Gjertrud Olsdotter på Skeide1

K, #15101, (ca. 1690 - 8. januar 1776)
Far-?*Ola Andersson på Sørsylte (c 1638 - c 1717); kanskje2

Familie 1

Elling Jørnsson på Skeide (c 1669 - 1731)
De hadde fire barn.11 

Familie 2

Søren Sørensson på Daugstad (1702 - 1764)
De hadde ett barn.9 



     Gjertrud ble født ca. 1690.3
Annet navn: Gjertrud Olsdotter på Sylte, nevnt 1722.4,5
Gjertrud giftet seg den 12. januar 1723 i Veøy prestegjeld med Elling Jørnsson på Skeide, viet av Erik Pedersson Lekanger. De hadde kongebrev av 10. april 1722 ettersom Gjertrud var beslektet i tredje ledd med Ellings avdøde kone.4,6,5
Hun var arving ved skiftet etter Elling Jørnsson på Skeide den 10. april 1731: 37 daler 2 ort.2

Gjertrud trolovet seg den 28. desember 1731 i Grytten prestegjeld med Søren Sørensson på Daugstad. Forlovere: Ivar Ivarsson på Skeide o.a.1
Gjertrud giftet seg den 20. januar 1732 i Voll kirke med Søren Sørensson på Daugstad.7,8
Annet navn: Gjertrud Olsdotter på Svinabøen.9 Gjertrud og Søren var selveiere på Svinabøen, Tresfjord, fra 1733 til 1744. Skyld: 1 våg 1 pund.9,10
Gjertrud og Søren var brukere på Indre Daugstad, Daugstad, Tresfjord, fra 1744. De drev fremdeles i 1762.9,8
Annet navn: Gjertrud Olsdotter på Daugstad, nevnt 1776.3,8

Gjertrud døde den 8. januar 1776 på Daugstad, Tresfjord, av alderdomssvakhet.3 Hun ble jordfestet den 21. januar 1776 på Tresfjord kyrkjegard.3

     Gjertrud var slektning i tredje ledd av Guri Knutsdotter på Skeide.4

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 37, 28. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610311
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1731–32. Woldtz Otting, 10. april.
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 150, 3. søndag etter helligtrekongersdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670002
 4. [S288] Norske registre 1720–22: nr. 94, fol. 503 a. https://www.digitalarkivet.no/da20120914632429
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 29, 12. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660222
 6. [S288] Norske registre 1720–22: nr. 94, fol. 503 b. https://www.digitalarkivet.no/da20120914632430
 7. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 38, 2. søndag etter helligtrekongersdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610312
 8. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 445. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041104
 9. [S927] Skorgen: s. 172.
 10. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 466.
 11. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 639. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148?page=642
Sist redigert20. oktober 2019

Guri Knutsdotter på Skeide1,2

K, #15102, ( - mellom 1715 og 1722)

Familie

Elling Jørnsson på Skeide (c 1669 - 1731)
De hadde fire barn.3 



     Guri giftet seg ca. 1700 med Elling Jørnsson. På tinget 12. juli det året ble han bøtelagt 6¾ lodd sølv grunnet for tidlig samleie.1,2
Guri og Elling var brukere i Heimigard, Skeide, Voll, i 1700. Skyld: 2 pund 12 merker. Han drev resten av livet.3

Guri døde mellom 1715 og 1722.3,2

     Guri var slektning i tredje ledd av Gjertrud Olsdotter på Skeide.2

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 16 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660017
 2. [S288] Norske registre 1720–22: nr. 94, fol. 503 a. https://www.digitalarkivet.no/da20120914632429
 3. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 638. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148?page=641
Sist redigert15. oktober 2019

Søren Sørensson på Daugstad1,2,3

M, #15103, (1702 - mars 1764)

Familie

Gjertrud Olsdotter på Skeide (c 1690 - 1776)
De hadde ett barn.4 



     Søren ble født i 1702.1 Hans hjemsted var på Indre Daugstad, Daugstad, Tresfjord.4
Søren trolovet seg den 28. desember 1731 i Grytten prestegjeld med Gjertrud Olsdotter på Skeide. Forlovere: Ivar Ivarsson på Skeide o.a.3
Søren giftet seg den 20. januar 1732 i Voll kirke med Gjertrud Olsdotter.5,2
Annet navn: Søren Sørensson på Svinabøen.4,6 Søren og Gjertrud var selveiere på Svinabøen, Tresfjord, fra 1733 til 1744. Skyld: 1 våg 1 pund.4,6
Søren og Gjertrud var brukere på Indre Daugstad fra 1744. De drev fremdeles i 1762.4,2
Søren Sørensson på Daugstad solgte 22 merker odelsjord (uten bygselrett) i Heimigard, Skeide, Voll, den 20. desember 1751 til stesønnene, som selv hadde arvet 8 merker samt innløst 6 merker fra søstera (til sammen ½ våg). Skjøtet ble signert egenhendig (S: S: S: Dougstad), og tinglyst 30. oktober 1756.7

Søren døde i mars 1764 på Daugstad, Tresfjord, av vatersott, 61 år 5 måneder 4 dager gammel.1 Han ble jordfestet den 25. mars 1764 på Tresfjord kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 511, dominica oculi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660461
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 445. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041104
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 37, 28. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610311
 4. [S927] Skorgen: s. 172.
 5. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 38, 2. søndag etter helligtrekongersdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610312
 6. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 466.
 7. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 161 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650642
Sist redigert20. oktober 2019

Gjøri Andersdotter på Åndal1

K, #15104, ( - etter 1762)
Far*Anders Olsson på Sylte2 (c 1680 - 1756)

Familie

Ola Styrkårsson på Åndal (c 1707 - c 1762)
Fem barn levde i 1762.4 
Barn



     Annet navn: Gjøri Andersdotter på Sylte.3
Gjøri giftet seg i 1736 i Veøy kirke med Ola Styrkårsson.4,3
Gjøri og Ola var brukere på Åndal, Vågøy, i 1748.5
Hun var arving ved skiftet etter Anders Olsson på Sylte den 10. mars 1757: 6 daler 2 ort 12 skilling.6


Gjøri døde etter 1762.4

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 501 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651102
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 500 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651100
 3. [S77] Tresfjord I: s. 253. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#256
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 79 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/97/
 5. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 110. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690204
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 500 a–501 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651100
Sist redigert15. oktober 2019

Gjertrud Gunnarsdotter i Bergsvika1,2

K, #15105, (1729 - 1749)
Far*Gunnar Olsson i Bergsvika2 ( - c 1730)
Mor*Brit Ivarsdotter i Bergsvika3 (o 1706 - 1765)



     Gjertrud ble født i 1729 i Bergsvika, Veøy.3
Hun var arving ved skiftet etter Gunnar Olsson i Bergsvika den 2. mars 1731: 8 daler 1 ort 12 skilling.2
Hun var myndling av Knut Olsson på Svinabøen i 1731.2


Gjertrud døde ugift i 1749 i Bergsvika.1 Hun ble gravlagt den 7. februar 1749 på Veøy kirkegård.1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 312, 7. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660365
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1731–32. Fanne Otting, 1731, 2. mars.
 3. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 485.
Sist redigert17. oktober 2019

Knut Olsson på Svinabøen1,2,3

M, #15106, (ca. 1696 - 1758)
Far*Ola Knutsson i Fiksdalen5 (c 1658 - c 1709)
Mor*Kristi Gunnarsdotter i Fiksdalen2,4 (c 1676 - 1728)

Familie

Kari Persdotter på Svinabøen (c 1695 - 1779)
De hadde fire barn.11 
Barn



     Annet navn: Knut Olsson i Fiksdalen.2
Knut ble født ca. 1696 i Fiksdalen, Vestnes, eller noen år senere (han står ikke der i manntallet fra 1701).6,7,8
Knut trolovet seg den 27. november 1723 i Veøy kirke med Kari Persdotter på Eik, forrettet av Erik Pedersson Lekanger. Forlovere: Kristoffer Mikkelsson på Talberg o.a.9
Knut giftet seg den 3. januar 1724 i Vestnes kyrkje med Kari Persdotter, viet av Erik Pedersson Lekanger.10
Knut og Kari var brukere på Svinabøen, Tresfjord, i 1724. Skyld: 1 våg 1 pund. De bodde fremdeles der i 1731.11,12,1
Han var arving ved skiftet etter Kristi Gunnarsdotter i Fiksdalen den 5. november 1728: 4 daler 1 ort 21 skilling.13
Han var verge for Marit Larsdotter i Fiksdalen i 1728.2
Han var verge for Gjertrud Gunnarsdotter i Bergsvika i 1731.1

Knut og Kari var brukere i Heimigard, Skeide, Voll, i 1735. De overtok etter Gjertrud Olsdotter (s.d.). I 1749 var bruket på 1 våg 18 merker. Etter Knut tok sønnen Per over driften.14,7
Annet navn: Knut Olsson på Skeide, nevnt fra 1749 til 1758.6,4,7

Knut døde i 1758 på Skeide, Voll.6 Det ble holdt likpreken over ham den 17. desember 1758 i Voll kirke.6

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1731–32. Fanne Otting, 1731, 2. mars.
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 542 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640558
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 77, 4. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660246
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 287 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660308
 5. [S78] Fiksdal sogn: s. 79.
 6. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 371, 3. søndag i advent. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610429
 7. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Vestnesiske kompani, hovedlegdsrulle. 13. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690448
 8. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 217, fixdahl. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282121
 9. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 41, 27. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660228
 10. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 44, 3. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660230
 11. [S927] Skorgen: s. 171.
 12. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 106 b, mnr. 466. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670109
 13. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 542 b–543 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640558
 14. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 639. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148?page=642
Sist redigert20. oktober 2019

Kari Persdotter på Svinabøen1

K, #15107, (ca. 1695 - 1779)
Far*Per Ørjarsson på Eik2 (c 1661 - c 1705)
Mor*Marit Ivarsdotter på Eik2 ( - e 1710)
3-menning 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Knut Olsson på Svinabøen (c 1696 - 1758)
De hadde fire barn.1 
Barn



     Kari ble født ca. 1695.3
Hun var arving ved skiftet etter Per Ørjarsson på Eik den 10. november 1705: 7 daler 2 ort 17 skilling, utlagt i 1,8 mark odelsjord uten bygselrett i (Nedre) Helland (0–3–14) o.a.4

Annet navn: Kari Persdotter på Eik, nevnt 1723.2,5
Kari trolovet seg den 27. november 1723 i Veøy kirke med Knut Olsson, forrettet av Erik Pedersson Lekanger. Forlovere: Kristoffer Mikkelsson på Talberg o.a.5
Kari giftet seg den 3. januar 1724 i Vestnes kyrkje med Knut Olsson, viet av Erik Pedersson Lekanger.6
Kari og Knut var brukere på Svinabøen, Tresfjord, i 1724. Skyld: 1 våg 1 pund. De bodde fremdeles der i 1731.1,7,8
Kari og Knut var brukere i Heimigard, Skeide, Voll, i 1735. De overtok etter Gjertrud Olsdotter (s.d.). I 1749 var bruket på 1 våg 18 merker. Etter Knut tok sønnen Per over driften.9,10
Hun ble kalt Kari Sørensdotter i 1762 (etter stefaren).11 Kari Persdotter bodde hos Per Knutsson i Heimigard i 1762.11,9
Annet navn: Kari Persdotter på Skeide, nevnt 1779 (post mortem).3

Kari døde i 1779 på Skeide, Voll.3 Hun ble jordfestet den 5. april 1779 på Voll kirkegård.3

Ifølge Bygdaboka for Voll (II) bodde Per Ørjarsson og Marit Ivarsdotter på Heimstengan, Valved, Voll, sammen med barna, men det er nok feiltolkning av skiftet etter Per – Eeg (Eik) er lest som Eng (Engan).12,2

Kilder/noter

 1. [S927] Skorgen: s. 171.
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 246 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630364
 3. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 200, 2. påskedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20050708010100
 4. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 246 a–247 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630364
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 41, 27. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660228
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 44, 3. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660230
 7. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 106 b, mnr. 466. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670109
 8. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1731–32. Fanne Otting, 1731, 2. mars.
 9. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 639. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148?page=642
 10. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Vestnesiske kompani, hovedlegdsrulle. 13. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690448
 11. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Grytten prestegjeld. Mnr. 402. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041071
 12. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 215. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148?page=218
Sist redigert20. oktober 2019

Per Ørjarsson på Eik1,2

M, #15108, (ca. 1661 - ca. 1705)
Far*Ørjar Persson på Helset3,2 (c 1624 - c 1685)

Familie

Marit Ivarsdotter på Eik ( - e 1710)
Tre barn levde i 1705.2 
Barn



     Annet navn: Per Ørjarsson på Helset.3
Per ble født ca. 1661.4
Han var arving ved skiftet etter Ørjar Persson på Helset den 16. desember 1685: 7 daler.5

Per giftet seg med Marit Ivarsdotter på Helland.2
Per og Marit var brukere på Eik, Veøy, i 1701. I 1703 var bruket på 1 våg 2 pund (halve gården).4,6,1 Per Ørjarsson på Eik var lagrettemann i Voll i 1703.1

Per døde ca. 1705 på Eik.2 Det ble holdt skifte etter ham den 10. november 1705. Arvinger: Marit Ivarsdotter og Kari Persdotter o.a. Verger: Ola Ørjarsson på Helset og Lars Ellingsson på Skeidsvoll o.a. I boet var 18 merker odelsjord uten bygselrett i (Nedre) Helland, åtte kyr, hvit og rødflekket kvige i Skogvika, liten graokse, to små kalver, fem geiter, to unggeiter, to små bukkekje, fire geitekje, åtte sauer, fire lam, brun hest, brunt skjut, 5 tønner såhavre, færing, kopperkjele på 2 pund, svart hatt, o.a. Aktiva: 76 daler 3 ort 8 skilling, som ble fordelt på enka og de tre barna.7

     Navnet hans ble skrevet Peder ørjesøn Eeg i 1703.1

Ifølge Bygdaboka for Voll (II) bodde Per Ørjarsson og Marit Ivarsdotter på Heimstengan, Valved, Voll, sammen med barna, men det er nok feiltolkning av skiftet etter Per – Eeg (Eik) er lest som Eng (Engan).8,2

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 75 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660076
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 246 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630364
 3. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 34 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620190
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 204, Eeg. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282115
 5. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 34 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620190
 6. [S1593] Romsdal fogderegnskap 1703–05: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1703. Woldtz-Otting, Eeg. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307170045
 7. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 246 a–247 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630364
 8. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 215. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148?page=218
Sist redigert20. oktober 2019

Marit Ivarsdotter på Eik1,2

K, #15109, ( - etter 1710)
Far*Ivar Persson på Helland3,4,1 (c 1622 - c 1689)
Mor*Kari Knutsdotter på Helland3 ( - e 1689)
Søskenbarn 10 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Per Ørjarsson på Eik (c 1661 - c 1705)
Tre barn levde i 1705.2 
Barn

Familie 2

Søren Matsson på Eik ( - e 1710)



     Annet navn: Marit Ivarsdotter på Helland.4
Hun var arving ved skiftet etter Ivar Persson på Helland den 10. desember 1689: 4 daler 4 skilling.5

Marit giftet seg med Per Ørjarsson på Helset.2
Marit og Per var brukere på Eik, Veøy, i 1701. I 1703 var bruket på 1 våg 2 pund (halve gården).6,7,8
Hun var arving ved skiftet etter Per Ørjarsson på Eik den 10. november 1705: 38 daler 1 ort 16 skilling, utlagt i 9 merker odelsjord i Helland (4–2–0) o.a.. – I boet var 18 merker odelsjord uten bygselrett i (Nedre) Helland, åtte kyr, hvit og rødflekket kvige i Skogvika, liten graokse, to små kalver, fem geiter, to unggeiter, to små bukkekje, fire geitekje, åtte sauer, fire lam, brun hest, brunt skjut, 5 tønner såhavre, færing, kopperkjele på 2 pund, svart hatt, o.a. Aktiva: 76 daler 3 ort 8 skilling, som ble fordelt på enka og de tre barna.9

Marit giftet seg med Søren Matsson.1
Marit og Søren var brukere på Eik i 1710. Bruket var på 1 våg 2 pund (halve gården).10,1
Per Ivarsson på Helland kjøpte 1 våg odelsjord på Nedre Helland, Vestnes, i 1710 av Ola Ørjarsson på Helset og Ivar Knutsson på Eikrem o.a. Ola solgte 18 merker på vegne av Søren Matsson på Eik, gift med Marit Ivarsdotter, som hadde arvet jorden etter sin far. Ivar solgte like mye på vegne av sin kone, Eli Ivarsdotter.1,11


Ifølge Bygdaboka for Voll (II) bodde Per Ørjarsson og Marit Ivarsdotter på Heimstengan, Valved, Voll, sammen med barna, men det er nok feiltolkning av skiftet etter Per – Eeg (Eik) er lest som Eng (Engan).12,2

Kilder/noter

 1. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 136 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390266
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 246 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630364
 3. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 46 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24612/52/
 4. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 47 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24612/52/
 5. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 46 b–47 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24612/52/
 6. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 204, Eeg. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282115
 7. [S1593] Romsdal fogderegnskap 1703–05: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1703. Woldtz-Otting, Eeg. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307170045
 8. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 75 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660076
 9. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 246 a–247 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630364
 10. [S1594] Romsdal fogderegnskap 1709–10: mappe 3, vedlegg 1, matrikkel 1710. Woldz-Otting, Eeg. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307180312
 11. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 137 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390266
 12. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 215. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148?page=218
Sist redigert20. oktober 2019

Ørjar Persson på Helset1,2

M, #15110, (ca. 1624 - ca. 1685)
Far*Per Ørjarsson på Helset1 (c 1584 - )

Familie

Seks barn levde i 1685.1 
Barn



     Ørjar ble født ca. 1624.2
Ørjar giftet seg med en uregistrert person.1
Ørjar og Per var brukere på bnr. 1, Øvre Helset, Tresfjord, i 1664. Skyld: 1½ våg (halve gården). De hadde en knekt.2,3

Ørjar døde ca. 1685 på Øvre Helset, Tresfjord.1 Det ble holdt skifte etter ham den 16. desember 1685. Arvinger: Ola Ørjarsson, Per Ørjarsson og Gjøri Ørjarsdotter o.a. Verge: Ola Persson på Brastad. Arv: 56 daler.4

Kilder/noter

 1. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 34 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620190
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 166, Inderhelset. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191094
 3. [S927] Skorgen: s. 171.
 4. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 34 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620190
 5. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 246 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630364
 6. [S77] Tresfjord I: s. 469.
Sist redigert20. oktober 2019

Per Ørjarsson på Helset1

M, #15111, (ca. 1584 - )

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
Barn



     Per ble født ca. 1584.1
Per og Ørjar var brukere på bnr. 1, Øvre Helset, Tresfjord, i 1664. Skyld: 1½ våg (halve gården). De hadde en knekt.1,2

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 166, Inderhelset. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191094
 2. [S927] Skorgen: s. 171.
 3. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 34 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620190
Sist redigert20. oktober 2019

Søren Matsson på Eik1

M, #15112, ( - etter 1710)

Familie

Marit Ivarsdotter på Eik ( - e 1710)



     Søren giftet seg med Marit Ivarsdotter på Eik.1
Søren og Marit var brukere på Eik, Veøy, i 1710. Bruket var på 1 våg 2 pund (halve gården).2,1
Per Ivarsson på Helland kjøpte 1 våg odelsjord på Nedre Helland, Vestnes, i 1710 av Ola Ørjarsson på Helset og Ivar Knutsson på Eikrem o.a. Ola solgte 18 merker på vegne av Søren Matsson på Eik, gift med Marit Ivarsdotter, som hadde arvet jorden etter sin far. Ivar solgte like mye på vegne av sin kone, Eli Ivarsdotter.1,3

Kilder/noter

 1. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 136 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390266
 2. [S1594] Romsdal fogderegnskap 1709–10: mappe 3, vedlegg 1, matrikkel 1710. Woldz-Otting, Eeg. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307180312
 3. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 137 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390266
Sist redigert16. oktober 2019

Marit Larsdotter i Breivika1,2,3

K, #15113, (ca. 1710 - 16. mars 1765)
Mor*Kristi Gunnarsdotter i Fiksdalen4,3 (c 1676 - 1728)

Familie

Jon Trondsson i Breivika (c 1695 - 1781)
De hadde ett barn, som døde før dem (Bygdebok for Nesjestranda oppgir to barn, men det skyldes nok en skrivefeil i ministerialboken).3,9,10 
Barn



     Annet navn: Marit Larsdotter i Fiksdalen.4
Marit ble født ca. 1710 i Fiksdalen, Vestnes.1
Hun var arving ved skiftet etter Kristi Gunnarsdotter i Fiksdalen den 5. november 1728: 2 daler 22 skilling.5
Hun var myndling av Knut Olsson på Svinabøen i 1728.4

Marit giftet seg i 1752 med Jon Trondsson i Breivika.3,6 Marit og Jon var husfolk i Breivika, Sølsnes, Veøy, fra 1752 til 1765.2,6,7,1

Marit døde den 16. mars 1765 i Breivika, om morgenen, av «Kolde» og sting for brystet.1 Hun ble gravlagt den 20. mars 1765 på Veøy kirkegård.1 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 2. mai 1765. Kreditor: Kari Trondsdotter. Arvinger: Jon Trondsson i Breivika, Per Knutsson på Skeide, Erik Olsson i Bergsvika og Brit Olsdotter på Nerås o.a. I boet var sølvsølje o.a. Huset ble taksert til 14 daler. Aktiva: 54 daler 2 ort 20 skilling. Passiva: 14–2–20. Arv: 40 daler.8

     Navnet hennes ble skrevet Marit Larsdatter Brevig i 1765 (post mortem).1

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 6, 20. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660486
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 116. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041077
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 287 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660308
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 542 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640558
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 542 b–543 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640558
 6. [S78] Fiksdal sogn: s. 80.
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 387, 10. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660400
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 287 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660308
 9. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 825. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=828
 10. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 471, 3. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660441
Sist redigert20. oktober 2019

Jon Trondsson i Breivika1,2,3

M, #15114, (ca. 1695 - 15. juli 1781)
Far*Trond Jonsson på Seljevollan4,5 (c 1659 - c 1704)
Mor*Kari Andersdotter på Seljevollan4 ( - e 1739)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 2

Marit Larsdotter i Breivika (c 1710 - 1765)
De hadde ett barn, som døde før dem (Bygdebok for Nesjestranda oppgir to barn, men det skyldes nok en skrivefeil i ministerialboken).2,17,20 
Barn

Familie 3

De hadde ett barn, som døde før dem.17 



     Jon ble født ca. 1695.5 Han bodde hos Trond Jonsson og Kari Andersdotter på bnr. 2, Seljevollan, Veøy, i 1701.5
Han var arving ved skiftet etter Trond Jonsson på Seljevollan den 22. oktober 1704: 6 daler 1 ort 10 skilling.6

Annet navn: Jon Trondsson på Seljevollan, nevnt 1726.7,5,8 Jon Trondsson på Seljevollan var soldat i 1726.7,8,3
Jon trolovet seg den 21. oktober 1731 i Veøy kirke med Anne Endresdotter på Seljevollan, forrettet av Lars Barhaug. Jon og Anne fikk barn sammen allerede i 1726, og 4. mai det året stod hun til offentlig skriftemål i Rødven stavkyrkje. På tinget 24. oktober 1726 ble hun bøtelagt 6 daler for leiermål, men fikk muligens redusert boten ettersom de aktet å gifte seg.9,10,8
Jon giftet seg den 19. juni 1732 med Anne Endresdotter på Seljevollan.11 Jon var husmann i Breivika, Sølsnes, Veøy, i 1748.3
Jon giftet seg i 1752 med Marit Larsdotter i Fiksdalen.2,12 Jon og Marit var husfolk i Breivika fra 1752 til 1765.13,12,14,15
Han var arving ved skiftet etter Marit Larsdotter i Breivika den 2. mai 1765: 20 daler, utlagt i en andel av huset (10 daler 2 ort) o.a. Han fikk også 4 daler til begravelse.16

Jon giftet seg i 1766 med en uregistrert person.17
Han var kreditor ved skiftet etter Kari Jonsdotter på Dalset den 26. april 1769: 10 daler for barnets underhold i 1 år.18


Jon døde den 15. juli 1781 i Breivika, som husmann, av alderdomssvakhet.1 Han ble gravlagt den 20. juli 1781 på Veøy kirkegård.1

     Navnet hans ble skrevet Jon Tronsen Breviig i 1781 (post mortem).1

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 233, 20. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670045
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 287 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660308
 3. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 32. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690225
 4. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 170 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630285
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 206, Sellievold. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282116
 6. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 170 a–171 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630285
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 73, 19. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660244
 8. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 177 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390838
 9. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 123, 22. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660269
 10. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 72, 4. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660244
 11. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 128, 19. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660272
 12. [S78] Fiksdal sogn: s. 80.
 13. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 116. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041077
 14. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 387, 10. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660400
 15. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 6, 20. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660486
 16. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 287 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660308
 17. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 825. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=828
 18. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 512 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660541
 19. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 824. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=827
 20. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 471, 3. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660441
Sist redigert20. oktober 2019

Kari Trondsdotter på Seljevollan1

K, #15115
Far*Trond Jonsson på Seljevollan1 (c 1659 - c 1704)
Mor*Kari Andersdotter på Seljevollan1 ( - e 1739)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg



     
Hun var arving ved skiftet etter Trond Jonsson på Seljevollan den 22. oktober 1704: 3 daler 17 skilling.2
Kari Tronsdatter var kreditor ved skiftet etter Marit Larsdotter i Breivika den 2. mai 1765: 2 daler.3

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 170 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630285
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 170 a–171 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630285
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 287 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660308
Sist redigert20. oktober 2019

Anne Endresdotter på Seljevollan1,2,3

K, #15116, ( - før 1752)

Familie

Jon Trondsson i Breivika (c 1695 - 1781)
Barn



     Anne bodde på Seljevollan, Veøy, i 1726.1
Anne trolovet seg den 21. oktober 1731 i Veøy kirke med Jon Trondsson, forrettet av Lars Barhaug. Jon og Anne fikk barn sammen allerede i 1726, og 4. mai det året stod hun til offentlig skriftemål i Rødven stavkyrkje. På tinget 24. oktober 1726 ble hun bøtelagt 6 daler for leiermål, men fikk muligens redusert boten ettersom de aktet å gifte seg.2,1,4
Anne giftet seg den 19. juni 1732 med Jon Trondsson.3

Anne døde før 1752.5

     Navnet hennes ble skrevet Anna Endresdatter Seljevold i 1726.1

I Bygdebok for Holm sokn (2) kalles Anne Endresdotter på Seljevollan for både «Anna Andersdt.» og «Kari Endresdt. Vik» og behandles som to forskjellige personer (med to uriktige vigselsår).6

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 72, 4. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660244
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 123, 22. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660269
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 128, 19. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660272
 4. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 177 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390838
 5. [S78] Fiksdal sogn: s. 80.
 6. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 268. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#269
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 73, 19. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660244
Sist redigert18. oktober 2019

Lars Jonsson i Breivika1,2

M, #15117, (1726 - )
Far*Jon Trondsson i Breivika3 (c 1695 - 1781)
Mor-?*Anne Endresdotter på Seljevollan ( - f 1752); trolig3
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg



     Lars ble trolig født i 1726 på Seljevollan, Veøy, før foreldrene giftet seg.3 Han ble trolig døpt den 19. juni 1726 i Veøy prestegjeld av Erik Pedersson Lekanger. Faddere: Knut Persson på Seljevollan o.a.3 Lars Jonsson i Breivika ble konfirmert den 1. november 1750 i Veøy kirke.1
Han var fadder ved dåpen til Trond Jonsson i Breivika den 10. juli 1754 i Veøy kirke.2

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 526, 1. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660469
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 387, 10. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660400
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 73, 19. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660244
Sist redigert18. oktober 2019

Trond Jonsson i Breivika1

M, #15118, (1754 - 30. oktober 1760)
Far*Jon Trondsson i Breivika1 (c 1695 - 1781)
Mor*Marit Larsdotter i Breivika (c 1710 - 1765)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg



     Trond ble født i 1754 i Breivika, Sølsnes, Veøy.1 Trond ble døpt den 10. juli 1754 i Veøy kirke. Faddere: Brit Ivarsdotter i Bergsvika, Lars Jonsson i Breivika og Per Ørjarsson på Sølsnes o.a.1

Jon Jonsen Brevig (sic) døde av magesyke 6½ år gammel natt til 30. oktober 1760 og ble gravlagt 3. november på Veøy kirkegård.2

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 387, 10. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660400
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 471, 3. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660441
Sist redigert18. oktober 2019

Per Knutsson på Skeide1,2

M, #15119, (1726 - 1777)
Far*Knut Olsson på Svinabøen1,3 (c 1696 - 1758)
Mor*Kari Persdotter på Svinabøen4 (c 1695 - 1779)
4-menning 8 ganger forskjøvet til meg



     Annet navn: Per Knutsson på Svinabøen.3
Per ble født i 1726 på Svinabøen, Tresfjord.3 Per ble døpt den 4. november 1726. Faddere: Brit Olsdotter i Fiksdalen, Gunnar Veøya og Knut Larsson på Villa o.a.3
Per og kona var brukere i Heimigard, Skeide, Voll, i 1762. Kari Persdotter bodde også der. De hadde overtatt etter henne.2,4
Han var arving ved skiftet etter Marit Larsdotter i Breivika den 2. mai 1765: 1 daler 1 ort 8 skilling.5


Per døde i 1777 på Skeide, Voll.4

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 287 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660308
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Grytten prestegjeld. Mnr. 402. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041071
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 77, 4. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660246
 4. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 639. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148?page=642
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 287 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660308
Sist redigert20. oktober 2019

Søren Olsson på Sørsylte1,2,3

M, #15120, (ca. 1692 - januar 1743)
Far*Ola Andersson på Sørsylte2 (c 1638 - c 1717)



     Søren ble født ca. 1692 på Sørsylte, Tresfjord.2,3 I manntallet av 1701 står Søren Olsson hos Ola Andersson på bnr. 4, Sørsylte, Tresfjord. I 1717 fikk Søren tinglyst bygselseddel, men Olas enke stod som bruker året etter.2,4
Søren var bruker på bnr. 4 til 1743.4

Søren døde i januar 1743 på Sørsylte. Han brant inne natten mellom 26. og 27. januar.4,3 Han ble jordfestet den 4. juni 1743 på Tresfjord kyrkjegard.3 Det ble holdt skifte etter ham den 9. desember 1746. Verger: Per Petersson i Otterholm, Anders Olsson på Sylte og Ola Eriksson på Skeidsvoll.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 430 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650450
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 212, Sørsylte. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282119
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 240, 3. pinsedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660329
 4. [S77] Tresfjord I: s. 165. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069?page=168
Sist redigert20. oktober 2019

Anders Andersson på Flate1,2

M, #15121, (ca. 1682 - 1728)

Familie

Agneta Matsdotter på Flate (c 1684 - 1772)
Tre barn levde i 1728.1 
Barn



     Anders ble født ca. 1682.2
Anders Andersen (20 år) tjente hos Jørgen Hansson Meier på Veøy prestegård i 1701.3

Anders giftet seg med Agneta Matsdotter på Flate.1
Anders og Agneta var brukere på Flate, Vestnes, i 1724. Skyld: 2 pund 12 merker (halve gården). Det var også et annet bruk der.4

Anders døde i 1728 på Flate.2 Han ble jordfestet den 11. juli 1728 på Vestnes kyrkjegard, av Erik Pedersson Lekanger.2 Det ble holdt skifte etter ham den 4. november 1728. Kreditor: Jetmund Sjurdsson på Flate. Arvinger: Agneta Matsdotter, Anders Andersson, Sjurd Andersson og Eli Andersdotter. I boet var dyr, to sølvskjeer merket AAS (Anders Andersson), to ditto merket EAd (Eli Andersdotter?), en ditto merket AAS E(E?)d, ditto uten merking, ditto merket ALS, sølvbeger, ny sambøring med redskap, smieste og belg, o.a. Aktiva: 75 daler 4 skilling. Passiva: 1 daler. Arv: 74 daler 4 skilling.5

     Anders Andersson på Flate og Jens Andersson på Tollåsen kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 541 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640557
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 95, 7. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660255
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 208, Wedøen. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282117
 4. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 109 b, mnr. 483. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670113
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 541 b–542 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640557
Sist redigert30. oktober 2019

Hans Evertssen Meier1

M, #15122, (ca. 1615 - 1688)

Familie

Han var gift to ganger og hadde tolv barn.2 
Barn



     Hans ble født ca. 1615.2 Hans hjemsted var i Haderslev, Danmark.2 Hans bodde på Øy, Melhus.1 Han var fogd i Strinda i 1661. Han kvitterte i amtsregnskapet til og med 1685.1

Hans døde i 1688.2
Sist redigert23. oktober 2019

Jørgen Hansson Meier1,2,3

M, #15123, (ca. 1651 - 1709 eller 1710)
Far*Hans Evertssen Meier1,4 (c 1615 - 1688)

Familie

Inger Margrete Mikkelsdotter Greve ( - e 1729)
De hadde sju barn.14 
Barn



     Jørgen ble født ca. 1651.2,1
Jørgen giftet seg ca. 1691 med Inger Margrete Mikkelsdotter Greve.5 Jørgen Hansson Meier var sogneprest i Veøy fra 1691 til 1710.4
Jørgen og Inger Margrete var brukere på Veøy prestegård i 1701.2,6
Jørgen hadde Just Kristoffersson og Anders Andersson o.a. i tjeneste i 1701.2
Jørgen Hansson Meier gav bygselseddel på 1 pund 6 merker i Strandhagen, Strande, Bolsøy, til Just Kristoffersson den 10. desember 1705.3
Otto Jakobsson Fris var kapellan i Veøy prestegjeld fra 15. april 1707. Han kom dit ca. 1703 og ble 21. mars 1707 kalt til å være sogneprest Jørgen Hansson Meiers medtjener. Otto fikk bekreftelse på stillingen 30. august 1728 og forrettet siste gang 22. mai året etter.7,8,9,10,11


Jørgen døde i 1709 eller 1710 på Veøy prestegård.12,13 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 8. april 1710. Arvinger: Inger Margrete Mikkelsdotter Greve og Peder Jørgensson Meier o.a.13

Kilder/noter

 1. [S440] Embetsmenn Midt-Norge 1660–1700: s. 91. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011011020008?page=98
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 208, Wedøen. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282117
 3. [S794] Romsdal tingbok 1706–11: fol. 17 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390019
 4. [S1472] «Prestene på Veøya»: s. 362. https://books.google.no/books?id=bWICAgAAQBAJ&lpg=PP1&hl=no&pg=PA362#v=onepage&q&f=false
 5. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 331. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009102704115?page=340
 6. [S1472] «Prestene på Veøya»: s. 364. https://books.google.no/books?id=bWICAgAAQBAJ&lpg=PP1&hl=no&pg=PA364#v=onepage&q&f=false
 7. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 516.
 8. [S244] Molde bys historie I: s. 217. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014062305092#220
 9. [S1800] Norske registre 1726–28: 1728, nr. 345, fol. 745 a. https://www.digitalarkivet.no/da20120914651495
 10. [S1800] Norske registre 1726–28: 1728, nr. 345, fol. 745 b. https://www.digitalarkivet.no/da20120914651496
 11. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 104, dominica rogate. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660260
 12. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 35 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650037
 13. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 33 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340463
 14. [S1472] «Prestene på Veøya»: s. 363. https://books.google.no/books?id=bWICAgAAQBAJ&lpg=PP1&hl=no&pg=PA363#v=onepage&q&f=false
Sist redigert24. oktober 2019

Inger Margrete Mikkelsdotter Greve1,2,3

K, #15124, ( - etter 1729)

Familie 1

Jørgen Hansson Meier (c 1651 - 1709 / 1710)
De hadde sju barn.7 
Barn

Familie 2

Otto Jakobsson Fris (1675 - 1729)
De hadde ikke barn.2 



     Inger Margrete giftet seg ca. 1691 med Jørgen Hansson Meier.4
Inger Margrete og Jørgen var brukere på Veøy prestegård i 1701.5,6
Hun var arving ved skiftet etter Jørgen Hansson Meier den 8. april 1710.1

Inger Margrete giftet seg med Otto Jakobsson Fris.2
Hun var arving ved skiftet etter Otto Jakobsson Fris den 21. september 1729.2

Kilder/noter

 1. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 33 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340463
 2. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 147 b.
 3. [S1472] «Prestene på Veøya»: s. 362. https://books.google.no/books?id=bWICAgAAQBAJ&lpg=PP1&hl=no&pg=PA362#v=onepage&q&f=false
 4. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 331. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009102704115?page=340
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 208, Wedøen. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282117
 6. [S1472] «Prestene på Veøya»: s. 364. https://books.google.no/books?id=bWICAgAAQBAJ&lpg=PP1&hl=no&pg=PA364#v=onepage&q&f=false
 7. [S1472] «Prestene på Veøya»: s. 363. https://books.google.no/books?id=bWICAgAAQBAJ&lpg=PP1&hl=no&pg=PA363#v=onepage&q&f=false
Sist redigert23. oktober 2019

Ola Olsson på Flate1,2,3

M, #15125, (ca. 1703 - )
Far*Ola Rasmusson på Langsteinen4 (c 1664 - )

Familie

Agneta Matsdotter på Flate (c 1684 - 1772)
De hadde ett barn.2 
Barn



     Ola ble født ca. 1703 på Langsteinen, Vestnes.4
Annet navn: Ola Olsson på Langsteinen, nevnt 1729.5,6
Ola trolovet seg den 1. januar 1729 i Vestnes kyrkje med Agneta Matsdotter på Flate, forrettet av Otto Jakobsson Middelfart. Forlovere: Jetmund Sjurdsson på Flate o.a.5
Ola giftet seg den 29. mai 1729 i Tresfjord kyrkje med Agneta Matsdotter på Flate.6,2
Han var verge for Kristi Eriksdotter på Flate i 1757.3

Ola og Agneta var brukere på Flate, Vestnes, i 1762. De hadde to tjenestefolk. Det var også et annet bruk på gården.7
Han var arving ved skiftet etter Agneta Matsdotter på Flate den 1. desember 1772: 32 daler 20 skilling. – I boet var kyrne Bulokk og Dagros, tre geiter, et kje, to sauer, et lam, bekkekvern, seksæring med seil, færing, sildegarn, halvpart i laksegarn, 18 sildetønner, 4 tønner havre, kopperkjeler, smiebelg, hammere, smietenger, kister, malmvannspann o.a. Aktiva: 71 daler 2 ort 4 skilling. Passiva: 7–0–12. Arv: 64–1–16.8
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Olsson på Stokkeland den 1. desember 1775: 13 daler 1 ort 2 skilling.9


     Navnet hans ble skrevet Ole Olssøn Langsteen i 1729.5

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 190 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670192
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 514 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651114
 4. [S20] Tomrefjord: s. 581.
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 101, nyttårsdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660258
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 105, dominica exaudi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660260
 7. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 483. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041096
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b–661 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
 9. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 190 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670192
Sist redigert31. oktober 2019

Kristoffer Matsson på Gjellstein1,2

M, #15126, (ca. 1754 - )
Far*Mats Sjurdsson på Gjellstein1,2 (c 1715 - 1766)
Mor*Magnhild Kristoffersdotter på Gjellstein2 (c 1730 - 1801)
Bror av 4.tippoldefar/mor til meg



     Kristoffer ble født ca. 1754 på Gjellstein, Vestnes.1,2
Han var arving ved skiftet etter Agneta Matsdotter på Flate den 1. desember 1772: 3 ort 14 skilling.3
Han var myndling av Lasse Kristoffersson på Helland i 1772.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
 2. [S78] Fiksdal sogn: s. 384.
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b–661 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
Sist redigert24. oktober 2019

Sjurd Matsson på Vikåsen1

M, #15127, (1757 - )
Far*Mats Sjurdsson på Gjellstein2,3 (c 1715 - 1766)
Mor*Magnhild Kristoffersdotter på Gjellstein3 (c 1730 - 1801)
Bror av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie

Marit Hansdotter på Vikåsen (1760 - 1827)



     Annet navn: Sjurd Matsson på Gjellstein.2,3
Sjurd ble født i 1757 på Gjellstein, Vestnes.3
Han var arving ved skiftet etter Agneta Matsdotter på Flate den 1. desember 1772: 3 ort 14 skilling.4
Han var myndling av Ola Olsson på Stokkeland i 1772.2

Sjurd giftet seg i 1783 med Marit Hansdotter på Bårsneset.1,5
Annet navn: Sjurd Matsson på Hjelset, nevnt 1790.6 Sjurd og Marit bodde på Hjelset, Bolsøy, i 1790.6
Sjurd og Marit var brukere på Vikåsen, Veøy, i 1801. Hennes søster hadde tidligere bodd der (s.d.).1 Sjurd var husmann i Neset, Gjellstein, Vestnes, i 1836.5

     Navnet hans ble skrevet Sivert Madsen Jelset i 1790.6

Kilder/noter

 1. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 384 a, Wiigaas. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670245
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
 3. [S78] Fiksdal sogn: s. 384.
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b–661 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
 5. [S78] Fiksdal sogn: s. 411. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100624005?page=414
 6. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 67 b, kvinner, 11. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630011
Sist redigert3. november 2019

Ola Olsson på Stokkeland1,2,3

M, #15128, ( - ca. 1775)
Far*Ola Olsson på Flate3,2 (c 1703 - )
Mor*Agneta Matsdotter på Flate2 (c 1684 - 1772)
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg



     Annet navn: Ola Olsson på Flate.2 Ola bodde på Stokkeland, Vestnes, i 1755.1
Han var fadder ved dåpen til Ingebjørg Andersdotter på Flate den 18. januar 1755 i Vestnes kyrkje.1
Han var verge for Anders Andersson på Flate i 1757 og 1772.4,2
Han var arving ved skiftet etter Agneta Matsdotter på Flate den 1. desember 1772: 5 daler 1 ort 11 skilling.5


Ola døde ca. 1775 på Stokkeland.3 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 1. desember 1775. Kreditorer: Ola Olsson på Flate o.a. Boet viste balanse på 142 daler 2 ort 12 skilling, så det ble ingen arv.6

     Navnet hans ble skrevet Ole Olsen Stokkeland i 1755.1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 393, 18. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660403
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 190 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670192
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 514 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651114
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b–661 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
 6. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 190 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670192
Sist redigert3. november 2019

Marit Hansdotter på Vikåsen1

K, #15129, (1760 - 1827)
Far*Hans Knutsson på Bårsneset2 (1729 - 1813)

Familie

Sjurd Matsson på Vikåsen (1757 - )



     Annet navn: Marit Hansdotter på Bårsneset.2
Marit ble født i 1760 på Bårsneset, Vestnes.2
Marit giftet seg i 1783 med Sjurd Matsson på Gjellstein.1,3
Annet navn: Marit Hansdotter på Hjelset, nevnt 1790.4 Marit og Sjurd bodde på Hjelset, Bolsøy, i 1790.4
Marit og Sjurd var brukere på Vikåsen, Veøy, i 1801. Hennes søster hadde tidligere bodd der (s.d.).1
Annet navn: Marit Hansdotter på Gjellstein.3

Marit døde i 1827 i Neset, Gjellstein, Vestnes, som huskone.3

Kilder/noter

 1. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 384 a, Wiigaas. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670245
 2. [S20] Tomrefjord: s. 366.
 3. [S78] Fiksdal sogn: s. 411. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100624005?page=414
 4. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 67 b, kvinner, 11. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630011
Sist redigert24. oktober 2019

Mats Matsson på Gjellstein1

M, #15130, (1759 - )
Far*Mats Sjurdsson på Gjellstein1 (c 1715 - 1766)
Mor*Magnhild Kristoffersdotter på Gjellstein2 (c 1730 - 1801)
Bror av 4.tippoldefar/mor til meg



     Mats ble født i 1759 på Gjellstein, Vestnes.2
Han var arving ved skiftet etter Agneta Matsdotter på Flate den 1. desember 1772: 3 ort 14 skilling.3
Han var myndling av Einar Einarsson på Gjellstein i 1772.1
Mats Matsson på Gjellstein ble konfirmert i 1777.2

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
 2. [S78] Fiksdal sogn: s. 384.
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b–661 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
Sist redigert25. oktober 2019

Per Matsson på Gjellstein1

M, #15131, (1762 - 1774)
Far*Mats Sjurdsson på Gjellstein1 (c 1715 - 1766)
Mor*Magnhild Kristoffersdotter på Gjellstein2 (c 1730 - 1801)
Bror av 4.tippoldefar/mor til meg



     Per ble født i 1762 på Gjellstein, Vestnes.2
Han var arving ved skiftet etter Agneta Matsdotter på Flate den 1. desember 1772: 3 ort 14 skilling.3
Han var myndling av Johan Einarsson på Gjellstein i 1772.1


Per døde i 1774 på Gjellstein.2

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
 2. [S78] Fiksdal sogn: s. 384.
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b–661 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
Sist redigert26. oktober 2019

Johan Einarsson på Gjellstein1,2

M, #15132, (ca. 1732 - 1811)
Far*Einar Johansson på Gjellstein1 (1701 - 1777)
Mor*Ingebjørg Einarsdotter på Gjellstein1 (1705 - 1780)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg



     Johan ble født ca. 1732 på Gjellstein, Vestnes.1
Johan var bruker i Oppigarden, Gjellstein, Vestnes, fra 1757. Han bygslet først halve bruket til faren. Johan kjøpte hele Oppigarden fra eierne i 1779. Sønnen Nils fikk skjøte i 1789.3,4
Han var verge for Per Matsson på Gjellstein i 1772.2


Johan døde i 1811 på Gjellstein, som kårmann.4

Kilder/noter

 1. [S78] Fiksdal sogn: s. 354.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
 3. [S78] Fiksdal sogn: s. 358. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100624005?page=361
 4. [S78] Fiksdal sogn: s. 359. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100624005?page=362
Sist redigert25. oktober 2019

Ola Matsson på Gjellstein1

M, #15133, (1764 - )
Far*Mats Sjurdsson på Gjellstein2 (c 1715 - 1766)
Mor*Magnhild Kristoffersdotter på Gjellstein2 (c 1730 - 1801)
Bror av 4.tippoldefar/mor til meg



     Ola ble født i 1764 på Gjellstein, Vestnes.2
Han var arving ved skiftet etter Agneta Matsdotter på Flate den 1. desember 1772: 3 ort 14 skilling.3
Han var myndling av Mats Persson i Fiksdalen i 1772.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
 2. [S78] Fiksdal sogn: s. 384.
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b–661 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
Sist redigert27. oktober 2019

Mats Persson i Fiksdalen1,2

M, #15134, (ca. 1724 - 1782)
Far*Per Jonsson på Gjellstein3 (c 1688 - 1773)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg



     Annet navn: Mats Persson på Gjellstein.3
Mats ble født ca. 1724 på Gjellstein, Vestnes.3
Mats var bruker på bnr. 7, Fiksdalen, Vestnes, fra 1747. Sønnen Per fikk skjøte fra eierne i 1780.1,4
Han var verge for Ola Matsson på Gjellstein i 1772.2


Mats døde i 1782 i Fiksdalen, Vestnes.1

Kilder/noter

 1. [S78] Fiksdal sogn: s. 81. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100624005?page=84
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
 3. [S78] Fiksdal sogn: s. 373. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100624005#376
 4. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 223 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660184
Sist redigert26. oktober 2019

Agneta Matsdotter på Flate1

K, #15135, (1746 - 1779)
Far*Mats Sjurdsson på Gjellstein2,1 (c 1715 - 1766)
Mor*Mali Eriksdotter på Gjellstein1 (c 1707 - 1751)
Søster av 4.tippoldefar/mor til meg



     Agneta ble født i 1746 på Gjellstein, Vestnes.1
Annet navn: Agneta Matsdotter på Gjellstein, nevnt 1769.3,2,1
Agneta giftet seg mot aftenen den 30. januar 1769 i Veøy kirke med Bjørn Jakobsson Fagervik.3,4 Agneta og Bjørn bodde på bnr. 1, Flate, Vestnes, i 1771.1,5
Hun var arving ved skiftet etter Agneta Matsdotter på Flate den 1. desember 1772: 1 ort 19 skilling.6

Annet navn: Agneta Matsdotter på Fiskarstranda, nevnt 1779 (post mortem).4 Agneta og Bjørn bodde på Fiskarstranda, Borgund på Sunnmøre, i 1779.4

Agneta døde i 1779 på Fiskarstranda.4 Hun ble gravlagt den 5. november 1779.4

Kilder/noter

 1. [S78] Fiksdal sogn: s. 384.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 59, 30. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660512
 4. [S781] Borgund mini. 1762–1800 (A04): fol. 377 b, 5. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610471
 5. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 93, 17. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660529
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b–661 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
Sist redigert29. oktober 2019

Bjørn Jakobsson på Fiskarstranda1

M, #15136, ( - ca. 1793)

Familie

Agneta Matsdotter på Flate (1746 - 1779)



     Annet navn: Bjørn Jakobsson Fagervik, nevnt fra 1769 til 1772.2,3 Bjørn Jakobsson Fagervik var soldat i 1769.2
Bjørn giftet seg mot aftenen den 30. januar 1769 i Veøy kirke med Agneta Matsdotter på Gjellstein.2,1
Annet navn: Bjørn Jakobsson på Flate, nevnt 1771.4 Bjørn og Agneta bodde på bnr. 1, Flate, Vestnes, i 1771.5,4
Han var debitor ved skiftet etter Agneta Matsdotter på Flate den 1. desember 1772: 10 daler.6
Bjørn og Agneta bodde på Fiskarstranda, Borgund på Sunnmøre, i 1779.1
Annet navn: Bjørn Jakobsson i Kollvika.7
Bjørn giftet seg med en uregistrert person.7

Bjørn døde ca. 1793 som husmann i Kollvika, Borgund på Sunnmøre.7

Kilder/noter

 1. [S781] Borgund mini. 1762–1800 (A04): fol. 377 b, 5. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610471
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 59, 30. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660512
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
 4. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 93, 17. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660529
 5. [S78] Fiksdal sogn: s. 384.
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b–661 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
 7. [S1801] Sunnmøre skifteprotokoll 1792–96: fol. 147 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090127630151
Sist redigert29. oktober 2019

Børre Sørensson på Frostad1,2

M, #15137, (ca. 1737 - 1815)
Far*Søren Lassesson på Vestnes (1703 - 1781)
Mor*Synnøv Børresdotter på Vestnes (c 1707 - 1791)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg



     Annet navn: Børre Sørensson på Vestnes.1
Børre ble født ca. 1737.1
Børre var bruker på bnr. 1, Øvre Frostad, Vestnes, fra 1766. Han kjøpte bruket i 1779. Brorsønnen fikk skjøte i 1805.3
Han var verge for Mali Matsdotter på Gjellstein i 1772.2


Børre døde i 1815 på Øvre Frostad, Vestnes.1
Sist redigert28. oktober 2019

Anders Andersson på Flate1,2,3

M, #15138, (ca. 1720 - 24. februar 1757)
Far*Anders Andersson på Flate4 (c 1682 - 1728)
Mor*Agneta Matsdotter på Flate5,4 (c 1684 - 1772)
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Kristi Eriksdotter på Flate (c 1724 - 1787)
Fem barn levde i 1757.7,5 
Barn



     Anders ble født ca. 1720 på Flate, Vestnes.3
Han var arving ved skiftet etter Anders Andersson på Flate den 4. november 1728: 14 daler 3 ort 5 skilling, utlagt i to sølvskjeer (2–2–0) o.a. Han fikk også 0–2–16 kontant.6
Han var myndling av Jens Andersson på Tollåsen i 1728.4

Anders giftet seg med Kristi Eriksdotter på Flate.7 Anders og Kristi bodde på Flate i 1750.1

Anders døde den 24. februar 1757 på Flate, av «Kolde-Syge» (malaria).3 Han ble jordfestet den 26. februar 1757 på Vestnes kyrkjegard.3 Det ble holdt skifte etter ham den 23. mai 1757. Arvinger: Kristi Eriksdotter, Anders Andersson den eldre, Knut Andersson, Erik Andersson, Anders Andersson den yngre og Ingebjørg Andersdotter. I boet var dyr, 5 tønner såkorn, to sølvskjeer, o.a. Formue: 106 daler 2 ort 6 skilling. Passiva: 6–0–16. Arv: 100–1–14.8

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 329, lørdag 6. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660374
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 349, Festô Epiph: https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660383
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 425, 26. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660419
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 541 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640557
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 541 b–542 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640557
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 514 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651114
 8. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 514 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651114
 9. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 393, 18. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660403
 10. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 428, 30. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660420
Sist redigert3. november 2019

Knut Andersson på Flate1,2

M, #15139, (desember 1751 eller januar 1752 - )
Far*Anders Andersson på Flate1,2,3 (c 1720 - 1757)
Mor*Kristi Eriksdotter på Flate2 (c 1724 - 1787)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg



     Knut ble født i desember 1751 eller januar 1752 på Flate, Vestnes.1 Knut ble døpt den 6. januar 1752 i Vestnes kyrkje. Faddere: Anne Jetmundsdotter på Vestnes, Mari Børresdotter i Kjellneset, Åmund Tostensson i Sørås, Jetmund Eriksson på Li og Sjurd Andersson i Misfjorden.1
Han var arving ved skiftet etter Anders Andersson på Flate den 23. mai 1757: 11 daler 14 skilling.4
Han var myndling av Sjurd Andersson i Misfjorden i 1757 og 1772.2,3
Han var arving ved skiftet etter Agneta Matsdotter på Flate den 1. desember 1772: 1 daler 18 skilling.5

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 349, Festô Epiph: https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660383
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 514 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651114
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 514 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651114
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b–661 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
Sist redigert1. november 2019

Erik Andersson på Flate1,2,3

M, #15140, (1750 - )
Far*Anders Andersson på Flate3,2,4 (c 1720 - 1757)
Mor*Kristi Eriksdotter på Flate2 (c 1724 - 1787)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg



     Erik ble født i 1750 på Flate, Vestnes.3 Erik ble døpt den 6. juni 1750 i Vestnes kyrkje. Faddere: Marit Andersdotter i Misfjorden, Per Jonsson på Gjellstein, Mats Sjurdsson på Gjellstein og Ola Eriksson ved Vestnessjøen o.a.3
Han var arving ved skiftet etter Anders Andersson på Flate den 23. mai 1757: 11 daler 14 skilling.5
Han var myndling av Jetmund Eriksson på Li i 1757.2
Erik Andersson bodde hos Børre Jonsson og Kristi Eriksdotter på Flate i 1762.1
Han var arving ved skiftet etter Agneta Matsdotter på Flate den 1. desember 1772: 1 daler 18 skilling.6
Han var myndling av Sjurd Jetmundsson på Li i 1772.4

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy prestegjeld, mnr. 483. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041096
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 514 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651114
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 329, lørdag 6. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660374
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 514 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651114
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b–661 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
Sist redigert1. november 2019

Anders Andersson på Flate1,2

M, #15141, (1757 - )
Far*Anders Andersson på Flate3,2,4 (c 1720 - 1757)
Mor*Kristi Eriksdotter på Flate2 (c 1724 - 1787)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg



     Han ble kalt Anders Andersson den yngre, nevnt 1757.2
Anders ble født i 1757 på Flate, Vestnes, etter farens død.3 Anders ble døpt den 30. april 1757 i Vestnes kyrkje. Faddere: Eli Andersdotter i Sørås, Marit Sjurdsdotter på Li, Nils Eriksson i Kjellneset, Sjurd Andersson i Misfjorden og Ola Larsson Misfjord.3
Han var arving ved skiftet etter Anders Andersson på Flate den 23. mai 1757: 11 daler 14 skilling, utlagt i sølvskje (1 daler) o.a.5
Han var myndling av Ola Eriksson i 1757 og 1772.2,4
Han var arving ved skiftet etter Agneta Matsdotter på Flate den 1. desember 1772: 1 daler 18 skilling.6
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Eriksson på Åssjøen den 13. desember 1785: 14 daler i resterende arv.1

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 196 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670776
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 514 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651114
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 428, 30. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660420
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 514 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651114
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b–661 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
Sist redigert3. november 2019

Ola Eriksson på Skavneset1

M, #15142, (omkr. 1712 - 19. januar 1785)
Far*Erik Jetmundsson på Flate2 (c 1695 - 1747)
Mor*Ingebjørg Nilsdotter på Flate2 (c 1691 - 1751)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Han var enkemann i 1767. Ingen barn levde i 1785.4,8 

Familie 2

Kristi Saksesdotter på Åssjøen (1733 - )
Ett barn levde i 1785.8 



     Ola ble trolig født omkr. 1712. Alderen ble oppgitt til 77 år i 1785, men han var nok noen år yngre.3
Ola giftet seg med en uregistrert person.4
Annet navn: Ola Eriksson på Vestnes, nevnt 1747.2,5 Ola bodde på Vestnesgarden, Vestnes, i 1747. Han var husmann der i 1749 og 67.2,4,5
Han var arving ved skiftet etter Erik Jetmundsson på Flate den 5. november 1747.2
Han var verge for Kristi Eriksdotter på Flate i 1747.2
Han var fadder ved dåpen til Erik Andersson på Flate den 6. juni 1750 i Vestnes kyrkje.6

Annet navn: Ola Eriksson ved Vestnessjøen, nevnt fra 1750 til 1767.6,7,4
Han var verge for Anders Andersson på Flate i 1757 og 1772.7,1

Ola giftet seg den 28. juni 1767 i Tresfjord kyrkje med Kristi Saksesdotter på Kjøpstad.4,8 Ola og Kristi var i 1772 husfolk på Skavneset, Vestnes, også kalt Åssjøen.1
Annet navn: Ola Eriksson på Åssjøen, nevnt 1785 (post mortem).9,8

Ola døde den 19. januar 1785 på Skavneset, som husmann, av alderdomssvakhet.9,3,8 Han ble jordfestet den 12. februar 1785 på Vestnes kyrkjegard (av Hans Kristoffer Lund).9 Det ble holdt skifte etter ham den 13. desember 1785. Verge: Børre Jonsson på Flate. Kreditorer: Anders Andersson på Flate o.a. Arvinger: Kristi Saksesdotter o.a.8

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 476 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/494/
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 285. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670071
 4. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 39, 2. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660502
 5. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Vestnesiske kompani, hovedlegdsrulle. 46. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690459
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 329, lørdag 6. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660374
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 514 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651114
 8. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 196 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670776
 9. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 284, 12. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670071
Sist redigert2. november 2019

Ingebjørg Andersdotter på Flate1,2

K, #15143, (1755 - )
Far*Anders Andersson på Flate2,1,3 (c 1720 - 1757)
Mor*Kristi Eriksdotter på Flate1 (c 1724 - 1787)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg



     Ingebjørg ble født i 1755 på Flate, Vestnes.2 Ingebjørg ble døpt den 18. januar 1755 i Vestnes kyrkje. Faddere: Marit Andersdotter i Misfjorden, Magnhild Kristoffersdotter på Gjellstein, Ola Olsson på Stokkeland og Erik Eriksson i Leirvågen o.a.2
Hun var arving ved skiftet etter Anders Andersson på Flate den 23. mai 1757: 5 daler 2 ort 7 skilling.4
Hun var myndling av Mats Sjurdsson på Gjellstein i 1757.1
Hun var arving ved skiftet etter Agneta Matsdotter på Flate den 1. desember 1772: 2 ort 9 skilling.5
Hun var myndling av Børre Jonsson på Flate i 1772.3

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 514 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651114
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 393, 18. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660403
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 514 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651114
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b–661 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
Sist redigert3. november 2019

Marit Sjurdsdotter på Li1,2,3

K, #15144, (ca. 1719 - 10. mai 1785)
Far*Sjurd Sjurdsson på Flate (c 1689 - )
Mor*Agneta Matsdotter på Flate4 (c 1684 - 1772)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ottar Eriksson på Li (c 1714 - 1784)
De hadde seks barn, hvorav to levde i 1788.7,3 



     Annet navn: Marit Sjurdsdotter på Flate.5,4
Marit ble født ca. 1719 på Flate, Vestnes.2
Marit giftet seg i 1738 med Ottar Eriksson på Li.6,3,5
Hun var fadder ved dåpen til Anders Andersson på Flate den 30. april 1757 i Vestnes kyrkje.1

Marit og Ottar var brukere på Vollan, Li, Vestnes, i 1764. Sønnen Sjurd overtok et par år senere.6,7
Hun var arving ved skiftet etter Agneta Matsdotter på Flate den 1. desember 1772: 2 daler 2 ort 17 skilling.8


Marit døde den 10. mai 1785 på Li, Vestnes, av alderdomssvakhet.2 Hun ble jordfestet den 15. mai 1785 på Vestnes kyrkjegard, av Hans Kristoffer Lund.2 Det ble holdt skifte etter henne og Ottar den 28. mars 1788. Hun ble feilaktig ført som levende. Aktiva: 11 daler 3 ort 2 skilling. Passiva: 3–3–8. Arv: 7–3–18. Kreditorer: Anders Larsson på Sylte og Per Hannibalsson i Fiksdalen o.a.9

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 428, 30. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660420
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 289, 1. pinsedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670073
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 343 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670926
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
 5. [S20] Tomrefjord: s. 434. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017022748003?page=437
 6. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Side 67, mnr. 489. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050073
 7. [S20] Tomrefjord: s. 435. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017022748003?page=438
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b–661 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
 9. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 343 b–344 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670926
Sist redigert3. november 2019

Ottar Eriksson på Li1,2,3

M, #15145, (ca. 1714 - 2. januar 1784)
Far*Erik Eriksson på Li3 (c 1655 - 1743)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Marit Sjurdsdotter på Li (c 1719 - 1785)
De hadde seks barn, hvorav to levde i 1788.4,5 



     Ottar ble født ca. 1714 på Li, Vestnes.1
Ottar fikk barn med en uregistrert person ca. 1735.3 Han fikk bygselseddel på Vollan, Li, Vestnes, i 1737.4
Ottar giftet seg i 1738 med Marit Sjurdsdotter på Flate.2,5,3
Ottar og Marit var brukere på Vollan i 1764. Sønnen Sjurd overtok et par år senere.2,4

Ottar døde den 2. januar 1784 på Li, som innerst, av alderdom.1 Han ble jordfestet den 25. januar 1784 på Vestnes kyrkjegard (av Hans Kristoffer Lund).1 Det ble holdt skifte etter ham og Marit den 28. mars 1788. Hun ble feilaktig ført som levende. Aktiva: 11 daler 3 ort 2 skilling. Passiva: 3–3–8. Arv: 7–3–18. Kreditorer: Anders Larsson på Sylte og Per Hannibalsson i Fiksdalen o.a.6

     Navnet hans ble skrevet Otte Erichsen Lien i 1784 (post mortem).1

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 269, 3. søndag etter helligtrekongersdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670063
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Side 67, mnr. 489. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050073
 3. [S20] Tomrefjord: s. 434. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017022748003?page=437
 4. [S20] Tomrefjord: s. 435. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017022748003?page=438
 5. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 343 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670926
 6. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 343 b–344 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670926
Sist redigert2. november 2019

Mali Sjurdsdotter i Kjellneset1

K, #15146, (omkr. 1709 - 7. april 1785)
Far*Sjurd Sjurdsson på Flate (c 1689 - )
Mor*Agneta Matsdotter på Flate2 (c 1684 - 1772)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Johan Sørensson i Kjellneset (c 1716 - 1796)
De hadde to barn.3 



     Annet navn: Mali Sjurdsdotter på Flate.2
Mali ble trolig født omkr. 1709. Alderen ble oppgitt til 87 år i 1785, men hun må ha vært yngre.3,1
Mali giftet seg den 29. juni 1745 med Johan Sørensson på Kolstad.4 Mali og Johan var husfolk på Plassen, Kjellneset, Vestnes, i 1755. Han hadde plassen til sin død. Der huset stod, heter det Johantøfta.4
Hun var arving ved skiftet etter Agneta Matsdotter på Flate den 1. desember 1772: 2 daler 2 ort 17 skilling.5


Mali døde den 7. april 1785 i Kjellneset, Vestnes, av alderdomssvakhet.1 Hun ble jordfestet den 17. april 1785 på Vestnes kyrkjegard, av Hans Kristoffer Lund.1

     Navnet hennes ble skrevet Mali Siursdatter Kielnæs i 1785 (post mortem).1

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 288. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670073
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
 3. [S20] Tomrefjord: s. 224.
 4. [S20] Tomrefjord: s. 225.
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b–661 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
Sist redigert3. november 2019

Siri Åmundsdotter i Sørås1,2

K, #15147, (ca. 1752 - )
Far*Åmund Tostensson i Sørås1 (c 1706 - 1790)
Mor*Eli Andersdotter i Sørås1,2 (c 1724 - 1763)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg



     Siri ble født ca. 1752 i Sørås, Vestnes.2
Hun var arving ved skiftet etter Eli Andersdotter i Sørås den 18. juli 1764.1
Hun var arving ved skiftet etter Agneta Matsdotter på Flate den 1. desember 1772: 1 ort 19 skilling.3
Hun var myndling av Tosten Åmundsson i Sørås i 1772.2

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 233 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660254
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b–661 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
Sist redigert3. november 2019

Ingebjørg Åmundsdotter i Sørås1,2

K, #15148, (ca. 1758 - )
Far*Åmund Tostensson i Sørås1 (c 1706 - 1790)
Mor*Eli Andersdotter i Sørås1,2 (c 1724 - 1763)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg



     Ingebjørg ble født ca. 1758 i Sørås, Vestnes.2
Hun var arving ved skiftet etter Eli Andersdotter i Sørås den 18. juli 1764.1
Hun var arving ved skiftet etter Agneta Matsdotter på Flate den 1. desember 1772: 1 ort 19 skilling.3

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 233 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660254
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b–661 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
Sist redigert3. november 2019

Oddveig Eik1

K, #15149
Far*Øyvind Eik1 (1902 - 1975)
Mor*Kanny Vestad1 (1917 - 2012)
7-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Saeed Yar Khan
De hadde to barn.1 
Barn

Kilder/noter

 1. [S156] Ein heim vart til i 1802: s. 53.
Sist redigert3. november 2019

Saeed Yar Khan1

M, #15150

Familie

Oddveig Eik
De hadde to barn.1 
Barn

Kilder/noter

 1. [S156] Ein heim vart til i 1802: s. 53.
Sist redigert3. november 2019

Tariq Eik1

M, #15151
Far*Saeed Yar Khan1
Mor*Oddveig Eik1
8-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S156] Ein heim vart til i 1802: s. 53.
Sist redigert3. november 2019

Yasmin Eik1

K, #15152
Far*Saeed Yar Khan1
Mor*Oddveig Eik1
8-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S156] Ein heim vart til i 1802: s. 53.
Sist redigert3. november 2019

Halfdan Erling Akre-Aas1

M, #15153

Familie

Oddveig Eik

Kilder/noter

 1. [S156] Ein heim vart til i 1802: s. 53.
Sist redigert3. november 2019

Arne Torvik

M, #15154
Sist redigert3. november 2019

Marit Olsdotter på Bogge1

K, #15155, ( - ca. 1739)

Familie

Per Olsson på Bogge (c 1702 - 1761)
Seks umyndige barn levde i 1740.1 
Barn



     Marit giftet seg med Per Olsson.1

Marit døde ca. 1739 på Indre Bogge, Nesset.1 Det ble holdt skifte etter henne den 30. mai 1740. Umyndige arvinger: Knut Persson, Ildri Persdotter, Marit Persdotter, Randi Persdotter, Ingebjørg Persdotter og Mari Persdotter.1

     Per Olsson eller Marit Olsdotter kan ha vært barn av Ola Knutsson på Bogge.

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1740. 30. mai, Baage.
Sist redigert4. november 2019

Knut Persson på Bogge1

M, #15156, ( - etter 1740)
Far*Per Olsson på Bogge1 (c 1702 - 1761)
Mor*Marit Olsdotter på Bogge1 ( - c 1739)



     
Han var arving ved skiftet etter Marit Olsdotter på Bogge den 30. mai 1740: 1 daler 8 skilling.1

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1740. 30. mai, Baage.
Sist redigert4. november 2019

Ildri Toresdotter på Husby1

K, #15157, (1775 - )
Far*Tore Gunnarsson på Husby1 (c 1749 - 1816)
Mor*Marit Olsdotter på Husby2 (c 1747 - 1785)
4-menning 6 ganger forskjøvet til meg



     Ildri ble født i 1775 på Husby, Nesset.1 Ildri ble døpt den 26. februar 1775 i Eresfjord kyrkje, Nesset. Faddere: Jon Ivarsson på Syltebø, Ola Aslaksson på Naustøra og Ingebjørg Aslaksdotter på Bjørbakken o.a.1

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 112 a, fastelavnssøndag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640155
 2. [S276] Nesset VIII: s. 364.
Sist redigert4. november 2019

Marit Persdotter på Bogge1,2

K, #15158
Far*Per Olsson på Bogge2 (c 1702 - 1761)
Mor*Marit Olsdotter på Bogge2 ( - c 1739)



     
Hun var arving ved skiftet etter Marit Olsdotter på Bogge den 30. mai 1740: 2 ort 4 skilling.2
Hun var fadder ved dåpen til Gunnar Olsson den 13. august 1758 i Eresfjord kyrkje, Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 10 a, 12. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640053
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1740. 30. mai, Baage.
Sist redigert4. november 2019

Randi Persdotter på Bogge1

K, #15159, ( - etter 1740)
Far*Per Olsson på Bogge1 (c 1702 - 1761)
Mor*Marit Olsdotter på Bogge1 ( - c 1739)



     
Hun var arving ved skiftet etter Marit Olsdotter på Bogge den 30. mai 1740: 2 ort 4 skilling.1

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1740. 30. mai, Baage.
Sist redigert4. november 2019

Mari Persdotter på Bogge1,2,3

K, #15160, (ca. 1732 - 1785)
Far*Per Olsson på Bogge3,4 (c 1702 - 1761)
Mor*Marit Olsdotter på Bogge3 ( - c 1739)

Familie

Hallvor Knutsson på Bogge (c 1729 - 1785)



     Mari ble født ca. 1732 på Indre Bogge, Nesset.1
Hun var arving ved skiftet etter Marit Olsdotter på Bogge den 30. mai 1740: 2 ort 4 skilling.3

Mari giftet seg etter 1754 med Hallvor Knutsson på Øverås. De var stesøsken.2,5
Hallvor Knutsson kjøpte 1 pund 18 merker med 1 pund overbygsel på bnr. 9, Indre Bogge, Nesset, den 26. oktober 1758 av Per Olsson på Indre Bogge. Per var svigerfaren til Hallvor. Kjøpesum: 55 daler. Skjøtet ble tinglyst samme dag.4
Mari og Hallvor var selveiere på bnr. 9 i 1762. Sønnen Knut fikk skjøte i 1782.2,6,7

Mari døde i 1785 på Indre Bogge.1 Hun og Hallvor ble jordfestet den 6. februar 1785 på Eresfjord kyrkjegard, Nesset.1

I Gards- og ættesoge for Nesset (V) kalles Mari Persdotter på Bogge for Marit og oppgis som datter av Ildri Hallvorsdotter, men begge deler er feil.6

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 167 b, fastelavnssøndag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640212
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 171. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041034
 3. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1740. 30. mai, Baage.
 4. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 192 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650674
 5. [S1562] 2. trondhjemske infreg, ruller 1756–61: 1756, Eresfjordske kompani, mønstringsrulle. Nr. 79. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700277
 6. [S129] Nesset V: s. 125. https://www.nb.no/items/611d541d3305d1c1ce6df23330c5efd7?page=128
 7. [S129] Nesset V: s. 126. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001?page=129
Sist redigert7. november 2019

Ildri Hallvorsdotter på Bogge1

K, #15161, (ca. 1697 - 1761)

Familie 1

Knut Jonsson på Bergset ( - e 1733)
Barn

Familie 2

Per Olsson på Bogge (c 1702 - 1761)



     Ildri ble født ca. 1697.1
Annet navn: Ildri Hallvorsdotter på Øverås, nevnt 1729.2
Ildri fikk barn med Knut Jonsson på Bergset ca. 1729. Han ble stevnet til tinget 11. juli det året for leiermål. Knut møtte og sa han ville gifte seg med Ildri, og de fikk frist til neste ting.2
Ildri giftet seg med Per Olsson på Bogge.1

Ildri døde i 1761 på Indre Bogge, Nesset.1 Hun og Per ble jordfestet den 12. mai 1761 på Eresfjord kyrkjegard, Nesset.1

I Gards- og ættesoge for Nesset (V) kalles Mari Persdotter på Bogge for Marit og oppgis som datter av Ildri Hallvorsdotter, men begge deler er feil.3


I Gards- og ættesoge for Nesset (IX) kalles Ildri Hallvorsdotter på Øverås for «Eldri Aslaksdtr.», men det er nok feilgjengivelse av tingboken.4,2
Sist redigert7. november 2019

Hallvor Knutsson på Bogge1,2,3

M, #15162, (ca. 1729 - 1785)
Far*Knut Jonsson på Bergset4 ( - e 1733)
Mor*Ildri Hallvorsdotter på Bogge4 (c 1697 - 1761)

Familie

Mari Persdotter på Bogge (c 1732 - 1785)



     Annet navn: Hallvor Knutsson på Øverås.5,6,7
Hallvor ble født ca. 1729 på Øverås, Nesset, utenom ekteskap.2,7,6,4 Han ble innrullert i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1754. Han ble dimittert som soldat i 1765 fordi høyre hånd var lam.6,5
Hallvor giftet seg etter 1754 med Mari Persdotter på Bogge. De var stesøsken.1,6
Hallvor Knutsson kjøpte 1 pund 18 merker med 1 pund overbygsel på bnr. 9, Indre Bogge, Nesset, den 26. oktober 1758 av Per Olsson på Indre Bogge. Per var svigerfaren til Hallvor. Kjøpesum: 55 daler. Skjøtet ble tinglyst samme dag.3 Hallvor og Mari var selveiere på bnr. 9 i 1762. Sønnen Knut fikk skjøte i 1782.1,8,9

Hallvor døde i 1785 på Indre Bogge, Nesset.2 Han og Mari ble jordfestet den 6. februar 1785 på Eresfjord kyrkjegard, Nesset.2

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 171. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041034
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 167 b, fastelavnssøndag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640212
 3. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 192 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650674
 4. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 29 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400023
 5. [S1527] 2. trondhjemske infreg, ruller 1765–67: 1765, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Soldater, nr. 32. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700544
 6. [S1562] 2. trondhjemske infreg, ruller 1756–61: 1756, Eresfjordske kompani, mønstringsrulle. Nr. 79. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700277
 7. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. 19. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690346
 8. [S129] Nesset V: s. 125. https://www.nb.no/items/611d541d3305d1c1ce6df23330c5efd7?page=128
 9. [S129] Nesset V: s. 126. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001?page=129
Sist redigert7. november 2019

Knut Jonsson på Bergset1,2

M, #15163, ( - etter 1733)
Far*Jon Knutsson på Bergset2 ( - c 1732)

Familie

Ildri Hallvorsdotter på Bogge (c 1697 - 1761)
Barn



     Knut fikk barn med Ildri Hallvorsdotter på Øverås ca. 1729. Han ble stevnet til tinget 11. juli det året for leiermål. Knut møtte og sa han ville gifte seg med Ildri, og de fikk frist til neste ting.1 Knut Jonsson på Bergset var soldat i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1731.3
Han var arving ved skiftet etter Jon Knutsson på Bergset den 22. mai 1733: 1 daler 2 ort.2
Han var myndling av Ivar Olsson på Øverås i 1733.2

Kilder/noter

 1. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 29 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400023
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1733. Eritzfiords Otting, 22. mai.
 3. [S130] Nesset IX: s. 584. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=587
Sist redigert12. november 2019

Jon Knutsson på Bergset1

M, #15164, ( - ca. 1732)

Familie

Fire barn levde i 1733.1 
Barn



     Jon var bruker på bnr. 5, Bergset, Nesset, fra 1703. Etter hans død overtok enka.2

Jon døde ca. 1732 på Bergset, Nesset.1 Det ble holdt skifte etter ham den 22. mai 1733. Arvinger: Knut Jonsson, Tore Jonsson, Per Jonsson og Marit Jonsdotter. Arv: 10 daler 2 ort, fordelt på enka (ikke navngitt) og de fire barna.1

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1733. Eritzfiords Otting, 22. mai.
 2. [S130] Nesset IX: s. 584. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=587
Sist redigert12. november 2019

Ivar Olsson på Øverås1,2,3

M, #15165, (ca. 1700 - 1763)

Familie

Han var enkemann i 1763.5 



     Ivar ble født ca. 1700.3,4,5 Han var soldat.3
Ivar var bruker på bnr. 15, Øverås, Nesset, i 1730. Skyld 1749: 1 våg 1 pund 12 merker. Han bodde hos neste bruker i 1762.4,3,2
Han var verge for Knut Jonsson, Tore Jonsson og Per Jonsson på Bergset i 1733.1

Ivar var gift, kanskje med Brit Toresdotter.5,2

Ivar døde i 1763 på Øverås, Nesset.5 Han ble jordfestet den 4. desember 1763 på Eresfjord kyrkjegard, Nesset, som «Iver Knuds Øvreaas» (sic).5

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1733. Eritzfiords Otting, 22. mai.
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 186. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041036
 3. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. 19. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690346
 4. [S89] Nesset VI [1990]: s. 391. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026?page=392
 5. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 36 a, 2. søndag i advent. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640079
Sist redigert12. november 2019

Tore Jonsson i Hjelvika1

M, #15166, (ca. 1714 - 1777)
Far*Jon Knutsson på Bergset2 ( - c 1732)



     Annet navn: Tore Jonsson på Bergset.2
Tore ble født ca. 1714 på Bergset, Nesset.3
Han var arving ved skiftet etter Jon Knutsson på Bergset den 22. mai 1733: 1 daler 2 ort.2
Han var myndling av Ivar Olsson på Øverås i 1733.2

Tore var bruker i Jakobgarden, Hjelvika, Veøy, i 1762. Han hadde overtatt etter broren Per.1,3

Tore døde i 1777.3

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 425. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041085
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1733. Eritzfiords Otting, 22. mai.
 3. [S130] Nesset IX: s. 584. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=587
Sist redigert12. november 2019

Per Jonsson på Sætre1

M, #15167, (ca. 1723 - 1780)
Far*Jon Knutsson på Bergset2 ( - c 1732)

Familie

Marit Jakobsdotter på Sætre (c 1716 - 1797)



     Annet navn: Per Jonsson på Bergset.2
Per ble født ca. 1723 på Bergset, Nesset.3
Han var arving ved skiftet etter Jon Knutsson på Bergset den 22. mai 1733: 1 daler 2 ort.2
Han var myndling av Ivar Olsson på Øverås i 1733.2

Per giftet seg i 1747 med Marit Jakobsdotter i Hjelvika.1,3
Annet navn: Per Jonsson i Hjelvika.3
Per og Marit var brukere i Jakobgarden, Hjelvika, Veøy, en kort tid. Etter dem overtok hans bror Tore.3
Per og Marit var brukere på Sætre, Tresfjord, i 1762. Hilde Olsdotter bodde også der. Det var tre andre bruk på gården.1,3

Per døde i 1780, etter en ulykke i kvernhuset.3

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 446. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041104
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1733. Eritzfiords Otting, 22. mai.
 3. [S130] Nesset IX: s. 584. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=587
Sist redigert7. november 2019

Hilde Olsdotter på Sætre1

K, #15168

Familie

Jakob Jespersson i Hjelvika (c 1667 - 1751)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn



     Hilde giftet seg med Jakob Jespersson i Hjelvika. Hilde Olsdotter bodde hos Per Jonsson og Marit Jakobsdotter på Sætre, Tresfjord, i 1762.1,2

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 446. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041104
 2. [S130] Nesset IX: s. 584. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=587
Sist redigert7. november 2019

Gunhild Eik1

K, #15169
Far*Øyvind Eik1 (1902 - 1975)
Mor*Kanny Vestad1 (1917 - 2012)
7-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Familie 2

Fridthjof Køhn (1943 - 1997)

Kilder/noter

 1. [S156] Ein heim vart til i 1802: s. 54.
Sist redigert8. november 2019

John Alexander Tindall1

M, #15170

Kilder/noter

 1. [S156] Ein heim vart til i 1802: s. 54.
Sist redigert8. november 2019

Fridthjof Køhn1

M, #15171, (20. juli 1943 - 19. august 1997)

Familie 1

De hadde barn.4 

Familie 2

Gunhild Eik



     Fridthjof ble født den 20. juli 1943.1 Han var forstkandidat.1
Fridthjof giftet seg med en uregistrert person. Han skrev utkast til gårds- og slektshistorie for Vågstranda.2
Fridthjof var bruker på bnr. 2, Sekkenes, Molde.1

Fridthjof døde den 19. august 1997.3

Kilder/noter

 1. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 245. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=248
 2. [S86] Fridthjof Køhn: tlf. 1996.
 3. [S75] RB: august 1997.
 4. [S198] Øyvind Jo Eik: muntlig.
Sist redigert8. november 2019

Jennie Ellen Tindall1

K, #15172
Far*John Alexander Tindall1
Mor*Gunhild Eik1
8-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S156] Ein heim vart til i 1802: s. 54.
Sist redigert8. november 2019

Sara Sigrid Tindall1

K, #15173
Far*John Alexander Tindall1
Mor*Gunhild Eik1
8-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S156] Ein heim vart til i 1802: s. 54.
Sist redigert8. november 2019

Iain Arne Tindall1

M, #15174
Far*John Alexander Tindall1
Mor*Gunhild Eik1
8-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S156] Ein heim vart til i 1802: s. 54.
Sist redigert8. november 2019

Sigrid Eik1

K, #15175
Far*Øyvind Eik1 (1902 - 1975)
Mor*Kanny Vestad1 (1917 - 2012)
7-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S156] Ein heim vart til i 1802: s. 54.
Sist redigert8. november 2019

John Per Erik Øhman1

M, #15176

Kilder/noter

 1. [S156] Ein heim vart til i 1802: s. 54.
Sist redigert8. november 2019

Øyvind Øhman1

M, #15177
Far*John Per Erik Øhman1
Mor*Sigrid Eik1
8-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S156] Ein heim vart til i 1802: s. 54.
Sist redigert8. november 2019

Erik Øhman1

M, #15178
Far*John Per Erik Øhman1
Mor*Sigrid Eik1
8-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S156] Ein heim vart til i 1802: s. 54.
Sist redigert8. november 2019

Frida Øhman1

K, #15179
Far*John Per Erik Øhman1
Mor*Sigrid Eik1
8-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S156] Ein heim vart til i 1802: s. 54.
Sist redigert8. november 2019

Anders Andersson på Helset1,2

M, #15180, (ca. 1645 - )

Familie 1

Tre barn levde i 1680.1 

Familie 2

Gjertrud Larsdotter på Helset ( - e 1692)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn



     Anders ble født ca. 1645.2
Anders var bruker i Andersgarden, Øvre Helset, Tresfjord, i 1665. Skyld: 1½ våg.2,1
Anders giftet seg med en uregistrert person.1
Anders giftet seg med Gjertrud Larsdotter.1
Anders og Gjertrud var brukere i Andersgarden i 1692. Han står som bruker av 1 våg 1 pund 12 merker i matrikkelen fra 1709, men deres sønn fikk tinglyst bygselseddel året etter.1,3

Kilder/noter

 1. [S50] Tresfjord II [manus]: gnr. 2, bnr. 2.
 2. [S799] Sunnmøre, Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 210, Offuerhelset. https://www.digitalarkivet.no/ft10051006010112
 3. [S1594] Romsdal fogderegnskap 1709–10: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1709. Wesnes-Otting, Øver Helset. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307180067
Sist redigert9. november 2019

Gjertrud Larsdotter på Helset1

K, #15181, ( - etter 1692)

Familie

Anders Andersson på Helset (c 1645 - )
De kan ha hatt fler barn. 
Barn



     Gjertrud giftet seg med Anders Andersson på Helset.1
Gjertrud og Anders var brukere i Andersgarden, Øvre Helset, Tresfjord, i 1692. Han står som bruker av 1 våg 1 pund 12 merker i matrikkelen fra 1709, men deres sønn fikk tinglyst bygselseddel året etter.1,2

Kilder/noter

 1. [S50] Tresfjord II [manus]: gnr. 2, bnr. 2.
 2. [S1594] Romsdal fogderegnskap 1709–10: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1709. Wesnes-Otting, Øver Helset. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307180067
Sist redigert9. november 2019

Marit Jonsdotter på Bergset1

K, #15182, ( - etter 1733)
Far*Jon Knutsson på Bergset1 ( - c 1732)



     
Hun var arving ved skiftet etter Jon Knutsson på Bergset den 22. mai 1733.1

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1733. Eritzfiords Otting, 22. mai.
Sist redigert12. november 2019