 1802)
De fikk et dødfødt barn, som ble jordfestet 17. mars 1765 på Vistdal kyrkjegard.1      Annet navn: Kari Ellingsdotter på Oppdal.5
Kari ble født ca. 1736 på Oppdal, Nesset.5,2,4
Kari Ellingsdotter på Øra fikk barn med Steffen Ellingsson i Lia i 1765.1
Hun var arving ved skiftet etter Ola Jonsson på Helle den 30. mars 1786: 7 daler 2 ort 4 skilling.6
Hun var myndling av Didrik Ellingsson på Turhus i 1786.4
Kari bodde på Øra, Nesset, i 1801.2

Kari døde i 1806 på Øra.3 Hun ble jordfestet den 1. mars 1806 på Vistdal kyrkjegard, Nesset.3

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 40 b, midfastesøndag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640084
 2. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 359 b, Øren. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670226
 3. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 19, 1. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640293
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 356 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680376
 6. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b–248 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826
Sist redigert29. november 2019

Kari Larsdotter

K, #15235, ( - før 1772)
Far*Lars Andersson i Breivika1 (c 1673 - 1763)
Mor*Lisbet Endresdotter i Breivika1 ( - c 1747)

Familie

Elling Endresson i Odden (c 1702 - 1772)
Ett barn levde i 1786.5 
Barn     Annet navn: Kari Larsdotter i Breivika.1
Kari giftet seg med Elling Endresson på Haustenga.2

Kari døde før 1772, og trolig før 1762.3,4

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 505 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650524
 2. [S1275] Nesset X: s. 675.
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 88 a, 5. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640131
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 147. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041030
 5. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826
Sist redigert29. november 2019

Endre Ellingsson på Haustenga1,2

M, #15236
Far*Elling Endresson i Odden3,1 (c 1702 - 1772)
Mor*Kari Larsdotter3 ( - f 1772)     Endre Ellingsson kjøpte ½ våg på bnr. 2, Haustenga, Nesset, den 23. oktober 1783. Kjøpesum: 38 daler.2,4
Han var arving ved skiftet etter Ola Jonsson på Helle den 30. mars 1786: 15 daler 8 skilling. Derimot skyldte han 31 daler 2 ort til dødsboet.5

Endre Ellingsson på Haustenga solgte 1 pund 12 merker med bygselrett på bnr. 2 den 11. januar 1787 til Ola Bårdsson på Bergset. Kjøpesum: 22 daler. Skjøtet ble utstedt i Molde, og tinglyst 5. juli.2,4

     Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset var han identisk med Endre Ellingsson Oppdal, som bosatte seg på Odden, Brattvær. Ifølge boken var farfaren fra Oppdal, men det stemmer ikke.6,4

     Navnet hans ble skrevet Endre Ellingsen Høsting fra 1786 til 1787.1,2

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826
 2. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 356 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660318
 3. [S1275] Nesset X: s. 675.
 4. [S1275] Nesset X: s. 614.
 5. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b–248 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826
 6. [S1275] Nesset X: s. 676.
Sist redigert29. november 2019

Mildrid Hansdotter på Oppdal1

K, #15237, (1760 - 1801)
Far*Hans Åmundsson på Bogge1 (c 1726 - 1779)

Familie

Ivar Andersson på Oppdal (c 1744 - 1821)     Annet navn: Mildrid Hansdotter på Bogge.1
Mildrid ble født i 1760 på Indre Bogge, Nesset.2
Mildrid giftet seg den 20. august 1785 med Ivar Andersson på Oppdal.1,3
Hun var arving ved skiftet etter Ola Jonsson på Helle den 30. mars 1786: 5 daler 2 skilling.4


Mildrid døde i 1801 på Oppdal, Nesset.3

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826
 2. [S129] Nesset V: s. 84. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#87
 3. [S1275] Nesset X: s. 469.
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b–248 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826
Sist redigert29. november 2019

Ola Tjøstolvsson i Litlevik1

M, #15238, (1769 - 1842)
Far*Tjøstolv Olsson på Dalset2 (1743 - 1789)
Mor*Kari Jonsdotter på Dalset3 (c 1741 - 1769)
Bror av 3.tippoldefar/mor til meg     Annet navn: Ola Tjøstolvsson på Dalset.2
Ola ble født i 1769 på Dalset, Veøy.2
Han var arving ved skiftet etter Kari Jonsdotter på Dalset den 26. april 1769: 27 daler 2 ort 2 skilling.2

Annet navn: Ola Tjøstolvsson på Ottestad, nevnt 1786.3
Han var arving ved skiftet etter Ola Jonsson på Helle den 30. mars 1786: 7 daler 2 ort 4 skilling.4
Han var myndling av Lars Jonsson på Berg i 1786.3

Annet navn: Ola Tjøstolvsson i Breivika.1 Ola var husmann i Breivika, Sølsnes, Veøy, fra 1799.5 Han var håndsagskjærer.1 Ola var husmann i Midtgjerdet, Litlevik, Veøy, fra ca. 1803. Sønnen Tjøstolv overtok i 1836 mot kår.1,6

Ola døde i 1842 i Litlevik, Veøy.1

Kilder/noter

 1. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 714. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=717
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 512 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660541
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b–248 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826
 5. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 825. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=828
 6. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 715. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=718
Sist redigert30. november 2019

Kristense Andreasdatter1,2

K, #15239, (1773 - )
Far*Andreas Myklebostad1 (c 1739 - f 1786)
Mor*Anna Maria Regnarsdatter1     Kristense ble født i 1773 i København, Danmark.1 Kristense ble døpt den 4. mars 1773 i Garnisons kirke, København, Danmark.1
Hun var arving ved skiftet etter Ola Jonsson på Helle den 30. mars 1786: 15 daler 8 skilling.3
Hun var myndling av Åmund Åmundsson i 1787. Kristen Ellingsson Lind mottok arv på deres vegne ved et skifte.

Kilder/noter

 1. [S1811] København, Garnisons sogn, mini. 1746–84: 1773, 4. mars. Lenke.
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 248 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670829
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b–248 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826
Sist redigert1. desember 2019

Anna Maria Regnarsdatter1,2

K, #15240

Familie

Andreas Myklebostad (c 1739 - f 1786)
Ett barn levde i 1787.2 
Barn     Anna Maria giftet seg med Andreas Myklebostad.1,2

Kilder/noter

 1. [S1811] København, Garnisons sogn, mini. 1746–84: 1773, 4. mars. Lenke.
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 248 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670829
Sist redigert1. desember 2019

Marit Persdotter1

K, #15241, ( - etter 1700)

Familie

Åmund Toresson på Bergset (c 1677 - 1757)     Marit fikk trolig barn med Åmund Toresson på Bergset ca. 1700 i Nesset. De ble stevnet til tinget 11. oktober det året for leiermål. Han var soldat og slapp derfor bot siden det var første gang. Hun hadde ingenting å bøte med og ble dømt til å straffes på kroppen.1

     Navnet hennes ble skrevet Marit Pedersdatter i 1700.1

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (IX) var Marit Persdotter mor til Tore Åmundsson og Per Åmundsson på Bergset, men det er feil. Det ser heller ikke ut til at hun ble gift med deres far, Åmund Toresson.2,3,4

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 23 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660025
 2. [S130] Nesset IX: s. 543. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=546
 3. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1712. Eritzfiords Otting, 21. oktober.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 192 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650210
Sist redigert6. desember 2019

Olov på Bergset1,2

K, #15242, ( - 1711 eller 1712)

Familie

Åmund Toresson på Bergset (c 1677 - 1757)
De hadde ett barn.2 
Barn     Olov giftet seg med Åmund Toresson på Bergset.2
Olov og Åmund var brukere på bnr. 2, Bergset, Nesset, i 1711. Ei Marit bodde også der. Åmund drev da sammen med faren, men overtok nok hele bruket på den tiden.3

Olov døde i 1711 eller 1712 på Bergset, Nesset.2,3 Det ble holdt skifte etter henne den 21. oktober 1712. Arvinger: Åmund Toresson og Tore Åmundsson. Sønnen Tore arvet 39 daler 10 skilling, og mannen Åmund trolig like mye.2

Kilder/noter

 1. Post mortem.
 2. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1712. Eritzfiords Otting, 21. oktober.
 3. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Berset. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181182
Sist redigert8. desember 2019

Tore Åmundsson på Haustenga1

M, #15243, ( - ca. 1748)
Far*Åmund Toresson på Bergset1,2 (c 1677 - 1757)
Mor*Olov Bergset2 ( - 1711 / 1712)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ingrid Pålsdotter på Haustenga (c 1725 - 1804)
De hadde ett barn.1,9      Annet navn: Tore Åmundsson på Bergset.2,3
Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset ble han født ca. 1701, men han var nok noen år yngre.
Han var arving ved skiftet etter Olov Bergset den 21. oktober 1712.2
Han var kreditor ved skiftet etter Randi Olsdotter på Bergset den 28. juni 1742: 39 daler 10 skilling i innestående morsarv (Randi var hans stemor).4
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Knutsson og Eli Olsdotter på Bergset den 29. juni 1742: 1 daler 1 ort 16 skilling, men boet var fallitt.5

Tore giftet seg med Ingrid Pålsdotter.1
Tore og Ingrid var brukere på bnr. 9, Haustenga, Nesset.6

Tore døde ca. 1748 på Haustenga, Nesset.1 Det ble holdt skifte etter ham den 21. mai 1749. Kreditorer: Knut Torfinnsson, Knut Eriksson, Tore Eriksson på Myklebostad, Elling Aslaksson på Nerland og Sæmund Pålsson på Rødal o.a. Arvinger: Ingrid Pålsdotter o.a. I boet var to kyr, to kviger, to oksekalver, årskalv, to sauer, ku på Oppdal (bnr. 4), 4 tønner korn, gammel slipestein hos Åmund Toresson på Bergset, kopperkjele, Fuldkommen Psalme-Bog, kjempevisebok o.a. De skyldte 4 daler i landskyld og gressleie. Den avdøde hadde tjent hos Ales, som hadde en del fordringer i boet; men hun skulle betale åboten, som var omtrent like mye. Aktiva: 50 daler 16 skilling. Passiva: 24 daler 8 skilling. Arv: 26 daler 8 skilling.7

     Navnet hans ble skrevet Thore Amundsøn Høstengen i 1749.1

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (IX) var Marit Persdotter mor til Tore Åmundsson og Per Åmundsson på Bergset, men det er feil. Det ser heller ikke ut til at hun ble gift med deres far, Åmund Toresson.8,2,3

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 530 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650549
 2. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1712. Eritzfiords Otting, 21. oktober.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 192 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650210
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 192 b–193 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650210
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 193 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650211
 6. [S1275] Nesset X: s. 652.
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 530 a–531 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650549
 8. [S130] Nesset IX: s. 543. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=546
 9. [S1275] Nesset X: s. 653.
Sist redigert8. desember 2019

Ales på Haustenga1

K, #15244, ( - etter 1749)

Familie

Ingebrigt Jonsson på Haustenga (c 1681 - )     Ales giftet seg trolig med Ingebrigt Jonsson på Haustenga.2,1
Ingebrigt og kona var brukere på bnr. 9, Haustenga, Nesset, i 1711. Marte (trolig Marit Ørjarsdotter) bodde også der. Ingebrigt stod fremdeles som bruker i 1749, men døde trolig samme år.3,4,2
Det ble holdt skifte etter Tore Åmundsson på Haustenga den 21. mai 1749. I boet var to kyr, to kviger, to oksekalver, årskalv, to sauer, ku på Oppdal (bnr. 4), 4 tønner korn, gammel slipestein hos Åmund Toresson på Bergset, kopperkjele, Fuldkommen Psalme-Bog, kjempevisebok o.a. De skyldte 4 daler i landskyld og gressleie. Den avdøde hadde tjent hos Ales, som hadde en del fordringer i boet; men hun skulle betale åboten, som var omtrent like mye. Aktiva: 50 daler 16 skilling. Passiva: 24 daler 8 skilling. Arv: 26 daler 8 skilling.5

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 530 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650550
 2. [S1275] Nesset X: s. 652.
 3. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Høstingen. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181182
 4. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 32. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690350
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 530 a–531 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650549
Sist redigert6. desember 2019

Randi Olsdotter på Bergset1

K, #15245, ( - ca. 1741)

Familie

Åmund Toresson på Bergset (c 1677 - 1757)
De hadde fem barn.1 
Barn     Randi giftet seg med Åmund Toresson på Bergset.1

Randi døde ca. 1741 på Bergset, Nesset.1 Det ble holdt skifte etter henne den 28. juni 1742. Kreditorer: Tore Åmundsson og Jakob Andreas Eg o.a. Arvinger: Åmund Toresson og Per Åmundsson o.a. Verge: Ola Toresson på Helle. Åbot på bygninger var 1 daler 2 ort. Aktiva: 58 daler 3 ort 8 skilling. Passiva: 49–1–16. Arv: 9–1–16.2

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 192 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650210
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 192 b–193 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650210
Sist redigert6. desember 2019

Per Åmundsson på Bergset1

M, #15246, ( - før 1797)
Far*Åmund Toresson på Bergset1 (c 1677 - 1757)
Mor*Randi Olsdotter på Bergset1 ( - c 1741)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg     
Han var arving ved skiftet etter Randi Olsdotter på Bergset den 28. juni 1742: 1 daler 17 skilling.2


Per døde før 1797.3

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (IX) var Marit Persdotter mor til Tore Åmundsson og Per Åmundsson på Bergset, men det er feil. Det ser heller ikke ut til at hun ble gift med deres far, Åmund Toresson.4,5,1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 192 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650210
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 192 b–193 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650210
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 270 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680289
 4. [S130] Nesset IX: s. 543. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=546
 5. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1712. Eritzfiords Otting, 21. oktober.
Sist redigert8. desember 2019

Karen Kristoffersdatter1,2

K, #15247, ( - etter 1752)

Familie

Johan Ivarsson ( - 1752)     Karen trolovet seg i 1745 i Domkirken sogn, Trondheim, med Johan Ivarsson. Han var hos presten 10. mai og begjærte forlovelse.1
Karen giftet seg den 3. juni 1745 i Trondheim domkirke med Johan Ivarsson.3 Karen og Johan bodde i Holstveita, Trondheim, i 1752.2
Johan Ivarsson solgte hus med grunn i Holstveita i 1752 til Mons Anderssen Nordmann. Kjøpesum: 80 daler. Skjøtet ble utstedt 18. april, like etter at selgeren var død, så enkas bror og verge, Anders Kristofferssen, signerte i stedet.2
Hun var arving ved skiftet etter Johan Ivarsson den 30. oktober 1753.4

Kilder/noter

 1. [S619] Trondheim, Domkirken mini. 1729–69: trolovede, 1745, 10. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20050613031127
 2. [S1808] Trondheim skifteprotokoll 1751–53: fol. 767 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204340357
 3. [S619] Trondheim, Domkirken mini. 1729–69: kopulerte, 1745, 3. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20050613031131
 4. [S1808] Trondheim skifteprotokoll 1751–53: fol. 767 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204340357
Sist redigert9. desember 2019

Mons Anderssen Nordmann1

M, #15248, ( - etter 1752)     Mons Anderssen Nordmann kjøpte hus med grunn i Holstveita, Trondheim, i 1752 av Johan Ivarsson. Kjøpesum: 80 daler. Skjøtet ble utstedt 18. april, like etter at selgeren var død, så enkas bror og verge, Anders Kristofferssen, signerte i stedet.1

     Navnet hans ble skrevet Mogens Andersen Normand i 1752.1

     Mons Anderssen Nordmann og Anne Nordmann kan ha vært i slekt.

Kilder/noter

 1. [S1808] Trondheim skifteprotokoll 1751–53: fol. 767 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204340357
Sist redigert9. desember 2019