Aslak Knutsson på Haugan1,2

M, #15001, (1782 - )
Far*Knut Mikkelsson på Haugan1 ( - e 1786)
Mor*Brit Aslaksdotter på Haugan1,2 (c 1742 - c 1786)     Aslak ble født i 1782 på Ytterhaugan, Bolsøy.1 Aslak ble døpt den 23. januar 1782. Faddere: Eli Arnesdotter på Øyra, Synnøv Øyra, Anne Aslaksdotter på Romold og Per Andersson på Romold o.a.1
Han var myndling av Knut Olsson på Hjellset i 1797.2
Han var arving ved skiftet etter Anne Aslaksdotter på Romold den 24. august 1797.3

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 54 a, 1782, 23. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620592
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 281 b, 24. august. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680300
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 281 b–282 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680300
Sist redigert11. juli 2019

Knut Mikkelsson på Haugan1,2

M, #15002, ( - etter 1786)

Familie

Brit Aslaksdotter på Haugan (c 1742 - c 1786)
To barn levde i 1797.5 
Barn     Knut trolovet seg den 14. oktober 1775 med Brit Aslaksdotter på Lønset. Forlovere: Knut Knutsson Fuglset.1
Knut giftet seg den 29. oktober 1775 i Kleive kirke, Bolsøy, med Brit Aslaksdotter på Lønset.1,3

Knut døde etter 1786.4

     Navnet hans ble skrevet Knud Michelsen Hauen i 1775.1

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 7 a, 1775, 14. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620546
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 54 a, 1782, 23. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620592
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 170 a, 1775, 20. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630075
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 220 b, 8. september. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670801
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 281 b, 24. august. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680300
Sist redigert11. juli 2019

Anne Knutsdotter på Haugan1

K, #15003, (ca. 1777 - )
Far*Knut Mikkelsson på Haugan ( - e 1786)
Mor*Brit Aslaksdotter på Haugan1 (c 1742 - c 1786)     Anne ble født ca. 1777.1
Hun var myndling av Per Andersson på Romold i 1797.1
Hun var arving ved skiftet etter Anne Aslaksdotter på Romold den 24. august 1797.2

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 281 b, 24. august. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680300
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 281 b–282 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680300
Sist redigert11. juli 2019

Ivar Rasmusson på Lønset1

M, #15004, (ca. 1790 - )
Far*Rasmus Ivarsson på Lønset1 (c 1750 - )
Mor*Eli Aslaksdotter på Lønset1 (c 1752 - f 1795)
4-menning 5 ganger forskjøvet til meg     Ivar ble født ca. 1790 på Lønset, Bolsøy.1
Han var arving ved skiftet etter Anne Aslaksdotter på Romold den 24. august 1797.2

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 282 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680300
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 281 b–282 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680300
Sist redigert11. juli 2019

Marta Rasmusdotter på Lønset1,2

K, #15005, (ca. 1780 - )
Far*Rasmus Ivarsson på Lønset1 (c 1750 - )
Mor*Eli Aslaksdotter på Lønset1 (c 1752 - f 1795)
4-menning 5 ganger forskjøvet til meg     Marta ble født ca. 1780.1,2
Hun var myndling av Knut Hansson på Sigerset i 1797.1
Hun var arving ved skiftet etter Anne Aslaksdotter på Romold den 24. august 1797.3
Marta Rasmusdotter tjente hos Helene Aslaksdotter og Ivar Olsson i Skjerså i Skjerså, Bolsøy, i 1801.2

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 282 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680300
 2. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 420 a, Sierssaaen, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670281
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 281 b–282 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680300
Sist redigert13. juli 2019

Knut Hansson på Sigerset1,2,3

M, #15006, (1756 - 1808)
Far*Hans Knutsson på Bårsneset4,5 (1729 - 1813)

Familie

De hadde seks barn.2,5 
Barn     Annet navn: Knut Hansson på Bårsneset.4
Knut ble født i 1756 på Bårsneset, Vestnes.4 Knut ble døpt den 30. mai 1756 i Vestnes kyrkje. Presten bemerket i ministerialboken at foreldrene hadde hatt samleie for tidlig (altså før vielsen). Faddere: Mali Tostensdotter i Sørås og Åmund Tostensson i Sørås o.a.4
Han var verge for Marta Rasmusdotter på Lønset i 1797.1
Knut bodde på Sigerset, Bolsøy, i 1797.1
Knut var bruker på Sigerset i 1801. Andreas Knutsson o.a. bodde også der. Det var dessuten et annet bruk på gården.2

Knut døde i 1808 på Sigerset.3 Han ble jordfestet den 13. mars 1808 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.3,6

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 282 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680300
 2. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 420 a, Indre Sigerseth, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670281
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 49 a, 1808, 13. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630137
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 414, Domin: Exaudi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660413
 5. [S20] Tomrefjord: s. 366.
 6. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 32 b, 1808, 2. søndag i faste. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630129
Sist redigert12. juli 2019

Hans Knutsson på Bårsneset1,2

M, #15007, (1729 - 1813)

Familie

De hadde fem barn.3 
Barn     Hans ble født i 1729 på Bårsneset, Vestnes.2
Hans giftet seg den 15. desember 1755 med en uregistrert person.1
Hans var bruker Uti stauen, Bårsneset, Vestnes, fra 1756 til 1790.3

Hans døde i 1813 på Bårsneset.2

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 414, Domin: Exaudi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660413
 2. [S20] Tomrefjord: s. 365. https://www.nb.no/items/bcf51625f39722c845443a6ab1b01793?page=368
 3. [S20] Tomrefjord: s. 366.
Sist redigert12. juli 2019

Brit Rasmusdotter på Lønset1

K, #15008, (ca. 1783 - )
Far*Rasmus Ivarsson på Lønset1 (c 1750 - )
Mor*Eli Aslaksdotter på Lønset1 (c 1752 - f 1795)
4-menning 5 ganger forskjøvet til meg     Brit ble født ca. 1783.1
Hun var myndling av Knut Olsson på Hjellset i 1797.1
Hun var arving ved skiftet etter Anne Aslaksdotter på Romold den 24. august 1797.2

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 282 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680300
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 281 b–282 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680300
Sist redigert13. juli 2019

Synnøv Rasmusdotter på Lønset1

K, #15009, (ca. 1788 - )
Far*Rasmus Ivarsson på Lønset1 (c 1750 - )
Mor*Eli Aslaksdotter på Lønset1 (c 1752 - f 1795)
4-menning 5 ganger forskjøvet til meg     Synnøv ble født ca. 1788 på Lønset, Bolsøy.1
Hun var myndling av Ivar Olsson i Skjerså i 1797.1
Hun var arving ved skiftet etter Anne Aslaksdotter på Romold den 24. august 1797.2

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 282 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680300
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 281 b–282 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680300
Sist redigert15. juli 2019

Ivar Olsson i Skjerså1,2,3

M, #15010, (ca. 1763 - )
Far*Ola Ivarsson i Skjerså1,4 (1733 - )

Familie

Helene Aslaksdotter i Skjerså (1765 - )
De hadde iallfall tre barn.3      Ivar ble født ca. 1763 i Skjerså, Bolsøy.3
Annet navn: Ivar Olsson på Øygarden, nevnt 1790.1 Han var soldat i 1790.1
Ivar trolovet seg med Helene Aslaksdotter på Lønset den 24. mai 1790 i Bolsøy kirke, før prekenen. Forlovere: Ola Ivarsson i Skjerså og Just Kristoffersson i Strandhagen.1,5
Ivar giftet seg den 27. juni 1790 i Bolsøy kirke med Helene Aslaksdotter på Lønset.1,5,3
Han var verge for Synnøv Rasmusdotter på Lønset i 1797.2

Ivar og Helene var brukere i Skjerså i 1797. De drev gården i 1801.2,3
Helene og Ivar hadde Marta Rasmusdotter o.a. i tjeneste i 1801.3


     Navnet hans ble skrevet Iver Olsen Siersaaen i 1797.2

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 18 b, 24. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620559
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 282 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680300
 3. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 420 a, Sierssaaen, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670281
 4. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 420 a, Sierssaaen, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670281
 5. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 27 b. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620569
Sist redigert15. juli 2019

Helene Aslaksdotter på Lønset1

K, #15011, (1760 - før 1768)
Far*Aslak Jonsson på Lønset1 (c 1713 - 1767)
Mor*Synnøv Andersdotter på Lønset1 ( - e 1790)     Helene ble født i 1760 på Lønset, Bolsøy.1 Helene ble døpt den 12. oktober 1760. Faddere: Tomas Jakobsson på Røbekk, Jon Elsås og Lars Strande o.a.1

Helene døde før 1768.2

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 38 b, kvinner, 19. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620577
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 458 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/485/
Sist redigert13. juli 2019

Ingeborg Rasmusdotter på Lønset1

K, #15012, (ca. 1794 - )
Far*Rasmus Ivarsson på Lønset1 (c 1750 - )
Mor*Eli Aslaksdotter på Lønset1 (c 1752 - f 1795)
4-menning 5 ganger forskjøvet til meg     Ingeborg ble født ca. 1794 på Lønset, Bolsøy.1
Hun var arving ved skiftet etter Anne Aslaksdotter på Romold den 24. august 1797.2

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 282 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680300
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 281 b–282 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680300
Sist redigert13. juli 2019

Per Olsson på Ekra1,2

M, #15013, (ca. 1733 - )

Familie 1

De hadde iallfall to barn.2 

Familie 2

Anne Aslaksdotter på Ekra (c 1755 - )
De hadde iallfall fire barn.2      Per ble født ca. 1733.2
Per giftet seg med en uregistrert person.2
Per giftet seg med Anne Aslaksdotter på Lønset.1,2 Per og Anne bodde på Ekra, Bolsøy, i 1797. De drev gården i 1801.1,2

     Navnet hans ble skrevet Peder Olsen Echern i 1797.1

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 282 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680300
 2. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 419 b, Echrem, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670281
Sist redigert13. juli 2019

Ingebjørg Sjurdsdotter på Hatlebakken1

K, #15014, (1748 - etter 1815)
Far*Sjurd Jakobsson i Fiksdalen2,3 (c 1681 - 1754)
Mor*Anne Rasmusdotter i Fiksdalen4 (c 1716 - 1773)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Nils Olsson på Hatlebakken (1740 / 1742 - f 1815)
De hadde to barn.6,1      Annet navn: Ingebjørg Sjurdsdotter i Fiksdalen.4
Ingebjørg ble født i 1748 i Fiksdalen, Vestnes.4
Ingebjørg giftet seg med Nils Olsson i Malmedalen.1,2
Annet navn: Ingebjørg Sjurdsdotter i Malmedalen. Ingebjørg og Nils bodde i Malmedalen, Vågøy, i 1782.3
Rasmus Sjurdsson og Magrete Matsdotter på Kringstad ble stevnet til tinget i Fanne tinglag den 21. oktober 1782. Brudefølget deres hadde fart gjennom byen med «Svermerie og Støyen» på en søndag, og det var 31 gjester, som var fler enn tillatt. Blant disse var slektningene Siri Lassesdotter på Kringstad, Jon Hansson på Kringstad, Anders Larsson i Fiksdalen, Jakob Sjurdsson på Årø, Nils Olsson i Malmedalen, Ingebjørg Sjurdsdotter i Malmedalen, Knut Sjurdsson på Torhus, Lasse Matsson på Mek, Sofie Lassesdotter på Sommarnes og Magrete Lassesdotter på Røsshol. Brudgommen innrømte at det ble skjenket litt brennevin «til Giesternes Fornødenhed» i bryllupet, og at det hadde vart til morgenen 2. juli, som var lenger enn tillatt. Rasmus ble utpekt som ansvarlig og bøtelagt 2 ort 16 skilling for antall gjester, 5 daler for brennevinsskjenking i bryllupshuset, 5 daler for festing over tiden, og 1 daler 1 ort 4 skilling for helligdagsbrøde – til sammen 11–3–20, som tilfalt sognets fattige.3,5
Ingebjørg Sjurdsdotter på Hatlebakken og Nils eide på bnr. 2, Hatlebakken, Vågøy, fra 1786 til 1802.6,7,1

Ingebjørg døde etter 1815.6

Kilder/noter

 1. [S1248] Aukra ft. 1801: fol. 464 b, Hatlebak, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670327
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 244 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680263
 3. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 292 b, saksnr. 4. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420295
 4. [S78] Fiksdal sogn: s. 99.
 5. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 293 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420296
 6. [S1778] Fræna bygdebok V: s. 331.
 7. [S1778] Fræna bygdebok V: s. 332.
Sist redigert24. juli 2019

Nils Olsson på Hatlebakken1

M, #15015, (1740 eller 1742 - før 1815)
Far*Ola Nilsson på Leikarnes2,3 (c 1707 - 1789)

Familie

Ingebjørg Sjurdsdotter på Hatlebakken (1748 - e 1815)
De hadde to barn.4,1      Annet navn: Nils Olsson på Leikarnes.
Nils ble født i 1740 eller 1742 på Leikarnes, Gjermundnes, Vestnes.4,5,6 Han var soldat i 1763. Han kom tilbake fra Holstein den sommeren.3 Han bodde hos Ola Nilsson i Malmedalen, Vågøy, fra 1763.3,7
Nils giftet seg med Ingebjørg Sjurdsdotter i Fiksdalen.1,8
Annet navn: Nils Olsson i Malmedalen, nevnt fra 1774 til 1783.9,2,10
Han var verge for Nils Olsson Røbekk i 1774 og 1791.9,11
Nils og Ingebjørg bodde i Malmedalen i 1782.10
Rasmus Sjurdsson og Magrete Matsdotter på Kringstad ble stevnet til tinget i Fanne tinglag den 21. oktober 1782. Brudefølget deres hadde fart gjennom byen med «Svermerie og Støyen» på en søndag, og det var 31 gjester, som var fler enn tillatt. Blant disse var slektningene Siri Lassesdotter på Kringstad, Jon Hansson på Kringstad, Anders Larsson i Fiksdalen, Jakob Sjurdsson på Årø, Nils Olsson i Malmedalen, Ingebjørg Sjurdsdotter i Malmedalen, Knut Sjurdsson på Torhus, Lasse Matsson på Mek, Sofie Lassesdotter på Sommarnes og Magrete Lassesdotter på Røsshol. Brudgommen innrømte at det ble skjenket litt brennevin «til Giesternes Fornødenhed» i bryllupet, og at det hadde vart til morgenen 2. juli, som var lenger enn tillatt. Rasmus ble utpekt som ansvarlig og bøtelagt 2 ort 16 skilling for antall gjester, 5 daler for brennevinsskjenking i bryllupshuset, 5 daler for festing over tiden, og 1 daler 1 ort 4 skilling for helligdagsbrøde – til sammen 11–3–20, som tilfalt sognets fattige.10,12

Nils Olsson i Malmedalen solgte et bruk på 1 våg med bygselrett i Malmedalen den 12. juni 1783 til Gunnar Nilsson. Kjøpesum: 120 daler. Skjøtet ble tinglyst 17. juni.2 Nils og Ingebjørg var selveiere på bnr. 2, Hatlebakken, Vågøy, fra 1786 til 1802.4,13,1
Annet navn: Nils Olsson på Hatle, nevnt 1796.11,8
Nils Olsson på Hatlebakken solgte på bnr. 2 den 15. desember 1802 til Ola Olsson i Rakvåg. Kjøpesum: 80 daler og kår.13

Nils døde før 1815.4

     Navnet hans ble skrevet Niels Olsen Malmedahl i 1783.2

     Nils Olsson på Hatlebakken og Brit Olsdotter på Geitnes var trolig søsken.7

Ifølge Bygdebok for Fræna (V) var Nils Olsson på Hatlebakken sønn av Ola Nilsson på Røbekk, men det er feil og antakelig basert på at Nils står som verge for Olas sønn Nils i to skifter.4

Kilder/noter

 1. [S1248] Aukra ft. 1801: fol. 464 b, Hatlebak, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670327
 2. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 293 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660255
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, vedlegg 59–70, til- og avgangslister, Aukra prestegjeld. Nr. 68, Tilgange i Vogøe Sogn, mnr. 635. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041526
 4. [S1778] Fræna bygdebok V: s. 331.
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 202, D: Estô mihi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660310
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 224, 9. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660321
 7. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Aukra prestegjeld. Mnr. 635. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050135
 8. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 244 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680263
 9. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 733 b, 28. mars. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660771
 10. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 292 b, saksnr. 4. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420295
 11. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 169 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/171/
 12. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 293 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420296
 13. [S1778] Fræna bygdebok V: s. 332.
Sist redigert24. juli 2019

Kristoffer Jakobsson på Torhus1

M, #15016, (ca. 1775 - )

Familie

Karen Hansdotter på Torhus (c 1764 - )     Kristoffer ble født ca. 1775.1
Annet navn: Kristoffer Jakobsson på Mjelve, nevnt 1799.2
Kristoffer giftet seg den 27. oktober 1799 i Bolsøy kirke med Karen Hansdotter på Kringstad (forlovere: Knut Knutsson på Røbekk o.a.)2,3 Kristoffer Jakobsson var soldat iallfall fra 1799 til 1801.2,1
Kristoffer og Karen var brukere på Torhus, Bolsøy, i 1801. Anne Eriksdotter bodde også der. Anne var Karens mor og kårenke. Det var også et annet bruk på gården.1

     Navnet hans ble skrevet Chrestopher Jacobsen Mielve i 1799.2

Kilder/noter

 1. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 426 a, Thorhuus. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670287
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 133 b, nr. 10. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630177
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 29 a, 1799, 23. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630125
Sist redigert18. juli 2019

Knut Sjurdsson på Torhus1,2

M, #15017, (ca. 1739 - 1797)
Far*Sjurd Knutsson på Hovdenakken3 (c 1693 - 1754)     Knut ble født ca. 1739 på Hovdenakken, Bolsøy.3,1
Annet navn: Knut Sjurdsson på Hovdenakken, nevnt 1770.3,4 Han var soldat i 1770.4
Knut trolovet seg den 17. april 1770 med Anne Eriksdotter på Kringstad.4
Knut giftet seg med Anne Eriksdotter på Kringstad.4 Knut og Anne bodde på Torhus, Bolsøy, i 1782.2
Rasmus Sjurdsson og Magrete Matsdotter på Kringstad ble stevnet til tinget i Fanne tinglag den 21. oktober 1782. Brudefølget deres hadde fart gjennom byen med «Svermerie og Støyen» på en søndag, og det var 31 gjester, som var fler enn tillatt. Blant disse var slektningene Siri Lassesdotter på Kringstad, Jon Hansson på Kringstad, Anders Larsson i Fiksdalen, Jakob Sjurdsson på Årø, Nils Olsson i Malmedalen, Ingebjørg Sjurdsdotter i Malmedalen, Knut Sjurdsson på Torhus, Lasse Matsson på Mek, Sofie Lassesdotter på Sommarnes og Magrete Lassesdotter på Røsshol. Brudgommen innrømte at det ble skjenket litt brennevin «til Giesternes Fornødenhed» i bryllupet, og at det hadde vart til morgenen 2. juli, som var lenger enn tillatt. Rasmus ble utpekt som ansvarlig og bøtelagt 2 ort 16 skilling for antall gjester, 5 daler for brennevinsskjenking i bryllupshuset, 5 daler for festing over tiden, og 1 daler 1 ort 4 skilling for helligdagsbrøde – til sammen 11–3–20, som tilfalt sognets fattige.2,5


Knut døde i 1797 på Torhus.1 Han ble jordfestet den 27. august 1797 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.1

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 22 b, 11. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630119
 2. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 292 b, saksnr. 4. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420295
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 301 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650898
 4. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 5 b, 1770, 3. påskedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620545
 5. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 293 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420296
Sist redigert18. juli 2019

Pål Trondssen1,2

M, #15018     
Han var verge for Marit Villumsdotter på Fannbostad i 1740.2

Pål trolovet seg den 25. september 1740 i Molde kirke med Marit Villumsdotter, forrettet av Lars Lekanger.1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 208, 15. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660313
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 2 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/18/
Sist redigert23. juli 2019

Brit Olsdotter på Geitnes1

K, #15019, (ca. 1742 - )

Familie 1

Ola Nilsson på Røbekk (1728 - 1773)
Ett barn levde i 1774.2 
Barn

Familie 2

Tosten Åmundsson på Geitnes (c 1740 - )
De hadde iallfall to barn.4,1 
Barn     Brit ble født ca. 1742.1
Brit giftet seg med Ola Nilsson på Røbekk.2
Annet navn: Brit Olsdotter på Røbekk, nevnt fra 1774 til 1781.3,2,4
Hun var arving ved skiftet etter Ola Nilsson på Røbekk den 28. mars 1774.2
Hun var myndling av Ingebrigt Eriksson på Eikrem i 1774.2

Brit trolovet seg den 22. oktober 1774 i Bolsøy med Tosten Åmundsson.3
Brit giftet seg den 6. januar 1775 med Tosten Åmundsson.3,1 Brit og Tosten bodde på Røbekk, Bolsøy, i 1781. De var der til ca. 1785.4,5,6 I folketellingen av 1801 står Brit og Tosten som brukere i Utigarden, Geitnes, Bolsøy.1
Tosten og Brit hadde Gjertrudanna Jonsdatter o.a. i tjeneste i 1801.1


     Nils Olsson på Hatlebakken og Brit Olsdotter på Geitnes var trolig søsken.7

Kilder/noter

 1. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 424 b, Giednæs, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670286
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 733 b, 28. mars. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660771
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 6 b, 1774, 22. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620546
 4. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 53 b, menn, 1781, 17. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620592
 5. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 339 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660300
 6. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 339 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660301
 7. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Aukra prestegjeld. Mnr. 635. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050135
Sist redigert24. juli 2019

Hans Olsson på Røbekk1,2

M, #15020, (ca. 1756 - )
Far*Ola Nilsson på Røbekk1,2 (1728 - 1773)
Mor*Mette Alvsdotter på Røbekk2 (c 1728 - 1770)     Hans ble født ca. 1756.2,1
Han var arving ved skiftet etter Mette Alvsdotter på Røbekk den 26. juli 1771.2
Han var arving ved skiftet etter Alv Hansson på Røbekk den 19. august 1772.3
Han var arving ved skiftet etter Ola Nilsson på Røbekk den 28. mars 1774.1
Han var myndling av Kornelius Larssen Lindal i 1774.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 733 b, 28. mars. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660771
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 582 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/613/
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 641 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/674/
Sist redigert23. juli 2019

Nils Olsson Røbekk1,2,3

M, #15021, (ca. 1772 - )
Far*Ola Nilsson på Røbekk1,2 (1728 - 1773)
Mor*Brit Olsdotter på Geitnes1 (c 1742 - )     Nils ble født ca. 1772 på Røbekk, Bolsøy.1,2
Han var arving ved skiftet etter Ola Nilsson på Røbekk den 28. mars 1774.1
Han var myndling av Nils Olsson i 1774 og 1791.1,2
Han var arving ved skiftet etter Anne Nilsdotter den 5. mai 1791.4
Nils Olsson Røbekk var skolelærer i Kristiansund i 1806.3

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 733 b, 28. mars. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660771
 2. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 169 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/171/
 3. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 214 a, 18. august. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690229
 4. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 169 b–172 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/171/
Sist redigert24. juli 2019

Ola Nilsson på Leikarnes1,2

M, #15022, (ca. 1707 - 1789)

Familie

De hadde fler barn. 
Barn     Ola ble født ca. 1707 i Vestnes.3,4 Ola var husmann på Leikarnes, Gjermundnes, Vestnes, i 1740. De bodde på Gjermundnes til 1763.2,1,5
Ola var bruker i Malmedalen, Vågøy, fra 1763. Han bygslet bruket til avdøde Nils Nilsson.5,6
Annet navn: Ola Nilsson i Malmedalen, nevnt fra 1783 til 1789.7,4 Ola var kårmann i Malmedalen i 1783.7

Ola døde i 1789 i Malmedalen.4 Han ble jordfestet den 10. april 1789 på Vågøy kyrkjegard.4

     Navnet hans ble skrevet Ole Nielsen Malmedahl i 1783.7

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 224, 9. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660321
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 202, D: Estô mihi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660310
 3. [S1057] Fræna bygdebok III: s. 332.
 4. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 30, langfredag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911650558
 5. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, vedlegg 59–70, til- og avgangslister, Aukra prestegjeld. Nr. 68, Tilgange i Vogøe Sogn, mnr. 635. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041526
 6. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Aukra prestegjeld. Mnr. 635. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050135
 7. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 293 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660255
Sist redigert24. juli 2019

Ola Knutsson på Sommarnes1

M, #15023, (ca. 1764 - )
Mor*Sofie Lassesdotter på Sommarnes2 (o 1728 - 1807)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

De hadde iallfall fem barn.1 
Barn     Ola ble født ca. 1764.1
Ola var bruker på Sommarnes, Vågøy, i 1801. Per Olsson og Sofie Lassesdotter o.a. bodde også der. Det var ett annet bruk på gården.1

Kilder/noter

 1. [S1248] Aukra ft. 1801: fol. 472 b, Sommernes, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670335
 2. [S1248] Aukra ft. 1801: fol. 473 a, Sommernæs. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670335
Sist redigert24. juli 2019

Anne Eriksdotter på Solemdalen1,2,3

K, #15024, (ca. 1754 - 1804)
Far*Erik Eriksson på Solemdalen1,2 (c 1714 - c 1781)
Mor*Eli Steffensdotter på Solemdalen1 ( - c 1781)

Familie

Knut Eriksson på Solemdalen (c 1752 - 1811)     Anne ble født ca. 1754 på Solemdalen, Bolsøy.1,3
Hun var arving ved skiftet etter Erik Eriksson og Eli Steffensdotter på Solemdalen den 22. april 1782.1
Hun var myndling av Ivar Henriksson i Stenså i 1782.1

Anne giftet seg den 7. juli 1782 i Bolsøy kirke med Knut Eriksson i Solemdalsgjerdet.2,4,3 Knut Eriksson i Solemdalsgjerdet og Anne Eriksdotter ble stevnet til tinget i Fanne tinglag den 21. oktober 1782. De hadde visstnok skjenket brennevin i bryllupet, som hadde vart for lenge (til ettermiddagen 9. juli) og hatt fler gjester enn tillatt både ved kirken og i bryllupshuset. Blant disse var Marit på Brokstad (Annes faster), Ivar Knutsson i Gjerdet, Alet Knutsdotter i Gjerdet, Ivar Henriksson i Stenså, Marit Eriksdotter i Stenså, Nils Eriksson på Tollåsen, Anne Larsdotter på Tollåsen, Knut Ivarsson i Gjerdet, Lasse Ivarsson i Gjerdet, Erik Olsson på Aspelunden, Knut Larsson på Langset, Ola Knutsson på Solemdalen, Erik Eriksson på Solemdalen, Steffen Eriksson på Solemdalen, Ivar Eriksson på Solemdalen, Marta Ivarsdotter i Solemdalsgjerdet og Anne Ivarsdotter i Solemdalsgjerdet. Knut Eriksson nektet for å ha skjenket brennevin, men ble bøtelagt 2 ort for antall gjester, 5 daler for festing én dag over tiden, og 1 daler 1 ort 8 skilling for helligdagsbrøden ved kirken – til sammen 6–3–8, som tilfalt sognets fattige.2,4,5
Anne og Knut var brukere i Der ned, Solemdalen, Bolsøy, fra 1782. De overtok etter hennes foreldre.1,6

Anne døde i 1804 på Solemdalen.3 Hun ble jordfestet den 2. april 1804 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.3,7

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 6 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/8/
 2. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 292 b, saksnr. 5. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420295
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 48 a, 1804, 2. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630136
 4. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 293 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420296
 5. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 294 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420296
 6. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 117 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670696
 7. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 30 b, 1804, 2. påskedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630127
Sist redigert2. august 2019

Knut Eriksson på Solemdalen1,2

M, #15025, (ca. 1752 - 1811)
Far*Erik Nilsson i Solemdalsgjerdet3 ( - c 1753)
Mor*Alet Knutsdotter i Solemdalsgjerdet1,3,4 (c 1725 - 1783)
Far-steIvar Knutsson i Solemdalsgjerdet4 (1728 - 1813)

Familie

Anne Eriksdotter på Solemdalen (c 1754 - 1804)     Knut ble født ca. 1752.3,2
Han var arving ved skiftet etter Erik Nilsson i Solemdalsgjerdet den 23. oktober 1753.3
Han var myndling av Lars Talset i 1753.3

Annet navn: Knut Eriksson i Solemdalsgjerdet, nevnt 1782.4,3
Knut giftet seg den 7. juli 1782 i Bolsøy kirke med Anne Eriksdotter på Solemdalen.4,5,6 Knut Eriksson i Solemdalsgjerdet og Anne Eriksdotter ble stevnet til tinget i Fanne tinglag den 21. oktober 1782. De hadde visstnok skjenket brennevin i bryllupet, som hadde vart for lenge (til ettermiddagen 9. juli) og hatt fler gjester enn tillatt både ved kirken og i bryllupshuset. Blant disse var Marit på Brokstad (Annes faster), Ivar Knutsson i Gjerdet, Alet Knutsdotter i Gjerdet, Ivar Henriksson i Stenså, Marit Eriksdotter i Stenså, Nils Eriksson på Tollåsen, Anne Larsdotter på Tollåsen, Knut Ivarsson i Gjerdet, Lasse Ivarsson i Gjerdet, Erik Olsson på Aspelunden, Knut Larsson på Langset, Ola Knutsson på Solemdalen, Erik Eriksson på Solemdalen, Steffen Eriksson på Solemdalen, Ivar Eriksson på Solemdalen, Marta Ivarsdotter i Solemdalsgjerdet og Anne Ivarsdotter i Solemdalsgjerdet. Knut Eriksson nektet for å ha skjenket brennevin, men ble bøtelagt 2 ort for antall gjester, 5 daler for festing én dag over tiden, og 1 daler 1 ort 8 skilling for helligdagsbrøden ved kirken – til sammen 6–3–8, som tilfalt sognets fattige.4,5,7
Knut og Anne var brukere i Der ned, Solemdalen, Bolsøy, fra 1782. De overtok etter hennes foreldre.8,1
Han var arving ved skiftet etter Alet Knutsdotter i Solemdalsgjerdet den 28. mars 1784.1


Knut døde i 1811 på Solemdalen, Bolsøy.2 Han ble jordfestet den 24. mars 1811 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.2,9

     Navnet hans ble skrevet Knud Solumdal i 1811 (post mortem).2

     Knut Larsson på Langset var mostermann av Knut Eriksson på Solemdalen.4

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 117 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670696
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 49 b, 1811, 24. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630138
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 196 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650793
 4. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 292 b, saksnr. 5. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420295
 5. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 293 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420296
 6. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 48 a, 1804, 2. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630136
 7. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 294 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420296
 8. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 6 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/8/
 9. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 34 a, 1811, midfastesøndag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630130
Sist redigert2. august 2019

Alet Knutsdotter i Solemdalsgjerdet1,2,3

K, #15026, (ca. 1725 - 1783)

Familie 1

Erik Nilsson i Solemdalsgjerdet ( - c 1753)
To barn levde i 1753.2,1 
Barn

Familie 2

Ivar Knutsson i Solemdalsgjerdet (1728 - 1813)
Fire barn levde i 1784.1 
Barn     Alet ble født ca. 1725.3
Alet giftet seg med Erik Nilsson i Solemdalsgjerdet.2
Hun var arving ved skiftet etter Erik Nilsson i Solemdalsgjerdet den 23. oktober 1753.2

Alet giftet seg med Ivar Knutsson på Solemdalen.1 Alet og Ivar bodde i Solemdalsgjerdet, Bolsøy, i 1766.4
Annet navn: Alet Knutsdotter i Gjerdet.
Knut Eriksson i Solemdalsgjerdet og Anne Eriksdotter ble stevnet til tinget i Fanne tinglag den 21. oktober 1782. De hadde visstnok skjenket brennevin i bryllupet, som hadde vart for lenge (til ettermiddagen 9. juli) og hatt fler gjester enn tillatt både ved kirken og i bryllupshuset. Blant disse var Marit på Brokstad (Annes faster), Ivar Knutsson i Gjerdet, Alet Knutsdotter i Gjerdet, Ivar Henriksson i Stenså, Marit Eriksdotter i Stenså, Nils Eriksson på Tollåsen, Anne Larsdotter på Tollåsen, Knut Ivarsson i Gjerdet, Lasse Ivarsson i Gjerdet, Erik Olsson på Aspelunden, Knut Larsson på Langset, Ola Knutsson på Solemdalen, Erik Eriksson på Solemdalen, Steffen Eriksson på Solemdalen, Ivar Eriksson på Solemdalen, Marta Ivarsdotter i Solemdalsgjerdet og Anne Ivarsdotter i Solemdalsgjerdet. Knut Eriksson nektet for å ha skjenket brennevin, men ble bøtelagt 2 ort for antall gjester, 5 daler for festing én dag over tiden, og 1 daler 1 ort 8 skilling for helligdagsbrøden ved kirken – til sammen 6–3–8, som tilfalt sognets fattige.5,6,7


Alet døde i 1783 i Solemdalsgjerdet.3 Hun ble jordfestet den 6. juni 1783.3 Det ble holdt skifte etter henne den 28. mars 1784. Arvinger: Ivar Knutsson i Solemdalsgjerdet, Nils Eriksson på Tollåsen, Knut Eriksson på Solemdalen, Knut Ivarsson, Lasse Ivarsson, Marta Ivarsdotter og Anne Ivarsdotter.1

     Alet Knutsdotter i Solemdalsgjerdet kan ha vært barn av Knut Nes og Anne Lassesdotter på Nes, ettersom Knut Larsson på Langset var mostermann av Knut Eriksson på Solemdalen. Alet er ikke nevnt i skiftet etter Knut på Nes, men kan ha avstått arv til fordel for umyndige tantebarn.5

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 117 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670696
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 196 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650793
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 115 a, kvinner, 1783, 6. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630041
 4. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 43 a, menn, 21. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620581
 5. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 292 b, saksnr. 5. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420295
 6. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 293 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420296
 7. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 294 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420296
Sist redigert2. august 2019

Ivar Knutsson i Solemdalsgjerdet1,2,3,4

M, #15027, (1728 - 1813)
Far*Knut Eriksson på Solemdalen5,6 (c 1701 - 1771)
Mor*Marte Ivarsdotter på Solemdalen

Familie

Alet Knutsdotter i Solemdalsgjerdet (c 1725 - 1783)
Fire barn levde i 1784.1 
Barn     Annet navn: Ivar Knutsson på Solemdalen.6,5
Ivar ble født i 1728 på Solemdalen, Bolsøy.5,6,7 Ivar ble døpt den 5. september 1728 i Bolsøy kirke av Otto Jakobsson Fris. Faddere: Erik Knutsson på Solemdalen, Erik Hansson og Anne Olsdotter på Talset o.a.5
Ivar giftet seg med Alet Knutsdotter i Solemdalsgjerdet.1 Ivar og Alet bodde i Solemdalsgjerdet, Bolsøy, i 1766.3
Annet navn: Ivar Knutsson i Gjerdet, nevnt 1782.8
Knut Eriksson i Solemdalsgjerdet og Anne Eriksdotter ble stevnet til tinget i Fanne tinglag den 21. oktober 1782. De hadde visstnok skjenket brennevin i bryllupet, som hadde vart for lenge (til ettermiddagen 9. juli) og hatt fler gjester enn tillatt både ved kirken og i bryllupshuset. Blant disse var Marit på Brokstad (Annes faster), Ivar Knutsson i Gjerdet, Alet Knutsdotter i Gjerdet, Ivar Henriksson i Stenså, Marit Eriksdotter i Stenså, Nils Eriksson på Tollåsen, Anne Larsdotter på Tollåsen, Knut Ivarsson i Gjerdet, Lasse Ivarsson i Gjerdet, Erik Olsson på Aspelunden, Knut Larsson på Langset, Ola Knutsson på Solemdalen, Erik Eriksson på Solemdalen, Steffen Eriksson på Solemdalen, Ivar Eriksson på Solemdalen, Marta Ivarsdotter i Solemdalsgjerdet og Anne Ivarsdotter i Solemdalsgjerdet. Knut Eriksson nektet for å ha skjenket brennevin, men ble bøtelagt 2 ort for antall gjester, 5 daler for festing én dag over tiden, og 1 daler 1 ort 8 skilling for helligdagsbrøden ved kirken – til sammen 6–3–8, som tilfalt sognets fattige.8,9,10
Han var arving ved skiftet etter Alet Knutsdotter i Solemdalsgjerdet den 28. mars 1784.1

Ivar giftet seg den 29. mai 1786 i Veøy kirke med en uregistrert person.2 Ivar var kårmann i Solemdalsgjerdet i 1801.7

Ivar døde i 1813 i Solemdalsgjerdet.4 Han ble jordfestet den 27. mai 1813 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.4,11

     Navnet hans ble skrevet Iver Gierde i 1782.8

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 117 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670696
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 304, 29. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670081
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 43 a, menn, 21. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620581
 4. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 50 a, 1813, 27. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630138
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 97, 15. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660256
 6. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 23. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690222
 7. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 423 a, Solumdalsgiærdet, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670284
 8. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 292 b, saksnr. 5. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420295
 9. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 293 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420296
 10. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 294 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420296
 11. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 35 a, 1813, Kristi himmelfartsdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630131
 12. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 43 a, kvinner, 21. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620581
Sist redigert2. august 2019

Erik Nilsson i Solemdalsgjerdet1

M, #15028, ( - ca. 1753)

Familie

Alet Knutsdotter i Solemdalsgjerdet (c 1725 - 1783)
To barn levde i 1753.1,2 
Barn     Erik giftet seg med Alet Knutsdotter.1

Erik døde ca. 1753 i Solemdalsgjerdet, Bolsøy.1 Det ble holdt skifte etter ham den 23. oktober 1753. Arvinger: Alet Knutsdotter, Nils Eriksson og Knut Eriksson.1

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 196 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650793
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 117 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670696
Sist redigert30. juli 2019

Johan Aslaksson på Fransgjerdet1

M, #15029, ( - ca. 1719)

Familie

Eli Andersdotter på Fransgjerdet ( - e 1757)
To barn levde i 1719.2,3 
Barn     Johan giftet seg ca. 1705 med Eli Andersdotter. På tinget 16. oktober det året ble de bøtelagt 6¾ lodd sølv grunnet for tidlig samleie.1,2,3
Annet navn: Johan Aslaksson i Hola, nevnt 1719 (post mortem).2

Johan døde ca. 1719 på Fransgjerdet, Bolsøy. Gården ble også kalt Hola.2,4 Det ble holdt skifte etter ham den 20. desember 1719. Arvinger: Eli Jonsdotter, Jon Johansson og Aslak Johansson. Aktiva: 9 daler 1 ort. Passiva: 1 daler 20 skilling. Arv: 8 daler 4 skilling.5

     Navnet hans ble skrevet Joen Fransgiære i 1705.1

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 140 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660143
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 169 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640183
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 495 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/496/
 4. [S1779] Norske Gaardnavne XIII: s. 277, mnr. 6. https://www.nb.no/items/7527085a3033b815836c9f115f947d5d?page=294
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 169 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640183
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 169 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640184
Sist redigert29. juli 2019

Marte Ivarsdotter på Solemdalen1,2

K, #15030

Familie

Knut Eriksson på Solemdalen (c 1701 - 1771)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Marte trolovet seg den 9. mai 1722 i Bolsøy kirke med Knut Eriksson, forrettet av Erik Pedersson Lekanger. Forlovere: Erik Jensson på Talset o.a.1
Marte giftet seg den 14. juni 1722 i Bolsøy kirke med Knut Eriksson på Solemdalen, viet av Otto Jakobsson Fris.2

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 18, 9. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660217
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 19, 2. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660217
Sist redigert1. august 2019

Nils Eriksson på Tollåsen1,2,3

M, #15031, (ca. 1751 - 1803)
Far*Erik Nilsson i Solemdalsgjerdet4 ( - c 1753)
Mor*Alet Knutsdotter i Solemdalsgjerdet1,4,3 (c 1725 - 1783)

Familie

Anne Larsdotter på Tollåsen (1751 - 1828)     Nils ble født ca. 1751.4,2
Han var arving ved skiftet etter Erik Nilsson i Solemdalsgjerdet den 23. oktober 1753.4

Annet navn: Nils Eriksson i Solemdalsgjerdet, nevnt 1777.5,4
Nils trolovet seg den 8. juni 1777 i Bolsøy kirke med Anne Larsdotter på Røbekk. Forlovere: Tomas Jakobsson på Røbekk og Jon Elsås.5,6
Nils giftet seg den 29. juni 1777 i Bolsøy kirke med Anne Larsdotter på Røbekk.5,7 Nils og Anne bodde på Tollåsen, Bolsøy, i 1782.3,1
Knut Eriksson i Solemdalsgjerdet og Anne Eriksdotter ble stevnet til tinget i Fanne tinglag den 21. oktober 1782. De hadde visstnok skjenket brennevin i bryllupet, som hadde vart for lenge (til ettermiddagen 9. juli) og hatt fler gjester enn tillatt både ved kirken og i bryllupshuset. Blant disse var Marit på Brokstad (Annes faster), Ivar Knutsson i Gjerdet, Alet Knutsdotter i Gjerdet, Ivar Henriksson i Stenså, Marit Eriksdotter i Stenså, Nils Eriksson på Tollåsen, Anne Larsdotter på Tollåsen, Knut Ivarsson i Gjerdet, Lasse Ivarsson i Gjerdet, Erik Olsson på Aspelunden, Knut Larsson på Langset, Ola Knutsson på Solemdalen, Erik Eriksson på Solemdalen, Steffen Eriksson på Solemdalen, Ivar Eriksson på Solemdalen, Marta Ivarsdotter i Solemdalsgjerdet og Anne Ivarsdotter i Solemdalsgjerdet. Knut Eriksson nektet for å ha skjenket brennevin, men ble bøtelagt 2 ort for antall gjester, 5 daler for festing én dag over tiden, og 1 daler 1 ort 8 skilling for helligdagsbrøden ved kirken – til sammen 6–3–8, som tilfalt sognets fattige.3,8,9
Han var arving ved skiftet etter Alet Knutsdotter i Solemdalsgjerdet den 28. mars 1784.1


Nils døde i 1803 på Tollåsen.2 Han ble jordfestet den 6. november 1803 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.2,10

     Navnet hans ble skrevet Niels Erichsen Toldaas i 1784.1

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 117 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670696
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 88 a, 1803, 6. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630158
 3. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 292 b, saksnr. 5. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420295
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 196 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650793
 5. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 8 a, 1777, 2. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620547
 6. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 170 b, 1777, 2. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630076
 7. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 171 a, 1777, 5. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630076
 8. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 293 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420296
 9. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 294 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420296
 10. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 30 b, 1803, 22. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630127
Sist redigert30. juli 2019

Anne Larsdotter på Tollåsen1

K, #15032, (1751 - 19. juli 1828)
Far*Lars Sjurdsson på Røbekk2,3 (1724 - )
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Nils Eriksson på Tollåsen (c 1751 - 1803)     Anne ble født i 1751.3
Annet navn: Anne Larsdotter på Røbekk, nevnt 1777.4,2
Anne trolovet seg den 8. juni 1777 i Bolsøy kirke med Nils Eriksson i Solemdalsgjerdet. Forlovere: Tomas Jakobsson på Røbekk og Jon Elsås.4,5
Anne giftet seg den 29. juni 1777 i Bolsøy kirke med Nils Eriksson i Solemdalsgjerdet.4,6 Anne og Nils bodde på Tollåsen, Bolsøy, i 1782.7,8
Knut Eriksson i Solemdalsgjerdet og Anne Eriksdotter ble stevnet til tinget i Fanne tinglag den 21. oktober 1782. De hadde visstnok skjenket brennevin i bryllupet, som hadde vart for lenge (til ettermiddagen 9. juli) og hatt fler gjester enn tillatt både ved kirken og i bryllupshuset. Blant disse var Marit på Brokstad (Annes faster), Ivar Knutsson i Gjerdet, Alet Knutsdotter i Gjerdet, Ivar Henriksson i Stenså, Marit Eriksdotter i Stenså, Nils Eriksson på Tollåsen, Anne Larsdotter på Tollåsen, Knut Ivarsson i Gjerdet, Lasse Ivarsson i Gjerdet, Erik Olsson på Aspelunden, Knut Larsson på Langset, Ola Knutsson på Solemdalen, Erik Eriksson på Solemdalen, Steffen Eriksson på Solemdalen, Ivar Eriksson på Solemdalen, Marta Ivarsdotter i Solemdalsgjerdet og Anne Ivarsdotter i Solemdalsgjerdet. Knut Eriksson nektet for å ha skjenket brennevin, men ble bøtelagt 2 ort for antall gjester, 5 daler for festing én dag over tiden, og 1 daler 1 ort 8 skilling for helligdagsbrøden ved kirken – til sammen 6–3–8, som tilfalt sognets fattige.7,9,10


Anne døde den 19. juli 1828 på Tollåsen, som kårenke, av alderdom.1 Hun ble jordfestet den 21. september 1828.1

Kilder/noter

 1. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 193, 1828, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640343
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Side 2, mnr. 17. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050009
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, vedlegg 1–12, til- og avgangslister, Bolsøy prestegjeld. Nr. 6, mnr. 17. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041386
 4. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 8 a, 1777, 2. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620547
 5. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 170 b, 1777, 2. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630076
 6. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 171 a, 1777, 5. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630076
 7. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 292 b, saksnr. 5. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420295
 8. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 117 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670696
 9. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 293 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420296
 10. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 294 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420296
Sist redigert31. juli 2019

Knut Ivarsson i Solemdalsgjerdet1,2

M, #15033, (ca. 1762 - 1808)
Far*Ivar Knutsson i Solemdalsgjerdet1 (1728 - 1813)
Mor*Alet Knutsdotter i Solemdalsgjerdet1,3 (c 1725 - 1783)     Knut ble født ca. 1762.2
Annet navn: Knut Ivarsson i Gjerdet, nevnt 1782.3
Knut Eriksson i Solemdalsgjerdet og Anne Eriksdotter ble stevnet til tinget i Fanne tinglag den 21. oktober 1782. De hadde visstnok skjenket brennevin i bryllupet, som hadde vart for lenge (til ettermiddagen 9. juli) og hatt fler gjester enn tillatt både ved kirken og i bryllupshuset. Blant disse var Marit på Brokstad (Annes faster), Ivar Knutsson i Gjerdet, Alet Knutsdotter i Gjerdet, Ivar Henriksson i Stenså, Marit Eriksdotter i Stenså, Nils Eriksson på Tollåsen, Anne Larsdotter på Tollåsen, Knut Ivarsson i Gjerdet, Lasse Ivarsson i Gjerdet, Erik Olsson på Aspelunden, Knut Larsson på Langset, Ola Knutsson på Solemdalen, Erik Eriksson på Solemdalen, Steffen Eriksson på Solemdalen, Ivar Eriksson på Solemdalen, Marta Ivarsdotter i Solemdalsgjerdet og Anne Ivarsdotter i Solemdalsgjerdet. Knut Eriksson nektet for å ha skjenket brennevin, men ble bøtelagt 2 ort for antall gjester, 5 daler for festing én dag over tiden, og 1 daler 1 ort 8 skilling for helligdagsbrøden ved kirken – til sammen 6–3–8, som tilfalt sognets fattige.3,4,5
Han var arving ved skiftet etter Alet Knutsdotter i Solemdalsgjerdet den 28. mars 1784.1


Knut døde i 1808 i Solemdalsgjerdet, Bolsøy.2 Han ble jordfestet den 18. april 1808 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.2,6

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 117 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670696
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 49 a, 1808, 18. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630137
 3. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 292 b, saksnr. 5. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420295
 4. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 293 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420296
 5. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 294 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420296
 6. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 32 b, 1808, 2. påskedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630129
Sist redigert31. juli 2019

Erik Olsson på Aspelunden1,2,3

M, #15034, (ca. 1717 - )
Far-?*Ola Aspelunden ( - e 1734); kanskje

Familie

Anne Eriksdotter på Aspelunden
De hadde fler barn.3 
Barn     Erik ble født ca. 1717.4
Erik giftet seg med Anne Eriksdotter på Solemdalen.2
Annet navn: Erik Olsson på Litle-Steinløysa, nevnt 1748.4
Erik var bruker på Aspelunden, Bolsøy, i 1748. Skyld: 1 våg. Gården ble også kalt Litle-Steinløysa.4 Erik og Anne bodde på Aspelunden i 1759. De var brukere i 1764.5,3
Knut Eriksson i Solemdalsgjerdet og Anne Eriksdotter ble stevnet til tinget i Fanne tinglag den 21. oktober 1782. De hadde visstnok skjenket brennevin i bryllupet, som hadde vart for lenge (til ettermiddagen 9. juli) og hatt fler gjester enn tillatt både ved kirken og i bryllupshuset. Blant disse var Marit på Brokstad (Annes faster), Ivar Knutsson i Gjerdet, Alet Knutsdotter i Gjerdet, Ivar Henriksson i Stenså, Marit Eriksdotter i Stenså, Nils Eriksson på Tollåsen, Anne Larsdotter på Tollåsen, Knut Ivarsson i Gjerdet, Lasse Ivarsson i Gjerdet, Erik Olsson på Aspelunden, Knut Larsson på Langset, Ola Knutsson på Solemdalen, Erik Eriksson på Solemdalen, Steffen Eriksson på Solemdalen, Ivar Eriksson på Solemdalen, Marta Ivarsdotter i Solemdalsgjerdet og Anne Ivarsdotter i Solemdalsgjerdet. Knut Eriksson nektet for å ha skjenket brennevin, men ble bøtelagt 2 ort for antall gjester, 5 daler for festing én dag over tiden, og 1 daler 1 ort 8 skilling for helligdagsbrøden ved kirken – til sammen 6–3–8, som tilfalt sognets fattige.2,6,7


     Navnet hans ble skrevet Erich Aspelund i 1782.2

Kilder/noter

 1. [S363] Bolsøyboka II: s. 703. https://www.nb.no/items/bf6d55b9bbdbf93e61cab112bd19c002?page=706
 2. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 292 b, saksnr. 5. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420295
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Side 13, mnr. 70. https://media.digitalarkivet.no/rk10051201050020
 4. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 19. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690221
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 656 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/661/
 6. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 293 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420296
 7. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 294 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420296
Sist redigert31. juli 2019

Brit Knutsdotter på Langset1,2

K, #15035, (ca. 1713 - 1757)
Far*Knut Nes3 (c 1679 - 1761)
Mor*Anne Lassesdotter på Nes3 ( - e 1764)

Familie

Knut Larsson på Langset (c 1713 - 1783)     Annet navn: Brit Knutsdotter på Nes.
Brit ble født ca. 1713.1
Brit giftet seg med Knut Larsson.4

Brit døde i 1757 på Langset, Nesset.1 Hun ble jordfestet den 5. juni 1757 i Rød kyrkje, Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 2 a, trefoldighetssøndag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640045
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 577 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651178
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 123 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660143
 4. [S1099] Nesset IV: s. 321. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#324
Sist redigert1. august 2019

Anne Lassesdotter på Nes1,2

K, #15036, ( - etter 1764)

Familie

Knut Nes (c 1679 - 1761)
To barn er nevnt i skiftet etter ham.1 
Barn     Anne giftet seg med Knut.1
Anna Næss var fadder ved dåpen til Åmund Åmundsson i Lia den 15. november 1724 i Veøy kirke.3
Anne og Knut bodde på Nes, Bolsøy, i 1740. Han var bruker i 1748. Skyld: 3 våger. Anne bodde fremdeles der i 1764, men var gammel, svak og fattig.4,5,2
Hun var arving ved skiftet etter Knut Nes den 27. juni 1763 på Solemdalen, Bolsøy.1


     Knut Nes og Anne Lassesdotter på Nes kan ha vært foreldre til Alet Knutsdotter i Solemdalsgjerdet, ettersom Knut Larsson på Langset var mostermann av Knut Eriksson på Solemdalen. Alet er ikke nevnt i skiftet etter Knut på Nes, men kan ha avstått arv til fordel for umyndige tantebarn.6

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 123 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660143
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Side 7, mnr. 48. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050014
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 54, 15. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660235
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 17 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/33/
 5. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 15. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690218
 6. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 292 b, saksnr. 5. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420295
Sist redigert4. august 2019

Lasse Knutsson på Kortgarden1,2,3

M, #15037, (ca. 1703 - ca. 1753)
Far*Knut Nes2 (c 1679 - 1761)
Mor*Anne Lassesdotter på Nes2 ( - e 1764)     Annet navn: Lasse Knutsson på Nes.4
Lasse ble født ca. 1703.3 Han var rulleført i Vestre romsdalske landvernkompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748. Han var dimittert som soldat i 1739 etter 10 års tjeneste og overført til landvernet.4
Lasse var bruker på Kortgarden, Bolsøy, i 1748. Skyld: 1 våg.3,4

Lasse døde ca. 1753 på Kortgarden.1

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 195 a, 23. oktober. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650791
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 123 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660143
 3. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 20. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690221
 4. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Vestre romsdalske landvernkompani, hovedlegdsrulle. Nr. 15. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690192
Sist redigert2. august 2019

Ola Knutsson på Solemdalen1,2,3

M, #15038, (ca. 1731 - 6. oktober 1820)
Far*Knut Eriksson på Solemdalen1,4 (c 1701 - 1771)
Mor*Marte Ivarsdotter på Solemdalen     Ola ble født ca. 1731 på Solemdalen, Bolsøy.2,4,3 Han ble innrullert som soldat i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1754.4
Ola var bruker i Der bort, Solemdalen, Bolsøy, iallfall fra 1765 til 1801. Skyld: 1 våg 18 merker.4,3
Knut Eriksson i Solemdalsgjerdet og Anne Eriksdotter ble stevnet til tinget i Fanne tinglag den 21. oktober 1782. De hadde visstnok skjenket brennevin i bryllupet, som hadde vart for lenge (til ettermiddagen 9. juli) og hatt fler gjester enn tillatt både ved kirken og i bryllupshuset. Blant disse var Marit på Brokstad (Annes faster), Ivar Knutsson i Gjerdet, Alet Knutsdotter i Gjerdet, Ivar Henriksson i Stenså, Marit Eriksdotter i Stenså, Nils Eriksson på Tollåsen, Anne Larsdotter på Tollåsen, Knut Ivarsson i Gjerdet, Lasse Ivarsson i Gjerdet, Erik Olsson på Aspelunden, Knut Larsson på Langset, Ola Knutsson på Solemdalen, Erik Eriksson på Solemdalen, Steffen Eriksson på Solemdalen, Ivar Eriksson på Solemdalen, Marta Ivarsdotter i Solemdalsgjerdet og Anne Ivarsdotter i Solemdalsgjerdet. Knut Eriksson nektet for å ha skjenket brennevin, men ble bøtelagt 2 ort for antall gjester, 5 daler for festing én dag over tiden, og 1 daler 1 ort 8 skilling for helligdagsbrøden ved kirken – til sammen 6–3–8, som tilfalt sognets fattige.1,5,6


Ola døde den 6. oktober 1820 på Solemdalen, som kårmann, av alderdom.2 Han ble jordfestet den 29. oktober 1820.2

Kilder/noter

 1. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 292 b, saksnr. 5. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420295
 2. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 186, 1820, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640340
 3. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 423 a, Solumdal, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670284
 4. [S1527] 2. trondhjemske infreg, ruller 1765–67: 1765, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. Soldater, nr. 44. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700668
 5. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 293 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420296
 6. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 294 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420296
Sist redigert1. august 2019

Eli Steffensdotter på Solemdalen1

K, #15039, ( - ca. 1781)
Far*Steffen Olsson på Vågseter2 (c 1690 - 1742)
Mor*Synnøv Ivarsdotter på Vågseter2 ( - c 1733)

Familie

Erik Eriksson på Solemdalen (c 1714 - c 1781)
Fem barn levde i 1782.1 
Barn     Annet navn: Eli Steffensdotter på Vågseter.2
Eli giftet seg med Erik Eriksson.1 Eli og Erik bodde på Solemdalen, Bolsøy, i 1759.3

Eli døde ca. 1781 på Solemdalen.1 Det ble holdt skifte etter henne og Erik den 22. april 1782. Arvinger: Erik Eriksson, Steffen Eriksson, Ivar Eriksson, Marit Eriksdotter i Stenså og Anne Eriksdotter o.a.1

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 6 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/8/
 2. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 25. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#28
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 656 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/661/
Sist redigert2. august 2019

Anne Andersdotter på Solemdalen1

K, #15040, ( - før 1754)

Familie

Erik Eriksson på Solemdalen (c 1714 - c 1781)
To barn levde i 1759.3,1 
Barn     Annet navn: Anne Andersdotter på Brokstad.2
Anne giftet seg med Erik Eriksson på Solemdalen.3,1

Anne døde før 1754.2

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 673 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651277
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 260 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650857
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 6 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/8/
Sist redigert1. august 2019

Erik Eriksson på Solemdalen1,2,3

M, #15041, (ca. 1749 - etter 1782)
Far*Erik Eriksson på Solemdalen1,2 (c 1714 - c 1781)
Mor*Anne Andersdotter på Solemdalen3,4 ( - f 1754)     Erik ble født ca. 1749.4
Han var arving ved skiftet etter Erik Eriksson og Eli Steffensdotter på Solemdalen den 22. april 1782.1
Knut Eriksson i Solemdalsgjerdet og Anne Eriksdotter ble stevnet til tinget i Fanne tinglag den 21. oktober 1782. De hadde visstnok skjenket brennevin i bryllupet, som hadde vart for lenge (til ettermiddagen 9. juli) og hatt fler gjester enn tillatt både ved kirken og i bryllupshuset. Blant disse var Marit på Brokstad (Annes faster), Ivar Knutsson i Gjerdet, Alet Knutsdotter i Gjerdet, Ivar Henriksson i Stenså, Marit Eriksdotter i Stenså, Nils Eriksson på Tollåsen, Anne Larsdotter på Tollåsen, Knut Ivarsson i Gjerdet, Lasse Ivarsson i Gjerdet, Erik Olsson på Aspelunden, Knut Larsson på Langset, Ola Knutsson på Solemdalen, Erik Eriksson på Solemdalen, Steffen Eriksson på Solemdalen, Ivar Eriksson på Solemdalen, Marta Ivarsdotter i Solemdalsgjerdet og Anne Ivarsdotter i Solemdalsgjerdet. Knut Eriksson nektet for å ha skjenket brennevin, men ble bøtelagt 2 ort for antall gjester, 5 daler for festing én dag over tiden, og 1 daler 1 ort 8 skilling for helligdagsbrøden ved kirken – til sammen 6–3–8, som tilfalt sognets fattige.2,5,6

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 6 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/8/
 2. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 292 b, saksnr. 5. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420295
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 673 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651277
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 260 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650857
 5. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 293 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420296
 6. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 294 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420296
Sist redigert2. august 2019

Steffen Eriksson på Solemdalen1,2

M, #15042, ( - etter 1782)
Far*Erik Eriksson på Solemdalen1,2 (c 1714 - c 1781)
Mor*Eli Steffensdotter på Solemdalen1 ( - c 1781)     
Han var arving ved skiftet etter Erik Eriksson og Eli Steffensdotter på Solemdalen den 22. april 1782.1
Knut Eriksson i Solemdalsgjerdet og Anne Eriksdotter ble stevnet til tinget i Fanne tinglag den 21. oktober 1782. De hadde visstnok skjenket brennevin i bryllupet, som hadde vart for lenge (til ettermiddagen 9. juli) og hatt fler gjester enn tillatt både ved kirken og i bryllupshuset. Blant disse var Marit på Brokstad (Annes faster), Ivar Knutsson i Gjerdet, Alet Knutsdotter i Gjerdet, Ivar Henriksson i Stenså, Marit Eriksdotter i Stenså, Nils Eriksson på Tollåsen, Anne Larsdotter på Tollåsen, Knut Ivarsson i Gjerdet, Lasse Ivarsson i Gjerdet, Erik Olsson på Aspelunden, Knut Larsson på Langset, Ola Knutsson på Solemdalen, Erik Eriksson på Solemdalen, Steffen Eriksson på Solemdalen, Ivar Eriksson på Solemdalen, Marta Ivarsdotter i Solemdalsgjerdet og Anne Ivarsdotter i Solemdalsgjerdet. Knut Eriksson nektet for å ha skjenket brennevin, men ble bøtelagt 2 ort for antall gjester, 5 daler for festing én dag over tiden, og 1 daler 1 ort 8 skilling for helligdagsbrøden ved kirken – til sammen 6–3–8, som tilfalt sognets fattige.2,3,4

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 6 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/8/
 2. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 292 b, saksnr. 5. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420295
 3. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 293 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420296
 4. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 294 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420296
Sist redigert2. august 2019

Anne Ivarsdotter i Solemdalsgjerdet1,2

K, #15043, (1766 - )
Far*Ivar Knutsson i Solemdalsgjerdet2,1 (1728 - 1813)
Mor*Alet Knutsdotter i Solemdalsgjerdet1 (c 1725 - 1783)     Anne ble født i 1766 i Solemdalsgjerdet, Bolsøy, som tvilling.2 Anne ble døpt den 19. oktober 1766.2
Knut Eriksson i Solemdalsgjerdet og Anne Eriksdotter ble stevnet til tinget i Fanne tinglag den 21. oktober 1782. De hadde visstnok skjenket brennevin i bryllupet, som hadde vart for lenge (til ettermiddagen 9. juli) og hatt fler gjester enn tillatt både ved kirken og i bryllupshuset. Blant disse var Marit på Brokstad (Annes faster), Ivar Knutsson i Gjerdet, Alet Knutsdotter i Gjerdet, Ivar Henriksson i Stenså, Marit Eriksdotter i Stenså, Nils Eriksson på Tollåsen, Anne Larsdotter på Tollåsen, Knut Ivarsson i Gjerdet, Lasse Ivarsson i Gjerdet, Erik Olsson på Aspelunden, Knut Larsson på Langset, Ola Knutsson på Solemdalen, Erik Eriksson på Solemdalen, Steffen Eriksson på Solemdalen, Ivar Eriksson på Solemdalen, Marta Ivarsdotter i Solemdalsgjerdet og Anne Ivarsdotter i Solemdalsgjerdet. Knut Eriksson nektet for å ha skjenket brennevin, men ble bøtelagt 2 ort for antall gjester, 5 daler for festing én dag over tiden, og 1 daler 1 ort 8 skilling for helligdagsbrøden ved kirken – til sammen 6–3–8, som tilfalt sognets fattige.3,4,5
Hun var arving ved skiftet etter Alet Knutsdotter i Solemdalsgjerdet den 28. mars 1784.1

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 117 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670696
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 43 a, kvinner, 21. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620581
 3. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 292 b, saksnr. 5. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420295
 4. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 293 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420296
 5. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 294 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420296
Sist redigert2. august 2019

Guri Knutsdotter i Bygdelia1

K, #15044, ( - ca. 1750)

Familie

Ola Åmundsson i Lia (c 1712 - 1788)
Tre umyndige barn levde i 1751.1 
Barn     Guri giftet seg med Ola Åmundsson i Bygdelia.1 Guri og Ola bodde i Nerlia, Bolsøy, ca. 1738. Gården ble også kalt Bygdelia.2

Guri døde ca. 1750 i Nerlia.1 Det ble holdt skifte etter henne den 14. april 1751. Umyndige arvinger: Åmund Olsson, Anders Olsson og Knut Olsson.1

Kilder/noter

 1. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751, 14. april.
 2. [S1527] 2. trondhjemske infreg, ruller 1765–67: 1765, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. Soldater, nr. 47. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700668
Sist redigert4. august 2019

Knut Åmundsson på Brattset1,2,3

M, #15045, (ca. 1711 - )
Far*Åmund Olsson i Lia4 (c 1685 - 1776)

Familie

Anne Andersdotter
Barn     Knut ble født ca. 1711.3
Knut fikk barn med Anne Andersdotter omkr. 1730.2
Knut var bruker på Brattset, Bolsøy, i 1748. Bruket var på 1 pund 12 merker. Han bodde fremdeles der i 1759.3,4,2
Han var verge for Åmund Olsson i Bygdelia i 1751.1


     Navnet hans ble skrevet Knud Amundsen Braset fra 1751 til 1759.4,2

Kilder/noter

 1. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751, 14. april.
 2. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 208 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650689
 3. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 16. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690219
 4. [S1780] Nordmøre skifteprotokoll 1750–55: fol. 70 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090202660447
Sist redigert4. august 2019

Anne Andersdotter1

K, #15046

Familie

Knut Åmundsson på Brattset (c 1711 - )
Barn     Anne fikk barn med Knut Åmundsson omkr. 1730.1

Kilder/noter

 1. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 208 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650689
Sist redigert4. august 2019

Kari Åmundsdotter i Dyrlia1

K, #15047, ( - ca. 1751)
Far*Åmund Olsson i Lia2 (c 1685 - 1776)     Kari døde ca. 1751 i Dyrlia, Øre.1

Kilder/noter

 1. [S1780] Nordmøre skifteprotokoll 1750–55: fol. 70 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090202660446
 2. [S1780] Nordmøre skifteprotokoll 1750–55: fol. 70 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090202660447
Sist redigert4. august 2019

Magrete Henriksdotter på Helland1,2,3

K, #15048, (1747 - )
Far*Henrik Persson på Helland1,2,3 ( - c 1773)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg     Magrete ble født i 1747 på Øvre Helland, Vestnes.1 Magrete ble døpt den 19. november 1747 i Vestnes kyrkje. Faddere: Brit Hansdotter i Løvika, Ågot Lassesdotter på Helland, Mari Eriksdotter på Helland og Bendik Hansson på Rypdal o.a.1 I manntallet av 1762 står Magrete Henriksdotter hos Henrik Persson på Øvre Helland.3
Hun var arving ved skiftet etter Henrik Persson på Helland den 4. mai 1774.2

Hun ble kalt Magrete hos Fris, nevnt 1797.4
Hun var fadder ved dåpen til Svein Kristofferssen ved Ledet den 6. august 1797 i Molde kirke.4
Magrete Henriksdotter tjente hos Else Katrine Fris på mnr. 79, Hovedgata, Molde, iallfall fra 1797 til 1798.4,5
Anne Olsdatter Wakler ble forhørt den 30. november 1798 i Molde. Hun ble satt i rådstuarresten kvelden før for tyveri i Else Katrine Fris' hus. Anne var der for å bestille melk til jomfru Anne Kirstine Nagel for morgendagen og fikk vite av tjenestejenta at både madam Fris og dattera Severine var i barsel hos madam Maren Magrete Dal (deres datter og søster). Wakler satte igjen en krukke til melken og gikk sin vei, men kom tilbake i skumringen, gikk opp trappen og inn på et kammer – hvor hun tok av seg skoene for ikke å lage lyd – videre gjennom sengekammeret inn til et lite kleskammer, hvor hun fant og tok atskillige ting. Tilbake i sengekammeret fant hun et svart silketørkle og en lerretsserk liggende på to stoler.
     Tjenestejenta, Magrete Henriksdotter, hørte at noen gikk på strømpelesten på loftet, og hun gikk opp i trappen og ropte om det var folk der, men fikk ikke svar. Hun fant så et par sko utenfor soveromsdøren til madam Fris og skjønte at det måtte være en tyv i huset. Magrete plukket opp skoene, løp ned i gården og ropte om hjelp. Kristen Knutsson og Ola Justsson hørte anskriket og kom til unnsetning.
     Anne Olsdatter hørte stemmer fra stuen under og ble så redd at hun hoppet opp i sengen og gjemte seg under dynen, men de tilkalte folkene kom inn i rommet og fant henne til slutt nedgravd i sengetøyet. Etter hvert kom også kaptein Lars Dal (Maren Magretes mann) og byfogdens fullmektig. De ransaket Anne og tok fra henne tyvegodset, som var gjemt i lommene, i barmen og under skjørtet: en liten gullring, et par store sølvskospenner med jernhaker, et brunt silketørkle, et stort svart ditto, silkeskjerf på ca. 2½ alen, et par nye hansker, knappenåler, tre hesper hvitt bomullsgarn, noen alen smale kniplinger, 2 alen brede ditto, og en ny lerretsserk – til sammen verdt 12 daler 2 ort 14 skilling. På dette tidspunktet var Severine Fris kommet hjem, og Anne bad henne om forlatelse.6,7,5,8
Anne Olsdatter Wakler leker gjemsel med øvrigheten. Illustrasjon: AK

Anne Olsdatter ble tiltalt den 13. desember 1798 i Molde rådhus for tyverier. Lars Dal var aktor, og auditør Jakob Vinstrup var forsvarer. Vitner: Ola Justsson, Kristen Knutsson og Magrete Henriksdotter. Else Katrine Fris og Severine Munk Fris var sykelige og kunne ikke møte, men hadde levert signerte og bevitnede lister over frastjålne gjenstander. Else Katrine ville ikke vedkjenne seg en av natthølkene, og den tiltalte sa at den var hennes egen. Den tredje fornærmede, Anne Maria Pedersdatter, møtte i retten og identifiserte ytterligere tyvegods, som hun straks fikk tilbake: to par gule tekopper og et underfat, en liten forgylt spilkum, to overtekopper, en liten skål, en liten hvit melkekrukke, og en barnetinnskål – til sammen verdt 22 skilling. I den tiltaltes skrin fantes dessuten et blekrødt, et rødt og et lite blått silkebånd (til sammen verdt 2 ort), som hun tilstod å ha stjålet om høsten fra kleskammeret til jomfru Maren Magdalena Puls, som fikk båndene tilbake av retten.
     Anne Olsdatter innrømte at hun hverken manglet klær eller føde hos sin matmor, Anne Kirstine Nagel, og retten bemerket at den tiltalte var korpulent av utseende, og altså av en inngrodd hang til tyveri hadde bestjålet en «fattig» og vergeløs enke (madam Fris) samt fler andre. Aktor Lars Dal, som var enkas svigersønn, la ned påstand om at Anne Olsdatter minst burde piskes i rådstuarresten og derettes sendes til Trondheim tukthus på 8 til 10 års straffarbeid, og at hun skulle betale for oppholdet i arresten og transporten nordover. Forsvarer, Jakob Vinstrup, kunne bare henvise til hennes ungdom og enfoldighet samt de gode anledninger til tyveri som stadig hadde budt seg.
     Dagen etter ble Anne for tyveri av tilbakeleverte gjenstander verdt 29 daler 3 ort 16 skilling dømt til 2 års straffarbeid på Trondheim tukthus samt betaling for opphold i rådstuarresten og kommende reiseutgifter. Hun anket ikke.9
Magrete tjente i Hjelvika, Veøy, i 1801.10

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 296, 25. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660357
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 743 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660782
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall. Veøy prestegjeld, mnr. 481. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041095
 4. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 21 b.
 5. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 23 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370024
 6. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 17 b, 30. november. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370019
 7. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 18 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370019
 8. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 23 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370025
 9. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 22 b–25 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370024
 10. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 383 b, [Jelviigen], 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670245
Sist redigert13. august 2019

Henrik Persson på Helland1,2,3

M, #15049, ( - ca. 1773)
Far*Per Kristoffersson på Helland4 (c 1668 - )
Mor*Magnhild Åmundsdotter på Helland4 ( - 1712)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Fem barn levde i 1774.1 
Barn     
Han var arving ved skiftet etter Magnhild Åmundsdotter på Helland den 29. november 1712.4
I manntallet av 1762 står Henrik som selveier på Øvre Helland, Vestnes. Magrete Henriksdotter o.a. var også der. Det var ett annet bruk på gården.3

Henrik døde ca. 1773 på Øvre Helland.1 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 4. mai 1774. Arvinger: Henrik Henriksson og Magrete Henriksdotter o.a.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 743 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660782
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 296, 25. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660357
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall. Veøy prestegjeld, mnr. 481. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041095
 4. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1712, Wesnes otting, 29. november.
Sist redigert10. august 2019

Kristen Knutsson på Vestad1,2

M, #15050, (ca. 1764 - )
Far-?*Knut Toresson Kolstad (c 1736 - 1774); trolig
Mor-?*Marit Kristensdotter Bergsvik (1728 - ); trolig     Kristen ble født ca. 1764.1,2 Han var soldat i Vestnesiske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, fra mai 1787 til 31. desember 1797. Høyde: 63¼ tomme. Han var grenader. I 1800 ble Kristen innført i landvernsrullen.1,2 Han var tjenestedreng i Molde i 1798.3
Anne Olsdatter Wakler ble forhørt den 30. november 1798 i Molde. Hun ble satt i rådstuarresten kvelden før for tyveri i Else Katrine Fris' hus. Anne var der for å bestille melk til jomfru Anne Kirstine Nagel for morgendagen og fikk vite av tjenestejenta at både madam Fris og dattera Severine var i barsel hos madam Maren Magrete Dal (deres datter og søster). Wakler satte igjen en krukke til melken og gikk sin vei, men kom tilbake i skumringen, gikk opp trappen og inn på et kammer – hvor hun tok av seg skoene for ikke å lage lyd – videre gjennom sengekammeret inn til et lite kleskammer, hvor hun fant og tok atskillige ting. Tilbake i sengekammeret fant hun et svart silketørkle og en lerretsserk liggende på to stoler.
     Tjenestejenta, Magrete Henriksdotter, hørte at noen gikk på strømpelesten på loftet, og hun gikk opp i trappen og ropte om det var folk der, men fikk ikke svar. Hun fant så et par sko utenfor soveromsdøren til madam Fris og skjønte at det måtte være en tyv i huset. Magrete plukket opp skoene, løp ned i gården og ropte om hjelp. Kristen Knutsson og Ola Justsson hørte anskriket og kom til unnsetning.
     Anne Olsdatter hørte stemmer fra stuen under og ble så redd at hun hoppet opp i sengen og gjemte seg under dynen, men de tilkalte folkene kom inn i rommet og fant henne til slutt nedgravd i sengetøyet. Etter hvert kom også kaptein Lars Dal (Maren Magretes mann) og byfogdens fullmektig. De ransaket Anne og tok fra henne tyvegodset, som var gjemt i lommene, i barmen og under skjørtet: en liten gullring, et par store sølvskospenner med jernhaker, et brunt silketørkle, et stort svart ditto, silkeskjerf på ca. 2½ alen, et par nye hansker, knappenåler, tre hesper hvitt bomullsgarn, noen alen smale kniplinger, 2 alen brede ditto, og en ny lerretsserk – til sammen verdt 12 daler 2 ort 14 skilling. På dette tidspunktet var Severine Fris kommet hjem, og Anne bad henne om forlatelse.4,5,3,6
Anne Olsdatter Wakler leker gjemsel med øvrigheten. Illustrasjon: AK

Anne Olsdatter ble tiltalt den 13. desember 1798 i Molde rådhus for tyverier. Lars Dal var aktor, og auditør Jakob Vinstrup var forsvarer. Vitner: Ola Justsson, Kristen Knutsson og Magrete Henriksdotter. Else Katrine Fris og Severine Munk Fris var sykelige og kunne ikke møte, men hadde levert signerte og bevitnede lister over frastjålne gjenstander. Else Katrine ville ikke vedkjenne seg en av natthølkene, og den tiltalte sa at den var hennes egen. Den tredje fornærmede, Anne Maria Pedersdatter, møtte i retten og identifiserte ytterligere tyvegods, som hun straks fikk tilbake: to par gule tekopper og et underfat, en liten forgylt spilkum, to overtekopper, en liten skål, en liten hvit melkekrukke, og en barnetinnskål – til sammen verdt 22 skilling. I den tiltaltes skrin fantes dessuten et blekrødt, et rødt og et lite blått silkebånd (til sammen verdt 2 ort), som hun tilstod å ha stjålet om høsten fra kleskammeret til jomfru Maren Magdalena Puls, som fikk båndene tilbake av retten.
     Anne Olsdatter innrømte at hun hverken manglet klær eller føde hos sin matmor, Anne Kirstine Nagel, og retten bemerket at den tiltalte var korpulent av utseende, og altså av en inngrodd hang til tyveri hadde bestjålet en «fattig» og vergeløs enke (madam Fris) samt fler andre. Aktor Lars Dal, som var enkas svigersønn, la ned påstand om at Anne Olsdatter minst burde piskes i rådstuarresten og derettes sendes til Trondheim tukthus på 8 til 10 års straffarbeid, og at hun skulle betale for oppholdet i arresten og transporten nordover. Forsvarer, Jakob Vinstrup, kunne bare henvise til hennes ungdom og enfoldighet samt de gode anledninger til tyveri som stadig hadde budt seg.
     Dagen etter ble Anne for tyveri av tilbakeleverte gjenstander verdt 29 daler 3 ort 16 skilling dømt til 2 års straffarbeid på Trondheim tukthus samt betaling for opphold i rådstuarresten og kommende reiseutgifter. Hun anket ikke.7
Kristen tjente på mnr. 66, Kirklandet, Kristiansund, i 1801.8

Kilder/noter

 1. [S1529] 2. trondhjemske infreg, ruller 1792–1800: 1800, Vestnesiske kompani, kompanirulle. Soldater, nr. 42. https://www.digitalarkivet.no/ru20111201700501
 2. [S1529] 2. trondhjemske infreg, ruller 1792–1800: 1800, Vestnesiske kompani, landvernsrulle. Nr. 21. https://www.digitalarkivet.no/ru20111201700519
 3. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 23 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370024
 4. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 17 b, 30. november. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370019
 5. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 18 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370019
 6. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 23 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370025
 7. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 22 b–25 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370024
 8. [S1274] Kvernes ft. 1801: fol. 805 b, Kierke Landet, mnr. 66. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340588
Sist redigert13. august 2019

Jonas Taraldsson i Einarsdalen1,2

M, #15051, (ca. 1779 - )

Familie

Anne Olsdatter Wakler (1777 - )
De fikk et dødfødt barn.2      Jonas ble trolig født ca. 1779.3 Reservesoldat Jonas Tarraldsen (i sitt 22. år) var dreng på Eian, Roan, i 1801.3 Jonas Taraldsson i Einarsdalen var soldat i 1810.4,1
Jonas fikk barn med Anne Olsdatter Wakler i 1810 i Kristiansund. Gutten ble født 26. august i 8. måned, lett og hastig, men det var ikke liv i ham. «Intet Middel til at faae Fosteret til Live blev anvendt, da unyttigt.» Anne hadde pådratt seg en sterk forkjølelse under en reise til og fra Lofoten. Barnet ble jordfestet 30. august.4,2,1

Kilder/noter

 1. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 292 h, 1810, 30. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20050706031322
 2. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 377 v, 1810, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb20050706031351
 3. [S1781] Bjørnør ft. 1801: fol. 761 b, Eian, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806360190
 4. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 376 h, 1810, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb20050706031350
Sist redigert14. august 2019

Per på Årø

M, #15052

Familie

Barn     Per var husmann på Årø, Bolsøy, omkr. 1730.1

Kilder/noter

 1. [S1562] 2. trondhjemske infreg, ruller 1756–61: 1756, Fannåttingske kompani, mønstringsrulle. Gemene, nr. 28. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700387
 2. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 327 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611013
Sist redigert15. august 2019

Elen Persdatter på Fuglsetbøen1,2

K, #15053, (ca. 1788 - )
Far*Per Olsson Torhus2,1 (c 1757 - f 1815)
5-menning 5 ganger forskjøvet til meg     Elen ble født ca. 1788.1 Hun bodde hos Per Olsson på Fuglsetbøen, Fuglset, Bolsøy, i 1801.1,3
Hun var arving ved skiftet etter Kristi Olsdotter i Myra og Anders Anderssen Brun den 20. april 1815.2
Hun var myndling av Jon Olsson på Torhus i 1815.2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Fugelset. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424000056
 2. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 240 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130610247
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 235 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/253/
Sist redigert16. august 2019

Elling Perssen på Fuglsetbøen1,2

M, #15054, (1804 - )
Far*Per Olsson Torhus2,1 (c 1757 - f 1815)
Mor*Ingeleiv Ellingsdotter på Fuglsetbøen (c 1768 - )
5-menning 5 ganger forskjøvet til meg     Elling ble født i 1804 på Fuglsetbøen, Fuglset, Bolsøy.2 Elling ble døpt den 21. mai 1804.2
Han var arving ved skiftet etter Kristi Olsdotter i Myra og Anders Anderssen Brun den 20. april 1815.1
Han var myndling av Knud Jestensøn Berg (trolig Knut Jøstensson) i 1815.1

Kilder/noter

 1. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 240 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130610247
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 56 b, 1804, 21. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630144
Sist redigert16. august 2019

Ingeleiv Ellingsdotter på Fuglsetbøen1

K, #15055, (ca. 1768 - )
Mor*Hilde Mikkelsdotter på Hjelset2 ( - e 1770)

Familie

Per Olsson Torhus (c 1757 - f 1815)
To barn levde i 1815.5 
Barn     Ingeleiv ble født ca. 1768 på Hjelset, Bolsøy.2
Annet navn: Ingeleiv Ellingsdotter på Hjelset, nevnt 1801.3,2
Ingeleiv giftet seg den 26. desember 1801 i Bolsøy kirke med Per Olsson Torhus (forlovere: Hallvor Persson på Berg og Rasmus Andersson på Bergsgjerdet).3,4 Ingeleiv og Per bodde på Fuglsetbøen, Fuglset, Bolsøy, i 1804.1

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 56 b, 1804, 21. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630144
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 541 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660572
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 135 b, 1801, nr. 12. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630179
 4. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 29 b, 1801, 2. juledag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630126
 5. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 240 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130610247
Sist redigert16. august 2019

Ola Perssen på Fuglsetbøen1

M, #15056, (ca. 1809 - )
Far*Per Olsson Torhus1 (c 1757 - f 1815)
Mor*Ingeleiv Ellingsdotter på Fuglsetbøen (c 1768 - )
5-menning 5 ganger forskjøvet til meg     Ola ble født ca. 1809.1
Han var arving ved skiftet etter Kristi Olsdotter i Myra og Anders Anderssen Brun den 20. april 1815.1
Han var myndling av Anders Rasmusson på Bergsgjerdet i 1815.1

Kilder/noter

 1. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 240 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130610247
Sist redigert16. august 2019

Hallvor Perssen på Fuglsetbøen1

M, #15057, (ca. 1810 - )
Far*Per Olsson Torhus1 (c 1757 - f 1815)
Mor*Ingeleiv Ellingsdotter på Fuglsetbøen (c 1768 - )
5-menning 5 ganger forskjøvet til meg     Hallvor ble født ca. 1810.1
Han var arving ved skiftet etter Kristi Olsdotter i Myra og Anders Anderssen Brun den 20. april 1815.1
Han var myndling av Ola Mikalssen Aune i 1815.1

Kilder/noter

 1. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 240 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130610247
Sist redigert16. august 2019

Kari Persdatter på Fuglsetbøen1

K, #15058, (ca. 1797 - )
Far*Per Olsson Torhus1 (c 1757 - f 1815)
5-menning 5 ganger forskjøvet til meg     Kari ble født ca. 1797 på Fuglsetbøen, Fuglset, Bolsøy.1
Hun var arving ved skiftet etter Kristi Olsdotter i Myra og Anders Anderssen Brun den 20. april 1815.1

Kilder/noter

 1. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 240 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130610247
Sist redigert16. august 2019

Jon Eriksson på Rødset1

M, #15059

Familie

Kari Andersdotter i Storvik (c 1792 - )     Jon Eriksson på Rødset var soldat i 1817.1
Jon giftet seg den 31. mai 1817 i Veøy kirke med Kari Andersdotter i Storvik.1

Kilder/noter

 1. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 121 a, 1817, 31. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670333
Sist redigert17. august 2019